Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kirkkokatu 16, Lahti, puh. (03)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kirkkokatu 16, 15140 Lahti, puh. (03) 8922 0411 www.paijathameenkesayliopisto.fi"

Transkriptio

1 Opiskelijan opas

2 Sisältö Lukijalle Avoin yliopisto-opiskelu Mikä on avoin yliopisto? Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mitä avoimessa yliopistossa voi opiskella? Opintotyypit ja opintojen suoritusmuodot Opiskelujen vastaavuus muissa yliopistoissa ja aiempien opintojen korvaavuus Opinto-oikeuden kesto Opiskelu Päijät-Hämeen kesäyliopistossa Ilmoittautuminen ja peruutuskäytännöt Opintomaksut Opetuksen ajankohdat Opetuspaikka Todistukset Opinto-ohjaus Tenttimiskäytännöt Kirjallisuustentit Luentokuulustelu Siirtotentti Tenttitulosten julkaiseminen Oppimistaidot ja opiskelutekniikat Kirjalliset työt Kirjoitusasu Lähdeviitteet ja lähdeluettelo Plagiointi Esimerkkejä kirjallisten töiden muodoista... 8

3 Lukijalle Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Tässä oppaassa esitellään yleisesti avoimen yliopiston toimintaa ja opiskelukäytäntöjä Päijät-Hämeen kesäyliopistossa. Lisäksi opas sisältää lyhyen katsauksen oppimistaitoihin ja kirjallisten töiden tekemiseen. Mukavia opiskeluhetkiä toivottaen Päijät-Hämeen kesäyliopisto Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kirkkokatu 16, Lahti, puh. (03)

4 1. Avoin yliopisto-opiskelu 1.1 Mikä on avoin yliopisto? Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Se on laadultaan ja vaatimuksiltaan yliopiston tutkintovaatimusten mukaista. Avoimessa yliopistossa voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Tutkintoa ei kuitenkaan voi avoimen yliopiston kautta suorittaa. 1.2 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Avoin yliopisto on avointa kaikille opinnoista kiinnostuneille. Opiskelu avoimessa yliopistossa antaa mahdollisuuden - tutustua yliopisto-opiskeluun ja eri oppiaineisiin - kehittää itseään ja oppia uutta - saada tieteellistä taustaa ajankohtaisille ilmiöille - parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitoja - opiskella tutkintotavoitteisesti liittämällä opinnot myöhemmin osaksi yliopistotutkintoa - valmentautua valintakokeisiin - hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän* kautta - laajentaa tutkintoa sivuaineopinnoilla. (Lähde: * Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tällöin opiskelijalta vaaditaan yleensä, että haettavasta tutkinnosta on suoritettuna noin 1/3 hyvin arvosanoin. Valintakriteerit vaihtelevat yliopistoittain, joten lisätietoja kannattaa kysyä suoraan siitä yliopistosta, johon on pyrkimässä. 1.3 Mitä avoimessa yliopistossa voi opiskella? Kesäyliopisto tekee yhteistyötä useiden eri yliopistojen kanssa. Lukuvuonna järjestämme avointa yliopisto-opetusta Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Tarkempaa tietoa oppiaineista saa tutustumalla kesäyliopiston nettisivuihin tai vierailemalla toimistollamme. 1.4 Opintotyypit ja opintojen suoritusmuodot Avoimessa yliopistossa järjestetään erityyppisiä opintoja. Opinnot on jaoteltu perus-, aine- ja syventäviin opintoihin sekä yleisopintoihin. Pääperiaatteena on, että perusopinnot suoritetaan ennen aineopintoja, poikkeuksia kuitenkin löytyy. Suoritusperiaatteista saa lisätietoa ottamalla yhteyttä kesäyliopistoon. Opintojaksot voidaan suorittaa monin eri tavoin. Opintojakso voi sisältää luentoja, harjoituksia/demonstraatioita, seminaareja tai verkko-opetusta. Opintojakson päätteeksi järjestetään yleensä luentokuulustelu, joka voidaan suorittaa opintokohtaisesti joko erikseen tai kirjallisuustentin yhteydessä (ks. tenttimiskäytännöt). 2

