LISÄTIETOJA -kysymykset klo mennessä tulleet IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISÄTIETOJA -kysymykset 1.6.2011 klo 12.00 mennessä tulleet IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA"

Transkriptio

1 LISÄTIETOJA -kysymykset klo mennessä tulleet IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA 1. Intervallihoidossa on omaishoitajat yhä enenevässä määrin pyrkineet venyttämään hoidettavansa hakua kotiin, jolloin hoitovuorokaudesta on saattanut tullut itse asiassa puolitoista vuorokautta ja seuraava intervallilainen on joutunut odottamaan huonettaan vapautuvaksi edelliseltä pitkäänkin. Esimerkiksi Hyvinkään kaupunki on määrittänyt laskutettavat hoitovuorokaudet siten, että korkeintaan kaksi tuntia sallitaan ylitystä vuorokauteen, jonka jälkeen laskutetaan ylimääräisestä vuorokaudesta. Tällainen rajan määrittely auttaisi tuottajia saamaan asian järjestykseen. Miten Karviainen määrittelee hoitovuorokauden pituuden intervallihoidossa? Hankinnan osassa C intervallihoidon hoitovuorokausi on 24 h. Hankinnan osassa D intervallihoitoa on tarjottava 8h / päivä viikon jokaisena päivänä klo Katso tarkemmin tarjouspyyntö ja liite Miten intervalliasukkaiden hinta määräytyy, jos hänellä on oma huone tai jos hän jakaa sen toisen kanssa? Lomakkeella on kuitenkin määriteltävä ainoastaan yksi hinta. Katso tarjouspyyntö. Yksi intervallihinta ja yhteinen huone vain jos se sopii asiakkaalle. 3. Mitä merkitsee intervallihoidossa mahdollisuus saattohoitoon? Tarkoitetaanko sillä sitä, että hoivakodissa ollessaan intervalliasukkaan kunto huononee, niin hän voi jäädä tästä saattohoitoon? Vai tarkoitetaanko sillä sitä, että jos kunto huononee kotona, niin hänestä tehdään saattohoitopäätös ja hän siirtyy hoivakotiin saattohoitoon? Mitä hintaa käytetään saattohoitoon? 4. Saattohoito merkitsee tuntuvaa resurssien lisäystä, joka on kallista. Miten tämä otetaan hintaa laskettaessa huomioon? Eikö erillinen saattohoidon hinta olisi järkevämpää, sillä on erittäin vaikeaa arvioida keskimääräistä saattohoitojakson pituutta? Tarvittaessa ja harkinnan perusteella tilaaja voi ostaa intervallihoitoa saattohoitoasiakkaalle jos asiakas ei tarvitse osastotasoista lääketieteellistä hoitoa. Vaatimukset ovat silloin samat kuin tehostetussa asumispalvelussa. 5. Tilat, laitteet ja välineet, sijainti kohta c: Asukkaalla on mahdollisuus kalustaa huoneensa omilla kalusteillaan. Harvemmin asukkaan omassa sängyssä on laitoja. Miten silloin tulisi menetellä? Miten niiden asukkaiden kohdalla toimitaan, jotka eivät laitoja tarvitse ja ovat omatoimisempia? Pitääkö heidänkin sänkyihinsä laittaa laidat ja rajoittaa siten liikkumista? Asiakkaan toimintakyky sekä henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen tarve ratkaisee laitojen käytön sängyssä. Tarjouspyynnön mukaisesti kaikissa palveluntuottajan tarjoamissa sängyissä on kuitenkin oltava nousutuki sekä laidat, jotka estävät asukkaan putoamisen sängystä. Jos asukas kalustaa huoneensa itse, palveluntuottaja ei ole velvollinen rakentamaan laitoja asukkaan omistamaan olevaan sänkyyn.

2 6. Henkilöstö kohta g: Millaista henkilökuntaa tarkoitetaan avustavalla henkilökunnalla, jota tulisi olla 0,1-0,15 työntekijää asukasta kohden, kun tekstissä mainitaan seuraavassa lauseessa että lisäksi tulisi olla riittävästi henkilökuntaa hallinto- ja kiinteistöpalveluissa? Tällä henkilöstöllä tarkoitetaan sananmukaisesti kaikkea muuta kuin hoitohenkilöstöä eli hallinto- ja kiinteistöpalveluiden lisäksi esimerkiksi siivous- ja ruokahuoltohenkilökuntaa. 7. Henkilöstö kohta c: Jos paikkakunnalla olevat ja tulevat palveluntuottajat nostavat hoitajamitoitustaan dementiahoidossa vaadittavalle tasolle, lähialuilta ei tämän jälkeen enää löydy koulutettuja hoitajia sijaisuuksia hoitamaan. Miten ylipäänsä on mahdollista täyttää tämä vaatimus nykyisessä työvoimatilanteessa? Miten Karviainen itse pystyy hankkimaan koulutetut sijaiset (vrt. kilpailutuksessa pitäisi vaatia samaa tasoa kuin kuntayhtymällä itsellään on vastaavissa palveluissa)? Henkilöstömitoitukset ovat Ikäihmisten palvelujen laatusuositusten ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset. Karviainen ei käytä kouluttamattomia sijaisia hoitotyössä. Tarjouksessa on sitouduttava tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Tarjouspyyntöä heikomman palvelun tuottaminen sopimuskaudella on sopimusrikkomus, joka voi johtaa sopimussakon maksamiseen ja/tai sopimuksen purkamiseen. 8. Hoito ja päivittäistoiminnat asumisyksikössä kohta f: Eikö peseytymistuotteet ja perusihovoiteet ole henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita, joista asukas vastaa itse? Palveluntuottaja vastaa yleisten tilojen hygieniatuotteista (esimerkiksi sauna, wc jne.) Tuottajalla on ns. perustuotteet, mutta omat henkilökohtaisten toiveiden mukaiset tarvikkeet kustantaa asiakas. Asiakkaalle ei voi tehdä lisälaskua esimerkiksi käsidesistä, pesunesteistä, perusihovoiteista ja wc-paperista. 9. Hoito ja päivittäistoiminnat asumisyksikössä kohta n: Mitä tarkoitetaan saattohoidossa tarvittavilla välineillä? Katso kohta Tukipalvelut: Sisällytetäänkö tilaajalta perittävään hintaan tukipalvelut (siivous, vaatehuolto ym.)? Kyllä, katso tarjouspyyntö. 11. Alihankkijat: Pitääkö tarjouksessa mainita vain hoivaan käytettävät alihankkijat vai myös muut esim. fysioterapeutit? Tarjouksessa on mainittava kaikki palvelun tuottamisessa käytettävät alihankkijat sekä se, miltä osin palvelua tuotetaan alihankintana. Tämä koskee paitsi hoivaa ja esimerkiksi fysioterapeuttia, myös esimerkiksi siivous- ja ateriapalveluiden järjestämistä alihankkijoiden avulla.

3 12. Kilpailutuksen vaatimukset muistuttavat jo sairaalatasoa ja kodinomaisuus kärsii. Onko tarkoituksena siirtyä takaisin laitoshoitoon? Tehostettu asumispalvelu ei ole laitoshoitoa. Katso ikäihmisten palvelujen laatusuositus. 13. Jos ateriat toimittaa oma Mainio Vireeseen kuuluva yksikkö, katsotaanko se alihankkijaksi. Jos ateriat toimittaa tuottajalle kuuluva yksikkö sitä ei katsota alihankkijaksi. Liite d) ovatko alihankkijoita myös sijaistava hoitohenkilökunta, joka rekrytoidaan esimerkiksi vuokrafirmasta tilapäisavuksi. Pitäisikö siis olla kuvallinen henkilötunniste ja tilaajalla myös kuvat työntekijöistä tilapäistyöntekijöistä. Vaaditaanko näin? Vaatimus koskee kaikkia alihankkijoiden työntekijöitä, myös vuokrafirmasta hankittavaa työvoimaa. Vaatimuksella on tarkoitus varmistua siitä, ettei kohteissa käytetä harmaata työvoimaa. 14. Mikä on palvelutuotteet B Palveluasumisen henkilöstön mitoitus? Liite 1. kohta 2.2. Hoitohenkilöstömitoitus on vähintään 0,6. Koskeeko tämä tosiaan myös muuta kuin tehostettua palveluasumista (A) ja tehostettua intervallihoitoa (C)? Mikäli tavallista palveluasumista (B) tehdään samalla 0,6 mitoituksella, tarkoittaa se käytännössä runsaampaa päiväaikaisen henkilökunnan määrää kuin tehostetussa (yövalvontahenkilöstön jäädessä pois)! Tämä ei liene tarkoitus, kun RAVA-pistemääräkin on alhaisempi. Sama kysymys koskee myös 8 h intervallia (D). Henkilöstön määrää ja mitoitusta laskettaessa noudatetaan Ikäihmisten palvelujen laatusuositusta (STM 2008:3). 15. Liite 5 B palveluasumisen laatuvertailu. Toivotaanko, että palveluasumisen mitoitus olisi todella 0,7 vai onko kaavakkeeseen jäänyt vahingossa sama mitoitus kuin tehostetussa. Lisäpisteiden saamiseksi henkilöstömitoituksen on oltava 0,7 hankinnan osassa A ja 0,7 / hankinnan osissa B-D. 16. Vertaillaanko neliövuokraa vai halutaanko verrata todellista asukkaan maksamaa kuukausivuokraa? Hintalomakkeen mukaisesti vertailussa huomioidaan neliövuokra eli vuokra (euroa / m² / kk / asukas). Hintalomakkeen mukaan neliövuokra peritään asukkaan henkilökohtaisessa käytössä olevasta huoneesta ja mikäli huone on jaettu toisen asukkaan kanssa, pääluvun mukaisesta osuudesta huoneen kokonaisvuokrasta. Yhteisiä tiloja koskevat kustannukset on jyvitettävä alla ilmoitettavaan neliövuokraan. 17. Tarjouspyyntö: 1.1 Tavoitteena on, että asukkaat voivat elää asumisyksikössä elämänsä loppuun saakka (lukuun ottamatta 8 h intervallihoitoa) Liite 1 kohdat 1.B) ja 1 C) Mahdollisuus saattohoitoon. Eikö ole tarkoitus, että asukas siirtyy

4 tavallisesta palveluasumisesta tehostetumpaan (samalla ympärivuorokautisesti valvottuun), jos saattohoitovaihe alkaa? Asiakas siirtyy tilaajan arvioiman palvelutarpeen mukaan palveluasumisesta tehostettuun asumispalveluun saattohoitotilanteessa. 18. Liite 1. kohta 2.5. i). Palveluntuottaja vastaa asukkaan kuljetusjärjestelyistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin Kuka maksaa kuljetukset? Asiakas maksaa kuljetuskulut. Yksiköstä tarvittaessa saattaja, josta ei voi periä asiakkaalta maksuja. 19. Liite 1. kohta 2.6. e) iltatoimet voidaan tehdä porrastetusti klo 22 asti. Koskeeko vaatimus myös tavallista palveluasumista (B)? Kyllä, asiakkaiden tarpeiden ja tottumusten mukaisesti. 20. Liite 1. kohta 2.8 kahdeksan tunnin hoitojaksonsa aikana klo 7-21 välillä. Voiko palveluntuottaja määrittää hoitojakson sijoittumisen välillä vai pitääkö palvelua olla saatavana koko tämän ajan jatkuvasti? Intervallihoito on aina ennalta suunniteltua ja kellonaika sovitaan palvelusta sovittaessa. Kellonaika sovitetaan asiakkaan tarvetta vastaavaksi. Palveluntuottaja ei siten voi itse valita kahdeksan tunnin mittaista ajanjaksoa väliltä 7-21, jolloin palvelua tarjoaisi, vaan palvelua on tarjottava koko klo 7-21 aikavälille, josta tilaaja valitsee asiakkaan tarpeen mukaan mihin aikaan mainittu 8h käytetään. 21. Liite 1. kohta 2.8 a) Yöhoitaja kiertää Koskeeko tämä vaatimus myös palvelua B (tavallinen palveluasuminen)? Ei koske, palvelu B:ssa hälytyksiin on vastattava ja tarvittaessa on tehtävä auttajakäynti. 22. Mitä tarkoitetaan, kun tasojen välillä on hissi, johon mahtuu asukassänky? Pitääkö hissiin mahtua sänky asukkaan ollessa sängyssä vai riittääkö, että hissi on niin suuri, että sänky mahtuu sinne pystypäin tai kokoontaitettuna? Hissin on oltava niin suuri, että sänky mahtuu sinne asukkaan maatessa sängyllä. Vuodepotilaalla on oltava mahdollisuus sängyssä kuljetettaessa päästä ulos. Asukassängyllä tarkoitetaan yhden hengen sänkyä, ei parivuodetta. Palo- ja pelastustilanteiden vaatimukset on huomioitava, myös äkilliset sairaskohtaukset vaativat esimerkiksi paarien/sängyn mahtumista hissiin. Mikäli vanhassa tuottajan rakennuksessa ei ole hissiä johon asukassänky mahtuu, tulee vuodepotilaat sijoittaa sellaiseen tasoon, josta pääsee ulos ilman hissiä. 23. Mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että sänky on voitava tarvittaessa siirtää pois huoneesta? Pitääkö asukkaan olla sängyssä vai voiko sängyn siirtää kokoontaitettuna huoneesta? ks. edellinen vastaus.

5 24. Palvelutalo Hopearinne on myynyt palvelujaan vain Karviaisen perusturvakuntayhtymälle. Referenssejä vaaditaan kuitenkin kaksi. Miten menetellä? Tarjoajalla on oltava vähintään kaksi (2) referenssiä vastaavantyyppisten asumispalveluiden / intervallihoidon tuottamisesta, kuin mitä tarjoaja nyt tarjoaa. Referenssit voivat koskea samaa asiakasta jos ne on mahdollista lukea kahdeksi erilliseksi referenssiksi esimerkiksi eri ajankohtien tai palvelukokonaisuuksien perusteella. Jos referenssejä on vain yksi, tarjoaja ei täytä tarjouspyynnössä asetettua soveltuvuusvaatimusta eikä voi osallistua tarjouskilpailuun. Tilaaja voi olla sama, mutta sopimuksia on voinut olla useita jotka on mainittava. 25. Tällä hetkellä talossamme asuu myös kotipalvelun ihmisiä. Tullaanko heidät muuttamaan palveluasumisluokkaan vai miten heidän kohdallaan menetellään? He pysyvät edelleen kotihoitoasiakkaina eikä heitä muuteta palveluasumisluokkaan tämän kilpailtuksen vuoksi. Tilanne on toinen jos asiakkaan hoidon tarve arvioidaan uudestaan SAS-ryhmässä. Seuraavat kysymykset (3 kpl) kohdistuvat osakokonaisuus C:n 26. Pitääkö mahdolliset laboratoriotutkimukset toimittaa peruskuntayhtymä Karviaiseen tutkittavaksi vai voidaanko ne tutkia muualla esim. Someron terveyskeskuksessa? Voidaan tutkia myös muualla. 27. Kuka kustantaa intervalliasiakkaiden kuljetukset kotoa hoitopaikkaan ja takaisin tai palvelukeskuksesta intervallipaikkaan ja takaisin tai laitoshoidosta intervallihoitoon ja takaisin. Asiakas vastaa aina itse kuljetuskuluista, tuottaja auttaa tarvittaessa kuljetuksien järjestämisessä. Laitoshoitoa ei nyt osteta eikä laitoshoidosta kuljeteta asiakkaita intervallihoitoon. 28. Akuutit tilanteiden vaatimat siirrot tullevat palveluntuottajan kustannettaviksi. Onko oikein ymmärretty? Asiakas vastaa kuljetuskuluistaan. 29. Tarjouspyynnössä mainitaan, että Tilaaja ei sitoudu tiettyjen paikkamäärien ostoon. Sen sijaan tarjouspyynnössä todetaan, että Tarjoaja sitoutuu siihen, että sen tarjoama paikkamäärä on tilaajan käytössä sopimuskauden alussa palvelun tuotannon käynnistyessä. Kuinka kauan paikat pitää olla varattuna Karviaiselle sopimuksen allekirjoittamisesta ja koska sopimukset allekirjoitetaan (viikkoa/kuukautta). Sopimukset allekirjoitetaan heti hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Tavoitteena on sopimuksien allekirjoittaminen heti vuoden alussa.tarjottu paikkamäärä pitää olla tilaajan käytössä sopimuskauden alkaessa, mutta jos paikkoihin ei sijoiteta kohtuullisessa ajassa sopimuskauden alettua asukkaita, paikkoja ei tarvitse pitää tyhjinä.

6 30. Tarjouksen jättäjällä pitää olla referenssit vastaavasta toiminnasta viimeisen kolmen vuoden ajalta, kustakin palvelumuodosta erikseen kaksi referenssiä. Miten uusi aloittava yritys voi osallistua kilpailutukseen? Riittääkö referenssiksi esimerkiksi vastuuhenkilön kokemus toiminnasta? Ei, referenssivaatimus koskee nimenomaan yritystä eli yrityksellä on oltava edellytetty määrä mainitunlaisia referenssejä. 31. LIITE 1 2. Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset 2.1 Tilat, laitteet ja välineet, sijainti, a) KYSYMYS: Onko vaatimus hissistä johon mahtuu asukassänky perusteltu olemaan vähimmäisvaatimuksena? Mihin vaatimus perustuu? Miten toimitaan sellaisissa tilanteissa joissa asukas on kalustanut itse huoneensa/asuntonsa ja hänellä on käytössään parisänky? Onko asukkaan mahdollista saada lainkaan asumispalvelua tai saattohoitoa kotiinsa jos taloyhtiön/asuintalon/hoitoyksikön hissiin ei mahdu asukassänky? Katso kohta LIITE 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset 1.Yleistä hankinnasta KYSYMYS: Palvelutaloissamme on tällä hetkellä runsaasti kotihoidon asiakkaita. Miten heille käy? Muutetaanko heidät tavallisen palveluasumisen piiriin? Katso vastaus SOPIMUS LIITE 6 KYSYMYS: a) 3. Sopimuksen kohde Miten palveluntarve määrittyy tilanteessa kun asukkaan rava-arvo nousee yli 2,5, mutta hänellä ei ole vielä tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisentarvetta tai kun rava-arvo on alle tai tasan 2,5 ja tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen tarve ilmaantuu vaikka asukkaalla ei ole diagnosoitua muistisairautta? Tilaajan SAS-ryhmä arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja sijoituksen palveluasumiseen tai ympärivuorokautiseen tehostettuun asumispalveluun. b) 3.1 Puitejärjestely Mitä tarkoitetaan sillä, että tarjottava paikkamäärä on tilaajan käytössä sopimuksen alussa. Tarkoittaako se että tarjottavien asuntojen on oltava tyhjiä? Katso vastaus 29

7 c) 4. Sopimuskausi Oletamme, että myös palveluntuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus kuten tilaajalla (6 kk), muutoin tämä sopimuksen kohta vaikuttaa kohtuuttomalta. Koskeeko irtisanomisoikeus myös palveluntarjoajaa? Sopimus on määräaikainen kolme vuotta, jonka jälkeen tilaajalla on mahdollisuus viiden vuoden optiokauteen. Vain optiokauden aikana tilaajalla on irtisanomisoikeus. Palveluntuottajalla ei ole irtisanomisoikeutta hinnantarkistuskohtaa lukuun ottamatta (ks. tarjouspyynnön liite 6 Sopimus). 34. HINTALOMAKKEET LIITE Asukkaalta perittävät maksut KYSYMYS: Oletamme, että vaatimus kiinteistä kahden (2) vuoden hinnoista palvelutuotannon käynnistyessä ei koske aterioiden hintaa, koska se olisi kohtuuton vaatimus eikä vuokrahintaa. Voimassaolevissa vuokrasopimuksissa on määritelty vuokrankorotukset tapahtuvaksi vuosittain. Voimmeko korottaa aterioiden ja vuokrien hintoja vuosittain kustannusten nousua vastaavasti? Kaikki hinnat (tilaajan maksamat sekä asukkailta perittävät) ovat kiinteät kaksi vuotta palvelun tuotannon käynnistymisestä. Ks. hintalomake. 35. LIITE c) KYSYMYS: Mitä tarkoitetaan tarvittaessa palveluntuottaja hankkii asiakkaalle sähkökäyttöisen sängyn, mikäli se edistää asukkaan omien voimavarojen käyttöä? Oletamme, että apuväline kuuluu asiakkaalle lain perusteella, ei palveluntuottajan kustantamana. Asiakas voi hakea ja mahdollisesti saada sängyn lääkinnällisen kuntoutuksen kautta. Jos palveluntuottajan henkilökunta tarvitsee hoitotoimenpiteiden vuoksi sähkökäyttöistä sänkyä, silloin sen hankkii palveluntuottaja. 36. LIITE n) KYSYMYS: Mitkä ovat tarvittavat saattohoidon välineet? Happi ja imu. 37. LIITE Puitejärjestely Kuinka nopeasti tilaaja sitoutuu sijoittamaan uuden asukkaan vapaaseen asumispalvelupaikkaan? Mahdollisimman pikaisesti kun huone on vapautunut ja siihen löydetään sopiva asukas. Tavoitteena on toimiva hoitoketju.

8 38. Mikä on sitoumuksetta tilaajan arvio tämän tarjouspyynnön kohteena olevien asukaspaikkojen lukumääristä (tehostettu / palv.asuminen / tehostettu-intervalli / intervalli)? Ks. tarjouspyynnön kohta 1.2 Puitejärjestely. 39. Keneltä palvelua ostetaan nyt, millä hinnoilla ja mitä hintaan sisältyy? Edellisen kilpailutuksen perusteella palvelua ostetaan viideltä eri palveluntuottajalta.. Kilpailutuksen sisältövaatimukset poikkeavat tästä hankinnasta ja hoitoisuusluokkia on 1-5. Julkisiin asiakirjoihin voi käydä tutustumassa tilaajan luona. 40. Mikä käsitetään markkinahintoihin verrattuna kohtuulliseksi vuokratasoksi (euroa / m2 /kk / asukas)? Entä mikä on maksimi kohtuulliselle ateriapäivän hinnalle (euroa / päivä / asukas)? Kohtuullinen vuokrataso on alueen markkinahintoihin nähden kohtuullinen eli se ei voi poiketa merkittävistä markkinahinnoista tai Tilastokeskuksen vuokratilastoista alueella. 41. Tuleeko jokaisella palveluryhmiin A, B tai C kuuluvalla olla oma WC asuinhuoneen yhteydessä? Kyllä, silloin kun rakennetaan uutta rakennusta. Vanhojen palveluntuottajien saama Aluehallintoviraston lupa ratkaisee asian. 42. Mitä voidaan pitää minimi huonekohtaisena neliömääränä? Sisältääkö tämä neliömäärä WCn? 15 m2, ei sisällä wc:tä 43. Liite 2.5 kohta 1.5 i: Sanotaan että palveluntuottaja vastaa asukkaan kuljetusjärjestelyistä. Vastaako palveluntuottaja myös tästä syntyvistä kustannuksista? Ei vastaa kuljetuskuluista, mutta mahdollisen saattajan kuluista kylläkin. 44. Ilmoitetaanko Liitteessä 4D päiväpaikka vain yhtenä keskihintana, vaikka arki- ja viikonloppuhinnoissa on merkittävä kustannusero? Kyllä 45. Erikseen tilaajan kanssa sovittaessa on mahdollista käynnistää palveluntuotanto myöhemminkin kuin Riittääkö tästä pyyntö tarjouksessa vai millä menettelyllä tästä sovitaan? Tarjouspyynnössä on esitettävä uskottava uudishanke.

9 46. Edellyttääkö ostaja tiettyjä henkilöstömitoituksia? Kyllä, katso tarjouspyynnön liite Jos jätämme tarjouksen esim. kolmesta eri hoivakodista, niin teemmekö jokaisesta oman erillisen tarjouksen tarjouspyynnön (kohdat 6 ja 7) ohjeiden mukaisesti? Jokaiseen hankinnan osaan (A-D) on jätettävä tarjous erikseen. Ks. tarkemmin tarjouspyynnön kohta 6. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja eli sama tarjoaja ei voi jättää useita erilaisia tarjouksia samaan hankinnan kohteeseen. Tarjouksia on vain yksi eli hinta on aina sama yhdessä hankinnan osassa, mutta asukkaita voi sijoittaa saman tuottajan eri yksiköihin. Yllä mainittuun vastaukseen (kohta 47) pyydettiin tarkennusta, joka on seuraava; Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajalla on mahdollisuus jättää vain yksi tarjous kuhunkin hankinnan osaan A-D. Hintalomake täytetään vain kertaalleen kussakin hankinnan osassa (hankinnan osassa A täytetään hintalomake 4A ja tarjottaessa lisälaatua, laatulomake 5A; hankinnan osassa B täytetään hintalomake 4B ja tarjottaessa lisälaatua, laatulomake 5B jne.). Tästä johtuu, että yhdessä hankinnan osassa (esim. A tehostettu, tehostettu ympärivuorokautinen asumispalvelu) on mahdollista antaa vain yksi hinta tilaajan maksamalle asumispalvelupaikalle, vain yksi hinta asukkaan maksamalle vuokralle ja vain yksi hinta asukkaan ateriapäivälle. Tämä on ohjeistettu myös hintalomakkeilla toteamalla seuraavaa: Kussakin kohdassa saa ilmoittaa ainoastaan yhden summan, hintojen ilmoittaminen esim. vaihteluvälillä ei ole mahdollista. Edellä mainittu koskee sekä tilaajan että asukkaan maksamia maksuja. Niinikään tarjouspyynnössä (kohta 9) on todettu, että Hankinnan kukin osakokonaisuus (A-D) vertaillaan erikseen. Koska hankinnan osat vertaillaan erikseen, myös vertailulomakkeet eli hintalomake ja mahdollisesti tarjottava lisälaatu (lomake Laadun vertailu ) on palautettava erikseen kussakin hankinnan osassa. Sen sijaan tarjoajan soveltuvuutta koskevien seikkojen (liite 2) ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta koskevien seikkojen (liite 3) osalta riittää, että hankintayksikkö saa tiedot kertaalleen. Tarjouspyynnön kohdassa 6 on ohjeistettu tarjouksen tekemistä tarkemmin. Riippumatta siitä, tarjoaako tarjoaja yhtä vai useampaa hankinnan osaa A-D, tarjoaja palauttaa liitteen 2 ja liitteen 3 täytettyinä tarjouksensa mukana. Kuten yllä on esitetty, liitteet 2 ja 3 eivät vaikuta vertailuun, joten halutessaan tarjoaja saa palauttaa nämä liitteet erikseen jokaisen tarjoamansa osan yhteydessä, mutta kuten tarjouspyynnöstä ilmenee, liitettä 2 ja 3 ei tarvitse toimittaa kuin kertaalleen. Sen sijaan hintalomakkeen (liite 4A, 4B, 4C, 4D) tarjoaja palauttaa erikseen kustakin tarjoamastaan hankinnan osasta (tarjottaessa osaa A palautetaan liite 4A; tarjottaessa osaa B palautetaan liite 4B; tarjottaessa osaa C palautetaan liite 4C; tarjottaessa osaa D palautetaan liite 4D). Mikäli tarjoaja tarjoaa lisälaatua, myös lisälaatua koskeva lomake (liite 5A, 5B, 5C, 5D) palautetaan erikseen kustakin tarjoajan tarjoamasta hankinnan osasta (tarjottaessa osaa A palautetaan liite 5A; tarjottaessa osaa B palautetaan liite 5B; tarjottaessa osaa C palautetaan liite 5C; tarjottaessa osaa D palautetaan liite 5D).

10 Tarjouspyynnön liitteenä 8 on vielä kansilehtenä ja sisällysluettelona käytettävä tarjouslomake. Koska liite 8 on laadittu tarjouksen tekemisen tueksi eikä se vaikuta tarjousten arviointiin, liitteen 8 palauttaminen kertaalleen tai jokaisen osan kohdalla erikseen on tarjoajan vapaassa harkinnassa.

LISÄTIETOJA -kysymykset 1.6.2011 klo 12.00 mennessä tulleet IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA

LISÄTIETOJA -kysymykset 1.6.2011 klo 12.00 mennessä tulleet IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA LISÄTIETOJA -kysymykset 1.6.2011 klo 12.00 mennessä tulleet IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA 1. Intervallihoidossa on omaishoitajat yhä enenevässä määrin pyrkineet venyttämään hoidettavansa

Lisätiedot

tuotannon käynnistymisestä

tuotannon käynnistymisestä Liite 1 kohta 2.5 j: Onko palvelun hinnoitteluun sisällytettävä asukkaan mahdollisesti tarvitseman pyörätuolin, rollaattorin tai esim. nostolaitteen hankinnasta aiheutuvat kustannukset? Asukkaat saavat

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA A: TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMISPALVELU, B: PALVELUASUMINEN C: INTERVALLIHOITO / TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN JA D: INTERVALLIHOITO / 8h

Lisätiedot

Yhtymähallitus Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta 39/ /2011

Yhtymähallitus Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta 39/ /2011 Yhtymähallitus 92 23.08.2011 Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta 39/02.08.00/2011 Kyh 92 Vihti kilpailutti vuonna 2006 vanhusten ja erityisryhmien asumispalvelut. Kilpailutuksesta valitettiin

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Vastaukset Kehitysvammaisten palveluasuminen / kilpailuttaminen

Vastaukset Kehitysvammaisten palveluasuminen / kilpailuttaminen Vastaukset Kehitysvammaisten palveluasuminen / kilpailuttaminen 7.11.2016 Asiakkaat selviytyvät yöajan yöpäivystyksen /turvarannekkeen avulla kuka hoitaa päivystyksen ja avunantamisen yöaikaan ja voidaanko

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Lohjan kaupunki Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelun hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Lohjan kaupunki Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelun hankinta MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUN HANKINTA A: TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMISPALVELU B: PALVELUASUMINEN Perusturvakuntayhtymä Karviainen sekä Lohjan kaupunki (jäljempänä tilaaja

Lisätiedot

Tarjouspyyntöä, palvelunkuvausta ja liitteitä on täydennetty. Korjausilmoitus julkaistaan Hilmassa 9.9.2015 nimellä korjausilmoitus:

Tarjouspyyntöä, palvelunkuvausta ja liitteitä on täydennetty. Korjausilmoitus julkaistaan Hilmassa 9.9.2015 nimellä korjausilmoitus: Virtain kaupunki tehostettu palveluasuminen, kysymykset? Tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä sai esittää tarjouspyynnön esittelytilaisuudessa tai sähköisesti 3.9.2015 klo 12 mennessä. Tarjouspyyntöä, palvelunkuvausta

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013

Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013 1 (7) 28.8.2013 Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013 Tarjouspyyntöön on tullut määräaikaan 23.8.2013 mennessä seuraavat 35 kysymystä, joihin vastaamme alla. Liitteitä 5 ja 6 on korjattu,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN TARKENTAMINEN LIITTEEN 5A SOPIMUS, KOHDAN 5 OSALTA

TARJOUSPYYNNÖN TARKENTAMINEN LIITTEEN 5A SOPIMUS, KOHDAN 5 OSALTA Tällä asiakirjalla vastataan kysymyksiin liittyen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen julkaiseman tarjouspyynnön lääkäri- ja hoitajatyövoiman hankinnasta. Lisäksi tarjouspyyntöä tarkennetaan seuraavien kohtien

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Hankintapäätös vanhusten palveluasumisesta ja tehostetusta palveluasumisesta palveluntuottajan tiloissa vuosille 2015-2018

Hankintapäätös vanhusten palveluasumisesta ja tehostetusta palveluasumisesta palveluntuottajan tiloissa vuosille 2015-2018 Hallitus 227 09.10.2014 Hankintapäätös vanhusten palveluasumisesta ja tehostetusta palveluasumisesta palveluntuottajan tiloissa vuosille 2015-2018 964/02.08.00.04.01.00.06/2014 EKSTPHAL 227 Eksoten hallitus

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET 8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET Tarjouspyyntöön määräaikaan 6.10.2014 klo 14.00 mennessä esitetyt kysymykset

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja osahankinnat

Hankinnan kohde ja osahankinnat Yhtymähallitus 114 09.12.2014 Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden hankinta 26/05.02.04/2014 Yhtymähallitus 114 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus päätti 20.5.2014 jatkaa kehitysvammaisten

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012

Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012 Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta tehdessä. Kysymykset

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Vammaisten asumispalvelujen hankkiminen/oma-aloitteinen hankintaoikaisu

Vammaisten asumispalvelujen hankkiminen/oma-aloitteinen hankintaoikaisu Sosiaalilautakunta 85 16.09.2016 Sosiaalilautakunta 96 29.09.2016 Vammaisten asumispalvelujen hankkiminen/oma-aloitteinen hankintaoikaisu 2337/02.08.00/2016 SOSLA 16.09.2016 85 Hankinnan toteutus: Uudenkaupungin

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

TEHOSTETTU PALVELUASUMISEN, PÄIVÄTOIMINNAN JA SAUNAPALVELUN PALVELUIDEN HANKINTA KURUN UUTEEN PALVELUKESKUKSEEN

TEHOSTETTU PALVELUASUMISEN, PÄIVÄTOIMINNAN JA SAUNAPALVELUN PALVELUIDEN HANKINTA KURUN UUTEEN PALVELUKESKUKSEEN Liite 1 a. TEHOSTETTU PALVELUASUMISEN, PÄIVÄTOIMINNAN JA SAUNAPALVELUN PALVELUIDEN HANKINTA KURUN UUTEEN PALVELUKESKUKSEEN HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1. Hankinnan kohteen yleiskuvaus Hankinnan kohteena on

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015 Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.2015 46 Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue järjestää

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset 17.1.2013 Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset Kysymys 1: Oppilaiden koulunkäyntiajat tarvitaan tarjouslaskelman tekemiseen. Tarjouspyynnön liitteessä kohteet on mainittu ajoajat. Koulujen

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 21 Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta sopimuskaudelle 1.5.2015 30.4.2017. HEL 2014-011486 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä)

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Tarjoamme Pyhäjoen kunnalle 1.11.2013 päivätyn tarjouspyynnön mukaista lvi ja hydrauliikkatöitä ajalle 2014-2016:

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA

KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA 1/7 KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA 1. HANKINNAN KOHDE Kilpailutuksen kohteena on puitejärjestely (ks. tarjouspyynnön kohta 4) seuraavista aikaperusteisista

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31395 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31395 Päiväys 1/14 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Kontiolahden kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali-

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI TARJOUS. Palautetaan täytettynä. MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu.

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI TARJOUS. Palautetaan täytettynä. MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu. LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI Palautetaan täytettynä TARJOUS MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu Tarjoaja Tarjoajan yhteystiedot Osoite: Sähköposti: Paikka ja

Lisätiedot

Lisätietoja 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus 18.9.2008

Lisätietoja 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus 18.9.2008 Lisätietoja 1 (5) Vastauksia Valkeakosken tehostetun palveluasumisen tarjouskilpailusta esitettyihin kysymyksiin (kysymykset pyydetty 11.9.2009 ja luvattu vastaukset 18.9.2009) KYSYMYS: Kaupungin oman

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ 1.11.2011 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ KYSYMYS 1 Kysymys koskee seuraavia kuljetettavia alueita: 2. Hauho - pudotuspisteitä n. 24

Lisätiedot

Loviisan kaupungin päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden puitejärjestely

Loviisan kaupungin päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden puitejärjestely Perusturvalautakunta 60 17.06.2014 Loviisan kaupungin päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden puitejärjestely 558/02.08.00/2013 PL 60 Hankintapäätös päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta LIITE 6 SOPIMUS IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINNASTA [Tämä sopimus koskee kaikkia hankinnan osakokonaisuuksia A-D. Sopimusneuvotteluissa sopimusta täsmennetään ja täydennetään kussakin

Lisätiedot

LIITE 1 Tarjouslomake (palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä)

LIITE 1 Tarjouslomake (palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä) LIITE 1 Tarjouslomake (palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä) OHJE Tarjoaja täyttää tämän tarjouslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa täytetyn tarjouslomakkeen tarjouksensa yhteydessä.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena?

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena? Tarjouspyyntö UUDELY/5434/2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJOUSPYYNTÖ UUSIMAA KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen

Lisätiedot

Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011

Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011 Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011 Jutta Nieminen Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta Ohjausryhmän terveiset Tiedonkeruut Henkilöstömitoitus

Lisätiedot

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä OHJEET TARJOAJALLE - Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset 9.8.2013. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen hankinta

Kysymykset ja vastaukset 9.8.2013. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen hankinta 1(8) Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen hankinta 1. KYSYMYS Tarjouspyynnön kohta: Asiakas asuu palveluntarjoajalta vuokratussa asunnossa tai asuu ryhmäasunnossa,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka?

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka? HUOM! TARJOUSPYYNTÖÄ ON KORJATTU 28.11.2012. Lisätieto 28.11.2012 Hammaslääkäripalvelut TRE: 7514//02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta

Lisätiedot

H10 Kymppipalvelut Oy:n tarjous

H10 Kymppipalvelut Oy:n tarjous Kotihoidon hankinta Leppävesi - Vihtavuori -alueelle Perusturvalautakunta H10 Kymppipalvelut Oy:n tarjous Tarjousten avaustilaisuudessa huomioitiin, että H10 Kymppipalvelut Oy:n jättämä tarjous oli avattu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista sekä tytäryhteisöjen tilintarkastuksesta

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista sekä tytäryhteisöjen tilintarkastuksesta 1 (5) Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista sekä tytäryhteisöjen tilintarkastuksesta Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja talouden

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAHINNASTO LAHTI Palveluasuminen Palveluseteli/Lahti

PALVELUNTUOTTAJAHINNASTO LAHTI Palveluasuminen Palveluseteli/Lahti Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti puh. (03) 818 5555 PALVELUNTUOTTAJAHINNASTO LAHTI Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä antaa kunnille mahdollisuuden järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA Tilaaja: Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta, PL 85, Lautatarhankatu

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi.

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi. 1 (6) KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA DNO 899/02.08.00/2012 Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö SOPIMUS IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) 1. SOPIMUSOSAPUOLET TILAAJA Kiteen kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus HELLI-liikelaitos (jäljempänä Helli-liikelaitos)

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN. Sisältö: Palveluasumisen yksiköt Tukipalvelumaksut Hoitomaksut. Vanhus- ja vammaispalvelut Sauvosaarenkatu 25, 94100 KEMI 1 (5)

PALVELUASUMINEN. Sisältö: Palveluasumisen yksiköt Tukipalvelumaksut Hoitomaksut. Vanhus- ja vammaispalvelut Sauvosaarenkatu 25, 94100 KEMI 1 (5) 1 (5) tark 200514 jm Päivitetty 5/2014 Sisältö: Palveluasumisen yksiköt Tukipalvelumaksut Hoitomaksut Sauvosaarenkatu 25 2 (5) Kemin kaupungilla on omia palveluasumisen yksiköitä sekä näiden lisäksi kaupunki

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö KOULUTUSKESKUS TAVASTIAN TYÖTERVEYSHUOLLOSTA

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö KOULUTUSKESKUS TAVASTIAN TYÖTERVEYSHUOLLOSTA 16.12.2011 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö KOULUTUSKESKUS TAVASTIAN TYÖTERVEYSHUOLLOSTA KYSYMYS 1 Koskeeko laboratoriotutkimusten tekoetäisyys Turenkia ja Nuutajärveä? Tarjouspyynnön perusteella

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken.

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken. Tehostetun palveluasumisen maksut Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn siivouspalvelun hoitamisesta alla mainittujen

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit

Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit KIRKKONUMMEN KUNTA Perusturva LIITE 3, tarjouspyyntö ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUT Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit Tämä dokumentti kuvaa hankittavalle ensihoito-

Lisätiedot