Maahuolinta lentoasemilla, asematasopalvelut paineessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahuolinta lentoasemilla, asematasopalvelut paineessa."

Transkriptio

1 1 Maahuolinta lentoasemilla, asematasopalvelut paineessa. Asematasopalvelut, mitä ne ovat? Ilmailussa maahuolinnalla, puhuttaessa asematasolla tapahtuvista palveluista, tarkoitetaan lentojen välillä tehtäviä toimenpiteitä. Maahuolintatehtävät koostuvat mm. ilma-aluksen polttoainetankkauksesta, rahdin-, muonituksenja matkatavaroiden lastauksesta, matkustajien kuljetuksesta koneelle tai koneelta, jään- ja lumenpoistosta koneen pinnoilta, koneen opastamis- ja hinaustoimenpiteistä, siivoustoimenpiteistä, ilma-alusten sähköistämisestä, lämmittämisestä sekä käynnistysavusta sekä asematasoalueiden kunnossapidosta. Kuka niitä suorittaa, ja millä ehdoilla? Aiemmin oli tavallista, että lentoyhtiöillä tai lentoasemilla oli omat yksikkönsä em. toimiin. Kilpailun kiristyessä ja pyrittäessä keskittymään vain ydintoimintoihin, on asematasopalvelut valtaosin ulkoistettu kaupallisille alan toimijoille, niin kotimaisille - kuin suurille ulkomaisille yritysketjuille. Euroopan lentoturvallisuusviranomainen (EASA) ei sääntele maatoimintoja eikä niitä suorittavia toimijoita tai maahenkilöiden kelpuutuksia asetuspohjaisesti, kuten se tekee esimerkiksi lentokoneiden huoltotoiminnan ja operoinnin suhteen. Tämän asetuspohjan puuttuminen lisää kirjavuutta asematasopalveluissa. Ulkoistamisesta - vaikkakin se vapauttaa operaattorin (lentoyhtiö tai lentoaseman pitäjä) resursseja toiminnan suunnitteluun, matkustajien kuljettamiseen ja sen markkinointiin - aiheutuu myös riskejä, jotka on huomioitava, ettei turvallisuustaso heikkene. Yksi keskeisimmistä riskeistä on valvonnan etääntyminen, jos operaattorin oma valvontamenettely ulkoistetun toiminnan suhteen ei ole selkeää ja kattavaa. Operaattori on kuitenkin lopullisessa vastuussa toiminnastansa ja matkustajien turvallisuudesta. Ilmailumääräyksen GEN M1-3 mukaan lentoaseman pitäjä hyväksyy asemallaan toimivat maapalvelujen tuottajat ja tekee myös kirjalliset sopimukset. Toimijoiden hyväksyntä on kuitenkin haasteellista. Millä varmistua alalla aivan uuden yrityksen kattavasta ammattitaidosta ja kokonaisvaltaisesta hallinnasta ilmailun erikoisvaatimusten suhteen? Uuden toimijan ja sen henkilöstön kannalta haastetta riittää; ensinnäkin täytyy tunnistaa uuden toimintaympäristön haasteet ja erikoisvaatimukset käytännön toiminnassa ja sen jälkeen business -paineen alla toimia määräysten mukaisesti.

2 2 Haasteet nykyilmailussa Turvallisuusriskiä lisää ja osaltaan myös valvontaa vaikeuttaa yhä useammin kiire. Erittäin aggressiivinen mm. EU:n kilpailun vapauttamisen mukanaan tuomana kaupallinen kilpailu asiakkuuksista - matkustajat ja kaikki palvelutarjoajat mukaan lukien - on vienyt päivittäisen toiminnan tasolle, jossa jokainen minuutti ratkaisee. Toimintojen läpimenoaikoja analysoidaan kaikkien markkinoilla olevien toimesta tavoitteena tehostaa sitä jatkuvasti lyhenevää hetkeä, jolloin kone on maassa lentojen välillä. Kun yksi lentoyhtiö haluaa käännyttää 150 ihmistä ja koneen 20 minuutissa, tulee lentoaseman tarjonnan sopeutua tähän ja vielä kilpailukykyisin hinnoin. Seurauksena on myös se, että muiden lentoyhtiöiden tulee kilpailukykynsä säilyttämiseksi pyrkiä samaan. Seuraavaksi 19 minuutissa, 18 minuutissa Milloin tulee se viimeinen minuutti, jota ei enää voikaan tinkiä? Miten tämä ongelma tulee ilmi, ja kuka on se joka nykymenon voi kyseenalaistaa? Trafi on tietysti yksi, viranomaisroolinsa ja säädösten antamissa puitteissa, mutta toivottavasti toimijoiden omat riskiarviointi- ja muut ennakkotoimet tehoavat ajoissa, eivätkä riskit realisoidu käytännössä heikentyneen turvallisuuden tuoman esimerkkitapauksen kautta. Myös tässä elämme uuden aikakauden alkua, jossa toimijoiden (lentoasemat, lentoyhtiöt, muut toimijat) tulee itse entistä enemmän tunnistaa riskejä varsinkin muutoksissa, mutta myös aivan tavallisessa päivittäisessä toiminnassa turvallisuusjohtamisjärjestelmän, Safety Management Systemin (SMS) avulla. Viranomaisen tarkastustoiminnan taajuuteen voi uusien EASA-määräysten myötä jatkossa vaikuttaa todettu toimijapuolen oman seurannan (SMS) toimivuus käytännössä. Asemapalvelujen ongelmakenttää Suomen vaihtelevissa ja haastavissa keliolosuhteissa kiireessä toteutettavat asematasotoimet ovat vielä haasteellisempia kuin lähes aina kesäkeleissä toimivilla. Pimeys, sankat lumisateet, liukkaus ja ahdas asemataso (esimerkkinä EFHK Helsinki-Vantaa) verrattuna nykyisten liikennemäärien tilavaatimuksiin ja tiukkoihin koneiden kääntymisaikoihin, on erittäin epäedullinen yhtälö turvallisuuden kannalta. Liikennemäärien kasaantuminen muutamiin aamu- ja iltatunteihin vielä lisää ahtautta. Suomessa myös operoi koneita, joiden pilottikunta ei ole tottunut talvisiin oloihimme. Jäänpoisto ja -ehkäisykäsittelyn tarpeen arvioiminen on ajoittain vaikeaa piloteille, jotka ovat tottuneet operoimaan erilaisissa sääolosuhteissa. Kustannuspaineiden ei myöskään tulisi olla mukana arvioitaessa jäänpoisto ja -ehkäisykäsittelyn tarvetta ja tämän tulisi olla itsestään selvää kaikille operaattoreille. Turvallisuusongelmat ilmenevät mm. suurina määrinä koneiden kolhimisia, joka johtuu ahtaudesta sekä kiireestä. Yhä paheneva tilanpuute taas konkretisoituu yhä lyhyempien kääntymisaikojen aiheuttaman ruuhkana koneen ympärillä. Kaikkien maahuolintatoimijoiden on, käytettävissä

3 3 Trafi olevasta ajasta ja keliolosuhteista riippumatta, hoidettava palvelunsa koneella. Tällöin astuvat inhimilliset tekijät (Human Factors, HF) kuvaan. Jokainen toimija yrittää noudattaa omaa tiukkaa aikatauluaan, tai myöhästyy mahdollisesti myös seuraavalta koneelta. Tilaaja, viimekädessä lentoyhtiö, vaatii että juuri hänen koneeltaan ei myöhästytä, ja saattaa asettaa sanktioita jos näin käy. Viimeistään seuraavaa sopimusta solmittaessa palvelun täsmällisyys punnitaan. Tilanteessa myös yksittäinen työntekijä, jos ottaa työnsä tosissaan, toimii yhä kasvavan paineen alaisena. Hän on se joka käytännössä tappelee tilan omalle kuljetuskalustolleen koneen ympärillä, on sitten kysymyksessä l vetävä polttoaineauto, 20 m pitkä rahtiletka tai joku pienempi kuljetusväline. Varsinkin asematason ollessa jäässä, näiden ajoneuvojen kuljettaminen lentokoneen kylkiä hipoen on haastavaa ja varsinainen taitolaji. Ikävä kyllä myös välinpitämättömyyttä työn laadun ja varovaisuuden suhteen saattaa ilmetä. Tällaisiin tapauksiin tulee toimijoiden tarttua välittömästi. Poikkeamista ja lentoturvallisuutta vaarantavista havainnoista ilmoittaminen Turvallisuuden kannalta kaikki lentokoneelle aiheutetut vauriot ovat merkittäviä ja vaativat aina tehtävään kelpuutetun teknisen henkilön arvioinnin ennen seuraavaa lentoa. Tämä tae lentoturvallisuuteen toteutuu vain, jos vahingoista ilmoitetaan. Kansallinen Ilmailumääräys GEN M1-4 edellyttää myös asematasolla työskenteleviä raportoimaan välittömästi havainnoistaan, konehan ei odottele vaan lähtee vaikkapa reikä kyljessä, jos kukaan ei informoi heti. Ilmailumääräyksen vaatimus perustuu EU:n poikkeamadirektiiviin EC , jonka muutos asetukseksi on työn alla. Sekä GEN-määräys että direktiivi viittaavat vahvasti kansalliseen lainsäädäntöön ilmoittajan suojaamiseksi ja tämän toteutumista Trafikin valvoo. Laki suojaa ilmoittajaa niin viranomaisen kuin oman työnantajan toimenpiteiltä, kun ilmoitus tehty tahattoman virheen aiheuttamasta vauriosta. Raportoinnista Finavia-Trafi Road Show 2013 Finavia ja Trafi järjestävät yhteistyössä raportointikampanjan alkaen helmikuussa 2013 (Turku/ EFTU). Sen aikana vieraillaan seitsemällä suurimmalla lentoasemalla Suomessa. Kampanjan tavoitteena on seminaarityyppisissä tapaamisissa selkeyttää käytännön toimijoille poikkeamista raportointia kertomalla raportointimenettelyistä, raportointivaatimuksista sekä myös tuomalla esille niitä hyötyjä mitä avoimella raportointikulttuurilla saavutetaan. Esitys kattaa Trafin ja Finavian raportointimenettelyt ja vaatimukset.

4 4 Lentokoneiden vaurioittaminen maapalvelulaitteilla Lentokoneen pintalevyille tai rakenteille aiheutettu vaurio, esimerkiksi hyvinkin vaarattoman näköinen painauma, saattaa olla turvallisuusriski, jollei sitä ammattitaidolla arvioida ja korjata. Koneen runko toimii paineastiana, jonka kestävyys pitkällä aikajänteellä saavutetaan vain ilman epäjatkuvuuskohtia kuten naarmut, painaumat tms. Vaurioiden korjaus on myös erittäin kallista ja aikaa vievää, pintalevyjä ei voida oikaista vaan pienikin, määritellyt rajat ylittävä, painauma aiheuttaa vauriokohdan poiston vaativine paikkauksineen. Lentokoneiden tankkaus Tankkaustoiminnot III LK palavan nesteen tuoman riskin kautta ovat yksi maatoiminto, joka on kansallisesti erillisellä ilmailumääräyksellä (AIR M 1-12) säädelty. Määräyksen suhteen on muutospaineita; mm. ilmoitusvelvollisuus lennonjohtoon ja pelastuspalveluun tankattaessa matkustajien läsnä ollessa ovat aiheuttaneet tarpeellisuutensa suhteen keskustelua. Asia vaatii tarkkaa harkintaa ja riskien tunnistamista ennen muutoksen läpimenoa. Nykyisessä kiireessä ahtailla asematasoilla, joilla myös liikkuu entistä enemmän tottumattomia lentomatkustajia, ovat riskit myös tankkaustoimen suhteen kasvaneet. Yhä useammin aikataulupaineista johtuen halutaan tankata yhtaikaisesti matkustajien ollessa koneessa, tulossa tai poistuessa koneesta. Matkustajien entistä nopeampaan siirtymiseen käytetään etuosan matkustajasiltojen lisäksi avoimia takaoven matkustajaportaita johtaen matkustajavirran mahdollisesti suoraan tankkausalueelle. Kuka ehtii oikeasti valvomaan? Muutos matkustajavirrassa Lippujen hintojen halpeneminen on lisännyt lentämisen arkipäiväisyyttä ja tuonut lentokentille paljon matkustamaan vähemmän tottuneita asiakkaita. Tämä muutos on huomattu niin lentoasemarakennuksen sisäisissä toiminnoissa kuin myös asematasolla liikkumisen suhteen.

5 5 Yhteenveto Yhteenvetona voidaan todeta että liikennemäärien kasvun, kasvaneen konekaluston sekä lisääntyneen kiireen tuoma haaste on tunnistettu ja toimenpiteisiin ryhdytty niin Trafin kuin toimijoidenkin piirissä. Trafi pyrkii markkinoimaan entistä avoimempaa raportointikulttuuria ongelmista, joihin maahuolinnassa törmätään ennaltaehkäisten samojen virheiden toistuvuutta. Toimijoiden riskienkartoitus ja arviointimenetelmät, osana toimivaa Safety Management System (SMS) -järjestelmää edesauttavat ongelmakohtien löytämistä, mahdollisesti aiheutuneiden turvallisuusuhkien arviointia sekä korjaavien toimenpiteiden määrittelyä ja vaikutusten seurantaa. Yhteistyö toimijoiden kanssa on entistä avoimempaa erityyppisten seminaarien ja muiden yhteistilaisuuksien kautta. Vaikka lisääntyneiden riskien uhka on tunnistettu, ja toimenpiteisiin ryhdytty, vaatii päivittäinen toiminta asematason hektisessä ympäristössä jatkuvaa seurantaa ja käytännön kehitystyötä. Avainasemassa tässä työssä ovat kaikki alueella toimivat henkilöt ja organisaatiot, mutta myös viranomaisen tulee olla tietoinen muutoksista sekä jokapäiväisistä ongelmista jotka vaatisivat korjausta. Poikkeamaraportointi on hyvä menetelmä tuoda epäkohtia julki juuri niiden henkilöiden toimesta, jotka ongelman olemassaolon ensimmäisinä tunnistivat. Raportoi: Trafi.fi/Ilmailu/Asiointi/Lentoturvallisuusilmoitus

6 6 Liikennemäärien kasvu Matkustajaliikenne Fianvian lentoasemilla Tavaraliikenne Finavian lentoasemilla

7 7 Maahuolinnassa (GH) tapahtuneet vahingot GH GH Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

8 8 Ground handling-vahinkojen tapahtumapaikka Ulkomaat Valvomaton Muut valvotut EFIN EFHF EFHK 2 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1 Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1998 1 Toimitusjohtajan katsaus Ilmailulaitoksen ensisijainen tavoite on pitää yllä hyvää lentoturvallisuutta. Järjestelmällinen, vastuuntuntoinen ja poikkeamista

Lisätiedot

TALOUDELLINEN VAIKUTTAVUUS. RPAS Finland ry 6.3.2015

TALOUDELLINEN VAIKUTTAVUUS. RPAS Finland ry 6.3.2015 Kommentoija Saatu huomio MÄÄRÄYSHANKEPÄÄTÖKSEEN SAADUT KOMMENTIT OPS M1-X Miehittämättömän ilma-aluksen lennättäminen 1(6) TRAFI/4482/03.04.00.00/2015 Perustelumuistion liite Salokannel 12.2.2015 Onko

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma

Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 4 Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä Esitutkimus Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma VTT TECHNOLOGY 4 Turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Osaaminen kuntoon Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Teksti: Markku Aarni Johdon vastuulla on luoda organisaatioon johtamisrakenteet sekä osaaminen, joilla strategia realisoidaan

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Ilmatilaloukkaukset ja yleis- ja

Ilmatilaloukkaukset ja yleis- ja Ilmatilaloukkaukset ja yleis- ja harrasteilmailun turvallisuus - Lentoturvallisuusseminaari, Ilmailumuseo, 19.1.20131 Heli Koivu osastonjohtaja Liikenteen Analyysit Vastuullinen liikenne Vastuullinen liikenne.

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

Hyvästä käytännöstä. Lyhyt harhaanjohdatus käytäntöjen ja niksien maailmaan

Hyvästä käytännöstä. Lyhyt harhaanjohdatus käytäntöjen ja niksien maailmaan Hyvästä käytännöstä Lyhyt harhaanjohdatus käytäntöjen ja niksien maailmaan Tässä tekstissä tarkastellaan hyvän käytännön olemusta ja kriteerejä. Lähtökohtana on, että hyvää käytäntöä voidaan analysoida

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 2. Yhteistyö pirstoutuu. Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 2. Yhteistyö pirstoutuu. Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni27.4.2012 Nro 2 Yhteistyö pirstoutuu Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa sisällys 2 2012 3 Pääkirjoitus 4 Finavia ja yhteistyön uudet tuulet

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Risk Consulting. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu. Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta

Risk Consulting. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu. Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 9 Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta Sisältö Pääkirjoitus Keskittyminen

Lisätiedot

Turvallisuus. edessä, kun vahinko on jo tapahtunut. torjunnassa Euroopan unioni näyttää olevan veturi, joka puuskuttaa kaikkia jäsenmaitaan

Turvallisuus. edessä, kun vahinko on jo tapahtunut. torjunnassa Euroopan unioni näyttää olevan veturi, joka puuskuttaa kaikkia jäsenmaitaan loc0504_s06-34_taitto 16.5.2005 12:30 Sivu 6 6 Turvallisuus ei ole Suomessakaan itsestäänselvyys Yhdysvaltoihin syksyllä 2001 tehdyt terroristiiskut osoittivat varsin konkreettisesti, että esimerkiksi

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

Yleis- ja harrasteilmailu viranomaisen näkökulmasta

Yleis- ja harrasteilmailu viranomaisen näkökulmasta Yleis- ja harrasteilmailu viranomaisen näkökulmasta Turvallisen Ilmailun Tulevaisuus Seminaari 2014 Pekka Henttu; 12.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Sisältö Trafi Viranomaisuuden muutos Toimintaympäristön

Lisätiedot