Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen selvityksen ohjausryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen selvityksen ohjausryhmä 13.8.2014"

Transkriptio

1 Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen selvityksen ohjausryhmä

2 Esittäytyminen Pentti Rauhala, s , FT, dosentti, VTM, ak-opettaja, asun Lahdessa, eläkkeelle Työura: alueellisia koulutussuunnittelutehtäviä Satakunnan ja Varsinais- Suomen seutukaavaliitoissa sekä Kuhmoisten kuntasuunnitelma Suunnittelukeskus Oy, kuntasuunnittelukonsultti, Turku Ammattikasvatushallitus, suunnittelija ja tstopäällikkö, Helsinki Yleisten ammattikoulujen liitto ry., tj., Helsinki Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johtaja ja rehtori, Järvenpää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, tj. ja rehtori, Vantaa ja Espoo Kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä: EU, Viro, Tsekki, Etelä-Afrikka (korkeakoulujen laadunvarmistus, oppilaitosjohtaminen) Tampereen yliopiston kasvatustieteen erityisesti ammattikasvatuksen dosentti 1996-

3 Kokemustaustaa päätoimien ohella ja jälkeen Luottamustoimia: Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen pj Korkeakoulujen arviointineuvoston (Opetus- ja kulttuuriministeriö) varapuheenjohtaja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen pj Ammatilliset rehtorit ry:n pj ja Ammatillisten oppilaitosten rehtoriliiton pj Selvitystehtäviä jälkeen: Helsingin kaupungin ammatillisten oppilaitosten uudelleenorganisointi Selvitys Arcadan ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tukipalvelujen yhteistyömahdollisuuksista Helsingin Kalasatamassa FUAS-ammattikorkeakoulujen toimipisterakenteen toiminnallisen ja taloudellisen tehokkuuden arviointi Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen liittoumayhteistyöselvitys Seinäjoen ja Jalasjärven erityinen kuntajakoselvitys: selvitys Jalasjärven aikuiskoulutuskeskuksen liittämisestä Seinäjoen koulutuskuntayhtymään Opetus- ja kulttuuriministeriö: korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen toteutusmalli (yhdessä emeritusprofessori Teuvo Pohjolaisen kanssa)

4 Selvitystyön lähtökohtia Alueen ammatillisen koulutuksen kilpailukyvyn parantaminen Kestävyysvajeesta aiheutuva rahoituksen leikkautuminen, toisaalta nuorisotakuu ja oppivelvollisuuden pidentäminen Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanopäätöksen edellyttämä vahvoihin toisen asteen koulutuksen järjestäjiin perustuva järjestäjäverkon uudistaminen alkaen Ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistaminen alkaen siten, että rahoitus maksetaan ensisijaisesti suorituksista ja tuloksista, ei opiskeluajasta. Rahoituksen määräytymisestä toteutuneen kustannuspohjan perusteella luovutaan, mutta säilyy ylläpitäjäkohtaisena. Kuntalain kilpailuneutraliteettia koskevien uusien säädösten edellyttämä markkinoilla kilpailevan toiminnan yhtiöittäminen (maksullinen palvelutoiminta ja työvoimakoulutus) Koulutuksen merkitys työmarkkinoiden muutokseen vastaajana korostuu Ammatillisen koulutuksen voimassaolevat järjestämisluvat kumotaan, ja uusien järjestämislupien haku käynnistyy vuoden 2015 alussa.

5 OKM:n ohjausryhmän linjaukset järjestäjäverkon uudistamiselle Pääasiassa monialaiset koko ammatillisen koulutuksen palveluvalikoiman kattavat koulutuksen järjestäjät ja toimintaedellytyksiltään vahvat muun muassa aikuiskoulutukseen erikoistuneet koulutuksen järjestäjät. Koulutuksen järjestäjällä tulisi olla palveluvalikoimassaan pääsääntöisesti kaikki koulutusalat. Järjestämislupien myöntämistä arvioidaan kokonaisuutena. Tavoitteena on, että kriteerit liittyisivät alueelliseen ja valtakunnalliseen koulutustarpeeseen, koulutuksen järjestäjän ammatillisiin ja taloudellisiin edellytyksiin sekä riittävään opiskelija- ja väestöpohjaan. Rakenneuudistushankkeen toimikausi on Järjestäjäverkon uudistus voimaan Rahoitusta koskeva hallituksen esitys vuonna 2014 ja voimaan Tutkintojärjestelmää koskeva uudistus voimaan

6 Mitä selvitetään? Ammatillisten oppilaitosten kilpailukykyä, vahvuuksia ja kehittämiskohteita Toiminnan mahdollista päällekkäisyyttä ja yhteistyön tarvetta ja mahdollisuuksia (erikseen nuorten koulutus, aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus ja erilaiset valmentavat koulutukset) Koulutustarpeen ja tarjonnan vastaavuutta olemassa olevan valmiin aineiston ja haastattelujen pohjalta Ammatillisia ja taloudellisia edellytyksiä saada uudet järjestämisluvat (vertailukohtana voi käyttää ammattikorkeakoulujen toimilupien uudistuskriteerejä) Esitetään selvitysmiehen vaihtoehtoiset ehdotukset ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon uudistamisesta

7 Miten selvitetään? Valmiin verkosta saatavan tilastoaineiston analyysi (mm. OPH:n rahoitustilastot, tulosrahoitusindikaattori, Vipunen) Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten toimittama aineisto (tulisi nimetä oppilaitoksesta yhteyshenkilö, jolta voi pyytää tarvittavia aineistotäydennyksiä) Verkkokysely hallitusten jäsenille, ammatillisten neuvottelukuntien jäsenille ja elinkeinoyhtiöille (liitto hoitaa selvitysmiehen laatiman kyselyn lähettämisen ja alkuanalyysin) Yksilö- ja ryhmähaastattelujen aikataulun järjestäminen (liitto hoitaa): toimeksiantajan, kuntajohdon, muiden koulutuksen järjestäjien johto ja rehtorit henkilökohtaisesti, johtoryhmät, henkilöstö- ja opiskelijaedustajat ryhmänä. Johtoryhmien säännönmukaisten kokousten yhteyteen. Samalla selvitysmiehen tutustuminen oppilaitokseen. Selvitysmies ilmoittaa ao. henkilölle elo-syyskuussa sopivat ajankohdat. Selvitysmiehen puhelinhaastattelu rehtorien nimeämille keskeisille työelämäkumppaneille ( ) sekä mahdollisille muille sidosryhmäedustajille, joita ei ole muuten haastateltu

8 Työsuunnitelma 5.8., ja kuntajohtajien ja ohjausryhmän 1.kokous sekä tiedotustilaisuus Elokuu: suunnittelu, verkossa saatavilla olevan tilastoaineiston analyysi, oppilaitosten aineiston toimitus selvitysmiehelle, haastattelujen ja verkkokyselyn haastatteluteemojen laadinta, haastatteluaikataulun sopiminen Elo-syyskuu: toimeksiantajan, kuntajohdon, muiden koulutuksen järjestäjien edustajien sekä rehtorien yksilöhaastattelu, verkkokysely Ekamin, Kvlakk-säätiön ja Harjun hallitusten jäsenille, Kouvolan lasten ja nuorten ltk:lle, oppilaitosten ammatillisille neuvottelukunnille sekä elinkeinoyhtiöille, oppilaitosten johtoryhmien, henkilöstö- ja opiskelijaedustajien haastattelut sekä tutustumiskäynnit oppilaitoksiin Lokakuu: haastattelujen sekä tilasto- ja kyselyaineiston analyysi, väliraportin laadinta, oppilaitosten nimeämien työelämäkumppanien puhelinhaastattelu, kuntajohtajakokous , ohjausryhmän kokous Kotka Ekami Marraskuu: ohjausryhmän palautteen analyysi, ehdotukset järjestäjäverkon uudistamisesta, ohjausryhmän kokous Kouvola akk, käynti ministeriössä Joulukuu: ohjausryhmän kokous Virolahti, Harju, raportin viimeistely, tiedotus Raporttitekstiä tuotetaan koko selvitystyön ajan.

9 Ohjausryhmän kokoukset Ke klo Kouvola KSAO: ohjausryhmän järjestäytyminen, työsuunnitelma to klo 8 Kotka Ekami: nykytilanteen arviointia koskeva väliraportti klo 9 Kouvola AKK: vaihtoehdot järjestäjäverkon uudistamiseksi klo 12 Virolahti Harju: loppuraportin käsittely

10 Haastateltavat Henkilökohtaisesti ( 31 haastattelua): Haminan, Kotkan, Kouvolan ja Virolahden kaupungin/kunnanhallitusten pj:t (4), kuntajohtajat (7), Kouvolan kaupungin lasten ja nuorten palvelujen johto (2), oppilaitosten rehtorit (4), oppilaitosten apulaisrehtorit (5), työpajajohtaja Ekami (1), Kymenlaakson liitto (3), Kaakkois-Suomen ELY-keskus ( 3), Kymenlaakson kauppakamarin tj (1), Kymen yrittäjien tj (1) Ryhmähaastatteluna: (16 haastattelua) Ekamin, Kvlakk:n ja Harjun hallitusten puheenjohtajisto (3), Kouvolan kaupungin lasten ja nuorten lautakunnan pj. ja varapj. (1), oppilaitosten johtoryhmät (4), henkilöstön luottamusmiehet (4) ja opiskelijakuntien edustajat (4) Puhelinhaastatteluna: (18 haastattelua) Rehtorien nimeämät työelämäkumppanit ja mahd. puuttuvat sidosryhmäedustajat ( Harju), Kyamk (Ikonen) Verkkokysely: Ekamin, Kvlakk:n ja Harjun hallitukset, Kouvolan lasten ja nuorten lautakunnan jäsenet, oppilaitosten ammatilliset neuvottelukunnat, Kymenlaakson kauppakamarin osaamisvaliokunta, kuntien elinkeinotoimen johtajat/cursor Oy:n ja Kouvola Innovation Oy:n tj:t

11 Koulutuksen järjestäjiltä ja oppilaitoksilta pyydettävä aineisto (jos tiedot löytyvät laatujärjestelmän seurantaraporteista tai vuosikertomuksista, ei niitä tarvitse toimittaa erikseen) Haminan-Kotkan kk-yhtymän perussopimus ja johtosääntö, Kouvolan Ammatillisen Aikuiskoulutussäätiön säädekirja ja akk:n johtosääntö sekä Harjun oppimiskeskus Oy:n osakassopimus ja yhtiöjärjestys Voimassa olevat OKM:n järjestämislupapäätökset ja ammattitutkintojen järjestämisoikeudet Tuoreet strategiat ja laatujärjestelmien seurantaraportit Esite, tuorein toimintakertomus ja talousarvio 2014 Tilinpäätöstiedot 2011, 2012 ja 2013 siten, että niistä pystytään laskemaan oppilaitoksen toiminnan nettotulos(=tilikauden voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja) % liikevaihdosta ja ennuste nettotuloksen kehityksestä rahoitusleikkaukset huomioon ottaen (jos sellainen on olemassa) Oppilaitoksen kassan riittävyys päivää 2012 ja Kassan riittävyys = 365 päivää X (rahoitusarvopaperit+rahat+pankkisaamiset taseessa/kassasta maksut tilikautena) (ei koske KSAO:a) Oppilaitoksen tulorakenne 2011, 2012, 2013 ja 2014 (TA) jaolla opetus- ja kulttuuriministeriön perus- ja lisäkoulutusrahoitus, työvoimakoulutus, hankerahoitus (EU ym.), työnantajarahoitus ja mahd. opiskelijamaksut sekä muut tulot. Oppilaitoksen investoinnit ja poistot 2011,2012,2013 ja 2014(TA) Investointisuunnitelmat

12 Koulutuksen järjestäjiltä ja oppilaitoksilta pyydettävä aineisto (jos tiedot löytyvät laatujärjestelmän seurantaraporteista tai vuosikertomuksista, ei niitä tarvitse toimittaa erikseen) Oppilaitoksen käytössä olevat tilat m2 erikseen omat ja vuokratut, vuokrattujen tilojen vuosivuokrat Nuorten koulutuksen ensisijaiset hakijat/alpat, tutkintojen määrä ja läpäisyaste Kaksoistutkintojen määrä sekä työpajatoiminnan, ammattistartin ja mamu-koulutuksen opiskelijamäärä 2013 Aikuiskoulutuksen osalta opiskelijatyöpäivät , työvoimakoulutuksen Opalapalaute (kysymys: miten arvioit koulutuksen onnistuneen kokonaisuutena?) , opetushallituksen rahoittaman valmistavan koulutuksen Aipal-palaute (kysymys: miten tyytyväinen olit valmistavan koulutuksen laatuun?), näyttötutkintojen määrä ja niihin valmistavan koulutuksen opiskelijatyöpäivät vuosina , lyhytkestoisen ammatillisia valmiuksia edistävän koulutuksen (mm. sertifikaattikoulutukset) opiskelijatyöpäivät vuosina Nuorten koulutus: INKA-palautejärjestelmän Opalaa/Aipalia vastaava kokonaisarviointi (Ekami ja KSAO; Timo Olli ja Sami Tikkanen sopivat raportoitavan kysymyksen) Oppilaitosten henkilöstön määrä jaoiteltuna kahtena ulottuvuutena erikseen toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oleviin, määräaikaisiin ja osa-aikaisiin sekä erikseen johtoon, opettajiin, muuhun henkilöstöön ja projektihenkilöstöön. Lisäksi henkilötyövuodet yhtenä lukuna kalenterivuodelta 2013, jos tieto on saatavissa.

1. Järjestäjäverkon ja järjestämislupien uudistaminen

1. Järjestäjäverkon ja järjestämislupien uudistaminen OKM/2/591/2015 2 (24) 1. Järjestäjäverkon ja järjestämislupien uudistaminen 1.1 Johdanto Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää toisen asteen koulutuksen järjestäjärakenteen uudistamisen. Uudistuksen

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Neuvottelu- ja valmisteluryhmä 2009 Suomen Kuntaliitto Hämeenlinnan kaupunki Helsinki

Lisätiedot

Ajankohtaista koulutuspolitiikasta Tuovi Manninen/ OAJ AKOLin Aktiiviopet 2014

Ajankohtaista koulutuspolitiikasta Tuovi Manninen/ OAJ AKOLin Aktiiviopet 2014 Ajankohtaista koulutuspolitiikasta Tuovi Manninen/ OAJ AKOLin Aktiiviopet 2014 1 Paljon liikkuvia osia TUTKE Rahoitus Laatu TOKORA Vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus ESR-projeketi Näyttötutkintojärjestel

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN... 1 1.1 Laajentumisen aikaa... 1 1.2 Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin... 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjäverkon uudistamisen tilannekuva

Koulutuksen järjestäjäverkon uudistamisen tilannekuva Koulutuksen järjestäjäverkon uudistamisen tilannekuva Porvoo 25.11.2014 Tarja Koskimäki ylitarkastaja ammatillisen koulutuksen vastuualue Ammatillisen peruskoulutuksen menosäästöt Ammatillisen aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Liite 2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008

Liite 2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008 Liite 1 92 AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008 Ammatillisen aikuiskoulutuksen alueellista keskittämistä pohtivan työryhmän päätösesitys Turun kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 4 2.1 Toimintaympäristön muutokset... 4 2.2

Lisätiedot

Varhaiskasvatus ja opetuspalvelut, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut

Varhaiskasvatus ja opetuspalvelut, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys 30.4.2010 Varhaiskasvatus ja opetuspalvelut, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut Työryhmä 3 Väliraportti Nykytilan kuvaus Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämislupien uudistuksesta taustaa ja tavoitteita

Koulutuksen järjestämislupien uudistuksesta taustaa ja tavoitteita Koulutuksen järjestämislupien uudistuksesta taustaa ja tavoitteita eluvat alueelliset työseminaarit 12.3.2015 Jyväskylä 17.3.2015 Espoo Opetusneuvos Jukka Lehtinen Oppilas- ja opiskeluhuoltolain toimeenpano

Lisätiedot

Parempaa, enemmän ja kovempaa ammattikoulutus tulevaisuuden tekijänä. Mika Tammilehto

Parempaa, enemmän ja kovempaa ammattikoulutus tulevaisuuden tekijänä. Mika Tammilehto Parempaa, enemmän ja kovempaa ammattikoulutus tulevaisuuden tekijänä Mika Tammilehto Minne menet maailma - minne menet Suomi? Globalisaatio talouden painopisteen muutos Aasia talouden veturina, NIC ja

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla 2015 Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla Sisällysluettelo 1 Johdanto UUDISTUA VAI SURKASTUA 1.1 Selvityksen toteutus AMMATILLINEN KOULUTUS SÄÄSTÖKUURILLA 1.2 Muutoksen ajurit

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 1/2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 6 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma...

Lisätiedot

SIVISTYKSEN SIELUNVELJET. Etelä-Pohjanmaan vapaan sivistystyön konsortioselvitys. Maija-Liisa Nyyssölä

SIVISTYKSEN SIELUNVELJET. Etelä-Pohjanmaan vapaan sivistystyön konsortioselvitys. Maija-Liisa Nyyssölä SIVISTYKSEN SIELUNVELJET Etelä-Pohjanmaan vapaan sivistystyön konsortioselvitys Maija-Liisa Nyyssölä 31.05.2011 1 TIIVISTELMÄ Eteläpohjalaisten vapaan sivistystyön oppilaitosten konsortioselvityksen taustalla

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 Hallitus 28.11.2014 Aika Perjantai 28.11.2014 klo 09:30-11:45 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Lackman Taina puheenjohtaja,

Lisätiedot

Aikuisten opiskelumahdollisuudet ja järjestäjäverkko toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Aikuisten opiskelumahdollisuudet ja järjestäjäverkko toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Reijo Raivola Anja Heikkinen Antti Kauppi Pirjo Nuotio Lasse Oulasvirta Risto Rinne Päivi Kamppi Heikki Silvennoinen Aikuisten opiskelumahdollisuudet ja järjestäjäverkko toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

AMMATILLINEN KOULUTUS VARSINAIS- SUOMESSA 2015

AMMATILLINEN KOULUTUS VARSINAIS- SUOMESSA 2015 AMMATILLINEN KOULUTUS VARSINAIS- SUOMESSA 2015 10.12.2011 KM Matti Keskinen HRM Consulting, Toukonkuja 5, 24800 Halikko, FIN www.hrmconsulting.fi, +358 40 486 5011, Y-tunnus 1702820-2 TIIVISTELMÄ Ammatillinen

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

SELVITYS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA

SELVITYS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA Dno 37/041/2013 Monityönantajaisen oppisopimuksen selvitystyöryhmä SELVITYS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA 31.1.2014 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 JOHDANTO... 2 2 USEAN TYÖNANTAJAN

Lisätiedot

Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros. 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros. 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 5.3.2015 PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 KOKOUSAIKA Torstai 5.3.2015 kello 13.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros 11 Kokouksen

Lisätiedot

Educa Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma

Educa Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma Educa Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma Koulutus uudistuu iso laiva käännettäväksi? 25.1.2014 Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Taustalla maailmantalouden

Lisätiedot

Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00. Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa

Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00. Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Kohti yhtenäistä toista astetta. Lukiokoulutuksen järjestäminen Satakunnan koulutuskuntayhtymän alueella

Kohti yhtenäistä toista astetta. Lukiokoulutuksen järjestäminen Satakunnan koulutuskuntayhtymän alueella Kohti yhtenäistä toista astetta Lukiokoulutuksen järjestäminen Satakunnan koulutuskuntayhtymän alueella Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Toisen asteen koulutuksen toimintaympäristön muutos 4 3. Lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot