KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2015"

Transkriptio

1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 01/2015 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no , 5 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Ilmoitusasiat. Tupaantuliaislahja/Jere Malm ja Janina Perälä. Eduskuntavaalit v. 2015/Kunnan ennakkoäänestyspaikat. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valitseminen eduskuntavaaleja varten. Kunnanvaltuuston kokouksen päätöksien laillisuuden tutkiminen ja päätös täytäntöönpanosta. Lausunto Bölen tuulivoimapuiston arviointiohjelmasta.. Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen. Valtuuston kokouskutsutapa vuodelle Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hallintosäännön muuttaminen. Kunnanhallituksen jäsenten ja puheenjohtajien valitseminen. Luettelo valtuustoaloitteista. Kysely sote-uudistuksesta. Kunnanjohtajan päätösluettelo. Kokouksen päättäminen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Timo Hautaviita Jenni Rankaviita Kunnanhallituksen puheenjohtaja Hallintosihteeri JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

2 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita, pj Helena Parkkamäki Soile Luoma Salla-Maaria Yliviitala Erkki Viitikko, II-vpj Laura Rinne Terhi Röksä Petri Ahola Mirja Peräsaari Mikko Savolainen Seppo Tienhaara Jarmo Ohriluoma Marjo Ylikärppä Markku Leppinen Veli-Matti Niemelä, I-vpj Anne Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Jaakko Järvenpää. Merkitään, että poissa oli puheenjohtaja Timo Hautaviita ja hänen tilalla oli henkilökohtainen varajäsenensä Helena Parkkamäki. Kokouksen puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen I-vpj Veli-Matti Niemelä. Poissa oli myös Soile Luoma, jonka tilalla oli hänen henkilökohtainen varajäsen Salla-Maaria Yliviitala. Poissa oli Terhi Röksä ja hänen tilalla oli hänen henkilökohtainen varajäsen Petri Ahola. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Terhi Röksä ja Mirja Peräsaari). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Petri Ahola ja Mirja Peräsaari.

4 4 3 ILMOITUSASIAT. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat päätökset ja tyytyy päätöksiin: - Keva, Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto. - Keva Palkkaperusteinen maksu vuosi Tarkastuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Ely, Kuntouttavan työtoiminnan hakemukset. - Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Ylläpitomaksujen/Palvelutuotteiden hinnat Valtiovarainministeriö, Kuntien harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen myöntäminen vuonna Karijoelle ei myönnetty. - Aluehallintovirasto, Perustoimeentulotukeen maksettavat valtionosuusennakot vuonna Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Hallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Valtiovarainministeriö Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2014.Karijoen osalta muutos euroa. - Etelä-Pohjanmaan liitto, Maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Kristiinankaupunki, Sivistysjohtajan vaalin vahvistaminen. - Kauhajoen kaupunki, Päätös maaseutuasiamiehen viransijaisuuden täyttämisestä. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

5 5 4 TUPAANTULIAISLAHJA/JERE MALM JA JANINA PERÄLÄ. Jere Malm ja Janina Perälä ovat allekirjoitetulla kauppakirjalla ostaneet Vesterbacka 24:50 nimisen tilan Karijoen kunnan Salonkylästä, ( ).Tilalla sijaitsee omakotitalo. Hakijat ovat ryhtyneet käyttämään omakotitaloa pysyvään asumiseen oman ilmoituksensa mukaan Hakijat ovat alle 35-vuotiaita, ensiasunnon ostajia. Em. henkilöt hakevat kunnan myöntämää tupaantuliaislahjaa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ehdot Vanhan talon ja vanhan osakkeen osalta ehtoja muutettu siten, että lähtien tupaantuliaislahjaa myönnetään vanhan talon ja vanhan osakkeen ostajille, jotka muuttavat muualta Karijoen kuntaan. Muutosta sovelletaan vanhojen talojen/vanhojen osakkeiden kauppoihin, jotka on tehty jälkeen. Lisäksi ehtoihin lisättiin lähtien, että muutto vanhaan taloon tai vanhaan osakkeeseen tulee tapahtua 6 kk kuluessa kaupan tekemisestä lukien ellei rakennuksen kunnostustyöt estä muuttoa. Tulkintatapausten välttämiseksi täsmennettiin vanhan asunnon ostaneen muuttamista niin, että muuttamisen täytyy tapahtua ao. asuntoon sekä väestörekisteritietojen mukaan että käytännössä suoraan toisesta kunnasta. Siten esimerkiksi tilapäisesti ennen ostoa vuokralla asuminen Karijoella ei ole mahdollista. Tupaantuliaislahjaa myönnetään myös alle 35 vuotiaalle paikkakuntalaiselle ensiasunnon ostajalle (tulkinta nuoremman puolison iän mukaan). Tupaantuliaislahjan suuruus on enintään 40 % kauppahinnasta.

6 6 Ehdotus: Edellä oleviin perusteisiin viitaten kunnanhallitus päättää myöntää Jere Malmille euroa ja Janina Perälälle euroa tupaantuliaislahjaa em. omakotitalon hankkimista varten. Vanha omakotitalo. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

7 7 5 EDUSKUNTAVAALIT V. 2015/ KUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT. Kunnilla on vastuu ennakkoäänestyspaikoista. Kunnanhallitus päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Vaalilain 9 :n mukaan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on oltava jokaisessa kunnassa vähintään yksi, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys kotimaassa (keskiviikosta tiistaihin). Ehdotus: Kunnanhallitus päättää seuraavaa: Eduskuntavaalit : - ennakkoäänestyspaikkana on kunnanvirasto (keskustoimisto), os. Kristiinantie 3, - aukiolopäivät avoinna: klo klo Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

8 8 6 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUN- NAN VALITSEMINEN EDUSKUNTAVAALEJA VARTEN. Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalilain 15 ). Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa eli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

9 9 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan eduskuntavaaleja varten. Kunnanhallitus yksimielisesti päätti valita seuraavat: Karijoen äänestysalueen vaalilautakunta: Varsinaisiksi jäseniksi: Soile Luoma, Kalervo Uusitalo, Birgit Ojantola, Pentti Haaranoja ja Anna-Kaisa Nikkinen. Puheenjohtajaksi Soile Luoma ja varapuheenjohtajaksi Kalervo Uusitalo. Varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä (=järjestys, jossa he tulevat jäsenten sijaan): Sinikka Eloranta, Mauno Paunikallio, Ville Pihlajaniemi, Pentti Hakamäki, Arja Lyly, Simo Luoma ja Mauno Metsälehto. Myrkyn äänestysalueen vaalilautakunta: Varsinaisiksi jäseniksi: Olli Tasanko, Tuomo Mikkola, Sirkka Ojala, Juhani Yli-Valkama ja Irma Myllykangas. Puheenjohtajaksi: Tuomo Mikkola ja varapuheenjohtajaksi Juhani Yli-Valkama. Varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä (=järjestys, jossa he tulevat jäsenten sijaan): Ilmari Ketola, Unto Kohtala, Paavo Viitasalo, Unto Rintala ja Pirjo H Sandberg.

10 10 Vaalitoimikunta: (laitoksia ja kotiäänestystä varten): Varsinaisiksi jäseniksi: Timo Hautaviita, Veikko Keto ja Pirjo Kohtakangas. Puheenjohtajaksi: Timo Hautaviita ja varapuheenjohtajaksi Veikko Keto. Varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä (=järjestys, jossa he tulevat jäsenten sijaan): Maila Ahtela, Kaisu Viitasalo ja Paavo Viitasalo.

11 11 7 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIEN LAILLISUUDEN TUTKIMINEN JA PÄÄTÖS TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA. Päätökset: 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 46 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 47 Talousarvion toteutuminen 11/ Talousarvio vuodelle 2015/Taloussuunnitelma vuosille Muut mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat. 50 Kokouksen päättäminen Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

12 12 8 LAUSUNTO BÖLEN TUULIVOIMAPUISTON ARVIOINTIOHJELMASTA. Bölen tuulivoimapuisto TIIVISTELMÄ Hankkeen tausta ja kuvaus VindIn Ab Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Bölen kylään Närpiön kaupunkiin. VindIn Ab Oy on ruotsalaisen tuulivoimayhtiön VindIn AB:n tytäryhtiö. Yhtiön tavoitteena on tunnistaa tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita sekä rakentaa ja tuottaa tuulivoimaa Pohjoismaissa. Hankealue sijaitsee Pjelaxin, Bölen, Perälän ja Myrkyn kylien välissä. Kuva Kuva 1. Hankealue sijaitsee Närpiössä, kaakkoon Närpiön kuntakeskuksesta.

13 13 Hankkeen laajuudesta johtuen sen ympäristövaikutukset selvitetään lakisääteisellä YVA-menettelyllä. YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samanaikaisesti menettely lisää kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Tämä dokumentti on tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVAohjelmasta), jossa kuvataan alueen nykyinen maankäyttö ja ympäristö, tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioimiseksi tarvittavat selvitykset sekä se, kuinka selvitykset tullaan toteuttamaan. YVA-ohjelma käsittää myös hankkeen ja sen toteutusvaihtoehtojen kuvauksen, aikataulun sekä kuvauksen siitä, mitä yhteisvaikutuksia tullaan tarkastelemaan. Aikataulu Hankkeen alustavan aikataulun mukaan YVA-menettely ja hankealueen kaavoitus toteutetaan pääosin vuosien 2014 ja 2015 aikana. YVA-ohjelma on nähtävillä kuukauden ajan syksyllä/talvella YVA-selostuksen on suunniteltu olevan nähtävillä keväällä Mikäli tuulivoimapuistolle myönnetään hankkeen edellyttämät luvat aikataulun mukaisesti, voidaan tuulivoimapuiston rakentaminen saattaa päätökseen ennen vuoden 2017 loppua. YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot Vaihtoehto 1 käsittää 29 noin 210 m korkeaa tuulivoimalaa ja 110 kv sähköaseman. Tuulivoimalaitokset yhdistetään toisiinsa kv maakaapelilla ja uudella hankealueelle rakennettavalla 110 kv sähköasemalla. Vaihtoehto 2 käsittää 25 noin 210 m korkeaa tuulivoimalaa ja 110 kv sähköaseman. Tuulivoimalaitokset yhdistetään toisiinsa kv maakaapelilla ja uudella hankealueelle rakennettavalla 110 kv sähköasemalla. Näiden vaihtoehtojen lisäksi tarkastellaan niin kutsuttua nollavaihtoehtoa, ts. tilannetta, jossa hanketta ei toteuteta. Yhteisvaikutusten arviointi Bölen, Pjelaxin, Svalskullan, Gamla Närpesvägenin ja Kristinestad Pohjoisen tuulivoimapuistot saattavat muodostaa yhtenäisen 40 desibelin (A) alueen.

14 14 Tämän vuoksi näiden puistojen vaikutukset tullaan arvioimaan tarkemmin yhteisten melu-, varjostus- ja näkyvyysmallinnusten avulla. Muiden läheisten tuulivoimapuistojen vaikutukset arvioidaan tehtävien tai kyseisten hankeomistajien jo tekemien selvitysten avulla. YVA-KUULUTUS YVA-menettely koskee Vindin Ab Oy:n Bölen tuulivoimapuistohanketta Bölen kylässä Närpiön kaupungissa. Yhtiö suunnittelee tuulivoimalan hanketta Pjelaxin, Bölen, Perälän ja Myrkyn kylien väliselle alueelle. Hankealueen pinta-ala on noin hehtaaria. Hankealue on suurelta osin metsämaata sekä puustoista suota. Lähin asutus on noin 1 km etäisyydellä tuulivoimaloista. Hanke- ja toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu myös sähkönsiirto, maakaapeleita ja teitä. Osana valmistelua on laadittu lain ympäristövaikutusten arvioinnista (468/1994) mukaisesti arviointiohjelma, joka on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Hankkeen toteuttamista varten tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa, poikkeavat toisistaan tuulivoimaloiden määrän osalta. Vaihtoehto 1: Suurempi tuulivoimapuisto Vaihtoehdossa 1 tuulipuisto koostuisi 29 tuulivoimalaitoksesta. Voimalan yksikköteho on 3-5 MW. Tuulivoimalaitoksen kokonaiskorkeus olisi noin 210 metriä. Vaihtoehto 2: Pienempi tuulivoimapuisto Vaihtoehdossa 2 tuulipuisto koostuisi 25 tuulivoimalaitoksesta. Voimalan yksikköteho on3-5 MW. Tuulivoimalaitoksen kokonaiskorkeus olisi noin 210 metriä. Vaihtoehto 0: Niin sanotussa nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta, vastaava sähkömäärä toteutetaan muilla keinoilla. Sähkönsiirto: Tuulivoimalaitokset yhdistetään toisiinsa kv maakaapelilla ja uudella hankealueelle rakennettavalla 110 kv sähköasemalla. Hankealueelta sähkönsiirto on alustavasti suunniteltu tapahtuvan maakaapelilla valtakunnalliseen tai alueelliseen verkkoon.

15 15 Arviointiohjelma julkaistaan verkkosivulla Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 262, VAASA tai sähköpostitse osoitteeseen: Ehdotus: Lausuntona Bölen tuulivoimapuiston YVA-arviointiohjelmasta kunnanhallitus päättää esittää: Hankealueen koillispuolella noin 1 km etäisyydellä hankealueen rajasta on Myrkyn kylän pohjoisosan asutusta. Hankealueen ympäristössä on useita tuulivoimahankkeita. Arviointivaiheessa tulee selvittää tämän hankkeen ja ympäristössä olevien tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset maisemaan, ympäristöön, luontoon, ihmisiin. Voimaloiden yksikköteho on suunnitelmien mukaan 3-5 MW. Yksikkötehon kasvu edellyttää tarkempaa selvitystä melu-/välke-/varjostusvaikutuksista ihmisiin, alueiden käyttöön, elinkeinotoimintaan. Samoin vaikutukset puhelin-, tv-yhteyksiin tulee selvittää. Koska hankkeita on useita vierekkäin niin mm. sähkönsiirrossa siirtolinjojen ym. rakentamisessa tulisi selvittää yhteistyö eri toimijoiden kesken. Arviointiselostuksessa tulee selvittää puiston vaikutukset mm. ihmisiin, maisemaan, alueen käyttöön, yhdyskuntarakentamiseen, elinkeinotoimintaan. Myös vaikutusten seurantaan tulee kiinnittää huomiota. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

16 16 9 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISE- MINEN. KuntaL 64 Kunnan ilmoitukset Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla kunnanvaltuusto päätti, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

17 17 10 VALTUUSTON KOKOUSKUTSUTAPA VUODELLE Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksestaan ilmoittaa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kokouskutsu ja asialista sekä kunnanhallituksen ehdotukset käsiteltävistä asioista lähetetään valtuutetuille kirjallisina, minkä lisäksi kokouskutsu ja asialista julkaistaan kunnan ilmoitustaululla sekä työjärjestyksen 10 :n mukaisesti kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan Suupohjan Sanomissa. Valtuuston kokouksen esityslista/pöytäkirja on luettavissa kunnan www-sivuilla. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

18 18 11 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen puh sähköposti: Kuntalakiin (325/2012) on lisätty säännökset siitä, että valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Lain muutoksella on haluttu vahvistaa sisäisen valvonnan asemaa kuntalaissa ja kuntien hallinnossa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johtamista, ja ne koskevat kaikkia kunta-konsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa, josta kunta vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Liitteenä no 1 on esitys Karijoen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiksi. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Karijoen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet liitteen no 1 mukaisesti. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

19 19 12 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN. Lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh ,sähköposti: Merkitään, että hallintosäännön muutos on liitteenä no 2. Kuntalain 16 :n mukaan kunnan hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Kuntalain 50 :n mukaan valtuusto hyväksyy kunnan hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinnosta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosääntöön on päivitetty mm. kuntalain edellyttämät muutokset koskien kunnan ja kuntakonsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Tarkistettu sääntö tulee voimaan Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Karijoen kunnan hallintosäännön liitteen no 2 mukaisesti. Sääntö tulee voimaan Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

20 20 13 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEEN- JOHTAJIEN VALITSEMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita, pj Helena Parkkamäki Soile Luoma Salla-Maaria Yliviitala Erkki Viitikko, II-vpj Laura Rinne Terhi Röksä Petri Ahola Mirja Peräsaari Mikko Savolainen Seppo Tienhaara Jarmo Ohriluoma Marjo Ylikärppä Markku Leppinen Veli-Matti Niemelä, I-vpj Anne Niemelä Johtosäännön mukaan kunnanhallituksessa on 8 jäsentä ja näillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kahden (2) vuoden toimikaudeksi. Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsisi kunnanhallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä puheenjohtajat vuosiksi Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

21 21 14 LUETTELO VALTUUSTOALOITTEISTA. Lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh , sähköposti: Jätetyt valtuustoaloitteet: 1. Valtuutettu Carita Latikka jätti ( ) kokoomuksen ja sos.dem. ryhmän valtuustoaloitteen valtuustoseminaarien järjestämisestä ajankohtaisista asioista vähintään 4 kpl/vuosi. Seminaareista suunnitelma budjetin laadinnan yhteydessä. 2. Valtuutettu Kalervo Uusitalo jätti ( ) kahdeksan muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen teollisuus/starttihalliyhtiön rakentamiseksi Karijoelle. Halliyhtiö voisi koostua esimerkiksi erikokoisista hallin osastoista, kuitenkin niin, että kunnan omistama esim m² tila olisi muunneltavissa erikokoisiksi starttitiloiksi. 3. Valtuutettu Sami Kaunisto jätti ( ) valtuustoaloitteen kunnan kiinteistöjen pikaiselle kunnostamiselle, ainakin vesikatot, sadevesijärjestelmät. 4. Valtuutettu Jukka Kohtala jätti ( ) kokoomuksen ja sos.dem.ryhmän puolesta valtuustoaloitteen kevyenliikenteen väylän saamiseksi Dagsmarkintien varteen välille mt 663 risteyksestä Santaheinin risteykseen saakka sekä saatava lapsista varoittava merkki ja nopeushidasteet.

22 22 5. Valtuutettu Kalervo Uusitalo jätti ( ) valtuustoaloitteen, jossa hän ehdottaa kunnan ryhtyvän toimenpiteisiin Kristiinankaupungin puolella olevien metsäkiinteistöjen, joista yhdellä sijaitsee mm. Susiluola, myymiseksi idearikkaalle ja kyvykkäälle toimijalle. 6. Valtuutettu Seppo Tienhaara jätti ( ) kolme valtuusaloitetta uusien asukkaiden saamiseksi Karijoen kuntaan. Esittäen 1. tonttikampanja 1 euro/tontti, vesiliittymä 1 euroa ja viemäriliittymä 1 euroa yht. 3 euroa. Kunta varaa euron määrärahan omakotitalon n m2 rakentamiseksi joka myytäisiin, vuokrattaisiin tai vuokra leasing. 2. Jätevesikampanja haja-asutusalueiden liittymisestä kunnalliseen jätevesijärjestelmään, liittymismaksu 500 euroa/kiinteistö tai vesi-/jätevesiyhtymä euroa yhteensä. 3. Lapsiraha korotetaan euroon joka maksetaan vuoden lopussa euroa vuodessa 5 vuoden ajan. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se käsittelee aloitteet seuraavasti: 1. Valtuutettu Carita Latikka jätti ( ) kokoomuksen ja sos.dem. ryhmän valtuustoaloitteen valtuustoseminaarien järjestämisestä ajankohtaisista asioista vähintään 4 kpl/vuosi. Seminaareista suunnitelma budjetin laadinnan yhteydessä.

23 23 Vuoden 2013 aikana järjestettiin kolme seminaaria: aiheena kuntarakennelaki, sote-linjaus, lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta, aiheena uusitutuvat energiat, tuulivoima, aiheena: sote-lausunto, kuntarakenneasiat. Vuoden 2014 aikana keskityttiin talouden tasapainottamisasioihin ja sote-selvityksiin, lausuntoihin. Vuoden 2015 osalta on esillä ainakin kehittämisasiat, sote-, kuntarakenneasiat. Tilanne merkitään tiedoksi. 2. Valtuutettu Kalervo Uusitalo jätti ( ) kahdeksan muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen teollisuus-/starttihalliyhtiön rakentamiseksi Karijoelle. Halliyhtiö voisi koostua esimerkiksi erikokoisista hallin osastoista, kuitenkin niin, että kunnan omistama esim m² tila olisi muunneltavissa erikokoisiksi starttitiloiksi. Asia on ollut keskustelussa lähes vuosittain. Tila pitäisi olla halpa, helposti käytettävissä eri tarkoituksiin, täyttää erilaisten toimintojen asettamat vaatimukset myös normistojen osalta ja että tilan tulisi myös soveltua eri tarkoituksiin ilman kustannusmuutoksia. Pohdinnoissa on yleensä tultu siihen lopputulokseen, ettei tilaa ole järkevää rakentaa etukäteen. Kun tarve tulee, tilaa on saatavissa nopeallakin aikataululla, jolloin ne sopivat po. tarkoitukseen. Taloustilanteen epävarmuus jarruttaa myös yksityisen investointitoiminnan toteuttamista. Samoin kunnankin taloustilanne on huono ja tilanteen epävarmuus on jatkunut jo useita vuosia ja näyttää jatkuvan edelleen.

24 24 Vuoden 2015 talousarviossa on varattu euroa teollisuustiloihin. Hankkeen osalta selvittelyt ovat vielä kesken. Tilanne merkitään tiedoksi. 3. Valtuutettu Sami Kaunisto jätti ( ) valtuustoaloitteen kunnan kiinteistöjen pikaiselle kunnostamiselle, ainakin vesikatot, sadevesijärjestelmät. Valmistelija Heikki Rinta-Hoiska puh Karijoen kunnan hallinnassa on n. kaksikymmentä kiinteistöä tai kiinteistöryhmää, joiden hallinta on jakaantunut eri hallintokunnille. Teknisen toimen budjetissa niistä on seitsemäntoista. Kiinteistöjen huollossa toimivat laitosmiehet ja omalta osaltaan siivoojat. Vaativimmissa huolto- ja korjaustöissä käytetään ulkopuolisten urakoitsijoiden palveluja. Budjettiin varataan vuosittain määräraha niin käyttötalouspuolelle kuin investointipuolelle luvulla kiinteistöille on suoritettu mittavia parannustöitä, keskittyen nimenomaan kiinteistöautomatiikkaan, perustusten kuivattamiseen ja kattojen uusimisiin/korjauksiin, jotka omalta osaltaan lisäävät rakennusten ikää ja käyttömukavuutta. Kiinteistöautomatiikka: Kaukolämpöön liitetyt kiinteistöt. Kattokohteet: mm. vanhainkoti, päiväkoti, Kernonhalli, Punnintien ok talo, paloasema ym. Perustusten kuivaus: mm. vanhainkoti, rivitalot, terveysasema, Kuusela ym.

25 25 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että kuluvan vuoden investointimäärärahojen (vanha kunnantalo, Punninopisto) kiinteistökohtainen toteuttaminen tapahtuu taloustyöryhmän laatiman tärkeysjärjestyksen perusteella. Työryhmä päättää jatkotoimenpiteistä kaikkien kiinteistöjen suhteen. Työryhmään kutsutaan ulkopuolinen asiantuntija. 4. Valtuutettu Jukka Kohtala jätti ( ) kokoomuksen ja sos.dem. ryhmän puolesta valtuustoaloitteen kevyenliikenteen väylän saamiseksi Dagsmarkintien varteen välille mt 663 risteyksestä Santaheinin risteykseen saakka sekä saatava lapsista varoittava merkki ja nopeushidasteet. Kunnanhallitus on ainakin seitsemänä vuotena ( , , , , , ) ja viimeksi esittänyt ELY:lle kevyenliikenteenväylien lisärakentamista Kirkonkylään mm. aloitteessa esitetylle tieosuudelle esitettiin ELY:lle vuosien ohjelmaan otettavaksi ykköshankkeena kevyenliikenteen väylän jatkaminen mt 663 varteen Kirkonkylästä Ylikylään Pantiontien risteykseen saakka. Lisäksi on esitetty kevyen liikenteen väylien jatkaminen Kirkonkylässä Kristiinantie (mt 663) välillä Kaartotie hiihtomajan liittymä ja Dagsmarkintie (pt 17047) alkupää noin 1,1 km. Tienpitoon varattujen määrärahojen vähäisyydestä johtuen rakentamishankkeisiin ei juuri ole käytettävissä määrärahoja.

26 26 Kunnanhallitus tulee edelleen pitämään esillä, että mm. edellä mainitut hankkeet saataisiin toteutetuksi mahdollisimman pian. Edellä olevat toimenpiteet merkitään tietoon saatetuksi. 5. Valtuutettu Kalervo Uusitalo jätti ( ) valtuustoaloitteen, jossa hän ehdottaa kunnan ryhtyvän toimenpiteisiin Kristiinankaupungin puolella olevien metsäkiinteistöjen, joista yhdellä sijaitsee mm. Susiluola, myymiseksi idearikkaalle ja kyvykkäälle toimijalle. Susiluola sijaitsee Vargberget 2:190 tilalla. Tilaan rajoittuu Utskogen 30:18 ja Skogsmattfolk 2:150 nimiset tilat. Tilojen kokonaispinta-ala on 72,23 ha Vargberget 32,93 ha,utskogen 18,94 ha ja Skogsmattfolk 20,36 ha). Tilat sijaitsevat Kristiinankaupungin Lapväärtin kylässä. Tilat sisältyvät Pyhävuoren oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan, jonka Kristiinankaupungin valtuusto on hyväksynyt vuonna Susiluolan alue on kaavoitettu SM merkinnällä muinaismuistoalueeksi, joka on suojeltu muinaismuistolain nojalla. Susivuoren alueella kaavamerkintä on luo (luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue). Susiluola sijaitsee Kristiinankaupungin puolella. Luola sijaitsee Karijoen kunnan omistamalla tilalla. Mikäli kunta myisi alueen, voidaanko sen jälkeen puhua Karijoen Susiluolasta.

