SISÄLLYSLUETTELO. Vuosi 2008 rehtorin katsaus 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Vuosi 2008 rehtorin katsaus 2"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 rehtorin katsaus 2 1. Organisaatio ja hallinto Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta Sivistystoimen lautakunta 3 2. Tavoitteet ja tulokset 4 3. Opiston kehittäminen Strategiatyöskentely ESOP Voi hyvin ja vaikuta Tuoreeks terveeks AlueKaveri Kansainvälinen toiminta 8 4. Opetus Opetustunnit Opiskelijat ja asiakkaat Aikuisopetus Ilmaisutaidon aineryhmä Kielet Kotitalous Kuvataiteet ja muotoilu Tekninen työ Tekstiilityö ja kudonta Tietotekniikka Yhteiskunnalliset aineet Lasten ja nuorten taiteen perusopetus Käsityökoulu Balettikoulu Sanataidekoulu Teatteri-ilmaisun koulu Tilauskoulutus Henkilöstö Hallinto ja kiinteistöhenkilöstö Päätoimiset opettajat Tuntiopettajat Henkilöstökoulutus Henkilöstön muu toiminta ja verkostoituminen Tyhy-toiminta Toimipaikat 28

2 Vuosi Rehtorin katsaus 2 Keväällä 2008 opetusministeriö asetti työryhmän valmistelemaan vapaalle sivistystyölle kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelman tulee sisältää: 1) katsaus vapaan sivistystyön tilasta, 2) näkemys vapaan sivistystyön tehtävistä, kysynnästä ja kehittämistarpeista, 3) ehdotukset vapaan sivistystyön lainsäädännön, rahoituksen, oppilaitosrakenteen ja ohjauksen uudistamisesta sekä 4) toimenpideohjelma vapaan sivistystyön uudistamisesta ja kehittämisestä kaudelle Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi nimettiin johtaja Marita Savola opetusministeriöstä ja jäseniksi nimettiin pääasiassa opetusministeriön virkamiehiä. Yhdeksi asiantuntijajäseneksi kutsuttiin koulutuksen arviointineuvoston jäsenen ominaisuudessa Valkeakoski-opiston rehtori Juha Sihvonen. Työryhmä sai väliraportin valmiiksi lokakuussa Väliraportissa ehdotetaan vapaalle sivistystyölle laajaa uudistusohjelmaa, joka koskee kaikkia vapaan sivistystyön oppilaitosmuotoja ja niiden rahoitusta ja ohjausta sekä luo edellytyksiä niiden toiminnan laadun parantamiselle. Väliraportista annetuissa lausunnoissa työryhmän esitykset saivat pääasiassa myönteisen vastaanoton. Työryhmän loppuraportti valmistui helmikuussa Valkeakoski-opisto voitti 2007 opetusministeriön järjestämän kansalaisopistojen laatupalkintokilpailun euron palkintosummalla hankittiin opistolle uusia tietokoneita, projektoreita, muita atk-välineitä ja ohjelmistoja, järjestettiin opiston visiotyötä tukenut asiantuntijoiden luentosarja, tuettiin opettajien täydennyskoulutusta ja toteutettiin lokakuussa opintomatka Saksaan Volkshochschule Münsterin (kansalaisopisto) vieraaksi. Valkeakoski-opiston yhteistyö työvoimahallinnon kanssa jatkui tiiviinä vuonna Tämä näkyi mm. ohjaavan koulutuksen määrän merkittävänä kasvuna. Kehittämishankkeissa Valkeakoski-opiston painopiste siirtyi erilaisiin hyvinvointia edistäviin hankkeisiin. Tällaisia olivat Voi hyvin ja vaikuta hanke, Tuoreeks-terveeks hanke ja yhteistyöhanke Hyvinvointitreenit. Vuonna 2008 Valkeakoski-opisto solmi yhteistyösopimuksen Mäntsälän ATK-palvelun kanssa, joka kehittää ja ylläpitää kansalaisopistojen käyttämää Hellewi nimistä opetushallinnon ohjelmaa. Valkeakoski-opisto ryhtyi järjestämään Hellewin käyttökoulutusta muiden opistojen henkilökunnalle. Samalla Valkeakoski-opisto toimii Hellewin verkkoversion kehittämishankkeiden pilottiopistona. Pellavapään kudonta-asema toteutti huhtikuussa kudonnanohjaaja Minna Backmanin ideoiman kahdeksan vuorokauden mittaisen mattomaratonin, johon osallistui yhteensä 38 kutojaa. Mattoja kudottiin ympäri vuorokauden kaksilla puilla. Valmiit matot luovutettiin mm. vanhainkodeille ja Hämeenlinnan keskusvankilalle. Tapahtuma sai runsaasti julkisuutta aina televisiota myöten. Opiston tiloissa tapahtui vuonna 2008 sellainen muutos, että keskustan kudonta siirtyi Lumikorven pajasta Linja-autoaseman tiloihin. Lumikorven pajassa jouduttiin työsuojelumääräysten kiristymisen vuoksi uusimaan purunpoistolaitteisto, johon valtuusto myönsi lisämäärärahan. Samalla kudonnan käytössä ollut tila muutettiin entisöintiryhmille sopivaksi tilaksi. Koulutussuunnittelija Marika Saarelan jäätyä äitiyslomalle hänen sijaisekseen palkattiin KM Hilma Lehtonen, joka aloitti työnsä Valkeakoski-opisto valitsi vuoden 2008 aikuisopiskelijoiksi Hellevi Kurikan ja Kari Salmisen. Juha Sihvonen rehtori

3 1 ORGANISAATIO JA HALLINTO Valkeakoski-opisto on osa sivistystoimen keskusta Valkeakoski-opisto on vapaan sivistystyön oppilaitos. Vuonna 2008 päivitetyn vision mukaan Valkeakoski-opisto on oppimiskeskus, joka tarjoaa laadukkaan ja viihtyisän oppimis- ja työympäristön ja on aktiivinen opistotoiminnan kehittäjä. Aikuisopetus tukee elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä. Opisto tarjoaa paikallisten sivistystarpeiden pohjalta mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja jatko-opintovalmiuksien kehittämiselle. Lasten ja nuorten taiteen perusopetus: Balettikoulu antaa lapsille ja nuorille tanssin taiteen perusopetusta, käsityökoulu antaa lapsille ja nuorille käsityön taiteen perusopetusta, teatteri-ilmaisun koulu antaa lapsille ja nuorille teatteri-ilmaisun taiteen perusopetusta, sanataidekoulu antaa lapsille ja nuorille sanataiteen perusopetusta. Tilauskoulutuksena järjestetään henkilöstökoulutusta, työvoimakoulutusta ja omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta. 1.2 Sivistystoimen lautakunta Valkeakosken kaupungin hallintosäännön 4 :n mukaan Valkeakoski-opiston toimialaan kuuluvista asioista päättää sivistystoimen lautakunta, johon kuuluu 9 kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Anna-Liisa Anolin (pj) Pia Hänninen Seppo Kukkamäki (vpj) Kalle Ohma Pauli Korpela Hannu Korpela Sinikka Grip Hannele Lehtonen Kari Rydman Mikko Dahl Henry Rantaniemi Tapio Innala Leila Jussila Maija Kuivasto Hilkka Hemminki Marjatta Kukkamäki Marju Lemola Kaarina Silvennoinen Kaupunginhallituksen edustajana sivistystoimen lautakunnassa on ollut Marja Heikkinen ja nuorisoedustajana Suvi Tolonen. Sivistystoimen lautakunnan tärkeimmät Valkeakoski-opistoa koskevat päätökset sivistystoimen käyttösuunnitelmat vuodelle sivistystoimen keskuksen tilinpäätös vuodelta Valkeakoski-opiston toimintakertomus vuodelta Valkeakoski-opiston alustava opetussuunnitelma lukuvuodelle sivistystoimen maksut ja taksat sivistystoimen keskuksen vuokrat sivistystoimen keskuksen talousarvioesitys vuodelle 2009 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2009 ja taiteen perusopetuksen vapaaoppilaspaikat lukuvuodelle lisämäärärahaesitys: Valkeakoski-opiston puutyöverstaan purunpoistolaitteiston uusiminen sivistystoimen käyttösuunnitelmat vuodelle 2009

4 4 Henkilökuntakokoukset ja seminaarit Kevätlukukauden opettajainkokous Valkeakoski-opistolla 6.5. Venäläisen PSKOV:n oppilaitoksen delegaation vierailu Valkeakoskella Päätoimisen henkilökunnan kehittämisseminaari Hahkialan kartanossa Hauholla 3.9. Syyslukukauden opettajainkokous Valkeakoski-opistolla Päätoimisen henkilökunnan kehittämisseminaari Valkeakoski-opistolla 2 TAVOITTEET JA TULOKSET Tunnusluvut TA 2008 TP 2008 Vaikuttavuus 1. Asiakastyytyväisyys 2. Opiskelijamäärä 3. Kurssilaisten määrä - vaos-opetus - tilauskoulutus Koulutuspalvelut 4. Kurssien yleisarvosana 5. Oppituntien määrä - vaos-opetus - tilauskoulutus Osaaminen ja henkilöstö 6. Työtyytyväisyys Resurssit ja talous 7. Oppituntien hinta - vaos-opetus - tilauskoulutus 4, opiskelijaa 6300 kurssilaista 1800 kurssilaista 4, oppituntia 1800 oppituntia 4,0 115 euroa 100 euroa 4, opiskelijaa 6671 kurssilaista 2745 kurssilaista 4, oppituntia 2926 oppituntia 4,3 110 euroa 85 euroa Vaos-opetus = valtionosuuteen oikeuttavaa opetusta Määrärahat TA 2008 TP 2008 Vaos-opetuksen menot Tilauskoulutuksen menot Menot yhteensä Vaos-opetuksen tulot Tilauskoulutuksen tulot Tulot yhteensä Vaos-opetuksen netto Tilauskoulutuksen netto Netto yhteensä

5 5 Kurssiarvioiden yhteenvedot lv AINERYHMÄ Musiikki Näyttämötaide Kirjoittaminen, kirjallisuus Taide ja muotoilu Tekstiilityöt Kudonnanohjaus/Keskusta Kudonnanohjaus/Pellavapää Tekninen työ Tanssi Kielet Yhteiskunnalliset aineet Tietotekniikka Kotitalousneuvonta KYA 4,26 4,26 4,13 4,45 4,60 4,80 4,90 4,43 4,58 4,44 4,34 4,46 4,66 KST 4,25 4,08 4,25 4,35 4,47 vastaus-% 45,00 52,00 80,00 57,00 64,00 4,19 4,50 4,34 4,32 4,26 4,63 45,00 58,00 63,00 51,00 64,00 51,00 Balettikoulu Käsityökoulu Sanataidekoulu Teatteri-ilmaisun koulu Lasten kudontakurssit 4,24 4,32 5,00 4,48 5,00 4,48 4,85 4,27 4,69 58,00 98,00 82,00 45,00 100,00 Tilauskoulutus/kielet 4,43 4,17 60,00 Yhteensä 4,51 4,38 63,12 KYA= kurssiarvioiden yhteenveto KST= kurssisuunnitelmien toteutuminen Aikuisopiskelijan viikolla palkitut Valkeakoski-opiston vuoden 2008 aikuisopiskelijat Hellevi Kurikka ja Kari Salminen

6 6 3 OPISTON KEHITTÄMINEN 3.1. Strategiatyöskentely Valkeakoski-opisto käynnisti keväällä koko strategia- ja laatujärjestelmänsä päivittämisen. Nykyisen järjestelmän perusta visio, bsc-tuloskortti, koulutuspalvelussuunnitelma, toiminnan kuvaus, arviointija kehittämisjärjestelmä - on luotu 1990-luvun lopussa. Järjestelmän kehittäminen aloitettiin keväällä 2008 toteutetulla visiotyötä tukevalla luentosarjalla. Luennoitsijoiksi pyydettiin tulevaisuustutkija Aleksi Neuvonen, tutkija Jaana Venkula, professori Petri Salo ja Kuntaliiton erityisasiantuntija Päivi Rajala. Uuden vison perusaineksia työstettiin päätoimisen henkilökunnan kehittämisseminaarissa keväällä Vuoteen 2015 ulottuva uusi visio hyväksyttiin lopullisesti syksyllä Uuden vision pohjalta käynnistettiin opiston koulutuspalvelusuunnitelman ja palautejärjestelmän kehittäminen. Koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola otti koulutuspalvelusuunnitelman omien PDopintojensa lopputyön aiheeksi. Palautejärjestelmän uusiminen on yhteiskunnallisten aineiden opettajan Tarja Kiurun PD-opintojen lopputyön aihe. Molemmat kehittämishankkeet viedään loppuun kevään 2009 aikana. Osana strategiatyötä Valkeakoski-opisto järjesti Kotkan seudun opistojen delegaatiolle opintomatkan Valkeakoskelle ja Valkeakoski-opiston delegaatio vieraili Salon kansalaisopistossa Vapaan sivistystyön verkko-opetuksen kehittämishanke ESOP ESOP hankkeessa on Opetushallituksen tukemana kehitetty verkko-opetusta vuodesta 2002 lähtien. ESOP -hankkeen tavoitteena on yhteisten verkkoavusteisten kurssien suunnittelun lisäksi vakiinnuttaa vapaan sivistystyön yhteistä verkko-opetuksen toimintamallia, kouluttaa verkko-oppimisen tukihenkilöitä ja parantaa opettajien verkkotyöskentelytaitoja. Hanke toimii myös valtakunnallisena vapaan sivistystyön verkko-opetuksen kehittäjänä. Vuonna 2008 ESOPISTA ETEENPÄIN hankkeen erityistavoitteena on kehittää oppimisympäristöjä esteettömämpään ja saavutettavampaan suuntaan. Hankkeessa ovat mukana koordinaattori Vanajaveden Opisto sekä partnerit Espoon kaupungin työväenopisto, Forssan aikuisopisto, Hausjärven ja Heinolan kansalaisopisto, Hiiden Opisto, Hyvinkään kansalaisopisto, Järvenpään työväenopisto, Lopen opisto, Riihimäen kansalaisopisto, Valkeakoski-opisto ja Hämeen kesäyliopisto. Tarkempia tietoja ESOP - hankkeesta löytyy verkko-osoitteessa

7 7 ESOP Valkeakoski-opistossa ESOP:sta eteenpäin -projektissa on kehitetty KÄSITTÄIN käsityön taiteen perusopetuksen verkkofoorumia. Tavoitteena on luoda verkkofoorumi, missä toimitaan avoimesti yhdessä, asiantuntijuutta jakaen. KÄSITTÄIN toimii mm. opettajien työhuoneena, kirjastona, vertaistukena ja työvälineenä esim. interaktiivisuuden kehittämisessä ja verkkotyövälineiden haltuunotossa sekä tiedottamisessa ja markkinoinnissa. Lisäksi tavoitteena on tasa-arvoisuuden ja ekologisuuden lisääminen sekä valtakunnallisten ja kansainvälisten kontaktien luominen ja ylläpitäminen. KÄSITTÄIN -verkkofoorumin kehittämiseen ovat osallistuneet tekstiilityön opettajat Maarit Humalajärvi, Kirsi Tahkola ja Pauliina von Bell. Kuvataiteen verkkoavusteisen kurssin suunnittelussa ja toteuttajana on ollut taideaineiden opettaja Timo Pajunen. "Unet ja unelmat"-kurssin lopullinen muoto kuten yleensäkin verkkokursseissa muotoutui osallistujien innostusten, kiireiden ja tarpeiden mukaan. Keväällä 2008 kurssilaiset saivat kokeilla uusia tapoja lähestyä kuvan tekemistä maalaamalla makuja, musiikkia ja proosa- ja runotekstejä. Kurssilaiset innostuivat kuitenkin eniten elokuvien storyboard piirtämisestä. Storyboard piirtämistä valmiista elokuvista käytetään normaalisti elokuvaopiskelijoiden kuva-ajattelun kehittämiseen ja filmien analysointiin, mutta se näkyy sopivan myös tällaisen kurssin aiheeksi. Uusi verkkoavusteinen kurssi "STORYBOARDING" onkin jatkoa edelliselle kurssilla ja keskitymme siinä suurimmaksi osaksi elokuviin. Kurssin kohokohtana tulee olemaan opintoretki Sodankylän elokuvajuhlille kesällä Voi hyvin ja vaikuta OPH:n tukema kansalaistaitoja edistävä hanke Voi hyvin ja vaikuta käynnistettiin syksyllä 2007 ja päättyi joulukuussa Järjestimme hankkeen puitteissa luentoja ja opintoryhmiä. Kohderyhmään kuuluivat kaikki, joilla on aikaa ja kiinnostusta kehittää tietojaan ja taitojaan hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Erityisesti toivottiin osallistujiksi työelämän ulkopuolella olevia ja kansalaisryhmiä, jotka tällä hetkellä ovat aliedustettuina opiston opiskelijoina. Tällaisia ryhmiä ovat mm. nuoret aikuiset ja miehet. Hankkeen tavoitteena oli, että osallistuja tietää, miten hän voi osallistua ja vaikuttaa kansalaisyhteiskunnassa ja saa itseluottamusta ja rohkeutta vaikuttamiseen. Hankkeen kautta jaoimme tietoa terveellisistä elämäntavoista ja painotimme yksilön omien valintojensa merkitystä koetussa elämänlaadussa. Tietämys terveellisistä elintavoista päivittyi ja osallistujat saivat valmiuksia tehdä oman hyvinvointinsa eteen työtä Tuoreeks terveeks - terveyden edistämisen hanke Vuoden 2008 syksyllä alkoi OPH:n tukemana terveyden edistämisen hanke Tuoreeks terveeks. Hanke käynnistyi aloitusluennolla Liikettä hyvinvoinnin lähteeksi, luennoitsijana oli LitM LO Kati Kauravaara. Syksyn aikana järjestettiin erilaisia terveyttä edistäviä kursseja. Miehiä ja lapsia innostettiin yhteiseen ruoanlaittoon isien ja lasten kokkikurssilla. Varttuneempia miehiä osallistui päiväkurssina järjestetylle Miesten kokkikurssille. Koko syksyn jatkunut Senioritanssin starttikurssi puolestaan hoiti terveyttä, kehitti muistia ja paransi tasapainoa. Hankkeen puitteissa aloitettiin myös eri aineryhmien yhteistyö. Kotitalousopettaja kävi pitämässä Netti ravitsee kursseja opiston tietotekniikkakursseilla. Kurssin tavoitteena oli oppia käyttämään internetiä monipuolisesti apuna luotettavan terveyteen ja ravitsemukseen liittyvän tiedon lähteenä. Myös Kontaktia kansalaisuuteen kurssilaisten kanssa kotitalousopettaja kävi keskustelemassa ravitsemuksesta, liikunnasta ja hyvinvoinnista sekä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä.

8 AlueKAVERI Valkeakoski-opisto oli mukana AlueKAVERI hankkeessa, joka oli kansalaisopistojen ja avointen yliopistojen yhteistyön kehittämishanke Tarkoituksena oli kehittää yhteistyökäytäntöjä muuttuneen toimintaympäristön mukaisesti. Lisäksi hankkeessa vakiinnuttiin kansalais-opistojen verkostotoimintaa, varmistettiin alueellisen oppitarjonnan saatavuus sekä levitettiin uusia toimintatapoja ja malleja hankkeen loppuvaiheessa valtakunnallisesti. Hankkeeseen osallistuvat kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry, 33 kansalais- ja työväenopistoa sekä kolme avointa yliopistoa: Tampere, Turku ja Helsinki. Hanketta rahoitti opetusministeriö Kansainvälinen toiminta Valkeakoski-opistosta tehtiin kaksi opintomatkaa ulkomaille vuonna Kreikan kielen ryhmä teki opintomatkan Loutrakiin, Kreikkaan opettaja Mervi Aution johdolla. Lisäksi opiston päätoiminen henkilökunta teki opintomatkan Saksaan Ryhmä vieraili Münsterin, Osnabrückin, Essenin ja Düsseldorfin kansalaisopistoissa. Matkan aikana tutustuttiin opistojen toimintaan ja niissä työskenteleviin kollegoihin. Kollegat Osnabrückin ja Valkeakosken opistoista. Volkshochschule Osnabrückin kanssa sovittiin alustavasti myös tulevasta yhteistyöstä. Erityisesti yhteistyötä viriteltiin seniori-ikäisten tietotekniikkakoulutusten osalta. Valkeakoski-opiston kokeilevan käsityön syventävien opintojen opiskelijat veivät Uusin silmin - tekstiilitöiden näyttelyn Viljandin kirjastoon Eestiin. Tekstiilityön opettaja Maarit Humalajärvi osallistui Pisto-ryhmän yhteisnäyttelyyn Tallinnassa sekä International Patchwork Meeting, Finn Quilt:n yhteisnäyttelyyn Ranskassa. Opisto on mukana EU:n Leonardo da Vinci -ohjelmaan kuuluvassa PACT-kumppanuushankkeessa (Public Administration and Continuous Training). Hanke käynnistyi syksyllä 2008 ja sen tarkoituksena on vertailla ja kehittää kuntien ja seutukuntien henkilöstökoulutusta hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa. Hanketta koordinoi espanjalainen kuntayhtymä Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, ja siinä on Valkeakoski-opiston lisäksi mukana partnereita Saksasta, Norjasta ja Turkista. Kielikouluttaja Johanna Garant osallistui CIMON:n järjestämään Leonardo-oppimiskumppanuuksille tarkoitettuun sopimuskoulutukseen Helsingissä Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO järjesti Seniorit Suomessa Grundtvig-hankkeiden esittelyseminaarin Helsingissä Tähän seminaariin osallistuivat Valkeakoski-opistosta koulutussuunnittelija Hilma Lehtonen ja kielikouluttaja Johanna Garant, joka osallistui lisäksi CIMO:n aikuiskoulutuksen alueelliseen tiedotustilaisuuteen Tampereella.

9 9 4 OPETUS 4.1. Opetustunnit Koulutusalatilasto koulutustyypeittäin vuonna 2008 tunnit yhteensä Yleissivistävä koulutus 44 Humanistinen ja kasvatusala Suomi 129 Ruotsi 87 Englanti 1938 Saksa 155 Ranska 152 Venäjä 455 Espanja 284 Italia 236 Muut kielet 246 Historia ja arkeologia 104 Opetus- ja kasvatustyö ja psykologia 453 Muu koulutus 10 Kulttuuriala Käden taidot 4949 Viestintä- ja informaatioala 65 Kirjallisuus 244 Teatteri ja tanssi 2777 Musiikki 378 Kuvataide 750 Yhteiskunnalliset aineet, hallinnon ala Muu hallinnon alan koulutus 23 Oikeuskäytäntö ja oikeustieteet 35 Työvoimapoliittinen koulutus 1050 Muu koulutus 114 Tietotekniikan hyväksikäyttö 1044 Tekniikan ja liikenteen ala Sähkö- ja automaatiotekniikka 18 Ajoneuvo- ja kuljetusala 44 Luonnonvara- ja ympäristöala Maatila- ja metsätalous 10 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaaliala 4 Terveysala 207 Kauneudenhoitoala 16 Liikunta ja urheilu 482 Muu koulutus 13 Ravitsemisala sekä ruoan valmistus 528 Muu koulutus Muu koulutus 57 Yhteensä Tunnit ja kurssilaiset koulutustyypin mukaan tunnit miehiä naisia kurssil. yht. Yleissivistävä aikuiskoulutus Avoin yliopisto Työnantajan tilaamat kurssit Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Taiteen perusopetus Kaikki yhteensä

10 Opiskelijat ja asiakkaat Opiskelijat (kerran laskettuna) - miehet ,70 % - naiset ,30 % Yhteensä Tilauskoulutuksen asiakkaat Vuonna 2008 Valkeakoski-opistosta tilasivat koulutusta seuraavat yritykset ja yhteisöt: Akaan kaupunki Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä-Pirkanmaan työvoimatoimisto Oy Flinkenberg Ab Fläkt Woods Oy Henkell Norden Oy / Valkeakoski I-Valo Oy Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Kuitu Finland Oy Kylmäkosken kunta Liha-Saarioinen Oy Logica Lotilan teollisuusoppilaitos Metso Oyj Nordea Pankki Valkeakoski PK-Tilintarkastajat Oy SAK-naiset Valkeakoski Urjalan kunta Valkeakosken Aluesairaala Valkeakosken Energia Oy Valkeakosken kaupunki Valkeakosken Keliakiayhdistys Valkeakosken Osuuspankki Wavin-Labko Oy Walki Medical Oy WM-data 4.3. Aikuisopetus Ilmaisutaidon aineryhmä Musiikin, tanssin ja näyttämöaineiden aineryhmässä tapahtuu perinteisesti paljon. Tämä vuosi toi uutuutena erilaisia lyhytkursseja näyttämöaineissa, esim. Taaperoimpro. Ryhmän osallistujista nuorimmat olivat alle vuoden ikäisiä ja melkoinen vipinä salissa muutamana aamupäivänä olikin. Musiikin aineryhmään tuli kuorojen ja harmonikkapiirin lisäksi uutuutena paljon toivottu Leirinuotiolla kitaran kanssa kurssi. Valkeakoski-opiston kuorot esiintyivät jälleen kerran näyttävästi erilaisissa kaupungin tilaisuuksissa. Tanssin kentällä jatkettiin pääosin samoin kuvioin kuin aikaisempina vuosina, mutta uutuutena aloittivat sekä irlantilaisen tanssin että kuntoetnon ryhmät. Etenkin etnorytmit houkuttivat uusia oppilaita runsaasti tanssin opetuksen pariin. Kuten jo vuosien ajan on totuttu, huipentui kevät tanssin opetuksessa Tanssin juhlaan Valkeakosken kaupungin teatterilla. Opiston tanssin ryhmien lisäksi juhlassa esiintyivät myös lukuisat muut tanssin harrastajat.

11 11 Esitykset Musiikki Lippukulkue ja seppelten lasku Kansalaissodan uhreille, mieskuoro, joht. Kari Rydman Vappujuhlassa esiintyminen, sekakuoro, Valkeakosken tori, joht. Ülle Valjakka "Junnun matkassa maailman ympäri"-kevätkonsertti, sekakuoro, Valkeakosken kaupunginteatteri, joht. Ülle Valjakka, yleisöä Naiskuoron esiintyminen, Ton i Norden -pohjoismaiset laulujuhlat Vaasassa, joht. Ülle Valjakka Koskilaissunnuntai, sekakuoron esiintyminen Valkeakoski-seuran kesäsunnuntaissa Kauppilanmäen ulkoilmamuseossa, joht. Ülle Valjakka Valkeakosken invalidien kesäjuhla, mieskuoron esiintyminen Oopperamatka Tallinnaan, oopperana Rigoletto "Lehti puusta variseepi" -yhteislaulutilaisuus Sorrilan koulun juhlasalissa Joululaulukonsertti Valkeakosken kappelikirkossa, sekakuoro, joht. Ülle Valjakka Itsenäisyyspäiväesiintymiset Metsäkansan, Sääksmäen ja Valkeakosken hautausmailla, sekakuoro, joht. Ülle Valjakka Leirinuotiolla kitaran kanssa, syksyn päätös, Ystävyyden talo, ohj. Pasi Repo Tanssi Itämaisen tanssin jatkoryhmän esiintyminen Mihrimah ry:n kevätnäytöksessä Sampolassa Tampereella, ohj. Sari-Anne Ahvonen 15.3 Kansanmusiikki- ja tanssituokio Tietolan koululla. Juhlassa esiintyi kansantanssiryhmä Kehrä Hilkka Taivion johdolla säestäjinään Yrjö Tikka ja Sanna-Kaisa Saarinen, senioritanssijat Arja Huovisen johdolla ja harmonikkapiiri Yrjö Tikan johdolla Tanssin Juhla, Valkeakoski-opiston tanssitapahtuma Valkeakosken kaupunginteatterissa. Valkeakoski-opiston ja balettikoulun ryhmien lisäksi esiintyjinä Haka Gym ry., Koskenpojat, Tampereen Työväen opiston irlantilaisen tanssin ryhmä. Katsojia Kansantanssijoiden vieraina oli Itä-Virumaan inkeriläisseurojen ryhmä Metsäkukat Pilgarista ja kansantanssiryhmä Pilisverestä Virosta, Lågendalsringen ryhmä Larvikista, Norjasta. Oma kansantanssiryhmä sekä vieraat esiintyivät torilla ja Koskikarassa sekä Palmurinteen ja Sääksmäen vanhainkodeissa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla. Kaikki ryhmät esiintyivät myös iltajuhlassa HAMKissa. Ohj. Hilkka Taivio , Polte esitys, Valkeakosken kaupunginteatteri, Sari-Anne Ahvonen ja tanssiryhmä, Annina Ärölä ja Silja Kuoppala Kansantanssiryhmä Kehrä esiintyi Itä-Virumaan inkeriläisseurojen 20-vuotisjuhlissa Jöhvissa (Kohtlajärvellä) ja Rakveressa, Virossa. Ryhmää säestivät Lauri Sahra ja Aki Ojala. Näyttämöaineet 6.4., 8.4., 9.4. Lepään ellen kellu, lausuntapiirin runoesitys, Valkeakoski-opiston kellarisali, katsojia n. 60, Viialan kirjasto, katsojia n. 40, Cafe Teatro/Valkeakosken kaupunginteatteri, katsojia n. 30, Toijalan Varmiolan kahvilan näyttelytila, katsojia n. 60. Ohjaus Minna Kangas.

12 Kielet Kaikilla kielikursseilla on pyritty käytännön kielitaitoon, jolla selviää erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Opetuksen pääpaino on kuitenkin edelleenkin ollut suullisessa kielitaidossa. Opetus- ja oppimistilanteet on järjestetty niin, että opiskelijoista tulee vähitellen aktiivisia kielenkäyttäjiä, jotka virheiden tekemistä pelkäämättä selviävät sujuvasti ja luontevasti jokapäiväisistä kielenkäyttötilanteista ja vaativammistakin kielellisistä haasteista. Kursseilla on käsitelty myös kielialueen kulttuuria, yhteiskunnallisia oloja ja tapoja. Kielikurssit on suunniteltu Yleisen kielitutkinnon viitekehyksen mukaisesti perus-, keski- ja syventävän tason kursseihin. Laajin valikoima kursseja oli englannin kielessä, seuraavina olivat venäjä ja espanja. Opetusta annettiin kaikkiaan 12 eri kielessä. Erityisen suosittuja kursseja olivat espanjan ja suomen alkeiskurssit sekä englannin keskustelukurssit. Rauhallisesti etenevän englannin ryhmän (VII C) opiskelijat Liisa Reinikka, Tuija Hell, Taru Laaksonen, Raakel Laihanen, Essi Järvinen Opiskelijat olivat tyytyväisiä saamaansa opetukseen. Kevään 2008 kurssiarviointien yhteenvetotiedoista käy ilmi, että aloittaneista opiskelijoista (454) säännöllisiä oli 69,82 % ja keskeyttäneitä oli 14,32 %. Kurssimaksutulojen lisäämiseksi jokainen aineryhmä sai syksyllä 2008 tavoitteekseen lisätä lukuvuonna aineryhmän opiskelijamäärää 40:llä. Kielissä tavoite saavutettiin ja vähän ylitettiinkin. Opiskelijoille on opetettu myös oppimistaitoja ja oman oppimisensa arviointia sekä pyritty saamaan heidät tiedostamaan oma vastuunsa oppimisesta ja ryhmän jäsenenä olemisesta. Opettajia kielissä oli yhteensä 14: vastuuopettaja, kielikouluttaja ja 12 kielten tuntiopettajaa, joista neljä opetti kahden eri kielen kursseja. Suurin osa opettajistamme on opettanut opistossamme jo vuosia. Syksyllä 2008 toimintansa aloitti opiston kieltenopettajien ammatillinen opinto- ja keskusteluryhmä Kielenkannat. Valkeakoski-opisto on yksi valtakunnallisten yleisten kielitutkintojen suorituspaikka. Vuonna 2008 suoritettiin suomen kielen keskitason kokeita 4 ja ylimmän tason kokeita 2, englannin kielen keskitason kokeita 1 ja ylimmän tason kokeita Kotitalous Vuonna 2008 Valkeakoski-opiston kotitalousopetus jatkui aktiivisena. Lasten kokkikurssien tarjonta oli monipuolista ja kokkikursseja oli kahdessa eri tasoryhmässä. Keväällä järjestettiin uutena kurssina erityistä tukea tarvitseville lapsille 6 kerran Välipalakurssi. Perinteiset lasten Kesälomalaisten kokkikurssit olivat suosittuja. Aikuisille järjestettiin pääasiassa yhden illan kursseja eri teemoihin liittyen. Tilauskursseja järjestettiin yrityksille ja yhdistyksille sekä vuonna 2008 runsaasti Valkeakosken terveyskeskuksen ja aluesairaalan painonhallintaryhmille. Syksyllä 2008 toteutettiin ensimmäisen kerran koko syksyn kestävä Hyvinvointitreenit kurssi yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran ja Akaan mielenterveysseuran kanssa. Vuoden aikana astioita vuokrattiin 14 kertaa. Kotitalousopettaja antoi puhelin- ja henkilökohtaista asiakasneuvontaa 38 kertaa

13 13 Luennot: Painonhallinnan kulmakivet ja sudenloukut, ravitsemusterapeutti Hanna Partanen, osallistujia Liikettä hyvinvoinnin lähteeksi, luento ja venyttelyjumppa, Kati Kauravaara ja Heli Koivulahti, osallistujia Viini-ilta, kuohuviini vastaan samppanja, luento ja viininmaistiaistilaisuus, sommeliére Christina Suominen, osallistujia Sieninäyttely Koskikaran yläaulassa Kuvataiteet ja muotoilu Opiston lukuvuosi ei seuraa kalenterivuosia, mutta toisinaan ajatukset ja aiheet kuvataiteessa seuraavat ja jatkuvat vuodesta toiseen. Taideretket ovat tärkeä osa opiston taideopetusta. Eihän ole olemassa erikseen opistotaidetta ja oikeaa taidetta, eikä mikään kirjan tai näyttöruudun kuva korvaa läsnäoloa oikean maalauksen värien äärellä. Taideryhmät tekivät vuoden aikana opintoretkiä. Näiden näyttelyiden voimalla opiston-opiskelijatkin rohkaistuivat laajentamaan väripalettejaan uusiin suuntiin. Kesän 2009 asuntomessut Valkeakoskella olivat toinen teema, jonka työstäminen alkoi syksyllä. Aiheen mietinnän ratkaisi sopivasti yhden opiskelijan lahjoittamia E.N.Setälän kuistin lattialankkuja maalauspohjiksi. Lankunpätkiin on ilmestynyt syksystä lähtien mitä moninaisimpia aiheita aina "Kullervon kirouksesta" koskikaraan ja Tervasaaren tehtaan jäähyväiskuviin. "Kullervon kirous" siivittääkin sopivasti taiteen tietä Kalevalan juhlavuoteen Luennot Bumerangi ilta, Bumerangi -näyttelyn taiteilijat kertoivat projektin vaiheista ja esittelivät näyttelyä: kuvataiteilija Tuomo Rosenlund, läänintaiteilija Mikko Kallio ja taideaineiden opettaja Timo Pajunen. Pirkanmaan taidetoimikunnan 10-vuotis juhlanäyttely Bumerangi Valkeakoskella Muu toiminta 2.4. Taideretki Espooseen ja Helsinkiin: EMMA museossa 12 x Monet ja suomalaisia impressioita ja Helsingin kaupungin taidemuseossa Meilahdessa venäläisiä romanttisia maisemamaalauksia Taideretki Helsinkiin: Ateneumissa Matka Edon Hokusain ja Hiroshigen puupiirroksia ja Mika Waltarin taiteilijaystävät sekä Galleria Anhavassa ja Didrichsenin taidemuseossa Rafael Wardi Sääksmäen Notkupojat ihastuttivat taidoillaan Bumerangi-näyttelyn avajaisyleisöä Kirsti Vainio: Hyvästi Tervasaari

14 Tekninen työ Teknisen työn kurssitarjonta säilyi pitkien kurssien osalta kutakuinkin samana ja pitkien kurssien lisäksi järjestettiin erilaisia lyhytkursseja. Kurssit täyttyivät hyvin.. Kokonaisopiskelijamäärässä ei tapahtunut suurta muutosta edellisvuosiin verrattuna. Teknisen työn kurssit saivat lisätilaa, kun kutomo siirtyi Lumikorvesta linja-autoasemalle. Tämä mahdollisti tilojen uudelleen järjestelyn ja esimerkiksi verhoilukursseille ja korukivenhiontakursseille rakennettiin omat työtilat Lumikorpeen. Lumikorven pajaan hankittiin myös nykyiset työsuojelumääräykset täyttävä purunpoistolaitteisto. Muu toiminta Toukokuu Elokuu Lokakuu Marraskuu Korukivenhiojien kiviretki Orijärven vanhalle kaivosalueelle ja Perniöön Korukivenhiojien kiviretki Norjan Stavangeriin Korukivenhiojat Pietarin kivimessuilla Korukivenhiojat Münchenin kivimessuilla Tekstiilityö Tekstiilityö Tekstiilityön opetuksessa on edelleen ollut tavoitteena tarjota asiakaslähtöinen, monipuolinen ja toisiaan täydentävä aihepiirien kokonaisuus. Kurssivalikoima on koostunut perinnettä vaalivista sekä tutuista, paljon kysytyistä ja ajankohtaisista aiheista ja uusista innovatiivisista kursseista. Kurssien rakenteissa ja laajuudessa on noudatettu hyväksi havaittuja käytänteitä eli kurssivalikoima koostuu koko talven mittaisista ns. pitkistä kursseista ja intensiivisistä lyhytkursseista. Opiston kurssien kysynnässä tapahtuneen muutoksen myötä, on voitu muutamalle suuren kysynnän saaneelle tekstiilityön kurssille järjestää rinnakkaiskurssi. Tekstiilityön kurssilaisia on ollut liki 400, joista säännöllisiä on ollut 98 %, ja vain muutama opiskelija on keskeyttänyt opintonsa vuoden aikana. Uusien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt tavoitteiden mukaisesti. Ilahduttavaa on ollut huomata, että moni aikaisemmin opistossa opiskellut kurssilainen on palannut opintojen pariin innostavien aiheiden ja muuttuneen elämäntilanteen myötä. Tekstiiliryhmien näyttelyillä on tuotu näkyväksi opiskelijoiden opitut, koetut ja eletyt kokemukset. Tämä on lisännyt muidenkin kiinnostusta käsitöihin sekä avartanut monipuolista käsityökulttuuria ja käsityön merkitystä voimauttavana tekijänä hektisessä ajassamme. Näyttelyt Kierrätä kaapista ja kirpputorilta, tekstiilityön opiskelijoiden töitä, kävijöitä Taito- ja taideaineitten kevätnäyttely, kävijöitä Uusin silmin, kokeilevien käsityöryhmien näyttely, kävijöitä Talven taikaa installaatio, kokeilevan käsityöryhmän/syventävät opinnot näyttely, Lempäälä, Ideaparkin Lasten kulttuurikeskus Pii Poossa Luennot Tekstiilitaiteilija Dora Jung damastitaiteen mestari KM, Dora Jung-tutkija Päivi Fernström, osallistujia Käsityö ihmisen kasvussa ja elämänkaaressa KM, tutkija Päivi Fernström, osallistujia 48

15 15 Muu toiminta 5.4. Nyplääjien materiaalien hankintaretki, Hämeenlinna, Espoo, Nurmijärvi 6.4. Kokeilevan käsityöryhmän opintomatka Tampereelle: Tampereen taidemuseo, Samuli Heimosen näyttely, Käsi- ja taideteollisuuskeskus Verkaranta 2.8. Kokeilevan käsityöryhmän opintomatka Tampereelle: Hatanpään kartanon Arboretum, Dora Jung -näyttely ja Tiibet -näyttely, Vapriikki Tekstiilityön opiskelijoiden opintomatka Helmet -näyttely, Riihimäki ja Italialaiset yöt -näyttely, Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki Kudonta Keskustan kutomot muuttivat Apiankadulta ja Lumikorvesta yhteiseen osoitteeseen linja-autoasemalle ja nimekseen kutomo sai Kangaspuutarha. Syksyn aikana oli useita muuttotalkoita, joihin myös kutojat osallistuivat. Yhteisessä kudontatilassa kokoontuvat nyt keskustan syksystä kevääseen kestävät 2 kudontakurssia, kesäkudontakurssi sekä kudonnanohjauksen avoin toiminta. Sääksmäen Pellavapää kutomo jatkoi toimintaansa Voipaalan aitassa. Kudonnan opetuksen ja ohjauksen tarjontaan sisältyi kotikutojien loimen luonnin ohjaus ja kudonnan ohjauksen kotikäynnit, myös Sorrilan, Tietolan ja Kärjenniemen kouluille sekä Tohkan palvelukeskukseen. Kutomoiden yhteistyö jatkui Valkeakoski-opiston käsityökoulun ja Rauhalan koulun kanssa tarjoten 5.- ja 6.lk:n oppilaille mahdollisuuden kutomiseen kudontajaksollaan sekä käsityötunneillaan. Lasten kudontakurssien suosio jatkui tänäkin vuonna, ja kurssit täyttyivät hetkessä. Uutena kurssina aloitettiin syksyllä 2008 kehruukurssi, joka toteutettiin 2 kertaa Pellavapäässä. Kangaspuutarhan kutojat osallistuivat SPR:n järjestämään joulukuusinäyttelyyn Seurakuntatalolla rakentamalla Kutojan joulupuun. Koristeet kudottiin ja valmistettiin mm. kierrätys- ja kudontamateriaaleista. Sääksmäen kutomon Pellavapään huhtikuinen Mattomaraton oli siinä määrin mittava tempaus, että se nimitettiin vuoden markkinointiteoksi Toika Ky:n toimitusjohtaja Jukka Yrjölä lähetti kahta mattosukkulaa paukauttaen mattomaratoonarit matkaan. Kun kyseessä oli perinteiset räsymatot, kaikki kuteet leikattiin vanhoista vaatteista, ja näin oli kestäväkehitys vahvasti esillä. Mauri Heikkinen, kutoja itsekin, kävi viihdyttämässä maratoonareita haitarimusiikilla. Mattoja valmistui kaikkiaan 61 kpl ja metrejä yhteensä 145.

16 16 Toika Ky alan yrityksenä sponsoroi tempausta lahjoittamalla 10 kg loimilankaa. Pellavapään aktiivikutoja Tiina Alfthan osallistui tempaukseen tuomalla joka päivä kutojille lämpimän ruoan. Ruokalistaan kuului mm kudekeitto, kankurin kiusaus, loimisoppa, tutkainsalaatti, kutojan klassikko. Osallistujia oli kaikkiaan 38, heistä nuorin oli 18 ja vanhin 80 vuotta. Varauskirjasta kutojat valitsivat itselleen sopivan kudontavuoron. Pisimmät vuorot olivat 13 tuntia. Jokainen kutoi makuisensa maton, eli valitsi kuteet ja suunnitteli raidat omien mieltymysten mukaan. Ainoat ohjeet olivat: 1. matto ei saa ylittää kolmea metriä, 2. mattoa ei saa kutoa urakalla vaan riepumaton fiiliksellä: rempseä, iloinen, pirteä. Kaksilla kangaspuilla kudottiin 8 vuorokautta 80 cm leveää mattoa yötä päivää. Maraton oli samanaikaisesti kevätnäyttelyn kanssa, joten monen oli helppo tutustua hyvään harrastukseen ja samalla kynnys kutomolle madaltui. Varsinkin miehiä, joita ei näyttelymme aiemmin kiinnostanut, tempaus houkutti runsaasti paikalle. Mattomaraton toi runsaasti uusia kudonnanharrastajia joukkoomme. Tavoitteena oli viedä perinnekäsitöitä, lähinnä riepumattoja, maailmankartalle ja samassa kyydissä myös Pellavapää, Valkeakoski-opisto, Voipaala ja Sääksmäki. Media tulikin vahvasti mukaan ja kaikkiaan seitsemässä lehdessä tätä naisenergiaa hämmästeltiin. Toimittaja Regina Rask teki televisioon tapahtumasta koosteen, joka esitettiin Yle 1 Priima-ohjelmassa elokuussa. Kaikki matot lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen. Mattonsa saivat Kaarikoto, Kyläpaikka, Sininauha, Toivon talo, Hämeenlinnan keskusvankila, Apian pirtti, Hoiku, Kemmolan vanhainkoti ja yksittäiset vanhukset. Näyttelyt Kanavakankaita ja muita kevättekstiilejä, Lumikorven kutomon kevätnäyttely, kävijöitä Kudontatöiden näyttely Pellavapäässä, kävijöitä Mattomaratonin mattonäyttely Pellavapään aitassa, kävijöitä Kesäkurssilla kasvatettuja kankaita, Kangaspuutarhassa ja opiston aulassa, kävijöitä 50 Muu toiminta: 5.2. Keskustan kutojien näyttelyretki Voipaalaan, Sarel-ryijyt kahviossa ja tervehdyskäynti Pellavapäässä, 18 osallistujaa 16.2 Keskustan kutojien retki Satakuntaan, Kokemäen kudonta ja värjäys, Päivin kudepuoti Urjala, Triteks ja Poppanavakka Tampere, 21 osallistujaa Pellavapään kutojien retki Topenolle, Silkkituonti Sorri, osallistujia Alkavan kudontakauden suunnitteluilta Pellavapäässä, osallistujia Suunnitteluiltapäivä uusille ja entisille kutojille Kangaspuutarhassa, 9 osallistujaa Valkeakoski-päivän avoimet ovet Pellavapäässä, osallistujia Pellavapään kutojien opinto- ja hankintaretki Kauhavalle ja Jokipiihin Suomen kädentaidot messumatka Tampereen Pirkkahalliin, 16 osallistujaa Pellavapään joululaulajaiset, osallistujia 17

17 Tietotekniikka Tietotekniikan opetuksessa on edelleen pääpaino tietoyhteiskuntataitojen oppimisessa. Kurssivalikoima on koostunut päiväopetuksena tarjottavista alkeiskursseista (hiiri kurssit ja digikamerakuvat käyttöön) ja taitojen ylläpitämiseen tarkoitetuista kerhoista. Iltaopetuksena on tarjottu kysynnän mukaan vaihtuvia tietyn ohjelmiston tai taidon opettelun tarkoitettuja lyhyempiä kursseja esimerkiksi syksyllä 2008 kurssit uusina kymmensormijärjestelmä ja tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta ilmaisohjelmilla. Erityisesti päiväkurssit ovat olleet suosittuja ja ovatkin olleet käytännöllisesti katsoen täynnä. Atk-kerhot ovat niin suosittuja, että syksyllä 2008 oli perustettava kolmas ryhmä, jotta kaikki halukkaat pääsivät mukaan. Kerhoissa keskitytään ylläpitämään opittuja taitoja mutta opitaan uuttakin osallistujien toiveiden mukaan. Heli Mustonen, Elli Sorsa, Eila Lehto ja Hannele Kalinen ovat aktiivisia kerholaisia Yhteiskunnalliset aineet Yhteiskunnallisten aineiden opinnot koostuvat luennoista, avoimen yliopiston opinnoista ja monipuolisista opiston kursseista kuten historiasta, kirjallisuudesta, kasvatuksesta ja liikunnasta. Ikääntyvien yliopiston luennoilla on käynyt hyvin kuulijoita. Luennoista erityisesti terveysaiheiset luennot ovat olleet kiinnostavia ja saavuttaneet runsaan yleisösuosion Kävelyn kauneus- kävely, retket ja kulkeminen taiteessa Voipaalan toiminnanjohtaja Laura Uimonen, osallistujia Kiinan perinteiset aatteet ja uskonnot, Tutkija Tauno-Olavi Huotari, osallistujia Moderni ihmiskäsitys, FT Petri Räsänen, osallistujia Joutsenen symbolisia merkityksiä kuvataiteessa, FM Jyrki Laukkanen, osallistujia Perintöoikeudellinen suunnittelu, varatuomari Jaana Linna-Laiho, osallistujia Unihäiriöt iäkkäillä, LT, Geriatrian erikoislääkäri Jyrki Rintala, osallistujia Aivoinfarkti, neurologi Jyrki Ollikainen, osallistujia Muistin heikkeneminen - milloin on syytä huolestua? luentoa oli tullut kuulemaan kaikkiaan 230 osallistujaa, niin että viimeksi tulleet jäivät aulan puolelle. Luennoitsijana oli LT, geriatrian erikoislääkäri Jyrki Rintala.

18 Yhteistyöluennoista erilaisten järjestöjen ja seurojen kanssa on ollut kokemusta jo useiden vuosien ajan. Esimerkiksi syksyllä pidettiin Roukon koululla lastenpsykiatri Jari Sinkkosen luento, jonka järjestelyssä olivat mukana Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistys ja Roukon koulu Mitä teet kun sairastut? - kuntoutumismahdollisuudet ja eläketurva Tiedottaja Lea Ala-Mononen, Kela, osallistujia Lastenlääkärin kyselytunti Lastenlääkäri Marianne Marenk, yhdessä MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa, osallistujia Jätehuollon ajankohtaiskatsaus ja keskustelua siitä, miten voit vaikuttaa jätehuoltokuluihisi. Liisa Sivusaari, Kiertokapula Oy, osallistujia Pihasuunnittelun perusteet Puutarhuri Miia Kaihlavirta-Häikiö, Pirkanmaan Martat ry, osallistujia Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun? Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen, yhdessä Roukon koulun ja MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa, osallistujia Ajankohtaista tietoa palveluista, Valkeakosken kaupunki, osallistujia 37 Kotihoidon palvelut ja seniorineuvonta Kotihoidon ohjaaja Katriina Salminen ja terveydenhoitaja Ilona Lepola Kaikki hyöty irti kuulokojeesta, AV-alan yrittäjä Tommi Rantala Sairaan terve elämä, projektipäällikkö, erikoislääkäri Maire Rantala, Sydänyhdistyksen edustaja Hilkka Laakso, projektisihteeri Anna Leimumäki, osallistujia , 23.9., Yksityisteiden hoito ja hallinto, Tieisäntä Teuvo Taura, Metsäkeskus Pirkanmaa, osallistujia 22 Muut luennot: 5.2. Elekieli kommunikoinnissa: Näetkö mitä sanon sinulle? Kouluttaja Laura Benyik, osallistujia Tavoitteellisen kestävyysharjoittelun aloittaminen Liittovalmentaja Ossi Kolehmainen, Valkeakosken Haka, osallistujia Lääkkeiden haitta ja yhteisvaikutukset, professori Heikki Vapaatalo, osallistujia Viisaasti verkossa, Suvi Dunder, MLL Hämeen piiri Avoimen yliopiston opiskelijamäärät ovat vähentyneet koko Suomessa. Tilanne on heijastunut myös opistoomme. Avoimen yliopiston opintotarjonnasta toteutui ainoastaan psykologian perusopinnot. Perinteisten kurssien lisäksi uusina suosittuina kursseina toteutuivat meikkauskurssi ja kehon kieli kommunikoinnissa Lasten ja nuorten taiteen perusopetus Käsityökoulu Käsityökoulun lukuvuoden teema oli Enemmän kuin todellista. Taidesuunnista tutustuttiin erityisesti surrealismiin, jonka myötä opeteltiin näkemään ja kokemaan ympäröivää maailmaa uusin silmin. Tämän teeman kautta oli tarkoitus virittäytyä Valkeakosken asuntomessuille yhteistyössä Kuvataidekoulun kanssa rakennettavaan Taikatilus-projektiin. Kevään lopuksi teimme tutustumiskäynnin asuntomessualueelle. Syksyllä kävimme vielä uudelleen Taikatiluksilla ja aloitimme varsinaisten oppilastöiden tekemisen. Pääteemana olivat mosaiikkityöt, joita tekivät kaikki luokat. Kevätlukukauden opintoretkien lisäksi kävimme Voipaalassa polttamassa savitöitä nuotiossa. Samalla nuotion ääressä paisteltiin makkaroita ja vaahtokarkkeja sekä tutkittiin ympäristöä. Käsityökoulun kevätnäyttelyn avajaisissa ( ) oppilaat esittelivät runsaslukuiselle yleisölle lukukau-

19 19 den aikana tekemiään teoksia mm. huivitanssin ja puukenkäkopistelun merkeissä. Kevätnäyttelyssä jaettiin myös Käsityökoulumme historian ensimmäiset stipendit. Syventävien opintojen stipendin sai Milja Saarinen, joka oli keksinyt asuntomessualueen yhteistyöprojektille nimen Taikatilukset. Muu toiminta: 2.2. Dora Jung pellavan lumo, Vapriikki, Tampere, opintoretki Samuli Heimonen vuoden nuori taiteilija 2008, Tampereen taidemuseo, opintoretki Rapolan linnavuori, Voipaala, opintoretki Käsityökoulun luokat 5-11, opintomatka Helmet -näyttelyyn, Riihimäen lasimuseo ja Italialaiset yöt -näyttelyyn, Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki Luokka 4 osallistui SPR:n joulukuusinäyttelyyn. Valkeakosken seurakuntatalo Luokka 5. oppilaat suunnittelivat ja toteuttivat 4 työpajaa. Työpajat olivat osa Lystilauantai-tapahtumaa. Voipaalan taidekeskus. Valkeakoski. Käsityökoulu kävi retkellä Voipaalassa polttamassa savitöitä nuotiossa. Noora Mäkelä paistoi samalla tulella makkaraa ja vaahtokarkkeja Balettikoulu Balettikoulun opintovuosi sujui perinteisesti yleisen oppimäärän opinnoissa. Edistyneimmillä oppilailla riitti myös peruskoulutuksen ulkopuolisia haasteita, sillä osallistuimme mm. Nokialla järjestettyyn Nuori Kulttuuri - tapahtumaan sekä LAKU- festariin ja pääsimme esittelemään valkeakoskilaista tanssiosaamista. Valtakunnalliseen baletin erikoiskoulutusohjelmaan valittiin lisää oppilaitamme, joten siinä onkin mukana vahva viiden oppilaamme edustus. Kevätnäytös koostui monista pienimuotoisista koreografioista, jotka eivät sitoutuneet yhteiseen teemaan. Näytöksessä nähtiin jo hyvinkin vaativia variaatioita tunnetuista baleteista kuten esim. Prinsessa Ruusunen. Esitykset ja tapahtumat Esityksiä Tanssin Juhla-tapahtumassa Valkeakosken kaupunginteatterissa Esiintyminen Roukon koululla Kevätnäytökset klo 15 ja Esiintyminen LAKU- festarissa Tampereella Esiintyminen UPM:n joulujuhlassa Aitoossa Balettikoulun oppilaita valtakunnallisessa baletin EK-koulutuksessa Lahdessa Balettikoulun oppilaita Nuori Kulttuuri tapahtumassa Nokialla Balettikoulun oppilaita Perpetuum Mobile ry:n balettikurssilla,

20 20 opettajana balettipedagogi Maija Hänninen pääsykoe uusille oppilaille Balettikoulun oppilaita mukana Kuopio Tanssii Ja Soi balettikursseilla pääsykoe uusille oppilaille Balettikoulun oppilaita valtakunnallisessa baletin EK-koulutuksessa Helsingissä Balettikoulun oppilaita mukana Valkeakosken kuvataidekoulun esittelyssä Näyttämömaskikurssi III A, IV ja V luokkien oppilaille Avoimet ovet tunneilla Sanataidekoulu Sanataidekoulussa on toiminut kaksi pajaa Saturnus, 9-12-v ja Kosmos 13-17v. Kirjoittamista pidetään perinteisesti yksinäisenä harrastuksena. Kirjoittamista voi kuitenkin harrastaa myös ryhmässä. Sanataidepajassa on etsitty ideoita teksteihin opettajan avustuksella. Pajassa on pohdittu esimerkiksi, taipuisivatko omat unelmat runoiksi tai voisiko nasevan kannanoton esittää sarjakuvan muodossa. Satunnaisten esineiden avulla voidaan luoda päähenkilö tarinaan, ja tarina voidaan sijoittaa paitsi tuttuihin maisemiin, myös tulevaisuuden avaruuskaupunkiin tai vaikkapa pimeälle keskiajalle. Pajassa kokeillaan monipuolisesti erilaisia tekstityyppejä ja kirjoittamisen lajeja. Välillä pajassa on kirjoitetttu yhdessä esimerkiksi kierrättämällä tarinapaperia kirjoittajalta toiselle. Sanataide on muutakin kuin kirjoittamista: se on myös keskustelua ja suullista improvisaatiota. Sanataidepajassa jokainen kirjoittaja saa palautetta opettajalta ja toisilta kirjoittajilta. Positiivisessa hengessä annettu palaute auttaa kehittymään kirjoittajana. Syksyllä isompien sanataiteilijoiden Kosmos-ryhmässä kirjoitettiin tekstejä arkipäivän peloista. Tekstit lähetettiin tamperelaiselle tanssitaiteilijalle pelkoaiheisen tanssiesityksen materiaaliksi. Kosmos-ryhmän sanataidesyksy huipentui, kun päästiin näkemään valmis esitys. Lukuvuoden aikana Kosmos-ryhmä valmisti antologian Aurinko vaanii ylläsi ja Saturnus-ryhmä antologian Zeköidin väkeä. Muu toiminta: 29.3 Franz Kafkan novelliin Muodonmuutos perustuva elämystila kirjaston satuhuoneessa, Kosmos v 12.4 Retki Voipaalaan, Saturnus 9-12 v 9.12 Retki Tampereelle Tutkivan teatterityön keskukseen tanssiesitystä katsomaan Teatteri-ilmaisun koulu Teatteri-ilmaisun koulussa tuotettiin ennätyksellinen määrä esityksiä keväällä Perinteisesti opetussuunnitelmaan kuuluneen päiväkotinäytelmän lisäksi valmistettiin esitys peruskoulujen kuutosluokkalaisille. Tämän lisäksi tehtiin mittava musikaaliproduktio Kaiken se kestää musikaali rakkaudesta yhteistyössä musiikkiopiston oppilaiden kanssa. Kaikki esitykset nähtiin Valkeakosken kaupunginteatterin isolla näyttämöllä. Yhteistyö teatterin kanssa on ollut merkittävää ja tärkeää teatteri-ilmaisun koulun aktiivisen esitystoiminnan säilyttämisen kannalta. Mainittakoon vielä, että virkeän esitystoiminnan lisäksi teatteri-ilmaisun koulun valmentavat iltapäiväryhmät jatkoivat menestyksellisesti alkanutta toimintaansa Roukon ja Sorrilan kouluilla. Suurin osa teatteri-ilmaisun ryhmistä kokoontui opiston kellarisalissa. Lähes kaikki teatteri-ilmaisun koulun oppilaat esiintyivät teatteriturnajaisissa toukokuun alussa. Tutustumistunti uusille hakeneille oppilaille pidettiin ja

21 21 Ensi-illat: 3.2., 5.2. Koodi, TO3 ryhmä, Valkeakoski-opiston kellarisalissa, Sorrilan, Tietolan ja Roukon kouluilla. Käsikirjoitus Arto Martinheimo ja ohjaus Harri Helminen. Katsojia , 4.3. Riks raks, teatteri-ilmaisun koulun oppilaiden näytelmä Valkeakosken kaupungin teatterin isolla näyttämöllä peruskoulujen 6-luokkalaisille. Esityksiä oli 3. Käsikirjoitus Philip Ridley ja ohjaus Harri Helminen. Katsojia yhteensä n Limppu ja Pullava, TO- ryhmien näytelmä Valkeakosken kaupunginteatterin isolla näyttämöllä päiväkotien 4-vuotiaille lapsille. Käsikirjoitus Edvard Uspenski ja ohjaus Harri Helminen. Katsojia , Kaiken se kestää musikaali, oppilasteatteri Lavattomat (yli 15 v.), Valkeakosken kiopis- kaupunginteatterin isolla näyttämöllä, 3 näytöstä. Näytelmässä oli mukana musiik- ton bändi. Musikaalin yhteydessä äänimieskurssi, jonka vetäjänä toimi Niklas Vainio, Valinor Oy. Käsikirjoitus ja ohjaus Annina Ärölä. Katsojia 460. Muu toiminta: 7.3. Vuonna 85-musikaali, Tampereen työväen teatteri. Ohj. Riku Suokas TI 1 ryhmä Silja Europalla senioriristeilyllä Teatteriturnajaiset, koulun kevätjuhla, Valkeakosken kaupunginteatterissa. Osallistujia n TI2 ryhmä Herityssä saunomassa ja uimassa Lavattomat ryhmä. Helsinki/Linnanmäki Peacock: High School Musical, ohj. Marco Bjurström Pikkujoulut Valkeakoski-opiston kellarisalissa. Osallistujia n Tilauskoulutus Tilauskoulutusyksikön yhteistyö Etelä-Pirkanmaan työvoimatoimiston kanssa jatkui v Toteutimme säännöllisesti sekä Valkeakoskella että Akaassa työnhakijoille tarkoitetun Infon ja Työnhakuasiakirjat kuntoon koulutuksen, joista yhteistyö oli alkanut jo v Toteutimme myös 5 pidempää ohjaavaa työvoimapoliittista koulutusta. Kielikoulutusta järjestimme yritysten ja yhteisöjen tilaamana yhteensä 48 eri kurssia englannin, saksan, ruotsin, venäjän ja ranskan kielissä. Käännöstöitä tehtiin englannin ja ruotsin kielissä. Kielikouluttaja Johanna Garant osallistui Metson kouluttajaseminaariin Tampereella. Etelä-Pirkanmaan kuntien ja kaupunkien henkilöstölle tuotettiin kaikkiaan 44 eri koulutuspäivää. Henkilöstön tietotekniikkakoulutusta toteutettiin 10 eri kurssia. Pitkäkestoisena koulutuksena toteutettiin Valkeakosken kaupungin oppisopimuskoulutuksessa olevien 2 lähihoitajaopiskelijaryhmän tietotekniikan jaksot. Vuonna 2008 koulutettiin kansalais- ja työväenopistojen kurssihallinto-ohjelmaa HelleWiä kaikkiaan 21 koulutuspäivää 17 eri opistossa.

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa VALKEAKOSKI-OPISTO Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen Tampere 8.11.2012 Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi VALKEAKOSKI-OPISTO Toimintamalli

Lisätiedot

Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä.

Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä. SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto 3 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 3 1.2 Sivistystoimen lautakunta 3 2 Tavoitteet ja tulokset 4 3 Opiskelijat ja asiakkaat

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016 Koulutus 2017 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tunnit vähenivät, mutta osallistujamäärä jatkoi kasvuaan vuonna 2016 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGINTEATTERI. Toimintakertomus 2017

VALKEAKOSKEN KAUPUNGINTEATTERI. Toimintakertomus 2017 VALKEAKOSKEN KAUPUNGINTEATTERI Toimintakertomus 2017 Vuosi 2017 Valkeakosken Kaupunginteatterissa Teatterin vuosi 2017 alkoi Suomi 100 hengessä ja kevään ohjelmisto rakennettiin sen mukaisesti. Ohjelmistopolitiikan

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet 22.9.2010 Jyrki Ijäs Valtioneuvoston 5.12.2007 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan: Valtakunnallisen arvioinnin

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Koulutus 2016 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2015 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen antaminen

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014 Koulutus 2015 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014 Tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa annettiin opetusta 6 miljoonaa tuntia 2014 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan oppilaitosten

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi Keravan kuvataidekoulu Lukuvuosi 2016-2017 Opetuspaikat Keravan kuvataidekoulu Paasikivenkatu 5 04200 Kerava Taidepäiväkoti Konsti (kuvismuskarin opetus) Puusepänkatu 3 04200 Kerava Toimisto Paasikivenkatu

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007!

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007! SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto 4 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 4 1.2 Sivistystoimen lautakunta 4 2 Tavoitteet ja tulokset 5 3 Opiskelijat ja asiakkaat

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto Koulutusta yhteistyössä Pieksämäellä Taustaa -Pieksämäellä paljon

Lisätiedot

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki Norja Venäjä REVONTULI- OPISTON RAJANAAPURIT Inari Kolari Muonio Rovaniemi Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Norja Ruotsi Venäjä INARI ON

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus)

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus) Tekijä: Pakkoruotsi.net. Mahdolliset oikaisut: info@pakkoruotsi.net KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus) KIEPO-projektin keskeiset suositukset, sivut 50

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa TULOKSIA Selvitysraportin julkistaminen 20.4.2016 Helsingin kaupungin työväenopisto Leena Saloheimo Vapaa Sivistystyö ry Selvitys

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013 Koulutus 2014 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2013 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2010

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2010 Koulutus 2011 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2010 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella

Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella Annika Anttila: Refuge Kuvat: Sara Hildén -akatemia Tampereen balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff Mitä kysyttiin? 1. Oppilasmäärät 2. Henkilöstömäärät

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin

Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin Posted on 18.12.2013 by Eeva-Liisa Viitala 2 Helsingin yliopiston kirjaston keväällä 2013 eläkkeelle jäänyt ylikirjastonhoitaja

Lisätiedot

Oulun kansalaisopisto

Oulun kansalaisopisto Oulun kansalaisopisto Ylläpitäjänä Oulun Seudun Setlementti ry (OSS ry), perustettu 1944 OSS ry monialainen yhdistys: kansalais-ja kansanopisto sosiaalipalvelut (nuoriso-, monikulttuurisuus-, sovittelutoiminnot,

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7 Henkilöstö Kopio: Seunala, Eija 1/7 Sisällysluettelo Henkilöstö Hallinto Oppilashuolto Orimattilan yhteiskoulu Opettajat Opettajien yhteystiedot Henkilökunta Henkilökunnan yhteystiedot Kopio: Seunala,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Koulutus 2010 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,3 miljoonaa osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. lukio

Munkkiniemen yhteiskoulu. lukio Munkkiniemen yhteiskoulu lukio TERVETULOA MUNKAN LUKIOON! Munkka on moderni yksityiskoulu, jolla on vankat perinteet. Lukiossa on laaja kurssitarjonta ja kattavasti kertauskursseja. Munkka on laatulukio,

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011 Koulutus 2012 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 18.5.2009 1999/nro 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN KESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sivistystoimen lautakunnan alaisen sivistystoimen keskuksen toimintaan

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Marjo Lindgren 14.9.2015 Hämeen parasta kehittämistä! Mikä Sote III- hanke? Jatkoa edellisten valtakunnallisten sotekierrosten valmistelulle Kanta-Hämeen yhteinen tavoite

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Koulutus 2013 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 12 Pirkanmaa 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 12.1. PIRKANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 7 kpl Taajaan asutut: 7 kpl Maaseutumaiset: 8 kpl Pirkanmaa

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Jokaisella on oikeus ja tasaarvoinen

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-ohjelma 2010-2017 lyhyt tausta Kolmas osa opettajista ilmoitti

Lisätiedot

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Opiskelu lukiossa Vaatii hyvän pohjatason äidinkielestä, matematiikasta, ruotsista ja englannista Vaatii itsenäistä otetta opiskeluun ja vastuun

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VUOSIKERTOMUS vuodelta 2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VUOSIKERTOMUS 2/7 I TILAISUUDET 3 A. Kulttuuritoimiston järjestämät tilaisuudet 3 B. Viralliset juhlat 4 C. Yhteistyössä

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi KORKEAKOULUTUS %) vuoden %) vuoden 1 Humanistinen ja kasvatusala 811 795 525-270 -33,9 4 897 4 827 4 990 163 3,4

Lisätiedot

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Kaikki menevät Kiinaan! Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Esityksen kulku Mistä kaikki alkoi Mitä lukioiden Kiina- verkostossa saatiin aikaan Kiinan tarve

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 17.10.2017 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Vanaja Koulutus

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+ ECVET ja Erasmus+ Mika Saarinen CIMO Ammatillinen koulutus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü 2 AMMATTILUKIO Entinen lukiopolku-nimitys Syksystä 2018 alkaen Ammattilukiolla tarkoitetaan lukioopintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Visio: päivälukiolaisilla mahdollisuus sisällyttää lukion oppimäärään

Lisätiedot

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Palvelujohtaja Ari Karimäki

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Palvelujohtaja Ari Karimäki Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 21.8.2017 Palvelujohtaja Ari Karimäki Kulttuuripalvelut sekä liikuntapalvelut lukuina 2017 KULTTUURI- OSALLISTUJIA 9780 VARHAISKASVATUKSESTA (0-6 -VUOTIAAT) PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot