/ Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Käyttöohjeet. TPS 320i C. MIG/MAG-virtalähde 42,0426,0113,DE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/ Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Käyttöohjeet. TPS 320i C. MIG/MAG-virtalähde 42,0426,0113,DE 005-17072013"

Transkriptio

1 FI / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics TPS 320i C Käyttöohjeet MIG/MAG-virtalähde 42,0426,0113,DE

2 0

3 Tervetuloa TPS 320i C virtalähteen käyttäjäksi DE Johdanto Kiitämme luottamuksestasi tuotteitamme kohtaan. Käyttöohjeiden avulla voit tutustua nopeasti ja tarkasti hankkimasi Fronius-tuotteen monipuolisiin ominaisuuksiin. Tutustu huolellisesti käyttöohjeiden sisältämiin turvallisuusohjeisiin, joita noudattamalla voit varmistaa tuotteen turvallisen, luotettavan ja pitkäaikaisen käytön sekä laadukkaita työtuloksia. 1

4 2

5 Sisällysluettelo DE Turvallisuusohjeet...7 Yleiset tiedot 19 Yleistä Laitteisto Toimintaperiaate MIG/MAG pulssihitsaus ja CMT-hitsaus Käyttökohteet Laitteen varoitusmerkit Laitekomponentit Yleistä Liittimet, säätimet ja mekaaniset komponentit 25 Ohjauspaneeli Yleistä Turvallisuus Ohjauspaneeli Liittimet, kytkimet ja mekaaniset komponentit Virtalähde TPS 320i C Käyttö 31 Syöttövaihtoehdot Yleistä Säätörengas...33 Painikkeet Kosketusnäyttö Näyttö ja tilarivi Näyttö Tilarivi Asennus ja käyttöönotto 37 Vähimmäislaitevaatimukset Yleistä MIG/MAG hitsaus, kaasujäähdytys MIG/MAG hitsaus, vesijäähdytys Ennen asennusta ja käyttöönottoa Turvallisuus Tarkoituksenmukainen käyttö Laitteen sijoitus Verkkoliitäntä Generaattorikäyttö Laitekomponentit Verkkokaapelin liittäminen Yleistä Sallitut syöttöjännitteet ja kaapelimitat Verkkokaapelin liittäminen TPS 320i C virtalähteen käyttöönotto Turvallisuus Yleistä Suositus vesijäähdytteisille sovelluksille Kaasupullon liittäminen Maadoitus Hitsauspolttimen liittäminen Syöttöpyörien asentaminen / vaihtaminen Lankakelan asentaminen

6 Metallirunkoisen kelan asentaminen Langan syöttäminen polttimeen Puristusvoiman säätö Kelajarrun säätö Kelajarrun rakenne Hitsaus 53 MIG/MAG-käyttötilat Yleistä Symbolit ja lyhenteet tahti tahti Erikois 4-tahti MIG/MAG-hitsaus Turvallisuus MIG/MAG hitsaus Virtalähteen päälle kytkeminen Hitsausmenetelmän ja käyttötilan asettaminen Lisäaineen valinta Hitsaus- ja prosessiparametrien asettaminen Suojakaasun asetus MIG/MAG hitsaus Hitsausparametrit MIG/MAG pulssihitsauksen hitsausparametrit...66 MIG/MAG Standard-Synergic hitsauksen parametrit...67 Alaindeksit Prosessiparametrit Hitsauksen aloitus / lopetus...69 Suojakaasun asetus Prosessiohjaus Vastuksen ja induktanssin sovittaminen Komponentit Esiasetukset 77 Esiasetukset Yleistä Kieliasetukset Vianetsintä ja huolto 81 Vianetsintä, viankorjaus Yleistä Turvallisuus Vikatilanteet virtalähde Huolto, kunnossapito ja käytöstä poistaminen Yleistä Turvallisuus Päivittäin kk välein kk välein Laiteohjelmiston päivitys Käytöstä poistaminen Liitteet 87 Tekniset tiedot Erikoisjännite

7 TPS 320i C TPS 320i C nc 575 V TPS 320i C nc TPS 320i C nc MV 95 Varaosaluettelo: TPS 320i C

8 6

9 Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeiden selitys VAARA! Välitön vaara, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia henkilövahinkoja. VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia henkilövahinkoja. HUOMIO! Mahdollinen vaaratilanne, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja. HUOM! Tilanne voi heikentää työtuloksia tai aiheuttaa laitteiston rikkoutumisen. Tärkeää! Käyttövinkit ja muut hyödylliset tiedot. Ei viittaa kuitenkaan vaara- tai vahinkotilanteeseen. Yleistä Tämä laite edustaa viimeisintä teknologiaa ja se on valmistettu hyväksyttyä turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Laitteen virheellinen käyttö voi kuitenkin aiheuttaa - vaaran käyttäjälleen tai kolmannelle osapuolelle, - hitsauskoneen tai jonkin muun laitteen rikkoutumisen, - työn laadun heikkenemisen. Laitteen käyttö-, korjaus- ja huoltohenkilöstön on oman turvallisuuden vuoksi oltava - asianmukaisesti koulutettu, - omattava hitsaustyön osaamista ja - perehdyttävä näihin käyttöohjeisiin ja noudatettava niitä. Käyttöohjeet on pidettävä hitsauslaitteen läheisyydessä. Paikalliset turvallisuusja ympäristönsuojeluohjeet on pidettävä esillä ja niitä on noudatettava. Mahdolliset vaarakohteet on huomioitava. Laitteen turvallisuusohjeiden ja varoituskylttien on oltava ehjiä, hyvin näkyvillä ja luettavissa. Turvallisuus- ja varoituskylttien paikat on esitetty käyttöohjeiden luvussa Yleistä. Poista mahdolliset häiriöt ennen kuin kytket laitteen päälle. Huolehdi turvallisuudestasi! 7

10 Laitteen tarkoituksenmukainen käyttö Laitetta saa käyttää vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Laitetta saa käyttää vain arvokilpeen merkittyyn hitsausmenetelmään. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat muusta tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä. Käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluvat myös - käyttöohjeiden lukeminen ja noudattaminen - turvallisuusohjeiden ja varoitusten lukeminen ja noudattaminen - tarkistus- ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen. Laitetta ei saa koskaan käyttää - putkien sulattamiseen, - paristojen/akkujen lataamiseen, - moottoreiden käynnistämiseen. Laite on suunniteltu käytettäväksi elinkeinoelämässä ja teollisuudessa. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen käytöstä asuinympäristössä. Valmistaja ei myöskään vastaa virheellisistä tai puutteellisista työtuloksista. Käyttöympäristö Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käytöstä tai säilytyksestä muussa kuin tässä määritellyssä ympäristössä. Ympäristön lämpötila: - käyttö: -10 C C - kuljetus ja säilytys: -20 C C Suhteellinen ilmankosteus: - max. 50 % lämpötilan ollessa 40 C - max. 90 % lämpötilan ollessa 20 C Ympäristön ilmassa ei saa olla pölyä, happoja, syövyttäviä kaasuja tai nesteitä, yms. Korkeus merenpinnasta: max m Laitteen omistajan vastuu Laitteen omistaja vastaa siitä, että laitteen käyttäjät ovat - perehtyneet työturvallisuutta ja tapaturman ehkäisyä koskeviin määräyksiin sekä laitteen käyttöön. - lukeneet nämä turvallisuusohjeet ja allekirjoituksellaan vahvistaneet lukeneensa ja ymmärtäneensä ko. ohjeet. - suorittaneet työtuloksille asetettujen vaatimusten mukaisen koulutuksen. Turvallisuusperiaatteiden noudattamista on valvottava säännöllisesti. 8

11 Käyttäjän vastuu Ennen työn aloittamista käyttäjä sitoutuu - noudattamaan työturvallisuuteen ja tapaturman ehkäisyyn liittyviä määräyksiä. - lukemaan käyttöohjeiden turvallisuusohjeita ja varoituksia ja vahvistamaan allekirjoituskella ymmärtäneensä lukemansa. D E Ennen kuin poistut työpaikalta, sinun on varmistettava laitteen ja työpaikan turvallsuus. Verkko Tehokkaat laitteet saattavat suuren virran kulutuksen vuoksi kuormittaa verkkoa. Joidenkin laitetyyppien kohdalla tämä saattaa tarkoittaa: - kytkentärajoituksia - ylimpään sallittuun verkkoimpendanssiin liittyviä rajoituksia *) - vähimmäis-oikosulkutehoon liittyviä rajoituksia *) *) liittymiskohta julkisessa verkossa Ks. tekniset tiedot Näissä tapauksissa laitteen omistajan tai käyttäjän tulee varmistaa, että laitteen liitäntä on sallittu. Asiaa voi tiedustella tarvittaessa paikalliselta sähkölaitokselta. HUOM! Varmista, että virtajohdon liitäntä on maadoitettu. Paikalliset ja kansalliset määräykset saattavat edellyttää vikavirtasuojakytkimen käyttöä liitettäessä laitetta julkiseen sähköverkkoon. Laitteelle suositeltu vikavirtasuojakytkimen tyyppi löytyy teknisistä tiedoista. Vikavirtasuojaus Henkilökohtainen turvallisuus Hitsaustyössä joutuu varomaan erilaisia vaaratilanteita kuten: - kipinää, kuumia metalliosia - valokaaren säteilyä - sähkömagneettisia kenttiä, jotka ovat hengenvaarallisia sydämentahdistinta käyttäville henkilöille. - verkko- ja hitsausvirran aiheuttamia vaaratilanteita - meluhaittaa 9

12 - vaarallisia savukaasuja ja huuruja Hitsauslaitteen käyttäjän on käytettävä: - paloturvallisia, eristäviä, kuivia ja koko vartalon peittäviä, ehjiä suojavaatteita - suojakypärää - housuja ilman kääntölahkeita Suojavarusteisiin kuuluvat myös: - hitsausmaski, joka suojaa UV-säteilyltä, kipinältä ja kuumuudelta. - hitsausmaskin lisäksi suojalasit, joissa on sivusuoja. - tukevat, myös kosteilla paikoilla eristävät jalkineet. - hitsauskäsineet, jotka eristävät sähköä ja suojaavat kuumuudelta. - kuulosuojaimet. Asiattomat henkilöt, erityisesti lapset, eivät saa oleskella laitteen käyttöalueella. Mikäli hitsauspaikalla on muita henkilöitä: - tulisi heitä varoittaa kaikista mahdollisista vaaratilanteista (valokaaren säteily, kipinä, hitsaussavu, meluhaitta, verkko- ja hitsausvirta, yms.), - tulisi heidän käyttää suojaimia tai - hitsauspaikka on eristettävä suojaverholla tai vastaavalla. Melupäästö Laitteen aiheuttama äänitaso on tyhjäkäynnillä ja käytön jälkeisen jäähdytyksen aikana max. <80dB(A) (ref. 1pW) suurimmalla sallitulla kuormituksella (EN ). Hitsauspaikkakohtaiset päästöarvot riippuvat hitsausmenetelmästä, virtalajista, hitsausmateriaalista, hitsattavan kappaleen resonanssista, ympäristöstä, yms. Vaaralliset savukaasut ja huurut Hitsauksessa syntyy vaarallisia kaasuja ja huuruja. Hitsaussavu sisältää aineita, jotka saattavat vaurioittaa sikiöitä ja aiheuttaa syöpää. Älä pidä päätä lähellä hitsaussavua ja kaasuja. Älä hengitä vaarallisia savukaasuja. Savukaasut tulee johtaa pois hitsaustilasta. Työtilassa tulee olla hyvä tuuletus. Jos tuuletus on riittämätön, käytä hengityssuojainta, jossa on erillinen tuloilma. Hitsauksen jälkeen suojakaasupullon venttiili on suljettava tai kaasuverkon syöttö on katkaistava. Epäselvissä tapauksissa mitattuja päästöarvoja tulisi verrata ohjearvoihin. 10

13 Hitsaussavun vaarallisuuteen vaikuttavat seuraavat komponentit: D E - työkappaleeseen käytetyt materiaalit - elektrodit - pinnoitteet - puhdistusaineet, rasvanpoistoaineet, yms. Materiaaleja koskevia turvaselosteita ja valmistajan ohjeita on huomioitava. Työtilassa ei saa pitää liuottimia tai palavia kaasuja. Kipinävaara Kipinä voi aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaran. Histauspaikan lähellä ei saa olla palavia materiaaleja. Palavien materiaalien etäisyys valokaareen on oltava vähintään 11 metriä tai ne on peitettävä palonkestävästi. Hitsauspaikan lähellä on oltava hyväksytty ja tarkistettu palosammutin. Kipinät ja kuumat metalliosat pääsevät myös pienistä raoista ja aukoista lähiympäristöön. Varmista, että hitsauspaikalla ei ole tapaturma- tai palovaaraa. Ei saa hitsata kohteissa, joissa on palo- tai räjähdysvaara eikä myöskään säiliöitä tai putkia, joita ei ole kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaan puhdistettu. Älä koskaan hitsaa säiliöitä, joissa on ollut öljyä, palavaa kaasua, bensiiniä, yms. Verkko- ja hitsausvirran aiheuttamat vaarat Sähköisku on aina vaarallinen ja se voi aiheuttaa kuoleman. Jännitteisiin osiin ei saa koskea. MIG/MAG- ja TIG-hitsauksessa hitsauslanka, lankakela, syöttöpyörät sekä kaikki metalliosat, jotka ovat kosketuksessa hitsauslankaan, ovat jännitteisiä. Aseta langansyöttölaite eristetylle alustalle tai käytä eristettyjä langansyöttölaitteita. Henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi työskentelytilassa on oltava kuiva, eristetty alusta. Alustan tai suojapeitteen on peitettävä kehon ja maan välinen alue kokonaan. Varmista, että kaikki kaapelit ja johdot ovat ehjät, eristetyt ja riittävästi mitoitetut. Löysät liitännät, vaurioituneet tai liian lyhyet johdot tulee vaihtaa uusiin. Älä kietaise kaapelia tai johtoa kehon tai kehon osien ympärille. Hitsauselektrodia (puikko-, volframi-, lankaelektrodi...) ei saa - upottaaa nesteeseen jäähdytettäväksi - koskettaa virtalähteen ollessa päälle kytkettynä. 11

14 Kahden hitsauslaitteen elektrodien väliin voi syntyä kaksinkertainen tyhjäkäyntijännite. Molempien elektrodien samanaikainen kosketus voi aiheuttaa hengenvaaran. Syöttö- ja laitejohdot tulee säännöllisesti tarkistaa sähköalan ammattilaisen toimesta. Laite kytketään vain maadoitettuun verkkoon ja maadoitettuun pistorasiaan. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että laite on kytketty maadoittamattomaan verkkoon tai pistorasiaan. Hitsauskappaleet tulee tarvittaessa maadoittaa. Laitteet, joita ei käytetä, kytketään pois päältä. Kun työskentelet korkeissa paikoissa, käytä asianmukaisia turvavarusteita. Varmista ennen laitteella suoritettavia topimenpiteitä, että pistoke on irrotettu seinärasiasta. Varoituskyltillä estetään pistokkeen seinärasiaan ja laitteen päälle kytkeminen. Laitteen avaamisen jälkeen: - pura varaus kaikista jännitteisistä osista - varmista, että syöttöjännite on katkaistu. Suoritettaessa toimenpiteitä jännitteisillä osilla paikalla täytyy olla toinen henkilö, joka voi tarvittaessa katkaista virran. Epävakaa valokaari Epävakaa valokaari voi aiheuttaa: - palovaaran - työkappaleeseen liitettyjen osien ylikuumenemisen - PE-johtimien rikkoutumisen - laitteen ja muiden sähkölaitteiden rikkoutumisen Varmista, että maadoituspuristin on kiinnitetty kunnolla hitsauskappaleeseen, mahdollisimman lähelle hitsauskohtaa. Varmista, että laite on hyvin eristetty maasta. Käytettäessä sähkökeskusta, 2-pyörän-langansyöttöä, yms. seuraavia seikkoja on huomoitava: Myös käyttämättömän hitsauspolttimen / elektrodipidikkeen elektrodi on jännitteinen. Varmista, että käyttämätön hitsauspoltin / elektrodinpidike on eristetty hyvin. Automaattisilla MIG/MAG sovelluksilla lankatila on eristettävä tynnyristä tai kelasta. 12

15 Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC luokka A: Laitteet täyttävät teollisuusalueilla käytettäville laitteille määritettyjen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien standardien vaatimukset, ne voivat aiheuttaa asuintiloissa johtoja pitkin ja säteilemällä eteneviä häiriöitä. EMC luokka B: Laitteet täyttävät teollisuus- ja asuinalueilla käytettäville laitteille määritettyjen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien standardien vaatimusket. Tämä koskee myös asuinaluetta, joka on liitetty julkiseen pienjänniteverkkoon. EMC luokitus arvokilvessä tai teknisissä tiedoissa. D E EMC-toimenpiteet Päästörajojen noudattamisesta huolimatta on mahdollista, että tietyillä alueilla tai käyttökohteissa ilmenee sähkömagneettisia yhteensopivuusongelmia (esim. herkkien laitteiden tai radio- ja tv-vastaanottimien lähellä). Tällöin laitteen omistaja on velvollinen suorittamaan tarvittavia suojaustoimenpiteitä. Mahdolliset ongelmakohteet ja laitteiden sähkömagneettinen kestävyys tulee tarkistaa ja arvioida kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisesti: - turvalaitteet - verkko-, signaalin- ja datansiirtolaitteet - IT- ja telekommunikointilaitteet - mittaus- ja kalibrointilaitteet Sähkömagneettisia yhteensopivuusongelmia voidaan välttää seuraavilla toimenpiteillä: 1. Syöttöjännite - Mikäli asianmukaisesta verkkoliitännästä huolimatta syntyy sähkömagneettisia häiriöitä, on suoritettava tarvittavat toimenpiteet (esim. sopiva verkkosuodatin). 2. Hitsauskaapelit - mahdollisimman lyhyet - tiivis kaapelointi (myös EMF-ongelmien välttämiseksi) - kaapelointi riittävällä etäisyydellä muista johdoista 3. Potentiaalintasaus 4. Hitsauskappaleen maadoitus - tarvittaessa kondensaattorilla. 5. EMC-suojaus - muut laitteet - koko hitsauslaitteisto 13

16 EMF-toimenpiteet Sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa tuntemattomia terveyshaittoja: - Läheisyydessä oleskelevien henkilöiden terveys, esim. sydämentahdistinta ja kuulolaitetta käyttävien - Jos käytät sydämentahdistinta, keskustele lääkärisi kanssa hitsaustyön tai tilan mahdollisista haittavaikutuksista. - Pidä mahdollisimman paljon etäisyyttä hitsauskappaleihin. - Älä kietaise hitsaus- tai poltinkaapeleita kehosi tai kehon osien ympärille Vaarakohdat Varo käsien, hiusten, vaatteiden tai työkalujen joutumista liikkuvien osien väliin kuten: - ventilaattoreiden - hammaspyörien - pyörien - akseleiden - lankakelojen ja lankojen Älä kosketa pyöriviä hammaspyöriä tai syöttöpyöriä. Suojukset saa poistaa vain huolto- ja korjaustoimenpiteiden ajaksi. Varmista että kaikki suojukset ja sivulevyt ovat käytön aikana asianmukaisesti kiinnitettyinä ja suljettuina. Tapaturmariski nousee, kun lanka tulee ulos polttimesta (käsi, kasvo- ja päävammoja). Pidä poltinta kehostasi poispäin (langansyötöllä varustetut laitteet) ja käytä suojalaseja. Jäähtyvää hitsauskappaletta ei saa koskettaa - polttamisvaara. Jäähtyvästä hitsauskappaleesta voi lähteä hitsauskuonaa irti, minkä vuoksi on huolehdittava suojauksesta ja turvatoimista työstön aikana. Anna hitsauspolttimen ja muiden kuumien laitekomponettien jäähtyä ennen työstämistä. Erityissuojaus hitsauskohteissa, joissa on palo- tai räjähdysvaara. Jos työskentelet paikassa, jossa on sähköiskun vaara, hitsauslaitteessa on oltava S turvamerkintä. Virtalähdettä ei tule pitää sellaisissa tiloissa. 14

17 Ulos tuleva jäähdytysneste voi aiheuttaa palovammoja. Sammuta jäähdytyslaite ennen veden liittämistä. FI Jäähdytysnesteen käsittelyssä tulee huomioida valmistajan turvaohjeita. Laitteen nostamiseen nosturilla saa käyttää vain valmistajan nostokiinnikkeitä. - Kiinnitä nostoketjut tai köydet niille tarkoitettuihin kiinnityspisteisiin. - Nosta laitetta mahdollisimman pystysuorassa. - Irrota kaasupullo ja langansyöttölaite (MIG/MAG- ja TIG-laitteet). Kun kiinnität langansyöttölaitteen puomiin, kiinnitys on eristettävä puomista (MIG/ MAG- ja TIG-laitteet). Mikäli laite on varustettu kantohihnoilla tai kahvalla, se soveltuu vain käsin kuljetettavaksi eikä nosturi-, trukki- tai muuhun nostokuljetukseen. Kaikki laitteen tai komponenttien nostossa käytettävät nostoapuvälineet (ketjut, hihnat, yms.) on säännöllisesti tarkistettava (esim. mekaanisten vaurioiden, syöpymisen tai muiden muutosten varalta). Tarkastusvälien ja laajuuden osalta tulee vähintään noudattaa voimassa olevia kansallisia määräyksiä. Värittömän ja hajuttoman kaasun huomaamaton vuoto käytettäessä adapteriliitintä suojakaasu liitäntään. Adapterin laitteen puoleiset kierteet tulee ennen asennusta tiivistää telfon-nauhalla. Suojakaasupullot Suojakaasupulloissa on painetta, minkä vuoksi ne voivat rikkoutuessaan räjähtää. Suojakaasupullot ovat osaa hitsauslaitteistoa ja niitä tulee käsitellä varovasti. Suojaa tiivistettyä kaasua sisältäviä suojakaasupulloja liialliselta kuumuudelta, iskuilta, hitsauskuonalta, liekeiltä, kipinältä tai valokaarelta. Asenna suojakaasupullo pystysuorassa ja kiinnitä asianmukaisesti. Älä pidä suojakaasupulloa hitsaus- ja sähköpiirien lähellä. Älä koskaan riipusta poltinta suojakaasupulloon. Älä kosketa suojakaasupulloa hitsauselektrodilla. Räjähdysvaara älä käytä paineistettua suojakaasupulloa hitsauksessa. Käytä aina kuhunkin sovellukseen tarkoitettuja suojakaasupulloja ja varusteita (letkut, liittimet, yms.) Suojakaasupullojen ja varusteiden tulee olla moitteettomassa kunnossa. Kun avaat suojakaasupullon venttiilin, käännä kasvosi poispäin. 15

18 Venttiili on suljettava hitsauksen jälkeen. Mikäli suojakaasupulloa ei suljeta, jätä venttiilikorkki paikalleen. Noudata suojakaasupulloista ja varusteista annettuja valmistajan ohjeita sekä kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä. Laitteen sijoitus ja kuljetus Laitteen kaatuminen voi aiheuttaa hengenvaaran! Hitsauslaite on asetettava tukevasti kiinteälle alustalle (kallistuskulma max. 10 ). Tiloissa, joissa on palo- tai räjähdysvaara on noudatettava siitä annettuja kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä. Yristyksen sisäisillä ohjeilla ja valvontatoimenpiteillä varmistetaan, että työskentelypaikka on siistissä järjestyksessä. Laitteen sijoitus ja käyttö arvokilpeen merkityn IP-luokan mukaisesti. Laitteen ympärille on jätettävä 0,5 m ilmatilaa, jolla varmistetaan jäähdytysilman esteetöntä virtausta. Laitteen kuljetuksessa tulee noudattaa voimassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä tapaturman ehkäisyä koskevia määräyksiä. Ennen kuljetusta laitteesta on päästettävä kaikki jäähdytysnesteet pois ja purettava seuraavat komponetit: - langansyöttölaite - lankakela - suojakaasupullo Kuljetuksen jälkeen ja ennen käyttöönottoa laite on tarkistettava silmämääräisesti ja mahdolliset vauriot on korjattava koulutetun huoltohenkilöstön toimesta. Normaalikäyttö Käytä laitetta vain turvalaitteiden ollessa käytössä. Varmista ennen laitteen käynnistystä käyttäjien ja kaikkien kolmansien osapuolten sekä laitteen ja muun omaisuuden turvallisuus. Varmista, että laite toimii moitteettomasti. Puutteellisesti toimivat turvalaitteet on korjattava ennen laitteen käynnistystä. Älä kierrä suojatoimintoja äläkä kytke niitä pois päältä. Varmista ennen laitteen käynnistystä kaikkien henkilöiden turvallisuus. Laite on viikoittain tarkistettava silmämääräisesti vaurioiden ja toimintahäiriöiden varalta. Kiinnitä suojakaasupullo kunnolla ja irrota se ennen nostamista ja nosturikuljetusta. Vain valmistajan suosittelema jäähdytysneste soveltuu ominaisuuksiltaan käytettäväksi laitteissamme. Käytä vain valmistajan suosittelemaa jäähdytysnestettä. 16

19 Alkuperäistä jäähdytysnestettä ei saa sekoittaa muiden valmistajien jäähdytysnesteiden kanssa. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat muiden kuin suositeltujen jäähdytysnesteiden käytöstä. Helposti syttyvä jäähdytysneste on kuljetettava suljetussa alkuperäissäiliössä ja säilytettävä kaukana sytytyslähteistä. Vanha jäähdytysneste tulee hävittää noudattaen kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä. Jäähdytysnestettä koskeva turvaseloste on saatavilla valmistajan kotisivuilla. Tarkista ennen hitsausta jäähdytysnesteen määrä. Huolto ja ylläpito Käytä vain alkuperäisiä vara- ja kulutusosia, sillä vain ne takaavat vaaditun laadun ja kestävyyden. Ilman valmistajan lupaa ei saa tehdä muutoksia laitteiden kokoonpanoon. Epäkunnossa olevat osat on välittömästi vaihdettava. Varaosia tilatessasi ilmoita tarkka sijainti ja varaosanumero, jonka löydät varaosaluettelosta, sekä laitteen sarjanumero. Turvatarkastukset Laitevalmistaja suosittelee tekemään laitteen turvatarkastusta 12 kk välein. Laitevalmistaja myöskin suosittelee virtalähteiden kalibrointia 12 kk välein. Turvatarkastus on suoritettava - laitemuutosten jälkeen - korjaus- ja huoltotoimenpiteiden jälkeen - vähintään 12 kk välein. Tarkastukset suoritetaan kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä noudattaen. Lisätietoja ja ohjeita laitteen tarkastuksesta ja kalibroinnista saa Froniuksen asiakaspalvelusta. Käytöstä poistaminen Hävitä käytetyt osat kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä (2002/96/EY) noudattaen. Määräysten laiminlyönti voi vaarantaa terveyttä ja ympäristöä. 17

20 Turvamerkinnät CE-merkityt laitteet täyttävät kaikki matalajännitteisistä ja sähkömagneettisista laitteista annettujen direktiivien vaatimukset (EN ). CSA-merkityt laitteet täyttävät vastaavien kanadalaisten ja USA-laisten standardien vaatimukset. Tietoturva Käyttäjä vastaa tehdasasetuksiin tehtyjen muutosten tietoturvasta. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat henkilökohtaisten asetusten poistamisesta. Tekijänoikeus Näiden käyttöohjeiden tekijän oikeuden omistaa valmistaja. Teksti ja kuvat ovat painohetkellä voimassa olevia. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Emme vastaa näiden käyttöohjeiden sisällöstä suoraan tai välillisesti aiheutuneista vahingoista. Jos huomaat virheen käyttöohjeissa, ole hyvä ja ilmoita siitä meille. 18

21 Yleiset tiedot

22 Yleistä Laitteisto MIG/MAG-virtalähde TPS 320i C on täysin digitaalinen, mikroprosessoriohjattu invertterivirtalähde, jossa on integroitu 4-pyörän langansyöttö. Modulaarirakenteen ja monipuolisten järjestelmän laajennusmahdollisuuksien ansiosta virtalähteet ovat erittäin monikäyttöisiä. Virtalähdettä ja langansyöttölaitetta ei ole liitetty toisiinsa kaapelilla, joten TPS 320i C soveltuu hyvin mobiilikäyttöön. Toimintaperiaate Hitsausprosessia ohjataan keskitetysti ohjausyksiköllä ja siihen liitetyllä digitaalisella signaaliprosessorilla. Prosessiarvoja mitataan jatkuvasti, jolloin muutoksiin voidaan reagoida välittömästi. Säätöalgoritmien avulla kaikki prosessiarvot voidaan säätää hyvin tarkasti ja samanlaiset hitsaustapahtumat voidaan toistaa yhä uudelleen, mikä takaa hitsausprosessin tarkkuuden, toistettavuuden ja erinomaiset hitsausominaisuudet. MIG/MAGpulssihitsaus ja CMT-hitsaus MIG/MAG pulssihitsaus MIG/MAG pulssihitsaus, jossa virtalähde pulssittaa hitsausvirtaa niin, että lisäainetta siirtyy hitsisulaan pisara kerrallaan. Perusvirran aikana energiaa syötetään vain sen verran, että valokaari pysyy juuri ja juuri vakaana ja hitsauskappaleen pinta lämpenee. Pulssin huippuvirralla saavutetaan lisäaineen pisaran irtoaminen. Tällä menetelmällä hitsauksessa syntyy vain vähän roiskeita ja se takaa tarkat hitsaustulokset pienellä tehoalueella. 21

23 CMT-hitsaus CMT = Cold Metal Transfer CMT-hitsaus on niin sanottu kylmä hitsaus. Digitaalinen prosessiohjaus havaitsee oikosulun ja auttaa irrottamaan sulapisaran vetämällä lankaa takaisin, jopa 90 kertaa sekunnissa. CMT-hitsauksen ominaisuuksiin kuuluvat erittäin vähäinen lämmöntuonti ja ohjattu, pienivirtainen langan siirtyminen. CMT-hitsaus soveltuu: - roiskeettomaan MIG-juottoon - ohutlevyhitsaukseen (vain vähän vääntymiä) - teräksen ja alumiinin liittämiseen (hitsausjuotto) Käyttökohteet Elinkeinoelämässä ja teollisuudessa on lukuisia käyttökohteita näille laitteillle: teräksen ja sinkittyjen levyjen, kromin/nikkelin ja alumiinin manuaali- ja automaattihitsauksessa. Integroidun 4-pyörän langansyöttölaitteen, suuren tehon ja pienen painon ansiosta virtalähde TPS 320i C soveltuu erinomaisesti mobiilikäyttöön rakennustyömaalla ja konepajalla. 22

24 Laitteen varoitusmerkit Verkkojohdoton virtalähde on varustettu varoitusmerkinnöillä ja turvallisuussymboleilla, joita ei saa poistaa tai peittää. Merkinnät ja symbolit varoittavat laitteen virheellisestä käytöstä, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja. *) *) laitteen sisäpuolella Arvokilven turvallisuussymbolit: Hitsaus on vaarallista työtä, jonka tulee täyttää seuraavat perusvaatimukset: - hitsarin riittävä hitsauspätevyys - asianmukaiset suojavarusteet - asiattomien henkilöiden pääsyn estäminen Ennen toimintojen käyttöä käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet, erityisesti turvallisuusohjeet 23

25 Laitekomponentit Yleistä Virtalähteet ovat käytettävissä erilaisilla laitekomponenteilla ja varusteilla. Toimintoja voidaan optimoida kuhunkin käyttökohteeseen sopiviksi helppokäyttötoiminnoiksi. Laitteen kokoonpano (3) (2) (1) (4) (1) Jäähdyttimet lisäksi: (2) Virtalähteet - Histauspoltin - Maa- ja elektrodikaapeli (3) Robottivarusteet - Pölysuodatin (4) Kuljetusvaunu ja kaasupullon - Lisävirtaliittimet pidikkeet 24

26 Liittimet, säätimet ja mekaaniset komponentit

27 Ohjauspaneeli DE Yleistä Tarvittavat hitsausparametrit ovat säätörenkaalla helposti valittavissa ja säädettävissä. Parametrit näkyvät hitsausken aikana näytöllä. Muuttamalla yhtä parametria kaikki muut parametrit säätyvät automaattisesti synergisen toiminnon ansiosta. HUOM! Ohjelmaversiosta riippuen koneessasi olevia toimintoja ei välttämättä ole kuvailtu sellaisenaan tässä käyttöohjeessa. Jotkut toiminnoista saattavat poiketa käyttöohjeesta. Säätimien toimintaperiaate on kuitenkin samanlainen kuin tässä kuvailtu. Turvallisuus VAROITUS! Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet ja erityisesti niiden sisältämät turvallisuusohjeet. 27

28 Ohjauspaneeli AlMg 5 (1) (2) (3) (4) (5) Nro. Toiminto (1) USB-portti USB-liittimen, ulkoisten laitteiden (ilman verkkosyöttöä), yms. liittämiseksi. Tärkeää! USB-liitäntä ei ole galvaanisesti erotettu hitsauspiiristä. Tästä syystä USB-porttiin ei saa liittää muihin laitteisiin sähköisesti liitettyjä laitteita! (2) Säätörengas (pyöritettävä ja painettava) Elementtien valintaan, parametrien säätöön ja listojen skrollaukseen (3) Kosketusnäyttö - virtalähteen käyttö sormenkosketuksella - parametrien näyttäminen - valikkojen navigointi (4) Painike Langansyöttö Kaasu- ja virraton langansyöttö polttimeen (5) Painike Kaasunvirtaustesti Tarvittavan kaasumäärän asetus paineensäätimellä. Painamalla kaasunvirtaustesti-painiketta kaasun virtaus käynnistyy ja kestää n. 30 sekuntia. Painamalla painiketta uudelleen virtaus keskeytyy. 28

29 Liittimet, kytkimet ja mekaaniset komponentit FI Virtalähde TPS 320i C (3) (4) (9) (10) (2) (5) (8) (11) (6) (12) (13) (7) (14) (1) Edestä Takaa (15) (16) Sivulta Nro. Toiminto (1) Hitsauspolttimen liitin (2) (-) Virtaliitin (bajonettiliitäntä): - maakaapelin liittämiseksi (3) Ohjauspaneelin suojalevy (4) Ohjauspaneeli kosketusnäytöllä (5) (+) Virtaliitin (bajonettiliitäntä) (6) SpeedNet-liitin Ulkoisten laitteiden (langansyöttölaite, kaukosäädin, robottiliittymä, yms.) liittämiseksi (7) Vedonpoistajalla varustettu verkkokaapeli 29

30 Nro. Toiminto (8) Virtalähteen virtakytkin (9) Peitelevy Suojakaasu-liitin (TIG) (10) Peitelevy Toinen (-) virtaliitin tai (+) - virtaliitin (11) Peitelevy Ulkoisen tunnistimen liittämiseksi (12) Suojakaasu-liitin MIG/MAG (13) Ethernet-liitin (suojuksella) (14) Peitelevy Toisen SpeedNet-liittimen liittämiseksi (15) Jarrulla varustetun langansyöttölaitteen kiinnike Standardisoitujen langansyöttölaitteiden (max. 16 kg, halkaisija max. 300 mm) kiinnittämiseksi (16) 4-pyörän langansyöttö 30

31 Käyttö

32 Syöttövaihtoehdot DE Yleistä HUOM! Ohjelmaversiosta riippuen koneessasi olevia toimintoja ei välttämättä ole kuvailtu sellaisenaan tässä käyttöohjeessa. Jotkut toiminnoista saattavat poiketa käyttöohjeesta. Säätimien toimintaperiaate on kuitenkin samanlainen kuin tässä kuvailtu. VAROITUS! Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet ja erityisesti niiden sisältämät turvallisuusohjeet. Tietoja syötetään seuraavalla tavalla ohjauspaneliin: - pyörittämällä tai painamalla säätörengasta - painamalla painikkeita - koskettamalla kosketusnäyttöä Säätörengas Pyöritettävä ja painettava säätörengas elementtien valitsemiseen, parametrien säätämiseen ja listojen skrollaukseen. Säätörenkaan pyörittäminen Elementtien valinta näytön pääosassa: - Pyörittämällä rengasta oikealle valitaan seuraava elementti. - Pyörittämällä rengasta vasemmalle valitaan edellinen elementti. - Pystysuoralla listalla valitaan alempi elementti pyörittämällä rengasta oikealle ja ylempi pyörittämällä sitä vasemmalle. Arvojen säätö: - Arvo nousee pyörittämällä rengasta oikealle. - Arvo laskee pyörittämällä rengasta vasemmalle. - Pyörittämällä rengasta hitaasti arvo muuttuu hitaasti, esim. hienosäädössä. - Pyörittämällä rengasta nopeasti arvo muuttuu suuresti. Joidenkin parametrien kohdalla, kuten langansyöttönopeuden, hitsausvirran, valokaaren pituuden korjauksen, yms. muutettu arvo tallennetaan automaattisesti rengasta pyörimällä eli rengasta ei tarvitse enää erikseen painaa. 33

33 Säätörenkaan painaminen Valitut ja merkityt elementit tallennetaan, esim. hitsausparametrien muuttamiseksi. Parametrien tallentaminen. Painikkeet Painamalla painikkeita käynnistetään seuraavia toimintoja: Painamalla langansyöttö-painiketta käynnistyy kaasu- ja virraton langansyöttö polttimeen. Painamalla kaasunvirtaustesti-painiketta käynnistyy kaasun virtaus 30 sekunnin ajaksi. Painamalla painiketta uudelleen kaasun virtaus keskeytyy. Kosketusnäyttö Napsauttamalla näytön painikkeita voidaan - navigoida, - käynnistää toimintoja, - valita vaihtoehtoja. Kosketusnäytöllä valittu elementti merkitään. 34

34 Näyttö ja tilarivi DE Näyttö (1) AlMg 5 (2) (5) (3) (4) Nro. Toiminto (1) Tilarivi sisältää seuraavat tiedot: - valittu hitsausmenetelmä - valittu käyttötila - valittu hitsausohjelma (materiaali, suojakaasu ja langan halkaisija) - ilmenneet virheet - kellonaika ja päivämäärä (2) Vasen palkki sisältää painikkeet: - hitsaus - hitsausmenetelmä - prosessiarvot - laitteen esiasetukset Vasemman palkin painikkeita käytetään koskettamalla näyttöä. (3) Prosessiarvojen näyttö hitsausvirta, hitsausjännite, langansyöttönopeus (4) Pääalue Näytön pääalue näyttää hitsausparametrit, kaaviot, listat ja navigointielementit. Käyttökohteesta riippuen näytön pääalue on jaettu eri osioihin ja elementteihin. Pääaluetta käytetään - säätörenkaalla, - kosketusnäytöllä. (5) Oikea palkki Oikea palkki käytetään vasemmalla palkilla valitusta painikkeesta riippuen seuraavasti: - toimintopalkkina, joka koostuu sovellus- ja toimintopainikkeista - valikkotason 2 navigointiin Oikeaa palkkia käytetään koskettamalla näyttöä. 35

35 Tilarivi (1) (2) (3) (4) Tilarivi on jaettu segmentteihin ja se sisältää seuraavat tiedot: (1) valittu hitsausmenetelmä (2) valittu käyttötila (3) valittu hitsausohjelma (materiaali, suojakaasu ja langan halkaisija) (4) kellonaika ja päivämäärä Mikäli valittu hitsausmenetelmä ei sovellu valittuun hitsausohjelmaan, ilmestyy segmentissä (1) hitsausmenetelmän yläpuolella varoitusmerkki: Jos virheilmoitusta ei kuitata, kyseinen virheilmoitus ilmestyy tilariville. 36

36 Asennus ja käyttöönotto

37 Vähimmäislaitevaatimukset DE Yleistä Käytettävästä hitsausmenetelmästä riippuen seuraavat vähimmäislaitevaatimukset virtalähteelle. MIG/MAG - hitsaus - - virtalähde maakaapeli kaasujäähdytys - MIG/MAG-hitsauspoltin, kaasujäähdys - suojakaasuliitäntä - hitsauslanka MIG/MAG - - virtalähde hitsaus - jäähdytin vesijäähdytys - maakaapeli - MIG/MAG-hitsauspoltin, vesijäähdytys - suojakaasuliitäntä - hitsauslanka

38

39 Ennen asennusta ja käyttöönottoa Turvallisuus VAROITUS! Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet ja erityisesti niiden sisältämät turvallisuusohjeet Tarkoituksenmukainen käyttö Laite on tarkoitettu yksinomaan MIG/MAG-hitsaukseen. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat muusta tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä. Käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluvat myös - käyttöohjeiden lukeminen ja noudattaminen - tarkistus- ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen Laitteen sijoittaminen Virtauslähteen suojausluokka on IP23: - Suojaus estää kiinteitä esineitä (> Ø 12,5 mm) tunkeutumasta laitteeseen. - Roiskevesisuoja (60 pystytasosta) IP23-suojattu laite soveltuu ulkokäyttöön, muttei sovellu käytettäväksi vesisateessa. VAROITUS! Laite voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Laite, korokkeet ja kuljetusvaunut tulee asettaa tasaiselle ja kiinteälle alustalle. Tuuletuskanava on turvallisuuden kannalta tärkeä komponentti. Laitteen sijoituksessa tulee varmistaa jäähdytysilman esteetön virtaus laitteen etu- ja takasivuilla. Aukkoihin ei saa joutua sähköä johtavaa pölyä (esim. hiomapöly). Verkkoliitäntä - Laitteen tarvitsema verkkojännite on merkitty arvokilpeen. - 3 x 575 V verkkojännitteellä toimivia laitteita saa kytkeä vain 3-vaihe-verkkoon, jonka tähtipiste on maadoitettuna. - Mikäli laitetta ei ole varustettu verkkokaapelilla tai -pistokkeella, ne on asennettava maakohtaisten määräysten mukaisesti sähköalan ammattilaisen toimesta. - Tarkemmat tiedot sulakkeista ja verkkokaapelin mitoituksesta löytyvät teknisistä tiedoista. HUOM! Väärin mitoitettu sähköjärjestelmä saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Sähkökomponenttien tulee vastata käytössä olevaa verkkojännitettä. 40

40 Generaattorikäyttö Virtalähde soveltuu generaattorikäyttöön. Tarvittavan generaattoritehon mitoitukseen käytetään virtalähteen suurin sallittu näennäisteho S 1max, joka lasketaan seuraavasti: 3-vaihe-laite: S = I x U x 3 1max 1max 1 1-vaihe-laite: S = I x U 1max 1max 1 I 1max ja U 1 löytyvät arvokilvesta tai teknisistä tiedoista. Tarvittava generaattorin näennäisteho S GEN lasketaan seuraavasti: SGEN = S1max x 1,35 Mikäli ei hitsata täydellä teholla, voidaan käyttää pienikin generaattori. Tärkeää! Generaattorin näennäisteho S GEN ei saa olla pienempi kuin virtalähteen suurin sallittu näennäisteho S 1max! Käytettäessä 1-vaihe-laitteita 3-vaihe-generaattoreilla on huomioitava, että generaattorin ilmoitettu näennäisteho jakaantuu useimmiten generaattorin kolmelle vaiheelle. Lisätietoja yksittäisen vaiheen tehosta saa tarvittaessa generaattorin valmistajalta. HUOM! Generaattorin lähtöjännite ei saa ylittää tai alittaa verkkojännitteen toleranssirajaa. Verkkojännitteen toleranssialue löytyy teknisistä tiedoista. Laitekomponentit Seuraavat luvut sisältävät myös tietoja eri laitekomponenteista kuten: - kuljetusvaunu - jäähdyttimet - langansyöttölaitteen kiinnitys - langansyöttölaite - poltinkaapeli - hitsauspoltin - yms. Tarkemmat tiedot laitekomponenttien asennuksesta ja liitännästä löytyvät kunkin komponentin käyttöohjeista. 41

41 Verkkokaapelin liittäminen Yleistä Mikäli virtalähde toimitetaan ilman verkkokaapelia, ennen asennusta on liitettävä verkkojännitettä vastaava verkkokaapeli. Virtalähde on varustettu vedonpoistajalla, joka on tarkoitettu halkaisijaltaan mm kokoisille verkkokaapeleille. Muun kokoisille verkkokaapeleille tarkoitetut vedonpoistajat on mitoitettava vastaavasti. Sallitut jännitteet ja kaapelimitat Virtalähde Verkkojännite Kaapelin halkaisija USA / Kanada * Eurooppa 3 x 380 V TPS 320i C nc 3 x 400 V AWG 14 4G 2,5 mm² 3 x 460 V TPS 320i C nc MV 3 x 200 V 3 x 230 V * USA / Kanada: Extra-hard usage AWG 10 4G 4,0 mm² 3 x 380 V 3 x 400 V AWG 14 4G 2,5 mm² 3 x 460 V AWG = American wire gauge Verkkokaapelin liittäminen VAROITUS! Oikosulku saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Mikäli johdinholkkia ei käytetä, on olemassa oikosulun vaara, joten kaikki PE- ja vaihejohtimet on varustettava johdinholkilla. HUOM! Verkkokaapelin liittännän saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä noudattaen! Tärkeää! PE-johtimen on oltava mm pidempi kuin vaihejohtimet. 1 Irrota virtalähteen oikea sivulevy. 2 Löysää takalevyn 5 TX25 ruuvia ja irrota levy. 3 Kuori verkkokaapeli 4 Varusta PE-johdin ja vaihejohtimet johdinholkilla. 5 Työnnä verkkokaapeli virtalähteeseen vedonpoistajan läpi. Työnnä verkkokaapeli niin pitkälle, että PE-johdin ja vaihejohtimet voidaan asianmukaisesti liittää verkkokytkimeen. 6 Kiinnitä verkkokaapeli vedonpoistajaan. Kiristysmomentti, 1,2 Nm (TPS 320i C) ja 3,5 Nm (TPS 320i C nc, TPS 320i C MV). 42

42 7 Liitä vaihejohtimet verkkokytkimeen: L3... harmaa L1... musta D E L2... ruskea Kiristysmomentti = 1,5 Nm, TX 15 (TPS 320i C, TPS 320i C nc) Kiristysmomentti = 1,5 Nm, TX 25 (TPS 320i C MV) 8 Liitä PE-johdin suodattimen vapaaseen liittimeen Kiristysmomentti = 1,2 Nm 9 Kiinnitä takalevy 5 TX25 ruuvilla Kiristysmomentti = 3 Nm 10 Kiinnitä virtalähteen oikea sivulevy 43

43 Käyttöönotto TPS 320i C Turvallisuus VAROITUS! Sähköisku voi tappaa. Jos laite on asennuksen aikana kytkettynä verkkoon, on olemassa onnettomuusvaara. Laitteeseen liittyviä toimenpiteitä saa suorittaa vain silloin kun: - verkkokytkin on O-asennossa - verkkokaapeli on irrotettu pistokkeesta Yleistä TPS 320i C virtalähteen käyttöä kuvaillaan käyttäen manuaalista, kaasujäähdytteistä MIG/MAG sovellusta. Suositus vesijäähdytteisille sovelluksille - käytä kuljetusvaunua PickUp aseta jäähdytin kuljetusvaunulle PickUp asenna virtalähde TPS 320i C jäähdyttimen yhteyteen - käytä vain ulkoisella vesiliitännällä varustettuja vesijäähdytteisiä hitsauspolttimia - liitä hitsauspolttimen vesiliittimet suoraan jäähdyttimeen Kaasupullon liitäntä VAROITUS! Kaasupullo voi kaatua ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja. Aseta kaasupullo tasaiselle ja kiinteälle alustalle ja kiinnitä se turvallisesti paikalleen. Noudata kaasupullovalmistajan ohjeita. 1 Aseta kaasupullo tasaiselle ja kiinteälle alustalle 2 Kiinnitä pullo remmillä pullon yläosasta (ei kaulasta) 3 Poista kaasupullon korkki 4 Avaa lyhyesti pullon venttiili poistaaksesi pölyä venttilin suuaukon ympäriltä 5 Tarkista painesäätimen tiiviste 6 Ruuvaa painesäädin kaasupulloon kiinni ja kiristä 7 Painesäädin liitetään suojakaasuletkulla virtalähteen suojakaasuliittimeen Suojakaasuletkun liittäminen TPS 320i C virtalähteeseen 44

44 Maadoitus 1 Työnnä maakaapeli (-)-virtaliittimeen ja lukitse se 2 Liitä maakaapelin toinen pää hitsauskappaleeseen D E 1 Maakaapelin liittäminen TPS 320i C virtalähteeseen Hitsauspolttimen liittäminen 1 Tarkista, että kaikki kaapelit, johdot ja poltinkaapelit ovat ehjät ja asianmukaisesti eristetyt. 2 45

45 Syöttöpyörien asennus/vaihto Optimaalisen langansyötön varmistamiseksi syöttöpyörien tulee soveltua langan vahvuuteen ja materiaaliin. Tärkeää! Käytä vain lankaelektrodiin soveltuvia syöttöpyöriä. Tietoa käyettävistä syöttöpyöristä ja niiden soveltuvuudesta löytyy varaosaluettelosta. HUOMIO! Auki singahtavat syöttöpyörien pitimet voivat aiheuttaa vahinkoja. Varo sormia vipua avattaessa

46 Lankakelan asentaminen HUOMIO! Varo, ettei lankakela pääse purkautumaan. Kelaa kiinnitettäessä langan päästä on pidettävä tiukasti kiinni. D E HUOMIO! Kelan putoaminen voi aiheuttaa vahinkoja. Varmista, että kela istuu kunnolla pitimessä. HUOMIO! Kelan putoaminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkohja ja toimintahäiriöitä. Aseta kelan kiristysrengas aina oikein päin (vasemmassa kuvassa kuvatulla tavalla). 1 47

47 1 2 2 Metallirunkoisen kelan asentaminen HUOMIO! Varo, ettei lankakela pääse purkautumaan. Kelaa kiinnitettäessä langan päästä on pidettävä tiukasti kiinni. HUOMIO! Kelan putoaminen saattaa aiheuttaa vahinkoja. Varmista, että kela istuu kunnolla pitimessään. HUOM! Käytä metallirunkoisia keloja ainoastaan mukana toimitetun adapterin kanssa! HUOMIO! Kelan putoaminen saattaa aiheuttaa vahinkoja. Aseta kela adapterin päälle siten, että kelan säleet asettuvat oikein adapterin ohjausuriin. HUOMIO! Kelan putoaminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkohja ja toimintahäiriöitä. Aseta kelan kiristysrengas aina oikein päin (vasemmassa kuvassa kuvatulla tavalla)

48 Langan syöttäminen polttimeen HUOMIO! Varo, ettei lankakela pääse purkautumaan. Lankaa syötettäessä 4-pyörän syöttölaitteeseen langan päästä on pidettävä tiukasti kiinni. D E HUOMIO! Terävä langanpää saattaa vaurioittaa poltinta. Poista purse langanpäästä, ennen kuin syötät sen polttimeen HUOMIO! Sähköisku ja polttimesta tuleva lanka voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja. - Pidä poltinta poispäin itsestäsi. - Älä osoita polttimella muita henkilöitä kohti. - Polttimen liipaisinta painettaessa on varmistettava, että lanka ei kosketa sähköä johtavia tai maadoitettuja osia. 4 49

49 Puristusvoiman säätö HUOM! Säädä puristusvoima siten, että lanka kulkee hyvin, muttei väänny. 1 Puristusvoiman U-ura pyörät ohjearvot Teräs 4-5 CrNi 4-5 Täytelanka 2-3 Kelajarrun säätö HUOM! Säädä kelajarrua siten, ettei kela jää pyörimään hitsauksen loputtua

50 Kelajarrun rakenne VAROITUS! Virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavia henkilö- ja aineellisia vahinkoja. - Älä pura kelajarrua. - Huolto- ja korjaustyöt saa suorittaa vain valtuutettu ammattilainen. Kelajarru on vain koottuna saatavilla. Oheinen kuva on vain tiedoksi! D E 51

51 52

52 Hitsaus

53 MIG/MAG-käyttötilat Yleistä VAROITUS! Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet ja erityisesti niiden sisältämät turvallisuusohjeet. Asetukseen, säätöalueeseen ja mittayksikköihin liittyviä tietoja löytyy asetusvalikosta. Symbolit ja lyhenteet Paina polttimen liipaisinta Pidä liipaisinta painettuna Päästä liipaisin GPr Kaasun esivirtausaika I-S Aloitusvirta: hitsauksen alussa perusaine kuumenee nopeasti suuresta lämpöhävikistä huolimatta SL Virranlasku: aloitusvirta laskee tasaisesti hitsausvirran tasoon ja hitsausvirta lopetusvirran tasoon I Hitsausvirta: hitsauskessa käytettävä virta I-E Lopetusvirta: estetään ylikuumeneminen hitsauksen lopussa sekä hitsipalon laskeminen. GPo Kaasun jälkivirtausaika 55

54 + + 2-tahti 2-tahti toiminto soveltuu - silloitushitsaukseen - lyhyiden palkojen hitsaamiseen - automaatti- ja robottihitsaukseen + I GPr I GPo t 4-tahti 4-tahti-toiminto sopii pitkien palkojen hitsaamiseen. I GPr I GPo t 56

55 Erikois 4-tahti Erikois 4-tahti toiminto on tarkoitettu alumiinin hitsaukseen. Erityisesti alumiinin hitsaukseen sovitetulla hitsausvirralla varmistetaan hyvä lopputulos. D E + + I GPr I-S SL I SL I-E GPo t 57

56 MIG/MAG-hitsaus Turvallisuus VAROITUS! Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet ja erityisesti niiden sisältämät turvallisuusohjeet VAROITUS! Sähköisku voi tappaa. Jos laite on asennuksen aikana kytkettynä sähköverkkoon, on olemassa onnettomuusvaara. Laitteeseen liittyviä toimenpiteitä saa suorittaa vain silloin kun: - virtakytkin on O-asennossa - virtakaapeli on irrotettu pistokkeesta MIG/MAG Tässä luvussa esitetään seuraavat vaiheet: hitsaus - Virtalähteen päälle kytkeminen - Hitsausmenetelmän ja käyttötilan asettaminen - Lisäaineen valinta - Hitsaus- ja prosessiparametrien asetus - Suojakaasun asetus - MIG/MAG-hitsaus HUOM! Käytettäessä jäähdytintä on noudatettava jäähdyttimen käyttö- ja turvallisuusohjeita. Virtalähteen päälle kytkeminen 1 Liitä verkkokaapeli. 2 Kytke virtakytkin I-asentoon. Hitsauslaitteeseen integroitu jäähdytin käynnistyy. 58

57 Hitsausmenetelmän ja käyttötilan asettaminen Hitsausmenetelmän asetus AlMg 5 DE Napsauta vasemmassa palkissa painiketta Hitsausmenetelmä. 2 Napsauta oikeassa palkissa painiketta Menetelmä. Näytölle ilmestyvät käytettävissä olevat hitsausmenetelmät: - Synerginen MIG/MAG pulssihitsaus - MIG/MAG Standard-Synergic hitsaus 3 Valitse hitsausmenetelmä. Käyttötilan asettaminen AlMg Napsauta oikeassa palkissa painiketta Käyttötila. 59

58 Näytölle ilmestyvät käytettävissä olevat käyttötilat: - 2-tahti - 4-tahti - Erikois 4-tahti 5 Valitse käyttötila. Lisäaineen valinta AlMg 5 AlMg Napsauta vasemmassa palkissa painiketta Hitsausmenetelmä. 2 Napsauta oikeassa palkissa painiketta Lisäaine. Näytölle ilmestyvät käytettävissä olevat lisäaineet. 3 Napsauta painiketta Materiaaliasetusten muokkaus. Assistentti siirtyy ensimmäiseen vaiheeseen: 60

59 AlMg 5 FI AlMg 5 4 AlSi Valitse lisäaine pyörittämällä säätörengasta. 5 Napsauta painiketta Seuraava tai paina säätörengasta. Lisäaine-assistentti siirtyy seuraavaan vaiheeseen: AlMg 5 AlMg Valitse langan halkaisija pyörittämällä säätörengasta. 7 Napsauta painiketta Seuraava tai paina säätörengasta. Lisäaine-assistentti siirtyy seuraavaan vaiheeseen: 61

60 AlMg 5 AlMg Valitse suojakaasu pyörittämällä säätörengasta. 9 Napsauta painiketta Seuraava tai paina säätörengasta. Vahvistus ilmestyy näytölle: AlMg 5 AlMg Napsauta painiketta Tallenna tai paina säätörengasta. Asetettu hitsausohjelma tallennetaan ja näytölle ilmestyvät käyettävissä olevat lisäaineet. 62

61 Hitsaus- ja Hitsausparametrien asetus prosessiparametrien asettaminen AlMg 5 DE Napsauta vasemmassa palkissa painiketta Hitsaus. 2 Valitse hitsausparametri pyörittämällä säätörengasta. 3 Valitse parametri painamalla säätörengasta. Parametriarvo näkyy vaakasuorassa palkissa: 4 esim. parametri langansyöttö Valittu parametri on nyt säädettävissä. 4 Säädä parametri pyörittämällä säätörengasta. Parametrin arvo tallennetaan välittömästi. Jos synergisessä hitsauksessa muutetaan parametrit langansyöttö, levyn vahvuus hitsausvirta tai hitsausjännite, muut parametrit säätyvät automaattisesti. 5 Hitsausparametri-valikkoon pääsee painamalla säätörengasta. 63

62 Prosessiparametrien asetus AlMg Napsauta vasemmassa palkissa painiketta Prosessiparametrit. Käytettävissä olevat prosessiparametrit tulevat näkyviin. 7 Valitse prosessiparametriryhmä Hitsauksen aloitus/lopetus: Aloitusvirta Aloitus Valokaaren pituuden korjaus Slope 1 Slope 2 Lopetusvirta Lopetus Valokaaren pituuden korjaus Langan takaisinveto Suojakaasu-asetus: - Kaasun esivirtaus - Kaasun jälkivirtaus Prosessinohjaus - Tunkeuman hallinta Vastuksen ja induktanssin sovittaminen Komponentit - Jäähdytin käyttötila - Suodatusaika virtausvahti - Langansyöttönopeus 8 Valitse haluttu parametri pyörittämällä säätörengasta. 9 Paina säätörengasta. 10 Säädä parametri pyörittämällä säätörengasta. 11 Tallenna muutettu parametri painamalla säätörengasta. 64

63 Suojakaasu 1 Avaa kaasupullon venttiili. 2 Paina kaasunvirtaustesti-painiketta. Kaasun virtaus käynnistyy. DE 3 Kierrä painesäätimen alapuolella olevaa ruuvia, kunnes manometrissa näkyy oikea suojakaasun määrä. 4 Paina kaasunvirtaustestipainiketta. MIG/MAG hitsaus AlMg Napsauta vasemmassa palkissa painiketta Hitsaus. HUOMIO! Sähköisku ja polttimesta tuleva lanka voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja. Kun käytät poltinta - pidä sitä itsestäsi poispäin, - älä osoita poltinta muita ihmisiä kohti, - varmista, että lankaelektrodi ei kosketa sähköä johtavia tai maadoitettuja osia (esim. kotelo, yms.). 2 Paina polttimen liipaisinta ja aloita hitsaus. Jokaisen hitsaustapahtuman jälkeen tallennetaan käytössä olevat hitsausvirran, hitsausjännitteen ja langansyöttönopeuden arvot, näytöllä näkyy teksti HOLD. HUOM! Säädettyjä hitsausparametreja (esim. langansyöttölaitteesta tai kaukosäätimestä) ei voida muuttaa esim. virtalähteen ohjauspaneelista. 65

64 Hitsausparametrit Synerginen MIG/MAG pulssihitsaus Hitsaus-painikkeen kautta voidaan asettaa seuraavat synergisen MIG/MAG pulssihitsauksen parametrit: Virta 1) Yksikkö Säätöalue A riippuu valitusta hitsausmenetelmästä ja -ohjelmasta Ennen hitsauksen aloitusta asetetuista parametreista laskettu automaattisesti näkyviin. Hitsauksen aikana näytetään todellinen arvo. Jännite 1) ohjearvo tulee Yksikkö Säätöalue V riippuu valitusta hitsausmenetelmästä ja -ohjelmasta Ennen hitsauksen aloitusta asetetuista parametreista laskettu ohjearvo tulee automaattisesti näkyviin. Hitsauksen aikana näytetään todellinen arvo. Levyn vahvuus 1) Yksikkö mm Säätöalue 0,1-30,0 mm 2) Langansyöttönopeus 1) Yksikkö m/min ipm. Säätöalue 0,5 - max. 2) 19,69 - max 2) Valokaaren pituuden korjaus Säätöalue Tehdasasetus 0 - lyhyempi valokaari 0 keskipitkä valokaari + pidempi valokaari Huippuvirran säätö / kaarivoiman korjaus Säätöalue Tehdasasetus 0 - pieni irrotusteho 0 keskivälillä oleva irrotusteho + suuri irrotusteho 66

65 MIG/ MAG Standard- Synergic hitsaus Hitsaus-painikkeen kautta voidaan asettaa seuraavat MIG/MAG Standard Synergic hitsauksen parametrit: Virta 1) Yksikkö Säätöalue A riippuu valitusta hitsausmenetelmästä ja -ohjelmasta Ennen hitsauksen aloitusta asetetuista parametreista laskettu ohjearvo tulee automaattisesti näkyviin. Hitsauksen aikana näytetään todellinen arvo. Jännite 1) Yksikkö Säätöalue V riippuu valitusta hitsausmenetelmästä ja -ohjelmasta Ennen hitsauksen aloitusta asetetuista parametreista laskettu ohjearvo tulee automaattisesti näkyviin. Hitsauksen aikana näytetään todellinen arvo. Levyn vahvuus 1) Yksikkö mm in. Säätöalue 0,1-30,0 mm 2) 0,004-1,18 2) Langansyöttönopeus 1) kovemman ja vakaamman valokaaren aikaansaamiseksi Yksikkö m/min ipm. Säätöalue 0,5 - max. 2) 19,69 - max 2) Valokaaren pituuden korjaus Säätöalue Tehdasasetus 0 - lyhyempi valokaari 0 keskipitkä valokaari + pidempi valokaari Huippuvirran säätö / kaarivoiman korjaus Vaikutetaan oikosulkuvirtaan metallisulan siirtyessä hitsisulaan Säätöalue Tehdasasetus 0 - kovempi ja vakaampi valokaari 0 keskivälillä oleva valokaari + pehmeä ja vähäroiskeinen valokaari 67

66 Alaindeksit 1) Synerginen toiminto Muuttamalla yhtä parametria muutkin parametrit säätyvät automaattisesti synergisen toiminnon ansiosta. Todellinen säätöalue riippuu käytetystä virtalähteestä ja langansyöttölaitteesta sekä hitsausohjelmasta. 2) Todellinen säätöalue riippuu valitusta hitsausohjelmasta. 3) Suurin arvo riippuu käytetystä langansyöttölaitteesta. 68

67 Prosessiparametrit DE Valikko Prosessiparametrit sisältää seuraavat vaihtoehdot: Hitsauksen aloitus/lopetus Suojakaasun asetus Prosessinohjaus Vastuksen ja induktanssin sovittaminen Komponentit Hitsauksen aloitus / lopetus Seuraavat prosessiparametrit ovat käytettävissä hitsauksen aloitukseen ja lopetukseen: Aloitusvirta Aloitusvirran asettamiseen MIG/MAG-hitsauskessa (esim. alumiinihitsauksessa) Yksikkö % (hitsausvirrasta) Säätöalue Tehdasasetus 135 Aloitus Valokaaren pituuden korjaus Yksikkö % (hitsausjännitteestä) Säätöalue Tehdasasetus 0 - lyhyempi Valokaari 0 keskipitkä valokaari + pidempi valokaari 69

68 Slope 1 Asetetaan aika, jonka kuluessa aloitusvirta laskee tai nousee hitsausvirran tasoon. Yksikkö s Säätöalue 0-9,9 Tehdasasetus 1 Slope 2 Asetetaan aika, jonka kuluessa hitsausvirta laskee tai nousee lopetusvirran tasoon. Yksikkö s Säätöalue 0-9,9 Tehdasasetus 1 Lopetusvirta 10 estetään ylikuumeneminen hitsauksen lopussa ja 11 kraaterin täyttäminen Yksikkö % (hitsausvirrasta) Säätöalue Tehdasasetus 50 Lopetus Valokaaren pituuden korjaus Yksikkö % (hitsausjännitteestä) Säätöalue Tehdasasetus 0 - lyhytempi valokaari 0 keskipitkä valokaari + pidempi valokaari Langan takaisinveto Riippuu hitsauspolttimen varustuksesta. Yksikkö - Säätöalue 0-10 Tehdasasetus 0 70

69 Suojakaasun asetus Suojakaasun asetukseen on käytettävissä seuraavat prosessiparametrit: Kaasun esivirtausaika Asetetaan suojakaasun esivirtausaika ennen valokaaren syttymistä. Yksikkö Säätöalue 0-9,9 Tehdasasetus 0,1 s Kaasun jälkivirtausaika Asetetaan suojakaasun jälkivirtausaika valokaaren sammuttua. D E Yksikkö s Säätöalue 0-9,9 Tehdasasetus 0,5 Prosessinohjaus Prosessinohjaukseen on käytettävissä seuraavat prosessiparametrit: Tunkeuman hallinta Asetetaan langansyöttönopeuden suurin sallittu muutos pitääkseen tunkeumaa vakaana tai tasaisena, kun vapaalangan pituus vaihtelee. Parametri on käytettävissä vain virtalähteen PMC (Puls Multi Control) toiminnon ollessa aktivoituneena. Yksikkö m/min Säätöalue off / 0; 0,1-10,0 Tehdasasetus off / 0 R/L-sovittaminen Hitsauspiirin vastus (R) ja induktanssi (L) sovitetaan, kun jokin seuraavista laitekomponenteista muutetaan: - poltinkaapelit - yhdyskaapelit - maakapeli, hitsauskaapeli - langansyöttölaite - hitsauspoltin, elektrodin pidike - PushPull-yksikkö HUOM! Vastus ja induktanssi on kuhunkin hitsausmenetelmään sovitettava erikseen. 71

70 Vastuksen ja induktanssin sovittaminen: AlMg Napsauta vasemmassa palkissa painiketta Prosessiparametrit. 2 Valitse R/L-sovittaminen. Näytölle ilmestyvät hitsauspiirin induktanssin ja vastuksen todelliset arvot: AlMg 5 1,7 4,0 3 3 Napsauta painiketta Seuraava (tai paina säätörengasta tai polttimen liipaisinta). Assistentti siirtyy seuraavaan vaiheeseen: 72

71 AlMg 5 DE 4 Noudata näytöllä olevia ohjeita. 5 Tärkeää! Hitsattavan kappaleen pinnan on oltava puhdas ennen kuin kiinnitetään maadoituspuristin. 5 Napsauta Seuraava-painiketta. (tai paina säätörengasta tai polttimen liipaisinta). Assistentti siirtyy kolmanteen vaiheeseen: AlMg 5 6 Noudata näytöllä olevia ohjeita. 7 Napsauta Seuraava-painiketta (tai paina säätörengasta tai polttimen liipaisinta). 7 Assistentti siirtyy neljänteen vaiheeseen: 73

72 AlMg Noudata näytöllä olevia ohjeita. 9 Paina polttimen liipaisinta (tai Seuraava-painiketta tai säätörengasta). Onnistuneen mittauksen jälkeen todelliset arvot tulevat näkyviin: AlMg 5 > Der R/L-Abgleich wurde erfolgreich durchgeführt. Um den Wizard zur beenden, Beenden drücken. Werte: R = 1,3 mohm (vor Abgleich: 1,7 mohm) L = 5,0 µh (vor Abgleich: 4,0 µh ) Napsauta Lopetus-painiketta tai paina säätörengasta. 74

73 Prosessiparametrit komponenteille Seuraavat prosessiparametrit ovat käytettävissä hitsauslaitteen laitekomponenteille: Jäähdytin käyttötila Kytketään jäähdytin pois tai päälle tai automaattikäyttö. D E Säätöalue Tehdasasetus eco / auto / on / off (jäähdyttimestä riippuen) auto Suodatusaika virtausvahti Asetetaan aika, jonka kuluessa annetaan ilmoitus virtausvahdin reagoitua. Yksikkö s Säätöalue 5-25 Tehdasasetus 5 Langansyöttöaika Asetetaan nopeus, jolla lanka syötetään poltinkaapeliin. Yksikkö m/min Säätöalue min. - max. Tehdasasetus - 75

74 76

75 Esiasetukset

76 Esiasetukset DE Yleistä HUOM! Ohjelmaversiosta riippuen koneessasi olevia toimintoja ei välttämättä ole kuvailtu sellaisenaan tässä käyttöohjeessa. Jotkut toiminnoista saattavat poiketa käyttöohjeesta. Säätimien toimintaperiaate on kuitenkin samanlainen kuin tässä kuvailtu. VAROITUS! Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet ja erityisesti niiden sisältämät turvallisuusohjeet. Esiasetukset-valikko sisältää seuraavat vaihtoehdot: - Kieli - Tiedot 79

77 Kieliasetukset AlMg Napsauta vasemmassa palkissa Esiasetukset-painiketta. 2 Valitse Kieli. Näytölle ilmestyvät käytettävissä olevat kielet Valitse kieli. Valittu kieli merkitään rastilla. 4 Kielivalikosta poistutaan napsauttamalla painiketta OK. Hitsausparametrit näytetään valitussa kielessä. 80

78 Vianetsintä ja huolto

79 Vianetsintä, viankorjaus DE Yleistä Virtalähteet on varustettu älykkäällä turvallisuusjärjestelmällä, joka toimii lähes kokonaan ilman sulakkeita. Häiriön korjauksen jälkeen virtalähdettä voidaan taas käyttää normaalisti. Mahdolliset häiriöt, varoitukset tai tilailmoitukset näytetään dialogimuodossa. Turvallisuus VAROITUS! Sähköisku voi tappaa. Ennen laitteen avaamista - virtakytkin on käännetty O-asentoon, - laite on irrotettu verkosta, - laitteen päälle kytkeytyminen on estetty, - varmistetaan mittauslaitteella, että sähköosat (esim. kondensaattori) ovat jännitteettömiä. HUOMIO! Huonosti asetettu suojamaa voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja. Suojamaaliittimen kiinnitysruuveja ei saa vaihtaa ruuveihin, jotka eivät ole maadoitettuja. Vikatilanteet virtalähde Virtalähde ei toimi Virta on kytketty päälle, mutta valot eivät syty Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Virransyötössä on katkos, pistoke ei ole seinärasiassa Tarkista, onko verkkokaapeli kytketty Pistorasia tai pisto ke viallinen Vaihda vialliset osat Sulake on palanut Vaihda sulake Ei hitsausvirtaa Virta on kytketty päälle, ylikuumenemisvalo pala Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Laite on ylikuormitettu, käyttöaika ylitetty Älä käytä laitetta liian pitkään Termostaatti on sammuttanut laitteen Odota, kunnes laite on jäähtynyt ja alkaa automaattisesti käynnistyä Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Tuuletus ei toimi Tarkista, että tuuletuskanavat ovat auki Tuuletin ei toimi Vaihda uusi tuuletin tilalle (huolto)

80 Ei hitsausvirtaa Virta kytketty päälle ja valot palavat Vika: Korjaus: Maadoitus ei toimi Tarkista maakaapelin ja puristimen napaisuus Vika: Korjaus: Hitsauspolttimen virtakaapeli poikki Vaihda poltin Hitsauslaite ei toimi, vaikka polttimen liipaisinta painetaan Virta kytketty päälle ja valot palavat Vika: Korjaus: Ohjauspistoke ei ole kytketty Kytke ohjauspistoke Vika: Korjaus: Poltinkaapeli tai sen ohjauskaapeli viallinen Vaihda poltin Ei suojakaasua kaikki muut toiminnot käytössä Vika: Korjaus: Kaasupullo tyhjä Vaihda kaasupullo Vika: Korjaus: Paineensäädin rikki Vaihda paineensäädin Vika: Korjaus: Kaasuletku on irti, rikki tai vuotaa Kiinnitä/vaihda kaasuletku Vika: Korjaus: Hitsauspoltin rikki Vaihda hitsauspoltin Vika: Magneettiventtiili viallinen Korjaus: Vaihda magneettiventtiili Huonot hitsausominaisuudet Vika: Korjaus: Väärät hitsausparametrit Tarkista asetukset Vika: Korjaus: Maadoitus ei toimi Tarkista maadoitusliitin Vika: Korjaus: Ei tai liian vähän suojakaasua Tarkista, paineensäädin, kaasuletku, magneettiventtili, hitsauspolttimen kaasuliitäntä, yms.

81

82 D E Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Hitsauspoltin vuotaa Vaihda hitsauspoltin Väärä tai kulunut kosketusputki Vaihda kosketusputki Langalla väärä metallisekoitus tai halkaisija Tarkista lanka, tarkista perusaineen hitsattavuus Suojakaasu ei sovellu langalle Käytä sopivaa suojakaasua Epätasainen langansyöttönopeus Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Liian voimakas jarrutus Löysää jarru Kosketusputken aukko liian pieni Käytä sopivaa kosketusputkea Hitsauspolttimen langanjohdin rikki Tarkista langanjohdin mutkien, likaantumisen, yms. varalta Syöttöpyörät eivät sovellu langalle Käytä sopivia syöttöpyöriä Syöttöpyörien väärä puristuspaine Säädä puristuspaine Ongelmat langansyötössä pitkillä poltinkaapeleilla varustetut sovellukset Vika: kaapelit huonosti vedetty Korjaus: kaapelit vedetään mahdollisimman suoraan, ei mutkalle Hitsauspoltin kuumenee liikaa Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Hitsauspolttimen teho ei sovi ko. hitsaukseen Älä ylitä max. käyttöaikaa ja kuormitusrajoja Vain vesijäähdytteisissä koneissa: jäähdytysveden virtaama liian pieni Tarkista veden pinta, virtaama, yms. 85

83 Huolto, kunnossapito ja käytöstä poistaminen Yleistä Normaalissa käytössä oleva hitsauslaite ei vaadi paljoakaan huoltoa ja kunnossapitoa. Laitteen pitkän käyttöiän varmistamiseksi määrätyt seikat on kuitenkin otettava huomioon. Turvallisuus VAROITUS! Sähköisku voi tappaa. Ennen laitteen avaamista - käännä virtakytkin O-asentoon - irrota verkkokaapeli seinärasiasta - estä laitteen päälle kytkeytyminen - varmista mittauslaitteella, että laitteessa ei ole jännitevarauksia (esim. kondensaattoreissa), jotka voivat purkautua. Päivittäin - Tarkista virtakaapeli ja pistoke, hitsauspoltin, poltinkaapeli ja maadoitus. - Tarkista, että laitteen ympärille jää 0,5 m tilaa esteetöntä ilmankiertoa varten. HUOM! Tuuletusaukkoja ei saa peittää kokonaan eikä osittain. 2 kk välein - Puhdista jäähdytyksen ilmansuodatin 6 kk välein HUOM! Elektroniset osat voivat rikkoontua. Älä puhalla liian läheltä. - Avaa laite - Puhalla kuivalla paineilmalla pölyt pois laitteen sisältä. - Jos pölyä on paljon, puhdista myös jäähdytyskanavat Laiteohjelmiston päivitys Tärkeää! Päivitykseen tarvitaan tietokone tai kannettava tietokone, joka liitetään Ethernetin kautta virtalähteeseen. 1 Lataa päivitykset (esim. Fronius DownloadCenterista). Tiedoston muoto: rootx.x.xx-svnxxxx-official.ffw 2 Muodosta Ethernet-yhteys PC:n / kannettavan tietokoneen ja virtalähteen välille. 3 Lataa päivitys virtalähteelle. Käytöstä poistaminen Hävitä käytetyt osat kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä noudattaen. 86

84 Liitteet

85 Tekniset tiedot DE Eri syöttöjännitteillä Jos virtalähde toimii poikkeavalla jännitteellä, arvokilven tiedot ovat voimassa. toimivat laitteet Laitteet, joiden suurin sallittu syöttöjännite on 460 V: Mikäli syöttöjännite ylittää 400 V, on käytettävä sopiva verkkopistoke tai laite on liitettävä suoraan verkkoon. TPS 320i C Verkkojännite (U1) 3 x 400 V Max. verkon tehokkain saanti (I1eff) Max. sähköverkon saanti Verkkosulake (I ) 1max 12,5 A 19,7 A 35 A hidas Verkkojännitetoleranssi -15 / +15 % Verkkotaajuus 50 / 60 Hz Cos Phi (1) 0,99 Max. impendanssi Z max liittymiskohta 1) 96 mohm Suositus vikavirtasuojakytkin Tyyppi B Hitsausvirta-alue (I2) MIG / MAG Puikkoelektrodi A A Hitsausvirta 10 min / 40 C (104 F) 40 % 60% 100 % Lähtöjännite ominaisuuskäyrä (U2) MIG / MAG Puikkoelektrodi Tyhjäkäyntijännite (U0 peak / U0 r.m.s) 320 A 260 A 220 A 14,2-30,0 V 20,4-32,8 V 71 V Suojausluokka IP 23 Jäähdytys Ylijännite-luokka Likaantumisaste IEC EMC päästöluokka Turvamerkintä Mitat p x l x k Paino AF III A S, CE 706 x 300 x 510 mm 27,8 x 11,8 x 20,1 in. 35,8 kg 78,9 lb. Max. suojakaasupaine Jäähdytysaine 7 bar 101,49 psi Original Fronius 89

86 Langansyöttönopeus Langansyöttö Langan halkaisija Lankakelan halkaisija Lankakelan paino 1-25 m/min ipm 4-pyörän langansyöttö 0,8-1,6 mm 0,03-0,06 in. max. 300 mm max. 11,8 in. max. 19,0 kg max. 41,9 lb. Melupäästö max. (LWA) - Langansyöttölaite on integroitu TPS 320i C virtalähteeseen. 1) Liittymiskohta julkisessa verkossa 230 / 400 V, 50 Hz 90

87 TPS 320i C nc 575 V Verkkojännite (U1) 3 x 460 V 575 V Max. verkon tehokkain saanti (I1eff) 11,6 A 10,0 A Max. sähköverkon saanti (I1max) 18,3 A 15,7 A Verkkosulake 20 A hidas D E Verkkojännitetoleranssi -10 / +10 % Verkkotaajuus 50 / 60 Hz Cos Phi (1) 0,99 Max. impendanssi Z max liittymiskohta 1) - Suositus vikavirtasuojakytkin Tyyppi B Hitsausvirta-alue (I2) MIG / MAG A Puikkoelektrodi A Hitsausvirta 10 min / 40 C (104 F) 40 % 60% 100 % U1 = V 320 A 260 A 220 A Lähtöjännite ominaisuuskäyrä (U2) MIG / MAG 14,2-30,0 V Puikkoelektrodi 20,4-32,8 V Tyhjäkäyntijännite (U0 peak / U0 r.m.s) 85 V Suojausluokka IP 23 Jäähdytys Ylijännite-luokka Likaantumisaste IEC EMC päästöluokka Turvamerkintä Mitat p x l x k Paino AF III A S, CE 706 x 300 x 510 mm 27,8 x 11,8 x 20,1 in. 33,11 kg 73,0 lb. Max. suojakaasupaine Jäähdytysaine 7 bar 101,49 psi Original Fronius Langansyöttönopeus Langansyöttö Langan halkaisija Lankakelan halkaisija Lankakelan paino 1-25 m/min ipm 4-pyörän langansyöttö 0,8-1,6 mm 0,03-0,06 in. max. 300 mm max. 11,8 in. max. 19,0 kg max. 41,9 lb.

88 Melupäästö max. (LWA) - Langansyöttölaite on integroitu TPS 320i C virtalähteeseen. 1) Liittymiskohta julkisessa verkossa 230 / 400 V, 50 Hz 92

89 TPS 320i C nc Verkkojännite (U1) 3 x 380 V 400 V 460 V Max. verkon tehokkain saanti (I1eff) 12,9 A 12,5 A 11,0 A Max. sähköverkon saanti (I1max) 20,3 A 19,7 A 17,3 A Verkkosulake 35 A hidas D E Verkkojännitetoleranssi -10 / +15 % Verkkotaajuus 50 / 60 Hz Cos Phi (1) 0,99 Max. impendanssi Z max liittymiskohta 1) 96 mohm Suositus vikavirtasuojakytkin Tyyppi B Hitsausvirta-alue (I2) MIG / MAG A Puikkoelektrodi A Hitsausvirta 10 min / 40 C (104 F) 40 % 60% 100 % U1 = V 320 A 260 A 220 A Lähtöjännite ominaisuuskäyrä (U2) MIG / MAG 14,2-30,0 V Puikkoelektrodi 20,4-32,8 V Tyhjäkäyntijännite (U0 peak / U0 r.m.s) 82 V Suojausluokka IP 23 Jäähdytys Ylijännite-luokka Likaantumisaste IEC EMC päästöluokka Turvamerkintä Mitat p x l x k Paino AF III A S, CE 706 x 300 x 510 mm 27,8 x 11,8 x 20,1 in. 34,7 kg 78,9 lb. Max. suojakaasupaine Jäähdytysaine 7 bar 101,49 psi Original Fronius Langansyöttönopeus Langansyöttö Langan halkaisija Lankakelan halkaisija Lankakelan paino 1-25 m/min ipm 4-pyörän langansyöttö 0,8-1,6 mm 0,03-0,06 in. max. 300 mm max. 11,8 in. max. 19,0 kg max. 41,9 lb. 93

90 Melupäästö max. (LWA) - Langansyöttölaite on integroitu TPS 320i C nc virtalähteeseen. 1) Liittymiskohta julkisessa verkossa 230 / 400 V, 50 Hz 94

91 TPS 320i C nc MV Verkkojännite (U1) 3 x 200 V 230 V Max. verkon tehokkain saanti (I1eff) 22,2 A 19,5 A Max. sähköverkon saanti (I1max) 35,1 A 30,7 A Verkkosulake 35 A hidas D E Verkkojännite (U1) 3 x 380 V 400 V 460 V Max. verkon tehokkain saanti (I1eff) 12,9 A 12,5 A 11,0 A Max. sähköverkon saanti (I1max) 20,3 A 19,7 A 17,3 A Verkkosulake 35 A hidas Verkkojännitetoleranssi -10 / +15 % Verkkotaajuus 50 / 60 Hz Cos Phi (1) 0,99 Max. impendanssi Z max liittymiskohta 1) 96 mohm Suositus vikavirtasuojakytkin Tyyppi B Hitsausvirta-alue (I2) MIG / MAG A Puikkoelektrodi A Hitsausvirta 10 min / 40 C (104 F) 40 % 60% 100 % U1 = V 320 A 260 A 220 A U1 = V 320 A 260 A 220 A Lähtöjännite ominaisuuskäyrä (U2) MIG / MAG 14,2-30,0 V Puikkoelektrodi 20,4-32,8 V Tyhjäkäyntijännite (U0 peak / U0 r.m.s) 82 V Suojausluokka IP 23 Jäähdytys Ylijännite-luokka Likaantumisaste IEC EMC päästöluokka Turvamerkintä Mitat p x l x k Paino AF III A S, CE 706 x 300 x 510 mm 27,8 x 11,8 x 20,1 in. 34,7 kg 78,9 lb. Max. suojakaasupaine Jäähdytysaine 7 bar 101,49 psi Original Fronius 95

92 Langansyöttönopeus Langansyöttö Langan halkaisija Lankakelan halkaisija Lankakelan paino 1-25 m/min ipm 4-pyörän langansyöttö 0,8-1,6 mm 0,03-0,06 in. max. 300 mm max. 11,8 in. max. 19,0 kg max. 41,9 lb. Melupäästö max. (LWA) - Langansyöttölaite on integroitu TPS 320i C nc MV virtalähteeseen. 1) Liittymiskohta julkisessa verkossa 230 / 400 V, 50 Hz 96

93 Varaosaluettelo: TPS 320i C TPS 320i C PULSE /4R/FSC TPS 320i C PULSE /4R/FSC/nc 4,075,171 4,075,171,800 TPS 320i C PULSE /MV/4R/FSC/nc 4,075,171,830 TPS 320i C PULSE /600V/4R/FSC/nc 4,075,171,970 97

94 42,0300, ,0008, ,0405, ,0550, ,0300, ,0300, ,0405, ,0001, ,0201, ,0001, ,0001, ,0001, ,0405, ,0405, ,0001,1459,Z 42,0409,3376 BU2,0201, ,0200, ,0001,3445 INTELLIGEN T 40,0001,0522 specify length REVOLUT ION 45,0200,1354 TPS 320i 42,0405, ,0201, ,0405, ,0405, ,0004,4332 M 4x12 42,0407, ,0405,0805 M 4x25 42,0407,0732 M 5x14 42,0407, ,0405, ,0405,0861 M 5x20 42,0407, ,0004,5283 M 5x55 42,0407, ,0405,0876 M 4 8x4,5x5,5 42,0407, ,0001, ,0300,1857 Ø14 42,0300,1677 Ø30 42,0300, ,0402, ,0405, ,0300, ,0405, ,0409, ,0002, ,0409, nc 43,0002, MV 43,0004, ,0406, ,0001,1457 MCU-RJ45 42,0001, ,0004, ,0405,1107 Enco-MCU 43,0006, ,0004, ,0004,4354 USB-MCU 42,0300, ,0001, ,0405, nc 43,0001, ,0001, (CSA) 42,0405,0838 4,071,288,Z (ELCCAN3200) 42,0405, ,0405,0836 4,071,179,Z (ELC3200C) 41,0002,0059 4,071,200,Z (NT241) 42,0405, ,0010,0398 4,071,195,Z 43,0001,3363,Z 43,0001, ,0010,0399 MV (SMB5000) 43,0002,0456 4,071,194,Z (ASU2700) 42,0405, ,0407, ,0405, ,0405, ,0004,2071 4,071,262 43,0001, ,0010, ,0001, ,0402,0275 (SR63A) 43,0001, ,0405,0849 4,071,188,Z (NT601) 43,0001,3361 4,071,186,Z 43,0003, ,0001,3427(600V) 43,0004, ,0409,5135 4,071,273,Z (NVP-COMP) SMB-MCU 43,0003,0031 4,071,174,Z(BPS3200C) 43,0004, ,0007,0166(10A/500V) 42,0405, ,0001, ,0001, ,0201,

TPS 320i / 400i / 500i

TPS 320i / 400i / 500i FI / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics TPS 320i / 400i / 500i Käyttöohjeet MIG/MAG-virtalähde 42,0426,0114,DE 005-15072013 0 DE Tervetuloa TPS 320i / 400i /500i virtalähteen

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

RCU 5000i / Käyttöohjekirja

RCU 5000i / Käyttöohjekirja TÄYDELLISTÄ HITSAUSTA RCU 5000i / Käyttöohjekirja v.01/2012 FIN Hyvä lukija, Johdanto Olet ostanut teknisesti erittäin laadukkaan Fronius-tuotteen kiitos luottamuksestasi. Tämän ohjeen avulla voit tutustua

Lisätiedot

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Käyttöohjeet - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Tuotenro.:.11.035.602/608BA Yleistä Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen kopiointi, jakelu ja käyttö sekä sen sisällön välittäminen kolmannelle

Lisätiedot

RANGER 305D (CE) KÄYTTÖOHJE IM2024 05/2015 REV00 FINNISH

RANGER 305D (CE) KÄYTTÖOHJE IM2024 05/2015 REV00 FINNISH KÄYTTÖOHJE RANGER 305D (CE) IM2024 05/2015 REV00 FINNISH THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY 22801 St. Clair Ave., Cleveland Ohio 44117-1199 USA www.lincolnelectric.eu LINCOLN ELECTRIC -YRITYS EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Lisätiedot

S U O M I. Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 200 AC-DC

S U O M I. Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 200 AC-DC S U O M I Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 2 AC-DC Wallius Hitsauskoneet Oy Muurlantie 51 2513 MUURLA Puh (2) 728 Fax (2) 728 4 e-mail wallius@wallius.com www.wallius.com Tämä ohje on erottamaton

Lisätiedot

INVERTEC 300TPX & 400TPX

INVERTEC 300TPX & 400TPX IM2041 02/2015 REV03 INVERTEC 300TPX & 400TPX KÄYTTÖOHJE FINNISH Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Vakuutus yhteensopivuudesta

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö

Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö Käyttöohje WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä koskee erityisesti oikeutta tämän käyttöohjekirjan monistamiseen, jakeluun ja kääntämiseen. Ohjekirjan osittainenkin

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Käyttöohjekirja Automaattiohjauksella varustettu puskuhitsauskone muoviputkia varten

Käyttöohjekirja Automaattiohjauksella varustettu puskuhitsauskone muoviputkia varten Käyttöohjekirja Tuote no. 790 119 762 Automaattiohjauksella varustettu puskuhitsauskone muoviputkia varten GF 160 CNC GF 250 CNC GF 315 CNC GF 400 CNC GF 500 CNC GF 630 CNC Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 07 994

Lisätiedot

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje CM1U5192fi 01.2002 Siemens Building Technologies HVAC Products 2/125 HVAC Products 01.2002 Sisällysluettelo 1 Johdanto...7 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus...7 1.2 Dokumentin

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo TÄYDELLISTÄ HITSAUSTA VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo v.01/2012 FIN Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet/ensimmäiset toimenpiteet... 5 1.1 Yleistä... 5 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E Pioneering for You Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje pl ru Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

04/2015 MD. Orion Pulssikaarihitsauslaitteen käyttöohje Orion 200i 2

04/2015 MD. Orion Pulssikaarihitsauslaitteen käyttöohje Orion 200i 2 Orion Pulssikaarihitsauslaitteen käyttöohje Orion 200i 2 Orion Pulssikaarihitsauslaitteen käyttöohje Orion 200i 2 Sisällysluettelo Alkusanat... s. 3 Valmistajan yhteystiedot... s. 3 Hitsauksen turvaohjeita...

Lisätiedot

Ettan Digester. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Ettan Digester. Käyttöohjeet. Käännetty englannista Ettan Digester Käyttöohjeet Käännetty englannista Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat

Lisätiedot

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila...

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 3 Liittäminen...

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

SBOX Lite Sähköhitsauskone. viivakoodinlukijalla 220V

SBOX Lite Sähköhitsauskone. viivakoodinlukijalla 220V KUMPPANINA PARAS SBOX Lite Sähköhitsauskone viivakoodinlukijalla 220V KÄYTTÖOHJE KUMPPANINA PARAS Sisällys Laite-esittely...4 Ohjauspaneeli...5 Tekniset tiedot...6 Turvallisuusohjeet...7 Generaattorin

Lisätiedot