Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen välttämättömyys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen välttämättömyys"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen välttämättömyys visto Mauno Koivisto keskus VTT, dosentti Petri Virtanen Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantojohtaja, Turun kaupunki

2 Puheenvuoron sisältö OSA I. Käsitteellinen ponnahduslauta OSA II. Kohti vuotta 2020: Asiakaskeskeisestä asiakaslähtöiseen kehittämiseen OSA III. Ajankuva 2012: Tapaus Turku OSA IV: Miten maailma muuttuu?? OSA VI: Miten kaupunkiorganisaatio ja uusi hyvinvointitoimiala muuttuvat? (L)opetus

3 Osa I. Käsitteellinen ponnahduslauta

4 Kauppalehti / A8

5 Organisaatiota koskeva uusi hahmottamistapa: Julkinen organisaatio dynaamisena, systeemisenä ja vuorovaikutteisena todellisuutena Systeemisyys Erillisistä osista muodostuva kokonaisuus, jossa erilliset osat liittyvät toisiinsa toiminnallisesti Dynaamisuus Evoluutio vs. revoluutio Kehittyminen ja uudistuminen ulkoisten ja sisäisten ärsykkeíden seurauksena Tila Henkinen/fyysinen/virtuaalinen/ Formaali vs. informaali (tunnelma ja luottamus) Vuorovaikutus ja verkottuminen Organisaatio ja organisaatiotoimijat Sisäinen ja ulospäin suuntautuva Yhteiskunnallisen hyvän edistäminen Oman perustehtävän ohella/kestävyys/vastuu

6 MEGATRENDEJÄ: Epävarmuus Tietoa ei ole tarpeeksi Monimutkaisuus Asioiden keskinäisyyssuhteet eivät ole selkeitä Epäselvyys Asioita tai ilmiöitä on vaikea nimetä, tulkitsemisesta puhumattakaan Monitulkintaisuus Asioita voidaan tulkita niin monesta näkökulmasta, joiden motiivit eivät välttämättä lähtökohtaisesti läpinäkyviä (vrt. erityistapauksena politiikka)

7 Osa II. Kohti vuotta 2020: asiakaskeskeisestä asiakaslähtöiseen kehittämiseen (Lähde): Virtanen, P. et al. 2011: Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. TEKES katsaus 281/2011. (www.tekes.fi/fi/document/49804/matkaopas_pdf)

8 Vallankumous palvelun käyttäjän asemassa! Ammattiauttajat Asiakas 1980/1990/2000 Ammattiauttajat Asiakas Syyt: Erityislainsäädäntö (sos.& terv. huolto) Kuluttajalainsäädäntö Julkisuus/Tietoisuus/Media Ammattiauttajat 2010/2020

9 Osa III. Ajankuva 2012: Tapaus Turku

10 Miltä tilanne ylipäänsä näyttää? YLEISTÄ: Paljon johtoon kohdistuvia paineita asiakkailta, henkilöstöltä ja päättäjiltä Käyttöbudjetista puuttuu noin seitsemän miljoonaa euroa (netto) Muutoshankkeita ja säästölistoja valmistellaan Kilpailutetaan, kilpailutetaan, kilpailutetaan. Ja järjestöavustuksia jaetaan Byrokratia vaatii leijonanosansa: retrospektiivinen talous- ja toimintaraportointi vie paljon aikaa ERITYISTÄ: Osaaminen keskittyy ja on melko pisteittäistä, osaamisen strateginen johtaminen hakee muotoaan Työantajaimago kaipaa kiillottamista Julkisuuteen nousevat keskusteluteemat eivät ole aina ennakoitavissa Johtamisen sisältöalueiden hallinnassa edelleen paljon kehitettävää ja omaksuttavaa Asiakkaiden mielipiteiden systemaattinen kartoitus ja analysointi käynnistynyt Laadunhallinnan malli valmistunut ja sitä ollaan ottamassa käyttöön Henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen huolettavat Muutoskyvykkyyden varmistaminen vie paljon aikaa, aikaa, aikaa ja aikaa. Valmistautuminen kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksiin ja mahdollisiin sosiaalija terveystoimen uudelleen organisointeihin

11 Osa IV. Miten maailma muuttuu? (Lähde) Stenvall, J., Virtanen, P Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen. Kehittämisen mallit, toimintatavat ja periaatteet. Tietosanoma.

