Hallitusohjelman keskeiset liikennepoliittiset kysymykset Luosto Classic Business Forum

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitusohjelman keskeiset liikennepoliittiset kysymykset Luosto Classic Business Forum 7.8.2015"

Transkriptio

1 Hallitusohjelman keskeiset liikennepoliittiset kysymykset Luosto Classic Business Forum Kyösti Orre YTL/Logistiikka-asiakkaiden neuvottelukunta LONK

2 Esitysagenda Parlamentaarinen Korjausvelkatyöryhmä Hallitusohjelmaneuvottelut Hallitusohjelma ja liikenne Liikenteen ja infran rahoitus Biotalous ja puhtaat ratkaisut Digitalisaatio ja liikenne Arktinen mahdollisuus Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Yhteenveto

3 Korjausvelkatyöryhmä, esitykset Liikenneministeri Merja Kyllösen asettama Parlamentaarinen ryhmä, raportissa ei eriäviä mielipiteitä! Korjausvelka täytyy kääntää laskuun 100 M velan pysäyttämiseksi 50 M velan vähentäminen 50 M ostovoiman turvaamiseksi Lisärahaa yksityistieverkolle (X*10 M ) Väyläverkon parantaminen 50 M pienet parannustoimet TEN-T verkon kehittäminen, EU-tuet

4 Korjausvelkatyöryhmä, esitykset jatkuu Rahoitusmallit, jatkuu Budjettirahoitus Investointimenojen jaksottaminen Liikennerahasto (budjetin ulkopuolinen) Hyötyjä maksaa periaate Budjetointimenettelyn muuttaminen (käyttömenot/investoinnit; omat, erilliset budjetit) Rakenneuudistukset 12-vuotinen liikennepoliittinen tavoitesuunnitelma Digitalisuuden moninainen hyödyntäminen (kartat jne.) Riittävän rahoituksen varmistaminen investoinneille Määrärahojen kohdentaminen suunnitelmallista, läpinäkyvää, pitkäjänteistä ja vaikutuksia arvioivaa

5 Korjausvelan rahoitustasot Lähde: LVM

6 Hallitusohjelmaneuvottelut Korjausvelkatyöryhmän tulokset noteerattiin hyvin liikenneasioissa Hallitusneuvotteluissa ei kuitenkaan ollut omaa liikennetyöryhmää! Hallituksen kärkihankkeissa ei mainintaa liikenteestä Joukkoliikenne, varsinkin raideliikenne, noteerattu huonosti hallitusohjelmassa asuntotuotanto ja kaavoitus noteerattu Ei pitkän ajan suunnitelmaa edelleenkään liikenteelle Liikennepoliittinen selonteko? Ei mainintaa!

7 Hallitusohjelman liikenneosuus Lisärahaa 600 M korjausvelan selättämiseen Rahat valtion yhtiöiden taseista? Vai mistä? TEN-T rahoituksen käyttö nykyistä enemmän Mikä on virallinen laskelma hallitusohjelman liikennerahoista? Onko ajateltu painotusta radat/tiet? Ohjataanko joku osuus rahasta korvamerkittynä siltoihin (maantie/rautatie)? Ei aloiteta uusia liikenneinvestointeja => Elinkeinoelämä tarvitsee myös investointeja! Vinjettimaksu raskaalle liikenteelle, korvataan jotenkin(?) Elinkeinoelämä ei halua tiemaksuja Pohjoinen ulottuvuus => Mitä tehdään? (Lipposen raportti)

8 Hallitusohjelma, muita huomioita Verotuksen painopiste haittaveroihin Esim. dieselin alhaisempaa valmisteveroa voidaan korottaa (vrt. bensiini), veroero n. 500 M Työkoneiden polttoaineiden CO₂ -komponenttia korotetaan (+75 M, sis. lämmitys) Rataveron poistoa ja väylämaksun puolitusta jatketaan 1 vuodella (-55,3 M ), EHDOLLINEN Valmisteverotus, autoverotus ja maahantuonnin arvonlisäverotus Verohallinnon hoidettavaksi Tullilta Ajoneuvoverotus Trafilta Verohallintoon(?)

9 Hallitusohjelma, muita huomioita Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen yhteydessä rakentamisen lupa- ja valvontaprosessit arvioidaan uudelleen Julkisesti tuetuissa henkilökuljetuksissa tavoitellaan 10 %:n säästöä 2017-, mm. digitalisaatiota lisäämällä Henkilö-, posti- ja tavarakuljetuksia koskeva lainsäädäntö uudistetaan

10 Lahden ohikulku yksi tärkeä investointikohde KUSTANNUKSET Hankkeen kustannusarvio on 275 M (Maarakennuskustannusindeksi, MAKU 130, 2010=100). Kustannuksista esitetään valtiolle 198 M ja kunnille 77 M

11 Maantiesiltojen rahoitustarve Lähde: LiVi

12 Liikenteen hinnoittelu - Liikennevirasto Liikennevirastolta valmistunut raportti Tulotavoitteen määritys Tieliikenteen verot Tulostavoite määräytyy valtion menojen odotetun kehityksen mukaan Ratamaksu Väylämaksu Lentoliikenteen liikennemaksut Ei tavoitetta; tulot määräytyvät pitkälti direktiivin mukaisen minimihinnoittelun ehdoilla Rannikon kauppamerenkulkua palvelevan väylänpidon, jäänmurron, VTS:n ja merenmittauksen kustannukset Palvelutarjonta itsenäisesti liikennemaksutulojen sekä muiden tulojen rahoituksella Määrä/vuosi Erityisverot yhteensä 4-4,5 Mrd /v M /v M /v Ei ilmoiteta julkisesti Vero- /maksutulojen ja infrarahoituksen kytkös Ei kytköstä Kytkös ratamaksun perusmaksussa Ei suoraa kytköstä; laskennallinen tarkastelu Suora kytkös

13 Liikenteen hinnoittelu Liikennevirasto, jatkuu Hallitusohjelmassa mainittu Vinjettimaksun käyttöön otto raskaalle liikenteelle Hinnoittelun yhtenäistäminen eri liikennemuodoissa vaatii tavoitteiden yhteistä määrittelyä, esim.: Infrastruktuurikustannusten kattaminen Liikenteen kysynnän ohjaaminen Ilmaston ja ympäristön suojelu Valtion tulojen kartuttaminen Ensisijainen voisi olla infrakulujen kattaminen, tähän voidaan lisätä kysynnän ohjaaminen VERO vai MAKSU?

14 Liikenteen hinnoittelu Liikennevirasto, jatkuu VERO Eduskunnan päätäntävallassa Ohjaus mm. yhteiskuntapoliittista (ilmasto, alueellinen tasa-arvo jne.) MAKSU Päätäntävalta määritetään lainsäädännössä, esim. infran haltija Ohjaus (kapasiteetin hallinta, liikenteen toimivuus jne.) Rata- ja vesiliikenteelle olisi tehtävä joitain muutoksia Tieliikenteen kohdalla auto- ja ajoneuvovero korvattava (osittain) tiemaksulla/verolla Polttoainevero, osa energia- ja ilmastopolitiikkaa

15 Vinjettimaksu Vaikutukset selvitetty 2008: Järjestelmän investointikustannus 13 M, käyttökustannus 3 M Ulkomainen kalusto maksaisi n. 7,5 M Kotimaiselle kalustolle M Mikä on muuttunut 2015? Vinjettidirektiivin maksuperusteet ennallaan laskelma edelleen relevantti Komissiolta tulossa uusi ehdotus 2016 Polttoaineveron korotuksista yrityksille aiheutunut 160 M lisäkustannus dieselveron palautus tarvitaan tähän kevennykseen Transitoliikenne vähentynyt oleellisesti Ei siis edelleenkään perusteltu Ei tuota mitään esim. tienpitoon Lisää kuluja julkishallinnolle ja byrokratiaa suomalaisyrityksille Ei vaikuta ulkomaisen kaluston määrään ja kilpailuasetelmaan Syö logistiikkakustannusten kevennysvaran dieselveron palautuksella KO 15

16 Biotalous ja puhtaat ratkaisut - Ilmastohaasteisiin vastaaminen Hallituksen tuore autoveropäätös näyttää suuntaa Autoveron lasku, < 140 g/km CO₂ -veron raja Painottuu vähäpäästöisiin autoihin Veron laskeminen tehdään 4 yhtä suuressa erässä , yhteensä 200 M Ajoneuvoveroa lisää 100 M Romutuspalkkiokokeilu => kokemukset Vaihtoehtoisilla polttoaineilla vastataan 2020 ja 2030 ilmastohaasteisiin Liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus 40 % vuonna 2030! Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkostosta on tehty tuore suunnitelma LVM:ssä yhdessä alan toimijoiden kanssa Miten verotuksella voidaan edesauttaa siirtymistä? LNG-terminaalit tukevat myös liikenteen polttoaineiden saantia

17 Liikenteen khk-päästöjen perusennuste: päästövähennys v n. 20 % ja n. 30 % v (vrt. v. 1990) Ilmaliikenne Vesiliikenne Milj. t CO Lähde: LVM Raideliikenne MP+Mopot Kuorma-autot Linja-autot Pakettiautot Henkilöautot

18 Julkiset sähkölatauspisteet (vas.), E85 asemat (oik.) Lähde: LVM Sähkölatauspisteet E85 asemat

19 Kaasutankkausasemat 2020 (vas.), mahdolliset vetyasemat (oik.) Kaasutankkausasemat Vetyasemat Lähde: LVM

20 Digitalisaatio - Liikenne palveluna Maas Mobility as a Service 23 suomalaista yhtiötä ovat käynnistäneet yhteistyön tavoitteena luoda Suomen ensimmäinen liikenteen palveluoperaattori Tavoite saada matkaketjuista helppoja Yhdistetään eri palvelun tarjoajien tuotteita palvelupaketeiksi, XX /kk Taksi, bussi, ratikka, juna, pyörä, vuokraauto jne. Eli ostetaan palveluja, ei välineitä tai lippuja Synnytetään operaattoreita, jotka vastaavat kehityksestä ja operoinnista Luotava standardeja ja pelisääntöjä ensi vaiheessa Palvelut käytössä Muut maat: Ruotsi, Skotlanti, USA

21 Arktinen mahdollisuus EK ja muutamat sen jäsenliitot teettivät Paavo Lipposella raportin Arktisen alueen hyödyntämisestä Hankearvio Barentsin alueella arvioitu olevan 140 Mrd Lipponen antoi 10 suositusta tahtotilaksi arktiseen ja pohjoiseen politiikkaan vaalikaudelle Suositukset liikenteen, matkailun ja infran kannalta: Vahvistetaan yritysten roolia pohjoisen ja arkisen politiikan valmistelussa. Politiikan tulee olla valtakunnallista siten, että koko Suomen yritykset huomioidaan. Määritellään selkeä strategia, kuinka Suomi edistää meille tärkeitä infrastruktuurihankkeita EU:ssa (TEN-T). Parannetaan Pohjois- Suomen saavutettavuutta niin teollisuuden kuin matkailun näkökulmasta, mm. E8 tie Tromssaan/Skibotniin sekä Kirkkoniemelle

22 Arktinen mahdollisuus, jatkuu Suositukset liikenteen, matkailun ja infran kannalta: Tehdään Suomesta logistiikan, tietoliikenteen ja big datan globaali solmukohta. Tiivistetään valtiovallan johdolla energiayhteistyötä Pohjoismaiden kesken. Pohjoismaiden tulee vahvistaa kilpailuasemaansa ja vaikuttaa aktiivisesti EU:n energiamarkkinoiden kehittämiseen. Laaditaan yhteinen pääministeritason ohjelma rajaesteiden poistamiseksi Pohjoismaiden väliltä. Perustetaan yrityksille tietokeskus, jonka tehtävänä on tuottaa hankeinformaatiota sekä antaa neuvontaa etenkin tarjous- ja aloitusvaiheessa

23 Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi LVM, MMM, TEM ja YM tehneet, sidosryhmiä kuultu Tämä olisi ollut hyvä pohja pitkäjänteiselle liikennesuunnitelmalle Kolme kehitysnäkymää Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän tavoitteellinen kehityskuva vuodelle 2050 Lähde: LVM, MMM, TEM, YM

24 Kehitysnäkymät Globalisaatio ja ilmastonmuutos kasvavia haasteita Globalisaatio lisää vuorovaikutusta, mutta myös riippuvuutta Ilmastonmuutos, vähähiilisyys ja resurssitehokkuus läpileikkaavia ilmiöitä Digitalisaatio ja biotalous osaamisyhteiskunnan perustana Digitaaliset palveluverkot => alueriippumattomuus Biotalous luo mahdollisuuksia Suomelle Kaupungistuminen jatkuu ja metropolikehitys vahvistuu 2050 lähes 50 % suomalaisista asuu neljässä suurimmassa seutukunnassa Vuoteen 2040 > 65 vuotiaiden määrä kasvaa 1,0 miljoonasta 1,6 miljoonaan

25 Yhteenveto Liikenteelle annetaan rahaa kunnossapitoon ja korjauksiin, mutta ei investointeihin Liikenteen verotuksessa orastavaa muutosta Liikenteen Ilmastohaasteiden eteen on keinoja olemassa Digitaalisuus tuo omia mahdollisuuksia Arktinen mahdollisuus odottaa Liikenteen sarka vielä sekava hallitusohjelmassa!

26 KIITOS!

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Sisällysluettelo Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6

Lisätiedot

Missä menet, Suomi-infra? Uusien avausten vuosi 2015

Missä menet, Suomi-infra? Uusien avausten vuosi 2015 Missä menet, Suomi-infra? Uusien avausten vuosi 2015 Korjausvelkatyöryhmä: Rahoitus ja rakenteet remonttiin. 2 Kohti yhteistä tilannekuvaa Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

Liikenteen cleantech mihin lait ja politiikka ohjaavat?

Liikenteen cleantech mihin lait ja politiikka ohjaavat? Liikenteen cleantech mihin lait ja politiikka ohjaavat? Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen cleantech-hankinnat, 9.10.14 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt - nykytilanne Kotimaan

Lisätiedot

Suomen rautateiden kehitys

Suomen rautateiden kehitys Jose Hämäläinen Jose Lahtinen Eero Lehto Sakari Uimonen Suomen rautateiden kehitys RAPORTTEJA 22 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS Raportteja 22 Helsinki 2011 Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta

Lisätiedot

Liikenteen ympäristöstrategia 2013 2020

Liikenteen ympäristöstrategia 2013 2020 Liikenteen ympäristöstrategia 2013 2020 Julkaisuja 43/2013 Liikenteen ympäristöstrategia 2013 2020 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tie- ja liikenneinvestointien rahoitukseen lisää joustavuutta: Soveltuisivatko tie- ja liikennerahastot Suomeen?

Tie- ja liikenneinvestointien rahoitukseen lisää joustavuutta: Soveltuisivatko tie- ja liikennerahastot Suomeen? Tie- ja liikenneinvestointien rahoitukseen lisää joustavuutta: Soveltuisivatko tie- ja liikennerahastot Suomeen? Selvityshenkilö Pasi Holm 13.11.2009 3 ESIPUHE Tie- ja liikennerahastojen käyttö liikennehankkeiden

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön

Liikenne- ja viestintäministeriön Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätös vuodelta 2012 15.3.2013 Sisäisiä julkaisuja 2/2013 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Sisällys 1. Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta Liitteet

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta Liitteet Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta Liitteet 1 Hallituksen veropoliittinen linjaus 2 Ehdolliset lisätoimet 3 Kuntien kustannusten

Lisätiedot

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi Eera Finland Oy Itämerenkatu 5 FIN-00180 Helsinki Tel +358 (0)201 588 588 Fax +358 (0)201 588 500 Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi TURVALLISUUS TURVALLISUUS LIIKENTEEN SUJUVUUS YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Ratkaisujen Suomi. Liitteet. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta

Ratkaisujen Suomi. Liitteet. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Liitteet 1 Hallituksen veropoliittinen linjaus 2 Ehdolliset lisätoimet 3 Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä

Lisätiedot

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Lausuntoversio 10.11.2014 Kannen valokuva: Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824

Lisätiedot

Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS

Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS 2 1. Toimeksianto Sain liikenneministeri Anu Vehviläiseltä 20.9.2007 seuraavan toimeksiannon: Liikenneministeri Anu

Lisätiedot

Kansallinen älyliikenteen strategia. Selvitysmiehen ehdotus

Kansallinen älyliikenteen strategia. Selvitysmiehen ehdotus Kansallinen älyliikenteen strategia Selvitysmiehen ehdotus Sisältö Lähetekirje... 2 Johdanto... 4 Kansallinen älyliikenteen strategia... 6 1. Älyliikenteen visio... 6 2. Älyliikenteen seitsemän periaatetta...

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 72/2007. Liikenneinvestointien rahoituksen kehittäminen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 72/2007. Liikenneinvestointien rahoituksen kehittäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 72/2007 Liikenneinvestointien rahoituksen kehittäminen Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.12.2007 Tekijä Selvitysmies Raimo Sailas Julkaisun

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön

Liikenne- ja viestintäministeriön Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätös vuodelta 2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä. toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824 Satakuntaliitto 2015 Vaihde: (02) 620 4300 Fax:

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN 31 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN Katsaus liikenteen hinnoitteluun Juha Tervonen Katsaus liikenteen hinnoitteluun Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 31/2015 Liikennevirasto

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS

LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS PTT raportteja 249 PTT Reports 249 LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS Suomi Ruotsi vertailua Pasi Holm Jyri Hietala Valtteri Härmälä Helsinki 2015 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös vuodelta 2014

Liikenneviraston tilinpäätös vuodelta 2014 Liikenneviraston tilinpäätös vuodelta 2014 2015 Liikennevirasto Liikenneviraston tilinpäätös vuodelta 2014 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Taide osana meluntorjuntaa Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 4. 2008 21.4.2008 1. Uutisia 2. Kuljetusala.com 3. EK:n uutisia 4. Projektit

Lisätiedot

15 Kaupunkiseudut ja liikenne

15 Kaupunkiseudut ja liikenne 15 Kaupunkiseudut ja liikenne Kokemuksia eurooppalaisista katuraitiotiehankkeista Kai Rintala, KPMG Oy Ab Ei kirjallista esitystä. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelumenetelmänä Mika Ristimäki,

Lisätiedot

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 +

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + 2014 Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035 + 2014 ISBN 978-952-320-000-5 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi

Lisätiedot

1(8) 14.11.2013 luonnos. Rakennepoliittisen ohjelman jatkovalmistelu: 2.1b Ympäristön kannalta haitalliset tuet

1(8) 14.11.2013 luonnos. Rakennepoliittisen ohjelman jatkovalmistelu: 2.1b Ympäristön kannalta haitalliset tuet 14.11.2013 luonnos 1(8) Rakennepoliittisen ohjelman jatkovalmistelu: 2.1b Ympäristön kannalta haitalliset tuet Rakennepoliittisen ohjelman mukaan Toteutetaan ympäristölle haitallisten tukien kohdentamista

Lisätiedot

Liikenteen hinnoittelu

Liikenteen hinnoittelu ESPOO 2004 TUTKIMUSRAPORTTI RTE 2805/04 Liikenteen hinnoittelu Kokemuksia, tutkimustarpeita ja soveltuvuusarvioita Kari Karessuo, Marko Nokkala, Jukka Räsänen VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Liikenteen

Lisätiedot