Kohti työelämää Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti työelämää Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä:"

Transkriptio

1 Kohti työelämää Selkoistetut tehtävät Nimi: Ryhmä:

2 Kohti työelämää opiskelijan -opas Tämä harjoitusvihko on selkoistettu, erityisopiskelijoille suunnattu päivitetty versio Työterveyslaitoksen Kohti työelämää -työkirjasta. https://verkkokauppa.ttl.fi Tämä harjoitusvihko on päivitetty Läpsy -projektin ( ) pyynnöstä Ammattiopisto Luovissa. Yhteydenotot materiaaliin liittyvissä huomioissa sähköpostitse: Kuvitus: Ammattiopisto Luovin Helsingin yksikön AV-viestinnän opiskelijat 2

3 Sisällysluettelo Omat vahvuudet ja mielenkiinnonkohteet 4 Kohti työelämää -ohjelma 4 Omat vahvuudet ja taidot 4 Vahvuudet ja taidot vapaa-ajalla 9 Vapaa-ajan taidot 9 Mielenkiinnonkohteet 10 Koulutusreitit ja vaihtoehdot 12 Koulutusreittejä 12 Koulutus peruskoulun jälkeen 13 Ammatillinen koulutus ja lukio 16 Koulutusvaihtoehtoja 21 Koulutus joka kiinnostaa minua 23 Ammatinvalintatestit 24 Opiskelupaikan valitseminen 29 Oma suunnitelma haasteiden voittamiseksi 37 Koulutukseen hakeminen 38 Taidoista ja vahvuuksista kertominen 38 Haastatteluharjoitus 42 Vuoropuhelu haastattelussa 42 Haastatteluarvio 43 Muistilista oppilaitoksen haastattelua varten 44 Hyvä käytös haastattelussa 47 Ammatinvalinnan haasteiden ratkaiseminen 48 Oma suunnitelma haasteiden voittamiseksi 50 Sosiaalinen verkosto 51 Henkilökohtainen verkosto ja sen laajentaminen 51 Sosiaaliset taidot ja niiden kehittäminen 52 Yhteyksien hyödyntäminen: Informaatiohaastattelu 55 Tiedon ja tuen hankinta 57 Onnistunut yhteydenotto 59 Muistilista yhteydenottoa varten 61 Tulevaisuuden suunnitelma ja opisekluaika 63 Opiskelu kannattaa aina. 63 Haasteet opintojen aikana 65 Arjenhallinta 67 Menestyminen opinnoissa 74 Koulutuspolkukartta 76 Lisätehtävät ja liitteet 78 Oppimistyylit 78 Omat tavoitteeni opiskeluaikana 80 3

4 Omat vahvuudet ja mielenkiinnonkohteet Kohti työelämää -ohjelma 1. Vahvuudet ja mielenkiinnonkohteet - Millaisia vahvuuksia ja taitoja sinulla on? - Millaiset työtehtävät ja ammatit kiinnostavat sinua? 2. Koulutus ja ammatit - Mitä koulutusvaihtoehtoja sinulla on? - Mitä asioita opiskelet ja harjoittelet koulutuksen aikana? - Millaisiin töihin ja ammatteihin valmistut eri koulutuksista? Omat vahvuudet ja taidot Vahvuudet tarkoittavat luonteenpiiteitä, käyttäytymistapoja ja arvoja. Vahvuudet ovat parhaita puoliasi, jotka tulevat esille vapaa-ajalla, koulussa ja työelämässä. Omia vahvuuksia voi myös kehittää. Taidot puolestaan tarkoittavat käsien, kehon ja järjen käyttöä. Taitoja ovat myös sosiaaliset taidot kuten vuorovaikutustaito. Taidot kehittyvät ja niitä voi oppia. Kun tunnistat omat vahvuutesi ja taitosi, sinun on helpompi valita sopiva koulutus ja ammatti. 3. Koulutus- ja uravalinnat - Laadit itselleni suunnitelman koulutusta ja työelämää varten. 4. Opiskelupaikan löytäminen - Miten löydät sopivan opiskelupaikan? - Keneltä saat tietoa, jos sinulla on kysyttävää koulutuksesta ja ammatinvalinnasta? - Kuinka otat yhteyttä henkilöihin, jotka ohjaavat sinua koulutus- ja ammatinvalinnassa? - Kuinka toimit oppilaitosten haastatteluissa? Miten kuvailisit itseäsi? Lue läpi luettelot vahvuuksista ja taidoista. Rastita (x) ne vahvuudet ja taidot, jotka kuvailevat sinua. Alleviivaa lopuksi ne, joita käytät mieluiten. 4

5 Vahvuuksia Luotettavuus Rehellisyys Vastuuntunto Käytännöllisyys Realistisuus (todenmukaisuus) Harkitsevuus Säästäväisyys Huolellisuus Tarkkuus Pitkäjänteisyys Sinnikkyys Ahkeruus Järjestelmällisyys Suunnitelmallisuus Johdonmukaisuus Paineen sietokyky Kärsivällisyys Rentous Rauhallisuus Itsevarmuus Joustavuus Ennakkoluulottomuus Suvaitsevaisuus Avarakatseisuus Myönteisyys (optimismi) Iloisuus Reippaus Tarmokkuus Nopeus Kunnianhimoisuus Yritteliäisyys Päättäväisyys Jämäkkyys Vakuuttavuus Itsenäisyys Oma-aloitteisuus Aktiivisuus (osallistuvuus) Innokkuus Rohkeus Seikkailunhalu Uteliaisuus Tiedonhalu Oppimishalu Oppimiskyky Pohdiskelevuus Analyyttisyys (asioiden tutkiminen, erittely, jäsentäminen) Kriittisyys Kekseliäisyys Luovuus 5

6 Mielikuvituksellisuus Omaperäisyys Taiteellisuus Ilmaisu Ilmeikkyys Vaistonvaraisuus Tunteellisuus Avoimuus Näkemyksellisyys Taitoja Sosiaalisia taitoja Ystävällisyys Kohteliaisuus Huumorintaju Rupattelutaito (small talk) Sanavalmius Esiintymistaito Sähköinen viestintä (esimerkiksi: tekstiviestit, sähköposti, facebook) Reiluus Myötätuntoisuus Auttamishalu Hienotunteisuus Hyvä ihmistuntemus Yhteistyökyky Ryhmätyötaito Tiedonhankintataito Keskustelutaito Kuuntelutaito Sovittelutaito Neuvottelutaito Suostuttelutaito Innostamistaito Johtamistaito Palveluhenkisyys Lasten ja nuorten ohjaamistaidot (neuvomis-, ohjaamis-, opetustaidot) Hoito- ja hoivataidot (lapset, vammaiset, sairaat, vanhukset) Asiakaspalvelutaidot Myyntitaidot Kielitaito ruotsin kieli Suomen kieli englannin kieli muu kieli: Matemaattisia taitoja Laskutaito Numeerinen päättelykyky Looginen päättelykyky (hoksaamiskyky) Avaruudellinen hahmotuskyky (pystyt esimerkiksi kuvittelemaan esineet eri suunnilta katsottuna) 6

7 Tietoteknisiä taitoja Tekstinkäsittelytaidot Internetin käyttö Sosiaalisen median käyttö Ohjelmointitaidot Ohjelmien käyttötaidot Luettele ohjelmia, joita käytät sujuvasti: Teknisiä taitoja Koneiden ja laitteiden tuntemus Rakentamistaito Korjaustaito Ajo- ja kuljetustaito Muita taitoja Kädentaidot (taitavuus, kätevyys) Sorminäppäryys Voimakkuus (fyysinen voima) Kestävyys Käsityötaito Liikunnalliset taidot Tanssitaito Erätaidot (esim. metsästys, kalastus, veneily, retkeily) Luonnon, eläinten ja kasvien tuntemus Maantiedon tuntemus Historian tuntemus Kulttuurien tuntemus Tyylien ja trendien tuntemus Ruokakulttuurien tuntemus Ruoanlaittotaito Kotitaloustaidot (esimerkiksi: vaatehuolto, siivous, leivonta) Organisointitaito (asioiden järjestelytaito) Suunnittelutaito Ongelmanratkaisutaito Päätöksentekotaito Kirjallinen ilmaisutaito Musiikilliset taidot Kuvataiteelliset taidot (piirustus, maalaus, valokuvaus) 7

8 Jos sinulla on vahvuuksia tai taitoja, joita ei mainita listassa, kirjoita ne tähän: 8

9 Vahvuudet ja taidot vapaa-ajalla Käytät monia vahvuuksia ja taitoja vapaa-ajalla esimerkiksi harrastuksissa. Siitä voi olla hyötyä myös monissa ammateissa tai työtehtävissä. Vapaa-ajan taidot Ryhmätehtävä Saat pohtia kysymysten avulla, mitä vahvuuksia ja taitoja käytät vapaa-ajalla. Mieti myös, miten voisit hyödyntää näitä vahvuuksia ja taitoja työelämässä. 1. Mitä harrastat? Mitä teet vapaa-ajallasi? 2. Ota esille työkirjan sivut 3 4. Pohdi luettelon avulla, mitä vahvuuksia ja taitoja käytät harrastuksissa ja vapaa-ajalla? 3. Missä ammatissa tai työtehtävissä tarvitset näitä vahvuuksia ja taitoja? Luettele useita ammatteja ja työtehtäviä. 9

10 Mielenkiinnonkohteet Onko sinulla mielessä työtehtäviä tai ammatteja, jotka kiinnostavat sinua? Ei Kyllä Kirjoita kiinnostavat työtehtävät ja ammatit viivoille: Ryhmätehtävä Pöydälle on levitetty työkortteja. Jokainen ryhmän jäsen valitsee pöydältä kaksi mielenkiintoista työkorttia. Keskustelkaa ja pohtikaa ryhmässä, mitä töitä ja ammatteja teille tulee mieleen työkorttien teksteistä. Täytä taulukot keskustelun päätteeksi. Pohdi ensin, mitkä työt ja ammatit liittyvät valitsemaasi työkortin tekstiin. Työkortit töitä ja ammatteja Valitsemani työkortin teksti Töitä ja ammatteja Mieti myös, missä voisit kouluttautua näihin ammatteihin. 10

11 Työkortit koulutus Valitsemani työkortin teksti Koulutusvaihtoehtoja Täytä taulukko keskustelun päätteeksi. Ota esille työkortit, jotka valitsit. Kirjoita työkorttien tekstit taulukon ensimmäiseen sarakkeeseen. Pohdi sitten, mitkä työt ja ammatit liittyvät työkortin tekstiin. Mieti lopuksi, missä voisit kouluttautua näihin ammatteihin. Työkortit Työkortin teksti töitä ja ammatteja koulutusvaihtoehtoja

12 Koulutusreitit ja vaihtoehdot Koulutusreittejä Peruskoulun jälkeen sinulla on monia vaihtoehtoja. Voit valita esimerkiksi ammatillisen koulutuksen, lukion tai oppisopimuskoulutuksen. Kuvassa näet esimerkkejä reiteistä työelämään. Kuva: Reitit työelämään Työelämä Tri.Lis Yliopistot Ylemmät ammattikorkeakoulut Lukio Kaksoistutkinto Ammattikorkeakoulu Ammatillinen koulutus Työkokemus Perusopetus Esiopetus 12 Kuvio 1. Suomen koulutusjärjestelmä (OPH 2011)

13 Koulutus peruskoulun jälkeen Peruskoulun jälkeen sinulla on monia koulutusvaihtoehtoja. Seuraavaksi saat tietoa lukiosta, ammatillisesta koulutuksesta, kaksoistutkinnosta, oppisopimuksesta ja nuorten työpajoista. Lukio Lukio on monipuolista eri oppiaineiden opiskelua.lukiolainen opiskelee kieliä, matematiikkaa ja useita muita oppiaineita. Lukiolainen osallistuu itse opintojensa suunnitteluun,joten hän voi valita melko vapaasti, mitä oppiaineita haluaa opiskella. Lukion opinnot ovat yleissivistäviä ja teoreettisia, joten lukiosta ei valmistu ammattiin. Lukio tarjoaa kuitenkin monipuoliset jatkoopintomahdollisuudet, ja lukiolainen voi jatkaa opintojaan esimerkiksi korkeakouluissa. ammattiin, ja moni ammattikoululainen siirtyy koulutuksesta suoraan työelämään. Mutta myös ammatillisen koulutuksen jälkeen voi hakeutua jatkoopintoihin korkeakoulussa. Lisätietoja: Kaksoistutkinto Kaksoistutkinto tarkoittaa opiskelua lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa yhtä aikaa. Kaksoistutkinnon suorittaminen kestää kauemmin kuin pelkän lukion tai ammatillisen koulutuksen suorittaminen. Opiskelijalla on oltava myös hyvä motivaatio, koska opiskeltavia asioita on enemmän. Opinnot ovat monipuolisemmat, kun opiskelet useassa oppilaitoksessa ja saat monipuoliset mahdollisuudet jatkoopintoihin. Lisätietoa: Lisätietoa: Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen tavoite on käytännön ammattitaidon hankkiminen. Opiskelu on usein tekemällä oppimista eli käytännön harjoittelua ja työtehtäviä. Ammatillinen koulutus valmistaa Oppisopimus Oppisopimuskoulutuksessa voit opiskella lähes kaikkia ammatillisia perustutkintoja. Oppisopimuksessa opiskelu tapahtuu työpaikalla, mutta opiskelija voi suorittaa teoriaopintoja myös ammatillisessa oppilaitoksessa. 13

14 Opiskelija etsii itse sopivan työnantajan ja hankkii oppisopimustyöpaikan. Opiskelija tekee kirjallisen sopimuksen oppisopimuskoulutuksen suorittamisesta työnantajan ja oppisopimustoimiston kanssa. Lisätietoa: Nuorten työpajat Nuorten työpaja on työharjoittelupaikka, joka on tarkoitettu alle 25-vuotiaille nuorille. Nuoret tekevät työpajassa erilaisia työtehtäviä, joten nuori saa pajasta työkokemusta. Työpajat opastavat myös ammatinvalinnassa sekä työ- ja opiskelupaikkojen etsinnässä. Nuori voi työskennellä pajassa 5 6 kuukautta. Nuori voi hakeutua työpajaan, kun hän on päättänyt peruskoulun tai ammattikoulun. Työpaja on hyvä vaihtoehto myös niille nuorille, jotka ovat keskeyttäneet ammattiopinnot ja etsivät omaa uraansa, ammattia tai paikkaa työelämässä. Kun nuoria valitaan työpajaan, tärkeitä valintaperusteita ovat nuoren oma kiinnostus ja työttömyys. Jos olet kiinnostunut työpajasta, ota yhteyttä kuntasi nuorisotoimistoon tai työpajaan. Voit myös ottaa yhteyttä paikkakuntasi työ- ja elinkeinotoimistoon. Sieltä saat neuvoja ja opastusta. Lisätietoa: 14

15 Ryhmätehtävä Pohtikaa ryhmässä vastauksia kysymyksiin. Voitte käyttää apuna työkirjan sivuja Mitä eroa on ammattiopistolla ja lukiolla? Mitä tarkoittaa kaksoistutkinto? 15

16 Ammatillinen koulutus ja lukio Tutustu ammatilliseen koulutukseen ja lukioon. Voit käyttää apunasi internettiä ja koulutusoppaita. Kirjoita viivoille koulutusaloihin liittyviä asioita: jotka kiinnostavat sinua joiden parissa voisit työskennellä joista haluaisit tietää enemmän Ammatillinen koulutus Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Esimerkkejä aloista ja työtehtävistä: - terveydenhoito - sairaanhoito - lastenhoito - nuorisotyö - kauneudenhoito - liikunta Asioita, jotka kiinnostavat minua sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalla: Humanistinen ja kasvatusala Esimerkkejä aloista ja työtehtävistä: - opetustyö - lasten tai nuorten ohjaus - kasvatus - nuorisotyö - lastenhoito 16

17 Asioita, jotka kiinnostavat minua humanistisella ja kasvatusalalla: Luonnonvara- ja ympäristöala Esimerkkejä aloista ja työtehtävistä: - kasvien viljely ja myynti - eläintenhoito - metsänhoito - maatalousala - ympäristönsuojelu Asioita, jotka kiinnostavat minua luonnonvara ja ympäristöalalla: Tekniikan ja liikenteen ala Esimerkkejä aloista ja työtehtävistä: - rakentaminen - korjaaminen - ajoneuvoala - elektroniikka-ala - turvallisuuden valvonta - laboratoriotyö - varasto- ja tehdastyö - vaatetus-ala - elintarvikeala Asioita, jotka kiinnostavat minua tekniikan ja liikenteen alalla: 17

18 Luonnontieteiden ala Esimerkkejä aloista ja työtehtävistä: - tietokoneet - ohjelmointi Asioita, jotka kiinnostavat minua luonnontieteiden alalla: Matkailu- ja ravitsemis- ja talousala Esimerkkejä aloista ja työtehtävistä: - matkailupalvelut - ravintolatyö - majoituspalvelut (esim. hotellit) - puhtaanapitopalvelut - kotitalous Asioita, jotka kiinnostavat minuamatkailu- ja ravitsemis- ja talousalalla: Liiketalouden ja hallinnon ala Esimerkkejä aloista ja työtehtävistä: - myynti - taloushallinto - toimistotyö - kirjasto- ja tietopalvelut - asiakaspalvelu Asioita, jotka kiinnostavat minua liiketalouden ja hallinnon alalla: 18

19 Kulttuuriala Esimerkkejä aloista ja työtehtävistä: - käsityöt - musiikki - taide - teatteri - elokuva - tanssi Asioita, jotka kiinnostavat minua kulttuurialalla: Lukiokoulutus Esimerkkejä lukion oppiaineista: - kielet - matematiikka - biologia - yhteiskuntaoppi - historia - maantiede - fysiikka - kemia - uskonto tai elämänkatsomustieto - filosofia - psykologia Asioita, jotka kiinnostavat minua lukiokoulutuksessa: 19

20 Pohdi, mistä koulutuksesta tai ammattialasta haluaisit tietää enemmän. Kirjoita kaksi vaihtoehtoa viivoille. Koulutus tai ammattiala: Mitkä asiat sinua kiinnostavat eniten tässä koulutuksessa tai ammattialassa? 20

21 Koulutusvaihtoehtoja Ryhmätehtävä Opettaja tai ohjaaja esittelee teille kolme koulutusta. Kirjoittakaa koulutusten nimet taulukkoon, joka on seuraavalla sivulla. Tutustukaa koulutuksiin tarkemmin esittelyn jälkeen. Saatte tutustumista varten koulutuskortteja ja posterin. Lukekaa koulutuskorteista koulutusta kuvaavia avainsanoja. Kiinnittäkää sitten kortit sopiville paikoille posteriin. Kirjoittakaa lopuksi seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon koulutusta kuvaavia avainsanoja. 21

22 Koulutukset ja avainsanat 1. Koulutuksen nimi: Avainsanoja koulutuskorteista: 2. Koulutuksen nimi: Avainsanoja koulutuskorteista: 3. Koulutuksen nimi: Avainsanoja koulutuskorteista: 22

23 Koulutus joka kiinnostaa minua Valitse edellisen sivun taulukosta mielenkiintoisin koulutus ja vastaa kysymyksiin. 1. Mikä koulutus kiinnostaa sinua eniten? 2. Mitkä asiat kiinnostavat sinua eniten tässä koulutuksessa? 3. Millaiset ammatit tai työtehtävät liittyvät valitsemaasi koulutukseen? 4. Millaisissa työpaikoissa voisit työskennellä koulutuksen jälkeen? 23

24 Ammatinvalintatestit AVO Työhallinnon ammatinvalintaohjelma Vaikka AVO esittelee paljon ammatteja, se ei sisällä tietoa kaikista ammateista. Toivottavasti AVOsta löytyy tietoa sinulle sopivasta ammatista. AVO on ammatinvalintaohjelma, joka toimii internetissä. Se on tarkoitettu sinulle, joka olet päättänyt peruskoulun tai lukion. AVO auttaa sinua ammatin ja koulutuksen valinnassa. AVO esittelee sinulle 300 ammattia. AVO opastaa, mikä on sopiva koulutus ammattiin, josta olet kiinnostunut. Se neuvoo myös, missä voit opiskella valitsemaasi ammattiin. AVO-verkkopalvelussa voit arvioida taitojasi ja kiinnostuksen kohteitasi. AVO sisältää kolme arviointikyselyä. Ensimmäisessä kyselyssä arvioit, mitkä ovat sinulle tärkeitä ominaisuuksia työssä. Toisessa kyselyssä arvioit, millaiset asiat sinua kiinnostavat. Kolmas kysely mittaa kykyjäsi. Kun olet tehnyt arvioinnit, AVO ehdottaa sinulle ammatteja, joissa voit käyttää taitojasi ja jotka vastaavat kiinnostuksen kohteitasi. AVO ei kuitenkaan mittaa, oletko sopiva ammattiin tai koulutukseen. Lisätietoa: (Lähde ( ): Tee ammatinvalintatesti Asetu tietokoneen ääreen ja käynnistä ammatinvalintatesti. Testi löytyy osoitteesta: Tee tässä harjoituksessa 2 testiä: 1. Työn ominaisuudet (35 kysymystä) ja 2. Kyvyt (15 kysymystä) Valitse testien jälkeen 1 niistä ammateista, joita tietokone sinulle ehdotti. Kirjoita viivalle ammatti, jonka valitsit. 24

25 Ryhmätehtävä Kertokaa toisillenne ammatit, jotka valitsitte edellisessä tehtävässä. Tutustukaa yksitellen jokaisen valitsemaan ammattiin. Lukekaa näiden ammattien kuvaukset ja ammattitiedot. Tiedot löytyvät sivuilta Vastatkaa ammatin kuvausten perusteella kysymyksiin: - Missä voit opiskella valitsemaasi ammattiin? - Mistä oppiaineista on hyötyä ammatissa? - Millaisia taitoja tai vahvuuksia tarvitset ammatissa? Täydentäkää vastaukset seuraavan sivun taulukkoon keskustelun jälkeen. Täyttäkää yhdessä jokaisen ryhmän jäsenen taulukko. 25

26 Ammatinvalinta Ammatti: Missä voit opiskella ammattiin? Oppilaitos: Millaisia taitoja ja vahvuuksia tarvitset ammatissa? Mistä oppiaineista on hyötyä ammatissa? 26

27 1. Mikä sinua kiinnostaa eniten tässä ammatissa? 2. Mitä työn vaatimia ominaisuuksia sinulla jo on? 3. Miten voisit kehittää taitoja, joita tarvitset työssä? 27

28 Tarvitsetko ohjausta ammatinvalinnassa? Entä siihen sopivan koulutuksen valinnassa? Saat ohjausta oppilaitoksista tai työ- ja elinkeinotoimistoista. - ajankohtaista tietoa koulutustarjonnasta - tietoa eri aloista ja tutkinnoista - oppilaitosten yhteystiedot - koulutusten valintaperusteet Lisäksi voit hankkia hyödyllistä tietoa internetistä. Alla muutama esimerkki internet-sivuista. Opintoluotsi on verkkopalvelu, jossa on tietoa koulutuksista ja ammateista. Siellä on myös linkkejä muille internetsivuille, joissa kerrotaan tarkemmin koulutuksista. Opintoluotsi-palvelusta saat tietoa myös opintotuesta. Lisätietoa: Ammattinetti on verkkopalvelu, jossa voit vertailla ammatteja ja aloja. Voit lukea sivuilta esimerkiksi ammattien kuvauksia, ammattilaisten haastatteluja ja tarinoita työelämään sijoittumisesta. Ammattinetistä löydät ammatteja koskevaa tietoa. Koulutusnetissä voit selvittää, mihin koulutuksiin todistuksesi kelpaavat. Lisäksi palvelussa on tietoa opiskelupaikan hakemisesta, hakuohjeet, hakulomakkeet ja nettihaut. Lisätietoa: Työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla on myös tietoa koulutuksesta, urasuunnittelusta ja ammatinvalinnasta. Sinne on koottu myös linkkejä sivustoille, jotka esittelevät opiskelumahdollisuuksia, koulutukseen hakemista ja opintojen rahoitusta. Lisätietoa: Lisätietoa: Koulutusnetti on verkkopalvelu, jossa voit tutustua eri koulutusvaihtoehtoihin. Koulutusnetistä löydät: 28

29 Opiskelupaikan valitseminen Sopivan opiskelupaikan valitseminen voi tuntua joskus vaikealta. Saatat kohdata erilaisia haasteita, mutta ne on mahdollista voittaa. Ryhmätehtävä Saatte monisteen, jossa on esimerkki henkilöstä, jolla on vaikeuksia opiskelupaikan valinnassa. Lukekaa aluksi ajatuskuplassa oleva teksti. Pohtikaa sitten, miten henkilön kannattaisi toimia. Kirjoittakaa lopuksi ohjeita monisteeseen. Esimerkki: Moniste 1 Joku koulutus pitäis hankkia. Mulle puhutaan koko ajan lukioon menosta. Lukeminen ei kauheesti kiinnostais. Mihin kannattais hakea? Miten kannattaa toimia? 29

30 Opiskelu ei kiinnosta mua. Peruskoulukin meni miten meni. Joku ammatti pitäis kuitenkin hankkia. Mitä kannattais tehdä? Miten kannattaa toimia? Kaverit hakee vartijan koulutukseen. Sinne ne yrittää houkutella myös minut. Mua kiinnostaa enemmän tietokoneet. Mitä pitäis tehdä? Miten kannattaa toimia? 30

31 Haluaisin työhön, jossa saa käyttää luovuutta ja mielikuvitusta. Pitäis vaan keksiä mihin kouluun hakea. Miten kannattaa toimia? Haluaisin päästä töihin, jossa saan työskennellä ihmisten kanssa. En vaan tiedä, mihin koulutukseen menisin. Miten kannattaa toimia? 31

32 Nuoriso-ohjaajan tutkinto kiinnostaa, mutta lähin koulu on eri kaupungissa. Miten kannattaa toimia? Haluaisin parturi-kampaajaksi, pisteet eivät riitä. Miten kannattaa toimia? 32

33 Haluaisin opiskella lähihoitajaksi, mutta kaikki kaverit aikoo lukioon. Pitäis päättää kumpaan haen. Miten kannattaa toimia? Haluaisin opiskella maalariksi, mutta kaverit menevät lukioon. Tuntuu hankalalta mennä eri kouluun kuin parhaat ystävät. Mitä ohjeita voisit antaa henkilölle? Miten hänen kannattaisi toimia? 33

34 Esimerkki: Moniste 2 Kaverit menee puualalle ammattikouluun. Mä taas olen miettinyt lukiota yhtenä vaihtoehtona. Tuntuu vähän vaikealta tämä valinta. Mitä ohjeita voisit antaa henkilölle? Miten hänen kannattaisi toimia? 34

35 Ryhmätehtävä Kuten edellisessä tehtävässä ilmeni, saatatte kohdata haasteita, kun valitsette sopivaa opiskelupaikkaa. Kirjoittakaa seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon esimerkkejä haasteista, jotka vaikeuttavat opiskelupaikan valintaa. Lisätkää niiden viereen toimintaohjeita ja keinoja, jotka auttavat haasteiden voittamisessa. 35

36 Haasteet opiskelupaikan valinnassa Haasteita, jotka vaikeuttavat opiskelupaikan valintaa Esimerkki Kaikki kaverit ovat menossa lukioon. Haluaisin mennä samaan kouluun kavereiden kanssa, mutta en tiedä onko keskiarvoni tarpeeksi hyvä. Toimintaohjeita Miten tilanteessa kannattaa toimia? Esimerkki Voisi selvittää edellisen vuoden keskiarvorajat opinto-ohjaajan kanssa. Jos keskiarvo on liian matala, sitä voi yrittää korottaa viimeisen kouluvuoden aikana. 36

37 Oma suunnitelma haasteiden voittamiseksi Tehtävänäsi on nyt pohtia, mikä sinulle on haastavinta opiskelupaikan valinnassa. Kirjoita haasteet ja toimintaohjeet kuvioon. Näin voitan haasteet Haaste Mikä vaikeuttaa opiskelupaikan valintaa? Toimintaohje Miten toimin tilanteessa? Haaste Mikä vaikeuttaa opiskelupaikan valintaa? Toimintaohje Miten toimin tilanteessa? 37

38 Koulutukseen hakeminen Taidoista ja vahvuuksista kertominen Pohdit aiemmissa harjoituksissa, millaisia taitoja ja vahvuuksia sinulla on. Seuraavaksi opit kertomaan niistä. Lue aluksi esimerkki seuraavalta aukeamalta.tee sen jälkeen yksilötehtävä, jossa kuvailet taitoja ja vahvuuksiasi. Voit käyttää apunasi sivujen 4 7 listaa. 38

39 Esimerkki: Taidoista ja vahvuuksista kertominen 1. Taito tai vahvuus: Vuorovaikutustaito! 2. Kuvaile tilannetta, jossa käytit taitoa tai vahvuutta. Milloin käytit taitoa tai vahvuutta? Missä käytit taitoa tai vahvuutta? Mitä teit? Toimin jalkapalloseuran valmentajana, koska oikea valmentaja oli poissa. Olin sijaisena koko viime kesän ja valmensin E-junioreiden harjoituksia. 3. Kerro, mitä myönteistä tästä seurasi. E-junioreiden harjoitukset pyörivät koko kesän, eikä sijaista tarvinnut etsiä seuran ulkopuolelta. Porukka mielestäni kehittyi, ja junnujen vanhemmatkin olivat tyytyväisiä. Hoidin homman kunnialla läpi. 4. Kerro, mitä hyötyä kokemuksesta on koulutuksessa, ammatissa tai työssä. Käytin valmennustehtävissä vuorovaikutustaitojani. Uskon, että vuorovaikutustaidoista on hyötyä myös koulussa ja alan töissä." 39

40 Mieti, mitkä taidot ja vahvuudet ovat tärkeitä siinä koulutuksessa tai ammatissa, joka kiinnostaa sinua. Kirjoita sitten esimerkkejä tilanteista, joissa olet käyttänyt vahvuuksiasi tai taitojasi. Ensimmäinen taito tai vahvuus 1. Taito tai vahvuus 2. Kuvaile tilannetta, jossa käytit taitoa tai vahvuutta. Milloin käytit taitoa tai vahvuutta? Missä käytit taitoa tai vahvuutta? Mitä teit? 3. Kerro, mitä myönteistä tästä seurasi. 4. Kerro, mitä hyötyä kokemuksesta on koulutuksessa, ammatissa tai työssä. Toinen taito tai vahvuus 1. Taito tai vahvuus 2. Kuvaile tilannetta, jossa käytit taitoa tai vahvuutta. Milloin käytit taitoa tai vahvuutta? Missä käytit taitoa tai vahvuutta? Mitä teit? 40

41 3. Kerro, mitä myönteistä tästä seurasi. 4. Kerro, mitä hyötyä kokemuksesta on koulutuksessa, ammatissa tai työssä. Kolmas taito tai vahvuus 1. Taito tai vahvuus 2. Kuvaile tilannetta, jossa käytit taitoa tai vahvuutta. Milloin käytit taitoa tai vahvuutta? Missä käytit taitoa tai vahvuutta? Mitä teit? 3. Kerro, mitä myönteistä tästä seurasi. 4. Kerro, mitä hyötyä kokemuksesta on koulutuksessa, ammatissa tai työssä. 41

42 Haastatteluharjoitus Kirjoitit edellisessä tehtävässä esimerkkejä siitä, kuinka olet käyttänyt taitoja ja vahvuuksiasi. Voit käyttää esimerkkejä tulevissa haastattelutilanteissa, kuten oppilaitosten pääsykokeissa. Vahvuuksien ja taitojen kertomista kannattaa harjoitella. Harjoittelun myötä toimit itsevarmasti ja tehokkaasti. Ryhmätehtävä Jakautukaa kolmen hengen ryhmiin. Harjoitelkaa ryhmässä tilannetta, jossa olette oppilaitoksen valintahaastattelussa. Haastattelija Kysy haastateltavalta: Miksi sinut pitäisi valita tähän oppilaitokseen? Jää kuuntelemaan vastausta. Haastateltava Vastaa haastattelijan kysymykseen. Voit käyttää apuna työkirjaan kirjoittamaasi esimerkkiä (katso sivu 36). Apuhenkilö Seuraa haastattelua ja tarkkaile, mitä haastateltava tekee hyvin tai vakuuttavasti. Anna hänelle haastattelun jälkeen myönteistä palautetta. Kerro, mikä haastattelussa onnistui hänen osaltaan hyvin.perustele myös, miksi haastateltava onnistui. Harjoituksessa esitätte kolmea eri roolia: haastattelijaa, haastateltavaa ja apuhenkilöä. Vaihtakaa välillä rooleja, että jokainen saa olla vuorollaan haastateltavana. Vuoropuhelu haastattelussa Haastateltava Harjoituksen aluksi haastateltava kertoo, mihin koulutukseen tai ammattiin hän haluaa: esimerkiksi: Haluan ajoneuvoasentajaksi. Esimerkkejä myönteisestä palautteesta: Istuit ryhdikkäästi ja katsoit haastattelijaa silmiin. Se antoi sinusta luotettavan vaikutelman. Kerroit selkeästi taidoistasi ja vahvuuksistasi. Sen vuoksi vaikutit itsevarmalta. 42

43 Haastatteluarvio Apuhenkilö kirjoittaa haastattelun jälkeen haastatteluarvion. Apuhenkilö perustelee arviossa, miksi hän valitsee haastateltavan opiskelijaksi. Haastatteluarvio Valitsen :n opiskelijaksi (haastateltavan nimi) Valitsen hänet opiskelijaksi, koska: Paikka ja päivämäärä Apuhenkilön allekirjoitus 43

44 Haastatteluarvio Valitsen :n opiskelijaksi (haastateltavan nimi) Valitsen hänet opiskelijaksi, koska: Paikka ja päivämäärä Apuhenkilön allekirjoitus Muistilista oppilaitoksen haastattelua varten Monissa oppilaitoksissa on pääsykoe, johon kuuluu haastattelu. Haastattelu sujuu hyvin, kun valmistaudut siihen etukäteen. Haastatteluun valmistautuminen Tehtävässä on esimerkkejä haastattelukysymyksistä. Kirjoita kysymyksiin vastaukset ja valmistaudu niiden avulla tulevaan haastatteluun. 1. Miksi haet tähän oppilaitokseen ja koulutukseen? Mieti etukäteen perustelut, miksi haet alalle. Vastaus: Haen tälle alalle, koska: 44

45 2. Miksi olisit hyvä valinta tähän koulutukseen? Kerro, millaisia taitoja ja vahvuuksia sinulla on. Mainitse ne, joista olisi hyötyä alalla. Kerro haastattelussa, miten voisit hyödyntää vapaa-ajalla oppimiasi asioita koulutuksessa tai ammattialalla. Kerro sellaisia esimerkkejä harrastuksista tai kouluajoilta, jotka osoittavat sinun sopivan alalle. Osoita innostuksesi alan opiskeluun siten, että otat alasta selvää etukäteen. Voit perehtyä opiskeluun ja koulutusaloihin opinto-oppaiden ja nettisivujen avulla. Tutustu hakemasi koulutusalan suuntautumisvaihtoehtoihin ja opintolinjoihin. Mieti, mihin haluaisit suuntautua ja kerro se haastattelussa. Vastaus: Minulla on monia taitoja ja vahvuuksia, joista olisi varmasti hyötyä alalla. Vapaa-ajan harrastukseni liittyvät koulutukseen. Olen kiinnostunut (suuntautumisvaihtoehto, opintolinja) _, koska 45

46 3. Olisiko sinulla jotain kysyttävää koulutuksesta tai oppilaitoksesta? Mieti valmiiksi muutama kysymys koulutuksesta, ammattialasta tai oppilaitoksesta. Vastaus: Voisin mielelläni kysyä muutaman kysymyksen. Kysymys 1: Kysymys 2: Kysymys 3: 4. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on? Pohdi etukäteen tulevaisuuden suunnitelmiasi. Mieti esimerkiksi, millaisissa työpaikoissa tai ammateissa haluaisit työskennellä. Vastaus: Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä 5. Mitä vielä haluaisit kertoa itsestäsi? Miten kuvailisit itseäsi? Kerro itsestäsi. Valmistaudu kertomaan jotakin itsestäsi. Pohdi, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä, ja miten ne liittyvät hakemaasi koulutukseen ja ammattialaan. 46

47 Hyvä käytös haastattelussa Tervehdi, esittele itsesi! - Kättele jämäkästi ja ryhdikkäästi - Katso haastattelijaa silmiin - Näytä innostuksesi Ole oma itsesi. - Käyttäydy niin luontevasti kuin mahdollista. - Älä ole huolestunut, mikäli jännität. Se vain osoittaa, että olet motivoitunut. Perustele kiinnostuksesi alan opintoihin. - Kerro, miksi haet oppilaitokseen. - Perustele, miksi ansaitset opiskelupaikan. - Kerro vahvuuksista ja taidoista esimerkkien avulla. Voit tehdä muistiinpanoja. - Jos haastattelussa tulee esille tärkeitä asioita, jotka olisi hyvä muistaa, kirjoitta ne itsellesi muistiin. Tärkeitä asioita voi olla esimerkiksi nimet, puhelinnumerot tai päivämäärät. Kiitä haastattelusta! - Kättele haastattelijaa lähtiessäsi. - Muista sanoa lopputervehdys. 47

48 Ammatinvalinnan haasteiden ratkaiseminen Ryhmätehtävä Ammatin ja koulutuksen valintaan voi liittyä haasteita. Ne on helpompi voittaa, kun varaudut niihin etukäteen. Jakautukaa kolmen hengen ryhmiin. Jokainen ryhmän jäsen nimeää yhden haasteen, joka voi vaikeuttaa hänen ammatinvalintaansa. Kirjoittakaa haasteet seuraavan sivun taulukkoon. Pohtikaa yksitellen jokaisen ryhmäläisen haastetta ja ehdottakaa niihin ratkaisuja.kirjoittakaa ratkaisuehdotukset taulukkoon. Kolme askelta haasteen voittamiseksi Ensimmäinen askel: Tunnista ammatinvalinnan haasteet! Mitkä asiat voivat vaikeuttaa ammatin valitsemista? Toinen askel: Miksi haaste vaikeuttaa ammatinvalintaa? Miksi tämä asia vaikeuttaa ammatin valitsemista? Kolmas askel: Miten tilanteessa kannattaa toimia? Miten kannattaisi toimia haasteen kohdalla? Miten vaikeudet voisi voittaa? Onko muita vaihtoehtoja? 48

49 Ammatinvalinnan haasteet ja niiden ratkaiseminen Ammatinvalinnan haasteet Esimerkki: Asuinpaikkakunta Miksi haaste vaikeuttaa ammatinvalintaa? Kotipaikkakunnallani ei ole sopivaa koulutusta, enkä ole varma, haluanko muuttaa pois kotoa. Miten tilanteessa kannattaa toimia? Käyn tutustumassa koulutuspaikkakuntaan ja selvitän, miten asuminen järjestyisi. Onko oppilaitoksella esimerkiksi asuntolaa? 49

50 Oma suunnitelma haasteiden voittamiseksi Mieti, mikä asia voisi vaikeuttaa sinun kohdallasiammatin tai koulutuksen valintaa. Se on sinun haasteesi. Tee nyt suunnitelman haasteen voittamiseksi. Haaste Miksi tämä asia vaikeuttaa ammatin tai koulutuksen valitsemista? Miten sinun kannattaa toimia tilanteessa? Onko muuta vaihtoehtoa, jolla voit ratkaista tilanteen? 50

51 Sosiaalinen verkosto Henkilökohtainen verkosto ja sen laajentaminen Muistele viimeistä puolta vuotta. Kenen kanssa olet keskustellut opiskeluun tai työelämään liittyvistä asioistasi? Kirjoita mielestäsi tärkeimpien henkilöiden nimet. Verkoston laajentaminen Mieti seuraavaksi sellaisia henkilöitä, joita et vielä maininnut, mutta joilla saattaisi olla tietoa sinua kiinnostavasta koulutuksesta tai ammatista. Keneltä voisit saada lisää tietoa ammateista, koulutusvaihtoehdoista tai pääsykokeista? Mistä (paikasta) voisit saada lisätietoja? Kirjoita esimerkkejä. Lue seuraavaksi esimerkki: Tietoa kaverin kaverilta. Siinä kerrotaan, kuinka Tino laajentaa henkilökohtaista verkostoaan. Pohdi lukiessasi, miten sinä voisit laajentaa omaa henkilökohtaista verkostoasi. Esimerkki: Tietoa kaverin kaverilta Tino oli kiinnostunut tietotekniikasta. Hän mietti, mistä saisi lisää tietoa alan ammateista ja koulutuspaikoista. Tino puhui asiasta kaverilleen Tealle. Tea kertoi, että hänen veljensä työskentelee tietotekniikan alalla. Tea kertoi, että veljeen voisi ottaa yhteyttä ja kysyä alan koulutuksesta. Tino otti yhteyttä Tean veljeen, joka kertoi alan töistä ja koulutuspaikoista. 51

52 Pohdi, ketkä voisivat olla sinun yhteyshenkilösi. Yhteyshenkilöt tuntevat ihmisiä, jotka opiskelevat tai työskentelevät sinua kiinnostavalla alalla. Edellisessä esimerkissä Tea toimi Tinon yhteyshenkilönä. Kirjoita viivoille sinun yhteyshenkilösi. Sosiaaliset taidot ja niiden kehittäminen Sosiaalinen taito tarkoittaa taitoa toimia muiden ihmisten kanssa. Tarvitset sosiaalisia taitoja monissa tilanteissa, kun tapaat ihmisiä vapaa-ajalla, koulussa ja työelämässä. Lue sarjakuva Matin ensimmäinen viikko koulussa. Maanantai Ensimmäinen päivä Keskiviikko Liikuntatunti Matin ensimmäinen tunti uudessa koulussa alkaa 15 minuutin kuluttua. Hän tietää luokan nimen, mutta ei vielä missä se sijaitsee. Vahtimestarin kopissa ei ole ketään paikalla. Torstai Ryhmätyö Liikuntatunnilla on ollut mukavaa ja Matti on onnistunut maalinteossa. Yksi vastajoukkueen pelaajista on turhautunut ja härnää Mattia. Perjantai Tutustumisbileet Torstaina Matti osallistuu ensimmäiseen ryhmätyöhön koulussa. Perjantaina Matti osallistuu oppilaitosken tutustumisbileisiin. 52

53 Ryhmätehtävä Vastatkaa ryhmässä kysymyksiin, jotka liittyvät sarjakuvaan Matin ensimmäinen viikko koulussa. Tehtävänne on antaa Matille ohjeita. Neuvokaa, kuinka hän voisi toimia sosiaalisissa tilanteissa, joita hän kohtaa ensimmäisen kouluviikon aikana. Maanantai Ensimmäinen päivä Mitä ohjeita antaisit Matille ensimmäisenä koulupäivänä? Keskiviikko Liikuntatunti Mitä ohjeita antaisit Matille liikuntatunnilla? Torstai Ryhmätyö Mitä ohjeita antaisit Matille ryhmässä työskentelyyn? Perjantai Tutustumisbileet Mitä ohjeita antaisit Matille bileissä? 53

54 Ota esille työkirjan sivut 4 7. Tutki Omat vahvuudet ja taidot luetteloa. Millaisia sosiaalisia taitoja sinulla on? Jos haluat, voit täydentää luetteloasi. Valitse sitten luettelosta 2 sosiaalista taitoa, joita voisit vielä kehittää. Kirjoita ne taulukkoon. Kirjoita taulukkoon myös vinkkejä, miten voisit kehittää sosiaalisia taitoja. Sosiaaliset taidot ja niiden kehittäminen Sosiaalinen taito Miten voisin kehittää sosiaalista taitoani? Pohdi vielä, mitä sosiaalisia taitoja tarvitset, kun hankit tietoa koulutuksesta tai ammatinvalinnasta. Kirjoita esimerkkejä viivoille. 54

55 Yhteyksien hyödyntäminen: Informaatiohaastattelu Informaatiohaastattelu tarkoittaa niiden ihmisten jututtamista, jotka opiskelevat tai työskentelevät sinua kiinnostavalla alalla. Voit kerätä tietoa kiinnostavasta alasta ja koulutuspaikoista haastattelemalla alan opiskelijoilta tai opettajilta. Haastattelussa voit kysyä esimerkiksi: 1. Miksi hakeuduit kyseiseen koulutukseen? 2. Mitä vahvuuksia koulutuksessasi tarvitaan? 3. Mikä opiskelussa on kivaa? 4. Mikä opiskelussa on vähemmän kivaa? 5. Mitä tietoja ja taitoja olet oppinut? 6. Mitkä taidot ovat hyödyllisiä alasi töissä? 7. Missä työtehtävissä voit työskennellä koulutuksen jälkeen? 8. Millaiset mahdollisuudet sinulla on jatko-opiskella? Voit myös keksiä omia kysymyksiä ja kirjoittaa ne viivoille. Haastatteluharjoitus Ryhmätehtävä Toteuttakaa haastatteluharjoitus, jossa haastattelette esimerkiksi toisen asteen opiskelijaa eli ammattikoululaista tai lukiolaista. Kirjoita viivoille tärkeimmät tiedot, jotka sait informaatiohaastattelusta. Voit kirjoittaa tiedot myös seuraavan sivun taulukkoon. 55

56 Millaisista taidoista on hyötyä koulutuksen aikana? Mikä opiskelussa on kivaa? Millaisia tietoja ja taitoja koulutuksessa oppii? Koulutus tai ala: Miksi minun kannattaisi hakea opiskelemaan alaasi? Millaiset mahdollisuudet ovat jatkoopiskella alallasi? Millaisia työtehtäviä alalla on? Muuta tietoa koulutuksesta: 56

57 Tiedon ja tuen hankinta Saatat kohdata haasteita, jotka liittyvät opintojen suunnitteluun tai ammatinvalintaan. Kysy epäselvissä tilanteissa rohkeasti neuvoa. Voit hankkia tietoa ja tukea esimerkiksi Työ- ja elinkeinotoimistosta tai muilta henkilöiltä. Seuraavalla sivulla on taulukko, johon voit kirjoittaa esimerkkejä tiedon ja tuen lähteistä. Tiedon ja tuen lähteet ovat paikkoja tai henkilöitä, joilta voit pyytä neuvoa, kun tarvitset apua ammatinvalinnassa tai opintojen suunnittelussa. Kirjoita myös esimerkkejä tilanteista, joissa voisit tarvita neuvoa. 57

58 Tiedon ja tuen hankinta Tiedon ja tuen lähde Esimerkki: Työ- ja elinkeinotoimiston viranomainen Esimerkkitilanne, jossa voisit tarvita neuvoa Esimerkki: Haluaisin jutella ammatinvalinnasta jonkun kanssa

59 Onnistunut yhteydenotto Ryhmätehtävä Kuvitelkaa ryhmässä tilanne, jossa tarvitsette tietoa ammatinvalinnasta. Päätätte ottaa yhteyttä oppilaitokseen tai Työ- ja elinkeinotoimistoon. Voi olla, että yhteyden ottaminen tuntuu aluksi hankalalta. Pohtikaa yhdessä vastauksia kysymyksiin: - Mikä voi tuntua hankalalta tai epämukavalta, kun otatte yhteyttä uusiin ihmisiin? - Miten tilannetta voisi helpottaa? 59

60 Täytä taulukko keskustelun jälkeen. Yhteyden ottaminen helpommaksi Hankalat tilanteet yhteydenotossa Esimerkki Soittaminen jännittää. Keinot, joilla yhteyden ottamista voisi helpottaa Esimerkki Voisin harjoitella soittamista kaverin tai opettajan kanssa. 60

61 Muistilista yhteydenottoa varten Muistilistan laatiminen helpottaa yhteyden ottamista viranomaisiin, oppilaitoksiin tai Työ- ja elinkeinotoimistoon. Tälle sivulle on koottu muistilista, joka auttaa sinua valmistautumaan yhteyden ottamiseen. Lista ohjaa sinua myös oman muistilistan laatimisessa. Muistilista Ennen puhelinsoittoa 1. Päätä kenelle soitat. Etsi yhteystiedot oppilaitoksen tai Työ- ja elinkeinotoimiston sivuilta. Kirjoita muistiin henkilön nimi, ammattinimike ja puhelinnumero. 2. Mieti etukäteen, mitä asioita haluat tietää. Kirjoita tärkeimmät asiat itsellesi muistiin. 3. Mieti, mitä haluat kysyä. Mieti, kuinka haluat kysyä asioista. Laadi kysymykset ja kirjoita ne muistiin. 4. Valmistaudu vastaamaan kysymyksiin. Mieti etukäteen, tehdäänkö sinulle kysymyksiä. Pohdi, mitä sinulta voidaan kysyä. Valmistaudu vastaamaan kysymyksiin. 61

62 Puhelun aikana 5. Esittele itsesi ja tervehdi Tervehdi kohteliaasti ja esittele itsesi puhelun aluksi. 6. Puhu selkeästi ja esitä asiasi selvästi. Jos puhelun vastaanottaja ei ymmärrä mitä asiasi koskee, ole kärsivällinen ja selitä asia hänelle uudelleen. 7. Kysy rohkeasti Jos jokin asia jää epäselväksi, pyydä rohkeasti tarkennusta ja lisätietoja. 8. Ole ystävällinen Ole ystävällinen, silloin saat parhaimman avun. Muistathan kiittää neuvoista puhelun lopuksi. 62

63 Tulevaisuuden suunnitelma ja opiskeluaika Opiskelu kannattaa aina Opiskelu on aina tärkeää ja hyödyllistä. Voit lukea puhekuplista lukiolaisten ja ammattikoululaisten mielipiteitä siitä, miksi opiskelu on hyödyllistä. Voit löytää Tutustut uusiin Työpaikan saanti mielenkiinnonkohteita Saat ammatin! ihmisiin! on helpompaa! ja kavereita! Saat ammattitaidon! Opit uusia asioita! Saat uusia kokemuksia! Saat myös mahdollisuuksia jatko-opiskeluun! 63

64 Mitkä ovat sinun mielestäsi kaksi tärkeintä asiaa, joiden vuoksi kannattaa opiskella. Kirjoita asiat puhekupliin. Minä opiskelen, koska Minä opiskelen, koska 64

65 Haasteet opintojen aikana Ryhmätehtävä Pasin tarina Opiskelupaikan valinta oli Pasille epäselvä, kun peruskoulu päättyi keväällä. Pasi aloitti syksyllä koulutuksessa, joka ei sopinutkaan hänelle. Tämän vuoksi Pasi keskeytti opinnot. Hän haki ammattistartille ja tuli valituksi. Pasi kiinnostui ammattistartin aikana koneistajan koulutuksesta. Käytännönläheinen työ oli kiinnostanut jo aiemmin, mutta Pasi ei ollut tutustunut tarkemmin tekniikan alan vaihtoehtoihin. Valinta tuntui helpommalta, kun ammattistartilla vaihtoehtoja pääsi kokeilemaan käytännössä. Koulutuspaikka löytyi naapurikaupungista ja Pasi muutti sinne opiskelemaan. Pasi pitää koneistajan koulutuksesta, mutta hänellä on vaikeuksia teoriaopinnoissa. Lukeminen ja kokeet tuottivat ongelmia jo peruskoulussa. Töitä riittää tällä hetkellä ilman tutkintotodistustakin. Pasi tekee osa-aikaista työtä konepajalla. Aikaa pitäisi jäädä myös jääkiekkoharrastukselle ja uudelle tyttöystävälle. Kun olette lukeneet Pasin tarinan, pohtikaa yhdessä: Mitkä asiat voivat vaikeuttaa tutkinnon suorittamista Pasin tilanteessa? Miten Pasin kannattaisi toimia? Kirjoittakaa esimerkkejä seuraavan sivun taulukkoon. 65

66 Neuvoja Pasille Opintojen haasteita: Mitkä asiat vaikeuttavat Pasin opintojen suorittamista? Toimintaohje Miten Pasin kannattaa toimia? 66

67 Arjen hallinta Ajankäyttö Seuraa ajankäyttöäsi viikon ajan. Kirjoita alapuolelle esimerkkejä asioista, joihin käytät aikaasi. Opiskelu esimerkiksi: oppitunnit, kurssit, koulun projektit Työt esimerkiksi: osa-aikaiset työt, työharjoittelu Vapaa-aika esimerkiksi: harrastukset, kaverit, perhe, ostokset 67

68 Ajankäytön arviointi Seuraavaksi saat arvioida, kuinka paljon sinulla menee aikaa: opiskeluun töihin vapaa-aikaan noin tuntia noin tuntia noin tuntia Nyt voit laskea, kuinka paljon sinulle jää aikaa: kotitehtäviin, itsenäiseen opiskeluun nukkumiseen ja lepoon noin tuntia noin tuntia 68

69 Aikavarkaat Pohdi, riittääkö aikasi kaikkeen tarpeelliseen vai onko elämässäsi aikavarkaita. Aikavarkaat ovat asioita, jotka vievät turhan paljon aikaa päivästäsi. Omat aikavarkaat kannattaa tunnistaa, sillä omaa ajankäyttöä voi muuttaa. Pohdi ja kirjoita ylös, Millaisia aikavarkaita sinulla on? Miten voisit muuttaa ajankäyttöäsi? 69

70 Viikon lukujärjestys Saat laatia itsellesi ensi viikon lukujärjestyksen. Laadi lukujärjestys kalenteriin ohjeiden avulla. 1. Kirjoita kalenteriin kaksi tärkeää tavoitetta, jotka aiot toteuttaa tulevalla viikolla. Ensimmäinen tavoite liittyy opiskeluun ja toinen tavoite omaan hyvinvointiin. 2. Kun olet asettanut itsellesi tavoitteet, merkitse kalenterin seuraavat asiat: oppitunnit kotitehtävät asiointi ja kotityöt (esimerkiksi kaupassa käynti) työtunnit, jos olet töissä tai työharjoittelussa harrastukset lepo 3. Tutki kalenterisi tapahtumia ja asioita. Pohdi, liittyvätkö ne viikon tavoitteisiin. Korosta alleviivauksella tai väreillä asioita, jotka liittyvät kahteen tärkeään tavoitteeseen. Voisitko tehdä jotain muuta, että kaksi tavoitettasi toteutuu? Merkitse nämä asiat kalenteriin. Asiat tärkeysjärjestykseen Joskus sinun täytyy tehdä useita asioita samaan aikaan. Laita asiat silloin tärkeysjärjestykseen. Se on helppoa, kun päätät, mitkä asiat sinun täytyy hoitaa nyt ja mitkä voit tehdä myöhemmin. Tee siis tärkeimmät asiat ensin. Arki sujuu helpommin, kun päätät etukäteen missä järjestyksessä teet asioita. Kun keskityt yhteen asiaan kerrallaan, kiireen tunnekin katoaa. 70

71 Rahankäyttö Yksilötehtävä Saat tehdä rahankäytön harjoituksen. Kuvittele, että sinulla on käytössäsi rahaa 700 kuukaudessa. Laadi itsellesi budjetti eli talousarvio. Mieti budjetissasi, miten jaat 700 tulosi seuraaviin menoihin ja kuluihin: Budjetti Tulot: esimerkiksi opintotuki, kuntoutusraha tai palkka Menot: asuminen (esimerkiksi vuokra) ruoka puhelinlasku, internet harrastukset opiskelu (esimerkiksi oppikirjat) 71

72 Rahankäyttö opiskeluaikana Pienryhmätehtävä Moni opiskelija kamppailee heikon rahatilanteen kanssa. Opiskelijan pitääkin miettiä tarkasti, mihin rahansa käyttää. Opiskelija joutuu tinkimään monesta asiasta, eikä hän voi tehdä turhia ostoksia. Pohtikaa ryhmässä rahankäyttöä ja vastatkaa kysymyksiin. Miten saatte rahat riittämään opiskeluaikana? Mikä on mielestänne turhaa rahankäyttöä? 72

73 Järkevä rahankäyttö Opiskelijalla ei yleensä ole rutkasti rahaa käytössä. Jos sinulla on niukasti rahaa, mieti tarkasti mihin sen käytät. Voit välttää turhat ostokset, kun kysyt itseltäsi ennen uusia hankintoja: Mihin oikeasti tarvitsen tätä tavaraa tai palvelua? Mitä muuta voisin saada samalla rahalla? Pärjäänkö ilman tätä tavaraa tai palvelua? Riittävätkö rahani ostoksen jälkeen muihin menoihini? 73

74 Menestyminen opinnoissa On monia keinoja menestyä opinnoissa. Voit lukea puhekuplista lukiolaisten ja ammattikoululaisten vinkkejä siitä, miten pärjäät opiskeluissa. Ole omaaloitteinen! Ole fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti läsnä opetuksessa. Tee läksyt ja ole paikalla. That s it! Asenne ratkaisee! Ole kärsivällinen! Pidä huoli jaksamisestasi! Hoida sovitut hommat ajallaan! Käy tunneilla! Kuuntele tunneilla! Tee kotitehtävät! Muista, että opiskelu vie oman aikansa! Yritä opiskella parhaasi mukaan heti ensimmäisenä vuonna. Pysyt kärryillä sitten jatkossa. 74

75 Mitkä sinun mielestäsi on kaksi tärkeintä keinoa, joilla pärjäät opiskeluissa. Kirjoita ne puhekupliin. Minä pärjään opinnoissa, kun Minä pärjään opinnoissa, kun 75

76 Koulutuspolku-kartta Seuraavaksi suunnittelet kartan omalle koulutuspolullesi. Kartta opastaa sinua, kun matkaat kohti työelämää. Se auttaa sinua reitin varrella, kun teet valintoja tai kohtaat haasteita. Karttaan merkityt toimintaohjeet auttavat sinua haasteiden voittamisessa. Koulutuspolku-kartan täydentäminen mahdollisia haasteita. Kirjoita myös keinot, joilla aiot voittaa haasteet. Voit käyttää apuna harjoitusta, joka on työkirjan sivulla Toisen asteen opinnot Koulutuspolun ensimmäinen risteyskohta on toisen asteen opinnot. Valitse itsellesi vähintään 3 koulutusvaihtoehtoa.kirjoita ne karttaasi tärkeysjärjestyksessä. Voit käyttää näitä vaihtoehtoja yhteishaussa. Koulutuspolku -kartta on sivuilla Täydennä kartta ohjeiden mukaan. 1. Voimavarat Kirjoita kartan alkuun omat taidot, vahvuudet ja harrastukset. Kirjoita karttaan myös mielenkiinnonkohteitasi, jotka liittyvät koulutuksen ja ammatin valintaan. Nämä voimavarat vievät sinua reitillä eteenpäin! 5. Haasteet opintojen aikana Opiskeluaika alkaa, kun olet löytänyt sopivan koulutuspaikan. Kirjoita karttaan haasteita, joita voit kohdata opintojen aikana. Voit esimerkiksi pohtia, mitkä asiat vaikeuttavat tutkinnon suorittamista. Kirjoita karttaan myös keinot, joilla aiot voittaa haasteet. Käytä apunasi työkirjan tehtävää alkaen s Peruskoulu Kirjoita seuraavaksi peruskoulusi nimi. Peruskoulu on vain yksi osa opintopolkua. Sinä päätät reitillesi suunnan jatkossa. 3. Haasteet opiskelupaikan löytämisessä Sopivan opiskelupaikan löytäminen voi olla haastavaa. Kirjoita karttaan 6. Jatko-opinnot Oletko jo ajatellut, että voisit suorittaa jatko-opintoja toisen asteen opintojen jälkeen? Voit lisätä karttaan jatkoopintoihin liittyviä tavoitteita. Voit jättää kohdan myös tyhjäksi, mikäli sinulla ei vielä ole suunnitelmia jatko-opinnoista. 7. Ammatti Kuvittele lopuksi itsesi tulevaisuuteen, 76

77 esimerkiksi 10 vuoden päähän. Missä ammatissa työskentelet tuolloin? Se voisi olla toiveammattisi. Merkitse yksi tai useampi toiveammatti koulutuspolun loppuun. Nyt sinulla on käytössäsi kartta, jonka avulla voit suunnistaa eteenpäin kohti työelämää! 77

78 Lisätehtävät ja liitteet Opin parhaiten Oppimistyylit Opit uusia asioita monella eri tavalla. Voit oppia esimerkiksi näkemällä, kuulemalla ja tekemällä. Joskus uuden oppiminen voi tuntua vaikealta. Vaikeuksia voi tulla vastaan esimerkiksi lukemisessa ja kirjoittamisessa, matematiikan oppimisessa tai liikunnassa. Kaikki ihmiset oppivat uusia asioita. Täytyy vain löytää itselle sopiva oppimistyyli. Mikä on sinun tapasi oppia? Tee pieni testi itsellesi ja pohdi, miten opit mielestäsi parhaiten uusia asioita. Valitse sopivat vaihtoehdot ja merkitse ne rastilla (x). ryhmässä itsenäisesti tekemällä näkemällä kirjoittamalla kuuntelemalla puhumalla lukemalla nopeasti hitaasti pieninä paloina kokonaisuuksina muilla tavoin, miten? 78

79 Erilaisia tapoja oppia Voit oppia uusia asioita monella eri tavalla. Pohdi, millaiset oppimistavat sopivat erityisesti sinulle. Lukeminen ja näkeminen - Oppikirjojen ja ohjeiden lukeminen - Alleviivaukset ja merkinnät - Värien käyttö - Muistikarttojen tekeminen - Kuvien ja kuvioiden katsominen Kuuntelu ja puhuminen - Ohjeiden ja opetuksen kuunteleminen - Keskustelu - Ääneen lukeminen Tekeminen ja osallistuminen - Käytännön harjoittelu - Omat kokemukset - Käsien ja kehon käyttäminen - Liikkuminen Kokeilu ja tutkiminen - Asioiden kokeilu - Eläytyminen (Lähde: Prashig, B. 2003) 79

80 Omat tavoitteeni opiskeluaikana Miksi opiskelu kannattaa? Pohdi, miksi sinun kannattaa opiskella. Valitse mielestäsi kaksi tärkeintä syytä opiskella. Kirjoita ne viivoille. Opiskelen koska: Askel kerrallaan kohti tutkintoa Saavutat ammattitutkinnon askel kerrallaan. Askeleita voivat olla esimerkiksi: pääsykokeen läpäiseminen oppitunneille osallistuminen kurssin suorittaminen näytön tekeminen työssäoppimisen suorittaminen Seuraavilla sivuilla on opintojen askeleita. Kirjoita askeliin välitavoitteita, joita pitkin kuljet tutkintoa kohti. Täytä niitä opintojesi edetessä. 80

81 Tuleva opiskelupaikkani (koulutuksen nimi) Ensimmäinen opiskeluvuosi 1. askel Onnistun, koska minä: 2. askel Onnistun, koska minä: 3. askel Onnistun, koska minä: 81

82 4. askel Onnistun, koska minä: 5. askel Onnistun, koska minä: 6. askel: Onnistun, koska minä: Toinen vuosi 7. askel Onnistun, koska minä: 82

83 8. askel Onnistun, koska minä: 9. askel Onnistun, koska minä: 10. askel Onnistun, koska minä: 11. askel Onnistun, koska minä: 83

84 12. askel Onnistun, koska minä: Kolmas vuosi 13. askel Onnistun, koska minä: 14. askel Onnistun, koska minä: 15. askel Onnistun, koska minä: 84

85 16. askel Onnistun, koska minä: 17. askel Onnistun, koska minä: 18. askel Onnistun, koska minä: Neljäs vuosi 19. askel Onnistun, koska minä: 85

86 20. askel Onnistun, koska minä: 21. askel Onnistun, koska minä: 22. askel Onnistun, koska minä: 23. askel Onnistun, koska minä: 86

87 24. askel Onnistun, koska minä: 87

88 Koulutuspolkukartta 1. Mieti omia vahvuuksiasi ja mielenkiinnon kohteitasi. Kirjoita ne koulutuspolkukarttaan. 2. Kirjoita peruskoulusi nimi karttaan. 3. Koulutuksen valitseminen ei ole aina helppoa. Mitä haasteita siihen voi sisältyä? Entä ratkaisukeinoja? 4. Kirjaa ylös, mihin koulutuksiin aiot hakea. 5. Koulutus kannattaa aina. Kirjoita koulutuksen hyötyjä karttaan. Mieti myös, mitä haasteita voi tulla koulutuksen aikana? Mitä ratkaisukeinoja keksit? 6. Millaisissa työpaikoissa haluaisit työskennellä? Kirjoita toiveammattejasi ylös Omat vahvuuteni Mielenkiinnonkohteeni Peruskoulu Koulutuksen valitseminen Haasteita Ratkaisukeinoja 88

89 4. 4. Koulutusvaihtoehtoja Mahdolliset jatko-opinnot Vaihtoehtoja Koulutuksen hyödyt Työelämä Toiveammatteja Toivetyöpaikkoja

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä:

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä: Koulutuksesta työhön Selkoistetut tehtävät Nimi: Ryhmä: Tämä harjoitusvihko on selkoistettu, erityisopiskelijoille suunnattu versio Työterveyslaitoksen Koulutuksesta työhön -työkirjasta. Menetelmän ohjaamisen

Lisätiedot

WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS

WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS Sisältö Alkusanat: Työnhaku on taito, jonka voit oppia 1 1. Työnhaun lähtökohdat a. Tavoitteeni tällä hetkellä 2 b. Omien vahvuuksien tunnistaminen 3 c. Työnhaun kanavat

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

2 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun SISÄLTÖ

2 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun SISÄLTÖ Tukea työnhakuun 2 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun SISÄLTÖ 1. TYÖELÄMÄVALMIUDET JA TYÖNANTAJAN ODOTUKSET 6 2. MINÄ TYÖNHAKIJANA 9 2.1. OSAAMISENI JA VAHVUUTENI 9 2.2. KOULUTUKSENI 11 2.3. TYÖKOKEMUKSENI

Lisätiedot

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat.

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat. SAMALLE VIIVALLE Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen Ura haaveet Hissipuhe Ideasta tuotteeksi kesätyöpaikka Tietoa myös vanhemmille Sarja kuva Verkostot tutuksi Apuun Työelämäillat

Lisätiedot

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Työnhakuopas maahanmuuttajille TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Työpaikat, työnantajat... 5 Ole valmis työnhakuun... 7 Työnhaku... 9 Oman osaamisen

Lisätiedot

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN LUKIJALLE Käsissäsi on menetelmäopas ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen. Opas on koottu opinnäytetyönä, jonka toimeksiantajana toimi

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

SUOMEKSI TYÖPAIKALLA. Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen

SUOMEKSI TYÖPAIKALLA. Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen SUOMEKSI TYÖPAIKALLA Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen Sisältö Minä... 1 Työharjoittelupaikkani... 4 Kurssit... 5 Ensimmäinen päivä työpaikalla... 6 Työaika... 8 Työmatka...

Lisätiedot

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS VERKKOPALVELU OPINTOPOLkU SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLTÖ 1 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Opintopolun toimitettu sisältö... 2 Opintopolun kohderyhmät

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS KOULUTUSTIEDON VERKKOPALVELUN KONSEPTOINTI

OPETUSHALLITUS KOULUTUSTIEDON VERKKOPALVELUN KONSEPTOINTI OPETUSHALLITUS KOULUTUSTIEDON VERKKOPALVELUN KONSEPTOINTI Form and behaviour specification 2.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 5 Tausta... 5 Projektidokumentit...

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS VERKKOPALVELU OPINTOPOLkU SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLTÖ 1 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Opintopolun toimitettu sisältö... 2 Opintopolun kohderyhmät

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

Lukioon valmistava koulutus

Lukioon valmistava koulutus Lukioon valmistava koulutus (LUVA) OPISKELIJAN OPAS Kuusitie 3 67200 Kokkola Tämän oppaan omistaa: Oppaan työryhmä: Nina Aro, Eeva-Liisa Kiiskilä, Eija Varis (Kiviniityn lukio ja koulu) Kuvitus: Athena

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Työelämäpassi Opiskelijan materiaali

Työelämäpassi Opiskelijan materiaali Työelämäpassi Opiskelijan materiaali 1 SISÄLLYSLUETTELO TE-KORTISTA LYHYESTI... 2 Kortin sisältö... 2 MODUULI 2: TYÖNHAUN ASIAKIRJAT... 3 Työhakemus... 3 Ansioluettelo... 5 Eri alojen toiveita ansioluettelon

Lisätiedot

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö Oppaat ja käsikirjat 2011-10 MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN? KOULUTUSOPAS 2012 AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS SEKÄ VAPAA

Lisätiedot

Työelämän pelikäsi. Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville

Työelämän pelikäsi. Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville Työelämän pelikäsi Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville Työelämän pelikäsi -Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville Kirjoittajat: Vesa Malinen, Mikko Ylikojola Taitto: Kimmo Säikkä

Lisätiedot

ZOOMAUS OPAS. Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen. Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela

ZOOMAUS OPAS. Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen. Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela ZOOMAUS OPAS Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen 2013 Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela JÄITKÖ ILMAN OPISKELUPAIKKAA? Zoomaa eteenpäin NuorTenTIla TrIplassa ti 18.6.2013 klo

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen

Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Opi oppimaan hanke Kuntoutussäätiö Oma oppimisvalmentaja Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Työryhmä: Seija

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

ELAMA JALKEEN VALMISTUMISEN KÄYTTÄJÄN OPAS

ELAMA JALKEEN VALMISTUMISEN KÄYTTÄJÄN OPAS ELAMA VALMISTUMISEN JALKEEN KÄYTTÄJÄN OPAS ONNITTELUT! Opintosi alkavat olla lopuillaan ja varmasti mietit jo erilaisia vaihtoehtoja, miten jatkaa eteenpäin. Halusitpa jatkaa opintoja tai siirtyä jo työelämään,

Lisätiedot

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO SISÄLLYS Sivu 1 TAITAVA OPPIMINEN 4 1.1 Aikaisemmat kokemukset ja ympäristö vaikuttavat oppimiseen 4 1.2 Kehittämällä oppimistaitojasi kehität myös itseohjautuvuuttasi 4 2

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot