Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan myöntämät tutkimus- ja kehittämishankeluvat v. 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan myöntämät tutkimus- ja kehittämishankeluvat v. 2015"

Transkriptio

1 Sivu 1 (6) Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan myöntämät tutkimus- ja kehittämishankeluvat v Tutkimuksen nimi Tutkimuksen tekijä Muut tekijät Organisaatio Toimiala/ Tulosalue/ Kohdealue Arvioitu valmistumisaika Lastensuojelutarpeen selvitys Ahokas Johanna Tampereen yliopisto/ Porin yksikkö Asiakasperheen hyvinvoinnin muutos perhetyön prosessissa Calenius Jaana Kivinen Jenni Types of problem gambling (Ongelmapelaamisen lajit) Egerer Michael Perhe Managing cultural change in organizations-an agentic perspective Granroth Lasse Aalto-yliopisto Egenvård av sömn. Rekommendationer för en god sömn och hur den uppnå Hur du främjar din mentala hälsa. Ett utvecklingsarbete för Vanda stad Grönlund Anu Grönlund Anu Krogerus Charlotta Martin Jennifer Ergonomiska rekommendationer i vardag och arbete Grönlund Anu Nylund Lola Smart användning av smarttelefoner- en systematisk forskningsöversikt över de vanligaste problemen i stöd- och rörelseorganen vid fel- eller överanvänding och hur man undviker dem Grönlund Anu Lindahl Anders Egenvård för en balanserad näring och viktkontroll Grönlund Anu Lönnberg Alexandra Päihteet Grönlund Anu Berts Jonathan Muistisairaudet Grönlund Anu Innanen Sami terveysasema

2 Sivu 2 (6) Tukiperhetoiminnan tarve ja tavoitteet Vantaalla, tukiperheiden arvioimana Hautala Sara Seinäjoen ammattikorkeakoulu SILVER muutosvalmennukseen liittyvän työaikakokeilun vaikutukset kotihoidon henkilöstön työtyytyväisyyteen Huuhtanen Kaisa Saarikoski Ville vanhusten avo RAI-prosessi Vantaan kotihoidossa Iharvaara Outi THL Vanhus - kunnan sosiaalipalvelua vai terveyspalvelua. Sosiaalityöntekijöiden puheenvuoroja kuntien tarjoamien vanhuspalvelujen muutoksesta 2000-luvulla Ilonen Pasi Itä-Suomen yliopisto vanhusten avo vanhusten avo Mielenterveyskuntoutujien näkemyksiä ja kokemuksia Riihenajan päiväryhmätoiminnasta Ikonen Sanna Leino Johanna Kielellinen erityisvaikeus (SLI) sekä kuntoutuksen ja elämänhallinnan kokemukset myöhäisessä teini-iässä Isoaho Pia Isotalo Leena Vantaan kaupunki kuntoutustoiminta Riihenajan ammatillinen tukihenkilötoiminta asiakkaan näkökulmasta Karekallas Inka Voimavaralähtöisyys ja yhteistoiminta ikääntyneen toimintakyvyn tukemisen lähtökohtina kotihoidossa Kari Lea Savinainen Kirsi vammaisten avo Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Karvinen Ikali Koski Arja, Kattainen Eija, Sukula-Ruusunen Kirsi, Suikkala Arja Diakoniaammattikorkeakoulu Apulaiskaupunginjohtaja Alkoholin käytön arviointi ja varhainen riskikäytön tunnistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa (VATA - Vaikuttavat tavat) Kettunen Jyrki Savolainen Jari, Malmila Mia, Buhanist Margit, Raiskinne Jessica, Rosenqvist Sonja, Uusitalo Niklas Apulaiskaupunginjohtaja Sepelvaltimotautia sairastavan liikuntapolku Vantaalla (kaksi työtä) Kettunen Jyrki Kettunen Jyrki, Ring Joachim, Kukkonen Göta, Skoglund Daniela, Malmberg Ira, Åström Jessica, Erolin Louise ennalta

3 Sivu 3 (6) Haavahoito-projekti: 1) Vantaan kaupungin hoitajien osaaminen akuuttien haavojen hoidossa Moilanen Tania Haavahoito-projekti: 2) Kokonaisvaltaisen haavanhoidon kehitystarpeet Ravantti Anne, Salo Juulia, Suikkanen Anni Haavahoito-projekti: 3) Kartoitus haavapotilaiden määrästä ja laadusta Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollossa Kirjavainen Sanna, Kuukka Sarita Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla Kokko Taina Viitala Anu Apulaiskaupunginjohtaja Meidän polku, asiakkuuspolut ja palveluiden vaikuttavuus Korjula-Keskiväli Kati Leinonen Laura sekä psykososiaaliset Narratiivinen tutkimus nuorten huumeiden käytöstä - Aikuiset huumeiden käyttäjät kertovat nuoruudestaan Kuparinen Anniina Jyväskylän yliopisto/ Kokkolan ylioppistokeskus päihde Chydenius Henkilöstön sitoutuminen organisaation kehittämiseen Kvist Anne vammais Lapsen osallisuus lastensuojelussa sosiaalityöntekijän näkökulmasta Lahti Hanna Ohjauksen arviointi ja kehittäminen Valintojen putki-hankkeessa Laitinen Jenni Sassali Saana ennalta Jälkihuollon asiakkaana olevien nuorten aikuisten elämänkulku ja identiteetti Laurila Jenni Nuorten nuuskaaminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta Liimakka Satu Ollila Hanna, Ruokolainen Otto, Heloma Antero THL suun terveydenhuolto ja ennalta

4 Sivu 4 (6) Aivoverenkiertohäiriökuntoutujan kotiutusprosessi Katriinan sairaalassa Lilius Nora Paso Anni, Talvitie Varpu sairaala Voimavaroja kartoittava ja tukeva peli Katriinan sairaalan päiväsairaalan potilaille Sähköisen kirjaamisen kehittäminen - mittavirheiden hallinta, mittavirheiden rakentuminen ja analysointi Liukkonen Matleena Karhumaa Annamari sairaala Malmila Mia Terveys Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa Ojala Tarja THL päihde Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden kokemukset työskentelystä maahanmuuttajanuorten kanssa Pietikäinen Iina Sopeutumisopas alaraaja-amputoidulle Piironen Jaana Nesa Aksirun Jyväskylän yliopisto avo ja sijaishuolto sairaala Raskausajan tupakointia koskeva kommunikointi äitiysneuvolan vastaanotolla Piispanen Anu Turun yliopisto ennalta Kokemuksia vanhempien aiheuttamasta (alaikäisenä) velkaantumisesta Pitkäjärvi Pauliina Lapin yliopisto Terveydenhuollon sähköinen asiointi Kivistön suuralueella, väestön näkemys sähköisen asioinnin käytöstä ja kehittämistarpeet - kyselytukimus Ristolainen Virve vastaanottotoiminta "Health booster". Yhteistyöprojekti sosiaali- ja terveyshuollon asiakaslähtöiseen kehittämiseen Ronkainen Kirsi Apulaiskaupunginjohtaja Vitaalitoimintojen mittaaminen päiväsairaalassa Ronkainen Kirsi sairaala Effekten av barnskyddets familjearbete i utsätta familjer. Kirjallisuuskatsaus. (VATA - Vaikuttavat tavat) Riska Natalia, Forsman Sofia Perhe Goda möten och partnerskap mellan familjer och professionella. Kirjallisuuskatsaus. (VATA - Vaikuttavat tavat) Österman Joanna Perhe Tidiga stöd modeller för familjer. En jämförelse av olika modeller. Kirjallisuuskatsaus. (VATA - Vaikuttavat tavat Soares Iira Perhe

5 Sivu 5 (6) Hur stöda föräldrarskapet med hjälp av tidiga stödåtgärder i skilsmässofamiljer. Kirjallisuuskatsaus. (VATA - Vaikuttavat tavat Etelämäki Krista, Karhunen Jannica Perhe Stöd till bostad för frigivna fänger. Kirjallisuuskatsaus. (VATA - Vaikuttavat tavat Lassila Linn Perhe Vägen till bostad. En jämförelse mellan två åtgärdmodeller. Kirjallisuuskatsaus. (VATA - Vaikuttavat tavat) Killi Frederik Perhe Äldre funktionshindrade personers servicebehov i Vanda Räsänen Jarmo vanhusten avo Iäkkään ihmisen hoivapolku elämän loppuvaiheessa Saarela Leila Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius hoivaasumisen Ennalta Saarinen Jasmin Mattila Riikka, Heikkinen Enni, Koivula Henna, Manninen Reetta terveysasema ja ennalta ehkäisevä terveydenhuolto loppuvuosi 2015 alkuvuosi 2016 Rikos- ja riita-asioiden sovittelijoiden peruskoulutus Snellman Tiina Vantaan sovittelutoimisto, rikos- ja riita-asioiden sovittelu Perhe Potilaan osallisuus hoitotyön koulutuksessaasiakaslähtöisyysosaaminen oppimisessa Suikkala Arja Turun yliopisto vammais Asumispalveluiden musta laatikko Tammi Tuukka Salo Markku THL Maahanmuuttajat ja sosiaaliturvan toimeenpano Tervola Jussi Laatu Markku, Mattila Hannu Kelan tutkimusosasto psykososiaaliset ja päihde Hoitotyön tutkimusklubi näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä Tuuri Marika hoivaasumisen Syyt toistuviin raskaudenkeskeytyksiin suomalaisnaisten keskuudessa Vilander Maria Virtanen Suvi terveysasema ja ennalta ehkäisevä terveydenhuolto Afasiaterapian tulosten arvioinnin ongelmat kliinisessä käytännössä: puheterapeuttien haastattelututkimus Virtanen Tarja kuntoutustoiminta

6 Sivu 6 (6) Asiakkaiden kokemuksia Vantaan lapsiperheiden kotipalvelun toimivuudesta varhaisena tukena Tiedon ja osaamisen muodostuminen avohuollon sosiaalityössä/willman Laura Wallin Ella Willman Laura Stoneham Jenna Jyväskylän yliopisto psykososiaaliset Ammatillinen toimijuus pakolaisten kotoutumista tukevassa sosiaalityössä Östman Anne

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 78 English Summaries JANUS Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 Editor-in-chief: Marjo Kuronen

Lisätiedot

B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala.1997. 31 s.+ liitt.12 s. ISBN 951-588-007-6.

B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala.1997. 31 s.+ liitt.12 s. ISBN 951-588-007-6. MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita ISSN 1455-3678 B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala.1997. 31 s.+ liitt.12

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Päihdepäivien seminaariohjelma. Päihdekulttuuria muuttamassa

Päihdepäivien seminaariohjelma. Päihdekulttuuria muuttamassa Päihdepäivien seminaariohjelma Päihdekulttuuria muuttamassa O h j e l m a Tiistai 19.5.2015 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 10.00 Alkuseminaari: Päihdekulttuuria etsimässä 11.30 Lounastauko 13.00 Osaseminaarit

Lisätiedot

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki.

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki. VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki Abstraktit Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TUTKIMUSAPURAHAN SAANEET 1988 2012

HELSINGIN KAUPUNGIN TUTKIMUSAPURAHAN SAANEET 1988 2012 HELSINGIN KAUPUNGIN TUTKIMUSAPURAHAN SAANEET 1988 2012 9.5.2012 Alho, Leena, TtM ja työryhmä Varhaisen puheeksioton malli työikäisten päihteettömyyden edistämiseen sosiaalialalla ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Sosiologipäivien 2015 työryhmien aikataulut ja tilat

Sosiologipäivien 2015 työryhmien aikataulut ja tilat Sosiologipäivien 2015 työryhmien aikataulut ja tilat 1 CROSSING BOUNDARIES WHEN MAKING SENSE OF AGENCY: ROOM FOR NEW POSSIBILITIES Coordinators: Jose Cañada, University of Helsinki (jose.a.canada@helsinki.fi),

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston. toimintakertomus

Sosiaali- ja terveysviraston. toimintakertomus Sosiaali- ja terveysviraston toimintakertomus 2013 Sosiaali- ja terveysviraston toimintakertomus 2013 Sisältö 1 2 3 4 Virastopäällikön esipuhe 3 Sosiaali- ja terveysviraston tehtävä ja tavoitteet 4 Helsinkiläisten

Lisätiedot

nuorten syrjäytyminen

nuorten syrjäytyminen eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2013 nuorten syrjäytyminen tietoa, toimintaa ja tuloksia? Nuorten syrjäytyminen Tietoa, toimintaa ja tuloksia? Notkola Veijo, Pitkänen Sari, Tuusa Matti, Ala-Kauhaluoma

Lisätiedot

nuorten syrjäy t yminen tietoa, toiminta a ja tuloksia?

nuorten syrjäy t yminen tietoa, toiminta a ja tuloksia? eduskunnan tark a s tus valiokunnan julk aisu 1/2013 nuorten syrjäy t yminen tietoa, toiminta a ja tuloksia? 1/2013 ISBN 978-951-53-3525 - 8 (NID.) ISBN 978-951-53-3526 -5 (PDF) nuorten syrjäytyminen tietoa,

Lisätiedot

Hyvinvointi ja talous tasavertaisesti. XIX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Hyvinvointi ja talous tasavertaisesti. XIX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät XIX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 15. 16.10.2012 Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3 Hyvinvointi ja talous tasavertaisesti 1 OHJELMA 15. 16.10.2012 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Kunta-alan ammattilaisten kohtauspaikka!

Kunta-alan ammattilaisten kohtauspaikka! Kunta-alan ammattilaisten kohtauspaikka! Keskiviikko 9.9.2015 9.00 17.00 Torstai 10.9.2015 9.00 15.00 Kommunmarknaden 9. 10.9.2015 Kuntatalo, Helsinki www.kuntamarkkinat.fi Tervetuloa Kun Rautaisannos

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

SOSIAALI- JA TERVEYSALA O P P I M A T E R I A A L I T SOSIAALI- JA TERVEYSALA 2015 YHTEYSTIEDOT Ammatillisten oppimateriaalien markkinointi ja toimitus Sisällysluettelo Myynti ja markkinointi Monika Lahtinen markkinointiassistentti

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat

Vanhustyön vastuunkantajat KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat II kansallinen moniammatillinen kongressi 15. 16.5.2014, Finlandia-talo, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: tiedottaja Riitta Eerola, työvoimapoliittinen

Lisätiedot

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009 2013

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009 2013 - Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009 2013 Toteutumaraportti joulukuu 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

Sisällys. II Muuta kiinnostavaa laatukirjallisuutta 23 1. Kirjallisuus 23 2. Artikkelit 24

Sisällys. II Muuta kiinnostavaa laatukirjallisuutta 23 1. Kirjallisuus 23 2. Artikkelit 24 Lukijalle Tätä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laatua käsittelevää kotimaista kirjallisuutta sisältävää koonnosta on julkaistu vuodesta 1993. Vuosittain tarkistettavaan painokseen lisätään aina uusim-mat

Lisätiedot

PERHE- JA AIKUISOSIAALITYÖN KEHITTÄMINEN

PERHE- JA AIKUISOSIAALITYÖN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KEHITTÄMISRAKENNE JA TOIMINTAMALLIEN JUURRUTTAMINEN; POHJOISEN ALUEEN KASTE PAKASTE II KESKI-POHJANMAAN OSAHANKE PERHE- JA AIKUISOSIAALITYÖN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT Sosiologia syntyi ymmärtämään murroksessa olevaa yhteiskuntaa ja tulkitsemaan oman aikansa sosiaalisia kysymyksiä. Sosiologian tehtävä ja lupaus C. Wright Millsiä mukaillen

Lisätiedot

XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE

XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE PÄIVÄT 16. 17.9.2008 KUOPIO, KUOPION MUSIIKKIKESKUS Inhimilliset ihanteet rutisevat rakenteet Rakenteellista voimaa Viimeisen puolentoista vuoden aikana maassamme on työstetty

Lisätiedot

Lukijalle. Mervi Savolainen Tuija Lindqvist

Lukijalle. Mervi Savolainen Tuija Lindqvist 1 2 Lukijalle Tätä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laatua käsittelevää kotimaista kirjallisuutta sisältävää koonnosta on julkaistu vuodesta 1993. Vuosittain tarkistettavaan painokseen lisätään aina

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Käyttösuunnitelma 2015 SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut 2015-2018 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

9. 10.10.2013 Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3 YHDESSÄ KULKIEN PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA

9. 10.10.2013 Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3 YHDESSÄ KULKIEN PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA YHDESSÄ KULKIEN PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA SOSTE ja alan asiantuntijatahot järjestävät XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9. 10.10.2013 Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu

Lisätiedot

SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI

SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI 1 SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI Seinäjoki 13.6.2013 Tehtäväksi annon mukaisesti työryhmä on tarkastellut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuutta

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA

EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA SISÄLTÖ OSA 1. PERUSTELU 1. Johdanto 2 2. Perusteet päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen 3 3. Kehittämistyön lähtökohdat 4 4. Periaatteet suunnittelutyössä

Lisätiedot

13.00 13.15 Simulaatiopeli hoitotyön oppimisen tukena Koivisto Jaana-Maija, Niemi Hannele, Eriksson Elina, Multisilta Jari

13.00 13.15 Simulaatiopeli hoitotyön oppimisen tukena Koivisto Jaana-Maija, Niemi Hannele, Eriksson Elina, Multisilta Jari MAANANTAI 1.6. klo 13.00 14.00 A1 Moderni opettaminen I Puheenjohtaja Tiina Pelander, Turun ammattikorkeakoulu 13.00 13.15 Simulaatiopeli hoitotyön oppimisen tukena Koivisto Jaana-Maija, Niemi Hannele,

Lisätiedot

Ohjelma 09:00-09:20 9.9.2015 09:00-09:45 9.9.2015 09:00-09:20 9.9.2015 09:00-09:45 9.9.2015 09:00-09:45 9.9.2015 09:15-10:15 9.9.

Ohjelma 09:00-09:20 9.9.2015 09:00-09:45 9.9.2015 09:00-09:20 9.9.2015 09:00-09:45 9.9.2015 09:00-09:45 9.9.2015 09:15-10:15 9.9. Ohjelma 09:00-09:20 9.9.2015 Koulujen tietotekniikka: Säästetään ja kehitetään yhdessä Rahanyörit tiukalla ja samalla kuitenkin kehittämispaineet kasvavat. Kuulostaako tutulle? Kehittäminen ja säästäminen

Lisätiedot

NAANTALIN SOSIAALITYÖ / VIRAT JA PÄTEVYYDET

NAANTALIN SOSIAALITYÖ / VIRAT JA PÄTEVYYDET NAANTALIN SOSIAALITYÖ / VIRAT JA PÄTEVYYDET Lapsiperheet Sosiaalityön johtaja Jutta Merilahti, VTM, Sosiaalihuollon kelpoisuuslain 3 :n pätevyys Sosiaalityöntekijä Nina Fagerström, VTM, Sosiaalihuollon

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA

KUOPION KAUPUNGIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA KUOPION KAUPUNGIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2013-2020 Sisältö TIIVISTELMÄ........................................................ 3 1. Taustaa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmalle..............................

Lisätiedot

SUOMENKIELISET KIRJAT

SUOMENKIELISET KIRJAT Autismi- ja Aspergerliitto ry Junailijankuja 3 00520 Helsinki Puh. (09) 7742 770 Fax (09) 7742 7710 23.3.2006 KIRJASTO SUOMENKIELISET KIRJAT Sirkku Aho Lapsen minäkäsitys ja itsetunto Oy Edita Ab, Opetus

Lisätiedot