27 27 Mikäli joku rakentaisi alueelle, tulisi rakentaminen tapahtua Karijoen alueelle, jolloin se hyödyttäisi Karijokea. Se, että kunta omistaa luolan alueen, ei estä jonkun hyödyntämästä Susiluolaa, mikäli toteuttajalla on tarvittavat resurssit toteuttaa hanketta. Kunta voi kyllä myydä metsäalueet, jättäen itselleen Susiluolan ympäristön, mutta perusteita luola- alueen myymiseksi ei ole. Talouden tasapainottamisryhmässä on tarkoitus käydä läpi myös kiinteistöjen myyntiasia. Edellä oleva merkitään tiedoksi. 6. Valtuutettu Seppo Tienhaara jätti ( ) kolme valtuusaloitetta uusien asukkaiden saamiseksi Karijoen kuntaan. Esittäen 1. tonttikampanja 1 euro/tontti, vesiliittymä 1 euroa ja viemäriliittymä 1 euroa yht. 3 euroa. Kunta varaa euron määrärahan omakotitalon n m2 rakentamiseksi joka myytäisiin, vuokrattaisiin tai vuokra leasing. 2. Jätevesikampanja haja-asutusalueiden liittymisestä kunnalliseen jätevesijärjestelmään, liittymismaksu 500 euroa/kiinteistö tai vesi-/jätevesiyhtymä euroa yhteensä. 3. Lapsiraha korotetaan euroon joka maksetaan vuoden lopussa euroa vuodessa 5 vuoden ajan. Asia on selvitettävänä. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

28 28 15 KUNTAKYSELY SOTE-UUDISTUKSESTA. Kuntaliiton hallitus on päättänyt tehdä kuntakyselyn niistä keskeisistä asioista, jotka ovat sotelakiluonnoksesta annetun lausuntokierroksen jälkeen olennaisesti muuttuneet. Kyselyssä keskitytään sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen rahoitusmalliin ja esityksen taloudellisiin vaikutuksiin sekä sote-alueen kuntayhtymien ja tuotantovastuussa olevien kuntayhtymien hallinto- ja päätöksentekomallien toimivuuteen erityisesti kuntien omistajaohjauksen ja kansanvaltaisuuuden näkökulmasta. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään kuultaessa Kuntaliittoa asiantuntijana sote-uudistuksen eduskuntakäsittelyn aikana. Kuntaliitto tulee myös toimittamaan kyselyn tuloksista eduskunnalle yhteenvedon. Kyselyyn pyydetään vastaamaan mennessä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Kuntaliiton kyselyyn oheisen liitteen no 3 mukaiset vastaukset. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

29 29 16 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen kunnanjohtajan päätösluettelon pykälien /2014 ja 1-2/2015 osalta. Merkitään, että Viljo Kurvinen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

30 30 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo 21:10. Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 4. Valitusosoitus: Valitusosoitus on liitteenä no 5.

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 18/2013

KUNNANHALLITUS No 18/2013 146 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 18/2013 KOKOUSAIKA 05.09.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 250 251 252 253 254 255 256 257

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2012 KOKOUSAIKA 09.07.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 129 130 131 132 133 134 135

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 21/2013

KUNNANHALLITUS No 21/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 21/2013 KOKOUSAIKA 31.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 285 286 287 288 99 289 290 291 100 292

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 07/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 07/2015 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 07/2015 KOKOUSAIKA 23.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 104 105 106 107 108 109

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2015 KOKOUSAIKA 09.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 87 88 89 90 91 21 92 22 93

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 1/2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013 66 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA 04.07.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 196 197 198 199 64 200

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2012 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2012 KOKOUSAIKA 11.06.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 105 106 107 108 37 109 38

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 16/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 16/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2014 KOKOUSAIKA 20.11.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 174 175 176 177 178 179 180

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 20/2013

KUNNANHALLITUS No 20/2013 190 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 20/2013 KOKOUSAIKA 09.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 277 278 279 280 93 281 94 282 94a

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015 70 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA 19.02.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 32 33 34 35 36 37 38 39

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA 22.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 41 13 42 43

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 19/2013

KUNNANHALLITUS No 19/2013 164 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 19/2013 KOKOUSAIKA 24.09.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 263 264 265 266 267 89 268 90 269

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2014 KOKOUSAIKA 17.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 38 39 40 41 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2015 KOKOUSAIKA 04.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 146 147 148

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2013

KUNNANHALLITUS No 16/2013 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 230 231 232 233 75 234 76 235 77

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 17/2014

KUNNANHALLITUS 17/2014 KUNNANHALLITUS 17/2014 Aika Maanantai 22.12.2014 klo 19.36-21.55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot