Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kirkkokatu 16, Lahti, puh. (03)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kirkkokatu 16, 15140 Lahti, puh. (03) 8922 0411 www.paijathameenkesayliopisto.fi"

Transkriptio

1 Opiskelijan opas

2 Sisältö Lukijalle Avoin yliopisto-opiskelu Mikä on avoin yliopisto? Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mitä avoimessa yliopistossa voi opiskella? Opintotyypit ja opintojen suoritusmuodot Opiskelujen vastaavuus muissa yliopistoissa ja aiempien opintojen korvaavuus Opinto-oikeuden kesto Opiskelu Päijät-Hämeen kesäyliopistossa Ilmoittautuminen ja peruutuskäytännöt Opintomaksut Opetuksen ajankohdat Opetuspaikka Todistukset Opinto-ohjaus Tenttimiskäytännöt Kirjallisuustentit Luentokuulustelu Siirtotentti Tenttitulosten julkaiseminen Oppimistaidot ja opiskelutekniikat Kirjalliset työt Kirjoitusasu Lähdeviitteet ja lähdeluettelo Plagiointi Esimerkkejä kirjallisten töiden muodoista... 8

3 Lukijalle Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Tässä oppaassa esitellään yleisesti avoimen yliopiston toimintaa ja opiskelukäytäntöjä Päijät-Hämeen kesäyliopistossa. Lisäksi opas sisältää lyhyen katsauksen oppimistaitoihin ja kirjallisten töiden tekemiseen. Mukavia opiskeluhetkiä toivottaen Päijät-Hämeen kesäyliopisto Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kirkkokatu 16, Lahti, puh. (03)

4 1. Avoin yliopisto-opiskelu 1.1 Mikä on avoin yliopisto? Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Se on laadultaan ja vaatimuksiltaan yliopiston tutkintovaatimusten mukaista. Avoimessa yliopistossa voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Tutkintoa ei kuitenkaan voi avoimen yliopiston kautta suorittaa. 1.2 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Avoin yliopisto on avointa kaikille opinnoista kiinnostuneille. Opiskelu avoimessa yliopistossa antaa mahdollisuuden - tutustua yliopisto-opiskeluun ja eri oppiaineisiin - kehittää itseään ja oppia uutta - saada tieteellistä taustaa ajankohtaisille ilmiöille - parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitoja - opiskella tutkintotavoitteisesti liittämällä opinnot myöhemmin osaksi yliopistotutkintoa - valmentautua valintakokeisiin - hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän* kautta - laajentaa tutkintoa sivuaineopinnoilla. (Lähde: * Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tällöin opiskelijalta vaaditaan yleensä, että haettavasta tutkinnosta on suoritettuna noin 1/3 hyvin arvosanoin. Valintakriteerit vaihtelevat yliopistoittain, joten lisätietoja kannattaa kysyä suoraan siitä yliopistosta, johon on pyrkimässä. 1.3 Mitä avoimessa yliopistossa voi opiskella? Kesäyliopisto tekee yhteistyötä useiden eri yliopistojen kanssa. Lukuvuonna järjestämme avointa yliopisto-opetusta Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Tarkempaa tietoa oppiaineista saa tutustumalla kesäyliopiston nettisivuihin tai vierailemalla toimistollamme. 1.4 Opintotyypit ja opintojen suoritusmuodot Avoimessa yliopistossa järjestetään erityyppisiä opintoja. Opinnot on jaoteltu perus-, aine- ja syventäviin opintoihin sekä yleisopintoihin. Pääperiaatteena on, että perusopinnot suoritetaan ennen aineopintoja, poikkeuksia kuitenkin löytyy. Suoritusperiaatteista saa lisätietoa ottamalla yhteyttä kesäyliopistoon. Opintojaksot voidaan suorittaa monin eri tavoin. Opintojakso voi sisältää luentoja, harjoituksia/demonstraatioita, seminaareja tai verkko-opetusta. Opintojakson päätteeksi järjestetään yleensä luentokuulustelu, joka voidaan suorittaa opintokohtaisesti joko erikseen tai kirjallisuustentin yhteydessä (ks. tenttimiskäytännöt). 2

5 Harjoituksissa eli demonstraatioissa harjoitellaan käytännössä luennoilla tai itseopiskeluna omaksuttua asiaa. Harjoitusten suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista. Seminaari tarkoittaa kurssia, joka toteutetaan pienryhmätyöskentelynä. Seminaarissa osallistujat tekevät yleensä jonkin kirjallisen tai suullisen harjoitustyön tai pienimuotoisen tutkielman. Myös hyvä tietää: Opintopiste (op) = Opinnot on mitoitettu opintopisteillä, esimerkiksi perusopinnot ovat yleensä vähintään 25 opintopisteen arvoisia. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Opintojakso = Opintojen suorittamisen perusyksikkö, joka tarkoittaa yhtä asiakokonaisuutta käsittelevää kurssia. Opintojakso voi koostua mm. luennoista, johon kuuluu luentotentti, ryhmätyöskentelystä tai pelkästä kirjallisuustentistä. Opintokokonaisuus = Useamman opintojakson muodostama kokonaisuus. Opintokokonaisuuksien tasoa kuvaavat nimitykset perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. 1.5 Opiskelujen vastaavuus muissa yliopistoissa ja aiempien opintojen korvaavuus Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi hyödyntää osaksi tutkintoa, jos myöhemmin hakeutuu yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että opintojen hyväksyttämisessä on yliopistokohtaisia eroja. Lisätietoa opintojen vastaavuudesta saa ottamalla yhteyttä siihen yliopistoon, johon on pyrkimässä opiskelijaksi. 1.6 Opinto-oikeuden kesto Opintomaksulla opiskelija saa opinto-oikeuden suorittaakseen opintokokonaisuuden tietyssä ajassa. Kaikille opintokokonaisuuksille on määritelty aika, kuinka kauan opinto-oikeus kesäyliopistossa kestää. Opinto-oikeus käy ilmi kunkin oppiaineen kohdalta opinto-ohjelmasta. Tavallisimmin opinto-oikeus kestää perusopinnoissa yhden lukuvuoden ja aineopinnoista kaksi lukuvuotta. 2. Opiskelu Päijät-Hämeen kesäyliopistossa 2.1 Ilmoittautuminen ja peruutuskäytännöt Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu opinto-ohjelmassa ilmoitettuun päivämäärään mennessä joko internet-lomakkeella osoitteessa tai puhelimitse (03) Osallistujat otetaan koulutuksiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu on 50% maksusta, mikäli peruminen tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Jos peruutus tehdään koulutuksen alettua, perimme koko maksun. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen osallistujille lähetetään kutsukirje opintoihin. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen voit tiedustella mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja Päijät- Hämeen kesäyliopiston toimistosta. 3

6 Opintojen alussa täytetään sen avoimen yliopiston rekisteröintilomake/ilmoittautumislomake, jonka tutkintovaatimusten mukaista opetus on. Lomake lähetetään opiskelijoille kutsukirjeen mukana ja se palautetaan kesäyliopistolle opintojen ensimmäisellä tapaamiskerralla. Lomakkeen voi palauttaa myös suoraan kesäyliopiston toimistoon (Aikuiskoulutuskeskus, 3. krs.) tai jättää toimiston oven vieressä sijaitsevaan postilaatikkoon. Huom. Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon ei tarvitse täyttää rekisteröintilomaketta, vaan kesäyliopisto huolehtii tarvittavat tiedot avoimelle yliopistolle. 2.2 Opintomaksut Opintomaksu koostuu Päijät-Hämeen kesäyliopiston maksusta sekä Avoimen yliopiston perimästä rekisteröintimaksusta. Maksut vaihtelevat opintokokonaisuuden ja opetusmuodon mukaan. Opintomaksu on kaikille sama riippumatta siitä, onko opiskelija kirjoilla jossakin korkeakoulussa. 2.3 Opetuksen ajankohdat Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämä lähiopetus tapahtuu yleensä iltaisin ja viikonloppuisin. Opetusta järjestetään paljon myös monimuoto-opintoina, jolloin opetus on paikkakunnasta ja ajasta riippumatonta. 2.4 Opetuspaikka Lähiopetus järjestetään lähes poikkeuksetta Aikuiskoulutuskeskuksessa Lahdessa. Päijät-Hämeen kesäyliopiston toimisto sijaitsee Aikuiskoulutuskeskuksen 3. kerroksessa (Kirkkokatu 16). 2.5 Todistukset Loppuun suoritetusta avoimen yliopiston opintokokonaisuudesta saa pyynnöstä yliopiston kirjoittaman todistuksen tai opintosuoritusotteen. Todistuspyyntökäytännöissä on eroja avointen yliopistojen välillä. Todistusten toimittamisaika vaihtelee myös yliopistoittain. Yleensä todistuksen toimittaminen kestää yhdestä kolmeen kuukautta. - Tampereen avoimen yliopiston (TYT) todistuspyynnön voi tehdä sähköpostitse tai soittamalla opiskelijapalveluun, puh Itä-Suomen yliopiston todistuspyyntö tehdään osoitteessa - Jyväskylän avoimen yliopiston (JY) todistuspyyntö tehdään osoitteessa https://www.avoin.jyu.fi/opiskelu/todistukset-ja-opintosuoritusotteet/todistuksen-tilauslomake tai ottamalla yhteyttä oppiaineen rekisterisihteeriin. - Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) toimittaa todistuksen heti, kun viimeiset opintosuoritukset on tallennettu heidän opiskelijarekisteriinsä. Todistusta ei tarvitse erikseen pyytää, mutta ongelmien ilmetessä ota yhteyttä koulutussihteeri Riitta Heiskaseen 4

7 - Helsingin avoimen yliopiston todistuspyynnön voi tehdä osoitteessa https://www.avoin.helsinki.fi/lomakkeet/todistus.htm tai ottamalla yhteyttä oppiaineen rekisterisihteeriin. 2.6 Opinto-ohjaus Opintojen sisältöön liittyvissä asioissa kannattaa ensisijaisesti kääntyä opetusta antavan opettajan puoleen. Avoimen yliopiston yleistä opinto-ohjausta antaa kesäyliopiston suunnittelija Tiina Lehtinen, puh.(03) ja toimistosihteeri Sanna Lindfors, puh.(03) Sähköpostit: Opintojen rahoitustukea koskevissa asioissa kannattaa kääntyä Työ- ja elinkeinotoimiston puoleen. Lisätietoa ja 3. Tenttimiskäytännöt 3.1 Kirjallisuustentit Kirjallisuustenteissä eli ns. yleisissä kuulusteluissa tentitään ne opintojaksot, joihin sisältyy vain kirjallisuutta. Kuulusteluihin voi ilmoittautua, mikäli on avoimen yliopiston läsnä oleva opiskelija. Yleisiä kuulustelupäiviä on kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Kesätenttimismahdollisuus saattaa osin vaihdella yliopistoittain. Yhtä kirjapakettia voi tenttiä yhteensä kolme kertaa. Jos opinto-ohjelmassa ei ole määrätty tiettyjä tenttipäiviä kirjallisuuden tenttimiseen, voi opiskelija valita tenttipäivän opinto-ohjelman lopussa ilmoitetuista tenttipäivistä. Kirjallisuustentteihin ilmoittaudutaan aina kirjallisesti, viimeistään 14 päivää ennen tenttitilaisuutta kesäyliopistolle. Tenttiin ilmoittaudutaan sähköisellä tenttiin ilmoittautumislomakkeella osoitteessa Opintojaksoihin liittyvä kirjallisuus on ilmoitettu kunkin aineen opinto-ohjelmassa. Huom. Itä-Suomen yliopiston tentteihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta osoitteessa https://wiola.uef.fi/weboodi/. Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Weboodin kautta ilmoittaudutaan myös kotitentteihin ja laajojen oppimistehtävien suorittamiseen (kts. erilliset ohjeet kunkin aineen opinto-ohjelmasta) 3.2 Luentokuulustelu Luentokuulusteluun ei tarvitse ilmoittautua. Sen sijaan luentokuulusteluiden uusintoihin tulee ilmoittautua kesäyliopiston internet-sivuilla osoitteessa Samoin kuin kirjallisuustenttiin, luentokuulustelun uusintaan ilmoittaudutaan viimeistään 14 päivää ennen kuulustelutilaisuutta. Luentoja voi tenttiä vain ohjelmassa mainittuina ajankohtina. 5

8 3.3 Siirtotentti Mikäli opiskelija haluaa suorittaa tentin muualla kuin kesäyliopistossa, täytyy opiskelijan itse järjestää tenttipaikka ja valvoja. Tenttipaikaksi käy mikä tahansa oppilaitos. Olennaista on, että tentti tapahtuu valvotuissa olosuhteissa. Jos opiskelija haluaa tenttiä kesäyliopistossa muiden oppilaitosten järjestämiä tenttejä, peritään 30 euron tenttimaksu. Tämä järjestely on mahdollista kesäyliopiston tenttipäivinä. Siirtotenttiin tulee ilmoittautua kirjallisesti Päijät-Hämeen kesäyliopistoon viimeistään 14 vrk ennen tenttipäivää. Ilmoittautumislomakkeen saa pyytämällä kesäyliopiston toimistosta. 3.4 Tenttitulosten julkaiseminen Tenttitulokset sekä kirjallisten töiden tulokset lähetetään automaattisesti opiskelijalle sähköpostitse, mikäli sähköpostiosoite on kesäyliopiston rekisterissä. On ensisijaisen tärkeää, että opiskelija on ilmoittanut kesäyliopistolle ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiosoitteen, jota käyttää aktiivisesti. Tenttitulosten tarkastaminen kestää noin kahdesta viikosta neljään viikkoon. Huom. Jyväskylän avoimen yliopiston tenttitulokset löytyvät Korppi opintotietojärjestelmästä niistä aineista, missä Korppi on käytössä. Korpin käyttöä varten tarvitset tunnukset, jotka saa Jyväskylän avoimesta yliopistosta. 4. Oppimistaidot ja opiskelutekniikat Avoin yliopisto-opiskelu edellyttää omatoimisuutta, kykyä opiskella itsenäisesti sekä ajankäytön suunnittelua. Opintojen alussa on myös hyvä pohtia omia tavoitteitaan, joiden pohjalta opiskelumotivaatio pysyy mielekkäänä. Yliopisto-opinnot kehittävät akateemisia taitoja, joihin tieteellinen ajattelu pohjautuu. Tieteellisellä ajattelulla tarkoitetaan kykyä tarkastella asioita kriittisesti ja analyyttisesti monesta eri näkökulmasta ja soveltaa uutta tietoa aiemmin opittuun. Suuren tietomäärän hallitseminen vaatii hyviä tiedonhaku- ja arviointitaitoja. Myös hyvät perusteet kirjoitus- ja kielitaidoista auttavat opinnoissa menestymisessä. Jokainen oppii omalla tavallaan. Tärkeintä olisikin tulla tietoiseksi itsestään oppijana. Tätä kutsutaan oppimaan oppimiseksi. Oppimaan oppiminen edesauttaa kuhunkin tilanteeseen sopivan oppimisstrategian löytämistä ja arviointia. Opiskelusta tulee näin tehokkaampaa ja mielekkäämpää. Kirjallisuuden lukeminen on tärkeä osa opiskelua. Koska kirjallisuudessa käytetty kieli on kunkin tieteenalan omaa kieltä, sen omaksuminen saattaa tuntua alkuun raskaalta. Monimutkaisilta tuntuvat ilmaisut ja vieraat sanat antavat kuitenkin pohjan tieteenalan ymmärtämiseen, joten ei kannata lannistua. Tieteenalan termistö tulee nopeasti tutuksi opintojen edistymisen myötä. Lukemisen helpottamiseksi voi kokeilla erilaisia tekniikoita kuten käsitekartan tekemistä. 6

9 5. Kirjalliset työt Kirjoittamiseen liittyvät ohjeet vaihtelevat tieteenalakohtaisesti, joten yksityiskohtaisemmat ohjeet kannattaa aina tarkistaa oman tieteenalan kohdalta. Seuraavassa on esitelty muutamia yleisiä kirjoittamisohjeita ja esimerkkejä, joita voi käyttää apuna esseitä ja oppimistehtäviä työstäessä. 5.1 Kirjoitusasu Selkeä kirjoitusasu helpottaa kirjoituksen tarkastajan työtä. Hyvä pistekoko kirjoitelmissa on 12 ja rivinväli 1,5. Kappalejako on selkeintä tehdä niin, että kappaleiden väliin jätetään tyhjä rivi. Sisennystä ei tällöin tarvita. Sivunumerointi aloitetaan yleensä sisällyssivulta. 5.2 Lähdeviitteet ja lähdeluettelo Lähdeviitteiden ja -luettelon merkitsemiseen on monta tapaa. Tärkeintä on noudattaa tieteenalan ohjeita tai valitsemaansa tapaa systemaattisesti alusta loppuun. Tässä yksi tapa käyttää lähdeviitteitä: Lähdeviitteet merkitään sulkuihin siten, että ensin tulee kirjoittajan sukunimi, sen jälkeen painovuosi ja lopuksi sivunumerot. (Aaltonen 2000, 34 36) tai vaihtoehtoisesti esim. Aaltosen (2000, 34 36) mukaan Mikäli kirjoittajia on enemmän kuin kaksi, tulee kaikki tekijät mainita ensimmäisessä käytetyssä viitteessä. Seuraavan kerran mainitaan vain ensimmäinen tekijä ja lyhenne ym. (Peltonen ym. 1999). Jos viite koskee yhtä kokonaista lausetta, viite sijoitetaan virkkeen sisäpuolelle. Näin ollen piste sijoitetaan sulkumerkin ulkopuolelle (esim. kuten edellä). Jos viite koskee useampaa lausetta tai kappaletta, tulee viite sijoittaa viimeisen viittaavan lauseen ulkopuolelle. Näin ollen viitteen katsotaan olevan oma lauseensa, joten sulkujen sisälle tulee piste. (Heikkilä 1996, 35.) Lähdeluetteloon merkitään vain ne julkaisut, joihin tekstissä on todella viitattu. Tärkeintä on pysyä johdonmukaisena luettelon tekemisessä. Tässä yksi tapa tehdä lähdeluettelo: Julkaisut järjestetään aakkosjärjestykseen tekijän sukunimen mukaan. Jos kirjoittajia on useita, merkitään lähde aakkosiin ensimmäiseksi nimetyn kirjoittajan mukaan. Tekijän jälkeen mainitaan julkaisuvuosi ja teoksen nimi alaotsikoineen. Lopuksi mainitaan muut julkaisutiedot (julkaisupaikka ja julkaisija). Artikkeleista tulee merkitä myös lehden numero, vuosikerta ja sivunumerot. Alasilta, A Näin kirjoitat tehokkaasti. Helsinki: Infoviestintä Oy. 7

10 5.3 Plagiointi Kirjallisia tehtäviä tehdessä on huomioitava tutkimusetiikka ja tutkimuksen hyvät käytännöt. Lähteiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä tarkkuutta. Tärkeintä on viitata aina alkuperäisen idean esittäjään. Jos esittää lähdetekstistä lauseen tai ilmaisun alkuperäisessä muodossa, on käyttävä lainausmerkkejä sekä lähdeviitettä. Myöskään sanajärjestyksen vaihtaminen tai synonyymien keksiminen alkuperäiseen tekstiin ei kuulu hyvän tieteellisen tekstin tuottamiseen. 5.4 Esimerkkejä kirjallisten töiden muodoista Seuraavassa esitellään lyhyesti muutamia tyypillisimpiä kirjallisia töitä, joita avoimen yliopiston opinnoissa tulee usein vastaan. Referaatti Referaatti on lyhennelmä jostakin kuullusta tai luetusta omin sanoin. Sen tarkoituksena on tuoda esiin alkuperäisen lähteen olennaiset osat tiiviisti ilmaistuna. Referaatti tulee ymmärtää myös ilman alkuperäistekstiä niin, että se voi toimia itsenäisenä tekstinä. Referaatista pitää käydä ilmi täydellinen alkuperäislähde, joka on syytä esitellä heti referaatin alussa. Referoijan tulee huolehtia siitä, ettei hän muuta alkuperäistekstin ajatusta, eikä sekoita omia ajatuksiaan alkuperäisen lähteen kanssa. Essee Essee on vapaamuotoinen kirjoitelma, joka tukeutuu lähdekirjallisuuteen. Tieteellisessä esseessä kirjoittamisen tulee noudattaa tieteellisen tyylin kriteereitä. Siinä tulee argumentoida johdonmukaisesti, tarkastella esitettäviä asioita kriittisesti ja merkitä lähdeviitteet asianmukaisesti. Esseessä on tärkeää huomioida tietojen oikeellisuus sekä lähteiden analyyttinen käsittely, vertailu ja tulkinta. Hyvä essee rakentuu kolmesta osasta: johdannosta, asian/ilmiön esittelystä sekä yhteenvedosta/loppupohdinnasta. Luentopäiväkirja Luentopäiväkirjan tarkoitus on kommentoida ja arvioida luentosarjaa tai yksittäistä luentoa. Siinä esitellään luennon oleellisimmasta annista heränneitä ajatuksia ja työstetään niitä eteenpäin reflektoivaan ja pohdiskelevaan tyyliin. Luentopäiväkirjassa kuuluu kirjoittajan oma ääni; siinä saa esittää omia mielipiteitä ja olla luennoitsijan kanssa eri mieltä, kunhan vain muistaa perustella mielipiteensä. Kesäyliopiston väki toivottaa onnea ja menestystä opintoihin. Tarvittaessa ota yhteyttä! Autamme mielellämme kaikissa opiskeluun ja opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Päijät-Hämeen kesäyliopisto Sinua varten ympärivuotisesti 8

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI OPISKELIJALLE 2 1 TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI 3 1.1 Avoin yliopisto-opetus 3 1.2 Opintoihin liittyviä käsitteitä 4 1.3 Oppimateriaalit ja tietokoneohjelmat 5 1.4 Monimuoto-opiskelu 6 1.4.1

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI OPISKELIJALLE 2 1 TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI 3 1.1 Avoin yliopisto-opetus 3 1.2 Opintoihin liittyviä käsitteitä 4 1.3 Oppimateriaalit ja tietokoneohjelmat 5 1.4 Monimuoto-opiskelu 6 1.4.1

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 7 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

ORIENTAATIO Johtamisen perus- ja aineopintoihin

ORIENTAATIO Johtamisen perus- ja aineopintoihin ORIENTAATIO Johtamisen perus- ja aineopintoihin Syksy 2015 1 ORIENTAATION TAVOITTEENA ON, ETTÄ TUTUSTUT Opiskelijakollegoihisi Opinto-ohjelmaan Yliopisto-opiskeluun Opiskelun tukimuotoihin Opiskelusi tukihenkilöihin

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Tutkintojärjestelmä Asetuksen 794/2004 mukaisesti tiedekunnassa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 Toimittanut Oulun yliopisto Avoin yliopisto Opiskelu ilman ajattelua on hyödytöntä. Ajattelu ilman

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OVET AVOINNA OPINTOIHIN OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 4

SISÄLLYSLUETTELO OVET AVOINNA OPINTOIHIN OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 4 SISÄLLYSLUETTELO OVET AVOINNA OPINTOIHIN Tervetuloa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin! 2 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 4 Yliopisto-opintojen peruskäsitteitä 5 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot VAASAN YLIOPISTO 2011-2012 O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite:

Lisätiedot

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas syksy 2015 Sisällysluettelo Opistoinfo Sisällysluettelo Sportti- ja KulttuuriPassin käyttö Rehtorin tervehdys Yhteys- ja lukukausitiedot,

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi 2007 2008

Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi 2007 2008 Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi 2007 2008 Päivitetty 3.8.2007 2 3 TERVETULOA OPISKELEMAAN AVOIMEEN AMMATTIKORKEAKOULUUN Tämä opas on tarkoitettu Vaasan ammattikorkeakoulun avoimessa

Lisätiedot

Helsingin yliopisto/avoin yliopisto lehtori Päivi Pöntinen Viestinnän perusopinnot (25 op) TIETEELLINEN ESSEE

Helsingin yliopisto/avoin yliopisto lehtori Päivi Pöntinen Viestinnän perusopinnot (25 op) TIETEELLINEN ESSEE Helsingin yliopisto/avoin yliopisto lehtori Päivi Pöntinen Viestinnän perusopinnot (25 op) TIETEELLINEN ESSEE Yliopiston tehtävä on uuden tiedon tuottaminen ja siihen perustuvan korkeimman opetuksen antaminen.

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS O H J E L M A 2 0 1 4

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS O H J E L M A 2 0 1 4 OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2 0 1 3 H E L S I N G I N Y L I O P I S T O N O H J E L M A 2 0 1 4 Julkaisija OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Porthania, Yliopistonkatu 3, 3. krs pl 4 00014 HELSINGIN

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijan opas 2012 2013 Sisältö Tervetuloa opiskelemaan Savonia-ammattikorkeakouluun... 3 Kaikille avointa korkeakouluopetusta... 4 Monipuolisia opiskelumahdollisuuksia... 4

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012 HELSINGIN YLIOPISTON OHJELMA 2013

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012 HELSINGIN YLIOPISTON OHJELMA 2013 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012 HELSINGIN YLIOPISTON OHJELMA 2013 SISÄLTÖ Lukijalle...6 Dekaanin terveiset...7 LUKU I OPINNOT OIKEUSTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA Oikeustieteelliset tutkinnot...8

Lisätiedot

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO SISÄLLYS Sivu 1 TAITAVA OPPIMINEN 4 1.1 Aikaisemmat kokemukset ja ympäristö vaikuttavat oppimiseen 4 1.2 Kehittämällä oppimistaitojasi kehität myös itseohjautuvuuttasi 4 2

Lisätiedot

Opinnäytetyöopas. Perustutkinto

Opinnäytetyöopas. Perustutkinto Opinnäytetyöopas Perustutkinto Sisällys 1 MIKÄ ON HUMAKIN OPINNÄYTETYÖ?... 4 2 IDEASTA VALMIIKSI TYÖKSI... 5 2.1 Aiheenvalinta... 6 2.2 Opinnäytetyön ideapaperi ja yhteistyösopimus... 6 2.3 Opinnäytetyösuunnitelma...

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot