Kohti työelämää Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti työelämää Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä:"

Transkriptio

1 Kohti työelämää Selkoistetut tehtävät Nimi: Ryhmä:

2 Kohti työelämää opiskelijan -opas Tämä harjoitusvihko on selkoistettu, erityisopiskelijoille suunnattu päivitetty versio Työterveyslaitoksen Kohti työelämää -työkirjasta. https://verkkokauppa.ttl.fi Tämä harjoitusvihko on päivitetty Läpsy -projektin ( ) pyynnöstä Ammattiopisto Luovissa. Yhteydenotot materiaaliin liittyvissä huomioissa sähköpostitse: Kuvitus: Ammattiopisto Luovin Helsingin yksikön AV-viestinnän opiskelijat 2

3 Sisällysluettelo Omat vahvuudet ja mielenkiinnonkohteet 4 Kohti työelämää -ohjelma 4 Omat vahvuudet ja taidot 4 Vahvuudet ja taidot vapaa-ajalla 9 Vapaa-ajan taidot 9 Mielenkiinnonkohteet 10 Koulutusreitit ja vaihtoehdot 12 Koulutusreittejä 12 Koulutus peruskoulun jälkeen 13 Ammatillinen koulutus ja lukio 16 Koulutusvaihtoehtoja 21 Koulutus joka kiinnostaa minua 23 Ammatinvalintatestit 24 Opiskelupaikan valitseminen 29 Oma suunnitelma haasteiden voittamiseksi 37 Koulutukseen hakeminen 38 Taidoista ja vahvuuksista kertominen 38 Haastatteluharjoitus 42 Vuoropuhelu haastattelussa 42 Haastatteluarvio 43 Muistilista oppilaitoksen haastattelua varten 44 Hyvä käytös haastattelussa 47 Ammatinvalinnan haasteiden ratkaiseminen 48 Oma suunnitelma haasteiden voittamiseksi 50 Sosiaalinen verkosto 51 Henkilökohtainen verkosto ja sen laajentaminen 51 Sosiaaliset taidot ja niiden kehittäminen 52 Yhteyksien hyödyntäminen: Informaatiohaastattelu 55 Tiedon ja tuen hankinta 57 Onnistunut yhteydenotto 59 Muistilista yhteydenottoa varten 61 Tulevaisuuden suunnitelma ja opisekluaika 63 Opiskelu kannattaa aina. 63 Haasteet opintojen aikana 65 Arjenhallinta 67 Menestyminen opinnoissa 74 Koulutuspolkukartta 76 Lisätehtävät ja liitteet 78 Oppimistyylit 78 Omat tavoitteeni opiskeluaikana 80 3

4 Omat vahvuudet ja mielenkiinnonkohteet Kohti työelämää -ohjelma 1. Vahvuudet ja mielenkiinnonkohteet - Millaisia vahvuuksia ja taitoja sinulla on? - Millaiset työtehtävät ja ammatit kiinnostavat sinua? 2. Koulutus ja ammatit - Mitä koulutusvaihtoehtoja sinulla on? - Mitä asioita opiskelet ja harjoittelet koulutuksen aikana? - Millaisiin töihin ja ammatteihin valmistut eri koulutuksista? Omat vahvuudet ja taidot Vahvuudet tarkoittavat luonteenpiiteitä, käyttäytymistapoja ja arvoja. Vahvuudet ovat parhaita puoliasi, jotka tulevat esille vapaa-ajalla, koulussa ja työelämässä. Omia vahvuuksia voi myös kehittää. Taidot puolestaan tarkoittavat käsien, kehon ja järjen käyttöä. Taitoja ovat myös sosiaaliset taidot kuten vuorovaikutustaito. Taidot kehittyvät ja niitä voi oppia. Kun tunnistat omat vahvuutesi ja taitosi, sinun on helpompi valita sopiva koulutus ja ammatti. 3. Koulutus- ja uravalinnat - Laadit itselleni suunnitelman koulutusta ja työelämää varten. 4. Opiskelupaikan löytäminen - Miten löydät sopivan opiskelupaikan? - Keneltä saat tietoa, jos sinulla on kysyttävää koulutuksesta ja ammatinvalinnasta? - Kuinka otat yhteyttä henkilöihin, jotka ohjaavat sinua koulutus- ja ammatinvalinnassa? - Kuinka toimit oppilaitosten haastatteluissa? Miten kuvailisit itseäsi? Lue läpi luettelot vahvuuksista ja taidoista. Rastita (x) ne vahvuudet ja taidot, jotka kuvailevat sinua. Alleviivaa lopuksi ne, joita käytät mieluiten. 4

5 Vahvuuksia Luotettavuus Rehellisyys Vastuuntunto Käytännöllisyys Realistisuus (todenmukaisuus) Harkitsevuus Säästäväisyys Huolellisuus Tarkkuus Pitkäjänteisyys Sinnikkyys Ahkeruus Järjestelmällisyys Suunnitelmallisuus Johdonmukaisuus Paineen sietokyky Kärsivällisyys Rentous Rauhallisuus Itsevarmuus Joustavuus Ennakkoluulottomuus Suvaitsevaisuus Avarakatseisuus Myönteisyys (optimismi) Iloisuus Reippaus Tarmokkuus Nopeus Kunnianhimoisuus Yritteliäisyys Päättäväisyys Jämäkkyys Vakuuttavuus Itsenäisyys Oma-aloitteisuus Aktiivisuus (osallistuvuus) Innokkuus Rohkeus Seikkailunhalu Uteliaisuus Tiedonhalu Oppimishalu Oppimiskyky Pohdiskelevuus Analyyttisyys (asioiden tutkiminen, erittely, jäsentäminen) Kriittisyys Kekseliäisyys Luovuus 5

6 Mielikuvituksellisuus Omaperäisyys Taiteellisuus Ilmaisu Ilmeikkyys Vaistonvaraisuus Tunteellisuus Avoimuus Näkemyksellisyys Taitoja Sosiaalisia taitoja Ystävällisyys Kohteliaisuus Huumorintaju Rupattelutaito (small talk) Sanavalmius Esiintymistaito Sähköinen viestintä (esimerkiksi: tekstiviestit, sähköposti, facebook) Reiluus Myötätuntoisuus Auttamishalu Hienotunteisuus Hyvä ihmistuntemus Yhteistyökyky Ryhmätyötaito Tiedonhankintataito Keskustelutaito Kuuntelutaito Sovittelutaito Neuvottelutaito Suostuttelutaito Innostamistaito Johtamistaito Palveluhenkisyys Lasten ja nuorten ohjaamistaidot (neuvomis-, ohjaamis-, opetustaidot) Hoito- ja hoivataidot (lapset, vammaiset, sairaat, vanhukset) Asiakaspalvelutaidot Myyntitaidot Kielitaito ruotsin kieli Suomen kieli englannin kieli muu kieli: Matemaattisia taitoja Laskutaito Numeerinen päättelykyky Looginen päättelykyky (hoksaamiskyky) Avaruudellinen hahmotuskyky (pystyt esimerkiksi kuvittelemaan esineet eri suunnilta katsottuna) 6

7 Tietoteknisiä taitoja Tekstinkäsittelytaidot Internetin käyttö Sosiaalisen median käyttö Ohjelmointitaidot Ohjelmien käyttötaidot Luettele ohjelmia, joita käytät sujuvasti: Teknisiä taitoja Koneiden ja laitteiden tuntemus Rakentamistaito Korjaustaito Ajo- ja kuljetustaito Muita taitoja Kädentaidot (taitavuus, kätevyys) Sorminäppäryys Voimakkuus (fyysinen voima) Kestävyys Käsityötaito Liikunnalliset taidot Tanssitaito Erätaidot (esim. metsästys, kalastus, veneily, retkeily) Luonnon, eläinten ja kasvien tuntemus Maantiedon tuntemus Historian tuntemus Kulttuurien tuntemus Tyylien ja trendien tuntemus Ruokakulttuurien tuntemus Ruoanlaittotaito Kotitaloustaidot (esimerkiksi: vaatehuolto, siivous, leivonta) Organisointitaito (asioiden järjestelytaito) Suunnittelutaito Ongelmanratkaisutaito Päätöksentekotaito Kirjallinen ilmaisutaito Musiikilliset taidot Kuvataiteelliset taidot (piirustus, maalaus, valokuvaus) 7

8 Jos sinulla on vahvuuksia tai taitoja, joita ei mainita listassa, kirjoita ne tähän: 8

9 Vahvuudet ja taidot vapaa-ajalla Käytät monia vahvuuksia ja taitoja vapaa-ajalla esimerkiksi harrastuksissa. Siitä voi olla hyötyä myös monissa ammateissa tai työtehtävissä. Vapaa-ajan taidot Ryhmätehtävä Saat pohtia kysymysten avulla, mitä vahvuuksia ja taitoja käytät vapaa-ajalla. Mieti myös, miten voisit hyödyntää näitä vahvuuksia ja taitoja työelämässä. 1. Mitä harrastat? Mitä teet vapaa-ajallasi? 2. Ota esille työkirjan sivut 3 4. Pohdi luettelon avulla, mitä vahvuuksia ja taitoja käytät harrastuksissa ja vapaa-ajalla? 3. Missä ammatissa tai työtehtävissä tarvitset näitä vahvuuksia ja taitoja? Luettele useita ammatteja ja työtehtäviä. 9

10 Mielenkiinnonkohteet Onko sinulla mielessä työtehtäviä tai ammatteja, jotka kiinnostavat sinua? Ei Kyllä Kirjoita kiinnostavat työtehtävät ja ammatit viivoille: Ryhmätehtävä Pöydälle on levitetty työkortteja. Jokainen ryhmän jäsen valitsee pöydältä kaksi mielenkiintoista työkorttia. Keskustelkaa ja pohtikaa ryhmässä, mitä töitä ja ammatteja teille tulee mieleen työkorttien teksteistä. Täytä taulukot keskustelun päätteeksi. Pohdi ensin, mitkä työt ja ammatit liittyvät valitsemaasi työkortin tekstiin. Työkortit töitä ja ammatteja Valitsemani työkortin teksti Töitä ja ammatteja Mieti myös, missä voisit kouluttautua näihin ammatteihin. 10

11 Työkortit koulutus Valitsemani työkortin teksti Koulutusvaihtoehtoja Täytä taulukko keskustelun päätteeksi. Ota esille työkortit, jotka valitsit. Kirjoita työkorttien tekstit taulukon ensimmäiseen sarakkeeseen. Pohdi sitten, mitkä työt ja ammatit liittyvät työkortin tekstiin. Mieti lopuksi, missä voisit kouluttautua näihin ammatteihin. Työkortit Työkortin teksti töitä ja ammatteja koulutusvaihtoehtoja

12 Koulutusreitit ja vaihtoehdot Koulutusreittejä Peruskoulun jälkeen sinulla on monia vaihtoehtoja. Voit valita esimerkiksi ammatillisen koulutuksen, lukion tai oppisopimuskoulutuksen. Kuvassa näet esimerkkejä reiteistä työelämään. Kuva: Reitit työelämään Työelämä Tri.Lis Yliopistot Ylemmät ammattikorkeakoulut Lukio Kaksoistutkinto Ammattikorkeakoulu Ammatillinen koulutus Työkokemus Perusopetus Esiopetus 12 Kuvio 1. Suomen koulutusjärjestelmä (OPH 2011)

13 Koulutus peruskoulun jälkeen Peruskoulun jälkeen sinulla on monia koulutusvaihtoehtoja. Seuraavaksi saat tietoa lukiosta, ammatillisesta koulutuksesta, kaksoistutkinnosta, oppisopimuksesta ja nuorten työpajoista. Lukio Lukio on monipuolista eri oppiaineiden opiskelua.lukiolainen opiskelee kieliä, matematiikkaa ja useita muita oppiaineita. Lukiolainen osallistuu itse opintojensa suunnitteluun,joten hän voi valita melko vapaasti, mitä oppiaineita haluaa opiskella. Lukion opinnot ovat yleissivistäviä ja teoreettisia, joten lukiosta ei valmistu ammattiin. Lukio tarjoaa kuitenkin monipuoliset jatkoopintomahdollisuudet, ja lukiolainen voi jatkaa opintojaan esimerkiksi korkeakouluissa. ammattiin, ja moni ammattikoululainen siirtyy koulutuksesta suoraan työelämään. Mutta myös ammatillisen koulutuksen jälkeen voi hakeutua jatkoopintoihin korkeakoulussa. Lisätietoja: Kaksoistutkinto Kaksoistutkinto tarkoittaa opiskelua lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa yhtä aikaa. Kaksoistutkinnon suorittaminen kestää kauemmin kuin pelkän lukion tai ammatillisen koulutuksen suorittaminen. Opiskelijalla on oltava myös hyvä motivaatio, koska opiskeltavia asioita on enemmän. Opinnot ovat monipuolisemmat, kun opiskelet useassa oppilaitoksessa ja saat monipuoliset mahdollisuudet jatkoopintoihin. Lisätietoa: Lisätietoa: Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen tavoite on käytännön ammattitaidon hankkiminen. Opiskelu on usein tekemällä oppimista eli käytännön harjoittelua ja työtehtäviä. Ammatillinen koulutus valmistaa Oppisopimus Oppisopimuskoulutuksessa voit opiskella lähes kaikkia ammatillisia perustutkintoja. Oppisopimuksessa opiskelu tapahtuu työpaikalla, mutta opiskelija voi suorittaa teoriaopintoja myös ammatillisessa oppilaitoksessa. 13

14 Opiskelija etsii itse sopivan työnantajan ja hankkii oppisopimustyöpaikan. Opiskelija tekee kirjallisen sopimuksen oppisopimuskoulutuksen suorittamisesta työnantajan ja oppisopimustoimiston kanssa. Lisätietoa: Nuorten työpajat Nuorten työpaja on työharjoittelupaikka, joka on tarkoitettu alle 25-vuotiaille nuorille. Nuoret tekevät työpajassa erilaisia työtehtäviä, joten nuori saa pajasta työkokemusta. Työpajat opastavat myös ammatinvalinnassa sekä työ- ja opiskelupaikkojen etsinnässä. Nuori voi työskennellä pajassa 5 6 kuukautta. Nuori voi hakeutua työpajaan, kun hän on päättänyt peruskoulun tai ammattikoulun. Työpaja on hyvä vaihtoehto myös niille nuorille, jotka ovat keskeyttäneet ammattiopinnot ja etsivät omaa uraansa, ammattia tai paikkaa työelämässä. Kun nuoria valitaan työpajaan, tärkeitä valintaperusteita ovat nuoren oma kiinnostus ja työttömyys. Jos olet kiinnostunut työpajasta, ota yhteyttä kuntasi nuorisotoimistoon tai työpajaan. Voit myös ottaa yhteyttä paikkakuntasi työ- ja elinkeinotoimistoon. Sieltä saat neuvoja ja opastusta. Lisätietoa: 14

15 Ryhmätehtävä Pohtikaa ryhmässä vastauksia kysymyksiin. Voitte käyttää apuna työkirjan sivuja Mitä eroa on ammattiopistolla ja lukiolla? Mitä tarkoittaa kaksoistutkinto? 15

16 Ammatillinen koulutus ja lukio Tutustu ammatilliseen koulutukseen ja lukioon. Voit käyttää apunasi internettiä ja koulutusoppaita. Kirjoita viivoille koulutusaloihin liittyviä asioita: jotka kiinnostavat sinua joiden parissa voisit työskennellä joista haluaisit tietää enemmän Ammatillinen koulutus Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Esimerkkejä aloista ja työtehtävistä: - terveydenhoito - sairaanhoito - lastenhoito - nuorisotyö - kauneudenhoito - liikunta Asioita, jotka kiinnostavat minua sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalla: Humanistinen ja kasvatusala Esimerkkejä aloista ja työtehtävistä: - opetustyö - lasten tai nuorten ohjaus - kasvatus - nuorisotyö - lastenhoito 16

17 Asioita, jotka kiinnostavat minua humanistisella ja kasvatusalalla: Luonnonvara- ja ympäristöala Esimerkkejä aloista ja työtehtävistä: - kasvien viljely ja myynti - eläintenhoito - metsänhoito - maatalousala - ympäristönsuojelu Asioita, jotka kiinnostavat minua luonnonvara ja ympäristöalalla: Tekniikan ja liikenteen ala Esimerkkejä aloista ja työtehtävistä: - rakentaminen - korjaaminen - ajoneuvoala - elektroniikka-ala - turvallisuuden valvonta - laboratoriotyö - varasto- ja tehdastyö - vaatetus-ala - elintarvikeala Asioita, jotka kiinnostavat minua tekniikan ja liikenteen alalla: 17

18 Luonnontieteiden ala Esimerkkejä aloista ja työtehtävistä: - tietokoneet - ohjelmointi Asioita, jotka kiinnostavat minua luonnontieteiden alalla: Matkailu- ja ravitsemis- ja talousala Esimerkkejä aloista ja työtehtävistä: - matkailupalvelut - ravintolatyö - majoituspalvelut (esim. hotellit) - puhtaanapitopalvelut - kotitalous Asioita, jotka kiinnostavat minuamatkailu- ja ravitsemis- ja talousalalla: Liiketalouden ja hallinnon ala Esimerkkejä aloista ja työtehtävistä: - myynti - taloushallinto - toimistotyö - kirjasto- ja tietopalvelut - asiakaspalvelu Asioita, jotka kiinnostavat minua liiketalouden ja hallinnon alalla: 18

19 Kulttuuriala Esimerkkejä aloista ja työtehtävistä: - käsityöt - musiikki - taide - teatteri - elokuva - tanssi Asioita, jotka kiinnostavat minua kulttuurialalla: Lukiokoulutus Esimerkkejä lukion oppiaineista: - kielet - matematiikka - biologia - yhteiskuntaoppi - historia - maantiede - fysiikka - kemia - uskonto tai elämänkatsomustieto - filosofia - psykologia Asioita, jotka kiinnostavat minua lukiokoulutuksessa: 19

20 Pohdi, mistä koulutuksesta tai ammattialasta haluaisit tietää enemmän. Kirjoita kaksi vaihtoehtoa viivoille. Koulutus tai ammattiala: Mitkä asiat sinua kiinnostavat eniten tässä koulutuksessa tai ammattialassa? 20

21 Koulutusvaihtoehtoja Ryhmätehtävä Opettaja tai ohjaaja esittelee teille kolme koulutusta. Kirjoittakaa koulutusten nimet taulukkoon, joka on seuraavalla sivulla. Tutustukaa koulutuksiin tarkemmin esittelyn jälkeen. Saatte tutustumista varten koulutuskortteja ja posterin. Lukekaa koulutuskorteista koulutusta kuvaavia avainsanoja. Kiinnittäkää sitten kortit sopiville paikoille posteriin. Kirjoittakaa lopuksi seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon koulutusta kuvaavia avainsanoja. 21

22 Koulutukset ja avainsanat 1. Koulutuksen nimi: Avainsanoja koulutuskorteista: 2. Koulutuksen nimi: Avainsanoja koulutuskorteista: 3. Koulutuksen nimi: Avainsanoja koulutuskorteista: 22

23 Koulutus joka kiinnostaa minua Valitse edellisen sivun taulukosta mielenkiintoisin koulutus ja vastaa kysymyksiin. 1. Mikä koulutus kiinnostaa sinua eniten? 2. Mitkä asiat kiinnostavat sinua eniten tässä koulutuksessa? 3. Millaiset ammatit tai työtehtävät liittyvät valitsemaasi koulutukseen? 4. Millaisissa työpaikoissa voisit työskennellä koulutuksen jälkeen? 23

24 Ammatinvalintatestit AVO Työhallinnon ammatinvalintaohjelma Vaikka AVO esittelee paljon ammatteja, se ei sisällä tietoa kaikista ammateista. Toivottavasti AVOsta löytyy tietoa sinulle sopivasta ammatista. AVO on ammatinvalintaohjelma, joka toimii internetissä. Se on tarkoitettu sinulle, joka olet päättänyt peruskoulun tai lukion. AVO auttaa sinua ammatin ja koulutuksen valinnassa. AVO esittelee sinulle 300 ammattia. AVO opastaa, mikä on sopiva koulutus ammattiin, josta olet kiinnostunut. Se neuvoo myös, missä voit opiskella valitsemaasi ammattiin. AVO-verkkopalvelussa voit arvioida taitojasi ja kiinnostuksen kohteitasi. AVO sisältää kolme arviointikyselyä. Ensimmäisessä kyselyssä arvioit, mitkä ovat sinulle tärkeitä ominaisuuksia työssä. Toisessa kyselyssä arvioit, millaiset asiat sinua kiinnostavat. Kolmas kysely mittaa kykyjäsi. Kun olet tehnyt arvioinnit, AVO ehdottaa sinulle ammatteja, joissa voit käyttää taitojasi ja jotka vastaavat kiinnostuksen kohteitasi. AVO ei kuitenkaan mittaa, oletko sopiva ammattiin tai koulutukseen. Lisätietoa: (Lähde ( ): Tee ammatinvalintatesti Asetu tietokoneen ääreen ja käynnistä ammatinvalintatesti. Testi löytyy osoitteesta: Tee tässä harjoituksessa 2 testiä: 1. Työn ominaisuudet (35 kysymystä) ja 2. Kyvyt (15 kysymystä) Valitse testien jälkeen 1 niistä ammateista, joita tietokone sinulle ehdotti. Kirjoita viivalle ammatti, jonka valitsit. 24

25 Ryhmätehtävä Kertokaa toisillenne ammatit, jotka valitsitte edellisessä tehtävässä. Tutustukaa yksitellen jokaisen valitsemaan ammattiin. Lukekaa näiden ammattien kuvaukset ja ammattitiedot. Tiedot löytyvät sivuilta Vastatkaa ammatin kuvausten perusteella kysymyksiin: - Missä voit opiskella valitsemaasi ammattiin? - Mistä oppiaineista on hyötyä ammatissa? - Millaisia taitoja tai vahvuuksia tarvitset ammatissa? Täydentäkää vastaukset seuraavan sivun taulukkoon keskustelun jälkeen. Täyttäkää yhdessä jokaisen ryhmän jäsenen taulukko. 25

26 Ammatinvalinta Ammatti: Missä voit opiskella ammattiin? Oppilaitos: Millaisia taitoja ja vahvuuksia tarvitset ammatissa? Mistä oppiaineista on hyötyä ammatissa? 26

27 1. Mikä sinua kiinnostaa eniten tässä ammatissa? 2. Mitä työn vaatimia ominaisuuksia sinulla jo on? 3. Miten voisit kehittää taitoja, joita tarvitset työssä? 27

28 Tarvitsetko ohjausta ammatinvalinnassa? Entä siihen sopivan koulutuksen valinnassa? Saat ohjausta oppilaitoksista tai työ- ja elinkeinotoimistoista. - ajankohtaista tietoa koulutustarjonnasta - tietoa eri aloista ja tutkinnoista - oppilaitosten yhteystiedot - koulutusten valintaperusteet Lisäksi voit hankkia hyödyllistä tietoa internetistä. Alla muutama esimerkki internet-sivuista. Opintoluotsi on verkkopalvelu, jossa on tietoa koulutuksista ja ammateista. Siellä on myös linkkejä muille internetsivuille, joissa kerrotaan tarkemmin koulutuksista. Opintoluotsi-palvelusta saat tietoa myös opintotuesta. Lisätietoa: Ammattinetti on verkkopalvelu, jossa voit vertailla ammatteja ja aloja. Voit lukea sivuilta esimerkiksi ammattien kuvauksia, ammattilaisten haastatteluja ja tarinoita työelämään sijoittumisesta. Ammattinetistä löydät ammatteja koskevaa tietoa. Koulutusnetissä voit selvittää, mihin koulutuksiin todistuksesi kelpaavat. Lisäksi palvelussa on tietoa opiskelupaikan hakemisesta, hakuohjeet, hakulomakkeet ja nettihaut. Lisätietoa: Työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla on myös tietoa koulutuksesta, urasuunnittelusta ja ammatinvalinnasta. Sinne on koottu myös linkkejä sivustoille, jotka esittelevät opiskelumahdollisuuksia, koulutukseen hakemista ja opintojen rahoitusta. Lisätietoa: Lisätietoa: Koulutusnetti on verkkopalvelu, jossa voit tutustua eri koulutusvaihtoehtoihin. Koulutusnetistä löydät: 28

29 Opiskelupaikan valitseminen Sopivan opiskelupaikan valitseminen voi tuntua joskus vaikealta. Saatat kohdata erilaisia haasteita, mutta ne on mahdollista voittaa. Ryhmätehtävä Saatte monisteen, jossa on esimerkki henkilöstä, jolla on vaikeuksia opiskelupaikan valinnassa. Lukekaa aluksi ajatuskuplassa oleva teksti. Pohtikaa sitten, miten henkilön kannattaisi toimia. Kirjoittakaa lopuksi ohjeita monisteeseen. Esimerkki: Moniste 1 Joku koulutus pitäis hankkia. Mulle puhutaan koko ajan lukioon menosta. Lukeminen ei kauheesti kiinnostais. Mihin kannattais hakea? Miten kannattaa toimia? 29

30 Opiskelu ei kiinnosta mua. Peruskoulukin meni miten meni. Joku ammatti pitäis kuitenkin hankkia. Mitä kannattais tehdä? Miten kannattaa toimia? Kaverit hakee vartijan koulutukseen. Sinne ne yrittää houkutella myös minut. Mua kiinnostaa enemmän tietokoneet. Mitä pitäis tehdä? Miten kannattaa toimia? 30

31 Haluaisin työhön, jossa saa käyttää luovuutta ja mielikuvitusta. Pitäis vaan keksiä mihin kouluun hakea. Miten kannattaa toimia? Haluaisin päästä töihin, jossa saan työskennellä ihmisten kanssa. En vaan tiedä, mihin koulutukseen menisin. Miten kannattaa toimia? 31

32 Nuoriso-ohjaajan tutkinto kiinnostaa, mutta lähin koulu on eri kaupungissa. Miten kannattaa toimia? Haluaisin parturi-kampaajaksi, pisteet eivät riitä. Miten kannattaa toimia? 32

33 Haluaisin opiskella lähihoitajaksi, mutta kaikki kaverit aikoo lukioon. Pitäis päättää kumpaan haen. Miten kannattaa toimia? Haluaisin opiskella maalariksi, mutta kaverit menevät lukioon. Tuntuu hankalalta mennä eri kouluun kuin parhaat ystävät. Mitä ohjeita voisit antaa henkilölle? Miten hänen kannattaisi toimia? 33

34 Esimerkki: Moniste 2 Kaverit menee puualalle ammattikouluun. Mä taas olen miettinyt lukiota yhtenä vaihtoehtona. Tuntuu vähän vaikealta tämä valinta. Mitä ohjeita voisit antaa henkilölle? Miten hänen kannattaisi toimia? 34

35 Ryhmätehtävä Kuten edellisessä tehtävässä ilmeni, saatatte kohdata haasteita, kun valitsette sopivaa opiskelupaikkaa. Kirjoittakaa seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon esimerkkejä haasteista, jotka vaikeuttavat opiskelupaikan valintaa. Lisätkää niiden viereen toimintaohjeita ja keinoja, jotka auttavat haasteiden voittamisessa. 35

36 Haasteet opiskelupaikan valinnassa Haasteita, jotka vaikeuttavat opiskelupaikan valintaa Esimerkki Kaikki kaverit ovat menossa lukioon. Haluaisin mennä samaan kouluun kavereiden kanssa, mutta en tiedä onko keskiarvoni tarpeeksi hyvä. Toimintaohjeita Miten tilanteessa kannattaa toimia? Esimerkki Voisi selvittää edellisen vuoden keskiarvorajat opinto-ohjaajan kanssa. Jos keskiarvo on liian matala, sitä voi yrittää korottaa viimeisen kouluvuoden aikana. 36

37 Oma suunnitelma haasteiden voittamiseksi Tehtävänäsi on nyt pohtia, mikä sinulle on haastavinta opiskelupaikan valinnassa. Kirjoita haasteet ja toimintaohjeet kuvioon. Näin voitan haasteet Haaste Mikä vaikeuttaa opiskelupaikan valintaa? Toimintaohje Miten toimin tilanteessa? Haaste Mikä vaikeuttaa opiskelupaikan valintaa? Toimintaohje Miten toimin tilanteessa? 37

38 Koulutukseen hakeminen Taidoista ja vahvuuksista kertominen Pohdit aiemmissa harjoituksissa, millaisia taitoja ja vahvuuksia sinulla on. Seuraavaksi opit kertomaan niistä. Lue aluksi esimerkki seuraavalta aukeamalta.tee sen jälkeen yksilötehtävä, jossa kuvailet taitoja ja vahvuuksiasi. Voit käyttää apunasi sivujen 4 7 listaa. 38

39 Esimerkki: Taidoista ja vahvuuksista kertominen 1. Taito tai vahvuus: Vuorovaikutustaito! 2. Kuvaile tilannetta, jossa käytit taitoa tai vahvuutta. Milloin käytit taitoa tai vahvuutta? Missä käytit taitoa tai vahvuutta? Mitä teit? Toimin jalkapalloseuran valmentajana, koska oikea valmentaja oli poissa. Olin sijaisena koko viime kesän ja valmensin E-junioreiden harjoituksia. 3. Kerro, mitä myönteistä tästä seurasi. E-junioreiden harjoitukset pyörivät koko kesän, eikä sijaista tarvinnut etsiä seuran ulkopuolelta. Porukka mielestäni kehittyi, ja junnujen vanhemmatkin olivat tyytyväisiä. Hoidin homman kunnialla läpi. 4. Kerro, mitä hyötyä kokemuksesta on koulutuksessa, ammatissa tai työssä. Käytin valmennustehtävissä vuorovaikutustaitojani. Uskon, että vuorovaikutustaidoista on hyötyä myös koulussa ja alan töissä." 39

40 Mieti, mitkä taidot ja vahvuudet ovat tärkeitä siinä koulutuksessa tai ammatissa, joka kiinnostaa sinua. Kirjoita sitten esimerkkejä tilanteista, joissa olet käyttänyt vahvuuksiasi tai taitojasi. Ensimmäinen taito tai vahvuus 1. Taito tai vahvuus 2. Kuvaile tilannetta, jossa käytit taitoa tai vahvuutta. Milloin käytit taitoa tai vahvuutta? Missä käytit taitoa tai vahvuutta? Mitä teit? 3. Kerro, mitä myönteistä tästä seurasi. 4. Kerro, mitä hyötyä kokemuksesta on koulutuksessa, ammatissa tai työssä. Toinen taito tai vahvuus 1. Taito tai vahvuus 2. Kuvaile tilannetta, jossa käytit taitoa tai vahvuutta. Milloin käytit taitoa tai vahvuutta? Missä käytit taitoa tai vahvuutta? Mitä teit? 40

41 3. Kerro, mitä myönteistä tästä seurasi. 4. Kerro, mitä hyötyä kokemuksesta on koulutuksessa, ammatissa tai työssä. Kolmas taito tai vahvuus 1. Taito tai vahvuus 2. Kuvaile tilannetta, jossa käytit taitoa tai vahvuutta. Milloin käytit taitoa tai vahvuutta? Missä käytit taitoa tai vahvuutta? Mitä teit? 3. Kerro, mitä myönteistä tästä seurasi. 4. Kerro, mitä hyötyä kokemuksesta on koulutuksessa, ammatissa tai työssä. 41

42 Haastatteluharjoitus Kirjoitit edellisessä tehtävässä esimerkkejä siitä, kuinka olet käyttänyt taitoja ja vahvuuksiasi. Voit käyttää esimerkkejä tulevissa haastattelutilanteissa, kuten oppilaitosten pääsykokeissa. Vahvuuksien ja taitojen kertomista kannattaa harjoitella. Harjoittelun myötä toimit itsevarmasti ja tehokkaasti. Ryhmätehtävä Jakautukaa kolmen hengen ryhmiin. Harjoitelkaa ryhmässä tilannetta, jossa olette oppilaitoksen valintahaastattelussa. Haastattelija Kysy haastateltavalta: Miksi sinut pitäisi valita tähän oppilaitokseen? Jää kuuntelemaan vastausta. Haastateltava Vastaa haastattelijan kysymykseen. Voit käyttää apuna työkirjaan kirjoittamaasi esimerkkiä (katso sivu 36). Apuhenkilö Seuraa haastattelua ja tarkkaile, mitä haastateltava tekee hyvin tai vakuuttavasti. Anna hänelle haastattelun jälkeen myönteistä palautetta. Kerro, mikä haastattelussa onnistui hänen osaltaan hyvin.perustele myös, miksi haastateltava onnistui. Harjoituksessa esitätte kolmea eri roolia: haastattelijaa, haastateltavaa ja apuhenkilöä. Vaihtakaa välillä rooleja, että jokainen saa olla vuorollaan haastateltavana. Vuoropuhelu haastattelussa Haastateltava Harjoituksen aluksi haastateltava kertoo, mihin koulutukseen tai ammattiin hän haluaa: esimerkiksi: Haluan ajoneuvoasentajaksi. Esimerkkejä myönteisestä palautteesta: Istuit ryhdikkäästi ja katsoit haastattelijaa silmiin. Se antoi sinusta luotettavan vaikutelman. Kerroit selkeästi taidoistasi ja vahvuuksistasi. Sen vuoksi vaikutit itsevarmalta. 42

43 Haastatteluarvio Apuhenkilö kirjoittaa haastattelun jälkeen haastatteluarvion. Apuhenkilö perustelee arviossa, miksi hän valitsee haastateltavan opiskelijaksi. Haastatteluarvio Valitsen :n opiskelijaksi (haastateltavan nimi) Valitsen hänet opiskelijaksi, koska: Paikka ja päivämäärä Apuhenkilön allekirjoitus 43

44 Haastatteluarvio Valitsen :n opiskelijaksi (haastateltavan nimi) Valitsen hänet opiskelijaksi, koska: Paikka ja päivämäärä Apuhenkilön allekirjoitus Muistilista oppilaitoksen haastattelua varten Monissa oppilaitoksissa on pääsykoe, johon kuuluu haastattelu. Haastattelu sujuu hyvin, kun valmistaudut siihen etukäteen. Haastatteluun valmistautuminen Tehtävässä on esimerkkejä haastattelukysymyksistä. Kirjoita kysymyksiin vastaukset ja valmistaudu niiden avulla tulevaan haastatteluun. 1. Miksi haet tähän oppilaitokseen ja koulutukseen? Mieti etukäteen perustelut, miksi haet alalle. Vastaus: Haen tälle alalle, koska: 44

45 2. Miksi olisit hyvä valinta tähän koulutukseen? Kerro, millaisia taitoja ja vahvuuksia sinulla on. Mainitse ne, joista olisi hyötyä alalla. Kerro haastattelussa, miten voisit hyödyntää vapaa-ajalla oppimiasi asioita koulutuksessa tai ammattialalla. Kerro sellaisia esimerkkejä harrastuksista tai kouluajoilta, jotka osoittavat sinun sopivan alalle. Osoita innostuksesi alan opiskeluun siten, että otat alasta selvää etukäteen. Voit perehtyä opiskeluun ja koulutusaloihin opinto-oppaiden ja nettisivujen avulla. Tutustu hakemasi koulutusalan suuntautumisvaihtoehtoihin ja opintolinjoihin. Mieti, mihin haluaisit suuntautua ja kerro se haastattelussa. Vastaus: Minulla on monia taitoja ja vahvuuksia, joista olisi varmasti hyötyä alalla. Vapaa-ajan harrastukseni liittyvät koulutukseen. Olen kiinnostunut (suuntautumisvaihtoehto, opintolinja) _, koska 45

46 3. Olisiko sinulla jotain kysyttävää koulutuksesta tai oppilaitoksesta? Mieti valmiiksi muutama kysymys koulutuksesta, ammattialasta tai oppilaitoksesta. Vastaus: Voisin mielelläni kysyä muutaman kysymyksen. Kysymys 1: Kysymys 2: Kysymys 3: 4. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on? Pohdi etukäteen tulevaisuuden suunnitelmiasi. Mieti esimerkiksi, millaisissa työpaikoissa tai ammateissa haluaisit työskennellä. Vastaus: Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä 5. Mitä vielä haluaisit kertoa itsestäsi? Miten kuvailisit itseäsi? Kerro itsestäsi. Valmistaudu kertomaan jotakin itsestäsi. Pohdi, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä, ja miten ne liittyvät hakemaasi koulutukseen ja ammattialaan. 46

47 Hyvä käytös haastattelussa Tervehdi, esittele itsesi! - Kättele jämäkästi ja ryhdikkäästi - Katso haastattelijaa silmiin - Näytä innostuksesi Ole oma itsesi. - Käyttäydy niin luontevasti kuin mahdollista. - Älä ole huolestunut, mikäli jännität. Se vain osoittaa, että olet motivoitunut. Perustele kiinnostuksesi alan opintoihin. - Kerro, miksi haet oppilaitokseen. - Perustele, miksi ansaitset opiskelupaikan. - Kerro vahvuuksista ja taidoista esimerkkien avulla. Voit tehdä muistiinpanoja. - Jos haastattelussa tulee esille tärkeitä asioita, jotka olisi hyvä muistaa, kirjoitta ne itsellesi muistiin. Tärkeitä asioita voi olla esimerkiksi nimet, puhelinnumerot tai päivämäärät. Kiitä haastattelusta! - Kättele haastattelijaa lähtiessäsi. - Muista sanoa lopputervehdys. 47

48 Ammatinvalinnan haasteiden ratkaiseminen Ryhmätehtävä Ammatin ja koulutuksen valintaan voi liittyä haasteita. Ne on helpompi voittaa, kun varaudut niihin etukäteen. Jakautukaa kolmen hengen ryhmiin. Jokainen ryhmän jäsen nimeää yhden haasteen, joka voi vaikeuttaa hänen ammatinvalintaansa. Kirjoittakaa haasteet seuraavan sivun taulukkoon. Pohtikaa yksitellen jokaisen ryhmäläisen haastetta ja ehdottakaa niihin ratkaisuja.kirjoittakaa ratkaisuehdotukset taulukkoon. Kolme askelta haasteen voittamiseksi Ensimmäinen askel: Tunnista ammatinvalinnan haasteet! Mitkä asiat voivat vaikeuttaa ammatin valitsemista? Toinen askel: Miksi haaste vaikeuttaa ammatinvalintaa? Miksi tämä asia vaikeuttaa ammatin valitsemista? Kolmas askel: Miten tilanteessa kannattaa toimia? Miten kannattaisi toimia haasteen kohdalla? Miten vaikeudet voisi voittaa? Onko muita vaihtoehtoja? 48

49 Ammatinvalinnan haasteet ja niiden ratkaiseminen Ammatinvalinnan haasteet Esimerkki: Asuinpaikkakunta Miksi haaste vaikeuttaa ammatinvalintaa? Kotipaikkakunnallani ei ole sopivaa koulutusta, enkä ole varma, haluanko muuttaa pois kotoa. Miten tilanteessa kannattaa toimia? Käyn tutustumassa koulutuspaikkakuntaan ja selvitän, miten asuminen järjestyisi. Onko oppilaitoksella esimerkiksi asuntolaa? 49

50 Oma suunnitelma haasteiden voittamiseksi Mieti, mikä asia voisi vaikeuttaa sinun kohdallasiammatin tai koulutuksen valintaa. Se on sinun haasteesi. Tee nyt suunnitelman haasteen voittamiseksi. Haaste Miksi tämä asia vaikeuttaa ammatin tai koulutuksen valitsemista? Miten sinun kannattaa toimia tilanteessa? Onko muuta vaihtoehtoa, jolla voit ratkaista tilanteen? 50

51 Sosiaalinen verkosto Henkilökohtainen verkosto ja sen laajentaminen Muistele viimeistä puolta vuotta. Kenen kanssa olet keskustellut opiskeluun tai työelämään liittyvistä asioistasi? Kirjoita mielestäsi tärkeimpien henkilöiden nimet. Verkoston laajentaminen Mieti seuraavaksi sellaisia henkilöitä, joita et vielä maininnut, mutta joilla saattaisi olla tietoa sinua kiinnostavasta koulutuksesta tai ammatista. Keneltä voisit saada lisää tietoa ammateista, koulutusvaihtoehdoista tai pääsykokeista? Mistä (paikasta) voisit saada lisätietoja? Kirjoita esimerkkejä. Lue seuraavaksi esimerkki: Tietoa kaverin kaverilta. Siinä kerrotaan, kuinka Tino laajentaa henkilökohtaista verkostoaan. Pohdi lukiessasi, miten sinä voisit laajentaa omaa henkilökohtaista verkostoasi. Esimerkki: Tietoa kaverin kaverilta Tino oli kiinnostunut tietotekniikasta. Hän mietti, mistä saisi lisää tietoa alan ammateista ja koulutuspaikoista. Tino puhui asiasta kaverilleen Tealle. Tea kertoi, että hänen veljensä työskentelee tietotekniikan alalla. Tea kertoi, että veljeen voisi ottaa yhteyttä ja kysyä alan koulutuksesta. Tino otti yhteyttä Tean veljeen, joka kertoi alan töistä ja koulutuspaikoista. 51

52 Pohdi, ketkä voisivat olla sinun yhteyshenkilösi. Yhteyshenkilöt tuntevat ihmisiä, jotka opiskelevat tai työskentelevät sinua kiinnostavalla alalla. Edellisessä esimerkissä Tea toimi Tinon yhteyshenkilönä. Kirjoita viivoille sinun yhteyshenkilösi. Sosiaaliset taidot ja niiden kehittäminen Sosiaalinen taito tarkoittaa taitoa toimia muiden ihmisten kanssa. Tarvitset sosiaalisia taitoja monissa tilanteissa, kun tapaat ihmisiä vapaa-ajalla, koulussa ja työelämässä. Lue sarjakuva Matin ensimmäinen viikko koulussa. Maanantai Ensimmäinen päivä Keskiviikko Liikuntatunti Matin ensimmäinen tunti uudessa koulussa alkaa 15 minuutin kuluttua. Hän tietää luokan nimen, mutta ei vielä missä se sijaitsee. Vahtimestarin kopissa ei ole ketään paikalla. Torstai Ryhmätyö Liikuntatunnilla on ollut mukavaa ja Matti on onnistunut maalinteossa. Yksi vastajoukkueen pelaajista on turhautunut ja härnää Mattia. Perjantai Tutustumisbileet Torstaina Matti osallistuu ensimmäiseen ryhmätyöhön koulussa. Perjantaina Matti osallistuu oppilaitosken tutustumisbileisiin. 52

53 Ryhmätehtävä Vastatkaa ryhmässä kysymyksiin, jotka liittyvät sarjakuvaan Matin ensimmäinen viikko koulussa. Tehtävänne on antaa Matille ohjeita. Neuvokaa, kuinka hän voisi toimia sosiaalisissa tilanteissa, joita hän kohtaa ensimmäisen kouluviikon aikana. Maanantai Ensimmäinen päivä Mitä ohjeita antaisit Matille ensimmäisenä koulupäivänä? Keskiviikko Liikuntatunti Mitä ohjeita antaisit Matille liikuntatunnilla? Torstai Ryhmätyö Mitä ohjeita antaisit Matille ryhmässä työskentelyyn? Perjantai Tutustumisbileet Mitä ohjeita antaisit Matille bileissä? 53

54 Ota esille työkirjan sivut 4 7. Tutki Omat vahvuudet ja taidot luetteloa. Millaisia sosiaalisia taitoja sinulla on? Jos haluat, voit täydentää luetteloasi. Valitse sitten luettelosta 2 sosiaalista taitoa, joita voisit vielä kehittää. Kirjoita ne taulukkoon. Kirjoita taulukkoon myös vinkkejä, miten voisit kehittää sosiaalisia taitoja. Sosiaaliset taidot ja niiden kehittäminen Sosiaalinen taito Miten voisin kehittää sosiaalista taitoani? Pohdi vielä, mitä sosiaalisia taitoja tarvitset, kun hankit tietoa koulutuksesta tai ammatinvalinnasta. Kirjoita esimerkkejä viivoille. 54

55 Yhteyksien hyödyntäminen: Informaatiohaastattelu Informaatiohaastattelu tarkoittaa niiden ihmisten jututtamista, jotka opiskelevat tai työskentelevät sinua kiinnostavalla alalla. Voit kerätä tietoa kiinnostavasta alasta ja koulutuspaikoista haastattelemalla alan opiskelijoilta tai opettajilta. Haastattelussa voit kysyä esimerkiksi: 1. Miksi hakeuduit kyseiseen koulutukseen? 2. Mitä vahvuuksia koulutuksessasi tarvitaan? 3. Mikä opiskelussa on kivaa? 4. Mikä opiskelussa on vähemmän kivaa? 5. Mitä tietoja ja taitoja olet oppinut? 6. Mitkä taidot ovat hyödyllisiä alasi töissä? 7. Missä työtehtävissä voit työskennellä koulutuksen jälkeen? 8. Millaiset mahdollisuudet sinulla on jatko-opiskella? Voit myös keksiä omia kysymyksiä ja kirjoittaa ne viivoille. Haastatteluharjoitus Ryhmätehtävä Toteuttakaa haastatteluharjoitus, jossa haastattelette esimerkiksi toisen asteen opiskelijaa eli ammattikoululaista tai lukiolaista. Kirjoita viivoille tärkeimmät tiedot, jotka sait informaatiohaastattelusta. Voit kirjoittaa tiedot myös seuraavan sivun taulukkoon. 55

56 Millaisista taidoista on hyötyä koulutuksen aikana? Mikä opiskelussa on kivaa? Millaisia tietoja ja taitoja koulutuksessa oppii? Koulutus tai ala: Miksi minun kannattaisi hakea opiskelemaan alaasi? Millaiset mahdollisuudet ovat jatkoopiskella alallasi? Millaisia työtehtäviä alalla on? Muuta tietoa koulutuksesta: 56

57 Tiedon ja tuen hankinta Saatat kohdata haasteita, jotka liittyvät opintojen suunnitteluun tai ammatinvalintaan. Kysy epäselvissä tilanteissa rohkeasti neuvoa. Voit hankkia tietoa ja tukea esimerkiksi Työ- ja elinkeinotoimistosta tai muilta henkilöiltä. Seuraavalla sivulla on taulukko, johon voit kirjoittaa esimerkkejä tiedon ja tuen lähteistä. Tiedon ja tuen lähteet ovat paikkoja tai henkilöitä, joilta voit pyytä neuvoa, kun tarvitset apua ammatinvalinnassa tai opintojen suunnittelussa. Kirjoita myös esimerkkejä tilanteista, joissa voisit tarvita neuvoa. 57

58 Tiedon ja tuen hankinta Tiedon ja tuen lähde Esimerkki: Työ- ja elinkeinotoimiston viranomainen Esimerkkitilanne, jossa voisit tarvita neuvoa Esimerkki: Haluaisin jutella ammatinvalinnasta jonkun kanssa

59 Onnistunut yhteydenotto Ryhmätehtävä Kuvitelkaa ryhmässä tilanne, jossa tarvitsette tietoa ammatinvalinnasta. Päätätte ottaa yhteyttä oppilaitokseen tai Työ- ja elinkeinotoimistoon. Voi olla, että yhteyden ottaminen tuntuu aluksi hankalalta. Pohtikaa yhdessä vastauksia kysymyksiin: - Mikä voi tuntua hankalalta tai epämukavalta, kun otatte yhteyttä uusiin ihmisiin? - Miten tilannetta voisi helpottaa? 59

60 Täytä taulukko keskustelun jälkeen. Yhteyden ottaminen helpommaksi Hankalat tilanteet yhteydenotossa Esimerkki Soittaminen jännittää. Keinot, joilla yhteyden ottamista voisi helpottaa Esimerkki Voisin harjoitella soittamista kaverin tai opettajan kanssa. 60

61 Muistilista yhteydenottoa varten Muistilistan laatiminen helpottaa yhteyden ottamista viranomaisiin, oppilaitoksiin tai Työ- ja elinkeinotoimistoon. Tälle sivulle on koottu muistilista, joka auttaa sinua valmistautumaan yhteyden ottamiseen. Lista ohjaa sinua myös oman muistilistan laatimisessa. Muistilista Ennen puhelinsoittoa 1. Päätä kenelle soitat. Etsi yhteystiedot oppilaitoksen tai Työ- ja elinkeinotoimiston sivuilta. Kirjoita muistiin henkilön nimi, ammattinimike ja puhelinnumero. 2. Mieti etukäteen, mitä asioita haluat tietää. Kirjoita tärkeimmät asiat itsellesi muistiin. 3. Mieti, mitä haluat kysyä. Mieti, kuinka haluat kysyä asioista. Laadi kysymykset ja kirjoita ne muistiin. 4. Valmistaudu vastaamaan kysymyksiin. Mieti etukäteen, tehdäänkö sinulle kysymyksiä. Pohdi, mitä sinulta voidaan kysyä. Valmistaudu vastaamaan kysymyksiin. 61

62 Puhelun aikana 5. Esittele itsesi ja tervehdi Tervehdi kohteliaasti ja esittele itsesi puhelun aluksi. 6. Puhu selkeästi ja esitä asiasi selvästi. Jos puhelun vastaanottaja ei ymmärrä mitä asiasi koskee, ole kärsivällinen ja selitä asia hänelle uudelleen. 7. Kysy rohkeasti Jos jokin asia jää epäselväksi, pyydä rohkeasti tarkennusta ja lisätietoja. 8. Ole ystävällinen Ole ystävällinen, silloin saat parhaimman avun. Muistathan kiittää neuvoista puhelun lopuksi. 62

63 Tulevaisuuden suunnitelma ja opiskeluaika Opiskelu kannattaa aina Opiskelu on aina tärkeää ja hyödyllistä. Voit lukea puhekuplista lukiolaisten ja ammattikoululaisten mielipiteitä siitä, miksi opiskelu on hyödyllistä. Voit löytää Tutustut uusiin Työpaikan saanti mielenkiinnonkohteita Saat ammatin! ihmisiin! on helpompaa! ja kavereita! Saat ammattitaidon! Opit uusia asioita! Saat uusia kokemuksia! Saat myös mahdollisuuksia jatko-opiskeluun! 63

64 Mitkä ovat sinun mielestäsi kaksi tärkeintä asiaa, joiden vuoksi kannattaa opiskella. Kirjoita asiat puhekupliin. Minä opiskelen, koska Minä opiskelen, koska 64

65 Haasteet opintojen aikana Ryhmätehtävä Pasin tarina Opiskelupaikan valinta oli Pasille epäselvä, kun peruskoulu päättyi keväällä. Pasi aloitti syksyllä koulutuksessa, joka ei sopinutkaan hänelle. Tämän vuoksi Pasi keskeytti opinnot. Hän haki ammattistartille ja tuli valituksi. Pasi kiinnostui ammattistartin aikana koneistajan koulutuksesta. Käytännönläheinen työ oli kiinnostanut jo aiemmin, mutta Pasi ei ollut tutustunut tarkemmin tekniikan alan vaihtoehtoihin. Valinta tuntui helpommalta, kun ammattistartilla vaihtoehtoja pääsi kokeilemaan käytännössä. Koulutuspaikka löytyi naapurikaupungista ja Pasi muutti sinne opiskelemaan. Pasi pitää koneistajan koulutuksesta, mutta hänellä on vaikeuksia teoriaopinnoissa. Lukeminen ja kokeet tuottivat ongelmia jo peruskoulussa. Töitä riittää tällä hetkellä ilman tutkintotodistustakin. Pasi tekee osa-aikaista työtä konepajalla. Aikaa pitäisi jäädä myös jääkiekkoharrastukselle ja uudelle tyttöystävälle. Kun olette lukeneet Pasin tarinan, pohtikaa yhdessä: Mitkä asiat voivat vaikeuttaa tutkinnon suorittamista Pasin tilanteessa? Miten Pasin kannattaisi toimia? Kirjoittakaa esimerkkejä seuraavan sivun taulukkoon. 65

66 Neuvoja Pasille Opintojen haasteita: Mitkä asiat vaikeuttavat Pasin opintojen suorittamista? Toimintaohje Miten Pasin kannattaa toimia? 66

67 Arjen hallinta Ajankäyttö Seuraa ajankäyttöäsi viikon ajan. Kirjoita alapuolelle esimerkkejä asioista, joihin käytät aikaasi. Opiskelu esimerkiksi: oppitunnit, kurssit, koulun projektit Työt esimerkiksi: osa-aikaiset työt, työharjoittelu Vapaa-aika esimerkiksi: harrastukset, kaverit, perhe, ostokset 67

68 Ajankäytön arviointi Seuraavaksi saat arvioida, kuinka paljon sinulla menee aikaa: opiskeluun töihin vapaa-aikaan noin tuntia noin tuntia noin tuntia Nyt voit laskea, kuinka paljon sinulle jää aikaa: kotitehtäviin, itsenäiseen opiskeluun nukkumiseen ja lepoon noin tuntia noin tuntia 68

69 Aikavarkaat Pohdi, riittääkö aikasi kaikkeen tarpeelliseen vai onko elämässäsi aikavarkaita. Aikavarkaat ovat asioita, jotka vievät turhan paljon aikaa päivästäsi. Omat aikavarkaat kannattaa tunnistaa, sillä omaa ajankäyttöä voi muuttaa. Pohdi ja kirjoita ylös, Millaisia aikavarkaita sinulla on? Miten voisit muuttaa ajankäyttöäsi? 69

70 Viikon lukujärjestys Saat laatia itsellesi ensi viikon lukujärjestyksen. Laadi lukujärjestys kalenteriin ohjeiden avulla. 1. Kirjoita kalenteriin kaksi tärkeää tavoitetta, jotka aiot toteuttaa tulevalla viikolla. Ensimmäinen tavoite liittyy opiskeluun ja toinen tavoite omaan hyvinvointiin. 2. Kun olet asettanut itsellesi tavoitteet, merkitse kalenterin seuraavat asiat: oppitunnit kotitehtävät asiointi ja kotityöt (esimerkiksi kaupassa käynti) työtunnit, jos olet töissä tai työharjoittelussa harrastukset lepo 3. Tutki kalenterisi tapahtumia ja asioita. Pohdi, liittyvätkö ne viikon tavoitteisiin. Korosta alleviivauksella tai väreillä asioita, jotka liittyvät kahteen tärkeään tavoitteeseen. Voisitko tehdä jotain muuta, että kaksi tavoitettasi toteutuu? Merkitse nämä asiat kalenteriin. Asiat tärkeysjärjestykseen Joskus sinun täytyy tehdä useita asioita samaan aikaan. Laita asiat silloin tärkeysjärjestykseen. Se on helppoa, kun päätät, mitkä asiat sinun täytyy hoitaa nyt ja mitkä voit tehdä myöhemmin. Tee siis tärkeimmät asiat ensin. Arki sujuu helpommin, kun päätät etukäteen missä järjestyksessä teet asioita. Kun keskityt yhteen asiaan kerrallaan, kiireen tunnekin katoaa. 70

71 Rahankäyttö Yksilötehtävä Saat tehdä rahankäytön harjoituksen. Kuvittele, että sinulla on käytössäsi rahaa 700 kuukaudessa. Laadi itsellesi budjetti eli talousarvio. Mieti budjetissasi, miten jaat 700 tulosi seuraaviin menoihin ja kuluihin: Budjetti Tulot: esimerkiksi opintotuki, kuntoutusraha tai palkka Menot: asuminen (esimerkiksi vuokra) ruoka puhelinlasku, internet harrastukset opiskelu (esimerkiksi oppikirjat) 71

72 Rahankäyttö opiskeluaikana Pienryhmätehtävä Moni opiskelija kamppailee heikon rahatilanteen kanssa. Opiskelijan pitääkin miettiä tarkasti, mihin rahansa käyttää. Opiskelija joutuu tinkimään monesta asiasta, eikä hän voi tehdä turhia ostoksia. Pohtikaa ryhmässä rahankäyttöä ja vastatkaa kysymyksiin. Miten saatte rahat riittämään opiskeluaikana? Mikä on mielestänne turhaa rahankäyttöä? 72

73 Järkevä rahankäyttö Opiskelijalla ei yleensä ole rutkasti rahaa käytössä. Jos sinulla on niukasti rahaa, mieti tarkasti mihin sen käytät. Voit välttää turhat ostokset, kun kysyt itseltäsi ennen uusia hankintoja: Mihin oikeasti tarvitsen tätä tavaraa tai palvelua? Mitä muuta voisin saada samalla rahalla? Pärjäänkö ilman tätä tavaraa tai palvelua? Riittävätkö rahani ostoksen jälkeen muihin menoihini? 73

74 Menestyminen opinnoissa On monia keinoja menestyä opinnoissa. Voit lukea puhekuplista lukiolaisten ja ammattikoululaisten vinkkejä siitä, miten pärjäät opiskeluissa. Ole omaaloitteinen! Ole fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti läsnä opetuksessa. Tee läksyt ja ole paikalla. That s it! Asenne ratkaisee! Ole kärsivällinen! Pidä huoli jaksamisestasi! Hoida sovitut hommat ajallaan! Käy tunneilla! Kuuntele tunneilla! Tee kotitehtävät! Muista, että opiskelu vie oman aikansa! Yritä opiskella parhaasi mukaan heti ensimmäisenä vuonna. Pysyt kärryillä sitten jatkossa. 74

75 Mitkä sinun mielestäsi on kaksi tärkeintä keinoa, joilla pärjäät opiskeluissa. Kirjoita ne puhekupliin. Minä pärjään opinnoissa, kun Minä pärjään opinnoissa, kun 75

76 Koulutuspolku-kartta Seuraavaksi suunnittelet kartan omalle koulutuspolullesi. Kartta opastaa sinua, kun matkaat kohti työelämää. Se auttaa sinua reitin varrella, kun teet valintoja tai kohtaat haasteita. Karttaan merkityt toimintaohjeet auttavat sinua haasteiden voittamisessa. Koulutuspolku-kartan täydentäminen mahdollisia haasteita. Kirjoita myös keinot, joilla aiot voittaa haasteet. Voit käyttää apuna harjoitusta, joka on työkirjan sivulla Toisen asteen opinnot Koulutuspolun ensimmäinen risteyskohta on toisen asteen opinnot. Valitse itsellesi vähintään 3 koulutusvaihtoehtoa.kirjoita ne karttaasi tärkeysjärjestyksessä. Voit käyttää näitä vaihtoehtoja yhteishaussa. Koulutuspolku -kartta on sivuilla Täydennä kartta ohjeiden mukaan. 1. Voimavarat Kirjoita kartan alkuun omat taidot, vahvuudet ja harrastukset. Kirjoita karttaan myös mielenkiinnonkohteitasi, jotka liittyvät koulutuksen ja ammatin valintaan. Nämä voimavarat vievät sinua reitillä eteenpäin! 5. Haasteet opintojen aikana Opiskeluaika alkaa, kun olet löytänyt sopivan koulutuspaikan. Kirjoita karttaan haasteita, joita voit kohdata opintojen aikana. Voit esimerkiksi pohtia, mitkä asiat vaikeuttavat tutkinnon suorittamista. Kirjoita karttaan myös keinot, joilla aiot voittaa haasteet. Käytä apunasi työkirjan tehtävää alkaen s Peruskoulu Kirjoita seuraavaksi peruskoulusi nimi. Peruskoulu on vain yksi osa opintopolkua. Sinä päätät reitillesi suunnan jatkossa. 3. Haasteet opiskelupaikan löytämisessä Sopivan opiskelupaikan löytäminen voi olla haastavaa. Kirjoita karttaan 6. Jatko-opinnot Oletko jo ajatellut, että voisit suorittaa jatko-opintoja toisen asteen opintojen jälkeen? Voit lisätä karttaan jatkoopintoihin liittyviä tavoitteita. Voit jättää kohdan myös tyhjäksi, mikäli sinulla ei vielä ole suunnitelmia jatko-opinnoista. 7. Ammatti Kuvittele lopuksi itsesi tulevaisuuteen, 76

77 esimerkiksi 10 vuoden päähän. Missä ammatissa työskentelet tuolloin? Se voisi olla toiveammattisi. Merkitse yksi tai useampi toiveammatti koulutuspolun loppuun. Nyt sinulla on käytössäsi kartta, jonka avulla voit suunnistaa eteenpäin kohti työelämää! 77

78 Lisätehtävät ja liitteet Opin parhaiten Oppimistyylit Opit uusia asioita monella eri tavalla. Voit oppia esimerkiksi näkemällä, kuulemalla ja tekemällä. Joskus uuden oppiminen voi tuntua vaikealta. Vaikeuksia voi tulla vastaan esimerkiksi lukemisessa ja kirjoittamisessa, matematiikan oppimisessa tai liikunnassa. Kaikki ihmiset oppivat uusia asioita. Täytyy vain löytää itselle sopiva oppimistyyli. Mikä on sinun tapasi oppia? Tee pieni testi itsellesi ja pohdi, miten opit mielestäsi parhaiten uusia asioita. Valitse sopivat vaihtoehdot ja merkitse ne rastilla (x). ryhmässä itsenäisesti tekemällä näkemällä kirjoittamalla kuuntelemalla puhumalla lukemalla nopeasti hitaasti pieninä paloina kokonaisuuksina muilla tavoin, miten? 78

79 Erilaisia tapoja oppia Voit oppia uusia asioita monella eri tavalla. Pohdi, millaiset oppimistavat sopivat erityisesti sinulle. Lukeminen ja näkeminen - Oppikirjojen ja ohjeiden lukeminen - Alleviivaukset ja merkinnät - Värien käyttö - Muistikarttojen tekeminen - Kuvien ja kuvioiden katsominen Kuuntelu ja puhuminen - Ohjeiden ja opetuksen kuunteleminen - Keskustelu - Ääneen lukeminen Tekeminen ja osallistuminen - Käytännön harjoittelu - Omat kokemukset - Käsien ja kehon käyttäminen - Liikkuminen Kokeilu ja tutkiminen - Asioiden kokeilu - Eläytyminen (Lähde: Prashig, B. 2003) 79

80 Omat tavoitteeni opiskeluaikana Miksi opiskelu kannattaa? Pohdi, miksi sinun kannattaa opiskella. Valitse mielestäsi kaksi tärkeintä syytä opiskella. Kirjoita ne viivoille. Opiskelen koska: Askel kerrallaan kohti tutkintoa Saavutat ammattitutkinnon askel kerrallaan. Askeleita voivat olla esimerkiksi: pääsykokeen läpäiseminen oppitunneille osallistuminen kurssin suorittaminen näytön tekeminen työssäoppimisen suorittaminen Seuraavilla sivuilla on opintojen askeleita. Kirjoita askeliin välitavoitteita, joita pitkin kuljet tutkintoa kohti. Täytä niitä opintojesi edetessä. 80

81 Tuleva opiskelupaikkani (koulutuksen nimi) Ensimmäinen opiskeluvuosi 1. askel Onnistun, koska minä: 2. askel Onnistun, koska minä: 3. askel Onnistun, koska minä: 81

82 4. askel Onnistun, koska minä: 5. askel Onnistun, koska minä: 6. askel: Onnistun, koska minä: Toinen vuosi 7. askel Onnistun, koska minä: 82

83 8. askel Onnistun, koska minä: 9. askel Onnistun, koska minä: 10. askel Onnistun, koska minä: 11. askel Onnistun, koska minä: 83

84 12. askel Onnistun, koska minä: Kolmas vuosi 13. askel Onnistun, koska minä: 14. askel Onnistun, koska minä: 15. askel Onnistun, koska minä: 84

85 16. askel Onnistun, koska minä: 17. askel Onnistun, koska minä: 18. askel Onnistun, koska minä: Neljäs vuosi 19. askel Onnistun, koska minä: 85

86 20. askel Onnistun, koska minä: 21. askel Onnistun, koska minä: 22. askel Onnistun, koska minä: 23. askel Onnistun, koska minä: 86

87 24. askel Onnistun, koska minä: 87

88 Koulutuspolkukartta 1. Mieti omia vahvuuksiasi ja mielenkiinnon kohteitasi. Kirjoita ne koulutuspolkukarttaan. 2. Kirjoita peruskoulusi nimi karttaan. 3. Koulutuksen valitseminen ei ole aina helppoa. Mitä haasteita siihen voi sisältyä? Entä ratkaisukeinoja? 4. Kirjaa ylös, mihin koulutuksiin aiot hakea. 5. Koulutus kannattaa aina. Kirjoita koulutuksen hyötyjä karttaan. Mieti myös, mitä haasteita voi tulla koulutuksen aikana? Mitä ratkaisukeinoja keksit? 6. Millaisissa työpaikoissa haluaisit työskennellä? Kirjoita toiveammattejasi ylös Omat vahvuuteni Mielenkiinnonkohteeni Peruskoulu Koulutuksen valitseminen Haasteita Ratkaisukeinoja 88

89 4. 4. Koulutusvaihtoehtoja Mahdolliset jatko-opinnot Vaihtoehtoja Koulutuksen hyödyt Työelämä Toiveammatteja Toivetyöpaikkoja

Kohti työelämää - uraohjausmenetelmä

Kohti työelämää - uraohjausmenetelmä Kohti työelämää - uraohjausmenetelmä Mikko Nykänen Riitta Karhapää 17.12.2012 1 Työpajan sisältö 1.Näkökulmia koulutus- ja uravalinnan ohjaukseen 2.Käytännön sovelluksia 17.12.2012 LÄPSY -HANKE 2 Tapausesimerkki

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti on ollut todella mahtavaa! Olen todella tykännyt olla täällä ja sen myös huomaa arvosanoistani. Kiitokset ammattistartin keksijöille!

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh.

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. 0400 663346 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen Ammatillinen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit:

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit: Ammattiportfolio Ammattiprojektissa tutustutaan 3 5 ammattiin. Lisäksi projektin on tarkoitus auttaa löytämään omia vahvuuksia ja helpottaa tulevaa ammatinvalintaa. Projekti antaa myös valmiuksia työnhakuun.

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija

Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija Miten päästä työhaastatteluun? Aseina hakemus, CV ja puhelin Näytä motivaatiosi! - Hakupapereissa: sanavalinnat, yleisvire tekstissä, käytä myönteisiä

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Yhteishaku Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja

Yhteishaku Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja Yhteishaku 2018 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen perustutkinnon,

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2014. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu

Yhteishaku, kevät 2014. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Yhteishaku, kevät 2014 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Yhteishaku keväällä 2014 Kevään yhteishaussa haetaan: Ammatillisiin perustutkintoihin (52 kappaletta) Päivälukioihin Kotitalousopetukseen (entinen

Lisätiedot

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352.

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352. Q1 Olen Answered: 2,264 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 15.55% 352 84.45% 1,912 Total 2,264 1 / 47 Q2 Ikäni on Answered: 2,264 Skipped: 0 15 17 vuotta 18 20 vuotta 21 25 vuotta 26 30 vuotta yli 31 vuotta

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi.

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Selvitä ilmoituksesta pyydetäänkö sinua ottamaan yhteyttä: soittamalla, lähettämällä hakemus tai täyttämällä lomake.

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Työelämätaitoja lukiolaisille

Työelämätaitoja lukiolaisille Opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi asiantuntijaksi Työelämätaitoja lukiolaisille Leena Viitanen Mirja Väänänen ZestMarkin laatima lista työelämässä tarvittavista taidoista yritysten työnhakuilmoitusten

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Minun tulevaisuuteni. 3. Arvaa, mikä työ! A. mistä asioista koulutuksen käynyt tietää.

Minun tulevaisuuteni. 3. Arvaa, mikä työ! A. mistä asioista koulutuksen käynyt tietää. Minun tulevaisuuteni 3. Arvaa, mikä työ! Ohessa on ammattilaisten kuvauksia omasta koulutuksestaan. Päättele tai ota selvää, A. mistä asioista koulutuksen käynyt tietää. B. mihin töihin kuvattu koulutus

Lisätiedot

Liite 2: Opiskelijakysely

Liite 2: Opiskelijakysely Liite 2: Opiskelijakysely Sukupuoli ( ) Nainen ( ) Mies Ikä ( ) 18-24 ( ) 25-30 ( ) 31-44 ( ) 45-59 ( ) yli 60 Mistä maasta olet kotoisin? (pudotusvalikko, maat) Mikä on äidinkielesi? (pudotusvalikko,

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ)

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ) Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ) OPPILAS JA PUHELIN KOULU JA LUOKKA TYÖPAIKKA JA PUHELIN OPO JA PUHELIN 1 RAPORTTI TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISESTA Työpaikka

Lisätiedot

REDU ALKU-kysely KOONTI

REDU ALKU-kysely KOONTI REDU ALKU-kysely 2017 - KOONTI Vastausprosentti: 80% Toimintayksikkö, jossa opiskelet Vastaajien määrä: 659 Oletko ammattilukio-opiskelija? (Vastaajien määrä: 659) Ikä Mihin alla lueteltuu ikäryhmään kuulut?

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Miten löytää itselle sopiva ala? (dia 3) Tuntiin voi virittäytyä pohtimalla dian kysymyksiä yhdessä ryhmän kanssa.

Miten löytää itselle sopiva ala? (dia 3) Tuntiin voi virittäytyä pohtimalla dian kysymyksiä yhdessä ryhmän kanssa. 17. Löydä oma alasi Keskeiset sisällöt eri ammattialoihin tutustuminen omien kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen Tuntitehtäviä Miten löytää itselle sopiva ala? (dia 3) Tuntiin voi virittäytyä pohtimalla

Lisätiedot

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016 Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta Ajankohtaista abien ohjauksessa OP1-kurssin abivuoden opotunnit ovat olleet 1. ja 3. jaksossa. Hakuinfo järjestetään

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

oppimisella ja opiskelemisella

oppimisella ja opiskelemisella MITÄ ON OPPIMINEN? Miten, milloin ja missä ihminen oppii esim. suomen kieltä? Miten huomaat, että olet oppinut jotain? Mikä ero on oppimisella ja opiskelemisella? Mikä on PASSIIVISTA OPPIMISTA AKTIIVISTA

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN HUOLTAJAILTA 29.11.2017 TERVETULOA! Lukion viimeisenä vuonna nuoren mielessä on monia kysymyksiä Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta

Lisätiedot

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta tulee isona? Mitkä ovat vahvuuteni? Missä olen hyvä? Kiinnostavatko minua enemmän teoreettiset vai käytännönläheiset ammatit

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ. 1. Päiväkoti peruskoulutus ammatillinen koulutus, johon myös oppisopimus koulutus

SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ. 1. Päiväkoti peruskoulutus ammatillinen koulutus, johon myös oppisopimus koulutus SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ. 1. Päiväkoti peruskoulutus ammatillinen koulutus, johon myös oppisopimus koulutus SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ LASTEN KOULUTUS on olemassa yksityisiä päiväkoteja, mutta enemmistö

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT Viherlaakson lukio Vanhempainilta 30.8.

JATKO-OPINNOT Viherlaakson lukio Vanhempainilta 30.8. JATKO-OPINNOT Viherlaakson lukio Vanhempainilta 30.8. Jakoissa 1. - 3. ABI-VUOSI opiskelu koostuu jäljellä olevista pakollisista kursseista sekä yo-kokeisiin treenaavista syventävistä ja soveltavista kursseista

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten

Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten Johdanto Työssäoppimispaikkaa haetaan ulkomailta samoin kuin muutakin työtä. Hakupapereista: - CV kertoo, kuka olet - Hakukirje kertoo,

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Tavoitteista Ajankäytöstä Suunnitelmallisuudesta 4.10.2013 esitys tulee http://teemailtapaivat.wikispaces.com Aika http://www.locksleynet.com/wp-content/uploads/2010/07/24-hour-clock.jpg

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00

KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00 Nissnikun koulu Kirkkoharjun koulu KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00 Tervetuloa peruskoulun päättöluokkien huoltajille sekä oppilaille tarkoitettuun koulutusesittelyyn,

Lisätiedot

Ajankäytön suunnittelu opiskelussa. SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Susanna Reunanen 29.10.2015

Ajankäytön suunnittelu opiskelussa. SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Susanna Reunanen 29.10.2015 Ajankäytön suunnittelu opiskelussa SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Susanna Reunanen 29.10.2015 Sisältö Ajankäytön suunnittelu Ajankäytön vinkkejä Esimerkkejä ajankäytön suunnitteluun Linkkejä 30.10.2015

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista, että

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Unelmien työ (90 min)

Unelmien työ (90 min) Unelmien työ (90 ) Oppitunti on mahdollista toteuttaa myös 45 uutissa. Tällöin toteutetaan kohdat 1, 2 ja 3 (lyhennettyinä) sekä Unelmien työpaikan yksilötyöskentelyosuus (15 ). Voit soveltaa tehtävän

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU

Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU KOULUTUSTARJONTA KEVÄT 2014 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu opiskelijoita n. 550 henkilökuntaa n. 60 3 koulutusalaa 3 toimipistettä Koulutukset haku keväällä

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS ja KEVÄÄN YHTEISVALINTA 2013. Maijamäen koulu

OPINTO-OHJAUS ja KEVÄÄN YHTEISVALINTA 2013. Maijamäen koulu OPINTO-OHJAUS ja KEVÄÄN YHTEISVALINTA 2013 Maijamäen koulu Opinto-ohjaajat Ritva Jalava puh. 044 7334 658 ritva.jalava@naantali.fi 9 C, D, E ja G ja osa erityisoppilaista Saija Kauppinen puh. 044 7334

Lisätiedot