Astrea. Marlin vahva asema mahdollistaa kasvun Pohjoismaissa ja Baltiassa. Kiinteistösijoittaminen uudessa vaiheessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Astrea. Marlin vahva asema mahdollistaa kasvun Pohjoismaissa ja Baltiassa. Kiinteistösijoittaminen uudessa vaiheessa"

Transkriptio

1 ASIANAJOTOIMISTO ASTREA OY:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI SYYSKUU 2005 Astrea Marlin vahva asema mahdollistaa kasvun Pohjoismaissa ja Baltiassa Kiinteistösijoittaminen uudessa vaiheessa Osakevaihto yrityskaupan toteuttamiskeinona

2 Pääkirjoitus Uskoa kotimaahan ASTREA Helsinki Oulu Turku Asianajotoimisto Astrea Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti Asianajotoimisto Astrea Oy:n asiakasja sidosryhmälehti on tarkoitettu ainoastaan yrityksen toiminnan alaan kuuluvan tiedon välittämiseen lehden lukijoille. Sivut ja niillä oleva tieto ei ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvonnaksi. Asianajotoimisto Astrea Oy ei vastaa näillä sivuilla olevista tiedoista, erityisesti niiden täsmällisyydestä tai ajan tasalla olemisesta, vaikkakin tietojen oikeellisuuteen luonnollisesti pyritään. Suosittelemme kääntymään asiantuntijoidemme puoleen kussakin asiassa erikseen. Lisätilaukset, peruutukset ja osoitteenmuutokset: Pieni Roobertinkatu Helsinki Puh. (09) Fax (09) Päätoimittaja Kalle Kuusisto Toimitus Kaija Voipio Verkkoversio ISSN Kesämuistoina yksi mitali yleisurheilun MMkisoista, vesisadetta, tuulta ja trombin pilaama golf-kisa siinäkö kaikki, mitä Suomesta olisi vuonna 2005 ulkomaille kerrottavaa? Onneksi ei Suomi-neidon tilanne ole aivan näin lohduton, vaikka pääkaupunkiseudun lehtien perusteella niin voisi päätellä. Yritys- ja sijoitustoimintamme elävät edelleen erittäin aktiivista nousuvaihetta. Hex-indeksi on noussut vuoden takaisesta kymmeniä prosentteja, ja alhaalla pysyttelevä korkotaso ruokkii investointeja. Pääomasijoittajatkin ovat jo alkuvuoden aikana tehneet sijoituksistaan ennätysmäärän exitejä, mikä osaltaan osoittaa myös muiden uskon ja mielenkiinnon kasvaneen suomalaiseen yritystoimintaan. Myös suomalaiset kiinteistöt ja kiinteistösijoittaminen ovat viime aikoina nousseet kasvavan mielenkiinnon kohteeksi. Kiinnostusta pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla sijaitseviin isoihin liikekiinteistöihin löytyy kotimaasta ja lisääntyvässä määrin myös ulkomailta. Tilanne on kuitenkin muodostumassa kahdella tavalla ongelmalliseksi. Ensinnäkin vaikka kiinteistökauppa tuntuisi käyvän, myytävistä kohteista on puutetta. Ellei kaupattavaa löydy, emme voi luottaa siihen, että ulkomaalaisten suurten kiinteistösijoittajien mielenkiinto Suomen markkinoihin säilyy. Toisaalta samalla voidaan kysyä, kuinka isänmaallista on myydä Suomi-neidosta pala kerrallaan ulkomaalaisille. Juuri kotimaista kiinteistösijoittamista tukemaan ovatkin viime aikoina syntyneet uudentyyppiset, kommandiittiyhtiömuotoiset kiinteistörahastot. Niiden kehittelyssä Astrea on ollut merkittävästi mukana. Astrean Helsingin toimisto on lokakuun alussa toiminut vuoden. Sinä aikana toimintamme pääkaupunkiseudulla on kehittynyt ja kasvanut odotettuakin paremmin. Suhde täällä oleviin vanhoihin asiakkaisiimme on vahvistunut ja lukuisia uusia, molempia osapuolia palvelevia asiakassuhteita on luotu. Asiakkaidemme erilaiset yritys- ja kiinteistöjärjestelyt ovat ohjanneet Helsingin toimiston päivittäistä toimintaa. Jo nyt voidaan todeta, että ratkaisumme tarjota palveluamme ja osaamistamme pääkaupunkiseudulla suoraan Helsingissä sijaitsevasta toimistosta on ollut onnistunut. Tästä on kesän jälkeen hyvä jatkaa. Helsingin toimistossa, syyskuussa 2005 Jari Suominen Astrean toimitusjohtaja ja Helsingin toimistosta vastaava osakas (09) ASTREA

3 Sisältö Pääkirjoitus: Uskoa kotimaahan 9 Going international legal challenges 4 Yritykset palvelemaan julkista hallintoa 5 Marlin vahva asema mahdollistaa kasvun Pohjoismaissa ja Baltiassa 8 Kiinteistösijoittaminen uudessa vaiheessa 10 Osakevaihto yrityskaupan toteuttamiskeinona 12 Muutosturva parantaa irtisanotun asemaa 13 Allmän domstol eller skiljeförfarande 14 Ajankohtaista 15 Asianajotoimisto Astrea Kannen kuva: Eeva Sivula. 3 ASTREA

4 Yritykset palvelemaan julkista hallintoa Julkisten hankintojen kilpailuttaminen on taitolaji. Ei riitä, että julkisella yhteisöllä on siihen halu, tarvitaan myös taitoa. Jos hyödykkeiden tai palveluiden hankinta halutaan tehdä kilpailuttamisen kautta, on huolehdittava prosessin ehdottomasta tasapuolisuudesta alusta loppuun. Taitoa vaativat jo tarjouspyynnön muotoilu ja päätöskriteereiden kirjaaminen. Asianajaja Anu Kangasniemi on toiminut asianajotehtävissä vuodesta Hänen erityisalueinaan IT-oikeuteen erikoistuneessa Oulun toimistossa ovat yritysjärjestelyt ja sopimusoikeus. Suomen julkisten hankintojen kokonaisarvo on vuosittain yhteensä noin 20 miljardia euroa. Yhä useampi julkinen hankinta viedään markkinaoikeuteen lähinnä vain muotovirheen perusteella. Tästä syystä julkista hankintaa toteuttavien hankintayksiköiden, kuten myös yksityisten palveluita tuottavien yritysten, on syytä hallita julkisen hankinnan lainsäädäntö ja toteuttamistapa. Julkisella hankinnalla tarkoitetaan lähtökohtaisesti sellaista tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä, mitä julkishallinto ei toteuta sisäisen organisaationsa toimesta, vaan minkä julkishallinnon hankintayksikkö hankkii ulkopuoliselta palveluntuottajalta, esimerkkinä yksityisen yrityksen tarjoamat terveydenhoitopalvelut. Hankintayksiköllä on tietyin poikkeuksin kilpailuttamisvelvollisuus. Julkisten hankintojen lähtökohtana on avoin, tasapuolinen ja syrjimätön tarjouskilpailu eri palveluntarjoajien kesken. Hankintayksikön tulee hyväksyä tehdyistä tarjouksista joko kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin tarjous, unohtamatta kuitenkaan palvelun ja/tai tavaran laatua. Käytännössä valinta tehdäänkin usein molempien, sekä laadun että hinnan perusteella. Kilpailun avoimuudella varmistetaan markkinoiden tehokas toimiminen, laadukkaiden ja edullisten hankintojen tekeminen ja sitä kautta myös julkisten varojen tehokkaampi käyttö. Harkinta vähentää virheitä Hyvin toteutetun julkisen hankinnan kulmakivenä on aina harkittu ja huolella laadittu tarjouspyyntö, josta käyvät selkeästi ilmi myös tarjousten arviointikriteerit. Vain näin palveluntarjoajalla on mahdollisuus tehdä tarjouspyyntöä vastaava yksityiskohtainen ja selkeä tarjouksensa. Huomattava on, että tarjousvertailu voidaan suorittaa vain tarjouspyynnössä mainittujen arviointikriteereiden nojalla. Harkittu tarjouspyyntö vähentää myös hankintayksikön myöhempää lisäselvitystarvetta tarjouksen jättäneiltä palveluntuottajilta sekä helpottaa lopullista tarjousten vertailua ja vertailun seurauksena tapahtuvaa päätöksentekoa. Päätösprosessi kirjallisena Hankintayksikön on suoritettava tarjousvertailu kaikkien tarjouskilpailuun osallistuneiden ja kelpoisuusehdot täyttävien palveluntarjoajien kesken. Vain kelpoisuusehdot täyttävät palveluntarjoajat ja heidän tarjouksensa tulee ottaa huomioon lopullisessa tarjousvertailussa ja päätöksenteossa. Hankintayksikön on tehtävä tarjouskilpailun ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Hankintayksikön on syytä kiinnittää päätöksensä perusteluihin erityistä huomiota, koska tarjouskilpailun hävinneen palveluntuottajan on huomattavasti helpompi hyväksyä häviäminen, mikäli päätös on huolella ja asianmukaisesti perusteltu. Päätökseen tyytymätön palveluntuottaja voi saattaa hankintayksikön päätöksen markkinaoikeuden (ja korkeimman hallinto-oikeuden) tutkittavaksi. Huomattava osa hakemuksista koskeekin juuri hankintayksiköiden päätösten puutteelliseksi katsottuja perusteluita sekä päätöksen ja tarjouspyynnön välisiä ristiriitoja. Lakiuudistus vireillä Lakia julkisista hankinnoista ollaan uudistamassa kuluvan syksyn 2005 aikana. Kokonaisuudistuksen kohteena ovat muun ohella tarjouspyyntöä sekä hankintamenettelyä yleensä koskevat säännökset. Nähtäväksi jää lakimuutoksen vaikutus hakemusten määrään markkinaoikeudessa. Hankintayksiköiden sekä palveluja tuottavien yritysten on syytä päivittää tietonsa julkisten hankintojen toteuttamisesta myös lakiuudistuksen myötä. Anu Kangasniemi (08) ASTREA

5 Monilla markkinoilla toimiminen vaatii kattavaa kansainvälistä kumppaniverkostoa Marlin vahva asema mahdollistaa kasvun Pohjoismaissa ja Baltiassa Suomen mehumarkkinoiden johtaja turkulainen Marli on viime vuosina muuttunut ja kasvattanut liiketoimintaansa menestyksekkäästi. Reilun 35 prosentin markkinaosuuden taustalta löytyy paljon työtä, toiminnan kehittämistä ja keskittämistä. Kannattavan toiminnan pohjalta ponnistetaan Suomesta muihin Pohjoismaihin ja Baltiaan. Toteutetut yritysjärjestelyt, Euroopan johtavan mehuvalmistajan tuki ja kannattava liiketoiminta Suomessa antavat meille mahdollisuuden kehittää koko toimialaa Suomessa, toteaa Marlin toimitusjohtaja Timo Laukkanen. 5 ASTREA

6 Toimitusjohtaja Timo Laukkanen vastaa mehuliiketoiminnasta kahdeksassa maassa. Takana yritysjärjestelyjen jakso Mehuliiketoiminnassa on tehty merkittäviä rakennejärjestelyjä Suomessa jo vuosia. Taustalla ovat vaikuttaneet erityisesti kiristynyt kilpailutilanne ja vähittäiskaupan keskittyminen. Tavoitteena on ollut kannattavan liiketoiminnan jatkaminen mehubisneksessä Suomessa. Perinteikkäät Marli Oy ja Chymos Juomat Oy yhdistivät voimansa helmikuun alussa vuonna 1999 ja toiminta jatkui nimellä Oy Marli Ab. Rakennejärjestelyt jatkuivat edelleen, mutta seuraavaksi eurooppalaisella tasolla. Vuoden 2000 tammikuussa saksalainen Eckes-Granini osti Marlista 20 prosenttia. Vuoden 2000 huhtikuun alusta Marli on toiminut ainoastaan mehuliikennetoiminnassa, kun sekä Marlin että Chymoksen alkoholijuomaliiketoiminnat myytiin Vin & Sprit Finlandille. Joulukuussa 2001 päätökseen saatetulla kaupalla Marli siirtyi kokonaan Eckes- Graninin omistukseen ja siten osaksi Euroopan johtavaa mehuliiketoimintakonsernia. Juridisesti Oy Marli Ab on Eckes- Granini Nordic Oy Ab:n tytäryhtiö. Eckes- Graninilla on tuotannollista toimintaa kymmenessä Euroopan maassa ja sen tuotteita markkinoidaan 60 eri maassa. Marlin toimitusjohtajana on vuodesta 2000 toiminut Timo Laukkanen. Vuonna 2004 hänet nimitettiin myös Eckes-Granini Nordic (EGN) toimitusjohtajaksi. Näin hänen vastuualueenaan on tällä hetkellä Suomen lisäksi Pohjoismaat, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Baltian maat, Viro, Latvia ja Liettua. Maita on yhteensä kahdeksan. Marlin tunnettuja mehubrandejä ovat Marli, Mehukatti ja Granini. Marli valmistaa Turun tuotantolaitoksellaan sekä juomavalmiita että laimennettavia mehuja. Vuosimyynti on lähes 90 miljoonaa litraa. Marli on selvä hiilihapottomien juomien markkinajohtaja Suomessa. Marlin liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa vuodessa ja yhtiön palveluksessa on noin 140 henkeä. Mehukilpa kiristymässä Suomessa juodaan mehuja noin 210 miljoonaa litraa vuodessa. Kulutus asukasta kohden on eurooppalaista tasoa, eikä mehun kulutus juurikaan kasva. Siksi kilpailu markkinaosuuksista on kovaa. Alaa leimaa kauppojen omien brandien, niin sanottujen private labelien, myynnin kasvu. Private labelit edustavat halvinta mehusegmenttiä, bulkkimehuja. Mehujen kulutuksen kasvuvauhti on Baltiassa selvästi kovempaa kuin Suomessa tai muissa Pohjoismaissa. 6 ASTREA

7 Mehuista noin 80 prosenttia myydään kuluttajille vähittäiskaupassa ja loput baareissa, hotelleissa ja muualla kodin ulkopuolella. Tästä syystä vähittäiskauppaketjujen merkitys on erittäin suuri ja kauppiaiden valinnat eri tuotteiden esillepanosta myymälässä ovat myös tärkeitä. Toimintaympäristön muutoksesta tuore esimerkki on Suomen Sparin liittyminen SOK:hon sekä hieman aiemmin Tradekan ja Wihurin yhdistyminen. Mehuissa kilpaillaan hinnan lisäksi laadulla, uusilla mauilla ja pakkauksilla. Differoituminen on keskeistä ja brandit avainasemassa. Mehuvalmistajan kannattavuuden kannalta oleellista ovat sisäinen tehokkuus, tuotantolinjojen hyvä käyttöaste ja joustavuus, edullinen raaka-aineiden hankinta, innovatiiviset pakkausratkaisut, kehittyneet IT-järjestelmät sekä osaava henkilöstö. Mehujen hintakilpailu on niin kovaa, ettei niiden kuljettaminen pitkiä matkoja maasta toiseen ole kannattavaa. Siksi bulkkimehujen tuotanto tulee pääosin olemaan maakohtaista ja vain premium-mehujen kuljettaminen maasta toiseen on käytännössä mahdollista. EGN:n myyntivolyymi on luokkaa 5 miljoonaa litraa vuodessa. Mehujen kulutuksen kasvuvauhti Baltiassa on kuitenkin selvästi kovempaa kuin Suomessa tai muissa Pohjoismaissa. Taustalla on näiden maiden voimakas talouskasvu ja kuluttajien ostovoiman paraneminen. Pohjoismaiden markkinoilla on tilaa premiumlaatuisille mehubrandeille. Baltiassa toiminnan laajentamismahdollisuuksia tarkastellaan useiden eri vaihtoehtojen pohjalta. Näitä ovat esimerkiksi strategisen allianssin solmiminen paikallisen mehuyrityksen kanssa, yritysosto tai green field -tehtaan perustaminen. Kaikki riippuu mehumyynnin volyymin kehittymisestä. Kasvuvauhti on ollut tänä vuonna hyvä, mutta kokonaisvolyymit ovat kuitenkin vielä Suomeen verrattuna pieniä, Timo Laukkanen toteaa. Vaikka EGN:n volyymit eri markkinoilla ovat vasta alkavan kasvun vaiheessa, on sopimuspolitiikassa oltava hereillä alusta asti. Tämä vaatii osaavan oman toiminnan lisäksi myös kykyä valita kansainvälisessä ympäristössä toimimaan tottuneita yhteistyökumppaneita. Marli tarvitsee lakitoimiston tukea monissa asioissa, kuten sopimusjuridiikassa, kilpailuviranomaisten kanssa toimittaessa, veroasioissa ja yhtiöjuridiikassa. Olemme kuluvana vuonna laittaneet Astrean kanssa kaikki asiakas- ja jakelijasopimuksemme kuntoon. Lisäksi olemme saattaneet kolmen maayhtiön perustamiseen liittyneet juridiset asiat järjestykseen. Näin olemme rakentaneet vankan pohjan liiketoimintojemme kehittämiselle näissä maissa, Laukkanen jatkaa. Määrätietoisen kehitystyön seuraava askel liittyy ostosopimusten läpikäymiseen ja ajan tasalle saattamiseen. Tämä työ on tarkoitus tehdä vuoden 2006 kuluessa. Selkeästä työnjaosta kilpailuetua Marlin tehtävänä on keskittyä Suomen mehumarkkinoille. Markkinajohtaja Marlille kuuluu koko mehukategorian kehittäminen tuomalla uusia, innovatiivisia ratkaisuja ja tuotteita kuluttajille saataville. Marlin tehtävänä on myös toimia koko alueen tuotantokeskuksena sekä tukea toiminnan laajentamista EGN:n toimialueella. Toteutetut yritysjärjestelyt, Euroopan johtavan mehuvalmistajan tuki ja kannattava liiketoiminta Suomessa antavat meille mahdollisuuden kehittää koko toimialaa Suomessa. Category captainin rooli sopii meille hyvin, Laukkanen jatkaa. EGN:n tavoitteena on kasvattaa mehumyyntiä kaikissa seitsemässä maassa. Tämä edellyttää paikallista markkinointia, logistiikkajärjestelyjä, sopimuksia jälleenmyyjien kanssa ja monia muita asioita. Pisin historia on Virossa, jossa markkinointiyhtiö on ollut toiminnassa vuodesta 1992 lähtien. Tällä hetkellä EGN:n palveluksessa on viisi henkeä, jotka kaikki ovat markkinointitehtävissä. Marlin Turun tuotantolaitoksen pinta-ala on m 2. 7 ASTREA

8 GOING INTERNATIONAL LEGAL CHALLENGES Going international is vital for growing Finnish companies. Through the entry into larger markets the companies can grow and still maintain their strategic competitive advantage. At the same time, however, the companies become exposed to foreign jurisdictions and the legal risks increase. If the legal risks are not properly managed, the consequences to the business may be catastrophic. Varatuomari Liisa Alanen on toiminut lakimiehenä Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä maaliskuusta 2005 lukien. Hänen erityisalueinaan ovat mm. kansainväliset sopimukset, yritysjärjestelyt ja immateriaalioikeudet. Ennen Astreaan siirtymistä Alanen on työskennellyt lakimiehenä kansainvälisessä lääketeollisuudessa. Litigation is a major risk when doing business in foreign jurisdictions. Some countries have a reputation for being litigious and you may end up being party in legal proceedings even if you have complied with the contracts and laws. Defending yourself in a foreign country always consumes both money and time. You may need to pay your own litigation costs and the proceedings harm your reputation even if you win the case. Therefore, companies sometimes prefer to settle the cases and pay for avoiding the court even if they would have good possibilities to beat the lawsuit. Document your transactions Fortunately, effective ways exist to manage the legal risks related to international business. First of all, it is essential to document your transactions by making written contracts. Managers can use checklists to ensure that all essential issues are covered in the business negotiations, but it is always a good idea to use legal advice in drafting the agreements in order to avoid contractual pitfalls. In contract negotiations, you can choose the governing law of your agreement and try to keep the proceedings within a jurisdiction you are familiar with. Keep in mind, however, that countries may also have different mandatory regulations which cannot be bypassed. Very often these regulations relate, for example, to marketing, product liability or environmental protection. Make sure that you have extensive insurance coverage which is valid throughout the territory where your products are sold. Focus on your communication culture Common law countries like the US, Canada, the UK and Ireland have a legal system that is different from the one used in continental Europe. One distinctive feature in these countries is the pre-trial phase known as discovery. Especially in the US, discovery is a very effective way of getting documents, s and other evidence from the other party even before the lawsuit is raised. This pre-trial investigation has been criticized of leading to fishing expeditions, that is, unfocused attempts of obtaining harmful evidence which is then used to threaten the other party with litigation. Also Finnish companies may become subject to discovery when their products or components are sold in common law countries. Therefore, you should pay close attention to your document retention system and communication culture. Preventive measures are the most effective way of handling legal risks. Think before writing and train your personnel to do the same. Consider carefully what message your communication patterns and documents may give to outside lawyers. Do not make yourself look guilty when you are not! In our era of electronic discovery it is important not to let your free flow of thought or speculations enter your s. Once you have saved an ambiguous document in your computer, it is too late. The documents may be recovered even if you delete them and back-up copies are usually found in servers. When you receive a request for the disclosure of documents, do not destroy any documents and contact your lawyer immediately. Liisa Alanen (02) ASTREA

9 Kiinteistösijoittaminen uudessa vaiheessa Kiinteistösijoittaminen on noussut jälleen uudella tavalla Suomessa sijoittajien mielenkiinnon kohteeksi. Kauppaa käydään pääkaupunkiseudun arvokiinteistöistä, mutta myös ympäri Suomea olevista suurista liikekiinteistöistä. Liikkeellä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset sijoittajat. Varsinkin Englannista, Saksasta ja Tanskasta isot institutionaaliset sijoittajat ovat hakeneet kohteita Suomesta. Oletettavaa onkin, että juuri ulkomaisten sijoittajien mukaantulo Suomen kiinteistömarkkinoille on kiihdyttänyt mielenkiintoa myös suomalaisten sijoittajien keskuudessa. Suomen kiinteistösijoittamisen volyymi on kuitenkin laskenut huomattavasti vuoden 2004 tasosta johtuen lähinnä kaupattavien kohteiden vähyydestä. Pitemmällä aikavälillä onkin pelättävissä, että tämä vaikuttaa ainakin ulkomaisten sijoittajien mielenkiinnon vähentymiseen. Kiinteistösijoittamisen kehittymistä on hidastamassa myös Suomen lainsäädännöllinen tila. Nykyisin voimassa oleva, vuonna 1997 säädetty kiinteistörahastolaki on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi. Sen lisäksi, että laki koskee vain osakeyhtiöitä, se mm. kankeutensa vuoksi soveltuu nykytilanteeseen huonosti. Tämän vuoksi kyseisen lain mukaisia kiinteistörahastoja ei ole Suomeen perustettu ainuttakaan. Lainsäädännöllistä tilaa parantamaan onkin perustettu valtiovarainministeriössä kiinteistörahastotyöryhmä, joka antoi asiasta väliraporttinsa joulukuussa Työryhmän piti saada työnsä valmiiksikin jo mennessä, mutta aikataulu on venynyt siten, että tämänhetkisen tiedon mukaan loppuraportin pitäisi valmistua marraskuussa Kiinteistörahastojen uudet muodot Lainsäädännöllisten puutteiden johdosta ovat eräät pääomasijoittajatahot ryhtyneet kehittämään viime aikoina markkinoille myös kommandiittiyhtiömuotoisia kiinteistörahastoja. Tämän alan uranuurtajia on Auratum Kiinteistöt, jonka ensimmäinen kolmesta kommandiittiyhtiömuotoisesta kiinteistörahastosta on perustettu jo vuonna Pohjoismaiden johtaviin pääomasijoittajiin lukeutuva CapMan perusti oman ensimmäisen kiinteistörahastonsa vastaavasti kesäkuussa Sen kokonaisuudessaan 500 miljoonan euron suuruiseen rahastoon on tähän mennessä ostettu 17 sijoituskohdetta pääkaupunkiseudulta yhteensä 220 miljoonalla eurolla, joka jo yksinään vastaa merkittävintä osaa alkuvuoden 2005 aikana tehdyistä kiinteistösijoituksista Suomessa. Vaikka yhtiö- ja verolainsäädännöllistä muutosta kaivataankin kehittämään kiinteistösijoitustoimintaa Suomessa, kommandiittiyhtiömuotoiset kiinteistörahastot antavat kelpo mahdollisuuden toteuttaa kiinteistösijoittamista jo nyt. Laajemman sijoittajajoukon Asianajaja Jari Suominen on toiminut liikejuridiikan parissa vuodesta 1988 ja asianajotehtävissä vuodesta 1991 lähtien. Suominen on Asianajotoimisto Astrea Oy:n toimitusjohtaja ja senior partner. Lisäksi hän vastaa Astrean Helsingin ja Turun toimiston yritysjärjestelyryhmästä sekä toimii mm. Astrean yhteyshenkilönä Suomen pääomasijoitusyhdistyksessä. turvin voidaan sijoittaa entistä suurempiin ja arvokkaampiin kohteisiin. Lisäksi olemalla mukana useampaan kohteeseen sijoittaneessa rahastossa yksittäinenkin sijoittaja voi hajauttaa omaan kiinteistösijoittamiseensa liittyvää riskiä. Parhaimmillaan kommandiittiyhtiömuotoiset kiinteistörahastot ovatkin suurissa kohteissa, joista samantapaiset sijoittajat ryhmänä voivat odottaa kohtuullista ja tasaisen varmaa pitkän aikavälin tuottoa. Likvidiyttä kaivataan Kommandiittiyhtiömuotoisen kiinteistörahaston yksi suurimpia ongelmia on rahasto-osuuden epälikvidi luonne. Juuri sijoitusosuuksien vaihdannan parantamiseen tulisikin lainsäädännöllisessä kehitystyössä kiinnittää erityistä huomiota. Kehitystyön avulla kiinteistösijoitus- ja kiinteistörahastotoiminta on saatettavissa Suomessa institutionaalisille mutta erityisesti myös yksittäisille sijoittajille entistä suuremmaksi mielenkiinnon ja vaihdannan kohteeksi. Lukuisissa kiinteistösijoituksissa ja usean kommandiittiyhtiömuotoisen kiinteistörahaston perustamisessa mukana olleena Asianajotoimisto Astreakin on omalta osaltaan pyrkinyt vaikuttamaan tämän kehitystyön suuntaan antamalla omat kommenttinsa valtiovarainministeriön kiinteistörahastotyöryhmälle. Muutokset ottavat kuitenkin aina aikansa, eikä niitä ole tähänkään odotettavissa vielä ensi vuodenkaan aikana. Jari Suominen (09) ASTREA

10 Osakevaihto yrityskaupan toteuttamiskeinona Viime vuosina osakevaihtoa ja siihen liittyviä verosäännöksiä on hyödynnetty monissa isoissa ja pienemmissäkin yrityskauppajärjestelyissä. Osakevaihdossahan on kyse osakeyhtiön myynnin alalajista, jossa osakeyhtiön myyjä ei saa luovuttamistaan osakkeista rahaa, vaan osakkeet hankkivan yhtiön osakkeita. Osakevaihdossa ei tarvita rahaa Hankkivan yhtiön kannalta osakevaihto on siinä mielessä hyvä keino, että puhtaimmillaan osakevaihdossa ei tarvitse käyttää rahaa. Tosin aikaisempien osakkeenomistajien suhteellinen omistusosuus pienenee osakevaihdon seurauksena. Tällainen osakevaihto oli myös Mainostoimisto Enala// Hyysalo Oy:n ja Mainostoimisto Neljäntuumantoimisto Oy:n yrityskaupan toteuttamiskeinona. Enala//Hyysalo toimi ennen järjestelyjä pääasiassa Turussa, tosin sillä oli myös pieni sivupiste Helsingissä. Neljäntuumantoimisto toimi Helsingissä. Molemmilla yhtiöillä on ollut jo pitkään tarve ja halu kasvaa. Toisaalta haluamme edelleen jatkaa mainostoimistoalalla, joten yrityksien myyminen ei ollut missään vaiheessa harkinnassa. Kun henkilökemiat toimivat hyvin, päätimme jatkaa yhtenä kokonaisuutena, toteavat toimistojen edustajat Juuso Enala ja Pekka Siivonen- Uotila. Toiminnan laajentuessa tarvitsimme erityisesti Pekan kaltaista strategian luojaa, jolla on näkemystä alan tulevasta kehityksestä. Pekalla on kokemusta hallitustyöskentelystäkin, sillä hän toimii muun muassa Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n hallituksessa, sanoo Juuso Enala. Osakevaihto suunnatulla osakeannilla Osakevaihto toteutettiin siten, että Enala// Hyysalo suuntasi uusia osakkeita merkittäväksi Neljäntuumantoimiston kaikille kahdeksalle osakkaalle. Järjestelyn taustalla oli luonnollisesti osakevaihtosopimus, jossa sovittiin muun muassa siitä, kuinka paljon Neljäntuumantoimiston osakkaat tulisivat omistamaan Enala//Hyysalo Oy:stä. Osakeannin jälkeinen omistussuhde oli luonnollisesti keskeinen kysymys. Lisäksi aivan samalla tavoin kuin muutoinkin osakekaupoissa, osapuolet tutkivat tarkoin molempien yhtiöiden varat ja mahdolliset vastuut. Samassa yhteydessä laadimme myös kattavan osakassopimuksen. Osakassopimus varmistaa hyvin sopuisasti alkaneen yhteistyön pelisäännöt, toteaa Juuso Enala. Osakevaihto ei realisoi luovutusvoittoverotusta Osakevaihdon jälkeen Neljäntuumantoimistosta tuli Enala//Hyysalo Oy:n Osakevaihdoilla toteutettuja kauppoja on tehty mm. mainosalalla. 10 ASTREA

11 kokonaan omistama tytäryhtiö. Osakevaihdon seurauksena syntyi siten konserni. Neljäntuumantoimiston osakkaat vaihtoivat omistuksensa Enala//Hyysalo Oy:n osakkeisiin. Normaalisti vaihto realisoi luovutusvoittoverotuksen, mutta koska osakevaihdon kautta Enala//Hyysalo Oy hankki äänivaltaenemmistön Neljäntuumantoimistosta, tulivat sovellettaviksi EVL 52 f :n osakevaihtoa koskevat säännökset. Osakevaihto ei siten realisoinut luovutusvoittoverotusta. Luovutusvoiton verotus toteutuu vasta sitten, kun osakevaihdossa saadut osakkeet luovutetaan edelleen. Osakevaihtoa koskevia säännöksiä ei voida soveltaa tilanteessa, jossa osakkeet hankkivalla yhtiöllä on jo äänivaltaenemmistö. helposti yli puoli vuotta. Se olisi tapauksessamme ollut liiketaloudellisesti liian pitkä aika. Lisäksi vältimme näin liiketoiminnan vuokraukseen liittyvät useasti hankalat keskinäiset sopimusjärjestelyt, toteaa Pekka Siivonen-Uotila. Jaakko Ossa (02) Oikeustieteen tohtori, varatuomari Jaakko Ossa on työskennellyt Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä vuodesta Hän vastaa toimiston vero-oikeudellisesta osaamisesta. Tohtori Ossa toimii myös Turun yliopiston finanssioikeuden professorina. Osakevaihto teknisesti nopeasti toteutettavissa Toinen yritysjärjestelyn toteuttamiskeino olisi ollut ns. kombinaatiofuusio. Sekin olisi voitu toteuttaa ilman välittömiä veroseuraamuksia. Päädyimme kuitenkin osakevaihtoon, sillä se voidaan toteuttaa nopealla aikataululla. Fuusiojärjestelyissä menee Yritykset voivat antaa omia uusia osakkeitaan maksuksi yhtiön äänivallasta. Rahaa ei näin tarvita ja luovutusvoiton verotus toteutuu vasta, jos osakevaihdossa saadut osakkeet luovutetaan edelleen. 11 ASTREA

12 Muutosturva parantaa irtisanotun asemaa Heinäkuun alusta alkaen on irtisanotun työntekijän uudelleen työllistymistä pyritty tukemaan niinsanotun muutosturvan avulla. Lakiuudistuksilla pyritään vauhdittamaan uuden työpaikan löytymistä aivan ensimmäisillä työttömyysviikoilla ja vauhdin antajaksi patistetaan myös työnantajat. Oikeustieteen kandidaatti Ari Pekkala on toiminut Asianajotoimisto Astrean palveluksessa maaliskuusta 2004 lukien. Pekkala on erikoistunut erityisesti työ- ja sopimusoikeudellisiin asioihin. Irtisanotun työntekijän asemaa on parannettu voimaan tulleilla lakiuudistuksilla samanaikaisesti työnantajan velvoitteet ovat lisääntyneet. Uudistusten päätavoitteena on kollektiiviperusteella (= taloudellinen, tuotannollinen ja/tai toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvä peruste) irtisanotun työntekijän mahdollisimman nopea työllistyminen. Tavoitteena on aikaansaada uusi työnantajan, työntekijöiden ja työvoimaviranomaisten välinen toimintamalli kollektiiviperusteisten irtisanomisten yhteyteen. Työntekijällä on irtisanomisaikana oikeus saada vapaata täydellä palkalla uuden työpaikan löytämistä tai työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin osallistumista varten. Vapaan pituus on 5 20 työpäivää riippuen irtisanomisajan pituudesta. Työntekijän on ennen vapaan käyttämistä ilmoitettava siitä ja vapaan perusteesta työnantajalle niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. On kuitenkin huomattava, että vapaan käyttöä rajoittaa se, ettei siitä saa aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa. Työnantajan tiedottamisvelvollisuudet lisääntyvät Uudistuksilla on myös lisätty työnantajan tiedottamisvelvollisuuksia. Työnantaja on ensinnäkin velvollinen viipymättä ilmoittamaan irtisanomisesta työvoimatoimistolle, mikäli hän irtisanoo työntekijän, jolle ennen irtisanomisajan päättymistä kertyisi yhteensä vähintään kolmen vuoden mittainen työhistoria saman tai eri työnantajien palveluksessa. Työnantajan tiedottamisvelvollisuutta on toisekseen lisätty myös irtisanottavan työntekijän suuntaan. Työnantajan on tiedotettava työntekijälle tämän oikeudesta työllistymisohjelmaan ja työllistymisohjelmalisään. Työnantajalla on edellä selostetut tiedottamisvelvollisuudet myös pitkään jatkuneen määräaikaisen työsuhteen päättyessä. Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma vaihe lisää yt-neuvotteluihin Yt-lain piirissä olevan työnantajan tulee ytneuvottelujen alussa antaa työntekijöiden edustajille esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelmaa valmistellessaan työnantajan on viipymättä selvitettävä yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa työllistymistä tukevat julkiset työvoimapalvelut. Toimintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi neuvottelujen suunniteltu aikataulu, noudatettavat menettelytavat sekä irtisanomisajan toimintaperiaatteet työllistymisen edistämiseksi. Toimintasuunnitelmasta on neuvoteltava henkilöstön edustajien kanssa. Mikäli työnantajan harkitsemat irtisanomiset koskevat alle kymmentä työntekijää, työnantajan velvoitteet ovat hiukan lievemmät. Huomattava on, ettei toimintasuunnitelma syrjäytä muita irtisanomisiin sovellettavia säännöksiä tai määräyksiä. Tämän vuoksi suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon myös, mitä esimerkiksi irtisanomisperusteista, työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuuksista sekä yhdenvertaisuudesta on säädetty. Työehtosopimusmääräyksiä ei myöskään voida sivuuttaa. Uudistuksien tavoitteena on irtisanotun työntekijän pikainen uusi työllistyminen. Nähtäväksi jää, ovatko uudistukset todella tuoneet jotain uutta vai onko kyse enemmänkin kosmetiikasta. Ari Pekkala (02) ASTREA

13 Allmän domstol eller skiljeförfarande Meningsskiljaktigheter mellan avtalsparter kan avgöras genom frivillig förlikning eller slutgiltigt antigen i domstolsprocess eller i skiljeförfarande. Dessa förfaranden avskiljer sig från varandra och valet styrs av parternas förutsättningar och förväntningar gällande sättet för lösningen av konflikten. En privaträttslig tvistefråga får genom avtal mellan parterna lämnas till slutligt avgörande av skiljemän. Detta är möjligt ifall ärendet gäller en tvistefråga om vilken förlikning är tillåten (dispositivt ärende). Avtalsfriheten gäller även tvistefrågor, som i framtiden härflyter av ett i avtalet angivet rättsförhållande. Ett avtal om tillämpandet av skiljeförfarande (skiljeavtal) bör upprättas skriftligen t.ex. genom att avtalet intagits i en handling som undertecknats av parterna. Således är det skäl redan vid uppgörandet av ett avtal att överväga alternativa sätt att lösa eventuella framtida meningsskiljaktigheter. Ifall parterna inte har ingått ett skiljeavtal, bör tvistemålet i regel anhängiggöras mot svaranden i dennes hemorts allmänna underrätt. Tvistefrågan handläggs då i normal ordning vid allmän domstol. Skiljedomstolens uppgift motsvarar den allmänna domstolens uppgift, dvs. att fatta ett slutgiltigt avgörande i en konkret tvistefråga. Detta uppnås i skiljeförfarandet huvudsakligen genom tillämpandet av motsvarande förfaringssätt som i civilprocessen vid allmän domstol. På grund av denna funktion utgör skiljeförfarandet ett icke-statligt alternativ till offentlig lagskipning vid domstolar. Vilka är då skillnaderna mellan dessa förfaranden? Skiljeförfarandet allt vanligare i företagsverksamhet Skiljeförfarandet används i allt större utsträckning inom näringslivet i avtal mellan företag. De fördelar som främst brukar förknippas med skiljeförfarandet är förfarandets snabbhet och flexibilitet. Parterna har möjlighet att reglera förfarandet genom avtal. Parterna kan komma överens om antalet skiljemän, hur dessa utses samt t.o.m. deras person. Detta betyder att parterna kan avgöra vem som avgör meningsskiljaktigheten. På detta sätt kan avgörarens tillräckliga sakkunskap i särskild tvistefråga säkerställas. Snabbheten framgår främst av att skiljedomen inte kan överklagas. Således förblir skiljedomen det slutgiltiga beslutet i tvistefrågan och skiljedomen är verkställbar såsom laga kraft vunnet domstolsavgörande. Vid normal domstolsprocess är domen överklagbar, vilket kan betyda att domstolsprocessen kan ta flera år i anspråk redan i ett relativt enkelt ärende. Skiljeförfarandet avviker från normal domstolsprocess även i det avseendet att skiljeförfarandet och skiljedomen inte är offentliga. Detta medför att konfidentiell information såsom t.ex. affärs- och yrkeshemligheter, inte handläggs offentligt. Inte heller slutresultatet kommer till allmänhetens kännedom. Skiljeförfarandet kan även anses särskilt användbart vid internationella tvistefrågor, eftersom skiljedomar på basen av internationella konventioner erkänns och är därmed lättare verkställbara i främmande stat. Kostnaderna kan bli stora Som en klar nackdel med skiljeförfarandet i förhållande till domstolsprocessen är däremot de höga kostnaderna förknippade med förfarandet. Detta beror på att parterna svarar förutom för sina egna rättegångskostnader även för skiljemännens arvoden. Ersättningsskyldigheten kan dessutom i skiljedomen åläggas en part på så sätt att denne helt eller delvis svarar för motpartens kostnader för skiljeförfarandet. I domstolsprocess uppbärs i regel endast viss avgift för avgörandet. Utöver dessa förfaranden har det utvecklats alternativa förfaranden till konfliktslösning, där en utomstående opartisk medlare bistår parterna att finna en förlikningslösning i tvistefrågan. Ett exempel utgörs av Finlands Advokatförbunds förlikningsförfarande. Förlikningsförfarandet baserar sig på frivillighet och är konfidentiellt. Förfarandet utmynnar i ett förlikningsavtal, ifall förlikning nås. Deltagandet kan dock avbrytas av part när som helst. Lagstiftarens motsvarighet härtill utgörs av medling vid domstol i enlighet med Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar ( /663). Lagen träder dock i kraft först den 1 januari Medlingens syfte är dock att uppnå en uppgörelse i godo utan egentlig domstolsprocess. Till medlare skall förordnas en domare vid den domstol där saken behandlas eller kunde tas upp till behandling. Medling vid domstol kan inledas endast ifall samtliga parter samtycker därtill. Det återstår att se i vilken mån och utsträckning medling vid domstol blir ett alternativ till ovannämnda förfaranden. Samuel Ståhlberg (02) Artikkelin kirjoittaja asianajaja, VTM Samuel Ståhlberg on erikoistunut kotimaiseen ja kansainväliseen sopimusoikeuteen. 13 ASTREA

14 Ajankohtaista Osakeyhtiölaki uudistetaan Uuden lain tavoitteena on lisätä suomalaisten osakeyhtiöiden toimintamahdollisuuksia vähentämällä ja keventämällä muotomääräyksiä, säätämällä kokonaan uusista menettelyistä sekä lisäämällä lain tahdonvaltaisuutta. Uusi laki tulisi voimaan Yleiset periaatteet korostuvat Periaatteiden tarkoituksena on erityisesti suojata vähemmistöosakkeenomistajien ja velkojien asemaa yhtiössä yhtiön johdon ja määräävien osakkeenomistajien väärinkäytöksiä vastaan. Tärkeimpiä periaatteista ovat voiton tuottamisen tarkoitus, yhdenvertaisuusperiaate sekä johdon huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuudet. Johdon tehtävänä tuottaa voittoa Säännös sisältää yhtiön johdolle suunnatun kaksiosaisen velvoitteen. Johdon on yhtäältä toimittava huolellisesti ja toisaalta johdolla on erityinen velvollisuus toimia yhtiön edun mukaisesti. Uusi tuottamusolettama Ehdotuksen vahingonkorvaussäännöksiin sisältyy olettama yhtiön johtoon kuuluvan henkilön tuottamuksesta silloin, kun vahinko on tehty rikkomalla lakia tai yhtiöjärjestystä. Johtoon kuuluvan henkilön olisi esityksen mukaan korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttanut yhtiölle. Uutta on niin sanottu käänteinen tuottamusolettama. Sen mukaan vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti. Laissa olettamasäännöksiä Lakiin ehdotetaan myös olettamasäännöksiä sellaisista asioista, joista nykyään on pakko määrätä yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöjärjestyksessä on ehdotuksen mukaan määrättävä yhtiön toiminimi, yhtiön kotipaikkana oleva Suomen kunta ja toimiala. Muita määräyksiä ei tarvittaisi. Pääomarakenne ja rahoitus uudistuvat Varsin monet osakeyhtiölain säännöksistä koskevat pääoman tulemista yhtiöön, sen yhtiössä pysymistä ja sen jakamista yhtiön osakkeiden omistajille. Pääoman pysyvyyttä koskevista säännöksistä ja vähimmäispääomavaateesta johtuen osakeyhtiötä kutsutaan yleisesti pääomayhtiöksi. Nimellisarvoton järjestelmä Järjestelmässä osakkeilla ei ole nimellisarvoa eikä osake edusta osuutta osakepääomasta. Osakepääoma käsittäisi taseen osakepääomaerään kirjatun ja rekisteriin ilmoitetun määrän. Nimellisarvoton pääomajärjestelmä on uudistuvan osakeyhtiölain keskeisiä innovaatioita, joka vaikuttaa niin yleisten oppien kuin yksityiskohtaisemman sääntelyn tasolla. Uusia rahoitusinstrumentteja Nimellisarvoton pääomajärjestelmä mahdollistaa osakeyhtiön rahoituksessa muun muassa maksuttomien osakkeiden antamisen, osakemerkintämaksun kirjaamisen osakepääoman sijasta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, pääomasijoituksen tekemisen osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ilman osake- tai muuta vastiketta. Osakeyhtiölaissa siis säilytettäisiin mahdollisuus pysyä nimellisarvoisessa pääomajärjestelmässä, vaikkakin nimellisarvoton järjestelmä olisikin ensisijainen vaihtoehto. Yhtiöt voisivat luopua osakkeen nimellisarvosta niin halutessaan poistamalla yhtiöjärjestyksestä nimellisarvoa koskevan määräyksen. Velkojainsuojaa vahvistetaan Ehdotuksessa velkojainsuojaa vahvistetaan sitomalla yhtiön varojen jakaminen osakkeenomistajille yhtiön taseaseman ohella yhtiön maksukykyyn. Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että yhtiö säilyttää toimintaedellytyksensä ja näin velkojien suoja tehostuu. Pakkoselvitystila poistuu Pakkoselvitystilavelvoitteesta luopuminen ja maksukykyisyystestin käyttöönottaminen johtaa siihen, että osakeyhtiö voi jatkaa toimintaansa silloinkin, kun sen oman pääoman määrä olisi negatiivinen, jos sen likviditeetti on siten kunnossa, että yhtiö kykenee suoriutumaan normaalisti sopimuksen mukaisista velvoitteistaan. Sulautumis- ja jakautumismenettelyä ehdotetaan nopeutettavaksi ja vähäisessä määrin kevennettäväksi. Uutta on myös kolmikantasulautuminen, jossa sulautumisvastikkeen antaa jonkin muu kuin vastaanottava yhtiö. Olemme siis saamassa yhtiölain, joka antaa osakkeenomistajille liikkumatilaa järjestää yrityksenä toiminta ja rahoitus toimivalla ja tehokkaalla tavalla. Jaakko Ossa (02) Ajankohtaista kirjallisuutta Toimistomme vero-oikeudellisesta osaamisesta vastaava oikeustieteen tohtori, varatuomari Jaakko Ossa on ollut mukana kirjoittajana dosentti, KTT Jarna Heinosen toimittamassa, kesällä 2005 ilmestyneessä kirjassa Yrityksen sukupolven- ja omistajanvaihdos. Kyseinen teos on Tietosanoma Oy:n julkaisema ja sitä luonnehditaan käsikirjaksi luopujille ja jatkajille. Kirjoittajat ovat yrittäjyyden, johtamisen, varotuksen ja sukupolvenvaihdoksen asiantuntijoita ja kouluttajia. Professori Ossan osuus on otsikoitu nimellä Sukupolvenvaihdoksen oikeudellinen sääntely. 14 ASTREA

15 Nimitysuutisia Asianajotoimisto Astrea Asianajaja Lauri Ylipukki on kutsuttu Astrean osakkaaksi lukien. Ylipukki on toiminut aikaisemmin lakimiehenä Finnvera Oyj:n tytäryhtiössä Tietolaki Oy:ssä sekä Asianajotoimisto Korhonen, Leikas ja Vainionpää Oy:ssä ja edelleen sen liiketoiminnan siirtymisen jälkeen Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä. Lauri Ylipukin erityisosaamisena ovat yritysjärjestelyt ja insolvenssiasiat. Asianajotehtävissä Ylipukki on toiminut vuodesta 2002 lukien. Varatuomari Ari Setälä on nimitetty lakimieheksi Astrean Turun toimistoon lukien. Viimeksi Setälä on työskennellyt turkulaisen rahtausja laivanvarustamotoimintaa harjoittavan yritysryhmän palveluksessa. Hänen erityisalueenaan ovat mm. immateriaali- ja sopimusoikeus. Oikeustieteen kandidaatti Ari Pekkala on nimitetty lakimieheksi Astrean Turun toimistoon. Pekkala on aikaisemmin toiminut avustajana samassa toimistossa. Asianajotoimisto Astrea Oy on yksi suurista suomalaisista asianajotoimistoista. Liikejuridiikkaan ja muuhun siviilioikeuteen keskittyvän toiminnan keskeisimpiä arvoja ovat asiantuntemus, luotettavuus ja työn korkea laatu. Toimisto on kansainvälisen The Association of Independent European Lawyers -ketjun jäsen, jolla on yhteistyötoimistoja lähes kaikkialla maailmassa. Yhteistyöverkoston avulla kansainvälisesti toimivat asiakkaat saavat asiantuntevaa palvelua juuri niissä juridisissa ympäristöissä, joissa he sitä tarvitsevat. Astrea Attorneys at Law Ltd is a large law firm in Finland with offices in Helsinki, Oulu and Turku. The most essential values of our activities, concentrated in the commercial law and other areas of civil law, are expertise, reliability and the high quality of our work. Astrea Attorneys at Law Ltd is a member of the international network of the Association of Independent European Lawyers, with cooperation offices all over the world. With the help of our cooperation network, our clients who do business internationally can get expert service in any jurisdiction. Lakimiehet: Juha Sumentola senior partner, Jari Suominen senior partner, Eerik Leikas senior partner, Jouni Vainionpää senior partner, Ville Itälä partner, asianajaja, VT, Euroopan parlamentin jäsen Hannu Hakala partner, Kalle Kuusisto partner, Lauri Ylipukki partner, Muu henkilökunta: Anu Kangasniemi Hannu Korhonen Jari Maaranen Samuel Ståhlberg, VTM Veli Suortamo Jaakko Ossa finanssioikeuden professori, oikeustieteen tri, varatuomari Liisa Alanen varatuomari Ari Setälä varatuomari Petri Kokko oikeustieteen kandidaatti Pirkko Ossa oikeustieteen kandidaatti Ari Pekkala oikeustieteen kandidaatti Päivi Arola, Rita Lehtimaa, Katja Markkanen, Maarit Mäkelä, Kirsi Nieminen, Satu Nykänen, Raili Ponto, Kaija Voipio 15 ASTREA

16 HELSINKI Pieni Roobertinkatu 11, FI Helsinki tel (0) fax +358 (0) OULU Asemakatu 37, FI Oulu tel (0) fax +358 (0) TURKU Kauppiaskatu 5, FI Turku tel (0) fax +358 (0) ASTREA

Astrea. Työntekijän huumetestaus ja kameravalvonta. Irtisanominen vai lomautus. Aiesopimukset

Astrea. Työntekijän huumetestaus ja kameravalvonta. Irtisanominen vai lomautus. Aiesopimukset ASIANAJOTOIMISTO ASTREA OY:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2005 Astrea Työntekijän huumetestaus ja kameravalvonta Irtisanominen vai lomautus Aiesopimukset Sumentola Suominen & Itälä ja Korhonen Leikas

Lisätiedot

SSI LAW. Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2004

SSI LAW. Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2004 SSI LAW Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2004 KAIKKI OVAT LUPAUKSISSAAN SAMANLAISIA. ERO ON TÖISSÄ. ALLA UTLOVAR DETSAMMA. SKILLNADERNA FRAMSTÅR AV RESULTATEN.

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMISTO ASTREA OY:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

ASIANAJOTOIMISTO ASTREA OY:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI ASIANAJOTOIMISTO ASTREA OY:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2004 Uusi nimi, toimistot Turun lisäksi nyt myös Oulussa ja Helsingissä SUMENTOLA SUOMINEN & ITÄLÄ KORHONEN LEIKAS JA VAINIONPÄÄ Sisältö Hyvä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA TAVARA- MERKISTÄSI TIETOA TAVARAMERKEISTÄ S.26 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU

PIDÄ HUOLTA TAVARA- MERKISTÄSI TIETOA TAVARAMERKEISTÄ S.26 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU 01 ATTORNEYS AT LAW 2014 PART OF JURIDIA BÜTZOW PIDÄ HUOLTA TAVARA- MERKISTÄSI TIETOA TAVARAMERKEISTÄ S.26 9 18 36 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU IMMATERIAALIOIKEUDET MAKSUKYVYTTÖMYYSTILANTEESSA

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2010 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2010 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2010 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION FVCA FVCA Sisällysluettelo / Table of Contents 4 6 10 12 13 16 17 19 19 22 25 26 28 30 32 36 38 39

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2003:4. Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2003:4. Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2003:4 Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Julkaisun päivämäärä 6.5.2003 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Osakeyhtiölakityöryhmä

Lisätiedot

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

ESIPUHE. Helsingissä maaliskuussa 2006. Matti Sihto työmarkkinaneuvos työpolitiikan dosentti

ESIPUHE. Helsingissä maaliskuussa 2006. Matti Sihto työmarkkinaneuvos työpolitiikan dosentti ESIPUHE Työpoliittinen tutkimus-sarjan 307. niteenä julkaistaan tutkimus Sosiaalisten yritysten lain toimivuus ja toimeenpano. Hankkeen tutkijoina ovat olleet MMM Jari Karjalainen, KTM Iikka Kuosa ja KTT

Lisätiedot

Urakoitsijan maksuvaikeudet

Urakoitsijan maksuvaikeudet News 1/ Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 Urakoitsijan maksuvaikeudet Osakassopimus kannattaa tehdä Vinkkejä perintöverosuunnitteluun Tilitoimisto sparraa yrittäjää PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Mikroyrittäjän tuen tarpeet Case Espoo

Mikroyrittäjän tuen tarpeet Case Espoo Mikroyrittäjän tuen tarpeet Case Espoo Vaahtia, Viena 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Mikroyrittäjän tuen tarpeet Case Espoo Viena Vaahtia Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Talouden ja yritysjuridiikan laitos Laskentatoimi UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sakari Mikkola Kouvolan seudulla toimivien hoivapalveluyritysten julkisia hankintoja koskevien mielipiteiden ja palvelutarpeiden kartoitusta Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

DUE DILIGENCE. www.duediligence.fi HAMMARSTRÖM PUHAKKA PARTNERS. Erikoisraportti onnistuneisiin yrityskauppoihin - Tammikuu 2007

DUE DILIGENCE. www.duediligence.fi HAMMARSTRÖM PUHAKKA PARTNERS. Erikoisraportti onnistuneisiin yrityskauppoihin - Tammikuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE DUE DILIGENCE Erikoisraportti onnistuneisiin yrityskauppoihin - Tammikuu 2007 HAMMARSTRÖM PUHAKKA PARTNERS www.hpplaw.fi www.duediligence.fi

Lisätiedot

Osakeyhtiölain muutokset pienen osakeyhtiön toiminnassa

Osakeyhtiölain muutokset pienen osakeyhtiön toiminnassa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yritysjuridiikka Osakeyhtiölain muutokset pienen osakeyhtiön toiminnassa Tarkastajat: prof. Seppo Villa prof. Matti I. Niemi Lappeenrannassa

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus on merkittävää teollisuutta Yhdysvalloissa ohjelmistoteollisuus on kasvanut jo kolmanneksi suurimmaksi teollisuuden tuotannonalaksi

Lisätiedot

Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2010. Sepima Oy Konepajan kasvutarina. Teemana sopimusoikeus

Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2010. Sepima Oy Konepajan kasvutarina. Teemana sopimusoikeus Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2010 Sepima Oy Konepajan kasvutarina Teemana sopimusoikeus Kättä päälle ja käsirahaa! Vanha kauppamiehen sanonta ei tänä päivänä turvaa yrittäjää. Yhtiöitä

Lisätiedot

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan

Lisätiedot

Kuntarahoitustyöryhmän

Kuntarahoitustyöryhmän Kuntarahoitustyöryhmän muistio Kuntatalouden ja sosiaalisen asuntotuotannon markkinarahoituksen turvaaminen 20/2011 Rahoitusmarkkinat Kuntarahoitustyöryhmän muistio Kuntatalouden ja sosiaalisen asuntotuotannon

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION yearbook 2008 yearbook 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO / TABLE OF CONTENTS 3 Esipuhe Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

MAKSUTON OSAKEANTI YHTIÖLLE JA SIINÄ ANNETTUJEN OSAKKEIDEN KÄYTTÖ YHTIÖN JA SEN ERÄIDEN SIDOSRYHMIEN KANNALTA

MAKSUTON OSAKEANTI YHTIÖLLE JA SIINÄ ANNETTUJEN OSAKKEIDEN KÄYTTÖ YHTIÖN JA SEN ERÄIDEN SIDOSRYHMIEN KANNALTA Juhani Laine MAKSUTON OSAKEANTI YHTIÖLLE JA SIINÄ ANNETTUJEN OSAKKEIDEN KÄYTTÖ YHTIÖN JA SEN ERÄIDEN SIDOSRYHMIEN KANNALTA Referee-artikkeli Helmikuu 2010 Julkaistu Edilexissä 26.2.2010 www.edilex.fi/lakikirjasto/6829

Lisätiedot

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen asianajotoimiston näkökulmasta Case: Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen asianajotoimiston näkökulmasta Case: Asianajotoimisto Bird & Bird Oy Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen asianajotoimiston näkökulmasta Case: Asianajotoimisto Bird & Bird Oy Moilanen, Minna 2010 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Rahanpesun

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

EVERSHEDS INTERNATIONALIA JURIDIA BÜTZOW OSAKSI 01/2015

EVERSHEDS INTERNATIONALIA JURIDIA BÜTZOW OSAKSI 01/2015 PART OF JB EVERSHEDS 01/2015 JURIDIA BÜTZOW OSAKSI EVERSHEDS INTERNATIONALIA USA KIINNOSTAA SUOMALAISIA YRITYKSIÄ TYÖSOPIMUKSEN KILPAILUKIELLON SITOVUUS PERINTÖVEROSUUNNITTELU 1 Sisältö 01/2015 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24 PwC:N ASIAKASLEHTI 2/2014 Kestävän kasvun kumppani Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE TÄSMÄAPUA TIETOMASSASTA 6 TYÖNANTAJAMIELIKUVA KUNNOSSA ALKOSSA 14 TIEDUSTELURETKIÄ

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN UUDISTAMINEN JA VAIKUTUKSET SUOMESSA

JULKISTEN HANKINTOJEN UUDISTAMINEN JA VAIKUTUKSET SUOMESSA MEP MITRO REPO JULKISTEN HANKINTOJEN UUDISTAMINEN JA VAIKUTUKSET SUOMESSA SEMINAARIJULKAISU Copyright Kirjoittajat Toimitus ja taitto Johannes-Mikael Mäki Julkaisija ja kustantaja Mitro Repo, Euroopan

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

VIEW TAX & LEGAL. Uutta ohjeistusta työsuhdeoptioiden verotuksesta. KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2015.

VIEW TAX & LEGAL. Uutta ohjeistusta työsuhdeoptioiden verotuksesta. KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2015. TAX & LEGAL VIEW KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2015 Uutta ohjeistusta työsuhdeoptioiden verotuksesta Tässä numerossa: Minne menet siirtohinnoittelu? Onko yrityksesi valmis uuden tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot