Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti"

Transkriptio

1 Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti 2013 canon-europe.com

2 Sisällys 3 Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan pääjohtajan viesti 4 Canon yrityksenä 6 Asiakkaille tarjottu tuki 8 Ympäristö 12 Sosiaalinen vastuu 16 Taloudellinen vastuu Tämä symboli kertoo, että asiasta löytyy lisätietoa verkkosivuiltamme. Etukannen kuva: Alexandra Dias Fernandes - Canon DIGITAL IXUS 870 IS 2 Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti 2013

3 Taloudelliset haasteet jatkuvat Liiketoiminnan kehittäminen Rokus van Iperen Minulla on ilo kertoa, että liiketoiminta-alueemme tulos pysyi positiivisena vuonna 2013 huolimatta maailmantalouden haastavasta tilanteesta sekä yrityksiin ja kuluttajiin kohdistuneista taloudellisista paineista. Tästä on suurelta osin kiittäminen kaikkien työntekijöidemme ponnisteluja. Haluankin esittää kaikille vilpittömät kiitokseni. Canon Euroopan strateginen visio on rikastuttaa yksilöiden ja yritysten elämää kuvantamisratkaisujen avulla. Ratkaisumme ja palvelumme auttavat asiakkaitamme parantamaan tehokkuuttaan, hankkimaan lisäarvoa, täyttämään yhteiskunnan ja sidosryhmien asettamat vaatimukset sekä hyödyntämään uusia tilaisuuksia liiketoimintansa kasvattamiseen vastuullisesti. Yhteiskuntavastuu on olennainen osa yrityksemme Kyoseifilosofiaa ja yrityskulttuuriamme. Canon Eurooppa allekirjoitti tammikuussa 2014 YK:n Global Compact (UNGC) -sopimuksen osoituksena sitoutumisestamme ihmisoikeuksien, työelämän normien ja ympäristön puolustamiseen sekä korruption vastaiseen toimintaan. Yritysostot ja integraatio Canon-Océ-integraatio on nyt viety loppuun kaikissa muissa maissa paitsi Ranskassa (määrä tapahtua 2014), ja yhdistetyn tuotesalkun tuomat edut alkavat näkyä. Erityisen vahvaa tulosta vuonna 2013 tekivät Commercial Printing- sekä Canon Business Services -yksiköt. Lisäksi I.R.I.S. Group -yritysosto saatettiin päätökseen vuonna Nyt pystymme tarjoamaan asiakkaillemme apua informaationhallinnassa esimerkiksi ratkaisuja ulkoistamalla ja liiketoimintaprosesseja optimoimalla. Kehitys hyvästä erinomaiseksi Liiketoimintamme on vakaalla perustalla, mutta emme voi jäädä lepäämään laakereilla. Tavoitteenamme on kehittyä hyvästä parhaaksi. Yksi avainstrategioistamme on lisätä arvoa asiakkaiden liiketoimintaan tarjoamiemme palvelujen välityksellä. MPS- ja muut ulkoistuspalvelumme auttavat asiakkaitamme optimoimaan liiketoimintaprosessejaan kustannustehokkaasti ja kasvattamaan liiketoimintaansa. Yrityksemme jatkuvana tavoitteena on tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen parantaminen. Samassa hengessä on nyt käynnistetty Pursuing Excellence -ohjelma, jonka kautta työntekijät pääsevät osallistumaan entistä konkreettisemmin liiketoimintamme kehittämiseen. Ohjelman tavoitteena on toimintatapojen muuttaminen. Vastaan henkilökohtaisesti sen vetämisestä. Olemme luomassa vahvempaa ja dynaamisempaa yrittäjäkulttuuria. Haluamme saada työntekijät osallistumaan tarjoamalla heille työkalut, joiden avulla he pystyvät jakamaan tietoa ja työskentelemään tiiviimmin yhdessä. Tavoitteena on asiakkaiden ja markkinoiden tarpeiden toteuttaminen entistä nopeammin. Vuonna 2013 maayhtiöiden johdolle annettiin entistä enemmän vastuuta päätöksenteon nopeuttamiseksi ja käynnistettiin uusi henkilöstönkehitysohjelma, jonka tavoitteena on löytää yrityksen sisäiset vahvuudet ja kehittää niitä sekä tunnistaa, milloin tarvitaan ulkopuolista osaamista. Työntekijöiden ideoita otetaan mielellään vastaan. Kahdesti vuodessa järjestetään maajohtajien tapaaminen, jolloin heillä on tilaisuus jakaa osaamista. Yhteydenpito sidosryhmiin Tässä raportissa on jälleen käytetty Global Reporting Initiative -ohjeistoa G3.1. Valmistaudumme vuonna 2014 G4:ään pitämällä yhteyttä sidosryhmiin henkilökohtaisten tapaamisten, verkkokyselyjen ja muiden työkalujen avulla. Tavoitteena on tunnistaa sidosryhmille tärkeimmät asiat. Olemme myös ryhtyneet kehitystoimenpiteisiin työntekijäkyselyn (ks. Sosiaalinen vastuu) sekä yritysasiakkaiden kuulemisen pohjalta. Työntekijät korostivat taitojen ja työsuoritusten johtamisen tärkeyttä. Asiakkaat ilmaisivat selvästi haluavansa Canonin tuntevan heidän liiketoimintansa ja ehdottavan uusia tapoja sen kehittämiseksi. Tärkeänä pidettiin myös annettujen lupausten pitämistä. Yhteydenpidosta sidosryhmiin kerrotaan lisää seuraavassa raportissa. Palkinnot ja tunnustukset Canon on saavuttanut useita eri tahojen myöntämiä tunnustuksia tuotteistaan, brändistään, työntekijäsuhteistaan sekä hiilijalanjäljen hallinnastaan. Tarkempia tietoja löytyy kohdasta Canon yrityksenä ja muista tämän raportin kohdista. Olen erittäin tyytyväinen, että vuotuisiin Canon Euroopan pääjohtajan palkintoihin, jotka myönnetään tunnustuksena erinomaisesta työstä, on lisätty yhteiskuntavastuupalkinto. Ensimmäisen pääjohtajan yhteiskuntavastuupalkinnon voitti Norjan Canon, joka on sijoittunut Great Place to Work -instituutin listalla kymmenen parhaan työpaikan joukkoon vuosina 2009, 2011 ja Vuoden 2013 lopulla talous alkoi osoittaa elpymisen merkkejä muutamissa maissa, mutta toipumiseen on vielä pitkä matka. Uskon, että liiketoimintaa vahvistava toimintamme ja sitoutumisemme vastuulliseen liiketoimintaan tukevat jatkossakin asiakkaidemme kestävää kasvua ja omaa menestystämme. Otan mielelläni vastaan toimintaamme koskevia kommentteja ja ehdotuksia. 1 Rokus van Iperen Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan pääjohtaja VIESTI PÄÄJOHTAJALTA 1 Sähköpostiosoitteeni on takakannessa. Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti

4 Canon yrityksenä Canon Europa N.V. on Canon Inc:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Se vastaa Canon-tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen myynnistä ja markkinoinnista yli 116:ssa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA-alueen) maassa oleville asiakkaille. Yrityksemme työllistää EMEA-alueella noin henkeä. Vuonna 2013 Canon Euroopan nettomyynti muodosti 30,1 % (1 125 miljardia jeniä) Canonin maailmanlaajuisesta nettomyynnistä. Strategia Strategianamme on kestävän ja tuottavan kasvun luominen sekä asiakkaillemme että omalle yrityksellemme rakentamalla ratkaisu- ja palvelutoimintaa sekä kehittämällä tekniikoita, joiden avulla asiakkaat voivat hyödyntää kuvantamisen ja informaationhallinnan tarjoamia etuja sekä vahvistaa omaa ydinliiketoimintaansa. Canonin suhde yhteiskuntavastuuseen perustuu japanilaiseen Kyosei-filosofiaan, työskentelyyn yhdessä yhteisen hyvinvoinnin eteen sekä Canon Inc:n yritysstrategiaan. Se muodostaa Canonin liiketoiminnallisten tavoitteiden kulmakiven ja sisältää kolme osa-aluetta: taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun. Yhteiskuntavastuu on olennainen osa strategiaamme. Se auttaa Canonia luomaan asiakkaille arvoa täyttämällä heidän omat liiketoiminta- ja yhteiskuntavastuutavoitteensa. Se edistää myös yhteisöllisyyttä auttamalla ihmisiä tallentamaan ja dokumentoimaan arkeaan. Myös toimintamme lääketieteen alalla on osa tätä strategiaa. Canon Inc:n ja Canon Euroopan strategian sekä asiakkailta, työntekijöiltä ja muilta sidosryhmiltä saadun palautteen pohjalta olemme hahmottaneet Canonin liiketoiminnan keskeisimmät mahdollisuudet ja haasteet. Niistä tärkeimpiin kuuluvat asiakkaiden uskollisuuden ja luottamuksen lisääminen, asiakkaiden kestävän kasvun edistäminen ja tukeminen, ympäristövaikutusten vähentäminen, yrityksen sisäisen osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen, tuleviin haasteisiin varautuminen, laajemman taloudellisen kasvun tukeminen sekä yhteisöllisiin haasteisiin vastaaminen paikallistasolla. Vuoden 2014 aikana on tarkoitus aloittaa entistä tiiviimpi yhteydenpito sidosryhmiin, jotta heidän haasteitaan olisi helpompi ymmärtää. Riskit ja haasteet Toiminta 116 maassa tarjoaa tilaisuuksia, mutta sisältää myös riskinsä. Tarjoamalla kuvantamisratkaisuja ja -palveluita asiakkaillemme tuemme taloudellista kasvua ja sosiaalista kehitystä sekä autamme paikallistason tarpeiden täyttämisessä. Vastassa on kuitenkin monenlaisia haasteita: Makrotalous ja erityisesti valuuttakurssien heilahtelut. Nopeasti kehittyvä ja muuttuva lainsäädäntö: uudet lait ja asetukset edellyttävät koordinoitua lähestymistapaa erilaisten vaatimusten noudattamiseksi maa-, alueja pääkonttoritasolla. Toimittajakannan hallinta: tavarantoimittajia koskevat ehdot ja edellytykset on päivitetty ja samalla on esitelty virallisesti yhdenmukaiset toimittajien eettiset normit, joihin sisältyy yhteiskuntavastuu. Tuotteet, palvelut ja ratkaisut Canonin asiakaskunnan muodostavat yksittäiset kuluttajat ja erikokoiset yritykset pk-yrityksistä aina monikansallisiin yrityksiin. Ratkaisumme auttavat hyödyntämään kuvan voimaa päivittäisessä elämässä ja liiketoiminnassa. Tarjoamaamme kuuluvat mm. tulostuksen- ja dokumentinhallinnan ratkaisut ja palvelut yrityksille sekä tuotteet ja palvelut harrastajaja ammattikuvaajille, myös TV-tuotantoon. Graafiselle alalle tarjoamme suurkuvatulostimia sekä digitaalisia rulla- ja arkkipainokoneita. Salkkuumme kuuluvat myös puolijohteet sekä lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut kuvantamisratkaisut. Ilmastonmuutoksesta johtuvat ja muut ympäristöriskit, joiden vähentämiseksi on otettu käyttöön erilaisia toimintatapoja. Esimerkiksi Canon Inc. pyrkii vähentämään tuotteiden ympäristövaikutuksia toimintoja parantamalla. Canon Inc. ja Canon Eurooppa pienentävät hiilijalanjälkeä ISO sertifioidun ympäristönhallintajärjestelmän avulla. Ilmastonmuutoksesta johtuviin riskeihin kuuluvat luonnonkatastrofit, jotka voivat haitata tuotteiden saatavuutta. Tämän takia on parannettava logistiikan luotettavuutta ja otettava käyttöön parempia varastojen ennakointi- ja jakelujärjestelmiä, jotka auttavat asiakkaita pitämään riittävästi tavaraa varastossa ja ruokkivat näin kassavirtaa (esimerkiksi kuluttajatuotteiden jälleenmyyjien osalta). Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät Canonin EMEA-alueen ylin hallintoelin on talous- ja liiketoimintayksiköiden johtajista koostuva CEOBR, jonka puheenjohtajana toimii Canon Euroopan pääjohtaja Rokus van Iperen. CEOBR vastaa organisaation strategian, tavoitteiden, tulosvaatimusten sekä hallinnointirakenteiden määrittelemisestä, mukaan luettuna riskinhallinta, eturistiriidat ja toimintaperiaatteet. 4 Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti 2013

5 Canon Euroopan operaatiokomitea (CEOC), jonka puheenjohtajana Rokus van Iperen myös toimii, koostuu lakiasioista, immateriaalioikeuksista (IP) ja yhteiskuntavastuusta vastaavien yksiköiden johtajista. Komitean toimialaan kuuluu yhteiskuntavastuu. Kokonaisvastuun yhteiskuntavastuuohjelmasta kantaa Rokus van Iperen, joka kuuluu myös Canon Inc:n johtajistoon. Yhteiskuntavastuuryhmä huolehtii yhteiskuntavastuuseen liittyvien asioiden koordinoinnista Canon Euroopassa. Yhteiskuntavastuun tavoitteet on sisällytetty liiketoimintayksiköiden suunnitelmiin sekä toiminnallisiin puolivälin suunnitelmiin, joille CEOC on antanut hyväksynnän ja jotka on sitten jalkautettu maayhtiöihin (NSO ja RSO). Vuodesta 2014 tavoitekehys on entistä joustavampi, ja se antaa maayhtiöille mahdollisuuden huolehtia paikallisesta sidosryhmäyhteistyöstä. Yhteiskuntavastuuryhmä valvoo näiden tavoitteiden toteutumista. Palkinnot ja tunnustukset Vuonna 2013 Canon oli 35. Interbrandin Best Global Brands -listalla. Tunnustus viestii Canonin innovatiivisuudesta nopealiikkeisellä sektorilla. Canon oli myös 30. Interbrandin Best Global Green Brands -listalla. Jälkimmäisen tunnustuksen yhteydessä painotettiin Canonin Kyoseifilosofiaa ja kannustettiin tiedottamaan tehokkaammin Canonin tehokkaasta ympäristötoiminnasta. Canon sijoittui neljänneksi ClimateCounts in ja Center for Sustainable Organizationsin suorittamassa tutkimuksessa, joka koski yritysten päästöjä suhteessa asetettuihin tieteellisiin tavoitteisiin. Tutkimuksessa analysoitiin 100 kansainvälisen yrityksen päästömääriä vuosina Näistä sadasta 49 yrityksen (joihin myös Canon kuului) todettiin toimivan yhteiskuntavastuullisesti ja olevan oikeilla raiteilla hiilipäästöjen vähentämiseksi laadittujen tieteellisten tavoitteiden mukaisesti. Näistä 49:stä yrityksestä Canon ja 24 muuta onnistui myös kasvattamaan liikevaihtoaan päästöjä vähentäessään. Canonille myönnettiin vuonna 2013 Deshima Netherlands Award -palkinto tuloksellisesta ja samalla yhteiskuntavastuullisesta ja sosiaalisesta toiminnasta Hollannissa. Palkinto annetaan tunnustuksena japanilaisten sijoittajien merkityksestä Hollannille. Valittujen palojen lukijat äänestivät Canonin luotetuimmaksi kameramerkiksi Euroopassa 13 vuonna peräkkäin. Canon nimettiin jälleen johtavaksi toimittajaksi Gartnerin MPSpalveluja 2 koskevassa Magic Quadrant -raportissa Raportointi Canon noudattaa raportoinnissa Global Reporting Initiative s (GRI) 3.1 -ohjeistusta sovellustasolla B. Täydellinen GRI-taulukko, joka sisältää lisätietoja, on osoitteessa sustainability/sustainability_reports/. Raportille ei ole haettu ulkopuolista auditointia. Canon pitää jatkossa yhteyttä sidosryhmiin GRI G4:n kannalta olennaisten ongelmien selvittämiseksi. Lisäksi odotetaan muun kuin rahoitusalan raportointia koskevien EU:n lakiehdotusten lopputulosta. Tietoja raportista Tämä on EMEA-alueen viides vuosittainen yhteiskuntavastuuraportti. Se kattaa kalenterivuoden 2013 ja on tarkoitettu Canonin asiakkaille ja muille sidosryhmille. Raportissa on myös tietoa Canon-Océ-integraatiosta sekä tuoreesta I.R.I.S. Group -hankinnasta. Océ Technologies ja muut EMEA-alueella toimivat, Canon Inc:lle raportoivat konsernin tytäryhtiöt eivät sisälly raporttiin. Edelliset raportit ovat osoitteessa Us/sustainability/sustainability_reports/. Raporttia tai Canon Euroopan yhteiskuntavastuuta koskevat kommentit ja kysymykset voi lähettää osoitteeseen CANON YRITYKSENÄ ISO ydinaiheiden mukainen raportointi Organisaation hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät Canon Eurooppa ja Taloudellinen vastuu p4,16 Työkäytännöt Sosiaalinen vastuu Reilut toimintakäytännöt Taloudellinen vastuu ja Sosiaalinen vastuu Yhteisöllinen osallistuminen ja kehitys Sosiaalinen vastuu Ihmisoikeudet Taloudellinen vastuu Ympäristö Ympäristövastuu Kuluttaja-asiat Asiakkaille tarjottu tuki p12 p12,16 p12 p16 p8 p6 2 Magic Quadrant for Managed Print Services Worldwide, Ken Weilerstein, Sharon McNee, Elizabeth Kim, Tätä symbolia on käytetty kauttaaltaan raportissa osoittamaan, että asiasta on lisätietoa verkkosivuillamme. Raportin PDF-versio sisältää hyperlinkkejä. Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti

6 En vaihtaisi tätä tulostinta mistään hinnasta paitsi jos Canon valmistaa vielä paremman! Valokuvajournalisti Gary Knight puhuessaan Canon ipf suurkuvatulostimestaan Asiakkaille tarjottu tuki Canon auttaa asiakkaitaan hyödyntämään jokaisen tarjoutuvan tilaisuuden heidän liiketoimintansa kehittämiseksi ja arkensa rikastuttamiseksi tukemalla heidän taloudellista kasvuaan ja edistämällä yhteiskuntavastuullista toimintaa. Tämä koskee yhtä lailla koti- kuin yrityskäyttöön suunnattuja ratkaisuja, esimerkiksi tulostusjärjestelmiä, julistetulostusta, valokuvakirjoja, monikanavamarkkinointia kuin laskujen käsittelyäkin. Laajan kuluttajille suunnatun valikoiman lisäksi Canonin ja Océn yhdistetty tuotesalkku tarjoaa alan monipuolisimman valikoiman ammattitulostustuotteita ja -ratkaisuja graafiselle alalle. Alla muutamia esimerkkejä tavoista, joilla Canon tuki asiakkaidensa toimintaa vuonna Kestävän kehityksen mukaiset säästöt Globaali yritysjätti AstraZeneca käytti aiemmin Britanniassa ja Ruotsissa useita tulostustarvike- ja -laitetoimittajia. Tämä heijastui korkeana energian- ja paperinkulutuksena ja tuotti paljon jätettä sekä laitteiden että tarvikkeiden osalta. Kutakin laitetta käytti keskimäärin vain kolme henkeä, vaikka yleinen suositus alalla on 30. Tehottomuus ja puuttuva tulostusstrategia aiheutti turhia kustannuksia. Canon kehitti tiiviissä yhteistyössä AstraZenecan kanssa tulostusstrategian, joka takasi laadukkaan palvelun ja toiminnallisuuden pienentämällä samalla kustannuksia ja ympäristövaikutusta. Yli toimistolaitetta ja 40 tulostuspalvelinta korvattiin monitoimilaitteella ja kahdeksalla palvelimella. MyPrintAnywhere-ominaisuuden ansiosta työntekijät voivat tulostaa kulkukorttiaan käyttämällä millä tahansa laitteella, ja AstraZeneca pystyy valvomaan tulostinten käyttöä. Myös tietoturva parantui, sillä asiakirjat eivät enää jää lojumaan tulostimille. Canon testasi yli AstraZenecan käyttämää ohjelmistosovellusta taatakseen yhteensopivuuden. Mutkatonta siirtymävaihetta edesauttoi myös loppukäyttäjille annettu koulutus ja viestintä. Työntekijäkyselystä saatu palaute vahvisti lähestymistavan onnistumisen, ja Canon ja AstraZeneca keskustelevat paraikaa palvelun käyttöönotosta AstraZenecan toimistoissa maailmanlaajuisesti. Vuotuiset ympäristösäästöt vuodesta 2012: 34 miljoonaa tulostettua sivua vähemmän yli kwh pienempi energiankulutus yli 260 tonnia vähemmän CO 2-päästöjä. 6 Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti 2013

7 Näkymätön suojaus Mukautettavat suojausasetukset, ultraviolettimuste sekä näkymätön muste auttavat ehkäisemään väärinkäytöksiä esimerkiksi lisäämällä suojauskerroksen näkyvän tulosteen alle. Canonin uusin imageformula CR-190i -sekkiskanneri tunnistaa sekä tavalliset että ultraviolettikuvat, joita voidaan lisätä todisteeksi sekkien aitoudesta. Kumppaneille tarjottu tuki Merkittävä osuus Canonin liiketoiminnasta muodostuu jälleenmyyjistä ja jakelijoista koostuvan kumppanikanavan kautta. Canon pyrkii auttamaan kumppaneitaan kasvattamaan liiketoimintaa tarjoamalla tukea ja resursseja sekä nimeämällä kullekin kumppanille oman vastaavan myyjän. Canonin PartnerNet-portaalissa on kumppaneille tarkoitettua tietoa, kuten esitteitä, myymälämateriaaleja, teknistä tietoa sekä caseesitteitä. Kumppanit voivat käyttää PartnerNetin kautta Canonin verkkokoulutusportaalia, jossa on erilaista myyntiä edistävää tarjontaa. Canon järjestää myös vuosittain European Premier Partner -tapahtumia merkittävimmille kumppaneilleen. Kumppaneille tulee yhä enemmän yhteiskuntavastuuseen liittyviä kyselyjä, joten Canon tarjoaa heidän käyttöönsä ympäristöasioista tiedottamiseen tarkoitettuja työkaluja ja informaatiota, esimerkiksi ympäristöasioiden tuntemukseen liittyvän verkkokurssin sekä myyntitiloihin tarkoitettuja materiaaleja. Tilannetietoa kaupallisesta tulostamisesta Canon auttaa yritysten monistamoita sekä tulostuspalveluyrityksiä, sanomalehtiä, kirjapainoja ja muita kaupallisia tulostajia tekemään toiminnastaan joustavampaa ja tehokkaampaa. 1. Digitaaliset tulostusratkaisut vähentävät hukkaa, kun voidaan tulostaa lyhyitä sarjoja tai jopa yksittäisiä kirjoja tarpeen mukaan. ColorStream 3900:n avulla yksi Canonin asiakas printtaa viikoittain kappaletta sanomalehteä 500:na eri painoksena, joissa jutut ja mainokset voidaan kohdistaa paikkakunnittain. Painosmäärä voi olla esim. vain 200 kappaletta. 2. Canon järjestää Saksassa Customer Experience Centressä erilaisia tapahtumia, joiden tarkoituksena on auttaa painoalan asiakkaita kasvattamaan liiketoimintaansa Canonin tuotteiden ja ratkaisujen kautta. Asiakkaat saavat lisätietoa Canonin uusista ratkaisuista ja voivat jakaa menestystarinoita Canon-ratkaisujen käytöstä. Samalla heillä on tilaisuus keskustella uusimmista innovaatioista, alan trendeistä ja tulevaisuuden haasteista. 3. Canon on laatinut in-house-tulostajille kuusi uutta opasta, joissa neuvotaan, miten palveluja voidaan esitellä sisäisille asiakkaille lisäarvon luomiseksi. Tässä auttaa, kun ymmärretään, milloin tulostustyö kannattaa tehdä omassa yrityksessä ja milloin on parempi turvautua ulkoisiin tulostuspalveluihin. Lisäarvoa ulkoistamalla Canon Business Services (CBS) tarjoaa yrityksille räätälöityjä liiketoimintaprosessien ulkoistamispalveluja. Niitä ovat mm. informaation- ja viestinnänhallinta sekä monikanavamarkkinointi. Näiden palvelujen avulla yritykset voivat parantaa tehokkuuttaan ja kasvattaa liiketoimintaansa kustannustehokkaasti. Esimerkiksi Ranskassa CBS-palvelut auttavat sekä kansallisen että kansainvälisen tason voittoa tavoittelemattomia järjestöjä lahjoittajasuhteiden hallinnassa. Ratkaisu kattaa tietojen todennuksen, lahjoitusten käsittelyn ja verokuittien myöntämisen. Vuonna 2013 lahjoittajia oli yli kolme miljoonaa ja lahjoituksia yli kahden miljoonan euron edestä. Ulkoistamalla nämä toiminnot voittoa tavoittelemattomien järjestöjen onnistui optimoida aktiivisten lahjoittajien tietokanta ja tehostaa lahjoittajasuhteiden hallintaa. Resursseja jää enemmän varainhankintaan ja viestintään, ja hallintokulut pysyvät pienempinä. Näin kustakin lahjoituksesta jää suurempi osa kohteelle. Kun kyse on sekunneista Kööpenhaminan yliopistollisessa sairaalassa hoidetaan Tanskan kriittisimmät traumapotilaat. Kyse voi olla sekunneista, ja asianmukaiset laitteet voivat pelastaa potilaan hengen. Kun ryhmää varten suunniteltiin uusia tiloja, sinne valittiin kolme Canonin digitaalista röntgenlaitetta, koska niitä on helppo liikuttaa potilaiden ympärillä. Yksi laitteista kiinnitettiin kattoon. Röntgenkuvat näkyvät aina tarvittaessa lähes viiveettä Canonin kiinteissä ja kannettavissa detektoreissa. Canonin kuva- ja arkistoviestintäjärjestelmän avulla hoitohenkilöstö voi tarkastella, jakaa, arkistoida ja hakea esiin kaikki sairaalan röntgenkuvat nopeasti ja helposti. Palvelu ja tuki Tarvittaessa sekä kuluttaja- että yritysasiakkaat voivat kääntyä Canonin Euroopan-laajuisen palvelu- ja tukikeskuksen puoleen. Keskus palvelee 17 kielellä 22 maassa. Vuonna 2013 se käsitteli lähes 2,5 miljoonaa puhelua ja sähköpostiviestiä. Yritysasiakkailla on myös käytössään itsepalveluportaali kellon ympäri viikon jokaisena päivänä. Keskuksen työntekijät pyrkivät palauttamaan asiakkaiden järjestelmät kerralla toimintakuntoon. Joskus voi kuitenkin olla tarpeen siirtää asia aluekeskukseen tai huoltoteknikon ratkaistavaksi. Uuden älylaitteen ansiosta huoltoteknikot näkevät asiakkaan ongelman yhdellä vilkaisulla ja pystyvät ratkaisemaan sen nopeasti. Tämä helpottaa käyntien suunnittelua ja vähentää ajoja ja CO 2-päästöjä. ASIAKKAILLE TARJOTTU TUKI Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti

8 Silvio Franchini Canon PowerShot S110 Ympäristö Ympäristövaikutusten vähentäminen Canon on suunnitellut ja markkinoinut ympäristövaikutuksia vähentäviä tuotteita, ratkaisuja ja palveluja jo monen vuoden ajan. EU:n järjestämässä tutkimuksessa (Flash Eurobarometer 367) paljastui, että asiakkaat ympäri Eurooppaa ovat kiinnostuneita ostamaan vihreitä tuotteita. Kaikista vastanneista 80 % kertoi ostavansa aika ajoin tai usein ympäristöystävällisiä tuotteita. Koko EU:n alueella vastanneista 89 % oli sitä mieltä, että tällaisten tuotteiden ostamisella on positiivinen vaikutus ympäristöön. Canonin pyrkimyksenä on vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia käyttämällä kaikissa tuotteissa tuotanto-käyttö-kierrätys-elinkaariajattelua. Ympäristövaikutukset muodostuvat käytetyistä raakaaineista, valmistuksesta, jakelusta, asiakaskäytöstä, käytönjälkeisestä kierrätyksestä sekä Canonin toiminnasta. Canon Inc:n kokonaistavoitteena on vähentää elinkaaren aikaisia CO 2-päästöjä joka tuotteen osalta 1,4 % vuodessa (verrattuna vuoden 2011 lukuihin). Vuonna 2012 saavutettiin kuitenkin parantuneen jakelun ansiosta neljän prosentin vähennys, joten vuoden 2013 tavoitteeksi asetettiin 3 % vuoteen 2012 nähden. Vuonna 2012 noin 20 % Canonin tuotteiden CO 2- päästöistä johtui asiakaskäytöstä. Canon pyrkii jatkuvasti vähentämään laitteidensa energiankulutusta sekä tarjoamaan tehokkaampia ratkaisuja ja palveluja, jotka auttavat Canonin asiakkaita omien ympäristötavoitteidensa saavuttamisessa. Tämän tuloksena asiakaskäytöstä johtuva päästöprosentti vähentyi viidellä yksiköllä vuonna Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti 2013

9 Oman ja asiakkaiden toimintatehon parantaminen YMPÄRISTÖ Tuotanto EMEA-alueella myytävät tuotteet valmistetaan Aasiassa, Kanadassa, Hollannissa ja Saksassa. Koko maailmanlaajuinen tuotanto raportoidaan suoraan Canon Inc:lle. Canonin tavoitteena on esimerkiksi jo suunnitteluvaiheessa pienentää tuotteiden painoa ja kokoa. Tämä puolestaan vähentää pakkausmateriaalien määrää ja tehostaa logistiikkaa, mikä vähentää CO 2-päästöjä. Tietyissä PIXMA- ja imagerunner ADVANCE -malleissa sekä imageprograf-suurkuvamalleissa 2013 PIXMA MG5500 -mallisto vs. MP540 (2008) kevyempi Kierrätys Ilmaston lämpenemisen estäminen Tuotanto Ympäristörasituksen vähentäminen Vaarallisten aineiden poistaminen Luonnonvarojen tehokas käyttö Käyttö yhteensä pienemmät CO 2 -päästöt** * Arvio perustuu USB-liitännän kautta kytkettyyn tulostimeen, joka on virta katkaistuna 16 tuntia ja kytkettynä 8 tuntia, tulostaa 10 värisivua tai on valmiustilassa ** Valmistuksesta hävitykseen tuotantokäyttöä lukuun ottamatta käytetään Canonin tuotteista kierrätettyä muovia. Käyttö 28% 50% pienempi päivittäinen virrankulutus* 22% 4% pienempi 12% vähemmän pakkausmateriaalia Canon auttaa asiakkaitaan vähentämään ympäristövaikutuksiaan, saavuttamaan säästöjä ja edistämään yhteiskuntavastuuseen liittyviä tavoitteitaan. Muuttuvien liiketoimintamallien myötä nykyään on yleisempää vuokrata kuin ostaa laitteita sekä ulkoistaa liiketoimintaprosesseja. Canonin palvelut auttavat asiakkaita maksimoimaan toimintatehonsa ja lisäämään kasvuaan. MPS-palvelussa kartoitetaan aluksi asiakkaan tulostusympäristö ja -tarpeet ja suunnitellaan saatujen tietojen pohjalta kustannustehokas, optimaalinen Canon-ratkaisu. Canonin Business Services voi myös hallinnoida asiakkaiden ulkoistamia liiketoimintaprosesseja, parantaa tehokkuutta sekä luoda uusia bisnesmahdollisuuksia ja uutta kasvua. Kuvantamisen asiantuntijana Canon pystyy tarjoamaan asiakkaiden tarpeita parhaiten vastaavat ratkaisut ja palvelut. Canon etsii jatkuvasti uusia tapoja, joilla asiakkaat voivat säästää energiaa, esimerkiksi lyhentämällä laitteiden lämpenemisaikaa tai alentamalla niiden virrankulutusta lepotilassa. Alla esimerkkejä energian- ja paperinkulutuksen vähentämisestä. Energiatehokkuus Joissakin kompaktikameroissa (esim. Powershot A1400) on ekotila, jossa näyttö himmentyy 30 sekunnin kuluttua ja virta katkeaa automaattisesti kolmen minuutin kuluttua käytöstä. Näin voidaan ottaa useampia kuvia yhdellä akun latauksella ja vähentää lataustarvetta sekä virrankulutusta. Virta voidaan kytkeä uudelleen helposti painamalla mitä tahansa painiketta. Uusimmat XEED-projektorimallit käyttävät tuntuvasti vähemmän energiaa kuin muiden valmistajien vastaavat tuotteet: alle 1 watin valmiustilassa ja vain 365 W käytössä (WUX450- malli). Pieni koko helpottaa laitteiden asentamista. Uusi lyhyen heijastusetäisyydenxeed WUX400ST -projektori pystyy heijastamaan jopa noin 2,5 metrin kokoisen kuvan 1,2 metrin etäisyydeltä. Kaukosäätimen ECO-painikkeen avulla käyttäjä voi vaihtaa lampun energiankulutustilaa helposti. Painikkeen avulla on myös helppo käyttää virranhallinta-asetuksia. Canonin PlotWave 340- ja 360 -suurkuvatulostimissa on teknisten asiakirjojen tulostamista varten Océ Radiant Fusing -tekniikka, jonka ansiosta laite lämpenee nopeasti ja ensimmäinen tuloste syntyy 40 sekunnissa. Puolueeton Buyers Laboratory Inc. (BLI) myönsi Canonin A4- tulostinten ja monitoimilaitteiden mallistoille vuoden 2014 A4 MFP Line of the Year for Energy Efficiency -talvipalkinnon. Kolme i-sensys-laitetta ja yksi imagerunner ADVANCE -laite voitti lisäksi Outstanding Achievement -palkinnon energiatehokkuudesta. Canon on todistanut toistuvasti A4- tulostintensa ja -monitoimilaitteidensa energiatehokkuuden, toteaa Pete Emory BLI:stä. Lähes 100 % Canonin tuotteista täyttää ENERGY STAR 1.1 -vaatimukset (EU:n ENERGY STAR -merkki myönnetään energiatehokkaimmille tuotteille). ENERGY STAR 2.0 julkaistiin Euroopassa huhtikuussa 2014, ja Canon rekisteröi uutta versiota varten kaikki tällä hetkellä markkinoilla olevat tuotteet. Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti

10 Paperi Canonin paperinhankinnassa noudatetaan vastuullisia käytäntöjä, ja koko paperinjakeluverkosto on Canonin huostassa. Sekä Euroopan pääkonttorilla että kahdeksalla Euroopassa toimivalla myyntiyksiköllä on FSC - tai PEFC-sertifikaatti. Vuonna 2013 Canonin hankkimasta paperista 75 % oli FSC- tai PEFC-sertifioitua. Saksan Canon pyrkii auttamaan asiakkaitaan hiilijalanjäljen pienentämisessä tarjoamalla hiilineutraalia paperia. Se valmistetaan tuottamalla energiaa paperitehtaalla tuotantoprosessin aikana sekä kompensoimalla hiilipäästöjä Gold Standard -projektien avulla. Tätä jatketaan vuoden 2014 aikana. Canonin skannausratkaisut ja muut digitaaliset ratkaisut, kaksipuolinen tulostus ja N-up-tulostus (kahden tai useamman sivun tulostaminen sivua kohti) koti- ja toimistotulostimissa auttavat asiakkaita vähentämään paperinkulutusta sekä säästämään kustannuksia, aikaa ja varastotilaa. Muissa laitteissa on erityisiä paperinsäästötoimintoja. Esimerkiksi ammattitason ColorStream tulostin tulostaa hitaammin, kunnes paperirulla toimii täydellä teholla, ja pysähtyy lähes välittömästi pysäytys- tai taukopainiketta painettaessa. Asiakkaalle koituvat säästöt ovat ajan mittaan tuntuvia, sillä vastaavat mustesuihkutulostimet voivat kuluttaa jopa metriä paperia, ennen kuin pysähtyvät. Kierrätys Canon suunnittelee tuotteensa kierrätettäviksi ja uudelleenkäytettäviksi. Tämä heijastuu esimerkiksi seuraavissa ohjelmissa: Kunnostus, jossa laitteet palautetaan Canonin paikalliseen toimipisteeseen tarvittavien osien vaihtamista varten, minkä jälkeen tuote voidaan myydä tai vuokrata uudelleen. Uusioteknologiaa edustavat laitemallit (aiemmin uusiotuotanto ): Laitteet palautetaan vuokrakauden jälkeen Canonin tehtaalle Saksaan. Laitteille suoritetaan siellä läpikotainen puhdistus, testaus ja laadunvalvonta. Näin varmistetaan, että laite on uuden veroinen. Käytännössä näin kaksinkertaistetaan laitteen käyttöikä ja taataan alkuperäistä vastaava laatu ja suorituskyky. Keräysohjelmat: Canonin globaali laserkasettien keräysohjelma vuodesta 1990 asti. Sen puitteissa palautetut kasetit uusioidaan suljetussa prosessissa tuottamatta kaatopaikkajätettä. Canonin mustesuihkutulostinten värikasettien kierrätysohjelma käynnistettiin 15:ssä Euroopan maassa helmikuussa Jo noin kg (lähes kpl) kasetteja on kerätty pois kotitalouksien jätevirrasta. Canonin materiaalien uudelleenkäyttö uusissa tuotteissa, kuten laskimissa tai tulostimissa: Vuonna 2013 kahdessa uudessa laskinmallistossa käytettiin kierrätettyä muovia. LS-123K-mallisto toimii sekä aurinko- että akkuvoimalla ja X MARK II -laskin toimii täysin aurinkovoimalla. Nämä ohjelmat auttavat säästämään luonnonvaroja ja vähentämään CO 2-päästöjä merkittävästi. Uusioteknologiaa edustavissa laitemalleissa käytetään uudelleen jopa 93 % osista painon mukaan laskettuna. Canonin elinkaaren arviointisimulaatiot osoittavat, että prosessi tuottaa yli 80 % vähemmän hiilidioksidia (CO 2) verrattuna Aasiassa valmistettuihin, kokonaan uusiin laitteisiin. Uusioteknologiaa edustavat laitemallit auttavat asiakkaita heidän ympäristötavoitteidensa saavuttamisessa. Uusioitujen tuotteiden myynti EMEA-alueella kaksinkertaistui vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminta Canon pyrkii vähentämään ympäristövaikutuksiaan kaikessa toiminnassaan: hankinta, toimitusketju, myynti ja markkinointi, huolto, henkilöstöasiat, talous ja IT. Canon-Océ-integraatio Integraatio-ohjelma jatkui vuoden 2013 aikana. Kun integraation johdosta siirryttiin uusiin tiloihin, yhteiskuntavastuuseen liittyvän seikat otettiin huomioon. Vuodesta 2011 Canonin toimitilojen pinta-ala on pienentynyt m 2, mikä vastaa kilotonnin pienennystä hiilijalanjälkeen. Vuonna 2013 hiilijalanjälki henkilöä kohti pieneni yli 30 % vuoteen 2012 nähden. ISO Canonin globaali ISO sertifikaatti osoittaa sidosryhmille, kuinka vakavasti Canon suhtautuu yhteiskuntavastuuseen: EMEA-alueella on sertifioitu 191 toimipaikkaa 25 maassa. Vuonna 2013 uudelleensertifioinnin yhteydessä 29 toimipaikkaa 13 maassa läpäisi tarkastukset. Standardin vastaista toimintaa ei havaittu. Canonin toimipaikkojen tavoin entiset Océn toimistot sisältyvät myös Canonin globaaliin sertifiointiohjelmaan, jos ne vastaavat Canonin sisäisiä ehtoja (esim. lattiapinta-ala, energiankulutus). Korjaavat toimenpiteet: Canon tunnisti kaksi toimenpidettä vuonna Urakoitsijan kuorma-autosta vuosi dieselpolttoainetta Canonin varaston lähelle, ja urakoitsijan huonosti suorittama puhdistus johti pintaveden saastumiseen. Diesel poistettiin ja urakoitsijoille tähdennettiin, että asianmukaisia prosesseja ja käytäntöjä on seurattava. Toimittajat ja kumppanit Canonin eri varastojen kapasiteettia koskevan tutkimuksen perusteella Euroopan varastotoiminta on päätetty keskittää Hollantiin toimitusketjun tehokkuuden parantamiseksi. Strategiseksi logistiikkakumppaniksi valittiin Nippon Express, joka rakentaa Rotterdamiin Canonin tarpeita vastaavan uuden varaston. Yhteiskuntavastuu on huomioitu koko projektin osalta, aina varaston suunnittelusta ja rakentamisesta lähtien. Projektiin sisältyy myös palvelutasosopimus, joka kattaa mm. vastuullisen pakkaamisen ja jätteen kierrätyksen sekä vastuullisen hankinnan ja raportoinnin. Nippon Express on nimittänyt yhteiskuntavastuupäällikön johtamaan strategian suunnittelua. Canon osallistuu prosessiin auttaakseen Nippon Expressiä tunnistamaan keskeiset yhteiskuntavastuuseen liittyvät ongelmat. Varasto rakennetaan BREEAM-Very Good -sertifiointistandardeja vastaavaksi. Varasto aloittaa toimintansa vuonna Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti 2013

11 Saavutukset asetettuihin tavoitteisiin nähden Alta näkyy, miten hyvin vuonna 2012 asetetut tavoitteet on saavutettu. Kolmen asetetun tavoitteen suhteen on onnistuttu hyvin, mutta kuljetusten hiilidioksidipäästöille asetettuja tavoitteita ei ole vielä saavutettu. Tämä johtui tuoteluokissa ja rahtimäärissä tapahtuneista muutoksista sekä niihin liittyvistä lisääntyneistä lähikuljetuksista. YMPÄRISTÖ ALUE TARKOITUS TAVOITE* EDISTYS 2013 Canon EMEA-alueen hiilijalanjälki Tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä 1,5 % vuodessa liikevaihtoon verrattuna (vertailukohtana vuoden 2010 luvut) 15 % vuoteen 2020 mennessä* 7 % vuoteen 2010 verrattuna Luonnonvarojen tehokas käyttö Tavoitteena on lisätä jätteiden kierrätystä kaikissa EMEA-alueen toimistoissa. Tavoitteena on lisätä jätteiden kierrätystä kaikissa Canonin varastoissa alihankkijoiden varastot mukaan lukien. 52% vuoteen 2014 mennessä* 85% vuoteen 2014 mennessä* 50 % 83% Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet Tarkoituksena on lisätä ympäristösertifioidun ja kierrätetyn paperin määrää. 75 % paperimyynnistä vuoteen 2014 mennessä* 86 % paperimyynnistä Logistiikan hiilidioksiditehokkuus Tarkoituksena on vähentää hiilidioksidipäästöjä vuoden 2012 liikevaihtoon verrattuna. 2 % vuonna 2013 Ei saavutettu * Vertailuarvoina ovat Canonin ja Océn konsolidoidut yhdistetyt luvut vuodelta Canon totesi, että huoltoteknikoiden käyttämä tuote sisälsi haitallista ponneainetta R134a. Etsittiin useimmille käyttäjille sopiva vaihtoehtoinen tuote ja niitä maayhtiöitä, joita asia koski, pyydettiin vaihtamaan varastossa olevat tuotteet. Ohjeistuksen noudattamista valvotaan. Asiakkaiden sitouttaminen Vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista käy ilmi, että Canonin vahvan sitoutumisen ympäristöohjelmaan tuntevat asiakkaat ovat tyytyväisiä Canonin toimintaan (84 %) ja että 59 % kertoo tällä olleen vaikutusta ostopäätökseen. Canon kerää myös jatkuvasti palautetta huoltotapahtuman jälkeen (Post Visit Survey). Vuonna % asiakkaista kertoi olevansa tyytyväisiä siihen, miten hyvin huoltoteknikko oli selvillä ympäristöasioista ja miten hyvin hän osasi kertoa niistä. Toiminta tavarantoimittajien ja kumppaneiden kanssa Canon-Océ-integraation seurauksena Canonin tavarantoimittajaluettelo on nyt noin puolet pitempi kuin aiemmin. Hankintaosasto on järkeistämässä luetteloa, jotta toimittajien määrä putoaisi noin :een. Canon toimii yhteistyössä toimittajien kanssa varmistaakseen, että nämä noudattavat ympäristövastuullisista hankinnoista annettua ohjeistusta. Tämä pitää sisällään ensimmäisen tason toimittajille tarjotun tuen, jonka tavoitteena on, että näiden oma toimittajaverkko noudattaa Canonin ohjeistusta. Esimerkiksi jos Canon tilaa työn joltakin yritykseltä, materiaalit saattaa valmistaa yrityksen alihankkija (toisen tason toimittaja). Mikäli kyseiset materiaalit eivät ole Canonin hankintakäytännön mukaisia, Canon pyrkii yhteistyössä yrityksen ja sen alihankkijan kanssa varmistamaan, että materiaalit vastaavat Canonin kriteereitä. Canon auttaa tällöin myös ensimmäisen tason toimittajaa tuntemaan kriteerit, jotta tämä voi edellyttää samaa alihankkijoiltaan. Canon laati vuonna 2013 myynninedistämistuotteiden hankintaa käsittelevän ohjeistuksen, joissa on tietoa yhteiskuntavastuullisesta hankintatavasta. Ohjeistus auttaa hankinnoista vastaavia tunnistamaan osa-alueet, joilla on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta, esimerkiksi vaarallisten tuotteiden välttäminen sekä jätteen vähentäminen tilaamalla ainoastaan tarvittavia määriä. Muuta Muita hankkeita vuodelta 2013: Huoltoteknikoiden sertifiointiohjelma käynnistettiin. Ohjelmaan kuuluu yhteiskuntavastuuosio. Sen avulla teknikoiden on helpompi vastata asiakkaiden kysymyksiin yhteiskuntavastuusta, esimerkiksi heidän käyttämiensä tuotteiden avulla saavutettavista ympäristösäästöistä. Vuonna 2013 Canon Euroopan uusille työsuhdeautoille asetettiin CO 2-päästöjen enimmäisrajaksi 130 g/km. Vuonna 2014 raja on 120 g/km. Useissa maissa alempi raja saavutettiin useimpien työsuhdeautojen osalta omaaloitteisesti jo viime vuonna. Poikkeuksena on Venäjä, jossa raja on edelleen 130 g/km, sillä siellä ehdot täyttäviä autoja on saatavana vain hyvin rajallisesti. Canon vaihtoi VPN-välineiden toimittajaa. Sisäinen tietoturvallisuus on parantunut ja vaihdettavat paristot pidentävät välineiden käyttöikää. Noin 30 % tunnistevälineistä on myös vaihdettu ohjelmistotunnuksiksi. Näin on saavutettu lisäsäästöjä ja vähennetty ympäristövaikutuksia. Viidessä Canonin toimistossa: Isossa-Britanniassa, Saksassa, Itävallassa, Portugalissa ja Tanskassa on saavutettu suoritetun energia-arvioinnin perusteella lähes euron säästöt. Neljässä EMEA-alueen toimipaikassa osa energiantarpeesta täytetään tuottamalla uusiutuvaa energiaa. Kaikkiaan 11 toimipaikassa ostetaan % uusiutuvaa energiaa. Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti

12 Patrizia Poletti Canon PowerShot S100 Sosiaalinen vastuu Sidosryhmätoiminta Canon harjoittaa monenlaista sidosryhmätoimintaa, esimerkiksi tarjoamalla tukea työntekijöille ja inspiroimalla asiakkaita ja muita, joiden elämässä kuvat ovat suuressa roolissa. Canon pyytää sidosryhmiltä palautetta monien eri kanavien kautta, esimerkkinä kyselyt ja asiakastapahtumat. Canonin toiminnalla on vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan, esimerkiksi tarjoutuvien työpaikkojen ja paikallisten toimijoiden kanssa harjoitetun liiketoiminnan muodossa. Vastavuoroisesti Canon tukee yhteiskuntaa erilaisten kumppanuuksien kautta. Lisätietoja Canon-internetsivuilla kohdassa Sidosryhmäsuhteet. Canon työnantajana Canon haluaa olla halutuin työnantaja omalla sektorillaan, houkutella lahjakkaita työntekijöitä ja tarjota reilut työolot ja -käytännöt. Canon on monikulttuurinen. Pääkonttoreiden työntekijät edustavat yli 50 kansallisuutta, harjoittaahan Canon liiketoimintaa 116 maassa. Koko EMEA-aluetta koskevat käytännöt luovat yritysympäristön, joka tukee moniarvoisuutta. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava Canon-konsernin liiketoiminnan eettisiä normeja, jotka edellyttävät eettistä toimintaa kautta linjan. Työturvallisuudessa ja muillakin osa-alueilla noudatetaan vallitsevia kansallisia käytäntöjä. Sekä Hollannin että Espanjan Canon voittivat vuonna 2013 Top Employer -palkinnon. Hollannin Canon saavutti kilpailuun kelpuutetuista 56 yhtiöstä korkeimmat pisteet. Norjan Canon sijoittui seitsemänneksi Great Place to Work -arvioinnissa ja valittiin myös Canon Euroopan 12 Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti 2013

13 Tuemme työntekijöitä ja yhteiskuntaa pääjohtajan, Rokus van Iperenin, myöntämän 1. pääjohtajan yhteiskuntavastuupalkinnon voittajaksi. Canon Oy valittiin Suomen parhaaksi myyntiorganisaatioksi vuonna Pääjohtajan viestissä on lisätietoa koko EMEA-alueen laajuisesta Pursuing Excellence -ohjelmasta. Océ-integraatio Océn ja Canonin toiminnan integrointia EMEA-alueella jatkettiin vuonna 2013 tiimityönä. Canonin ja Océn johto ja työntekijät kultakin liiketoiminta-alueelta pitivät esimerkiksi yhteisiä työpajoja, joissa pyrittiin varmistamaan, että tieto kulkee ja integraatio etenee laillisesti ja sujuvasti. Ensimmäisissä integraation loppuun vieneissä maissa suoritettiin vuonna 2012 kysely, jolla selvitettiin, miltä osin integraatio oli sujunut hyvin ja millä alueilla oli vielä parantamisen varaa. Työntekijöiden vastauksista kerättyjä tietoja ja niiden pohjalta suunniteltuja toimenpiteitä sovellettiin integraatiossa muiden maiden osalta. Esimerkkejä toimenpiteistä: suurempi painopiste kulttuuriselle integraatiolle, johdolle tarkoitetut muutostyöpajat, joissa keskityttiin kulttuurisiin tekijöihin ja neuvottiin tiimien tukemisessa prosessin aikana, tutustumisilaisuuksien tarjoaminen kunkin osa-alueen tiimien jäsenille sekä integroituneiden tiimien järjestämät yhteiset asiakaskäynnit. Tämän jälkeen jokaisessa integraation läpi käyneessä maassa suoritettiin jatkokysely. Tuloksista paljastui, että työntekijöiden mielestä hyvin sujuneen integraation tärkeimpiä tekijöitä olivat tehokas johtajuus ja ohjaus, riittävä aika muutosten sisäistämiseen ja toteuttamiseen sekä kulttuurisen muutoksen ymmärtäminen. Oppiminen ja kehittyminen Vuonna 2013 oppimis- ja kehitystiimit työskentelivät yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa tunnistaakseen taidot ja kyvyt, joita vaaditaan Canonin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Näiden tarpeiden pohjalta laadittiin kursseja, jotka tukevat vaadittavien taitojen kehittämistä. Tämän rinnalla osana työsuoritusten hallintaprosessia työntekijät sopivat esimiehensä kanssa kehityssuunnitelman, joka auttaa määrättyjen tavoitteiden tai urapyrkimysten toteuttamisessa. Työntekijöitä rohkaistaan edistämään uraansa Canonilla, ja vuoden 2013 aikana 34 % työpaikoista täytettiin yhtiön sisältä. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta portaalin ja muiden kanavien kautta. Vuoden 2013 loppuun mennessä noin Océn ja Canonin työntekijää on liittynyt koulutusportaalin uusiin käyttäjiin. Portaali tarjoaa myös erilaista vapaaehtoista koulutusta, kuten uusi getabstract-sovellus. Se sisältää yli yhteenvetoa parhaista bisneskirjoista. Kaikki pakollinen koulutus ja sen seuranta tapahtuu koulutusportaalin kautta. SOSIAALINEN VASTUU Työntekijäkysely Canon suoritti vuonna 2013 koko EMEA:n alueella Your Voice -työntekijäkyselyn. Se oli ensimmäinen Océ-integraation alettua. Työntekijöiltä saatu palaute on tärkeää. Sen pohjalta kehitetään johtamiskäytäntöjä ja osallistetaan henkilöstöä oman työnsä johtamiseen. Kaikki kyselyjen tulokset jaetaan maayhtiöiden, osastojen ja toimintayksiköiden kesken, jotta voitiin laatia kehityssuunnitelmat ja vahvistaa vahvuuksia. Aiemmissa kyselyissä tiedusteltiin, toimiiko Canon työntekijöiden mielestä yhteiskuntavastuullisesti. Kysymys oli nyt muutettu laajempaan muotoon yhteiskuntavastuullisesti kaikessa toiminnassaan. Vastaukset jäivät tavoitteesta, mikä saattaa johtua osittain kysymyksen erilaisista tulkinnoista, sillä 26 % vastasi en tiedä. Tarkoituksenamme on parantaa tietoisuutta ja asian sisäistämistä. Seuraava kysely järjestetään vuoden 2014 syksyllä. Vastanneista 87 % ymmärtää, millainen vaikutus omalla työllä on Canonin tavoitteiden saavuttamisessa Vastanneista 90 % kertoi olevansa ylpeä siitä, että on töissä Canonilla Vastanneista 82 % uskoo Canonin harjoittavan liiketoimintaa yhteiskuntavastuullisesti Vain 40 % uskoo Canonin rekrytoivan ja kehittävän työntekijöitä tulevaisuuden potentiaalia silmällä pitäen Työntekijöistä vastasi kyselyyn 68 % (yli ) Kolme neljäsosaa arvioi esimiehensä tunnistavan hyvin tehdyn työn Vastanneista 88 % on yhtä mieltä yhtiön strategiasta Alle puolet arvioi kehityskeskustelujen määrittävän omat vahvuudet Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti

14 Mukana yhteisöissä Canon tukee paikallisyhteisöjä eri tavoin, esimerkiksi tukemalla vapaaehtoistoimintaa pienin tuote-/palvelulahjoituksin. Vuonna 2013 Canon otti käyttöön uuden tietokannan näiden aktiviteettien raportoimista varten. Canonin arvion mukaan vuonna 2013 toiminta tavoitti suoraan tai epäsuorasti noin 2,26 miljoonaa ihmistä. Työntekijät tekivät tuntia vapaaehtoistyötä työaikanaan Vapaa-aikanaan he tekivät tuntia vapaaehtoistyötä Lahjoituksia annettiin euron edestä euron arvosta annettiin muuta tukea (esim. tuotelahjoituksia) Kaksi pääkonttoria ja 21 maayhtiötä raportoivat yhteensä 249 erilaista aktiviteettiä. Alueellinen toiminta Canon jatkaa alueellista yhteistyötä Maailman luonnonsäätiön (WWF:n) ja Punaisen Ristin kanssa. Canon Inc. julkisti myös Kansainvälisen yleisurheiluliiton (IAAF) kanssa solmitun vuosien yleisurheilukisoja koskevan virallisen yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Canon tukee yleisurheilua maailmanlaajuisesti. Alueellisesti Canon Eurooppa tuki Kansainvälisen yleisurheiluliiton Moskovassa järjestettyjä kisoja. Sopimus kattaa myös Canon Professional Services (CPS) -tiimin urheilukuvaajille tarjoaman teknisen tuen. Canon on myös julkistanut olevansa Gleneaglesissä pidettävän vuoden 2014 Ryder Cupin virallinen toimittaja. Canon vastaa kaikkien tapahtuman järjestäjien käyttämien kuvaus-, videointi ja tulostusratkaisujen toimittamisesta. CPS-tiimi tarjoaa lisäksi paikan päällä tukea ja apua ammattikuvaajille. pidettyjen lomaleirien avulla (joissakin tapauksissa perheenjäsenten kanssa) tukea tarvitseville perheille Tanskassa tarjottu apu sekä Suomessa SPR:n ylläpitämät Nuorten turvatalot ruokailumahdollisuuksien järjestäminen puolalaislapsille, jotka eivät saa säännöllisiä koulu- tai kotiaterioita traumatisoituneille nuorille sotapakolaisille Ruotsissa järjestetty tuki Italiassa järjestetty turvaseksiin ja seksuaalikasvatukseen liittyvä valituskampanja sekä Espanjassa järjestetty sukupuolisen väkivallan vastainen kampanja El Machismo Mata (machoilu tappaa). Paikallisesti Canonin työntekijät tukivat Punaisen Ristin toimintaa luovuttamalla verta, järjestämällä hyväntekeväisyysgolftapahtumia asiakkaille ja keräämällä rahaa Filippiineillä riehuneen hirmumyrsky Haiyanin uhreille. Paikallisesti Canonin sosiaalisen myötävaikuttamisen painopisteistä kerrotaan pääpiirteittäin Canon Inc:n sivuilla, ja Canon Eurooppa pyrkii tukemaan yhteiskuntaa vastaavalla tavalla. Maayhtiöt voivat kuitenkin annettujen suuntaviivojen mukaan päättää, millaisia paikallisia projekteja ne tukevat. Perusteena voi olla esimerkiksi alueellinen läheisyys, tukea pyytävän organisaation tuntemus, pyydetyn tuen tyyppi (esim. raha, luontoistuki, vapaaehtoistyö), kipeästi kaivattu paikallinen apu tai WWF:n tai Punaisen Ristin paikallisen kumppanuussuhteen tukeminen. Pyyntöjä tulee enemmän kuin niitä pystytään täyttämään, ja usein projektit liittyvät useampaan liiketoiminta-alueeseen. Alla esimerkkejä vuoden 2013 paikallisprojekteista. WWF: Maailmanlaajuisen valokuvapankin lisäksi Canonin pääasiallinen kumppanuusprojekti vuonna 2013 oli WWF:n Laptevinmerelle tekemä tutkimusretki. Tiedemiehet ovat pohtineet, ovatko siellä asuvat mursut ja jääkarhut omia lajejaan, jotka poikkeavat muualta löydetyistä lajeista. Toiveena on, että tutkimusretken yhteydessä otetut kudosnäytteet auttavat ratkaisemaan tämän geneettisen mysteerin. Sillä on vaikutusta suojelutyöhön, sillä ilmastonmuutos, kasvava laivaliikenne sekä öljyn ja kaasun etsintä ovat haitaksi alueen populaatioille. Venäläinen Canon Ambassador, luontokuvaaja Alexey Ebel osallistui retkelle. Hän otti upeita kuvia Canonin kalustolla ja antoi lisäksi käytännön vinkkejä yhtä haastavissa olosuhteissa työskenteleville valokuvaajille. Canonin maayhtiöt ja niiden työntekijät tukivat WWF:n toimintaa paikallistasolla. Tästä hyvänä esimerkkinä on Earth Hour -tapahtuma, johon osallistui 18 Canonin toimipistettä EMEA-alueella, sekä osallistuminen WWF:n järjestämään öljyntorjuntakoulutukseen Suomessa. Punainen Risti: Canon sponsoroi 16:tta Euroopan Punaisen Ristin yhdistystä, jotka tukevat eri tavoin nuoria. Tuen kohteina olivat mm: vähävaraisten tai vammaisten lasten sosiaalisen integraation edistäminen Belgiassa, Ranskassa ja Norjassa 14 Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti 2013

15 Alexey Ebel WWF-Canon Ympäristö: Canon on vuodesta 2011 alkaen istuttanut noin 18 hehtaaria metsää eri maissa ja myös huolehtinut istutettujen metsien hoidosta. Canon Euraasia on lahjoittanut yhteistyössä metsätalous- ja opetusministeriöiden kanssa tainta Canonin tukemaan metsään Vanissa Itä- Turkissa. Paikalliset koululaiset auttoivat istuttamaan osan vuonna 2013 lahjoitetusta taimesta yhdessä Canonin metsäryhmän, Canonin paikallisen jälleenmyyjän sekä paikallishallinnon edustajien kanssa. Projekti lisää lasten ympäristötietoisuutta. Kierrätettyjen tuotteiden kautta saadulla rahoituksella Lähiidän Canonin vapaaehtoistyöntekijät kylvivät ghaf-puun siementä. Taimet istutetaan vuonna Sosiaalinen hyvinvointi: Etelä-Afrikan Canon jatkaa Etelä-Afrikan vammaisgolfjärjestön First Swing Club -toiminnan tukemista. Vammautuneille nuorille tarjotaan tilaisuus kokeilla golfia urheilulajina. Etelä-Afrikan Canonin työntekijät korjasivat Orange Farm -keskuksen seinät, lattian ja katon. Keskus huolehtii orvoista ja muista lapsista, jotka näkisivät muuten nälkää. Paikalliset yhteisöt: Norjan Canon puhdisti yhdessä paikallisen alakoulun kanssa joentörmää ja tulosti vihkoja koulua varten. Portugalin Canon tuki edelleen iberiansuden rauhoitusaluetta tuotelahjoituksin ja vapaaehtoistoiminnalla. Lähi-idän Canon tuki Dubain autismikeskuksen valistuskampanjaa huhtikuussa. Koulutus: Ison-Britannian Canon järjesti opiskelijoille ja näiden vanhemmille uramessut ja kutsui lisäksi paikallisia koululaisia vierailulle kuulemaan myynnin ja markkinoinnin ammateista sekä työskentelystä suuryrityksessä. Canon Euraasia opasti valokuvauksessa ja lahjoitti kameroita paikallisille kouluille kannustaakseen oppilaita valokuvauksen ja muiden luovien harrastusten pariin. Canon Euroopan lakitiimi järjesti yhdessä lontoolaisen lakitoimiston kanssa tiedotustilaisuuden juristin uraa pohtiville koululaisille. Tilaisuuteen osallistuneet oppilaat käyvät Ison-Britannian hallituksen rahoittamaa koulua ja saisivat yliopistoon päästessään ensimmäisinä perheissään yliopistokoulutuksen. Saksan Canon tulosti sata A1-värijulistetta tukeakseen liikkuvaa taidenäyttelyä, joka taistelee luku- ja kirjoitustaidottomuutta vastaan. Maailman aikuisväestöstä noin 26 % miljardi aikuista ei osaa lukea. Urheilu: Yli henkeä osallistui Wienissä juoksutapahtumaan, mukana 39 Itävallan Canonin ja Itä- Euroopan Canonin työntekijää. Canon Elite Team sijoittui neljänneksi. Sveitsin Canonin työntekijät osallistuivat Zürichissä järjestettyyn hyväntekeväisyysjuoksuun, jolla kerättiin varoja WWF:lle. Unkarin, Itävallan ja Sveitsin Canon-yhtiöiden työntekijät osallistuivat pyörällä töihin -haasteeseen pyöräilemällä yhteensä kilometriä. Vapaaehtoistyö: Hollannin Canonin työntekijät tekivät vapaaehtoistyötä mm. raivaamalla metsää, keräämällä roskia rannalta ja ulkoiluttamalla vanhuksia. Canon Euroopan työntekijät järjestivät hyväntekeväisyystapahtuman Lontoon pääkonttorissa. Niillä saatiin kokoon noin euroa. Canon EMEA-alueen yhteiskuntavastuuraportti

Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti

Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti 2012 canon-europe.com Canon Eurooppa Canon Europa N.V. on Japanin Canon Inc:in kokonaan omistama tytäryhtiö. Se vastaa Canon-tuotteiden, palveluiden

Lisätiedot

Canon Euroopan yhteiskuntavastuuraportti

Canon Euroopan yhteiskuntavastuuraportti Canon Euroopan yhteiskuntavastuuraportti 2011 2012 canon-europe.com Yhteiskuntavastuu = ympäristö, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu Selkeyden vuoksi olemme jakaneet yhteiskuntavastuuraportointimme kolmeen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen raportti

Kestävän kehityksen raportti Koska me välitämme Kestävän kehityksen raportti eurooppa 2010 Sisällysluettelo Kestävän liiketoiminnan rakentaminen 5 Esipuhe 6 Menneen vuoden kohokohdat 7 Tietoa tästä raportista 8 Amway Euroopassa 12

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen raportti 2014

Kestävän kehityksen raportti 2014 Kestävän kehityksen raportti 2014 Sisällys Visiomme ja lähestymistapamme 3 Yhtiöstä 6 Kasvua läpi vuosikymmenten 8 Työntekijämme 10 Ympäristörasituksen minimointi 14 Terveys ja turvallisuus 19 Yhteisön

Lisätiedot

Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin

Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin SUSTAINABILITY OPTIMISATION PROGRAMME Kestävä kehitys: miellyttävä totuus Ympäristövastuu on tiukasti

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 2011 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN SISÄLTÖ 2 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Yhteiskuntavastuun strategia 5 Stockmannin sidosryhmät 6 Stockmann-konserni lyhyesti 8 150 vuotta

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 2 SISÄLTÖ Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia ostoskokemuksia. Voimme ottaa vastuullisuusnäkökulmat huomioon läpi koko arvoketjun

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia.

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. 2 LAAJUUS: Vastuullisuusraportointimme perustuu Ramirentille

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007

Sisällysluettelo. Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007 Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007 1 Sisällysluettelo Raportin sisältö... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tärkeimmät saavutuksemme vuonna 2007... 5 Perustietoja Kesko-konsernista... 6 Yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportti

Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Sisällysluettelo Raportin sisältö... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tärkeimmät saavutukset 2009... 5 Keskon vastuullisuusohjelma 2008 2012...6 Perustietoa Kesko-konsernista...8

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2004. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2004 Yhteiskuntavastuuraportti M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet > Sisällysluettelo iii M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet iv M-realin työturvallisuus- ja

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun. raportti

Yhteiskuntavastuun. raportti Yhteiskuntavastuun 2012 raportti JOHdanto 2 Raportin sisältö 4 Kesko lyhyesti ja keskeisiä tunnuslukuja VASTUULLISUUS ON STRATEGINEN VALINTA 8 Pääjohtajan katsaus 10 Yhteiskuntavastuusta vastaavan johtajan

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Meidän vastuumme kestävästä tulevaisuudesta

Meidän vastuumme kestävästä tulevaisuudesta Meidän vastuumme kestävästä tulevaisuudesta Strålfors ja kestävä kehitys vastuullisuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä Vastuullisuus on keskeinen osa Strålforsin liiketoimintamallia. Toiminta kestävän

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2005 Yhteiskuntavastuuraportti Sisällysluettelo iii Raportin sisältö iv M-real lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johdanto 2 Avaussanat 3 Tunnusluvut 4 Sitoutuminen 4 Periaatteet 5 M-real

Lisätiedot

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus vuosikertomus 2012 STRATEGINEN KULMAKIVI: ASIAKKAIdEN ENSISIjAINEN VAIhTOEhTO LUOTETTAVA KUMPPANI Emporia, yksi Skandinavian suurimmista ostoskeskuksista, avattiin

Lisätiedot