Mitä mieltä, suomalainen? EVAn asennetutkimuksien kertomaa vuosilta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä mieltä, suomalainen? EVAn asennetutkimuksien kertomaa vuosilta 1984-2003"

Transkriptio

1 Mitä mieltä, suomalainen? EVAn asennetutkimuksien kertomaa vuosilta Jyrki Haikonen - Pentti Kiljunen

2 EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino 2003 ISBN

3 ESIPUHE Mitä mieltä, suomalainen? -teos on paitsi EVAn asennetutkimuksien yhteenveto omalla tavallaan myös Suomen lähihistorian kuvaus. Se on laaja asialuettelo siitä, mikä kansalaisten mielestä on tässä maassa tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. Kyse on suomalaisten arvojen, asenteiden ja mielipiteiden kehittymisestä ja muuttumisesta 1900-luvun lopun ja uuden vuosisadan alun suuressa murroksessa. EVA toivoo tämän Jyrki Haikosen ja Pentti Kiljusen kirjan palvelevan monia eri tahoja: tutkijoiden, poliitikkojen, elinkeinoelämän, journalistien ja kaikkien muiden yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneiden kansalaisten. Kirjan kansien väliin on ensi kertaa koottu, kuvattu ja uudelleen kommentoitu EVAn kahden vuoden välein julkistettujen asennetutkimussarjojen tulokset vuosilta Kirja kokoaa laajat tutkimusaineistot suomalaiseksi mielipidehistoriaksi, jonka tunteminen on hyödyllistä myös tulevaisuuteen suunnattaessa. Mitä suomalaisille merkitsivät rakennemuutos, lama, EU:n jäseneksi liittyminen, ympäristöongelmat, kansainvälisen epävarmuuden lisääntyminen tai monet muut aikakauden huomiota herättäneet ja osin pelottavatkin kehityskulut? Kuluneiden kahdenkymmenen vuoden aikana yhteiskunnassa on tapahtunut paljon ja nopeasti. Kirja kertoo, kuinka kansalaiset ovat reagoineet ja mitä he kannanotoillaan viestittävät. Asenne- ja arvotutkimuksista on tullut merkittävä yhteiskunnallinen instituutio. Kirja dokumentoi ja kommentoi kokonaisvaltaisesti sekä yksittäisinä tutkimustuloksina että pitemmän aikavälin kehityksenä systemaattisten tutkimussarjojen kautta suomalaisen yhteiskunnan aineellisen ruumiin ja psyyken muuttumista. Se auttaa ymmärtämään kansalaisten tuntoja, tavoitteita ja tarpeita sekä niiden syntytaustaa. Kuten kirjoittajat itse sanovat, moni asia loksahtaa paikalleen. Tieto erilaisista mielipiteistä, arvomaailmoista ja elämän todellisuuksista toimii linkkiasemana yhteiskunnan perinteisillä huonon kuuluvuuden alueilla. Sekä elinkeinoelämän että muiden yhteiskuntatahojen kannalta on ollut parempi selvittää mahdollisimman objektiivisesti, miltä kansalaismielipide näyttää kuin yrittää saada se näyttämään joltakin.

4 Haikonen ja Kiljunen ovat molemmat mielipidetutkimusalan pitkän linjan asiantuntijoita, suorastaan alan konkareita. Ensiksimainittu työskenteli pitkään journalistina ennen tuloaan 1985 EVAn palvelukseen (mistä hän jäi eläkkeelle 1999 alussa), jälkimmäinen on Tampereen yliopiston piiristä kasvanut yhteiskuntatutkija ja kokenut asenne- ja arvotutkimusalan itsenäinen yrittäjä. Haluan tässä lausua heille kiitokseni suuresta ja raskaasta urakasta. Heidän pitkäaikaisen yhteistyönsä tuloksena on syntynyt kiinnostava julkaisu, jonka me EVAssa toivomme kuluvan yhteiskunnallisesta asenneilmastosta kiinnostuneiden käsissä. EVAssa toukokuussa 2003 Pentti Vartia

5 SISÄLLYS ESIPUHE JOHDANTO EVAn asennetutkimuksista Miksi asennetutkimuksia? Kirjan sisältö ja jäsennys Kiitokset Lyhyt yhteenveto: asenneilmasto ja sen muuttuminen SUOMI MUUTOKSEN TIELLÄ 1.1 Mistä lähdettiin Ennen 1980-lukua Suomalaisen yhteiskunnan tila 1.2 Odotuksia politiikalta Mitä politiikalta odotettiin 1990-luvun alussa? Politiikan kokonaiskuva Odotukset uudelta hallitukselta 1.3 Järjestelmä toimii, mutta kuinka? Kuinka Suomi muuttui 1990-luvulla Markkinatalouden ja poliittisen järjestelmän toimintakyky Ristiriidat muuttuvat, poliittiset vastakohtaisuudet lientyvät Uudet 2000-luvun ristiriidat 1.4 Henkinen ilmapiiri, parempi elämä? Synkkä henkinen ilmapiiri vallitsi Paremman elämän sisältö Kovan ja pehmeän yhteiskuntakäsityksen jännite 1.5 Arvomaailman yleiskehitys Siirtymät mielipideilmaston perusulottuvuuksilla

6 2 PUOLUEYHTEISKUNNASTA KANSALAIS- TOIMINTAAN 2.1 Suhtautuminen puolueyhteiskuntaan Puolueyhteiskunnan kriisi Demokratian arvot ja toteutus eri asioita Poliittisesta vieraantumisesta Puolueilla silti omat profiilinsa Kenellä on liikaa valtaa 2.2 Kansalaiskritiikki lisääntyy Vaihtoehtoliikkeet tulivat Kansalaisyhteiskunta viriää Kriittiseksi kansalaiseksi Media tietoa vai sensaatioita? Yhteiskuntaluokkiin samaistutaan yhä TALOUDEN ARVOMAAILMA 3.1 Rakennemuutoksesta lamaan Suhtautuminen rakennemuutokseen eli 80-luvulta 90-luvulle Lama ja kuinka se koettiin 3.2 Kasvu, teknologia ja menestyminen Taloudellisen kasvun kahdet kasvot Teknologia menestymistekijänä Mitä suomalaisia tuotteita maailmalle? 3.3 Markkinatalouden ja kilpailun aikakauteen Yrittäminen arvostetaan korkealle Kilpailulle kyllä, mutta ei omalla kohdalla Markkinataloudesta ristiriitaa Valtion ja virkamiesten rooli 3.4 Käsityksiä hyvinvointiyhteiskunnasta Julkinen vai yksityinen? Terveys julkistalouden kehittämiskohteena Verotukseen suhtautuminen

7 4 TYÖELÄMÄN MUUTOSVAATIMUKSET, KOULUTUKSEN ARVOSTUS 4.1 Työelämän muutospaineet Työttömyyden kasvot Työpaikoilla ylikierroksilla 4.2 Näkemyksiä koulutuksesta ja kasvatuksesta Käytöstavat kärjessä jo YMPÄRISTÖASENTEET, KOVAN JA PEHMEÄN ARVOMAAILMAN KÄDENVÄÄNTÖ 5.1 Vaihtoehtoisuus vetoaa, sympatia syttyy 5.2 Käsitykset ympäristön tilasta ja sen muuttumisesta 5.3 Ympäristöuhkien kokeminen 5.4 Luonto ja ympäristö arvojen puntarissa 5.5 Luonnonsuojelijat, valta ja vaikuttaminen 5.6 Ympäristö vs. talous ja teknologia 5.7 Ympäristö vs. kansainvälistyminen ja integraatio SUOMALAINEN IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISTYMISEN PAINEET 6.1 Identiteetin sisältö ja sen muuttuminen Mitä on olla suomalainen? Identiteettiin uusia sävyjä Nykypäivän suomalaisuus Mikä kantaa Suomea menestyksen eväät Itsetunto on vahvistunut 6.2 Kansainvälistymisen ihanuus ja kurjuus Itsestään selvä kansainvälisyys Ulkomaalaisten vyöryä pelättiin Ulkomaalaispolitiikkamme arviointia Kansainvälistymisen hyvät ja huonot puolet Yhteistoimintaa, mutta keiden kanssa? Suomalaisten yhteydet ulkomaille Suomen tulevat kansainväliset ratkaisut

8 6.2.8 Eurooppalaisuus vai suomalaisuus? Globaalistuminen on ongelmallista Pohjoinen ulottuvuus, Venäjä ja Baltia Syyskuun 11. päivä 2001 herääminen terrorismiin SUOMI EU:N JÄSENEKSI JA JÄSENENÄ 7.1 Suomi EU:n jäseneksi Kannatuksen kehitys EU-keskustelun alku: Kansanäänestys ja jäsenyys lähestyvät: Uutena EU-jäsenenä: EU:n merkityksiä suomalaisille Suhtautuminen vakiintuu: EMU, euro ja itsenäisyys Kiinnostuksen ja tietämyksen kehitys Unionin laajentumisen vastaanotto Suomessa EU-kannanotot ovat monien tekijöiden summa 7.2 Suomalaiset, NATO-jäsenyys ja turvallisuuspolitiikka Jäsenyyden kannatus vs. sen todennäköisyys SUHTAUTUMINEN ALUEKEHITYKSEEN 8.1 Väittelyä Suomen alueiden tulevaisuudesta Vanha ja uusi Suomi Pääkaupunkiseudun asema 8.2 Missä suomalaiset haluavat asua? Missä halutaan asua? Kaupunkiseutujen vetovoima 8.3 Kaupungit ja maaseutu Vuoden 1996 kannanotot Maaseudun tulevaisuuteen riittää uskoa 8.4 Toimeentulo muuttoliikkeen päämotiivi Maassamuuton syyt Alueelliset vastakohtaisuudet kärjistyvät

9 9 VÄESTÖN SISÄISET SUHTAUTUMISEROT 9.1 Miesten ja naisten asenne-erot Yleiskuva sukupuolten asennoitumiseroista Sukupuoli ja politiikan arvot Sukupuoli ja käsitykset paremmasta elämästä Sukupuolten arvo- ja asenne-etäisyyden muuttuminen Sukupuolten sisäinen suhtautumisvaihtelu 9.2 Ikä erottelevana tekijänä Ikä ja yhteiskunnalliset asenteet Ikä ja henkilökohtaisen elämän arvostukset Ikäryhmittäisten erojen muuttuminen 9.3 Koulutetut ja kouluttamattomat Koulutus ja yhteiskunnalliset asenteet Koulutus ja parempi elämä Koulutuksen mukaisten erojen muuttuminen 9.4 Keskukset ja periferia, maaseutu ja kaupungit Asuinkonteksti ja yhteiskunnalliset asenteet Asuinkonteksti ja käsitykset paremmasta elämästä Asuinkontekstin yhteyksien muuttuminen TUNTEMATON TULEVAISUUS: KUINKA SUOMALAISTEN ARVOT EHKÄ OVAT MUUTTUMASSA 10.1 Kurkistus vuoteen 2025 ja muita tulevaisuusarvioita Toteutuivatko vuoden 1992 visiot vuodesta 2002? Henkilökohtainen optimismi silti vahvaa 10.2 Viitteitä tulevaisuuteen 2000 luvun arvomaailma Uudenaikaistumisesta pelkkään muutokseen Suomen kansainvälistyminen jatkuu Syrjäytymisen vaarat Modernia eristäytymistä Minkälainen talouden muoto olisi sopiva? Tasa-arvon vaatimus pysyy esillä

10 Kontrolloivaan demokratiaan? Kaupunkimaiset arvot valtaavat alaa Valtarakenne säilynee melko vakaana Maailma ei enää entisensä? LIITE: TIETOJA SEURANTATUTKIMUKSEN AINEISTOISTA Yleiskuva aineistoista Kysymyksenasettelun periaatteet Tiedonkeruu ja siinä onnistuminen Aineistojen rakenne ja edustavuus Aineistojen tilastollinen analyysi

11 JOHDANTO Tämä kirja kertoo suomalaisten yhteiskunnallisista asenteista ja arvostuksista noin kahdenkymmenen viime vuoden aikana. Pohjana ovat Elinkeinoelämän Valtuuskunnan EVAn ja sen yhteistyökumppanin Yhdyskuntatutkimus Oy:n toteuttamat laajat asennetutkimukset vuodesta 1984 lähtien. Kuluneet vuodet ovat olleet täynnä poikkeuksellisen mielenkiintoisia yhteiskunnallisia tapahtumia. Kirjan kattama ajanjakso on suomalaisten elämässä objektiivisestikin ottaen melkoisen värikäs ottaen huomioon senkin, että omassa ajassa ollaan aina taipuvaisia näkemään poikkeuksellisia muutoksia. Lukijalle pyritään antamaan yleiskuva maamme mielipideilmaston kehityksestä 1980-luvun alkupuolelta tähän päivään. Samoin esitetään runsaasti yksityiskohtaisia tuloksia siitä, kuinka kansalaiset ovat reagoineet Suomen ja maailman asioihin. Kirja on kokonaisvaltainen katsaus kansalliseen arvomaailmaan sen lisäksi että se on laaja yhteenveto EVAn tähänastisista mielipidetutkimuksista. Tutkimustuloksia tarkastellaan tämän päivän näkökulmasta. Aihepiirit on pyritty yhdistämään luvuittain mahdollisimman mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Kirjassa on tekstin ohella noin kaksisataa tuloskuviota vuosilta Aineistoa on tarkasteltu uudelleen, analysoitu uudelleen ja ryhmitelty aihepiireittäin uudelleen. Kansalaismielipidettä on voitu tarkastella asioiden todellinen, myöhempi kehitys tuntien. On luonnollisesti eri asia kuvata arvomaailmaa kokoavasti kahdenkymmenen vuoden ajalta kuin raportoida siitä kertaluontoisesti kahden vuoden välein. Kirjan aikajakso kattaa monia suomalaisten suhtautumiseen vaikuttavia sekä kansallisia että kansainvälisiä tapahtumia. Sellaisia ovat olleet 1980-luvun alusta lähtien huomattavat kansainväliset poliittiset muutokset, integraatiokehitys, lamaan syöksyminen ja sen läpikäyminen, ympäristötietoisuuden nousu ja lopulta yhteiskunnan kaikkinainen uudenaikaistuminen, hyvässä ja pahassa ja viime vaiheessa vielä kansainvälisen epävarmuuden uusi lisääntyminen. Näihin asioihin suomalaiset ovat todella ottaneet kantaa. 11

12 EVAn asennetutkimuksista EVAn oma tutkimustoiminta käynnistyi 1980-luvun alussa. Pääpaino on alusta alkaen ollut kansalaisten yhteiskunnallisissa mielipiteissä. Tutkimuksissa haluttiin keskittyä nimenomaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin; onhan Suomessa harjoitettu muunlaista mielipidetutkimusta muutenkin runsaasti. Systemaattista tutkimustietoa kansalaisten yhteiskunnallisista arvostuksista ja asenteista oli olemassa ja on edelleenkin olemassa varsin vähän. Ensimmäinen EVAn asennetutkimussarja, ns. suuri asennetutkimus, käynnistettiin pilottitutkimuksella vuonna Nykyisen perusmuotonsa tämä suuri asennetutkimus sai kaksi vuotta myöhemmin. Mittaus on toteutettu tähän mennessä kymmenen kertaa eli joka toinen vuosi. Sarjan uusin tutkimusraportti ilmestyi talvella 2003 nimellä Vaatelias vaalikansa. EVAn toinen tutkimussarja, Suomalaisten EU-kannanotot, aloitettiin keväällä 1992 ja tämän sarjan viimeisin eli kahdestoista raportti julkistettiin alkuvuonna Työnjako tutkimusten välillä on sellainen, että suuri asennetutkimus syventyy voittopuolisesti kotimaisiin asioihin kansanvälistä puolta unohtamatta ja jälkimmäinen tutkimus keskitetysti unioni- ja muihin kansainvälisiin kysymyksiin. Vuodesta 1984 alkaen tutkimukset on toteutettu yhdessä Yhdyskuntatutkimus Oy:n kanssa. Tutkimusten kysymyksenasettelu perustuu yhteiskuntakehityksen seurantaan koti- ja ulkomailla, ajankohtaisten, kiinnostavien aiheiden kokoamiseen, kansanläheiseen otteeseen ja samalla journalistiseen ilmaisutapaan. Tärkeää on käyttää tutkimusten kysymyksenasettelussa kansalaisten ymmärtämää ja hyväksymää kieltä. Selkokielistä lähestymistapaa on yritetty noudattaa myös tutkimusraporttien kokoamisessa ja kirjoittamisessa. Myös kirja on kirjoitettu tältä pohjalta. Teos olisi toteutukseltaan hieman toisenlainen, jos se olisi suunnattu tutkimusalan harvalukuisille ammattilaisille. Tutkimussarjan tulokset on kuitenkin tarkoitettu laajaan yleiseen käyttöön eri alojen asiantuntijoille, medialle, poliitikoille ja kaikille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille kansalaisille. Uskomme työstä olevan tällä tavalla eniten hyötyä. 12

13 Tutkimusotteelle on kaikkien näiden vuosien ajan ollut tunnusomaista pyrkimys objektiivisuuteen. Yhteiskunnan epäkohdista on puhuttu avoimesti. Missä määrin tässä on onnistuttu, on jäänyt ja jää ulkopuolisten tahojen arvioitavaksi. Mielipidetutkimusten hyödyllisyys perustuu käsityksemme mukaan täysin siihen, että tutkimukset toteutetaan objektiivisista lähtökohdista, tasapuolisuuden vaatimusta kunnioittaen ja ammattitaitoisesti. Kansalaisten ja julkisuuden manipulointiin mistä tahansa intressinäkökulmasta tähtäävä selvitystyö kaatuu lopulta omaan hyödyttömyyteensä: sillä ei ole käytännön tietoarvoa. Kunkin mittauksen olennaiset tulokset on julkistettu lyhyellä viiveellä kirjallisina EVA-raportteina. Niistä on myös laadittu englannin ja/tai ruotsinkieliset yhteenvedot. Viime vuosien raportit kuvioineen ja tarkkoine kysymysmuotoineen ovat luettavissa EVAn internetsivulta (www.eva.fi). Tähän kirjaan kysymyslomakkeita ei ole otettu mukaan, sillä kysymykset käyvät ilmi kuvioista, ehkä hieman lyhennettyinä. EVA-raporteissa on korostettu, että niissä tuloksista esitetyt tulkinnat ovat enemmän tai vähemmän subjektiivisia. Saman haluamme sanoa myös tämän kirjan tulkinnoista. Viime kädessä on aina tulosten käyttäjien oman arvioinnin varassa, mitä johtopäätöksiä tuloksista voidaan tehdä ja tehdään. Kokemus on joka tapauksessa osoittanut tutkimustulosten tarjoavan ainespuita hyvinkin erilaisille yhteiskuntatahoille. EVAn kahdessa asennetutkimussarjassa on siis julkaistu tähän mennessä yli kaksikymmentä erillistä asennetutkimusraporttia, toisessa kymmenen, toisessa kaksitoista. Jokainen niistä perustuu omaan, erilliseen tutkimusaineistoonsa. Kullakin on ollut toteutusajankohtaansa liittyvä ainutkertainen merkitys, mutta kuhunkin raporttiin on myös sisältynyt pitemmän ajanjakson aineistoa. Osa sarjan kysymyksistä on säilytetty samoina tutkimuksesta toiseen tai niitä on toistettu mielekkäin väliajoin. EVAn raporteille on pyritty antamaan nimet tulosten kulloisenkin pääsanoman mukaisesti, ajankohdan mielipideilmaston sisältöä ja henkeä kuvaten. Koska kirjan lukijoilla ei välttämättä ole tarkkaa tietoa näistä aiemmista EVAn keltaisista asenneraporteista ja koska raportteihin viitataan kirjan tekstissä nimen tai julkaisuvuoden perusteella, luetellaan raportit seuraavassa julkaisuvuosijärjestyksessä. Huo- 13

14 mattakoon, että mittaukset on toteutettu kulloinkin aina edellisen vuoden syksyllä, viimeistään vuodenvaihteeseen mennessä. Raportit ovat ilmestyneet seuraavan vuoden alussa. Tässä kirjassa tutkimustulokset on nimikoitu tutkimusten toteutusvuodelle (aineistokeruun ajankohta) ja raporttien nimien yhteydessä käytetään niiden julkaisuvuotta. Suuri asennetutkimus-sarja: - Onko meillä malttia uudistua?, 1982 (sisältää pilottitutkimuksen tuloksia) - Murros vai muutos?, Avautuva ja sulkeutuva Suomi, Kriittisinä 90-luvulle, Suomi etsii itseään, Kansa tienhaarassa, Epävarmuuden aika, Menestyksen eväät, Mielipiteiden sateenkaari, Erilaisuuksien Suomi, Vaatelias vaalikansa, 2003 Suomalaisten EU-kannanotot -sarja: - Kaksitoista integraatioasenneraporttia vuosina Kahden varsinaisen tutkimussarjan lisäksi EVA on toteuttanut useita muitakin asennemittauksia, Suomen lisäksi Ruotsissa, Pietarissa, Viipurissa ja Virossa. Niistä kustakin on julkaistu erilliset raportit. Yhdyskuntatutkimus Oy:n lisäksi yhteistyökumppaneita ovat Suomessa olleet mm. Suomen Gallup Oy ja Taloustutkimus Oy. Koska kirja on itsessään johdatus suomalaisten mielipiteisiin, tämän johdannon yhteydessä esitetään vain suppea erilliskuvaus keskeisten asenteiden ja arvostusten kehityksestä. Tutkimusten käytännön suoritustapaa ja metodeja kuvataan yksityiskohtaisemmin kirjan lopussa (liite). Kaikki tutkimukset on toteutettu metodisesti yhdenmukaisella tavalla laajaan satunnaisotantaan perustuvina kirjallisina kyselyinä. Vastaajina on kulloinkin ollut kansalaista (Suuri asennetutkimus) ja kansalaista (EU-asennetutkimus). Ensin mainitussa tutkimussarjassa koko seuranta-ajan vastaajien kokonaismäärä on

15 Miksi asennetutkimuksia? Miksi asennetutkimuksia? Siksi, että niiden kautta kansalaisajattelua voidaan luodata leveämmältä ja syvemmältä kuin mihin esimerkiksi valtiollisten ja kunnallisten vaalien tulokset antavat mahdollisuuden. Kirjoittajien käsitys on, että asenne- ja arvomaailman muutosten tunteminen auttaa aikamme kansalaisyhteiskunnassa merkittävästi jäsentämään ja ymmärtämään yhteiskuntakehitystä ja sen eri vaiheita. Niin kansalaiset itse kuin päättäjätkin saavat näin paremman otteen muuten hajanaiseen ja vaikeasti hahmottuvaan kansalliseen arvomaailmaan. Kun tiedetään, mitä maassa ajatellaan, monet poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset asiat tavallaan loksahtavat paikoilleen. Ymmärrys lisääntyy. Voidaan puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Kansalaismielipiteen tunteminen on tärkeätä, koska se ei ainoastaan palautteenomaisesti heijasta sitä, miten yhteiskunta toimii, vaan myös vaikuttaa siihen, miten yhteiskunta toimii. Ulospääsyksi ei kelpaa ajatus, että ihmiset ovat kannanotoissaan kritiikissään tai vaateissaan tietämättömiä tai väärässä. Kansalaisten reaktiot ja niiden heijastama yhteiskuntakuva ovat tosia ja todellisuuteen vaikuttavia siinäkin tapauksessa, etteivät ne perustu todellisuuteen. Mielialoilla ja niiden psykodynamiikalla on kytkentänsä koko yhteiskunnan vireystilaan ja toimintakykyyn. Perimmäisinä muuttujina ovat yksilöiden työhalu, luottamus ja usko tulevaisuuteen. Tutkimussarjan kattama jakso, noin kaksikymmentä viime vuotta, on Suomen lähihistorian mielenkiintoisinta aikaa. Jokainen suomalainen on näinä vuosina saanut ainakin jollakin tavalla omakohtaisen tuntuman maailman muutoksiin. Elämme arvojen muuttumisen ja arvojen koettelemisen aikaa. Tuskin on väärin sanoa, että kansalaismielipide on ollut monissa asioissa ikään kuin vereslihalla. Tässä kirjassa puhutaan asennetutkimuksista ja mielipidetutkimuksista synonyymeina. Käytämme käsitteitä rinnakkain, tekemättä eroa niiden välille. Maassamme toteutetaan runsaasti erilaisia asenneja mielipidetutkimuksia. Suurin osa niistä on suhteellisen suppeita tavoitteen ollessa kansalaisten tai jonkin osaryhmän kannanottojen selvittämisessä jossakin rajatussa asiassa. Ero voidaan tehdä esimerkiksi tiedotusvälineiden uutisaineistoksi tarkoitettujen mielipidekyselyjen sekä laaja-alaisten, sarjanomaisten tutkimusten välillä. Molemmista saadaan hyödyllistä tietoa, mutta eri tavoin ja tarkoituksiin. 15

16 Yleisesti hyväksyttäneen, että arvo- ja asennetutkimusten tuloksia tekijöidenkin pitää voida tulkita. Tulkitsematta jättäminen saattaisi johtaa harhaan etenkin suurta yleisöä, mutta myös tiedotusvälineitä. Tutkimusasetelmat ovat monimutkaisia ja niillä on taustansa, jotka on kerrottava julki. Tosin tulkinnatkin voivat viedä harhaan. Julkisuudessa esitetään tutkimustuloksista toisinaan yksioikoisia johtopäätöksiä ja joskus jopa vääriä (väärinkäsityksiin perustuvia) arviointeja. Sellainen mahdollisuus väijyy jokaisen asennetutkijan ja/tai tuloksia julkistavan kirjoittajan tiellä. Julkisuus vie siihen myönteiseen tulokseen, että eivät vain mielipidetutkimusten tulokset tässä tapauksessa aineistotkin vaan myös niiden tekotapa, taustat, kysymykset ja menetelmät ovat kaikkien arvioitavissa. Kirjan sisältö ja jäsennys Yli kahdenkymmenen erillistutkimuksen sisältämä valtava aineistomäärä on kirjaa varten jaoteltu kymmeneen päälukuun. Jokainen luku sisältää tuloksia kuvaavan ja kommentoivan tekstiosuuden ja sen jälkeisen vastaavan kuvio-osuuden. Tekstissä viitataan tarvittaessa muihin lukuihin ja kuvioihin. Tämä on hyödyllistä, koska mielipiteet ja arvot eivät muodostu selvärajaisista osa-alueista, vaan liittyvät toisiinsa verkkomaisesti. Aineisto olisi tietenkin sallinut muunlaisenkin ryhmittelyn. Kirjoittajat päätyivät lopulta omasta mielestään johdonmukaisimpaan ja toivon mukaan lukijan miellettävissä olevaan järjestykseen. Johdannon jälkeen käsitellään ensiksi suomalaisen asenneilmaston peruspiirteitä kuten kansalaisten mielipiteitä yhtäältä poliittisen ja toisaalta taloudellisen järjestelmän toimintakyvystä (luku 1). Sen jälkeen jatketaan tarkastelemalla tuloksia politiikan eli mm. vanhan puolueyhteiskunnan ja uuden kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta (luku 2). Seuraavat luvut sisältävät taloudellisen arvomaailman laajahkon kuvauksen (luku 3) ja siihen liittyen työelämää ja koulutusta (luku 4) koskevia asenteita. Sen jälkeen on vuorossa ja lukujen yksi vaikuttava aihepiiri, ympäristöasenteet (luku 5). Sitä seuraa toinen yhteiskuntamme ratkaisevan tärkeä liikuttaja, kansallisen identiteetin ja kansainvälistymisen kehitysprosessi (luku 6). Siitä 16

17 jatketaan Suomen EU-suhdetta ja unioniin liittymistä käsittelevään tarkastelukokonaisuuteen (luku 7). Kaupunkien ja maaseudun suhteeseen eli alueellisiin kysymyksiin perehdytään luvussa 8. Kirjan yhdeksännessä luvussa paneudutaan väestön sisäisiin suhtautumiseroihin (miehet naiset, nuoret iäkkäät jne.). Kirja päättyy suomalaisen mielipideilmaston mahdollista tulevaa kehitystä pohdiskelevaan lukuun (luku 10). Kirjoittajat pitävät tulevaisuuden näkökulmaa tutkimusaineiston laajan läpikäymisen jälkeen tarpeellisena, joskin itse tuloksiin nähden toissijaisena. Lähinnä hahmotellaan joitakin mahdollisia kehityskulkuja. Liiteluvussa esitetään lopuksi tutkimuksen tekniset tiedot. Kiitokset Laajan ja monimuotoisen aineiston työstäminen kirjaksi asti on vaatinut paljon aikaa, mutta työ on myös ollut henkisesti palkitsevaa. Kiitämme ensinnäkin Elinkeinoelämän Valtuuskuntaa EVAa siitä, että se on halunnut saattaa tähänastiset tutkimustulokset yksiin kansiin. Uskomme tämän nyt kokonaisuutena ensi kertaa esiteltävän ja kommentoidun tutkimusaineiston auttavan ymmärtämään lähihistorian tapahtumia ja kansalaisten suhtautumista monenlaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin muutoksiin. Ja kuten muillekin yhteiskuntatahoille myös elinkeinoelämälle on tärkeätä, että se elää todellisessa maailmassa ja tuntee kansalaisten odotukset. Lausumme sekä omasta että EVAn puolesta kiitokset kaikille tutkimustoiminnassa vuosien aikana tavalla tai toisella mukana olleille. Näihin kuuluvat myös ne kymmenettuhannet suomalaiset, jotka ovat käyttäneet aikaansa esitettyjen teemojen pohdiskeluun ja kysymyksiin vastaamiseen. Lomakkeiden täyttäminen on vaivannäön lisäksi vienyt kohtalaisen paljon aikaa. Vapaamuotoisessa osassa vastaajat ovat myös kommentoineet tutkimusta sinänsä ja näin antaneet hyödyllisiä virikkeitä ja palautetta tutkimusten kehittämiseen. On paikallaan mainita ja kiittää muutamia tutkimussarjan parissa sen pitkän historian aikana työskennelleitä henkilöitä. Valtiot.tri Jukka Tarkka oli 1980-luvun alussa käynnistämässä asennetutkimus- 17

18 sarjaa. Suomen Gallup Oy:n nykyinen varatoimitusjohtaja Juhani Pehkonen oli mukana kahden ensimmäisen tutkimuksen toteutuksessa. EVAn toimitusjohtajat ministeri Max Jakobson, prof. Kauko Sipponen ja ministeri Jaakko Iloniemi ohjasivat aikanaan arvovaltaisesti tutkimuksen tekijöitä; heidän jälkeensä myös toimitusjohtaja Pentti Vartia ja johtaja Risto Penttilä. Lyhyempiä tai pitempiä aikoja tutkimusten parissa ovat työskennelleet fil.lis Seija-Riitta Laakso (EU-tutkimussarja), oik.lis. Peter Ekholm, joka vastasi lopulta EVAssa useista tutkimuksista sekä asiamies Kai Torvi. Myös EVAn muut toimihenkilöt ovat osallistuneet tärkeällä panoksella kuluneiden kahdenkymmenen vuoden aikana joko itse tutkimustyöhön tai tutkimusten julkistamisprosesseihin. Kluuvin säätiö on rahoitusosuudellaan osaltaan mahdollistanut kirjaan liittyvän selvitystyön käytännön toteutuksen, mistä lausumme suuren ilomme ja kiitoksemme. Lopuksi lienee syytä sanoa kirjan tekijöistä, että olemme kumpikin olleet pitkähkön ajan mukana tässä tutkimustyössä ja raportoinnissa. Yhdyskuntatutkimus Oy:n nykyinen toimitusjohtaja-tutkija Pentti Kiljunen oli jo 1984 aloittamassa ns. suurta asennetutkimusta. VTM Jyrki Haikonen tuli työhön mukaan vuoden 1985 alusta, jolloin EVAn asennetutkimustoiminta tuli hänen johtovastuulleen. Kirjan kirjoittajina meillä on uskoaksemme yhä edelleen hyvät yhteydet kaikkiin niihin henkilöihin, jotka joko toimeksiantajina, nykyisinä tai entisinä esimiehinä tai kollegoina ovat olleet eri vaiheissa mukana tutkimusaineiston kokoamisessa ja tämän kaiken kaikkiaan erittäin mielenkiintoisen yhteiskunnallisen työn viitoittamisessa. Toukokuussa 2003 Jyrki Haikonen Pentti Kiljunen 18

19 Lyhyt yhteenveto: Asenneilmasto ja sen muuttuminen Tutkimuskohteena yhteiskunnallinen arvo- ja asenneilmasto on moniaineksinen kokonaisuus. Sille on ominaista kannanottojen valtaisa kirjo. Suhtautumisen tapoja ja sävyjä kuten myös niiden keskinäisiä yhteyksiä ja taustaselittäjiäkin on paljon. Tämä korostuu tutkimuksessa, jonka kohteena on kansalaisten koko yhteiskuntakuva, ei vain jokin sen rajattu osa-alue. Kun tietoa on lisäksi noin 20 vuoden ajalta, jokainen tuloksista tehtävä pelkistys on tavallaan väkivallanteko monitahoista todellisuutta kohtaan. Tutkimuskohde on siinä mielessä epäkiitollinen, että maamme yhteiskunnallinen asenne- ja arvoilmasto on perusluonteeltaan varsin stabiili. Suuria muutoksia janoaville tulokset tuottavat helposti pettymyksen. Vaikka asenneilmaston pinta väreilee yhteiskuntaolojen muutosten ja mediajulkisuudessa kulloinkin esillä olevien asioiden mukaan, sen syvärakenteet pysyvät paljolti paikoillaan. Vaikka aika ja ajankuva muuttuvat voimakkaastikin, liike suomalaisten sisällä seuraa tätä kehitystä olennaisesti seesteisemmin. Joissakin asioissa asenneilmaston voidaan todeta olleen täysin turta objektiivisten olojen kehitykselle. Toisaalta voidaan sanoa, että tuskin koskaan aikaisemmin suomalaisilla on ollut niin paljon ja monenlaisia mielipiteitä kuin 1980-luvun alkupuolelta tähän hetkeen ulottuvalla tutkimusjaksolla. Kansalaismielipidettä ja sen kehitystä voidaan kuvata hahmottamalla hajanainen asennemassa muutamaksi käsitteellisesti laajemmaksi asennoitumiskokonaisuudeksi. Kyse on tällöin eräänlaisista yhteiskunnallisen orientaation perusulottuvuuksista tai pohjavirroista. Seuraavassa asenneilmaston tilaa ja muutoksia luonnehditaan seitsemän tällaisen asennoitumiskokonaisuuden kautta. Politiikkaan suhtautumista koskevat tulokset kertovat suomalaisten laajasta, kaikkiin yhteiskuntaryhmiin ulottuvasta poliittisesta vieraantumisesta. Epäluottamus poliittista päätöksentekojärjestelmää, puolueita ja poliitikkoja kohtaan on koko seuranta-ajan ollut sangen suurta. Politiikkaasenteet poikkeavat muista asennekokonaisuuksista siinä, että niiltä puuttuu selkeä konfliktiluonne väestön sisäistä toisinajattelua ei juuri esiinny. Poliittisiin toimijoihin nähden kriittisyys kuvastaa kuitenkin konfliktia. Seuranta osoittaa, että epäluulo kansanvallan toimivuutta kohtaan voimistui entisestään 1990-luvun alussa. Katsantotapa pysyi tasaisen tylynä melkein koko vuosikymmenen. Kaksi viimeisintä, vuosien 2000 ja 2002 mittaukset antoivat viitteitä asennekehityksen taittumisesta. Kysymykseen 19

20 siitä, onko politiikka todella kokemassa jonkinlaisen merkittävämmän rehalibilitoitumisen, saadaan kuitenkin vastaus vasta myöhemmistä tutkimuksista. Ns. kovan ja pehmeän yhteiskuntanäkemyksen välinen jännite on ollut kaikissa vaiheissa vahva. Jaotuksen perustana on ajatus, että yhteiskunnassa ovat vastakkain toisaalta tietty taloudellis-teknisiä näkökohtia ja yleensäkin hyvinvoinnin aineellista perustaa korostava kova ajattelutapa ja toisaalta tietty ympäristöllis-sosiaalisia näkökohtia korostava pehmeä ajattelutapa. Paitsi hyvinvointikäsitysten erilaisuudesta mitä se viime kädessä on kyse on hyvinvoinnin saavuttamisen keinoja koskevista käsityksistä. Jos kohta aineisto ja sen sisältämät lukuisat vastakkainasettelut ovat kertoneet pehmeän asennepoolin selkeästä johtoasemasta, yleiseltä periaatetasolta alas laskeuduttaessa erävoittoja on kirjannut myös kova orientaatio. Asenteiden ja arvostusten kiikkulauta on painunut vuoroin kumpaankin suuntaan, osin taloudellisten suhdanteiden muutosten myötä. Kun taloudellinen kasvu lamavuosina katosi, sen arvostus kohosi näkyvästi. Tuolloin kasvu ei ollut ensisijaisesti ahdistavaa, väärää ja turmiollista, vaan monin tavoin hyödyllistä, tarpeellista ja toivottavaa. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt ympäristön ja muiden pehmeiden arvostusten hylkäämistä; myös niiden painoarvo säilyi suurena. Taloudellinen turvattomuus ja siihen liittyvät uhkakokemukset vain ikään kuin ajoivat ohi. Sittemmin suhtautuminen on palautunut hyvin lähelle seurantaajan alun asetelmia ja silloin vallinneita kasvukriittisiä asenteita. Koko tutkimuskautta koskevana huomiona voidaankin todeta, että vaikka matkaa on tehty verraten paljon, kauaksi ei ole kuljettu. Asennekehityksen lähtö- ja loppupisteet kovuus-pehmeys -ulottuvuudella ovat lähellä toisiaan. Taloutta ja sen kehitysilmiöitä koskevat tulokset kertovat, ettei kansalaismielipiteen järjestelmäkritiikki kohdistu vain poliittiseen järjestelmään. Myös markkinatalouskritiikki on monin tavoin mittavaa. Kyse ei luonnollisestikaan ole muiden järjestelmävaihtoehtojen kaipuusta markkinatalouden asema on maassamme legitiimi ja kannatuspohja vahva vaan kriittisyydestä markkinatalouden sisäisiä prosesseja ja koettuja kehityspiirteitä kohtaan. Talouden uusiutuminen, globaali kehitysdynamiikka ja rakennemuutokset ovat luoneet yhteiskunnallisia vastakohta-asetelmia ja jossain määrin herätelleet henkiin myös vanhoja, yhteiskunnallisen kaikupohjansa paljolti jo kadottaneita ristiriitoja. Mahtiaan kasvattaneiden markkinoiden ei nähdä jakavan mannaa kaikille riittävän tasapuolisesti. Tämä herättää monissa 20

TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS

TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS EVAn arvo- ja asennetutkimus 2010 Ilkka Haavisto www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn

Lisätiedot

NELJÄS SUOMI. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014. Ilkka Haavisto

NELJÄS SUOMI. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014. Ilkka Haavisto NELJÄS SUOMI EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014 Ilkka Haavisto Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-603-0 ISBN 978-951-628-604-7

Lisätiedot

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma EVAn Suomi, EU ja maailma -asennetutkimus 2004 Kai Torvi www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Kansalaismielipide ja kunnat

Kansalaismielipide ja kunnat Kansalaismielipide ja kunnat Kansalaismielipide ja kunnat Ilmapuntari KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ KAKS KANSALAISMIELIPIDE JA KUNNAT Ilmapuntari Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Parisuhdeonnen avaimet ja esteet

Parisuhdeonnen avaimet ja esteet Perhebarometri 2009 Parisuhdeonnen avaimet ja esteet Osmo Kontula Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 38/2009 Julkaisija: Väestöliitto ry. Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu 16 B PL 849, 00101 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN:

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: YRITTÄJYYDEN UUSI KUVA 2020 VÄLIRAPORTTI TUTU-JULKAISU 2/2003 Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 väliraportti Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2008 Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.)

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.) KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Antti Kaihovaara (toim.) ANTTI KAIHOVAARA (TOIM.) JAKOLINJOJEN SUOMI Antti Kaihovaara (toim.) Jakolinjojen Suomi Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö ja kirjoittaja 2015 Kansi,

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Vaikuttava osa Nuorisobarometri 2013 VAIKUTTAVA OSA Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Sami Myllyniemi Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö Nuorisoasiain

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

kuluttajakansalaiset tulevat!

kuluttajakansalaiset tulevat! kuluttajakansalaiset tulevat! Miksi työn johtaminen muuttuu? Ilkka Halava Mika Pantzar www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Pekka Ylöstalo Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 Pekka Ylöstalo Työministeriö Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Mielikuvien muutos ja pysyvyys: Maaseutukäsite suomalaislehdissä 2000-luvulla

Mielikuvien muutos ja pysyvyys: Maaseutukäsite suomalaislehdissä 2000-luvulla Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Mielikuvien muutos ja pysyvyys: Maaseutukäsite suomalaislehdissä 2000-luvulla TIIVISTELMÄ Artikkelissa eritellään pääasiassa

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

KEN ON MAASSA JÄMÄKIN?

KEN ON MAASSA JÄMÄKIN? KEN ON MAASSA JÄMÄKIN? EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2015 Matti Apunen Ilkka Haavisto Johanna Sipola Sarianna Toivonen EVA Raportti 1/2015 ISSN 2342-8082 (painettu) ISSN 2342-8090 (pdf) Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

TAIDEKOHTIA NUORISOBAROMETRI 2009 SAMI MYLLYNIEMI

TAIDEKOHTIA NUORISOBAROMETRI 2009 SAMI MYLLYNIEMI TAIDEKOHTIA NUORISOBAROMETRI 2009 SAMI MYLLYNIEMI Opetusministeriö Nuorisotutkimusverkosto Nuorisoasiain neuvottelukunta Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 97 Nuorisoasiain neuvottelukunta,

Lisätiedot

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset VATT-JULKAISUJA 27:5 VATT PUBLICATIONS 1990-luvun talouskriisi Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset Jaakko Kiander VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot