Nuorisotakuu on alibudjetoitu hanke - Anni Sinnemäen haastattelu nuorisotakuusta ja työttömyydestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisotakuu on alibudjetoitu hanke - Anni Sinnemäen haastattelu nuorisotakuusta ja työttömyydestä"

Transkriptio

1 Nuorisotakuu on alibudjetoitu hanke - Anni Sinnemäen haastattelu nuorisotakuusta ja työttömyydestä Author : anttir 1 / 8

2 Vihreiden kansanedustaja Anni Sinnemäki antoi Revalvaatiolle haastattelun nuorisotakuusta, työttömyydestä ja eurokriisistä. Mitä entinen työministeri ajattelee hallituksen talouspolitiikasta ja keskeisten hankkeiden toteutumisesta? Nuorisotakuun on määrä tarjota alle 30-vuotiaille työ-, harjoittelu-, opiskelu- työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Anni Sinnemäki, mitä nuorisotakuu käytännössä tarkoittaa? Nuorisotakuu ei sisällä lakisääteisiä oikeuksia, joten kyse on poliittisesta lupauksesta nuorille. Viimeisen vuoden aikana työttömien määrä on kasvanut yli henkilöllä ja kokonaistyöttömyys on jo yli Millä lailla nuorisotakuu tällä hetkellä toteutuu? Tällä hetkellä nuorisotakuu ei toteudu. Arvioni on, että takuun tavoitteisiin ei tulla pääsemään ainakaan tämän vuoden aikana. Vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä niiden nuorten osuus, joiden työttömyys kestää yli kolme kuukautta, on ollut korkeampi kuin viime vuonna tai sitä edellisenä vuonna. Vuoden 2011 aikana 84 prosenttia nuorista työttömistä sai kolmessa kuukaudessa töitä. Vuonna 2012 kolmessa kuukaudessa töitä sai 80 prosenttia työttömistä nuorista. 2 / 8

3 Tämän vuoden alkupuolella enää alle 75 prosenttia nuorista saa kolmessa kuukaudessa töitä. Jopa vuonna 2009, jolloin bruttokansantuote romahti, nuoret pääsivät nopeammin töihin. Tilanne heikkenee siis koko ajan. Mitä nuorisotakuun suhteen olisi tehtävä? Olisi hyvä käydä läpi missä mennään ja kertoa avoimesti ne syyt, miksi ei onnistuta siinä, mitä on luvattu. Nuorisotakuun tarkoituksena oli, että 100 % nuorista pääsee kolmessa kuukaudessa jonnekin. Huolestuttavaa on se, että nyt mennään koko ajan vastakkaiseen suuntaan tavoitteesta. Kyseessä on alibudjetoitu hanke ja ilman lisärahoitusta tavoitteeseen ei tulla pääsemään koko hallituskauden aikana. Nuorten työttömyys yleensäkin reagoi ensimmäisenä talouden heikkenemiseen. Nuorisotyöttömyys on ollut kasvussa yli vuoden ja kokonaistyöttömyys tulee perässä. Silti takuun toteutumattomuus johtuu mielestäni muustakin kuin heikentyneestä taloustilanteesta. Mistä muusta? Rahoitusta takuun toteuttamiseen ei ole varattu läheskään riittävästi. Ilmeisesti myös yhteistyö eri viranomaisten välillä voisi olla toimivampaa. Sanssi-kortti Yksi nuorisotakuun elementeistä on, että se vakiinnuttaa TE-toimiston myöntämän sanssi-kortin, jonka avulla yritys voi saada palkkatukea valtiolta nuoren palkkaamiseen noin 700 euroa kuukaudessa enintään kymmeneksi kuukaudeksi. Lauri Ihalainen on esittelemässä syksyllä lakialoitetta, jonka mukaan lomautuksia tehnyt yritys voisi ottaa nuoren töihin sanssi-kortilla. Johtaako lakiesitys lomautusautomaattiin, kuten Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö on pelännyt? Lakiesitystä ei ymmärtääkseni ole vielä olemassa edes luonnoksena, joten asian kommentointi on vähän epävarmalla pohjalla. Olen kuitenkin käsittänyt, että esitys koskisi vain opiskelijoiden opintoihin kuuluvia pakollisia harjoitteluja. Tämä ei varmaankaan johtaisi lomautusautomaattiin, mutta ilmeisesti vasta myöhemmin nähdään itse esitys. Kun esitys nähdään, minkälaisen muutoksen lakiin hyväksyt? Sellaiset muutokset, joista ei voisi seurata sitä, että yrityksen kannattaa lakimuutoksen takia pyrkiä lomauttamaan työntekijöitään. Miten kehittäisit tässä tilanteessa nuorisotakuuta? Nyt pitäisi arvioida onko riittävästi ammatillisen koulutuksen paikkoja, koska heikommassa 3 / 8

4 asemassa nuorten työttömien joukossa ovat ne, joilla ei ole toisen asteen koulutusta. Pääkaupunkiseudulla ei ole ollut tarpeeksi ammatillista koulutusta ainakaan viimeisen kymmenen vuoden aikana ja tämä on aiheuttanut varmasti enemmän syrjäytymistä työmarkkinoilta nuorille kuin mikään muu yksittäinen asia suomalaista syö masennuslääkkeitä ja masennuslääkkeiden käyttö on 10-kertaistunut vuoden 1990 jälkeen. Suomessa jää joka päivä viisi alle 30-vuotiasta eläkkeelle mielenterveysongelmien takia. Onko keinoja, joilla nuorisotakuu voisi ottaa huomioon myös kasvaneet mielenterveysongelmat? Se voisi olla tarpeen. Suomessa on nykyään kolmannenkin sukupolven työttömyyttä. Köyhyys ja työttömyys periytyvät vahvemmin kuin aikaisemmin ja tähän pitäisi vaikuttaa jo ennen kuin ihminen tulee siihen ikään, jossa voi olla työtön. Tukea tarvitaan erityisesti peruskoulussa sellaisilla alueilla, joissa työttömyys on korkea. Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella Palataan edelliseen hallitukseen. Vuonna 2010 ministerikaudellasi toteutettiin reformi, joka mahdollistaa opiskelun ansiosidonnaisella. Tuen voi saada enintään kahdeksi vuodeksi, jos ei ole viimeisen vuoden aikana merkintöjä opintorekisterissä tai aloittaa uudet opinnot. Mikä ajatus tämän uudistuksen takana oli? Ihmisen oikeus valita itse mitä opiskelee oli ollut vihreille pitkään periaatteellinen kysymys. Meille oli tärkeää, että oikeus omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella tehtiin lainsäädännöllisesti mahdollisimman laveaksi. Vapauden lisäksi toinen keskeinen tekijä oli, että aiemmin työttömänä olevalla ei ollut motiivia opiskella, koska työttömyysetuus olisi lakannut. Ketkä tukea nykyisin käyttävät? Tämän etuuden käyttäjien enemmistö on mennyt ammattikouluun. Lukumääräisesti yliopistotutkinnon loppuunsaattajat on ollut pienempi joukko. Etuuden käyttäjien enemmistö tulee työelämästä suorittamaan tutkintoa tai vaihtavat alaa, joten toimiakseen omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella edellyttää, että ammattikoulupaikkoja on kaikille halukkaille. Tällä hetkellä omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelee noin ihmistä. Työttömällä toverillani on sosiologian opinto-oikeus Helsingin yliopistossa. Koska hän on työ- ja aiemmalta opintotaustaltaan toimittaja, työkkärin virkailija sanoi, että hänen pitäisi mennä sosiologian sijaan opiskelemaan viestintää, jotta tukea omaehtoiseen opiskeluun voitaisiin myöntää. Viestinnän opiskelupaikkaa hänellä ei kuitenkaan ole. Toimiko työkkäri asiassa lain vaatimassa hengessä? Mielestäni ei. Lain mukaan opintojen pitää parantaa mahdollisuuksia työllistyä ja sitä suoritettu tutkinto varmasti jonkin verran auttaisi, vaikka toimittajan työtä paljon tehdäänkin myös ilman loppututkintoa. Toimittajan töissä sosiologian opinnot ovat varmasti lähes yhtä hyödyllisiä kuin viestinnän opinnot, sillä toimittajilta ei mitenkään pääsääntöisesti vaadita nimenomaan viestinnän tutkintoa. Ehkä tätä kannattaisi vielä virkailijalle yrittää perustella. 4 / 8

