Astrea. Marlin vahva asema mahdollistaa kasvun Pohjoismaissa ja Baltiassa. Kiinteistösijoittaminen uudessa vaiheessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Astrea. Marlin vahva asema mahdollistaa kasvun Pohjoismaissa ja Baltiassa. Kiinteistösijoittaminen uudessa vaiheessa"

Transkriptio

1 ASIANAJOTOIMISTO ASTREA OY:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI SYYSKUU 2005 Astrea Marlin vahva asema mahdollistaa kasvun Pohjoismaissa ja Baltiassa Kiinteistösijoittaminen uudessa vaiheessa Osakevaihto yrityskaupan toteuttamiskeinona

2 Pääkirjoitus Uskoa kotimaahan ASTREA Helsinki Oulu Turku Asianajotoimisto Astrea Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti Asianajotoimisto Astrea Oy:n asiakasja sidosryhmälehti on tarkoitettu ainoastaan yrityksen toiminnan alaan kuuluvan tiedon välittämiseen lehden lukijoille. Sivut ja niillä oleva tieto ei ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvonnaksi. Asianajotoimisto Astrea Oy ei vastaa näillä sivuilla olevista tiedoista, erityisesti niiden täsmällisyydestä tai ajan tasalla olemisesta, vaikkakin tietojen oikeellisuuteen luonnollisesti pyritään. Suosittelemme kääntymään asiantuntijoidemme puoleen kussakin asiassa erikseen. Lisätilaukset, peruutukset ja osoitteenmuutokset: Pieni Roobertinkatu Helsinki Puh. (09) Fax (09) Päätoimittaja Kalle Kuusisto Toimitus Kaija Voipio Verkkoversio ISSN Kesämuistoina yksi mitali yleisurheilun MMkisoista, vesisadetta, tuulta ja trombin pilaama golf-kisa siinäkö kaikki, mitä Suomesta olisi vuonna 2005 ulkomaille kerrottavaa? Onneksi ei Suomi-neidon tilanne ole aivan näin lohduton, vaikka pääkaupunkiseudun lehtien perusteella niin voisi päätellä. Yritys- ja sijoitustoimintamme elävät edelleen erittäin aktiivista nousuvaihetta. Hex-indeksi on noussut vuoden takaisesta kymmeniä prosentteja, ja alhaalla pysyttelevä korkotaso ruokkii investointeja. Pääomasijoittajatkin ovat jo alkuvuoden aikana tehneet sijoituksistaan ennätysmäärän exitejä, mikä osaltaan osoittaa myös muiden uskon ja mielenkiinnon kasvaneen suomalaiseen yritystoimintaan. Myös suomalaiset kiinteistöt ja kiinteistösijoittaminen ovat viime aikoina nousseet kasvavan mielenkiinnon kohteeksi. Kiinnostusta pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla sijaitseviin isoihin liikekiinteistöihin löytyy kotimaasta ja lisääntyvässä määrin myös ulkomailta. Tilanne on kuitenkin muodostumassa kahdella tavalla ongelmalliseksi. Ensinnäkin vaikka kiinteistökauppa tuntuisi käyvän, myytävistä kohteista on puutetta. Ellei kaupattavaa löydy, emme voi luottaa siihen, että ulkomaalaisten suurten kiinteistösijoittajien mielenkiinto Suomen markkinoihin säilyy. Toisaalta samalla voidaan kysyä, kuinka isänmaallista on myydä Suomi-neidosta pala kerrallaan ulkomaalaisille. Juuri kotimaista kiinteistösijoittamista tukemaan ovatkin viime aikoina syntyneet uudentyyppiset, kommandiittiyhtiömuotoiset kiinteistörahastot. Niiden kehittelyssä Astrea on ollut merkittävästi mukana. Astrean Helsingin toimisto on lokakuun alussa toiminut vuoden. Sinä aikana toimintamme pääkaupunkiseudulla on kehittynyt ja kasvanut odotettuakin paremmin. Suhde täällä oleviin vanhoihin asiakkaisiimme on vahvistunut ja lukuisia uusia, molempia osapuolia palvelevia asiakassuhteita on luotu. Asiakkaidemme erilaiset yritys- ja kiinteistöjärjestelyt ovat ohjanneet Helsingin toimiston päivittäistä toimintaa. Jo nyt voidaan todeta, että ratkaisumme tarjota palveluamme ja osaamistamme pääkaupunkiseudulla suoraan Helsingissä sijaitsevasta toimistosta on ollut onnistunut. Tästä on kesän jälkeen hyvä jatkaa. Helsingin toimistossa, syyskuussa 2005 Jari Suominen Astrean toimitusjohtaja ja Helsingin toimistosta vastaava osakas (09) ASTREA

3 Sisältö Pääkirjoitus: Uskoa kotimaahan 9 Going international legal challenges 4 Yritykset palvelemaan julkista hallintoa 5 Marlin vahva asema mahdollistaa kasvun Pohjoismaissa ja Baltiassa 8 Kiinteistösijoittaminen uudessa vaiheessa 10 Osakevaihto yrityskaupan toteuttamiskeinona 12 Muutosturva parantaa irtisanotun asemaa 13 Allmän domstol eller skiljeförfarande 14 Ajankohtaista 15 Asianajotoimisto Astrea Kannen kuva: Eeva Sivula. 3 ASTREA

4 Yritykset palvelemaan julkista hallintoa Julkisten hankintojen kilpailuttaminen on taitolaji. Ei riitä, että julkisella yhteisöllä on siihen halu, tarvitaan myös taitoa. Jos hyödykkeiden tai palveluiden hankinta halutaan tehdä kilpailuttamisen kautta, on huolehdittava prosessin ehdottomasta tasapuolisuudesta alusta loppuun. Taitoa vaativat jo tarjouspyynnön muotoilu ja päätöskriteereiden kirjaaminen. Asianajaja Anu Kangasniemi on toiminut asianajotehtävissä vuodesta Hänen erityisalueinaan IT-oikeuteen erikoistuneessa Oulun toimistossa ovat yritysjärjestelyt ja sopimusoikeus. Suomen julkisten hankintojen kokonaisarvo on vuosittain yhteensä noin 20 miljardia euroa. Yhä useampi julkinen hankinta viedään markkinaoikeuteen lähinnä vain muotovirheen perusteella. Tästä syystä julkista hankintaa toteuttavien hankintayksiköiden, kuten myös yksityisten palveluita tuottavien yritysten, on syytä hallita julkisen hankinnan lainsäädäntö ja toteuttamistapa. Julkisella hankinnalla tarkoitetaan lähtökohtaisesti sellaista tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä, mitä julkishallinto ei toteuta sisäisen organisaationsa toimesta, vaan minkä julkishallinnon hankintayksikkö hankkii ulkopuoliselta palveluntuottajalta, esimerkkinä yksityisen yrityksen tarjoamat terveydenhoitopalvelut. Hankintayksiköllä on tietyin poikkeuksin kilpailuttamisvelvollisuus. Julkisten hankintojen lähtökohtana on avoin, tasapuolinen ja syrjimätön tarjouskilpailu eri palveluntarjoajien kesken. Hankintayksikön tulee hyväksyä tehdyistä tarjouksista joko kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin tarjous, unohtamatta kuitenkaan palvelun ja/tai tavaran laatua. Käytännössä valinta tehdäänkin usein molempien, sekä laadun että hinnan perusteella. Kilpailun avoimuudella varmistetaan markkinoiden tehokas toimiminen, laadukkaiden ja edullisten hankintojen tekeminen ja sitä kautta myös julkisten varojen tehokkaampi käyttö. Harkinta vähentää virheitä Hyvin toteutetun julkisen hankinnan kulmakivenä on aina harkittu ja huolella laadittu tarjouspyyntö, josta käyvät selkeästi ilmi myös tarjousten arviointikriteerit. Vain näin palveluntarjoajalla on mahdollisuus tehdä tarjouspyyntöä vastaava yksityiskohtainen ja selkeä tarjouksensa. Huomattava on, että tarjousvertailu voidaan suorittaa vain tarjouspyynnössä mainittujen arviointikriteereiden nojalla. Harkittu tarjouspyyntö vähentää myös hankintayksikön myöhempää lisäselvitystarvetta tarjouksen jättäneiltä palveluntuottajilta sekä helpottaa lopullista tarjousten vertailua ja vertailun seurauksena tapahtuvaa päätöksentekoa. Päätösprosessi kirjallisena Hankintayksikön on suoritettava tarjousvertailu kaikkien tarjouskilpailuun osallistuneiden ja kelpoisuusehdot täyttävien palveluntarjoajien kesken. Vain kelpoisuusehdot täyttävät palveluntarjoajat ja heidän tarjouksensa tulee ottaa huomioon lopullisessa tarjousvertailussa ja päätöksenteossa. Hankintayksikön on tehtävä tarjouskilpailun ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Hankintayksikön on syytä kiinnittää päätöksensä perusteluihin erityistä huomiota, koska tarjouskilpailun hävinneen palveluntuottajan on huomattavasti helpompi hyväksyä häviäminen, mikäli päätös on huolella ja asianmukaisesti perusteltu. Päätökseen tyytymätön palveluntuottaja voi saattaa hankintayksikön päätöksen markkinaoikeuden (ja korkeimman hallinto-oikeuden) tutkittavaksi. Huomattava osa hakemuksista koskeekin juuri hankintayksiköiden päätösten puutteelliseksi katsottuja perusteluita sekä päätöksen ja tarjouspyynnön välisiä ristiriitoja. Lakiuudistus vireillä Lakia julkisista hankinnoista ollaan uudistamassa kuluvan syksyn 2005 aikana. Kokonaisuudistuksen kohteena ovat muun ohella tarjouspyyntöä sekä hankintamenettelyä yleensä koskevat säännökset. Nähtäväksi jää lakimuutoksen vaikutus hakemusten määrään markkinaoikeudessa. Hankintayksiköiden sekä palveluja tuottavien yritysten on syytä päivittää tietonsa julkisten hankintojen toteuttamisesta myös lakiuudistuksen myötä. Anu Kangasniemi (08) ASTREA

5 Monilla markkinoilla toimiminen vaatii kattavaa kansainvälistä kumppaniverkostoa Marlin vahva asema mahdollistaa kasvun Pohjoismaissa ja Baltiassa Suomen mehumarkkinoiden johtaja turkulainen Marli on viime vuosina muuttunut ja kasvattanut liiketoimintaansa menestyksekkäästi. Reilun 35 prosentin markkinaosuuden taustalta löytyy paljon työtä, toiminnan kehittämistä ja keskittämistä. Kannattavan toiminnan pohjalta ponnistetaan Suomesta muihin Pohjoismaihin ja Baltiaan. Toteutetut yritysjärjestelyt, Euroopan johtavan mehuvalmistajan tuki ja kannattava liiketoiminta Suomessa antavat meille mahdollisuuden kehittää koko toimialaa Suomessa, toteaa Marlin toimitusjohtaja Timo Laukkanen. 5 ASTREA

6 Toimitusjohtaja Timo Laukkanen vastaa mehuliiketoiminnasta kahdeksassa maassa. Takana yritysjärjestelyjen jakso Mehuliiketoiminnassa on tehty merkittäviä rakennejärjestelyjä Suomessa jo vuosia. Taustalla ovat vaikuttaneet erityisesti kiristynyt kilpailutilanne ja vähittäiskaupan keskittyminen. Tavoitteena on ollut kannattavan liiketoiminnan jatkaminen mehubisneksessä Suomessa. Perinteikkäät Marli Oy ja Chymos Juomat Oy yhdistivät voimansa helmikuun alussa vuonna 1999 ja toiminta jatkui nimellä Oy Marli Ab. Rakennejärjestelyt jatkuivat edelleen, mutta seuraavaksi eurooppalaisella tasolla. Vuoden 2000 tammikuussa saksalainen Eckes-Granini osti Marlista 20 prosenttia. Vuoden 2000 huhtikuun alusta Marli on toiminut ainoastaan mehuliikennetoiminnassa, kun sekä Marlin että Chymoksen alkoholijuomaliiketoiminnat myytiin Vin & Sprit Finlandille. Joulukuussa 2001 päätökseen saatetulla kaupalla Marli siirtyi kokonaan Eckes- Graninin omistukseen ja siten osaksi Euroopan johtavaa mehuliiketoimintakonsernia. Juridisesti Oy Marli Ab on Eckes- Granini Nordic Oy Ab:n tytäryhtiö. Eckes- Graninilla on tuotannollista toimintaa kymmenessä Euroopan maassa ja sen tuotteita markkinoidaan 60 eri maassa. Marlin toimitusjohtajana on vuodesta 2000 toiminut Timo Laukkanen. Vuonna 2004 hänet nimitettiin myös Eckes-Granini Nordic (EGN) toimitusjohtajaksi. Näin hänen vastuualueenaan on tällä hetkellä Suomen lisäksi Pohjoismaat, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Baltian maat, Viro, Latvia ja Liettua. Maita on yhteensä kahdeksan. Marlin tunnettuja mehubrandejä ovat Marli, Mehukatti ja Granini. Marli valmistaa Turun tuotantolaitoksellaan sekä juomavalmiita että laimennettavia mehuja. Vuosimyynti on lähes 90 miljoonaa litraa. Marli on selvä hiilihapottomien juomien markkinajohtaja Suomessa. Marlin liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa vuodessa ja yhtiön palveluksessa on noin 140 henkeä. Mehukilpa kiristymässä Suomessa juodaan mehuja noin 210 miljoonaa litraa vuodessa. Kulutus asukasta kohden on eurooppalaista tasoa, eikä mehun kulutus juurikaan kasva. Siksi kilpailu markkinaosuuksista on kovaa. Alaa leimaa kauppojen omien brandien, niin sanottujen private labelien, myynnin kasvu. Private labelit edustavat halvinta mehusegmenttiä, bulkkimehuja. Mehujen kulutuksen kasvuvauhti on Baltiassa selvästi kovempaa kuin Suomessa tai muissa Pohjoismaissa. 6 ASTREA

7 Mehuista noin 80 prosenttia myydään kuluttajille vähittäiskaupassa ja loput baareissa, hotelleissa ja muualla kodin ulkopuolella. Tästä syystä vähittäiskauppaketjujen merkitys on erittäin suuri ja kauppiaiden valinnat eri tuotteiden esillepanosta myymälässä ovat myös tärkeitä. Toimintaympäristön muutoksesta tuore esimerkki on Suomen Sparin liittyminen SOK:hon sekä hieman aiemmin Tradekan ja Wihurin yhdistyminen. Mehuissa kilpaillaan hinnan lisäksi laadulla, uusilla mauilla ja pakkauksilla. Differoituminen on keskeistä ja brandit avainasemassa. Mehuvalmistajan kannattavuuden kannalta oleellista ovat sisäinen tehokkuus, tuotantolinjojen hyvä käyttöaste ja joustavuus, edullinen raaka-aineiden hankinta, innovatiiviset pakkausratkaisut, kehittyneet IT-järjestelmät sekä osaava henkilöstö. Mehujen hintakilpailu on niin kovaa, ettei niiden kuljettaminen pitkiä matkoja maasta toiseen ole kannattavaa. Siksi bulkkimehujen tuotanto tulee pääosin olemaan maakohtaista ja vain premium-mehujen kuljettaminen maasta toiseen on käytännössä mahdollista. EGN:n myyntivolyymi on luokkaa 5 miljoonaa litraa vuodessa. Mehujen kulutuksen kasvuvauhti Baltiassa on kuitenkin selvästi kovempaa kuin Suomessa tai muissa Pohjoismaissa. Taustalla on näiden maiden voimakas talouskasvu ja kuluttajien ostovoiman paraneminen. Pohjoismaiden markkinoilla on tilaa premiumlaatuisille mehubrandeille. Baltiassa toiminnan laajentamismahdollisuuksia tarkastellaan useiden eri vaihtoehtojen pohjalta. Näitä ovat esimerkiksi strategisen allianssin solmiminen paikallisen mehuyrityksen kanssa, yritysosto tai green field -tehtaan perustaminen. Kaikki riippuu mehumyynnin volyymin kehittymisestä. Kasvuvauhti on ollut tänä vuonna hyvä, mutta kokonaisvolyymit ovat kuitenkin vielä Suomeen verrattuna pieniä, Timo Laukkanen toteaa. Vaikka EGN:n volyymit eri markkinoilla ovat vasta alkavan kasvun vaiheessa, on sopimuspolitiikassa oltava hereillä alusta asti. Tämä vaatii osaavan oman toiminnan lisäksi myös kykyä valita kansainvälisessä ympäristössä toimimaan tottuneita yhteistyökumppaneita. Marli tarvitsee lakitoimiston tukea monissa asioissa, kuten sopimusjuridiikassa, kilpailuviranomaisten kanssa toimittaessa, veroasioissa ja yhtiöjuridiikassa. Olemme kuluvana vuonna laittaneet Astrean kanssa kaikki asiakas- ja jakelijasopimuksemme kuntoon. Lisäksi olemme saattaneet kolmen maayhtiön perustamiseen liittyneet juridiset asiat järjestykseen. Näin olemme rakentaneet vankan pohjan liiketoimintojemme kehittämiselle näissä maissa, Laukkanen jatkaa. Määrätietoisen kehitystyön seuraava askel liittyy ostosopimusten läpikäymiseen ja ajan tasalle saattamiseen. Tämä työ on tarkoitus tehdä vuoden 2006 kuluessa. Selkeästä työnjaosta kilpailuetua Marlin tehtävänä on keskittyä Suomen mehumarkkinoille. Markkinajohtaja Marlille kuuluu koko mehukategorian kehittäminen tuomalla uusia, innovatiivisia ratkaisuja ja tuotteita kuluttajille saataville. Marlin tehtävänä on myös toimia koko alueen tuotantokeskuksena sekä tukea toiminnan laajentamista EGN:n toimialueella. Toteutetut yritysjärjestelyt, Euroopan johtavan mehuvalmistajan tuki ja kannattava liiketoiminta Suomessa antavat meille mahdollisuuden kehittää koko toimialaa Suomessa. Category captainin rooli sopii meille hyvin, Laukkanen jatkaa. EGN:n tavoitteena on kasvattaa mehumyyntiä kaikissa seitsemässä maassa. Tämä edellyttää paikallista markkinointia, logistiikkajärjestelyjä, sopimuksia jälleenmyyjien kanssa ja monia muita asioita. Pisin historia on Virossa, jossa markkinointiyhtiö on ollut toiminnassa vuodesta 1992 lähtien. Tällä hetkellä EGN:n palveluksessa on viisi henkeä, jotka kaikki ovat markkinointitehtävissä. Marlin Turun tuotantolaitoksen pinta-ala on m 2. 7 ASTREA

8 GOING INTERNATIONAL LEGAL CHALLENGES Going international is vital for growing Finnish companies. Through the entry into larger markets the companies can grow and still maintain their strategic competitive advantage. At the same time, however, the companies become exposed to foreign jurisdictions and the legal risks increase. If the legal risks are not properly managed, the consequences to the business may be catastrophic. Varatuomari Liisa Alanen on toiminut lakimiehenä Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä maaliskuusta 2005 lukien. Hänen erityisalueinaan ovat mm. kansainväliset sopimukset, yritysjärjestelyt ja immateriaalioikeudet. Ennen Astreaan siirtymistä Alanen on työskennellyt lakimiehenä kansainvälisessä lääketeollisuudessa. Litigation is a major risk when doing business in foreign jurisdictions. Some countries have a reputation for being litigious and you may end up being party in legal proceedings even if you have complied with the contracts and laws. Defending yourself in a foreign country always consumes both money and time. You may need to pay your own litigation costs and the proceedings harm your reputation even if you win the case. Therefore, companies sometimes prefer to settle the cases and pay for avoiding the court even if they would have good possibilities to beat the lawsuit. Document your transactions Fortunately, effective ways exist to manage the legal risks related to international business. First of all, it is essential to document your transactions by making written contracts. Managers can use checklists to ensure that all essential issues are covered in the business negotiations, but it is always a good idea to use legal advice in drafting the agreements in order to avoid contractual pitfalls. In contract negotiations, you can choose the governing law of your agreement and try to keep the proceedings within a jurisdiction you are familiar with. Keep in mind, however, that countries may also have different mandatory regulations which cannot be bypassed. Very often these regulations relate, for example, to marketing, product liability or environmental protection. Make sure that you have extensive insurance coverage which is valid throughout the territory where your products are sold. Focus on your communication culture Common law countries like the US, Canada, the UK and Ireland have a legal system that is different from the one used in continental Europe. One distinctive feature in these countries is the pre-trial phase known as discovery. Especially in the US, discovery is a very effective way of getting documents, s and other evidence from the other party even before the lawsuit is raised. This pre-trial investigation has been criticized of leading to fishing expeditions, that is, unfocused attempts of obtaining harmful evidence which is then used to threaten the other party with litigation. Also Finnish companies may become subject to discovery when their products or components are sold in common law countries. Therefore, you should pay close attention to your document retention system and communication culture. Preventive measures are the most effective way of handling legal risks. Think before writing and train your personnel to do the same. Consider carefully what message your communication patterns and documents may give to outside lawyers. Do not make yourself look guilty when you are not! In our era of electronic discovery it is important not to let your free flow of thought or speculations enter your s. Once you have saved an ambiguous document in your computer, it is too late. The documents may be recovered even if you delete them and back-up copies are usually found in servers. When you receive a request for the disclosure of documents, do not destroy any documents and contact your lawyer immediately. Liisa Alanen (02) ASTREA

9 Kiinteistösijoittaminen uudessa vaiheessa Kiinteistösijoittaminen on noussut jälleen uudella tavalla Suomessa sijoittajien mielenkiinnon kohteeksi. Kauppaa käydään pääkaupunkiseudun arvokiinteistöistä, mutta myös ympäri Suomea olevista suurista liikekiinteistöistä. Liikkeellä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset sijoittajat. Varsinkin Englannista, Saksasta ja Tanskasta isot institutionaaliset sijoittajat ovat hakeneet kohteita Suomesta. Oletettavaa onkin, että juuri ulkomaisten sijoittajien mukaantulo Suomen kiinteistömarkkinoille on kiihdyttänyt mielenkiintoa myös suomalaisten sijoittajien keskuudessa. Suomen kiinteistösijoittamisen volyymi on kuitenkin laskenut huomattavasti vuoden 2004 tasosta johtuen lähinnä kaupattavien kohteiden vähyydestä. Pitemmällä aikavälillä onkin pelättävissä, että tämä vaikuttaa ainakin ulkomaisten sijoittajien mielenkiinnon vähentymiseen. Kiinteistösijoittamisen kehittymistä on hidastamassa myös Suomen lainsäädännöllinen tila. Nykyisin voimassa oleva, vuonna 1997 säädetty kiinteistörahastolaki on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi. Sen lisäksi, että laki koskee vain osakeyhtiöitä, se mm. kankeutensa vuoksi soveltuu nykytilanteeseen huonosti. Tämän vuoksi kyseisen lain mukaisia kiinteistörahastoja ei ole Suomeen perustettu ainuttakaan. Lainsäädännöllistä tilaa parantamaan onkin perustettu valtiovarainministeriössä kiinteistörahastotyöryhmä, joka antoi asiasta väliraporttinsa joulukuussa Työryhmän piti saada työnsä valmiiksikin jo mennessä, mutta aikataulu on venynyt siten, että tämänhetkisen tiedon mukaan loppuraportin pitäisi valmistua marraskuussa Kiinteistörahastojen uudet muodot Lainsäädännöllisten puutteiden johdosta ovat eräät pääomasijoittajatahot ryhtyneet kehittämään viime aikoina markkinoille myös kommandiittiyhtiömuotoisia kiinteistörahastoja. Tämän alan uranuurtajia on Auratum Kiinteistöt, jonka ensimmäinen kolmesta kommandiittiyhtiömuotoisesta kiinteistörahastosta on perustettu jo vuonna Pohjoismaiden johtaviin pääomasijoittajiin lukeutuva CapMan perusti oman ensimmäisen kiinteistörahastonsa vastaavasti kesäkuussa Sen kokonaisuudessaan 500 miljoonan euron suuruiseen rahastoon on tähän mennessä ostettu 17 sijoituskohdetta pääkaupunkiseudulta yhteensä 220 miljoonalla eurolla, joka jo yksinään vastaa merkittävintä osaa alkuvuoden 2005 aikana tehdyistä kiinteistösijoituksista Suomessa. Vaikka yhtiö- ja verolainsäädännöllistä muutosta kaivataankin kehittämään kiinteistösijoitustoimintaa Suomessa, kommandiittiyhtiömuotoiset kiinteistörahastot antavat kelpo mahdollisuuden toteuttaa kiinteistösijoittamista jo nyt. Laajemman sijoittajajoukon Asianajaja Jari Suominen on toiminut liikejuridiikan parissa vuodesta 1988 ja asianajotehtävissä vuodesta 1991 lähtien. Suominen on Asianajotoimisto Astrea Oy:n toimitusjohtaja ja senior partner. Lisäksi hän vastaa Astrean Helsingin ja Turun toimiston yritysjärjestelyryhmästä sekä toimii mm. Astrean yhteyshenkilönä Suomen pääomasijoitusyhdistyksessä. turvin voidaan sijoittaa entistä suurempiin ja arvokkaampiin kohteisiin. Lisäksi olemalla mukana useampaan kohteeseen sijoittaneessa rahastossa yksittäinenkin sijoittaja voi hajauttaa omaan kiinteistösijoittamiseensa liittyvää riskiä. Parhaimmillaan kommandiittiyhtiömuotoiset kiinteistörahastot ovatkin suurissa kohteissa, joista samantapaiset sijoittajat ryhmänä voivat odottaa kohtuullista ja tasaisen varmaa pitkän aikavälin tuottoa. Likvidiyttä kaivataan Kommandiittiyhtiömuotoisen kiinteistörahaston yksi suurimpia ongelmia on rahasto-osuuden epälikvidi luonne. Juuri sijoitusosuuksien vaihdannan parantamiseen tulisikin lainsäädännöllisessä kehitystyössä kiinnittää erityistä huomiota. Kehitystyön avulla kiinteistösijoitus- ja kiinteistörahastotoiminta on saatettavissa Suomessa institutionaalisille mutta erityisesti myös yksittäisille sijoittajille entistä suuremmaksi mielenkiinnon ja vaihdannan kohteeksi. Lukuisissa kiinteistösijoituksissa ja usean kommandiittiyhtiömuotoisen kiinteistörahaston perustamisessa mukana olleena Asianajotoimisto Astreakin on omalta osaltaan pyrkinyt vaikuttamaan tämän kehitystyön suuntaan antamalla omat kommenttinsa valtiovarainministeriön kiinteistörahastotyöryhmälle. Muutokset ottavat kuitenkin aina aikansa, eikä niitä ole tähänkään odotettavissa vielä ensi vuodenkaan aikana. Jari Suominen (09) ASTREA

10 Osakevaihto yrityskaupan toteuttamiskeinona Viime vuosina osakevaihtoa ja siihen liittyviä verosäännöksiä on hyödynnetty monissa isoissa ja pienemmissäkin yrityskauppajärjestelyissä. Osakevaihdossahan on kyse osakeyhtiön myynnin alalajista, jossa osakeyhtiön myyjä ei saa luovuttamistaan osakkeista rahaa, vaan osakkeet hankkivan yhtiön osakkeita. Osakevaihdossa ei tarvita rahaa Hankkivan yhtiön kannalta osakevaihto on siinä mielessä hyvä keino, että puhtaimmillaan osakevaihdossa ei tarvitse käyttää rahaa. Tosin aikaisempien osakkeenomistajien suhteellinen omistusosuus pienenee osakevaihdon seurauksena. Tällainen osakevaihto oli myös Mainostoimisto Enala// Hyysalo Oy:n ja Mainostoimisto Neljäntuumantoimisto Oy:n yrityskaupan toteuttamiskeinona. Enala//Hyysalo toimi ennen järjestelyjä pääasiassa Turussa, tosin sillä oli myös pieni sivupiste Helsingissä. Neljäntuumantoimisto toimi Helsingissä. Molemmilla yhtiöillä on ollut jo pitkään tarve ja halu kasvaa. Toisaalta haluamme edelleen jatkaa mainostoimistoalalla, joten yrityksien myyminen ei ollut missään vaiheessa harkinnassa. Kun henkilökemiat toimivat hyvin, päätimme jatkaa yhtenä kokonaisuutena, toteavat toimistojen edustajat Juuso Enala ja Pekka Siivonen- Uotila. Toiminnan laajentuessa tarvitsimme erityisesti Pekan kaltaista strategian luojaa, jolla on näkemystä alan tulevasta kehityksestä. Pekalla on kokemusta hallitustyöskentelystäkin, sillä hän toimii muun muassa Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n hallituksessa, sanoo Juuso Enala. Osakevaihto suunnatulla osakeannilla Osakevaihto toteutettiin siten, että Enala// Hyysalo suuntasi uusia osakkeita merkittäväksi Neljäntuumantoimiston kaikille kahdeksalle osakkaalle. Järjestelyn taustalla oli luonnollisesti osakevaihtosopimus, jossa sovittiin muun muassa siitä, kuinka paljon Neljäntuumantoimiston osakkaat tulisivat omistamaan Enala//Hyysalo Oy:stä. Osakeannin jälkeinen omistussuhde oli luonnollisesti keskeinen kysymys. Lisäksi aivan samalla tavoin kuin muutoinkin osakekaupoissa, osapuolet tutkivat tarkoin molempien yhtiöiden varat ja mahdolliset vastuut. Samassa yhteydessä laadimme myös kattavan osakassopimuksen. Osakassopimus varmistaa hyvin sopuisasti alkaneen yhteistyön pelisäännöt, toteaa Juuso Enala. Osakevaihto ei realisoi luovutusvoittoverotusta Osakevaihdon jälkeen Neljäntuumantoimistosta tuli Enala//Hyysalo Oy:n Osakevaihdoilla toteutettuja kauppoja on tehty mm. mainosalalla. 10 ASTREA

11 kokonaan omistama tytäryhtiö. Osakevaihdon seurauksena syntyi siten konserni. Neljäntuumantoimiston osakkaat vaihtoivat omistuksensa Enala//Hyysalo Oy:n osakkeisiin. Normaalisti vaihto realisoi luovutusvoittoverotuksen, mutta koska osakevaihdon kautta Enala//Hyysalo Oy hankki äänivaltaenemmistön Neljäntuumantoimistosta, tulivat sovellettaviksi EVL 52 f :n osakevaihtoa koskevat säännökset. Osakevaihto ei siten realisoinut luovutusvoittoverotusta. Luovutusvoiton verotus toteutuu vasta sitten, kun osakevaihdossa saadut osakkeet luovutetaan edelleen. Osakevaihtoa koskevia säännöksiä ei voida soveltaa tilanteessa, jossa osakkeet hankkivalla yhtiöllä on jo äänivaltaenemmistö. helposti yli puoli vuotta. Se olisi tapauksessamme ollut liiketaloudellisesti liian pitkä aika. Lisäksi vältimme näin liiketoiminnan vuokraukseen liittyvät useasti hankalat keskinäiset sopimusjärjestelyt, toteaa Pekka Siivonen-Uotila. Jaakko Ossa (02) Oikeustieteen tohtori, varatuomari Jaakko Ossa on työskennellyt Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä vuodesta Hän vastaa toimiston vero-oikeudellisesta osaamisesta. Tohtori Ossa toimii myös Turun yliopiston finanssioikeuden professorina. Osakevaihto teknisesti nopeasti toteutettavissa Toinen yritysjärjestelyn toteuttamiskeino olisi ollut ns. kombinaatiofuusio. Sekin olisi voitu toteuttaa ilman välittömiä veroseuraamuksia. Päädyimme kuitenkin osakevaihtoon, sillä se voidaan toteuttaa nopealla aikataululla. Fuusiojärjestelyissä menee Yritykset voivat antaa omia uusia osakkeitaan maksuksi yhtiön äänivallasta. Rahaa ei näin tarvita ja luovutusvoiton verotus toteutuu vasta, jos osakevaihdossa saadut osakkeet luovutetaan edelleen. 11 ASTREA

12 Muutosturva parantaa irtisanotun asemaa Heinäkuun alusta alkaen on irtisanotun työntekijän uudelleen työllistymistä pyritty tukemaan niinsanotun muutosturvan avulla. Lakiuudistuksilla pyritään vauhdittamaan uuden työpaikan löytymistä aivan ensimmäisillä työttömyysviikoilla ja vauhdin antajaksi patistetaan myös työnantajat. Oikeustieteen kandidaatti Ari Pekkala on toiminut Asianajotoimisto Astrean palveluksessa maaliskuusta 2004 lukien. Pekkala on erikoistunut erityisesti työ- ja sopimusoikeudellisiin asioihin. Irtisanotun työntekijän asemaa on parannettu voimaan tulleilla lakiuudistuksilla samanaikaisesti työnantajan velvoitteet ovat lisääntyneet. Uudistusten päätavoitteena on kollektiiviperusteella (= taloudellinen, tuotannollinen ja/tai toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvä peruste) irtisanotun työntekijän mahdollisimman nopea työllistyminen. Tavoitteena on aikaansaada uusi työnantajan, työntekijöiden ja työvoimaviranomaisten välinen toimintamalli kollektiiviperusteisten irtisanomisten yhteyteen. Työntekijällä on irtisanomisaikana oikeus saada vapaata täydellä palkalla uuden työpaikan löytämistä tai työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin osallistumista varten. Vapaan pituus on 5 20 työpäivää riippuen irtisanomisajan pituudesta. Työntekijän on ennen vapaan käyttämistä ilmoitettava siitä ja vapaan perusteesta työnantajalle niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. On kuitenkin huomattava, että vapaan käyttöä rajoittaa se, ettei siitä saa aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa. Työnantajan tiedottamisvelvollisuudet lisääntyvät Uudistuksilla on myös lisätty työnantajan tiedottamisvelvollisuuksia. Työnantaja on ensinnäkin velvollinen viipymättä ilmoittamaan irtisanomisesta työvoimatoimistolle, mikäli hän irtisanoo työntekijän, jolle ennen irtisanomisajan päättymistä kertyisi yhteensä vähintään kolmen vuoden mittainen työhistoria saman tai eri työnantajien palveluksessa. Työnantajan tiedottamisvelvollisuutta on toisekseen lisätty myös irtisanottavan työntekijän suuntaan. Työnantajan on tiedotettava työntekijälle tämän oikeudesta työllistymisohjelmaan ja työllistymisohjelmalisään. Työnantajalla on edellä selostetut tiedottamisvelvollisuudet myös pitkään jatkuneen määräaikaisen työsuhteen päättyessä. Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma vaihe lisää yt-neuvotteluihin Yt-lain piirissä olevan työnantajan tulee ytneuvottelujen alussa antaa työntekijöiden edustajille esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelmaa valmistellessaan työnantajan on viipymättä selvitettävä yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa työllistymistä tukevat julkiset työvoimapalvelut. Toimintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi neuvottelujen suunniteltu aikataulu, noudatettavat menettelytavat sekä irtisanomisajan toimintaperiaatteet työllistymisen edistämiseksi. Toimintasuunnitelmasta on neuvoteltava henkilöstön edustajien kanssa. Mikäli työnantajan harkitsemat irtisanomiset koskevat alle kymmentä työntekijää, työnantajan velvoitteet ovat hiukan lievemmät. Huomattava on, ettei toimintasuunnitelma syrjäytä muita irtisanomisiin sovellettavia säännöksiä tai määräyksiä. Tämän vuoksi suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon myös, mitä esimerkiksi irtisanomisperusteista, työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuuksista sekä yhdenvertaisuudesta on säädetty. Työehtosopimusmääräyksiä ei myöskään voida sivuuttaa. Uudistuksien tavoitteena on irtisanotun työntekijän pikainen uusi työllistyminen. Nähtäväksi jää, ovatko uudistukset todella tuoneet jotain uutta vai onko kyse enemmänkin kosmetiikasta. Ari Pekkala (02) ASTREA

13 Allmän domstol eller skiljeförfarande Meningsskiljaktigheter mellan avtalsparter kan avgöras genom frivillig förlikning eller slutgiltigt antigen i domstolsprocess eller i skiljeförfarande. Dessa förfaranden avskiljer sig från varandra och valet styrs av parternas förutsättningar och förväntningar gällande sättet för lösningen av konflikten. En privaträttslig tvistefråga får genom avtal mellan parterna lämnas till slutligt avgörande av skiljemän. Detta är möjligt ifall ärendet gäller en tvistefråga om vilken förlikning är tillåten (dispositivt ärende). Avtalsfriheten gäller även tvistefrågor, som i framtiden härflyter av ett i avtalet angivet rättsförhållande. Ett avtal om tillämpandet av skiljeförfarande (skiljeavtal) bör upprättas skriftligen t.ex. genom att avtalet intagits i en handling som undertecknats av parterna. Således är det skäl redan vid uppgörandet av ett avtal att överväga alternativa sätt att lösa eventuella framtida meningsskiljaktigheter. Ifall parterna inte har ingått ett skiljeavtal, bör tvistemålet i regel anhängiggöras mot svaranden i dennes hemorts allmänna underrätt. Tvistefrågan handläggs då i normal ordning vid allmän domstol. Skiljedomstolens uppgift motsvarar den allmänna domstolens uppgift, dvs. att fatta ett slutgiltigt avgörande i en konkret tvistefråga. Detta uppnås i skiljeförfarandet huvudsakligen genom tillämpandet av motsvarande förfaringssätt som i civilprocessen vid allmän domstol. På grund av denna funktion utgör skiljeförfarandet ett icke-statligt alternativ till offentlig lagskipning vid domstolar. Vilka är då skillnaderna mellan dessa förfaranden? Skiljeförfarandet allt vanligare i företagsverksamhet Skiljeförfarandet används i allt större utsträckning inom näringslivet i avtal mellan företag. De fördelar som främst brukar förknippas med skiljeförfarandet är förfarandets snabbhet och flexibilitet. Parterna har möjlighet att reglera förfarandet genom avtal. Parterna kan komma överens om antalet skiljemän, hur dessa utses samt t.o.m. deras person. Detta betyder att parterna kan avgöra vem som avgör meningsskiljaktigheten. På detta sätt kan avgörarens tillräckliga sakkunskap i särskild tvistefråga säkerställas. Snabbheten framgår främst av att skiljedomen inte kan överklagas. Således förblir skiljedomen det slutgiltiga beslutet i tvistefrågan och skiljedomen är verkställbar såsom laga kraft vunnet domstolsavgörande. Vid normal domstolsprocess är domen överklagbar, vilket kan betyda att domstolsprocessen kan ta flera år i anspråk redan i ett relativt enkelt ärende. Skiljeförfarandet avviker från normal domstolsprocess även i det avseendet att skiljeförfarandet och skiljedomen inte är offentliga. Detta medför att konfidentiell information såsom t.ex. affärs- och yrkeshemligheter, inte handläggs offentligt. Inte heller slutresultatet kommer till allmänhetens kännedom. Skiljeförfarandet kan även anses särskilt användbart vid internationella tvistefrågor, eftersom skiljedomar på basen av internationella konventioner erkänns och är därmed lättare verkställbara i främmande stat. Kostnaderna kan bli stora Som en klar nackdel med skiljeförfarandet i förhållande till domstolsprocessen är däremot de höga kostnaderna förknippade med förfarandet. Detta beror på att parterna svarar förutom för sina egna rättegångskostnader även för skiljemännens arvoden. Ersättningsskyldigheten kan dessutom i skiljedomen åläggas en part på så sätt att denne helt eller delvis svarar för motpartens kostnader för skiljeförfarandet. I domstolsprocess uppbärs i regel endast viss avgift för avgörandet. Utöver dessa förfaranden har det utvecklats alternativa förfaranden till konfliktslösning, där en utomstående opartisk medlare bistår parterna att finna en förlikningslösning i tvistefrågan. Ett exempel utgörs av Finlands Advokatförbunds förlikningsförfarande. Förlikningsförfarandet baserar sig på frivillighet och är konfidentiellt. Förfarandet utmynnar i ett förlikningsavtal, ifall förlikning nås. Deltagandet kan dock avbrytas av part när som helst. Lagstiftarens motsvarighet härtill utgörs av medling vid domstol i enlighet med Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar ( /663). Lagen träder dock i kraft först den 1 januari Medlingens syfte är dock att uppnå en uppgörelse i godo utan egentlig domstolsprocess. Till medlare skall förordnas en domare vid den domstol där saken behandlas eller kunde tas upp till behandling. Medling vid domstol kan inledas endast ifall samtliga parter samtycker därtill. Det återstår att se i vilken mån och utsträckning medling vid domstol blir ett alternativ till ovannämnda förfaranden. Samuel Ståhlberg (02) Artikkelin kirjoittaja asianajaja, VTM Samuel Ståhlberg on erikoistunut kotimaiseen ja kansainväliseen sopimusoikeuteen. 13 ASTREA

14 Ajankohtaista Osakeyhtiölaki uudistetaan Uuden lain tavoitteena on lisätä suomalaisten osakeyhtiöiden toimintamahdollisuuksia vähentämällä ja keventämällä muotomääräyksiä, säätämällä kokonaan uusista menettelyistä sekä lisäämällä lain tahdonvaltaisuutta. Uusi laki tulisi voimaan Yleiset periaatteet korostuvat Periaatteiden tarkoituksena on erityisesti suojata vähemmistöosakkeenomistajien ja velkojien asemaa yhtiössä yhtiön johdon ja määräävien osakkeenomistajien väärinkäytöksiä vastaan. Tärkeimpiä periaatteista ovat voiton tuottamisen tarkoitus, yhdenvertaisuusperiaate sekä johdon huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuudet. Johdon tehtävänä tuottaa voittoa Säännös sisältää yhtiön johdolle suunnatun kaksiosaisen velvoitteen. Johdon on yhtäältä toimittava huolellisesti ja toisaalta johdolla on erityinen velvollisuus toimia yhtiön edun mukaisesti. Uusi tuottamusolettama Ehdotuksen vahingonkorvaussäännöksiin sisältyy olettama yhtiön johtoon kuuluvan henkilön tuottamuksesta silloin, kun vahinko on tehty rikkomalla lakia tai yhtiöjärjestystä. Johtoon kuuluvan henkilön olisi esityksen mukaan korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttanut yhtiölle. Uutta on niin sanottu käänteinen tuottamusolettama. Sen mukaan vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti. Laissa olettamasäännöksiä Lakiin ehdotetaan myös olettamasäännöksiä sellaisista asioista, joista nykyään on pakko määrätä yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöjärjestyksessä on ehdotuksen mukaan määrättävä yhtiön toiminimi, yhtiön kotipaikkana oleva Suomen kunta ja toimiala. Muita määräyksiä ei tarvittaisi. Pääomarakenne ja rahoitus uudistuvat Varsin monet osakeyhtiölain säännöksistä koskevat pääoman tulemista yhtiöön, sen yhtiössä pysymistä ja sen jakamista yhtiön osakkeiden omistajille. Pääoman pysyvyyttä koskevista säännöksistä ja vähimmäispääomavaateesta johtuen osakeyhtiötä kutsutaan yleisesti pääomayhtiöksi. Nimellisarvoton järjestelmä Järjestelmässä osakkeilla ei ole nimellisarvoa eikä osake edusta osuutta osakepääomasta. Osakepääoma käsittäisi taseen osakepääomaerään kirjatun ja rekisteriin ilmoitetun määrän. Nimellisarvoton pääomajärjestelmä on uudistuvan osakeyhtiölain keskeisiä innovaatioita, joka vaikuttaa niin yleisten oppien kuin yksityiskohtaisemman sääntelyn tasolla. Uusia rahoitusinstrumentteja Nimellisarvoton pääomajärjestelmä mahdollistaa osakeyhtiön rahoituksessa muun muassa maksuttomien osakkeiden antamisen, osakemerkintämaksun kirjaamisen osakepääoman sijasta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, pääomasijoituksen tekemisen osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ilman osake- tai muuta vastiketta. Osakeyhtiölaissa siis säilytettäisiin mahdollisuus pysyä nimellisarvoisessa pääomajärjestelmässä, vaikkakin nimellisarvoton järjestelmä olisikin ensisijainen vaihtoehto. Yhtiöt voisivat luopua osakkeen nimellisarvosta niin halutessaan poistamalla yhtiöjärjestyksestä nimellisarvoa koskevan määräyksen. Velkojainsuojaa vahvistetaan Ehdotuksessa velkojainsuojaa vahvistetaan sitomalla yhtiön varojen jakaminen osakkeenomistajille yhtiön taseaseman ohella yhtiön maksukykyyn. Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että yhtiö säilyttää toimintaedellytyksensä ja näin velkojien suoja tehostuu. Pakkoselvitystila poistuu Pakkoselvitystilavelvoitteesta luopuminen ja maksukykyisyystestin käyttöönottaminen johtaa siihen, että osakeyhtiö voi jatkaa toimintaansa silloinkin, kun sen oman pääoman määrä olisi negatiivinen, jos sen likviditeetti on siten kunnossa, että yhtiö kykenee suoriutumaan normaalisti sopimuksen mukaisista velvoitteistaan. Sulautumis- ja jakautumismenettelyä ehdotetaan nopeutettavaksi ja vähäisessä määrin kevennettäväksi. Uutta on myös kolmikantasulautuminen, jossa sulautumisvastikkeen antaa jonkin muu kuin vastaanottava yhtiö. Olemme siis saamassa yhtiölain, joka antaa osakkeenomistajille liikkumatilaa järjestää yrityksenä toiminta ja rahoitus toimivalla ja tehokkaalla tavalla. Jaakko Ossa (02) Ajankohtaista kirjallisuutta Toimistomme vero-oikeudellisesta osaamisesta vastaava oikeustieteen tohtori, varatuomari Jaakko Ossa on ollut mukana kirjoittajana dosentti, KTT Jarna Heinosen toimittamassa, kesällä 2005 ilmestyneessä kirjassa Yrityksen sukupolven- ja omistajanvaihdos. Kyseinen teos on Tietosanoma Oy:n julkaisema ja sitä luonnehditaan käsikirjaksi luopujille ja jatkajille. Kirjoittajat ovat yrittäjyyden, johtamisen, varotuksen ja sukupolvenvaihdoksen asiantuntijoita ja kouluttajia. Professori Ossan osuus on otsikoitu nimellä Sukupolvenvaihdoksen oikeudellinen sääntely. 14 ASTREA

15 Nimitysuutisia Asianajotoimisto Astrea Asianajaja Lauri Ylipukki on kutsuttu Astrean osakkaaksi lukien. Ylipukki on toiminut aikaisemmin lakimiehenä Finnvera Oyj:n tytäryhtiössä Tietolaki Oy:ssä sekä Asianajotoimisto Korhonen, Leikas ja Vainionpää Oy:ssä ja edelleen sen liiketoiminnan siirtymisen jälkeen Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä. Lauri Ylipukin erityisosaamisena ovat yritysjärjestelyt ja insolvenssiasiat. Asianajotehtävissä Ylipukki on toiminut vuodesta 2002 lukien. Varatuomari Ari Setälä on nimitetty lakimieheksi Astrean Turun toimistoon lukien. Viimeksi Setälä on työskennellyt turkulaisen rahtausja laivanvarustamotoimintaa harjoittavan yritysryhmän palveluksessa. Hänen erityisalueenaan ovat mm. immateriaali- ja sopimusoikeus. Oikeustieteen kandidaatti Ari Pekkala on nimitetty lakimieheksi Astrean Turun toimistoon. Pekkala on aikaisemmin toiminut avustajana samassa toimistossa. Asianajotoimisto Astrea Oy on yksi suurista suomalaisista asianajotoimistoista. Liikejuridiikkaan ja muuhun siviilioikeuteen keskittyvän toiminnan keskeisimpiä arvoja ovat asiantuntemus, luotettavuus ja työn korkea laatu. Toimisto on kansainvälisen The Association of Independent European Lawyers -ketjun jäsen, jolla on yhteistyötoimistoja lähes kaikkialla maailmassa. Yhteistyöverkoston avulla kansainvälisesti toimivat asiakkaat saavat asiantuntevaa palvelua juuri niissä juridisissa ympäristöissä, joissa he sitä tarvitsevat. Astrea Attorneys at Law Ltd is a large law firm in Finland with offices in Helsinki, Oulu and Turku. The most essential values of our activities, concentrated in the commercial law and other areas of civil law, are expertise, reliability and the high quality of our work. Astrea Attorneys at Law Ltd is a member of the international network of the Association of Independent European Lawyers, with cooperation offices all over the world. With the help of our cooperation network, our clients who do business internationally can get expert service in any jurisdiction. Lakimiehet: Juha Sumentola senior partner, Jari Suominen senior partner, Eerik Leikas senior partner, Jouni Vainionpää senior partner, Ville Itälä partner, asianajaja, VT, Euroopan parlamentin jäsen Hannu Hakala partner, Kalle Kuusisto partner, Lauri Ylipukki partner, Muu henkilökunta: Anu Kangasniemi Hannu Korhonen Jari Maaranen Samuel Ståhlberg, VTM Veli Suortamo Jaakko Ossa finanssioikeuden professori, oikeustieteen tri, varatuomari Liisa Alanen varatuomari Ari Setälä varatuomari Petri Kokko oikeustieteen kandidaatti Pirkko Ossa oikeustieteen kandidaatti Ari Pekkala oikeustieteen kandidaatti Päivi Arola, Rita Lehtimaa, Katja Markkanen, Maarit Mäkelä, Kirsi Nieminen, Satu Nykänen, Raili Ponto, Kaija Voipio 15 ASTREA

16 HELSINKI Pieni Roobertinkatu 11, FI Helsinki tel (0) fax +358 (0) OULU Asemakatu 37, FI Oulu tel (0) fax +358 (0) TURKU Kauppiaskatu 5, FI Turku tel (0) fax +358 (0) ASTREA

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Muutosturva Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Säännökset - YT-laissa - Työsopimuslaissa - Työttömyysturvalaissa - Laissa

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 3790/02.05.05/2012 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 59 10.9.2012 265 Spinno-Seed Oy:n omistuksesta luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Hindsberg-Karkola Viktoria,

Lisätiedot

Tietoturva ja johdon vastuu

Tietoturva ja johdon vastuu Tietoturva ja johdon vastuu Jan Lindberg & Mika J. Lehtimäki 21.1.2014 18.10.2011 1 Esityksen rakenne Tietoturvalainsäädännön nykytila Vahingonkorvausvastuun rakenne Vastuu yhtiölle Vastuu kolmansille

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän. kun työvoiman tarve muuttuu. AA Katriina Vierula

Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän. kun työvoiman tarve muuttuu. AA Katriina Vierula YT-asiat käytännössä Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän tulee tietää, tää kun työvoiman tarve muuttuu AA Katriina Vierula Ai Asianajotoimisto i i Pl Peltonen LMR Oy 24.11.2015 YTL soveltamisala 1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012

www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012 www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012 IFRS-tilinpäätösselvitys 2011 Selvityksessä tarkasteltiin: Onko yhteisyritysten käsittelytavassa vaihtelevuutta? Mitkä ovat uuden IFRS 11

Lisätiedot

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013 www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa Agenda Taloushallinto osana yritystoimintaa Taloushallinnon organisointi Kirjanpidon/tilinpäätöksen haasteeet kehittyvässä liiketoiminnassa Sivu2

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Kaupan rakennemuutos Jari Kuosmanen Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 8.10.2014

Kaupan rakennemuutos Jari Kuosmanen Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 8.10.2014 Kaupan rakennemuutos Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 8.10.2014 1 Arja Talma Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,5 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot

Isännöintiyritys isännöitsijänä vaikutus vastuisiin

Isännöintiyritys isännöitsijänä vaikutus vastuisiin Isännöintiyritys isännöitsijänä vaikutus vastuisiin Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Tausta Isännöitsijän on oltava luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhteisö (AOYL 7 luvun

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012 LBOyrityskauppojen vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla Elokuu 1 Top 5 Buy-outit ja IPO:t Buy-out-sijoitukset muodostavat merkittävän 1 osan Suomen 1 pääomamarkkinasta. 8 Top-5 IPO:t Top-5 Buy-outit Buy-out-sijoituksia

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Asianajaja Timo A. Järvinen YRJÖNKATU 27 A, 00100 HELSINKI, PUH. (09) 608 822 e-mail: timo.jarvinen@palsalalex.fi Asunto-osakeyhtiön johdon tehtävistä AOYL 54.1

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Osakkeiden käyttö avainhenkilöiden insentiivinä kasvuyhtiöissä. Asianajaja, MBA, Senior Partner Antti Hannula 28.3.2012

Osakkeiden käyttö avainhenkilöiden insentiivinä kasvuyhtiöissä. Asianajaja, MBA, Senior Partner Antti Hannula 28.3.2012 Osakkeiden käyttö avainhenkilöiden insentiivinä kasvuyhtiöissä Asianajaja, MBA, Senior Partner Antti Hannula Asianajaja, MBA Antti Hannula Juridiikka Neuvontajuristina yrittäjäjärjestössä (PTK) Yritysjuristina

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Täyden palvelun asianajotoimisto

Täyden palvelun asianajotoimisto Markkina-aseman parantaminen - yrityskohteen haku Case Study juristin näkökulmasta, Asianajaja, osakas Vesa Turkki, Asianajotoimisto Bützow Oy KiVi Technopolis 15.11.2011 Tampere Täyden palvelun asianajotoimisto

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja,

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB

Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB Miten näytteenottovälineet päätyvät näytteenottajan kärryyn? Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB Hankintalainsäädäntö Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 LUONNOS 4.6.2012 SULAUTUMISSUUNNITELMA 1 Sulautumisen osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö 1.2 Sulautuva yhtiö Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Trevian Asset Management

Trevian Asset Management Trevian Asset Management Trevian on uusi, suomalainen kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitopalveluja tuottava yritys, joka toimii Suomen markkinoilla. Trevianin omistaa yrityksen avainhenkilöt.

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

JAKAUTUMISEN PERUSTEET

JAKAUTUMISEN PERUSTEET JAKAUTUMISEN PERUSTEET Sievi Capital Oyj:n hallitus allekirjoitti 11.8.2011 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan sopimusvalmistusliiketoiminta siirtyy uudelle perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle Scanfil

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 5.0.0 Sivu / 84/0.05.05/0 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 8..0 06 Suurpellon markkinointi Oy:n osakkeiden ostaminen Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Vikkula, puh. (09) 86 8709

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1 (8) Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1) LÄHETYSKOHTAINEN HANKKIJAN ILMOITUS ALKUPERÄTUOTTEILLE (suomenkielinen malli) Hankkijan ilmoitus,

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Rahoituksen uudet mahdollisuudet Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Oman pääoman ehtoinen rahoitus 2 Uusi pääomajärjestelmä Osakepääomaa voidaan korottaa antamatta osakkeita ja osakkeita voidaan

Lisätiedot

Osuuskuntayrittäjyys

Osuuskuntayrittäjyys Osuuskuntayrittäjyys Osuuskunnat Suomessa yhteensä n. 4 500 osuuskuntaa vuositasolla perustetaan noin 200 uutta osuuskuntaa Noin 2 700 pienosuuskuntaa 1 300 vesihuolto-ja energia osuuskuntaa 370 osuuspankkia

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi LIITE I Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema ILMOITUS Hankkijan

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot