SEUTUKIERROS: KESKI-SUOMEN ELYN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS JA MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUTUKIERROS: KESKI-SUOMEN ELYN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012-2015 JA MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2012 2013"

Transkriptio

1 MUISTIO SEUTUKIERROS: KESKI-SUOMEN ELYN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS JA MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA JOUTSAN SEUTU perjantaina klo 9-11, valtuustosali 1. AVAUS, seudun edustaja Harri Nissinen, Joutsan kunta Pekka Huikko Joutsan kunnasta esitteli Joutsan kunnan hallitusohjelman vuosille joka koostuu seuraavista kokonaisuuksista: 1. Talousarvion toteuttaminen, 2. Kuntastrategian toteuttaminen, 3. Kuntaorganisaation kehittäminen, 4. Kunnan palvelurakenteen kehittäminen, 5. Kunnan investoinnit. Terttu Hentinen Joutsan kunnasta korosti Keski-Suomen liiton roolia kuntauudistuksessa uuden kuntakartan teossa. Hannu Korhonen ilmoitti, että liitto tarjoaa asiassa puolueettoman keskustelupöydän kunnille. 2. SEUDUN ALUETALOUSKATSAUS, seudun edustaja Eero Ahola Joutsan kunnasta kävi läpi tiivistetyn kuvauksen alueen tunnusluvuista. Kauppapaikkaselvitys tehty ja kivihanke mukana maakuntakaavassa, alueen elinkeinoilmasto ei valitettavasti ole kovin hyvä tällä hetkellä. Kari Joutsalainen Jämsän TE-toimistosta kävi läpi aluetalouskatsauksen. Elinkeinoelämä ja yritystoiminta pysyneet samana edelliseen tarkasteluun nähden. Työttömyyden määrässä ja rakenteessa näkyy vauhdikas väen ikääntyminen. Osaavan työvoiman saatavuuden osalta tilanne hyvä alueella, mm. sote-alalla ja luonnonvara-alalla. 3. MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMINEN Hannu Korhonen, Keski-Suomen liitto Totsukierroksia yhdistäviä asioita jotka nousevat esiin joka seudulla ovat Laajakaista, kuntien palvelutuotanto ja infraan liittyvät asiat. SEUDUN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI Reijo Urtti, Luhangan kunta Keski-Suomen liitto I Sepänkatu 4 I Jyväskylä I Keski-Suomen Talo I P I

2 Luhangassa kuntapalveluista 53% tuotetaan ostopalveluina. Luhangan hankkeita: Koulutushankkeet, investointihankkeet mm. Lämpökeskus (2011), vanhusten tukiasunnot hanke (2012), kunnallistekninen runkolinjan loppuun saattaminen kirkonkylällä, tonttien myyntihanke (edistynyt hyvin, rakentaminen käynnistynyt hyvin), Tammijärven koulun peruskunnostus (2015), kuntastrategian kehittämisalueet 1-3 vuoteen 2016 mennessä: 1. Kirkonkylä-Tammipohja-Kesäniemi, 2. Keihäsniemi Judinsalo Onkisalo, 3. Tammijärvi- Lempää, peruspalveluista huolehditaan, tieverkon parantaminen ja Päijänteen lahtien tilanne (kunnostamiskohteita). Kuntien takausvastuu Laajakaistassa liian suuri. Laajakaista, tietoliikenneyhteydet: Tapio Saarinen, Keski-Suomen liitto Koko maakunnan osalta kunnat jakautuneet kolmeen. Kuuskaistan tarjous 13 kunnalla. Markkina-analyysi tehty 7 kunnalle. Analyysi on voimassa tämän vuoden loppuun (Luhanka tässä mukana). Loput 3 kuntaa odottaa miten tilanne kehittyy (Joutsa mukana tässä). 130 eri tahon lausunnot kasattu yhteen (löytyy LVM:n sivuilta) joiden keskeinen sanoma on, että tukijärjestelmään ja siihen liittyvään byrokratiaan kaivataan selvennystä, kuntien takausvastuu kohtuuton (mietitään LVM:ssä > viestintävaliokunta pohtimaan tarvitaanko Laajakaista lakiin muutosta jotta hankkeen eteneminen pystyttäisiin varmistamaan paremmin). Kuuskaista miettinyt myös kuntien takausvastuun pienentämistä mm. Euroopan Investointipankki (EIB) ja/tai Finnvera voisivat olla osittain takaamassa. Laajakaista asia on seuraavan (21.9.) kunnanjohtajakokouksen esityslistalla johon kootaan tämän hetken päivitetyt tiedot. Eero Peltoniemi, Keski-Suomen Kylät ry. kysyi satelliittimahdollisuudesta. Tapio Saarinen vastasi, että satelliittien käytössä tulee etäisyysongelmia -> avaruudesta liian pitkä matka, jonka takia yhteydet eivät välttämättä toimi. Tietyntyyppisiin tarpeisiin voisi olla ihan hyvä vaihtoehto (normaali nettisurffaillu ja sähköposti) mutta yritysten vaatimat yhteydet voivat olla hankalia. Kuitu on tällä hetkellä ylivoimainen verrattuna langattomiin ratkaisuihin. Terttu Hentinen ilmaisi huolen alueen yhteysongelmista. Seudulla on paikkoja, joilla edes kännykkäyhteydet eivät toimi. Yhteydet pitää saada kuntoon jo turvallisuuden takia. Tiina Seppälä Maaseutukehitys ry:stä kysyi yhteysongelmien vastuutahoa. Tapio Saarinen vastasi, että viestintäviraston lakisääteinen tehtävä on valvoa ja hoitaa kännykkäyhteyksien toimivuus. Hannu Korhonen kertoi y-joryn uusista elinkeinojen kehittämisen suunnitelmista. Suunnitteilla on välittäjien roolin keventäminen niin, että yritykset itse olisivat suurimpia hyödynsaajia -> rahat ohjautuisivat isommalta osalta suoraan yrityksille. Rahan myöntö tulisi saada mahdollisimman lähelle yrityksiä esim. yrityssetelin käyttöönottamisella. 2

3 Eero Ahola mainitsi että alueen kehittämisilmastossa olisi parantamisen varaa. Y-joryn esitykset uudentyyppisiksi toimenpiteiksi vaativat mm. lainsäädännön muutoksia, jotka puolestaan mahdollisia aikaisintaan ensi ohjelmakauden alusta. Muutos vaikea, koska tukia on vaikea saada yrityksille saakka ja tukiprosenttien takia yrityksiä on vaikea saada mukaan hankkeisiin. Ahola uskoisi, että alueen yrittäjillä olisi halukkuus ns. suoraan toimintaan. Tiina Seppälä totesi, että uusi y-joryn malli tuntuu hyvältä. Tämän seudun lähialueiden yritykset tarvitsevat lähineuvontaa. Ongelmana kehittämisyhtiön puuttuminen alueelta. Yrityssetelit hyvä idea, mitä kautta setelit jaettaisiin tällä alueella, voisiko taho olla esim. maaseutukehitys? Hannu Korhonen kertoi onnistuneena esimerkkinä Keski-Suomen liiton kokeilusta, jossa luovan talouden ja hyvinvointialan yrityksille myönnettiin suoraan :n tuki vastaavaa omarahaa vastaan. Kokeilu meni erittäin hyvin ja hyviin kohteisiin ja tänä päivänä mukana olleille yrityksille kuuluu hyvää. Reijo Urtti kertoi, että Luhangassa yritysten työllisyysvaikutukset ovat hyviä, mikroyritysten koulutusta ja neuvontaa tarvitaan. Kaivoskuviot alueella ratkeaa ensi vuonna puoleen tai toiseen. Päivi Halinen, Keski-Suomen Ely-keskuksesta kysyi puheenvuorossaan Joutsan Luhangan luontoon / matkailuun liittyvästä hyödyntämisestä. Voisiko alueella nähdä kehittämismahdollisuutena maatalouden lähiruuan kysynnän kasvun ja sen kytkemisen matkailuun? Rutajärven kaava avattu, jossa voisi olla mahdollisuuksia. Voisivatko yksityiset matkailuyritykset tarjota palveluitaan? Harri Nissinen vastasi, että alueella tunnistetaan ja tunnetaan vahvuudet tällä saralla. Bioenergian suhteen ei olla otettu niitä askelia mitä oltaisiin haluttu esim. terminaalihanke jäissä. Terttu Hentinen kertoi, että Joutsassa on Jukolan maitotila, jossa on Suomen suurin kerralla lypsävien lehmien määrä (40). Suonteen osalta toivotaan, että alue voisi nousta kansallispuiston järviluontokohteeksi. Alueella olisi elämysmatkailumahdollisuutta jos joku tarttuisi tähän mahdollisuuteen. Puheenvuorossa todettiin, että matkailun puolella iso haaste on Joutsenlammen hotelli. Alueella olisi myös kalastuselinkeinomahdollisuus (nyt vain 2 elinkeinonharjoittajaa). 3

4 Mirjami Keskinen Luhangasta vaati, että tie on saatava kuntoon Luhangassa, kunnostuksen työn laatu ei ole hyvä eikä se korjaa perusongelmaa kuin hetkellisesti. Terttu Hentinen esitti kahta tieosaa kuntoon Joutsassa. Hannu Korhonen kertoi, että tällä kierroksella Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa ja Elyn strategisessa tulossopimuksessa ei voida esittää tiehankkeita, vaan ne otetaan esiin liikennepoliittisessa selonteossa. Maakunnasta voidaan pyrkiä vaikuttamaan valtion tulo- ja menoarvioon 1-2:lla isolla kohteella, ja niiden on oltava merkityksellisiä myös valtakunnallisesti. Seppo Kosonen, Keski-Suomen Ely-keskus Alueella on ollut paljon tiekohteita. Nyt olisi hyvä tehdä vaikutusten arviointia / jälkiselvitystä ja seurantaa esim. nelostien osalta. Mitä se toi, mitä hyötyä oli, pystyikö kunnat hyödyntämään, miten maankäyttö ja uuden yritystoiminnan sijoittuminen kehittyi? 610 ja Kangasniementiet pidetään asiallisessa kunnossa. Päällysteet uusitaan tietyn uusimiskierron mukaisesti. Uutta parantamista tai muuttamista uudeksi tieksi ei ole odotettavissa. Keski-Suomessa melkein puolet sorateitä. Ei ole nähtävissä mitään mahdollisuutta, että soratieverkkoa edes jossakin määrin päällystettäisiin, valtio tuskin tulee satsaamaan tämän verkon lisäämiseen. Raskaan kaluston kulku puun kuljetuksen osalta turvattu joissain kohteissa mm. teiden painorajoitukset huomioon otettu. 4. ENNAKOINTI Seija Kiiskilä Keski-Suomi Ennakoi, Anu Tokila Keski-Suomen liitto (koulutuspaikat keskipitkällä tähtäimellä) ja Eija Heinonen Keski-Suomen Ely-keskus (lyhyen tähtäimen ennakointi suhteessa työvoiman saatavuuteen) esittäytyivät. Ennakoinnin asiantuntemus on alueella. Yhteinen keskustelu alueen, oppilaitosten, liiton ja Ely-keskuksen kesken tärkeää. Koulutus- ja kehittämissuunnitelmassa uusina mukana SOTEryhmät, opettajat, luovat alat jne. Joutsan hallitusohjelmassa ennakointiasia nostettu esiin, tämä tukee hyvin maakunnallista ennakointityötä. Seudun omaa keskustelua vaihtoehdoista tarvitaan. Ennakoivaa työotetta haetaan. Ratkaisevaa on, mihin tilastotietoa käytetään ja osataanko tehdä oikeat toimenpiteet näiden pohjalta. Maakunnallista yhteistä keskustelua ennakoinnista käydään ennakointifoorumissa 9. ja johon jälkimmäiseen haastetaan alueet mukaan taustatyöhön. Ei puhuta työttömien suuresta määrästä vaan osaajien suuresta määrästä. Haastetaan osallistujia miettimään minkälaisia työpaikkoja osaamisen ympärillä on ja millaista uutta yritystoimintaa voisi syntyä tämän osaamisen ympärille. Haasteen voisi heittää esim. kunnanhallituksille. Parhaat ideat palkitaan! Alueella lähtökohtaisesti hyvä asenne näiden asioiden hoitamiseksi! Keski-Suomi Ennakoi Facebookissa: 4

5 jonne koottu kommentteja seututilaisuuksista, tervetuloa sinne keskustelemaan. Ennakointiaineistot: Terttu Hentinen Keski-Suomen liiton lukioverkkoselvitykset tärkeitä alueelle (esitetty, että liitto tekisi lukioverkkoselvityksen). Millä tavalla toimintaedellytykset turvataan? Lähtökohta: alueelta tulee olla väylä ammatilliseen koulutukseen ja yliopistoon. Halutaan olla edelleen myös muuntoja täydennyskoulutusmahdollisuuden alue (paikallisesti tuotettu mm. lähihoitajia). Tilat löytyy ja osallistujia löytyy. Toivotaan mahdollisuutta ei ainoastaan terveydenhoidon, vaan myös muille aloille. Anu Tokila vastasi, että lukioiden osalta viritteillä selvitys, jossa selvitetään lukion ja 2. asteen virtuaaliopintojen mahdollisuudet etäopiskeluna. Kari Joutsalaisen näkemys on, että seudullisesta ennakointiprosessista ei tiedetä riittävästi. Joutsalainen toivoi, että saadaan tiedot ja prosessit läpinäkyviksi. Eija Heinonen kertoi, että Maakunnan yhteistyöryhmän alaisessa ennakointiryhmässä on edustettuna mm. joka tason oppilaitosten edustajia jotka tuovat laajasti kosketuspintaa ja jota kautta tiedon pitäisi kulkea. Lisäksi nettisivut palvelevat. Jorma Sinkkonen Jyväskylän koulutuskuntayhtymästä vastasi osaltaan esillä olleisiin ammatillisen koulutuksen kysymyksiin. Oppimiskeskuksen loppuminen oli tappio. Ely-keskus on vähentänyt ostoja maaseutukeskuksista. Koulutuskuntayhtymä on valmis toimimaan täällä jos kysyntää löytyy riittävästi. Kari Joutsalainen Koulutustarpeisiin ollaan pystytty vastaamaan kun niitä on ollut. Ongelmana on lähinnä ollut riittävien koulutusryhmien saanti. Onneksi koulutusjärjestäjät ovat pystyneet järjestämään täsmäkoulutusta ja yksittäisiä koulutusmahdollisuuksia, tästä kiitos. Muistion vakuudeksi Päivi Blå 5

6 OSALLISTUJAT Erkki Laitinen, Eläkeliitto Mirjami Keskinen, Luhangan kunta Helka Heikkonen, Eläkeliitto Kari Joutsalainen, Jämsän TE-toimisto Eero Ahola, Joutsan kunta Tiina Seppälä, Maaseutukehitys ry Ulla Mehto-Hämäläinen, Keski-Suomen Ely-keskus Eija Heinonen, Keski-Suomen Ely-keskus Anu Tokila, Keski-Suomen liitto Seija Kiiskilä, Keski-Suomi Ennakoi/JAMK Reijo Urtti, Luhangan kunta Seppo Kosonen, Keski-Suomen Ely-keskus Merja Lahti, Keski-Suomen liitto Eero Peltoniemi, Joutsan kunta, Keski-Suomen Kylät ry. Terttu Hentinen, Joutsan kunta Hilkka Weijo, Luhangan kunta Pirkko Sievänen, Luhangan kunta Päivi Halinen, Keski-Suomen Ely-keskus Jorma Sinkkonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Anne Hakala, JAMK Tapio Saarinen, Keski-Suomen liitto Pekka Huikko, Joutsan kunta Harri Nissinen, Joutsan kunta Hannu Korhonen, Keski-Suomen liitto Päivi Blå, Keski-Suomen liitto 6

SEUTUKIERROS: KESKI-SUOMEN ELYN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012-2015 JA MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2012 2013

SEUTUKIERROS: KESKI-SUOMEN ELYN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012-2015 JA MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2012 2013 MUISTIO SEUTUKIERROS: KESKI-SUOMEN ELYN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012-2015 JA MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2012 2013 Jyväskylän seutu perjantaina 9.9.2011 klo 13-15, Priimus, Oppio 1. AVAUS,

Lisätiedot

SEUTUKIERROS: KESKI-SUOMEN ELYN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012-2015 JA KESKI-SUOMEN LIITON MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2013 2014

SEUTUKIERROS: KESKI-SUOMEN ELYN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012-2015 JA KESKI-SUOMEN LIITON MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2013 2014 MUISTIO SEUTUKIERROS: KESKI-SUOMEN ELYN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012-2015 JA KESKI-SUOMEN LIITON MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2013 2014 Jyväskylän seutu, keskiviikkona 2.10.2012 klo 9.00, Keski-Suomen

Lisätiedot

JÄMSÄN SEUTUKIERROS KESKI-SUOMEN ELYN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012-2015 JA KESKI-SUOMEN LII- TON MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2013 2015

JÄMSÄN SEUTUKIERROS KESKI-SUOMEN ELYN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012-2015 JA KESKI-SUOMEN LII- TON MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2013 2015 JÄMSÄN SEUTUKIERROS MUISTIO KESKI-SUOMEN ELYN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012-2015 JA KESKI-SUOMEN LII- TON MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2013 2015 Jämsän seutu, tiistaina 28.8.2012 klo 9.00, Ruotsulan

Lisätiedot

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu ESITYSLISTA 4/2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 11.09.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5.9.2013 AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 PAIKKA Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Kokouksen

Lisätiedot

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari 1 Keski-Suomi ENNAKOI Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia Seija Kiiskilä & Anu Huotari 4 Esipuhe Keski-Suomi ennakoi-hanke Hankeaika 1.7.2011-31.8.2013 Rahoitus 250 000 Keski-Suomen liitto 90

Lisätiedot

Alueellinen ennakointi maakunnissa

Alueellinen ennakointi maakunnissa Alueellinen ennakointi maakunnissa Ennakoinnin nykytila Etelä-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Satakunnassa EMMA-HANKE 2013 Hanna Kivimäki Sisällys 1 ENNAKOINTIKÄYTÄNTÖJEN

Lisätiedot

ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT I / 2012. Näkökulmia Keski-Suomen tulevaisuuteen

ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT I / 2012. Näkökulmia Keski-Suomen tulevaisuuteen ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT I / 212 Näkökulmia Keski-Suomen tulevaisuuteen Alkusanat 8.3.212 Näkökulmia Keski-Suomen tulevaisuuteen julkaisu haluaa herättää keskustelua maakunnan tulevaisuudesta. Julkaisun

Lisätiedot

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2014 Julkaisun ovat toimittaneet Sirpa Sivonen ja Laura Pouru Suomen Kuntaliitto 1.painos

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2015

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2015 Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta AIKA 15.04.2015 klo 10:05-12:01 PAIKKA Kaupungintalo Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Veivo Sointu 10:05-12:01 Puheenjohtaja Manninen Paula 10:05-12:01 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2014 KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS: BIO-, DIGI- & OSAAMISTALOUS? KYBERTURVALLISUUDESTA UUDENLAISTA LIIKETOIMINTAA JYVÄSSEUDULLE? MATKAILUSTA UUSIA TYÖPAIKKOJA JÄMSÄN

Lisätiedot

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 3.2012 www.pirkanmaa.fi Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 Henkilöstön kehittämistä on tutkittu kunnissa Yrittäjyys ja innovatiivisuus palkittiin Pirkan päivänä 8 16 Näköalapaikalla

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa KASKI-HANKE 2014 ProAgria Etelä-Savo ry ProAgria Pohjois-Karjala ry ProAgria Pohjois-Savo ry ProAgria Keskusten Liitto ry Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot

EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Maaseutuelinkeinojen palvelukeskuksen kehittämishanke 1.4.2004-29.2.2008 L O P P U R A P O R T T I Heli Tirri Markku Korhonen Riitta Flinkkilä 2008 TIIVISTELMÄ Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

KOKO24/7. Yhteistyöllä kohti muutoksia. Maakuntien rajat luovat haasteita. Tietäjä-hanke voimistaa vahvuuksia. Mahdollisuuksien maaseutu

KOKO24/7. Yhteistyöllä kohti muutoksia. Maakuntien rajat luovat haasteita. Tietäjä-hanke voimistaa vahvuuksia. Mahdollisuuksien maaseutu Juupajoki Keuruu Kuhmalahti Mänttä-Vilppula Pälkäne Ruovesi Virrat KOKO24/7 Koheesio ja kilpailukykyohjelman tiedotuslehti 1/2011 4 Yhteistyöllä kohti muutoksia 14 Maakuntien rajat luovat haasteita 10

Lisätiedot

Navetta kannatti rakentaa yhdessä

Navetta kannatti rakentaa yhdessä UutisJyvät 2/2011 1 MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2/2011 Anne Seppänen Tässä numerossa MTK-yhdistysten syyskokoukset katso sivu 11. Selkeyttä tietotulvaan MTK:n uusi hanke tukee jaksamista, osaamista ja

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät Keski-Suomessa syksyllä 2011

Alueelliset talousnäkymät Keski-Suomessa syksyllä 2011 Mediatiedote 1 (14) Keski-Suomi julkinen 1.9.2011 klo 10.00 Alueelliset talousnäkymät Keski-Suomessa syksyllä 2011 Alueelliset talousnäkymät -katsaus on työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema, kaksi kertaa

Lisätiedot

Muutos. puhaltaa uutta virtaa Haminaan. Rakennemuutoksen hyödyntämisessä tärkeintä on nopeus. Kajaani on päättänyt onnistua

Muutos. puhaltaa uutta virtaa Haminaan. Rakennemuutoksen hyödyntämisessä tärkeintä on nopeus. Kajaani on päättänyt onnistua Muutos Sekes ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2009 Rakennemuutoksen hyödyntämisessä tärkeintä on nopeus Kajaani on päättänyt onnistua puhaltaa uutta virtaa Haminaan Forssa vahvistaa ennakoinnin

Lisätiedot

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi Vaikuttamis suunnitelma 2011 www.centralfinlandchamber.fi 1 puheenjohtajalta Kilpailukyky syntyy yritysten kautta K ilpailukyky syntyy siellä, missä yritykset ovat eli alueilla, sanoo Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010

Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 Näkemyksiä ja tuloksia Irja Sokka, Maritta Mensonen, Merja Tullinen, Annukka Liikanen, Jari Ropponen, Timo Keisala, Sirkka Rytkönen, Päivi Pihavuori, Sanna Huttunen,

Lisätiedot

KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa

KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa 1 Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 11 ja 12, 2012 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU tekijät

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot