Mitä luovuus on ja mistä se syntyy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä luovuus on ja mistä se syntyy"

Transkriptio

1 Mat Luovan ongelmanratkaisun seminaari Reflektioessee Mitä luovuus on ja mistä se syntyy Tommi Gustafsson 45434F

2 Sisällys 1 JOHDANTO MITÄ LUOVUUS ON MIKSI LUOVUUS ON TÄRKEÄÄ JA MISTÄ SE SYNTYY OSAAMINEN JA ASIANTUNTEMUS ENERGIA, INNOSTUS JA MOTIVAATIO LUOVUUSTAIDOT VAPAUS JA SELKEÄ PÄÄMÄÄRÄ AIKA, JOKA ON KÄYTETTÄVISSÄ AJATTELUUN KESKUSTELU JA AJATUSTENVAIHTO LOPPUSANAT...9

3 1 Johdanto Mielenkiintoni luovuuden miettimiseen heräsi viime syksyllä. Ansionsa oli varmasti Esa Saarisen Luovan ongelman ratkaisun seminaarilla 1 mutta kiittäminen käy myös monta muuta asiaa ja opintojaksoa, kuten Tiimitoiminnan dynamiikkaa 2 ja Palkitsemisjärjestelmiä 3. Luovuudesta puhutaan paljon ja sitä arvostetaan, mutta harvoin kuitenkaan on esitetty, mitä se oikein on ja mistä se syntyy. Tämä seminaari ei tehnyt poikkeusta, sillä asiaa sivuttiin ja käsiteltiin, mutta se, mitä luovuus on, jäi kuitenkin lopulta arvoitukseksi. Olin myös herätellyt ajatuksia luovuuden käyttämisestä tutkimuksessa. Mielessäni siihen sisältyi vapautta, tavoitteellisuutta ja ajatustenvaihtoa ryhmässä. Minun oli kuitenkin myönnettävä, ettei tällaiseen lyhyeen esseeseen voinut sisällyttää tämäntyyppistä asiaa, josta enemmän aikaa käyttämällä voisi kirjoittaa kirjan. Rajoitunkin tässä esseessä tarkastelemaan, mitä luovuus on ja mistä se syntyy. Käytössäni ei ole laajaa empiiristä tutkimusaineistoa, kuten Jim Collinsilla hänen artikkelissaan Level 5 Leadership (Collins, 2001), ja siksi tukeudun olemassa oleviin tutkimuksiin sekä omiin havaintoihini. 2 Mitä luovuus on Luovuus on kykyä luoda uutta (Robbins, 2001, s. 133). Tämä tarkoittaa kaikkea uusien ajatusketjujen keksimisestä konkreettisten teosten rakentamiseen. Luovuus on usein kykyä ajatella asioita yllättävältä ja osuvalta näkökannalta. Se, mikä koetaan uudeksi, riippuu usein tilanteesta. Siksi luovuutta ei voikaan määritellä kattavasti tai edes sanoa täsmällisesti, mikä on enemmän luovaa kuin jokin toinen. Kokemukseni mukaan luovien ideoiden ei tarvitse olla sinällään parempia tai hyödyllisempiä kuin olemassa olevien, vaikkakin toisenlaisia näkemyksiä esiintyy kirjallisuudessa (ks. Robbins, 2001). Luovuus on siis kykyä luoda uutta. Uutuus on kuitenkin subjektiivista. Se, mikä toiselle on tuttua, voi toiselle olla ennenkokematonta. Oletetaan esimerkiksi, että kuulet radiosta erittäin hyvän kappaleen, joka on tyylilajissaan ainutlaatuinen. Melkein väistämättä sitä ajattelee, että tekijöiden on pakko ollut olla poikkeuksellisen luovia. Kuitenkin myöhemmin se voi osoittautua keskinkertaiseksi versioksi musiikkilajista, jota et ole tuntenut ennestään. Nerokkuus, innovatiivisuus ja kekseliäisyys ovat läheistä sukua luovuudelle. Nerokkuus on hieman laajempi käsite, joka käsittää kaiken poikkeuksellisen älykkyyden. Neroja onkin monenlaisia, esimerkiksi matemaattisia neroja (mm. Newton), musiikillisia neroja (mm. Mozart) ja taiteellisia neroja (mm. Picasso). Luovuus on yksi älyn laji, jota vaaditaan useissa 1 Teknillinen korkeakoulu: Mat Luovan ongelman ratkaisun seminaari. 2 Teknillinen korkeakoulu: Tu Tiimitoiminnan dynamiikka. 3 Teknillinen korkeakoulu: Tu Organisaatioiden palkitsemisjärjestelmät. 3 (10)

4 vaativissa tehtävissä, ja siksi sitä esiintyy monilla neroilla. Innovatiivisuus ja kekseliäisyys ovat lähes synonyymejä luovuuden kanssa. Kekseliäisyys ei kuitenkaan korosta uuden luomista samalla tavalla kuin luovuus. Innovatiivisuutta taasen vaatii, että uusista ideoista tulisi olla hyötyä ja niiden tulisi levitä laajaan käyttöön. Huumori esimerkki luovuudesta Hyvä huumori on esimerkki luovuudesta. Hauskassa vitsissä on aina jotain uutta, jotta se naurattaa. Mielestäni alla oleva, luovuutta käsittelevä Dilbert-sarjakuva on tällainen. Kuva 1. Vitsi, joka naurattaa useimpia insinöörejä. Uutuudenviehätys katoaa Vanhan kertaaminen ei selvästikään ole luovaa. Asioita voi esittää uusina kuitenkin vain kerran, ja siksi luovat asiat vanhenevat. Esimerkiksi kun on kuunnellut hyvän kappaleen tarpeeksi useasti, se alkaa tuntua kuluneelta riippumatta siitä, kuinka paljon luovuutta sen tekemiseen oli käytetty. Samasta syystä myös elokuvien jatko-osat ovat usein epäonnistuneita. Käsikirjoittajat eivät ole keksineet tarpeeksi uutta, ja on turvauduttu vanhojen ideoiden uudelleen lämmitykseen. Hyvänä esimerkkinä toimivat Alien-sagan kolmas ja neljäs osa (Alien 3 ja Alien Resurrection), joissa nähtiin lähinnä ykkös- ja kakkososan kohtausten toisintoja sekä pari lainausta Bladerunnerista. Ei mitään uutta, ei siis mitään mielenkiintoistakaan. 3 Miksi luovuus on tärkeää Innovaatiot Ilman luovuutta ei synny uusia innovaatioita. Erityisesti tietopääomaan perustuvilla uusilla markkinoilla ne, joilla ei ole kykyä vastata nopean kehityksen tuomiin haasteisiin, häviävät kilpailussa. Nykyisin yritykset ja julkishallinto panostavatkin merkittäviä summia innovatiivisuuden luontiin ja ylläpitoon. Jo ainoastaan Suomen valtio panostaa vuosittain (10)

5 miljoonaa euroa Tekesin 4 kautta innovatiivisiin teknologian kehityshankkeisiin, joiden tuloksena maamme kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin toivotaan nousevan. Mikäli kehitys jatkuu nykyisellään, on oletettavaa, että tulevaisuudessa se, joka hallitsee luovuutta ja innovaatioita, hallitsee maailmaa. Kun maailmanhistoriassa tärkeimpiä ministeriöitä ovat olleet valtiovarainministeriö, puolustusministeriö ja uskontoministeriö, tulevaisuudessa se tulee todennäköisesti olemaan innovaatioministeriö tai miksi sitä sitten kutsutaankaan. Innostava vaikutus Kun tuntee toteuttaneensa jotain ainutlaatuista, sitä innostuu. Pekka Himanen vertaisi Hakkerietiikka-kirjassaan (Himanen, 2000) tunnetta osuvasti Jumalan luomistyöhön. Jumala teki työtänsä kuin kuka tahansa muukin. Hän aloitti perusteista: Jumala sanoi:»tulkoon valo!» Ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. (1. Moos: 3 4) Nähtyään, että oli luonut jotain hienoa ja ainutlaatuista, Jumala innostui luomaan erilaisia asioita kuusi päivää perätysten (1. Moos: 3 31) aivan kuten taitelija, kirjailija tai ohjelmoija saatuaan hyvän inspiraation. Luova työ ei tunnu raskaalta ja sitä tekee mielellään. Sen tuloksia ihailee. Luovuus onkin voimavara, joka johtaa erinomaiseen tulokseen ja siksi sitä kannattaa hyödyntää. Se ei kuitenkaan synny itsestään. 4 Ja mistä se syntyy Luovuuden syntymisestä on monia teorioita. Stenberg ja Lubart (1995) kuvaavat kirjassaan, kuinka eräs ongelmallisen esimiehen saanut johtaja ratkaisi tilanteen tarkastelemalla sitä uudesta ja yllättävästä näkökulmasta. Hän hankki esimiehelleen ei itselleen uuden ja mielenkiintoisemman työn toisesta yrityksestä. Luovuutta havainnollistettiin myös kappaleessa 2 esitetyssä Dilbert-sarjakuvassa. Siinä käy ilmi, että kaksi muuta ryhmät ovat kyenneet huomattavan luovaan työhön mutta samaa ei voida sanoa Dilbertin ryhmästä. Kuitenkaan kummassakaan yllä olleista esimerkeistä ei käy ilmi, miten ja miksi luovat ratkaisut syntyvät tai ovat syntymättä. Usein voi ihmetellä, miten jotkut kykenevät päivästä toiseen luomaan toinen toistaan hauskempia ideoita (kuten Juba Viivi ja Wagner sarjakuvassaan), kun toiset eivät saa aikaan edes keskinkertaista tekelettä. 4 Teknolgian kehittämiskeskus (http://www.tekes.fi/) 5 (10)

6 Mitä luovuus vaatii? Luovien ideoiden keksimiseen ei voi antaa selkeitä ohjenuoria, joita noudattamalla niitä syntyy kenellä tahansa. Kuitenkin on mahdollista tunnistaa reunaehtoja, joita luovat ideat useimmiten vaativat syntyäkseen. Eri lähteistä saamani ymmärryksen perusteella luovuuden syntymiseen vaikuttavat ainakin seuraavat tekijät (ks. esim. Amabile, 1997): 1. osaaminen ja asiantuntemus, 2. innostus asiaan, 3. energia, joka on käytettävissä luovan työn tekoon, 4. henkilökohtaiset taidot luovuuteen, 5. vapaus, jolla voi päättää itse omasta tekemisistään, 6. selkeä päämäärä, 7. aika, joka on käytettävissä ajatteluun, ja 8. keskustelu ja ajatustenvaihto. Kirjallisuudessa on esitetty kuvan 2 mukainen luonnehdinta luovuudesta, jota pidän onnistuneena ja havainnollisena. Sen mukaan luovuus koostuu asiantuntemuksesta, motivaatiosta ja luovuustaidoista. Tämä malli on tärkein yksittäinen lähde, jota olen käyttänyt oman jaotteluni pohjana. Kuva 2. Luovuuden komponentit (lähteet: Robbins, 2001, s. 134; Amabile, 1997, s. 43). 4.1 Osaaminen ja asiantuntemus Osaaminen ja asiantuntemus ovat luovuuden, nerokkuuden ja innovatiivisuuden tärkein yksittäinen elementti. Jotta kykenisi innovatiiviseen työskentelyyn on hallittava oman osaalueensa käsitteet ja sisältö. Tuskin Jubakaan pystyisi piirtämään Viiviä ja Wagneria ilman 6 (10)

7 tuntemusta suomalaisesta kulttuurista eikä Einsteinkaan olisi pystynyt kehittämään suhteellisuusteoriaa ilman ymmärrystä fysiikasta. Yleensä on hyvä tuntea mitä on olemassa, jotta pystyy tuottamaan uutta jo olemassa olevan sijasta. Tämä pätee erityisesti tieteessä. Toisaalta tietämys vakiintuneista tavoista tehdä asioita voi sitoa ajattelua. Kun on oppinut ajattelemaan tietyllä tavalla, eli luonut itselleen ajatusmallit (vrt. Senge, 1990), on asioita vaikea nähdä eri kantilta. Opittuja totuuksia ei ole helppoa kyseenalaistaa. Siksi tietämättömyys voi vapauttaa. Esimerkiksi Harjunpää-sarjan luoja, poliisi Matti Yrjänä Joensuu tuli amatöörikirjailijana rikkoneeksi useimpia dekkareille tyypillisiä tyyliseikkoja ja siten luoneeksi ainutlaatuisia ja omaperäisiä teoksia. Luovuus oli hänelle mahdollista siksi, että hän oli asiantuntija substanssissa eli rikosasioissa. 4.2 Energia, innostus ja motivaatio Luovuus vaatii hyvin intensiivistä ajattelua. Aivotoiminta vaatii paljon energiaa siinä missä fyysinenkin työ. Moni on huomannut, että väsyneenä luova työ ei onnistu. Luovat ihmiset tarvitsevat myös paljon lepoa, koska he käyttävät paljon energiaa. Muun muassa filosofi Descartesin ( ) kerrotaan nukkuneen puolipäivään asti, aivan kuten monet nykyajan ohjelmoijat tekevät. Innostuminen on motivaation 5 myönteinen muoto. Steersin ja kollegoiden (1996) mukaan motivaatio 1) antaa energiaa ihmisten käyttäytymiseen, 2) ohjaa ja kanavoi käyttäytymistä ja 3) ylläpitää halutunlaista käyttäytymistä. Korkea motivaatiotaso on erityisen tärkeä luovuuden syntymiseksi siksi, että se on ihmisen perimmäinen mekanismi, joka kanavoi energian käyttöä. Ilman energiaa ei voi ajatella eikä tehdä työtä, ja siksi ei todella luovia ja syvällisiä ideoitakaan voi syntyä. Jaksamisen kannalta onkin perin tärkeää, että ihminen on motivoitunut työhönsä. Motivaatio syntyy monista eri asioista, kuten tarpeista (Maslow, 1954; Alderfer, 1972) ja toiminnasta odotetusta hyödystä (Vroom, 1964). Luonnollisesti jokaisella on myös omat mielenkiinnon kohteensa. Juuri motivaation ansiosta kiinnostaviin harrastuksiin löytyy lähes aina energiaa, eivätkä ne tunnu rasittavalta työltä. 4.3 Luovuustaidot Kyky ajatella luovasti ja yhdistellä asioita nerokkaalla tavalla voi tuntua mystiseltä henkilökohtaiselta ominaisuudelta, joka toisilla on ja toisilla ei. Näin varmastikin on jossain määrin, mutta luova ajattelu ja työskentely on myös opittu taito, jota voi harjoitella. Miksipä muuten 5 Motivaatio jaetaan usein sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäisessä motivaatiossa ihminen on aidosti kiinnostunut työstään, kun taas ulkoisessa motivaatiossa innostus syntyy palkintojen tavoittelusta ja rankaisujen pelosta. Sisäinen motivaatio on sinänsä parempaa, että mielenkiintoinen työ on siinä itse päämäärä, ei väline päämäärän saavuttamiseen. Ulkoisessa motivaatiossa työ voi alkaa tuntua mielenkiinnottomalta (vrt. Lepper et al., 1973). 7 (10)