5 Hallituksen talouspolitiikka Mitä ajattelet kevään kehyspäätöksestä? Suhtauduin kriittisesti kehyspäätöksen talouspoliittisiin linjauksiin. Tässä vaiheessa se, että sopeutetaan maltillisesti on järkevää, mutta päätöksen sisällä valinnat olisivat voineet olla toisenlaisia. Elvyttävä elementti olisi voitu suunnata yhtiöiden verotuksen alentamisen sijaan ammatillisen koulutuksen paikkojen lisäämiseen, kuten tehtiin vuonna 2009 edellisen hallituksen aikana." Mihin kehyksen leikkaukset kohdistuvat? Iso osa leikkauksista kohdistuu koulutukseen: ammattikoulutukseen, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Nyt tehtävät ammatillisen koulutuksen leikkaukset koskevat erityisesti niitä, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa heti peruskoulusta päästyään. Nämä nuoret ovat nimenomaan erittäin epävarmassa elämäntilanteessa. Opiskelumahdollisuus tulisi kyetä takaamaan vähintään kaikille niille, joilla ei vielä tutkintoa ole, koska ilman toiseen asteen tutkintoa työuraa on todella vaikea rakentaa. Tuliko kesän lisäbudjettiesityksessä keskeisiä parannuksia kevään kehyspäätökseen? Nuorisotakuuseen ei tullut yhtään lisää rahaa. Tämä mielestäni sinetöi lopullisesti sen, että ainakaan tänä vuonna takuun tavoitteisiin ei tulla pääsemään. Eduskunnan keskustelussa valtiovarainministeri Jutta Urpilainen totesi, että työ- ja elinkeinoministeriö ei ollut edes ehdottanut työvoimapolitiikkaan lisärahoitusta. En kyllä ymmärrä miksi. Minkälaista talouspolitiikkaa itse ajat? Kehyspäätöksen kohdalla kannatin mallia, jossa vähennetään yrityksille räätälöityjä veronalennuksia, poistetaan yritystukia, kiristetään poisto-oikeuksia ja alennetaan yritysverokantaa. Yhtiöveron lasku oli kuitenkin erittäin suuri ja sitä on laskettu tämän hallituksen aikana nyt yhteensä 6 prosenttiyksikköä. Pohjoismaissa on klassinen verokilpailutilanne, jonka me vielä itse aloitimme. Kaiken kaikkiaan uskon tasaisen tulonjaon etuihin ja siihen että yhteiskunnan kannattaa investoida enemmän koulutukseen ja vähemmän yritystukiin. Uskon myös, että kunnianhimoinen ympäristö- ja ilmastopolitiikka voisi parantaa suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä. Tällä ajatuksella on kyllä Suomessa todella vähän kannatusta. Onnistuuko hallitus tavoitteissaan? Jyrki Katainen on sanonut: 5 / 8

6 talouspolitiikassa pitää olla uskottavuutta. Yksi tapa hankkia uskottavuutta on pitää kiinni konkreettisesta, mitattavasta asiasta. Ja velkaantumisen kasvun taittaminen on sellainen. (Yle 11.6.) Kuinka uskottavaa on, että hallitus on luopunut tavoitteistaan työllisyyden ja työttömyyden suhteen? Eivätkö hallitusohjelmassa sovitut työllisyys- ja työttömyystavoitteet ole konkreettisia mitattavia asioita? Hallitushan on myös luopunut yhden prosentin alijäämätavoitteesta. Tämän hallituksen talouspoliittisista tavoitteista kovin moni ei siis tule toteutumaan. Katainen varmaan ajattelee, että velkasuhteen taittuminen voisi olla tavoite, joka saavutetaan. Ongelma on tietenkin siinä, että jos lisäleikkaukset syventävät talouden alamäkeä, ei uusillakaan sopeutuspäätöksillä saavuteta velkasuhteen taittumista. En tiedä, kuinka päämäärätietoisesti työttömyyden painamista 5 prosenttiin on hallituskauden edes yritetty. Tämän tavoitteen pitäminen tärkeimpien joukossa olisi vaatinut sitä, että sosiaaliturvan ja työtulojen yhteensovittamisessa olisi edetty kunnianhimoisesti. Nyt asialle on tehty kovin vähän. Miten kommentoit tutkija Jussi Ahokkaan väitettä, että Timo Soinin ja Jutta Urpilaisen väittely Kreikka-vakuuksista työttömyyden kasvaessa osoittaa, ettei työttömyys enää ylipäätään ole poliittinen ongelma Suomessa? Väite on mielenkiintoinen. Minusta on tuntunut jollain tavalla kummalliselta, ettei työttömyyden kasvu ole herättänyt enempää poliittista keskustelua, mutta en olisi ehkä osannut arvioida asiaa noin terävästi. Tilanne saattaa liittyä myös siihen, että perinteiset vasemmistopuolueet ovat hallituksessa. Niiden ei nyt kannata puhua työttömyyydestä, eikä keskusta tai perussuomalaiset ole niin tottuneet haastamaan hallitusta sillä, että ihmiset ovat työttöminä. Euroopan tulevaisuus Euroopassa on jo yli 26 miljoonaa työtöntä. Espanjassa ja Kreikassa peräti? nuorista on työttömänä. Suomen nuorisotakuumalli on määrä ottaa yleiseksi ohjenuoraksi koko Euroopan alueelle. Sisältyykö idean suoraan kopioimiseen riskejä? Välimeren tilannetta voidaan lievittää väliaikaisilla ohjelmilla ja erityistoimenpiteillä. Euroopan pääseminen edes vaatimattomalle kasvu-uralle vaatisi kuitenkin tosi ison kokonaismuutoksen. Nuorten työttömyys helpottuu toden teolla silloin, kun talous alkaa kasvaa niin paljon että työpaikkojen määrä kääntyy kasvuun. Tähän Eurooppa tarvitsee luottamusta ja oman suuntansa määrittelyä. Nuorisotakuuseen liittyy myös riskejä. Kun työvoimapolitiikkaan on ollut käytössä vähemmän rahaa se on tarkoittanut harjoittelupaikkojen osuuden kasvamista avoimista paikoista. Tulee 6 / 8

7 muistaa, että Tanska ja Hollanti, joissa on alhaisimmat nuorisotyöttömyysluvut, myös sanktioi tarjotusta paikasta kieltäytymistä kaikkein rankimmin. Ovatko Välimeren säästötoimet olleet liiallisia? Kreikassa vyönkiristys on ollut liian tiukkaa. Kreikassa toisaalta kaikki muukin on ollut vaikeinta, siellä veropohjan laajentaminen on onnistunut huonosti ja vientiteollisuutta, joka hyötyisi suhteellisen kilpailukyvyn parantumisesta ei ole ollut juurikaan. Myös koko Euroopan tasolla olemme säästäneet liikaa ja erityisesti saksalaiset ovat säästäneet liikaa. Jotta leikkaukset tai reaalipalkkojen alennukset toimisivat talouskasvun aikaansaajina joissain maissa, pitäisi olla ylipäätään jokin veturi, joka ylläpitäisi vientiä. Ainakin Espanjassa vienti on kuitenkin jo kääntynyt kasvuun. Mikä kriisimaiden tukipaketeissa on mennyt pieleen? Kreikalla, Portugalilla ja Espanjalla on enemmän erottavia kuin yhdistäviä tekijöitä. Näiden maiden ongelmia ei selitä pelkästään leikkauspolitiikka vaan esimerkiksi Kreikassa on huono koulutusjärjestelmä, huono verojärjestelmä ja erittäin heikko veronmaksumoraali. Tukipaketithan eivät sisällä pelkästään leikkauksia vaan merkittäviä veropohjan laajennuksia ja verojärjestelmän parannuksia, mutta juuri nämä parhaimmat uudistukset ovat toteutuneet kaikkein huonoimmin. Ohjelmat olisi pitänyt alusta lähtien toteuttaa niin että kriisimaiden tulonlisäys olisi myös toteutunut. Kreikan osalta yksityisten velkojen leikkauksen olisi myös pitänyt olla suurempi, koska siinä vaiheessa Kreikan lainapapereista oli jo odotettukin tappioita. Mikä on kriisiä selittävä suurin tekijä? Kaiken muun onnettomuuden lisäksi se, ettei Euroopan keskuspankki (EKP) lainoita jäsenmaita, on tuottanut suurimmat ongelmat. Opetus on se, että jos EKP olisi muuttanut päätöstään ostaa valtioiden velkakirjoja aiemmin, oltaisiin säästytty myös monilta sosiaalisilta kustannuksilta. Miksi tätä ei tehty aikaisemmin liittyy Saksan pelkoihin eurojärjestelmään liittyen. Miten Eurooppaa tulisi muuttaa? Isoin asia, joka tulisi saada aikaan, on yhteiset eurooppalaiset toimet veropohjan paikkaamiseksi, oli kysymys sitten veroparatiisien suitsimisesta tai jäsenmaiden toinen toisilleen antamasta avusta, jotta verot pystyttäisiin keräämään nykyistä paremmin. Tässä kysymyksessä olisin valmis lisäämään integraatiota. Musiikkiaiheinen lopetus Miten kommentoit Julma Henrin Facebook-status-päivitystä? 7 / 8

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Revalvaatio.org Vitun venäläiset dumppaa lihatuotannon jätepaskansa mereen nii ettei voi ees uida $aatana. EU:n alueella kiristetään kaikkia säännöksiä, mutta entä nuo maat joissa eletään ku pellossa? Tuotanto siirtyy maihin joissa tehään työtä orjapalkalla ja tuhotaan luonto. Vittu Saatana. Meiä johtajatki on saamattomia pullasorsia #Auta #Jeesus #Anybody Julma Henrille haluaisin sanoa, että venäläiset tekee ruokaa enimmäkseen oman kansansa ruokkimiseen, eikä sinne ole siirtynyt suomalaista tai eurooppalaista maataloutta. Suomessa uutisoitu venäläisen kananlannan valuminen Itämereen on ollut voimakkaasti liitoiteltua ja perustui aidon huolen lisäksi siihen, että meillä tykätään syyttää yleisesti kaikesta venäläisiä, vaikka meidän oman ruoan tuotannon päästöt Itämereen ovat huomattavasti korkeammat per henkilö kuin mitä venäläisten tai puolalaisten. Meidän johtajat on usein vähän sellaisia kuin Julma Henri itsekin: syyttävät muita mutta vähemmän löytyy halua tehdä tarvittavia muutoksia tässä maassa. 8 / 8

Kansalaisten luottamus Eurooppaan palautettava

Kansalaisten luottamus Eurooppaan palautettava Syyskuu 2012 N A I S T E N Ä Ä N I E U R O O P A S S A POHJANAKKA Kuva STT-Lehtikuva/valtioneuvosto Kansalaisten luottamus Eurooppaan palautettava Suomen julkisen talouden vahva asema on antanut valtiovarainministeri

Lisätiedot

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat TAT-ryhmän julkaisusarja Helsingissä 2010 Tomi Alakoski, Katja Laurén, Satu Olkinuora (toim.) / Taloudellinen tiedotustoimisto

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

Suomi tarvitsee rakenteellisia uudistuksia, ei leikkauksia

Suomi tarvitsee rakenteellisia uudistuksia, ei leikkauksia haastattelu heikki taimio Erikoistutkija palkansaajien tutkimuslaitos heikki.taimio@labour.fi Kuvat maarit kytöharju Suomi tarvitsee rakenteellisia uudistuksia, ei leikkauksia ETLAn toimitusjohtaja Vesa

Lisätiedot

ELOKUU 2010 N:o 460 HS.FI/KUUKAUSILIITE. Oi kallis vapaus! Joka neljäs meistä haluaisi tehdä vähemmän töitä. Mutta onko Suomella siihen varaa?

ELOKUU 2010 N:o 460 HS.FI/KUUKAUSILIITE. Oi kallis vapaus! Joka neljäs meistä haluaisi tehdä vähemmän töitä. Mutta onko Suomella siihen varaa? ELOKUU 2010 N:o 460 HS.FI/KUUKAUSILIITE Oi kallis vapaus! Joka neljäs meistä haluaisi tehdä vähemmän töitä. Mutta onko Suomella siihen varaa? SIVU 44 ANU PA RTA NEN kuvitus S A MI VA LTERE Lomat on pidetty,

Lisätiedot

1 Johdanto Ajatus kirjan kirjoittamisesta on itänyt minulla pitkään. Aina se on kuitenkin kaatunut siihen, että kansanedustajan työltä ei ole löytynyt riittävästi aikaa. Eräs hyvä ystäväni tapasi sanoa,

Lisätiedot

88. PERJANTAINA 16. JOULUKUUTA 2011

88. PERJANTAINA 16. JOULUKUUTA 2011 PTK 88/2011 vp 88. PERJANTAINA 16. JOULUKUUTA 2011 kello 10.05 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012; Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioesityksen

Lisätiedot

Heikki taimio Erikoistutkija Palkansaajien tutkimuslaitos heikki.taimio@labour.fi

Heikki taimio Erikoistutkija Palkansaajien tutkimuslaitos heikki.taimio@labour.fi haastattelu Heikki taimio Erikoistutkija Palkansaajien tutkimuslaitos heikki.taimio@labour.fi Kuvat maarit kytöharju Kissa pöydälle: Suomen osallistumiselle euroalueen liittovaltiokehitykseen on vaihtoehtoja

Lisätiedot

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 PTK 33/2011 vp 33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan

Lisätiedot

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

Rami. press. Yliopistojen rahoitus. Aselaki muuttuu. Työn touhussa. Tuloerojen kasvu. Perusrahoitus turvattava

Rami. press. Yliopistojen rahoitus. Aselaki muuttuu. Työn touhussa. Tuloerojen kasvu. Perusrahoitus turvattava 1 Rami press Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Helmikuu 2010 Yliopistojen rahoitus Perusrahoitus turvattava Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.net Aselaki muuttuu Täyskielto

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 PTK 51/2011 vp 51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys

Lisätiedot

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti 1 Saatesanat Työryhmän jäsenet: Sampo Terho, MEP, talousvaliokunnan jäsen Pekka Sinisalo, kotimaanavustaja Jannica Jääskeläinen,

Lisätiedot

PERUSSUOMALAINEN 50% Näin suomalaiset hoitaisivat eurokriisiä EI ENÄÄ TUKIA 30% Taloustutkimus selvitti JATKETAAN TUKIA 11% EROON EUROSTA 14/2013

PERUSSUOMALAINEN 50% Näin suomalaiset hoitaisivat eurokriisiä EI ENÄÄ TUKIA 30% Taloustutkimus selvitti JATKETAAN TUKIA 11% EROON EUROSTA 14/2013 u u t i s e t. p e r u s s u o m a l a i s e t. f i K ATS O M YÖ S V E R KO STA K I I N N O STAV I M M AT A I H E E T! PERUSSUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset

Lisätiedot

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 PTK 29/2011 vp 29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Keskustelu 1) Pääministerin ilmoitus ajankohtaisesta taloustilanteesta... 2 Pääministerin ilmoitus PI 1/2011 vp Suullinen

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

Finanssikriisien taustalla on ollut rahapolitiikan liiallinen keveys

Finanssikriisien taustalla on ollut rahapolitiikan liiallinen keveys haastattelu Heikki Taimio Erikoistutkija Palkansaajien tutkimuslaitos heikki.taimio@labour.fi Kuvat maarit kytöharju Finanssikriisien taustalla on ollut rahapolitiikan liiallinen keveys - professori Vesa

Lisätiedot

Maahanmuuttajat töissä Suomessa

Maahanmuuttajat töissä Suomessa Maahanmuuttajat töissä Suomessa - Tarvitsemme uutta maahanmuuttopolitiikkaa Vihreät De Gröna Turvapaikkapoliittiset ehdotukset on valmistellut työryhmä, jonka puheenjohtajina toimivat Vihreän eduskuntaryhmän

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2/2009 1 Syksy 2009 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015

143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015 PTK 143/2014 vp 143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015 kello 14.00 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon

Lisätiedot

nro 2 2014 Irtonumero 8,00 Euroa www.labour.fi Suomi ja EU Peter Nybergin haastattelu

nro 2 2014 Irtonumero 8,00 Euroa www.labour.fi Suomi ja EU Peter Nybergin haastattelu nro 2 2014 Irtonumero 8,00 Euroa www.labour.fi Suomi ja EU Peter Nybergin haastattelu julkaisija Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6.krs) 00530 Helsinki P. 09-2535 7330 Fax: 09-2535 7332

Lisätiedot

tukevan yhteiskuntasopimuksen

tukevan yhteiskuntasopimuksen Suomi tarvitsee kasvua tukevan yhteiskuntasopimuksen Ilmarisen johtaja Jaakko Kianderin haastattelu Palkansaajien tutkimuslaitosta vuosina 2006 2010 johtanut Jaakko Kiander ennakoi vaikeita aikoja niin

Lisätiedot

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti Toukokuu 2014 TYÖVÄEN VAPPUUN KUULUI PERINTEISEEN TAPAAN MYÖS VAPPUMARSSI AMMATTIOSASTON TOIMISTON AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ: SULJETTU 21.5. - 8.6. AVOINNA

Lisätiedot

Eduskuntaan Uudeltamaalta ANTERO EEROLA. Me tuemme Antero Eerolan valintaa eduskuntaan! DAN KOIVULAAKSO JANI HARTIKKA JAAKKO LAAKSO HELSINGIN TELAKAN

Eduskuntaan Uudeltamaalta ANTERO EEROLA. Me tuemme Antero Eerolan valintaa eduskuntaan! DAN KOIVULAAKSO JANI HARTIKKA JAAKKO LAAKSO HELSINGIN TELAKAN Eduskuntaan Uudeltamaalta ANTERO EEROLA 159 Vaihtoehtoja leikkauksille 2 Ei Natoa ilman ydinaseita 3 Yrityseliitti pelottelee täystuholla 3 Elvytyksellä talous käyntiin 4 Leikkuri uhkaa eläkkeitä 5 EU

Lisätiedot

Edustajiston vaalit 2004 ovat käsillä! Luottamustehtäviä tarjolla. Mitä mieltä osuuskunnasta ja tulevaisuudesta on lihantuottaja

Edustajiston vaalit 2004 ovat käsillä! Luottamustehtäviä tarjolla. Mitä mieltä osuuskunnasta ja tulevaisuudesta on lihantuottaja LSO-OSUUSKUNNAN TIEDOTUSLEHTI JÄSENILLE Edustajiston vaalit 2004 ovat käsillä! Luottamustehtäviä tarjolla Mitä mieltä osuuskunnasta ja tulevaisuudesta on lihantuottaja HK Ruokatalossa rakennetaan tulevaisuutta

Lisätiedot

Venäjä: heikon valtion niukat vaihtoehdot

Venäjä: heikon valtion niukat vaihtoehdot haastattelu heikki taimio Erikoistutkija palkansaajien tutkimuslaitos heikki.taimio@labour.fi Kuvat maarit kytöharju Venäjä: heikon valtion niukat vaihtoehdot - professori Pekka Sutelan haastattelu Pekka

Lisätiedot

65. TIISTAINA 8. MARRASKUUTA 2011

65. TIISTAINA 8. MARRASKUUTA 2011 PTK 65/2011 vp 65. TIISTAINA 8. MARRASKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Keskustelu 1) Pääministerin ilmoitus huippukokouksesta ja ajankohtaisesta tilanteesta Euroopan taloudessa... 3 Pääministerin

Lisätiedot

VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta

VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2009 HAASTEELLINEN NEUVOTTELUKIERROS SVAL:N TOIMISTO esittäytyy Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen 2 Valtiotieteilijä 3-2009 Pääkirjoitus Pidempään, korkeammalle

Lisätiedot