Educa messut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Educa 2014 -messut 24.1.2014"

Transkriptio

1 1 (6) Työministeri Lauri Ihalainen Educa messut Hyvät naiset ja herrat, tulevaisuuden tekijät Aluksi haluan kiittää OAJ:tä siitä työstä, jonka tuloksena olette laatineet tulevaisuustyön Suomi osaamisen kärjessä Mietin pitkään otsikkoa ja kattavaa teemaa tälle puheenvuorolle. Päädyin siihen, että puhun Täältä vielä noustaan hengessä. Suomi on monella tapaa hankalassa tilanteessa ja tulevaisuutta koskevia linjauksia sekä konkreettisia päätöksiä tehdään hallituksen tasolla taas aivan lähiaikoina. Kehysriihessä maaliskuussa ratkaistaan, minkälaisin painotuksin mennään eteenpäin. Rakenneohjelman linjauksia viedään myös konkreettisiksi päätöksiksi. Viime aikoina on kovasti kannettu huolta julkisen sektorin kasvusta Suomessa. Huomattava on tietysti, että julkinen sektori ei sinänsä ole kasvanut, vaan sen osuus bkt:sta on kasvanut, kun yksityisen sektorin tuotanto on niin kovasti huvennut ja vienti hiipunut. Tämä on yhteinen huolemme. Miten saamme aikaan sellaista kestävää kasvua, joka synnyttää uutta vientiä ja työllisyyttä, uutta veronmaksukykyä. Monet yrittävät arvailla, miltä aloilta kasvu lähtee ja miten saamme oman paikkamme, omilla vahvuuksillamme kansainvälisessä arvoketjussa. Koulutus on tulevaisuusinvestointi Yksi asia on varma - Suomi voi päästä hyvinvoinnin turvaavalle kasvu-uralle vain osaamisella. Koulutus on tulevaisuusinvestointi. Koko väestön sivistys- ja osaamistason jatkuva nostaminen on varma veikkaus siinä ei kerta kaikkiaan ole virheinvestoinnin mahdollisuutta. Vai onko koskaan kuultu, että liika tieto, sivistys ja osaaminen olisi johtanut kansakunnan tai kulttuurin tuhoon? Onko jokin valtio ajanut itsensä umpikujaan panostamalla liian korkeaan osaamistasoon? Suomalainen hyvinvointimalli on kiistatta menestystarina. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun pohdimme tulevaisuuden ratkaisuja. Pienestä, syrjäisestä,

2 2 (6) pääomaköyhästä agraariyhteiskunnasta kehitettiin muutamassa vuosikymmenessä yksi maailman tasa-arvoisimmista ja kilpailukykyisimmistä maista. Onnistumisen taustalla on aina luonnollisesti monia tekijöitä, mutta Suomessa ilman muuta koulutuksen kehittäminen ja koko väestön koulutusmahdollisuuksiin panostaminen on keskeinen menestyksen selittäjä. Työ luo työtä ja hyvinvointia Me olemme nuori kansakunta, ja meidän historiamme ytimessä on ollut osaamisen ja sivistyksen arvostus: miettikääpä kaikkia meidän suuria kansanliikkeitämme ne kaikki ovat korostaneet sivistyneen, ahkeran ja työtätekevän kansalaisen ideaalia. Työ luo työtä ja hyvinvointia. Näiden varaan on rakentunut se laaja konsensus, jonka puitteissa koulutusjärjestelmää on voitu kehittää. Toki on ollut tuimiakin taistoja mm. peruskoulun tiimoilta, mutta pitkä linja koko väestön koulutustason nostosta on ollut vallitseva jo pitkän aikaa. Soisin tämän yhteisymmärryksen jatkuvan. Kaikissa kansainvälisissä arvioinneissa suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksiksi on tunnistettu vakaa, toimiva ja ennakoitavissa oleva yhteiskunta, hyvä koulutusjärjestelmä ja osaamisen taso jonka taustalla osaavat, motivoituneet opettajat - vähäinen korruptio sekä vankka sosiaalinen eheys. Nämä kaikki siis tekijöitä, jotka leimaavat pohjoismaista hyvinvointivaltiota. On hyvä tunnistaa, että globaalitalous tuo ja nostaa uusia menestyviä alueita ja maita, mutta edelleen Pohjoismaat menestyvät ja kiinnostavat muitakin, koska me olemme niitä harvoja alueita, joilla laaja-alainen tasa-arvopolitiikka ja kasvu sekä kilpailukyky on kyetty yhdistämään. Onko tämä malli nyt haastettu? Shanghai, Hong Kong, Singapore, Korea ovatko nämä meille koulutuksen ja yhteiskunnallisen kehityksen mallialueita, kun nyt PISAtulokset niiden menestyksestä kertovat? Eivät ne sellaisenaan ole. Meillä ei ole syytä omaksua sitä valtavaa kilpailullisuutta, mikä näillä alueilla liittyy koulutukseen. Me haluamme, että meillä on jatkossakin aina reitti eteenpäin, että nuori ihminen ei voi tehdä vääriä valintoja, vaan laadukkaaseen koulutukseen voi palata minkä ikäisenä tahansa, missä elämänvaiheessa tahansa myös varallisuudesta riippumatta.

3 3 (6) Mutta on meillä näiltä alueilta opittavaa: osaamisen taso maailmalla on huikea, ja Suomi on vaarassa pudota kelkasta, jos emme onnistu kääntämään kehityksen suuntaa? Nyt en tarkoita pelkästään eri oppiaineissa kiistatta tapahtuneesta oppimistulosten laskusta. Se on valitettava trendi, joka on ollut arvioinneissa havaittavissa jo pitkän aikaa, ja sitä kuvaavista heikoista signaaleista ovat opettajat vuosien varrella viestineet. Kun meillä on vankka koulutususko ja näyttöä saavutuksista, niin on vähän vaikea kyseenalaistaa itse koulutusjärjestelmää. Esitän kuitenkin kysymyksen, jonka arvaan jakavan kuulijakunnan mielipiteitä: olemmekohan virittäneet koulutus- ja tutkintojärjestelmämme tulevaisuuden vaatimalle tasolle? Saammeko nuoret ja aikuiset opiskelijat ponnistelemaan riittävästi, onko intohimon taso riittävän korkea? Ja toisaalta, istutammeko me ihmisiä koulunpenkillä pitkästymiseen saakka? Kaikki lähtee varhaiskasvatuksesta. Ilman laadukasta ja kattavaa varhaiskasvatusta ei luoda kestävää pohjaa sille elämän mittaiselle oppimisen polulle, joka jokaisella lapsella ja nuorella on tulevaisuudessa edessään. Perusopetus on meidän tulevaisuuden osaamisemme toinen kivijalka. Jos sen tasa-arvoisuutta, kattavuutta ja laatua ei pystytä varmistamaan, on turha odottaa tuloksia myöskään toisen asteen tai korkea-asteen koulutukselta. Minä kannatan kuten OAJ:kin oppivelvollisuuden pidentämistä. Suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä ei käytännössä pärjää ilman vähintään toisen asteen koulutusta. Jos ei satu olemaan jääkiekkoihme, TV-kokki tai pelaa ammatikseen pokeria. Mutta eikö meidän pitäisi avoimin silmin katsoa, mitä nuorten ja aikuisten maailmassa tapahtuu? Koulutusjärjestelmän valtatie syventää ja laajentaa hankittua osaamista Eikö siis olisi hyvä, että koulutusjärjestelmä olisi avoin polku tai valtatie, joka tarjoaa mahdollisuuden syventää ja laventaa hankittua osaamista nykyistä monipuolisemmin. Pitääkö kaikkien suorittaa esimerkiksi toisen asteen ammatillinen koulutus yhtenä kolmen vuoden jaksona, vai voisiko se rakentua koulutuksen ja työn parempaan limittymiseen, mm. oppisopimuskoulutusta räätälöiden. Onko kaikkien korkeakoulututkintojen vähimmäiskeston oltava kolme vuotta, eivätkö lyhyemmät tutkinnot voisi tarjota yhä useammalle sopivamman vaihtoehdon, jota myöhemmin voisi halutessaan täydentää?

4 4 (6) Miksi meillä ei edelleenkään voi suorittaa kokonaista tutkintoa avoimen korkeakouluopetuksen kautta? Miksi nuoret joutuvat kilpailemaan paikoista korkeakoulutuksessa erilaisten valmennuskurssien vauhdittamina? Miksi jo eri tavoin osaamista hankkineet aikuiset laitetaan suorittamaan samoja tutkintoja, samoja kursseja kuin vasta perusopetuksen päättäneet nuoret? Työn ja opiskelun liitto Joskus mieleeni hiipii ajatus, että emme me tosissamme taida elinikäiseen oppimiseen uskoa, kun kaikki oppi ja tieto yritetään yhdessä ja samassa putkessa takoa opiskelijan päähän. Eikö sitä voisi välillä olla työssä ja palata sitten opintojen pariin? Oppiminen vaatii soveltamista ja työelämän kokemus antaisi uutta näkökulmaa oppimiseen. Aika monessa maassa tällainen tiivis työn ja opiskelun liitto näyttää toimivan. Toki tällainen uusi työn ja oppimisen liitto edellyttää myös, että työelämän puolella järjestetään työn ja opiskelun joustavia malleja ja tukea työn ja oppimisen jatkuvan vuorottelun ja limittymisen ajattelua. Tällä vaalikaudella on paljon puhuttu työurien pidentämisestä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä. Nuorisotakuu on yksi työväline tässä työssä. Näissä onnistuminen on Suomelle sivistysyhteiskuntana kohtalon kysymys. Viittasin tuossa aiemmin oppivelvollisuuden pidentämiseen, jota nyt nostetaan vuodella. Monet ovat ihmetelleet kantaani, kun minun pitäisi olla erityisen kiinnostunut siitä, että saadaan nuoret työelämään eikä kouluun. Tässä taustalla minulla on vahva näkemys siitä, että meidän kaikkien on saatava vankka yleissivistys, jonka varaan osaamisen jatkuva kehittäminen rakentuu. Toinen näkökulma on todellisuus siitä, että kaikkein lyhimmät työurat ovat niillä, joilla on vain perusasteen tutkinto. Ero vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneisiin on huima: miehillä jopa 10 vuotta, naisilla 6 vuotta. Siis mitä lyhyempi koulutus, sitä lyhyempi ja sirpaleisempi työura. Ja sitä suurempi riski erilaiseen huono-osaisuuteen. Koulutuksellisen tasa-arvon tavoite ei saa rapistua Iso kysymys on koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen, koska se korreloi niin vahvasti kaiken muun yhteiskunnallisen tasa-arvon kanssa. Olen huolissani siitä, että nykyään taas enemmän kuin aiemmin vanhempien koulutus- ja tulotaso näkyy lasten koulutukseen valikoitumisessa. Poikien ja miesten tilanne ei ole hyvä. Maahanmuuttajataustaisten suomalaisten koulutustaso on aivan liian erilainen kantaväestöön verrattuna. Monikulttuurillisuus on arkipäivää niin kouluissa kuin

5 5 (6) työmarkkinoillakin. Nämä kysymykset on ratkaistava, jotta säilytämme sosiaalisen pääoman, sosiaalisen koheesion, jotka niin kuin todettu, ovat pärjäämisemme avaintekijöitä. Koulutuksella on arvoa myös yksilölle itselleen, ei vain kilpailukyvylle. Heittäisinkin sen kysymyksen pohdittavaksi, tarjoavatko koululaitos ja muut julkiset toimijat rinnalla kulkijaa lapsille ja nuorille? Vai jäävätkö he liian yksin vaikeiden valintojen edessä? En tarkoita, että oppilaitokset korvaisivat vanhempien vastuun, mutta ajattelen, että koulujen ja oppilaitosten kehittäminen lasten, nuorten ja aikuisten välittävänä yhteisönä on äärimmäisen tärkeää. Opettajan kannustus ja oppilaan rinnalla kulkeminen on monelle sitä vaikuttavinta vuorovaikutusta ja elämän uralle ohjausta. Arvoisat kuulijat, Pelkäänpä monen kuulijan ajattelevan, että onpa tekopyhää puhetta hallituksen edustajalta, joka on ollut päättämässä mittavista koulutusta koskevista säästöistä hallitusohjelmassa ja rakennepolitiikan paketissa. Yksi välttämätön tavoite on lisätä julkisen sektorin tuottavuutta. Myös koulutusjärjestelmässä on katsottava, mihin raha menee ja arvioitava, voidaanko rakenteita ja toimintatapoja uudistaa, jotta tulisi tilaa opetuksen laadun kehittämiselle. Rakenteita ja tapa tehdä asioita on uudistettava Meillähän on rakennettu ja varustettu tilat kaikkia koulumuotoja varten erikseen. Tiedämme, miten huonossa kunnossa monet koulurakennukset ovat. Itse uskon siihen, että tilojen, laitteiden ja muun infrastruktuurin, osin myös henkilöstön, yhteiskäytöllä saadaan merkittäviä säästöjä aikaiseksi. Samoin on tietysti katsottava, että rahoitusjärjestelmät tukevat laadukasta ja kustannustehokasta toimintaa. Tästä mielestäni on kyse rakennepoliittiseen pakettiin sisältyvissä koulutusuudistuksissa. Tämä tarkoittaa tulevaisuudessa entistä tiiviimpää yhteistyötä toisen asteen koulutuksessa. Lukiot ja ammatillinen opetus voisivat toimia tiiviimmässä yhteistyössä niin tilojen, opettajien kuin oppisisällönkin suhteen. Rehellistä on sanoa, että kun rahoituksen määrä vähenee, ei kaikki jatku nykyisellään. Opettajilta ja muulta henkilökunnalta vaaditaan paljon tulevina vuosina, kun näitä hankkeita viedään eteenpäin. Asian toinen puoli on se, että opettajienkin osaamisesta ja työssä jaksamisesta on pidettävä huolta.

6 6 (6) Opetus- ja kasvatusjärjestelmän kehittämisessä on käynnistymässä merkittäviä ja kauaskantoisia hankkeita erityisesti peruskoulun tulevaisuuden suhteen. Erityisesti suomalaisen vahvuuden, koulutuksen tasa-arvon, vahvistaminen on tärkeää. Koulutuksemme kruununjalokiven, peruskoulun, kehittämisen lisäksi katse on kiinnitettävä koulutuksen ja työelämän yhteen nivomiseen. Tämä suuri kuva on tärkeää hahmottaa työn ja osaamisen jatkuvana ja elävänä liittona. Siinä on kyse siitä miten työ ja oppiminen liittyvät yhteen ja miten työelämän ja -uran lomaan kytketään jatkuva osaamisen kehittäminen. Arvoisat kuulijat, Tällaisilla ajatuksilla olen liikkeellä täällä Educa-messujen avajaisissa. Haluan onnitella 40-vuotiasta OAJta. Opettajat ja OAJ ovat merkittäviä tulevaisuuden rakentajia menestystarinaansa jatkavassa Suomessa.

Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät,

Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, 1 Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, Tällä hallituskaudella Suomi on poikkeuksellisten

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat TAT-ryhmän julkaisusarja Helsingissä 2010 Tomi Alakoski, Katja Laurén, Satu Olkinuora (toim.) / Taloudellinen tiedotustoimisto

Lisätiedot

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet 1 Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet Uudenmaan liitto 15.2.2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Tavoitteet... 3 Syrjäytymisen ehkäiseminen koulutuksen avulla... 3 Yhteiskuntatakuu... 4 Syrjäytyneiden

Lisätiedot

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN?

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? JULKAISUJA 1/2004 OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Tiedeliiton kanssa 11.2.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

88. PERJANTAINA 16. JOULUKUUTA 2011

88. PERJANTAINA 16. JOULUKUUTA 2011 PTK 88/2011 vp 88. PERJANTAINA 16. JOULUKUUTA 2011 kello 10.05 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012; Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioesityksen

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

3 FINLAND GIVES YOU A LESSON

3 FINLAND GIVES YOU A LESSON 3 FINLAND GIVES YOU A LESSON 188 FINLAND GIVES YOU A LESSON FINLAND GIVES YOU A LESSON 189 SUOMALAISET OVAT MAAILMAN PARHAITA OPETTAMAAN JA OPPIMAAN Suomalainen peruskoulu on kiistatta maailman ehdotonta

Lisätiedot

Rehtori Päivi Saarelaisen valmistujaispuhe 29.5.2015

Rehtori Päivi Saarelaisen valmistujaispuhe 29.5.2015 Rehtori Päivi Saarelaisen valmistujaispuhe 29.5.2015 Hyvät valmistuvat opiskelijat, opiskelijoiden läheiset, muut kutsuvieraat ja oppilaitoksen oma henkilöstö! Tänään on erinomainen päivä kiittää kaikkia

Lisätiedot

ISBN 978-952-5788-13-6 (pdf.) Kiipulasäätiö ja tekijät. Kuvat: Riikka Michelsson, Tomi Lindstén, Kiipulasäätiö ja AMEO-verkosto

ISBN 978-952-5788-13-6 (pdf.) Kiipulasäätiö ja tekijät. Kuvat: Riikka Michelsson, Tomi Lindstén, Kiipulasäätiö ja AMEO-verkosto Esipuhe... 3 Työammatti... 5 Työammattiajattelun keskeiset piirteet... 5 Työammatti koulutuspolitiikassa... 8 Työammattikoulutuksen menetelmät... 10 Työammatti esimerkkejä ammatillisesta erityisopetuksesta...

Lisätiedot

Koulutus-, kulttuuri- ja viestintäaloitteet 173-209

Koulutus-, kulttuuri- ja viestintäaloitteet 173-209 Koulutus-, kulttuuri- ja viestintäaloitteet 173-209 Puoluehallituksen lausunnot ja puoluekokouksen päätökset 27.-29.5.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO Koulutusaloitteet 173. Oppivelvollisuuden pidentäminen... 5

Lisätiedot

SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET

SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET JULKAISUJA 2/2003 SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET 2010 UHO VAI TUHO? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 8.10.2003 keskustelutilaisuuden "Suomalaisen

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Kirjoituksia koulutuksen tulevaisuudesta

Kirjoituksia koulutuksen tulevaisuudesta S U O M E N L U K R Y I O L A T O I T I S T E N L I Kirjoituksia koulutuksen tulevaisuudesta SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITTO RY T E D U O P 2 0 - I A 5 0 Kirjoituksia koulutuksen tulevaisuudesta Helsinki 2014

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

Lähde liikkeelle syksy 2013 1

Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta

Lisätiedot

Paula Kuusipalo, Niko Kyynäräinen ja Aleksi Henttonen. Aikuiskoulutuksen uudet teesit

Paula Kuusipalo, Niko Kyynäräinen ja Aleksi Henttonen. Aikuiskoulutuksen uudet teesit Paula Kuusipalo, Niko Kyynäräinen ja Aleksi Henttonen Aikuiskoulutuksen uudet teesit Paula Kuusipalo, Niko Kyynäräinen ja Aleksi Henttonen/Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

KAKSI TIETÄ ASIANTUNTIJUUTEEN - MIHIN KAHDEN VÄYLÄN KORKEAKOULUTUSTA TARVITAAN?

KAKSI TIETÄ ASIANTUNTIJUUTEEN - MIHIN KAHDEN VÄYLÄN KORKEAKOULUTUSTA TARVITAAN? JULKAISUJA 3/2000 KAKSI TIETÄ ASIANTUNTIJUUTEEN - MIHIN KAHDEN VÄYLÄN KORKEAKOULUTUSTA TARVITAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 17.5.2000 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 16.12.2013 Tampere Sanna Lehtinen, Homeros Oy Marja Tiilikka, Homeros Oy Tiina Laukka, Homeros Oy Marja-Liisa Salomaa, Tilimanager Päivi Remes, Tilimanager Anna-Maija

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen

Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen SITRAN RAPORTTEJA 29 Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen S I T R A H E L S I N K I Kirjoittajat: Anita Lehikoinen Rami Saarniaho Asko

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA

OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA AVARTAJAT-HANKE OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA Opinnollistaminen osana oppilaitos työpaja-yhteistyötä AVARTAJAT-HANKE OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA Opinnollistaminen osana oppilaitos työpaja-yhteistyötä

Lisätiedot

PAIKALLISET RATKAISUT GLOBAALEIHINKIN ONGELMIIN

PAIKALLISET RATKAISUT GLOBAALEIHINKIN ONGELMIIN PAIKALLISET RATKAISUT GLOBAALEIHINKIN ONGELMIIN Suuntaviivoja Turun seudun koulutuspoliittisen ohjelman rakentamiseksi Osmo Kivinen, Sakari Ahola, Juha Hedman, Päivi Kaipainen ja Heikki Silvennoinen Koulutussosiologian

Lisätiedot

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro Puheen vuoro 4/2004 Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lisätietoja: Saana Siekkinen puh. (09)

Lisätiedot