ASIAKKAAN KOTIUTUMINEN JA KOTIHOITO SALON SEUDULLA Stakesin PALKO- malliin pohjautuva raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKKAAN KOTIUTUMINEN JA KOTIHOITO SALON SEUDULLA Stakesin PALKO- malliin pohjautuva raportti"

Transkriptio

1 Salon kaupunki Salon seudun terveyskeskus Salon seudun sairaala Turun ammattikorkeakoulu, Salon toimipiste 2004 ASIAKKAAN KOTIUTUMINEN JA KOTIHOITO SALON SEUDULLA Stakesin PALKO- malliin pohjautuva raportti Johtoryhmä: Seija Hyvärinen Helena Hyytiäinen Marja-Liisa Moisander Tarja Raitis Pirjo Salmi Ulla Wiirilinna Raportin laatijat: Eine Pekola Irmeli Leino

2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 1.1 Raportin rakenne ja esitystapa Palko-projektin organisointi 3 2. Asiakkaan kulku kotoa sairaalaan 2.1 Lähtö sairaalaan Tiedon siirtäminen Tiedon sisältö 8 3. Asiakkaan siirtyminen erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaalaan 3.1 Potilaan siirtyminen jatkohoitopaikkaan Tiedon siirtäminen Tiedon sisältö Asiakkaan siirtyminen erikoissairaanhoidosta kotiin 4.1 Asiakaan siirtyminen kotiin Salon seudun sairaalan kirurgiselta osastolta Asiakaan siirtyminen kotiin Salon seudun sairaalan sisätautien osastolta Asiakaan siirtyminen kotiin Halikon sairaalasta 15 Sivu 5 Asiakkaan kotiin siirtyminen terveyskeskuksen vuodeosastolta 5.1 Kotiutuminen Tiedon siirtäminen ja tiedon sisältö Asiakkaan kotihoito 6.1 Kotiutuksen sujuvuus kotihoidon kannalta Toiminta kotihoidossa asiakkaan kotiutuessa Yhteenveto Liitteet Liite 1 Vapa-projekti vuonna 2003 Liite 2 Salon kaupunki, siirtoilmoitus Liite 3 Lupa asiakaan hoitokansion käyttöön Liite 4 Asiakkaan hoitokansio

3 3 1. JOHDANTO 1.1. Raportin rakenne ja esitystapa Tässä raportissa on kuvattu kotiutumis- ja kotihoitokäytäntöjä Salon seudulla. Pohjana on käytetty PALKO-mallia, joka tuotettiin käytännön toimijoiden ja Stakesin tutkijoiden yhteistyönä. Raportissa kuvataan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaiden hoidonkulku kotoa sairaalaan ja sairaalasta kotiin. Raportissa esitetään Vapa-projektin tuloksena syntyneet kuvaukset asiakkaiden kotiuttamiskäytännöistä Salon seudulla. (Vanhusten palvelujen kehittäminen, liite 1.). Nykytilan analyysi on tehty siten, että ensin on kuvattu prosessikaavioina asiakkaan kotiuttamiskäytäntöjä Salon kotipalvelussa, Salon terveyskeskuksen vuodeosastoilla ja Salon seudun sairaalassa. Prosessikuvaukset laadittiin kussakin yksikössä keväällä Turun ammattikorkeakoulun lehtorit Eine Pekola ja Irmeli Leino vastasivat kuvausten kirjalliseen muotoon saattamisesta yhdessä yksiköiden henkilökunnan kanssa. Raportti etenee PALKO -mallin mukaan siten, että nykyinen kotiutumis- ja kotihoitokäytäntö esitetään normaalina tekstinä. Seuraavaksi on kursivoitu sellaiset kohdat, joissa tunnistettiin ongelmia ja muutostarvetta. Kursiivilla kirjoitetun jälkeen lisättiin vahvennettuna ja sisennettynä, miten käytäntöä halutaan muuttaa (= uusi tavoite/ käytäntö) Palko-projektin organisointi Palko-projekti on toteutettu yhteistyössä Salon kaupungin, Salon seudun terveyskeskuksen, Salon seudun sairaalan ja Turun ammattikorkeakoulun, Salon toimipisteen kanssa. Projektin tueksi on perustettu ohjaus-, valmistelu- ja työryhmiä. Asiakkaan kotiuttamiskäytäntöjen kehittämisen liittyvien työryhmien ja toimijoiden esittely: Vapa- projektin ohjausryhmä: Seija Hyvärinen, Salon seudun terveyskeskus, johtava hoitaja Helena Hyytiäinen, Salon kaupunki, vanhustenhuollon johtaja Tarja Raitis, Salon seudun sairaala, johtava ylihoitaja Ulla Wiirilinna, Turun ammattikorkeakoulu, koulutuspäällikkö

4 4 Palko-projektin ohjausryhmä: Seija Hyvärinen, Salon seudun terveyskeskus, johtava hoitaja Helena Hyytiäinen, Salon kaupunki, vanhustenhuollon johtaja Tarja Raitis, Salon seudun sairaala, johtava ylihoitaja Ulla Wiirilinna, Turun ammattikorkeakoulu, koulutuspäällikkö Pirjo Salmi, Salon seudun terveyskeskus, apulaisylilääkäri Marja-Liisa Moisander, TYKS, ylihoitaja Palko-projektin valmisteluryhmä: Anne Hedman, Salon seudun sairaala Tuula Suurpää, Salon seudun terveyskeskus, vuodeosasto Tiina Ahanen, Salon seudun terveyskeskus, kotisairaanhoito Ritva Aaltonen, Salon kaupunki,. kotipalvelu Eine Pekola, Turun ammattikorkeakoulu, Salon toimipiste Irmeli Leino, Turun ammattikorkeakoulu, Salon toimipiste Työryhmät: Tiedon kulku: Suvi-Tuuli Porkka, Salon kaupunki, Paukkulakoti Päivi Lensu, Salon kaupunki, kotipalvelu Tiina Ahanen, Salon seudun terveyskeskus, kotisairaanhoito Hanna-Maija Takala, Salon seudun sairaala, poliklinikka Sanna Paju, Salon seudun sairaala, sosiaalityöntekijä Johanna Hemminki, Salon seudun sairaala, sosiaalityöntekijä Pirjo Turumäki, Salon kaupunki Sanna Valkonen, Salon seudun terveyskeskus, kuntoutus Maritta Ruikka, Salon seudun terveyskeskus, vuodeosasto Sinikka Lehtinen, Salon seudun terveyskeskus, lääkärin vo. Asiakkaan hoitokansio: Oili Into, Salon seudun sairaala Anja Lampinen, Salon seudun sairaala Riitta Anttila, Salon seudun terveyskeskus, kotisairaanhoito Paula Vahtera, Salon terveyskeskus vuodeosasto Riitta Valtamo, Salon terveyskeskus vuodeosasto Sirpa Stenström, Salon seudun omaiset ja läheiset

5 5 Tiina Auranen. Salon kaupunki, kotipalvelu Sari Inkinen, Salon Seudun terveyskeskus, kotisairaala Tuula Suominen, Salon seudun terveyskeskus, kotisairaanhoito Hanna Kesänen, Salon seudun sairaala, ensiapu Anne Leonsaari, Salon kaupunki, Paukkulakoti Ritva Aaltonen, Salon kaupunki, kotipalvelu Ari Santikko, sairaankuljetus Sihteerinä: Irmeli Leino, Turun ammattikorkeakoulu, Salon toimipiste Oikea asiakas oikeaan paikkaan: Martti Lampinen, Salon seudun sairaala, Lauri Tuomaala, Salon seudun terveyskeskus Tuija Skarp, Salon seudun terveyskeskus, kotisairaala Tuula Suurpää, Salon seudun terveyskeskus, vuodeosasto Pirkko Mertamo, Salon seudun terveyskeskus, kotisairaanhoito Pirjo Virtanen, Salon kaupunki. kotipalvelu Sanna Valkonen, Salon seudun terveyskeskus, kuntoutus Maritta Ruikka, Salon seudun terveyskeskus, vuodeosasto Sinikka Lehtinen, Salon seudun terveyskeskus, lääkärin vo. Terhi Leino, Salon seudun terveyskeskus, lääkärin vo. Raija Hietikko, Salon kaupunki, Kukonkallio Päivi Jalonen, Salon seudun terveyskeskus, kuntoutus Mielenterveyskuntoutujan avohoito: Leena Suomi, Halikon sairaala Päivi Lensu, Salon kaupunki, kotipalvelu Anne Nikander, Salon kaupunki, Pahkavuoren ryhmäkoti Jaana Mannonen, Salon seudun terveyskeskus, kotisairaanhoito Anne Hedman, Salon seudun sairaala ja Halikon sairaala Arja Salo-Sirkiä, Halikon sairaala Eeva Mäk-Teeri, Halikon sairaala Hannele Palomäki, Halikon sairaala Mia Blomqvist, Halikon sairaala Pirkko Holmström, Halikon sairaala

6 6 ASIAKKAAN KULKU KOTOA SAIRAALAAN 2.1. Lähtö sairaalaan Kotipalvelun työntekijä useimmiten lähettää kotihoidon palveluja saavan asiakkaan sairaalaan, jos tämä ei pysty itse lähtemään sairaalaan eikä hänellä ole läheisiä. Yleisin kulkuväline on ambulanssi, toisinaan taksi. Asiakas menee sairaalaan yleensä yksin tai läheisen kanssa. Kotihoidon työntekijä saattaa asiakkaan sairaalaan vain harvoin. Sairaalaan lähettävä työntekijä avustaa asiakasta tarvittaessa lähdön valmisteluissa, mikäli tämä ei itse pysty. Asiakas ottaa mukaansa sairausvakuutuskortin, avaimet, silmälasit, mahdolliset henkilökohtaiset tavarat, kuulokojeen sekä vähän rahaa. Jos asiakas on lähiaikoina tulossa tutkimuksiin otetaan mukaan myös edellisen kerran hoitokertomus ja rtg-lähetteet. Lähettävä työntekijä huolehtii tarvittaessa mukaan otettavista tavaroista ja välineistä. Kotipalvelun työntekijä täyttää siirtoilmoituksen (liite 2.) asiakkaan mukaan ja ilmoittaa asiakkaan siirrosta omaisille ja muille hoitaville tahoille. Kotona lääkkeet ja reseptit ja tiedot asiakkaan hoidosta ovat huonosti löydettävissä. Asiakkaan papereista ei aina ilmene, milloin ne viimeksi päivitetty. Tiedot asiakkaasta välillä puutteellista. Asiakkaan hoitoa ja palveluja koskevat asiakirjat ('paperit') annetaan sairaalaan lähtevän asiakkaan mukaan. Asiakirjoja säilytetään kotihoitokansiossa asiakkaan kotona ja kansio otetaan asiakkaan mukaan siirryttäessä hoitopaikasta toiseen ja takaisin asiakkaan kotiin. Muun kuin lääketieteellisen tiedon lisääminen asiakkaasta on tarpeellista. Asiakkaan sairaalaan lähteminen voi vaatia asiakkaan kodin ja kotiasioiden järjestelyjä, erityisesti kiireellisessä tilanteessa. Näitä ovat esimerkiksi apua tarvitsevan puolison avunsaannin järjestäminen, kotieläinten hoito, roskien vienti, likaisten astioiden ja pikkupyykin pesu, jääkaapin tyhjentäminen. Asiakkaan kodin ja kotiasiat järjestää kuntoon se työntekijä, joka lähettää asiakkaan sairaalaan. Nämä asiat työntekijä hoitaa itse tai sopii läheisten kanssa näiden asioiden huolehtimisesta. Selkeitä kirjattuja toimintaperiaatteita ei tästä asiasta kuitenkaan ole. Ongelmia on esiintynyt erityisesti mielenterveyskuntoutujan kiireellisissä siirroissa kotoa sairaalaan. Mielenterveyskuntoutujan avohoidon järjestelyjä suunnitellaan yhdessä kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja Halikon sairaalan työntekijöiden kanssa.

7 Tiedon siirtäminen Asiakas on aikaisempien hoitotietojensa ensisijainen siirtäjä, jolta (päivystys)poliklinikan työntekijät saavat tietoja. Kotipalvelun tai kotisairaanhoidon työntekijä täyttää asiakkaasta siirtoilmoituksen sairaalaan lähtiessä. Osastoilla ei aina ole tietoa asiakkaan kotiolosuhteista ja tarvittavista apuvälineistä. Kotihoidon asiakkaille suunnitellaan hoitokansio, jossa asiakaan tiedot ovat koottuna ja päivitettynä. Asiakkaan läheisiä ja sairaanhoidon kuljettajia ohjataan ottamaan kotihoitokansio asiakkaan mukaan sairaalaan aina, kun se on olemassa. Lisäksi heitä pyydetään täyttämään siirtokaavake, joka antaa sairaalan työntekijälle tietoa asiakkaan tilanteesta. Tiedote löytyy asiakkaan kotihoitokansion välistä. Mahdollinen asiakkaan saattaja, yleensä läheinen, antaa suullista tietoa asiakkaan voinnista ja hoidon tarpeesta. Sairaalan työntekijät voivat myös pyytää saattajalta lisätietoja, mm. tarkistaa epäselväksi jääneitä asioita. Saattajan haastattelu on erityisen tärkeää silloin, kun asiakas ei itse kykene antamaan tietoja eikä hänestä ei löydy kirjallista tietoa (esimerkiksi asiakas ei ole vielä kotihoidon asia Kotihoidon työntekijä ei aina saa tietoa asiakkaan siirtymisestä (päivystys)poliklinikalta sairaalan vuodeosastolle. (Päivystys)poliklinikan henkilökunta ei aina tiedä, että potilas kuuluu kotihoidon piiriin. Ongelmia tiedonkulussa ilmenee erityisesti silloin, jos asiakas on itse lähtenyt sairaalaan. Koska sairaalasta ei ilmoiteta asiakkaan sairaalaan joutumisesta kotihoidon työntekijöille, niin työntekijät tekevät tarpeettoman kotikäynnin asiakkaan luo ja soittelevat sairaaloihin selvittääkseen asiakkaan olinpaikan. Tieto asiakkaan kotiutuksen peruuntumisesta jää usein ilmoittamatta kotipalveluun. Potilaan vastuuhoitaja sairaalassa huolehtii siitä, että kotipalveluun ja kotisairaanhoitoon ilmoitetaan potilaan siirtymisestä osastolle tai toiseen sairaalaan jatkohoitoon, jos potilas on antanut luvan asian ilmoittamiseen. Myös asiakas itse tai läheinen voivat halutessaan ilmoittaa asiasta. Sairaankuljetus jättää kotiin kirjallisesti tiedon siitä minne asiakas on kuljetettu.

8 8 Asiakkaan sairaalaan joutumisesta informoidaan läheisiä. Ensisijaisesti sen tekee se työntekijä, joka on lähettänyt asiakkaan sairaalaan. Oman työtiimin jäsenille sekä yhteistyökumppaneille tiedotetaan joko puhelimitse tai kasvotusten. Siirtolomakkeeseen kirjataan kenelle siirrosta on ilmoitettu. Kotipalvelun työntekijä, joka on lähettänyt asiakkaan sairaalaan, tiedottaa tästä puhelimitse tai tapaamisissa kotipalveluohjaajalle, muille tiiminsä jäsenille sekä kotisairaanhoitajalle. Hän myös peruu puhelimitse asiakkaan saamat tukipalvelut: ateria-, kuljetus-, turva-, sauna-, yms. palvelut. Palveluiden peruminen on tärkeää, jotta asiakasmaksut voidaan keskeyttää Tiedon sisältö Asiakkaan hoitokansion sisältö on suunniteltu yhdessä työryhmässä, jossa on ollut edustus kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta, vuodeosastolta, sairaalasta, poliklinikalta, sairaankuljetuksesta sekä omaisjärjestöstä. Hoitokansioon on suunniteltu seuraavat sivut, henkilötietolomake, selvitys kotiolosuhteista ja toimintakykylomake. Lisäksi kansiossa säilytetään lääkitystiedot, reseptit, epikriisit ja esitäytetyt siirtolomakkeet ja asiakkaan allekirjoittama lupa kansion käyttöön (liite 3: Lupa asiakaskansion käyttöön, liite 4: Asiakkaan hoitokansio) Hoitokansio otetaan kokeilukäyttöön kolmellakymmenellä asiakkaalla Tämän jälkeen kerätään palautetta hoitokansion sisällöstä ja sen toimivuudesta. Kansiota kehitellään edelleen palautteen pohjalta ja ennenkuin sen käyttöönottoa laajennetaan Salon kaupungissa ja otetaan käyttöön ympäristökunnissa syksyllä ASIAKKAAN SIIRTYMINEN ERIKOISAIRAANHOIDOSTA TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN 3.1. Potilaan siirtyminen jatkohoitopaikkaan Lääkäri päättää potilaan erikoissairaanhoidon sairaalasta terveyskeskuksen vuodeosastolle siirtymisen ajankohdasta yleensä potilaskierrolla. Päätöksen jälkeen hoitava lääkäri kirjoittaa lähetteen jatkohoitopaikkaan. Potilaan tarvitsemasta jatkohoitopaikasta ilmoitetaan terveyskeskussairaalaan sii-

9 9 nä vaiheessa, kun lääkäri on tehnyt päätöksensä. Päätös siirtymisestä tehdään lyhyellä varoitusajalla. Potilas pyritään siirtämään mahdollisuuksien mukaan jo 1-2 vrk:n kuluttua päätöksestä, joskus jopa samana päivänä. Hoitaja Salon seudun sairaalan osastolta saattaa asiakkaan vuodeosastolle ja lähete on yleensä mukana. Tyks:in lääkäri soittaa Salon seudun sairaalaan asiakkaan jatkopaikasta. Joskus asiakkaan oikea hoidollinen paikka olisi joku muu kuin sairaala, esim. kotikunnan terveyskeskus. Asiakas tulee kuitenkin Salon seudun sairaalaan. Lääkäri, joka vastaanottaa puhelun TYKS:stä pitää olla "tiukkana", jos asiakas ei tarvitse sairaalatason hoitoa vaan esim. terveyskeskustason hoitoa. Neuvotellaan TYKS:in lääkärien kanssa oikean hoitopaikan valinnan kriteereistä. Välillä asiakas tuodaan vahingossa Salon seudun sairaalaan vuodeosaston asemasta. Vuodeosaston lääkäri tähdentää puhelimessa, mikä on asiakkaan oikea hoitopaikka ja TYKS:ssä kirjataan kirjekuoren päälle osoite selkeästi. Näistä asioista välitetään tietoa TYKS:in kotiuttamistyöryhmälle. Ongelmana on, miten saadaan asiakas siirrettyä primaaristi poliklinikalta oman kotikunnan hoitoyksikköön, mikäli sairaalatason jatkohoitoa ei tarvita. Asiakkaalla ei ole välttämättä terveyskeskuksen vuodeosaston hoidon tarvetta, vaan hoivan ja huolenpidon tarvetta kotona. Ongelmana on usein asiakkaan turvattomuudesta johtuvat käynnit/sijoittuminen terveyskeskuksen vuodeosastolle esim perjantaisin ja viikonloppuisin. Varataan ekstrapaikka vanhainkotiin niille asiakkaille, jotka tarvitsevat ensi sijaisesti turvallisuutta. Dementia-asiakkaille tulee saada sopivampi ja rauhallisempi ja kodinomaisempi hoitoympäristö kuin terveyskeskuksen rauhaton ja sairaalamainen 60- paikkainen jättiosasto. Selvitetään yöpartiojärjestelmän tarpeellisuutta. Kartoitetaan ja kokeillaan yöpartiojärjestelmän toimivuutta. Tilanteen kartoituksessa hyödynnetään kotipalvelun, kotisairaalan, kotisairaanhoidon ja hälytyskeskuksen näkemystä asiasta. Päivystyspalveluyksikköä suunnitellaan seutukunnalle. Tavoitteena on saada ympärivuorokautinen sairaalan ja terveyskeskuksen yhteispäivystys.

10 10 Terveyskeskuksen vuodeosastolle sisäänottokynnys on matala silloin, kun on vapaita paikkoja tarjolla ja etenkin jos omaiset sitä vaativat. Aina ei asiakkaalla hoidollista tarvetta osastohoitoon. Asiakkaan kotiuttamiseen vuodeosastolta kuluu aikaa kuitenkin 3-5 vrk. Avopalvelujen kehittäminen niin, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi Tiedon siirtäminen Vuodeosastolla paikan osastolta antaa lääkäri, ellei lääkäri ole paikalla vastaava hoitaja antaa paikan. Vuodeosaston solu ottaa asiakkaan vastaan. Epikriisi tulee yleensä vuodeosastolle vasta myöhemmin. Asiakkaan mukana kotoa tullut siirtolomake ei siirry enää vuodeosastolle. Kotiutusta suunniteltaessa tiedot kotiolosuhteista ja kunnosta kotona ei ole vuodeosaston tiedossa. Asiakkaan hoitokansio ja sen mukana tiedot kotihoidosta siirtyvät asiakkaan mukana. Poliklinikalta asiakkaan saattaa yleensä laitosapulainen tai vartija. Kirjalliset hoito-ohjeet ovat usein puutteelliset ja kotona täytetty lähete ja asiakkaan yhteystiedot eivät siirry asiakkaan mukana osastolle. Sairaalan ja vuodeosaston sähköiset järjestelmät eivät kommunikoi keskenään Tiedon sisältö Vuodeosastolla tarvitaan asiakkaan henkilötiedot ja yhteystiedot ja tieto siitä mistä asiakas on tullut. Lisäksi tarvitaan asiakkaan tulosyy, vastaanotolla/osastolla tehdyt tutkimukset, lääkehoito, muut hoidot ja määräykset. Tiedoissa tulee olla myös päivämäärä ja lääkärin allekirjoitus. 4. ASIAKKAAN SIIRTYMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA KOTIIN 4.1. Asiakkaan siirtyminen kotiin Salon seudun sairaalan kirurgiselta osastolta Muutamaa päivää ennen kotiutusta hoitaja ja valmistelee asiakasta kotiutumiseen; selvittää onko kotona tarvittavaa apua saatavilla ja onko apuvälineasiat kunnossa sekä huolehtii asiakkaan tutki-

11 11 muksista. Kotiutuspäivänä hoitaja huolehtii lääkärin määräykset, ompeleiden poistoajankohdat sekä muut haavan erityishoito-ohjeet, sopii kontrollikäynnit sekä antaa potilaalle lääkintävoimistelijan ohjeet. Hän myös ottaa yhteyden omaisiin ja ilmoittaa siirrosta heille sekä huolehtii kotiuttamiseen liittyvien asiapapereiden täyttämisestä ja antamisesta asiakkaalle. Sihteeri huolehtii maksuasioiden eteenpäin menemisestä sekä tilaa useimmiten kyydin asiakkaalle. Kotiuttamiseen tulee ongelmia, jos palveluja ei saada järjestymään kotiin etenkin viikonloppuisin tapahtuvan kotiutuksen aikana. Varsinkin, kun kyseessä on kotisairaanhoidon tai kotipalvelun uusi asiakas ennakoiva työote helpotta asiaa. Kotiuttamisesta ilmoitetaan kotipalveluun 1-2 pv ennen suunniteltua kotiutusta. Kotipalvelua tarvitsevat asiakkaat kotiutetaan ensin, jotta he ehtivät kotiin ennen kello Kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua ei aina ole helppo tavoittaa. Ongelmia tuottaa kuntien erilaiset käytännöt kotipalvelujen palvelujen järjestämisessä Lomien aikana esiintyy ongelmia hoidon jatkuvuuden turvaamisessa (juhannus, pääsiäinen, joulunseutu). Tiedon kulku kaipaa parannusta organisaation sisällä että organisaatioiden välillä. Suurin ongelma on jatkohoitopaikan jonotus, ei niinkään tiedon kulku eri yksiköiden välillä. Sairaalankin näkökulmasta välillä tiedot asiakkaasta puutteellisia. Muun kuin lääketieteellisen tiedon lisääminen asiakkaasta on tarpeellista. Esim asiakkaan asumisolosuhteet, kotipalvelun käyttö. Lisäksi toiveena esitettiin, että asiakkaan seurantakansio pitäisi olla käytössä myös lähikunnissa, jotta niidenkin asiakkaiden tieto kulkisi. Tärkeää on, että asiakkaan seurantakansion tiedot ovat ajan tasalla.

12 12 Seuraavassa kaaviossa on esitetty asiakkaan kotiuttamisprosessi kirurgiselta osastolta. ASIAKKAAN KOTIUTTAMISPROSESSI SALON SEUDUN SAIRAALAN KIRURGIAN OSASTOLTA /ORTOBINEN NÄKÖKULMA MUUTAMA PÄIVÄ ENNEN VARSINAISTA KOTIUTTAMISTA HOITAJA ONKO - APUVÄLINEASIAT KUNNOSSA - KOTONA TARVITTAVAA APUA SAATAVILLA - SOVITUT LAB. JA RTG- TUTKIM. KÄYTETTÄVISSÄ KOTIUTTAMISVAIHEESSA TAI HUOHDI SOITTOAJASTA MYÖHEMMIN - ONKO ASIAKAS KOTITUSKUNTOINEN KOTIUTUSPÄIVÄNÄ LÄÄKÄRIN MÄÄRÄYKSET KIERROLLA JA SEN JÄLKEEN MAKSUASIAT SIHTEERI - LASKU VAKUUTUS- YHTIÖÖN? - MUU JÄRJESTELY YHTEYS OMAISIIN JA ILMOITUS SIIRROSTA/ HOITAJA KULJETUS SIHTEERI YLEENSÄ TILAA KYYDIN "KOTIUTUSPAPERIT" HOITAJA HOITAJAN HUOLEHDITTAVIA ASIOITA OMPELIDEN POISTOAJANKOHTA MUUT HAAVAN ERITYISHOITO-OHJEET KONTROLLIKÄYNNIT (NÄYTTÖ?, LAB?, RTG?) LÄÄKINTÄVOIMISTELIJAN OHJEET - RAJOITUKSET, VARAUKSET, - HARJOITUSOHJEET, IMMOBILISAATIOAIKA, TUKIEN KÄYTTÖ, SAIRASLOMA - SVA- TODISTUS / HUOMIO SVA: N JA NÄYTÖN YHTEYS TAPATURMA--> E-LAUSUNTO TARV. MYÖHEMMIN LÄÄKITYS ; ONKO TARVITTAVAT RESEPTIT IRJOITETTU SELKÄLEIKATUT - INVATAKSI TAI "93", JOS PITKÄ MATKA LONKKAPROTEESI- INVATAKSI + KOROTUSPYÄRÄTUOLI TAI "93" POLVIPROTEESI - TAVALLINEN HENKILÖAUTO TAI TAKSI LAITOSKULJETUS- "93" ( SAS MAKSAA SIIRRON) VANHAINKOTI -"93", TAKSI TMS. JOS POTILAS MAKSAA MUISTA TAKSIALPPU) SIIRTO LAITOKSEEN; kopio henkilölehdestä, kopio leikkauskertomuksesta, kopio rtg-lehdestä, lab.kooste ja verinäytetiedot POTILASOHJE, LAB.KOOSTE, TARV. TAKSILAPPU TARV. RESEPTIT,TARV. PKL- KORTTI, JOS NÄYTTÄ PKL:LLA,KEINONIVELPOTILAAT: TERVYSKORTTI, MISSÄ, ANTIB.PROFYLAKSIAN OHJE TROMBIT. MAREVAN - KORTTI TYKS, rtg-kuvat, lääkärin lähete ja hoitajan lähete, potilassiirtomaksulomake

13 Asiakkaan siirtyminen kotiin Salon seudun sairaalan sisätautien osastolta Muutamaa päivää aikaisemmin lääkäri ja hoitaja informoivat potilasta ja mahdollisia omaisia kotiutumisen lähenemisestä. Jos asiakas saa kotipalvelua ja on ns. uusi asiakas sen piirissä, tavoite on soittaa kotiutumisesta kaksi päivää ennen kotiutumista kotipalveluun. Kotiutuspäivänä: potilas saa kotihoito-ohjeita lääkäriltä ja hoitajalta.hoitaja huolehtii kyydityksen järjestämisestä. Jos potilas tarvitsee kotisairaanhoitoa, hoitaja soittaa kotisairaanhoitoon ja /tai hoitajan kirjoittaman siirtolähete epikriisi jatkohoidosta lähtee jatkohoidosta vastaavalle lääkärille. Jos potilas tarvitsee kotona kotisairaalan hoitoa, annetaan lääkärin kirjoittama epikriisi mukaan potilaalle. Potilas saa mukaan jatkohoitosuunnitelman (lääkärilomake 600 ). Hoitaja kirjoittaa loppuarvioinnin hoidosta, jossa on myös potilaan oma näkemys asiaan. Epikriisi jää potilaskertomukseen ja potilas saa siitä kopion. (Lomake 40 = potilaan suostumus tietojen siirtämiseen ja otetaan) Kotipalvelu ei saa aina riittävän ajoissa tietoa asiakkaan kotiutumisesta. Kotipalvelu tarvitsee enemmän tietoa uuden asiakkaan toimintakyvystä.sairaalan näkökulmasta välillä tiedot asiakkaasta puutteellisia. Muun kuin lääketieteellisen tiedon lisääminen asiakkaasta on tarpeellista. Esim asiakkaan asumisolosuhteet ja kotipalvelun käyttö. Asiakkaan hoitokansio ja sen mukana tiedot kotihoidosta siirtyvät asiakkaan mukana.

14 14 Seuraavassa kaaviossa on esitetty asiakkaan kotiutumisprosessi sisätautienosastolta HOITAJA JA LÄÄKÄRI HOITAJA HOITAJA SIHTEERI - uloskirjoittaa potilaat - pkl -ajanvaraus INFORMOINTI - POTILAS - OMAISET KYYDITYKSESTÄ SOPIMINEN -omainen - taksi -ambulanssi POTILAS TARVITSEE KOTIPALVELUA---> KOTIPALVELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄLLE SOITTAMINEN, JOS UUSI ASIAKAS KOTIPALVELULLE TAVOITE SOITTAA ASIASTA 2 PV ENNEN KOTIUTTMISTA POTILAS TARVITSEE KOTISARAANHOITOA ---> SOITTO TAI / JA HOITAJAN SIIRTOLÄHETE EPIKRIISI JATKOHOIDOSTA VASTAALLE LÄÄKÄRILLE KOTOHOITO-OHJEET - lääkitys /reseptit +eril. ohjeet - marevan kortti - taksitodistus Merkintä kotiin saaduista apuvälineistä yhteistyössä fysioterapeutin kanssa POTILAS TARVITSEE KOTISAIRAALAN HOITOA ---> LÄÄKÄRIN EPIKRIISI MUKAAN POTILAALLE POTILAS SIIRTYY TOISEEN HOITOLAITOKSEEN---> HOITAJAN SIIRTOLÄHETE POTILAAN MUKAAN JATKOHOITOSUUNNITELMA / LÄÄKÄRI- LOMAKE pkl- ajat+ lab.+ rtg LOPPUARVIOINTI HOIDOSTA / HOITAJA; MYÖS POTILAAN OMA NÄKEMYS. VRT. TULOSYY EPIKRIISI JÄÄ POTILASKERTOMUKSEEN JA KOPIO POTILAALLE LOMAKE 40 = SUOSTUMUS TIETOJEN SIIRTÄMISEEN - POTILAAN ALLEKIRJOITUS

15 Asiakkaan siirtyminen kotiin Halikon sairaalasta Kotiutuksen suunnittelu aloitetaan vähintään viikkoa ennen kotiuttamista, lomakokeiluja voidaan tehdä ennen kotiutusta. Tutustumiskäynnit ovat tärkeitä. Kokeiluaikana selviää pärjääkö asiakas vai ei, jos jatkohoitopaikka ei ole sopiva, asiakas siirtyy takaisin osastolle. Kotiutuksen sujuvuutta voidaan tarkastella kolmella tasolla; kunta-tasolla, yhteistyökumppaneiden tasolla sekä asiakkaan ja omaisen tasolla. Kunta-tasolla asiakkaan siirtyessä Halikon sairaalasta toiseen hoitopaikkaan tai kotiin voi hankaluutena olla oikean/sopivan hoitopaikan valinta asiakkaalle. Jos omassa kunnassa ei ole hoitopaikkaa, hyväksyykö asiakas/omaiset vieraan kunnan hoitopaikan? Asiakkaan toimintakyvyn ja kotona selviytymisen arvioinnissa korostuu fyysinen terveys, ei oteta huomioon psyykkistä hyvinvointia. Kunnasta voi tulla nopealla varoitusajalla siirtopyyntö, kun asiakas on odottanut paikka, jolloin ei ehditä valmistella kotiuttamista. Asiakkaalle on järkytys nopea paikanvaihto. Kuntien tarjoamista hoitomahdollisuuksista ei aina ole tietoa sairaalassa. Tiedetäänkö kehen pitää ottaa yhteyttä kunnassa? Tutustutaan kuntien eri hoitomahdollisuuksiin. Nettisivut? Palveluesitteet? Yhteiset kotikäynnit, jossa jatkohoitoa suunnitellaan ovat tärkeitä. Yhteistyökumppaneihin liittyen kotipalvelu voisi ottaa etukäteen yhteyttä sairaalaan ongelmien ilmaantuessa. Tarvitaan työnohjausta ja yhteistyömahdollisuudet eivät ole selkeitä. Osastolle voi ilmaantua asiakas yht äkkiä, ilman ennakkotietoja. Tulee myös virhearviointeja, esim asiakas on sekava virtsatieinfektion takia ja lähetetään Halikon sairaalaan. Viime aikoina tilanne jonkin verran huonontunut, siirtokaavakkeita ei tule tai niitä ei ole täytetty. Jos asiakas tarvitsee nopeasti hoitoa (esim tahdonvastaisesti) miten hoidetaan kodinhoito, yhteys omaisiin. Kotipalvelun saanti /sopimukset. Omaisilla saattaa olla epärealistista ajattelua siitä, että asiakas pärjää kotona tai aiheetonta epäuskoa pärjäämisen suhteen, jopa uhkauksia heitteillejätöstä. Omaiset pelkäävät, että heti toisesta hoitopaikasta asiakas siirretään kotiin ja omaiset voivat olla eri mieltä keskenään. Perustetaan työryhmä suunnittelemaan mielenterveyskuntoutujien avohoidon järjestelyjä

16 16 5. ASIAKKAAN SIIRTYMINEN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLTA KOTIIN 5.1. Kotiutuminen Asiakkaiden kotiuttaminen sujuu tällä hetkellä hyvin. Kuntakohtaisia eroja on kuitenkin havaittavissa. Salon kaupungissa toiminta on joustavaa, paikkaa joutuu kuitenkin välillä odottamaan. Vuodeosaston käyttöaste on yli 100%. Kotiuttamiskäytäntö on kuvattu seuraavassa prosessikaavioissa. ASIAKKAAN KOTIUTUMISPROSESSI VUODEOSASTOLTA Osastonhoitajat Kotipalveluohjaajat Vanhainkodin johtajat Kotisairaanhoito Lähetepalaveri 1x kk suunnitellaan paikkojen täyttäminen priorisointi siirrot onko aikaisemmin kotipal- Lähetteet Hoitajat Lääkäri Siirron valmistelu Lääkelistan tarkistus perustiedot Siirtokaavake Hoito-ohjeet Reseptit Apuvälineiden hankinta tarvittaessa Vanhainkoti hankkii Kotisairaala Tarvittaessa hoitoa kotona Puhelimitse pyyntö Asiakkaan tiedot Effica

17 Tiedon siirtäminen ja tiedon sisältö Asiakkaan kotiuttamiseen liittyvä tiedottaminen ja kotiutuksen käytännön toiminta on kuvattu seuraavassa prosessikaaviossa. Vuodeosasto tarvitsee asiakkaasta seuraavia tietoja - tulosyy - asiakkaan lääkitys ja huomioitavat sairaudet (dieetti) - toimintakyky ja mitä apua on saanut tähän asti - omaisten yhteystiedot ja sukulaisuussuhde (tai naapuri) ASIAKKAAN KOTIUTAMINEN JA TIEDON SIIRTO Lääkäri Solun hoitaja Lääkärin kierto Kotiutuspäätös tai siirtopäätös epikriisi reseptit hoitajan lähete Kotisairaanhoito Kotipalvelu Asiakas Omaiset Hoitopalaveri tarvittaessa. tavoitteena on kotiutuksen suunnittelu lääkäri antaa aikaehdotukset, solun hoitaja ilmoittaa omaisille, kotipalveluun, kotisairaanhoitoon, sosiaalityöntekijälle ja Lista eri alueiden kotipalveluohjaajista Hosu- päivä sovitaan valmiiksi, ellei asiakas ole ennen saanut kotipalvelua. Erityistyöntekijöitä tarvittaessa Toimintaterapeutti Kotikäynti tehdään tarvittaessa, asiakas/omainen mukana apuväline arviointi ja muutostöiden tarve kotipalvelu/kotisairaanhoito: Asiakastyytyväisyys kyselyt; Stakes sovittuna aikana Jatkuva palautteen Hoitaja Kotiutuksen järjestelyt yhteistyö omaisten kanssa palvelujen järjestely kuljetus Siirtokaavake

18 18 6 ASIAKKAAN KOTIHOITO 6.1. Kotiutuksen sujuvuus kotihoidon kannalta Kotiuttaminen ei ole aina sujuvaa kotihoidon näkökulmasta. Tietoa ei tule kotipalveluohjaajille tai alueille kotiutumisesta tai kotiutumisen peruuntumisesta. Koekotiutukseen 1-2 päivän seuranta-aika kotiutuksen onnistumisen seuraamiseksi on hyvä, asiakas voi palata osastolle tarvittaessa. Osastolla ei ole tietoa olosuhteista, kotikäynti on hyvä ennen kotiutusta. Kotipalveluun tieto kotiuttamisesta 1-2 pv ennen tieto kotiutuksesta; erityisesti, jos on paljon hoitoa vaativa asiakas. Asiakkaan paperit osastolta lähdettäessä pitää varmistaa, reseptit, ruokavaliot, vaippa-asiat ym. Siirtokaavake lähetetään kotipalvelusta osastolle ja myös takaisin. Mikäli kotiutus peruuntuu, pitää ilmoittaa myös kotipalveluun (sosiaalihoitaja). Tarvitaan tietoa sovituista tutkimuksista ja labroista ym. Kotiuttava taho huolehtii kuljetuksen järjestämisestä. Kotipalvelun kannalta asiakkaan pitää olla kotona viimeistään kello Asiakkaalle annetaan lääkkeet osastolta illaksi mukaan, jos hän kotiutuu perjantaina viikonlopuksi. Kaikilla asiakkaan hoitoon osallistuvilla henkilöillä pitää olla tarpeeksi tietoa asiakkaan kokonaishoidosta, jotta he voivat parhaalla mahdollisella tavalla antaa oman erityisosaamisensa asiakkaan hoidossa Toiminta kotihoidossa asiakkaan kotiutuessa Ilmoitus asiakkaan kotiutuksesta tulee kotipalvelunohjaajalle, joka ilmoittaa alueen vastaavalle hoitajalle uuden asiakkaan tulosta tai entisen asiakkaan kotiuttamisesta. Kotihoidosta vastaa alueellinen työryhmä ja pyrkimyksenä on että alueen työntekijä osallistuu asiakkaan hoitosuunnitelmapalaveriin. Hoitosuunnitelmapalaveria ei useinkaan saada toteutettua yhdessä kotisairaanhoidon työntekijän kanssa eikä alueen työntekijä pääse osallistumaan palaveriin.

19 19 Kehitetään asiakkaan hoitosuunnitelman laadintaprosessia ja yhteistyöjärjestelyjä. Kotisairaanhoitajat osallistuvat kotipalvelun yhteispalavereihin kolmen viikon välein. Seuraavissa prosessikaavioissa on kuvattu uuden asiakkaan tulo kotipalveluun ja hoitosuunnitelman laatimisprosessi. UUSI ASIAKAS TULEE KOTIPALVELUUN Ilmoitus kotipalvelutoimistoon: omaiselta, asiakkaalta, terveyskeskuksesta, sairaalasta, sosiaalityöntekijältä Hoitoneuvottelu sairaalassa Kotipalvelunohjaaja Kotiutuskäynti Kotikäynti, alueen työntekijä mukana Suunnitellaan asuinalueen hoitajien listaan uusi asiakas, tieto kotipalveluun uudesta asiakkaasta Nimi, osoite, avaimet Hoitaja Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen asiakkaan kotona. Omainen mukana, hoitaja mahdollisuuksien mukaan I kotikäynti Asiakkaan haastattelu Päivärytmin suunnittelu Asiakkaan voimavarojen kartoitus ja palvelun tarpeen arviointi, toiminnasta kertominen, käynneistä sopiminen, ei tarkkoja aikatauluja. Suunnitelma tarkentuu kahden viikon aikana Lääkitys, ruokailu,, pyykkihuolto Kauppa-asiat, saunapalvelu Päivätoiminta, raha-asiat Turvapuhelin, hankinnat Siivous, taxipalvelut Yhteiset palaverit, raportit Asiakkaan hoidon arviointi ja kehittäminen Kotipalvelutiedote asiakkaalle (Liite 5) Aloitus on tärkeä! Jännitystä, keskustelua, tarpeiden kartoitusta Luottamuksen herättäminen Rauhallisuus, turvallisuus Oma persoonallisuus mukaan. Kiireettömyyden tunteen luominen, varataan ensimmäiseen käyntiin tarpeeksi aikaa Suunnitelma tarkentuu kahden viikon aikana Kuntouttava työote Sininen kansio Viestivihko/Asiakkaan hoitokansio Viikonloppukansio Iltakansio

20 20 HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMAN LAATIMINEN Hyvä suunnitelma Kattava, yhdessä tehty ja hyvin täytetty. Uusi työntekijä osaa toimia suunnitelman perusteella Suunnitelma on sitova, joustava ja yksilöllinen. Asiakkaan kunto ja sairaudet on huomioitu Se sisältää tiedot asiakkaan tilanteesta esim. dementiasta, lääkkeiden säilytyksestä Työnjako kuvattu selkeästi, omaisten osuus, kotipalvelun osuus, kotisairaanhoidon osuus. Uudelle työntekijälle laaditaan tiivistelmä paikoista ja tehtävistä. Tiedot pidetään ajan tasalla. Yhteydenotto: Asiakas, omaiset naapuri, hoitavataho Kotipalvelutoimisto Kotipalvelunohjaaja Sovitaan kotikäyntipäivä viikon sisällä Ilmoitus kotipalvelun alueen vastaavalle hoitajille, hosu palaverin kokoon kutsuminen Kotipalveluohjaaja ja kotipalvelun alueen hoitaja Kotikäynti: Asiakas ja omaiset Tarvittaessa kotisairaanhoito, kuntoutus mielenterveystoimisto A-klinikka Sininen kansio Iltakansio Viikonloppukansio Hoito- ja palvelusuunnitelma kaavake Tuloselvityskaavake Asunnonhakukaavake Aamutyöt Päivätyöt Iltatyöt Viikonlopputyöt Ryhmäpalaverit kerran kuussa Arviointi ja yhteinen suunnittelu

21 21 Kotikäynnit voidaan jakaa aamu-, päivä-, iltapäivä- ja iltakäyntiin sekä viikonloppukäynteihin. Seuraavassa esimerkki aamukäynnistä. AAMUKÄYNNIN PROSESSIKAAVIO Aamukäynti kello Kotipalveluohjaaja Lista kotikäynneistä 1-3 viikkoa Asiakkaan avaimet Alueenhoitaja Pienryhmäpalaverit Yhteinen kehittäminen Raportointi Viestivihkoon Työajanseuranta Tiedot laskutusta varten asiakaslappu Asiakkaan vointi ja perushoito Aamutoimet Puhtaus, pesut, Suunhoito, suihku väh.1x viikko Wc-käynnit. vatsantoimittaminen Katetrin huuhtelu, ihonhoito, rasvaus, parranajo, pukeminen Aamupala, lääkkeet, välipalat, juomat esille, injektiot, silmätipat Apuvälineet Toiminnan järjestäminen Taxi, päivähoito, sauna(muista tarkistaa lääkkeet ja tarvikkeet mukaan) Asiointi, talous, kauppa, raha apteekki Kotityöt: pyykki, vuoteen sijaus wc.n ja portatiivin pesu roskien vienti päivittäin Aktivointi ja kuntouttava työote Omatoimisuuden tukeminen Henkinen tuki Yhdessä tekeminen Toiveiden huomioiminen/ itsemääräämisoikeus Yhteistyö omaisten kanssa Sininen kansio Hoitosuunnitelma viestivihko/ Asiakkaan hoitokansio

22 22 7. Yhteenveto Tässä raportissa on kuvattu lyhyesti Vapa-projektin tuloksena syntyneet prosessikuvaukset asiakkaan kotiuttamisesta. Liitteessä 1. on selvitetty Vapa-projektin tavoitteet ja toteutusta laajemmin. Palko-projektissa jatketaan kotiuttamiskäytäntöjen kehittämistä Salon seudulla. Keväällä 2004 laaditaan juurruttamissuunnitelma uusien toimintatapojen käyttöön ottamiseksi. Yhdeksi tärkeäksi kehittämiskohteeksi nousi asiakkaan hoitokansion laatiminen. Kansiota kokeillaan kolmellakymmenellä kotihoidon asiakkaalla ja tämän jälkeen kerätään palautetta sen toimivuudesta ja kehitetään sitä edelleen ennen kuin käyttöönottoa laajennetaan Salon seutukunnassa. Palko-projekti on tarjonnut toimintamallin toimijalähtöiseen ja yhteistyöhön perustuvaan asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen. Kehittämisen lähtökohtia ovat palko-mallin perusteella hoidon jatkuvuuden, toiminnan asiakaslähtöisyyden, avohoidon ja avopalvelujen laadun sekä asiakkaan osallistumisen ja itsemääräämisen lisääminen.

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Kotiutushoitajien haastattelut perusterveydenhuollossa 26.11.2014

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Sari Nykänen-Juvonen Tuula Pakarinen KOTIUTUSPROSESSI ASIAKASLÄHTÖISEKSI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUISSA kotiutusprosessikuvaus

Lisätiedot

Kotiutushoitajan tehtävänkuva ja hyvän kotiutuksen kriteerit

Kotiutushoitajan tehtävänkuva ja hyvän kotiutuksen kriteerit Kotiutushoitajan tehtävänkuva ja hyvän kotiutuksen kriteerit Vantaan kaupungin kotihoidossa Sosiaali- ja terveysala Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Opinnäytetyö Kevät, 2006 Pia Leppänen Sosiaali- ja

Lisätiedot

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON Maarit Nuutinen DIAK A9 muunto Opinnäytetyö Maaliskuu 2002 Diakonia AMK Helsingin yksikkö

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN HOITOPOLKU KAARINASSA

Kaarinan kaupunki IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN HOITOPOLKU KAARINASSA Kaarinan kaupunki IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN HOITOPOLKU KAARINASSA SISÄLTÖ JOHDANTO...1 1. MITÄ ON MIELENTERVEYS...1 2. IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN PALVELUT...2 2.1. IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSONGELMISTA

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014 Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014 SISÄLLYS 1 TOIMINNAN ARVOT JA VISIO... 3 2 SEINÄJOEN KAUPUNGIN KOTIHOITO... 3 3 KOTIHOIDON KRITEERIT... 5 4 KOTIHOIDON PALVELUJEN

Lisätiedot

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA LyhDeKe-projekti 2005-2007 SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 2. KEHITTÄMISHANKKEESSA SAATUJA KOKEMUKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 3. TYÖPROSESSIT 3.1 Asiakkaaksi

Lisätiedot

KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA

GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA TAMPEREEN KAUPUNKI GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA HATANPÄÄN PUISTOSAIRAALAN GERIATRIAN OSASTORYHMÄN OSASTO V3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SISÄLLYS LUKIJALLE...1 1 Geriatrinen akuuttihoito-

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT

PAIMION KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT PAIMION KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT Maaliskuu 2014 1 KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS... 3 Palvelun piiriin ottamisen kriteerit...3 Kotihoidon palvelujen aloitus...3 Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen...4

Lisätiedot

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle. SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon

Lisätiedot

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI Vanhusstrategia 2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI 1 JOHDANTO...4 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET...5 3 VÄESTÖTILANNE 31.12.2004 SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V. 2015...5 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET...7

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSPALVELUIDEN KRITEERIEN KÄSIKIRJA 2013

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSPALVELUIDEN KRITEERIEN KÄSIKIRJA 2013 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSPALVELUIDEN KRITEERIEN KÄSIKIRJA 2013 Yhtymähallitus 13.2.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Kotihoidon yleisperiaatteet... 2 1.1 Palveluiden myöntäminen...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kohti omaa kotia ja toimivaa arkea! Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille

Lisätiedot

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ Palvelutuotantolautakunta 16.5.2012 67 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Piisilta 1, 91100 Ii Puh

Lisätiedot

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Järvenpään kaupunki Vahvistettu 12.11.2014 Päivitetty 18.8.2015 Sisällys 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Kyh 15.6.2010 72 Kyh liite 2 1 KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Ikäihmisten linja / Geriatriakeskus 2 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TOIMINTARAKENNE 1.1 Kotihoidon järjestäminen ja toiminta-ajatus 1.2. Palvelutarpeen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2013 ISBN

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2013 ISBN

Lisätiedot

JOHDANTO. Mäntsälässä

JOHDANTO. Mäntsälässä SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 1. VANHUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT 2 2. MÄNTSÄLÄN YHDYSKUNTARAKENNE JA VANHUSTENHUOLLON KEHITYS 3 2.1. Palvelujen kehitys 3 2.2. Vanhusväestön määrällinen kehitys 4 2.3. Hoidon tarpeen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Henna ammattikorkeakoulun Myller (toim.) julkaisuja C:43. Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista LOREN IPSUM DOLOR

Pohjois-Karjalan Henna ammattikorkeakoulun Myller (toim.) julkaisuja C:43. Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista LOREN IPSUM DOLOR Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista Pohjois-Karjalan Henna ammattikorkeakoulun Myller (toim.) julkaisuja C:43 KOTIHOITO24h Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista LOREN

Lisätiedot