Kianta-Opisto. Toimintakertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kianta-Opisto. Toimintakertomus"

Transkriptio

1 Kianta-Opisto Toimintakertomus

2 KIANTA-OPISTON LUKUVUOSI Kianta-Opiston opiskelijamäärä kasvoi lukuvuonna hieman, vaikka Suomussalmen kunnan asukasmäärä väheni. Myös toteutuneiden kurssien määrä ylitti tavoitteen. Lukuvuoden aikana opetusta annettiin 8961 tuntia, josta vapaan sivistystyön osuus oli 7865 tuntia ja myyntipalvelukoulutusten Opistossa opiskeli 1497 eri henkilöä, joista 422 miehiä. Kurssilaisten kokonaismäärä oli Opiston toiminta pohjaa lakiin vapaasta sivistystyöstä ja Suomussalmen kunnan arvoihin, jotka kunnanvaltuusto on määritellyt syksyllä Ne ovat yhteisöllisyys, muutosvalmius, kestävä kehitys, sivistys ja kannustavuus. Arvot toteutuvat kansalaisopiston pedagogiikassa, kun opiskelijoita kannustetaan yhteistoiminnalliseen oppimiseen ja ottamaan ekologinen kestävyys huomioon niin materiaalien käytössä kuin liikkumisessa. Muutosvalmiutta on kuluvana lukuvuonna vaadittu erityisliikuntaryhmien ja Kiannon Kuohujen kuntosali- ja kahvakuularyhmien siirtyessä liikuntapalveluilta opiston toiminnaksi. Sitä ovat osoittaneet sekä opiskelijat että henkilöstö myös, kun sähköisiä järjestelmiä on otettu perinteisten rinnalle käyttöön esimerkiksi ilmoittautumisissa ja kurssipalautteen keruussa. Osoitus muutosvalmiudesta on myös luentojen ja kielten opetuksen toteuttaminen videoiden välityksellä. Kianta-Opiston toiminta-ajatuksena on tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle järjestämällä kädentaitojen, musiikin ja taideaineiden, liikunnan ja terveyden edistämisen sekä kansalaistaitojen ja vieraiden kielten opetusta kaikenikäisille. Opetusta on kuluneena lukuvuonna annettu kaikilla mainituilla ainealueilla. 1

3 Kauden toimintalinjoiksi valtuusto päätti 1) Opiston toiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä 2) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 3) Uusien opetussisältöjen ja muotojen kehittäminen vastaamaan toimintaympäristön ja kysynnän muutoksia 4) Sähköisten palvelujen käytön vakiinnuttaminen tiedotuksessa, kurssiilmoittautumisissa ja arvioinnissa Yhteisöllisyyden vahvistamiseksi on mahdollisuuksien mukaan pidetty yllä myös pieniä toimipaikkoja. Terveyden edistämisessä on käytetty erityisliikunnanohjaajan työpanosta. Sivukylien atk-opetusta on lisätty ja pohjustettu siten etäopetuksen ja -ohjauksen ottamista käyttöön yhä laajemmin. OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Kianta-Opiston opetuksen ja oheispalveluiden järjestämisen periaatteena on, että palvelut ovat kaikkien kuntalaisten saatavilla, helposti saavutettavissa ja kohtuuhintaisia. Kurssimaksuja nostettiin hieman lukuvuoden alussa, mutta ne pysyivät edelleen keskimääräistä matalampina. Opetushallituksen myöntämällä opintoseteliavustuksella tuettiin maahanmuuttajien, työttömien ja yli 70-vuotiaiden osallistumista opiston toimintaan 18 eurolla / henkilö. Yleisöluennot ja muut tapahtumat olivat lähes poikkeuksetta maksuttomia. Kursseja pidettiin 17 eri toimipaikassa eri puolilla kuntaa. Ämmänsaaressa toimintaa oli omien Alvarin tilojen lisäksi useissa eri kiinteistöissä. Alvarin tilat olivat vilkkaassa käytössä. Salin varustusta parannettiin hankkimalla laadukkaat äänentoistolaitteet tanssi- ja musiikkiryhmien käyttöön. Kuukkeli-luokkaan saatiin Suomussalmen lukiolta tarpeettomiksi käyneet videoneuvottelulaitteet. Lukiolta siirrettiin opiston opettajien ja opiskelijoiden käyttöön myös kannettavia tietokoneita. Alvarin vanhan puolen esteettömyyttä parannettiin pyörätuoliluiskalla Toiminnan saavutettavuutta on pidetty yllä myös järjestämällä kursseja erityisryhmille kuten hoito- ja palvelukotien asukkaille, kehitysvammaisille ja 2

4 mielenterveyskuntoutujille. Myös maahanmuuttajille on tarjottu omia ryhmiä sen lisäksi, että heitä on kannustettu osallistumaan opiston kaikille avoimiin opintoryhmiin. Palvelujen saatavuuteen vaikuttaa ratkaisevasti tiedottaminen. Yhteistyö Ylä-Kainuu -lehden kanssa on siinä edelleen merkittävää. Opiston opinto-ohjelma julkaistiin ja jaettiin lehden liitteenä elokuussa 2013 ja se oli luettavissa myös sähköisenä näköislehtenä. Lisäksi Ylä-Kainuu on julkaissut lukuisia tiedotteita ja toimittajien artikkeleita useilta kursseilta. Sähköinen opinto-ohjelma, joka mahdollistaa ilmoittautumisen internetin kautta, muuttui kesällä 2013 ulkoasultaan ja toiminnoiltaan entistä helppokäyttöisemmäksi. Uudeksi tapahtumien ja lyhytkurssien tiedotuskanavaksi on tullut kunnan info-tv. Myös muiden sähköisten kanavien käyttöä on lisätty. Luennoista ja tapahtumista tiedotettiin kunnan ja muissa tapahtumakalentereissa. Entisten yhteistyökumppaneiden lisäksi merkittäväksi kumppaniksi ovat nousseet Ylä-Kainuun äidit sekä tiedottajina että kurssitoiveiden esittäjinä. Ohjausta Kianta-Opistossa opiskeluun ja eri kursseille osallistumiseen on annettu sekä puhelimitse ilmoittautumisten yhteydessä että vastaten sähköpostitse saatuihin kysymyksiin. Lisäksi opettajien opintoryhmissään antama ohjaus on merkittävää. HENKILÖSTÖ Rehtori Leena Manner 1 Päätoiminen musiikinopettaja Reijo Peuravaara 0,55 Erityisliikunnanohjaaja Seija Huotari 0,75 Opintosihteeri Riitta Honkanen 1 Palvelusihteeri Tarja Kela 0,2 Tuntiopettajat ja luennoitsijat 80 Kianta-Opisto on Suomussalmen kunnan sivistyspalveluiden tulosyksikkö, joka toimii sivistyslautakunnan alaisuudessa. Opiston hallintoa, suunnittelua ja toimiston palveluja hoitavat päätoimisesti rehtori ja opintosihteeri. Suurin osa opetushenkilöstöstä on lukukausittain palkattavia tuntiopettajia. 3