5 Harjoituksissa eli demonstraatioissa harjoitellaan käytännössä luennoilla tai itseopiskeluna omaksuttua asiaa. Harjoitusten suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista. Seminaari tarkoittaa kurssia, joka toteutetaan pienryhmätyöskentelynä. Seminaarissa osallistujat tekevät yleensä jonkin kirjallisen tai suullisen harjoitustyön tai pienimuotoisen tutkielman. Myös hyvä tietää: Opintopiste (op) = Opinnot on mitoitettu opintopisteillä, esimerkiksi perusopinnot ovat yleensä vähintään 25 opintopisteen arvoisia. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Opintojakso = Opintojen suorittamisen perusyksikkö, joka tarkoittaa yhtä asiakokonaisuutta käsittelevää kurssia. Opintojakso voi koostua mm. luennoista, johon kuuluu luentotentti, ryhmätyöskentelystä tai pelkästä kirjallisuustentistä. Opintokokonaisuus = Useamman opintojakson muodostama kokonaisuus. Opintokokonaisuuksien tasoa kuvaavat nimitykset perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. 1.5 Opiskelujen vastaavuus muissa yliopistoissa ja aiempien opintojen korvaavuus Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi hyödyntää osaksi tutkintoa, jos myöhemmin hakeutuu yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että opintojen hyväksyttämisessä on yliopistokohtaisia eroja. Lisätietoa opintojen vastaavuudesta saa ottamalla yhteyttä siihen yliopistoon, johon on pyrkimässä opiskelijaksi. 1.6 Opinto-oikeuden kesto Opintomaksulla opiskelija saa opinto-oikeuden suorittaakseen opintokokonaisuuden tietyssä ajassa. Kaikille opintokokonaisuuksille on määritelty aika, kuinka kauan opinto-oikeus kesäyliopistossa kestää. Opinto-oikeus käy ilmi kunkin oppiaineen kohdalta opinto-ohjelmasta. Tavallisimmin opinto-oikeus kestää perusopinnoissa yhden lukuvuoden ja aineopinnoista kaksi lukuvuotta. 2. Opiskelu Päijät-Hämeen kesäyliopistossa 2.1 Ilmoittautuminen ja peruutuskäytännöt Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu opinto-ohjelmassa ilmoitettuun päivämäärään mennessä joko internet-lomakkeella osoitteessa tai puhelimitse (03) Osallistujat otetaan koulutuksiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu on 50% maksusta, mikäli peruminen tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Jos peruutus tehdään koulutuksen alettua, perimme koko maksun. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen osallistujille lähetetään kutsukirje opintoihin. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen voit tiedustella mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja Päijät- Hämeen kesäyliopiston toimistosta. 3

6 Opintojen alussa täytetään sen avoimen yliopiston rekisteröintilomake/ilmoittautumislomake, jonka tutkintovaatimusten mukaista opetus on. Lomake lähetetään opiskelijoille kutsukirjeen mukana ja se palautetaan kesäyliopistolle opintojen ensimmäisellä tapaamiskerralla. Lomakkeen voi palauttaa myös suoraan kesäyliopiston toimistoon (Aikuiskoulutuskeskus, 3. krs.) tai jättää toimiston oven vieressä sijaitsevaan postilaatikkoon. Huom. Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon ei tarvitse täyttää rekisteröintilomaketta, vaan kesäyliopisto huolehtii tarvittavat tiedot avoimelle yliopistolle. 2.2 Opintomaksut Opintomaksu koostuu Päijät-Hämeen kesäyliopiston maksusta sekä Avoimen yliopiston perimästä rekisteröintimaksusta. Maksut vaihtelevat opintokokonaisuuden ja opetusmuodon mukaan. Opintomaksu on kaikille sama riippumatta siitä, onko opiskelija kirjoilla jossakin korkeakoulussa. 2.3 Opetuksen ajankohdat Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämä lähiopetus tapahtuu yleensä iltaisin ja viikonloppuisin. Opetusta järjestetään paljon myös monimuoto-opintoina, jolloin opetus on paikkakunnasta ja ajasta riippumatonta. 2.4 Opetuspaikka Lähiopetus järjestetään lähes poikkeuksetta Aikuiskoulutuskeskuksessa Lahdessa. Päijät-Hämeen kesäyliopiston toimisto sijaitsee Aikuiskoulutuskeskuksen 3. kerroksessa (Kirkkokatu 16). 2.5 Todistukset Loppuun suoritetusta avoimen yliopiston opintokokonaisuudesta saa pyynnöstä yliopiston kirjoittaman todistuksen tai opintosuoritusotteen. Todistuspyyntökäytännöissä on eroja avointen yliopistojen välillä. Todistusten toimittamisaika vaihtelee myös yliopistoittain. Yleensä todistuksen toimittaminen kestää yhdestä kolmeen kuukautta. - Tampereen avoimen yliopiston (TYT) todistuspyynnön voi tehdä sähköpostitse tai soittamalla opiskelijapalveluun, puh Itä-Suomen yliopiston todistuspyyntö tehdään osoitteessa - Jyväskylän avoimen yliopiston (JY) todistuspyyntö tehdään osoitteessa https://www.avoin.jyu.fi/opiskelu/todistukset-ja-opintosuoritusotteet/todistuksen-tilauslomake tai ottamalla yhteyttä oppiaineen rekisterisihteeriin. - Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) toimittaa todistuksen heti, kun viimeiset opintosuoritukset on tallennettu heidän opiskelijarekisteriinsä. Todistusta ei tarvitse erikseen pyytää, mutta ongelmien ilmetessä ota yhteyttä koulutussihteeri Riitta Heiskaseen 4

7 - Helsingin avoimen yliopiston todistuspyynnön voi tehdä osoitteessa https://www.avoin.helsinki.fi/lomakkeet/todistus.htm tai ottamalla yhteyttä oppiaineen rekisterisihteeriin. 2.6 Opinto-ohjaus Opintojen sisältöön liittyvissä asioissa kannattaa ensisijaisesti kääntyä opetusta antavan opettajan puoleen. Avoimen yliopiston yleistä opinto-ohjausta antaa kesäyliopiston suunnittelija Tiina Lehtinen, puh.(03) ja toimistosihteeri Sanna Lindfors, puh.(03) Sähköpostit: Opintojen rahoitustukea koskevissa asioissa kannattaa kääntyä Työ- ja elinkeinotoimiston puoleen. Lisätietoa ja 3. Tenttimiskäytännöt 3.1 Kirjallisuustentit Kirjallisuustenteissä eli ns. yleisissä kuulusteluissa tentitään ne opintojaksot, joihin sisältyy vain kirjallisuutta. Kuulusteluihin voi ilmoittautua, mikäli on avoimen yliopiston läsnä oleva opiskelija. Yleisiä kuulustelupäiviä on kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Kesätenttimismahdollisuus saattaa osin vaihdella yliopistoittain. Yhtä kirjapakettia voi tenttiä yhteensä kolme kertaa. Jos opinto-ohjelmassa ei ole määrätty tiettyjä tenttipäiviä kirjallisuuden tenttimiseen, voi opiskelija valita tenttipäivän opinto-ohjelman lopussa ilmoitetuista tenttipäivistä. Kirjallisuustentteihin ilmoittaudutaan aina kirjallisesti, viimeistään 14 päivää ennen tenttitilaisuutta kesäyliopistolle. Tenttiin ilmoittaudutaan sähköisellä tenttiin ilmoittautumislomakkeella osoitteessa Opintojaksoihin liittyvä kirjallisuus on ilmoitettu kunkin aineen opinto-ohjelmassa. Huom. Itä-Suomen yliopiston tentteihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta osoitteessa https://wiola.uef.fi/weboodi/. Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Weboodin kautta ilmoittaudutaan myös kotitentteihin ja laajojen oppimistehtävien suorittamiseen (kts. erilliset ohjeet kunkin aineen opinto-ohjelmasta) 3.2 Luentokuulustelu Luentokuulusteluun ei tarvitse ilmoittautua. Sen sijaan luentokuulusteluiden uusintoihin tulee ilmoittautua kesäyliopiston internet-sivuilla osoitteessa Samoin kuin kirjallisuustenttiin, luentokuulustelun uusintaan ilmoittaudutaan viimeistään 14 päivää ennen kuulustelutilaisuutta. Luentoja voi tenttiä vain ohjelmassa mainittuina ajankohtina. 5

8 3.3 Siirtotentti Mikäli opiskelija haluaa suorittaa tentin muualla kuin kesäyliopistossa, täytyy opiskelijan itse järjestää tenttipaikka ja valvoja. Tenttipaikaksi käy mikä tahansa oppilaitos. Olennaista on, että tentti tapahtuu valvotuissa olosuhteissa. Jos opiskelija haluaa tenttiä kesäyliopistossa muiden oppilaitosten järjestämiä tenttejä, peritään 30 euron tenttimaksu. Tämä järjestely on mahdollista kesäyliopiston tenttipäivinä. Siirtotenttiin tulee ilmoittautua kirjallisesti Päijät-Hämeen kesäyliopistoon viimeistään 14 vrk ennen tenttipäivää. Ilmoittautumislomakkeen saa pyytämällä kesäyliopiston toimistosta. 3.4 Tenttitulosten julkaiseminen Tenttitulokset sekä kirjallisten töiden tulokset lähetetään automaattisesti opiskelijalle sähköpostitse, mikäli sähköpostiosoite on kesäyliopiston rekisterissä. On ensisijaisen tärkeää, että opiskelija on ilmoittanut kesäyliopistolle ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiosoitteen, jota käyttää aktiivisesti. Tenttitulosten tarkastaminen kestää noin kahdesta viikosta neljään viikkoon. Huom. Jyväskylän avoimen yliopiston tenttitulokset löytyvät Korppi opintotietojärjestelmästä niistä aineista, missä Korppi on käytössä. Korpin käyttöä varten tarvitset tunnukset, jotka saa Jyväskylän avoimesta yliopistosta. 4. Oppimistaidot ja opiskelutekniikat Avoin yliopisto-opiskelu edellyttää omatoimisuutta, kykyä opiskella itsenäisesti sekä ajankäytön suunnittelua. Opintojen alussa on myös hyvä pohtia omia tavoitteitaan, joiden pohjalta opiskelumotivaatio pysyy mielekkäänä. Yliopisto-opinnot kehittävät akateemisia taitoja, joihin tieteellinen ajattelu pohjautuu. Tieteellisellä ajattelulla tarkoitetaan kykyä tarkastella asioita kriittisesti ja analyyttisesti monesta eri näkökulmasta ja soveltaa uutta tietoa aiemmin opittuun. Suuren tietomäärän hallitseminen vaatii hyviä tiedonhaku- ja arviointitaitoja. Myös hyvät perusteet kirjoitus- ja kielitaidoista auttavat opinnoissa menestymisessä. Jokainen oppii omalla tavallaan. Tärkeintä olisikin tulla tietoiseksi itsestään oppijana. Tätä kutsutaan oppimaan oppimiseksi. Oppimaan oppiminen edesauttaa kuhunkin tilanteeseen sopivan oppimisstrategian löytämistä ja arviointia. Opiskelusta tulee näin tehokkaampaa ja mielekkäämpää. Kirjallisuuden lukeminen on tärkeä osa opiskelua. Koska kirjallisuudessa käytetty kieli on kunkin tieteenalan omaa kieltä, sen omaksuminen saattaa tuntua alkuun raskaalta. Monimutkaisilta tuntuvat ilmaisut ja vieraat sanat antavat kuitenkin pohjan tieteenalan ymmärtämiseen, joten ei kannata lannistua. Tieteenalan termistö tulee nopeasti tutuksi opintojen edistymisen myötä. Lukemisen helpottamiseksi voi kokeilla erilaisia tekniikoita kuten käsitekartan tekemistä. 6

9 5. Kirjalliset työt Kirjoittamiseen liittyvät ohjeet vaihtelevat tieteenalakohtaisesti, joten yksityiskohtaisemmat ohjeet kannattaa aina tarkistaa oman tieteenalan kohdalta. Seuraavassa on esitelty muutamia yleisiä kirjoittamisohjeita ja esimerkkejä, joita voi käyttää apuna esseitä ja oppimistehtäviä työstäessä. 5.1 Kirjoitusasu Selkeä kirjoitusasu helpottaa kirjoituksen tarkastajan työtä. Hyvä pistekoko kirjoitelmissa on 12 ja rivinväli 1,5. Kappalejako on selkeintä tehdä niin, että kappaleiden väliin jätetään tyhjä rivi. Sisennystä ei tällöin tarvita. Sivunumerointi aloitetaan yleensä sisällyssivulta. 5.2 Lähdeviitteet ja lähdeluettelo Lähdeviitteiden ja -luettelon merkitsemiseen on monta tapaa. Tärkeintä on noudattaa tieteenalan ohjeita tai valitsemaansa tapaa systemaattisesti alusta loppuun. Tässä yksi tapa käyttää lähdeviitteitä: Lähdeviitteet merkitään sulkuihin siten, että ensin tulee kirjoittajan sukunimi, sen jälkeen painovuosi ja lopuksi sivunumerot. (Aaltonen 2000, 34 36) tai vaihtoehtoisesti esim. Aaltosen (2000, 34 36) mukaan Mikäli kirjoittajia on enemmän kuin kaksi, tulee kaikki tekijät mainita ensimmäisessä käytetyssä viitteessä. Seuraavan kerran mainitaan vain ensimmäinen tekijä ja lyhenne ym. (Peltonen ym. 1999). Jos viite koskee yhtä kokonaista lausetta, viite sijoitetaan virkkeen sisäpuolelle. Näin ollen piste sijoitetaan sulkumerkin ulkopuolelle (esim. kuten edellä). Jos viite koskee useampaa lausetta tai kappaletta, tulee viite sijoittaa viimeisen viittaavan lauseen ulkopuolelle. Näin ollen viitteen katsotaan olevan oma lauseensa, joten sulkujen sisälle tulee piste. (Heikkilä 1996, 35.) Lähdeluetteloon merkitään vain ne julkaisut, joihin tekstissä on todella viitattu. Tärkeintä on pysyä johdonmukaisena luettelon tekemisessä. Tässä yksi tapa tehdä lähdeluettelo: Julkaisut järjestetään aakkosjärjestykseen tekijän sukunimen mukaan. Jos kirjoittajia on useita, merkitään lähde aakkosiin ensimmäiseksi nimetyn kirjoittajan mukaan. Tekijän jälkeen mainitaan julkaisuvuosi ja teoksen nimi alaotsikoineen. Lopuksi mainitaan muut julkaisutiedot (julkaisupaikka ja julkaisija). Artikkeleista tulee merkitä myös lehden numero, vuosikerta ja sivunumerot. Alasilta, A Näin kirjoitat tehokkaasti. Helsinki: Infoviestintä Oy. 7

10 5.3 Plagiointi Kirjallisia tehtäviä tehdessä on huomioitava tutkimusetiikka ja tutkimuksen hyvät käytännöt. Lähteiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä tarkkuutta. Tärkeintä on viitata aina alkuperäisen idean esittäjään. Jos esittää lähdetekstistä lauseen tai ilmaisun alkuperäisessä muodossa, on käyttävä lainausmerkkejä sekä lähdeviitettä. Myöskään sanajärjestyksen vaihtaminen tai synonyymien keksiminen alkuperäiseen tekstiin ei kuulu hyvän tieteellisen tekstin tuottamiseen. 5.4 Esimerkkejä kirjallisten töiden muodoista Seuraavassa esitellään lyhyesti muutamia tyypillisimpiä kirjallisia töitä, joita avoimen yliopiston opinnoissa tulee usein vastaan. Referaatti Referaatti on lyhennelmä jostakin kuullusta tai luetusta omin sanoin. Sen tarkoituksena on tuoda esiin alkuperäisen lähteen olennaiset osat tiiviisti ilmaistuna. Referaatti tulee ymmärtää myös ilman alkuperäistekstiä niin, että se voi toimia itsenäisenä tekstinä. Referaatista pitää käydä ilmi täydellinen alkuperäislähde, joka on syytä esitellä heti referaatin alussa. Referoijan tulee huolehtia siitä, ettei hän muuta alkuperäistekstin ajatusta, eikä sekoita omia ajatuksiaan alkuperäisen lähteen kanssa. Essee Essee on vapaamuotoinen kirjoitelma, joka tukeutuu lähdekirjallisuuteen. Tieteellisessä esseessä kirjoittamisen tulee noudattaa tieteellisen tyylin kriteereitä. Siinä tulee argumentoida johdonmukaisesti, tarkastella esitettäviä asioita kriittisesti ja merkitä lähdeviitteet asianmukaisesti. Esseessä on tärkeää huomioida tietojen oikeellisuus sekä lähteiden analyyttinen käsittely, vertailu ja tulkinta. Hyvä essee rakentuu kolmesta osasta: johdannosta, asian/ilmiön esittelystä sekä yhteenvedosta/loppupohdinnasta. Luentopäiväkirja Luentopäiväkirjan tarkoitus on kommentoida ja arvioida luentosarjaa tai yksittäistä luentoa. Siinä esitellään luennon oleellisimmasta annista heränneitä ajatuksia ja työstetään niitä eteenpäin reflektoivaan ja pohdiskelevaan tyyliin. Luentopäiväkirjassa kuuluu kirjoittajan oma ääni; siinä saa esittää omia mielipiteitä ja olla luennoitsijan kanssa eri mieltä, kunhan vain muistaa perustella mielipiteensä. Kesäyliopiston väki toivottaa onnea ja menestystä opintoihin. Tarvittaessa ota yhteyttä! Autamme mielellämme kaikissa opiskeluun ja opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Päijät-Hämeen kesäyliopisto Sinua varten ympärivuotisesti 8

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin yliopiston hyväksymää

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 23.2.2016 opintoneuvoja Riina Kärkkäinen AVOIN YLIOPISTO Yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja eli yliopistotutkintojen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kaikille avointa opetusta iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus vastaa yliopiston opetussuunnitelmia opiskelu on sivutoimista opiskelu on maksullista opiskelutavoissa

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan kasvatustieteitä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon!

Tervetuloa opiskelemaan kasvatustieteitä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Tervetuloa opiskelemaan kasvatustieteitä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Lähiopintojen verkko-orientaatio 9.5.2012 klo 17.00-18.30 Tuutori Tuula Tuhkanen 1 Orientaation tavoitteet Tutustut yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto)

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus, perusopinnot 25 op (opinto-oikeus 1.8.2011 31.12.2012) Finanssioikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS...2 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN...2 WEBOODIN OPINTO-OPAS...4 Opetus välilehti...5 Tentit -välilehti...6 Tutkintorakenteet -välilehti...6 Opintokokonaisuudet

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 3.9.2013 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa

Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa Sari Hakkarainen, Avoin yliopisto / Aducate Itä-Suomen yliopisto Neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta luonnon- ja metsätieteiden

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun lv. 2013-2014. Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun lv. 2013-2014. Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Johdanto kauppatieteiden opiskeluun lv. 2013-2014 Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Kaikille avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU

OPINTOJEN SUUNNITTELU OPINTOJEN SUUNNITTELU JA AJANKÄYTTÖ KM Satu-Tuulia Vuoksenranta 2016 OPINTOJEN SUUNNITTELU JA AJANKÄYTTÖ Minä opiskelijana Opintojen suunnittelun reunaehtoja Ajankäyttö, HOPS Opiskelun haasteiden yli MIKSI

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Kauppatieteet arvokasta osaamista tulevaisuuteen

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Kauppatieteet arvokasta osaamista tulevaisuuteen Johdanto kauppatieteiden opiskeluun Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Kauppatieteet arvokasta osaamista tulevaisuuteen Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto on osa

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS OPINTOKOKONAISUUKSIEN JA OPINTOJAKSOJEN JÄRJESTÄ- MISESTÄ AVOIMENA YLIOPISTO-OPETUKSENA

YHTEISTYÖSOPIMUS OPINTOKOKONAISUUKSIEN JA OPINTOJAKSOJEN JÄRJESTÄ- MISESTÄ AVOIMENA YLIOPISTO-OPETUKSENA 1 YHTEISTYÖSOPIMUS OPINTOKOKONAISUUKSIEN JA OPINTOJAKSOJEN JÄRJESTÄ- MISESTÄ AVOIMENA YLIOPISTO-OPETUKSENA 1. Yhteistyösopimus Vaasan yliopiston (seuraavassa ) ja yhteistyöoppilaitos sopivat tällä sopimuksella

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan laitos / Pia Saarinen www.helsinki.fi/yliopisto 4.9.2013 1 Fysiikan perusopinnot, 25 op - kokonaisuutena tai yksittäisinä kursseina 530281 Vuorovaikutukset

Lisätiedot

Täsmähakuopas. Täsmähakuopas. Päivitetty 21.12.2010. www.avoinyliopisto.fi Sivu 1/5 1

Täsmähakuopas. Täsmähakuopas. Päivitetty 21.12.2010. www.avoinyliopisto.fi Sivu 1/5 1 Täsmähakuopas Päivitetty 2.2.200 www.avoinyliopisto.fi Sivu /5 Opetustietokanta Kaikki Suomessa järjestettävän avoimen yliopisto-opetuksen opetustiedot tallennetaan valtakunnalliseen Avoinyliopisto.fi

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Johdanto oikeustieteiden opiskeluun Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto - pätevöidy juridiikan erityisalojen lakiasiantuntijaksi suunnittelija Seija Tuominen Itä-Suomen

Lisätiedot

Kehity kasvatus- ja koulutusalan osaajana Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa

Kehity kasvatus- ja koulutusalan osaajana Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa Kehity kasvatus- ja koulutusalan osaajana Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa suunnittelija Sari Hakkarainen Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Kuopion

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

YLIOPISTOARVOSANOJEN LINJA. Opetussuunnitelma 2010-2011

YLIOPISTOARVOSANOJEN LINJA. Opetussuunnitelma 2010-2011 YLIOPISTOARVOSANOJEN LINJA 2010-2011 Sisältö Esimerkki linjan opinnoista Tavoitteet Opetusmenetelmät Opintojen sisältö. tavoitteet ja vaadittavat suoritukset Kasvatustieteen perusopinnot Erityispedagogiikan

Lisätiedot

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 31.10.2007 Kirsi Keskisärkkä ja Tomi Kontio Yhteistyöhanke Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonia oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu LAMK Avoin ammattikorkeakoulu Polkuopiskelijoiden info 7.9.2015 FellmanniCampus www.lamk.fi/avoin-amk Avoin AMK -opinnot Avoin AMK-opetus on Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista, kaikille

Lisätiedot

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Johdanto oikeustieteiden opiskeluun Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto - pätevöidy juridiikan erityisalojen lakiasiantuntijaksi suunnittelija Seija Tuominen Itä-Suomen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2015-2016 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

WebOodi Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen 07.11.2011

WebOodi Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen 07.11.2011 WebOodi Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen 07.11.2011 Kuva: Ilpo Okkonen W e b O o d i O p e t u k s e e n j a t e n t t e i h i n i l m o i t t a u t u m i n e n 1 Opiskelijan näkökulmasta yksi

Lisätiedot

Haku HELBUS ohjelmiin

Haku HELBUS ohjelmiin Haku HELBUS ohjelmiin Henkilötiedot Valokuva Nimi: Postiosoite: Puhelinnumero: Sähköposti: Syntymäaika: Aiempi koulutus: Liimaa kuvasi tähän. Vastaa seuraaviin esseekysymyksiin suomeksi tai englanniksi

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

Opiskelutaitoilta 6. ja Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen

Opiskelutaitoilta 6. ja Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen Leila Saramäki Itä-Suomen yliopisto/aducate/avoin yliopisto Opiskelutaitoilta 6. ja 22.11.2012 Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen Järjestäjinä: Snellman-kesäyliopisto/Snellman-instituutti Itä-Suomen

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmissa käsitellään lisäksi taiteellisia ilmaisukeinoja

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmissa käsitellään lisäksi taiteellisia ilmaisukeinoja KANDIDAATINTYÖ JA KANDIDAATTISEMINAARI Yleistä Kandidaattiseminaari ja siihen liittyvä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää: tieteellisen ajattelun tiedonhaun tiedon jäsentämisen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Johdanto oikeustieteiden opiskeluun Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto - pätevöidy juridiikan erityisalojen lakiasiantuntijaksi suunnittelija Seija Tuominen Itä-Suomen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

TERVETULOA AVOIMEN YLIOPISTON INFOTILAISUUTEEN!

TERVETULOA AVOIMEN YLIOPISTON INFOTILAISUUTEEN! TERVETULOA AVOIMEN YLIOPISTON INFOTILAISUUTEEN! Syksyllä 2016 alkavat opinnot 2 INFOTILAISUUDEN SISÄLTÖ -opiskelu Ilmoittautuminen ja muut käytännöt Opintotarjonta 3 OSA HELSINGIN YLIOPISTOA AVOIN ON YLIOPISTO

Lisätiedot

OPINTO-OIKEUDET SEKÄ MAKSU- ja TOIMINTAKÄYTÄNTEET ASIAKASPALVELUSSA 1.8.2007 alkaen

OPINTO-OIKEUDET SEKÄ MAKSU- ja TOIMINTAKÄYTÄNTEET ASIAKASPALVELUSSA 1.8.2007 alkaen OPINTO-OIKEUDET SEKÄ MAKSU- ja TOIMINTAKÄYTÄNTEET ASIAKASPALVELUSSA 1.8.2007 alkaen Huom! OPINTO-OIKEUDET Opinto-oikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle. Opinto-oikeuden voimassaoloaika Perusopintokokonaisuudet

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

TVT-startti. elokuu 2013. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. www.helsinki.fi/yliopisto

TVT-startti. elokuu 2013. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. www.helsinki.fi/yliopisto TVT-startti elokuu 2013 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Johdannoksi TVT-ajokortti Mikä? Kenelle? Miksi? Miten? TVT-ajokortin suorittaminen Itseopiskelumateriaali Opetus Lähtötasotestit Näyttökoe Moodle

Lisätiedot

Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa. Sari Hakkarainen, suunnittelija Avoin yliopisto/ ADUCATE / Itä-Suomen yliopisto

Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa. Sari Hakkarainen, suunnittelija Avoin yliopisto/ ADUCATE / Itä-Suomen yliopisto Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa Sari Hakkarainen, suunnittelija Avoin yliopisto/ ADUCATE / Itä-Suomen yliopisto Itä-Suomen yliopisto Kuopion ja Joensuun yliopistot yhdistyivät

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Kansalaistoiminta ja nuorisotyö - Kulttuurituotanto - Viittomakieli ja tulkkaus AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella amkopintojaksoja olipa ikäsi tai koulutustaustasi

Lisätiedot

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 1 (8) Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 Osoite: Giellagas-instituutti, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: amanuenssi 08-553 3486, lehtori 08-553 3490 Faksi: 08-553 3451 Sähköposti: Henkilökunnan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 2011 Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Tervetuloa opiskelijaksi! Opintopsykologi Katri Ruth MIKÄ

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

Avoin AMK. Tervetuloa. avoimen AMK:n polkuopintoihin!

Avoin AMK. Tervetuloa. avoimen AMK:n polkuopintoihin! Tervetuloa avoimen AMK:n polkuopintoihin! 1 3 7 8 11 POLKUOPISKELUN idea HENKILÖKOHTAINEN opiskelusuunnitelma ARVOSANAT POLKUOPISKELU tiiviisti MIKÄ ON AVOIN AMK? 3 Polkuopiskelun idea 3 Polulla opiskelu

Lisätiedot