OPQ Profiili CCSQ. Manager-raportti asiakaspalveluroolit. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 19. syyskuuta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPQ Profiili CCSQ. Manager-raportti asiakaspalveluroolit. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 19. syyskuuta 2013. www.ceb.shl.com"

Transkriptio

1 OPQ Profiili CCSQ Manager-raportti asiakaspalveluroolit Nimi Sample Candidate Päivämäärä 19. syyskuuta 2013

2 JOHDANTO Tämä SHL Manager -raportti auttaa määrittämään, miten todennäköisesti Sample Candidate menestyy asiakaspalveluroolissa.tämä raportti perustuu hakijan Customer Contact Styles Questionnaire (CCSQ) -kyselyssä (asiakaspalvelutyylikysely) antamiin vastauksiin. Ennen tämän raportin käyttämistä on tärkeä päättää, mitkä kompetenssit ovat kriittisiä harkitsemassasi työtehtävässä. Jos tuloksia käytetään valinnassa, on suositeltavaa suorittaa työanalyysi, jossa määritetään kyseisessä työtehtävässä onnistumisen kannalta tärkeimmät kompetenssit. Ota yhteys SHL:ään ja pyydä lisätietoja työprofiloinnista ja kompetenssisuunnittelusta. Alla olevassa Johtotason yhteenvedossa on sarake, jonka otsikko on Tärkeä menestyksen kannalta. Sen avulla on helpompi määrittää, mitkä kompetenssit ovat tärkeitä harkitsemallesi roolille. Raporttia ei voida tietenkään arvioida yksinään muita tietoja huomioimatta. Sinun on otettava huomioon myös esimerkiksi hakijan kokemus, tietämys ja kyvyt, jotta saat täyden kuvan siitä, miten hyvin hakija täyttää roolin vaatimukset. Haastattelu tai muu arviointi auttaa osaltaan määrittämään, kuinka sopiva hakija on. Tämän raportin tiedot voivat auttaa määrittämään hakijan Sample Candidate vahvuudet ja kehittämistä vaativat alueet. Jos tätä raporttia käytetään kehitystarkoituksiin, on hyvä olla perillä asiaankuuluvista kehitystoimenpiteistä, esim. valmennustekniikoista. Raportti on jaettu kolmeen pääosaan: Johtotason yhteenveto, Asiakaspalvelukompetenssit ja Kompetenssien määritelmät. Raportin viimeisellä sivulla on tekninen yhteenveto CCSQ:n tuotoksesta. JOHTOTASON YHTEENVETO Tässä osassa on yhteenveto hakijan Sample Candidate tuloksista. Tarkempia tietoja on Asiakaspalvelukompetenssit- ja Kompetenssien määritelmät -osissa Tärkeä menestyksen kannalta?* Keskittyminen ihmisiin Tuleminen toimeen asiakkaiden kanssa Vakuuttavuus Suullinen viestintä Kirjallinen viestintä Tiimityö Tiedon käsittely Tiedon hankinta Ongelmanratkaisu Liiketoiminnallisten näkökohtien huomioiminen Erikoisasiantuntemus Luotettavuus Laatusuuntautuneisuus Organisointi Yleinen luotettavuus Energia Asiakassuuntautuneisuus Sitkeys Tulossuuntautuneisuus Aloitekyky * TÄMÄN RAPORTIN KÄYTTÄJÄ VASTAA SEN MÄÄRITTÄMISESTÄ, MISSÄ MÄÄRIN NÄMÄ KOMPETENSSIT OVAT MERKITYKSELLISIÄ KYSEISEN TYÖTEHTÄVÄN KANNALTA. 19. syyskuuta 2013 CCSQ Manager-raportti Sample Candidate 2 of 6

3 ASIAKASPALVELUKOMPETENSSIT Asiakaspalvelukompetenssit ovat kompetensseja, jotka ovat tärkeitä asiakaspalveluroolin tehokkaan suorittamisen kannalta. Alla olevat palkkikaaviot ilmoittavat, kuinka vahva hakija Sample Candidate on kullakin kompetenssialueella. Hänen vahvuutensa on kuvattu sanallisesti kunkin palkkikaavion alapuolella. Kaikkien kompetenssien määritelmät löytyvät tämän raportin Kompetenssien määritelmät -osasta. Tuleminen toimeen asiakkaiden kanssa KESKITTYMINEN IHMISIIN Alhainen Korkea Hän todennäköisesti luo hyvät välit nopeasti ja keskittyy asiakkaan tarpeiden tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja huomioimiseen. Hän on todennäköisesti melko hyvä roolissa, johon liittyy asiakassuhteiden luomista. Vakuuttavuus Alhainen Korkea Hän on todennäköisesti kohtuullisen luonteva joutuessaan vakuuttamaan tai taivuttelemaan muita tekemään päätöksiä. Hän on todennäköisesti kohtalaisen tehokas rooleissa, jotka edellyttävät neuvottelemista ja asiakkaalle myymistä. Suullinen viestintä Alhainen Korkea Hän on todennäköisesti yhtä tehokas kuin useimmat muutkin puhuessaan asiakkaille ja pukiessaan tietoja sanoiksi. Hän ei todennäköisesti hätkähdä rooleja, jotka edellyttävät kanssakäymistä asiakkaiden kanssa puhelimitse tai henkilökohtaisesti. Kirjallinen viestintä Alhainen Korkea Hän todennäköisesti tuottaa kohtalaisen tehokkaasti sujuvaa, vakuuttavaa ja tarkkaa kirjallista materiaalia. Hän ei todennäköisesti hätkähdä tehtäviä, joissa tuotetaan jäsenneltyjä ja tarkkoja asiakkaille suunnattuja asiakirjoja, kuten raportteja tai esitteitä. Tiimityö Alhainen Korkea Hän saattaa olla erityisen tehokas työskennellessään tiimissä ja tukiessaan ja parantaessaan työtovereiden välistä yhteistyötä. Hänen panoksensa tiimitilanteissa on todennäköisesti arvokas. TIEDON KÄSITTELY Tiedon hankinta Alhainen Korkea Hän on todennäköisesti yhtä tehokas kuin useimmat ihmiset roolissa, joka edellyttää faktojen ja muiden merkityksellisten tietojen tunnistamista ja muistamista. Tehokkuus voi heikentyä, jos tiedot joudutaan omaksumaan nopeasti. Ongelmanratkaisu Alhainen Korkea Toteuttamiskelpoisten ratkaisujen kehittäminen asiakkaille voi olla hänen vahvuuksiaan. Hänen analyyttinen lähestymistapansa voi parantaa hänen tehokkuuttaan tunnistaa ongelmien syyt ja tavat niiden voittamiseen. Hän luultavasti tarttuu monimutkaisiin ongelmiin luontevammin kuin useimmat muut. Liiketoiminnallisten näkökohtien huomioiminen Alhainen Korkea Liiketoimintatietojen seuranta, analysointi ja arviointi voi olla hänen vahvuuksiaan. Hänen kaltaisensa henkilö on tehokas kaupallisesti suuntautuneessa roolissa. Hän todennäköisesti ymmärtää liiketoimintakriittisten tietojen, kuten kilpailijoiden toiminnan, kaupallisten trendien ja talouslukujen, vaikutuksen. Erikoisasiantuntemus Alhainen Korkea Hän on todennäköisesti tehokas rooleissa, jotka edellyttävät tuotetietämystä tai teknistä asiantuntemusta. Tämän asiantuntemuksen ja ammattitaidon soveltaminen asiakkaiden ongelmien ratkaisuun voi olla hänen vahvuuksiaan. 19. syyskuuta 2013 CCSQ Manager-raportti Sample Candidate 3 of 6

4 LUOTETTAVUUS Laatusuuntautuneisuus Alhainen Korkea Hän todennäköisesti tuottaa laadukasta työtä sovitun ajan puitteissa kohtuullisen tehokkaasti. Hän on luultavasti yhtä luonteva kuin useimmat rooleissa, jotka edellyttävät korkeiden laatustandardien noudattamista. Organisointi Alhainen Korkea Hän voi olla kohtalaisen tehokas rooleissa, jotka edellyttävät jäsenneltyä, systemaattista ja määräaikoihin keskittyvää lähestymistapaa ja joissa on hallittava omaa aikaa. Yleinen luotettavuus Alhainen Korkea Hän on luultavasti yhtä luonteva kuin useimmat rooleissa, joihin liittyy käytäntöjen ja menettelyjen noudattamista. Hän on todennäköisesti kohtalaisen luonteva joutuessaan pitämään kiinni asiakkaiden kanssa tehdyistä sopimuksista ja täyttämään heidän odotuksensa. ENERGIA Asiakassuuntautuneisuus Alhainen Korkea Hänen kaltaisensa henkilö tunnistaa asiakkaan tarpeet ja ajaa heidän etujaan tehokkaasti. Hän käyttää todennäköisesti asiakaskeskeistä lähestymistapaa, minkä ansiosta hän voi kyetä rakentamaan menestyksekkäitä asiakassuhteita tehokkaammin. Sitkeys Alhainen Korkea Hän selviytyy vaativista tilanteista ja suurista paineista, kuten asiakkaiden valitusten käsittelystä, tehokkaasti. Muutoksiin sopeutuminen ja myönteisenä pysyminen takaiskujen aikana voi olla hänen vahvuuksiaan. Tulossuuntautuneisuus Alhainen Korkea Hän on todennäköisesti yhtä luonteva kuin useimmat muut rooleissa, jotka edellyttävät sinnikkyyttä ja tarvetta saavuttaa haastavia tavoitteita. Hän voi olla kohtalaisen tehokas rooleissa, joihin liittyy myyntiä, vaikka edellytys ylittää tavoitteita säännöllisesti voi osoittautua hänelle haastavaksi. Aloitekyky Alhainen Korkea Hänen vahvuutensa voivat päästä oikeuksiinsa roolissa, joka edellyttää nopeiden, itsenäisten päätösten tekoa ja aloitekykyä. Hän voi olla tehokas tilanteissa, joissa hän voi toimia itsenäisesti ja päättäväisesti. Hän todennäköisesti hallitsee omaa toimintaansa melko luontevasti. 19. syyskuuta 2013 CCSQ Manager-raportti Sample Candidate 4 of 6

5 KOMPETENSSIEN MÄÄRITELMÄT KESKITTYMINEN IHMISIIN Tuleminen toimeen asiakkaiden kanssa Vakuuttavuus Suullinen viestintä Kirjallinen viestintä Tiimityö Luo nopeasti hyvät välit ja rakentaa helposti suhteet asiakkaisiin. Tulee toimeen hyvin erityyppisten asiakkaiden kanssa. Kuuntelee heitä ja on hyvissä väleissä. Esittelee perustelun tärkeimmät kohdat vakuuttavasti. Neuvottelee ja vakuuttaa muut. Muuttaa muiden näkemyksiä ja vaikuttaa heidän päätöksiinsä. Puhuu varmasti ja sujuvasti. Puhuu sopivaan tahtiin ja sopivalla voimakkuudella. Säilyttää muiden huomion puhuessaan. Kirjoittaa sujuvasti, selkeästi ja ytimekkäästi. Mukauttaa oman kirjallisen viestintätyylinsä muiden mukaiseksi. Sopii tiimiin. Rakentaa tehokkaat ja kannustavat suhteet työtovereihin. On huomaavainen heitä kohtaan ja luo tiimihenkeä. TIEDON KÄSITTELY Tiedon hankinta Ongelmanratkaisu Liiketoiminnallisten näkökohtien huomioiminen Erikoisasiantuntemus Tietää, mistä merkitykselliset tiedot löytyvät. Tarkistaa faktat ja tiedot. Hankkii ja sisäistää tietoa nopeasti. Tunnistaa mahdolliset vaikeudet ja niiden syyt. Tuottaa toteuttamiskelpoisia ratkaisuja ja tekee järkeviä päätelmiä. On tietoinen kilpailijoiden toiminnasta ja markkinasuuntauksista. Ottaa huomioon voitollisuuden ja ymmärtää oman työn kaupallisen vaikutuksen voittoihin. Omaa taustatietoa sekä ymmärtää tuotteet ja palvelut syvällisesti. Omaa asiantuntemusta omalla alueellaan. LUOTETTAVUUS Laatusuuntautuneisuus Organisointi Yleinen luotettavuus Antaa laadukasta palvelua. Pitää ammatillisen tason korkeana ja tekee työn oikein ensimmäisellä kerralla. Organisoi ajan tehokkaasti ja laatii omat työaikataulunsa. Priorisoi ja valmistautuu ennakkoon. Asettaa realistisia aikatauluja. On luotettava, noudattaa esimiesten ohjeita sekä kunnioittaa käytäntöjä ja menettelyjä. Osoittaa sitoutumista organisaatioon ja tehtävien loppuun saattamiseen. ENERGIA Asiakassuuntautuneisuus Sitkeys Tulossuuntautuneisuus Aloitekyky Asettaa asiakkaan etusijalle ja on innokas miellyttämään. Pyrkii kaikin tavoin täyttämään asiakkaan tarpeet ja ajaa heidän etujaan. Pysyy rauhallisena ja hillittynä paineen alaisena. Reagoi hyvin muutokseen ja pysyy myönteisenä takaiskuista huolimatta. Asettaa vaikeudet oikeaan mittasuhteeseen. Saa tuloksia ja tarttuu halukkaasti vaativiin tehtäviin. Asettaa ja ylittää haastavia henkilökohtaisia tavoitteita. Ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja tekee päätöksiä muihin tukeutumatta. Toimii oma-aloitteisesti. 19. syyskuuta 2013 CCSQ Manager-raportti Sample Candidate 5 of 6

6 ARVIOINTIMENETELMÄT Tämä profiili Sample Candidate perustuu seuraaviin tietolähteisiin: Kysely/kykytesti CCSQ7.2 UK English v1 (Std Inst) Vertailuryhmä CCSQ Banking (HK) HENKILÖN TIEDOT Nimi Hakijan tiedot Raportti Sample Candidate CR1=5, CR2=6, CR3=8, CR4=7, CR5=9, CR6=5, CT1=6, CT2=8, CT3=9, CT4=5, CT5=7, CT6=5, CE1=6, CE2=8, CE3=7, CE4=5, CCO=6 Manager-raportti Std v2.0 RE RAPORTISTA Tämä raportti on tuotettu SHL:n Internet-arviointijärjestelmän avulla. Sen tiedot perustuvat Customer Contact Styles Questionnaire (CCSQ) -kyselyyn (asiakaspalvelutyylikysely). Kyselyä saavat käyttää vain asianmukaisen koulutuksen sen käyttöön ja tulkintaan saaneet henkilöt. Tämä raportti on tuotettu kyselyvastauksista ja se kuvaa vastaajan näkemyksiä. Tulkinnassa tulee ottaa asianmukaisesti huomioon itsearviointiin perustuvien kyselyjen subjektiivisuus. Tämä raportti on tuotettu elektronisesti: ohjelman käyttäjä voi jälkikäteen tehdä muutoksia ja lisäyksiä raportin sisältöön. SHL Group Ltd ja siihen kuuluvat yritykset eivät voi taata, että raportin sisältö on järjestelmän tuottama eikä sitä ole jälkikäteen muutettu. Emme voi ottaa vastuuta raportin sisällön käytöstä, käyttämättä jättämisestä tai käytön seurauksista. SHL ja CCSQ ovat SHL Group Ltd:n tavaramerkkejä. Tämä raportti on tuotettu SHL:n toimesta SHL:n asiakkaalle ja sisältää SHL:n aineetonta oikeutta. SHL sallii asiakkaansa jäljentää, jaella, muuttaa ja varastoida tätä raporttia ja/tai sen sisältämää tietoa sisäistä, ei-kaupallista käyttöään varten. SHL pidättää kaikki muut oikeudet. 19. syyskuuta 2013 CCSQ Manager-raportti Sample Candidate 6 of 6

OPQ Profiili OPQ. Myyntiraportti. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 20. syyskuuta 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profiili OPQ. Myyntiraportti. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 20. syyskuuta 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profiili OPQ Myyntiraportti Nimi Sample Candidate Päivämäärä 20. syyskuuta 2013 www.ceb.shl.com JOHDANTO SHL-myyntiraportti auttaa ymmärtämään, miten Sample Candidate, todennäköisesti soveltuu myyntityöhön.

Lisätiedot

OPQ Profiili OPQ. Ehdokkaan palauteraportti. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 29. tammikuuta 2015. www.ceb.shl.com

OPQ Profiili OPQ. Ehdokkaan palauteraportti. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 29. tammikuuta 2015. www.ceb.shl.com OPQ Profiili OPQ Ehdokkaan palauteraportti Nimi Sample Candidate Päivämäärä 29. tammikuuta 2015 www.ceb.shl.com JOHDANTO Tämä raportti on luottamuksellinen ja se on tarkoitettu yksinomaan sen henkilön

Lisätiedot

P O T E N T I A A L I

P O T E N T I A A L I V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N J O H T A J U U S P O T E N T I A A L I VAHVUUDET JA PÄTEVYYS JOHTAJUUTEEN Raportin saaja: Matti Meikeläinen Käyttäjätunnus: HA461965 Testauspäivämäärä:

Lisätiedot

THE CREATIVE ENTREPRENEUR

THE CREATIVE ENTREPRENEUR THE CREATIVE ENTREPRENEUR This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for

Lisätiedot

Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet

Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet Luku 2 Projektipäällikön perustaidot Vaan älä pelkää suuruutta. Toiset ovat syntyneet suuruuteen, toiset hankkivat suuruuden ja toisille suuruus tyrkytetään. William

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien

Mielenterveyskuntoutujien Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen laatustandardi Toim. Mika Veijalainen VATES KIRJAT Julkaisija VATES-säätiö Oltermannintie 8, 00620 Helsinki Puh. (09) 7527 551 ISBN 952-99258-3-2 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat

Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat PPSS -käyttäytymisprofiili Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat Yleiset piirteet Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Miten henkilöä tulee johtaa Millainen

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Elli Heiskanen ja Sami Hirvonen Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Opinnäytetyö

Lisätiedot

Training. Strategisen johtamisen perusteet. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu

Training. Strategisen johtamisen perusteet. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli II Luku 1 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategia analyysi Strategisen johtamisen perusteet Rupert Beinhauer, René Wenzel

Lisätiedot

TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI

TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI Karl-Magnus Spiik Ky TV-arvio / sivu 1 TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI Tämä työkalu sopii kaikille tiiminvetäjille ja vastaavassa tehtävässä toimiville. Ryhmän ohjaaminen ilman muodollisia esimiesvaltuuksia on

Lisätiedot

Strateginen diagnostiikka. Sisäinen ympäristö. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ)

Strateginen diagnostiikka. Sisäinen ympäristö. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) Strategy-Train Moduuli III Luku 3 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strateginen diagnostiikka Sisäinen ympäristö Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ)

Lisätiedot

Guidelines. Ohjeet compliance-toimintoa koskevista MiFIDin vaatimuksista tietyiltä osin. 25. kesäkuuta 2012 ESMA/2012/388

Guidelines. Ohjeet compliance-toimintoa koskevista MiFIDin vaatimuksista tietyiltä osin. 25. kesäkuuta 2012 ESMA/2012/388 Guidelines Ohjeet compliance-toimintoa koskevista MiFIDin vaatimuksista tietyiltä osin 25. kesäkuuta 2012 ESMA/2012/388 Päivämäärä: 25. kesäkuuta 2012 ESMA/2012/388 Sisältö I. Soveltamisala 3 II. Määritelmät

Lisätiedot

Eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto

Eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto Eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto EUCPN:n käsikirjasarja nro 3 Rikoksentorjuntaa koskevien hankkeiden arviointi Laadittu Towards a European Centre of Expertise on Crime Prevention -hankkeen yhteydessä

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoimintatason strategia. Maria Helena Antunes (AIDLEARN) www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoimintatason strategia. Maria Helena Antunes (AIDLEARN) www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 4 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoimintatason strategia Maria Helena Antunes (AIDLEARN)

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 19/011/2013 ja määräyksen muutos 32/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:30 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 1 Näyttötutkinnon perusteet MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 11/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:6 1 SISÄLTÖ MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012... 1 SISÄLTÖ... 1 1 Näyttötutkinnot... 1 1.1 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu

Lisätiedot

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 11/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:6 Määräykset ja ohjeet 2012:6 Näyttötutkinnon perusteet MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 11/011/2012

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet TUOTEKEHITTÄJÄN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 35/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3551 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3552 5 (pdf) 1 Dno 35/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS 2 Sisältö Sivu Johdanto 3 OSA 1 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN PERUSTEET. 4 1. Palkkausjärjestelmä osana työyhteisön johtamista 4 1.1. Palkitseminen

Lisätiedot