Uudistetut kotisivut:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistetut kotisivut: www.drivematic.fi"

Transkriptio

1 Joukkokirje Nro 2/2002 Automaatiotekniikkaa ja mekaniikkaa Tässä -lehdessä olemme keskittyneet Panasonic-robotteihin. Keskiaukeamalla kerrotaan lyhyesti robottien ominaisuuksista ja sitä seuraavilta sivuilta voit lukea tarkemmin robottien tekniikasta, käyttäjien kokemuksista ja tutustua kuvakollaasiin robottikoulutuspäiviltä. Lisäksi lehdessä on asiaa alumiiniprofiilijärjestelmästä ja erilaisista profiilirakenteista. Kerromme myös projekteistamme, servokäytöistä, antureista, läppänäytöistä ym. ym. Halutessasi lisätietoa jostakin lehdessä olevasta artikkelista tai tuotteesta täytä ja faksaa tai postita takasivulla olevan palvelulomake meille. Voit tutustua tuotteisiimme myös netissä! Uudistetut kotisivut: Sisältö: sivu Moottorikaapelin häiriöt kuriin...2 WEBfactory... 3 Alumiiniprofiilijärjestelmä... 4 Erilaisia rakenteita alumiiniprofiilista... 5 PanDrive kappaleenkäsittely- ja hitsauspöydät... 5 Meriretkellä Ouran saaristossa...6 Tuotantoautomaatioratkaisut...7 Panasonic robotit Kelauskoneen ohjaaminen Transept -kuljettimet...13 Absoluuttianturit Tuhat tuntia työtä ennen ensilentoa...14 Kesätöissä Drivematic Oy:ssä...14 Teollisuusnäytöt...15 Servokäyttöjen uusiminen Paneelinäytöt Fax-palvelulomake...16 Robotit Hitsauslaitteet Hitsausasemat Monipuolinen alumiiniprofiilijärjestelmä Numeromme ovat muuttuneet! Uudet numerot ovat: Puh. (02) Fax (02) Lue lisää roboteista sivuilta 8-11 sivut 4-5

2 2 Moottorikaapelin häiriöt kuriin Teollisuudessa pahimman sähkömagneettisen häiriölähteen muodostavat moottorien säätökäytöt. Tehoelektroniikalla toteutetuissa järjestelmissä moottorikaapeleissa esiintyy suuria virtoja, korkeita jännitteitä ja korkeita kytkentätaajuuksia. Kun esimerkiksi taajuusmuuttaja kytkee yli 500V:n jännitettä khz:n taajuudella parinkymmenen metrin mittaisen kaapelin kautta moottorille, löytyy ympäristöstä melkoinen määrä sähkömagneettisia häiriöitä. Moottorikaapelien häiriövaimennuksen peruslähtökohta on suojavaipalla varustetun moottorikaapelin käyttö. Niin taajuusmuuttajissa kuin servokäytöissäkin on moottorikaapelina käytettävä ehdottomasti suojavaipallista kaapelia, joka vielä maadoitetaan molemmista päistä. Oikea tapa tehdä suojavaipan maadoitus on laajapintainen puristusliitos. Kaapelin eriste kuoritaan 25-40mm matkalta suojavaippaa vahingoittamatta. Tältä alueelta kuorittu kaapeli puristetaan laajaalaisesti metallikoteloon tai laitteen runkoon. Ennen puristamista puristuskohdasta on poistettava maali tai muu eristävä suojakerros. Kaapelia ei saa puristaa liikaa, jottei kaapelin rakenne vaurioidu. Oheisessa kuvassa on esitetty yksi tapa valmistaa hyvä ja laajaalainen maadoitus. Kaapeli puristetaan metallikoteloon nippusidettä käyttäen. Tärkeää on muistaa varmistaa maadoitukselle mahdollisimman laaja-alainen ja pieniohminen ylimenovastus, joka ei ajan myötä muutu. Laitteen CE-merkki ei aina riitä Kaikkien nykyisin markkinoilla olevien moottorisäätimien on oltava CE-hyväksyttyjä. Tämä ei välttämättä riitä takaamaan sitä, että valmistajan suorittama häiriövaimennus olisi riittävä. Myöskään asennus ei aina ole suoritettu riittävällä huolellisuudella tai tilanne on saattanut muuttua esimerkiksi maadoitusten muuttuessa ajan kuluessa. Jokainen käyttötapaus on yksilöllinen. Siksi ylimääräinen häiriönpoisto voi lisätä järjestelmän luotettavuutta ratkaisevasti. Huonot ei-metalliset kotelot ja pitkät suojaamattomat moottorikaapelit aiheuttavat häiriöitä kaapelien ja kaapelien sekä maadoitusten välillä. Tehoelektroniikan ja tietotekniikan lisääntynyt käyttö yhdessä komponenttien pienenemisen kanssa tekevät häiriönpoiston tarpeelliseksi. Sähköisten häiriöiden aiheuttamista ongelmista suurin on yleensä niiden satunnaisuus. Siksi on erittäin tärkeää huolehtia ensisijaisesti häiriölähteiden, kuten moottorin ja säätimen välisen kaapeloinnin aiheuttamien häiriövirtojen vaimentamisesta. Häiriövaimennuksen kustannusvaikutus on yleensä mitätön. Pitkittäinen vai poikittainen häiriöjännite Moottorikaapelien aiheuttamissa häiriöissä voi olla kyse pitkittäisistä tai poikittaisista häiriövirroista. Pitkittäiseksi häiriöjännitteeksi kutsutaan kaapelien ja maadoituksen välillä esiintyviä jännitteitä. Poikittainen häiriöjännite esiintyy vastaavasti kaapelin johtimien välillä. Pitkittäisiä häiriövirtoja ilmenee yleensä pitkissä moottorikaapeleissa. Kun kaapelin pituus lisääntyy, lisääntyvät myös kapasitanssi ja häiriöiden kytkeytyminen kaapelista toiseen. Koska jokainen loppujärjestelmä on erilainen ja laitteen jokainen käyttökerta tuottaa hieman erilaisen säteilymuodon, on hyödyllistä käyttää häiriölähteen lisävaimennusta. Lisävaimennuksella lisätään vaimennuksen tehoa ja näin minimoidaan sähkömagneettiset häiriöt. Lisävaimennus käytännössä Yläpuolella olevassa kuvassa on esitetty yksinkertainen tapa lisätä poikittaisten häiriöiden vaimennusta. Sopivan ferriittisydämen käyttö jokaisessa kaapelissa vähentää poikittaisia häiriöitä laajalla taajuusalueella (30-60 MHz). Toteutus on hyvin yksinkertainen. Kaapelin jokainen johdin kierretään muutamia kertoja ferriittisydämen läpi ja ympäri oheisen kuvan mukaisesti. Pitkittäiset häiriöt ilmenevät normaalisti häiriöhuipuissa, joka syntyy käytön kytkentätaajuuden takia. Ferriittirengasta käyttämällä käytön yhteismuotoimpedanssi sijoittuu kaapelissa moottorin ja käytön väliin. Tällaisen ferriittirenkaan käyttö moottorikaapeleissa vähentää häiriöitä hyvinkin paljon. Tilannetta voi vielä parantaa lisäämällä ferriittirenkaiden määrää. Pitkittäisten häiriöiden aiheuttamat ongelmat näkyvät yleensä nopeissa laskuri- ja pulssianturituloissa. Ferriittirenkaita ja -sydämiä käytettäessä on niiden valintaan kiinnitettävä huomiota. Jotta vaimennus toimisi, on ferriitin taajuusalueen ja virrankeston oltava oikea. Mikäli sydän kyllästyy liian suurella virralla, ei häiriövaimennus toimi. Huolto- ja korjauspalveluja tarkkuusvaihteiden ja moottorien sovitus sekä asennus seisontajarrujen testaus ja asennus moottorien sähköinen tarkistus ja korjaus moottorianturien tarkistus, viritys ja korjaus ym. Ota yhteyttä huolto-osastoomme! DriveNews ilmestyy 2-3 kertaa vuodessa Drivematic Oy Hevosenkenkä Pori Puh: (02) Fax: (02) Päätoimittaja: Kati Hacklin-Rahola Painos: 5000 Paino: Satakunnan Painotuote Oy Taitto: Kati Hacklin-Rahola ISSN: cyanmagentayellowblack

3 3 WEBfactory - automaatiota INTERNET-TEKNIIKALLA WEBfactory on uuden sukupolven valvomoohjelmisto. Sen on suunnitellut ja valmistanut saksalainen yritys nimeltä ASP, jolla on monivuotinen käytännön kokemus teollisuusautomaation, PC-tekniikan ja valvomotekniikan alueelta. WEBfactory on kehitetty käytännön tarpeiden ja asiakkaiden toivomuksien perusteella. WEBfactory valvomo-ohjelmisto eroaa huomattavasti muista markkinoilla olevista valvomo-ohjelmistoista. Se tarjoaa valvomokehitykseen uuden ulottuvuuden, internettekniikan. Ensimmäisen kerran valvomo-ohjelmistoissa internet-tekniikkaa käytetään muuhunkin kuin dokumenttien ja ohjelmistojen jakeluun. Valvomot koostuvat yhdestä tai useammasta operointiasemasta, hälytysasemasta ja serveriasemasta sekä tarvittavista oheislaitteista. Käyttäjän on saatava helposti yleiskuva prosessin tai koneen toiminnasta. Samoin on oltava mahdollisuus välittää hyvinkin yksityiskohtaista tietoa käyttäjälle. PC-valvomon ohjelmisto voidaan jakaa kahteen osaan. Toisen osan muodostaa kehitysympäristö, jossa sovellutuksen konfigurointi tapahtuu. Kehitysympäristössä on tarvittavat työkalut valvomosovellutuksen rakentamiseen ja testaamiseen. Käyttöympäristö muodostaa valvomo-ohjelmiston toisen osan. Se toimii käyttöliittymänä prosessiin tai koneeseen. Käyttöliittymä on näkyvin osa ohjelmistosta, joten sen suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Aikaisemmin PC valvomoiden käyttöä rajoitti sopivan käyttöjärjestelmän puuttuminen, mutta Microsoft Windowsin yleistymisen myötä tämäkin ongelma on ratkaistu. Valvomosovelluksissa kannattaa käyttää joko Windows NT tai Windows 2000 käyttöjärjestelmiä. Toinen Windowsin käyttöä tukeva asia on OPC. OPC on kommunikointistandardi, joka edistää automaatio- ja ohjauslaitteiden parempaa keskinäistä toiminnallisuutta. Käytännössä tämä merkitsee eri valmistajien laitteiden ja ohjelmien liittämistä toisiinsa helpommin. WEBfactoryn käyttö Webfactoryssä grafiikka toteutetaan kuten internet-sivuissa. WEBfactory-ohjelmassa internet-tekniikalla voidaan ohjelmoida lisenssivapaita käyttöliittymiä yksittäisiin koneisiin ja laitteisiin. Lisenssivapaus merkitsee huomattavasti halvempia yksikkökustannuksia sekä mahdollisuutta asettaa käyttöliittymä useampaan tietokoneeseen ilman lisäkustannuksia. WEBfactoryssä vain kehitysympäristö on lisensoitu. Webfactoryllä voidaan helposti toteuttaa prosessin tai koneen ohjaustoimenpiteet, säätötoimenpiteet, tiedonkeruu ja hälytyksien valvonta. Monipuolistunut grafiikka mahdollistaa trendinäytöt, graafiset mittarit, pylväsnäytöt ja merkkivalot. WEBfactory lyhyesti: WEBfactory toimii normaalissa PC:ssä. Ulkoiset signaalit kytketään valvomo-ohjelmistoon kentänväylien ja ohjelmoitavien logiikkojen kautta. WEBfactoryyn on asennettava tarvittavat OPC, jotka hoitava kenttätietojen siirron valvomo-ohjelmistoon. Samassa PC:ssä on oltava selainohjelmisto, jonka kautta loppukäyttäjä hoitaa kaikki käyttötoimenpiteet. Ainoa loppukäyttäjälle näkyvä osuus on selaimella tarkasteltavat valvomosivut. Selaimeksi suositellaan Windows Explorer:a, koska se tukee parhaiten WEBfactoryn kaikkia ominaisuuksia. Koneiden käyttöliittymät HTML-kielellä Valvomo-ohjelmisto selain käyttöliittymällä Ei runtime-lisenssejä OPC-liitynnät eri logiikoille ja automaatiojärjestelmille Selain- ja PC-pohjaiset automaatiojärjestelmät

4 4 Monipuolinen alumiiniprofiilijärjestelmä Yleistä Alumiiniprofiilista voidaan tehdä esimerkiksi erilaisia laitteita ja rakenteita. Normaalien kone- ja laiterunkojen sekä suojaseinärakenteiden lisäksi Minitec- järjestelmässä on komponentteja mm. erilaisten kuljettimien, lineaariliikkeiden ja manipulaattorien valmistamiseen. MiniTec-järjestelmän avulla voidaan vähentää laiterunkojen kokoonpanoaikaa huomattavasti, sillä mm. pintakäsittely ja työstäminen jäävät pois, ja osien liittäminen toisiinsa on vaivatonta. Alumiiniprofiilien lisäksi löytyvät erilaiset lisäosat: saranat, lukot, kahvat, peitelistat, liukukiskot, päätysuojat, tiivisteet, kuljettimien komponentit ym. ym. Kiinnike MiniTec kiinnike on suunniteltu niin että se käy lähes kaikkiin MiniTec profiileihin. Kiinnike liukuu profiilin urassa, kunnes halutussa kohdassa kiinnike kiristetään kuusiokoloavaimella sivusta. Kiinnike on helppo kiristää ja tarvittaessa liitos voidaan nopeasti myös avata. Kiinnike mahdollistaa kulmarakenteen, josta profiilit lähtevät kuuteen eri suuntaan. MiniTec järjestelmässä on otettu huomioon muotoilulliset näkökohdat ja käyttäjäystävällisyys. Esimerkiksi profiilin uraan sopivat useimmat normaalit pultit ja mutterit, joten hintataso säilyy kohtuullisena ja saatavuus hyvänä. Saatavuus Alumiiniprofiileita on useita eri kokoja, alkaen koosta 19x32mm kokoon 90x180 mm saakka, ja niitä on saatavana myös eri seinämän vahvuuksilla ulkomittojen pysyessä samana. Yleisimmät profiilit ovat varastotavaraa kuten myös kiinnikkeet ja muut tarvikkeet. Alumiiniprofiilit toimitetaan joko kokonaisina kankina (6m) tai määrämittaan sahattuna. Tarvittaessa toimitamme esim. suojaseinät myös valmiiksi koottuna ja jopa paikoilleen asennettuna. Suojaseinät Suojaseinät tehdään aina asiakkaan antamien mittojen mukaan. Näin kohde voidaan ympäröidä täsmälleen halutun korkuisella ja mallisella suoja-aidalla. Suojaseinät tehdään yleisimmin 45x45UL profiilista, mutta myös muita kokoja voidaan käyttää tarvittaessa. Useimmiten suojaseiniin tulee verkko tai pleksi, joka kiinnitetään profiilin uraan kiinnitysprofiilin avulla. Suojaseiniin voidaan tehdä erilaisia turvarajoilla varustettuja ovia ja luukkuja. Kuljettimet Alumiiniprofiilista voidaan rakentaa myös kuljettimia. Koska kuljettimet tehdään valmiista osista voidaan valita tarkoituksenmukainen profiilityyppi, ja kuljettimen leveys ja pituus ovat vapaasti valittavissa. Drivematic Oy:n valikoimassa on hihnakuljettimien ja rullakuljettimien osia, esimerkiksi rullat sekä muovisina että alumiinisina. Alumiiniprofiilista valmistut kuljettimet sopivat kg:n kuormille. Lineaariyksiköt Yksiköt soveltuvat moninaisiin kohteisiin. Niistä voidaan rakentaa useamman liikeakselin manipulaattoreja tai robotteja. Eräs varsin suuri käyttöalue on etu- ja takavasteet sekä syöttö- ja asettelulaitteet. Lineaarijohde koostuu profiilista, johteesta ja johteen kiinnitysprofiilista. Kelkka on laakeroitu kulmista rullalaakereilla, jotka on asennettu kelkan uriin kiinnityskiskolla. Välyksen minimoimiseksi toisen puolen laakerit on varustettu epäkeskoilla. Kelkan pinta on varsin matalalla, joten painopiste saadaan alas. Lisäksi kelkan uriin on helppo kiinnittää lähes mitä vain. Käsipyörä- ja ruuviyksiköt Nämä valmiit yksiköt on varustettu kestävällä trapetsiruuvilla sekä joko muovi- tai teräsjohteille asennetulla kelkalla. Tarkkuus on +/- 0,1 mm 300 mm matkalla ja suurin iskunpituus on 1500mm. Yksiköt voidaan varustaa myös kaksipäisellä trapetsiruuvilla. Yksiköt valmistetaan standardikomponenteista. Pyydä lisätietoja, tilaa maksuton profiililuettelo ja romppu! cyanmagentayellowblack

5 5 Drivematic Systems suunnittelee ja valmistaa erilaisia koneita ja laitteita. Suurin osa laiterungoista tehdään alumiiniprofiilista, ja muutenkin profiilia hyödynnetään erilaisissa rakenteissa, kuten suojaseinissä ja jigeissä. Suunnittelussa lähdetään asiakkaan tarpeista ja kaikki rakenteet suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Yksinkertaisimmillaan profiilista tehdyt laitteet ovat olleet erilaisia työpisteitä ja monimutkaisimmillaan täydellisiä valmistus- ja kokoonpanolinjoja. Tällä sivulla on esimerkkejä Drivematic Systemsin toimittamista työpisteistä ja niiden apulaitteista. Työpisteet teollisuuteen Alumiiniprofiilista valmistetut työpisteet suunnitellaan siten, että ne sopivat käyttöympäristöönsä ja käyttötarkoitukseensa. Kaikki käytetyt komponentit ovat vakiokomponentteja ja siten helposti muunneltavissa ja siirrettävissä. Purettuja komponentteja voidaan käyttää yhä uudelleen. Alumiiniprofiilin sisällä voidaan kuljettaa paineilmaa (max 10bar), ja kulmaliitokset johtavat sähköä, joten rakenteissa ei myöskään esiinny staattisen sähkön aiheuttamia ongelmia. Viereisessä kuvassa on sähkökeskusten kokoonpanopöytä, jonka avulla sähkökeskuksen pohjalevy saadaan komponenttien asennuksen kannalta sopivaan asentoon. Esimerkiksi johtokouruja kiinnitettäessä pohjalevy voidaan pitää vaakaasennossa, mutta johdotustyöhön siirryttäessä levy voidaan kääntää sopivampaan kulmaan. Työasento paranee kun voidaan valita sopiva kulma ja korkeus. Työpöydät valmistetaan mittojen mukaan valitsemalla käyttötarkoitukseen sopiva profiili. Sähkökeskusten kokoonpanopöytä Kuvassa alumiiniprofiilista rakennettu työtason runko. Mitat ja profiilin valinta asiakkaan toivomusten mukaan. Käyttämällä alumiiniprofiilia koko työpiste voidaan suunnitella ja valmistaa nopeasti. Erikoiskuljettimet ja kuljettimet, joissa leveys on suurempi kuin pituus. PanDrive kappaleenkäsittely- ja hitsauspöydät Alumiiniprofiili soveltuu keveiden kappaleiden käsittelyyn. Raskaiden kappaleiden siirtolaitteet valmistamme raudasta. Kappaleiden joustavan käsittelyn mahdollistavat erilaiset kokoonpano- ja hitsauspöydät. Työpisteissä kappaleiden käsittely kokoonpanosta hitsaukseen pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi. Apulaitteina käytetään tällöin erityyppisiä pyöritys-, nosto- ja kappaleenkäsittelypöytiä sekä rullastoja. Pöytien maksimi kuormitettavuus vaihtelee välillä kg. Liikkeet tapahtuvat hydraulisesti tai sähköisesti. Tuotevalikoimaamme kuuluvat myös PanDrive pyöritysrullastot.

6 6 Hampurin Korkeakoulusta vieraaksemme saapunut professori Lageman on mukana järjestämässä saksalaisia opiskelijoita Suomeen. Tyypillisesti nämä sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijat ovat työharjoittelussa noin puoli vuotta, jona aikana he tekevät mm. erilaisia projekteja. Kesäkuussa professori Lageman saapui vieraaksemme ja veimme hänet Meriretkelle Ouran saaristoon Krookan satamasta alkanut venematka suuntautui kalastaja Eero Tuulen opastuksella Merikarvian kunnan virkistysalueelle Ouraluotoon. Mukana veneen aurinkoisella kannella istuivat mm. Hampurin korkeakoulun professori Lageman, Drivematic Oy:n toimitusjohtaja Erkki Salmela ja myyntijohtaja Risto Laiho. Ouran saariston luonto on karua, mutta samalla kaunista katsottavaa, jota oli hienoa esitellä saksalaiselle vieraallemme kesäkuisena lauantaipäivänä. Merimatkalla saarten kivikkoisia rantoja peittävät tyrnipensaat olivat varmasti mieleenpainuva näky vieraallemme. Kauniit hirsimökit ja muut rakennelmat herättivät myös kiinnostusta, ja hieman ihmetystäkin, miten kaikki rakennusmateriaalit on saatu kuljetettua saariin. Kerroimme, että osa tavaroista on varmasti tuotu veneillä, mutta että hyvänä talvella on mahdollista ajaa jäätä pitkin autollakin. Tämä ihmetytti vierastamme. Vajaan tunnin merimatkan jälkeen rantauduimme kauniiseen Ouraluotoon ja Eero Tuuli kertoi meille luotsisaaren historiaa ja esitteli saaren rakennuksia, mm. luotsituvan ja saunan. Nuotiopaikalla seurasimme miten tummat sadepilvet olivat pakkautuneet rannikon ylle, mutta saaressa oli poutaa ja aurinkoista. Tämä on Eero Tuulen mukaan tyypillinen ilmiö kesällä. Maistuvan lounaan (menu mm. lohiriisipataa), jälkeen kokeilimme kalastusta. Kovasta yrittämisestä huolimatta emme onnistuneet saamaan kalaa mato-ongillamme (syöttinä tosin makkaraa!), mutta seisominen aurinkoisella laiturilla kauniin merimaiseman keskellä oli silti varmasti yksi retken kohokohdista myös saksalaiselle vieraallemme. Laiturin päässä kalastaja Eero Tuulen itse valmistama vene, jolla hän kuljettaa vierailijoita mm. Ouraluotoon. Professori Lageman avaran ja karun luonnon keskellä. Kuvassa toimitusjohtaja Erkki Salmela, myyntijohtaja Risto Laiho ja professori Lageman lounastauolla. Risto Laiho ja professori Lageman kuuntelemassa entisen luotsin Eero Tuulen (kuvassa vasemmalla) kertomuksia saaresta. Nyt saatavilla helppokäyttöinen imuvesisuodatin saunaveden puhdistukseen. BS-vesisuodatin puhdistaa näkyvät epäpuhtaudet mökin saunavedestä silloin kun tarvittava vesi otetaan järvestä pumppaamalla joko käsin tai vesiautomaatilla. Soveltuu käytettäväksi myös merivedessä, sillä suodattimen runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä, vaihdettavalla suodattimella. Saadaksesi puhtaampaa saunavettä tarvitset BS-vesisuodattimen lisäksi vain takaiskuventtiilin asennettavaksi suodattimeen. Tekniset tiedot: Mitat: 420x190x200mm Suodatinosan pinta-ala: 0,125m2 Suodattimen erotuskyky: 20µm Liitin: R, ulkokierre Valmistus ja myynti: Blue Steel Oy Filppulantie Eura Puh. (02) Fax (02) cyanmagentayellowblack

7 7 Drivematic Systems TUOTANTOAUTOMAATIORATKAISUT Drivematic Systems- osaston toiminta rakentuu tuote- ja prosessiosaamiseen. Hyvät ja oikein valitut komponentit yhdessä luotettavan projektihallinnan kanssa ovat kokonaispalvelumme tukijalat. Tärkein päämäärämme on tehdä valmistamistamme automaatiojärjestelmistä mahdollisimman tuottavia sekä käyttäjä- ja ympäristöystävällisiä. Tuotantoautomaation ostopäätökseen liittyvä taloudellinen riski on usein hyvin suuri. Samoin investointituotteen vaihtaminen on usein mahdotonta tai ainakin vaivalloista. Lisäksi tuotantoautomaation arvo havaitaan vasta ajan kuluttua, eli kokonaistaloudellinen tulos on tiedossa vasta kuukausien tai vuosien kuluttua hankinnasta. Investointituotteen ostajan on pidettävä aina mielessä, että tarjouksia luettaessa ei lopullinen kustannustieto löydy tarjouksen hinta-kohdasta. Tarjouksessa oleva hinta kertoo yleensä ainoastaan sen, mitä ostettavan järjestelmän siirtäminen ostajan tiloihin maksaa. Tarjouksen euromäärää tärkeämpi tekijä on laitteiston kapasiteetti ja sen käyttöaste. Mikäli automaatiojärjestelmän läpimenoaikaa voidaan lyhentää vaikka vain kymmenellä prosentilla, merkitsee se kymmenessä vuodessa melkoista euromäärää. Edellytyksenä kapasiteetin nostolle on automaatioratkaisun toimittajan prosessituntemus. Jos esimerkiksi robottihitsauksessa tuotantoaika hukataan huonoon hitsaustekniikkaan, on lopputulos kaikkea muuta kuin kokonaistaloudellinen. Toinen kapasiteettiä laskeva tekijä on investoinnin koon suhde tehtävään. Robottihitsausta esimerkkinä käyttäen Suomessa törmää usein ratkaisuun, jossa yhden hitsauspolttimen liikuttamiseen on rakennettu valtava portaalirobottijärjestelmä. Taloudellisempaan lopputulokseen olisi usein päästy käyttämällä kahta tai useampaa nivelvarsirobottia tai manipulaattoria. Käyttöasteeseen ja siitä johtuviin kokonaiskustannuksiin huollon saatavuus ja eteenkin sen hinta ovat ratkaisevia. Investointituotteita myyvän yrityksen on käytettävä paljon resursseja myynnin jälkeiseen asiakastukeen, dokumentointiin ja asiakkaan koulutukseen. Toimittajan on myös panostettava sovellutusten voimakkaaseen tukemiseen, palveluun ja myynnin jälkeiseen tukeen. Teknologiatuotteiden arvon näkee vasta ajan kuluttua. Robottimaailmaa esimerkkinä käyttäen on syytä kiertää kaukaa toimittajat, joiden huoltovaste on epämääräisesti viikon ja kuukauden välillä tuntiveloitushinnan ollessa 100 eurosta ylöspäin. TURVALLISUUS Asiakkaat arvioivat tuotantoautomaation toimittajia sen mukaan, miten heihin voi luottaa. Uutta toimittajaa valitessa paras tapa on tutustua toimittajan edellisiin toimituksiin. Turvallisuuden kannalta tärkeitä ovat myös automaatiojärjestelmässä käytettyjen komponenttien valmistajat. Mikäli järjestelmä on väkisin rakennettu yhden tuoteedustuksen varaan tai toimitus muodostuu pitkälle räätälöidyistä tuotteista on lopputulos asiakkaan kannalta usein huono. Turvallisuuden kannalta tärkeää on se, että toimittajan ja asiakkaan välillä on tiivis suhde ja jatkuva dialogi myös toimituksen jälkeen. Investointituotteet aiheuttavat yleisesti riippuvuutta joka hyvin toteutettuna on hyödyllinen molemmille osapuolille. Nykymaailmassa riskin muodostavat myös ylikehitetyt teknologiatuotteet. Erilaistumisen pakosta tai tietämättömyydestä johtuen luodaan monimutkainen järjestelmä, jota asiakkaan on vaikea käyttää ja ymmärtää. Nykyiset toimisto-ohjelmat ovat hyvä esimerkki ylikehittyneistä tuotteista. Toinen sopimattomuuteen johtava tekijä on heikosta sovellutusosaamisesta johtuva pakkostandardin käyttö. Tällöin kaikkiin kohteisiin tarjotaan samaa ratkaisua asiakkaan tarpeet unohtaen. LAAJA-ALAISUUS Tämän ajan teknologia antaa hyvät mahdollisuudet käyttäjäläheiseen automaatioon ja syvälliseen yhteistyöhön niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppanien kanssa. Tietohan on tämän ajan talouden perusteknologia. Tiedolla on keskeinen asema niin tuotantojärjestelmien valmistamisessa kuin itse tuotannossa. Laaja kosketuspinta molempiin suuntiin on niin suuri voimavara, että sen hankkiminen ei hetkessä onnistu. Automaatiotoimittajan on tunnettava hyvinkin tarkasti eri tekniikoiden tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitukset. Asiakkaiden vaatiessa yhä suurempia kokonaisuuksia ei pelkän ohjaustekniikan tunteminen riitä, vaan on tunnettava niin pneumatiikan kuin hydrauliikan ja mekaniikan tarjoamat mahdollisuudet. On myös itsestään selvää, että kaikkien tekniikoiden syvällinen hallinta on mahdotonta. Siksi laaja ja kokenut yhteistyöverkosto on entistä tärkeämpi. NOPEUS Perinteinen teollisuus ei ole kadonnut eikä katoa mihinkään, se ainoastaan muuttuu. Muutoksista suurimmat ovat joustavuuden voimakas lisääntyminen, verkostosuhteiden kehittyminen ja nopea kansainvälistyminen. Kansainvälistymi- nen luo samanaikaisuutta ja - kaltaisuutta. Internetin aikakaudella tiedon esille saanti ja sen hyödyntäminen ovat nopeutuneet huimasti. Uuden teknologian hyväksikäyttäminen edellyttää toimittajalta jatkuvaa kansainvälistä yhteistyötä. Enää ei riitä ammattilehtien selailu vaan on aktiivisesti haettava tietoa maan rajojen ulkopuolelta. DRIVEMATIC SYSTEMS Systems -osastomme tarjoamat palvelut kohdistuvat ensisijaisesti materiaalinkulun ja -käsittelyn tehostamiseen. Ohjelmassamme ovat erityyppiset kuljetin- ja kappaleenkäsittelylaitteet sekä teollisuusrobotit. Myös alihankinnan ja puolivalmisteiden valmistuksen osuus toiminnassamme on lisääntynyt voimakkaasti. Tästä suurimman osan muodostavat alumiiniprofiilista valmistetut koneet ja laitteet. Olemme palveluita tuottava yritys, jonka toimintaan kuuluvat niin laitteet kuin ohjelmistotkin. Työvoimastamme suurin osa työskentelee suunnittelupuolella. Järjestelmiämme ei valmisteta edustuksien tai tuotteiden ympärille. Asiakkaan meille heittämään haasteeseen vastaamme mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ongelmat ratkaisevalla automaatiolla. Systems

8 8 Panasonic-robotit Huippu suorituskyky Nykyaikaisella ohjaustekniikalla Digitaaliset MIC / MAG ja TIG hitsausrobottijärjestelmät Plasmaleikkaus robottijärjestelmät Kompakti, tilaa säästävä rakenne Laaja työalue Soveltuu kaikkiin työtehtäviin Tukevan käsivarren ja uusimman servotekniikan ansiosta korkea nopeus ja tasainen vakaa liike Kaikissa akseleissa on jarrut turvallisuuden ja toimivuuden tehostamiseksi Robotin mekaaninen rakenne on suunniteltu siten, että hitsauspoltin saadaan helposti hitsattavan kappaleen lähelle aina oikeaan asentoon Hyvä kiihtyvyys ja hidastuvuus tasaiseen ja nopeaan toimintaan Pölyn- ja vedenpitävät VR-008ja VR006L robotit täyttävät IP54 -vaatimuksen (IP56 optiona) Panasonic nykyaikaisen tekniikan edelläkävijänä Windows CE -opetusyksikkö Opetusyksikössä 7 tuuman terävä TFT-LCD näyttö Helppokäyttöinen Jog-Dial-toiminto (Panasonicin patentoima) Kolmen pisteen kuolleen miehen -kytkin lisää turvallisuutta ja käytettävyyttä merkittävästi Määriteltävissä käyttäjäkohtaiset oikeudet Voidaan yhdistää Internetiin (käyttäjällä on oltava modeemi tai LAN ja Internet-yhteys) Kompakti ja tilaa säästävä sekä erittäin kevyt, käteen sopiva rakenne >voidaan sijoittaa haluttuun paikkaan tilanteen mukaan Täyttää sekä eurooppalaisten että amerikkalaisten (UL) standardien vaatimukset 64 bitin CPU -> huippunopea tiedonsiirto Yhdellä ohjausyksiköllä voidaan ohjata samanaikaisesti max 27 akselia opetuspistettä, rajattomasti laajennettavissa Digitaalinen kommunikointi Panasonicin hitsauslaitteiden kanssa > häiriötön nopea toiminta

9 9 Panasonic robottien uusi käyttöliittymä on Windows CE Ohjaimen edut: Avoimet tiedonsiirtoliitynnät 2 PCMCIA korttipaikkaa valmiina Valmius modeemin ja CD- ROM:n ja lisämuistin liittämiseen Opetusyksikössä lisäksi, lrda-langaton tiedonsiirtoliitymä Kenttäliitynnät Profibus ja DeviceNet Liitäntävalmius myös eri valmistajien logiikkaohjauksiin ISDN ja ASDL- korttien kautta saadaan yhteys nettiin, joka on eriomainen apuväline mm. esimerkiksi huollon toiminnalle Valmiina näppäimistö liityntä (PS 2) Windows-toiminnot, kuten leikkaa ja liimaa... ym. Panasonic-robottien uusi mekaaninen rakenne mahdollistaa laajan ulottuvuuden. Robotit voidaan myös asentaa lattia-, seinä- ja kattoasentoon. Mekaaninen rakenne on toteutettu ilman vipuvarsia suoravetoisilla moottori-vaihde yhdistelmällä. Tämä takaa pitkän eliniän, aina tarkat ja nopeat liikkeet sekä laajan liikealueen. Panasonicin uusi mekaaninen rakenne on huoltovapaa Kestävän mekaanisen rakenteen ja uuden ohjauksen ansiosta myös robottien jälleenmyyntiarvo säilyy pitkään. Standardointi mahdollistaa käytettyjen robottien myynnin jopa maanosien välillä. Lue lisää roboteista seuraavilta sivuilta >

10 10 Robottikoulutus Drivematic Oy:ssä Drivematic Oy: tiloissa järjestettiin robottikoulutustilaisuus elokuussa. Englannista Panasonicilta oli vieraaksemme saapunut Mr. Hopper, joka esitteli asemaa yhdessä myyntijohtaja Risto Laihon kanssa. Uusi Panasonic -hitsausasema keräsi ympärilleen roboteista kiinnostuneita vierailijoita. Risto Laiho, Mies robottien takana Keväällä työnsä Panasonic-robottien parissa aloittaneella Risto Laiholla on laaja kokemus robotiikasta. Vuosien varrella hän on toiminut mm. hitsaustekniikan opettajana ja myyntipäällikkönä Oy Esab Ab:ssä, toimitusjohtajana Finnrobot Oy:ssä, Tallberg Robotics Oy:ssä, SR-Robotics Oy:ssä ja Finnrobotics Oy:ssä, sekä myyntipäällikkönä Oy Mercantile Ab Fastems:ssa. Vuosien varrella tutuksi ovat tulleet Asea, Hitachi, Fanuc, OTC ja Nachi robotit ja robottijärjestelmät. Risto Laihon on myös toiminut luennoitsijana useissa tuotannon automatisoinnin ja tuottavuuden seminaareissa, mm. eri korkeakouluissa. Tulevaisuus Panasonic-robottien parissa näyttää mielenkiintoiselta. Erilaiset projektit takaavat sen, että työ on haastavaa ja mielenkiintoista. Laihon erikoisosaamista ovat mm. erilaiset räätälöidyt hitsausautomaatioratkaisut. Risto Laihon tavoittaa numeroista (keskus) ja cyanmagentayellowblack

11 PANASONICIN ROBOTTIASEMA KURISTINHITSAUKSESSA Turkulainen induktiivisia komponentteja valmistava Trafotek Oy panostaa jatkuvaan tuotannonkehitykseen. Uusimpana hankintana on kuristinhitsauksessa käytettävä Panasonicin TIG-hitsausrobottiasema. Alustavat kokemukset robottiaseman käytöstä kuristimien hitsauksessa ovat rohkaisevia. 11 KURISTINHITSAUKSEN AUTOMATISOINTI Tyhjöhartsattuja muuntajia ja kuristimia valmistavassa Trafotek Oy:ssä lähes kaikki kokoonpano suoritetaan käsin. Vaativien työvaiheiden vuoksi vain osa kokoonpanosta voidaan automatisoida. Yhtiö pyrkii kuitenkin mahdollisuuksien mukaan automatisoimaan tuotantoa. Kuristimien hitsauksen parantamiseen tähtäävä projekti lähti käyntiin viime keväänä. Tavoitteena oli aikaansaada järjestelmä, joka nopeuttaa ja helpottaa kuristimien kokoonpanoa. Tämä päätettiin toteuttaa robotisoidulla hitsaussolulla sekä rationalisoimalla materiaalivirtoja. PANASONICIN HITSAUS- ROBOTTIASEMA Panasonicin hitsausrobottiaseman valintaan ovat vaikuttaneet monet tekijät. Trafotek Oy:n toimitusjohtaja Pertti Arvosen mukaan kilpaileviin tuotteisiin verrattuna Panasonicin ratkaisu vaikuttaa valmiimmalta kestämään yhtiön raskaiden tuotteiden ja suuren tarkkuuden asettamat haasteet. Arvonen pitää tärkeänä myös sitä, että sama valmistaja pystyy toimittamaan koko paketin, jonka kaikki osat sopivat saumattomasti toisiinsa. Robottiasemaprojektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastannut Markku Noroaho pitää Panasonicia vakaana ja luotettavana yrityksenä, jonka tuotteet ovat laadukkaita. Myös laitteiden huolto on järjestetty hänen mukaansa hyvin. Eräs ratkaiseva tekijä on ollut myös hinta, sillä Panasonicin hinta-laatusuhde on Noroahon mielestä kohdallaan. Trafotek Oy on hankkinut Panasonicin maahantuojalta Drivematic Oy:ltä VR-006 TIG-hitsausrobottiaseman. Robottiasema koostuu Panasonicin kuusiakselisesta VR-006 L G2 -robotista, jolla on kuuden kilogramman käsittelykyky. Robottiin on liitetty Panasonicin uusi täysdigitaalinen YC-300 BZ2 hitsauslaitteisto, jonka avulla hitsausparametrien säätö voidaan suorittaa erittäin tarkasti suoraan opetusyksiköstä. Robottiasemassa on modulaarinen kääntöpöytä, jossa toisella puolella pöytää olevaa kuristinta hitsataan samaan aikaan kun toisella puolella kootaan uutta kuristinta hitsausta varten. Kääntöpöydän avulla robotin odotusaika saadaan minimoitua ja valokaaren paloaika mahdollisimman korkeaksi. TAVOITTEENA TUOTAN- NON NOPEUTUMINEN Trafotek Oy:ssä kuristimien hitsaus on eräs eniten aikaa vievistä osista kuristimien kokoonpanossa. Kappaleen hitsaaminen ja käsittely hitsauksen aikana on vienyt aikaisemmin suuren osan kokoonpanon vaatimasta ajasta, joten tämän vuoksi hitsausajan lyheneminen nopeuttaa selvästi myös tuotteen läpimenoaikaa. Työntekijälle uusi robottiasema antaa mahdollisuuden käyttää hyväksi myös hitsauksen odotusajan, kun samanaikaisesti voidaan hitsata toista kuristinta ja koota toista kuristinta. Työntekijän kannalta hyvää on myös se, ettei uusi asema altista työntekijää hitsauskärylle eikä -säteilylle. Robottiasemaa käytetään Trafotek Oy:ssä sähkösinkityn rakenneteräksen ja ohuen ruostumattoman teräksen yhteen liittämiseen tulppahitsillä. Koska hitsausparametrejä on helppo säätää, on hitsausjäljestä saatu laadukasta, vaikka varsinainen hitsaus on vaativaa liitoksessa olevien erilaisten materiaalien vuoksi. Uusi hitsausrobottiasema myös nostaa ja ylläpitää hitsauksen laatua, kun tulosta verrataan käsinhitsaukseen. Tasaisesta laadusta on etuna myös se, ettei pilalle menneitä tuotteita synny niin paljon kuin aikaisemmin. KÄYTTÖKOKEMUKSIA Markku Noroahon mukaan hitsausrobottiaseman käyttöönotto on sujunut hyvin. Drivematic Oy on tarjonnut Trafotek Oy:lle hankinnan yhteydessä kolmipäiväisen käyttäjäkoulutuksen, jonka aikana on käyty läpi robotin ohjelmoinnin perusteet. Noroahon mukaan Panasonicin ohjelmointi ei eroa juurikaan muista ohjelmointikielistä, mutta käyttöympäristö on huomattavasti selkeämpi. Täysgraafisen värinäytöllä varustetun Windows CE-pohjaisen opetusyksikön käyttökynnys on matala myös vähemmän ohjelmointia tuntevalle. Noroahon mukaan koko hitsausrobottiasema on osoittautunut käytännössä varsin toimivaksi, nopeaksi, turvalliseksi ja varmatoimiseksi. Laitteen käyttöönotto on ollut erityisen helppoa, sillä Panasonic on toimittanut hitsausrobottiaseman täysin asennusvalmiina. Laitteistoon on pitänyt liittää ainoastaan virta, paineilma, hitsauskaasu ja kärynpoisto. Hitsausrobottiasema on saatu sovitettua hyvin myös osaksi tehtaan tuotantoa, sillä muuta tuotantoa ei ole tarvinnut keskeyttää asennuksen ajaksi. Laitteisto on ollut valmis saman tien tuotantoa varten. Noroahon mukaan alustavat kokemukset hitsausrobottiaseman käytöstä ovat rohkaisevia. Trafotek Oy:n tuotannon kehitys- ja ylläpitotiimin vetäjänä toimiva Noroaho pyrkii kokemuksen rohkaisemana myös tulevaisuudessa nostamaan yhtiön automatisoinnin tasoa ja laajuutta mahdollisuuksien mukaan. Artikkelin on kirjoittanut Trafotek Oy:n toimesta Päivi Peräkylä

12 12 Drivematic Engineering KELAUSKONEEN OHJAAMINEN Engineering-osastomme on suunnitellut ja toteuttanut lukuisia kelauskoneiden ohjausjärjestelmiä. Käsittelemme tässä artikkelin ensimmäisessä osassa kelauskoneen ohjausjärjestelmää ja siihen liittyviä tekijöitä. Artikkelin toisessa osassa DriveNews - lehden seuraavassa numerossa käsittelemme kelausta toimilaitteiden eli moottorikäyttöjen kannalta. Kaapelien, putkien ja lankojen valmistuksen yhteydessä valmis materiaali hyvin usein kierretään keloille, jossa materiaalin varastointi ja käsittely ovat helpompaa. Myöskin erilaisia laitteita valmistetaan kelamuotoon joko sähköisistä tai muista syistä. Tärkeää kelauksessa on se, että materiaali saadaan siirrettyä kelalle vahingoittamatta sitä. Tasaiseen ja oikeaan kireyteen valmistettu kela kestää kuljetukset ja muun käsittelyn. Lisäksi materiaalin purku kelalta on helppoa. Ohjausteknisesti kelausohjaus on liikeohjaus, jossa vähintään kaksi liikettä sidotaan toisiinsa. Tarkassa kelauksessa ohjauksen on oltava kyllin nopea ja ohjauksen toimintaan liittyvien viiveiden kuten ohjelman kiertoajan on oltava vakio. Engineering osastomme käyttää kelausohjauksissa Serad-liikeohjainta, jossa on valmiit liikekäskyt synkronoinneille liikkeille sekä hyvä matematiikka. Kaikkien liikeakselien säätö tapahtuu huippunopeasti signaaliprosessorien avulla, näin säädön nopeus ei aiheuta rajoituksia liikkeiden tarkkuudelle ja nopeudelle. Käyttöpaneelilla voidaan käyttöliittymä toteuttaa tapauskohtaisesti. Näin järjestelmän käyttökynnys on matala ja itse käyttö selkeää. Kelauksen parametrit Kelaukseen tarvittavat parametrit ja muuttujat voidaan jakaa kahteen ryhmään: käyttäjältä piilossa oleviin parametreihin eli koneparametreihin ja tuotannossa tarvittaviin muuttujin eli tuotantotietoihin. Koneparametrit, kuten kiihdytys- ja jarrutusrampit, liikkeiden skaalaukset ja toleranssit, asetetaan käyttöönotossa kohdalleen. Tämän jälkeen niiden arvoja ei enää muuteta. Osa parametreista voidaan myös laskea matemaattisesti kelauksen aikana. Tällöin niiden laskentaan tarvittava matematiikka ohjelmoidaan ohjaukseen. Tuotantotiedot ovat muuttujia, joiden arvoja käyttäjä muokkaa tuotannon perusteella. Usein arvoille asetetaan minimi- ja maksimirajoitukset ja määritellään ne muuttujat, joiden arvot on ehdottomasti annettava ennen kelauksen käynnistymistä. Yleinen ja käyttöä helpottava sekä nopeuttava tapa on tallentaa tuotantotiedot tuotteiden nimen mukaan. Tällöin käyttäjä valitsee ainoastaan valmistettavan tuotteen tarpeellisten parametrien seuratessa automaattisesti mukana. Kelauskone Yksinkertainen kelauskone muodostuu kahdesta liikeakselista. Kelasydäntä pyörittävästä toimilaitteesta ja kelattavaa materiaalia ohjaavasta toimilaitteesta eli ohjurista. Tasaisia keloja valmistettaessa ohjuri liikkuu jokaisella kelasydämen kierroksella vakiomatkan. Usein miten tämä matka on hiukan kelattavan materiaalin paksuutta suurempi. Jos esimerkiksi kelataan 10mm vahvuista kaapelia on ohjurin kulkema matka kelan kierrosta kohden noin 10,1mm. Tyypillinen tuotantomuuttuja on myös kelan alku ja loppupään paikka. Näillä määritellään valmistettavan kelan pituus. Myös valmiin kelan paksuus voidaan määritellä antamalla kelattavien kerrosten määrä. Pyrittäessä erittäin tarkkoihin keloihin ja siihen, että materiaali pysyy kelassa ilman kelasydämeen kiinnitettyjä päätyjä, on kelausta muutetta- va päätyjen kohdalla. Ensimmäinen ja tärkein seikka on se, että ohjurin suunnan vaihdon yhteydessä ohjuri on paikallaan lähes yhden kelan kierroksen ajan. Usein puhutaan suunnanvaihtoviiveestä. Tämä viive ei toimi ajan funktiona vaan kelasydämen pyörimiskulman funktiona. Tyypillisesti ohjuri on päädyn saavuttaessaan paikallaan kelasydämen liikkuessa 270 astetta. Toinen mahdollisuus kelan rakenteen tukevoittamiseen on suurentaa nousua kelan molemmissa päissä. Eli kelan alku- ja loppupäässä lisätään ohjurin kulkemaa liikematkaa kelasydämen kierrosta kohden. Erikoisempia kelarakenteita ovat trapetsimuotoiset kelat sekä ristiin kelaus. Trapetsimuotoisissa keloissa kelan alku ja loppupäätä muutetaan jokaisella kelauskerroksella. Tuotantotiedot Tyypillisessä kelauskoneessa on kymmenkunta tuotantoparametria. Ne ovat kelan alkupään paikka, kelan leveys tai kelan loppupään paikka, kelattavan materiaalin paksuus, suunnanvaihtoviive tai -kulma, kelattavien kerrosten lukumäärä sekä nousun muutos kelan alku- ja loppupäässä. Serad-liikeohjaimella toteutetuissa projekteissa toimilaitteina olemme käyttäneet taajuusmuuttajia, servokäyttöjä sekä tasavirtakäyttöjä. Esimerkiksi modernisoimalla vanhan kelauslaitteen ohjausjärjestelmä voidaan tuotantomääriä kasvattaa sekä lisätä samalla tuotannon varmuutta. Artikkelin seuraavassa osassa paneudumme kelauksen käyttöjen mitoitukseen ja valintaan. Drivematic Engineering Sähkösuunnittelu Logiikkaohjelmointi (Serad, Schleicher, Siemens, Omron ym.) Keskusvalmistus Käyttöönotto ja asennus Engineering cyanmagentayellowblack

13 13 -kuljettimet Laatua ja luotettavuutta Ruostumattomasta teräksestä valmistettu asennusalusta, pieni kitka, pitkäikäinen ja siisti Kompakti ja tukeva kuljetinpääty, valmistettu anodisoinusta alumiinista Kuljetinhihna 100, 200, 300 tai 400 mm low grip PVC (musta) tai high grip PVC (tummanvihreä) elintarvikemuovi PU raskaaseen käyttöön, muut tilauksesta Tarkka ja käyttövarma hihnan kiristys ja tarkistus Päätyrulla eloksoitua alumiinia 50mm, hiljainen ja tarkka nopeus, Uutuutena nyt myös 90mm rullat Hiljainen ja luotettava moottoriveto Jäykkä rakenne, valmistettu anodisoidusta 40x50 alumiini-profiilista (aukko 13 mm:n suorille ruuveille) Laaja valikoima nopuesalueita kierukkavaihdemoottorin ansiosta Eltran absoluuttianturivalikoimasta sekä yksi- että monikierrosanturit. Absoluuttianturit soveltuvat paikkoihin, joissa vaaditaan hyvää tarkkuutta. Kestävä mekaaninen rakenne ja laaja valikoima erilaisia vaihtoehtoja takaa laajan soveltuvuuden eri käyttöihin. Antureita on saatavana sekä liittimellä että kiinteällä kaapelilla. Yksikierrosantureilla päästään mallista riippuen jopa suojausluokkaan IP 66. Anturia on saatavana sekä gray- että binääri-koodilla. (ulostulo NPN, NPN NORMAL COLLECTOR, PNP tai PNP PUSH PULL). Tilaa anturiesite! BINZEL korkealaatuiset robottikomponentit hitsaussovellutuksiin! Alexander Binzel Hitsaustekniikka Oy Sepänpellontie 2, Pori p. (02) , fax (02) Sähköposti : Anturia tilattaessa on mahdollista valita lukuisista vaihtoehdoita sopiva anturi.

14 14 Tuhat tuntia työtä ennen ensilentoa Lentokoneharrastajien keskuudessa tiedetään, että keskenjääneiden rakennussarjojen osuus on huomattavan suuri. Usein rakentaminen keskeytyy rakentajan taitojen tai kärsivällisyyden loppuessa. Rakennussarjojen valmistajat ovatkin havainneet tämän ongelman, ja suurin osa valmistajista on aloittanut pitkälle esivalmisteltujen rakennussarjojen tuotannon. Näissä sarjoissa ostajalle toimitetaan suurin osa komponenteista ja materiaaleista yhdessä tarkkojen rakennusohjeiden kera. Itävaltalaisen Heino Bridtschkan kehittämä ja vuonna 1995 markkinoille tuoma HB-207-rakennussarja pyrkii tarjoamaan harrastajille helpomman vaihtoehdon. Rakennussarjan komponenttien purkamisen jälkeen vaaditaan vielä noin tuhat tuntia työtä ennen kuin experimental-lentokone Alfa on valmis ensilennolleen. Helppo purkaa ja koota Keski-Euroopan maissa lentokoneiden varastointi muodostaa huomattavan käyttökustannuserän. Siksi Alfa on suunniteltu helposti ja edullisesti varastoitavaksi. Nopeasti irrotettavien siipien ansiosta Alfa vaatii erittäin vähän varastotilaa. Siipien irrottamiseen kuluu kahdelta henkilöltä muutama minuutti. Siipien irrottamisen jälkeen koneen leveys on enää noin kaksi metriä. Lento-ominaisuuksiltaan Alfa on hyvä ja tasapainoinen lentää. Nimi rakennusmateriaaleista HB-207-kone rakentuu useista eri materiaaleista. Nimensä tämä lentokone on saanut kahdesta eniten käytetystä materiaalista. Alfa-nimitys on yhdistelmä koneen päärakennusmateriaaleista, alumiinista (Aluminium) ja kuitumateriaalista (Faserverbundmaterial). Rakennussarjan tilanneelle asiakkaalle toimitetaan valmiina koneen alumiininen runko. Tehtaalla siihen on asennettu kahden metrin levyinen yhdysosa, johon pääsalot kiinnittyvät. Myös kotelorakenteiset pääsalot toimitetaan valmiina asiakkaalle. Lujitemuovinen verhousmateriaali, joka antaa koneelle sen kauniin muodon, on helppo kiinnittää epoksihartsin avulla. Asennustöitä on helpotettu osien valmiilla saumoilla. Kaikki rakennussarjan mukana seuraavat osat on pakattu numeroituihin muovipusseihin, ja kokoonpanokuvissa on selkeät viittaukset pakkauspussien numerointiin. Lentokäsikirja mukana HB Flugtechnik toimittaa rakennussarjan mukana JAR/LVA-standardiin perustuvan lentokäsikirjan, vaikka se ei enää useissa Euroopan maissa olekaan pakollinen koneen rekisteröimistä varten. Tästä syystä osa valmistajista onkin jättänyt sen kokonaan pois toimituksistaan. HB- 207:n laadun puolesta puhuu myös se, että Saksassa rakenteilla olevien koneiden yksilöllisistä kestävyyskokeista on kokonaan luovuttu. Kokoamistyöllä sinänsä on siis vain vähäinen vaikutus koneen varsinaiseen kestävyyteen. Sulavalinjainen ja helppo lentää Valmis Alfa on muotoilultaan kaunis ja harmoninen kokonaisuus. 110 cm leveässä ohjaamossa on tilaa kahdelle henkilölle. Istuinten pehmusteita vähentämällä jopa 195 cm pitkä henkilö mahtuu istumaan ohjaamossa mukavasti. Istuinten ta- kana on tavaratila, jossa saa kuljettaa tavaraa enintään 20 kg:n painosta. Kun tavaran ja polttoaineen paino vähennetään koneen sallitusta hyötypainosta, saavat molemmat lentäjät painaa vielä yhteensä 160 kg. Ohjauspaneelissa on tilaa monipuoliselle mittaristolle. Ohjaamon lämmitys- ja ilmanvaihtoaukot on sijoitettu huomaamattomasti lattialle ja ohjauspaneelin läheisyyteen. Moottorin ääni on hiljainen ja pysyttelee db sallitun ICAOarvon alapuolella koneen varustuksesta riippuen. Eurooppalaista tuotantoa Alfan osat valmistetaan eurooppalaisissa yrityksissä. Pohjoismaissa ei vielä tällä hetkellä ole ainuttakaan HB-207-lentokonetta. Lähimmät valmiit lentävät koneet ovat Liettuassa, jossa niitä on valmistettu useita kappaleita. Ensimmäinen Suomessa valmistettu HB-207 suorittaa ensilentonsa seuraavan parin vuoden aikana. Lisätietoja: Erkki Salmela, puh Kesätöissä Drivematic Oy:ssä Olen porilainen käännöstieteen opiskelija Tampereen yliopistosta ja työskentelin kesän 2002 Drivematic Oy:ssä toimistoharjoittelijana. Normaalien toimistotöiden lisäksi tehtäviini kuuluivat myös erilaiset saksan- ja englanninkieliset raakakäännökset. Kuulun siis niiden onnekkaiden opiskelijoiden joukkoon, joilla oli mahdollisuus heti ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen tehdä koulutustaan vastaavaa työtä. Sen lisäksi, että sain soveltaa työssäni yliopistossa hankkimiani tietoja ja taitoja, minulla oli myös mahdollisuus tutustua erilaisiin tekniikan alalla käytettäviin tekstityyppeihin ja -lajeihin. Käänsin tilinpäätöksiä, kirjeitä ja käyttöohjeita, referoin saksankielisiä artikkeleja ja tutustuin samalla alan sanastoon. Työ oli ensimmäisen vuoden opiskelijan näkökulmasta vaativaa, mutta myös erittäin mielenkiintoista. Erityisen tyytyväinen olin tekniikan alan sanavarastoni karttumiseen sekä siihen, että käännöksiä tehdessäni jouduin enimmäkseen tekemisiin sellaisten aiheiden kanssa, joista minulla ei ollut juuri minkäänlaisia pohjatietoja. Robotti- ja lentokoneaiheisten tekstien parissa työskentely antoi mahdollisuuden käyttää monenlaisia tiedonhakumenetelmiä ja samalla opin paljon myös itse aiheesta. Kesätyöstäni tulee varmasti olemaan runsaasti hyötyä opinnoissani, koska aloitan syksyllä juuri tekniikkaan painottuvat käännöskurssit. Drivematicissa on ollut mukava työskennellä, ja toisaalta työ on ollut sopivaa vastapainoa opiskelulle. Kesän käytännönläheisen työn jälkeen on vaihteeksi mukava palata taas takaisin yliopistoon, varsinaisen käännöstieteen pariin. Marika Hakola cyanmagentayellowblack

15 15 Teollisuusnäytöt Vieraamme Nicolas Paolo tutustui mm. Yyteriin. Näyttömoduuleita on saatavana sekä komponentteina että kokonaistoimituksina. Näyttömoduuleita on kuutta eri kokoa: 105millimetrin numeronkorkeudesta aina 585 millimetriin asti, vastaavasti lukuetäisyyden ollessa metriä. Bodet läppänäyttöjen etuja ovat mm. hyvä näkyvyys ja laaja toimintalämpötila-alue (- 40 astetta - +70m astetta C). Näytöt tarvitsevat virtaa vain muutostilanteessa, ja lisäksi näytöt ovat luotettavia, kestäviä ja CE hyväksyttyjä. Näyttöjä voidaan ohjata usealla tavalla. Vakio ohjaukset tapahtuvat Bodet:n tai Drivematic Oy:n ohjainkorteilla. Ohjainkortteja on valmiina eri laskuritoiminnoille, kello- ja lämpötilanäytöille sekä jännite- ja virtasignaaleille. Näyttöjen segmentit on valmistettu alumiinista, ja ne ovat joko keltaisia tai valkoisia. Taustaväri ja segmenttien kotelon väri on musta. Näyttöjen sähköiset kytkennät tehdään nauhakaapelien ja valmiiden liittimien avulla. Näyttöjen käyttöjännite on aina 12V DC. Kesän aikana yrityksessämme vieraili ranskalaisen Bodet-yhtiön uusi aluepäällikkö Nicolas Paolo. Hän esitteli uusia tuotteita sekä kertoi Bodet:n tilanteesta ja tutustui samalla maahamme. Ranskassa Trémentines -nimisessä kaupungissa sijaitseva yritys valmistaa mm. läppänäyttöjä. Näistä moduuleista voidaan tehdä erilaisia sovellutuksia: kellonaika/ lämpötilanäyttöjä, teollisuusnäyttöjä, tulostauluja, bensanhinnan näyttöjä ym. Bodet- näyttöjen ominaisuuksia sähkömekaaninen 7-segmenttinäyttömoduuli lukuetäisyys m numerokorkeus mm keltaiset tai valkoiset segmentit, musta tausta kaikki numerot sekä eräät kirjaimet ohjattavissa näyttöön heijastavaa materiaalia, soveltuu erittäin hyvin ulkokäyttöön helppo kytkeä näytön takana olevaan piirilevyyn nauhakaapelin avulla pieni sähkönkulutus; tehoa tarvitaan vain ohjaushetkellä pitkäikäinen; yli 70 miljoonaa toimintoa sovelluksia mm. kello- ja lämpötilanäyttö, tuotantolaskuri ja polttoaineen hintanäyttö Vanhojen servokäyttöjen uusiminen Vanhojen Seidelin 01S ja 03S vahvistimien korvaaminen Axorin MTS 200 sarjan vahvistimilla on helppoa ja yksinkertaista ja kaiken lisäksi myös edullista. MTS /28 vahvistin on koteloitu ja sopii 1- tai 3-vaihekytkentään. Useimmiten voidaan hyödyntää olemassa oleva vanha muuntaja (ei säästömuuntja). Vahvistimesta löytyvät säädöt vahvistukselle, offsetille, derivoinnille, kiihdytys- ja jarrutusrampeille sekä nopeuden hienosäädölle. Eroavaisuuksiakin toki löytyy: Axorissa on yksi ohjearvotulo ja äärirajatulot on jätetty pois. Alla olevasta taulukosta näet liitännät. Kuvassa on esitetty AXOR- servovahvistimen yksi mahdollinen peruskytkentä.

16 16 Fax-palvelulomake Drivematic Oy Hevosenkenkä Pori Puh: Fax: Päivitämme jakelurekisteriämme. Mikäli haluat saada jatkossakin DriveNews - lehden, faksaa tai postita oheinen palvelulomake tai ilmoita puhelimitse tai sähköpostitse tietosi meille! Haluan lisätietoa rastittamistani tuotteista: Koneohjaustuotteet Anturit Ohjaukset Käytöt Mekaniikkatuotteet Alumiiniprofiilit Tarkkuusvaihteet EMC-tuotteet Käyttöjännitesuojat EMC-kotelot/kaapit IT-tuotteet Ohjelmistot Suurnäytöt Projektit Sähkösuunnittelu Ohjelmointi Sähköasennus Mekaniikkasuunnittelu Mekaaninen kokoonpano Kuljettimet Panasonic-robotit Huolto Tarkkuusvaihteet hyvä kuormitettavuuus hyvä hyötysuhde pienikokoinen tilaa esite! Haluan Drivenews -lehden jatkossakin. Liittäkää yhteystietoni postituslistaanne. Yritys Henkilö Osasto Osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Fax Kollmorgen Seidel servomoottorit ja -vahvistimet ServoStar 600 -vahvistimet käyttöjännite V 6SMx7 AC-servomoottorit 0,32-32 Nm huippudynaamiset pienikokoiset CE ja UL hyväksytyt

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20

Lisätiedot

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies ECOMATION environment in mind Recycling Technologies ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE YRITYS Ecomation Oy suunnittelee ja toimittaa asiakkailleen koneita, laitteistoja,

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE TIIMIMME PALVELEE SINUA KOKONAISVALTAISESTI Stancon Oy on vuodesta 1994 toiminut yritys, joka

Lisätiedot

Keskusimurijärjestelmät

Keskusimurijärjestelmät Keskusimurijärjestelmät ammatti- ja teollisuuskäyttöön RATKAISU JOKAISEEN KESKUSIMURITARPEESEEN www.sistemair.com LIMITED WARRANTY Ke TEOLLISUUS Professional YEARS Ammattimainen suorituskyky Soveltuu jatkuvaan

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900 Välitasot Lisää lattiapintaa Weland-välitasot Weland-välitasoilla voit hyödyntää tilan koko tilavuuden lattia-alan lisäämiseksi. Yksinkertainen ja kustannustehokas tapa hyödyntää tilojen mahdollisuudet.

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

HITSAUSLAITTEET MUOVEILLE Oy Fluorotech Ltd Kivipyykintie 4 01260 VANTAA www.fluorotech.fi Y-tunnus: 0746118-4

HITSAUSLAITTEET MUOVEILLE Oy Fluorotech Ltd Kivipyykintie 4 01260 VANTAA www.fluorotech.fi Y-tunnus: 0746118-4 HITSAUSLAITTEET MUOVEILLE Oy Fluorotech Ltd Kivipyykintie 4 01260 VANTAA www.fluorotech.fi Y-tunnus: 0746118-4 Hitsauskoneet muoviputkistoille ja muoveille Meiltä saat työkalut ja ohjeet, jotta putkiston

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Akselikytkimet. Levyjarrut. Nestekytkimet. Kenkäjarrut. Irrotuskytkimet. Kitkamateriaalit. Nivelet ja nivelakselit. Rumpujarrut.

Akselikytkimet. Levyjarrut. Nestekytkimet. Kenkäjarrut. Irrotuskytkimet. Kitkamateriaalit. Nivelet ja nivelakselit. Rumpujarrut. Kytkinvalikoimaamme sisältyy joustavia ja vääntöjäykkiä akselikytkimiä, pneumaattisia, hydraulisia, sähköisiä ja mekaanisia irrotuskytkimiä, nestekytkimiä, keskipakoiskytkimiä sekä laaja valikoima ylikuormituskytkimiä.

Lisätiedot

Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH

Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH 1 Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH Interaktiivisten valkotaulujen yleistyessä luokkatiloissa, uuden teknologian näyttöjen suosio on tullut kaikkialla

Lisätiedot

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä.

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä. Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosillan monipuoliset käyttömahdollisuudet MDY-kiskosiltajärjestelmä on

Lisätiedot

Kallistettava paistinpannu

Kallistettava paistinpannu Electrolux Thermaline sarja on suunniteltu erittäin kovaan käyttöön. Thermaline sarja soveltuu erinomaisesti sairaaloihin, keskuskeittiöihin sekä hotelleihin. Sarja sisältää laajan valikoiman tuotteita,

Lisätiedot

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Johtava eurooppalainen keraamisten savupiippujen toimittaja TONA aloitti keraamisten tuotteiden valmistuksen vuonna

Lisätiedot

Laituri- ja Satamatuotteet

Laituri- ja Satamatuotteet Laituri- ja Satamatuotteet * Nyt annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote. El-Björn Oy El-Björn AB on Pohjoismaiden johtava

Lisätiedot

Tyllis-esite 2004 17.8.2004 13:19 Page 1 FIN

Tyllis-esite 2004 17.8.2004 13:19 Page 1 FIN Tyllis-esite 2004 17.8.2004 13:19 Page 1 FIN Tyllis-esite 2004 17.8.2004 13:19 Page 2 Suunnittelu & tuotanto Kuljetustoiminnassa erikoistuminen tuo säästöjä. Oikein suunniteltu kalusto tehostaa merkittävästi

Lisätiedot

Etäkokouksen onnistumisen välttämätön edellytys on kuulla ja tulla kuulluksi. Ympäristö saattaa olla avotoimisto, auto, mikä tahansa muu kuin

Etäkokouksen onnistumisen välttämätön edellytys on kuulla ja tulla kuulluksi. Ympäristö saattaa olla avotoimisto, auto, mikä tahansa muu kuin Etäkokouksen onnistumisen välttämätön edellytys on kuulla ja tulla kuulluksi. Ympäristö saattaa olla avotoimisto, auto, mikä tahansa muu kuin ideaalinen olosuhde neuvottelulle. Hyvällä taustamelua vaimentavalla

Lisätiedot

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm PANELTIM PANEELIT 51 mm mm 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm 100 10 kg/m2 11 kg/m2 13 kg/m2 14 kg/m2-20 /+80 C -40 /+60 C Paneltim paneelit ovat valmistettu polypropeenista (PP

Lisätiedot

jälkikäsittelylaitteiden välillä.

jälkikäsittelylaitteiden välillä. TARKKUUSTYÖTÄ Nopea, tarkka, laadukas. Nämä sanat kuvaavat parhaiten Shinohara-tarkkuuspainokonetta. Shinohara aloitti toimintansa vuonna 1919 alun perin tarkkuustyökalujen valmistajana, josta juontaa

Lisätiedot

PALAX KLAPIKONEMALLISTO

PALAX KLAPIKONEMALLISTO COMBI M II - 3 KS 35-6 POWER 70S - 10 POWER 100S - 14 PALAX KLAPIKONEMALLISTO Yhteiset ominaisuudet Poistokuljetin Yhteinen ominaisuus kaikille koneille on nyt uudistettu 4,3 m pitkä ja 0,2 m leveä taittuva

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Akselikytkimet. Nestekytkimet. Irrotuskytkimet. Nivelet ja nivelakselit. Ylikuormituskytkimet Keskipakoiskytkimet Vapaakytkimet

Akselikytkimet. Nestekytkimet. Irrotuskytkimet. Nivelet ja nivelakselit. Ylikuormituskytkimet Keskipakoiskytkimet Vapaakytkimet Kytkinvalikoimaamme sisältyy joustavia ja vääntöjäykkiä akselikytkimiä, pneumaattisia, hydraulisia, sähköisiä ja mekaanisia irrotuskytkimiä, nestekytkimiä, keskipakoiskytkimiä sekä laaja valikoima ylikuormituskytkimiä.

Lisätiedot

PITKÄT KANTTIKONEET. Valmistettu Saksassa

PITKÄT KANTTIKONEET. Valmistettu Saksassa PITKÄT KANTTIKONEET Valmistettu Saksassa ASCO MASCHINENBAU GMBH ASCO Maschinenbau GmbH valmistaa Variobendmerkkisiä pitkiä kanttikoneita sekä Variobend kahteen suuntaan taivuttavia koneita. ASCO Maschinenbau

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31.

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31. [1] Erittäin hiljaisia ja huippulaatuisia puhallinpattereita vaativiin kohteisiin. Pemco Oy on ottanut omia tuotteitaan täydentämään saksalaiset Roller puhallinpatterit. Niiden äänenpainetaso on alhaisimmillaan

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

MILTON ROY - ANNOSTUSPUMPUT

MILTON ROY - ANNOSTUSPUMPUT Mekaanisesti toimiva kalvo Sähkömagneettiset LMI ROYTRONIC -sarjan pumput Maksimaalinen muunneltavuus: Uusi annostuspään rakenne - FastPrime & AutoPrime; nopea ja helppo pumpun käyttöönotto Tarkempi kemikaalien

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi Lisätietoja ulokehyllyistä Toyota Storage Solutions Varastokalusteet Ulokehyllyt Pylväskorkeus (mm) Ulokepituudet (mm) Kevyt 2000, 2600, 3000 400, 500, 600, 700 ja 800 Keskiraskas 3000, 3600, 4000 400,

Lisätiedot

LC4-laajakulmakattokaiutin Pienikokoisin. Peittoalueeltaan laajin.

LC4-laajakulmakattokaiutin Pienikokoisin. Peittoalueeltaan laajin. LC4-laajakulmakattokaiutin Pienikokoisin. Peittoalueeltaan laajin. 2 LC4-laajakulmakattokaiutin Pieni koko, laatu ja ainutlaatuinen peittoalue ff Alan laajin avauskulma vähentää tarvittavien kaiuttimien

Lisätiedot

Alumiiniprofiilit ja tarvikkeet

Alumiiniprofiilit ja tarvikkeet Alumiiniprofiilit ja tarvikkeet Alumiiniprofiilit Profiilisarjassamme on perusprofiilien ja tarvikkeiden lisäksi erikoisprofiileita. Perusprofiilivalikoima kattaa standardiprofiilit, esimerkiksi profiilit

Lisätiedot

» Valaisimen teho: 5W/m ± 5% (12V)» Valaisimen valomäärä: 300 lm/m» Elinikä: (L70) 25 000 tuntia 12V DC

» Valaisimen teho: 5W/m ± 5% (12V)» Valaisimen valomäärä: 300 lm/m» Elinikä: (L70) 25 000 tuntia 12V DC VALOA METREITTÄIN Meillä on useita valaisinvaihtoehtoja metritavarana. Voit valita erilaisten valolistojen ja -nauhojen väliltä. Tämäntyylinen valaistus antaa tasaisen valon ja sen voi asentaa melkein

Lisätiedot

301.4C. Minikaivukone

301.4C. Minikaivukone 301.4C Minikaivukone Moottori Nettoteho 13,2 kw 17,7 hp Paino Työpaino turvakaaren kanssa 1 380 kg 3 042 lb Työpaino ohjaamon kanssa 1 470 kg 3 241 lb Monipuolisuus Helppo kuljettaa ja käyttää erilaisilla

Lisätiedot

Katkaisu- ja kuorintatyökalut 0,02-16 mm². Embla S-nro 64 065 34

Katkaisu- ja kuorintatyökalut 0,02-16 mm². Embla S-nro 64 065 34 Katkaisu- ja kuorintatyökalut 0,02-16 mm² EMBLA Embla S-nro 64 065 34 Kuorinta- ja katkaisutyökalut. kuorintakapasiteetti: - standardikassetti PVC suorilla terillä 0,02-10 mm², S-nro 64 064 92 - vaihtokasetti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin.

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. OEM-tuotteet Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. Optimaalinen liitos alusta loppuun. Hyvä käytettävyys: pistotulppa, liitosjärjestelmä pienjännitealueelle. Käytettävyys on keskeinen tekijä, kun arvioidaan

Lisätiedot

POWER WITH HYDRAULICS

POWER WITH HYDRAULICS POWER WITH HYDRAULICS PELASTUSKALUSTO REHOBOT Hydraulics on ruotsalainen 1900-luvun alussa perustettu korkeapainehydraulisiin tuotteisiin erikoistunut yritys. Yrityksen tuotteet ovat tunnettuja korkeasta

Lisätiedot

UUSIN FREJOTH ACRA SILTATYYPPINEN KONEISTUSKESKUS - TÄYNNÄ UUSIA INNOVATIIVISIA RATKAISUJA NOPEAAN JA RASKAASEEN LASTUAMISEEN &

UUSIN FREJOTH ACRA SILTATYYPPINEN KONEISTUSKESKUS - TÄYNNÄ UUSIA INNOVATIIVISIA RATKAISUJA NOPEAAN JA RASKAASEEN LASTUAMISEEN & NOPEA SILTATYYPPINEN PYSTYKARAINEN KONEISTUSKESKUS UUSIN FREJOTH ACRA SILTATYYPPINEN KONEISTUSKESKUS - TÄYNNÄ UUSIA INNOVATIIVISIA RATKAISUJA NOPEAAN JA RASKAASEEN LASTUAMISEEN & Rensi Finland Oy Yrittäjäntie

Lisätiedot

...ILMAN KOMPROMISSEJA!

...ILMAN KOMPROMISSEJA! ...ILMAN KOMPROMISSEJA! MODUULIRAKENNE Kentällä laajennettavissa yksittäisillä venttiilipaikoilla Venttiilimäärä valittavissa aina 16 paikkaan asti Saatavana laadukkaita lisätarvikkeita Kaksi eri kokoa

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET SCL virtakiskostot LISÄTIEDOT JA TILAUKSET Lisätietoja tuotteesta tai tuotteen tilaus, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: KOTISIVU www.oem.fi ASIAKASPALVELU Puh. 0207 499 499 SÄHKÖPOSTI info@oem.fi

Lisätiedot

Cold Line -kylmäkalusteet

Cold Line -kylmäkalusteet Cold Line -kylmäkalusteet ENERGIATEHOKKUUS SÄÄSTÄÄ LUONTOA JA KUSTANNUKSIA Cold Line Elintarvikkeiden ja juo Cold Line -tuoteryhmä on eurooppalaisen kylmäkalustestandardin mukainen, erityisesti ravintoloiden

Lisätiedot

Tuotetietoa. Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku

Tuotetietoa. Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku Tuotetietoa Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku EWIKONin sähköinen neulasulkutekniikka EWIKONin sähkökäytöillä varustetut neulasulkujärjestelmät älykkäine ohjauksineen

Lisätiedot

Apollo SPEEDY Syöttölaite

Apollo SPEEDY Syöttölaite Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi Apollo SPEEDY Syöttölaite PLC - Ohjaus Askelmoottori Syöttö pituus : 1 12 m Vahva, alumiini rakenne Moottori

Lisätiedot

Elisa ja Eino. Potilaspaneelit Potilaskourut Leikkaussali -ja Tehohoitopalkit 2002/2003

Elisa ja Eino. Potilaspaneelit Potilaskourut Leikkaussali -ja Tehohoitopalkit 2002/2003 Elisa ja Eino Potilaspaneelit Potilaskourut Leikkaussali -ja Tehohoitopalkit 2002/2003 2002/2003 Sa-Va Oy on sairaalalaitteiden ja -varusteiden toimittaja. Yritys on perustettu vuonna 1990 ja on vakiinnuttanut

Lisätiedot

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa.

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotiikka Mitä ovat yhteistyörobotit Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotit saapuvat juuri oikeaan aikaan

Lisätiedot

Snowblower 120 ATV TUOTE-ESITE 2014. Yhteystiedot: Rammy Oy Puh. 040 5574 999 www.rammy.fi rammy@rammy.fi 11.2.2014

Snowblower 120 ATV TUOTE-ESITE 2014. Yhteystiedot: Rammy Oy Puh. 040 5574 999 www.rammy.fi rammy@rammy.fi 11.2.2014 RAMMY Oy. Oikeudet muutoksiin pidätetään. TUOTE-ESITE 2014 Snowblower 120 ATV SISÄLTÖ: RAMMY Snowblower 120 ATV ominaisuudet Kauko-ohjain Tekniset tiedot Lumilinkopaketin sisältö Asennus mönkijään Varaosat

Lisätiedot

TEHOVASTUKSET. Dynamiikkaa laatuvastuksilla

TEHOVASTUKSET. Dynamiikkaa laatuvastuksilla TEHOVASTUKSET Dynamiikkaa laatuvastuksilla KLASSINEN VASTUSSARJA 10 W 6000 W Kiinteät ja säädettävät putkivastukset FU 75 x 24 pieni lämpötilakerroin vastusarvo pysyy vakiona laajalla lämpötila-alueella

Lisätiedot

Toimittaja. Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270. www.oem.fi 6:2

Toimittaja. Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270. www.oem.fi 6:2 Toimittaja Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270 www.oem.fi 6:2 Sarja B Johdanto sivu 6:4 Tekniset tiedot sivu 6:5 Sarja B6, 6/24-napaiset sivu 6:6 Sarja B10, 10/42-napaiset sivu

Lisätiedot

Käsin tehtävä kiristys ja lukitus Paineilmalla toimiva kiristys ja lukitus

Käsin tehtävä kiristys ja lukitus Paineilmalla toimiva kiristys ja lukitus Käsityökalut Teräsvannehtimiseen Käsin tehtävä kiristys ja lukitus Paineilmalla toimiva kiristys ja lukitus Strapexin etuus Käsityökalut, vanne ja huoltopalvelu kokonaispakettina Oikea työkalu Sovellukset

Lisätiedot

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT EL.PI. CAST-RESIN suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT Vakio-ominaisuudet Vuonna 1962 perustetun Elettromeccanica Piossascon pitkää kokemusta hyödyntävä tytäryhtiö EL.PI. CAST-RESIN aloitti vuonna 2010 valuhartsimuuntajien

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

TULOILMAVENTTIILI VLR-100

TULOILMAVENTTIILI VLR-100 TULOILMAVENTTIILI VLR-100 Uuteen läpivientiin VELCO VLR-100 tuotekokonaisuus. Sisältää termostaatilla varustetun Velco korvausilmaventtiilin, F9 -luokan Filtrete suodattimen, ulkoritilän sekä jatko- ja

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

PAALINKÄSITTELY. www.mchale.net. Ammattilaisen valinta

PAALINKÄSITTELY. www.mchale.net. Ammattilaisen valinta PAALINKÄSITTELY www.mchale.net Ammattilaisen valinta 691 BH Yksinkertainen, monipuolinen ja luja paalinkantolaite etukuormaimeen käsiteltäessä lappeelleen pudotettuja paaleja. Piikkien ympärillä pyörivät

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä.

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Puhtaan juomaveden tuotto merestä 25 litraa/tunti, ja järvestä sekä kaivosta 50 litraa/tunti. 72 x 28 x 29

Lisätiedot

Palautuslaite Boomerang ZHR

Palautuslaite Boomerang ZHR Boomerang palautuslaitteen avulla yksi mies voi käyttää listoituskoneita ja/tai muita koneita ja laitteita puuntyöstössä. Ominaisuudet Arvot Työkappaleen mitat ilman kääntöyks. (mm) Pituus min. 300 max.

Lisätiedot

A7 TIG Orbital System 150

A7 TIG Orbital System 150 KEMPPI K7 HITSAUSLAITTEET A7 TIG Orbital System 150 ÄLYKÄSTÄ JA HELPPOA 1.10.2017 A7 TIG Orbital System 150 NÄPPÄRÄ RATKAISU MEKANISOITUUN PUTKIEN TIG- ORBITAALIHITSAUKSEEN Suljetulla hitsauspäällä varustettu

Lisätiedot

Asennusohje. Devicell Dry

Asennusohje. Devicell Dry Asennusohje Devicell Dry 1 Asennusohje SF Tekniset tiedot Rakenne: Alumiinilla päällystetty polystyreeni U-arvo: 3 W/m2K Koko: 50 x 100 cm (0,5 m2) Paksuus: 13 mm Alumiinin paksuus: 1 mm Eriste: 12 mm

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

Betonirakentamisen talvituotteet VARAUDU TALVEEN. Meiltä saat tarvittavat betonirakentamisen talvituotteet

Betonirakentamisen talvituotteet VARAUDU TALVEEN. Meiltä saat tarvittavat betonirakentamisen talvituotteet VARAUDU TALVEEN Meiltä saat tarvittavat betonirakentamisen talvituotteet - Pakkassuojamatot - Roudansulatusmatot - Led työvalot - Betoninkovetuskaapelit - Betonilämpömittarit - Lumennostopeitteet - Muottiöljyt

Lisätiedot

Palopellit yleisesti ja. FLÄKTGROUP CORPORATE PRESENTATION / Raimo Perttunen

Palopellit yleisesti ja. FLÄKTGROUP CORPORATE PRESENTATION / Raimo Perttunen Palopellit yleisesti ja uusi ETPR-palopelti FLÄKTGROUP CORPORATE PRESENTATION 21.3.2017 / Raimo Perttunen Paloturvaa ilmanvaihdon keinoin Paloluokka E estää savun leviämisen E luokiteltu palopelti (palonrajoitin)

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

A7 TIG Orbital System 150

A7 TIG Orbital System 150 A7 TIG Orbital System 150 ÄLYKÄSTÄ JA HELPPOA Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(10) NÄPPÄRÄ RATKAISU MEKANISOITUUN PUTKIEN TIG-ORBITAALIHITSAUKSEEN Suljetulla hitsauspäällä varustettu A7 TIG Orbital System 150

Lisätiedot

Welandin A-ritilä näyttää samanlaiselta kuin ritilä, jota aloimme valmistaa 50 vuotta sitten.

Welandin A-ritilä näyttää samanlaiselta kuin ritilä, jota aloimme valmistaa 50 vuotta sitten. A-ritilä A-ritilä Welandin A-ritilä näyttää samanlaiselta kuin ritilä, jota aloimme valmistaa 50 vuotta sitten. Valmistusmenetelmät ovat kuitenkin muuttuneet ja Welandin A-ritilää valmistetaan nykyään

Lisätiedot

Merkinanto- ja hälytyslaitteet

Merkinanto- ja hälytyslaitteet Merkinanto- ja hälytyslaitteet uudet tuotteet KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 2 9 Uudet tuotteet 645/844 Äänielementti valotorneille KombiSIGN 70 ja 71 Toistaa valinnaisia MP3-muotoisia äänitteitä (puhe/musiikki/ääni)

Lisätiedot

Ullakkoportaat Seinäluukut Kattoluukut

Ullakkoportaat Seinäluukut Kattoluukut Ullakkoportaat Seinäluukut Kattoluukut Tunnettua ruotsalaista laatua MidMade-ullakkoportaiden tuotesuunnittelun lähtökohtina ovat toimivuus ja hyvä muotoilu sekä laatu, joka kestää sukupolvelta toiselle.

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

rajatonta visuaalisuutta SEISMO FACTORY www.seismo.fi www.panoramic-display.com

rajatonta visuaalisuutta SEISMO FACTORY www.seismo.fi www.panoramic-display.com rajatonta visuaalisuutta SEISMO FACTORY www.seismo.fi www.panoramic-display.com Isoa, upeaa, sau TÄYTTÄ KUVAA Panoramic on modulaarinen näyttely- ja sisustusratkaisu, jossa rakenteet piiloutuvat täysin

Lisätiedot

Glydea. Moottoroidut verhot. www.sunsystems.fi

Glydea. Moottoroidut verhot. www.sunsystems.fi Glydea Moottoroidut verhot www.sunsystems.fi Moottoroi verhot...... ja nauti! Tunnet olevasi kuin teatterissa aina kun Glydea -moottoroitu verho liukuu silkinpehmeästi kiskollaan. Sopii täydellisesti kotiteatteriin!

Lisätiedot

Teollisuuden sähköasennukset ja keskusvalmistus

Teollisuuden sähköasennukset ja keskusvalmistus Teollisuuden sähköasennukset ja keskusvalmistus Elkome Installaatiot Oy on erikoistunut sähköistykseen ja automaatioon. Suunnittelemme ja valmistamme sähkökeskuksia sekä erilaisia erikoiskeskuksia teollisuuden

Lisätiedot

Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit

Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit Edut Järjestelmä voidaan toteuttaa pienemmällä syöttöputkihalkaisijalla. Järjestelmän kokonaispainehäviö laskee. Virtauksen säädöt eri jakotukkien välillä

Lisätiedot

Magswitchin h y ö d y t :

Magswitchin h y ö d y t : Muuttaa tapoja. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut yhtä helppoa kontrolloida erittäin tehokasta magneettia. Magswitch on kehittänyt erittäin tehokkaan magneettityökalun, joka yhtä nuppia vääntämällä on helppo

Lisätiedot

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset UPM KOFF Kokonaiskunnossapito Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset Kenttähuolto ja Projektit Sähkö- ja automaatio kunnossapitopalvelut Mekaaninen kunnossapito, modernisoinnit, prosessimuutokset

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

TURBO DIMMINUTOR Automaattinen kiintoainevesiseoksien kanavaseuloja ja murskain

TURBO DIMMINUTOR Automaattinen kiintoainevesiseoksien kanavaseuloja ja murskain 1 TURBO DIMMINUTOR Automaattinen kiintoainevesiseoksien kanavaseuloja ja murskain DIMMINUTOR seuloo ja murskaa automaattisesti veden mukana liikkuvat kiintoaineet läpi avokanavan. Laitetta voidaan käyttää

Lisätiedot

RT 38112. TERÄSPALO-OVET Forssan Metallityöt Oy HELOITUS JA VARUSTEET VALMISTUSOHJELMA LISÄVARUSTEET PINTAKÄSITTELYT

RT 38112. TERÄSPALO-OVET Forssan Metallityöt Oy HELOITUS JA VARUSTEET VALMISTUSOHJELMA LISÄVARUSTEET PINTAKÄSITTELYT RT CAD -kirjastot TARVIKETIETO heinäkuu 2011 voimassa 31.8.2014 asti 1 (6) RT 38112 329.4 Talo 2000 424.5 Talo 90 X32 palo-ovet SfB TERÄSPALO-OVET Forssan Metallityöt Oy Forssan Metallityöt on toiminut

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus

Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus Moduuli 4: Hitsausprosessit ja hitsausrobotin ohjelmointi Robottihitsauksen tuottavuus ja tehokas käyttö Heikki Aalto ja Ari Lylynoja Esitelmän sisältö Mikä on

Lisätiedot

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Tamar terassimarkiisien asennus ja käyttöohje CONSTNT FINESS SUNFLEX 4 5 6 Markiisin osat ja mitat Kiinnikkeiden sijoittelu Kaltevuuden säätö Nivelvarsien säätö samaan tasoon Käyttö ja hoito www.tamar.fi

Lisätiedot

CASAFLEX Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki

CASAFLEX Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki Taipuisa kaukolämpöputki on taipuisa ja itsekompensoituva, yhdellä tai kahdella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla virtausputkella varustettu lämpöeristetty

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän

Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän Repijäuppopumppu Paineviemärijärjestelmän sydän Parhaimmillaan paineen alla Kun korkeuserot ja välimatkat estävät viettoviemärin käytön, jää vain yksi kustannustehokas ja joustava ratkaisu jäljelle. Jopa

Lisätiedot

A7 TIG Orbital System 300

A7 TIG Orbital System 300 KEMPPI K7 HITSAUSLAITTEET A7 TIG Orbital System 300 HELPPOA MONIPALKOHITSAUSTA 22.07.2017 A7 TIG Orbital System 300 AMMATTIMAINEN TIG- ORBITAALIHITSAUSJÄRJESTELMÄ PUTKIEN MEKANISOITUUN MONIPALKOHITSAUKSEEN

Lisätiedot

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI TUOTANTOPALVELUT LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI BE Group Oy Ab on osa Pohjois- Euroopan johtavaa teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin kauppaan ja tuotantopalveluihin erikoistunutta BE Group

Lisätiedot

Magneetit WWW.ERLATEK.FI

Magneetit WWW.ERLATEK.FI Magneetit 181 WWW.ERLATEK.FI NEO Kestomagneetit Kappaleiden nostamiseen ja kääntämiseen aina 2000 kg asti. SAV-BUX kestomagneetit testataan yksilöllisesti ja toimitetaan testaustodistuksen kanssa Irtirepäisyvoima

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

T1 Elegantti pistorasiakeskus

T1 Elegantti pistorasiakeskus Upeat alumiinirunkoiset TallyKey pylväät on tehty kestämään pitkään kovissakin olosuhteissa. Tuotteet toimitetaan aina asennusvalmiina kokonaisuuksina ja varustetaan asiakkaan toiveiden mukaan. Pylväässä

Lisätiedot

Kokemuksia hitsausautomaation käyttöönotosta

Kokemuksia hitsausautomaation käyttöönotosta Kokemuksia hitsausautomaation käyttöönotosta Savonia-ammattikorkeakoulu 11.05.2004 Automatisoinnin haasteita Kevyet ja väsymiskuormituksen alaiset rakenteet lujat materiaalit varsin monimutkaiset rakenteet

Lisätiedot

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm

Lisätiedot

MAAHANTUONTIA TUKKUMYYNTIÄ

MAAHANTUONTIA TUKKUMYYNTIÄ Tuoteluettelo 2016 MAAHANTUONTIA TUKKUMYYNTIÄ - VALMISTUSTA Yhtiömme jo lähes 40-vuotta jatkunut tuotekehittely ja tiivis yhteistyö yhdessä asiakkaidemme kanssa on tuottanut laajat kotimaiset FINPILAR-alumiinikoteloidut

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

KÄSITYÖKALUJA MUOVIVANNEHTIMISEEN

KÄSITYÖKALUJA MUOVIVANNEHTIMISEEN KÄSITYÖKALUJA MUOVIVANNEHTIMISEEN STRAPEXIN EDUT Käsityökalut, vanne ja huoltopalvelu kokonaispakettina OIKEA TYÖKALU Sovellukset käsin tehtävään vannehtimiseen ovat moninaiset aivan kuten Strapexin tuotevalikoima.

Lisätiedot