Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti"

Transkriptio

1 Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti 2013 canon-europe.com

2 Sisällys 3 Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan pääjohtajan viesti 4 Canon yrityksenä 6 Asiakkaille tarjottu tuki 8 Ympäristö 12 Sosiaalinen vastuu 16 Taloudellinen vastuu Tämä symboli kertoo, että asiasta löytyy lisätietoa verkkosivuiltamme. Etukannen kuva: Alexandra Dias Fernandes - Canon DIGITAL IXUS 870 IS 2 Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti 2013

3 Taloudelliset haasteet jatkuvat Liiketoiminnan kehittäminen Rokus van Iperen Minulla on ilo kertoa, että liiketoiminta-alueemme tulos pysyi positiivisena vuonna 2013 huolimatta maailmantalouden haastavasta tilanteesta sekä yrityksiin ja kuluttajiin kohdistuneista taloudellisista paineista. Tästä on suurelta osin kiittäminen kaikkien työntekijöidemme ponnisteluja. Haluankin esittää kaikille vilpittömät kiitokseni. Canon Euroopan strateginen visio on rikastuttaa yksilöiden ja yritysten elämää kuvantamisratkaisujen avulla. Ratkaisumme ja palvelumme auttavat asiakkaitamme parantamaan tehokkuuttaan, hankkimaan lisäarvoa, täyttämään yhteiskunnan ja sidosryhmien asettamat vaatimukset sekä hyödyntämään uusia tilaisuuksia liiketoimintansa kasvattamiseen vastuullisesti. Yhteiskuntavastuu on olennainen osa yrityksemme Kyoseifilosofiaa ja yrityskulttuuriamme. Canon Eurooppa allekirjoitti tammikuussa 2014 YK:n Global Compact (UNGC) -sopimuksen osoituksena sitoutumisestamme ihmisoikeuksien, työelämän normien ja ympäristön puolustamiseen sekä korruption vastaiseen toimintaan. Yritysostot ja integraatio Canon-Océ-integraatio on nyt viety loppuun kaikissa muissa maissa paitsi Ranskassa (määrä tapahtua 2014), ja yhdistetyn tuotesalkun tuomat edut alkavat näkyä. Erityisen vahvaa tulosta vuonna 2013 tekivät Commercial Printing- sekä Canon Business Services -yksiköt. Lisäksi I.R.I.S. Group -yritysosto saatettiin päätökseen vuonna Nyt pystymme tarjoamaan asiakkaillemme apua informaationhallinnassa esimerkiksi ratkaisuja ulkoistamalla ja liiketoimintaprosesseja optimoimalla. Kehitys hyvästä erinomaiseksi Liiketoimintamme on vakaalla perustalla, mutta emme voi jäädä lepäämään laakereilla. Tavoitteenamme on kehittyä hyvästä parhaaksi. Yksi avainstrategioistamme on lisätä arvoa asiakkaiden liiketoimintaan tarjoamiemme palvelujen välityksellä. MPS- ja muut ulkoistuspalvelumme auttavat asiakkaitamme optimoimaan liiketoimintaprosessejaan kustannustehokkaasti ja kasvattamaan liiketoimintaansa. Yrityksemme jatkuvana tavoitteena on tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen parantaminen. Samassa hengessä on nyt käynnistetty Pursuing Excellence -ohjelma, jonka kautta työntekijät pääsevät osallistumaan entistä konkreettisemmin liiketoimintamme kehittämiseen. Ohjelman tavoitteena on toimintatapojen muuttaminen. Vastaan henkilökohtaisesti sen vetämisestä. Olemme luomassa vahvempaa ja dynaamisempaa yrittäjäkulttuuria. Haluamme saada työntekijät osallistumaan tarjoamalla heille työkalut, joiden avulla he pystyvät jakamaan tietoa ja työskentelemään tiiviimmin yhdessä. Tavoitteena on asiakkaiden ja markkinoiden tarpeiden toteuttaminen entistä nopeammin. Vuonna 2013 maayhtiöiden johdolle annettiin entistä enemmän vastuuta päätöksenteon nopeuttamiseksi ja käynnistettiin uusi henkilöstönkehitysohjelma, jonka tavoitteena on löytää yrityksen sisäiset vahvuudet ja kehittää niitä sekä tunnistaa, milloin tarvitaan ulkopuolista osaamista. Työntekijöiden ideoita otetaan mielellään vastaan. Kahdesti vuodessa järjestetään maajohtajien tapaaminen, jolloin heillä on tilaisuus jakaa osaamista. Yhteydenpito sidosryhmiin Tässä raportissa on jälleen käytetty Global Reporting Initiative -ohjeistoa G3.1. Valmistaudumme vuonna 2014 G4:ään pitämällä yhteyttä sidosryhmiin henkilökohtaisten tapaamisten, verkkokyselyjen ja muiden työkalujen avulla. Tavoitteena on tunnistaa sidosryhmille tärkeimmät asiat. Olemme myös ryhtyneet kehitystoimenpiteisiin työntekijäkyselyn (ks. Sosiaalinen vastuu) sekä yritysasiakkaiden kuulemisen pohjalta. Työntekijät korostivat taitojen ja työsuoritusten johtamisen tärkeyttä. Asiakkaat ilmaisivat selvästi haluavansa Canonin tuntevan heidän liiketoimintansa ja ehdottavan uusia tapoja sen kehittämiseksi. Tärkeänä pidettiin myös annettujen lupausten pitämistä. Yhteydenpidosta sidosryhmiin kerrotaan lisää seuraavassa raportissa. Palkinnot ja tunnustukset Canon on saavuttanut useita eri tahojen myöntämiä tunnustuksia tuotteistaan, brändistään, työntekijäsuhteistaan sekä hiilijalanjäljen hallinnastaan. Tarkempia tietoja löytyy kohdasta Canon yrityksenä ja muista tämän raportin kohdista. Olen erittäin tyytyväinen, että vuotuisiin Canon Euroopan pääjohtajan palkintoihin, jotka myönnetään tunnustuksena erinomaisesta työstä, on lisätty yhteiskuntavastuupalkinto. Ensimmäisen pääjohtajan yhteiskuntavastuupalkinnon voitti Norjan Canon, joka on sijoittunut Great Place to Work -instituutin listalla kymmenen parhaan työpaikan joukkoon vuosina 2009, 2011 ja Vuoden 2013 lopulla talous alkoi osoittaa elpymisen merkkejä muutamissa maissa, mutta toipumiseen on vielä pitkä matka. Uskon, että liiketoimintaa vahvistava toimintamme ja sitoutumisemme vastuulliseen liiketoimintaan tukevat jatkossakin asiakkaidemme kestävää kasvua ja omaa menestystämme. Otan mielelläni vastaan toimintaamme koskevia kommentteja ja ehdotuksia. 1 Rokus van Iperen Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan pääjohtaja VIESTI PÄÄJOHTAJALTA 1 Sähköpostiosoitteeni on takakannessa. Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti

4 Canon yrityksenä Canon Europa N.V. on Canon Inc:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Se vastaa Canon-tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen myynnistä ja markkinoinnista yli 116:ssa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA-alueen) maassa oleville asiakkaille. Yrityksemme työllistää EMEA-alueella noin henkeä. Vuonna 2013 Canon Euroopan nettomyynti muodosti 30,1 % (1 125 miljardia jeniä) Canonin maailmanlaajuisesta nettomyynnistä. Strategia Strategianamme on kestävän ja tuottavan kasvun luominen sekä asiakkaillemme että omalle yrityksellemme rakentamalla ratkaisu- ja palvelutoimintaa sekä kehittämällä tekniikoita, joiden avulla asiakkaat voivat hyödyntää kuvantamisen ja informaationhallinnan tarjoamia etuja sekä vahvistaa omaa ydinliiketoimintaansa. Canonin suhde yhteiskuntavastuuseen perustuu japanilaiseen Kyosei-filosofiaan, työskentelyyn yhdessä yhteisen hyvinvoinnin eteen sekä Canon Inc:n yritysstrategiaan. Se muodostaa Canonin liiketoiminnallisten tavoitteiden kulmakiven ja sisältää kolme osa-aluetta: taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun. Yhteiskuntavastuu on olennainen osa strategiaamme. Se auttaa Canonia luomaan asiakkaille arvoa täyttämällä heidän omat liiketoiminta- ja yhteiskuntavastuutavoitteensa. Se edistää myös yhteisöllisyyttä auttamalla ihmisiä tallentamaan ja dokumentoimaan arkeaan. Myös toimintamme lääketieteen alalla on osa tätä strategiaa. Canon Inc:n ja Canon Euroopan strategian sekä asiakkailta, työntekijöiltä ja muilta sidosryhmiltä saadun palautteen pohjalta olemme hahmottaneet Canonin liiketoiminnan keskeisimmät mahdollisuudet ja haasteet. Niistä tärkeimpiin kuuluvat asiakkaiden uskollisuuden ja luottamuksen lisääminen, asiakkaiden kestävän kasvun edistäminen ja tukeminen, ympäristövaikutusten vähentäminen, yrityksen sisäisen osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen, tuleviin haasteisiin varautuminen, laajemman taloudellisen kasvun tukeminen sekä yhteisöllisiin haasteisiin vastaaminen paikallistasolla. Vuoden 2014 aikana on tarkoitus aloittaa entistä tiiviimpi yhteydenpito sidosryhmiin, jotta heidän haasteitaan olisi helpompi ymmärtää. Riskit ja haasteet Toiminta 116 maassa tarjoaa tilaisuuksia, mutta sisältää myös riskinsä. Tarjoamalla kuvantamisratkaisuja ja -palveluita asiakkaillemme tuemme taloudellista kasvua ja sosiaalista kehitystä sekä autamme paikallistason tarpeiden täyttämisessä. Vastassa on kuitenkin monenlaisia haasteita: Makrotalous ja erityisesti valuuttakurssien heilahtelut. Nopeasti kehittyvä ja muuttuva lainsäädäntö: uudet lait ja asetukset edellyttävät koordinoitua lähestymistapaa erilaisten vaatimusten noudattamiseksi maa-, alueja pääkonttoritasolla. Toimittajakannan hallinta: tavarantoimittajia koskevat ehdot ja edellytykset on päivitetty ja samalla on esitelty virallisesti yhdenmukaiset toimittajien eettiset normit, joihin sisältyy yhteiskuntavastuu. Tuotteet, palvelut ja ratkaisut Canonin asiakaskunnan muodostavat yksittäiset kuluttajat ja erikokoiset yritykset pk-yrityksistä aina monikansallisiin yrityksiin. Ratkaisumme auttavat hyödyntämään kuvan voimaa päivittäisessä elämässä ja liiketoiminnassa. Tarjoamaamme kuuluvat mm. tulostuksen- ja dokumentinhallinnan ratkaisut ja palvelut yrityksille sekä tuotteet ja palvelut harrastajaja ammattikuvaajille, myös TV-tuotantoon. Graafiselle alalle tarjoamme suurkuvatulostimia sekä digitaalisia rulla- ja arkkipainokoneita. Salkkuumme kuuluvat myös puolijohteet sekä lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut kuvantamisratkaisut. Ilmastonmuutoksesta johtuvat ja muut ympäristöriskit, joiden vähentämiseksi on otettu käyttöön erilaisia toimintatapoja. Esimerkiksi Canon Inc. pyrkii vähentämään tuotteiden ympäristövaikutuksia toimintoja parantamalla. Canon Inc. ja Canon Eurooppa pienentävät hiilijalanjälkeä ISO sertifioidun ympäristönhallintajärjestelmän avulla. Ilmastonmuutoksesta johtuviin riskeihin kuuluvat luonnonkatastrofit, jotka voivat haitata tuotteiden saatavuutta. Tämän takia on parannettava logistiikan luotettavuutta ja otettava käyttöön parempia varastojen ennakointi- ja jakelujärjestelmiä, jotka auttavat asiakkaita pitämään riittävästi tavaraa varastossa ja ruokkivat näin kassavirtaa (esimerkiksi kuluttajatuotteiden jälleenmyyjien osalta). Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät Canonin EMEA-alueen ylin hallintoelin on talous- ja liiketoimintayksiköiden johtajista koostuva CEOBR, jonka puheenjohtajana toimii Canon Euroopan pääjohtaja Rokus van Iperen. CEOBR vastaa organisaation strategian, tavoitteiden, tulosvaatimusten sekä hallinnointirakenteiden määrittelemisestä, mukaan luettuna riskinhallinta, eturistiriidat ja toimintaperiaatteet. 4 Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti 2013

5 Canon Euroopan operaatiokomitea (CEOC), jonka puheenjohtajana Rokus van Iperen myös toimii, koostuu lakiasioista, immateriaalioikeuksista (IP) ja yhteiskuntavastuusta vastaavien yksiköiden johtajista. Komitean toimialaan kuuluu yhteiskuntavastuu. Kokonaisvastuun yhteiskuntavastuuohjelmasta kantaa Rokus van Iperen, joka kuuluu myös Canon Inc:n johtajistoon. Yhteiskuntavastuuryhmä huolehtii yhteiskuntavastuuseen liittyvien asioiden koordinoinnista Canon Euroopassa. Yhteiskuntavastuun tavoitteet on sisällytetty liiketoimintayksiköiden suunnitelmiin sekä toiminnallisiin puolivälin suunnitelmiin, joille CEOC on antanut hyväksynnän ja jotka on sitten jalkautettu maayhtiöihin (NSO ja RSO). Vuodesta 2014 tavoitekehys on entistä joustavampi, ja se antaa maayhtiöille mahdollisuuden huolehtia paikallisesta sidosryhmäyhteistyöstä. Yhteiskuntavastuuryhmä valvoo näiden tavoitteiden toteutumista. Palkinnot ja tunnustukset Vuonna 2013 Canon oli 35. Interbrandin Best Global Brands -listalla. Tunnustus viestii Canonin innovatiivisuudesta nopealiikkeisellä sektorilla. Canon oli myös 30. Interbrandin Best Global Green Brands -listalla. Jälkimmäisen tunnustuksen yhteydessä painotettiin Canonin Kyoseifilosofiaa ja kannustettiin tiedottamaan tehokkaammin Canonin tehokkaasta ympäristötoiminnasta. Canon sijoittui neljänneksi ClimateCounts in ja Center for Sustainable Organizationsin suorittamassa tutkimuksessa, joka koski yritysten päästöjä suhteessa asetettuihin tieteellisiin tavoitteisiin. Tutkimuksessa analysoitiin 100 kansainvälisen yrityksen päästömääriä vuosina Näistä sadasta 49 yrityksen (joihin myös Canon kuului) todettiin toimivan yhteiskuntavastuullisesti ja olevan oikeilla raiteilla hiilipäästöjen vähentämiseksi laadittujen tieteellisten tavoitteiden mukaisesti. Näistä 49:stä yrityksestä Canon ja 24 muuta onnistui myös kasvattamaan liikevaihtoaan päästöjä vähentäessään. Canonille myönnettiin vuonna 2013 Deshima Netherlands Award -palkinto tuloksellisesta ja samalla yhteiskuntavastuullisesta ja sosiaalisesta toiminnasta Hollannissa. Palkinto annetaan tunnustuksena japanilaisten sijoittajien merkityksestä Hollannille. Valittujen palojen lukijat äänestivät Canonin luotetuimmaksi kameramerkiksi Euroopassa 13 vuonna peräkkäin. Canon nimettiin jälleen johtavaksi toimittajaksi Gartnerin MPSpalveluja 2 koskevassa Magic Quadrant -raportissa Raportointi Canon noudattaa raportoinnissa Global Reporting Initiative s (GRI) 3.1 -ohjeistusta sovellustasolla B. Täydellinen GRI-taulukko, joka sisältää lisätietoja, on osoitteessa sustainability/sustainability_reports/. Raportille ei ole haettu ulkopuolista auditointia. Canon pitää jatkossa yhteyttä sidosryhmiin GRI G4:n kannalta olennaisten ongelmien selvittämiseksi. Lisäksi odotetaan muun kuin rahoitusalan raportointia koskevien EU:n lakiehdotusten lopputulosta. Tietoja raportista Tämä on EMEA-alueen viides vuosittainen yhteiskuntavastuuraportti. Se kattaa kalenterivuoden 2013 ja on tarkoitettu Canonin asiakkaille ja muille sidosryhmille. Raportissa on myös tietoa Canon-Océ-integraatiosta sekä tuoreesta I.R.I.S. Group -hankinnasta. Océ Technologies ja muut EMEA-alueella toimivat, Canon Inc:lle raportoivat konsernin tytäryhtiöt eivät sisälly raporttiin. Edelliset raportit ovat osoitteessa Us/sustainability/sustainability_reports/. Raporttia tai Canon Euroopan yhteiskuntavastuuta koskevat kommentit ja kysymykset voi lähettää osoitteeseen CANON YRITYKSENÄ ISO ydinaiheiden mukainen raportointi Organisaation hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät Canon Eurooppa ja Taloudellinen vastuu p4,16 Työkäytännöt Sosiaalinen vastuu Reilut toimintakäytännöt Taloudellinen vastuu ja Sosiaalinen vastuu Yhteisöllinen osallistuminen ja kehitys Sosiaalinen vastuu Ihmisoikeudet Taloudellinen vastuu Ympäristö Ympäristövastuu Kuluttaja-asiat Asiakkaille tarjottu tuki p12 p12,16 p12 p16 p8 p6 2 Magic Quadrant for Managed Print Services Worldwide, Ken Weilerstein, Sharon McNee, Elizabeth Kim, Tätä symbolia on käytetty kauttaaltaan raportissa osoittamaan, että asiasta on lisätietoa verkkosivuillamme. Raportin PDF-versio sisältää hyperlinkkejä. Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti

6 En vaihtaisi tätä tulostinta mistään hinnasta paitsi jos Canon valmistaa vielä paremman! Valokuvajournalisti Gary Knight puhuessaan Canon ipf suurkuvatulostimestaan Asiakkaille tarjottu tuki Canon auttaa asiakkaitaan hyödyntämään jokaisen tarjoutuvan tilaisuuden heidän liiketoimintansa kehittämiseksi ja arkensa rikastuttamiseksi tukemalla heidän taloudellista kasvuaan ja edistämällä yhteiskuntavastuullista toimintaa. Tämä koskee yhtä lailla koti- kuin yrityskäyttöön suunnattuja ratkaisuja, esimerkiksi tulostusjärjestelmiä, julistetulostusta, valokuvakirjoja, monikanavamarkkinointia kuin laskujen käsittelyäkin. Laajan kuluttajille suunnatun valikoiman lisäksi Canonin ja Océn yhdistetty tuotesalkku tarjoaa alan monipuolisimman valikoiman ammattitulostustuotteita ja -ratkaisuja graafiselle alalle. Alla muutamia esimerkkejä tavoista, joilla Canon tuki asiakkaidensa toimintaa vuonna Kestävän kehityksen mukaiset säästöt Globaali yritysjätti AstraZeneca käytti aiemmin Britanniassa ja Ruotsissa useita tulostustarvike- ja -laitetoimittajia. Tämä heijastui korkeana energian- ja paperinkulutuksena ja tuotti paljon jätettä sekä laitteiden että tarvikkeiden osalta. Kutakin laitetta käytti keskimäärin vain kolme henkeä, vaikka yleinen suositus alalla on 30. Tehottomuus ja puuttuva tulostusstrategia aiheutti turhia kustannuksia. Canon kehitti tiiviissä yhteistyössä AstraZenecan kanssa tulostusstrategian, joka takasi laadukkaan palvelun ja toiminnallisuuden pienentämällä samalla kustannuksia ja ympäristövaikutusta. Yli toimistolaitetta ja 40 tulostuspalvelinta korvattiin monitoimilaitteella ja kahdeksalla palvelimella. MyPrintAnywhere-ominaisuuden ansiosta työntekijät voivat tulostaa kulkukorttiaan käyttämällä millä tahansa laitteella, ja AstraZeneca pystyy valvomaan tulostinten käyttöä. Myös tietoturva parantui, sillä asiakirjat eivät enää jää lojumaan tulostimille. Canon testasi yli AstraZenecan käyttämää ohjelmistosovellusta taatakseen yhteensopivuuden. Mutkatonta siirtymävaihetta edesauttoi myös loppukäyttäjille annettu koulutus ja viestintä. Työntekijäkyselystä saatu palaute vahvisti lähestymistavan onnistumisen, ja Canon ja AstraZeneca keskustelevat paraikaa palvelun käyttöönotosta AstraZenecan toimistoissa maailmanlaajuisesti. Vuotuiset ympäristösäästöt vuodesta 2012: 34 miljoonaa tulostettua sivua vähemmän yli kwh pienempi energiankulutus yli 260 tonnia vähemmän CO 2-päästöjä. 6 Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti 2013

7 Näkymätön suojaus Mukautettavat suojausasetukset, ultraviolettimuste sekä näkymätön muste auttavat ehkäisemään väärinkäytöksiä esimerkiksi lisäämällä suojauskerroksen näkyvän tulosteen alle. Canonin uusin imageformula CR-190i -sekkiskanneri tunnistaa sekä tavalliset että ultraviolettikuvat, joita voidaan lisätä todisteeksi sekkien aitoudesta. Kumppaneille tarjottu tuki Merkittävä osuus Canonin liiketoiminnasta muodostuu jälleenmyyjistä ja jakelijoista koostuvan kumppanikanavan kautta. Canon pyrkii auttamaan kumppaneitaan kasvattamaan liiketoimintaa tarjoamalla tukea ja resursseja sekä nimeämällä kullekin kumppanille oman vastaavan myyjän. Canonin PartnerNet-portaalissa on kumppaneille tarkoitettua tietoa, kuten esitteitä, myymälämateriaaleja, teknistä tietoa sekä caseesitteitä. Kumppanit voivat käyttää PartnerNetin kautta Canonin verkkokoulutusportaalia, jossa on erilaista myyntiä edistävää tarjontaa. Canon järjestää myös vuosittain European Premier Partner -tapahtumia merkittävimmille kumppaneilleen. Kumppaneille tulee yhä enemmän yhteiskuntavastuuseen liittyviä kyselyjä, joten Canon tarjoaa heidän käyttöönsä ympäristöasioista tiedottamiseen tarkoitettuja työkaluja ja informaatiota, esimerkiksi ympäristöasioiden tuntemukseen liittyvän verkkokurssin sekä myyntitiloihin tarkoitettuja materiaaleja. Tilannetietoa kaupallisesta tulostamisesta Canon auttaa yritysten monistamoita sekä tulostuspalveluyrityksiä, sanomalehtiä, kirjapainoja ja muita kaupallisia tulostajia tekemään toiminnastaan joustavampaa ja tehokkaampaa. 1. Digitaaliset tulostusratkaisut vähentävät hukkaa, kun voidaan tulostaa lyhyitä sarjoja tai jopa yksittäisiä kirjoja tarpeen mukaan. ColorStream 3900:n avulla yksi Canonin asiakas printtaa viikoittain kappaletta sanomalehteä 500:na eri painoksena, joissa jutut ja mainokset voidaan kohdistaa paikkakunnittain. Painosmäärä voi olla esim. vain 200 kappaletta. 2. Canon järjestää Saksassa Customer Experience Centressä erilaisia tapahtumia, joiden tarkoituksena on auttaa painoalan asiakkaita kasvattamaan liiketoimintaansa Canonin tuotteiden ja ratkaisujen kautta. Asiakkaat saavat lisätietoa Canonin uusista ratkaisuista ja voivat jakaa menestystarinoita Canon-ratkaisujen käytöstä. Samalla heillä on tilaisuus keskustella uusimmista innovaatioista, alan trendeistä ja tulevaisuuden haasteista. 3. Canon on laatinut in-house-tulostajille kuusi uutta opasta, joissa neuvotaan, miten palveluja voidaan esitellä sisäisille asiakkaille lisäarvon luomiseksi. Tässä auttaa, kun ymmärretään, milloin tulostustyö kannattaa tehdä omassa yrityksessä ja milloin on parempi turvautua ulkoisiin tulostuspalveluihin. Lisäarvoa ulkoistamalla Canon Business Services (CBS) tarjoaa yrityksille räätälöityjä liiketoimintaprosessien ulkoistamispalveluja. Niitä ovat mm. informaation- ja viestinnänhallinta sekä monikanavamarkkinointi. Näiden palvelujen avulla yritykset voivat parantaa tehokkuuttaan ja kasvattaa liiketoimintaansa kustannustehokkaasti. Esimerkiksi Ranskassa CBS-palvelut auttavat sekä kansallisen että kansainvälisen tason voittoa tavoittelemattomia järjestöjä lahjoittajasuhteiden hallinnassa. Ratkaisu kattaa tietojen todennuksen, lahjoitusten käsittelyn ja verokuittien myöntämisen. Vuonna 2013 lahjoittajia oli yli kolme miljoonaa ja lahjoituksia yli kahden miljoonan euron edestä. Ulkoistamalla nämä toiminnot voittoa tavoittelemattomien järjestöjen onnistui optimoida aktiivisten lahjoittajien tietokanta ja tehostaa lahjoittajasuhteiden hallintaa. Resursseja jää enemmän varainhankintaan ja viestintään, ja hallintokulut pysyvät pienempinä. Näin kustakin lahjoituksesta jää suurempi osa kohteelle. Kun kyse on sekunneista Kööpenhaminan yliopistollisessa sairaalassa hoidetaan Tanskan kriittisimmät traumapotilaat. Kyse voi olla sekunneista, ja asianmukaiset laitteet voivat pelastaa potilaan hengen. Kun ryhmää varten suunniteltiin uusia tiloja, sinne valittiin kolme Canonin digitaalista röntgenlaitetta, koska niitä on helppo liikuttaa potilaiden ympärillä. Yksi laitteista kiinnitettiin kattoon. Röntgenkuvat näkyvät aina tarvittaessa lähes viiveettä Canonin kiinteissä ja kannettavissa detektoreissa. Canonin kuva- ja arkistoviestintäjärjestelmän avulla hoitohenkilöstö voi tarkastella, jakaa, arkistoida ja hakea esiin kaikki sairaalan röntgenkuvat nopeasti ja helposti. Palvelu ja tuki Tarvittaessa sekä kuluttaja- että yritysasiakkaat voivat kääntyä Canonin Euroopan-laajuisen palvelu- ja tukikeskuksen puoleen. Keskus palvelee 17 kielellä 22 maassa. Vuonna 2013 se käsitteli lähes 2,5 miljoonaa puhelua ja sähköpostiviestiä. Yritysasiakkailla on myös käytössään itsepalveluportaali kellon ympäri viikon jokaisena päivänä. Keskuksen työntekijät pyrkivät palauttamaan asiakkaiden järjestelmät kerralla toimintakuntoon. Joskus voi kuitenkin olla tarpeen siirtää asia aluekeskukseen tai huoltoteknikon ratkaistavaksi. Uuden älylaitteen ansiosta huoltoteknikot näkevät asiakkaan ongelman yhdellä vilkaisulla ja pystyvät ratkaisemaan sen nopeasti. Tämä helpottaa käyntien suunnittelua ja vähentää ajoja ja CO 2-päästöjä. ASIAKKAILLE TARJOTTU TUKI Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti

8 Silvio Franchini Canon PowerShot S110 Ympäristö Ympäristövaikutusten vähentäminen Canon on suunnitellut ja markkinoinut ympäristövaikutuksia vähentäviä tuotteita, ratkaisuja ja palveluja jo monen vuoden ajan. EU:n järjestämässä tutkimuksessa (Flash Eurobarometer 367) paljastui, että asiakkaat ympäri Eurooppaa ovat kiinnostuneita ostamaan vihreitä tuotteita. Kaikista vastanneista 80 % kertoi ostavansa aika ajoin tai usein ympäristöystävällisiä tuotteita. Koko EU:n alueella vastanneista 89 % oli sitä mieltä, että tällaisten tuotteiden ostamisella on positiivinen vaikutus ympäristöön. Canonin pyrkimyksenä on vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia käyttämällä kaikissa tuotteissa tuotanto-käyttö-kierrätys-elinkaariajattelua. Ympäristövaikutukset muodostuvat käytetyistä raakaaineista, valmistuksesta, jakelusta, asiakaskäytöstä, käytönjälkeisestä kierrätyksestä sekä Canonin toiminnasta. Canon Inc:n kokonaistavoitteena on vähentää elinkaaren aikaisia CO 2-päästöjä joka tuotteen osalta 1,4 % vuodessa (verrattuna vuoden 2011 lukuihin). Vuonna 2012 saavutettiin kuitenkin parantuneen jakelun ansiosta neljän prosentin vähennys, joten vuoden 2013 tavoitteeksi asetettiin 3 % vuoteen 2012 nähden. Vuonna 2012 noin 20 % Canonin tuotteiden CO 2- päästöistä johtui asiakaskäytöstä. Canon pyrkii jatkuvasti vähentämään laitteidensa energiankulutusta sekä tarjoamaan tehokkaampia ratkaisuja ja palveluja, jotka auttavat Canonin asiakkaita omien ympäristötavoitteidensa saavuttamisessa. Tämän tuloksena asiakaskäytöstä johtuva päästöprosentti vähentyi viidellä yksiköllä vuonna Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti 2013

9 Oman ja asiakkaiden toimintatehon parantaminen YMPÄRISTÖ Tuotanto EMEA-alueella myytävät tuotteet valmistetaan Aasiassa, Kanadassa, Hollannissa ja Saksassa. Koko maailmanlaajuinen tuotanto raportoidaan suoraan Canon Inc:lle. Canonin tavoitteena on esimerkiksi jo suunnitteluvaiheessa pienentää tuotteiden painoa ja kokoa. Tämä puolestaan vähentää pakkausmateriaalien määrää ja tehostaa logistiikkaa, mikä vähentää CO 2-päästöjä. Tietyissä PIXMA- ja imagerunner ADVANCE -malleissa sekä imageprograf-suurkuvamalleissa 2013 PIXMA MG5500 -mallisto vs. MP540 (2008) kevyempi Kierrätys Ilmaston lämpenemisen estäminen Tuotanto Ympäristörasituksen vähentäminen Vaarallisten aineiden poistaminen Luonnonvarojen tehokas käyttö Käyttö yhteensä pienemmät CO 2 -päästöt** * Arvio perustuu USB-liitännän kautta kytkettyyn tulostimeen, joka on virta katkaistuna 16 tuntia ja kytkettynä 8 tuntia, tulostaa 10 värisivua tai on valmiustilassa ** Valmistuksesta hävitykseen tuotantokäyttöä lukuun ottamatta käytetään Canonin tuotteista kierrätettyä muovia. Käyttö 28% 50% pienempi päivittäinen virrankulutus* 22% 4% pienempi 12% vähemmän pakkausmateriaalia Canon auttaa asiakkaitaan vähentämään ympäristövaikutuksiaan, saavuttamaan säästöjä ja edistämään yhteiskuntavastuuseen liittyviä tavoitteitaan. Muuttuvien liiketoimintamallien myötä nykyään on yleisempää vuokrata kuin ostaa laitteita sekä ulkoistaa liiketoimintaprosesseja. Canonin palvelut auttavat asiakkaita maksimoimaan toimintatehonsa ja lisäämään kasvuaan. MPS-palvelussa kartoitetaan aluksi asiakkaan tulostusympäristö ja -tarpeet ja suunnitellaan saatujen tietojen pohjalta kustannustehokas, optimaalinen Canon-ratkaisu. Canonin Business Services voi myös hallinnoida asiakkaiden ulkoistamia liiketoimintaprosesseja, parantaa tehokkuutta sekä luoda uusia bisnesmahdollisuuksia ja uutta kasvua. Kuvantamisen asiantuntijana Canon pystyy tarjoamaan asiakkaiden tarpeita parhaiten vastaavat ratkaisut ja palvelut. Canon etsii jatkuvasti uusia tapoja, joilla asiakkaat voivat säästää energiaa, esimerkiksi lyhentämällä laitteiden lämpenemisaikaa tai alentamalla niiden virrankulutusta lepotilassa. Alla esimerkkejä energian- ja paperinkulutuksen vähentämisestä. Energiatehokkuus Joissakin kompaktikameroissa (esim. Powershot A1400) on ekotila, jossa näyttö himmentyy 30 sekunnin kuluttua ja virta katkeaa automaattisesti kolmen minuutin kuluttua käytöstä. Näin voidaan ottaa useampia kuvia yhdellä akun latauksella ja vähentää lataustarvetta sekä virrankulutusta. Virta voidaan kytkeä uudelleen helposti painamalla mitä tahansa painiketta. Uusimmat XEED-projektorimallit käyttävät tuntuvasti vähemmän energiaa kuin muiden valmistajien vastaavat tuotteet: alle 1 watin valmiustilassa ja vain 365 W käytössä (WUX450- malli). Pieni koko helpottaa laitteiden asentamista. Uusi lyhyen heijastusetäisyydenxeed WUX400ST -projektori pystyy heijastamaan jopa noin 2,5 metrin kokoisen kuvan 1,2 metrin etäisyydeltä. Kaukosäätimen ECO-painikkeen avulla käyttäjä voi vaihtaa lampun energiankulutustilaa helposti. Painikkeen avulla on myös helppo käyttää virranhallinta-asetuksia. Canonin PlotWave 340- ja 360 -suurkuvatulostimissa on teknisten asiakirjojen tulostamista varten Océ Radiant Fusing -tekniikka, jonka ansiosta laite lämpenee nopeasti ja ensimmäinen tuloste syntyy 40 sekunnissa. Puolueeton Buyers Laboratory Inc. (BLI) myönsi Canonin A4- tulostinten ja monitoimilaitteiden mallistoille vuoden 2014 A4 MFP Line of the Year for Energy Efficiency -talvipalkinnon. Kolme i-sensys-laitetta ja yksi imagerunner ADVANCE -laite voitti lisäksi Outstanding Achievement -palkinnon energiatehokkuudesta. Canon on todistanut toistuvasti A4- tulostintensa ja -monitoimilaitteidensa energiatehokkuuden, toteaa Pete Emory BLI:stä. Lähes 100 % Canonin tuotteista täyttää ENERGY STAR 1.1 -vaatimukset (EU:n ENERGY STAR -merkki myönnetään energiatehokkaimmille tuotteille). ENERGY STAR 2.0 julkaistiin Euroopassa huhtikuussa 2014, ja Canon rekisteröi uutta versiota varten kaikki tällä hetkellä markkinoilla olevat tuotteet. Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti

10 Paperi Canonin paperinhankinnassa noudatetaan vastuullisia käytäntöjä, ja koko paperinjakeluverkosto on Canonin huostassa. Sekä Euroopan pääkonttorilla että kahdeksalla Euroopassa toimivalla myyntiyksiköllä on FSC - tai PEFC-sertifikaatti. Vuonna 2013 Canonin hankkimasta paperista 75 % oli FSC- tai PEFC-sertifioitua. Saksan Canon pyrkii auttamaan asiakkaitaan hiilijalanjäljen pienentämisessä tarjoamalla hiilineutraalia paperia. Se valmistetaan tuottamalla energiaa paperitehtaalla tuotantoprosessin aikana sekä kompensoimalla hiilipäästöjä Gold Standard -projektien avulla. Tätä jatketaan vuoden 2014 aikana. Canonin skannausratkaisut ja muut digitaaliset ratkaisut, kaksipuolinen tulostus ja N-up-tulostus (kahden tai useamman sivun tulostaminen sivua kohti) koti- ja toimistotulostimissa auttavat asiakkaita vähentämään paperinkulutusta sekä säästämään kustannuksia, aikaa ja varastotilaa. Muissa laitteissa on erityisiä paperinsäästötoimintoja. Esimerkiksi ammattitason ColorStream tulostin tulostaa hitaammin, kunnes paperirulla toimii täydellä teholla, ja pysähtyy lähes välittömästi pysäytys- tai taukopainiketta painettaessa. Asiakkaalle koituvat säästöt ovat ajan mittaan tuntuvia, sillä vastaavat mustesuihkutulostimet voivat kuluttaa jopa metriä paperia, ennen kuin pysähtyvät. Kierrätys Canon suunnittelee tuotteensa kierrätettäviksi ja uudelleenkäytettäviksi. Tämä heijastuu esimerkiksi seuraavissa ohjelmissa: Kunnostus, jossa laitteet palautetaan Canonin paikalliseen toimipisteeseen tarvittavien osien vaihtamista varten, minkä jälkeen tuote voidaan myydä tai vuokrata uudelleen. Uusioteknologiaa edustavat laitemallit (aiemmin uusiotuotanto ): Laitteet palautetaan vuokrakauden jälkeen Canonin tehtaalle Saksaan. Laitteille suoritetaan siellä läpikotainen puhdistus, testaus ja laadunvalvonta. Näin varmistetaan, että laite on uuden veroinen. Käytännössä näin kaksinkertaistetaan laitteen käyttöikä ja taataan alkuperäistä vastaava laatu ja suorituskyky. Keräysohjelmat: Canonin globaali laserkasettien keräysohjelma vuodesta 1990 asti. Sen puitteissa palautetut kasetit uusioidaan suljetussa prosessissa tuottamatta kaatopaikkajätettä. Canonin mustesuihkutulostinten värikasettien kierrätysohjelma käynnistettiin 15:ssä Euroopan maassa helmikuussa Jo noin kg (lähes kpl) kasetteja on kerätty pois kotitalouksien jätevirrasta. Canonin materiaalien uudelleenkäyttö uusissa tuotteissa, kuten laskimissa tai tulostimissa: Vuonna 2013 kahdessa uudessa laskinmallistossa käytettiin kierrätettyä muovia. LS-123K-mallisto toimii sekä aurinko- että akkuvoimalla ja X MARK II -laskin toimii täysin aurinkovoimalla. Nämä ohjelmat auttavat säästämään luonnonvaroja ja vähentämään CO 2-päästöjä merkittävästi. Uusioteknologiaa edustavissa laitemalleissa käytetään uudelleen jopa 93 % osista painon mukaan laskettuna. Canonin elinkaaren arviointisimulaatiot osoittavat, että prosessi tuottaa yli 80 % vähemmän hiilidioksidia (CO 2) verrattuna Aasiassa valmistettuihin, kokonaan uusiin laitteisiin. Uusioteknologiaa edustavat laitemallit auttavat asiakkaita heidän ympäristötavoitteidensa saavuttamisessa. Uusioitujen tuotteiden myynti EMEA-alueella kaksinkertaistui vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminta Canon pyrkii vähentämään ympäristövaikutuksiaan kaikessa toiminnassaan: hankinta, toimitusketju, myynti ja markkinointi, huolto, henkilöstöasiat, talous ja IT. Canon-Océ-integraatio Integraatio-ohjelma jatkui vuoden 2013 aikana. Kun integraation johdosta siirryttiin uusiin tiloihin, yhteiskuntavastuuseen liittyvän seikat otettiin huomioon. Vuodesta 2011 Canonin toimitilojen pinta-ala on pienentynyt m 2, mikä vastaa kilotonnin pienennystä hiilijalanjälkeen. Vuonna 2013 hiilijalanjälki henkilöä kohti pieneni yli 30 % vuoteen 2012 nähden. ISO Canonin globaali ISO sertifikaatti osoittaa sidosryhmille, kuinka vakavasti Canon suhtautuu yhteiskuntavastuuseen: EMEA-alueella on sertifioitu 191 toimipaikkaa 25 maassa. Vuonna 2013 uudelleensertifioinnin yhteydessä 29 toimipaikkaa 13 maassa läpäisi tarkastukset. Standardin vastaista toimintaa ei havaittu. Canonin toimipaikkojen tavoin entiset Océn toimistot sisältyvät myös Canonin globaaliin sertifiointiohjelmaan, jos ne vastaavat Canonin sisäisiä ehtoja (esim. lattiapinta-ala, energiankulutus). Korjaavat toimenpiteet: Canon tunnisti kaksi toimenpidettä vuonna Urakoitsijan kuorma-autosta vuosi dieselpolttoainetta Canonin varaston lähelle, ja urakoitsijan huonosti suorittama puhdistus johti pintaveden saastumiseen. Diesel poistettiin ja urakoitsijoille tähdennettiin, että asianmukaisia prosesseja ja käytäntöjä on seurattava. Toimittajat ja kumppanit Canonin eri varastojen kapasiteettia koskevan tutkimuksen perusteella Euroopan varastotoiminta on päätetty keskittää Hollantiin toimitusketjun tehokkuuden parantamiseksi. Strategiseksi logistiikkakumppaniksi valittiin Nippon Express, joka rakentaa Rotterdamiin Canonin tarpeita vastaavan uuden varaston. Yhteiskuntavastuu on huomioitu koko projektin osalta, aina varaston suunnittelusta ja rakentamisesta lähtien. Projektiin sisältyy myös palvelutasosopimus, joka kattaa mm. vastuullisen pakkaamisen ja jätteen kierrätyksen sekä vastuullisen hankinnan ja raportoinnin. Nippon Express on nimittänyt yhteiskuntavastuupäällikön johtamaan strategian suunnittelua. Canon osallistuu prosessiin auttaakseen Nippon Expressiä tunnistamaan keskeiset yhteiskuntavastuuseen liittyvät ongelmat. Varasto rakennetaan BREEAM-Very Good -sertifiointistandardeja vastaavaksi. Varasto aloittaa toimintansa vuonna Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti 2013

11 Saavutukset asetettuihin tavoitteisiin nähden Alta näkyy, miten hyvin vuonna 2012 asetetut tavoitteet on saavutettu. Kolmen asetetun tavoitteen suhteen on onnistuttu hyvin, mutta kuljetusten hiilidioksidipäästöille asetettuja tavoitteita ei ole vielä saavutettu. Tämä johtui tuoteluokissa ja rahtimäärissä tapahtuneista muutoksista sekä niihin liittyvistä lisääntyneistä lähikuljetuksista. YMPÄRISTÖ ALUE TARKOITUS TAVOITE* EDISTYS 2013 Canon EMEA-alueen hiilijalanjälki Tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä 1,5 % vuodessa liikevaihtoon verrattuna (vertailukohtana vuoden 2010 luvut) 15 % vuoteen 2020 mennessä* 7 % vuoteen 2010 verrattuna Luonnonvarojen tehokas käyttö Tavoitteena on lisätä jätteiden kierrätystä kaikissa EMEA-alueen toimistoissa. Tavoitteena on lisätä jätteiden kierrätystä kaikissa Canonin varastoissa alihankkijoiden varastot mukaan lukien. 52% vuoteen 2014 mennessä* 85% vuoteen 2014 mennessä* 50 % 83% Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet Tarkoituksena on lisätä ympäristösertifioidun ja kierrätetyn paperin määrää. 75 % paperimyynnistä vuoteen 2014 mennessä* 86 % paperimyynnistä Logistiikan hiilidioksiditehokkuus Tarkoituksena on vähentää hiilidioksidipäästöjä vuoden 2012 liikevaihtoon verrattuna. 2 % vuonna 2013 Ei saavutettu * Vertailuarvoina ovat Canonin ja Océn konsolidoidut yhdistetyt luvut vuodelta Canon totesi, että huoltoteknikoiden käyttämä tuote sisälsi haitallista ponneainetta R134a. Etsittiin useimmille käyttäjille sopiva vaihtoehtoinen tuote ja niitä maayhtiöitä, joita asia koski, pyydettiin vaihtamaan varastossa olevat tuotteet. Ohjeistuksen noudattamista valvotaan. Asiakkaiden sitouttaminen Vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista käy ilmi, että Canonin vahvan sitoutumisen ympäristöohjelmaan tuntevat asiakkaat ovat tyytyväisiä Canonin toimintaan (84 %) ja että 59 % kertoo tällä olleen vaikutusta ostopäätökseen. Canon kerää myös jatkuvasti palautetta huoltotapahtuman jälkeen (Post Visit Survey). Vuonna % asiakkaista kertoi olevansa tyytyväisiä siihen, miten hyvin huoltoteknikko oli selvillä ympäristöasioista ja miten hyvin hän osasi kertoa niistä. Toiminta tavarantoimittajien ja kumppaneiden kanssa Canon-Océ-integraation seurauksena Canonin tavarantoimittajaluettelo on nyt noin puolet pitempi kuin aiemmin. Hankintaosasto on järkeistämässä luetteloa, jotta toimittajien määrä putoaisi noin :een. Canon toimii yhteistyössä toimittajien kanssa varmistaakseen, että nämä noudattavat ympäristövastuullisista hankinnoista annettua ohjeistusta. Tämä pitää sisällään ensimmäisen tason toimittajille tarjotun tuen, jonka tavoitteena on, että näiden oma toimittajaverkko noudattaa Canonin ohjeistusta. Esimerkiksi jos Canon tilaa työn joltakin yritykseltä, materiaalit saattaa valmistaa yrityksen alihankkija (toisen tason toimittaja). Mikäli kyseiset materiaalit eivät ole Canonin hankintakäytännön mukaisia, Canon pyrkii yhteistyössä yrityksen ja sen alihankkijan kanssa varmistamaan, että materiaalit vastaavat Canonin kriteereitä. Canon auttaa tällöin myös ensimmäisen tason toimittajaa tuntemaan kriteerit, jotta tämä voi edellyttää samaa alihankkijoiltaan. Canon laati vuonna 2013 myynninedistämistuotteiden hankintaa käsittelevän ohjeistuksen, joissa on tietoa yhteiskuntavastuullisesta hankintatavasta. Ohjeistus auttaa hankinnoista vastaavia tunnistamaan osa-alueet, joilla on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta, esimerkiksi vaarallisten tuotteiden välttäminen sekä jätteen vähentäminen tilaamalla ainoastaan tarvittavia määriä. Muuta Muita hankkeita vuodelta 2013: Huoltoteknikoiden sertifiointiohjelma käynnistettiin. Ohjelmaan kuuluu yhteiskuntavastuuosio. Sen avulla teknikoiden on helpompi vastata asiakkaiden kysymyksiin yhteiskuntavastuusta, esimerkiksi heidän käyttämiensä tuotteiden avulla saavutettavista ympäristösäästöistä. Vuonna 2013 Canon Euroopan uusille työsuhdeautoille asetettiin CO 2-päästöjen enimmäisrajaksi 130 g/km. Vuonna 2014 raja on 120 g/km. Useissa maissa alempi raja saavutettiin useimpien työsuhdeautojen osalta omaaloitteisesti jo viime vuonna. Poikkeuksena on Venäjä, jossa raja on edelleen 130 g/km, sillä siellä ehdot täyttäviä autoja on saatavana vain hyvin rajallisesti. Canon vaihtoi VPN-välineiden toimittajaa. Sisäinen tietoturvallisuus on parantunut ja vaihdettavat paristot pidentävät välineiden käyttöikää. Noin 30 % tunnistevälineistä on myös vaihdettu ohjelmistotunnuksiksi. Näin on saavutettu lisäsäästöjä ja vähennetty ympäristövaikutuksia. Viidessä Canonin toimistossa: Isossa-Britanniassa, Saksassa, Itävallassa, Portugalissa ja Tanskassa on saavutettu suoritetun energia-arvioinnin perusteella lähes euron säästöt. Neljässä EMEA-alueen toimipaikassa osa energiantarpeesta täytetään tuottamalla uusiutuvaa energiaa. Kaikkiaan 11 toimipaikassa ostetaan % uusiutuvaa energiaa. Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti

12 Patrizia Poletti Canon PowerShot S100 Sosiaalinen vastuu Sidosryhmätoiminta Canon harjoittaa monenlaista sidosryhmätoimintaa, esimerkiksi tarjoamalla tukea työntekijöille ja inspiroimalla asiakkaita ja muita, joiden elämässä kuvat ovat suuressa roolissa. Canon pyytää sidosryhmiltä palautetta monien eri kanavien kautta, esimerkkinä kyselyt ja asiakastapahtumat. Canonin toiminnalla on vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan, esimerkiksi tarjoutuvien työpaikkojen ja paikallisten toimijoiden kanssa harjoitetun liiketoiminnan muodossa. Vastavuoroisesti Canon tukee yhteiskuntaa erilaisten kumppanuuksien kautta. Lisätietoja Canon-internetsivuilla kohdassa Sidosryhmäsuhteet. Canon työnantajana Canon haluaa olla halutuin työnantaja omalla sektorillaan, houkutella lahjakkaita työntekijöitä ja tarjota reilut työolot ja -käytännöt. Canon on monikulttuurinen. Pääkonttoreiden työntekijät edustavat yli 50 kansallisuutta, harjoittaahan Canon liiketoimintaa 116 maassa. Koko EMEA-aluetta koskevat käytännöt luovat yritysympäristön, joka tukee moniarvoisuutta. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava Canon-konsernin liiketoiminnan eettisiä normeja, jotka edellyttävät eettistä toimintaa kautta linjan. Työturvallisuudessa ja muillakin osa-alueilla noudatetaan vallitsevia kansallisia käytäntöjä. Sekä Hollannin että Espanjan Canon voittivat vuonna 2013 Top Employer -palkinnon. Hollannin Canon saavutti kilpailuun kelpuutetuista 56 yhtiöstä korkeimmat pisteet. Norjan Canon sijoittui seitsemänneksi Great Place to Work -arvioinnissa ja valittiin myös Canon Euroopan 12 Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti 2013

13 Tuemme työntekijöitä ja yhteiskuntaa pääjohtajan, Rokus van Iperenin, myöntämän 1. pääjohtajan yhteiskuntavastuupalkinnon voittajaksi. Canon Oy valittiin Suomen parhaaksi myyntiorganisaatioksi vuonna Pääjohtajan viestissä on lisätietoa koko EMEA-alueen laajuisesta Pursuing Excellence -ohjelmasta. Océ-integraatio Océn ja Canonin toiminnan integrointia EMEA-alueella jatkettiin vuonna 2013 tiimityönä. Canonin ja Océn johto ja työntekijät kultakin liiketoiminta-alueelta pitivät esimerkiksi yhteisiä työpajoja, joissa pyrittiin varmistamaan, että tieto kulkee ja integraatio etenee laillisesti ja sujuvasti. Ensimmäisissä integraation loppuun vieneissä maissa suoritettiin vuonna 2012 kysely, jolla selvitettiin, miltä osin integraatio oli sujunut hyvin ja millä alueilla oli vielä parantamisen varaa. Työntekijöiden vastauksista kerättyjä tietoja ja niiden pohjalta suunniteltuja toimenpiteitä sovellettiin integraatiossa muiden maiden osalta. Esimerkkejä toimenpiteistä: suurempi painopiste kulttuuriselle integraatiolle, johdolle tarkoitetut muutostyöpajat, joissa keskityttiin kulttuurisiin tekijöihin ja neuvottiin tiimien tukemisessa prosessin aikana, tutustumisilaisuuksien tarjoaminen kunkin osa-alueen tiimien jäsenille sekä integroituneiden tiimien järjestämät yhteiset asiakaskäynnit. Tämän jälkeen jokaisessa integraation läpi käyneessä maassa suoritettiin jatkokysely. Tuloksista paljastui, että työntekijöiden mielestä hyvin sujuneen integraation tärkeimpiä tekijöitä olivat tehokas johtajuus ja ohjaus, riittävä aika muutosten sisäistämiseen ja toteuttamiseen sekä kulttuurisen muutoksen ymmärtäminen. Oppiminen ja kehittyminen Vuonna 2013 oppimis- ja kehitystiimit työskentelivät yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa tunnistaakseen taidot ja kyvyt, joita vaaditaan Canonin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Näiden tarpeiden pohjalta laadittiin kursseja, jotka tukevat vaadittavien taitojen kehittämistä. Tämän rinnalla osana työsuoritusten hallintaprosessia työntekijät sopivat esimiehensä kanssa kehityssuunnitelman, joka auttaa määrättyjen tavoitteiden tai urapyrkimysten toteuttamisessa. Työntekijöitä rohkaistaan edistämään uraansa Canonilla, ja vuoden 2013 aikana 34 % työpaikoista täytettiin yhtiön sisältä. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta portaalin ja muiden kanavien kautta. Vuoden 2013 loppuun mennessä noin Océn ja Canonin työntekijää on liittynyt koulutusportaalin uusiin käyttäjiin. Portaali tarjoaa myös erilaista vapaaehtoista koulutusta, kuten uusi getabstract-sovellus. Se sisältää yli yhteenvetoa parhaista bisneskirjoista. Kaikki pakollinen koulutus ja sen seuranta tapahtuu koulutusportaalin kautta. SOSIAALINEN VASTUU Työntekijäkysely Canon suoritti vuonna 2013 koko EMEA:n alueella Your Voice -työntekijäkyselyn. Se oli ensimmäinen Océ-integraation alettua. Työntekijöiltä saatu palaute on tärkeää. Sen pohjalta kehitetään johtamiskäytäntöjä ja osallistetaan henkilöstöä oman työnsä johtamiseen. Kaikki kyselyjen tulokset jaetaan maayhtiöiden, osastojen ja toimintayksiköiden kesken, jotta voitiin laatia kehityssuunnitelmat ja vahvistaa vahvuuksia. Aiemmissa kyselyissä tiedusteltiin, toimiiko Canon työntekijöiden mielestä yhteiskuntavastuullisesti. Kysymys oli nyt muutettu laajempaan muotoon yhteiskuntavastuullisesti kaikessa toiminnassaan. Vastaukset jäivät tavoitteesta, mikä saattaa johtua osittain kysymyksen erilaisista tulkinnoista, sillä 26 % vastasi en tiedä. Tarkoituksenamme on parantaa tietoisuutta ja asian sisäistämistä. Seuraava kysely järjestetään vuoden 2014 syksyllä. Vastanneista 87 % ymmärtää, millainen vaikutus omalla työllä on Canonin tavoitteiden saavuttamisessa Vastanneista 90 % kertoi olevansa ylpeä siitä, että on töissä Canonilla Vastanneista 82 % uskoo Canonin harjoittavan liiketoimintaa yhteiskuntavastuullisesti Vain 40 % uskoo Canonin rekrytoivan ja kehittävän työntekijöitä tulevaisuuden potentiaalia silmällä pitäen Työntekijöistä vastasi kyselyyn 68 % (yli ) Kolme neljäsosaa arvioi esimiehensä tunnistavan hyvin tehdyn työn Vastanneista 88 % on yhtä mieltä yhtiön strategiasta Alle puolet arvioi kehityskeskustelujen määrittävän omat vahvuudet Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti

14 Mukana yhteisöissä Canon tukee paikallisyhteisöjä eri tavoin, esimerkiksi tukemalla vapaaehtoistoimintaa pienin tuote-/palvelulahjoituksin. Vuonna 2013 Canon otti käyttöön uuden tietokannan näiden aktiviteettien raportoimista varten. Canonin arvion mukaan vuonna 2013 toiminta tavoitti suoraan tai epäsuorasti noin 2,26 miljoonaa ihmistä. Työntekijät tekivät tuntia vapaaehtoistyötä työaikanaan Vapaa-aikanaan he tekivät tuntia vapaaehtoistyötä Lahjoituksia annettiin euron edestä euron arvosta annettiin muuta tukea (esim. tuotelahjoituksia) Kaksi pääkonttoria ja 21 maayhtiötä raportoivat yhteensä 249 erilaista aktiviteettiä. Alueellinen toiminta Canon jatkaa alueellista yhteistyötä Maailman luonnonsäätiön (WWF:n) ja Punaisen Ristin kanssa. Canon Inc. julkisti myös Kansainvälisen yleisurheiluliiton (IAAF) kanssa solmitun vuosien yleisurheilukisoja koskevan virallisen yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Canon tukee yleisurheilua maailmanlaajuisesti. Alueellisesti Canon Eurooppa tuki Kansainvälisen yleisurheiluliiton Moskovassa järjestettyjä kisoja. Sopimus kattaa myös Canon Professional Services (CPS) -tiimin urheilukuvaajille tarjoaman teknisen tuen. Canon on myös julkistanut olevansa Gleneaglesissä pidettävän vuoden 2014 Ryder Cupin virallinen toimittaja. Canon vastaa kaikkien tapahtuman järjestäjien käyttämien kuvaus-, videointi ja tulostusratkaisujen toimittamisesta. CPS-tiimi tarjoaa lisäksi paikan päällä tukea ja apua ammattikuvaajille. pidettyjen lomaleirien avulla (joissakin tapauksissa perheenjäsenten kanssa) tukea tarvitseville perheille Tanskassa tarjottu apu sekä Suomessa SPR:n ylläpitämät Nuorten turvatalot ruokailumahdollisuuksien järjestäminen puolalaislapsille, jotka eivät saa säännöllisiä koulu- tai kotiaterioita traumatisoituneille nuorille sotapakolaisille Ruotsissa järjestetty tuki Italiassa järjestetty turvaseksiin ja seksuaalikasvatukseen liittyvä valituskampanja sekä Espanjassa järjestetty sukupuolisen väkivallan vastainen kampanja El Machismo Mata (machoilu tappaa). Paikallisesti Canonin työntekijät tukivat Punaisen Ristin toimintaa luovuttamalla verta, järjestämällä hyväntekeväisyysgolftapahtumia asiakkaille ja keräämällä rahaa Filippiineillä riehuneen hirmumyrsky Haiyanin uhreille. Paikallisesti Canonin sosiaalisen myötävaikuttamisen painopisteistä kerrotaan pääpiirteittäin Canon Inc:n sivuilla, ja Canon Eurooppa pyrkii tukemaan yhteiskuntaa vastaavalla tavalla. Maayhtiöt voivat kuitenkin annettujen suuntaviivojen mukaan päättää, millaisia paikallisia projekteja ne tukevat. Perusteena voi olla esimerkiksi alueellinen läheisyys, tukea pyytävän organisaation tuntemus, pyydetyn tuen tyyppi (esim. raha, luontoistuki, vapaaehtoistyö), kipeästi kaivattu paikallinen apu tai WWF:n tai Punaisen Ristin paikallisen kumppanuussuhteen tukeminen. Pyyntöjä tulee enemmän kuin niitä pystytään täyttämään, ja usein projektit liittyvät useampaan liiketoiminta-alueeseen. Alla esimerkkejä vuoden 2013 paikallisprojekteista. WWF: Maailmanlaajuisen valokuvapankin lisäksi Canonin pääasiallinen kumppanuusprojekti vuonna 2013 oli WWF:n Laptevinmerelle tekemä tutkimusretki. Tiedemiehet ovat pohtineet, ovatko siellä asuvat mursut ja jääkarhut omia lajejaan, jotka poikkeavat muualta löydetyistä lajeista. Toiveena on, että tutkimusretken yhteydessä otetut kudosnäytteet auttavat ratkaisemaan tämän geneettisen mysteerin. Sillä on vaikutusta suojelutyöhön, sillä ilmastonmuutos, kasvava laivaliikenne sekä öljyn ja kaasun etsintä ovat haitaksi alueen populaatioille. Venäläinen Canon Ambassador, luontokuvaaja Alexey Ebel osallistui retkelle. Hän otti upeita kuvia Canonin kalustolla ja antoi lisäksi käytännön vinkkejä yhtä haastavissa olosuhteissa työskenteleville valokuvaajille. Canonin maayhtiöt ja niiden työntekijät tukivat WWF:n toimintaa paikallistasolla. Tästä hyvänä esimerkkinä on Earth Hour -tapahtuma, johon osallistui 18 Canonin toimipistettä EMEA-alueella, sekä osallistuminen WWF:n järjestämään öljyntorjuntakoulutukseen Suomessa. Punainen Risti: Canon sponsoroi 16:tta Euroopan Punaisen Ristin yhdistystä, jotka tukevat eri tavoin nuoria. Tuen kohteina olivat mm: vähävaraisten tai vammaisten lasten sosiaalisen integraation edistäminen Belgiassa, Ranskassa ja Norjassa 14 Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti 2013

15 Alexey Ebel WWF-Canon Ympäristö: Canon on vuodesta 2011 alkaen istuttanut noin 18 hehtaaria metsää eri maissa ja myös huolehtinut istutettujen metsien hoidosta. Canon Euraasia on lahjoittanut yhteistyössä metsätalous- ja opetusministeriöiden kanssa tainta Canonin tukemaan metsään Vanissa Itä- Turkissa. Paikalliset koululaiset auttoivat istuttamaan osan vuonna 2013 lahjoitetusta taimesta yhdessä Canonin metsäryhmän, Canonin paikallisen jälleenmyyjän sekä paikallishallinnon edustajien kanssa. Projekti lisää lasten ympäristötietoisuutta. Kierrätettyjen tuotteiden kautta saadulla rahoituksella Lähiidän Canonin vapaaehtoistyöntekijät kylvivät ghaf-puun siementä. Taimet istutetaan vuonna Sosiaalinen hyvinvointi: Etelä-Afrikan Canon jatkaa Etelä-Afrikan vammaisgolfjärjestön First Swing Club -toiminnan tukemista. Vammautuneille nuorille tarjotaan tilaisuus kokeilla golfia urheilulajina. Etelä-Afrikan Canonin työntekijät korjasivat Orange Farm -keskuksen seinät, lattian ja katon. Keskus huolehtii orvoista ja muista lapsista, jotka näkisivät muuten nälkää. Paikalliset yhteisöt: Norjan Canon puhdisti yhdessä paikallisen alakoulun kanssa joentörmää ja tulosti vihkoja koulua varten. Portugalin Canon tuki edelleen iberiansuden rauhoitusaluetta tuotelahjoituksin ja vapaaehtoistoiminnalla. Lähi-idän Canon tuki Dubain autismikeskuksen valistuskampanjaa huhtikuussa. Koulutus: Ison-Britannian Canon järjesti opiskelijoille ja näiden vanhemmille uramessut ja kutsui lisäksi paikallisia koululaisia vierailulle kuulemaan myynnin ja markkinoinnin ammateista sekä työskentelystä suuryrityksessä. Canon Euraasia opasti valokuvauksessa ja lahjoitti kameroita paikallisille kouluille kannustaakseen oppilaita valokuvauksen ja muiden luovien harrastusten pariin. Canon Euroopan lakitiimi järjesti yhdessä lontoolaisen lakitoimiston kanssa tiedotustilaisuuden juristin uraa pohtiville koululaisille. Tilaisuuteen osallistuneet oppilaat käyvät Ison-Britannian hallituksen rahoittamaa koulua ja saisivat yliopistoon päästessään ensimmäisinä perheissään yliopistokoulutuksen. Saksan Canon tulosti sata A1-värijulistetta tukeakseen liikkuvaa taidenäyttelyä, joka taistelee luku- ja kirjoitustaidottomuutta vastaan. Maailman aikuisväestöstä noin 26 % miljardi aikuista ei osaa lukea. Urheilu: Yli henkeä osallistui Wienissä juoksutapahtumaan, mukana 39 Itävallan Canonin ja Itä- Euroopan Canonin työntekijää. Canon Elite Team sijoittui neljänneksi. Sveitsin Canonin työntekijät osallistuivat Zürichissä järjestettyyn hyväntekeväisyysjuoksuun, jolla kerättiin varoja WWF:lle. Unkarin, Itävallan ja Sveitsin Canon-yhtiöiden työntekijät osallistuivat pyörällä töihin -haasteeseen pyöräilemällä yhteensä kilometriä. Vapaaehtoistyö: Hollannin Canonin työntekijät tekivät vapaaehtoistyötä mm. raivaamalla metsää, keräämällä roskia rannalta ja ulkoiluttamalla vanhuksia. Canon Euroopan työntekijät järjestivät hyväntekeväisyystapahtuman Lontoon pääkonttorissa. Niillä saatiin kokoon noin euroa. Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Kuinka tulostusratkaisuilla voidaan vaikuttaa yrityksesi tulokseen ja ympäristövaikutukseen. Seppo Haapanen Markkinointipäällikkö HP IPG HP:n ympäristövastuu t Ympäristövastuu

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9. ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250

Lisätiedot

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazerin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä hankimme ainoastaan RSPO-sertifioitua, entistä paremmin jäljitettävää palmuöljyä. Tämä tarkoittaa

Lisätiedot

Opas tulostamisen kustannuksien vähentämiseen

Opas tulostamisen kustannuksien vähentämiseen Opas tulostamisen kustannuksien vähentämiseen Sisällysluettelo 1. Tulosta mustavalkoisena 2. Kaksipuoleinen tulostus 3. Käytä verkkotulostimia, mielellään monitoimilaitteita 4. Asemoi useampi sivu tulostettavaa

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä Lehdistötiedote Konica Minolta esittelee asiakkaidensa työnkulkuja merkittävästi tehostavat dokumentinhallinnan ja prosessien palvelut (MCS, Managed Content Services) Lokakuu 2014 Konica Minolta, Inc.

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Bisnes ja ilmastonmuutos. EK:n tutkimuksen tuloksia, 2017

Bisnes ja ilmastonmuutos. EK:n tutkimuksen tuloksia, 2017 Bisnes ja ilmastonmuutos EK:n tutkimuksen tuloksia, 2017 Ilmastobisnes valtavirtaistuu: ilmasto-orientoituneiden pk-yritysten osuus jo lähes kolmannes 2 Ilmasto-orientoituneet = näkevät ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan

Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan Yhteiskuntavastuuraportti 2014 Sisältö 2 Canon Euroopan pääjohtajan viesti 4 Canon yrityksenä 7 Asiakkaille tarjottu tuki 10 Ympäristövastuu 14 Sosiaalinen vastuu 20

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company

Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company Ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi Eden Springs, Suomen johtava yritysten juomavesiratkaisujen

Lisätiedot

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu?

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? ClimBus päätösseminaari Finlandia-talo, 9.6.2009 Timo Karttinen Kehitysjohtaja, Fortum Oyj 1 Rakenne Kilpailuedusta ja päästöttömyydestä Energiantarpeesta ja

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma...

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma... KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT hyvinvoinnin maailma... Hygieniaa ja mukavuutta yksinkertaisesti 1 Keskuspölynimuri 2 PVC-putket 3 Äänenvaimennin 4 Imurasia Kuvat ovat suuntaa-antavia. KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Poista

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2009 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2009: Edelleen hyvää kehitystä liikevoitossa ja rahavirrassa Q4/2009 Q4/2008 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Ulla Koivusaari 29.11.2007 Studia Generalia - luentotilaisuus Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla 1 Sisältö Kestävä kehitys ja sen uhkatekijät

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos Arla ja Luomu Nnenna Liljeroos 24-11-2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla ravitsevia ja turvallisia

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Kestävä kehitys sairaalassa. Esa Särkimäki Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Kestävä kehitys sairaalassa. Esa Särkimäki Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kestävä kehitys sairaalassa Esa Särkimäki Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Lait, asetukset ja muut normit Johdon suhtautuminen kestävään kehitykseen (yhteiskuntavastuuseen), strategia, arvot, ohjelmat Sidosryhmien

Lisätiedot

IKEA FOOD KESTÄVÄ KEHITYS

IKEA FOOD KESTÄVÄ KEHITYS IKEA FOOD KESTÄVÄ KEHITYS Page 1 IKEA FOOD PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS 2010 "Voin sanoa, että sekä IKEA että sen henkilökunta ovat parhaat tietämäni. Yhteishenki on mahtava, ja haluamme kaikki olla mukana

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO. Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään.

KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO. Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään. KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään. Yammer-käyttötapausluettelo Yammer on sosiaalinen työtila se helpottaa päivitysten

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija HR energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija 2 Työ on tärkein osa ihmisen elämän sisältöä yli 65 v. 46-55 v 26-35 v Lyhyt ammattikoulutus Opistotaso Akateeminen 0 25 50 75 100 Täysin samaa mieltä Jokseenkin

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Tieto. Liian arvokasta hukattavaksi.

Tieto. Liian arvokasta hukattavaksi. Tieto. Liian arvokasta hukattavaksi. Dokumentinhallinnan ja tulostamisen tietoturva Tietoturvapäivä 2013 5.2.2013 Riku Uski Solution Business Manager www.mihintietokatoaa.fi 1 Agenda Trendit ja haasteet

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 2 1 KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa henkilöitä, jotka osaavat

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Mari Puoskari Johtaja, kestävän kehityksen palvelut TEKES Green Growth aamiaissessio: ICT vihreän talouden mahdollistajana 23.11.2012 Olemme kestävän kehityksen

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Cerion on tiedolla johtamisen ja toiminnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet 09/10/2007 LUONNOS Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet Seuraava luonnos vaatimuksista pohjautuu pääsääntöisesti IEE GreenLabelsPurchase - projektissa tuotettuihin aineistoihin,

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Ratkaisun Paikka 2013. WWF:n yritysyhteistyön tuloksia

Ratkaisun Paikka 2013. WWF:n yritysyhteistyön tuloksia Ratkaisun Paikka 2013 WWF:n yritysyhteistyön tuloksia Olemme nostaneet kovasti ympäristötietoisuutta henkilöstömme keskuudessa erilaisin viestinnän keinoin, joista ehkä vaikuttavimpana Green Office käyttöönotto

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti

Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti 2012 canon-europe.com Canon Eurooppa Canon Europa N.V. on Japanin Canon Inc:in kokonaan omistama tytäryhtiö. Se vastaa Canon-tuotteiden, palveluiden

Lisätiedot

Ilmasto yrityksen strategiassa. Kati Berninger, Ph.D. Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy

Ilmasto yrityksen strategiassa. Kati Berninger, Ph.D. Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy Ilmasto yrityksen strategiassa Kati Berninger, Ph.D. Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy Miksi yritys ottaisi ilmastonmuutoksen strategiaansa? Menestyneimmät yritykset valmistautuvat tulevaisuuteen

Lisätiedot

Energiaratkaisut suhteessa alueellisiin kestävyystavoitteisiin. Energiaseminaari 23.4.2015 Juha Viholainen

Energiaratkaisut suhteessa alueellisiin kestävyystavoitteisiin. Energiaseminaari 23.4.2015 Juha Viholainen Energiaratkaisut suhteessa alueellisiin kestävyystavoitteisiin Energiaseminaari 23.4.2015 Juha Viholainen Kestävyystavoitteet Kestävyystavoitteiden toteuttaminen edellyttää yhteiskunnan energiajärjestelmän

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot