T O I M I N T A K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 0"

Transkriptio

1 T O I M I N T A K E R T O M U S TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry/sällskapet för framtidsstudier rf. perustettiin tutkijoiden, opettajien ja tiedeyhteisön laajan kannatuksen pohjalta yliopistojen ja korkeakoulujen toimesta Turussa 28. päivänä toukokuuta vuonna Se on luonteeltaan tulevaisuudentutkimusta ja sen opetusta edistävä tieteellinen yhdistys, joka myös yhdistää alan harrastajia ja edistää kansalaiskeskustelua. Seuran tarkoituksena on edistää ja levittää tulevaisuudentutkimusta, sen hyväksikäyttöä ja opetusta erityisesti Suomessa, ja tällä tavalla myötävaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kehittämiseen. Toimintatapoihin kuuluu yhteydenpito tutkijoihin ja tutkimuslaitoksiin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin sekä tiedotustoiminta julkaisujen, seminaarien ja oppimateriaalin muodossa. Vuonna 2010 Seura vietti 30-vuotisjuhlavuottaan, mikä näkyi toiminnassa esim. juhlaseminaarissa, juhlanäyttelyssä sekä kolmen kunniajäsenyyden ja kahden Tulevaisuuspalkinnon myöntämisenä. 2. VARSINAINEN TOIMINTA v Julkaisutoiminta Seuran julkaisutoiminnasta vastasi Futuran päätoimittaja Tapio Tammisen johdolla toimitusneuvosto, johon kuuluivat Sirkka Heinonen, Olli Hietanen, Vuokko Jarva, Tuomo Kuosa, Osmo Kuusi, Juha Nurmela, Keijo Rajakallio, Iiris Penttilä, Juhani Pekkola, Tapio Rantala, Petri Tapio, Marja-Liisa Viherä ja Hazel Salminen. Toimituskunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Toimitusneuvoston tehtäviin kuului Futura-lehden sisältö, ulkoasu, teemanumerot ja markkinointi sekä julkaisusarjat Futura-lehti Seuran jäsenlehti Futura ilmestyi vuonna 2010 neljä kertaa. Lehtien teemoina olivat: - 1/2010 Työn tulevaisuus, vierailevina päätoimittajina Keijo Rajakallio ja Marja-Liisa Viherä. Lehti perustui vuoden 2009 kesäseminaarin alustuksiin ja yleisteemaan. - 2/2010 Uskonnon tulevaisuus, päätoimittajana Tapio Tamminen. - 3/2010 Sukupuolten tulevaisuus, vierailevina päätoimittajina Vuokko Jarva ja Kaarina Kailo. - 4/2010 Ilmastonmuutos ruokapöydässä, päätoimittajana Tapio Tamminen ja vierailevana päätoimittajana Tapio Rantala. Lisäksi lehdissä julkaistiin mm. seuran tilaisuuksissa pidettyjä alustuksia ja muita ajankohtaisia tulevaisuudentutkimukseen liittyviä artikkeleita, kommentteja sekä kirja-arvosteluja. Futura-lehden päätoimittajan tehtäviä hoiti Tapio Tamminen. Futura-lehden taitosta vastasi Iiris Penttilä. Futura-lehti oli mukana Helsingin yliopiston koordinoimassa elektroniseen julkaisemiseen ja julkaisujen verkkovälitykseen liittyvässä ELEKTRA-verkkojulkaisuprojektissa. Lisäksi Futura-lehti oli löydettävissä viitetietokanta Aleksista ja tilattavissa virtuaalikirjakauppa Granumista sekä Kulttilehdet.fi-verkoston nettisivujen kautta. Futura lehti oli esillä Helsingin kirjamessuilla Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n osastolla, ja erikoisteemanumeroa 3/2010 Sukupuolten tulevaisuus oli myös erikseen myynnissä Naistutkimuspäivillä Helsingissä

2 2.1.2 efutura Futura-lehteä täydentävästä verkkoversiosta käytetään nimeä efutura. efuturan tavoitteena on ollut julkaista sähköisiä teemalehtiä tulevaisuudentutkimukseen liittyen, mutta myös muut aiheet ovat mahdollisia. efutura on ollut kehitysvaiheessa sekä sisällön että teknisen ratkaisun suhteen. Sähköisen lehden ensimmäinen versio oli tietokantaratkaisu, toinen vaihe pdf-julkaisut, ja toimintavuoden aikana kolmas toimintamuoto, sosiaalinen media, otettiin käyttöön. efuturalle luotiin Facebook-ryhmä ja moderoijalle profiili, joille on lisätty kymmenkunta tulevaisuusteemaa keskustelun virittämiseksi. Profiililla oli vuoden lopulla yli 60 kaveria ja ryhmällä 35 jäsentä. efuturan päätoimittajana ja Facebook-moderaattorina toimi Keijo Rajakallio. Linkki efuturaan löytyy seuran nettisivuilta: Kotisivut Seuran kotisivut sijaitsivat Tieteellisten seurain valtuuskunnan TSVpro-palvelimella osoitteessa www. futurasociety.fi. Kotisivuilla julkaistiin seuraesittelyn lisäksi mm. seminaaritiedotteita ja -materiaalia sekä pdf- että kuunneltavina äänitiedostoina. Sivuilla oli myös tietoa tulevaisuudentutkimuksesta ja linkkejä muille tulevaisuudentutkimusaiheisille sivustoille. Osalle paikallistoimintaryhmistä on avattu omat sivut seuran sivujen yhteyteen. Kotisivujen ylläpidosta ja päivittämisestä vastasi pääsihteeri. Kuopion toimintaryhmä vastasi omien sivujensa päivittämisestä ja ylläpidosta. Marraskuussa seuralle luotiin sivu Facebookpalveluun tiedotusta ja markkinointia varten, ja sivulle päivitettyjä tiedotteita on luettu ahkerasti. Seuran sivun tykkääjiä oli vuoden lopulla jo 110 henkilöä Acta Futura Fennica -sarja Acta Futura Fennica -sarjassa ei ilmestynyt teoksia kertomusvuonna Tulevaisuussarja Tulevaisuussarjassa ei ilmestynyt teoksia kertomusvuonna. 2.2 Seminaaritoiminta Kesäseminaari: Suunnittelumallit ja strategiapelit tulevaisuuden ymmärtämisen välineinä Seuran perinteinen kesäseminaari pidettiin Otavan Opistolla Mikkelissä. Kesäseminaari tarkasteli tulevaisuuden ymmärtämistä suunnittelumallien ja strategiapelien kautta. Seminaarin tavoitteena oli esitysten ja ryhmätöiden avulla perehtyä taloudellisten makro- ja mikromallien taustalla oleviin oletuksiin ja käsityksiin yhteiskunnasta. Seminaarisessiot perustuivat myös vahvasti mallien ja pelien demoamiseen. Seminaari oli kaksipäiväinen ja siihen osallistui 52 henkilöä. Seminaarissa alustivat: Avaus, puheenjohtaja Juha Nurmela, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry Makrotaloudellisten mallien oletukset eri tekijöiden vuorovaikutusdynamiikasta: VM:n, VATT:n, ETLAN, PTT:n jne. mallien logiikkaa, Dosentti Osmo Kuusi, VATT ja tutkimusjohtaja Juha Honkatukia, VATT Suurten yllätysten ja katastrofien mallintaminen: IIASAN Xevents-hanke esittely ja mahdollinen testaus, Tutkija Leena Ilmola, IIASA Strategiset suunnittelupelit: Civilisation ja Sim City (esittely ja demo), Verkkopedagogi Pekka Hytinkoski, Ruralia-instituutti; Kommentaattorina Timo Tiuraniemi, Helsingin yliopisto Roolipelien käsikirjoituksen malliohjelma & back-casting ja tulevaisuuskuvat (esittely ja ryhmätyö, kaksi sessiota), Roolipeli- ja opettajakouluttaja Mauri Laakso ja johtaja Hannu Linturi, Otavan Opisto Mikromallien dynamiikasta: JUTTA-mallin esittely ja demo, Pertti Honkanen, KELA Urasuunnittelupeliin perehtyminen ja kehittelyyn osallistuminen (esittely ja työpaja), Johanna Ollila, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Liikenteen muutosten päästövaikutukset ja sairastuvuus, Jouni Tuomisto, THL, Kuopion yksikkö. 2

3 Lisäksi torstain iltaohjelmana nähtiin Nukketeatteri Kaltevan simulaatio: Ihminen anarkistinen kuvitelma uuden elämän luomisesta ja koneen ja ihmisen liitosta. Kesäseminaarin suunnittelusta ja järjestelyistä vastasi työryhmä; Juha Nurmela, Osmo Kuusi, Ana Nuutinen, Leena Ilmola, Hannu Linturi ja Hazel Salminen. Juha Nurmela toimi seminaarin puheenjohtajana. Kesäseminaarin alustuksiin pohjautuvia artikkeleita tullaan julkaisemaan myöhemmin Futura-lehdessä Top Ten Futures IX seminaari: Etäisyyksien hallinta 2030 Top Ten Futures seminaarien tavoitteena on tarkastella tulevaisuuden keskeisiä ilmiöitä ja niiden kehityssuuntia asiantuntijatiedon pohjalta. Toimintavuoden aikana ei järjestetty Top Ten seminaaria, mutta suunniteltiin vuoden 2011 seminaarin ohjelmaa sekä tehtiin ennakoivaa tiedottamista. Yhdeksäs Top Ten Futures seminaari järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä, yhteistyössä Liikennesuunnittelun Seura ry:n kanssa. Seminaarin kokoavaksi teemaksi on valittiin logistiikka laajasti katsottuna, eli tavaran liikuttamisen ja ihmisten liikkumisen Top Ten -tulevaisuudet. Top Ten Futures -seminaarin suunnittelutyöryhmässä oli mukana Osmo Kuusi, Matti Leskinen, Sirkka Heinonen, Petri Tapio ja Hazel Salminen sekä Liikennesuunnittelun Seurasta Pekka Rytilä Tulevaisuusfoorumi Arjen asiantuntijuuden signaalit Tulevaisuusfoorumin tavoitteena on oppia tunnistamaan heikkoja signaaleja. Foorumi on tuottanut myös uusia ajatuksia, rakentanut tulevaisuuskuvia ja käynyt keskustelua siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Kertomusvuonna järjestettiin yksi Tulevaisuusfoorumi-tilaisuus, joka oli järjestyksessä kahdeskymmeneskolmas. Heikkoja signaaleja kerättiin osallistujien omilta asiantuntijuusalueilta, teemalla Arjen asiantuntijuus. Tulevaisuusfoorumi oli kaksivaiheinen; heikkoja signaaleja kerättiin verkon kautta etukäteen. Kerättyjä signaaleja tarkasteltiin Tulevaisuusfoorumi-tilaisuudessa lauantaina Otavan Opistolla Mikkelissä järjestetyssä tilaisuudessa. Lisäksi yksi työryhmä osallistui foorumiin etänä Helsingistä. Valmistelutyöhön osallistuivat Tapio Rantala, Leena Ilmola, Jenni Linturi sekä Hazel Salminen. Tulevaisuusfoorumin tulokset otettiin talteen foorumi-tilaisuuksien jatkokehittelyjä varten Tiedeseminaari Toimintavuoden aikana järjestettiin kaksi Tiedeseminaaria, järjestyksessä kuudes ja seitsemäs. Tammikuun tilaisuus, Ajatuspajat, metodit ja tulevaisuusajattelu järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä. Seminaarin johtokysymys oli: Miten ajatuspajat työskentelevät ja millä metodein ne tuottavat tulevaisuuteen liittyvää tietoa? Seminaarin avasi puheenvuorollaan seuran aktiivi Matti Leskinen, minkä jälkeen ajatuspajojen työskentelystä kertoivat vuorollaan neljän ajatuspajan edustajat: Aleksi Neuvonen, tutkimusjohtaja, Demos Helsinki Christoffer Grönholm, puheenjohtaja, Lokus Ruurik Holm, toiminnanjohtaja, Vasemmistofoorumi Karina Jutila, johtaja, Ajatuspaja e2. Lopuksi oli vuorossa tunnin mittainen keskustelu- ja kommentointiosuus. Seminaarin puheenjohtajana toimi Matti Leskinen. Seminaari oli maksuton ja siihen osallistui 56 henkilöä. Syyskuun tilaisuus, Tulevaisuuden johtajuus järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä. Seminaarissa pohdittiin johtamisen ihannetulevaisuutta, eli lähdettiin liikkeelle tavoiteltavasta tulevaisuustilasta ja etsittiin seminaarialustusten sekä keskustelun avulla keinoja, toimenpiteitä ja päätöksiä millä siihen päästään. Seminaarissa alustivat: Tilaisuuden avaus, Matti Leskinen, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. Johtamisen ihannetulevaisuus miten rakennetaan? THM Meimi Lahti, SAMK Tulevaisuuden johtajuus, FT Pentti Sydänmaanlakka, Pertec Consulting Oy Minkälaista johtamista tulevaisuudessa tarvitaan? varajohtaja Raija Kontio, HUS Itsensä 3

4 johtamisen tulevaisuus, sijoitusasiantuntija Minna Lahti, Alexandria Pankkiiriliike Oyj Miten tulevaisuusajattelu vaikuttaa näkemykseen johtamisesta? Koulutusjohtaja Tuula Rouhiainen-Valo, SAMK:in Sosiaali-ja terveysalan tulevaisuustyöryhmä Minkälaista johtamista tulevaisuudessa tarvitaan? Planner, toimitusjohtaja Riikka Merisalo, Mainostoimisto Punda Loppuyhteenveto ja keskustelua, THM Meimi Lahti, SAMK. Seminaarin puheenjohtajana toimi Meimi Lahti. Seminaarimaksu oli 10/15 euroa ja seminaariin osallistui 67 henkilöä. Molemmissa seminaareissa järjestäjinä olivat Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Ajatuspaja e2:n kanssa. Suunnittelutyöryhmään kuuluivat Meimi Lahti (Satakunnan ammattikorkeakoulu), Leena Koivisto (Ajatuspaja e2), Matti Leskinen, Viljo Martikainen, Kari Mustanoja, Pentti Räsänen ja Hazel Salminen. Tiedeseminaari on järjestetty aikaisemmin vuonna 2002 teemalla Tulevaisuus tieteen ja tutkimuksen päätöksenteossa, vuonna 2003 teemalla Tulevaisuustiedon filosofiset ja metodiset lähtökohdat, vuonna 2005 teemalla Tulevaisuustiedon hankinta ja hallinta, vuonna 2007 teemalla Tulevaisuustieto päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa Tulevaisuusklubi Tulevaisuusklubin tavoitteena on luoda tulevaisuudesta kiinnostuneille nuorille pysyvä linkki tulevaisuuden tekemiseen. Paraisten lukiossa jatkettiin Outi Verronen-Pöyliön johdolla Tulevaisuusklubin suunnittelua, tavoitteena järjestää juhlatilaisuus Paraisten lukiossa syksyllä 2011, jolloin lukio täyttää 30 vuotta. Tilaisuuteen kutsutaan myös entisiä opiskelijoita ja teemaksi on suunniteltu uratarinat. Tulevaisuusnäkökulmaisesta puheenvuorosta on sovittu alustavasti Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkijan Johanna Ollilan kanssa. Paraisten lukio osallistuu Keskuksen opinto-ohjausprojektiin, jossa kerätään entisiltä Paraisten lukion opiskelijoilta uratarinoita Pikkujoulun tonttutohtoriväitös Tulevaisuuden tutkimuksen seuran perinteinen tonttuväitöspikkujouluja vietettiin tiistaina seuran toimistolla, Eerikinkatu 28, 5. krs, Helsinki. Tonttutohtoriksi väitteli KTT Markus Vinnari otsikolla Luovutaanko lihasta? Marja-Liisa Viherä toimi vastaväittäjänä ja seuran puheenjohtaja Juha Nurmela kustoksena. Tilaisuuteen osallistui 19 henkilöä Seuran 30-vuotisjuhlat Seura täytti toimintavuonna 30 vuotta, ja tätä juhlistettiin juhlaseminaarilla ja vastaanotolla Tieteiden talolla Helsingissä. Seminaarissa alustivat: * Tervetulotoivotus, VTT Juha Nurmela, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. * Globaali oikeudenmukaisuus tulevaisuuden (tutkimuksen) haasteena, YTT Teppo Eskelinen, Jyväskylän yliopisto * Utopia universaalista uskonnosta, FT, tutkija Tapio Tamminen * Tekniikka ja ihminen - hybris vai harmonia uuden liiton askelkuviona? Professori Sirkka Heinonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus * Vihreästi supistuvaa taloutta vai kestävää kehitystä? - Fossiilikapitalismin vaihtoehtoja etsimässä, Ympäristöneuvos Sauli Rouhinen, Ympäristöministeriö * Ihmisen arjen näkymät globaalissa tulevaisuudessa, FT, dosentti Liisa Horelli, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu * Maailman 2030-luvun talousmahdit, FT, dosentti Osmo Kuusi, VATT Seuran yhteistyökumppani Otavan Opisto taltioi esitykset katsottaviksi jälkikäteen Internet-sivuillaan. Juhlaseminaarin yhteydessä kutsuttiin seuran uusiksi kunniajäseniksi MMM Hilkka Pietilä, Professori Esko Kalimo sekä Director Jerome C. Glenn, sekä ojennettiin Tulevaisuuspalkinto FT Marja-Liisa Viherälle. Paikallisaktiivi Kari Silfverbergiä muistettiin Tulevaisuusteko-kunniamaininnalla. Seminaarin jälkeen seuran ensim- 4

5 mäinen puheenjohtaja, prof. TkT Pentti Malaska avasi seuran juhlavuosinäyttelyn, joka oli esillä ja esitteli seuran toiminnan eri ulottuvuuksia kolmelta kuluneelta vuosikymmeneltä. Seminaariin ja näyttelynavajaisiin osallistui 80 henkilöä, ja juhlien jälkeiselle päivälliselle 18 henkeä. Näyttelyyn tutustui viiden esilläolokuukauden aikana seuran jäsenten lisäksi myös muuta Tieteiden talolla vierailevaa yleisöä. 2.3 Paikallistoiminta Seuran pääasiallisena toimintamuotona on toimia yksittäisten jäsenten kautta, paikallisissa toimintaryhmissä. Vuonna 2010 toimintaryhmiä oli kolmetoista; Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Ruovedellä/Jämsässä, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa Paikallistoiminnan verkostotapaaminen järjestettiin Tampereella paikallistoimintaryhmien vetäjille työpaja parhaat käytännöt teemasta, jotta toimintaa paikallistasolla voitaisiin tukea ja innostaa. Tilaisuudessa pohdittiin paikallistoiminnan innostavia ja haastavia puolia, sekä työstettiin yhdessä luonnos paikallistoimintavetäjien oppaaksi. Työpajaan osallistui kahdeksan paikallisaktiivia kuudelta paikkakunnalta. Työpajan järjestämiseen osallistui Tampereen kesäyliopisto, ja sen yhteydessä järjestettiin myös avoin yleisöluento Alueelliset ja paikalliset innovaatioympäristöt, alustajana tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen, Tampereen yliopisto Helsingin toimintaryhmä Toimintaryhmä kokoontui viisi kertaa lounaskokouksiin ja järjesti 15 yleisötilaisuutta sekä 1 yhteistyötilaisuuden, joiden teemoina olivat: - Ilmastonmuutoksen uusimmat näkymät sekä valmistautuminen. Alustajina Kööpenhaminan kokouksen osanottajia, kommentoijana ilmastonmuutoksen tutkija, juontajina Kari Silfverberg ja Pentti Räsänen; - Rahoitusjärjestelmän tulevaisuus. Alustaja Leena Mörttinen, kommentoija Matti Louekoski, juontaja Timo Lahtela; - Verotuksen kehitystrendit. Alustaja Heikki Niskakangas, kommentoija Nils Torvalds, juontaja Arto Salmela; - Tulevaisuuden yhteiskunta improvisoituna Zizekin mukaan. Alustajina Hanna Kuusela ja Kimmo Jylhämö, juontajana Hannu Kalajoki; - Liikenneviraston lentoratasuunnitelma. Esittelijä Markku Pyy, Liikennevirasto; - Geoengineering ilmastonmuutoksen torjunnassa. Alustaja Risto Isomäki, kommentoijana Heikki Kukko, juontaja Kari Silfverberg; - Vanhuuden tulevaisuus: Kolmas elämä - jotain uuttako? Alustajana Ilka Haarni, kommentoijina Tiina Harjulehto-Mervaala ja Anita Kelles-Viitanen, juontaja Päivikki Telenius; - Liiketoimintaympäristön lähitulevaisuutta luotaavat analyysimallit. Alustajana Aleksi Grym, juontaja Kalle Grönqvist. Yritysvierailun yhteydessä: Global Intelligence Alliance, Itämerenkatu 5 A, Helsinki; - Löytöretki biopolitiikkaan. Alustaja Osmo Kuusi, juontaja Pentti Räsänen; - Suomen elinvoiman lähteet. Alustaja Teppo Turkki, kommentoija Antti Mykkänen, juontaja Matti Leskinen; - Eurooppa Alustaja Mari Linnapuomi, kommentoija Erkki Tuomioja, juontaja Matti Leskinen; - Rakennusfoorumi: Ihmisten metropoli. Yhteistyössä RIL:n tulevaisuustoimikunnan, Metropoliseuran ja SAFA:n kanssa, Rakennustietosäätiön tiloissa; - Helsingin maahanmuuttopolitiikka ja monikulttuurisuuden merkitys. Alustaja johtaja Annika Forsander Helsingin kaupungilta, kommentoija tutkija Kathleen Valtonen Helsingin yliopistosta, juontaja Arto Salmela; - Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Alustaja Suoma Sihto, kommentoija Maija Stenvall, juontaja Pipsa Eklund; - Degrowth ja factor 10 - ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen? Alustajina Matti Penttilä, Michael Letten- 5

6 meier ja Timo Järvensivu, juontajana Juha Nurmela; - Hallinnonalojen näkemykset Suomen tulevaisuudesta. Alustajana neuvotteleva virkamies Riitta Kirjavainen Valtioneuvoston kansliasta, kommentoijana TkT Kalle Mikkola, juontajana Matti Leskinen; Tilaisuudet olivat maksuttomia ja avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Niistä tiedotettiin jäsenkirjeissä, seuran verkkosivuilla sekä lehtien tapahtumapalstoilla. Toimintaryhmän Tutuhesa-sähköpostilistalla oli vuonna 2010 noin 250 tilaajaa ja sille lähetettiin yli 1000 viestiä, joista valtaosa oli tulevaisuusaiheista keskustelua. Lisäksi listalla informoitiin tulevaisuusaiheisista tapahtumista ja tietolähteistä. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa com/group/tutuhesa/messages. Listan tukena käytettiin Tutuhesa-blogia jossa julkistettiin laajempia aineistoja, koottuja keskusteluyhteenvetoja ja lounaskirjauksia. Helsingin toimintaryhmän vetäjätiimiin kuuluivat Matti Leskinen, Pentti Räsänen, Arto Salmela, Päivikki Telenius ja Chris Kylander Hämeenlinnan toimintaryhmä Hämeenlinnan paikallistoimintaryhmä järjesti vuoden aikana kaksi tilaisuutta, toinen yritysvierailun muodossa Konecranesin tuotekehitysyksikköön ja toinen Lahdessa otsikolla Työn muutos ja sosiaalinen media, yhdessä Lahden ryhmän kanssa. Tilaisuudessa keskusteltiin alustusten pohjalta työn muutoksesta ja sosiaalisen median vaikutuksista työhön. Vuoden aikana suunniteltiin myös paikallistoiminnan teemoja vuodelle Hämeenlinnan toimintaa koordinoivat Riitta Hakulinen, Heikki Lintala ja Anne Laakso Kuopion toimintaryhmä Kuopion paikallistoimintaryhmä ei kokoontunut vuoden aikana. Jäsenet toimivat erilaisissa yhteyksissä tulevaisuudentutkimuksen piirissä. Savotutu-sähköpostilistalla on runsaat 50 jäsentä. Kuopion toimintaryhmä ylläpiti www-sivuja osoitteessa sekä omaa Facebook-sivua. Sivuille pääsee myös seuran sivujen kautta osoitteesta Kuopion toimintaryhmän vetäjänä toimi Ari Paanala Lahden toimintaryhmä Lahden paikallistoimintaryhmän vuoden 2010 tilaisuuksien teemana oli työn käsitteen muutos eri näkökulmista. Ryhmä järjesti toimintavuoden aikana kolme tilaisuutta, joista yksi järjestettiin yhdessä Hämeenlinnan ryhmän kanssa otsikolla Työn muutos ja sosiaalinen media. Lisäksi toimintaryhmä kokoontui suunnittelemaan toimintaansa. Lahden paikallistoimintaa koordinoivat Soili Saikkonen ja Jukka Ilmonen Mikkelin toimintaryhmä Mikkelin ryhmän toimintaa jäsensivät seuran jäsenille avoimet tulevaisuus- ja delfoi työpajat, joita järjestettiin vuoden aikana yksitoista kappaletta teemoilla: - Oppimisen tulevaisuus ( ) - Ihminen 2.0 ( ) - Media ja kansalaisvaikuttaminen, huumeiden tulevaisuus ( ) - Urheilun tulevaisuus ( ) - Piratismi ( ) - Heikot signaalit ja villit kortit ( ) 6

7 - Mobiili ja ubiikki ( ) - Turvallisuus ja sosiaalinen media ( ) - Systeeminen ajattelu/systeemimetodologia ( ) - sekä kaksi optiopajaa, joista toinen seuran Otavan Opistolla järjestetyn kesäseminaarin yhteydessä Yhdessä Otavan Opiston ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa järjestetyssä Delfoi-koulutuksessa oli mukana yhteensä 194 opiskelijaa eri yliopistoista, korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista. Hannu ja Jenni Linturi sekä Anita Rubin toimivat Delfoi-töiden ohjaajina. Delfoi-tutkimuksia koulutuksen yhteydessä toteutettiin 26, joista kahdeksan liittyi väitöstutkimuksiin, 12 tilaustutkimuksiin ja loput korkeakoulujen lopputöihin. Mikkelin toimintaa koordinoi Jenni Linturi Oulun toimintaryhmä Oulun paikallistoimintaryhmä järjesti toimintavuoden aikana kaksi avointa ja maksutonta tilaisuutta: otsikolla Koulutuksella tulevaisuutta, jossa pohdittiin onko koulutuksella tulevaisuutta, mihin suuntaan trendit meitä vievät ja millaisessa tulevaisuudessa haluamme olla mukana? Alustajina KT, koulutoimentarkastaja Arja-Sisko Holappa ja KT, koulutuspäällikkö Aila Paaso. Tilaisuudessa suunniteltiin myös paikallistoimintaa otsikolla Skenaariot strategiatyöskentelyssä, OAMK:n Liiketalouden yksikön tiloissa. Alustajana KTT Tiina Gallén. Oulun toimintaryhmän vetäjätiimissä toimivat Tiina Gallén, Arja-Sisko Holappa ja Aila Paaso Porin toimintaryhmä Satakunnan Klubi Porin paikallistoimintaryhmä Satakunnan Klubi ei kokoontunut vuoden aikana. Jäsenet toimivat erilaisissa yhteyksissä tulevaisuudentutkimuksen piirissä. Satakunnan Klubin yhteyshenkilöt olivat Heikki Rantala ja Tuula Hermunen Ruoveden toimintaryhmä Toimintavuoden aikana Ruoveden alueeseen kuuluvassa Jämsässä järjestettiin paikallistoimintaa keskustelufoorumin muodossa; Tiedolla ja tunteella tulevaisuutta ryhmä kokoontui syksyllä neljä kertaa keskustelemaan teemoista, jotka tukevat Jämsän parempi tulevaisuus strategiaa. Aktiivisia osallistujia oli 14. Ryhmä on myös yhdessä toimittajan kanssa tuottanut paikallislehti Jämsän Seutuun tulevaisuuden uutisia. Jämsän paikallistoiminnan yhteyshenkilönä toimi Anne Hakala Turun toimintaryhmä Turun paikallistoimintaryhmä kokoontui vuoden aikana säännöllisesti sekä esitelmätilaisuuksiin että vapaamuotoisiin suunnittelukokouksiin. Suunnittelukokouksia pidettiin vuoden mittaan kaikkiaan kaksi ja esitelmätilaisuuksia neljä. Esitelmätilaisuuksiin osallistui yhteensä n. 50 henkeä ja ne pidettiin Turun kauppakorkeakoulun tiloissa: - Green Care osa tulevaisuuden hoivapalveluja?, FM, etnologi Katariina Heikkilä; - Ruoan kulutuksen toimintaympäristöt ja skenaariot 2030, FM Riikka Saarimaa, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto; - Viron tulevaisuus, Pertti Grönholm; 7

8 - Auringonvalosta biopolttoaineiksi, prof. Eva-Maria Aro. Paikallistoimintaryhmän toiminnasta tiedotettiin omalla sähköpostilistalla, Turun Sanomien tapahtumapalstalla, erilaisten sähköpostilistojen välityksellä sekä Facebookin kautta. Sähköpostilistalle kuului vuoden lopussa 98 henkeä. Listalle liittyi vuoden 2010 aikana 10 uutta jäsentä. Toiminnan suunnittelu- ja toteutustyöryhmään kuuluivat Ilpo Alvesalo, Karoliina Autere, Jussi Lehtonen, Titiana-Petra Moldova ja tiedotusvastaava Sanna Tulonen Muut toimintaryhmät Joensuussa ja Seinäjoella järjestettiin toimintaa mm. paikallisissa projekteissa ja hankkeissa tilanteen mukaan. Rovaniemen ja Kuortaneen toimintaryhmät etsivät toimintaryhmilleen uutta vetäjää tai vetäjätiimiä. Toimintavuonna pidettiin paikallistoimintavetäjien yhteinen tapaaminen Tampereella Hallinto- ja järjestötoiminta Hallituksen kokoonpano vuonna 2010 Puheenjohtaja: Jäsenet: Juha Nurmela Marja-Liisa Viherä (varapuheenjohtaja), Sirkka Heinonen, Juha Kaskinen, Auli Keskinen, Osmo Kuusi, Aleksi Neuvonen, Ana Nuutinen ja Tapio Rantala. Varajäsenet: Olli Hietanen, Leena Ilmola, Rauno Kuusisto, Mika Laakkonen, Matti Leskinen, Iiris Penttilä, Sofi Kurki (os. Salonen) ja Irene Väkevä-Harjula Seuran toimisto Seuran osa-aikaisena (30h/viikko) pääsihteerinä toimi Hazel Salminen. Seuran toimisto sijaitsi Kustannusosakeyhtiö Maahengen vuokraamassa yhteistoimistossa Eerikinkatu 28, 5 kerros. Seura vuokraa tilasta yhden huoneen ja vuokraan kuuluu yhteistilojen käyttöoikeus Tulevaisuuspalkinto Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallitus myöntää tulevaisuuspalkinnon harkintansa mukaan ansiokkaasta tulevaisuudentutkimuksesta. Vuonna 2010 myönnettiin 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaksi Tulevaisuuspalkintoa: ensimmäinen Marja-Liisa Viherälle väitöskirjasta, pitkäaikaisesta aktiivisesta toiminasta seurassa ja erityisesti tulevaisuusajattelun viemisestä osaksi kolmannen sektorin ruohonjuuritason toimintaa. Palkinto ojennettiin Viherälle seuran 30-vuotisseminaarin yhteydessä. Tulevaisuuspalkinto on Lampivaaran ametistikide. Toinen Tulevalsuuspalkinto myönnettiin Mika Mannermaalle aktiivisesta toiminnasta Seurassa sen alkutaipaleella, tulevaisuusajattelun viemisestä yritysmaailmaan sekä lukuisista tutkimukseen ja tieteelliseen analyysiin perustuvista, tulevaisuuden yhteiskuntaa käsittelevistä julkaisuista Huomionosoitukset Huomionosoituksen myöntäminen Futura-lehdessä on tapa palkita hyvistä tulevaisuusteoista, uusista ideoista, arjen teoista ja ilmiöistä, joiden katsotaan edistävän kansalaisten oma-aloitteisuutta ja siten parempaa tulevaisuutta. Vuonna 2010 myönnettiin Tulevaisuusteko-kunniamaininta Kari Silfverbergille ilmastonmuutosta käsitelleen erinomaisen luento- ja keskustelukokonaisuuden organisoimisesta Helsingin paikallisryhmän tiistai-iltoina. Kunniamaininta julkistettiin seuran 30-vuotisjuhlissa sekä julkaistiin Futuralehdessä 2/

9 Seura pitää yhteyttä kunniajäseniinsä kutsumalla heidät tasaisin väliajoin koolle vaihtamaan ajatuksiaan tulevaisuusaiheista. Vuonna 2010 seura kutsui kunniajäsenensä ja Aurelio Peccei palkinnon saaneet suomalaiset tulevaisuudentutkijat sekä hallituksensa jäsenet kunniajäsenlounaalle Päivän aiheeseen, Aurelio Peccei sekä Rooman klubin ja Tulevaisuuden tutkimuksen seuran yhteiset kiinnostuksen kohteet, johdatteli prof. emeritus Pentti Malaska Nuorisostipendi Vuonna 2010 ei myönnetty nuorisostipendejä Gradupalkinto Toimintavuoden aikana seuran hallitus perusti joka toinen vuosi jaettavan Gradupalkinnon, joka on tulevaisuudentutkimuksen alaan liittyvälle opinnäytetyölle (pro gradu tai vastaava) myönnettävä stipendi. Vuonna 2011 stipendin suuruus on 300 euroa. Palkittavan opinnäytetyön valitsee hallituksen osoittama tohtorintutkinnon suorittanut arvioija. Vuoden 2011 Gradupalkinnon saajan valitsee hallituksen jäsen, FT dosentti Rauno Kuusisto Kokoukset Kevätkokous pidettiin maanantaina Tieteiden talolla Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin seuran toimintakertomus ja vahvistettiin vuoden 2009 tuloslaskelma. Kevätkokouksen jälkeen akatemiatutkija Mika Pantzar Aalto-yliopistosta alusti aiheesta 40 vuotta Tulevaisuusshokkia kuinka oikeaan Toffler osui? Syyskokous pidettiin keskiviikkona Tieteiden talolla Helsingissä. Kokouksessa vahvistettiin seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011, päätettiin jäsenmaksujen suuruudesta, valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, valittiin varsinaiset ja varatoiminnantarkastajat vuodelle Syyskokouksen jälkeen dosentti Anita Rubin Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta alusti otsikolla Oppimisen tulevaisuusbarometri Hallitus kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa. 3. VARAINHANKINTA 3.1 Jäsenet ja talous Seuralla oli aktiivijäsentä ja 20 yhteisöjäsentä, joista kuusi yliopistoa ja korkeakoulua ovat perustajajäseniä. Seuraan liittyi kertomusvuonna 50 uutta henkilöjäsentä ja yksi yhteisöjäsen, mutta yhteisöjäsenten lukumäärä pysyi kuitenkin samana, sillä kaksi jäsenyliopistoa yhdistyi. Henkilöjäseniä erosi 13, kuoli 2 ja passiivijäsenrekisteriin maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi siirrettiin 98 jäsentä. Yhden jäsenen jäsenyys on puuttuvan osoitteen takia jäissä. Passiivijäsenrekisteriin siirretyille jäsenille lähetettiin asiasta tieto etukäteen. Kunniajäseniä seuralla oli kymmenen: akateemikko Pekka Jauho, professori Matti Vapaavuori, professori Pentti Malaska, professori Ilkka Niiniluoto, professori Ilkka Virtanen, professori Olavi Borg sekä professori Eleonora Masini, ja toimintavuoden aikana kunniajäseniksi kutsutut professori Esko Kalimo, MMM Hilkka Pietilä sekä Director Jerome C Glenn. Seuran jäsenmaksu oli henkilöjäseniltä 32 euroa, nuoriso- ja opiskelijajäseniltä 16 euroa (alle 24-vuotiaat nuorisojäsenet ja alle 30-vuotiaat perustutkinnon suorittajat, nuorisojäsenille ensimmäinen jäsenyysvuosi oli maksuton). Yhteisöjäsenmaksu oli 320 euroa. Vuoden 2010 tuloslaskelmassa varsinaisen toiminnan kulujäämä oli ,19 euroa. Varainhankinnan tuotot ,00 euroa tulivat jäsenmaksuista ja kulut 813,23 euroa muodostuivat Futurinfo-jäsenkirjeen julkaisemisesta. Lisäksi seura sai yleisavustuksena euroa sekä 30-vuotisjuhlien järjestämiseen 9

10 tukea euroa (siirtona vuodelta 2009) opetusministeriöltä. Suuri osa esim. Futura-lehdestä, seminaareista ja keskustelutilaisuuksista tuotetaan maksuttomana vapaaehtoistyönä, mikä ei näy talousarviossa. Tuotoista jäsenmaksut muodostivat 33,5 %, julkaisu- ja seminaarituotot 12,4 % sekä avustus opetusministeriöltä 54,1 %. (Jos 30-vuotisjuhla-avustus jätetään huomiotta, ovat vastaavat luvut 34,9%, 12,9% ja 52,2%.) Kulujen erät muodostuivat julkaisukuluista 19,7 %, seminaari- ja paikallistoiminnan kuluista 12,6 %, henkilö- ja toimistokuluista 66,4 % ja jäsenkirjekuluista 1,3 %. Seuran tilikauden 2010 tulos oli 291,62 euroa ylijäämäinen. 3.2 Futurinfo-jäsenkirje Seura tiedotti kertomusvuonna toiminnastaan Futurinfo-jäsenkirjeillä, joita ilmestyi kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Futurinfo-jäsenkirjeet sekä kevät- ja syysvuosikokousten kutsut lähetettiin sähköpostitse niille, joiden osoite oli jäsenrekisterissä, muut saivat jäsenkirjeen ja tiedotteen postitse. Jäsenkirjeiden välillä tapahtumista ja tilaisuuksista tiedotettiin sähköpostitse suoraan jäsenille, seuran paikallistoimintaryhmien sähköpostilistoilla, Futura-lehdessä verkkosivuilla sekä seuran Facebook-sivulla (www.facebook.com/tutuseura). 4. YHTEISTYÖ 4.1 Sidosryhmät Seura toimi yhteistyössä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) kanssa mm. tiedottamalla seuran jäsenille TVA:n tulevaisuudentutkimuksen opinnoista, tarjoamalla TVA:n opiskelijoille seuran jäsenyyttä sekä mahdollisuuden julkaista opinnäytetöitä Futura-lehdessä ja efuturassa. Yhteyshenkilönä toimi Olli Hietanen. Seuran jäsenille on tiedotettu Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tapahtumista, julkaisuista sekä mahdollisuudesta käyttää tulevaisuudentutkimuksen Topi-tietokantaa. Seura toimi yhteistyössä myös kansainvälisen Millennium-hankkeen Suomen noodin kanssa. Millenniumhanke on kansainvälinen tulevaisuudentutkimuksen verkosto ja itsenäinen Think Tank (www.millenniumproject.org). Millennium-hankkeen käytännön työ liittyy keskeisesti alueellisiin solmukohtiin eli noodeihin (40 kpl ympäri maailmaa). Helsinki-noodia koordinoi työryhmä, johon vuonna 2010 kuuluivat Sirkka Heinonen, Mika Aaltonen, Osmo Kuusi, Riitta Nieminen-Sundell ja pääsihteerinä toimi Juha Kaskinen. Vuonna 2010 ei järjestetty Millennium-hankkeeseen liittyviä tilaisuuksia Suomessa mutta noodin ja seuran yhteistyötä jatkettiin tiedonvälittämisen muodossa. Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) järjestää joka toinen vuosi Tieteen päivien yhteydessä Tieteiden yö -tapahtuman. Vuonna 2010 ei järjestetty Tieteiden yö tapahtumaa, mutta vuoden 2011 Tieteiden yön suunnittelua aloitti syksyllä 2010 perustettu työryhmä, jossa oli mukana Iiris Penttilä, Juha Nurmela, Osmo Kuusi ja Hazel Salminen. TIEKE (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry), Laatukeskus ja Seura järjestivät yhteistyössä verkostoseminaarin Verkoilla, maailmaa kokemassa Helsingissä. Seminaareissa käsitellään ajankohtaisia verkottumiseen liittyviä asioita ja ne ovat avoimia ja maksuttomia. Tulevaisuuden tutkimuksen seura toimi kumppanina Tietotaitotalkoot-hankkeessa, jonka tarkoituksena on tarjota erilaisille ryhmille, kansalaisaktivisteille ym. talkooapua tehdä audio-, video- tai painettu tuote sekä 10

11 talkooruokaa ryhmän omasta tarpeesta lähtien Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu, Ensti, on opetusministeriön ja Euroopan sosiaalirahoituksen tuella Opetushallituksessa toteutettu ennakoinnin tietopankki. Rahoituksen loppumisen myötä Enstiä ei toimintavuonna päivitetty. Seura oli tulevaisuudentutkimuksen maailmanjärjestön World Future Societyn (WFS) ja World Futures Studies Federationin (WFSF) jäsen. Lisäksi seura oli jäsen Tieteellisten seurain valtuuskunnassa, Suomen Tiedekustantajien liitossa, Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitossa Kultti ry:ssä sekä Otavan Opiston osuuskunnan jäseneksi. Seura on vuonna 2010 yllämainittujen tahojen lisäksi toiminut yhteistyössä mm. tiedonvälitysvaihdolla Rooman klubin Suomen komitean, Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran (TUTKAS), Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, Viestintäkasvatuksen seuran, Suomen Rakennusinsinööriliiton (RIL), Hyvinvointivaltion vaalijat eli HYVA-verkoston, Hanasaaren kulttuurikeskuksen ja eri tieteellisten seurojen kanssa. 4.2 Muu yhteistyö Seuralle tulleiden yhteydenottojen perusteella jäsenet ovat olleet asiantuntijoina erilaisissa tulevaisuushankkeissa sekä alustajina seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. Seuran lähialueyhteistyötä toteutettiin mm. julkaisujen vaihdolla sekä Futura-lehden lähettämisellä Baltian maiden yhteistyökohteisiin. 11

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 1

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 1 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 1 1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry/sällskapet för framtidsstudier rf. perustettiin tutkijoiden, opettajien ja tiedeyhteisön

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 - luonnos

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 - luonnos T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 - luonnos 1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry/sällskapet för framtidsstudier rf. perustettiin tutkijoiden, opettajien ja tiedeyhteisön

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 (luonnos toimintakertomus käsitellään vuosikokouksessa 17.4.2008) 1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry Tulevaisuuden tutkimuksen seura on perustettu vuonna 1980

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 3 - luonnos

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 3 - luonnos T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 3 - luonnos 1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry/sällskapet för framtidsstudier rf. perustettiin tutkijoiden, opettajien ja tiedeyhteisön

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 6

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 6 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 6 1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry Tulevaisuuden tutkimuksen seura on perustettu vuonna 1980 Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen toimesta. Se on luonteeltaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. Toimintasuunnitelma 2009 1. Tulevaisuuden tutkimuksen seuran tarkoitus Tulevaisuuden tutkimuksen seura on perustettu vuonna 1980 tutkijoiden, opettajien ja tiedeyhteisön

Lisätiedot

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Tulevaisuuden tutkimuksen seuran tarkoitus Tulevaisuuden tutkimuksen seura on perustettu vuonna 1980 Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS

TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö JOHTAJAN KATSAUS 4 TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS LYHYESTI 6 TIETEIDENVÄLISYYS KOROSTUU TUTKIMUKSESSA 8 Ennakointitutkimus 8 Kulttuuritutkimus 12

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2013 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2004

Toimintakertomus vuodelta 2004 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Puheenjohtaja Amos Pasternack. (Kuva: Juha Jormanainen) Pääsihteeri Ilkka Rauramo. (Kuva: Juha Jormanainen) Uusi merkittävästi uudistunut valtuuskunta aloitti toimintansa.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 Toimintakertomus 2005 Vihreä Sivistysliitto ry Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus 1. Yleiskatsaus...3 2. Opintokeskuksen toiminta...4 Oma toiminta...4 Yhteistyökurssit ja seminaarit...4 Opintokerhot...6

Lisätiedot

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry Toimintakertomus 1.1.2010 31.12.2010

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry Toimintakertomus 1.1.2010 31.12.2010 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry Toimintakertomus 1.1.2010 31.12.2010 1 1 TOIMINTA-AJATUS Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ry (ATS) perustettiin 7.12.1940 edistämään ja tukemaan aikuiskasvatustyötä ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vihreä Sivistysliitto ry Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiO SISÄLTÖ YLEISKATSAUS 3 VIHREÄ SIVISTYS- JA OPINTOKESKUS VISION TOIMINTA 5 1 OMA KURSSITOIMINTA 5 2 YHTEISTYÖKOULUTUS

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry Toimintakertomus 1.1.2012 31.12.2012

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry Toimintakertomus 1.1.2012 31.12.2012 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry Toimintakertomus 1.1.2012 31.12.2012 1 1 TUTKIMUSSEURAN TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TARKOITUS Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ry (ATS) perustettiin 7.12.1940 edistämään

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Vihreä Sivistysliitto ry Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus 2 1. Yleiskatsaus...3 2. Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn toiminta...5 Oma toiminta...5 Yhteistyökurssit ja -seminaarit...5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 SISÄLTÖ Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 Ennakointitoiminta 8 Kulttuuri- ja hyvinvointitutkimus 12 Visionäärinen johtaminen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. Suomen museoliitto

VUOSIKERTOMUS 2014. Suomen museoliitto VUOSIKERTOMUS 2014 Suomen museoliitto 1 Sisällysluettelo Suomen museoliitto 2014 3 Edunvalvontapalvelut 4 Koulutus- ja kehittämispalvelut 5 Kehittämishankkeet 7 Viestintäpalvelut 10 Hallinto- ja tukipalvelut

Lisätiedot

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen Vuosikertomus 2005 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen Paino: Painotalo Miktor 2006 Vuosikertomus 2005 Mannerheimin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 MONIPUOLISEN VAIKUTTAMISEN VUOSI 3 JÄSENET 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5 Yhdistyksen kokoukset ja suunnitteluseminaari 5 Tilintarkastajat 6 Hallitus ja valiokunnat 6 Toimikunnat ja työryhmät

Lisätiedot

Ethnos-tiedote 1/2013

Ethnos-tiedote 1/2013 TIEDOTE 1/2013 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Pienin askelin kohti uudistuvaa toimintaa.. 3 Vuosikokouskutsu 15.3.2013... 5 Toimintakertomus 2012... 6 Toimintasuunnitelma 2013... 12 Vuoden 2012 tutkielmat...

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 1. PUHEENJOHTAJA JUKKA RELANDERIN TERVEHDYS VUOSIKOKOUKSELLE 2. TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ KRISTIINA

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2011... 3 1.1 Tutkimustoiminnan painopistealueet... 3 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu... 4 1.3 Organisaatiouudistus

Lisätiedot