5 Opettajat saavat tukea itsenäiseen työskentelyynsä opettajainkokouksista, joita pidettiin ja sekä Syyskuun kokouksen yhteydessä järjestettiin henkilöstölle Teatteri Retikassa ilmaisutaidon ja improvisaation työpaja, jonka ohjasi Ulla Schroderus. Opettajat ylläpitävät ammattitaitoaan osallistumalla oman ainealueensa koulutuksiin ja muihin yhteistyökumppaneiden järjestämiin koulutuksiin. Opisto on tukenut täydennyskoulutusta määrärahojen puitteissa. YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUDET Paikallisten yhteistyökumppaneiden koulut, järjestöt, kunnan muut toimialat ja muut viranomaiset lisäksi opisto tekee yhteistyötä Kainuun laajuisissa hankkeissa ja osallistuu jäsenenä Kansalaisopistojen liiton toimintaan. Eri yhteistyökumppaneiden kanssa on muun muassa järjestetty yhteisiä luentotilaisuuksia ja tapahtumia. Etsivä kansalaisopistotyö -hanke on AIKOPA:n koulutushanke Kainuun kansalaisopistoille, jossa Kianta-Opisto on yhteistyökumppanina. Hankkeen koulutuksiin osallistuttiin seuraavasti: Erityispedagogiikka maahanmuuttajakoulutuksissa, Kajaani, Riitta Peussa. Riimikissa kikattaa, Puolanka, Seija Rannikko. Kohtaamiskoulutus mielenterveyskuntoutujan ja ohjaajan yhteistyö, 7.5. ja Suomussalmi, seitsemän henkilöä. POLKU maahanmuuttajan polku kotoutumisen kautta työelämään -hanketta hallinnoi Kainuun ammattiopisto. Kianta-Opistoa hankkeen verkostossa edustaa Riitta Peussa, joka on osallistunut työkokouksiin Kajaanissa ja Helsingissä pidettyyn kolmanteen kansalliseen Suomi, maahanmuuttajat ja koulutus -konferenssiin. Kansalaisopistojen liiton (KOL) liittokokouksessa Turussa Suomussalmen kuntaa edusti sivistyslautakunnan puheenjohtaja Tuovi Kemppainen. Rehtori osallistui liiton Tammiseminaariin Kuopiossa ja Pohjois-Suomen rehtoripäivään Oulussa. Meri-Pohjolan opistopiirin järjestämään Kaamosseminaariin Vuokatissa osallistui opettaja Ulla Harju. 4

6 Kainuun kansalaisopistojen yhteistyössä oli merkittävintä kielikurssien jakaminen videon välityksellä Hyrynsalmen, Paltamon ja Puolangan kansalaisopistoihin. Lisäksi järjestettiin kaksi rehtoritapaamista. Rehtori osallistui Suomussalmen kunnan edustajana myös Kainuun kuntien yhteisen maahanmuuttajien kotouttamisohjelman valmisteluun Kajaanin kaupungin johtamassa työryhmässä. Rehtori on mukana myös Kainuun ELY:n ja koulutusorganisaatioiden Opinraitti-työryhmässä, jossa kuluneella kaudella keskityttiin Kainuun elinikäisen ohjauksen strategian valmisteluun. LUKUVUODEN KURSSIT Ainealat lukuvuonna KOULUTUSTYYPPI KOULUTUSTEN OSALLISTUJIA TUNTEJA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Vapaan sivistystyön koulutus ja taiteen perusopetus ,86 Myyntipalvelukurssit Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus YHTEENSÄ ,86 YLEISÖLUENNOT Opetustunnit 39,01 Kurssit 18 Kurssilaiset 368 Syyslukukaudella 2013 tunteja pidettiin 15,67, luentotilaisuuksia oli 8 ja osallistujien luennoilla oli 252. Kevätlukukaudella 2014 tunteja pidettiin 23,34, luentotilaisuuksia oli 10 ja osallistujia luennoilla oli 116. Syyslukukauden luentotilaisuudet: Ikääntyvänä liikenteessä, liikenneopettaja Juhani Kemppainen. Osallistujia 19. Lukiolaisesta luontokuvaajaksi, luontokuvaaja Lassi Rautiainen. Yhteistyössä Suomussalmen lukion kanssa. Osallistujia

7 Paikallisdemokratia kuntalaisen näkökulmasta, YTT Anne Luomala. Osallistujia 33. Miten valtuusto käyttää valtaa? YTT Anne Luomala. Osallistujia 27. Euroopan paikallisdemokratiaviikon tapahtuma yhteistyössä Suomussalmen kunnanhallituksen kanssa. Runomatinea Runoja ja lauluja elämän varjoista ja valosta. Roosa nauha tapahtuma, runot ja lausunta Teija Jokipii, laulu Kari J. Hartikainen ja säestys Niilo Kiviniemi. Yhteistyössä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Suomussalmen osaston kanssa. Osallistujia 39. Ohjausta kuntosalin käyttöön (kolme tilaisuutta), erityisliikunnanohjaaja Seija Huotari ja liikunnanohjaaja Laura Holappa. Osallistujia 14. Kevätlukukauden luentotilaisuudet: Tammikuun taikasanat tapahtuma: Loruja leikkien, sanat sylityksin, Koiratarinoita ja Morfeuksen koirat yhteensä kolme tilaisuutta, kirjailija, runoilija, opettaja Pirjo Suvilehto. Yhteistyössä kirjastopalveluiden ja Perhekeskeinen Ylä-Kainuu -hankkeen kanssa. Osallistujia 61. Eurooppa luentosarja (videovälitteiset lähetykset Helsingin yliopistosta), yhteensä 6 luentotilaisuutta. Eri luennoitsijoita. Osallistujia 36. Mistä lisää allergiaterveyttä? Allergiainstituutin johtaja Kimmo Saarinen ja Astman hoito tänään, erikoislääkäri Teija Dunder (videovälitteinen lähetys Oulusta). Yhteistyössä Hengitysliiton ja Ylä-Kainuun hengitysyhdistyksen kanssa. Osallistujia 19. 6

8 ETÄLUENTOSARJAT MUUTTUVA ILMASTO kuuden luennon etäluentosarja, Helsingin yliopisto, avoin yliopisto Studia Generalia syksy Ilmastohistoria ja asutus Mallit ja ennustaminen Kasvit ja eläimet Maa, ilma, ihminen Uhat, epäilyt ja ratkaisut Kansainväliset sopimukset EUROOPPA-luentosarja kuuden luennon etäluentosarja, Helsingin yliopisto, avoin yliopisto Studia Generalia kevät Juuret Perintö Itä ja länsi Valttikortit 6.3. Tiede, talous ja tulevaisuus Nousu, uho vai tuho? ALVARIN AAMUKAHVIT Opetustunnit 32 Kurssit 2 Kurssilaiset 25 Syyslukukaudella 2013 tunteja pidettiin 13,33 ja osallistujia kurssilla oli 13. Kevätlukukaudella 2014 tunteja pidettiin 18,67 ja osallistujia kurssilla oli 12. Alvarin aamukahveilla keskusteltiin ajankohtaisista aiheista. Alustajina ja puheenjohtajina vuorottelivat Eeva Schroderus, Simo Viinikkala, Lassi With ja Leena Manner. 7

9 MUSIIKKI Opetustunnit 1547,67 Kurssit 45 Kurssilaiset 459 Yksilöopetusta annettiin yksinlaulussa ja laulutekniikassa sekä pianon, kitaran, harmonikan ja rumpujen soitossa. Yhteissoittoa ja -laulua opiskeltiin bändikoulussa, harmonikkaryhmissä ja lauluryhmissä. Alvarin ja Suomussalmen lukion lisäksi musiikkia opetettiin Siikarannassa, Kiannalla, Myllylahdessa, Näljängässä, Vaarannivassa, Piispajärvellä, Pyhäkylässä ja Juntusrannassa. Betanialla ja toimintakeskus Päivälällä oli omat lauluryhmänsä. Opiston kevätkonsertissa Alvarin salissa esiintyivät lauluryhmät ja soittajat omien ohjaajiensa johdolla. Bändi-ilta MegaRock pidettiin Teatteri Retikassa Esiintyjinä olivat Tatu Romppaisen ohjaamat kitara- ja bändiryhmät. Äitienpäiväkonsertti Alvarin salissa Laulajat Raija Hekkala, Ritva Huttunen ja Tiia Hietaniemi, pianistina Irina Khaikovitch. Yleisöä oli 62 henkeä. Musiikinopettajat - Peuravaara Reijo, päätoiminen musiikinopettaja: Jalon laulajat, piano, musiikin kuuntelu, laulutekniikka - Airo-Karttunen Eija-Riitta, yksinlaulu - Haverinen Jarmo, kevyen musiikin laulajat - Khaikovitch Irina, yksinlaulukurssin säestys - Manner Leena, Katajaiset -lauluryhmä - Pyykkönen Veijo, lauluryhmät, harmonikka - Heikkinen Svetlana, lauluryhmät, venäläinen lauluryhmä, piano/harmonikka - Romppainen Tatu, kitara, bändikoulu - Saarisalo Aki, kitara/rummut 8

10 NÄYTTÄMÖTAITEET Opetustunnit 120 Kurssit 4 Kurssilaiset 33 Näyttämötaiteen opetus oli lasten taiteen perusopetusta ja ryhmät Teatteritaiteen perusteet 3 ja 4. Opetuspisteet olivat Nuorisotalo/Teatteri Retikka ja Kirkonkylän koulu. Esiintymiset Teatteri Retikassa: Seija Rannikon ohjaama ryhmä Ranttalit esitti näytelmän Tiikerirock (kirj. Katariina Leino) ja Mervi Seppäsen ohjaama kirkonkylän ryhmä esitti 4.5. ja näytelmän Tirlittan. Näyttämötaiteen opettajat - Rannikko Seija, teatteritaiteen perusteet 3 - Seppänen Mervi, teatteritaiteen perusteet 4 9

11 KUVATAITEET Opetustunnit 240 Kurssit 7 Kurssilaiset 66 Kuvataiteen opetuksessa annettiin opetusta maalaus ja piirustusryhmässä (aamuryhmä) syyslukukauden ajan ja maalaus ja piirustus aikuiset ja nuoret -ryhmässä koko lukuvuoden jatkuvana opetuksena. Lyhytkursseina toteutettiin kuvataidekurssi Domnan pirtillä Kuivajärvellä sekä maisema ja asetelmamaalaus ja grafiikkakurssi Alvarissa. Lasten kuvataiteen ja keramiikan kesäkurssi järjestettiin yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. Kuivajärven kurssia lukuun ottamatta opetus tapahtui Alvarin Keltasirkkuluokassa. Kuvataiteen opettajat - Heikkinen Jaakko, kuvataidekurssi - Kähkönen Urho, maisema ja asetelmamaalaus, grafiikkakurssi - Sissonen Leena, maalaus ja piirustus, lasten kuvataide ja keramiikka KÄDEN TAIDOT Opetustunnit 2965 Kurssit 76 Kurssilaiset 716 Käden taitojen opetusta annettiin sekä lukuvuoden jatkuvana opetuksena että lyhytkursseina. Kankaankudontaa opetettiin kunnantalolla, Oilolassa, kirkonkylällä, Näljängässä, Pesiöllä, Pyykkölässä ja Jumaliskylässä. Tekstiilityön ryhmiä oli neljä, joista vaatteita lapsille ja äideille oli uusi. Etupistokirjonnan ryhmässä keskityttiin yhteen tekniikkaan, muissa tekstiilitöissä opiskelijoiden valitsemiin töihin. Keramiikan, 10

12 posliininmaalauksen, helmityön, lasinsulatuksen ja pienmetallitöiden ryhmät toimivat entiseen tapaan. Puutöiden ja huonekalujen verhoilun ja entisöinnin lisäksi pidettiin puusuksien teon kurssi. Lyhytkurssien uutuuksia olivat kopiografiikkaa savelle ja ryijykurssi. Osallistujia riitti myös rakukeramiikkaan, havukranssi ja -pallokursseille, joulupallojen ja pääsiäismunien koristeluun sekä neulakinnaskursseille. Alvarin ja työpaja Hanslankareiden lisäksi opetuspisteitä oli kirkonkylällä ja Näljängässä ja yksittäisiä kursseja pidettiin yli kymmenessä eri paikassa. Kevätnäyttelyt Galleria Kiepissä Pääkirjastolla: Kuvataiteen tuulia. Maalauksia, piirroksia, grafiikkaa ja keramiikkaa eri kursseilta. Kävijöitä vieraskirjan mukaan Käsitöiden koti. Eri opintoryhmissä valmistetuilla töillä sisustettu tila: puu- ja entisöintitöitä, sisustustekstiilejä ja eri materiaaleista valmistettua esineistöä. Kävijöitä vieraskirjan mukaan 359. Taidon ja käsityön viikolla Kianta-Opiston kädentaitojen ryhmissä oli ovet avoinna tutustumista varten ja Kirsi Vanhasen työpajassa Alvarin Kehrääjässä valmistettiin kukkia huovuttaen ja virkaten. 11

13 Käden taitojen opettajat - Harju Ulla, keramiikka ja lasinsulatus, kopiografiikkaa savelle - Heikkinen Seija, havukranssi ja -pallokurssit - Karppinen Taina, huonekalujen verhoilu ja entisöinti - Keränen Mauno, käyttö- ja koriste-esineitä metallista - Kinnunen Riitta, posliininmaalaus - Lauronen Eija, helmityöt - Lauronen Liisa, neulakinnaskurssit - Malinen Raija, artenomi, kankaankudonta, ryijykurssi - Meriläinen Pirkko, etupistokirjonta, joulupallokurssi ja pääsiäismunien koristelu - Pyykkönen Alpo, puusuksien teko - Tolonen Raimo, puutyöt, puusuksien teko - Vanhanen Kirsti, tekstiilityöt, vaatteita lapsille ja äideille TANSSI Opetustunnit 349,67 Kurssit 18 Kurssilaiset 358 Tanssin opetusta annettiin alkeisbaletti lasten tanssi, alkeisbaletti, baletti nuoret ja aikuiset (syyslukukauden), nykytanssi, senioritanssi, itämainen tanssi perustekniikka ja tanssillinen ryhmä, lavatanssit alkeet ja jatko. Opetuspisteinä olivat Alvari ja Työväentalo. Tanssiryhmien opettajat - Härkönen Terttu, senioritanssi - Juntunen Marketta, lavatanssit - Nygård Marjo, itämainen tanssi - Sergeeva Anna, alkeisbaletti lasten tanssi, alkeisbaletti, baletti nuoret ja aikuiset, nykytanssi 12

14 KIELET Opetustunnit 323,50 Kurssit 18 Kurssilaiset 182 Opetusta annettiin kuudessa kielessä: suomi (ulkomaalaisille), englanti (3 ryhmää), saksa (syyslukukaudella), venäjä, espanja ja italia. Kielten tunteihin kuuluvat myös tukiviittomakurssit sekä syksyllä että keväällä. Videovälitteistä opetusta toteutettiin naapuriopistoihin seuraavissa ryhmissä: Englantia rauhallisesti Hyrynsalmelle, Paltamoon ja Puolangalle. Venäjä, jatko 1 Hyrynsalmelle ja Puolangalle. Espanja Paltamoon ja Puolangalle. Opetuspisteinä olivat Alvari ja Ruukinkankaan koulu, luokka C2. Kielten opettajat - Heikkinen Asta, tukiviittomakurssi - Heikkinen Leena, venäjä - Kinnunen Kaiju, saksa - Manner Leena, espanja - Peussa Riitta, suomea ulkomaalaisille - Räihälä Marketta, englanti, italia HISTORIA KIRJALLISUUS Opetustunnit 108 Kurssit 6 Kurssilaiset 57 Historian oppiaineessa oli meneillään kahden kyläkirjan materiaalin kokoaminen ja toimitustyö. Kyläkirjoja työstettiin Piispajärvellä ja Näätälässä. Molemmat projektit jatkuvat tulevalla kaudella. Kirjallisuus tutuksi -ryhmä kokoontui kerran kuussa Alvariin käsittelemään lukemiaan kaunokirjallisia teoksia. Opettajat - Heikkinen Marja, Piispajärven kyläkirja - Tervo Mervi, Näätälän kyläkirja - Verälä Helena, kirjallisuus 13

15 TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSIKÄYTTÖ JA MEDIATAIDOT Opetustunnit 340 Kurssit 10 Kurssilaiset 109 Tietotekniikassa ATK:n peruskurssit olivat edelleen kysyttyjä erityisesti eläkeikäisten piirissä ja sivukylillä. Muina aiheina toteutettiin kotisivu ja blogi, digikuvaus ja kuvankäsittely ja tekstinkäsittelyn perusteet Word -kurssit. Mediataitojen -kurssit: Äänireportaasi henkilöhaastattelu, demopaja, tapahtuman äänentoisto ja animaatiotyöpaja eivät toteutuneet. Opetuspisteinä toimivat Alvarin Hiirihaukka (atk-luokka) sekä Nivan, Piispajärven ja Ruhtinan koulut. Tietotekniikan opettajat - Matero Teemu, tietotekniikka LUONNONTIEET Opetustunnit 42 Kurssit 3 Kurssilaiset 44 Opetus sisälsi kaksi metsästäjätutkintoon valmentavaa koulutusta ja Muuttuva ilmasto luentosarjan videoluentoina. Opettajat Metsästäjätutkintoon valmentava koulutus: - Helttunen Pentti, - Keski-Nisula, Asko - Komulainen Seppo - Manninen Heikki - Paasimaa Marko 14

16 TERVEYDENHUOLTO JA VIRIKEPIIRIT Opetustunnit 127 Kurssit 9 Kurssilaiset 121 Terveydenhuollon koulutukset olivat Ensiapu 1 -kursseja ja ensiavun kertauskursseja, joihin sisältyi myös TraFi:n hyväksymiä kuljettajien täydennyskoulutuksia. Ensiapukoulutukset pidettiin Alvarissa. Virikepiirejä oli toiminnassa kaksi, kirkonkylän Kalevan Palvelutuvilla ja Palvelukoti Louen tiloissa. Virikepiirit pitävät yllä vanhusten henkistä virkeyttä ja toimintakykyä. Opettajat - Minkkinen Paavo, virikepiirit - Suutari Janne / Kainuun Ensiapuopetus ja Tarvike, ensiapukurssit LIIKENNE Opetustunnit 15 Kurssit 1 Kurssilaiset 11 Syyslukukaudella 2013 järjestettiin Ikäautoilijoiden kuntokurssi, 15 tuntia, opiskelijoita kurssilla oli 11. Teoriaosuuden lisäksi oli mahdollisuus ajotuntiin opettajan kanssa omalla autolla. Teoriaopetus järjestettiin Alvarissa ja opettajana toimi Juhani Kemppainen. PUUTARHATALOUS Opetustunnit 40 Kurssit 1 Kurssilaiset 10 Kevätlukukaudella 2014 järjestettiin Mehiläishoidon peruskurssi. Opetuspisteenä Alvari ja Hyrynsalmi, Hoikka. Opettajana toimi Osmo Latvakangas. 15

17 PALVELUALA Opetustunnit 8 Kurssit 1 Kurssilaiset 11 Syyslukukaudella 2013 järjestettiin Matkailun turvallisuuspassikoulutus. Opetuspisteenä oli Alvari ja opettajana Helena Aro. LIIKUNTA Opetustunnit 1490,01 Kurssit 71 Kurssilaiset 1348 Liikunnan opetus oli entistä monipuolisempaa, kun liikuntapalveluiden järjestämät liikuntaryhmät vesijumppia lukuun ottamatta siirtyivät Kianta-Opiston järjestettäviksi lukuvuoden alusta. Kiannon Kuohut kylpylän peruskorjauksen valmistuttua järjestettiin ohjausta uudistetun kuntosalin käyttöön. Kuntojumppaa harrastettiin useissa ryhmissä ja toteutettiin ikääntyneille kevennetysti aina tuolijumppaan asti. Sisäpyöräily ja kahvakuula olivat edelleen suosittuja lajeja. Kuntoa etsimässä -ryhmässä tutustuttiin eri liikuntamuotoihin ja rohkaistiin jatkuvaan liikunnan harrastamiseen. Keskustan alueen liikuntatilojen lisäksi ryhmiä ohjattiin Kiannalla, kirkonkylässä, Myllylahdessa, Piispajärvellä ja Ruhtinalla. Liikunnan opettajat - Huotari Seija, erityisliikunnanohjaaja, työosuus Kianta-Opistossa 75 % ja liikuntapalveluissa 25 %, erityisryhmien ja ikäihmisten liikunta - Falck Seija, sisäpyöräily, kahvakuula, kiertoharjoittelut ja venyttelyt - Heikkinen Seija, kuntojumppa - Kaltio Tiina, sisäpyöräily, kahvakuula, kiertoharjoittelut ja venyttelyt - Koski Hannakaisa, kuntojumpat, asahi, kuntonyrkkeily, sisäpyöräily, kahvakuula, kuntosali - Neuvonen Pirjo, sisäpyöräily - Tolonen Laila, kuntojumppa - Kyllönen Hilkka, kuntojumppa - Vasamaa Linda, kuntolentopallo 16

18 TERVEYS Opetustunnit 80 Kurssit 6 Kurssilaiset 87 Opetusaineet olivat jooga ja shindo. Joogan alkeis- ja jatkoryhmä kokoontui neljä kertaa lukukaudessa. Shindon opetusta annettiin viikoittain syys- ja kevätkaudella. Tunnit pidettiin Alvarin salissa. Opettajat - Ikäheimo Sarimarita, jooga - Seppänen Sirkkaliisa, shindo MYYNTIPALVELUKOULUTUS Opetustunnit 46 Kurssit 5 Kurssilaiset 51 Internet tutuksi ikäihmisille, 12 h, opiskelijoita 6. Kainuun liitto/kaista Kainuuseen hanke. Opetuspisteenä Vaaranniva, Nivan koulu. Opettajana Teemu Matero. Netti Ohoi! Sosiaalista mediaa senioreille, 16 h, opiskelijoita 15. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry/netti Ohoi! -projekti. Opetuspisteenä Alvari. Opettajana Teemu Matero. Viljelijöiden kuntokurssi, syyslukukaudella 2013 pidettiin tunteja 3,33 ja kevätlukukaudella 2014 pidettiin tunteja 13,34, yhteensä 16,67 tuntia, opiskelijoita 25, ProAgria/Apuva -hanke. Opetuspisteenä Alvari, Kiannon Kuohut ja Liikuntahalli. Opettajana Hannakaisa Koski ja Seija Huotari Kahvakuula, 1,33 h, opiskelijoita 5. ProAgria/Apuva -hanke. Opetuspisteenä Puolanka, Monitoimitalo. Opettajana Seija Huotari. 17

19 TYÖVOIMAPOLIITTINEN AIKUISKOULUTUS Opetustunnit 1050 Kurssit 2 Kurssilaiset 32 Maahanmuuttajakoulutus, moduuli 2b, 525 h, opiskelijoita 16. Maahanmuuttajakoulutus, työelämä- ja puhemoduuli, 525 h, opiskelijoita 16. Työvoimapoliittisena koulutuksena toteutettiin kaksi maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen moduulia. Opettajana toimi Riitta Peussa. Luokkaopetus annettiin Alvarissa, harjoittelut tapahtuivat eri yrityksissä ja työpaikoilla. 18

20 19

Kianta-Opisto. Toimintakertomus

Kianta-Opisto. Toimintakertomus Kianta-Opisto Toimintakertomus 2014-2015 KIANTA-OPISTON LUKUVUOSI 2014-2015 Kianta-Opiston lukuvuosi 2014-2015 huipentui opiston 50-vuotisjuhlaan huhtikuussa. Suomussalmen kunnan väestö- ja asutusrakenteen

Lisätiedot

Kianta-Opisto. Toimintakertomus

Kianta-Opisto. Toimintakertomus Kianta-Opisto Toimintakertomus 2015-2016 1 KIANTA-OPISTON LUKUVUOSI 2015-2016 Kianta-Opiston lukuvuosi 2015 2016 toi joitakin muutoksia opiston toimintaan. Huomattavin muutos oli opiston putoaminen pois

Lisätiedot

Kianta-Opisto. Toimintakertomus

Kianta-Opisto. Toimintakertomus Kianta-Opisto Toimintakertomus 2016-2017 1 KIANTA-OPISTON LUKUVUOSI 2016-2017 Lukuvuonna 2016 2017 Kianta-Opiston toiminnassa ei tapahtunut suuria muutoksia. Vapaan sivistystyön kurssitarjonta pysyi edelleen

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

Opintoryhmä Kokoontumispaikka slk klk yht

Opintoryhmä Kokoontumispaikka slk klk yht PURUVESI-OPISTO EHDOTUS OPETUSSUUNNITELMAKSI 2014-2015 OPISTON TYÖKAUSI: Syyslukukausi 15.9.-20.12.2014 Syysloma 20.-26.10.2014 Kevätlukukausi 12.1.-30.5.2015 Talviloma 23.2.-1.3.2015 Pääsiäisloma 3.-6.4.2015

Lisätiedot

Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset

Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset Kyselyn toteuttaminen Kuntalaisilta tuli kurssiehdotuksia runsaasti Kunnan verkkosivujen etusivulla verkkokysely Kunnantalolla, kirjastossa ja kirjastoautossa

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston jäseniksi vuosiksi 2013 2016 on valittu seuraavat henkilöt: 1. 10 Hekkala, Raija KESK 128 2035,000 opettaja, eläkeläinen

Kunnanvaltuuston jäseniksi vuosiksi 2013 2016 on valittu seuraavat henkilöt: 1. 10 Hekkala, Raija KESK 128 2035,000 opettaja, eläkeläinen PÖYTÄKIRJA Suomussalmen kunnan keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 31.10.2012 klo 18.00 vahvistanut Suomussalmen kunnassa 28.10.2012 toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen. Kunnanvaltuuston jäseniksi

Lisätiedot

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki Norja Venäjä REVONTULI- OPISTON RAJANAAPURIT Inari Kolari Muonio Rovaniemi Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Norja Ruotsi Venäjä INARI ON

Lisätiedot

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Eväitä opinnälkään Kaisu Lehtinen-Nevalainen Talentti-hankkeessa kartoitetaan keinoja luoda Suomussalmelle ammatillisen oppimisen mahdollisuuksia. Hankkeen myötä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON MAKSUPERUSTEET 2015

KANSALAISOPISTON MAKSUPERUSTEET 2015 KANSALAISOPISTON MAKSUPERUSTEET 2015 hyväksytty / 2015 maksun peruste 1.9.2015 alkaen 1.OPETUSKOHTAISET MAKSUT hyväksytty maksu Hintoihin sisältyy yleiskorotus sekä tarkistus erikoiskurssien maksuihin

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN OSASTO Lukuvuosi 2012-2013

SUOMENKIELINEN OSASTO Lukuvuosi 2012-2013 SIPOON KANSALAISOPISTO - SIBBO MEDBORGARINSTITUT SUOMENKIELINEN OSASTO Lukuvuosi 2012-2013 KURSSIEN TUNNIT /suunnitelma Syksy Kevät 11 TAIDE- JA TAITOAINEET 1101 MUSIIKKI 1101110 Sipoon Sointu 33 33 Pirkko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2009 Kokousaika Torstai 27.8.2009 klo 19.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, valtuustosali Jäsenet Marketta Rouvinen,

Lisätiedot

Elämänlaatua ikäihmisille

Elämänlaatua ikäihmisille Elämänlaatua ikäihmisille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tukevat ikäihmisten elämänlaatua Kulttuuri on hyvin moninaista. Se kuuluu jokaisen arkeen. Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 Liite 1/ 5 maakuntavaltuusto 17.1.2005 MAAKUNTAHALLITUS III (MYR) Varsinainen jäsen maakunta Timo Säkkinen pj. Kainuun liitto, Kauppakatu

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Kaukametsä, Kouta-sali Kajaani ti 1.6.2010 Anssi Tuominen koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOULUTUS-

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS SIJA M12 3km TULOS 1. 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 0:09:13 2. 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven Pyry 0:09:15 3. 8 Tuukka Tolkkinen 40231813 Sotkamon Jymy 0:09:17 4. 5 Topias Törmäkanga

Lisätiedot

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1. Opetussuunnitelman laatiminen Kansalaisopisto on pyytänyt kurssitoiveita kuntalaisilta ja opettajilta huhtikuun loppuun

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Matkailuoppaan peruskurssi SUOMUSSALMI 2012-2013

Matkailuoppaan peruskurssi SUOMUSSALMI 2012-2013 Matkailuoppaan peruskurssi SUOMUSSALMI 2012-2013 PAIKKA: ALVARI, KUUKKELI, JA ERI KOHTEET KURSSIN AVAUS JA ORIENTAATIO OPINTOIHIN Kurssin sisältö. Mitä opastaminen on? Paikallinen opastoiminta. Kurssityöhön

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017 2018: valmistelu - Sivistyslautakunta: Nivan koulun jatkumisen selvittäminen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017 2018: valmistelu - Sivistyslautakunta: Nivan koulun jatkumisen selvittäminen 1 Suomussalmen kunta tiedottaa: TULOSSA SUOMUSSALMELLA 7 9/2015 Valmisteluun tulevat asiakokonaisuudet Asiat/tapahtumat Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017 2018: valmistelu - Sivistyslautakunta:

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

Muonion kansalaisopisto toivottaa kuntalaiset tervetulleiksi harrastamaan ja opiskelemaan!

Muonion kansalaisopisto toivottaa kuntalaiset tervetulleiksi harrastamaan ja opiskelemaan! Muonion kansalaisopisto toivottaa kuntalaiset tervetulleiksi harrastamaan ja opiskelemaan! Vapaan sivistystyön rakenteet ovat uusiutumassa, samalla myös ylläpitäjien valtionosuuksia tarkistetaan. Parin

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi B5. Oppimateriaalit ja verkko-oppimisympäristöt Mikko Hartikainen 7.12.2011 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2011 7.-8.12.2011 Helsinki, Helsingin Messukeskus,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 27.04.2017 klo 18:00-00:00 Paikka Aittalahden opistotalo, reksin konttuuri Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa YLÄ-SAVON MAAHANMUUTTA- JANEUVONTA KANSALAISOPISTOT PAKOLAISTYÖ YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO POHJOIS-SAVON TE-TOIMISTO PORTAANPÄÄN KRISTILLINEN

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 Käsitelty opettajainkokouksessa 24.8.2013 Hyväksytty Someron kaupungin sivistyslautakunnassa 10.9.2013 Somero-opiston kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Ikääntyneiden liikunta / Joensuun kaupungin toimintamalli. Jenni Raassina, Liikunnanohjaaja / Joensuun seudun kansalaisopisto

Ikääntyneiden liikunta / Joensuun kaupungin toimintamalli. Jenni Raassina, Liikunnanohjaaja / Joensuun seudun kansalaisopisto Ikääntyneiden liikunta / Joensuun kaupungin toimintamalli Jenni Raassina, Liikunnanohjaaja / Joensuun seudun kansalaisopisto Joensuun seudun kansalaisopisto Joensuun kaupungin organisaatio Joensuun seudun

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2014-2015 KEURUULLA LIIKUNTATOIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli, (58e)

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö kieltenopetuksen kehittämisessä

Alueellinen yhteistyö kieltenopetuksen kehittämisessä Kainuun KIELO-hanke Alueellinen yhteistyö kieltenopetuksen kehittämisessä Kainuun kuntien osallistuminen kehittämishankkeeseen näytti hyvin epätodennäköiseltä vielä kuukausi ennen hakuajan päättymistä

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTOISTO

KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTOISTO Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011,2010, 2009 Opinto- ja kulttuuritoiminta Äänekosken kansalaisopisto Päätavoite 3. jakautuu 7 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN

Lisätiedot

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit:

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit: Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Poikkeavat kurssimaksut syksyllä 2015 KIELET JA TIETOAINEET YKSIKKÖ Suomi 2 kurssit Kielet TAIDEYKSIKKÖ Opintosetelein tuetut kurssit siten, että koko kurssimaksu

Lisätiedot

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla 8.12.2014-9.1.2015 klo 9.00-11.00 ja 11.30-14.00 kirkkoherranvirastossa.

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla 8.12.2014-9.1.2015 klo 9.00-11.00 ja 11.30-14.00 kirkkoherranvirastossa. K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Ämmänsaaren seurakuntakeskuksessa Kirkkokuja 1 torstaina 4.12.2014 klo 17. Kokouksen asialuettelo on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Nro Poimurisarja joukkueet Jäsen 1 Jäsen 2 Jäsen 3 Paikkakunta sijoitus

Nro Poimurisarja joukkueet Jäsen 1 Jäsen 2 Jäsen 3 Paikkakunta sijoitus Nro Poimurisarja joukkueet Jäsen 1 Jäsen 2 Jäsen 3 Paikkakunta sijoitus 28 Ämmän Betoni Markku Kinnunen Jarmo Heikkinen Reino Kela Suomussalmi tulos 45,5 1 30 Suomussalmen kunnanvaltuustoryhmä I Keijo

Lisätiedot

Suomenkielinen työväenopisto STOJK LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej

Suomenkielinen työväenopisto STOJK LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej Suomenkielinen työväenopisto STOJK 24.1.2017 LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej 13.1.2017 Työväenopiston opetuksen tuntiresurssin jaon perusteet 2018-2020 Tuntiresurssin jaon lähtökohtana on työväenopiston

Lisätiedot

Kuntonyrkkeily ma Asema 13 nuorisotalo Kansalaisopisto / Tero Vekki. urheilutalo, Kansalaisopisto / Heidi Valjus-Lindeman

Kuntonyrkkeily ma Asema 13 nuorisotalo Kansalaisopisto / Tero Vekki. urheilutalo, Kansalaisopisto / Heidi Valjus-Lindeman KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA Saliliikunta Kuntonyrkkeily ma 17.30-18.30 Asema 13 Kansalaisopisto / Tero Vekki Vatsa-peppu-reisi jumppa ma 17.30-18.30 Joogaa kaikenikäisille, Vuokatti,

Lisätiedot

Yritys Palvelut Osoite/puhelin Hinta /h (alv 0%)

Yritys Palvelut Osoite/puhelin Hinta /h (alv 0%) Kooste palveluseteliyrittäjistä 2011 (10.8.2011) Seuraavat yrittäjät ovat rekisteröityneet Kainuun maakunta kuntayhtymän hoivapalvelua tuottaviksi palveluseteliyrittäjiksi: Kotihoitopalvelut, seutu 1 Yritys

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI KEURUU MULA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2017-2018 KEURUULLA LIIKUNTATOIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli (60 ) klo

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys 2.10.2012 KH MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015 M12 11:00:00 3 Eetu Vimpari 40145859 Kajaanin Hiihtäjät 11:00:00 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 11:00:00 5 Topias Törmäkanga 40114888 Sotkamon Jymy 11:00:00 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 KUOPION SELKÄYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2016 2 Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 Jäsenistö Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 386 henkilöä. Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä 30 henkilöä ja

Lisätiedot

Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa

Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa 15.9.2013 Puolangan Ryhti T U L O K S E T Naiset 1. KaSu 1 Kajaanin Suunnistajat 1.51.12,3 2. SoJy 3 Sotkamon Jymy 1.54.51,4 3.39,1 3. SuRa Suomussalmen Rasti

Lisätiedot

ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE

ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE Arjen pelastajat - Klubitalo Tönäri Tönäri valitsi kehittämisen kohteeksi ikäihmisten atk-kurssin Valmistelu: Pilotti 8.10. 3.12.2015 Idean esittely mahdolliselle

Lisätiedot

KUNNON KEVÄTPÄIVÄ 21.5.2013 - Liikunta yhdistää Kainuussa-

KUNNON KEVÄTPÄIVÄ 21.5.2013 - Liikunta yhdistää Kainuussa- KUNNON KEVÄTPÄIVÄ 21.5.2013 - Liikunta yhdistää Kainuussa- 1 TAUSTAA Liikuntatapahtuma ikäihmisille, kuntien liikuntaryhmissä käyvien kevätkauden päätöstapahtuma Yhdeksäs Kunnon Kevätpäivä Järjestetään

Lisätiedot

Helsingin työväenopisto. Kevään 2014 opetuksen painopisteet. Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa. 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia

Helsingin työväenopisto. Kevään 2014 opetuksen painopisteet. Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa. 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia Helsingin työväenopisto Kevään 2014 opetuksen painopisteet Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia kevään tuntimäärä 50 500 syksyn tuntimäärä 51 000 2. Työväenopiston

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv 15.10.2013 KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH)

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH) Piirinennätykset 2008 YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys 19.11.2008/KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2017 2018 1 JOHDANTO Työkausi 2017 2018 Savitaipaleen kansalaisopistossa alkaa mukavien uudistusten merkeissä. Opistomme opinto-ohjelman ja nettisivujen ulkoasu on uudistunut.

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/03.09.2012 Kokousaika 03.09.2012 klo 16.00 16.35 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2016-2017 KEURUULLA LIIKUNTATOIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli (60 ) klo

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016 Koulutus 2017 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tunnit vähenivät, mutta osallistujamäärä jatkoi kasvuaan vuonna 2016 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen

Lisätiedot

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Ajankohtaiset koulutukset, kurssit ja hakuohjeet: www.oulundiakoniaopisto.fi keho ja mieli Monien mahdollisuuksien opisto Ammattikoulutus

Lisätiedot

Kumppanuushanke Verso

Kumppanuushanke Verso Kumppanuushanke Verso Rovaniemen kaupunki Rovalan Setlementti ry Euroopan Sosiaalirahasto, Suomen valtio, Rovaniemen kaupunki, Rovalan Setlementti ry Resurssit Manner-Suomen ESR ohjelman toimintalinja

Lisätiedot

SAARISTON KANSALAISOPISTON KURSSISUUNNITELMA 2014-2015

SAARISTON KANSALAISOPISTON KURSSISUUNNITELMA 2014-2015 Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 18.6.2014 48 SAARISTON KANSALAISOPISTON KURSSISUUNNITELMA 2014-2015 Paraisten kunta-alue Musiikki sl kl yht. 110106 Timangit - seniorikuoro 22 22 44 Leena Tuomi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN PROJEKTIT JA RAHOITUSOSUUDET. Kulttuuriyrittäjyyden kansainvälinen maisteriohjelma 2008 2011 Tolonen MENOT 3 000

KUNNANHALLITUKSEN PROJEKTIT JA RAHOITUSOSUUDET. Kulttuuriyrittäjyyden kansainvälinen maisteriohjelma 2008 2011 Tolonen MENOT 3 000 1 HALLINTOPALVELUT Projektit 2011-2015 Taloussuunnitelma Päävastuualue: Hallintopalvelut Laatija ja päiväys: 10.9.2012 /HK Hankkeen Tyyppi Aloittamis- Alkaa/ Päättyy/ Vastuu- Kustan- PROJEKTI kok.kust.

Lisätiedot