Kianta-Opisto. Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kianta-Opisto. Toimintakertomus"

Transkriptio

1 Kianta-Opisto Toimintakertomus

2 KIANTA-OPISTON LUKUVUOSI Kianta-Opiston opiskelijamäärä kasvoi lukuvuonna hieman, vaikka Suomussalmen kunnan asukasmäärä väheni. Myös toteutuneiden kurssien määrä ylitti tavoitteen. Lukuvuoden aikana opetusta annettiin 8961 tuntia, josta vapaan sivistystyön osuus oli 7865 tuntia ja myyntipalvelukoulutusten Opistossa opiskeli 1497 eri henkilöä, joista 422 miehiä. Kurssilaisten kokonaismäärä oli Opiston toiminta pohjaa lakiin vapaasta sivistystyöstä ja Suomussalmen kunnan arvoihin, jotka kunnanvaltuusto on määritellyt syksyllä Ne ovat yhteisöllisyys, muutosvalmius, kestävä kehitys, sivistys ja kannustavuus. Arvot toteutuvat kansalaisopiston pedagogiikassa, kun opiskelijoita kannustetaan yhteistoiminnalliseen oppimiseen ja ottamaan ekologinen kestävyys huomioon niin materiaalien käytössä kuin liikkumisessa. Muutosvalmiutta on kuluvana lukuvuonna vaadittu erityisliikuntaryhmien ja Kiannon Kuohujen kuntosali- ja kahvakuularyhmien siirtyessä liikuntapalveluilta opiston toiminnaksi. Sitä ovat osoittaneet sekä opiskelijat että henkilöstö myös, kun sähköisiä järjestelmiä on otettu perinteisten rinnalle käyttöön esimerkiksi ilmoittautumisissa ja kurssipalautteen keruussa. Osoitus muutosvalmiudesta on myös luentojen ja kielten opetuksen toteuttaminen videoiden välityksellä. Kianta-Opiston toiminta-ajatuksena on tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle järjestämällä kädentaitojen, musiikin ja taideaineiden, liikunnan ja terveyden edistämisen sekä kansalaistaitojen ja vieraiden kielten opetusta kaikenikäisille. Opetusta on kuluneena lukuvuonna annettu kaikilla mainituilla ainealueilla. 1

3 Kauden toimintalinjoiksi valtuusto päätti 1) Opiston toiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä 2) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 3) Uusien opetussisältöjen ja muotojen kehittäminen vastaamaan toimintaympäristön ja kysynnän muutoksia 4) Sähköisten palvelujen käytön vakiinnuttaminen tiedotuksessa, kurssiilmoittautumisissa ja arvioinnissa Yhteisöllisyyden vahvistamiseksi on mahdollisuuksien mukaan pidetty yllä myös pieniä toimipaikkoja. Terveyden edistämisessä on käytetty erityisliikunnanohjaajan työpanosta. Sivukylien atk-opetusta on lisätty ja pohjustettu siten etäopetuksen ja -ohjauksen ottamista käyttöön yhä laajemmin. OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Kianta-Opiston opetuksen ja oheispalveluiden järjestämisen periaatteena on, että palvelut ovat kaikkien kuntalaisten saatavilla, helposti saavutettavissa ja kohtuuhintaisia. Kurssimaksuja nostettiin hieman lukuvuoden alussa, mutta ne pysyivät edelleen keskimääräistä matalampina. Opetushallituksen myöntämällä opintoseteliavustuksella tuettiin maahanmuuttajien, työttömien ja yli 70-vuotiaiden osallistumista opiston toimintaan 18 eurolla / henkilö. Yleisöluennot ja muut tapahtumat olivat lähes poikkeuksetta maksuttomia. Kursseja pidettiin 17 eri toimipaikassa eri puolilla kuntaa. Ämmänsaaressa toimintaa oli omien Alvarin tilojen lisäksi useissa eri kiinteistöissä. Alvarin tilat olivat vilkkaassa käytössä. Salin varustusta parannettiin hankkimalla laadukkaat äänentoistolaitteet tanssi- ja musiikkiryhmien käyttöön. Kuukkeli-luokkaan saatiin Suomussalmen lukiolta tarpeettomiksi käyneet videoneuvottelulaitteet. Lukiolta siirrettiin opiston opettajien ja opiskelijoiden käyttöön myös kannettavia tietokoneita. Alvarin vanhan puolen esteettömyyttä parannettiin pyörätuoliluiskalla Toiminnan saavutettavuutta on pidetty yllä myös järjestämällä kursseja erityisryhmille kuten hoito- ja palvelukotien asukkaille, kehitysvammaisille ja 2

4 mielenterveyskuntoutujille. Myös maahanmuuttajille on tarjottu omia ryhmiä sen lisäksi, että heitä on kannustettu osallistumaan opiston kaikille avoimiin opintoryhmiin. Palvelujen saatavuuteen vaikuttaa ratkaisevasti tiedottaminen. Yhteistyö Ylä-Kainuu -lehden kanssa on siinä edelleen merkittävää. Opiston opinto-ohjelma julkaistiin ja jaettiin lehden liitteenä elokuussa 2013 ja se oli luettavissa myös sähköisenä näköislehtenä. Lisäksi Ylä-Kainuu on julkaissut lukuisia tiedotteita ja toimittajien artikkeleita useilta kursseilta. Sähköinen opinto-ohjelma, joka mahdollistaa ilmoittautumisen internetin kautta, muuttui kesällä 2013 ulkoasultaan ja toiminnoiltaan entistä helppokäyttöisemmäksi. Uudeksi tapahtumien ja lyhytkurssien tiedotuskanavaksi on tullut kunnan info-tv. Myös muiden sähköisten kanavien käyttöä on lisätty. Luennoista ja tapahtumista tiedotettiin kunnan ja muissa tapahtumakalentereissa. Entisten yhteistyökumppaneiden lisäksi merkittäväksi kumppaniksi ovat nousseet Ylä-Kainuun äidit sekä tiedottajina että kurssitoiveiden esittäjinä. Ohjausta Kianta-Opistossa opiskeluun ja eri kursseille osallistumiseen on annettu sekä puhelimitse ilmoittautumisten yhteydessä että vastaten sähköpostitse saatuihin kysymyksiin. Lisäksi opettajien opintoryhmissään antama ohjaus on merkittävää. HENKILÖSTÖ Rehtori Leena Manner 1 Päätoiminen musiikinopettaja Reijo Peuravaara 0,55 Erityisliikunnanohjaaja Seija Huotari 0,75 Opintosihteeri Riitta Honkanen 1 Palvelusihteeri Tarja Kela 0,2 Tuntiopettajat ja luennoitsijat 80 Kianta-Opisto on Suomussalmen kunnan sivistyspalveluiden tulosyksikkö, joka toimii sivistyslautakunnan alaisuudessa. Opiston hallintoa, suunnittelua ja toimiston palveluja hoitavat päätoimisesti rehtori ja opintosihteeri. Suurin osa opetushenkilöstöstä on lukukausittain palkattavia tuntiopettajia. 3

5 Opettajat saavat tukea itsenäiseen työskentelyynsä opettajainkokouksista, joita pidettiin ja sekä Syyskuun kokouksen yhteydessä järjestettiin henkilöstölle Teatteri Retikassa ilmaisutaidon ja improvisaation työpaja, jonka ohjasi Ulla Schroderus. Opettajat ylläpitävät ammattitaitoaan osallistumalla oman ainealueensa koulutuksiin ja muihin yhteistyökumppaneiden järjestämiin koulutuksiin. Opisto on tukenut täydennyskoulutusta määrärahojen puitteissa. YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUDET Paikallisten yhteistyökumppaneiden koulut, järjestöt, kunnan muut toimialat ja muut viranomaiset lisäksi opisto tekee yhteistyötä Kainuun laajuisissa hankkeissa ja osallistuu jäsenenä Kansalaisopistojen liiton toimintaan. Eri yhteistyökumppaneiden kanssa on muun muassa järjestetty yhteisiä luentotilaisuuksia ja tapahtumia. Etsivä kansalaisopistotyö -hanke on AIKOPA:n koulutushanke Kainuun kansalaisopistoille, jossa Kianta-Opisto on yhteistyökumppanina. Hankkeen koulutuksiin osallistuttiin seuraavasti: Erityispedagogiikka maahanmuuttajakoulutuksissa, Kajaani, Riitta Peussa. Riimikissa kikattaa, Puolanka, Seija Rannikko. Kohtaamiskoulutus mielenterveyskuntoutujan ja ohjaajan yhteistyö, 7.5. ja Suomussalmi, seitsemän henkilöä. POLKU maahanmuuttajan polku kotoutumisen kautta työelämään -hanketta hallinnoi Kainuun ammattiopisto. Kianta-Opistoa hankkeen verkostossa edustaa Riitta Peussa, joka on osallistunut työkokouksiin Kajaanissa ja Helsingissä pidettyyn kolmanteen kansalliseen Suomi, maahanmuuttajat ja koulutus -konferenssiin. Kansalaisopistojen liiton (KOL) liittokokouksessa Turussa Suomussalmen kuntaa edusti sivistyslautakunnan puheenjohtaja Tuovi Kemppainen. Rehtori osallistui liiton Tammiseminaariin Kuopiossa ja Pohjois-Suomen rehtoripäivään Oulussa. Meri-Pohjolan opistopiirin järjestämään Kaamosseminaariin Vuokatissa osallistui opettaja Ulla Harju. 4

6 Kainuun kansalaisopistojen yhteistyössä oli merkittävintä kielikurssien jakaminen videon välityksellä Hyrynsalmen, Paltamon ja Puolangan kansalaisopistoihin. Lisäksi järjestettiin kaksi rehtoritapaamista. Rehtori osallistui Suomussalmen kunnan edustajana myös Kainuun kuntien yhteisen maahanmuuttajien kotouttamisohjelman valmisteluun Kajaanin kaupungin johtamassa työryhmässä. Rehtori on mukana myös Kainuun ELY:n ja koulutusorganisaatioiden Opinraitti-työryhmässä, jossa kuluneella kaudella keskityttiin Kainuun elinikäisen ohjauksen strategian valmisteluun. LUKUVUODEN KURSSIT Ainealat lukuvuonna KOULUTUSTYYPPI KOULUTUSTEN OSALLISTUJIA TUNTEJA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Vapaan sivistystyön koulutus ja taiteen perusopetus ,86 Myyntipalvelukurssit Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus YHTEENSÄ ,86 YLEISÖLUENNOT Opetustunnit 39,01 Kurssit 18 Kurssilaiset 368 Syyslukukaudella 2013 tunteja pidettiin 15,67, luentotilaisuuksia oli 8 ja osallistujien luennoilla oli 252. Kevätlukukaudella 2014 tunteja pidettiin 23,34, luentotilaisuuksia oli 10 ja osallistujia luennoilla oli 116. Syyslukukauden luentotilaisuudet: Ikääntyvänä liikenteessä, liikenneopettaja Juhani Kemppainen. Osallistujia 19. Lukiolaisesta luontokuvaajaksi, luontokuvaaja Lassi Rautiainen. Yhteistyössä Suomussalmen lukion kanssa. Osallistujia

7 Paikallisdemokratia kuntalaisen näkökulmasta, YTT Anne Luomala. Osallistujia 33. Miten valtuusto käyttää valtaa? YTT Anne Luomala. Osallistujia 27. Euroopan paikallisdemokratiaviikon tapahtuma yhteistyössä Suomussalmen kunnanhallituksen kanssa. Runomatinea Runoja ja lauluja elämän varjoista ja valosta. Roosa nauha tapahtuma, runot ja lausunta Teija Jokipii, laulu Kari J. Hartikainen ja säestys Niilo Kiviniemi. Yhteistyössä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Suomussalmen osaston kanssa. Osallistujia 39. Ohjausta kuntosalin käyttöön (kolme tilaisuutta), erityisliikunnanohjaaja Seija Huotari ja liikunnanohjaaja Laura Holappa. Osallistujia 14. Kevätlukukauden luentotilaisuudet: Tammikuun taikasanat tapahtuma: Loruja leikkien, sanat sylityksin, Koiratarinoita ja Morfeuksen koirat yhteensä kolme tilaisuutta, kirjailija, runoilija, opettaja Pirjo Suvilehto. Yhteistyössä kirjastopalveluiden ja Perhekeskeinen Ylä-Kainuu -hankkeen kanssa. Osallistujia 61. Eurooppa luentosarja (videovälitteiset lähetykset Helsingin yliopistosta), yhteensä 6 luentotilaisuutta. Eri luennoitsijoita. Osallistujia 36. Mistä lisää allergiaterveyttä? Allergiainstituutin johtaja Kimmo Saarinen ja Astman hoito tänään, erikoislääkäri Teija Dunder (videovälitteinen lähetys Oulusta). Yhteistyössä Hengitysliiton ja Ylä-Kainuun hengitysyhdistyksen kanssa. Osallistujia 19. 6

8 ETÄLUENTOSARJAT MUUTTUVA ILMASTO kuuden luennon etäluentosarja, Helsingin yliopisto, avoin yliopisto Studia Generalia syksy Ilmastohistoria ja asutus Mallit ja ennustaminen Kasvit ja eläimet Maa, ilma, ihminen Uhat, epäilyt ja ratkaisut Kansainväliset sopimukset EUROOPPA-luentosarja kuuden luennon etäluentosarja, Helsingin yliopisto, avoin yliopisto Studia Generalia kevät Juuret Perintö Itä ja länsi Valttikortit 6.3. Tiede, talous ja tulevaisuus Nousu, uho vai tuho? ALVARIN AAMUKAHVIT Opetustunnit 32 Kurssit 2 Kurssilaiset 25 Syyslukukaudella 2013 tunteja pidettiin 13,33 ja osallistujia kurssilla oli 13. Kevätlukukaudella 2014 tunteja pidettiin 18,67 ja osallistujia kurssilla oli 12. Alvarin aamukahveilla keskusteltiin ajankohtaisista aiheista. Alustajina ja puheenjohtajina vuorottelivat Eeva Schroderus, Simo Viinikkala, Lassi With ja Leena Manner. 7

9 MUSIIKKI Opetustunnit 1547,67 Kurssit 45 Kurssilaiset 459 Yksilöopetusta annettiin yksinlaulussa ja laulutekniikassa sekä pianon, kitaran, harmonikan ja rumpujen soitossa. Yhteissoittoa ja -laulua opiskeltiin bändikoulussa, harmonikkaryhmissä ja lauluryhmissä. Alvarin ja Suomussalmen lukion lisäksi musiikkia opetettiin Siikarannassa, Kiannalla, Myllylahdessa, Näljängässä, Vaarannivassa, Piispajärvellä, Pyhäkylässä ja Juntusrannassa. Betanialla ja toimintakeskus Päivälällä oli omat lauluryhmänsä. Opiston kevätkonsertissa Alvarin salissa esiintyivät lauluryhmät ja soittajat omien ohjaajiensa johdolla. Bändi-ilta MegaRock pidettiin Teatteri Retikassa Esiintyjinä olivat Tatu Romppaisen ohjaamat kitara- ja bändiryhmät. Äitienpäiväkonsertti Alvarin salissa Laulajat Raija Hekkala, Ritva Huttunen ja Tiia Hietaniemi, pianistina Irina Khaikovitch. Yleisöä oli 62 henkeä. Musiikinopettajat - Peuravaara Reijo, päätoiminen musiikinopettaja: Jalon laulajat, piano, musiikin kuuntelu, laulutekniikka - Airo-Karttunen Eija-Riitta, yksinlaulu - Haverinen Jarmo, kevyen musiikin laulajat - Khaikovitch Irina, yksinlaulukurssin säestys - Manner Leena, Katajaiset -lauluryhmä - Pyykkönen Veijo, lauluryhmät, harmonikka - Heikkinen Svetlana, lauluryhmät, venäläinen lauluryhmä, piano/harmonikka - Romppainen Tatu, kitara, bändikoulu - Saarisalo Aki, kitara/rummut 8

10 NÄYTTÄMÖTAITEET Opetustunnit 120 Kurssit 4 Kurssilaiset 33 Näyttämötaiteen opetus oli lasten taiteen perusopetusta ja ryhmät Teatteritaiteen perusteet 3 ja 4. Opetuspisteet olivat Nuorisotalo/Teatteri Retikka ja Kirkonkylän koulu. Esiintymiset Teatteri Retikassa: Seija Rannikon ohjaama ryhmä Ranttalit esitti näytelmän Tiikerirock (kirj. Katariina Leino) ja Mervi Seppäsen ohjaama kirkonkylän ryhmä esitti 4.5. ja näytelmän Tirlittan. Näyttämötaiteen opettajat - Rannikko Seija, teatteritaiteen perusteet 3 - Seppänen Mervi, teatteritaiteen perusteet 4 9

11 KUVATAITEET Opetustunnit 240 Kurssit 7 Kurssilaiset 66 Kuvataiteen opetuksessa annettiin opetusta maalaus ja piirustusryhmässä (aamuryhmä) syyslukukauden ajan ja maalaus ja piirustus aikuiset ja nuoret -ryhmässä koko lukuvuoden jatkuvana opetuksena. Lyhytkursseina toteutettiin kuvataidekurssi Domnan pirtillä Kuivajärvellä sekä maisema ja asetelmamaalaus ja grafiikkakurssi Alvarissa. Lasten kuvataiteen ja keramiikan kesäkurssi järjestettiin yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. Kuivajärven kurssia lukuun ottamatta opetus tapahtui Alvarin Keltasirkkuluokassa. Kuvataiteen opettajat - Heikkinen Jaakko, kuvataidekurssi - Kähkönen Urho, maisema ja asetelmamaalaus, grafiikkakurssi - Sissonen Leena, maalaus ja piirustus, lasten kuvataide ja keramiikka KÄDEN TAIDOT Opetustunnit 2965 Kurssit 76 Kurssilaiset 716 Käden taitojen opetusta annettiin sekä lukuvuoden jatkuvana opetuksena että lyhytkursseina. Kankaankudontaa opetettiin kunnantalolla, Oilolassa, kirkonkylällä, Näljängässä, Pesiöllä, Pyykkölässä ja Jumaliskylässä. Tekstiilityön ryhmiä oli neljä, joista vaatteita lapsille ja äideille oli uusi. Etupistokirjonnan ryhmässä keskityttiin yhteen tekniikkaan, muissa tekstiilitöissä opiskelijoiden valitsemiin töihin. Keramiikan, 10

12 posliininmaalauksen, helmityön, lasinsulatuksen ja pienmetallitöiden ryhmät toimivat entiseen tapaan. Puutöiden ja huonekalujen verhoilun ja entisöinnin lisäksi pidettiin puusuksien teon kurssi. Lyhytkurssien uutuuksia olivat kopiografiikkaa savelle ja ryijykurssi. Osallistujia riitti myös rakukeramiikkaan, havukranssi ja -pallokursseille, joulupallojen ja pääsiäismunien koristeluun sekä neulakinnaskursseille. Alvarin ja työpaja Hanslankareiden lisäksi opetuspisteitä oli kirkonkylällä ja Näljängässä ja yksittäisiä kursseja pidettiin yli kymmenessä eri paikassa. Kevätnäyttelyt Galleria Kiepissä Pääkirjastolla: Kuvataiteen tuulia. Maalauksia, piirroksia, grafiikkaa ja keramiikkaa eri kursseilta. Kävijöitä vieraskirjan mukaan Käsitöiden koti. Eri opintoryhmissä valmistetuilla töillä sisustettu tila: puu- ja entisöintitöitä, sisustustekstiilejä ja eri materiaaleista valmistettua esineistöä. Kävijöitä vieraskirjan mukaan 359. Taidon ja käsityön viikolla Kianta-Opiston kädentaitojen ryhmissä oli ovet avoinna tutustumista varten ja Kirsi Vanhasen työpajassa Alvarin Kehrääjässä valmistettiin kukkia huovuttaen ja virkaten. 11

13 Käden taitojen opettajat - Harju Ulla, keramiikka ja lasinsulatus, kopiografiikkaa savelle - Heikkinen Seija, havukranssi ja -pallokurssit - Karppinen Taina, huonekalujen verhoilu ja entisöinti - Keränen Mauno, käyttö- ja koriste-esineitä metallista - Kinnunen Riitta, posliininmaalaus - Lauronen Eija, helmityöt - Lauronen Liisa, neulakinnaskurssit - Malinen Raija, artenomi, kankaankudonta, ryijykurssi - Meriläinen Pirkko, etupistokirjonta, joulupallokurssi ja pääsiäismunien koristelu - Pyykkönen Alpo, puusuksien teko - Tolonen Raimo, puutyöt, puusuksien teko - Vanhanen Kirsti, tekstiilityöt, vaatteita lapsille ja äideille TANSSI Opetustunnit 349,67 Kurssit 18 Kurssilaiset 358 Tanssin opetusta annettiin alkeisbaletti lasten tanssi, alkeisbaletti, baletti nuoret ja aikuiset (syyslukukauden), nykytanssi, senioritanssi, itämainen tanssi perustekniikka ja tanssillinen ryhmä, lavatanssit alkeet ja jatko. Opetuspisteinä olivat Alvari ja Työväentalo. Tanssiryhmien opettajat - Härkönen Terttu, senioritanssi - Juntunen Marketta, lavatanssit - Nygård Marjo, itämainen tanssi - Sergeeva Anna, alkeisbaletti lasten tanssi, alkeisbaletti, baletti nuoret ja aikuiset, nykytanssi 12

14 KIELET Opetustunnit 323,50 Kurssit 18 Kurssilaiset 182 Opetusta annettiin kuudessa kielessä: suomi (ulkomaalaisille), englanti (3 ryhmää), saksa (syyslukukaudella), venäjä, espanja ja italia. Kielten tunteihin kuuluvat myös tukiviittomakurssit sekä syksyllä että keväällä. Videovälitteistä opetusta toteutettiin naapuriopistoihin seuraavissa ryhmissä: Englantia rauhallisesti Hyrynsalmelle, Paltamoon ja Puolangalle. Venäjä, jatko 1 Hyrynsalmelle ja Puolangalle. Espanja Paltamoon ja Puolangalle. Opetuspisteinä olivat Alvari ja Ruukinkankaan koulu, luokka C2. Kielten opettajat - Heikkinen Asta, tukiviittomakurssi - Heikkinen Leena, venäjä - Kinnunen Kaiju, saksa - Manner Leena, espanja - Peussa Riitta, suomea ulkomaalaisille - Räihälä Marketta, englanti, italia HISTORIA KIRJALLISUUS Opetustunnit 108 Kurssit 6 Kurssilaiset 57 Historian oppiaineessa oli meneillään kahden kyläkirjan materiaalin kokoaminen ja toimitustyö. Kyläkirjoja työstettiin Piispajärvellä ja Näätälässä. Molemmat projektit jatkuvat tulevalla kaudella. Kirjallisuus tutuksi -ryhmä kokoontui kerran kuussa Alvariin käsittelemään lukemiaan kaunokirjallisia teoksia. Opettajat - Heikkinen Marja, Piispajärven kyläkirja - Tervo Mervi, Näätälän kyläkirja - Verälä Helena, kirjallisuus 13

15 TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSIKÄYTTÖ JA MEDIATAIDOT Opetustunnit 340 Kurssit 10 Kurssilaiset 109 Tietotekniikassa ATK:n peruskurssit olivat edelleen kysyttyjä erityisesti eläkeikäisten piirissä ja sivukylillä. Muina aiheina toteutettiin kotisivu ja blogi, digikuvaus ja kuvankäsittely ja tekstinkäsittelyn perusteet Word -kurssit. Mediataitojen -kurssit: Äänireportaasi henkilöhaastattelu, demopaja, tapahtuman äänentoisto ja animaatiotyöpaja eivät toteutuneet. Opetuspisteinä toimivat Alvarin Hiirihaukka (atk-luokka) sekä Nivan, Piispajärven ja Ruhtinan koulut. Tietotekniikan opettajat - Matero Teemu, tietotekniikka LUONNONTIEET Opetustunnit 42 Kurssit 3 Kurssilaiset 44 Opetus sisälsi kaksi metsästäjätutkintoon valmentavaa koulutusta ja Muuttuva ilmasto luentosarjan videoluentoina. Opettajat Metsästäjätutkintoon valmentava koulutus: - Helttunen Pentti, - Keski-Nisula, Asko - Komulainen Seppo - Manninen Heikki - Paasimaa Marko 14

16 TERVEYDENHUOLTO JA VIRIKEPIIRIT Opetustunnit 127 Kurssit 9 Kurssilaiset 121 Terveydenhuollon koulutukset olivat Ensiapu 1 -kursseja ja ensiavun kertauskursseja, joihin sisältyi myös TraFi:n hyväksymiä kuljettajien täydennyskoulutuksia. Ensiapukoulutukset pidettiin Alvarissa. Virikepiirejä oli toiminnassa kaksi, kirkonkylän Kalevan Palvelutuvilla ja Palvelukoti Louen tiloissa. Virikepiirit pitävät yllä vanhusten henkistä virkeyttä ja toimintakykyä. Opettajat - Minkkinen Paavo, virikepiirit - Suutari Janne / Kainuun Ensiapuopetus ja Tarvike, ensiapukurssit LIIKENNE Opetustunnit 15 Kurssit 1 Kurssilaiset 11 Syyslukukaudella 2013 järjestettiin Ikäautoilijoiden kuntokurssi, 15 tuntia, opiskelijoita kurssilla oli 11. Teoriaosuuden lisäksi oli mahdollisuus ajotuntiin opettajan kanssa omalla autolla. Teoriaopetus järjestettiin Alvarissa ja opettajana toimi Juhani Kemppainen. PUUTARHATALOUS Opetustunnit 40 Kurssit 1 Kurssilaiset 10 Kevätlukukaudella 2014 järjestettiin Mehiläishoidon peruskurssi. Opetuspisteenä Alvari ja Hyrynsalmi, Hoikka. Opettajana toimi Osmo Latvakangas. 15

17 PALVELUALA Opetustunnit 8 Kurssit 1 Kurssilaiset 11 Syyslukukaudella 2013 järjestettiin Matkailun turvallisuuspassikoulutus. Opetuspisteenä oli Alvari ja opettajana Helena Aro. LIIKUNTA Opetustunnit 1490,01 Kurssit 71 Kurssilaiset 1348 Liikunnan opetus oli entistä monipuolisempaa, kun liikuntapalveluiden järjestämät liikuntaryhmät vesijumppia lukuun ottamatta siirtyivät Kianta-Opiston järjestettäviksi lukuvuoden alusta. Kiannon Kuohut kylpylän peruskorjauksen valmistuttua järjestettiin ohjausta uudistetun kuntosalin käyttöön. Kuntojumppaa harrastettiin useissa ryhmissä ja toteutettiin ikääntyneille kevennetysti aina tuolijumppaan asti. Sisäpyöräily ja kahvakuula olivat edelleen suosittuja lajeja. Kuntoa etsimässä -ryhmässä tutustuttiin eri liikuntamuotoihin ja rohkaistiin jatkuvaan liikunnan harrastamiseen. Keskustan alueen liikuntatilojen lisäksi ryhmiä ohjattiin Kiannalla, kirkonkylässä, Myllylahdessa, Piispajärvellä ja Ruhtinalla. Liikunnan opettajat - Huotari Seija, erityisliikunnanohjaaja, työosuus Kianta-Opistossa 75 % ja liikuntapalveluissa 25 %, erityisryhmien ja ikäihmisten liikunta - Falck Seija, sisäpyöräily, kahvakuula, kiertoharjoittelut ja venyttelyt - Heikkinen Seija, kuntojumppa - Kaltio Tiina, sisäpyöräily, kahvakuula, kiertoharjoittelut ja venyttelyt - Koski Hannakaisa, kuntojumpat, asahi, kuntonyrkkeily, sisäpyöräily, kahvakuula, kuntosali - Neuvonen Pirjo, sisäpyöräily - Tolonen Laila, kuntojumppa - Kyllönen Hilkka, kuntojumppa - Vasamaa Linda, kuntolentopallo 16

18 TERVEYS Opetustunnit 80 Kurssit 6 Kurssilaiset 87 Opetusaineet olivat jooga ja shindo. Joogan alkeis- ja jatkoryhmä kokoontui neljä kertaa lukukaudessa. Shindon opetusta annettiin viikoittain syys- ja kevätkaudella. Tunnit pidettiin Alvarin salissa. Opettajat - Ikäheimo Sarimarita, jooga - Seppänen Sirkkaliisa, shindo MYYNTIPALVELUKOULUTUS Opetustunnit 46 Kurssit 5 Kurssilaiset 51 Internet tutuksi ikäihmisille, 12 h, opiskelijoita 6. Kainuun liitto/kaista Kainuuseen hanke. Opetuspisteenä Vaaranniva, Nivan koulu. Opettajana Teemu Matero. Netti Ohoi! Sosiaalista mediaa senioreille, 16 h, opiskelijoita 15. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry/netti Ohoi! -projekti. Opetuspisteenä Alvari. Opettajana Teemu Matero. Viljelijöiden kuntokurssi, syyslukukaudella 2013 pidettiin tunteja 3,33 ja kevätlukukaudella 2014 pidettiin tunteja 13,34, yhteensä 16,67 tuntia, opiskelijoita 25, ProAgria/Apuva -hanke. Opetuspisteenä Alvari, Kiannon Kuohut ja Liikuntahalli. Opettajana Hannakaisa Koski ja Seija Huotari Kahvakuula, 1,33 h, opiskelijoita 5. ProAgria/Apuva -hanke. Opetuspisteenä Puolanka, Monitoimitalo. Opettajana Seija Huotari. 17

19 TYÖVOIMAPOLIITTINEN AIKUISKOULUTUS Opetustunnit 1050 Kurssit 2 Kurssilaiset 32 Maahanmuuttajakoulutus, moduuli 2b, 525 h, opiskelijoita 16. Maahanmuuttajakoulutus, työelämä- ja puhemoduuli, 525 h, opiskelijoita 16. Työvoimapoliittisena koulutuksena toteutettiin kaksi maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen moduulia. Opettajana toimi Riitta Peussa. Luokkaopetus annettiin Alvarissa, harjoittelut tapahtuivat eri yrityksissä ja työpaikoilla. 18

20 19

Kianta-Opisto. Toimintakertomus

Kianta-Opisto. Toimintakertomus Kianta-Opisto Toimintakertomus 2014-2015 KIANTA-OPISTON LUKUVUOSI 2014-2015 Kianta-Opiston lukuvuosi 2014-2015 huipentui opiston 50-vuotisjuhlaan huhtikuussa. Suomussalmen kunnan väestö- ja asutusrakenteen

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 21 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 21... 4 Strategiatyö... 5 Kestävä kehitys... 6 Organisaatio... 8 Hallinto, kehittäminen ja henkilökunta... 9

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 29 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 29... 4 Strategiatyö... 4 Kestävä kehitys... 6 Yhteistyö ja kumppanuudet 29... 7 Hankeyhteistyö ja kansainvälisyys...

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPIS- TOSTA Opistomme on huikea kohtaamispaikka paikkakunnan asukkaille. Kurssimme, luentomme ja tapahtumamme tavoittavat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Toimintakertomus 2009 ja tavoitteet 2010 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2009 2 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Toimintakertomus 2012 ja tavoitteet 2013 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2012 2 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA

TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA Toiminta-ajatus Sisä-Savon kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto toimialueensa Suonenjoen, Rautalammin, Tervon ja Vesannon asukkaille. Kansalaisopisto järjestää alueen koulutus ja kulttuuri-tarpeita

Lisätiedot

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto . Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto Kirjoittajat: Paula Aro-Suhanto, Maarit Hedman, Tiina Häkkinen, Anu Kauppinen, Marjo Pakka, Maija-Leena Ström Kansien

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTON ARVOT Ajattelu, tunne, tahto ja toiminta ihmisen kasvussa.

KAUKAMETSÄN OPISTON ARVOT Ajattelu, tunne, tahto ja toiminta ihmisen kasvussa. KAUKAMETSÄN OPISTON ARVOT Ajattelu, tunne, tahto ja toiminta ihmisen kasvussa. VISIO 2012 Kaukametsän opisto on tunnettu ja arvostettu vapaan sivistystyön suunnan näyttäjä Suomessa. PERUSTEHTÄVÄ Kaikkien

Lisätiedot

KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014

KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 Julkaisija: Kerava Opisto Taitto: Grapica Oy, Pia Kauppinen 2015 PÄÄKIRJOITUS... 3 TOIMINTAVUOSI 2014... 4 TOIMINTA TILASTOINA...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Järvi-Saimaan kansalaisopiston toiminnan alkaminen... 3 Yleistä toiminnasta... 3 Opiskelijamäärät vuonna 2014... 4 Henkilöstö... 5

Lisätiedot

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi...

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi... TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Sivistyslautakunnan kokoonpano 2013-2016... 4 Henkilökunta...5 Varsinainen henkilökunta ja sijaiset... 5 Sivutoimiset

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus. Avoin yliopisto-opetus Kansalaisopisto. Oppimisen iloa kestävästi

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus. Avoin yliopisto-opetus Kansalaisopisto. Oppimisen iloa kestävästi Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus Avoin yliopisto-opetus Kansalaisopisto Oppimisen iloa kestävästi LUKIJALLE Vapaa sivistystyö tuottaa henkistä ja sosiaalista hyvää Vuosi

Lisätiedot

Kaukametsän opiston 39. toimintavuosi

Kaukametsän opiston 39. toimintavuosi OPINTO-OPAS 2010-2011 KAUKAMETSÄN OPISTO LUKIJALLE Kuva: Pekka Agarth Kansalaisopisto oppimisen iloa Kaukametsän opiston 39. toimintavuosi on alkamassa uusin odotuksin ja oppimisen mahdollisuuksin. Vuodet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 Toimintakertomus 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTOSTA HYVINVOINTIA JA OSAAMISTA Pieksämäkeläiset ovat ottaneet opiston omakseen entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Vuosi 2014 muutosten alku 2

Vuosi 2014 muutosten alku 2 1 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2014 muutosten alku 2 1. Organisaatio ja hallinto 5 1.1. Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 5 1.2. Sivistystoimen lautakunta 5 1.3. Valkeakoski-opiston organisaatio

Lisätiedot

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE Elinikäistä oppimista Jokilatvan opistossa Jokilatvan opisto on Nivalan, Haapajärven ja Pyhäjärven alueella toimiva kansalaisopisto. Kansalaisopistossa voivat kaiken ikäiset

Lisätiedot

Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä.

Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä. SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto 3 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 3 1.2 Sivistystoimen lautakunta 3 2 Tavoitteet ja tulokset 4 3 Opiskelijat ja asiakkaat

Lisätiedot

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 Kuva Pekka Agarth Sisältö Hallinto ja henkilöstö... 4 HENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT, e-mail: etunimi.sukunimi@kajaani.fi... 4 Kaukametsän hallinto ja talouspalvelut...

Lisätiedot

Savitaipaleen kansalaisopiston toimintakertomus 2013-2014

Savitaipaleen kansalaisopiston toimintakertomus 2013-2014 Savitaipaleen kansalaisopiston toimintakertomus 2013-2014 Savitaipaleen kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa vapaasta sivistystyöstä annetun lain puitteissa toimialueensa asukkaille

Lisätiedot

Entäpä jos Keski-Savossa ei olisi Soisalo-opistoa

Entäpä jos Keski-Savossa ei olisi Soisalo-opistoa Opinto-opas 2014 2015 Entäpä jos Keski-Savossa ei olisi Soisalo-opistoa Ilman kansalaisopistoa kukaan ei tietäisi, millaista lahjakkuutta löytyy tavallisista joroislaisista. Tarvitaan vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

SYYSLUKUKAUSI 2010 KEVÄTLUKUKAUSI 2011. osasto s. 5. osasto s. 15. osasto s. 22. osasto s. 29. Nefertitti: Natalia Pikkaraisen mosaiikkityö

SYYSLUKUKAUSI 2010 KEVÄTLUKUKAUSI 2011. osasto s. 5. osasto s. 15. osasto s. 22. osasto s. 29. Nefertitti: Natalia Pikkaraisen mosaiikkityö SYYSLUKUKAUSI 2010 KEVÄTLUKUKAUSI 2011 nivalan osasto s. 5 haapajärven osasto s. 15 pyhäjärven osasto s. 22 reisjärven osasto s. 29 POHJOIS-POHJANMAAN Kesäyliopisto s. 32 tanssiopisto UUSIKUU s. 36 Nefertitti:

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT

Vuosikertomus 2010 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT Vuosikertomus 2010 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT Vantaan aikuisopisto Vanda vuxenutbildningsinstitut Lummetie 5, 01300 Vantaa Puh (09) 8392 4342 Fax (09) 8392 4136 www.vantaa.fi/aikuisopisto

Lisätiedot

LOVIISA / LAPINJÄRVI / PYHTÄÄ

LOVIISA / LAPINJÄRVI / PYHTÄÄ LOVIISA / LAPINJÄRVI / PYHTÄÄ Julkinen tiedote Monipuolista ja laadukasta koulutusta sekä viatonta ajanvietettä vuodesta 1947. Valkon kansalaisopiston logon ja opinto-oppaan suunnittelu natashadesign.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007!

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007! SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto 4 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 4 1.2 Sivistystoimen lautakunta 4 2 Tavoitteet ja tulokset 5 3 Opiskelijat ja asiakkaat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020

SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020 SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 LÄHTÖKOHDAT 2 3 NYKYTILAN KARTOITUS 4 3.1 Liikuntapaikat ja niiden käyttö 5 3.1.1 Sisäliikuntapaikat 5 3.1.2 Ulkoliikuntapaikat 7

Lisätiedot

Uutuuksia: Opinto-opas 2015-2016

Uutuuksia: Opinto-opas 2015-2016 Opinto-opas 2015-2016 Uutuuksia: Ukulele aloittelijoille s. 12 Karaoke s. 11 Ikoninmaalauksen alkeet s. 19 Sorkoupotetun puukon valmistus s. 24 Tanssia taidottomille s. 52 Talot tarinoi savupiiput soi

Lisätiedot