Synteettinen biologia: tiivistelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Synteettinen biologia: tiivistelmä"

Transkriptio

1 Synteettinen biologia: tiivistelmä European Academies Science Advisory Council Tiedeakatemiajaosto Lisätietoja: Synteettinen biologia: tiivistelmä Alkusanat EASACin (European Academies Science Advisory Council) jäseniin kuuluu EU-jäsenmaiden kansallisia tiedeakatemioita. EASAC on kansallisten tiedeakatemioiden yhteistyöelin, jonka tavoitteena on toimia neuvoa-antavana asiantuntijaorganisaationa erityisesti EU:n toimielimille. EASAC toimii näin eurooppalaisen asiantuntemuksen yhteisenä äänenä, jonka keskeisiin toimintamuotoihin kuuluu erilaisten asiantuntijaraporttien ja julkilausumien tuottaminen. Tietoisena tarpeesta hyötyä uusista innovaatioista ja synteettisen biologian tieteellisestä ja kaupallisesta potentiaalista, EASAC kokosi yhteen alan asiantuntijoiden työryhmän. EU:n eri puolilta lähtöisin olevat työryhmän jäsenet laativat EASACin presidentin Volker Ter Meulenin johdolla raportin otsikolla Eurooppalaisen potentiaalin toteuttaminen synteettisessä biologiassa: tieteelliset näkymät ja hyvä hallinto. Raportti perustuu osittain yksittäisten jäsenakatemioiden aiemmalle tutkimustyölle ja käy läpi synteettisen biologian tämänhetkisen tilan, antaen ehdotuksia miksi ja miten EU-maat voisivat, ja miten niiden tulisi tukea alan tulevaa kehitystä. Tämä asiakirja eli kyseisen EASAC-raportin yhteenveto tarjoaa lukijoille selkokielisen selvityksen raportin keskeisestä sisällöstä ja päätelmistä. Synthetic Biology: An Introduction January

2 Johdanto Tekoelämän tutkijat julistavat tieteellisen läpimurron BBC News, 2010 Frankenstein - laboratorio luo elämän koeputkessa Daily Express (Lontoo), 2010 Tutkijaa syytetään Jumalan leikkimisestä hänen kehitettyään tekoelämää luomalla keinomikrobi tyhjästä mutta voisiko se tuhota ihmiskunnan? Daily Mail (Lontoo), 2010 Useat viime vuosikymmenen biologian alan kehityskulut ovat herättäneet paitsi yleistä kiinnostusta, myös epäluuloa, vihamielisyyttä ja ajoittaista hätäännystä. Eräät näistä edistysaskelista, kuten esimerkiksi keinohedelmöitys, ovat saavuttaneet laajan, joskaan eivät täysivaltaisen hyväksynnän. Toisten, kuten organismien geenimanipulaation ja ihmisalkiotutkimuksen hyväksyntä, edellyttävät vielä vakuuttavia todisteita, että nämä tekniikat ovat turvallisia, tarpeellisia ja/tai yleensä toivottavia. Synteettisen biologian nousu, päämääränään elollisten järjestelmien luominen elottomista materiaaleista, on jännittävyydessään viime vuosikymmenten edistyksen etusijoilla, ja sillä on paljon annettavaa niin tieteellisestä, kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Mutta, kuten viimeaikaiset uutisotsikot osoittavat, se on jo saanut osakseen vastustavaa kyseenalaistusta ja väheksyviä kommentteja. Ja jos alan saama julkisuus on tähän mennessä ollut suhteellisen vähäistä, tämä ei kenties johdu muusta, kuin sen uutuudesta. Mitä pidemmälle synteettisen biologian tutkimus pääsee, sitä kiistellympää se todennäköisesti tulee olemaan. Tämä on yksi syy siihen, että EASACin raportin laatijat suosivat julkista keskustelua tutkijoiden ja laajemman yleisön välillä kyseisen teknologian tulevaisuudesta ja mahdollisista hyödyistä. Tällainen tutkimustietoon perustuva ajatustenvaihto tarjoaa parhaan mahdollisuuden luoda konteksti, jossa laaja yleisö voi realistisesti punnita ne riskit, joita kohua herättävät selonteot tuovat esille. Tämä lyhyt teksti pyrkii edistämään tätä keskustelua. 2 January 2011 Synthetic Biology: An Introduction

3 Peter Artymiuk/Wellcome Images DNA-kaksoiskierteen mallinnus Mitä on synteettinen biologia? Synteettinen biologia merkitsee teknisten periaatteiden soveltamista biologiaan. Tähän saattaa liittyä elollisen järjestelmän uudelleen suunnittelu siten, että se tekee jotain esimerkiksi tuottaa jotain tiettyä ainetta mitä se ei luonnollisesti tekisi. Vielä kunnianhimoisempia ovat yritykset luoda täysin uusia elollisia järjestelmiä: luoda elämää elottomista aineksista. Elävien olentojen muuttaminen esimerkiksi yhdistelmä-dnatekniikan eli geenitekniikan avulla ei ole sinänsä uusi projekti, joten synteettisellä biologialla on päällekkäisyyksiä muiden tieteenalojen kanssa. Tässä tapauksessa lopullinen tavoite on kuitenkin suurempi: suunnitella eläviä olentoja ihmisten tiettyjen tarpeiden ja toiveiden mukaisiksi. Synteettisen biologian tutkimus on vain vuosikymmenen vanhaa. Ensimmäinen synteettisen biologian osasto suuressa tutkimusinstituutiossa, Lawrence Berkeley National Laboratory Yhdysvalloissa, avattiin vuonna 2003, ja amerikkalaistutkijat vastasivatkin suuresta osasta ensimmäisistä tutkimuksista. Useilla eurooppalaisilla valtioilla on nyt myös aktiiviset tutkimusryhmänsä. Synthetic Biology: An Introduction January

4 Kehitys on ollut vilkasta. Viimeisin virstanpylväs saavutettiin aiemmin tänä vuonna, kun tutkijaryhmä amerikkalaisen biologi Craig Venterin johdolla kuvaili, miten he olivat siirtäneet synteettisen perimän eli uudenlaisen kokonaisuuden geneettisiä ohjeita vastaanottavaan soluun. Tätä pidettiin ensimmäisenä onnistuneena yrityksenä luoda elämää, mutta näin ei kuitenkaan tosiasiassa tapahtunut. Tutkijaryhmän käyttämät geneettiset ohjeet koostuivat todella DNA:sta, joka perustui elottomaan materiaaliin. Kuitenkin solu, johon geneettiset ohjeet siirrettiin, oli jo olemassa olevan bakteerin, Mycoplasma mycoidesin, kuori, josta oli poistettu alkuperäinen sisältö. Tutkijoiden saavutus on löysästi rinnastettavissa uuden moottorin vaihtamiseen autoon sen sijasta, että auto olisi rakennettu kokonaan alusta. Siitä huolimatta tämä oli merkittävä osoitus synteettisen biologian lähestymistavan toimivuudesta. Miksi kehittää synteettistä biologiaa? Joillekin tutkijoille tämä teknologia on päämäärä itsessään: uusi tapa tutkia elollisia järjestelmiä saadaksemme selville, miten ne toimivat. Koska keinotekoisia järjestelmiä voidaan luoda paljon yksinkertaisemmiksi, kuin luonnolliset ovat, mahdollistavat ne kokeita, jotka olisivat muuten vaikeita suorittaa tai kenties mahdottomia tulkita. Laajemmalle yleisölle synteettisen biologian merkitys piilee sen yhteiskunnallisessa ja kaupallisessa potentiaalissa. Erään arvion mukaan synteettisen biologian maailmanlaajuiset markkinat saattavat paisua 2,4 miljardiin dollariin (1,8 miljardia euroa) vuoteen 2013 mennessä, sen sovellusten yltäessä lääketieteestä maatalouteen. Synteettisen biologian mahdollisiin sovelluksiin lukeutuvat: Energia Tarkoin suunnitellut mikrobit vedyn ja muiden polttoaineiden tuotantoon tai keinotekoiseen fotosynteesiin. Lääketiede Lääkkeiden, rokotteiden ja diagnostisten kemikaalien tuotanto, ja uuden kudoksen luominen. 4 January 2011 Synthetic Biology: An Introduction

5 Ympäristö Saastuttavien ainesten havaitseminen ja niiden hajottaminen tai poistaminen ympäristöstä. Kemianteollisuus Erilaisten täsmä- ja yleiskemikaalien tuotanto, esim. proteiinien, jotka toimivat vaihtoehtoina luonnonkuiduille tai olemassa oleville keinotekoisille kuiduille. Maatalous Uudenlaiset ruoan lisäaineet. Tällä hetkellä voi vain arvailla, mikä näistä sovelluksista tulee ensimmäisenä vaikuttamaan markkinoihin, vaikka monet kommentaattorit pitävät biopolttoainetuotteita todennäköisinä edelläkävijöinä. Synteettinen biologia saattaa nopeuttaa sellaisten toisen sukupolven biopolttoaineiden kehitystä, joita voidaan valmistaa maatalousjätteestä ja kasvijäännöksistä, välttäen näin kilpailun ruoaksi kasvatettujen viljelykasvien kanssa. Thomas Deerinck, NCMIR / Science Photo Library Väritetty pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva synteettisestä mycoplasma -bakteerista Synthetic Biology: An Introduction January

6 Mitä odotamme synteettiseltä biologialta? Iso-Britannian Royal Academy of Engineeringin teettämästä tuoreesta yleisökyselystä ilmenee, että tietoisuus synteettisestä biologiasta on rajallista. Mutta saadessaan tietää synteettisestä biologiasta tavalliset kansalaiset olivat hyvin kiinnostuneita mahdollisuudesta tuottaa biopolttoaineita ja lääkkeitä suunnittelemalla mikro-organismeja. He ilmaisivat myös huolensa esimerkiksi saasteita tuhoavien keinotekoisten organismien ympäristöön päästämisestä. He halusivat hallituksen sääntelevän synteettistä biologiaa tietoisina kuitenkin myös siitä, että liiallinen sääntely saattaa tukahduttaa sen kehitystä. Miksi EASAC on koonnut raportin synteettisestä biologiasta? EU:ssa synteettistä biologiaa tutkiva tiedeyhteisö on kasvussa, ja monet EASACin jäsenakatemiat ovat hiljattain järjestäneet kokouksia tai julkaisseet asiakirjoja sen tiimoilta. Tarve tukea lisätutkimusta ja kehittää yhdenmukainen EU-tason strategia on kuitenkin selvä. Nämä syyt sekä synteettisen biologian tämänhetkinen noususuhdanne saivat EASACin teettämään raportin, joka kokoaa yhteen muutamien sen jäsenakatemioiden analyyseja ja näkökantoja. Raportti luotaa myös useita poliittisia kysymyksiä. Näihin lukeutuvat: synteettisen biologian myönteinen vaikutus talouskasvuun; tieteelliset ja tekniset esteet, jotka on ylitettävä alan potentiaalin toteutumiseksi; tutkimuksen ja kehityksen edellyttämä koulutus ja investointi; tämän päämäärän saavuttamista haittaavat esteet, kuten yleiset väärinkäsitykset tai vihamielisyys; mahdollisesti tarvittavat uudet bioturvallisuus- ja tuotekehityssäännökset; ja eurooppalaisen synteettisen biologian näkymät maailmanlaajuisessa kilpailussa. 6 January 2011 Synthetic Biology: An Introduction

7 Millaista tutkimusta tiedemiehet pyrkivät tekemään? Synteettinen biologia pitää sisällään monia erilaisia tavoitteita ja työskentelytapoja. Jotkin näistä tavoitteista ja metodologioista ovat biologian eri aloille yhteisiä, joten synteettiselle biologialle ei löydy täysin kattavaa ja siistiä määritelmää. Joidenkin tiedemiesten tavoite on koota ryhmä molekyylejä, jotka voivat yhdessä toteuttaa jotain tiettyä tarkoitusta, kuten uudenlaisen kemikaalin tuotantoa. Tällainen toiminnallinen moduuli voidaan sijoittaa elävään organismiin sen toiminnan muuttamiseksi niin, että se tekee tai luo jotain tavanomaisesta poikkeavaa. Toiset tiedemiehet puolestaan pyrkivät selättämään vielä suuremman haasteen, eli täysin uudenlaisten, selviytymis- ja lisääntymiskykyisten keinoeliöiden luomisen. EASACin raportti hahmottelee muutamia esimerkkejä synteettisen biologian tutkijoiden lähestymistavoista: Minimaaliset perimät Tässä on tavoitteena määritellä eliön selviytymiseen tarvittavien geneettisten ohjeiden, eli geenien, vähimmäismäärä. Suurin osa tästä tutkimuksesta on tehty bakteereista, joista geenit on progressiivisesti eliminoitu, paljastaen näin mitkä niistä ovat elämälle välttämättömiä ja mitkä eivät. Varhaisten arvioiden mukaan vähimmäismäärä on geeniä, mutta myöhemmät tutkimukset osoittavat, että määrä saattaa olla vain Tätä tietoa käyttäen on mahdollista suunnitella ja rakentaa solutehtaita, joiden tuotanto riippuu siitä, mitä geenejä lisätään eliön selviytymiseen tarvittavaan vähimmäismäärään. Kokonaisvaltainen ymmärrys geenikohtaisista tehtävistä auttaa bioinsinöörejä luomaan uusia ja erikoistuneita eliöitä poistamalla tiettyjä geenejä, ja myös rakentamaan uudenlaisia eliöitä alusta lähtien. Tulevaisuudessa voidaan kuvitella mahdolliseksi eräänlainen ostettavissa oleva ydinperimä. Bioinsinöörit voisivat lisätä siihen jonkin tietyn tehtävän suorittamiseen tarvittavat elementit. Yksi tällainen tehtävä, josta on keskusteltu paljon, on bakteeri, joka olisi suunniteltu tuottamaan vetyä tai jotain muuta polttoainetta. Mutta mahdollisten sovellusten valikoima on laaja. Synthetic Biology: An Introduction January

8 Kohtisuorat biojärjestelmät Kaikkien elollisten järjestelmien edellyttämä geneettinen informaatio on säilötty koodattuna niiden neljän perustyypin jatkumoon, joista eliöiden pitkät DNA-molekyyliketjut koostuvat. Tutkijat ovat kokeilleet monenlaisia tapoja säädellä tätä järjestelmää niin, että se voi toteuttaa sellaisten proteiinien valmistusohjeet, joita ei esiinny luonnossa. Tätä radikaalimpi on visio DNA:n ja sille vaihtoehtojen syntetisoimisesta, josta seuraisi uudenlaisia geneettisiä materiaaleja. Tällainen vaihtoehtoinen molekyyli tarvitsisi DNA:han verrattavissa olevia ominaisuuksia (informaation säilytys, kyky replikoida itsensä, jne.) ja sen tulisi kyetä toimimaan samankaltaisesti. Tällaiseen vaihtoehtoon perustuvat elolliset järjestelmät saattaisivat olla kyvyttömiä vuorovaikutukseen tavanomaisten eli DNA-pohjaisten eliöiden kanssa. Tällä voisi olla mahdollisia turvallisuussovelluksia. Metabolinen tekniikka Toinen mahdollinen synteettisen biologian sovellus on uusien biosynteettisten tiehyiden luominen: tiehyet tuottavat materiaaleja, joita elolliset organismit eivät luonnollisesti tuota. Eräs usein siteerattu esimerkki on muunneltujen hiivasolujen tai bakteeri E.colin käyttäminen tuottamaan artemisiinihappoa. Tämä on artemisiinin eli perinteisesti (mutta liian vähäisissä määrin) Artemisia annua kasvista saadun malarialääkkeen kemiallinen edeltäjäaine. Erään arvion mukaan artemisiinin saaminen hiivasta voisi leikata hintaa 90 prosentilla. Muita esimerkkejä metabolisesta tekniikasta ovat syöpälääke taxolin tuotanto Saccharomyces cerevisiaessa; hämähäkin silkin kemiallisen edeltäjäaineen luominen käyttämällä Salmonella typhimuriumia; toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotanto hiivassa; ja hydrokortisonin syntetisoiminen glukoosista, tämäkin hiivassa. 8 January 2011 Synthetic Biology: An Introduction

9 Säätelevät geenipiirit Solujen luonnollista toimintaa kontrolloivat sähköisiä virtapiirejä muistuttavat geenipiirit. Yksi tapa saada solut tekemään uudenlaisia asioita on luoda uusia sisäisiä piirejä niiden toimintakuvion muuttamiseksi. Hyvin ymmärrettyjä, molekyylikytkiminä toimivia geneettisiä komponentteja käyttäen pitäisi olla mahdollista laatia keinotekoisia geeniverkostoja. Yhteen liitettyinä ja luonnollisiin järjestelmiin siirrettyinä tällaisia verkostoja voitaisiin ehkä käyttää kontrolloimaan, mitä kyseiset järjestelmät tekevät, milloin ja miten usein. Sopiviin soluihin integroidun keinotekoisin verkoston avulla voitaisiin ehkä havaita ja korjata sellaisia aineenvaihdunnallisia häiriöitä, kun esimerkiksi sokeritaudissa esiintyy. Protosolut Synteettisen biologian dramaattisimmat pyrkimykset liittyvät ihmisten luomiin soluihin, jotka kykenevät kokoamaan ja korjaamaan itsensä, ja lisääntymään itsenäisesti. Vaikka monia esteitä joudutaan ylittämään ennen kuin tähän kyetään, tavoite on realistinen ja useat tutkimusryhmät työskentelevät sen parissa. Yksi näistä on EU:n rahoittama PACE ( Programmatic Artificial Cell Evolution ) -projekti. Bionanotiede Nanoteknologia eli molekyylitason järjestelmätekniikka on myös yksi uudempia tieteenaloja, vaikka se onkin aiemmin vakiintunut kuin synteettinen biologia. Molekyylimittakaavan moottorit ja muut laitteet, joita sen avulla kehitetään (tai kyetään kuvittelemaan) ovat itsestään selvästi hyödyllisiä kenelle tahansa tutkijalle, joka pyrkii syntetisoimaan kokonaisia soluja tai muita elollisia järjestelmiä. Nanotieteen ja synteettisen biologian päällekkäisyydet ovat sellaisia, että niiden suhteellisia rajoja on turhaa yrittää määritellä tarkoin. Synthetic Biology: An Introduction January

10 Millaisia ovat synteettisen biologian uhkakuvat? Synteettisen biologian kehityksen tuomat riskit ovat kahdenlaisia, eri tavoin bioturvallisuuteen liittyviä. Ensimmäiset kattaa käsite bioturvallisuus (engl. biosafety), joka viittaa ennalta arvaamattomien tai tahattomien tapahtumien haitallisiin seurauksiin. Toisaalta käsite bioturvaus (engl. biosecurity) kattaa synteettisen biologian tietoisesti vahingollisen käytön esimerkiksi aseena. Biosafety Monet biologisen tutkimuksen osa-alueet aiheuttavat huolta turvallisuudesta, mutta synteettiseen biologiaan liittyy erityisiä uhkia. Ei tarvita paljonkaan mielikuvitusta ymmärtämään, että täysin uudenlainen, itsestään lisääntymiskykyinen eliö, joka karkaa laboratoriosta ja pääsee ympäristöön saattaisi aiheuttaa monenlaista haittaa, riippuen niistä ominaisuuksista ja kyvyistä, jotka tutkijat ovat sille suoneet. Eräs tapa minimoida ennalta arvaamattomat seuraukset olisi kehittää eliöitä, jotka voisivat selviytyä ainoastaan sellaisten ravinteiden tai muiden olennaiset aineiden avulla, joita ei esiinny luonnossa. Tämä ei kuitenkaan ole idioottivarma resepti, sillä monet mikrobit kykenevät siirtämään geenejä horisontaalisti, eli vaihtamaan pieniä määriä geneettistä informaatiota toisten kaltaistensa kanssa, ja jopa muiden eliölajien kanssa. Tämän lisäksi uudenlainen, itsestään lisääntyvä mikrobi kykenisi oletettavasti kehittymään evolutiivisessa mielessä, ja saattaisi kehittää vaarallisia ominaisuuksia täysin itsestään. Mitä tahansa synteettistä eliötä tulisi käsitellä tiukimpien turvallisuusmääräysten mukaisesti, ja tämä vaatisi myös tarkkaa sääntelyä kansallisella ja EU-tasolla. Turvallisuusmääräykset voitaisiin kehittää geenimuunneltujen eliöiden käsittelyyn jo olemassa olevista säännöksistä. 10 January 2011 Synthetic Biology: An Introduction

11 Henning Dalhoff / Bonnier Publications / Science Photo Library Taiteilijan näkemys keinotekoisen solun jakautumisesta kahdeksi tytärsoluksi Asiaa monimutkaisemmaksi tekee edelleen se, että keinotekoisen eliön vapauttaminen ei olisi välttämättä tahatonta. Jotakin ympäristösaastetta puhdistamaan luodun uudenlaisen mikrobin täytyisi päästää vapaasti määrättyyn ympäristöön suorittaakseen tehtävänsä. Tutkijoiden, jotka pohtivat tätä mahdollisuutta, täytyisi asettaa poikkeuksellisen korkea varmuuskynnys, ettei eliö todennäköisesti laukaisisi ennalta arvaamattomia tapahtumasarjoja. Synthetic Biology: An Introduction January

12 Biosecurity Hyvä sääntely on välttämätöntä. Se tarjoaa kuitenkin vain rajallisen suojan mahdollisia bioterroristeja vastaan, sillä jotkut saattaisivat olla kiinnostuneita synteettisestä biologiasta aseena. Tämän uhkakuvan todellinen mittakaava on kiistanalainen. Jotkut tiedemiehet huomauttavat, että olisi helpompaa käyttää väärin jo olemassa olevia patogeenejä (sairautta aiheuttavia pieneliöitä), kuin täysin uudenlaisia. Mutta, kuten kymmenen vuoden takaisessa CIA raportissa todetaan, synteettinen biologia saattaisi tuottaa pieneliöitä, jotka aiheuttavat vakavampia tauteja kuin mikään, mitä ihmiskunta on tähän mennessä kohdannut. Näin ollen aktiivisen bioturvauksen kehittäminen on vähintäänkin viisasta. Akatemioiden yhteinen paneeli on luonut tälle perusteita listaamalla periaatteita, jotka tulee ottaa huomioon, kun määritellään eettisiä säännöksiä tutkimustiedon väärinkäytösten minimoimiseksi biotieteissä työskentelevien parissa. Näihin periaatteisiin lukeutuvat: tietoisuus tutkimuksen potentiaalisista seurauksista ja kieltäytyminen työstä, jolla voi olla vain haitallisia seurauksia; tutkimustiedon väärinkäytön välttämiseksi asetettujen kansallisten ja kansainvälisten lakien ja käytäntöjen ymmärrys ja tukeminen; bioasekonvention tai vastaavien säännösten vastaisista toimista ilmoittamisen hyväksyminen velvollisuutena. DNA-sekvenssien eli geneettisten ohjeiden jatkuvasti helpottuva saatavuus tulee johtamaan molekyylibiologian tekniikoiden omaksumiseen sellaisten tieteenalojen, kuten esimerkiksi insinööritieteiden, parissa, joilla ei ole juuri kokemusta biologisista toimijoista. Bioturvallisuuden standardeissa pitäytymiseksi on syytä varmistaa, että kaikki biotiedeyhteisöön vasta saapuneet ymmärtävät siihen liittyvät riskit. Näiden pohdintojen rinnalla käydään myös jatkuvaa väittelyä tieteen vapaudesta eli tieteellisestä autonomiasta ja lainalaisen sääntelyn välisestä tasapainosta. Erään tutkimuksen mukaan synteettisen biologian tutkijat haluavat välttää sen kaltaista julkista vastaiskua, joka haittasi geenimuunneltujen eliöiden maatalouskäytön tutkimusta. Useimmat ilmeisesti suosivat yleisöä sivistävien ja tietoisuutta lisäävien aloitteiden tukemaa kansainvälisten säännösten, kansallisten lakien ja itsehallinnon yhdistelmää. 12 January 2011 Synthetic Biology: An Introduction

13 Kuka omistaa synteettisen biologian immateriaalioikeudet? Jotkut kommentaattorit esittävät, että synteettisen biologian, kuten geenikartoituksen, ei tulisi olla patentoitavissa. Tiedon tulisi heidän mukaansa olla vapaasti saatavilla. Toisaalta bioteknologisten keksintöjen patentoitavuus on hyvin vakiintunut Euroopan komission direktiivin mukaisesti ja on Euroopan patenttisopimuksen hallinnon alainen. Tästä huolimatta väittely alan patenttiasioista jatkuu. Kaksi erityistä ongelmaa ovat liian laajojen, monopoleja kehittävien ja yhteistyötä haittaavien sekä toisten tutkijoiden innovaatioita tukahduttavien patenttien luominen; ja, käänteisesti, liian kapeiden patenttien luominen, jotka useiden patentinomistajien käyttöoikeuksien järjestämisen monimutkaisuudesta johtuen voivat vaikeuttaa tulevia sovelluksia. Synteettisen biologian monitieteisyys joka edellyttää, että patenttiasiantuntemusta haetaan useilta aloilta saattaa osaltaan pahentaa näitä ongelmia. Tai sitten näin ei tapahdu: vaihtoehtoisen näkemyksen mukaan synteettisen biologian selkeät ja erilliset yksilöt sopivat suhteellisen hyvin tuotteistettavaksi. EASAC neuvoo joka tapauksessa patenttitoimistoja olemaan huolellisia, kun niitä pyydetään myöntämään laajoja patentteja. Kuten biotieteissä laajemmalti, vaihtoehtoja tavanomaisille patenttijärjestelyille saattaa löytyä. Esimerkiksi tiedonjakamista patenttialtaissa käytetään jo lääketeollisuudessa. EASAC toivoo sen jäsenakatemioiden auttavan avoimen ja yhteistyökykyisen synteettisen biologian tutkimusympäristön rakentamisessa, rohkaisten samalla sijoittajia ja välttäen olemassa olevien oikeuksien rikkomista. Synteettisellä biologialla on opittavaa niistä moninaisista julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteisistä tutkimushankkeista, jotka ovat jo käynnissä biotieteissä, ja joista monet ovat sitoutuneet avoimeen innovaatioon. Synthetic Biology: An Introduction January

14 Mitä EASAC suosittelee? EASACn EU-päättäjille suunnattu raportti esittää useita kysymyksiä, joihin on löydyttävä vastaus, jos Eurooppa aikoo kyetä toteuttamaan täyden potentiaalinsa synteettisen biologian kehityksessä, ja hyötymään siitä mahdollisimman paljon. Kysymysten kattamiin aihepiireihin, joista moniin on viitattu tämän yhteenvedon kuluessa, kuuluvat eurooppalainen tutkimuskapasiteetti ja korkeakoulutus, innovaation suojelu, tutkijoiden yhteys yleisöön, bioturvallisuuden eri puolet ja sääntely. Raportti antaa myös ehdotuksia näihin liittyen. Ehdotukset, joita on liian monia mainittavaksi, annetaan niin tietyistä asioista (esimerkiksi, että EU:n tulisi hyväksyä synteettisen biologian tuotteet saman sääntelykehyksen mukaisesti, kuin muista lähteistä tulevat tuotteet) kuin yleisistäkin (korostaen esimerkiksi julkisen keskustelun tärkeyttä synteettisen biologian eettisistä kysymyksistä). EASAC-raportissa todetaan lopuksi, että synteettisen biologian alkuvaiheisuus, nopea kehitys, ja päällekkäisyys muiden teknologioiden kanssa tekevät siitä päättäjille haastavan aihepiirin. Vielä ei ole olemassa yhteistä näkemystä siitä, tuleeko se lopulta olevaan käänteentekevä teknologia, ja jos niin, voiko sitä sovittaa olemassa oleviin tiedettä sääteleviin kehyksiin. Sen lisäksi, että se auttaa meitä ymmärtämään paremmin luonnollisia biologisia järjestelmiä, synteettinen biologia saattaa myös tukea vahvasti innovaatiota EU-maissa, ja niiden maailmanlaajuista kilpailukykyä. Jos elollisia järjestelmiä tullaan ihmisten toimesta rakentamaan, Euroopan tulisi olla täysmuotoisesti mukana niiden kehityksessä ja käytössä. 14 January 2011 Synthetic Biology: An Introduction

15 Credit: Pasieka / Science Photo Library Taiteilijan näkemys synteettisestä TNA:sta (threose nucleic acid), joka on rakenteellisesti lähellä DNA:ta ja RNA:ta Kiitämme EASACin työryhmän jäseniä, jotka ovat osallistuneet kokonaisen synteettinen biologia -raportin kirjoittamistyöhön : Volker ter Meulen (Würzburg), Bärbel Friedrich (Berliini), Adam Kraszewski (Poznan), Ulf Landgren (Uppsala), Peter Leadlay (Cambridge), Gennaro Marino (Napoli), Václav Paces (Praha), Bert Poolman (Groningen), György Pósfai (Szeged), Rudolf Thauer (Marburg), George Thireos (Ateena), Jean Weissenbach (Evry). Kiitämme myös Geoff Wattsia (Lontoo) hänen panoksestaan tämän tiivistelmän kirjoittamisessa. Synthetic Biology: An Introduction January

16 EASAC ( European Academies Science Advisory Council) on EU-jäsenmaiden kansallisten tiedeakatemioiden yhteistyöelin, jonka tavoitteena on toimia neuvoaantavana asiantuntijaelimenä eurooppalaisille päättäjille sekä EU:n toimielimille. EASAC toimii näin eurooppalaisen tieteellisen asiantuntemuksen yhteisenä äänenä, jonka keskeisiin toimintatapoihin kuuluu erilaisten asiantuntijaraporttien ja -julkilausumien tuottaminen. EASACin kautta tiedeakatemiat työskentelevät yhdessä riippumattoman sekä asiantuntijuuteen perustuvan tiedon tuottamiseksi erilaisista poliittiseen päätöksentekoon nivoutuvista tieteellisistä ajankohtaisuuksista. EASACin toimintaa ohjaa läpinäkyvyyden periaate. EASAC pyrkii tuottamaan ennen kaikkea ajankohtaista, ymmärrettävää ja relevanttia tietoa tutkimuksesta ja tieteestä. EASACilla on 25 jäsentä. EASACin sihteeristö toimii Hallessa Saksan tiedeakatemia Leopoldinan yhteydessä. EASACilla on myös toimisto Brysselissä Belgian tiedeakatemian yhteydessä. Academia Europaea All European Academies (ALLEA) The Austrian Academy of Sciences The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium The Bulgarian Academy of Sciences The Academy of Sciences of the Czech Republic The Royal Danish Academy of Sciences and Letters The Estonian Academy of Sciences The Delegation of the Finnish Academies of Sciences and Letters The Académie des Sciences The German Academy of Sciences Leopoldina The Academy of Athens The Hungarian Academy of Sciences The Royal Irish Academy The Accademia Nazionale dei Lincei The Latvian Academy of Sciences The Lithuanian Academy of Sciences The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences The Polish Academy of Sciences The Academy of Sciences of Lisbon The Slovakian Academy of Sciences The Slovenian Academy of Arts and Science The Spanish Royal Academy of Sciences The Royal Swedish Academy of Sciences The Royal Society The Norwegian Academy of Science and Letters The Swiss Academy of Sciences The Federation of European Academies of Medicine (FEAM)

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Markku Lampola, Tuomas Aho Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt

Lisätiedot

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta C I V I S T I -lehti Citizen Visions on Science Technology and Innovation Katse huomisessa Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini Peter Piot ja hänen visionsa epidemian

Lisätiedot

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq.

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq. Samstarv Samstarv Samstarv Samstarv peqqissuseq peqqissuseqq peqqissuseqq alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa Bo Könberg alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa ISBN 978-92-893-2812-8 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-732

Lisätiedot

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Juha Rinne Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2001 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Juha Rinne:

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

Training. Käyttöönoton strategia. Strategian käyttöönotto. www.strategy train.eu

Training. Käyttöönoton strategia. Strategian käyttöönotto. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli V Luku 9 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Käyttöönoton strategia Strategian käyttöönotto Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa

Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa Luonnos artikkeliksi oikeustieteelliseen julkaisuun Olli Pitkänen, Sari Kela, Jyrki Kontio, Reijo Sulonen Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa 1 JOHDANTO Kirjoitetun lain ja oikeustapausten

Lisätiedot

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Sähkön sisämarkkinoiden toteuttaminen ja julkisten toimien täysimittainen hyödyntäminen

KOMISSION TIEDONANTO. Sähkön sisämarkkinoiden toteuttaminen ja julkisten toimien täysimittainen hyödyntäminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.11.2013 C(2013) 7243 final KOMISSION TIEDONANTO Sähkön sisämarkkinoiden toteuttaminen ja julkisten toimien täysimittainen hyödyntäminen {SWD(2013) 438 final} {SWD(2013) 439

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto 2007

Sanomalehtiyliopisto 2007 Sanomalehtiyliopisto 2007 JULKAISU No 29 Levón-instituutti Avoin yliopisto Tuotantotalouden erityiskysymyksiä KIINAILMIÖ 1 Sanomalehtiyliopisto 2006 2 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1-1.5 Kohtien numerot 2. LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTUKSEN SÄÄNTELY EU:N TASOLLA

Lisätiedot

Tietoturvatietoisuuden edistäminen

Tietoturvatietoisuuden edistäminen Tietoturvatietoisuuden edistäminen Seminaariraportti Tampereen teknillinen yliopisto Tietoliikennetekniikan laitos Seminaari, Tietojenkäsittelyn turvallisuus (TLT-3600) Talvilukukausi 2008 2009 Jukka Koskinen

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 KOM(2011) 941 lopullinen VIHREÄ KIRJA Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Opas palvelualan innovoinnista

Opas palvelualan innovoinnista Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Opas palvelualan innovoinnista Yritys- ja teollisuustoiminta 4 3 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Tietoturva ja yksityisyyden suoja - alatyöryhmä

Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Tietoturva ja yksityisyyden suoja - alatyöryhmä Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä Tietoturva ja yksityisyyden suoja - alatyöryhmä Julkaisuja 40/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Laatijat: Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett ja Kailash von Unruh (International Society

Lisätiedot

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet Lahjonnanvastaiset periaatteet Soveltamisohjeet Vaikka lahjonnanvastaisten periaatteiden soveltamisohjeisto on Transparency Internationalin tuottama, sen sisältö ei kirjaimellisesti noudata TI:n virallista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.6.2001 KOM(2001)298 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Verkko- ja tietoturva:

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 1 KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 Puhetta johti varapuhemies Marek SIWIEC 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖHANKKEET CASE TAMPEREEN KANSI- JA KESKUSAREENAHANKE

JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖHANKKEET CASE TAMPEREEN KANSI- JA KESKUSAREENAHANKE TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖHANKKEET CASE TAMPEREEN KANSI- JA KESKUSAREENAHANKE Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro Gradu -tutkielma

Lisätiedot

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE Forssan seudulle sijoittuvan logistiikkakeskittymän mahdollisuuksien tarkastelua Heikki Lahtinen TIIVISTELMÄ Tekijä Heikki Lahtinen Vuosi 2014 Työn nimi Resurssitehokas

Lisätiedot

Terveys, bioteknologia ja etiikka

Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja 1/2007 Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja. Biotekniikan neuvottelukunta on valtioneuvoston

Lisätiedot

Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä

Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Sälli 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä Anne Jokinen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2005 i Tampereen

Lisätiedot