Raporttipohjaan. Raporttipohjan tekeminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raporttipohjaan. Raporttipohjan tekeminen"

Transkriptio

1 RAPORTTIOPAS

2 Raporttipohjaan Tämän ohjeen tarkoituksena on tehostaa omien listamuotoisten raporttien luontia 4D versio 6:lla. Raporttipohjan saa auki kahdella tavalla. Käyttötilan (User) käyttäjille on luonnollisinta käyttää valintaa: Pikaraportti. (Englanninkielisissä: Report valinnasta Quick...) Raporttipohjan tekeminen Kun on tehty valinta haluttavan tietokannan raporttiin toivotuista tietueista, haetaan Tee raporttipohja -komennolla (vaihtelee sovelluskohtaisesti, kysy kehittäjältäsi mistä raporttipohjaan pääsee Teidän tapauksessanne) ruudulle raporttipohja, jossa muotoilu tehdään. Mikäli aiemmin on jo tehty sopiva raporttipohja, joka on tallennettu, se voidaan hakea suoraan komennolla Hae raporttipohja. Valmiin raporttipohjan tallentamisesta, hakemisesta ja muuttamisesta lisää myöhemmin. Raporttipohja Ruudulle ilmestyy tyhjä raporttipohja. Seuraavalla sivulla on esitelty sen eri osat. 2

3 Raporttipohjan osat = kenttävalikkolaatikko: Kenttävalikkolaatikossa on näkyvissä lista niistä kentistä jotka ovat käytössä. Mikäli kaikki kentät eivät ole mahtuneet näkyviin, kenttiä voidaan selata laatikon oikeassa laidassa olevan rullauspalkin avulla. Muissa tiedostoissa olevat kentät, jotka on yhdistetty (relaatiolla) kohdetiedostoon, löytyvät kohdetiedoston kenttien kautta. Mikäli kenttään liittyy jokin toinen tiedosto, listassa sen vasemmalla puolella on kolmio. Kolmiota klikkaamalla se kääntyy ja avaa listan niistä kentistä, jotka ovat muussa tiedostossa. Raporttipohjaan voidaan siis valita kenttiä myös muista tiedostoista, kuin mihin haku alunperin kohdistettiin. Tästä ominaisuudesta lisää myöhemmin. 3

4 Raporttipohjan toiminnot 2 = lajittelulaatikko: Lajittelulaatikkoon asetetaan raportin lajitteluperuste ja mikäli perusteita on useampia, myös lajittelujärjestys määräytyy sen mukaan, mihin järjestykseen ne on listattu ylhäältä alas. 3 = raporttipohjalaatikko: 4 = yhteenlaskun valinnat: Raporttiin tulevat tiedot ja toiminnot määritellään tähän raporttipohjalaatikkoon. Yhteenlaskutoimituksien sijoittamiseksi raportin välille tai loppuun käytetään yhteenlaskun rastilaatikoita. Tästä yksityiskohtaisemmin myöhemmin. Automaattinen palstan muokkaus tapahtuu rastittamalla ruutu Automatic Width. Tällöin palstan koko muokkautuu pisimmän soluun sijoitetun tiedon mukaiseksi. Toiminto muokkaa palstat vasta kun raportti tulostetaan. Tämä toiminto tulee automaattisesti kaikkiin palstoihin kun ne luodaan ja jos se halutaan poistaa, on se tehtävä jokaiselle palstalle erikseen. Mikäli automaattista palstan muokkausta ei oteta käyttöön, voidaan muokkaus tehdä siirtämällä palstaerotinta hiirellä, tästä myöhemmin tarkemmin. Repeated values: Toistuvat arvot voidaan joko tuoda listalle tai tulostaa vain ensimmäinen toistuva arvo. Käytössä lajitelluissa listoissa. 4

5 Raporttipohjan osia otsikkopalkki rivialuepalkki solu palstaerotin Palstaeroitin: Palstaotsikko Rivialuepalkki Solu Raportin ulkoasua voi muokata vaihtamalla palstojen leveyksiä. Tämä tapahtuu ottamalla hiirellä kiinni palstan palstaerottimesta ja siirtämällä sitä hiiri alaspainettuna haluttuun kohtaan. Tällöin on muistettava, että kyseisellä palstalla ei ole Automatic Width kytkettynä. Palstaotsikko on ulkoasulaatikon ylälaidassa oleva palkki. Siitä nähdään raporttiin otetut kentät ja kaavat. Rivialuepalkki ulkoasulaatikon vasemmassa reunassa näyttää, minkälainen rivialue kyseisellä kohdalla on. Rivialue aktivoidaan osoittamalla palkkia kyseiseltä kohdalta. Solu on yhden palstan yhdelle rivialueelle antama tietopaikka. Rivialueet Header = otsikko näkyy kenttien ulkoasulaatikkoon siirtämisen jälkeen automaattisesti otsikkopalkissa, mutta palkin sisältämää tietoa voidaan vielä muokatakin: kaksoisosoitetaan solua hiirellä, jolloin soluun saadaan esiin kursori ja tekstiä voidaan luoda ja poistaa tavanomaiseen tapaan. Koko palsta saadaan aktivoiduksi osoittamalla nuolella palstaotsikkopalkkia palstan kohdalta Detail = selvennys tulostaa mm. yhteenvetoon lisättävän tiedon. 5

6 Rivialueet Raporttiopas Break = yhteenveto yhdestä alueesta. Siinä suoritetaan yhteenlaskutoimituksia tai kaavaan sijoitettuja toimintoja. Yhteenveto luodaan Edit -valikosta Add Break -käskyllä (tai komento-b). Yhteenvetoja voi olla useampia ja ne noudattavat lajittelujärjestystä. Total = lopetus koko raportille. Lopetus sisältää aina, niinkuin yhteenvetokin, yhteenlaskutoimituksen tai kaavan. Yhteenlaskuvalinnat Yhteenlaskuvalinnat ovat käytössä raportin yhteenveto- ja lopetusalueilla. "Sum"-valinnalla lasketaan yhteen raportissa olevia lukuja. "Count"-valinnalla lasketaan yhteen raportissa olevien lukujen määrä. "Average"-valinta laskee lukujen keskiarvon. "Max"-valinta kertoo suurimman luvun. "Min"-valinta kertoo pienimmän luvun. 6

7 Raporttipohjalaatikkoon palstoja Raporttipohjaan siirretään kentät kenttävalikkolaatikosta ottamalla halutusta kentästä hiiri alaspainettuna kiinni ja siirtämällä se raporttipohjan päälle ja vapauttamalla sitten hiiri. Näin tehdään kaikille kentille, jotka halutaan mukaan, uusi kenttä viedään aina edellisen yli, sen oikealle puolelle, sillä mikäli hiirestä päästetään irti jo määritellyn palstan yllä, se korvautuu uudella. Otsikkopalkkiin tulee automaattisesti näkyviin tieto siitä mitä palsta sisältää. Mikäli raportissasi on useampia sivuja, tulostuu jokaisen sivun ylälaitaan otsikkopalkin mukainen tieto palstasta. Tyhjän palstan lisääminen Halutessasi lisätä tyhjän palstan, aktivoi palsta, jonka vasemmalle puolelle haluat tyhjän palstan ja hae Edit-valikosta komento Insert Column, (tai voit käyttää näppäinyhdistelmää komento-i.) Saat uuden tyhjän palstan, joka sijoittuu automaattisesti aktivoimasi palstan vasemmalle puolelle. Ruudulle avautuu ikkunan, josta voit määritellä kaavan uudelle palstalle. Voit määritellä kentän tyhjälle palstalle siirtämällä sen kenttävalikkolaatikosta hiiren painiketta alhaalla pitäen ja vapauttamalla sen tyhjän palstan päällä. 7

8 Palstan poistaminen ja piilottaminen Kun haluat raportista jonkun palstan kokonaan poistettavaksi, aktivoi kyseinen palsta, hae Edit -valikosta komento Delete Column. Kun haluat, ettei lopullisessa raportin tulostuksessa tulostu jotakin palstaa lainkaan, voit piilottaa sen komennolla Hide joka löytyy Edit -valikosta myös. Palsta on nyt harmaana muistutuksena siitä, ettei se tulostu. (Kuten edellä jo ohimennen mainittiinkin, palstan kenttämäärittely korvautuu, mikäli kenttää raporttipohjaan tuotaessa hiiren painike vapautetaan jo olemassa olevan palstan päällä.) Palstan koon määrittäminen Mikäli palstan kokoa ei ole erikseen määritelty, ohjelma määrää automaattisesti koon pisimmän palstassa sijaitsevan tiedon mukaan. Tämä koon muokkaus ei näy raporttipohjalaatikossa, joten on katsottava raportin ulkoasu (Preview). Raportin ulkoasun tarkistamisesta kerrotaan tarkemmin myöhemmin. Mikäli haluat määritellä palstan koon itse, aktivoi palsta ja ota AutomaticWidth pois päältä. Tämän jälkeen on mahdollista muokata palstan kokoa manuaalisesti ottamalla kiinni hiirellä palstaerottimesta siirtämällä sitä. 8

9 Lajittelu Raporttiopas Yksi raporttipohjan tärkeistä ominaisuuksista on sen kyky lajitella raporttisi tietueita. Tämä antaa mahdollisuuden tarkastella raporttin osia määrätyssä järjestyksessä. Ominaisuus on tärkeä myös luotaessa raporttiin tietynlaisia tietueryhmiä ja yhteenvetoja, jotta näille voidaan tehdä laskutoimituksia. Lajittelujärjestyksen määrääminen Kun olet määritellyt raporttiin tulevat kentät, voit antaa lajitteluperusteet. Lajittelujärjestys määrätään vetämällä hiirtä alhaalla pitäen kenttäluettelosta lajittelulaatikkoon ja vapauta hiiri. Voit lajitella paitsi kenttiä, myös kaavoja. Tämä tapahtuu samaan tapaan kuin kentän lajittelukin. Kun olet vapauttanut hiiren näet valitsemasi kentän lajittelulaatikossa. Kun halutaan useampia lajitteluperusteita, toistetaan äskeinen niin monta kertaa, kuin tarvitaan ja lajitteluiden keskinäinen järjestys määräytyy valintajärjestyksen mukaan. Lajittelun suunnan voi määritellä nousevaksi tai laskevaksi oikealla olevista nuolista: ne vaihtavat suuntaa kun niitä osoittaa hiirellä. Lajittelun muuttaminen Lajittelulaatikon sisällä voi muuttaa lajittelukenttien järjestystä: siirrettävää lajittelua vetämällä hiirtä alhaalla pitäen siirrä se oikeaan kohtaa ja vapauta hiiri. Lajittelukenttien välinen järjestys kulkee ylhäältä alas, ylimmäinen lajittelukenttä määrää ensimmäisen lajittelun. Lajittelun poistaminen Lajittelulaatikon lajittelulistasta voidaan poistaa viimeinen määritelty kenttä tai kaava.valitse poistettava lajittelu ja paina Backspacea eli poistonäppäintä. Komento poistaa siis kentän ainoastaan lajittelulaatikosta, se ei vaikuta itse raportin ulkoasulaatikon kenttiin. Muuttaessasi lajittelujärjestystä kokonaan uudeksi, voit poistaa lajittelulaatikon koko lajittelulistan ja sitten rakentaa uuden, tai korvata lajittelut toisilla, kuten jo edellä mainittiin. 9

10 Yhteenlaskutoimituksen sijoittaminen Esimerkki: Yhteenlaskutoimituksia kenttien sisältämistä tiedoista ja kaavoista on mahdollista lisätä jokaiseen yhteenvetoalueeseen sekä lopetusalueelle. (Yhteenvetoalue luodaan aktivoimalla Total-rivialue rivialuepalkin kohdalta ja ottamalla Add break-komento Edit -valikosta.) Valittavat yhteenlaskutoimitukset ovat raporttipohjassa laatikoina, näitä ovat: " Sum", summa raportin tai yhteenvedon arvoista. - "Min", raportin tai yhteenvedon alin arvo. - "Max", raportin tai yhteenvedon korkein arvo. - "Average", raportin tai yhteenvedon arvojen keskiarvo. - Count", arvojen lukumäärä raportissa tai yhteenvedossa Kun yhteenlaskutoimitus sijoitetaan Total-rivialueelle, se laskee koko raporttiin sijoitetut arvot, mutta mikäli yhteenlaskutoimitus on sijoitettu Breakrivialueelle, tapahtuu laskutoimitus jokaiseen yhteenvetoalueeseen erikseen, jotka taas määräytyvät lajittelun perusteella. Yhteenlaskutoimitusten sijoittaminen tapahtuu valitsemalla solu, johon haluat lisätä yhteenlaskutoimituksen. Seuraavaksi valitse niin monta yhteenlaskutoimitusta, kuin tarvitset, rastittamalla hiirellä haluamasi. Soluun tulee näkyviin yhteenlaskuikoni, jonka valitsit. Muistathan, että summaa, pienintä ja suurinta arvoa sekä keskiarvoa voidaan käyttää vain numeerisissa kentissä tai kentissä, joihin on sijoitettuna kaava. 10

11 Kaavan sijoittaminen raporttipohjaan tehdään seuraavasti: Raporttipohjalla voit suorittaa hyvinkin monimuotoista laskentaa. Laskennassa voidaan käyttää tavallista aritmetiikkaa tai vaativammissa tapauksissa voidaan kutsua koodiin rakennettuja ohjelmia. Kaavat kirjataan palstoihin. Lisää raporttipohjaan aluksi tyhjä palsta tai mikäli haluat korvata jonkun palstan sisällön, osoita palstaa aktivoidaksesi sen. Tämän jälkeen valitse edit -valikosta edit column. Nyt voit muokata haluamasi kaavan. Tallentaaksesi kaavan kentäksi, jonka voit ottaa käyttöösi muissakin palstoissa ja raporteissa, osoita Save... ja hyväksy nimi create file dialog -laatikosta. Voit myöhemmin tarvittaessa hakea tallentamasi kaavan Load... -komennon avulla. Hyväksy kaava ja siirrä se palstaan osoittamalla okta. Ohjelma luo otsikon kaavalle (C1, C2, C3,...), oman otsikkosi, jonka haluat tulostuvan raporttiin, voit kirjoittaa otsikkorivialueelle. 1 2 Ohjelmakutsut (sekä 4D:n, että ohjelmoijan tekemät) Omat kaavat, kuten arvo:= arvo * luku / toinenluku

12 Numeerisen muodon määrittely Detail-rivialuelle on mahdollista antaa määrittely palstan numeeriselle muodolle. Jos esimerkiksi palstaan haetaan pelkkää numerotietoa, voidaan yksikkö määritellä vaikkapa tunteina seuraavasti: ## tuntia. # -merkkejä tulee laittaa niin monta, kuin niitä maksimissaan kyseisessä kohdassa on. Mikäli käytetään desimaaleja, ne on eroteltava: ##,##. Yhteenvetokentän muotoilusta Yhteenvetokenttään voidaan määritellä automaattinen muotoilu. Esimerkki: Yhteenvetorivi Break1 viittaa lajittelujärjestyksessä ensimmäisenä olevaan kriteeriin: olkoon se työntekijä. Jos halutaan työntekijän työtuntien määrä yhteenvetoriville Break1, voi rivialuelle antaa määrittelyn #n työtunnit yhteensä. Tulostuksessa merkki # korvautuu automaattisesti kunkin ko. rekisterissä olevan työnekijän nimellä, jolloin saadaan nimettyä kunkin työntekijän tunnit, esim. Merjan, Villen, Jarin jne. Kunkin tunnit näkyvät yhteenlaskettuna rivialueela, mikäli riville lisätään summamerkki yhteenlaskua suorittamaan. 12

13 Ylä- ja alaviitteet, sivunumerointi Valitse Headers & Footers File-menusta. Valitse Header tai Footer Edit- menusta. Valitse säädettävä viite valikosta. Kirjoita viitetekstit kenttiin (left, center, right) Säädä korkeus Height alueelta. Jos haluat muuttaa tekstin ulkoasua, muuta asetuksia laatikosta Font Attributes 13

14 Esimerkki: rastittamalla voit tehdä kehykset tiedoston ympärille. Esimerkissä mittakaavaksi on valittu senttimetrit, yläviitteelle on varattu tilaa 5 cm ja alaviitteelle 2 cm. Yläviitetekstin paikaksi on valittu keskikohta, yhtä hyvin voidaan valita paikaksi oikea tai vasen laita. Määrittelyt tekstin tyyliin, kokoon ja kirjasimeen voi tehdä normaaliin tapaan. Alaviitteeseen on oikealle puolelle sijoitettu nuoli, josta voi valita päiväyksen, kellonajan ja sivunumeroinnin. Sivunumeroinnin, päiväyksen tai kellonajan asettaminen raporttiin tapahtuu käyttämällä seuraavia koodeja: - #P sivunumerointia varten - #H tulostusajan asetusta varten - #D tulostuspäivän asetusta varten Käytä näitä koodeja asettaaksesi kyseiset tiedot ylä- tai alaviitteisiin. Koodeja voi myös käyttää viitetekstin "keskellä", esimerkiksi: Tulostuspäivä #D. Kun olet tyytyväinen sivunasetteluun, osoita OK:ta, tällöin palaat takaisin raporttipohja-tasolle. Asettamasi arvot säilyvät, kunnes taas muutat niitä. 14

15 Tekstin muotoilu ja lisääminen Tekstiä voidaan muokata ja lisätä ulkoasulaatikossa. Esimerkiksi rivialueella, jolla tapahtuu yhteenlaskutoimitus (B ja T), voidaan alueen vapaana oleviin soluihin lisätä tekstiä. Kun lisäät tai muutat tekstiä raporttipohjaan, kaksoisosoita ulkoasulaatikossa vapaata solua, johon haluat lisätä tekstin - soluun ilmestyy kursori. Tavalliseen tapaan kirjoita nyt haluamasi teksti soluun tai tee tarvittavat muutokset. Voit valita kirjoittamaasi tekstiin kirjasintyypin, kirjasimen koon, tyylin ja keskityksen - vaikkapa jokaiseen soluun, alueeseen (ja aluetyyppiin) tai palstaan erikseen, jos niin haluat. Tyylimäärittelyt tapahtuvat tavalliseen Macintosh-tapaan: aktivoi haluamasi alue tai teksti ja tee valinnat valikoista (Font- ja Stylemenut). Ulkoasun tarkistaminen Voit tarkistaa raporttisi ulkoasua valitsemalla Print preview. 15

16 Tulostusmuodon määrittelyt Valittavanasi on neljä tulostusmuotoa, joista valinta tehdään ottamalla File- valikosta alavalikko Print Destination - Printer käyttää tulostukseen sitä tulostinta, jonka olet valinnut. Disk file tallentaa tiedot levylle Graph tulostaa graafin, jonka se tekee ensimmäisen yhteenvetorivin antamista tiedoista. Valittavanasi on useita erilaisia graafityyppejä. 16

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Plasmatelevision hintoja 3 000,00 2 900,00 2 800,00 2 700,00 2 600,00 2 500,00 2 400,00 2 300,00 32" 37" 42" 2 (33) Microsoft Excel

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

TAULUKKOLASKENTAOHJELMA EXCEL PERUSTEET (Mervi Ruotsalainen 25.10.05

TAULUKKOLASKENTAOHJELMA EXCEL PERUSTEET (Mervi Ruotsalainen 25.10.05 1 TAULUKKOLASKENTAOHJELMA EXCEL PERUSTEET (Mervi Ruotsalainen 25.10.05 1. YLEISTÄ... 2 2. EXCEL-IKKUNAN KÄYTTÖLIITTYMÄ... 2 2.1 ESITTELY... 2 2.2 TYÖKALURIVIEN LISÄÄMINEN JA POISTAMINEN (NÄYTÄ / TYÖKALURIVIT

Lisätiedot

WORD- TEKSTINKÄSITTELY

WORD- TEKSTINKÄSITTELY WORD- TEKSTINKÄSITTELY 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) SISÄLLYSLUETTELO Word-tekstinkäsittelyohjelma ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo 25.9.2012. Sisällysluettelo 5.1 Taulukon hallinta... 2

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo 25.9.2012. Sisällysluettelo 5.1 Taulukon hallinta... 2 5. Taulukkolaskenta Sisällysluettelo 5.1 Taulukon hallinta... 2 5.1.1 Rivien korkeuden ja sarakkeen leveyden hallinta... 2 5.1.2 Rivin / Sarakkeen lisääminen... 2 5.1.3 Solujen ja taulukoiden taustavärit...

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 SISÄLLYS Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 Tutkielman ulkoasu ja jäsentely... 4 Nimiölehti... 4 Sivun asettelu ja kappalejako... 5 Typografia... 5 Erilaiset tavuviivat... 6 Tyylit ja mallit...

Lisätiedot

11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1

11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1 11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1 1. SUHTEELLINEN VIITTAUS Avaa tiedosto Tunti1.xls hakemistosta Verkkoympäristö\Atkope\Excel. Lisää taulukkoon sarakkeeseen F ja riville 11 yhteensä-otsikon summakaavat.

Lisätiedot

Käytännön ohjeita Episerver -julkaisujärjestelmän käyttöön

Käytännön ohjeita Episerver -julkaisujärjestelmän käyttöön Ohjeet päivitetty 17.12.2009 1 Käytännön ohjeita Episerver -julkaisujärjestelmän käyttöön Sisällysluettelo 1 Selainvaatimus julkaisujärjestelmän ylläpitopuolella 2 Kirjautuminen Episerver -julkaisujärjestelmään

Lisätiedot

LabOran käyttö. kahdeksan oppijaksoa. Johan Westerlund Matti Liljeqvist

LabOran käyttö. kahdeksan oppijaksoa. Johan Westerlund Matti Liljeqvist LabOran käyttö kahdeksan oppijaksoa Johan Westerlund Matti Liljeqvist Kahdeksan oppituntia LabOran käytöstä Tällä kurssilla opiskellaan LabOra -jumalanpalvelusohjelman käyttöä kahdeksassa jaksossa. Jokainen

Lisätiedot

Excel. -taulukkolaskennan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Excel. -taulukkolaskennan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Excel -taulukkolaskennan perusteet Sisällys sivu 1 Excel työkirjan peruskäsitteitä 1 2 Kuinka käytän laskentataulukkoa

Lisätiedot

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5 Johdatus - ohjelmistoon Versio 4.5 Sivu 1/37 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Yleistä ohjelmasta...3 2.1 Rakenne...3 2.2 Mitä alkuun pääsemiseksi tarvitaan?...3 3 Näin pääset sisään ohjelmaan...4 3.1

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

... 4 ! "! # $% "% & ' ( %) * % + +"" #,) % & ) + ( %! $% " "% - (" %. % '!"" ( '!"" *! '!"" # ( % %" % & (" %" %

... 4 ! ! # $% % & ' ( %) * % + + #,) % & ) + ( %! $%  % - ( %. % '! ( '! *! '! # ( % % % & ( % % ... 4! "! # $% "% & ' " ( %) * % + +"" #,) % &,) %"" ) + ( %! $% " "% - (" %. % '!"" ( '!"" *! '!"" # ( % %" % & (" %" % ))" /" % ( % '!"" %' '!"" $"%'!"" # ( '!"" & (" '!"" - ( '"- /!!'"- %'"- ( % '"-

Lisätiedot

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) SISÄLLYSLUETTELO POWERPOINT-ESITYSGRAFIIKKAOHJELMA JA SEN

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011)

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) 3D-Win 5.6 Käyttöönottomanuaali 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) Sisällysluettelo: 1 OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 MANUAALI... 3 1.3

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

EXCEL. Tiedon kirjoittaminen soluun ja sen muokkaaminen (Tommi)

EXCEL. Tiedon kirjoittaminen soluun ja sen muokkaaminen (Tommi) Taulukkolaskennan peruskäsitteet: (Tommi) - rivi ja sarake - solu ja solualue - taulukko (worksheet) ja työkirja (workbook) o taulukkovalitsimet - objektit Tiedon kirjoittaminen soluun ja sen muokkaaminen

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Tiedostoarkisto Päänäkymä

Tiedostoarkisto Päänäkymä Base C6 käyttöohje Tiedostoarkisto Päänäkymä 1. Tiedostoarkiston kansiovalikko + symboli kertoo, että kansio sisältää alakansioita. Valitun kansion teksti näkyy tummennettuna. Valitseminen tapahtuu klikkaamalla

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja Käsikirja Copyright 1995 2012 Codeman Software Klaani 5.6 Käsikirja Tulostettu 5.11.2012 Esipuhe Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille Klaani ohjelman käyttäjille tai sen käyttäjiksi aikoville

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot