MINUN OPISKELUKANSIONI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MINUN OPISKELUKANSIONI"

Transkriptio

1 MINUN OPISKELUKANSIONI LAITA Laita TÄHÄN tähän OMA oma KUVASI kuvasi Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen

2 MINUN OPISKELUKANSIONI Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa Tekijät Sanna Turakka Merja Hyytiäinen The Picture Communication Symbols by DynaVox Mayer-Johnson LLC. All Rights Reserved Worldwide. Used with permission. DynaVox Mayer-Johnson 2100 Wharton Street Suite 400 Pittsburgh, PA USA Phone: Fax: Web site: Julkaisija Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Taitto ja ulkoasu Lasse Reijonen Juvenes Print Oy Tampere 2011 ISBN (PDF) 2. uudistettu painos VAVA II

3 MINUN OPISKELUKANSIONI -materiaalia voi tilata osoitteesta: tai Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate PL Joensuu Minun opiskelukansioni -materiaali on ladattavissa ilmaiseksi pdf- Tämä materiaali on tuotettu osana Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon ja osallisuuden kehittäminen -hanketta (VAVA II, ). Hanketta rahoittavat Itä-Suomen ELY-keskukset ja Euroopan sosiaalirahasto ja sitä hallinnoi Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Muita VAVA II -hankkeessa tuotettuja materiaaleja: Arkielämäntaitoni (kansio) Arkis (vihko) Arviointiohje ja lomakkeen käyttö (vihko) Astianpesukoneen käyttöohje (vihko tai laminoidut ohjekuvat) ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä oppimiskokonaisuus (2 kansiota) Harkis (vihko) Koulusta työhön. Minun siirtymätilanteiden suunnitelmani (2. uudistettu painos) Kuvallisia ruoka- ja leivontaohjeita (2 kansiota) MOKKI Minun Oma KalenteriKIrjani (kierrevihko, 2. uudistettu versio) Osaamispassi (moniste) Tunnetaitopeli (lautapeli) Työhis (vihko) Työn monet polut (DVD ja opasvihko) Valmentavaa koulutusta etäopetuksena (vihko) VAVA II

4 SISÄLLYS OPETTAJAN JA OHJAAJAN OPAS MINÄ-SIVUT 1. PÄIVÄNAVAUS JA PÄIVÄOHJELMA 2. VIIKKOSUUNNITELMAT JA TIEDOTUS Kalenteri: viikonpäivä ja sää Viikonpäivähyrrän valmistusohjeet Kalenteri: vuosi, vuodenaika, kuukausi ja päivämäärä Kalenteripohjia Vuodenaika- ja kuukausikuvia Ensin Sitten -pohja toimintojen jäsentämiseen Päiväohjelmapohjat opiskelupäiville Viikkosuunnitelmapohja Viikkotiedotepohja 3. PÄIVÄKIRJA Opiskelijan päiväkirjakaavake Ohjaajan päiväkirjakaavake 4. OPISKELUVALMIUDET Yksilöllinen suunnitelma Aakkostaulu Valmistusohjeet Ensin Sitten -korttiin 5. ITSETUNTEMUS JA SOSIAALISET TAIDOT Yksilöllinen suunnitelma Minun sosiaaliset tarinani

5 6. ARKIELÄMÄNTAIDOT, ITSENÄISEN ASUMISEN VALMIUDET JA YHTEISKUNNASSA TOIMIMINEN Yksilöllinen suunnitelma 7. LIIKUNTA, MOTORISET TAIDOT JA TERVEYSTIETO Yksilöllinen suunnitelma 8. VAPAA-AIKA, TAIDE JA KULTTUURI Yksilöllinen suunnitelma Vapaa-ajan valintataulu 9. TYÖELÄMÄVALMIUDET Yksilöllinen suunnitelma 10. ARVIOINTI Tehtäväohjepohja Tehtävien arviointilomakkeita Opiskelijan itsearviointilomakkeita Opas arviointiin 11.

6 La Casina 2. Jukka-Pekka Levy OPETTAJAN JA OHJAAJAN OPAS

7 MINUN OPISKELUKANSIONI Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa Minun opiskelukansioni -materiaalipaketti on kehitetty Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten hallinnoimassa Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon ja osallisuuden kehittäminen (VAVA II) -hankkeessa. Kansion alkuperäinen versio perustuu Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen integroitumisen kehittäminen (VAVA) -hankkeen aikana saatuihin kokemuksiin toisen asteen valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen etäopetuksen pilottikokeilusta. Materiaalin tarkoituksena on tarjota malleja ja ohjata opettajan työtä toisen asteen valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa ja materiaalien keräämisessä. Lisäksi se jäsentää toisen asteen opiskelijan ja häntä opiskelussaan ohjaavien henkilöiden opiskelupäivien toimintaa ja materiaaleja. Materiaali on erityisesti suunniteltu jäsentämään opiskelua ja ohjausta tilanteissa, joissa opetus tapahtuu etäopetuksena pääosin ohjaajan toteuttamana ja opettajan suunnittelemana. Materiaali soveltuu kuitenkin myös luokka- ja ryhmämuotoiseen opiskeluun. Kansio sisältää ideoita, esimerkkejä ja erilaisia arviointikaavakkeita opiskelijalle ja tämän kanssa työskenteleville henkilöille. Materiaali löytyy sähköisenä VAVA II -hankkeen verkkosivuilta, josta sivuja voi tulostaa tarvittavan määrän. Kansion sivuja voi myös kopioida. Minun opiskelukansioni -materiaali jakaantuu 11 osioon, joiden sivut on erotettu toisistaan värein. Näiden lisäksi kansion alussa on lyhyt Minä -osio opiskelijan tärkeistä tiedoista. Kansiossa on ideoita ja ohjeita opetusta suunnittelevalle opettajalle, mutta sen käyttötarkoitus on ensisijaisesti toimia opiskelijan opiskelua ohjaavana kansiona. Ylimääräiset lomakkeet ja sivut sekä Opettajan ja ohjaajan opas on tarkoitus ottaa erilleen ennen kansion luovuttamista opiskelijalle. Opettaja ja ohjaaja valitsevat opetusta suunnitellessaan ne sivut, joita kulloinkin tarvitaan. Kansiota voi käyttää rinnakkain muun VAVA II -hankkeessa tuotetun materiaalin kanssa ja kansioiden materiaaleja voi halutessaan yhdistellä.

8 Kirjallisuusvinkkejä opetuksen suunnittelun tueksi: Attwood, T Aspergerin oireyhtymä. Opas vanhemmille ja asiantuntijoille. Haukkarannan koulu. Hiltunen, V., Hyytiäinen, M., Lindroos, S. & Matero, M Ohjaan ja avustan. Koulunkäyntiavustajan käsikirja. WSOY. Hyytiäinen, M., Kokko, L., Mäki, M., Pietiläinen, E. & Virtanen, P Vaikeavammaisten oppilaiden opetus. Esiopetuksesta peruskoulun päättymiseen. Kehitysvammaliitto ry. Ikonen, O. & Virtanen, P. (toim.) HOJKS II Yksilölliset opetussuunnitelmat ja opetus. PS-kustannus. Kerola (toim.) Struktuuria opetukseen. Selkeys ja rakenteet oppimisen edistäjänä. PS-kustannus. Kerola, K., Kujanpää, S. & Timonen, T Autismin kirjo ja kuntoutus. PS-kustannus. Mesibov, G., Schopler, E., Schaffer, B. & Landrus, R Toimintojen arviointimenetelmä nuoruus- ja aikuisikäisiä varten (AAPEP) (TEACCH IV). Kehitysvammaliitto ry. Ojanen, M. & Seppälä, H PSYTO psykososiaalisen toimintakyvyn arviointiasteikko. Kehitysvammaliiton tutkimusyksikkö KOTU. Pulli, T., Launonen, K. & Saarela, M AURA. Yhteisön ja sen autistisen jäsenen vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämiseen. Avainsäätiö ja Pääjärven kuntayhtymä. Von Tetzchner, S. & Martinsen, H Johdatus puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin. Kehitysvammaliitto ry. Helsinki.

9 MINÄ-SIVUT Minun opiskelukansioni Minä-sivut sijaitsevat erillisenä vihkosena kansion alussa. Opiskelija täyttää yhdessä ohjaajan tai opettajan kanssa vuorovaikutuksessa sivuihin perustietoja itsestään, opiskelupaikastaan, hänelle tärkeistä ihmisistä ja arjessa tärkeistä asioista. Minä-sivuja voi täyttää myös kuvallisesti liittämällä siihen valokuvia tai esimerkiksi lehdistä leikattuja kuvia. Sivujen täyttäminen aloitetaan heti lukuvuoden alussa ja niihin sisällytetään tarvittavat yhteystiedot oppilaitoksen henkilökunnasta, opiskelijan perheestä ja lähihenkilöistä sekä muista opiskelijan kanssa työskentelevistä henkilöistä (esimerkiksi kuljetuspalvelut ja terapeutit). Minä-sivuista löytyvät Tietoja minusta - sekä Muuta tärkeää osio, joihin tiivistetään Portti-kirjatyyppisesti asioita, jotka on tärkeä huomioida opiskelijan arjessa (esimerkiksi kommunikaatio, ruoka- ja allergia-asiat, opiskelijalle haastavat tilanteet ja kuinka niiden kohtaaminen on helpompaa). Erittäin tärkeää on, että kansiota täytetään vuorovaikutuksessa opiskelijan kanssa ja asiat kirjataan siihen rakentavasti, ei leimaavasti. Kansio on ensisijaisesti opiskelijan oma työväline, joten hänellä itsellään on oltava mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia tietoja siihen kirjataan.

10 PÄIVÄNAVAUS JA PÄIVÄINFO Opiskelukansion päivänavausosiossa on valmiita pohjia ajan ja päiväohjelmien jäsentämistä varten. Kuvia varten pohjiin kiinnitetään tarranauhat tai sinitarraa. Opetusta suunnitteleva opettaja tai ohjaaja voi päivänavauksia varten tulostaa ja laminoida opiskelijalle valokuvia, PCS-kuvia tai piirroksia säätiloista, vuodenajoista ja kuukausista. Kansiossa on valmiina muutamia kuvia sekä viikonpäivähyrrä päivänavauksia varten. Osio sisältää myös värillisiä kalenteripohjia, joihin lisätään numerot käsin. Kalenteripohja vaihdetaan kuukausittain sille varattuun kohtaan päivänavauspohjassa. Päiväohjelmien jäsentämistä varten on jokaiselle opiskelupäivälle varattu kaksipuoleinen päiväohjelmapohja. Tämän lisäksi kansioon on hyvä varata jokaisen päiväohjelmapohjan yhteyteen esim. muovitasku, jossa kyseisen päivän kuvat voi säilyttää. Lauantai ja sunnuntai on yhdistetty yhdelle päiväohjelmapohjalle. Valmiisiin pohjiin kiinnitetään kuvia varten tarranauhat tai sinitarraa. Päivänavauspohjat voi halutessaan irrottaa kansiosta ja asettaa seinälle tai opiskelupöydälle, jossa ne ovat paremmin näkyvissä päivän aikana. Kaksipuoleiseen päiväohjelmapohjaan voi halutessaan toiselle puolelle koota aamupäivän ja toiselle iltapäivän ohjelman. Ensin-Sitten -kortti toimii apuna toimintojen jäsentämisessä. Opiskelija voi itse tai ohjaajan tuella siirtää kuvia päiväjärjestyksestä korttiin. Tämä auttaa selkeyttämään opiskelupäivää ja tuo samalla toiminnallisuutta eri toimintojen väliin. Kortti toimii myös motivoivana sopimuksena haastavissa tilanteissa. Tällöin sitten -kohtaan valitaan yhdessä jokin sellainen asia, joka motivoi tekemään ensin-kohdan toiminnot. Kuvat kiinnitetään korttiin tarranauhan tai sinitarran avulla. Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

11 VIIKKOSUUNNITELMAT JA TIEDOTUS Alustavat viikkosuunnitelmat laaditaan etukäteen esimerkiksi lukukaudeksi kerrallaan etenkin opetuksen toteutuessa etäopetuksena. Tämä yhdistää opiskelijan arjen toimintoja osaksi koulutus- ja kuntoutusprosessia sekä helpottaa ajan ja toimintojen jäsentämistä. Lisäksi valmiit viikkosuunnitelmat selkeyttävät käytännön järjestelyiden tekemistä kuten kuljetus-palveluiden tilaaminen, työvuorolistojen teko sekä materiaalien hankinta. Näin koulutus parhaalla mahdollisella tukee opiskelijan integroitumista omaan yhteisöönsä ja yhteiskuntaan. Etäopiskelijan viikkosuunnitelmiin sisällytetään opiskelijan normaaleita päivärutiineja, yksikössä tapahtuvia ryhmätoimintoja sekä yksilökohtaisesti terapiat tai päivätoimintaa. Opiskelupäivien suunnittelussa huomioidaan sekä opiskelijan vahvuudet että harjoiteltavat asiat. Opiskelun suunnittelussa tehdään luonnollisesti yhteistyötä opiskelijan, hänen perheensä ja lähihenkilöidensä kanssa. Tiedonkulku opiskelijan tärkeistä asioista helpottaa kaikkia osapuolia työskentelemään yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Opiskelukansion tiedotusosioon kerätään opiskelupäivien ja kodin kuulumisia reissuvihko -tyyppisesti. Tietoa opiskelun etenemisestä kerätään kuvallisesti ja kirjoitettuna esimerkiksi viikkotiedotteiden muodossa. Viikkotiedote-pohjia on mahdollista täyttää niin kirjoittamalla, kuin lisäämällä valokuvia tai muita kuvia. Kuvia tiedotteisiin voi lisätä myös liimaamalla. Kansiossa on valmiita pohjia viikkotiedotteen laatimista varten, mutta tiedote on mahdollista laatia myös vapaamuotoisesti tietokoneella kirjoittamalla ja liimaamalla paperille viikon kuulumisia. Kun viikkotiedotteet laaditaan yhdessä opiskelijan kanssa, pystytään samalla arvioimaan yhdessä kuluneen viikon toimintoja. Tiedotteiden avulla opiskelijan ja hänen lähihenkilönsä on mahdollista palata myöhemmin muistelemaan opiskeluvuoden asioita, jolloin kuvat helpottavat asioista keskustelua. Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

12 ESIMERKKI VIIKKOTIEDOTTEESTA Toukokuun terveiset täältä Kaprakasta. Takana on lyhyt kouluviikko. Maanantaina meillä oli retkipäivä Ilomantsiin. Kävimme lähimmäispalvelukeskus Iljalassa ruokailemassa. Ruoka oli hyvää ja tarjoilu pelasi. Meitä oli todella odotettu vieraiksi Iljalaan. Iljalasta läksimme Nukke- ja nalletalon avajaisiin. Käynti sujui hienosti, vaikka tilat kävivätkin pieniksi, koska avajaisissa oli paljon muitakin vieraita meidän lisäksemme. Tilaisuudessa isä Ioannis Lampropoulos piti kiitosrukoushetken ja Ritva Korhonen kertoi hieman talon taustasta ja toiminnan historiasta. Sen jälkeen oli vuorossa Päivi Karhu-Sormusen nukkeimprovisaatio ja kahvitarjoilu. Nukketalosta läksimme Pääskynpesään, jossa kirjoitimme päiväkirjat ja nautimme välipalaa. Lopuksi kiersimme vähän Ilomantsin keskustassa ja katselimme paikkoja. Nyt onkin sitten pitkä viikonloppu vapaata. Maanantaina lähdemme luokkaretkelle Lieksaan. Olemme reissussa yötä. Lähtö maanantaina 9.30 ja paluu koululle tiistaina kello Meille on varattu kaksi mökkiä Vuonislahdesta. Retken aikana käymme Pikku Kilin eläinpuistossa, ruokailemme Vuonislahdessa, ulkoilemme ja vietämme yhteistä aikaa saunoen ja seurustellen. Mukaan tarvitaan henkilökohtaiset lääkkeet, säänmukainen vaatetus, hygieniatarvikkeet ja vähän rahaa omiin ostoksiin. Ja reppuun paljon mukavaa retkimieltä. Mukavaa viikonloppua toivoen Liisa, Paula, Tuija, Heini, Kirsi ja Merja Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

13 PÄIVÄKIRJA Opiskelupäivien päätteeksi opiskelija täyttää ohjaajan kanssa päiväkirjalomakkeen, jonka avulla palautetaan mieleen päivän toimintoja ja arvioidaan päivän sujumista kokonaisuutena. Päiväkirjaa täytetään kirjoittamalla tai kuvallisesti, esimerkiksi liimaamalla tai piirtämällä päiväkirjalomakkeeseen kuvia päivän tapahtumista. Tätä varten kansioon kannattaa hankkia muovitasku, johon kuvia tulostetaan valmiiksi. Päiväkirjan täyttämisessä voi myös käyttää valokuvia, joita opiskelijasta on päivän aikana otettu tai vaihtoehtoisesti kuvia, joita opiskelija on itse valokuvannut. Päiväkirjaan voi myös kiinnittää muita päivään liittyviä muistoja esimerkiksi esitteitä retkipaikoista. Päiväkirjan kuvat ja tekstit auttavat myöhemminkin palauttamaan mieliin opiskeluvuoden aikana tehtyjä asioita ja toimivat kommunikaation tukena opiskelijan kertoessa lähihenkilöilleen opiskelustaan. Kaavakkeessa on myös kohta, johon kotona tai asumisyksikössä lisätään opiskelijan kanssa kuulumisia, tekstiä tai kuvia esimerkiksi tehdyistä asioista tai käydyistä keskusteluista. Opiskelijan päiväkirjakaavakkeen lopussa on kuvallinen arviointiasteikko, jossa on käytetty samoja kuvia, kuin kansion muissa arviointikaavakkeissa. Opiskelupäivän arviointia on hyvä tehdä opiskelijan kanssa keskustellen ja opastaen häntä kuvien käytössä. Ohjaajalle on laadittu oma päiväkirjakaavake, jonka avulla hän arvioi opiskelupäivää kokonaisuutena (tehtävien sujumista, opiskelijan mielialaa ja vuorovaikutuksen laatua) sekä hyvin sujuneita ja vaikeita asioita. Tämä kaavake toimii apuvälineenä opettajan ja ohjaajan välisessä tiedonvaihdossa. Opettaja käyttää näitä huomioita apuna suunnitellessaan opetusta ja siihen liittyviä materiaaleja sekä arvioidessaan opiskelijan edistymistä opinnoissaan. Päiväkirjakaavakkeeseen ohjaaja kirjaa häntä askarruttavia asioita, joissa hän tarvitsisi ohjausta sekä huomioita tehtävistä ja niissä käytettävistä materiaaleista. Täytetyt päiväkirjalomakkeet toimivat seurannan apuvälineinä, auttavat opetuksen mukauttamisessa yksilöllisemmäksi sekä helpottavat uusien tavoitteiden asettamisessa ja opintojen arvioinnissa. Päiväkirja toimii myös pohjana opettajan ja avustajan välisissä ohjauskeskusteluissa sekä työnohjauksessa. Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

14 OPISKELUVALMIUDET Ammatillisessa peruskoulutuksessa tapahtuvan vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opetussuunnitelman perusteissa Opiskeluvalmiudet jakaantuvat neljään osa-alueeseen: viestintä ja vuorovaikutus, toinen kotimainen kieli ja/tai vieraat kielet, matematiikka ja tietotekniikka. Jokainen opettaja suunnittelee opiskelutehtävät huomioiden valtakunnalliset ja oppilaitoksen opetussuunnitelman sekä oppilaan HOJKS:ssa määritellyt tavoitteet. Kansiosta löytyy lomakepohja yksilöllisen suunnitelman laatimista varten. Suunnitelmaan poimitaan HOJKS:sta tavoitteet, joiden pohjalta opettaja kirjaa lomakepohjaan, millaisin tehtävin taitoja harjoitellaan tietyillä jaksoilla. Kansion lopussa Arviointi-osiossa on lisäksi tehtäväohje-kaavakkeita, joihin laaditaan jokaisesta tehtävästä selkeät tavoitteet ja suorittamisvaiheet. Näiden lisäksi opiskelijalle on hyvä laatia myös kuvalliset ohjeet. Tehtävien arviointia varten kansion lopsuta löytyy myös erilaisia arviointikaavakkeita niin opiskelijalle itselleen kuin hänen ohjaajallensa. Kirjallisuutta ja ideoita tehtävien suunnitteluun: Granlund, M. & Olsson, C Enemmän vuorovaikutusta. Kurssiaineisto Teoriakirja. Kehitysvammaliitto ry. Granlund, M. & Olsson, C Enemmän vuorovaikutusta. Kurssiaineisto Menetelmäkirja. Kehitysvammaliitto ry. Göös, R-L. & Laitinen, I Arkimatikkaa. Kehitysvammaliitto ry. Haverinen, H., Kujanpää, S. & Norvapalo, P Koritehtävät 2. Nuorten ja aikuisten toiminnanohjauksen omatoimisuuden ja oppimisen tueksi. Haukkarannan koulu. Jyväskylä. Honka, S., Norvapalo, P. & Väinölä, V Koritehtävät 3. Akateemisia tehtäviä eri oppiaineiden opetuksen yksilöllistämiseen toiminnan ohjauksen, omatoimisuuden ja oppimisen tueksi. Haukkarannan koulu. Jyväskylä. Ilmonen, P Verkkoposti selkokielellä. Kehitysvammaliitto ry. Ilmonen, P Nettietiketti Internetin käyttäytymissäännöt selkokielellä. Kehitysvammaliitto ry. Kujanpää, S. & Väinölä, V Koritehtävät 1. Toiminnan ohjauksen, omatoimisuuden ja oppimisen tueksi. Haukkarannan koulu. Jyväskylä. Lappalainen, U. & Vesterinen-Sumu, E AAMU. Suomen kielen kuvasanakirja. Kettunen,L. & Martikainen, R LoKiMa-opas. LoKiMa Oppimisväline loogisen ajattelun, kielen ja matematiikan oppimiseen. (Tevella Oy). Pesonen, M-L Koreja kommunikaatioon. Harjoituksia pienten puhe- ja kielihäiriöisten lasten kuntoutukseen. Puheterapeuttien kustannus Oy. Somero. Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

15 ITSETUNTEMUS JA SOSIAALISET TAIDOT Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot kuuluvat Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opetussuunnitelmassa Toimintakyvyn edistymisen osa-alueeseen. Harjoiteltaviin taitoihin kuuluvat mm. realistisen minäkuvan rakentaminen ja sosiaalisissa tilanteissa toimiminen. Minun opiskelukansioni materiaalista löytyy yksilöllisen suunnitelman lomakepohja itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen harjoitusten ja tehtävien suunnittelua varten. Kansion Arviointi-osiosta löytyviä tehtävä- ja arviointi kaavakkeita voi käyttää yksittäisten tehtävien laatimista ja arviointia varten. Sosiaaliset kuvatarinat ovat yksi tapa harjoitella sosiaalisia- ja tunnetaitoja. Kansiossa on opiskelijan omia sosiaalisia tarinoita varten koontisivu, johon sillä hetkellä käytössä olevat tarinat ja ohjeet niiden käytöstä voidaan kerätä. Sosiaalisten tarinoiden valmistaminen (palkkio / kannustin onnellinen loppu ) Sosiaalisissa tarinoissa käytettävät kuvat ja ilmaisu mietitään yksilöllisesti opiskelijan tarpeet ja kiinnostuksen kohteet huomioon ottaen. Tarinoissa vältetään negatiivisten ilmaisumuotojen käyttöä (esim. ei saa ). Tarinat säilytetään yhteisesti sovitussa paikassa, esim. opiskelijan kansiossa. Tarina luetaan opiskelijan kanssa läpi ilman korostuksia tai erityisiä äänenpainoja ennakointia, harjoittelua, muistin tukea vaativissa tai muissa vaikeissa tilanteissa. Lisää tietoa ja esimerkkejä: Andersson, B Sosiaaliset tarinat ja sarjakuvitettu keskustelu. Haukkarannan koulu. Jyväskylä. Faherty, C Autismi / Aspergerin oireyhtymä. Mitä se merkitsee minulle? Ideoita strukturoitua opetusta varten kotiin ja kouluun. Autismi- ja Aspergerliitto ry. Goldstein, A.P., Glick, B. & Gibbs, J.C ART Aggression Replacement Training Ryhmäharjoitusmenetelmä aggressiivisesti käyttäytyville nuorille. 2. uud. pain. Suomen Art ry. Gray,C. & White, A My Social Stories Book. Jessica Kingsley Publishers Gray, C The New Social Stories Book. Future Horizons Inc. Heikura-Pulkkinen, U. & Kujanpää, S Sosiaaliset kuvatarinat. Haukkarannan koulu. Jyväskylä. Howley, M Revealing the Hidden Social Code : Social Stories for People with Autistic Spectrum Disorders. London: Jessica Kingsley Publ. Kerola, K., Kujanpää, S. & Kallio, A Tunteesta tunteeseen ihmismielen tarinat kuvin ja sanoin. Kujanpää, S Tukikeskustelun käsikirja. Terapeuttista keskustelua hyväksyvässä ilmapiirissä. Haukkarannan koulun julkaisusarjat. Vermeulen, P Olen jotakin erityistä. Kuinka kertoa lapsille ja nuorille heidän autismistaan tai Aspergerin oireyhtymästään. Haukkarannan koulu. Jyväskylä. Vähäkuopus, J. & Kilkki, S Peili ohjelma minäkuvan ja itsetietoisuuden kehittämistä varten. Kehitysvammaliitto ry. Williams, M.S. & Shellenberger, S How Does Your Engine Run? A Leader s Guide to The Alert Program for Self-Regulation. Therapy Works Inc. Albuquerque. USA

16 ESIMERKKI

17 ARKIELÄMÄN TAIDOT, ITSENÄISEN ASUMISEN VALMIUDET JA YHTEISKUNNASSA TOIMIMINEN Arkielämään, asumiseen ja yhteiskunnassa toimimiseen liittyvien taitojen harjoitteluun kuuluu mm. asiointia, ruoanlaittoa ja kotiaskareita, hygieniasta huolehtimista, ostosten tekoa, rahankäyttöä sekä eri liikennevälineillä liikkumista. Opiskelun tukena on hyvä käyttää kuvallista materiaalia esimerkiksi jäsentämään työtehtävien järjestystä (kuvastruktuurit) tai ohjeistamaan tehtävien suorittamista (kuvitetut ruokareseptit ja työohjeet). Tukena toimivat myös harjoiteltavia tilanteita varten laaditut sosiaaliset tarinat. Kuvallisten ohjeiden ulkoasu ja kieliasu kannattaa suunnitella yksilöllisesti. Jotkut opiskelijat hyötyvät lyhyistä ja selkeästi ruudukkoon asetelluista ohjeista, kun taas toiset nauttivat tarkemmista, enemmän kuvia sisältävistä ohjeista. Opettaja voi itse laatia opetusmateriaalia esim. valokuvin, mainoslehdistä leikatuin kuvin, piirtämällä tai erilaisten kuvaohjelmien avulla (esim. Boardmaker-, Symbolikirjoitus2000 tai Symwriter -ohjelmat). Kuvitettua materiaalia löytyy myös valmiina. Arviointi-osion tehtävä- ja arviointi kaavakkeita kannattaa käyttää yksittäisten tehtävien laatimisen ja arvioinnin apuna. Ideoita ja materiaalia: Arkielämäntaitoni. Materiaali itsenäisen elämän taitojen oppimiseen, harjoitteluun ja arviointiin VAVA IIhankkeessa tuotettua materiaalia. Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. ARKIS Arkielämäntaitojen ja itsenäisen asumisen valmennusopas & HARKIS - opiskelijakohtainen suunnitelmapohja VAVA II-hankkeessa tuotettua materiaalia. Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Astianpesukoneen käyttöohje VAVA II-hankkeessa tuotettua materiaalia. Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Göös, R-L Arkielämän ABC. Opetushallitus. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino. ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä oppimiskokonaisuus VAVA II-hankkeessa tuotettua materiaalia. Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Kuvallisia ruoka- ja leivontaohjeita VAVA II-hankkeessa tuotettua materiaalia. Itä-Suomen yliopisto, Koulutusja kehittämispalvelu Aducate. Kuitunen, R., Norrby, H. & Sirkiä, T Kokaten. Keittokoulu 1. & Herkutellen. Keittokoulu 2. Kehitysvammaliito ry. Seppänen, P Kauppapeli. Tervaväylän koulu.

18 ESIMERKKI

19 LIIKUNTA, MOTORISET TAIDOT JA TERVEYSTIETO Minun opiskelukansioni -materiaalissa liikunta, motoriset taidot ja terveystieto on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi. Opetussuunnitelmassa liikunnan ja motoristen taitojen ainealueessa tavoitteena on, että opiskelija omaksuu liikunnan osaksi elämäntapojaan, hahmottaa kehoaan ja pystyy suoriutumaan päivittäisistä motorisista toiminnoista itselleen optimaalisella tavalla. Terveystiedon opiskelussa tavoitteena on, että opiskelija omaksuu terveyttä, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kuntoutumista edistävän elämäntavan. Jokaisessa opiskelupäivässä tulisi olla tilaa liikunnalle, ulkoilulle ja rentoutumiselle. Liikun-nan merkitys stressin purkamisessa ja keskittymisen parantamisessa on kiistaton. Nykyään fyysinen rasitus tiedostetaan myös yhtenä haastavan käyttäytymisen ehkäisykeinona esimerkiksi autismikuntoutuksessa entistä paremmin. Harjoittelun, kokeilun ja valintojen teon kautta jokaiselle opiskelijalle voidaan löytää hänelle sopiva liikuntamuoto. Aistitoimintojen poikkeavuudet tulisi myös ottaa huomioon opetusta suunnitellessa. Säännölliset yksilöllisten tarpeiden ja motivaation perusteella suunnitellut aistiharjoitukset on hyvä sisällyttää opiskelupäivien päiväjärjestyksiin. Nämä voivat sisältävät esimerkiksi rentoutusta, kehon hahmottamista edistäviä harjoituksia, haistelua, maistelua, suun motoriikan harjaannuttamista, kuunteluharjoituksia tai vaikkapa tasapainoaistia stimuloivia toimintoja. Tarpeen mukaan motoriikka- ja aistituokioita voi arvioida kansiosta löytyvien kaavakkeiden avulla. Ohjaajan on hyvä kirjata ylös huomioitaan tuokioista, sillä nämä havainnot toimivat pohjana harjoitusten suunnittelussa sekä antavat tietoa siitä, milloin harjoituksia on tarkoituksenmukaista vaihtaa. Kirjallisuutta ja ideoita: Ayres, A.J Aistimusten aallokossa. Sensorisen Integraation häiriön ymmärtäminen. PS-Kustannus. Juva. Bundy, A.C., Lane, S. J. & Murray, E.A Sensory Integration. Theory and Practice. F.A. Davis Company. Philadelphia. USA. Delacato,C.H Muukalainen keskuudessamme. Autistinen lapsi. Kehitysvammaliitto ry. Hyttinen, S Haaveita ja haluja. Kehitysvammaliitto ry. Kerola, K. & Kallio, A Kuumasta kylmään. Miltä tuntuu? Aistimusten tarinat kuvin ja sanoin. Kehitysvammaliitto ry. Knill, M & C KKK-harjoitusohjelmat. (Kehontuntemus, kontakti, kommunikaatio). Kehitysvammaliitto ry. Latva, T., Taipale, S. & Uosukainen, L MOPA motoriikka paremmaksi. Luokassa toteutettavia motorisia harjoituksia. Haukkarannan koulun julkaisusarjat. Rajala, P Kahden. Rakkaudesta ja seksistä selkokielellä. Kehitysvammaliitto ry. SDM-menetelmä vaikeasti vammaisten ja autististen lasten liikunnassa DVD-materiaali. Mäntykankaan koulu. Stock Kranowitz, C Tahatonta tohellusta. Sensorisen integraation häiriö lapsen arkielämässä. PS-Kustannus. Juva. Szegda, D. & Hokkanen, E Apua arkeen ja aistihäiriöihin. Kehitysvammaliitto ry.

20 SUUJUMPPA-ESIMERKKI 1. HAMPAIDENPESU SÄHKÖHAMMASHARJALLA (aamulla) 2. ASETU PÄINMAKUULLE LATTIALLE (vatsallesi). PUHALLA HÖYHEN LÄHTÖVIIVALTA MAALIVIIVALLE. 3. NYT SAAT HAISTELLA KAHTA TUOKSUA. (Avustaja kertoo, mikä tuoksu on kyseessä. Tuoksu laitetaan suoraan nenän alle. Ensimmäisen tuoksun jälkeen kahvin tuoksu neutralisoimaan.) 4. PUHALLA HÖYHEN UUDESTAAN LÄHDÖSTÄ MAALIIN. SITTEN SAAT TAAS HAISTELLA TUOKSUA. TEE TÄMÄ VIELÄ KERRAN. (Yhteensä 3 tuoksua + kahvituoksut.) 5. NELJÄNNEN PUHALLUSKIERROKSEN JÄLKEEN SAAT MAISTELLA VIIKON MAKUA. (1. viikko karvaat maut: karvasmanteliaromi, kaneli, ruokasooda sekoitettuna lusikalliseen vettä, laitetaan kielen takaosaan. Avustaja kertoo ensin, mikä maku on kyseessä. 2. viikko happamat maut: etikka, sitruuna sekoitettuna veteen, kielen sivuille. 3. viikko suolaiset maut: suola, aromisuola ym. kielen keskelle 4. viikko makeat maut: sokeri, vanilliinisokeri, hunaja jne. kielen kärkeen.) 6. VIIDENNEN PUHALLUSKIERROKSEN JÄLKEEN SAAT PURESKELLA HAPANKORPPUA. LOPUKSI PURESKELEMME KSYLITOLTABLETTIA.

21 VAPAA-AIKA, TAIDE JA KULTTUURI Vapaa-ajan valintojen teon harjoittelu kuuluu valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen tavoitteisiin. Erilaisiin harrastuksiin tai vapaa-ajanviettotapoihin tutustuminen voi tapahtua oppilaitoksen ulkopuolella, mutta vapaa-ajantaitoja ja valintoja voi harjoitella myös jokaisessa opiskelupäivässä esimerkiksi valitsemalla vapaa-ajantaulusta tekemistä opiskelun lomassa. Vapaa-ajan taitoja voi harjoitella esimerkiksi pelien pelaamisen muodossa, jolloin myös vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot harjaantuvat. Kansiosta löytyy pohja vapaa-ajan valintataululle. Taulun alaosaan kiinnitetään esimerkiksi kuvia niistä toiminnoista, joista opiskelija voi vapaahetkinään valita tekemistä. Opiskelija poimii valitsemansa toiminnon ja asettaa sen taulun yläosaan. Kansiosta löytyy myös tekstein esimerkkejä erilaisista vapaa-ajantoiminnoista. Opettajan tai ohjaajan kannattaa yhdessä opiskelijan kanssa etsiä toimintoja vastaavia kuvia, joita vapaa-ajan valintataulussa käytetään. Erilaiset taiteeseen (musiikkiin, kuvataiteisiin, kädentaitoihin, sanataiteeseen, draamaan, kirjallisuuteen ym.) liittyvät toimintatuokiot ovat virikkeellistä ja usein opiskelijoille mieluista toimintaa, joiden avulla samalla harjoitellaan myös esimerkiksi hienomotorisia taitoja, omatoimisuutta, työtoiminnan osa-alueita, päivittäisiä sekä vapaa-ajan taitoja. Taidetuokiot suunnitellaan opiskelijan yksilölliset tavoitteet ja motivaatio sekä oppilaitoksen opetussuunnitelman osa-alueet huomioon ottaen. Mahdollisuuksien mukaan taidetuokioita voi sisällyttää jokaiseen opiskelupäivään esimerkiksi vapaa-ajan valintojen kautta. Opetusta suunnitteleva opettaja laatii selkeät, mielellään kuvalliset ohjeet taidetuokioiden toteuttamisesta opiskelijaa ja häntä ohjaavaa henkilöä varten. Tuokioiden suunnitteluun ja arviointiin voi halutessaan käyttää kansion lopusta löytyviä tehtävä- ja arviointilomakkeita. Hyvä on kuitenkin muistaa, että kaikkia tuokioita ei tarvitse arvioida, vaan taide toimii myös itseilmaisun, rentoutumisen, vapautumisen ja tuntemisen linkkinä. Linkkejä ja ideoita: ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä oppimiskokonaisuus VAVA II-hankkeessa tuotettua materiaalia. Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Haataja, M. & Sainio, A Tee kuva. Kehitysvammaliitto ry ja Kirsikoti ry. Halkola, U., Mannermaa, L. & Koffert, T. (toim.) Valokuvan terapeuttinen voima. Duodecim. Kaikkonen, M. & Uusitalo, K Kuvionuotit. Kehitysvammaliitto ry. Kaikkonen, M. & Uusitalo, K Kuvionuotit 2. Kehitysvammaliitto ry. Kaikkonen, M. & Uusitalo, K Kuvionuotit 3. Kehitysvammaliitto ry.

22 ESIMERKKI TYYNY SANNA VALITSE, MINKÄ VÄRISEN TYYNYN HALUAT TEHDÄ. MITTAA MITTANAUHALLA KANKAASTA 30 SENTTIMETRIN PITUINEN PALA. PIIRRÄ LYIJYKYNÄLLÄ MERKKI KANKAASEEN. JATKA MITTAAMALLA KANKAASTA NELIÖN MALLINEN PALA, JONKA SIVUT OVAT 30 SENTTIMETRIÄ PITKIÄ. PIIRRÄ VIIVOTINTA APUNA KÄYTTÄEN NELIÖ LYIJYKYNÄLLÄ KANKAASEEN. LEIKKAA KANGAS TARKASTI PIIRTÄMIÄSI VIIVOJA PITKIN PIIRRÄ KANKAALLE TOINEN SAMANSUURUINEN NELIÖ LEIKKAAMASI KANGASNELIÖTÄ JA VIIVOTINTA APUNA KÄYTTÄEN. LEIKKAA. KIRJOITA SUURILLA KIRJAIMILLA NIMESI TOISEEN KANGASPALAAN JA PIIRRÄ NIMESI ALLE HALUAMASI KUVA (ESIM. OMA KUVASI). VALITSE, MINKÄ VÄRISTÄ LANKAA HALUAT KÄYTTÄÄ KUVIOIDEN KIRJAILUUN. LEIKKAA LANGASTA N. 40 CM PITUINEN PÄTKÄ. PUJOTA LANKA PARSINNEULAN SILMÄÄN. TEE LANGAN PÄÄHÄN SUURI SOLMU. TYÖNNÄ NEULA JA LANKA KANKAAN LÄPI T- KIRJAIMEN ALUSTA. KIRJAILE KETJUPISTOIN KUVIOITA KANKAASEEN PIIRTÄMIÄSI VIIVOJA SEURATEN. MUISTA PÄÄTELLÄ LANKA KANKAAN NURJALLE PUOLELLE AJOISSA ENNEN SEN LOPPUMISTA. LANGAN LOPPUESSA KESKEN LEIKKAA UUSI PÄTKÄ LANKAA JA JATKA KIRJAILUA KUTEN AIKAISEMMIN. KUN KUVIOT ON KIRJAILTU, ASETA KAKSI KANGASPALASTA TARKASTI PÄÄLLEKKÄIN. (KIRJAILEMASI PUOLI JÄÄ KANGASPALOJEN VÄLIIN JA NURJA PUOLI YLÖSPÄIN). KIINNITÄ KANKAAT TOISIINSA NUPPINEULOIN. VALITSE KANKAAN VÄRIIN SOPIVA OMPELULANKA. OMPELE KANKAAT KIINNI TOISIINSA SUORALLA OMPELEELLA N. 1,5 CM KANKAAN REUNASTA. JÄTÄ N. 10 CM LEVYINEN AUKKO OMPELEMATTA (TYYNYN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN). PÄÄTTELE KANKAAN REUNAT OMPELEMALLA NE SIKSAK-OMPELEELLA (MUISTA JÄTTÄÄ AUKKO). KÄÄNNÄ TYYNY OIKEIN PÄIN. SILITÄ SAUMAT JA KULMAT SIISTEIKSI. REVI VANUTUKKOJA ERILLEEN TOISISTAAN SAADAKSESI AIKAAN ILMAVAN TÄYTTEEN TYYNYLLESI. TÄYTÄ TYYNY VANULLA SAUMAAN JÄTTÄMÄSI AUKON KAUTTA. KUN TYYNY ON TÄYNNÄ, VALITSE SEN VÄRIIN SOPIVA OMPELULANKA. LEIKKAA LANGASTA N. 25 CM PITUINEN PÄTKÄ JA PUJOTA LANKA SILMÄNEULAAN. OMPELE SAUMAAN JÄTTÄMÄSI AUKKO KIINNI PIILOPISTOILLA.

23 TYÖELÄMÄVALMIUDET Työelämävalmiuksia harjoitellessaan opiskelija tutustuu erilaisiin työtoimintoihin ja löytää omien edellytystensä mukaisia työtehtäviä. Työtehtäviä harjoitellessa ja uusiin toimintoihin ja paikkoihin tutustuessa on hyvä käyttää apuna selkeästi laadittuja mahdollisuuksien mukaan kuvallisia toimintaohjeita sekä sosiaalisia tarinoita. Työohjeet ja sosiaaliset tarinat voi halutessaan säilyttää käyttökertojen välissä opiskelukansiossa. Siirtymätilanteiden ja tulevaisuuden työtehtävien suunnitteluun, työelämävalmiuksien harjoitteluun sekä taitojen arviointiin on VAVA ja VAVA II hankkeiden aikana tuotettu materiaali Koulusta työhön minun siirtymätilanteiden suunnitelmani. Tätä materiaalia kannattaa käyttää opiskelun alusta lähtien, jotta tulevaisuuden ja soveltuvien työtehtävien suunnittelusta tulisi mahdollisimman tavoitteellista ja suunnitelmista sekä motivoivista työtehtävistä ja onnistumisista jäisi dokumenttia opiskelijan seuraavia siirtymätilanteita helpottamaan. Kirjallisuutta ja ideoita: Erilaisia töitä erilaisia osaajia Sähköinen työnantajaopas. (CD-rom) Joensuun Koulusta työhön minun siirtymätilanteiden suunnitelmani VAVA II-hankkeessa tuotettua materiaalia. Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Palokari, S. & Pirilä, K Kehitysvammainen työelämässä -video. Kehitysvammaliitto ry. Palokari, S. & Pirilä, K Työelämää sanoin ja kuvin -video. Kehitysvammaliitto ry. Rantakokko, A. & Repola, H. (toim.) Työnhaun työkirja autismin kirjon henkilöille. Autismi- ja Aspergerliitto ry. Saastamoinen, S. (toim.) Mitä peruskoulun jälkeen? Tietopaketti kehitysvammaisten koulutus-, asumisja työllistymismahdollisuuksista. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Sainio, A. & Elomäki, M Työelämän pelisäännöt. Kehitysvammaliitto ry. Työn monet polut DVD ja opasvihko. Kehitysvammaisen ihmisen työllistyminen. VAVA II-hankkeessa tuotettua materiaalia. Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Vaikeavammaiset työn tekijöinä VAVA-hankkeessa toteutettu DVD.

24 ARVIOINTI Osioon on laadittu tehtäväohje- ja arviointikaavakkeita. Tehtäväohje-kaavakkeisiin opettaja kirjaa, mihin opetussuunnitelman sisältöalueeseen tehtävä kuuluu sekä laatii jokaisesta tehtävästä kuvin tai kirjoittamalla selkeät ohjeet, joista selviää tehtävän oppimistavoite sekä suorittamisvaiheet ja mitä ohjaajan tulee huomioida ohjatessaan opiskelijaa suorittamaan tehtävää. Lomakkeeseen kannattaa merkitä selvästi myös suoriutumiskriteerit tehtävän arviointia varten, esimerkiksi seuraavasti: Itsenäisesti: Ohjattuna: Opiskelija lajittelee kaikki tavarat oikeille paikoilleen; Opiskelija lajittelee vähintään kolme viidestä tavarasta oikealle paikalleen sanallisen ohjauksen avulla Avustettuna: Opiskelija tarvitsee fyysisen mallin lajitellakseen tavarat paikalleen, mutta suostuu toimimaan yhteistyössä ohjaajan kanssa. Kirjoitettujen ohjeiden lisäksi opiskelijalle kannattaa itse valmistaa kuvallinen ohje tehtävien suorittamisen tueksi. Tehtävien arviointia varten löytyy kansiosta opiskelijan itsearviointilomakkeita sekä tehtävien arviointilomakkeita ohjaajan täytettäväksi. Arviointilomakkeisin merkitään, mistä opetussuunnitelman sisältöalueesta on kyse (esim. opiskeluvalmiudet / matematiikka) sekä mistä tehtävästä on kyse. Säännöllisen itsearvioinnin kautta opiskelijaa pyritään ohjaamaan tekemään huomioita omasta työskentelystään sekä ilmaisemaan omia mielipiteitään tehtävästä, sen sujumisesta ja omasta oppimisestaan. Avustajan tai opettajan on hyvä ainakin alussa keskustellen tai muulla tavoin auttaa opiskelijaa arviointitilanteessa ja selventää, mitä arviointikuvat voisivat kussakin tilanteessa merkitä. Arviointi-osiossa voi säilyttää tarvittavia tyhjiä arviointikaavakkeita tai täytettyjä arviointikaavakkeita. Lukuvuoden aikana arviointeja kertyy usein kuitenkin niin runsaasti, että on syytä varata myös oma kansio, johon niitä voi siirtää opiskelukansiosta. Näin opiskelukansiossa on enemmän tilaa päivittäin tarvittaville materiaaleille. Arviointi-osioon on myös kokonaisuudessaan liitetty VAVA IIhankkeessa tuotettu Jukka Vetoniemen ja Jussi Väänäsen laatima ohjekirjanen, josta löytyy lisää erilaisia arviointikaavakkeita sekä periaatteita yhdessä opiskelijan kanssa toteutettavaan arviointiin. Opettaja ja ohjaaja päättävät opetusta suunnitellessaan, mitä kansiosta löytyviä arviointikaavakkeita opetuksessa halutaan käyttää.

25 Arviointi

26 Liimaa tähän oma kuvasi. MINÄ

27 TIETOJA MINUSTA Minä olen kuva minusta kuva minusta kuva minusta Minä asun (osoitteeni) kuva kodistani Minä pidän valokuva Minä VAVA II Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa

28 OPISKELUNI Opiskelen (opiskelupaikan osoite) kuva koulustani / opiskelupaikastani Opettajani on kuva opettajastani Opinnoissani minua ohjaavat myös kuva kuva kuva kuva Opiskelemaan kuljen (yhteystiedot) valokuva Minä VAVA II Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa

29 MINULLE TÄRKEITÄ IHMISIÄ Minulle tärkeitä ihmisiä ovat Minä VAVA II Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa

30 MINULLE TÄRKEITÄ ASIOITA Minulle tärkeitä asioita ovat Minä VAVA II Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa

31 MUUTA TÄRKEÄÄ Minä VAVA II Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa

32 Minä VAVA II Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa

33 Minä VAVA II Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa

34 1. PÄIVÄNAVAUS JA PÄIVÄOHJELMA 2. VIIKKOSUUNNITELMAT JA TIEDOTUS 3. PÄIVÄKIRJA 4. OPISKELUVALMIUDET 5. ITSETUNTEMUS JA SOSIAALISET TAIDOT 6. ARKIELÄMÄNTAIDOT, ITSENÄISEN ASUMISEN VALMIUDET JA YHTEISKUNNASSA TOIMIMINEN 7. LIIKUNTA, MOTORISET TAIDOT JA TERVEYSTIETO 8. VAPAA-AIKA, TAIDE JA KULTTUURI 9. TYÖELÄMÄVALMIUDET 10. ARVIOINTI 11.

35 PÄIVÄNAVAUS JA PÄIVÄOHJELMA Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

36 TÄNÄÄN ON TÄNÄÄN ON SÄÄ ON TÄNÄÄN Päivänavaus ja päiväohjelma

37 VIIKONPÄIVÄHYRRÄN ASKARTELU Leikkaa viikonpäiväympyrä. Kiinnitä kalenteripohjaan varatulle paikalle haaraniitillä. MAANANTAI SUNNUNTAI LAUANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI Päivänavaus ja päiväohjelma

38 VUOSI VUODENAIKA KUUKAUSI PÄIVÄMÄÄRÄ Vaihda tähän kuukausittain kalenteripohja Päivänavaus ja päiväohjelma

39 TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI Päivänavaus ja päiväohjelma

40 KALENTERIPOHJIA Lisää numerot käsin (esim. yhdessä opiskelijan kanssa kalenterista mallia ottaen). Leikkaa ja kiinnitä liimalla tai sinitarralla päivänavaus-pohjaan. MA TI KE TO PE LA SU MA TI KE TO PE LA SU MA TI KE TO PE LA SU MA TI KE TO PE LA SU MA TI KE TO PE LA SU MA TI KE TO PE LA SU Päivänavaus ja päiväohjelma

41 ENSIN SITTEN Päivänavaus ja päiväohjelma

42 MAANANTAI Päivänavaus ja päiväohjelma

43 MAANANTAI Päivänavaus ja päiväohjelma

44 TIISTAI Päivänavaus ja päiväohjelma

45 TIISTAI Päivänavaus ja päiväohjelma

46 KESKIVIIKKO Päivänavaus ja päiväohjelma

47 KESKIVIIKKO Päivänavaus ja päiväohjelma

48 TORSTAI Päivänavaus ja päiväohjelma

49 TORSTAI Päivänavaus ja päiväohjelma

50 PERJANTAI Päivänavaus ja päiväohjelma

51 PERJANTAI Päivänavaus ja päiväohjelma

52 LAUANTAI SUNNUNTAI Päivänavaus ja päiväohjelma

53 VIIKKOSUUNNITELMAT JA TIEDOTUS Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

54 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI VIIKKO- / JAKSOSUUNNITELMA KLO PERJANTAI Viikkosuunnitelmat ja tiedotus

55 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI OPISKELUVIIKKONI MUKAVINTA OLI: MINÄ ONNISTUIN: MINÄ OPIN: VIIKONLOPUN TERVEISET KOTOA: Viikkosuunnitelmat ja tiedotus

56 VIIKKOTIEDOTE - Opiskeluviikon kuulumisia MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI MUKAVINTA OLI Viikkosuunnitelmat ja tiedotus

57 PÄIVÄKIRJA Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

58 OPISKELIJAN PÄIVÄKIRJA OPISKELIJA VIIKONPÄIVÄ PÄIVÄMÄÄRÄ TÄNÄÄN TEIN ARVIONI PÄIVÄSTÄ MUKAVINTA OLI PÄIVÄN SÄÄ RUOKA TERVEISET KOULUSTA TERVEISET KOTOA Päiväkirja

59 OHJAAJAN PÄIVÄKIRJA Ohjaajan muistiinpanoja opetuksen suunnittelun ja arvioinnin tueksi opettajalle Opiskelija Pvm Ohjaaja Kokonaiskuva päivästä: (opiskelijan mieliala, vuorovaikutuksen laatu, tehtävien teko jne.) Mikä onnistui hyvin opiskelijalta / itseltä. Mikä oli vaikeaa opiskelijalle / itselle. Kysymyksiä ja ajatuksia opiskelijan / omaa työtä koskien: Huomioita tehtävistä ja materiaaleista: (mitä tarvitaan lisää, mikä ei toimi, mikä tehtävä on jo hallinnassa, materiaalien tarve, aikataulutus jne.) Muuta Päiväkirja

60 OPISKELUVALMIUDET Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

61 YKSILÖLLINEN SUUNNITELMA OPISKELUVALMIUDET / OPPIMAAN OPPIMINEN, VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS Opiskelija Osa-alue ja tavoitteet Oppimaan oppiminen Tehtävät Pvm / arviointi Viestintä ja vuorovaikutus Erityisesti huomioitavia asioita: Opiskeluvalmiudet

62 YKSILÖLLINEN SUUNNITELMA OPISKELUVALMIUDET / MATEMATIIKKA, TIETOTEKNIIKKA Opiskelija Osa-alue ja tavoitteet Matematiikka Tehtävät Pvm / arviointi Tietotekniikka Erityisesti huomioitavia asioita: Opiskeluvalmiudet

63 YKSILÖLLINEN SUUNNITELMA OPISKELUVALMIUDET / VIERAAT KIELET, MUUT Opiskelija Osa-alue ja tavoitteet Vieraat kielet Tehtävät Pvm / arviointi Muut Erityisesti huomioitavia asioita: Opiskeluvalmiudet

64 A B C D E F G H I J K L M N O P QRS T UVWX Y Z Å Ä Ö ei en tiedä kyllä EI EN TIEDÄ KYLLÄ Opiskeluvalmiudet

65 Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll m M Nn Oo Pp QRS q r s Tt UVWX u v w x Yy Zz Åå Ää Ö ei en tiedä kyllä ö EI EN TIEDÄ KYLLÄ Opiskeluvalmiudet

66 ENSIN SITTEN -KORTTI TEHTÄVIEN TUEKSI Leikkaa kortti irti. Liimaa pienet palat tarranauhaa numeroiden ja kuvaneliön päälle. Leikkaa erilliset numerot ja liimaa niiden taakse palat vastakkaista tarranauhaa. Korttia voi käyttää apuna esim. koritehtävien strukturoinnissa. Numerot siirretään ensin-sitten -korttiin koreista sitä mukaa, kun tehtäviä tehdään eteenpäin. Sitten -osioon opiskelija valitsee häntä motivoivan toiminnon kuvan. ENSIN TEEN TEHTÄVÄT SITTEN KUVA 3 Opiskeluvalmiudet

67 ITSETUNTEMUS JA SOSIAALISET TAIDOT Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

68 YKSILÖLLINEN SUUNNITELMA TOIMINTAKYVYN EDISTYMINEN / ITSETUNTEMUS JA SOSIAALISET TAIDOT Opiskelija Osa-alue ja tavoitteet Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot Tehtävät Pvm / arviointi Muut Erityisesti huomioitavia asioita: Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot

69 MINUN SOSIAALISET TARINANI TARINA VALMISTUS PVM MILLOIN JA KUINKA KÄYTETÄÄN Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot

70 ARKIELÄMÄNTAIDOT, ITSENÄISEN ASUMISEN VALMIUDET JA YHTEISKUNNASSA TOIMIMINEN Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

71 YKSILÖLLINEN SUUNNITELMA TOIMINTAKYVYN EDISTYMINEN / ARKIELÄMÄN TAIDOT JA ITSENÄISEN ASUMISEN VALMIUDET, YHTEISKUNNASSA TOIMIMINEN Opiskelija Osa-alue ja tavoitteet Arkielämän taidot ja itsenäiden asumisen valmiudet Tehtävät Pvm / arviointi Yhteiskunnassa toimiminen Erityisesti huomioitavia asioita: Arkielämän taidot, itsenäisen asumisen valmiudet ja yhteiskunnassa toimiminen

72 LIIKUNTA, MOTORISET TAIDOT JA TERVEYSTIETO Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

73 YKSILÖLLINEN SUUNNITELMA TOIMINTAKYVYN EDISTYMINEN / LIIKUNTA JA MOTORISET TAIDOT, TERVEYSTIETO Opiskelija Osa-alue ja tavoitteet Liikunta ja motoriset taidot Tehtävät Pvm / arviointi Terveystieto Erityisesti huomioitavia asioita: Liikunta, motoriset taidot ja terveystieto

74 VAPAA-AIKA, TAIDE JA KULTTUURI Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

75 YKSILÖLLINEN SUUNNITELMA TOIMINTAKYVYN EDISTYMINEN / VAPAA-AIKA, TAIDE JA KULTTUURI Opiskelija Osa-alue ja tavoitteet Vapaa-aika Tehtävät Pvm / arviointi Taide ja kulttuuri Erityisesti huomioitavia asioita: Vapaa-aika, taide ja kulttuuri

76 VAPAA-AJAN VALINNAT MINÄ HALUAN VAPAA-AJAN TOIMINNAN VAIHTOEHTOJA Vapaa-aika, taide ja kulttuuri

77 ESIMERKKEJÄ VAPAA-AJAN VALINTATAULUN TEKEMISISTÄ MUSIIKIN KUUNTELU RENTOUTU- MINEN KAUNEUDEN- HOITO KÄSITYÖT PIIRTÄMINEN PELIEN PELAAMINEN VOIMISTELU AISTIHARJOI- TUKSET TIETOKONE VALOKUVIEN KATSELU VALOKUVAUS LAULAMINEN TAI SOITTAMINEN LUKEMINEN ULKOILU ASKARTELU Vapaa-aika, taide ja kulttuuri

78 TYÖELÄMÄVALMIUDET Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

79 YKSILÖLLINEN SUUNNITELMA TYÖELÄMÄVALMIUDET Opiskelija Osa-alue ja tavoitteet Työelämävalmiudet Tehtävät Pvm / arviointi Työelämään valmentautuminen Erityisesti huomioitavia asioita: Työelämävalmiudet

80 ARVIOINTI Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

81 TEHTÄVÄ Lomakepohja tehtäväohjeita varten OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖALUE: TAVOITE OHJEET TEHTÄVÄN SUORITTAMISEEN SUORIUTUMISKRITEERIT 1. Avustettuna: 2. Ohjattuna: 3. Itsenäisesti: Arviointi

82 TEHTÄVÄN ARVIOINTI OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖALUE: Tehtävä: Opiskelijan suoriutuminen tehtävästä: pvm HUOMIOITA Arviointi: 1. Avustettuna 2. Ohjattuna 3. Itsenäisesti Arviointi

83 TEHTÄVÄN ARVIOINTI OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖALUE: Tehtävä: PÄIVÄMÄÄRÄ KUINKA TEHTÄVÄ SUJUI (Rastita sopiva vaihtoehto) Arviointi

84 TEHTÄVÄN ARVIOINTI OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖALUE: Tehtävä: OPISKELIJAN ARVIO PÄIVÄMÄÄRÄ KUINKA TEHTÄVÄ SUJUI (Rastita sopiva vaihtoehto) OHJAAJAN ARVIO Opiskelijan suoriutuminen tehtävästä: pvm HUOMIOITA Arviointi

85 TEHTÄVÄN ARVIOINTI OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖALUE: Tehtävä: PÄIVÄMÄÄRÄ KUINKA TEHTÄVÄ SUJUI (Rastita sopiva vaihtoehto) Arviointi

86 TEHTÄVÄN ARVIOINTI OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖALUE: Tehtävä: OPISKELIJAN ARVIO PÄIVÄMÄÄRÄ KUINKA TEHTÄVÄ SUJUI (Rastita sopiva vaihtoehto) OHJAAJAN ARVIO Opiskelijan suoriutuminen tehtävästä: pvm HUOMIOITA Arviointi

87 Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

MINUN OPISKELUKANSIONI. omakuvasi. Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen

MINUN OPISKELUKANSIONI. omakuvasi. Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen MINUN OPISKELUKANSIONI LAITA LaitaTÄHÄN tähän OMA omakuvasi kuvasi Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen Minun opiskelukansioni Opiskelumateriaalia valmentavaan ja

Lisätiedot

LAITA TÄHÄN OMA KUVASI. La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. ELIAS. Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus. Ohjaajan kansio VAVA II

LAITA TÄHÄN OMA KUVASI. La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. ELIAS. Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus. Ohjaajan kansio VAVA II LAITA TÄHÄN OMA KUVASI La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus Ohjaajan kansio VAVA II ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus

Lisätiedot

ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus

ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus LAITA TÄHÄN OMA KUVASI La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus Ohjaajan kansio VAVA II ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus

Lisätiedot

MINUN OMA KALENTERIKIRJANI MOKKI

MINUN OMA KALENTERIKIRJANI MOKKI MINUN OMA KALENTERIKIRJANI MOKKI VALOKUVA OPISKELIJAN NIMI Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus MOKKI Minun Oma Kalenteri KIrjani (2. uudistettu versio) Työryhmä Anne Herttuainen Helena Kukkonen

Lisätiedot

ARKIS. Arkielämäntaitojen ja itsenäisen asumisen valmennusopas VAVA II

ARKIS. Arkielämäntaitojen ja itsenäisen asumisen valmennusopas VAVA II ARKIS Arkielämäntaitojen ja itsenäisen asumisen valmennusopas VAVA II ARKIS Arkielämäntaitojen ja itsenäisen asumisen valmennusopas Työryhmä Kirsi Frilander Siru Helama Tapio Immonen Marjo Juuti-Tavi Eila

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

Ympäröivä maailmamme on täynnä kuvia. Visuaalisuus on

Ympäröivä maailmamme on täynnä kuvia. Visuaalisuus on Tämän oppaan on työstänyt sosionomiopiskelija Suvi Lehtisare Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta osana opinnäytetyöprojektiaan. Opas on työstetty Tampereella toimivan OSMO-hankkeen alaisuudessa. Haluan

Lisätiedot

LAITA TÄHÄN OMA KUVASI. La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. Arkielämäntaitoni VAVA II VAVA II 1

LAITA TÄHÄN OMA KUVASI. La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. Arkielämäntaitoni VAVA II VAVA II 1 LAITA TÄHÄN OMA KUVASI La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. Arkielämäntaitoni VAVA II VAVA II 1 Arkielämäntaitoni Työryhmä Jaana Kovanen Kati Karjalainen Paula Roukala Julkaisija Itä-Suomen yliopisto, Koulutus-

Lisätiedot

TAIVAL -projekti Askel mielekkääseen omaan elämään

TAIVAL -projekti Askel mielekkääseen omaan elämään TAIVAL -projekti Askel mielekkääseen omaan elämään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kehitysvammahuolto 2 TAIVAL -projekti Askel mielekkääseen omaan elämään Tekijät Kirjoittajat: Leena Hintsanen, Anna

Lisätiedot

KOULUTUKSET JA JULKAISUT

KOULUTUKSET JA JULKAISUT KOULUTUKSET JA JULKAISUT KEVÄT 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO Haukkarannan ohjauspalvelut...3 Henkilöstö ja yhteystiedot...4 KOULUTUKSET Hyvä tietää koulutuksistamme...4-5 Koulutuskalenteri kevät 2011...6-13

Lisätiedot

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen Vapaa-ajanohjaus Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1 LASTEN JA NUORTEN ERITYISPIIRTEITÄ 4 1.1

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Ammatilliseen peruskoulutukseen

Opetussuunnitelma. Ammatilliseen peruskoulutukseen Opetussuunnitelma 2.0/1.6.2011 1 (45) Opetussuunnitelma Hyväksytty 1.0/9.6.2010 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Yksikkö / toimipiste Opettaja (t) Pvm, esimies Opetussuunnitelma 2.0/1.6.2011 2

Lisätiedot

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Tietokoneopetusta Paloahon koulussa Eeva Lappi Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakoniaammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT)

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita arjen työssä

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa, VAKU 1

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa, VAKU 1 1 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa, VAKU 1 Opetussuunnitelma 2 1. AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN OPETUKSEN

Lisätiedot

KOULUTUKSET JA JULKAISUT

KOULUTUKSET JA JULKAISUT KOULUTUKSET JA JULKAISUT KEVÄT 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO Henkilöstö ja yhteystiedot... 3 Haukkarannan ohjauspalvelut...3-4 NEPSY -valmennus ja -ohjausviikonloput... 4 KOULUTUKSET Hyvä tietää koulutuksistamme...

Lisätiedot

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Sisällysluettelo JOHDANTO SILTA-LISÄ-HANKE SILTA-LISÄN LISÄOPETUS Vanha Miika löytyi uudelleen Silta-Lisä-vuoden aikana KESÄVALMENNUS NIVELVAIHEVALMENNUS SILTA-LISÄN TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Täpytin taipuu tehokkaaseen käyttöön Tablet erityisopetuksen tukena

Täpytin taipuu tehokkaaseen käyttöön Tablet erityisopetuksen tukena Täpytin taipuu tehokkaaseen käyttöön Tablet erityisopetuksen tukena Tekijät: Sisältö: Soile Röppänen Minna Kela Mika Koukkari Anne Ojalehto Mervi Rajaniemi Tarja Tolonen Susanna Österlund Oikolukija: Karoliina

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

SEINÄJOEN YHTEISKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014

SEINÄJOEN YHTEISKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014 SEINÄJOEN YHTEISKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014 1. SEINÄJOEN YHTEISKOULUN PERUSPERIAATTEET 4 2. SEINÄJOEN YHTEISKOULUN ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS 4 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ 5 3.1. Opetusjärjestelyt

Lisätiedot

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 1 NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle Mikkelin ammattiopisto 2005 2 Lukijalle Erilainen oppija!? Poikkeavuus määrittyy

Lisätiedot

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi Helsinki

Lisätiedot

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ Riikka Tuisku 2011 KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN LUKIJALLE Käsissäsi on menetelmäopas ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen. Opas on koottu opinnäytetyönä, jonka toimeksiantajana toimi

Lisätiedot

Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen

Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Opi oppimaan hanke Kuntoutussäätiö Oma oppimisvalmentaja Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Työryhmä: Seija

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot