Jumalaa vastaan hyökätään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jumalaa vastaan hyökätään"

Transkriptio

1 Jumalaa vastaan hyökätään Luento Jyväskylä, Kristusjuhla Käytämme sanontaa, että se ei sitten millään opi ihmisestä joka aina tekee saman virheen koko ihmiskunnasta voidaan täydellä syyllä sanoa juuri näin. Jumala antoi sanansa opiksi ja ohjeeksi mutta ihmiskunta suureksi osaksi ei siitä välitä. Luennon keskeinen näkökulma aiheeseen saadaan seuraavista raamatunjakeista: -Hes28:2: Koska sinun sydämesi on ylpistynyt ja sinä sanot: Minä olen jumala... ja olet kuitenkin ihminen, et jumala, vaikka omasta mielestäsi olet jumalan vertainen... -Jes14:13-14 alku- ja loppuosa: Sinä sanoit sydämessäsi: Minä nousen taivaaseen... teen itseni Korkeimman vertaiseksi. Puhuttaessa otsikon aiheesta on muistettava, ettei ihmisestä ole vastusta Jumalalle: Jes 40:15 Katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, ovat kuin tomuhiukkanen vaa'assa. Katso, merensaaret hän nostaa kuin hiekkajyvän. Myöskään sielunvihollisen johtamasta langenneesta enkelikunnasta ei ole Jumalalle vastusta. Toisinaan voidaan kuulla tai lukea opetusta jossa sielunvihollisen valtaa liioitellaan. Annetaan ymmärtää, että sen ja Jumalan välillä on ikään kuin suuri taistelu käynnissä. Lutherin käsitys sielunvihollisen asemasta oli raamatullinen: Perkele on Jumalan Perkele (Luther käytti sanaa kahlekoira ). Eli hän voi tehdä vain sen minkä Jumala sallii kuinka paljon Jumala antaa sille liekanarua - ei enempää. Silti Ilm.kirja 12:7 mainitsee, että jopa taivaassakin käydään sotaa: Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat... Lopputulos kuitenkin on, jae 8:... mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Sen jälkeen mainitaan, kuinka sielunvihollinen huomaa olevansa lopullisesti ulosheitetty ja saanut taivaaseen iankaikkisen porttikiellon. Seuraavat luvut kuvaavat kuinka sen toiminta kiihtyy maan päällä, jossa Jumalan pilkkaaminen ja kaikenlainen vaikea aika yltyy aina Jeesuksen tulemukseen saakka. Ihmisen maailmassa Jumalaa vastaan - voidaan myös sanoa Jumalan tuntemista, Jumalan sanaa ja Jumalan pyhyyttä vastaan - on hyökätty koko ihmisen historian ajan, lähtien paratiisin lankeemuksesta. 1. Ihmisen nostaminen jumalaksi on hyökkäys Jumalan aitoa tuntemista vastaan Nykyiselle ajallemme on kuvaavaa ja hämmentävääkin, että Hes28:2 kuvaus sopii siihen mitä nykyisessä kristillisyydessä laajalti harjoitetaan ja puhutaan. Koska sinun sydämesi on ylpistynyt ja sinä sanot: Minä olen jumala... ja olet kuitenkin ihminen, et jumala, vaikka omasta mielestäsi olet jumalan vertainen... Aikamme karismaattiset menestysteologit eivät näitä kohtia lue eivätkä opeta. Heidän New Age opeista lainattu käsityksensä, että me olemme jumalia, me olemme kristus, on hyökkäys Jumalan tuntemista vastaan. Ihmisen jumaluus, tavalla tai toisella, on perustavaa laatua oleva hyökkäys Jumalan suvereniteettia vastaan. Kristityn Foorumi, PL 571, Tampere

2 Ajatus on kuitenkin kaikkien tunnettujen karismaattisen liikkeen julistajien yksi perusopetus. Olemme "pieniä jumalia" ja kristuksia sen tähden, että voimme tuoda taivaan maan päälle ja meidän tuleekin se tehdä, koska Jumala ei muutoin saa maanpiiriä haltuunsa. Voidaan esittää kysymys onko tällainen missio Jumalan asettama, vai onko jonkun muun intresseissä puhua maapallon pelastamisesta ihmisvoimin ennen Kristusta ja tavallaan ilman Kristusta? Eikö tässä unohdeta ja osittain pilkata Jumalan ehdotonta Kaikkivaltiutta? New Age opeista lainaava nykyinen kristillisyyden suuntaus kehottaa meitä löytämään itsestämme jumalatietoisuuden ja luomaan "intiimin" yhteyden Jumalaan. Nimenomaan tätä sanaa käytetään usein kuvaamaan yhteyttä, jonka todisteeksi otetaan monenlaisia omia kokemuksia ja näkyjä. Monet seuraavat joukkojen manipuloijia, joiden sanoma on usein pintapuolinen ja keskittyy omiin enkeliilmestyksiin, (pyhä)henki kokemuksiin, taivaassa käynteihin, väitettyihin tapaamisiin Jeesuksen ja Raamatun henkilöiden (siis kuolleiden) kanssa, kerskauksiin kokousväen määrästä, väitetyistä parantumisista ja kuolleiden herättämisistä, jne. Sanoma ei keskeisesti jää Jumalan sanaan: Raamattuun ja sen ilmoitukseen Kristuksesta. Kuolleista heräämisen suhteen on myös hyvä muistaa Luuk. 16 luvun Jeesuksen opetus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta jakeet 28-31:...- sillä minulla on viisi veljeä - todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan'. Mutta Aabraham sanoi: 'Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä'. Niin hän sanoi: 'Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen'. Mutta Aabraham sanoi hänelle: 'Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös'." Tässä Jeesus asettaa kuolleista herättämisihmeen oikeaan asemaansa suhteessa kirjoitettuun Jumalan Sanaan. Hän viittaa juutalaisten Kirjoituksiin Vanhan testamentin Mooseksen ja profeettojen kirjoihin, joiden kautta Jumala puhuu. Jumalalle kaikki on mahdollista, myös kuolleista herättäminen, mutta Jumala ei koskaan tee mitään tarkoituksella korostaa ihmisen osuutta, tuoda kunniaa ja kuuluisuutta ihmiselle. Tässä asiassa nykyinen käytäntö, jossa monen ihmeet ja merkit julistajan pitää esiintyä myös kuolleista herättäjänä, on väärä. Nöyryys puuttuu ihminen saa mainetta enemmän kuin Jumala. Lisäksi useimmiten ihme jää pelkäksi väittämäksi. Nykyinen jumaluuden tavoittelu on myös yhteydessä ikivanhaan gnostilaiseen harhaoppiin eräänlaisesta salatusta tiedosta, jonka kautta ihminen asteittain nousee korkeammalle hengen tasolle kohti jumaluutta. Tähän liittyvät nykyiset karismaattisen liikkeen erilaiset, eriasteiset, "voitelun" tasot. Hyökkäys Jumalaa, Jumalan tuntemista ja ehdotonta kaikkivaltiasta pyhyyttä vastaan, on ikivanha, paratiisin lankeemuksesta alkuun lähtenyt ihmisen toimintamalli, jota sielunvihollinen ruokkii ja edistää. Ihminen yritetään saada harhateille monin eri tavoin eri vivahtein, mutta kaikissa löytyy yhteinen piirre ihmisen omasta jumaluudesta hiukan eri korostuksin. 2. Ihmisen halu/vaatimus päästä taivaaseen/kokea taivas jo tässä kehossa on hyökkäys Matt11:12: Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. Vrt. samankaltainen jae Luuk 16:16. Luuk18:17: Joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Tässä yhteydessä ei laajemmin tarkastella jakeiden merkitystä. Jeesus ei tässä kuitenkaan opeta, että pelastuminen olisi ihmisen toimien tulosta, että taivaaseen päästäisiin ikään kuin hyökkäämällä. Se olisi vastaan Raamatun kokonaisilmoitusta. Jakeet ovat tässä yhteydessä linkkinä seuraavaa varten: Rodney Howard Browne kertoo vaatineensa Jumalalta: Joko sinä tulet tänne alas ja kosketat minua tai minä tulen sinne ja kosketan sinua, (Either you come down here and touch me, or I am going to come up there and touch you). Kristityn Foorumi, PL 571, Tampere

3 Oliko tämä Jumalan mielenmukainen pyyntö ja jos ei ollut niin miksi ei? Jes14:13: Sinä sanoit sydämessäsi: minä nousen taivaaseen... jae 14:...teen itseni Korkeimman vertaiseksi. Kristitty ihminenkin (erityisesti ajattelen nuoria) saattaa kokea kiusausta saada aikaan jotakin suurta hengellistä tässä ja nyt. Sisimmässä saatetaan kokea pakahduttavaa tunnetta joka tulkitaan Jumalan vaikutukseksi. Silloin saatetaan tehdä se virhe, että unohdetaan, että Jumala on aina se joka kutsuu ja asettaa tehtävään - ihminen ei voi sitä vaatia. Tässä tunnossaan ihminen saattaa ikään kuin väkisin ryhtyä sellaiseen, johon hän kokee Jumalan hänet kutsuneen. Voima, eli sisäinen voiman tuntemus, ei kuitenkaan ole sitä voimaa, joka tulee Jumalalta. Siinä tilassa ihmisen on parempi malttaa itsensä, tuoda tunteensa ja jumalakaipuunsa rehellisessä rukouksessa Jumalan eteen. Rukouksessa tulee tunnustaa oma syntisyys ja mitättömyys, sekä jättää hengellisiin tehtäviin pyrkiminen Jumalan haltuun. Tässä on kyseessä oikean uskon ja oman tuntemuksen ristiriita: Usko luottaa siihen, että jos Jumalalla on käyttöä Hän valmistaa ja johdattaa omalla ajallaan ja tavallaan juuri siihen tehtävään mikä on minun. Meiltä kysytään vain alttiutta ja alistumista Jumalan tahtoon. Aikamme ongelma ei taida niinkään olla kristittyjen halukkuudessa olla Jumalan käytössä, vaan siinä, että monet hengellisessä työssä olevat voivat olla oman lihallisen mielensä johdossa tehtävässä, johon Jumala ei ole heitä asettanut. Esim. Jaak3:1 Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Taivasten valtakuntaa ei omisteta hyökkäämällä se otetaan vastaan yksinkertaisessa (ns. lapsen)uskossa Kristuksen sovitustyöhön. Ihminen ei voi vaatia yhtään mitään: RHB:n ja muiden vastaavien suurjulistajien yhteinen kokemus on samankaltainen: suuri halu kokea Jumala ikään kuin ohi Kristuksen, ohi kirjoitetun Sanan, halu saada kokemus, joka itsekkyydessään kääntyy vaatimukseksi Jumalan suvereniteettia vastaan. He tempaavat ja saavat itselleen jotakin, mitä he sanovat taivasten valtakunnaksi, Jumalan läsnäoloksi, Pyhän Hengen voimaksi yms., mutta joka ei kestä Raamatun tarkastelua. Nämä yhä lisääntyvät näyt ja kerrotut taivaassa käynnit ovat niin Raamatun ulkopuolisia ja Jumalaa väheksyviä kertomuksia, että niiden lähteen tulisi olla jokaiselle kristitylle selvä. Todd Bentley, ns. Lakelandin herätyksen johtohahmo, puhuu laajasti taivaskäynneistään, kuten: -Paavali asuu pienessä mökissä ja sanoi Bentleylle kirjoittaneensa Hepr. kirjeen Aabrahamin sanelun mukaan, ja edelleen:... evankeliumia ei olisi ilman Aabrahamia, eikä ilman Daavidia, -hän myös kiipesi taivaasta toiseen Jaakobin tikapuita myöten, -Jeesuksella oli ruskeat silmät kuin bambilla... -hän sanoo tuntevansa Pyhän Hengen niin läheisesti, että tietää mitä tämä ajattelee. Mutta mitä sanoo Raamattu, esim. Jes55: 9 Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Eikä tässä jälleen ole kyseessä hyökkäys Jumalan suvereniteettia vastaan? Profeetta Cindy Jakobs sanoo omasta taivasnäystään, mm. että taivaassa voidaan metsästää eläimiä. Rick Joyner kertoo, kuinka taivaassa enkelit polvistuivat hänen edessään (ei kovin nöyrä kuva itsestään vaikka hän mainitsee olleensa puettuna nöyryyden viittaan!). Kun hän taivaassa päätyi ihanaan puutarhaan jossa elämän puu seisoi, hänelle sanottiin: -Ne, jotka pääsevät tälle tasolle, jotka tuntevat Isän rakkauden, voivat syödä puusta. Ts. puusta syövät saavat kuolemattomuuden. Huomatkaa myös okkulttissävytteinen maininta erityisestä tasosta jolle tulee hengellisesti päästä. Isän rakkaus termi taas on laajalti käytetty mm. ns. Toronton herätyksessä, joka keskittyy kokemusten ympärille. Kysymys meille kaikille: Mikä taho on tällaisen näyn takana joka jättää Raamatun ilmoituksen huomiotta? 1Moos3:22: Ja Herra Jumala Kristityn Foorumi, PL 571, Tampere

4 sanoi: Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti! Seuraavat jakeet kertovat kuinka ihminen karkotettiin paratiisista ja kerubit asetettiin vartioimaan elämän puun tietä. Jumalan säätämys on, että ihminen ei ole maan päällä kuolematon. Joyner on kuitenkin yksi niistä, jotka uskovat kuolemattomaan ns. Jooelin armeijaan joka voittaa maailman Jumalalle. Näin oma raamatunvastainen uskomus värittää näyt. Mikä siis on niiden lähde? Paavalin sana taivasnäystään 2Kor. luku 12 on näiden rinnalla vaatimaton. Paavali sanoo heti alussa suoraan, että hän kerskaa. Sitä eivät sano nykyiset taivaassa kävijät. Omasta mielestään he ovat nöyriä ja siksi heille annetaan taivasnäkyjä. Paavali sanoo lyhyesti, että hän kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. PISTE. Ja sitten hän kertoo, kuinka Jumala on sallinut hänen lihaansa heikkouden, jotta hän ei kerskaisi. Kerskauksessaankin Paavali on aivan eri puolella kuin nämä nykyiset taivaskävijät! Ps115:16: Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille. Joh6:15: Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa hänet, tehdäkseen hänet kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle, hän yksinänsä. Ihmiset halusivat tehdä Jeesuksesta väkisin kuninkaansa maan päälle heti, kun näkivät Hänen tarjoavan maallista hyvää. Jeesus torjui sen. Kun aikamme menestysteologit lupaavat seuraajilleen maallista hyvää - ja valtaa, kun maailma muutetaan taivaankaltaiseen tilaan Kristuksen tulemukselle soveliaaksi - sillä on sama vaikutus: he ovat suosittuja. Karismaattiset opettajat riistävät ihmisiä kuitenkin omaksi edukseen Kristus riisti itseltään, luopui ja alistui ristinkuolemaan meidän eduksemme. Jeesus vastasi fariseusten kysymykseen Jumalan valtakunnan tulemuksesta, Luuk 17:21: eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä". Se on selvä sana siitä, että ihminen ei voi rakentaa maan päälle Jumalan fyysistä valtakuntaa. Vain Jumala ajallaan tekee ja saa aikaan sen, mitä on ilmoittanut. Epäraamatullinen ja kristittyjä sekä uskoa etsiviä harhauttava opetus on aina hyökkäys Jumalan tuntemista vastaan. Kun Jumalan aito sana hämärretään ja sen merkittävyys pienennetään subjektiivisten "omien ilmoitusten" ja kokemusten tieltä, taistellaan Jumalan tuntemista vastaan vaikka käytetään kristillisiä tapoja ja käsitteitä. 3. Jumalan kokeminen voitelun kautta on Kristuksen ja Kirjoitusten ohittamista ja hyökkäys Yhteinen piirre nykyajassa on eräänlainen nähtävissä ja aistittavissa oleva korskeus olla jotakin suurta ihmisten ja jopa taivaan edessä. Jos ihminen ei halua tunnistaa eikä tunnustaa oman malttamattomuutensa ja suuruudenhalunsa olevan syntisen lihan kapinaa, hän voi saada voitelun, jonka lähde ei ole Jumalasta. Raamatullinen voitelu omistetaan sisäisessä uskossa syntien anteeksisaamiseen ei ulkoisessa kokemuksessa, jota monet ovat vaatineet ja etsineet. Jumalan kokeminen on Raamatussa sama asia kuin Kristuksen tunteminen. New Age tyyppisessä kristillisyydessä se koetaan seuraavalla tavalla: RHB: Äkkiä Jumalan tuli tuli ylleni... Hänen voimansa poltti ruumiissani... Jumalan voitelu, niin ihana kuin se on, on sähköä... voit varastoida sitä ja jakaa sitä eteenpäin... Kenneth Copeland: Usko on voima, kuten sähkövirta... Benny Hinn:...kun Hän ilmestyi minulle, minun ruumiini tuli sähköiseksi, sähkö kulki lävitseni... se on kuin koskisi sähkövirtaan... se voisi myös tappaa sinut jos sitä olisi liikaa... Herra sanoi minulle toistuvasti: sano: tulta!, puhu sana: tulta! ja kun tein niin tulokset ovat nähtävissä. RHB huutaa kokouksissaan: tulta tulta! kun hän jakaa sitä mitä väittää Pyhäksi Hengeksi, Jumalan läsnäoloksi, yms. Steve Hill ja monet muut tekevät niin ja lisäävät vielä: lisää Herra, lisää... Cindy Jakobs: Halleluja, Pyhä Henki on tuli... Kristityn Foorumi, PL 571, Tampere

5 Sähköinen tulen kokeminen ruumiissa on perinteisesti tuttu monissa uskonnoissa ja okkulttisissa toiminnoissa. Tämä tuli on jotakin josta kerskataan ja joka tekee ihmisestä huomattavan. Kokemuksessa ei ole syvyyttä eikä Jumalan pyhyyden tuntoa. Jesaja kertoo omasta kokemuksestaan 6:5 Niin minä sanoin: "Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Daniel kuvaa 10 luvussa kuinka hän pelkäsi ja häneltä meni kaikki voima enkelinäyn edessä. Sen sijaan nykyiset jokapäiväiset enkelinäyt tulevat ja menevät kuin ihmiset kaupan ovissa. Pyhä Henkikin tunnetaan parhaana kamuna. Jeesus on kingi ja paras heppu. Voitelun kokeminen liitetään sähköiseen tulen kokemukseen koko ruumiissa tai ruumiin osassa. Varhaiset Latter Rain opin isät kuvaavat, kuinka voitelulla on eri tasoja ja sama oppi elää edelleen. Kun voitelun taso yltää kyllin korkealle, ihmisestä tulee maailman valtaaja, jopa kuolematon (vrt. aiemmin Rick Joyner). Mutta tapahtuuko tässä samankaltainen Jumalaa vastaan nouseminen kuin mitä Hesekiel ja Jesaja kuvaavat? Raamatussa Apt 2:3 kerrotaan, kuinka opetuslapset helluntaipäivänä näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin pään päälle. Osittain tällä raamatunkohdalla nykyiselle tulen kokemiselle annetaan oikeutus, puhutaan Pyhän Hengen tulesta. Toinen oikeutus asialle saadaan lähinnä Johannes Kastajan sanoista, kuten Matt3:11: Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella... - rukoillaan Herraa kastamaan Pyhällä Hengellä ja tulella. Jotkut jopa erottavat P.H:n kasteen ja ns. tulikasteen vielä omiksi tapahtumikseen kristityn elämässä. Ensinnäkin opetuslapset näkivät jotakin jota he kuvaavat tulisina kielinä sana on ikään kuin. Ei ole sanottu että nämä kielet olivat tulta. Ne voivat olla tai eivät. Sama sana on käytössä, kun Raamattu mainitsee fyysisen, suussa olevan kielen ja toisaalta puhutun kielen. Toiseksi tulen tunnetta ei koettu ruumiissa sitä ei ole tässä eikä missään muuallakaan Raamatussa mainittu hengellisenä kokemuksena Pyhästä Hengestä. Kolmanneksi tuli liitetään Raamatussa yleisimmin tuomioon. Näin Raamattua tutkimalla ja ajattelemalla ei saada pätevää vahvistusta sille, että sähköinen tulen kokeminen, tai muunlainen voitelun fyysinen kokeminen olisi Pyhästä Hengestä ja raamatullinen. Fyysinen kokemus Jumalasta, kokemuksellisen voitelun saaminen, ns. Jumalan läsnäoloon pyrkiminen, ja vastaava toiminta voikin olla siis nousemista / kapinaa / hyökkäystä Jumalaa vastaan. 4. Lopuksi Monet on saatu uskomaan, että kristinuskon todellisuus ja totuus testataan asioilla kuten: Oma tai muiden subjektiivinen kokemus ja manifestaatio Ne voivat olla monesta lähteestä, paljon koettu kaatuminen hengen lyömänä oli tuttua okkulttisessa toiminnassa jo ennen kuin sitä alettiin harrastaa kristillisissä piireissä, sille ei löydy tukea Raamatusta kuten ei äsken käsitellylle voitelukokemukselle, omat itsekkäätkin toiveet ja halut myös vaikuttavat. Tunteet Minä ajattelen on korvattu minä tunnen käsitteellä, sitä markkinoi new age liike vuosikymmeniä ja new age liikkeen edeltäjät jo vuosisatoja, tunteet ovat ihmiselle välttämättömät, mutta voivat olla myös pettäviä, ajattelu on pidettävä mukana. Osallistujien lukumäärä/ srk:n tai liikkeen koko Monet kultit ja kristinuskolle vastakkaiset uskonnot vetävät paljon enemmän seuraajia kuin kristilliset kokoukset, lukumäärä/suuruus ei ole todiste totuudesta. Pelastuskokemuksen kokeneiden määrä (käsien nostaminen, eteen tuleminen) Kokouskäyttäytyminen voi olla manipulaation tulosta. Kristityn Foorumi, PL 571, Tampere

6 Väitetyt ihmeet ja merkit (todelliset tai valheelliset) Kaikissa uskonnoissa ja lahkoissa on ja on aina ollut todellisia tai väitettyjä/väärennettyjä ihmeitä, ne vetävät ihmisiä ja ihmiset haluavat kokemuksen kautta vakuuttua jumaluuden hyväksynnästä tai olla mieliksi ihailemilleen johtajille, olla mukana jossakin suuressa. Kuulopuheet ja huhut, erilaiset vahvat väittämät Historia osoittaa, että ihmiset uskovat suuren valheen paljon helpommin kuin pienen valheen, vrt. esim. natsi- Saksan propaganda. on hengessä ja se koetaan kuten Raamattu opettaa Gal 4:6 Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä! Tähän kokemukseen liittyy tuntemus Jumalan pyhyydestä, jonka tähden Kristuksen teko tulee kristitylle aina tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi: minulla syntisellä ei ole mitään asiaa Jumalan lapseuteen paitsi Kristuksessa. Jumala on meille Isä vain Kristuksen tähden. Juhani Aitomaa Arvostetun sananopettajan menestyminen ja vauraus Monet arvostetut julistajat srk.n historiassa ovat olleet puutteenalaisia ja sairaita. Hyvä puhetaito, esittäminen, ns. karisma Puheella voidaan manipuloida. Kokouksen ilmapiiri (tunne) Ei-kristilliset uskonnot, kultit ja okkulttiset liikkeet ovat aina tiedostaneet ilmapiirin eli tunnelman luomisen tärkeyden, ilmapiiri luodaan ihmistoimin suunnitellen, se ei ole kiistaton todiste Jumalan läsnäolosta. Ajatellaanpa esim. miksi parantaja Benny Hinn tarvitsee omien kokoustensa ilmapiirin jotta ihmiset paranisivat? Miksi hän ei mene sairaaloihin ja koteihin, joissa sairaat ovat ja palvele heitä siellä missä tarve on (ilmaiseksi). Jumala on valmistanut tien yhteyteensä uskon kautta Kristukseen ja sen omistamalla Jumalan läsnäolo Kristityn Foorumi, PL 571, Tampere

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. Rauha teille! Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 3 Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Kansi: Kimmo Pälikkö Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Rajakatu 7, 15100

Lisätiedot

Sairaiden parantuminen

Sairaiden parantuminen Sairaiden parantuminen Uskon sankareiden sairaudet ja kuolema Paavali jätti Trofimuksen Miletoon sairastamaan, Timoteukselle hän antoi ohjeeksi ottaa vähän viiniä usein toistuvien vatsavaivojen hoitamiseksi,

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

Herra antama uskonhenki

Herra antama uskonhenki 1 Pirjon opetus 7.11.2010 Herra antama uskonhenki Tässä viime aikoina Jumala on erikoisesti puhunut siitä niin, että Hänen syvä halunsa on nostaa seurakunta ja seurakunnat vaeltamaan lopunajan vuosina

Lisätiedot

Jumalan läsnäolo parantaa meidät

Jumalan läsnäolo parantaa meidät 08.01.2012 Esko Valtanen Jumalan läsnäolo parantaa meidät Me olemme sodassa Saattaa olla, että monet teistä olette nyt sanotaan viime syksyn aikana ja tässä vuodenvaihteen aikana, käyneet aikamoisia myllerryksiä

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Jumala antoi valan siemenestä. 42 Luterilainen 2/2006

MARTTI LUTHER. Jumala antoi valan siemenestä. 42 Luterilainen 2/2006 42 Luterilainen 2/2006 MARTTI LUTHER Jumala antoi valan siemenestä Missään muussa Pyhän Raamatun paikassa emme muuten saa lukea Jumalan vannoneen, vain tässä (1 Moos. 22:16, toim. huom.) Tästä ovat saaneet

Lisätiedot

Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita

Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita Sisällys Johdanto Yleistä tietoa Raamatusta ja ihmisen sekä Jumalan välisestä suhteesta Työkaluja Raamatun tutkimiseen Vanhan Testamentin käännösvirheistä

Lisätiedot

Pyhän kristillisen opin ja uskon Evankeliskatolinen

Pyhän kristillisen opin ja uskon Evankeliskatolinen Pyhän kristillisen opin ja uskon Evankeliskatolinen selitys Muutosoikeudet pidätetään 1. painos Pelasta, Herra, sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi (ps.28 9.) Anna kirkollesi voitto vihollisista ja

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006 158 Luterilainen 6/2006 MARTTI LUTHER Kristus meidän autuutemme jatkoa edelliseen numeroon Näinhän Paavali sanoo 1. Korinttilaiskirjeessään: Joka (Kristus) on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Lupaus Daavidille (jatkuu) 2 Luterilainen 1/2008

MARTTI LUTHER. Lupaus Daavidille (jatkuu) 2 Luterilainen 1/2008 2 Luterilainen 1/2008 MARTTI LUTHER Lupaus Daavidille (jatkuu) Hän (Mooses) on siis nähnyt, että seuraavaksi on sijaan tuleva paljon loistavampi pappeus kuin Leevin, joka siunaa sekä Aabrahamia että leeviläisiä,

Lisätiedot

JOKAMIEHEN USKONOPPI. Uskontunnustuksen lyhyt selitys. G.A. Danell

JOKAMIEHEN USKONOPPI. Uskontunnustuksen lyhyt selitys. G.A. Danell JOKAMIEHEN USKONOPPI Uskontunnustuksen lyhyt selitys G.A. Danell Tämän vihkon ovat lahjoittaneet: LUTHERAN HERITAGE FOUNDATION 36380 Garfield Road Suite 3 Clinton Township, Ml 48035. USA www.lhfmissions.org

Lisätiedot

Herätys ja Jumalan hengen vuodatus

Herätys ja Jumalan hengen vuodatus 1 Debbie Botteicher 21.4.2011 Herätys ja Jumalan hengen vuodatus Profetallinen ääni Tiedätkö, aina kun laulat hengessä tai puhut kielillä, sinä luot jotain, koska Jumala on Luoja ja Hän puhuu ja laulaa

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish The Exposition of the Seven Church Ages Chapter 8: The Philadelphia Church Age CAB-08 William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Esitys seitsemästä seurakuntajaksosta

Lisätiedot

72. Raamattuluento: Tapahtukoon sinun tahtosi

72. Raamattuluento: Tapahtukoon sinun tahtosi 1 Sievissä 21. helmikuuta 2015 www.sanaveli.com veli.tuomi@gmail.com 72. Raamattuluento: Tapahtukoon sinun tahtosi Alkurukous: Tapahtukoon sinun tahtosi myös tänä päivänä kaikkien lapsiesi elämässä. Opetathan

Lisätiedot

HERRAN ARMEIJA. Pirjo Valtanen 25.11.2012. Herra tekee koelaskuja

HERRAN ARMEIJA. Pirjo Valtanen 25.11.2012. Herra tekee koelaskuja 1 Pirjo Valtanen 25.11.2012 HERRAN ARMEIJA Herra tekee koelaskuja Minä olin pitkästä aikaa tuolla salin takana, minä yleensä istun aina etupenkillä. Minä olin salin takana ylistyksen ajan, ja se kokemus

Lisätiedot

"Rauha teille!" Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö

Rauha teille! Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 1 Adventista laskiaissunnuntaihin Kansi: Kimmo Pälikkö Julkaisija: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Suomen Tunnustuksellinen

Lisätiedot

N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN ÄÄNENKANNATTAJA. Näin sanoo Luther

N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN ÄÄNENKANNATTAJA. Näin sanoo Luther Ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa maan ääriin saakka. Apt:t. 1:8 N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. 58 Luterilainen 2-3/2013. Kristuksen ylösnousemuksen voima

MARTTI LUTHER. 58 Luterilainen 2-3/2013. Kristuksen ylösnousemuksen voima 58 Luterilainen 2-3/2013 MARTTI LUTHER Kristuksen ylösnousemuksen voima Pitkäperjantaina näimme syntimme, kirouksemme ja kuolemamme Kristuksen hartioilla; ne tekivät hänestä kurjan ja viheliäisen ihmisen.

Lisätiedot

Kirkkaudesta löytyy kaikki

Kirkkaudesta löytyy kaikki 1 Debbie Botteicher 24.4.2011 Kirkkaudesta löytyy kaikki Jeesuksen ristinkuolema Me elämme aivan mahdottoman jänniä aikoja ja meidän täytyy todella käyttää tämä aika hyväksemme. Minä uskon, että kun puhun

Lisätiedot

uskon ja ajattelun avuksi

uskon ja ajattelun avuksi uskon ja ajattelun avuksi 1/2009 Suomalainen saarna kriisissä? Øivind Andersen: Julistuksen päämäärät ja vaikutuskeinot Simo Kiviranta: Luterilainen herätysjulistus Minulla ei ole tavallisesta jumalanpalveluksesta

Lisätiedot

Evankeliumin periaatteet

Evankeliumin periaatteet Evankeliumin periaatteet He tulevat tuntemaan Lunastajansa ja hänen oppinsa kohta kohdalta tietääkseen, kuinka tulla hänen luoksensa ja pelastua. 1. Nefi 15:14 Evankeliumin periaatteet Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish Christ Is The Mystery of God Revealed 63-0728 William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Kristus on Jumalan salaisuus paljastettuna Jeffersonville, IN,

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN Jorma Pihkala EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN JOHDANTO Vanhan kirkon yksimielisen perimätiedon mukaan neljäs evankeliumi on apostoli Johanneksen, Sebedeuksen pojan, apostoli Jaakobin veljen, laatima. Matt.4:21

Lisätiedot

Kesäraamis 2008. Raamattupiirikysymyksiä kesä, heinä- ja elokuun evankeliumiteksteihin 2. vuosikerran mukaan. Mailis Janatuinen

Kesäraamis 2008. Raamattupiirikysymyksiä kesä, heinä- ja elokuun evankeliumiteksteihin 2. vuosikerran mukaan. Mailis Janatuinen Kesäraamis 2008 Raamattupiirikysymyksiä kesä, heinä- ja elokuun evankeliumiteksteihin 2. vuosikerran mukaan Sisällysluettelo Mailis Janatuinen 1.6.08 KUTSU JUMALAN VALTAKUNTAAN Luuk. 19:1-10 8.6.08 KADONNUT

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish Marriage And Divorce 65-0221M William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Avioliitto ja avioero Jeffersonville, Indiana, USA 21.2.1965, aamukokous Esittely

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

Katolinen kirkko, koottuja lausumia kirkon oppia vastaan

Katolinen kirkko, koottuja lausumia kirkon oppia vastaan Katolinen kirkko, koottuja lausumia kirkon oppia vastaan Katolisuuden syntejä - kristittyjen vainot ja noitaroviot, joilla kristittyjä poltettiin noitina; mm. Baltahazar Hubmaier nykyisen baptismin keulakuvana

Lisätiedot