8 järjestettäisiin luovan ongelman ratkaisun seminaareja, jos ihmisten luovuuteen ei voitaisi todetusti vaikuttaa? Kyky ajatella avoimesti ja kyseenalaistaa omat ajatusmallinsa (vrt. Senge, 1990) on yksi tärkeä luovuuden taito. Ymmärtämällä oman ajattelunsa rajat ja oletukset voi päästä niiden yläpuolelle ja nähdä asioita eri näkökulmista. Esimerkiksi kulttuurierot johtuvat erilaisista opituista käyttäytymismalleista ja oletuksista. Kuinka moni suomalainen ymmärtää, miksi arabivaltiot suhtautuvat vihamielisesti Yhdysvaltoihin? Kuitenkin melkein jokainen suomalainen tietää, että Venäjästä ei ole pidetty Suomessa, koska toisen maailmansodan hyökkäys on jättänyt pelon ihmisten mieliin. Myös Espanjassa muistetaan yhä Napoleonin ajan veriset sotaretket kahdenkin vuosisadan jälkeen. Samoin Yhdysvallat ovat arabimaille uhka, joka voi millä hetkellä tahansa hyökätä maahan. Terrorismin vastainen taistelu vertautuu Mainilan laukauksiin, siinä missä Osama bin Ladenin vihaama sotilastukikohta Saudi-Arabiassa on paikallinen Porkkalan niemi. Keskeinen syy on siis Yhdysvaltojen harjoittama arabimaita uhkaava suurvaltapolitiikka. Luovuutta voi harjoitella myös tekemällä analogioita ja katsomalla asioita yllättävistä näkökulmista (vrt. tarina johtajan ongelman luovasta ratkaisusta). Tutusta voi tehdä omituista ja omituisesta tuttua. Esimerkiksi useimmat meistä ajattelevat, että kanat munivat lisääntyäkseen. Mutta kuinka moni on ajatellut, että ehkäpä kana onkin munan keino tuottaa toinen muna? (Robbins, 2001, s. 134) 4.4 Vapaus ja selkeä päämäärä Melkein kansanviisaus on, että jos kertoo työntekijälle kerrotaan, miten asiat pitää tehdä, niin tulos ei voi olla kovinkaan luova. Ensinnäkin uutta ei voi syntyä, jos työntekijä noudattaa vanhojen kaavojen mukaisia ohjeita. Toiseksi, kun työntekijä on vapaa päättämään, miten hän tekee työnsä, pystyy hän kanavoimaan energiansa niihin asioihin, jotka osaa parhaiten. Näin hän hyödyntää voimavarojaan maksimaalisesti. Esimerkki vapauden merkityksestä on Marimekon tarina. Kirsti Paakkasen tultua Marimekon johtoon hän ensi töikseen purki byrokraattisen rakenteen, joka lokeroi työntekijät ahtaasti. Kun he saivat hakeutua itselleen parhaiten sopiviin tehtäviin, alkoivat luovat ideat alkoivat jälleen virrata ja lähes konkurssin partaalla olleen yrityksen tila rupesi kohentumaan. Vaikkakin vapaus ei ollut muutoksen ainoa vaikuttava tekijä, se oli varmasti yksi olennaisimmista. Vaikka vapaudesta voi syntyä luovuutta, se ei takaa, että tulos olisi kaikkien hyvien periaatteiden mukainen. Onkin tärkeää, että luovan työn tekijä pyrkii myös käyttämään hyväkseen hänen alallaan hyväksi koettuja käytäntöjä. Myöskään liian suuri vapaus ei ole hyväksi luovalle työlle. Työllä pitää aina olla päämäärä, jotta sitä voi tehdä luovasti tai ei. Ilman selkeää kohdetta, työntekijä voi turhautua. Siksi luovalla työlle tuleekin antaa sopivan laajat mutta myös sopivan kapeat raamit. Asetetut tavoitteet eivät kuitenkaan saa olla lopullisia, 8 (10)

9 vaan työntekijän pitää saada halutessaan muuttaa niitä, sillä muutoin työntekijä voi jäädä olemassa olevan vangiksi. Tämän totesi muun muassa yksi syksyllä 2001 järjestetyn Tiimitoiminnan dynamiikka kurssin vetäjistä, joka huomasi, että todellista luovuutta oli kyky kyseenalaistaa annetut tavoitteet ja muuttaa niitä parhaiten omaan ryhmään sopiviksi. 4.5 Aika, joka on käytettävissä ajatteluun Hyvät ideat eivät synny helposti. Luovien ideoiden keksiminen vaatii syvällistä ajatustyötä ja vain harvoin niitä syntyy itsestään. Luova työ vaatiikin yleensä paljon aikaa ajatteluun. Valitettavasti kulttuurissamme ajattelua ei yleensä pidetä työnä (päinvastoin kuin Japanissa), ja siksi ehkä kaikkein yleisin este luovuudelle on ajatteluun varatun ajan puute. Ajatteluun laitettu työ kuitenkin tavallisesti maksaa itsensä takaisin, kuten kansansanontakin osaa kertoa: Hyvin valmisteltu on puoliksi tehty. Samanlainen logiikka välittyy myös kirjasta Zen in the Art of Archery: Jos vältämme tähtäämistä ja kehitämme ensiksi itsellemme perusteellisen ymmärryksen, niin meillä on paremmat mahdollisuudet osua napakymppiin, kun lopulta tähtäämme ja ammumme nuolen (Sutton ja Staw, 1995, s ). 4.6 Keskustelu ja ajatustenvaihto Ihmiset ovat aina enemmän tai vähemmän oman ajattelunsa vankeja. He ovat muokkautuneet kokemuksiensa ja yhteisöstä omaksumiensa ajattelumallien perusteella. Eri ihmisten välillä näissä ajatusmalleissa on eroja, ja siksi avoin vuoropuhelu muiden ihmisten kanssa voi avartaa näkökantoja ja johtaa itsestäänselvyyksien kyseenalaistamiseen. Ryhmässä voi myös tukeutua koko joukon asiantuntemukseen, jolloin luovia ideoita on mahdollista syntyä laajalta osaamisalueelta. Muiden läsnäollessa ihminen virittyy aktiiviseen suoritustilaan, mitä kutsutaan sosiaaliseksi helpontumiseksi (Helkama et al., 1999, s. 161). Esimerkiksi urheilijat yltävät parempiin suorituksiin kilpailuissa kuin yksin harjoitellessaan. Oman ajattelun myös huomaa usein virkistyvän, kun joku toinen on kuuntelemassa. Ilmiö rajoittuu kuitenkin yksinkertaisiin tapauksiin, sillä ihminen hoitaa monimutkaiset ja vaikeasti osittuvat tehtävät paremmin yksinään. Vanha kansansanonta toteaakin: Mitä useampi kokki, sitä sekavampi soppa. Tyypillistä onkin, että ryhmäkeskustelussa saa ainoastaan ideanpoikasen, jota sitten yksin kehittelee eteenpäin. 5 Loppusanat Luovuuden merkitystä ei voi vähätellä, sillä todellista kehitystä ei voi tapahtua ilman luovuutta paitsi ehkä sattumalta. Siksi onkin tärkeää, että luovuuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen panostetaan. Esa Saarisen Luovan ongelmanratkaisun seminaari on hyvä lähtökohta luovuuden 9 (10)

10 stimuloimiseen Teknillisessä korkeakoulussa. Avoimella ilmapiirillään ja antamalla osallistujille tarpeeksi vapautta se kannusti luovaan vuoropuheluun ja kriittiseen ajatteluun. Lähteet Alderfer, C. P. (1972). Existence, relatedness, and growth, New York: Free Press, Amabile, T. M. (1997). Motivating creativity in organizations, California Management Review, Fall Collins, J. (2001). Level 5 leadership The triumph of humility and fierce resolve, Harvard Business Review, January 2001, pp Helkama, K., Myllyniemi, R. ja Liebkind, K. (1999). Johdatus sosiaalipsykologiaan, Helsinki: Edita. Himanen, P. (2000). Hakkerietiikka ja informaatioajan henki, Pekka Himanen ja WSOY. Lepper, M. R., Greene, D., Nisbett, R. E. (1973). Understanding children s intrinsic interest with extrinsic rewards a test of the overjustification hypothesis, Journal of Personality and Social Psychology, 28: Maslow (1954). Motivation and personality, New York: Harper. Robbins, S. P. (2001). Organizational behavior, Prentice-Hall: New Jersey. Senge, P. M. (1990). The fifth discipline The art & practice of the learning organization, Doubleday: New York. Steers, R. M., Porter, L. W. ja Bigley, G. A. (1996). Models of work motivation. Teoksessa: Steers, R. M. ym. (toim.) Motivation and leadership at work, Singapore: McGraw-Hill, Sternberg, R. J ja Lubart, T. I. (1995). Defying the crowd Cultivating creativity in a culture of conformity, The Free Press. Sutton, R. I. ja Staw, B. M. (1995). What Theory Is Not, Administrative Science Quarterly, 40, Vroom, V. H. (1964). Work and motivation, New York: John Wiley. 10 (10)

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Luovuutta yrityksen kehittämiseen Irti vanhasta ja uudenlaiseen toimintaan. Ville Tuomi Vaasan yliopisto 24.9.2007

Luovuutta yrityksen kehittämiseen Irti vanhasta ja uudenlaiseen toimintaan. Ville Tuomi Vaasan yliopisto 24.9.2007 Luovuutta yrityksen kehittämiseen Irti vanhasta ja uudenlaiseen toimintaan Ville Tuomi Vaasan yliopisto 24.9.2007 Mitä luovuus on? (1) Luova yksilö ja luova yritys Luovuus tarkoittaa ihmisen kykyä tuottaa

Lisätiedot

Luovuus ja työorganisaatio

Luovuus ja työorganisaatio Luovuus ja työorganisaatio 5 op kurssi 27.10 15.12.2015 Janita Saarinen Janita Saarinen, TAMK 2015 1 Kuka olet? Mistä tulet? Miksi olet täällä? Mitä odotat? Janita Saarinen, TAMK 2015 2 Mitä luovuus on?

Lisätiedot

Luovuus ja oppiminen. Juha Nieminen Opintopsykologi Yliopistopedagogiikan kouluttaja

Luovuus ja oppiminen. Juha Nieminen Opintopsykologi Yliopistopedagogiikan kouluttaja Luovuus ja oppiminen Juha Nieminen Opintopsykologi Yliopistopedagogiikan kouluttaja Helsingin yliopisto Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Dialogi kuvina. Syyskuu 2013. Partus Oy, Finland

Dialogi kuvina. Syyskuu 2013. Partus Oy, Finland Syyskuu 2013 Partus Oy, Finland Milloin viimeksi olet keskustellut niin innostavasti, että ideat tuntuvat syntyvän kuin itsestään ja kehittyvän omaa kulkuaan keskustelun myötä? Rosenberg: Myötäelämisen

Lisätiedot

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto 925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto Hanke-esittely: Luovan yrityskulttuurin rakentaminen 925 DESIGN 7.3.2014 Yrityksestämme KESTÄVÄ KILPAILUKYKY VAATII ROHKEAA AJATTELUA, FIKSUJA TYÖNTEKEMISEN

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja HS:n taitopolku 1) Visio täydellisestä suorituksesta 2) Suunnistustaito oma oivallus 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja 4) Vinkkejä Visio täydellisestä suorituksesta Hyvä puhdas suunnistus

Lisätiedot

Ohjauskysymys. Mikä sinua työssäsi motivoi?

Ohjauskysymys. Mikä sinua työssäsi motivoi? Frank Martela Ohjauskysymys Mikä sinua työssäsi motivoi? Siirtymä jälkiteolliseen aikakauteen Korkea aktivaatiotaso Ahdistus & työstressi Draivi Mielipaha Mielihyvä Työhön leipääntyminen & masennus Työtyytyväisyys

Lisätiedot

8.3.2011. Hannu Tonteri Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi. jalava & tonteri. Pro Labor

8.3.2011. Hannu Tonteri Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi. jalava & tonteri. Pro Labor 8.3.2011 Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi Tavoite Työhyvinvoinnin näkökulmia Positiivinen työpsykologia Voimavara lähestymistapa Esimerkki Työhyvinvoinnin näkökulmia Yksilönäkökulma Työhyvinvointi on

Lisätiedot

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010 Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010 Filosofia ja systeemiajattelu (3 op, L) Mat-2.1197/TU-53.1150 3.2. Noste 17.2. Mindset 24.2. Kasvu. Vieraana

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Tavoitteista vuorovaikutusta, joka tähtää oppilaiden persoonallisuudenkehityksen edistämiseen kasvatustavoitteiden suunnassa. (Matti Koskenniemi) Mikä

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi 19.11.2013 Inspiroivat oppimisympäristöt Miten ne tehdään?

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi 19.11.2013 Inspiroivat oppimisympäristöt Miten ne tehdään? Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Olli Niemi Dosentti, TkT Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Tampereen teknillinen yliopisto 1 Ilkka Halavalta kysyttiin: Oletko Himasen ystävä? Olen vaikka en henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? 1 Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Nimi: Nina Granqvist Päivämäärä: Teos: Hyvästä paras Kirjailija: Jim Collins Kirjapisteet: 3 2 Jim Collinsin teos Hyvästä paras on noussut

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita 29.10.2007 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Esityksen sisältö Muutosvoimat uudistumisen moottoreina Arvot ja

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015 Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella Kuka 2 Veikko Huovinen 3 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Tietotyöllä on puolensa 4 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok,

Lisätiedot

YHTEISTYÖ INNOVATIIVISUUDEN PERUSTANA

YHTEISTYÖ INNOVATIIVISUUDEN PERUSTANA YHTEISTYÖ INNOVATIIVISUUDEN PERUSTANA AMKE:n luovat verkostot Helsinki 5.-6.4.2011 FT REIJO SILTALA 2011 SISÄLTÖ 1. TÄRKEIMMÄT KÄSITTEET INNOVAATIOT INNOVATIIVISUUS 2. ESIMERKKITAPAUKSIA INNOVAATIOISTA

Lisätiedot

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Ateria 13 5.11.2013 Wanha Satama, Helsinki Työyhteisökehittäjä, FT Heini Wink JHL Kehittämispalvelu Kuinka saada kehityskeskusteluista uusia ajatuksia,

Lisätiedot

Pyrkimys parantaa organisaation. Mikä tekee tiimistä luovan?

Pyrkimys parantaa organisaation. Mikä tekee tiimistä luovan? Mikä tekee tiimistä luovan? Kari Korpelainen Erikoistutkija, FT Tampereen yliopisto, AkTkk Associate professor Tallinnan yliopisto kari.korpelainen@uta.fi Pyrkimys parantaa organisaation innovatiivisuutta

Lisätiedot

Pakko ei ole keksintöjen äiti: teknologian ja sääntelyn epäpyhästä yhteydestä

Pakko ei ole keksintöjen äiti: teknologian ja sääntelyn epäpyhästä yhteydestä Pakko ei ole keksintöjen äiti: teknologian ja sääntelyn epäpyhästä yhteydestä Janne M. Korhonen / janne.m.korhonen@aalto.fi / jmkorhonen.net 38. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta, 20.8.2013 Ympäristönsuojelusta

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Esa Saarinen Henkinen kasvu, soveltava filosofia ja systeemiäly

Esa Saarinen Henkinen kasvu, soveltava filosofia ja systeemiäly Esa Saarinen Henkinen kasvu, soveltava filosofia ja systeemiäly Teknillinen korkeakoulu kevät 2007 luento II, unplugged S ystems Analysis Laboratory Helsinki University of Technology Raphael: School of

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN LEAD13 3.9. 2013 Helsinki ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN Prof. Aino Kianto Lappeenrannan teknillinen yliopisto aino.kianto@lut.fi Sisältö Organisaation uudistumiskyky Uudistumiskyvyn avaintekijät

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Osaamisesta sosiaalista pääomaa rohkean johtamisen avulla

Osaamisesta sosiaalista pääomaa rohkean johtamisen avulla Osaamisesta sosiaalista pääomaa rohkean johtamisen avulla Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 1.-2. 10.2009 Joensuu Minna Isoaho, KTM Fountain Park Fellow Stratebility Oy Tausta näkemysten takana 1. Rohkea

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Työn mielekkyys 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä

Lisätiedot

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Sykettätyöhön.fi-palvelu 15.12.2014 Työyhteisökehittäjä, FT Heini Wink JHL Kehittämispalvelu Kuinka saada kehityskeskusteluista uusia ajatuksia, energiaa

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

Innovatiivisuuden ja luovuuden johtaminen: Miten rakentaa innovatiivisia tiimejä ja organisaatioita?

Innovatiivisuuden ja luovuuden johtaminen: Miten rakentaa innovatiivisia tiimejä ja organisaatioita? Innovatiivisuuden ja luovuuden johtaminen: Miten rakentaa innovatiivisia tiimejä ja organisaatioita? - Verkostotalouden ja nettisukupolven vaikutukset johtamiseen - Tehokkuuden, uudistumisen ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

http://creativecommons.fi/

http://creativecommons.fi/ Creative commons http://creativecommons.fi/ Taustaa Richard M. Stallman: Free software From Copy Rights to Copy Left Tavoitteena ohjelmistojen vapaus (Avoin koodi) General Public License, GPL Tekijänoikeus

Lisätiedot

VIP 26.9.2013 Tampere Työpaja 14.30-16. katariina ponteva suunnittelu oy MUUNTAJA

VIP 26.9.2013 Tampere Työpaja 14.30-16. katariina ponteva suunnittelu oy MUUNTAJA VIP 26.9.2013 Tampere Työpaja 14.30-16 katariina ponteva suunnittelu oy MUUNTAJA Makua muutokseen Miten kaikki saadaan mukaan muutokseen? Kenen tehtävä on viestiä muutoksesta? Mitkä ovat pahimmat muutosmokat

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Yliopisto: Open Innovationin lähde, Crowdsourcingin resurssi vai jotain ihan muuta? Olli Kuismanen Innovaatioasiamies Tampereen yliopisto

Yliopisto: Open Innovationin lähde, Crowdsourcingin resurssi vai jotain ihan muuta? Olli Kuismanen Innovaatioasiamies Tampereen yliopisto Yliopisto: Open Innovationin lähde, Crowdsourcingin resurssi vai jotain ihan muuta? Olli Kuismanen Innovaatioasiamies Tampereen yliopisto Yhteisen keskustelun rakenne Alkuajatukset Open Innovation? Crowdsourcing?

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN

SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN Prof Kirsti Lonka kirstilonka.fi, Twitter: @kirstilonka Opettajankoulutuslaitos Helsingin yliopisto Blogs.helsinki.fi/mindthegap Blogs.helsinki.fi/mindthegap Opettajan

Lisätiedot

Heidi Härkönen Perhererapeutti Kouluttaja Johdon työnohjaaja

Heidi Härkönen Perhererapeutti Kouluttaja Johdon työnohjaaja Heidi Härkönen Perhererapeutti Kouluttaja Johdon työnohjaaja Willian Glasser MD kehitti Valinnan teorian kliinisessä työssään. 1965 ensimmäisen kirja Reality Therapy; A New Approach To Psychiatry Käytännön

Lisätiedot

Miten erikoistua älykkäästi? Julkinen, akateeminen ja yksityinen sektori kohtaavat

Miten erikoistua älykkäästi? Julkinen, akateeminen ja yksityinen sektori kohtaavat Miten erikoistua älykkäästi? Julkinen, akateeminen ja yksityinen sektori kohtaavat Uudenmaan maakuntaparlamentti Finlandia-talo 20.11.2014 Pirjo Ståhle Kaupunki 1.0 Metropolialueet rakentuivat satamien,

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Yhdessä tekemisen hyödyt Perustehtävän laadukas toteutuminen Toimijoiden hyvinvointi Toimijoiden hyvinvoinnin vaikutus

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi. Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014

Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi. Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014 Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014 Mikä on sukupolvi? Eri asia kuin ikä Yhteiset muistot

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Työelämäyhteistyön menestystekijät

Työelämäyhteistyön menestystekijät Työelämäyhteistyön menestystekijät Menestyksen tekijöitä & esimerkkejä onnistumisista Sinikka Maskonen 9.11.2010 Jyväskylä Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy National Centre for Professional Development

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille?

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Maailman Alzheimer -päivän muistiseminaari 20.9.2013 Seminaarin teema: Välitä Timo Järvensivu, KTT, tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu KESTÄVÄ

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille

Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille Kansainvälisyyden dynaamiset tilat 3.9.2015 Global Innokas toimijat Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200

Lisätiedot

Innovaatioista. Vesa Taatila 17.1.2014

Innovaatioista. Vesa Taatila 17.1.2014 Innovaatioista Vesa Taatila 17.1.2014 Sisältöä Mikä innovaatio on? Miten innovaatiot syntyvät? Miksi USA tuottaa enemmän innovaatioita kuin EU? Mitkä asiat tappavat innovaatiot? Miksi innovaatioita? Muutos

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden ohjaustyöohjaustyön

Tulevaisuuden ohjaustyöohjaustyön Tulevaisuuden ohjaustyöohjaustyön tulevaisuus? Big picture Miten muodostaa kokonaiskuva rinnakkain, päällekkäin ja ennakoimattomasti tapahtuvien muutosten kokonaisuudesta? Iso kuva hukassa niin työyhteisöillä

Lisätiedot

Rutiineista kokeiluihin: Dialogi luovuutta lisäävänä toimintatapana

Rutiineista kokeiluihin: Dialogi luovuutta lisäävänä toimintatapana Rutiineista kokeiluihin: Dialogi luovuutta lisäävänä toimintatapana 10.6.2015 www.aretai.org Dialogin lähtökohtia 1. Kokemusten erot Jokainen ihminen katsoo tilannetta omasta näkökulmastaan, jonka määrittävät

Lisätiedot

Ratuke. Onko etiikalla roolia työturvallisuudessa? 30.10.2012. Novetos Oy Tapio Aaltonen

Ratuke. Onko etiikalla roolia työturvallisuudessa? 30.10.2012. Novetos Oy Tapio Aaltonen Ratuke Onko etiikalla roolia työturvallisuudessa? 30.10.2012 Novetos Oy Tapio Aaltonen Taustakysymyksiä Mitä on etiikka Turvallisuuden ulottuvuuksia Työkulttuuri Eettinen johtaminen 29.10.2012 Arvot ja

Lisätiedot

Jatkuva uudistuminen luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmista

Jatkuva uudistuminen luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmista Jatkuva uudistuminen luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmista FT Pentti Sydänmaanlakka 30.8.2011, Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana Alustuksen teemat: Tulevaisuuden johtamisen

Lisätiedot

Ihmisenä verkostoissa

Ihmisenä verkostoissa Ihmisenä verkostoissa Merja Niemi-Pynttäri TE-ERKKERI Työvoimaopisto Taustaa.. ihmisen suuri vahvuus on taipumus saada toiset mukaan omiin projekteihinsa ja kyky sijoittaa itsensä tavoitteita tukeviin

Lisätiedot

ITSEOHJAUTUVAN ORGANISAATION MUUTOS. Juha Riippi, Vincit Oy

ITSEOHJAUTUVAN ORGANISAATION MUUTOS. Juha Riippi, Vincit Oy ITSEOHJAUTUVAN ORGANISAATION MUUTOS Twitter: @JuhaRiippi Juha Riippi, Vincit Oy Linkedin: fi.linkedin.com/in/juhariippi MINUSTA Töissä Vincitillä vuodesta 2009. Monta eri roolihattua: Koodari Project Lead

Lisätiedot

Suomalaisen suurimmat huolenaiheet ovat

Suomalaisen suurimmat huolenaiheet ovat Suomalaisen suurimmat huolenaiheet ovat Yksinäisyys, työttömyys, alkoholismi, huumeet, rikollisuus, ympäristöntila, luonnonvarojen käyttö, terrorismi, jaksaminen työelämässä Suomalaisia yhdistää yhteinen

Lisätiedot

FYYSINEN HYVINVOINTI 1. LIIKUNTA

FYYSINEN HYVINVOINTI 1. LIIKUNTA FYYSINEN HYVINVOINTI 1. LIIKUNTA Liikunnan hyödyt suurelta osin jo aktiivisesta arkiliikunnasta + esim. kävelystä lähes päivittäin Uusi suomalainen liikuntasuositus: 2,5 TUNTIA /VKO REIPASTA LIIKUNTAA

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

Professori Esa Saarinen & Prof. Raimo P. Hämäläinen Systeeminalyysin laboratorio

Professori Esa Saarinen & Prof. Raimo P. Hämäläinen Systeeminalyysin laboratorio Professori Esa Saarinen & Systeemiäly Prof. Raimo P. Hämäläinen Systeeminalyysin laboratorio Systeemitieteet Systeemi- ja operaatiotutkimus Paremmaksi tekemisen tiede Ongelmanratkaisua monimutkaisissa

Lisätiedot

Innovaatiot ja kilpailukyky. Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

Innovaatiot ja kilpailukyky. Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Innovaatiot ja kilpailukyky Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Suomen menestyksen edellytyksenä on: Kokonaistuottavuuden nostaminen Osaaminen ja sen hyödyntäminen on sen keskeisin keino

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori. Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011

Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori. Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011 Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011 Miten luovuus ja innovatiivisuus liittyvät julkiseen sektoriin? Hallituksen tahtotila: Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea

Lisätiedot

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet Henkinen valmennus -luento Annen Akatemia 27.7.2007 Eerikkilä Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet ITSE- TUNTEMUS ITSE- LUOTTAMUS INTOHIMO & PÄÄTTÄVÄISYYS KORKEAT TAVOITTEET KESKITTYMIS- KYKY SOPIVA

Lisätiedot

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983)

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983) ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983) 1. Esiharkinta ei aikomusta muuttaa käyttäytymistä ongelman kieltäminen ja vähätteleminen ei tiedosteta muutoksen tarpeellisuutta

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

OPINNOT TIIMIAKATEMIALLA 2. VUOSI

OPINNOT TIIMIAKATEMIALLA 2. VUOSI OPINNOT TIIMIAKATEMIALLA 2. VUOSI HAKU0100 Ihmisten johtaminen (7op) HAKU0200 Johtamis- ja esimiestaidot (7 op) HAKU0300 Asiakaspalvelu- ja myyntitaidot (6 op) HAKU0400 Markkinointitaidot (6 op) HAKU0500

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Lähtökohtia Tavoitteena asiakkaan osallisuuden lisääminen. Asiakkaan kokemusmaailmaa tulee rikastuttaa tarjoamalla riittävästi elämyksiä ja kokemuksia. Konkreettisten

Lisätiedot

MILLAINEN ON HYVÄ KIRJAKAUPAN MYYJÄ, Toimialapäivä 2015 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA Tuula Laaksalo 20.5.2015

MILLAINEN ON HYVÄ KIRJAKAUPAN MYYJÄ, Toimialapäivä 2015 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA Tuula Laaksalo 20.5.2015 MILLAINEN ON HYVÄ KIRJAKAUPAN MYYJÄ, Toimialapäivä 2015 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA Tuula Laaksalo 20.5.2015 Millainen on hyvä kirjakaupan myyjä? Asiakkaan odotukset Onnistuneen palvelu- ja ostokokemuksen

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela Eettinen Johtaminen To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela ROHKEUS REALISMI TULOS VISIO ETIIKKA Sisältö Eettisyys ja yksilön perustarpeet Ohjaavat periaatteet Eettinen toiminta, tarkoitus ja

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa. toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico

Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa. toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico Pitääkö osaaminen osoittaa? Miten saisitte selville mitä minä osaan? Kysymällä minulta

Lisätiedot

Pekka Huuhtanen Consulting. Työstä innostuminen. Pekka Huuhtanen. Innostu työstä seminaari Kasnäs 22.5.2014. 1 Pekka Huuhtanen tutk.

Pekka Huuhtanen Consulting. Työstä innostuminen. Pekka Huuhtanen. Innostu työstä seminaari Kasnäs 22.5.2014. 1 Pekka Huuhtanen tutk. Pekka Huuhtanen Consulting Työstä innostuminen Pekka Huuhtanen Innostu työstä seminaari Kasnäs 22.5.2014 1 Pekka Huuhtanen tutk.prof, emeritus Poiminta Hesarista 15.5.2014 Moni on halunnut sanoa, että

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Minustako palveluinnovaattori?

Minustako palveluinnovaattori? Minustako palveluinnovaattori? 20.01.2010 Professori Innovaatiojärjestelmät Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation Innovaatiot ovat käyttöön otettuja uudisteita joissa yhdistellään

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS Joustavuus ja luottamus -mittaristo selvittää, miten yrityksenne esimiestoiminta koetaan. 1 Tutkimusten mukaan organisaatiot kokevat suurimpina haasteina esimiestaitojen

Lisätiedot

LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET. Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa

LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET. Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa INSSI-hankkeessa tutkittua Ari-Pekka Kainu, SAMK Jorma Kärkkäinen, KYAMK Pekka Rantala, OAMK

Lisätiedot

Ei-tutkintotavoitteinen koulutusohjelma. Innovatiivinen, luova ajattelu yrittäjyydessä

Ei-tutkintotavoitteinen koulutusohjelma. Innovatiivinen, luova ajattelu yrittäjyydessä Ei-tutkintotavoitteinen koulutusohjelma Innovatiivinen, luova ajattelu yrittäjyydessä Ohjelma on kehitetty Nordplus Adult hankerahoitteisessa INNOSTARTUP hankkeessa kolmen toimijan kesken: Zemgalen alueen

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Esa Saarinen Henkinen kasvu, soveltava filosofia ja systeemiäly

Esa Saarinen Henkinen kasvu, soveltava filosofia ja systeemiäly Esa Saarinen Henkinen kasvu, soveltava filosofia ja systeemiäly S ystems Analysis Laboratory Helsinki University of Technology Teknillinen korkeakoulu kevät 2007 luento VI 18.4.2007 Pohdintaesseen kirjoitusohjeet

Lisätiedot