SODANKYLÄN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SODANKYLÄN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA 2015"

Transkriptio

1 SODANKYLÄN KUNTA Kh , liite nro 1 Kv , liite nro 3 SODANKYLÄN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA 2015 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin Sampo PL 60 Telefax (016) Pohjolan OP Sodankylä Y-tunnus Nordea

2 Sisältö 1. Johdanto... 3 Toimeksianto ja tavoitteet... 3 Asunto-ohjelman sisältö Asuntostrategian 2002 toteutuminen toimenpiteineen... 4 Asuntokannan käyttö ja käyttötarkoituksen muutokset... 4 Omistajan ja valtion toimenpiteet asuntoyhtiöiden talouden parantamiseksi Visio Sodankylän väestön ja asuntokannan kehitysnäkymät... 6 Väestön kehitys... 6 Kaivostoiminnan kehitysnäkymät ja vaikutukset väestöön ja muuttoliikkeeseen... 9 Asuntokanta ja asuntokunnat Kaivostoiminnan vaikutukset asuntokuntiin Asuntomarkkinatilanne Asuntomarkkinatilanne ja sen toimivuus Tyhjät asunnot Asuinympäristö Tonttivaranto Tontti- ja maa-alueiden riittävyys Erityisryhmien asumista koskevat tavoitteet ja strategiat Vanhusväestö ja ikääntyvät Vammaiset ja kehitysvammaiset Mielenterveyskuntoutujat ja moniongelmaiset Nuoret Opiskelijat Asuntotuotannon yleiset tavoitteet ja strategiset linjaukset Yleistä Asuntotuotannon strategiset linjaukset vuoteen Määrälliset tavoitteet vuoteen Toimenpiteet

3 1. Johdanto Toimeksianto ja tavoitteet Sodankylän kunnanhallitus päätti asettaa työryhmän, jonka tarkoituksena oli pikaisella aikataululla päivittää ja täydentää vuoden 2002 hyväksyttyä asuntostrategiaa ja tehdä toimenpide-ehdotuksensa kunnallista päätöksentekoa varten niin, että uusi asunto-ohjelma olisi kunnanvaltuuston käsittelyssä kesäkuussa Työryhmään ovat kuuluneet nimettyinä Jyrki Manninen, elinkeinojohtaja (pj), Eira Suopajärvi, asuntosihteeri (sihteeri), Harri Tiuraniemi, perusturvajohtaja, Kauko Nurmela, yritysasiamies, Eeva-Riitta Sormunen, kiinteistöpäällikkö, Jani Hiltunen, kaavoittaja, Jyrki Siirtola, kh:n edustaja, Markku Laurikainen, Asentopuulaaki Oy:n tj. sekä kutsuttuna asiantuntijana sivistystoimenjohtaja Hilkka Orava. Työtä on ohjannut vt. kunnanjohtaja Tero Karinen. Työryhmän tavoitteena oli tarkoituksenmukaisella tavalla yhteen sovittaa maapoliittisen ohjelma, elinkeinopoliittiset tarpeet, kunnan kehityskuva, vanhuspoliittisen ohjelma ja muut asumista sivuavat ohjelmat vireillä olevan tarkistamistyön kanssa. Uuden asunto-ohjelman laatimisen alkuvaiheessa katsottiin tarpeelliseksi selvittää kaivostoiminnan laajentumisen vaikutukset lähivuosien asuntotarpeisiin. Erillisselvityksestä vastasi Pöyry Finland Oy:stä projektipäällikkö Markku Nissi. Perusselvitys Sodankylän asumistarpeista Kevitsan kaivostoiminnan käynnistyessä valmistui ja sen pääkohdat on asunto-ohjelman liitteenä. Selvitys esiteltiin kunnanvaltuustolle Asunto-ohjelman tuotantotavoitteet vuosille sijoittuvat em. selvityksen tuloksena kirkonkylän alueelle. Asuntostrategian sisältö Selvitysten perusteella Sodankylän kunnan avoimilla markkinoilla oleva asuntotarjonta on nykyisellään riittämätön vastaanottamaan kaivostoiminnasta aiheutuvia vuokra- ja omistusasuntojen tarpeita. Lisäksi ohjelmassa on otettu huomioon nykyisen asuntokannan kunto ja viihtyvyys sekä erityisryhmien tarpeet ja asuntotarjonnan riittävyys kunnan nykyisille asukkaille. Strategiassa on selvitelty mm. kunnan ja yksityisten omistamaa tonttitarjontaa ja niiden riittävyyttä sekä sijaintia asumisviihtyvyys huomioon ottaen kaivosten vaikutusta väkiluvun kasvuun ja kasvusta johtuviin muihin kunnan toimialallaan tarjoamiin palveluihin vuokra-asuntojen rakennuttamista tuotantovaiheen vakituisiin työpaikkoihin tuleville yksityishenkilöille kirkonkylän alueella tulevaa omistusasuntojen tarjontaa ja edellytyksiä erityisryhmien asuntotarpeita muita kunnan toimenpiteitä asuntotarjonnan toimintamalliksi sekä infopaketiksi paikkakunnalle muuton helpottamiseksi 3

4 2. Asuntostrategian 2002 toteutuminen toimenpiteineen Asuntokannan käyttö ja käyttötarkoituksen muutokset Kirkonkylä Kirkonkylän asuntokannan käyttöaste on ollut viimeiset vuodet lähes sata (100 %) prosenttia. Varsinaiset vapaarahoitteiset asunnot (Unarintie, Jeesiönkuja, Koivukuja, Opistontie, Lapintie) ovat olleet normaalissa asuntokäytössä. Näitä asuntoja ei ole voitu siten siirtää erityisryhmien asuntotarpeisiin. Nilimellan rivitalot (15 as., kalustetut) ovat olleet suunnitelmien mukaisesti eri yritysten työsuhdeasuntokäytössä. Tälle tarvitsijaryhmälle on lisäksi osoitettu kalustamattomia sekä kalustettuja asuntoja muusta asuntokannasta. Pääosa vuokraajista koostuu kaivoksiin liittyvistä erikoisammattihenkilöistä. Asunto Oy:t Ansajokos (11 as.) ja Karhujokos (9 as.) ovat siirtyneet erityisryhmien palveluasuntokäyttöön. Ammatti-instituutin asuntoloista kaksi (2) on varsinaisessa opiskelija-asuntokäytössä. Yksi (1) asuntola on erityisoppilaiden ja aikuisopiskelijoiden käytössä. Tyhjillään oleva asuntolarakennus on suunniteltu purettavaksi. Domus Lappi Säätiön asunnot ovat siirtyneet yksityiseen omistukseen ja ovat vuokrattuina eri yritysten työsuhdeasunnoiksi. Haja-asutusalue Tyhjien asuntojen myyntiin voitiin ryhtyä, kun valtio päätti myöntää aravalainaosuuksille 40%:n akordin v Asuntoja on myyty yhteensä 25 kpl. Tyhjillään/varaamatta ao. asuntoja oli kpl. Rajoituksista vapaita, myytäviä asuntoja on tällä hetkellä Kieringissä. Syväjärven asunnoille saadaan myyntioikeus kuluvan vuoden aikana. Alkujaan kunta on omistanut näitä asuntoja 113 kpl, nyt jäljellä 91 kpl. Tunturikohteet Kunta omistaa yhdessä yrittäjien kanssa vuokra-asuntoja Luostolla ja Kakslauttasessa (yht. 3 kohdetta). Viimeisen vuoden aikana Luoston alueen asunnoissa on ollut jonkin verran vajaakäyttöä. Tyhjillään/varaamatta Luostolla oli neljä (4) asuntoa. Yhteensä näissä kohteissa on 41 asuntoa, joista kunnan omistuksessa 18 kpl aravalainaehtojen mukaisesti (kunnan osuus vähintään 50,1 % osakekannasta/kohde). Omistajan ja valtion toimenpiteet asuntoyhtiöiden talouden parantamiseksi Vuokrataloyhtiöitä isännöidään asuntotoimistossa. Yhtiöt maksavat kunnalle isännöinnistä , tertiäärilainojen korkoja ja mm. tontin vuokria n Kunta Vuokrataloyhtiöistä 15 on vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä( kk:stä 3 kpl). Velkajärjestelypäätösten mukaisesti kunta on avustanut näitä yhtiöitä tyhjillään oloista johtuvista tappioista vuosittain Tertiäärilainojen (yhteensä 1,9 milj. = ovat omien varojen sijoittamista Valtiokonttorin edellyttämin ehdoin) korkoja on myös muiden tervehdyttämissuunnitelmien mukaisesti jätetty osin perimättä vuosien aikana. 4

5 Valtio Valtiokonttori on myöntänyt velkajärjestelyyn hyväksytyille yhtiöille mittavia avustuksia, joilla on kuitattu maksamatta olleita aravalainan korkoja. Viivästyskorot on annettu anteeksi. Aravalainojen laina-aikoja on kohdekohtaisesti pidennetty ja lainan korkoja alennettu usealla % -yksiköllä. Pienimmillään lainan korko voi olla 2 %. ja laina-aika korkeimmillaan vuoteen 2045 saakka. Ara 3. Visio 2020 Valtion rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on anomuksesta vapauttanut haja-asutusalueella myytävien asuntojen osakkeita myynti- ja luovutusrajoituksista. Toiminta-ajatus (Kuntastrategia 2010) Toiminta-ajatus kiteyttää kunnan perustehtävän seuraavasti: Sodankylän kunta järjestää päättämänsä hyvinvointi- ja peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti sekä luo edellytykset monipuoliselle elinkeinoelämän kehittymiselle. Visio 2020 (Kuntastrategia 2010) Visio on tulevaisuuteen, Sodankylässä vuoteen 2020, asetettu tavoitetila. Se ilmaisee millaiselta kunta haluaa tuolloin näyttää. Olemme kasvava, kansainvälinen Keski-Lapin asiointi- ja palvelukeskus, jossa ihmisten on turvallista elää. Meillä on monipuolinen elinkeinorakenne, Jäämerenkäytävä sekä korkeakoulutasoista, kansainvälistä arktista- ja avaruustukimusta sekä koulutusta. Vision vaikuttavuus asunto-ohjelmointiin Asunto- ja maapoliittisissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon kunnan visio luomalla edellytykset monipuoliselle asuntotuotannolle ja -tarjonnalle. Kunnan tulee ohjata asuntojen rakennuttamista siten, että ne sijoittuisivat niille alueille, joissa ne parhaalla mahdollisella tavalla palvelisivat asukkaiden asumis- ja palvelutarpeita sekä toteuttaisivat kunnan toimintaajatusta. 5

6 4. Sodankylän väestön ja asuntokannan kehitysnäkymät Väestön kehitys Sodankylän kunnan väestönkehitys on ollut vuodesta 1995 koko ajan laskusuunnassa. Sodankylän nykyinen väestömäärä vuoden 2009 lopussa oli asukasta. Tilastokeskus ennustaa väestönkehityksen jatkuvan laskusuuntaisena Sodankylä Kuva 1. Sodankylän kunnan väestönkehitys ja ennuste vuosina (Tilastokeskus). Nykyisestä väkiluvusta 13,8 % on alle 15-vuotiaita, 66 % on vuotiaita ja yli 64-vuotiaita on 20,1 %. Ikärakenne on kehittynyt siten, että yli 64-vuotiaiden osuus väkiluvusta on kasvanut ja vastaavasti alle 15-vuotiaiden osuus pienentynyt suhteessa väestöön. Taulukko 1. Sodankylän kunnan ikärakenteen kehittyminen Ikärakenne alle 7-vuotiaat (9,7 %) 786 (7,9 %) 562 (6,1 %) 475 (5,4 %) 7-14-vuotiaat (11 %) (12,2 %) 937 (10,2 %) 742 (8,4 %) vuotiaat (69,6 %) (67,1 %) (66 %) (66 %) vuotiaat 635 (6 %) 886 (8,9 %) (10,9 %) (11,5 %) yli 75-vuotiaat 380 (3,6 %) 473 (4,8 %) 624 (6,8 %) 758 (8,6 %) Väkiluku yhteensä

7 Kun ikärakennetta tarkastellaan ennusteiden valossa, voidaan huomata väestön ikääntyminen varsin selvästi. Huomioitavaa on kuitenkin se, että ennusteet eivät ota huomioon erilaisia työllisyysvaikutuksia. Kaivostoiminnan käynnistyminen oletettavasti muokkaa ikärakennetta erityisesti työikäisen väestön osalta. Tilastokeskus ennustaa syntyvyyden hieman laskevan sekä kuolleisuuden kasvavan vuoteen 2040 mennessä. Kuntaan muuttavien määrän ennakoidaan pysyvän lähes ennallaan vuoteen 2040 mennessä, mutta kunnasta pois muuttavien osalta laskevan. Kaivostoiminnan työllistävä vaikutus kuitenkin muuttaa myös tätä rakennetta vuosina välisenä aikana. Vaikutusta ei kuitenkaan voida tässä tarkasti arvioida. Muuttoliikkeen osalta vaikutusta on tutkittu erikseen Kevitsan kaivostoiminnan osalta (Pöyry Finland, liite). Taulukko 2. Sodankylän ikärakenteen kehittymisennuste Ikärakenne ennuste alle 7-vuotiaat 475 (5,4 %) 482 (6,1 %) 443 (5,9 %) 439 (6,1 %) 7-14-vuotiaat 742 (8,4 %) 549 (6,9 %) 550 (7,3 %) 514 (7,1 %) vuotiaat (66 %) (56,2 %) (49,1 %) (50,1 %) vuotiaat (11,5 %) (17,4 %) (17,3 %) 847 (11,8 %) yli 75-vuotiaat 758 (8,6 %) (13,4 %) (20,4 %) (24,9 %) Väkiluku yhteensä Taulukko 3. Tilastokeskuksen ennusteen mukaiset väestönmuutokset Sodankylässä Ikärakenne ennuste Syntyneet Kuolleet Kuntaan muuttaneet Kunnasta muuttaneet Väkiluku yhteensä

8 Sodankylän kunnan tulomuutto (kuva 2.) on ollut suhteellisen tasaista 2000-luvulla, kun taas lähtömuutto on ollut hienoisessa kasvussa vaikuttaen muuttotappioon Tulomuutto Lähtömuutto Nettomuutto Kuva 2. Sodankylän kunnan tulo- ja lähtömuuton kehitys vuoteen 2009 (Tilastokeskus). Tulomuuton osalta tyypillisin Sodankylään muuttaja on vuotias. Sodankylään kohdistuu eniten muuttoliikettä Rovaniemeltä, Oulusta, pääkaupunkiseudulta sekä naapurikunnista. Sama rakenne toistuu myös lähtömuuton osalta. Taulukko 4. Tulomuutto Sodankylässä ikäryhmittäin vuosina Tulomuutto vuotta 15,1 % 15,7 % 13,9 % 13,9 % vuotta 32,0 % 27,2 % 32,9 % 29,1 % vuotta 21,4 % 23,2 % 25,8 % 22,2 % vuotta 13,9 % 13,0 % 10,4 % 12,3 % vuotta 9,7 % 8,7 % 7,1 % 7,9 % vuotta 5,4 % 9,4 % 7,7 % 9,6 % yli 65 vuotta 2,4 % 2,7 % 2,0 % 4,9 % Taulukko 5. Lähtömuutto Sodankylästä ikäryhmittäin vuosina Lähtömuutto vuotta 18,4 % 11,9 % 14,3 % 12,1 % vuotta 38,9 % 40,8 % 39,0 % 40,9 % vuotta 20,7 % 17,7 % 21,4 % 22,0 % vuotta 12,1 % 13,0 % 10,4 % 8,7 % vuotta 5,7 % 7,8 % 6,5 % 7,3 % vuotta 2,1 % 7,0 % 4,8 % 6,8 % yli 65 vuotta 2,0 % 1,8 % 3,5 % 2,1 % 8

9 Sodankylässä väkiluvun ja muuttoliikkeen myötä työvoiman määrä on laskenut. Työpaikkojen määrä ja työllisyysaste on kohentunut vuonna 2009 verrattuna 2000-luvun muihin ajankohtiin. Taulukko 6. Sodankylän väestönmuutokset ja työllisyys Sodankylä / väestön muutos ja työllisyys Väkiluku Syntyneiden enemmyys Muuttoliike Työvoima (työlliset ja työttömät) Työpaikat Työttömät Työttömät, % 8,4 24,4 13,7 13,2 Kaivostoiminnan kehitysnäkymät ja vaikutukset väestöön ja muuttoliikkeeseen Kaivostoiminnan vaikutuksia on arvioitu erillisselvityksellä (Pöyry Finland: Perusselvitys Sodankylän asumistarpeista Kevitsan kaivostoiminnan käynnistyessä). Vaikutusten arvioinnissa käytetyn aineiston ja oletusten pohjalta voidaan arvioida, että Sodankylään kohdistuva vakituisluonteinen muuttoliike on noin kolmannes tuotantovaiheen työpaikoista (220) vaihteluvälin ollessa +/-2 prosenttiyksikköä. Välitön vaikutus on noin 70 muuttavaa työntekijää perheineen ja kokonaisvaikutuksena arvioidaan olevan yli 100 muuttavaa työntekijää perheineen. Tämä tarkoittaa muuttoliikkeenä 2,4 % lisäystä nykyiseen väestömäärään ( henkeä). Yhden muuttavan työntekijän oletetaan muodostavan yhden asuntokunnan. Sodankylän nykyinen asuntotarjonta ei riitä kattamaan tuotantovaiheen tarvetta. Kerrannaisvaikutusten osuus (kerroin 1,6) muuttoliikkeeseen on arvioitu samassa suhteessa välittömiin vaikutuksiin ja on käytännössä suuntaa antava. Varsinainen tarpeen asuntotarpeen mitoitus tulee tehdä ensisijaisesti välittömien vaikutusten perusteella, koska on oletettavaa että kerrannaisvaikutusten kautta tuleva muuttoliike voi tulla osin viiveellä ja voivat kohdistua ensisijaisesti nykyisiin sodankyläläisiin. Vaikutukset tiivistetysti Sodankylän väestöön ovat seuraavat: Tuotantovaiheen aiheuttama kysyntälähtöinen muuttoliike 2,4 % nykyisen väestön lisäksi -> Väkilukuarvio vuoteen 2015 mennessä on noin asukasta. Kiivaimmillaan muuttoliikkeen arvioidaan olevan tuotantovaiheen käynnistyessä Kerrannaisvaikutukset voivat tulla viiveellä ja mahdollisesti kasvaa toiminnan vakiinnuttua. Kaivostoiminnan tuotannon kaksinkertaistamisen arvioidaan kasvattavan työvoiman tarvetta ja samassa suhteessa muuttoliikettä enimmillään 20 %. Tällöin väkilukuarvio olisi vuoteen 2015 mennessä asukasta. Tulomuuton osalta tämä näkyy nousupiikkinä vuoden tienoilla. Tämän jälkeen tulomuutto vakiintunee hieman aikaista korkeammalle tasolle. Lähtömuutto pienenee ja vakiintunee myös aiempaa positiivisemmalle tasolle. Nettomuutto kokonaisuudessaan kääntyy arvion mukaan nollatasoa hieman paremmaksi eli muuttovoittoiseksi työpaikkojen kasvun myötä. Tuotantovaiheen aikana esiintyy myös voimakasta pendelöintiä ja viikkoasumista. Tässä ryhmässä voi tapahtua siirtymiä pidemmällä aikavälillä pysyväisluonteisesti Sodankylään. Viikkoasuminenkin lisää asumisen tarpeita erityisesti vuokra-asumisen osalta. Oletettavaa kuitenkin on, että nämä työntekijät hakevat tilapäisratkaisuja, jotka ovat normaalivuokratasoa alemmilla hinnoilla (parakit, mökit, yksittäiset huoneet, tms.). Näitä 9

10 siirtymiä ei tässä voida tarkasti arvioida, koska ne riippuvat kunnan omista aktiivisista toimenpiteistä saada työntekijät asettumaan Sodankylään. Rakentamisvaiheen aiheuttaman pysyväisluonteisen muuttoliikkeen osalta voidaan suuntaa antavasti arvioida, että sodankyläläistyviä työntekijöitä olisi henkilöä (keskim. 80). Osa näistä työntekijöistä voi myös työllistyä tuotantovaiheeseen, joten asumistarve voi olla osin päällekkäistä tuotantovaiheen kanssa. Asuntokanta ja asuntokunnat Tilastokeskuksen mukaan (2009) Sodankylässä oli yhteensä vakituisesti asuttua asuntoa (asuntokuntaa). Pääpaino asumisessa on omakotitaloissa (2.547 asuntokuntaa). Oheisessa taulukossa (Taulukko 7.) on kuvattu asuntotyyppien jakauma sekä vakituisesti asuttujen asuntojen että Sodankylän asuntojen kokonaismäärän suhteen. Asunnot ryhmitellään asunto-/talotyypin mukaan seuraavasti (Tilastokeskus): erilliset pientalot: 1-2 asunnon asuintalot, paritalot sekä pientaloihin verrattavat erilliset asuinrakennukset (esim. vakinaisesti asutut vapaa-ajan asunnot) rivi- ja ketjutalot: asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme yhteen kytkettyä pientaloa asuinkerrostalot: vähintään kolmen asunnon talot, joissa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin ja jotka eivät kuulu edellisiin luokkiin muu rakennus: myös rakennukset, joiden talotyyppi on tuntematon. Asuntovarauma kuvastaa tilapäisten tai ei-vakituisten asuntojen tilannetta rekisteritietojen pohjalta. Tarkasteltaessa asuntovaraumaa rakennusvuoden ja käyttötarkoituksen mukaan (Taulukko 7.), voidaan todeta tilastollisesti seuraavat seikat: Erilliset pientalot: yli puolet (52,3 %) on rakennettu ennen vuotta 1970, noin neljännes (26,1 %) vuosina , vajaa viidennes (16 %) 1990-luvulla, ja loput (5,4 %) 2000-luvulla tai rakennusvuosi tuntematon 1990-luvulla rakennetuista määrä on noin 62 asuntoa 2000-luvulla rakennetuista määrä on noin 21 asuntoa Rivitalot/ketjutalot: vajaa kymmenesosa (7,6 %) on rakennettu ennen vuotta 1970, yli puolet (53,5 %) vuosina , kolmannes (34,1 %) 1990-luvulla, ja loput (5,2 %) 2000-luvulla tai rakennusvuosi tuntematon 1990-luvulla rakennetuista määrä on noin 71 asuntoa 2000-luvulla rakennetuista määrä on noin 11 asuntoa Kerrostalot: yli puolet (56,7 %) ennen vuotta 1970, noin neljännes (24,5 %) vuosina , vajaa viidennes (17,9 %) 1990-luvulla, ja loput (1 kpl) 2000-luvulla tai rakennusvuosi tuntematon 1990-luvulla rakennetuista määrä on noin 19 asuntoa 2000-luvulla rakennetuista määrä on noin 1 asunto Huomioitava seikka on, että vaikka suhteellisen uusia asuntoja asuntovaraumasta löytyykin, on määrään suhtauduttava kriittisesti majoituspotentiaalina hyödynnettäessä. Valtaosa asuntovaraumasta on asuntostrategian yhteydessä tehdyn kartoituksen mukaan käytössä ns. kakkosasuntoina / vapaa-ajan asuntoina, jotka ovat eri perikuntien omistuksessa. 10

11 Taulukko 7. Asuntotyyppijakauma Sodankylässä vuonna 2008 (Tilastokeskus). Sodankylä YHTEENSÄ lkm Erilliset pientalot lkm Rivitalot, ketjutalot lkm Kerrostalot lkm Muu rakennus lkm Kaikki asunnot yhteensä Tuntematon Vakituisesti asutut yhteensä (asuntokanta) Tuntematon Ei vakituisesti asutut yhteensä (asuntovarauma) Tuntematon

12 Taulukko 8. Asuntokunnat ja henkilöt asuntotyypin mukaan vuonna 2008 (Tilastokeskus). Asuntokunnat ja henkilöt asuntotyypin mukaan Omakotitalot Kerrostalot Muut YHTEENSÄ (asuntoa) Asuntokunnat Henkilöt Asuntokunnan keskikoko 2,5 1,7 1,5 1,7 2,2 Hallintaperusteen mukaisesti asunnoista (asuntokunnista) oli omistusasuntoja ja vuokra-asuntoja sekä lisäksi muita tai tuntemattomasti hallintaperusteella luokiteltavia 150 asuntokuntaa (Tilastokeskus). Taulukko 9. Asuntokunnat hallintaperusteen mukaan 2008 (Tilastokeskus). Asuntokunnat ja henkilöt hallintaperusteen mukaan 2008 Omistusasunto Rivitalot, ketjutalot Vuokraasunto Asumisoikeusasunto Muut YHTEENSÄ (asuntoa) Asuntokunnat Henkilöt Asuntokunnan keskikoko 2,4 1,8-2,0 2,2 Kaivostoiminnan vaikutukset asuntokuntiin Kevitsan kaivostoiminnan osalta lähtökohtana on ollut, että 1 muuttava työntekijä muodostaa asuntokunnan. Hänen mukanaan voi muuttaa muita perheenjäseniä, jotka asuvat samassa taloudessa. Yhtä muuttavaa työntekijää kohden on arvioitu muuttavan kaksi muuta henkilöä, jotka muodostavat oman talouden (=1 muuttava työntekijä + 2 henkilöä). Erillisselvityksessä on määritelty yksin muuttavat taloudet sekä perheenjäsenten kanssa muuttavat taloudet heidän aikomustensa perusteella. Välitön vaikutus on asuntokunnan muodostuminen ja kerrannaisvaikutusten osalta asuntokunnan muodostuminen. Yhteensä vaikutus olisi asuntokuntaa. Mitoitus tulisi toteuttaa ensisijaisesti ja vähintään välittömien vaikutusten kautta. Suurin osa nykyisestä asuntovaraumasta on oletetusti rakennuskantatarkastelun osalta vanhoja erillisiä pientaloja/omakotitaloja, joiden kunnosta ja kunnostustarpeista tai -mahdollisuuksista ei ole tietoa. Tämä vaatii tarkemman erillisselvityksiä, mikäli niitä aiotaan hyödyntää asumistarpeiden täyttämisessä. 12

13 5. Asuntomarkkinatilanne Asuntomarkkinatilanne ja sen toimivuus Sodankylän kunnan ja yksityisten yhtiöiden omistuksessa on yhteensä 823 asuntoa, joista 675 sijaitsee keskustan alueella ja loput 148 sivukylillä. Kunnan omistamien asuntojen määrä on 733 asuntoa. Sodankylässä sijaitsevista kunnan ja yksityisten vapaina olevista myytävistä ja vuokrattavista kohteista on esitetty seuraavassa taulukossa arviot maaliskuun 2010 tilanteen mukaan. Kunnalla on käyttöasteen kautta mitattuna vapaana keskimäärin 26 rivitaloasuntoa, 3 kerrostaloasuntoa ja vastaavasti yksityisillä omakotitaloja 12, rivitaloasuntoja 6 sekä 1 kerrostaloasunto. Kaiken kaikkiaan vapaita asuntoja (myytävät, vuokrattavat) on yhteensä 48. Luvut voivat käytännössä olla alhaisempia, koska mm. kunnan vuokra-asuminen on arvioitu saatavilla olevan käyttöasteen mukaan, jolloin asunnot eivät ole välttämättä tyhjillään ympäri vuoden. Taulukko 10. Sodankylän kunnan alueen vapaat asunnot (3/2010). Vapaat asunnot (3/2010) Myytävät ja vuokrattavat yhteensä Kunta Yksityiset, muut YHTEENSÄ Omakotitalot Rivitalot Kerrostalot YHTEENSÄ (Kunnan tilanne: päivitys / kaikki vapaat 18 asuntoa sijaitsevat sivukylissä, joista mm. 4 Luostolla, 3 Kieringissä, 3 Vuotsossa ja 4 Syväjärvellä) 13

14 Tyhjät asunnot Alueittainen asuntotilanne tyhjien asuntojen osalta on kerätty YKR-tietokannasta (Lapin liitto). Tietojen keräys- ja tilastointitapa on hieman Tilastokeskuksesta poikkeava määrän suhteen, mutta se antaa kokonaiskuvan tyhjien asuntojen sijoittumisesta Sodankylän kunnassa. Tiedot ovat vuodelta Määrällisesti eniten tyhjiä huoneistoja löytyy Sodankylän kirkonkylältä. Tilasto ei kuitenkaan osoita mitkä tyhjistä asunnoista ovat asumiskelpoisia. Tämän asuntostrategian laadinnan osalta kartoitettiin tyhjien asuntojen sijoittumiseen ja määrään liittyviä tekijöitä. Kartoituksen tuloksena oli, että kirkonkylässä sijaitsevat tyhjät asuinhuoneistot ovat enimmäkseen tilapäisessä käytössä ns. kakkosasuntoina ja ne sijaitsevat pääasiassa varuskunnan alueella. Sivukylien varauman osalta valtaosa on eri perikuntien omistuksessa olevia ns. mummonmökkejä, joita käytetään vapaa-ajan asuntoina. Taulukko 11. Tyhjien asuntojen määrä Sodankylän kunnassa 2007 (Lapin liitto). Alue Asuinhuoneistot Tyhjät asuinhuoneistot Tyhjät asunnot % Kakslauttanen ,2 % Vuotso ,9 % Lokka ,6 % Moskuvaara ,2 % Petkula ,2 % Kersilö ,5 % Sattanen ,3 % Siurunmaa ,0 % Kelujärvi ,5 % Jeesiö ,1 % Orajärvi ,0 % Sodankylä kk ,8 % Tähtelä ,5 % Aska ,7 % Lisamanaapa ,1 % Torvinen ,3 % Luosto ,5 % Vuojärvi ,2 % Raudanjoki ,5 % Seipäjärvi ,5 % Unari ,6 % Kukasjärvi ,1 % Kierinki ,2 % Sassali ,6 % Syväjärvi ,2 % Riipi ,8 % Vaalajärvi ,7 % Rajala ,2 % YHTEENSÄ ,9 % 14

15 Kuva 3. Asuntokuntien ja tyhjien asuntojen suhteellinen osuus ja sijainti kartalla. 15

16 6. Asuinympäristö Tonttivaranto Sodankylän kunnan tonttivaranto on määrällisesti hyvä. Erityisesti rivitalotonttitarjonta antaa mahdollisuuksia asuntotuotannon jatkokehittämiseen. Kerrostalotontteja on tarjolla vähän ja kysyntää on keskustassa sijaitseville asunnoille. Lisäksi kirkonkylän keskustassa on mahdollista kaavamuutoksilla saada käyttöön asumiskelpoista tonttimaata. Taulukko 12. Vapaana olevat rakentamattomat omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotontit maaliskuussa 2010 Nykyinen tonttivaranto Tyhjät tontit (kirkonkylän kaavaalue) Kunta Yksityiset, muut YHTEENSÄ Omakotitalotontit Rivitalotontit Kerrostalotontit YHTEENSÄ Loma-asuntotontit Kunnan omistamat rakentamattomat asemakaavoitetut kerrostalo- ja rivitalotontit jakaantuvat seuraavasti: entinen Ravirata: o 4 kerrostalotonttia (rakennusoikeutta k-m 2 /tontti) o 5 rivitalotonttia (rakennusoikeutta k-m 2 /tontti) o Alueella on vireillä asemakaavan muutos, jossa kerros- ja rivitalojen rakennuskortteleita lisätään Kaanaanmaa: o 8 tonttia omakoti-, pari- tai rivitalokäyttöön (tonttien pinta-alat n m², joissa rakennustehokkuus e=0,20) Tuohelantie: o 5 rivitalotonttia (tonttien pinta-alat n m², joissa rakennustehokkuus e=0,20) Tähtiherrantie: o 1 tontti omakoti-, rivitalo- tai paritalokäyttöön (tontin pinta-ala n m², jossa rakennustehokkuus e=0,20) Yksityisten omistamat rakentamattomat asemakaavoitetut kerros- ja rivitalotontit jakaantuvat seuraavasti: Unarintie: o 1 kerrostalotontti (pinta-ala n m², joissa rakennustehokkuus 0,50) 16

17 Rissasenperä: o 2 rivitalotonttia (tonttien pinta-alat n m², joissa rakennustehokkuus e=0,20 0,26) Kaltiontie: o 6 omakoti-, paritalo- tai rivitalotonttia (pinta-alat noin 1500 m², joissa rakennustehokkuus e=0,25) Papintie: o 2 tonttia omakoti-, paritalo- tai rivitalokäyttöön (tonttien pinta-alat noin m², joissa rakennusoikeutta k-m 2 ) Kehtomaan alue: o 4 rivitalotonttia, joissa vaihtelevia rakennusoikeuksia Puistolantien alue: o 4 rivitalotonttia (tonttien pinta-alat n m², joissa rakennusoikeutta k-m 2 ) Lisäksi keskustan alueella on muutamia yksityisten omistamia tontteja, joiden kaavan mukainen käyttötarkoitus ei suoraan mahdollista asuintalojen rakentamista. Vastaaville alueille on aiempien vuosien aikana toteutettu poikkeamisluvin ja asemakaavan muutoksilla rakennuksia, joissa on myös asuintiloja. Tontti- ja maa-alueiden riittävyys Kunta omistaa lisäksi kaavoittamattomia alueita ydinkeskustan ulkopuolella, muun muassa Kitisen rannalla Kaanaanmaan pohjoisen puoleisilla alueilla, Kemijärventien varren alueella, Savukosken tien varren alueella ja Emauksen alueella sekä Savikankaalla. Yhteenvetona voidaan todeta, että tonttivaranto riittää kattamaan elinkeinojen kehittymisen (mm. kaivostoiminta) aiheuttamia tarpeita eikä ole tarve määrällisesti kaavoittaa rakentamisen reservi-/laajenemisalueita vuoteen 2015 mennessä. Asumisviihtyisyys on kuitenkin ratkaiseva tekijä asumispäätöksenteossa, joten siihen tulee kiinnittää huomiota toteutuksessa. Keskustan alueen yksityisten omistamien tonttien osalta on syytä tarkastella mahdollisten kaavamuutosten tarvetta asuinrakentamiseen. On myös määriteltävä viihtyisiä asumisen alueita voimassa olevien kaavojen puitteissa sekä määritellä potentiaalisimmille varatuille tonteille rakentamiskehote. 17

18 7. Erityisryhmien asumista koskevat tavoitteet ja strategiat Vanhusväestö ja ikääntyvät Yli 75 vuotiaita oli vuonna henkilöä ja kehittymisennusteen mukaan vuonna henkilöä. Tällä hetkellä palveluasuntoja on 205 kpl ja näistä tehostetussa palveluasumisessa 115 kpl. Palveluasuntojen korjaushankkeita on seuraavien vuosien aikana kaksi (2) kohdetta (Hannuksenkartano ja Helmikoti), joissa on yhteensä 82 asuntopaikkaa. Palveluasuntoihin oli hakijaa, joista yli puolet haki tehostettuun palveluasumiseen. Vammaiset ja kehitysvammaiset Vammaisille on asuntokannassa seitsemän (7) varsinaista inva-asuntoa. Lisäksi yhden vuokrakerrostalon alakerran asunnot on rakennettu esteettömiksi. Kerroksessa on yhdeksän (9) asuntoa. Määrä on vuosien ajan vastannut kysyntää. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikköjä on kolme (3) kpl. Kohteissa on palveluasuntoja/asuntopaikkoja 14 kpl ja tukiasuntoja 25 kpl. Kehitysvammaisia kuntalaisia on pitkäaikaisessa laitoshoidossa viisi (5) henkilöä ja näistä kolme (3) henkilöä tarvitsisi palveluasunnon. Lapsuudenkodissaan vanhempiensa luona toistaiseksi asuvia kehitysvammaisia on 22 henkilöä. Sodankylässä on laadittu 3/2010 (laatija Aspa- Asumispalvelusäätiö) kehitysvammaisten asumisen ja palvelutarpeen kartoitus. Selvityksen mukaan ryhmäkotimuotoiseen asumiseen on tarvetta tällä hetkellä yhdeksällä (9) ja tuettuun asumispalveluun kahdeksalle (8) asiakkaalla. Tavoite on, että ryhmäkoti olisi käytettävissä viimeistään vuonna Mielenterveyskuntoutujat ja moniongelmaiset Nuoret Opiskelijat Hoivaa ja huoltoa tarvitseville mielenterveyskuntoutujille on perustettu Ansajokoksen asunto- ja toimintayksikkö. Kohteessa on kuusi (6) asuntopaikkaa sekä seitsemän (7) itsenäistä asuntoa, Viereiseen kiinteistöön perustettiin vuonna 2009 Karhujokoksen ryhmäkoti, jossa on yhdeksän huoneistoa (9). Kohteessa asuu lähinnä moniongelmaisia henkilöitä, jotka eivät kuitenkaan tarvitse ympärivuorokautista valvontaa. Kohteet toimivat yhteisellä henkilökunnalla ja palvelutarjonnalla. Kaikilla asukkailla on itsenäiset vuokrasopimukset asuntoyhtiöiden kanssa. Paikkoja on toistaiseksi ollut tarvetta vastaavasti. Nuorille (alle 25 v.) on osoitettu asuntoja asuntotarpeiden ja asunto-olosuhteiden muutoksen kiireellisyys sekä/tai usein itsenäisen elämän tukeminen huomioon ottaen. Tämän ryhmän kanssa tehdään erityisesti yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa. Varsinaisia opiskelija-asuntopaikkoja on ammatti-instituutissa yhteensä 150 kpl. Valvotut asuntopaikat on varattu ammattiopiston opiskelijoille. Aikuisopiskelijoille on vuokrattu asuntopaikkoja muusta asuntolasta (C-asuntola) ja lukiolaiset ovat sijoittuneet muun asuntotarjonnan asuntoihin. 18

19 8. Asuntotuotannon yleiset tavoitteet ja strategiset linjaukset Yleistä Tapahtuneen kehityksen, ennusteiden sekä arvioiden ja asumistarveselvityksen mukaan Sodankylässä voidaan määritellä lähivuosien tuleva asuntotuotannon kehitys. Lähtökohtana ovat ensisijaisesti uudisrakentamisen tarpeet sekä toissijaisesti nykyinen asuntovarauma ja sen vähentäminen/uudistaminen. Nykyinen asuntovarauma Tilastokeskuksen mukaan on 14,9 % kaikista asunnoista. Näiden asuntojen hyödyntäminen kunnan vetovoimatekijänä ei ole kuitenkaan kilpailutekijä, jolla muuttoliikettä kuntaan pyritään kohdistamaan. Yleensäkin muuttoliikkeen ja asuntotuotannon vaikutusmekanismit ovat monisäikeiset, jossa useat tekijät muodostavat vetovoimaisuutta ja näin ollen positiivista (tai negatiivista) muuttoliikettä. Alla oleva kuva kuvastaa vaikutusten syy-seuraus-suhteita kunnan tasolla. Huomioitava seikka on, että kunnan oma vetovoima vaikuttaa muuttoliikkeeseen tai pendelöinnin määrään kunnan ulkopuolelta. Kunnan vetovoima Perusrakenne, verotus, kustannustaso, palvelutaso, viihtyvyys, turvallisuus, imago, asuminen, työvoima KAIVOSINVESTOINTI JA SEN TUOTANTO Asuntojen tarjonta Asuntokanta, asuntotuotanto, ominaisuudet, laatu, hinta Työvoiman kysyntä MUUTTOLIIKE Työvoiman tarjonta Määrä, ikä, koulutus Tonttitarjonta Pendelöinti kunnan/seudun ulkopuolelta Hedelmällisyys Kuolevuus Luonnollinen väestönmuutos Väestö Määrä, ikärakenne Kuva 4. Kaivosinvestoinnin ja muiden tekijöiden yhteys väestönkehitykseen kunnan tai seudun tasolla (Lähde: Laakso 2006). 19

20 Potentiaalisten muuttajien ja sodankyläläisten tarpeita kartoitettiin kaivostoimintaan liittyvässä asuntotarveselvityksessä, jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan tarpeitaan sekä asumispäätöksentekoon liittyviä tekijöitä. Yleisissä asuntotuotannon tavoitteissa huomioidaan kuntalaisten sekä ulkopaikkakuntalaisten tarpeita seuraavien toiveiden ja tarpeiden pohjalta: Asumisen tarpeet yleensä: noin puolet (46,1 %) on vuokra-asunnon tarpeessa, omistusasumista suosii neljännes (27 %) ja loput (26,9 %) hakisi tilapäisiä asumisen ratkaisuja Asumismuodot ja asumistyypit: rivitaloasumista suosii noin puolet (45,3 %), omakotitaloasumista kolmannes (32,6 %), kerrostalo-asumista vajaa viidennes (22,1 %) Asumispäätöksentekoon liittyvät seikat: viihtyisyyteen, asumisväljyyteen, asumisen helppouteen, harrastuksiin, kaupan palveluiden läheisyyteen sekä puolison työmahdollisuuksiin liittyvät tekijät ovat tärkeimpiä. Asumispäätöksenteon kannalta vastaukset indikoivat osin sitä, että vastaajat hakevat mieluummin valmiita ratkaisuja ja vaihtoehtoja oman rakentamisen sijaan Asuntotuotannon strategiset linjaukset vuoteen 2015 Potentiaalisten asuinalueiden määrittäminen nykyisen kaavan perusteella sekä mahdolliset kaavamuutostarkastelut. Rakentamattomille varatuille tonteille asetetaan rakentamiskehote, jotta varmistetaan hyvien tonttien saatavuus. Nykyisen tonttivarannon osalta määritellään viihtyisimmät alueet. Vetovoimaisuuden kehittämiseksi panostetaan uudistuotantoon sekä asuinalueiden (nykyiset, uudet) viihtyisyyteen, asumisväljyyteen ja asumisen helppouteen, toteutus ja mitoitus konkreettisen kysynnän mukaan Nykyistä asuntokapasiteettia ja uudehkoa asuntovaraumaa (1990-luvun jälkeen rakennetut) kehitetään ensisijaisesti tilapäisasumisen tarpeisiin, vain pieni osa potentiaalista hyödynnetään kasvavan vakituisen tulomuuton tarpeisiin ja osaa hyödynnetään myös kakkosasumisen tarpeisiin, jotta asuntovaraumaa voidaan pienentää Uudisrakentamisessa yksityisille rakentajille keskitytään ensisijaisesti tarjoamaan asuntoja ja tontteja Sodankylän kirkonkylän keskustaajamasta ja sen välittömästä läheisyydestä sekä samalla helpottamaan rakentamisen prosessia (esim. tarjoamalla rakentamisen tukipalveluita koordinoidusti). Pääpaino kunnan asuntotuotannosta ja sen kehittämisestä yhteistyössä rakennusliikkeiden ja aluerakentajien sekä yleishyödyllisten omistaja/rakennuttajien kanssa keskitetään rivitalo- ja pienkerrostaloasumiseen kirkonkylän keskustaajamasta, huomioidaan kaavamuutostarpeet Uusia alueita ei ole tarpeen tässä vaiheessa kaavoittaa asumiskäyttöön, vaan hyödynnetään kirkonkylän kaava-alueiden nykyiset mahdollisuudet sekä huomioidaan mahdolliset kaavamuutostarpeet potentiaalisimpien kohteiden osalta Kunta tukee erityyppisten asuntojen tarjontaa huomioiden asukkaiden tarpeet elämän eri vaiheissa, vaikkakin väestörakenteen tarkkoja muutoksia on vaikea arvioida; mm. kuntaalalta lasketaan eläköityneen 190 hlöä Tukiasuntotarpeisiin haetaan ratkaisuja myös jo olemassa olevasta tilakannasta; selvitellään mm. käyttöasteet, toimitilojen väljyydet, toimintojen päällekkäisyydet yms. 20

21 Määrälliset tavoitteet vuoteen 2015 Vanhusten palveluasumiseen 45 asuntoa, puolet tehostettua palveluasumista Kehitysvammaisten palvelu- ja tukiasumiseen 20 asuntoa Nykyisten kuntalaisten tarve 30 vuokra-asuntoa (hakijoita jonossa kpl) Kaivostoiminnan aiheuttamiin tarpeisiin ensisijaisesti asuntoa, joista asumismuodon mukaan o o o o o o vuokra-asuntoja 47 % ->33 54 asuntoa omistus-asuntoja 26 % -> asuntoa tilapäisasumisen järjestelyjä (vuokra-asunto, muu majoitus, asuntovarauma) 27 % -> asuntoa ja asumistyypin mukaan omakotitaloja 32 % -> asuntoa rivitalo-asuntoja 46 % -> asuntoa pienkerrostaloja 22 % -> asuntoa Tavoitteet kattavat sekä kunnan että yksityisen uudisrakentamisen tarpeet. Kunnan tehtävänä on rakennuttaa tai luoda toimintaedellytyksiä rakentamisen tarpeisiin. Pääsääntöisesti kunta ei rakennuta uusia kohteita omistukseensa. 9. Toimenpiteet Strategiset linjausten ja tavoitteiden pohjalta määritetään seuraavat toimenpiteet ja kehitysaskeleet vuosille Toimenpiteet on jaoteltu osiin kaivostoiminnan tuotantovaiheen käynnistymistä silmällä pitäen, jolloin vakituisen asumisen tarpeet ovat suurimmat. Vuokra-asumisen ja tilapäisasumisen aktivointikampanja (paikallislehdet, muut mediat) Sodankylässä kaivostoiminnan rakentamis- ja tuotantovaiheen tarpeisiin: selvitetään yksityisiltä kiinteistönomistajilta mahdollisuuksia saada vajaalla käytöllä olevia asumiskelpoisia kiinteistöjä tai piilevää tarjontaa esiin Sodankylän vuokra-asuntomarkkinoilta (vapaat tyhjänä olevat vakituiset asunnot sekä vapaa-ajan asunnot vuokrakäyttöön). Tarjonta tulisi olla näkyvillä esimerkiksi Sodankylän kunnan internet-sivuilla sekä yhteisessä tietokannassa. Viihtyisimpien ja potentiaalisimpien asuinalueiden määrittäminen uudisrakentamiseen (rivitalo-, kerrostalo- sekä pientaloasuminen) kirkonkylän kaava-alueelta Neuvottelut ja yhteistyön tiivistäminen rakennuttajatahojen ja rakennusliikkeiden kanssa uusista ja suunnitelluista hankkeista Kaavamuutostarkastelut kunnan keskustassa, mahdolliset rakentamiskehotteet 21

22 Käynnistetään, mahdollistetaan ja toteutetaan kaivostoiminnasta aiheuttaman muuttoliikkeen asumistarpeiden edellyttämät toimenpiteet (yhteistyö rakennusliikkeet, yksityiset rakennuttajat, yleishyödylliset rakennuttajat) Sodankylään muuttavien sekä heidän perheidensä muuttamisen helpottaminen Sodankylään muuttajan infopaketin luominen: asunnot, tontit, kaupalliset ja peruspalvelut, virkistys- ja vapaa-aika Yksityisen pientaloasumisrakentamisen ja muuttajan kokonaispaketin luominen: luodaan toimintamalli, jossa määritetään vastuutaho helpottamaan ja nopeuttamaan asuntorakentamista ns. rakennuttaminen yhdestä luukusta periaatteella (tonttikartoitus, lupa-asiat, työmahdollisuudet puolisolle, rakentamisen palvelutarjoajien kokoaminen yms.). Lisäksi mahdollisia etuja muuttaville perheille voidaan tarjota, jotta vakituista tulomuuttoa voidaan kasvattaa. Asumisen organisointi toteutetaan kunnan resursseilla. Sodankylän kunta aloittaa aktiivisen asumismarkkinointikampanjan, jolla pyritään houkuttelemaan tontin ostajia ja talon rakentajia. Asuntomarkkinointikampanjaan tulisi liittyä ja huomioida myös kakkosasumisen tarpeet. Kakkosasumisen kohteiden sijainnissa on painotettava myös viihtyisyyttä. Määritetään toimintamalli kaivosyhtiöiden ja kunnan kesken Neuvottelut yleishyödyllisten rakennuttajatahojen kanssa arava- ja korkotuetun kohtuuhintaisen asuntotuotannon aloittamisesta Sodankylään. Kunta myy tai vuokraa tontit kohtuuhintaisesti. Vaihtoehtoisesti kunta voi toimia rakennuttajana. Kaivosyhtiöt pyritään sitouttamaan pitkäaikaisvuokralaiseksi ainakin osaan asunnoista. Myös matkailutoimialan yritysten sitouttaminen pitkäaikaisvuokralaiseksi tulee mahdollistaa työsuhdeasuntojen osalta. Kohtuuhintaisia vuokraasuntoja pyritään tarjoamaan kaivostoiminnan työntekijöille kaivostoiminnan rakentamisvaiheen käynnistymisestä alkaen. Käynnistetään ja toteutetaan kehitysvammaisten tarpeisiin liittyvät asumisen hankkeet sekä toteutusmalli (mahdollinen ostopalvelu). Käynnistetään/ toteutetaan vanhusten palveluasumiseen liittyvät asumisen hankkeet. Sitä ennen selvitetään yksityisen tahon mahdollinen palveluasuntotarjonta. Mahdollistetaan ja toteutetaan kaivostoiminnasta aiheuttaman muuttoliikkeen asumistarpeet (yhteistyö rakennusliikkeet, yksityiset rakennuttajat, yleishyödylliset rakennuttajat) kysyntälähtöisesti Toteutetaan asumisen viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta tukevia hankkeita (asuntokannan perusparannusohjelmat, maisema- ja ympäristösuunnittelu) Asuntomarkkinointikampanjoiden vuosittainen toteutus ja seuranta 22

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 1 KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KEURUUN VÄKILUVUN KEHITYS... 4 1.2 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 5 1.3 VÄESTÖENNUSTE... 9 2 ASUMINEN KEURUULLA... 9 2.1 KAAVOITUS JA

Lisätiedot

Asunto-ohjelma vuosille 2014-2020

Asunto-ohjelma vuosille 2014-2020 Asunto-ohjelma vuosille 2014-2020 ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2014-2020 JOHDANTO 3 LÄHTÖKOHDAT OHJELMATYÖLLE 4 Väestötavoitteet 4 Asuntokanta ja väestö 4 Elinkeinoelämä 5 Muuttoliike 6 Oulun seudun asuntomarkkinat

Lisätiedot

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020)

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) 17.9.2012 Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) KV hyväksynyt 17.9.2012 57 ASUNTO-OHJELMA 2012 2016 (-2020) 1. Johdanto 1.1. Yleistä Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan valtuusto hyväksyy tarpeen

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2012 2015 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010 NURMIJÄRVEN KUNTA Asumisen strategiat 2005-2010 Valtuuston hyväksymä 13.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto... 2 2. Asumisen strategiat 2000 2010 toteutuminen... 4 3. Nurmijärven asuntokantaa ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 LÄHTÖKOHDAT ASUNTO-OHJELMATYÖLLE...4 2.1 VALTAKUNNALLINEN ASUNTOPOLITIIKKA...4 2.2 KAUPUNGIN STRATEGIAN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET; HYVÄN ASUMISEN KAUPUNKI...4 2.3

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 1 (20) Sisällysluettelo SIVU ESIPUHE... 2 1. YLEISTÄ... 3 2. ASUNTOPOLIITTISET TARPEET...

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2012 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2011 2012 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan asunto-ohjelma 2012 2016

Mäntsälän kunnan asunto-ohjelma 2012 2016 Mäntsälän kunnan asunto-ohjelma 2012 2016 Hyväksytty Mäntsälän kunnanvaltuustossa 4.3.2013 41 Sisällys Johdanto... 3 1. Asuntokanta ja asuntomarkkinatilanne... 4 1.1 Vuokra-asunnot... 7 1.1.1 Kunnan oma

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2009-2013

Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2009-2013 Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2009-2013 1. OHJELMATYÖN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Strateginen viitekehys 1.2 Turun väestönkehitys ja väestöennuste 1.3 Yleiskaava ja yleiskaavalliset väestötavoitteet

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot

Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2009-2013

Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2009-2013 Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2009-2013 1. OHJELMATYÖN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Strateginen viitekehys 1.2 Turun väestönkehitys ja väestöennuste 1.3 Yleiskaava ja yleiskaavalliset väestötavoitteet

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUTUKUNNAN ASUNTOPOLIITTINEN SELVITYS

TAMPEREEN SEUTUKUNNAN ASUNTOPOLIITTINEN SELVITYS TAMPEREEN SEUTUKUNNAN ASUNTOPOLIITTINEN SELVITYS 14.3.2003 TAMPEREEN SEUTUKUNNAN ASUNTOPOLIITTINEN SELVITYS Sisältö: 1 JOHDANTO 1 1.1 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.2 SELVITYKSEN ORGANISAATIO

Lisätiedot

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen...

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... 4 Omakotiasuminen taajamassa... 5 Asuminen kyläympäristössä... 5 Haja-asutusalueella

Lisätiedot

OULUN MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2008 2012 SISÄLTÄÄ ASUNTO-OHJELMAN 2008 2012

OULUN MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2008 2012 SISÄLTÄÄ ASUNTO-OHJELMAN 2008 2012 OULUN MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2008 2012 SISÄLTÄÄ ASUNTO-OHJELMAN 2008 2012 MATO-TYÖRYHMÄ 4.6.2007 Maria Ala-Siuru Kaarina Daavittila Aarne Holmi Jouni Kurttila Kaija Puhakka Tuulikki Pyykkö Tapio

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma

Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma 2014-2017 Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma AURA KAARINA LIETO MASKU MYNÄMÄKI NAANTALI PAIMIO PARAINEN RAISIO RUSKO SAUVO TARVASJOKI TURKU 2.12.2014 Tiivistelmä Kaupunkiseudun yhteisellä

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2016

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2016 ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2016 Sisällysluettelo Työryhmän asettaminen ja sen tavoitteet 3 Kaavoitus Täydennysrakentaminen painopisteenä 4 Yleiskaavat 5 Kaupunkirakenteen täydentäminen ja keskustat

Lisätiedot

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Elokuu 214 1 2 Helsingin sosialidemokraatit r.y:lle Helsingin sos.dem. piiri asetti työryhmän

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Haapajärven väestö- ja työpaikkakehitys... 2 3. Vuokra-asuntokanta... 5 3.1 Kaupungin

Lisätiedot

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma Hyväksytty: Kunnanhallituksessa 28.3.2012 Valtuustossa 10.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 2.1. Maapoliittinen ohjelma 2.2. Asunto-ohjelma

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA MAA- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 20.3.2014

PUUMALAN KUNTA MAA- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 20.3.2014 Tekninen lautakunta 27.3.2014 20 Liite nro 11 Kunnanhallitus 31.3.2014 44 Liite nro 19 PUUMALAN KUNTA MAA- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014 2017 20.3.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 LUONNOS MAL-NK 23.9.2014 HESE-KJ 2.10.2014 HSYK 14.10.2014 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 1 (48) Sisällys Esipuhe... 2 OSA I Helsingin seudun asumisen ympäristökuvaus...

Lisätiedot