12 SUOMESSA(KIN) JULKILAUSUTTUJA ILMIÖITÄ: Kasvavat hoito- ja hoivaodotukset Työnjaon epäselvyys Kuntayhteistyön sisältö Väestön ikääntyminen ja odotettavissa olevan eliniän pidentyminen Henkilöstön ikääntyminen Monikulttuurisuus Järjestelmien monimutkaistuminen Yhteistuottaminen ja yhteisluominen Verkostomaisuus palvelutuotannossa HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA: Seuraavan 30 vuoden aikana yli 65- vuotiaiden määrä enemmän kuin kaksinkertaistuu! Villit kortit: kiinalainen terveydenhuolto, täydellinen henkilökohtainen vastuu, palvelujärjestelmän romahtaminen, tappajavirukset, syövätön yhteiskunta jne. jne. Toimintaympäristön muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa TODENNÄKÖISIÄ GLOBAALEJA MIKRO- JA MEGATRENDEJÄ: Toimialan kaupallistuminen palveluliiketoiminnan alueeksi Teknologiset (geeni-, bio- ja nanoteknologia) ja lääketieteelliset innovaatiot; esim. DNA-lukijat (esim. Harvardin yilopiston PERSONAL GENOME PROJECT; yond) Terveydenhoitotyön insinöörimäistyminen (kirurgian kehittyminen, täsmälääkkeet, geeniterapia, kantasoluteknologia) Robotiikka ja automaatio (esim. rintasyöpäleikkauksia tekevä robotti Hamilton robot can detect and treat breast cancer ) Robotiikan kehitysvauhti on huima (esim. esim. kotirobotit, huvittelurobotit, vammaisia auttavat robotit, teollisuuden automaatioon liittyvät robotit ) Palvelutiede, palveluarkkitehtuuri, palvelumuotoilu Slow-life ja terveysturismi Serendipiteetin teollistaminen(eli yllättävät positiiviset sivuvaikutukset; vrt. Viagran kehityshistoria) Tricorder X Price (www.qualcommtricorderxprice.org): 10 milj. USD sille, joka kehittää laitteen, joka tunnistaa 15 tautia luotettavammin kuin lääkäri Jne. Lähteet (mukaillen): Kaivo-oja, J Terveydenhuollon tulevaisuus Esitelmä. Julkaisematon & Megachange (2012): The World in Economist Books.

13 Miten radikaali muutos tehdään? Riittääkö muutoksen ajureiksi vireillä olevat valtakunnalliset kehittämisohjelmat (esimerkiksi Kaste 2)? Todennäköisesti eivät riitä, monestakin syystä: Palvelujen automatisointiin liittyvät kehittämistarpeet Palvelujen käyttäjien itseapukulttuurin vahvistaminen osana asiakaslähtöistä palvelujen uudistamista Palvelujen suurkuluttajien palveluväylät vielä hahmottumattomia ( alle 25 % palvelujen käyttäjistä käyttää yli 70 % palveluista ) Palvelun käyttäjien preferenssien parempi tunteminen Järjestelmien innovatiivisuudesta ei ole takeita. 24/7 ja erilaiset sähköiset palvelukanavat Uudistusten nettovaikutuksiin huomion kiinnittäminen (Terveyskioski kuormitus terveysasemalle) Robotit ja robotiikka Diagnostiikan kehittäminen (erilaiset DNA-lukijat) Valtakunnallisesti (ja osin kuntarakenteen sisälläkin): Palvelujen keskittäminen (aina kun se on mahdollista): Suomi on nimittäin edelleen urbanisoitumisen asteessa (65%) Pohjois-Korean kanssa samaa tasoa

14 Case: Tietämys palvelujen kehittämisen lähtökohtana Potilasvirta-analyysi 2012 Peruskysymys: Kaupunkilaisten kontaktit terveydenhuoltoon ? MS SQL pohjainen analyysityökalu Tiedot (Pegasos, Ecomed, SAP, Hansa, Personec) Havaintoja: Palvelujen suurkuluttajuus ( 25% kaupunkilaisista käyttää 70 % palveluista ) ja suurkuluttajien monet diagnoosit Potilasvirtojen ohjaus ja palvelujen käyttäjien segmentointi puutteellista Pohdinnan tarve tarvitaanko sairaalan tulosaluetta ja päihteiden käyttäjien ja mielenterveyskuntoutujien organisatorista vastuun määrittelyä Kevyempien hoito- ja palvelumuotojen kohdistuminen ja tuottavuuden lisääminen kyseenalaista Jne.

15 Osa V. CASE: Miten kaupunkiorganisaatio ja uusi sosiaali- ja terveystoimen hyvinvointitoimiala muuttuvat?

16 lukien CASE 1. Turun kaupungin keskushallinnon uusi organisaatio

17 CASE 2. Uusi tapa ajatella kuntapalveluista Teematyöryhmä 2: Kuntapalvelut tuotekehitys- ja innovaatioalustaksi TURKU Alueellisen valmistelu innovaatiopolitiikan TURKU VALMISTELUMATRIISI BLUE OCEAN PJ: Antti Saurama Siht. Markus Laurinen KUNTAPALVELUT TUOTEKEHITYS- JA INNOVAATIOALUSTA KSI PJ: Petri Virtanen Siht. Mikko Pakarinen YKSILÖLLINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI PJ: Pirjo Nuutila Siht. Marja-Riitta Viljainen TULEVAISUUDEN TUOTTEET JA PALVELUT PJ: Jouko Lehtonen Siht. Linda Fröberg-Niemi ICT PJ: Johan Lilius Siht. Marko Puhtila INNOVAATIOTUKI- PALVELUT PJ: Rikumatti Levomäki Siht. Aino Ukkola UUDET, VILLIT JA LUOVAT PJ: Niko Kyynäräinen Siht. Timo Huttunen KASVU JA KANSAINVÄLISTYMIN EN PJ: Jari Kauppila Siht. Johanna Serén

18 Kaupunkiseudun kasvustrategian painopistevalinnat TURKU Alueellisen valmistelu Kansallisesta näkökulmasta nykyiset toimiala-, klusteri- tai teknologiakohtaiset lähestymistavat eivät ole enää innovaatiotoiminnan voimavarojen ja toiminnan suuntaamisen näkökulmasta olleet kaikkein parhaimpia ratkaisuja. innovaatiopolitiikan Yksi tapa esittää sisällöllisiä valintoja on Tekesin strategiassaan käyttämät painopistealueet, jotka kuvastavat osaamisen kehittämisen kokonaisuuksia kansallisesta näkökulmasta. Kuntapalvelut tuotekehitys- ja innovaatioalustaksi Kehitysympäristöt Edelläkävijämarkkinat Luonnonvarat ja kestävä talous Kansainväliset verkostot Älykäs rakennettu elinympäristö Elinvoimainen ihminen Maailmanluokan osaaminen Lähde: TEM

19 Kansallinen merkittävyys ja asema, verkostoja ja yhteistyökumppaneita Turun kaupunki osti palveluita vuonna 2011 n. 300 miljoonalla eurolla. Markkinavaikutus Esim. laitoshoito 102,5 milj. euroa, avohoitopalvelut 60,3 milj. euroa, asumispalvelut 25,8 milj. euroa, lastensuojelun ostopalvelut 14,5 milj. euroa. Asumispalveluissa ja lastensuojelun osalta yksityiset palveluntuottajat ovat merkittävämmässä asemassa. Yleisesti ottaen Vsshp on merkittävin kumppani, jolta kaupunki ostaa palveluja. Esim. avohoidon osalta Vsshp:n osuus oli 97 % ja laitoshoidossa 85 %. Omistajaohjauksen merkitys! TURKU Alueellisen valmistelu innovaatiopolitiikan Vuonna 2012 Turun kaupunki ostaa palveluita suuremmalla summalla mitä henkilöstökulut ovat (palkkakulut). Nykyisin hankitaan palveluita yli 330 M :lla VSSHP, ostopalvelut, sisäiset palvelut

20 CASE: T&K&I vipu hankintoihin Palveluiden käyttäjät Asiakaskehittäjien valtauttaminen ja hyödyntäminen - palvelumuotoilu Velvoite/etu t&ktoiminnasta tarjousten arvioinnissa? Konkreettinen tarjous + kuvaus T&K-ulottuvuudesta Palveluiden tarjoaja Kunnan pitäisi olla mukana tässä määritellä vaihtoehtoja, tarjota alustoja, yhdistää toimijoita Innovaation synnyn tukeminen, edellytysten vahvistaminen? T & K toimijat (YO, AMK jne) Poliittiset päätöstentekijät Kunta Toiminnan luonne: Arvoperusta ja toiminnan etiikka, yksilön autonomia ja Onko keskusteluyhteys? Oikeat toimijat ja oikea agenda? Tarjouspyyntö Yhdistääkö toimijat? TScP Rahoitustuntemus Kehittäjäverkosto Yritystukipalvelut (Projektiosaaminen) Hankerahoitus Hankkeiden ja kehittämisimpulssien rahoitus Oskeohjelma/Inka, Tekes, SHOK jne. rahoittajat hyvinvointi vaikeuttaa riskinottamisen mahdollisuutta Tarpeen tunnistaminen

21 Tuleva maailma Mennyt maailma Sosiaali- ja terveystoimen strategiset linjaukset Päätös kilpailutuksen käynnistämisestä Tiedotus palvelutoimittajille Tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu Hankintapäätös Toimeenpano Hyvinvointisektorin ekosysteeminen yhteinen palvelustrategia (kaupunki, yritykset ja järjestöt) Hyvinvointitoimialan strategiset tavoitteet ja työnjaosta sopiminen Päätös kilpailutuksen käynnistämisestä Viestintä hankinnan taustoista erilaisille kohdeyleisöille Avoimet foorumit loppukäyttäjien ja palvelutoimittajien kanssa T&K&I elementin paikantamiseksi Tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu ja toimeenpano (ml. Hankintapäätös) Toimeenpano, sopimusten hallinta, toimittajavalvonta ja kriittinen raportointi

22 Osa VI. (L)opetus

23 Johtopäätös edellä esiin nostetusta Turku ei selviä palveluhaasteista yksin. Jatkossa tarvitaan kaupungin ja alan järjestöjen ja yritysten yhteinen palvelustrategia, yhteistä näkemystä ja enemmän yhteisiä elementtejä sisältävä palveluhankintaprosessi. Palvelutuotannon tehostaminen on kompleksinen kysymys. Tulevina vuosina erityinen huomio liittyy vaikuttavuuteen, laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Jos alan yrityksiin ja järjestöihin on suhtauduttu aikaisempina vuosina hyvin, suhtaudumme tulevina vuosina yrityksiin ja järjestöihin entistä paremmin. Uudistamistyön kolme tärkeintä asiaa ovat johtamisen kannalta: vuorovaikutus, vuorovaikutus ja vuorovaikutus

24 Kiitos! Kysymyksiä?

Työpoliittisten palvelujen johtamisesta avoimien palvelusysteemien johtamiseen

Työpoliittisten palvelujen johtamisesta avoimien palvelusysteemien johtamiseen Työpoliittisten palvelujen johtamisesta avoimien palvelusysteemien johtamiseen Professori Petri Virtanen Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu 2 Puheenvuoron teemat I OSA. Johdanto työllisyyspalveluteeman

Lisätiedot

Ihminen - Talous - Ympäristö. Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi

Ihminen - Talous - Ympäristö. Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi Ihminen - Talous - Ympäristö Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi IHMINEN TALOUS YMPÄRISTÖ 1 Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi 2008 Sisältövalintojen asema Tekesin strategiassa Tekes edistää teollisuuden

Lisätiedot

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 133 TUTKIMUKSIA Sirpa Raatikainen ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ Case Raision malli TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 133

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Päijät-Hämeen pilotti Osaamisen ennakointi hyvinvointipalveluissa Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Kaarinan kaupunki Paimion

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta

Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta 11-2009 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Osaaminen, työ ja hyvinvointi 1 Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta Esiselvitys sektoritutkimuksen

Lisätiedot

Tulevaisuus on osaamisessa. Teknologiastrategia näkemys valinnoista

Tulevaisuus on osaamisessa. Teknologiastrategia näkemys valinnoista Tulevaisuus on osaamisessa Teknologiastrategia näkemys valinnoista Tiivistelmä: Menestyminen vaatii valintojen tekemistä 3 Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan haasteet lähtökohtana 5 Globaalit trendit ohjaavat

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Sisältö Esipuhe 3 Kuntien uusi rooli: monitoimijasta kapellimestariksi 4 Mitä yrityksillä on tarjota kuntalaisille

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINTA OSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEET JA TOIMINTAMALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA TERVEYS /HYVINVOINTI TEKNOLOGIAYRITYSTEN YHTEISTYÖLLE SELVITYSRAPORTTI

Lisätiedot

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Sisältö Esipuhe 3 Kuntien uusi rooli: monitoimijasta kapellimestariksi 4 Mitä yrityksillä on tarjota kuntalaisille

Lisätiedot

näköalat Hyviä hyvinvointipalveluja hyvää bisnestä Sivut 10-20 Kasvuyritys Teatterilla tarvitsee asennetta, osaamista ja onnea S.

näköalat Hyviä hyvinvointipalveluja hyvää bisnestä Sivut 10-20 Kasvuyritys Teatterilla tarvitsee asennetta, osaamista ja onnea S. näköalat Tekesin asiakaslehti 2 2010 teema Hyviä hyvinvointipalveluja hyvää bisnestä Sivut 10-20 Kasvuyritys tarvitsee asennetta, osaamista ja onnea S. 26 Teatterilla työ luistamaan S. 32 Sisältö teema

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008 ESISELVITYS 1(26) ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä 11 ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 2/2011 Hoito- ja hoivapalvelujen

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Innovaatiopolitiikan alueellinen ulottuvuus. Katsaus viimeaikaisiin kehityssuuntiin

Innovaatiopolitiikan alueellinen ulottuvuus. Katsaus viimeaikaisiin kehityssuuntiin Innovaatiopolitiikan alueellinen ulottuvuus Katsaus viimeaikaisiin kehityssuuntiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 22/2009 kimmo viljamaa tarmo lemola janne lehenkari henri lahtinen

Lisätiedot

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE LUONNOS 31.1.2013 1 HYVÄN JULKISEN JOHTAMISEN KRITEERIT, TIIVISTELMÄ Julkisen johtamisen periaatteet ja arvot Johtamisella luodaan julkista arvoa, jossa

Lisätiedot

Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia

Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia Tekesin katsaus 286/2011 Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia Ville Valovirta, Mika Nieminen, Antti Pelkonen, Petra Turkama, Tuija

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI 2 2013 LIIKENNEVIRASTON toimintalinjoja Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI Hankinnan toimintalinjat Tavoitetilaraportti Liikenneviraston toimintalinjoja 2/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA

Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 6/2013 Tuomas Kuhmonen Tutkimusjohtaja, KTT, MMM tuomas.kuhmonen(a)utu.fi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot