Työ tie osallisuuteen -projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ tie osallisuuteen -projekti"

Transkriptio

1 Työ tie osallisuuteen -projekti Väliraportti Projektin väliraportissa kuvataan projektin vaiheita ja kehittymistä maaliskuusta 2012 joulukuuhun Sisältö 1 Projektikuvaus 12/ Erikin tarina 3 Kokemuksista kehittäen 4 Kehittämistyön vaiheet 5 Mitä projektin asiakastyössä on saatu aikaan? 6 Projektivisio

2 Onnistumiset Luotiin yhteistyöverkostoja neljälle toiminta-alueelle Järjestettiin 3 alueellista seminaaria Järjestettiin 4 työllistymistä edistävää kurssia ammattiin valmistuville nuorille Koulutettiin 38 työpaikkavalmentajaa kahdessa työpaikkavalmentajakoulutuksessa Haasteet Kts. Kokemuksista kehittäen Vaikutukset Toimintaan osallistuneet nuoret ovat löytäneet jatkopolkuja kohti työelämää. Työyhteisöjen valmiudet vastaanottaa erityistä tukea tarvitsevia työllistyjiä ovat parantuneet. Oppilaitokset ja muut alueelliset toimijat ovat motivoituneita ja sitoutuneita tekemään yhteistyötä Työ tie osallisuuteen -projektin kanssa. Kooste toimintaan osallistuneiden jatkopoluista : Palkkatyössä Työkokeilussa Opinnot kesken Työtön Jatkopolku opintoihin tai muuhun toimintaan Helsinki Kouvola Valkeakoski Oulu Yhteensä Tilanne 12/2013 Yht. Osallistujien kokemukset kurssitoiminnasta Kurssilla parhaaksi koettiin omien työllistymismahdollisuuksien kartoittaminen, haastatteluun valmistautumisen harjoitteleminen, tiedon saaminen, käynnit eri paikoissa sekä uusien ihmissuhteiden syntyminen ja vertaistuki. Henkilökohtaista tukea kurssilaiset kokivat saaneensa erityisesti cv:n ja hakemuksen tekemiseen ja tietoa mm. palkkatuesta ja työkokeilusta. Myös näkemykset omiin työllistymismahdollisuuksiin ja osaamiseen paranivat kurssilla. Toiminta koettiin asiantuntevaksi ja se selkeytti jatkosuunnitelmien tekemistä.

3 1 Projektikuvaus 12/2013 Työ tie osallisuuteen ( ) on valtakunnallinen työllisyysprojekti, jonka tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä. Projekti on suunnattu ammattiin valmistumassa oleville nuorille, jotka kaipaavat erityistä tukea työuransa alkuun. Projekti on Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittama ja sen yhteistyökumppaneina ovat Lihastautiliitto ry, Keskuspuiston ammattiopisto, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto ja Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi. Projektissa kehitetään tukimalli koulutuksesta valmistumisen ja työelämään siirtymisen nivelvaiheeseen. Tuki toteutetaan osallistujien viimeisen lukukauden opintojen aikana vapaaehtoisena Tie työhön -kurssina. Kurssiin sisältyy yksilö- ja ryhmätyötä sekä vierailuja esimerkiksi työpaikoilla ja se toteutetaan yhteistyössä opettajien ja muun koulun henkilökunnan kanssa. Valmistumisen jälkeen osallistujille tarjotaan mahdollisuus osallistua Tie työhön -jatkokurssille. Kurssien tavoitteena on edistää vastavalmistuneiden nuorten työllistymistä ja työssä pysymistä. Vuosina projektin toiminta-alueita ovat olleet pääkaupunkiseutu, Valkeakosken, Kouvolan ja Oulun seudut. Vuonna 2014 Tie työhön -kursseja järjestetään Helsingissä, Oulussa ja Valkeakoskella. Vuonna 2014 projektin toimintamallista tuotetaan opas. Materiaali tulee olemaan sekä sähköisessä että painetussa muodossa. Vuonna 2015 projektissa tuotettua materiaalia levitetään ja sen käyttöä koulutetaan ympäri Suomea. Toimintamallin jatkototeuttajina voivat toimia oppilaitosten lisäksi esimerkiksi kuntien työllisyyspalvelut tai nuorisopalvelut. Projekti tarjoaa neuvontaa ja koulutusta myös työnantajille. Työpaikoille koulutetaan työpaikkavalmentajia ohjaamaan ja perehdyttämään uusia työntekijöitä. Työpaikkavalmentaja on työllistyvän nuoren työkaveri ja tuki työpaikalla. Vuoden 2014 alkuun mennessä projekti on toteuttanut kaksi koulutusta, joissa on koulutettu yhteensä 38 työpaikkavalmentajaa pääkaupunkiseudulle ja Etelä-Pirkanmaalle.

4 2 Erikin tarina Koska tosielämän kokemukset kertovat enemmän kuin tuhat projektikuvausta, tässä projektin asiakkaan tarina. Erik on 30-vuotias maahanmuuttajataustainen toimitilahuoltaja. Hän valmistui ensimmäistä kertaa ammattiin vuonna 2012 asuttuaan Suomessa miltei 10 vuotta ja oltuaan lähes koko sen ajan työttömänä. Kymmeneen vuoteen on mahtunut niin työharjoitteluita kuin työelämään valmentavia kursseja ja koulutuksiakin, mutta vain yksi lyhyt palkkatyöpätkä. Erikillä on todettu työkykyyn vaikuttavia hahmottamis- ja oppimisvaikeuksia, ja toimitilahuoltajan työssä esimerkiksi siivouskoneiden käyttö on osoittautunut fyysisesti haastavaksi. Toinen puoli totuutta on erään työnantajan kuvaus Erikistä, jossa häntä luonnehditaan iloiseksi, positiiviseksi, ahkeraksi ja täsmälliseksi työntekijäksi, joka ei ikinä valita mistään. Erik onkin hyvin kiltti ja pyrkii usein miellyttämään muita, eikä näin ollen aina osaa sanoa vastaan tai pidä puoliaan. Työ - tie osallisuuteen -projekti aloitti toimintansa Erikin ammattiopistolla hänen valmistumisensa aikoihin. Tuohon aikaan koululla pohdittiin Erikin kanssa hänen tulevaisuuttaan ja työllistymismahdollisuuksiaan. Työvalmentajan vinkistä Erik päätti osallistua projektin toimintaan. Projektin tuella Erik pääsikin pian valmistumisen jälkeen oman alansa työpaikkaan työkokeiluun. Työkokemuksen kartuttua lähin työkaveri työkokeilupaikassa otti Erikin työllistymishalun vakavasti ja yritti etsiä sopivaa työtehtävää, johon Erik olisi voitu palkata. Muu työyhteisö ei kuitenkaan ottanut Erikiä aivan yhtä vakavasti eikä hänen taitojaan pidetty tarpeeksi hyvinä itsenäiseen työhön joten hänelle tarjottiin vain työkokeilun jatkoa. Projektityöntekijä kuitenkin muistutti Erikiä, että työkokeilun voi keskeyttää vaikka heti jos löytää palkkatyötä. Tämän tiedon saatuaan Erik ottikin ensimmäistä kertaa elämässään ohjat omiin käsiinsä ja alkoi rohkeasti itsenäiseen työnetsintään. Ja niin kuin sanotaan: etsivä löytää. Parissa päivässä Erik sai järjestettyä itselleen työhaastattelun kaupungin palvelutaloon, oman alan työtehtävään. Työhaastatteluun Erik pyysi mukaan myös projektityöntekijän, jonka tuella Erikin työtaidot saatiin tarkasti kuvattua ja myös työnantajalle voitiin tarjota tukea ja neuvoja rekrytointiin ja esimerkiksi palkkatukeen liittyen. Työ tie osallisuuteen -projekti lupasi myös kouluttaa Erikin työkaverista

5 työpaikkavalmentajan tukemaan ja perehdyttämään Erikiä uudessa työssä. Tarina päättyikin kuin sadussa, vaivannäkö kannatti ja Erik sai työpaikan. Valitettavasti onnellisuutta kesti kuitenkin vain 8 kuukautta, sillä Erikin kotikaupungin palkkatukityöpaikkojen kesto on rajattu ja nyt vuoden 2013 lopulla Erik on taas tilanteessa, jossa hänen täytyy etsiä seuraavaa työpaikkaa. Myös Työ tie osallisuuteen -projektin kuten monen muunkin tilapäisen tukimuodon kesto on rajattua jolloin työpätkän päättyminen voi pahimmassa tapauksessa tarkoittaa aivan yksin jäämistä. Projektiin osallistumisen aikana Erikille kuitenkin etsittiin tulevaisuutta silmällä pitäen valmiiksi taho, kenen puoleen kääntyä työsuhteen päätyttyä. Myös projektin tuki on edelleen tarvittaessa saatavilla vaikka varsinainen yhteistoiminta päättyikin jo toukokuussa Erikin mukaan Työ tie osallisuuteen -projekti on antanut hänelle paljon hyödyllistä tietoa, rohkeutta ja varmuutta työelämään hakeutumisessa ja siellä toimimisessa. Lähes 10 vuoden pitkä työttömyysjakso hävettää Erikiä, mutta asiat ovat nyt paljon paremmin kuin ennen ja hän on onnellinen vallitsevaan tilanteeseen. Tulevaisuus kuitenkin mietityttää nyt palkkatukijakson loputtua. TE-toimisto tarjosi palkkatukijakson päättymiseen ratkaisuksi kuntouttavaa työtoimintaa samassa työtehtävässä, mutta Erik koki sen hänen osaamisensa vähättelyksi. Onhan hän juuri ammattiin valmistunut, työkykyinen ja motivoitunut tekemään ihan oikeita töitä. Erik on myös viimeisen runsaan vuoden aikana osoittanut osaamistaan työkokeilussa ja palkkatuetussa työssä, ja kartutetut taidot ovat hänellä tuoreessa muistissa. Projektityöntekijä on toiminut tukipilarina ja tulkkina Erikin ja TE-toimiston välillä myös tässä tilanteessa, jossa heikosti suomenkieltä osaavalle Erikille tarjottiin palkatonta kuntouttavaa työtoimintaa palkallisen työn jatkoksi. Ilman projektityöntekijän tukea ja asioiden selkokielelle avaamista Erik olisi saattanut päätyä omalta kannaltaan epäedulliseen ratkaisuun, sillä vasta projektityöntekijän avattua käsitteitä, Erik ymmärsi, mistä tarjouksessa todella oli kyse. Erik on ollut erittäin tyytyväinen projektin yksilö- ja ryhmämuotoiseen tukeen, mutta olisi toivonut projektin kestävän pidempään. Samalla Erik kuitenkin toteaa, että on hienoa kun hän on saanut niin paljon tukea projektin kautta, mutta täytyy itsekin olla aktiivinen, sillä kukaan ei tule koputtamaan oveen ja tarjoamaan töitä.

6 3 Kokemuksista kehittäen Kehittämistyössä projekti on kohdannut monia esteitä ja haasteita. Haasteet on kuitenkin nähty mahdollisuuksina, joiden avulla olemme osanneet kehittää ja suunnata toimintaamme entistä paremmin. Erityisesti toimintaamme osallistuneiden nuorten kokemukset ovat opettaneet meitä rajaamaan ja kohdentamaan toimintaamme. Haaste: Erityisammattioppilaitoksissa toimivat työ(hön)valmentajat tekevät kanssamme samaa työtä eikä meidän työmme tuo juurikaan lisäarvoa. Sen sijaan yleisopetuksessa on paljon erityistä tukea tarvitsevia nuoria, mutta ei tuen tarjoajia kuten työ(hön)valmentajia. Ratkaisu: Tuen suunta ja tarve siirtynyt kohti yleisopetuksen ammattiopistoja aloitettavat kurssit ovat yhtä lukuun ottamatta yleisopetuksen ammattiopistoissa. Haaste: Ratkaisu: Toimintaamme osallistuvilla nuorilla ei usein ole edellytyksiä työllistyä suoraan valmistumisen jälkeen avoimille työmarkkinoille. Kuinka voimme tarjota varsin lyhyessä ajassa mahdollisimman hyvät edellytykset työllistymiseen? Kurssi rakennetaan koulun opetusta tukevaksi. Kesätyönhakuun valmistaudutaan heti vuoden alusta. Kurssiaika suunnitellaan koko viimeisen lukukauden mittaiseksi. Haaste: Ratkaisu: Tuen tarve ei kuitenkaan rajoitu vain kurssiaikaan vaan jatkuu myös sen jälkeen. Koulun vastuu valmistuneista ei jatku valmistumisen jälkeen. Tarjotaan valmistumisen jälkeen vapaaehtoinen jatkokurssi. Jatketaan tuen tarjoamista niin kauan kuin nuori sitä kaipaa. Kartoitetaan alueelliset tuen tarjoavat ja etsitään jokaiselle henkilökohtainen räätälöity jatkopolku. Ajatus tuetusta työurasta; tuen tarve ei rajoitu yksittäiseen hetkeen vaan kestää mahdollisesti läpi koko elämän.

7 Haaste: Ratkaisu: Vastavalmistuneet nuoret eivät ole kenenkään vastuulla. Sitoutuneiden yhteistyökumppaneiden löytäminen on vaikeaa. Eri paikkakunnilla eri kumppanit toimivat valmistumisen jälkeisen tuen tarjoajina. Kurssin aikana esitellään mahdollisuuksien mukaan kaikki oman paikkakunnan palvelun- ja tuentarjoajat. Jokaiselle nuorelle valitaan henkilökohtaisesti sopivin tuki jatkoa varten, johon tutustutaan jo kurssin aikana. Haaste: Ratkaisu: Nuorten sitoutuminen kesällä on heikkoa. Tuki toteutetaan kouluaikana kurssina osana opintoja. Valmistumisen jälkeen tarjottava tuki neuvotellaan nuorten tarpeiden mukaan. Tehdään henkilökohtainen räätälöity suunnitelma työnhausta ja työllistymisestä. Haasteet ovat suunnanneet projektin toimintaa valmistumisen jälkeisesti kouluaikana tapahtuvaksi, tärkeimmiksi yhteistyökumppaneiksi ovat osoittautuneet ammattiopistot, nuorten sitoutumisen on todettu olevan parasta kouluaikana, ei vasta valmistumisen jälkeen. Seuraavassa luvussa kehitettävän tuen mallin muodonmuutoksia kuvataan tarkemmin. 4 Kehittämistyön vaiheet Projektissa kehitettävä tuen malli on kokenut useita muodonmuutoksia maaliskuusta 2012 vuoden 2013 loppuun. Muodonmuutoksiin ovat vaikuttaneet asiakastyön ja projektihenkilöstön kasvun ja oppimisen lisäksi toimintaympäristön rakenteelliset muutokset kuten TE-toimiston palvelutarjonnan muutos, nuorisotakuu ja etsivän nuorisotyön ja oppilaitosten alueellisesti vaihtelevat mahdollisuudet osallistua kurssin toteuttamiseen. Syksyllä 2012 projektissa oli käynnissä ensimmäiset kaksi pilottiryhmää. Tuohon aikaan kehitettävä tukimalli oli varsin selkiytymätön ja hankalasti kuvattavissa (kuva 1). Vuoden 2013 alussa tuen malli alkoi löytää rakennetta ja myös erityisesti nuorille tarjottavat sisällöt alkoivat hahmottua osaksi suurempaa kokonaisuutta. Tuki nimettiin ryhmäksi ja se suunniteltiin alkavaksi loppukeväästä ja jatkuvan valmistumisen jälkeen läpi kesän aina vuoden loppuun

8 saakka. (Kuvat 2 ja 3.) Yksilö- ja ryhmämuotoinen työllistymisen tuki sisälsi jo tarkkaan kuvattuja ja yksityiskohtaisia sisältöjä. Kesällä 2013 toteutettujen ryhmien perusteella nuorten kesäaikaisen sitoutumisen todettiin kuitenkin olevan heikkoa joten tuen ajoittumista aikaistettiin kouluaikaan. Tuen ajoittaminen kouluaikaan ja koulun seinien sisälle sai aikaan myös siirtymän kurssiajatteluun ja -puheeseen alkusyksystä 2013 kun seuraavan vuoden ryhmät päädyttiin aloittamaan jo tammikuussa 2014 (Kuva 4). Tuen ajoittumisen muuttumiseen vaikutti nuorten kesäaikaisen sitoutumisen heikkouden lisäksi mm. tarve saada oppilaitokset sitoutumaan toiminnan toteuttamiseen ja se tapahtuisi vain järjestämällä kurssi kouluaikaan. Toimintamallin hahmottumista edesauttoi myös projektihenkilöstön suorittama tuotekehittäjän erityisammattitutkinto, jossa kehitettävää toimintamallia jouduttiin kuvaamaan ahkerasti ja pohtimaan erityisesti myös yksittäisen toimintaan osallistuvan nuoren kannalta. Seuraava kuvasarja kiteyttää sekä tukimallin kehittymisen ryhmästä kurssiksi että sekavien ideoiden hahmottumisen kohti selkeää kokonaisuutta. Kuva 1.

9 Kuva 2. Kuva 3. Kuva 4.

10 5 Mitä projektin asiakastyössä on saatu aikaan? Toimintamallin laadullisen kehittymisen lisäksi projektissa on tilastoitu myös määrällisiä tuloksia. Tässä kappaleessa kuvataan kiteytetysti projektin määrällisiä tuloksia asiakastyön suhteen. Toiminnan sisältöjä on pilotoitu yhteensä 25 nuoren kanssa vuosina seuraavasti: Kesto: Paikkakunta (Oppilaitos): Osallistujamäärä: 5/2012-5/2013 Helsinki (Keskuspuiston ammattiopisto) 5 9/2012-5/2013 Kouvola (Erityisammattiopistot) 4 5/ /2013 Oulu (Luovi + OSAO) 8 5/ /2013 Valkeakoski (VAAO) 8 Kokemukset jatkopolkujen ja työllistymisten suhteen on esitetty seuraavassa taulukossa: Palkkatyössä Työkokeilussa Opinnot kesken Helsinki 4 1 Työtön Jatkopolku opintoihin tai muuhun toimintaan Kouvola 1 3 Valkeakoski Oulu Yhteensä Tilanne 12/2013

11 6 Projektivisio Projektin kehittämistoiminta jatkuu edelleen kahden viimeisen toimintavuoden aikana. Vuoden 2014 alussa projekti aloittaa 3-4 kurssia kolmella paikkakunnalla. Kurssit aloitetaan Helsingissä, Oulussa ja Valkeakoskella ammattiopistojen viimeisen vuoden opiskelijoiden kanssa. Eri paikkakunnilla ja oppilaitoksissa toteutettavat kurssit toteutetaan eri painotuksia paikallisesta tarpeesta riippuen. Esimerkiksi Valkeakoskella kurssi on osa vapaavalintaisten kurssien tarjontaa ja opiskelijat saavat siitä opintopisteen. Keskuspuiston ammattiopistossa taas kurssi on suunnattu yhdelle luokalle ja se toteutetaan integroidusti osana kyseisen luokan opiskelijoiden opintoja. Kesällä alkavien Tie työhön -jatkokurssien järjestämisestä sovitaan kevään aikana nuorten kanssa heidän tarkentuneiden tarpeiden ja suunnitelmiensa mukaan. Vuoden 2014 loppuun mennessä projektin toimintamallista tuotetaan alustavaa materiaalia jaettavaksi sekä sähköisessä että painetussa muodossa, tarkentuneen kysynnän mukaan. Viimeinen toimintavuosi 2015 tulee keskittymään tuotetun materiaalin kehittämiseen ja levittämiseen sekä toimintamallin kouluttamiseen ja konsultointiin ympäri Suomea. Toimintamallin jatkototeuttajina voivat toimia oppilaitosten lisäksi esimerkiksi kuntien työllisyyspalvelut tai nuorisopalvelut. Myös työpaikkavalmentajien kouluttaminen sekä työpaikkavalmentajamallin levittäminen ovat osa projektin kahden viimeisen toimintavuoden sisältöjä. Myös työpaikkavalmentajakoulutusta kehitetään edelleen. Vuosien aikana panostetaan erityisesti perehdytysmateriaalin kehittämiseen työpaikkavalmentajamallin levittämiseksi. Varsinaisia koulutuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Helsingissä Katja Rajaniemi Projektipäällikkö Työ tie osallisuuteen -projekti

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S

S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S A k s e l i 2 0 1 1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Graafinen suunnittelu & taitto: Mediapaja 2012 A k s e l i 2 0 1 1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Sisällysluettelo Mikä? Miksi?...

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja...

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja... [PROJEKTIRAPORTTI] Matti Alopaeus, Emilia Björklund, Sanna Kattelus-Mäkisalo, Hanna Kempe, Laura Lassila, Kaisa Leväsaari, Henri Pyykkö (hankkeessa aiemmin työskennelleet ohjaajat: Birgitta Hyvönen, Sari

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO

KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO OMAEHTOINEN KOTOUTUMISKOULUTUS TYÖVOIMAPOLIITTINEN KOTOUTUMISKOULUTUS NUORISOTAKUUKOULUTUS OMAEHTOINEN KOTOUTUMISKOULUTUS Erilaiset elämäntilanteet asettavat erilaisia koulutustarpeita.

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Sisällysluettelo JOHDANTO SILTA-LISÄ-HANKE SILTA-LISÄN LISÄOPETUS Vanha Miika löytyi uudelleen Silta-Lisä-vuoden aikana KESÄVALMENNUS NIVELVAIHEVALMENNUS SILTA-LISÄN TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Pesti Kii!-hankkeen loppuraportti ja vakiinnuttamissuunnitelma

Pesti Kii!-hankkeen loppuraportti ja vakiinnuttamissuunnitelma 1 Pesti Kii!-hankkeen loppuraportti ja vakiinnuttamissuunnitelma 31.12.2014 Sari Ågren Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida 2 SISÄLLYS 1. Hankkeen lähtökohta...4 2. Hankkeen alkuvaiheet...5 3.

Lisätiedot

Pyry Niemelän tie korkeakoulusta konsulttiyrityksen analyytikoksi s.14. Yliopistot ja korkeakoulut esteettömyyden edelläkävijöitä s.

Pyry Niemelän tie korkeakoulusta konsulttiyrityksen analyytikoksi s.14. Yliopistot ja korkeakoulut esteettömyyden edelläkävijöitä s. Yliopistot ja korkeakoulut esteettömyyden edelläkävijöitä s. 4 ja 18 Työharjoittelullako jalka työelämän oven väliin? s. 8 Pyry Niemelän tie korkeakoulusta konsulttiyrityksen analyytikoksi s.14 Mikä on

Lisätiedot

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sisällysluettelo Käydään toimeen nuorten hyväksi... 5 Lukijalle... 6 Miten tätä toimenpideohjelmaa

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Loppukiriä kohden...3 2. Töihin!-palvelu Jyväskylä...4 2.1. Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö... 4 2.2. Työn merkitys ihmiselle... 4 2.3. Yrittäjän tukena...

Lisätiedot

Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja

Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja Suvi Koskela, Ramboll Management Consulting Janne Marniemi, Ramboll Management Consulting Välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Best Buddies -projekti (RAY 2011 2013), 2013

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Graafinen suunnittelu & taitto: Heidi Sallmén / Mediapaja 2012 AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS AKSELI Sammonkatu 8 B 15140 LAHTI www.nuorilahti.net Sisällys Tervetuloa

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MAST i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MASTiaisia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä Toimitus: Matti Mäkelä, Jaana Kilpinen, Anu Parantainen ja Mika Salonen

Lisätiedot

Onnea Pihlajapuiston koulu 20 vuotta!

Onnea Pihlajapuiston koulu 20 vuotta! Esa Jukantupa toiminnanjohtaja Tuettu työllistyminen ry Onnea Pihlajapuiston koulu 20 vuotta! Se, että tämän lehden nimi on ollut Pihlaja vuodesta 1997, ei ole sattumaa. Jo 1990-luvun alussa julkaisimme

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

VaSkooli - koulutustakuumallin kehittäminen Turun ja Salon seutukuntiin. Loppujulkaisu. Hippuja VaSkoolista. Tuloksia ja hyviä käytäntöjä

VaSkooli - koulutustakuumallin kehittäminen Turun ja Salon seutukuntiin. Loppujulkaisu. Hippuja VaSkoolista. Tuloksia ja hyviä käytäntöjä VaSkooli - koulutustakuumallin kehittäminen Turun ja Salon seutukuntiin. Loppujulkaisu Hippuja VaSkoolista Tuloksia ja hyviä käytäntöjä Hippuja VaSkoolista Tuloksia ja hyviä käytäntöjä Toimittaja Matti

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

NUORET NIVELVAIHEESSA

NUORET NIVELVAIHEESSA 12.7.2013 NUORET NIVELVAIHEESSA KEINOJA SUJUVOITTAA NUORTEN SIIRTYMISTÄ PERUSOPETUKSESTA JATKO-OPINTOIHIN JA OPINNOISTA TYÖELÄMÄÄN Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Sini Koivumäki

Lisätiedot