SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 4/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 4/2008"

Transkriptio

1 ASIALISTA 4/2008 Ympäristölautakunta ******************************************************************************************** Kokousaika TO klo 17: Kokouspaikka PALOASEMA Käsiteltävät asiat: 30 Kuntaliitoksesta aiheutuvat kustannukset lisämääräraha 31 Automaatiovalvontajärjestelmän rakentaminen kunnan kiinteistöihin lisämääräraha 32 Ympäristökatselmuksen suorittaminen 33 Lausunto Länsi Uudenmaan jätehuollon liikelaitoskuntayhtymän perustamisesta 34 Kunnan rakennusmestarin viranhaltijan päätökset Kunnan rakennustarkastajan viranhaltijan päätökset Ilmoitusasiat 37 Koulun ilmanvaihdon rakentamissuunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen sekä rakentamispäätös 38 Kunnan lausunto poikkeamisesta, Suur Seudun Osuuskauppa SSO 39 Sammatin koulun muutostyön rakennusurakoitsijan valinta 40 Sammatin koulun muutostyön LVI urakoitsijan valinta 41 Sammatin koulun muutostyön sähköurakoitsijan valinta

2 Viranomainen Nro sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA JA PAIKKA klo 17: Paloasema SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Antero Sarakivi puheenjohtaja, 37 esittelijä Aslak Palenius varapuheenjohtaja Aila Harjuranta Sakari Lehtinen Kaija Lestelin Matti Rautiainen saapui Sirpa Sutinen POISSAOLLEET JÄSENET Risto Uittamo MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kari Uittamo Tarja Lepola Pertti Nirkko kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja rakennustarkastaja, esittelijä, sihteeri ASIAT sivut 1 17 LAILLISUUS JA PÄÄTÖS VALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kunnantalo klo 8.00 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Lehtinen ja Kaija Lestelin PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ovat samalla varustettu nimikirjaimillamme. Antero Sarakivi Tarkastusaika Kunnantalo / 2008 klo Allekirjoitukset Pertti Nirkko Sakari Lehtinen Kaija Lestelin PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Ympäristötoimisto / 2008 Virka asema Allekirjoitus Pöytäkirjanpitäjä

3 Ympäristölautakunta KUNTALIITOKSESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET LISÄMÄÄRÄRAHA Ymp.ltk. 30 Kunnanvaltuusto on osaltaan päätöksellään hyväksynyt Sammatin kunnan ja Lohjan kaupungin yhdistämisen alkaen. Kuntien johdon välisissä liitosneuvotteluissa on sovittu yhdistymiseen liittyvien valmistelutoimenpiteiden toteuttamisesta siten, että toimialojen valmistelutyöt ovat sisällöllisiltä asioilta selvitetty ja ne ovat valmiina päätöksentekoa varten kesäkuun alkuun Työ on saatava kokonaisuudessaan päätökseen viimeistään joulukuussa Ympäristötoimen toimialaan liittyvät neuvottelut on pidetty Lohjan kaupungin kaupunkisuunnitteluntoimialan yksiköiden kanssa helmimaaliskuussa Neuvotteluissa on sovittu toimitettavista selvityksistä ja materiaaleista Lohjan kaupungin eri toimintayksiköille. Ympäristötoimessa on ollut tilapäinen toimistotyöntekijä helmikuusta lähtien suorittamassa talousarvion toteuttamiseen liittyviä rekisteripäivityksiä. Henkilön työaika on mennyt helmikuun puolivälistä lähtien pääasiassa kuntaliitoksesta aiheutuvien selvitysten laadintaan ja rekisteritietojen päivitykseen liittyviä tehtäviä on jouduttu lykkäämään. Kuntaliitostyöstä aiheutuu myös toimisto ja kopiokuluja. Ympäristötoimi ei ole osannut arvioida liitoksesta aiheutuvien lisätöiden määrää ja kustannuksia oikein vuoden 2008 talousarvioon. Tällä hetkellä tiedossa olevan selvitystyön määräksi on arvioitu noin 0,25 henkilötyövuotta. Tilapäisen henkilöstön kuluihin on varattu talousarviossa ,00 euroa. Menoerä jakautuu ympäristötoimen rekisteri ja laskutusselvitystyön, lomasijaisten ja kesätyöntekijöiden aiheuttamiin kustannuksiin. Vuodelle 2008 tarvittavan lisärahoituksen määräksi arvioidaan noin 6500,00 euroa, josta toimisto ja kopiokulujen arvioidaan olevan noin 500,00 euroa. Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 6000,00 euron lisämäärärahaa ympäristötoimen tilapäisen henkilöstön menoihin ja 500,00 euron lisämäärärahaa toimistomenoihin vuoden 2008 talousarvioon kattamaan kuntaliitosselvityksistä aiheutuvia lisäkustannuksia 2. hyväksyä teknisen toimen tulosalueen käyttötalouteen 6500,00 euron lisämäärärahan ehdollisena, että kunnanvaltuusto hyväksyy kohdassa 1. olevan lisämäärärahaehdotuksen.

4 Ympäristölautakunta Aila Harjuranta poistui käsittelyn ajaksi, syynä osallisuusjääviys.

5 Ympäristölautakunta AUTOMAATIOVALVONTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN KUNNAN KIINTEISTÖIHIN LISÄMÄÄRÄRAHA Ymp.ltk. 31 Kunnan ympäristötoimen ja Lohjan kaupungin tilahallinnon kuntaliitosneuvotteluissa on tullut esille tarve liittää Sammatin keskustan alueella olevat kiinteistöt keskitettyyn kiinteistövalvontajärjestelmään Lohjan toimintamallin mukaisesti. Järjestelmän rakentaminen kohdistuu koulun, palvelukodin, vanhustentalon, päiväkodin, paloaseman, lääkäritalon ja lämpölaitoksen rakennusautomaation rakentamiseen ja yhdistämiseen tietokonepohjaiseen seuranta ja hälytysjärjestelmään. Sammatin kunnan rakennuksissa ei ole uutta päiväkotia lukuun ottamatta rakennusautomaatiojärjestelmiä valmiina. Lohjan kaupungin tilahallinto esittää järjestelmän rakentamisen aloittamista jo tämän vuoden puolella valvonnan piiriin tulevien kunnan kiinteistöjen osalta. Rakentaminen olisi järkevä toteuttaa kaukolämpöverkoston rakentamisen yhteydessä kun rakennusten lämmönsiirtojärjestelmiä muutetaan. Järjestelmien rakentamiselle ei ole kuluvan vuoden talousarviossa hyväksyttyä määrärahaa. Kuntaliitoksesta aiheutuvien kustannusten jakautumisesta Sammatin ja Lohjan kesken on sovittava kuntaliitoksen ohjaustyöryhmässä. Järjestelmien rakentamisen kustannusarvio kuuteen rakennukseen on 70000,00 euroa (alv 0 %) josta koulun ja biolämpölaitoksen järjestelmien rakentamisen osuus on 20000,00 euroa (alv 0 %). Ehdotus: Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle ,00 euron lisämäärärahaa vuoden 2008 talousarvion investointiosaan rakennusautomaatio ja valvontajärjestelmien rakentamiseksi.

6 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN Ymp.ltk. 32 Kunnanvaltuuston päättämän ympäristötoimen 2008 talousarvion sitovaksi tavoitteeksi on määrätty ympäristökatselmuksen suorittaminen. Rakennusjärjestyksen ympäristön hoitoa ja valvontaa koskevan kohdan 3.3 mukaan ympäristölautakunta suorittaa tarvittaessa ympäristön hoidon valvontaa mm. pitämällä katselmuksia päättämänään ajankohtana. Ympäristökatselmuksen toimittamisesta ei ole erikseen säädetty ympäristölautakunnan johtosäännössä, jolloin rakennusvalvontaviranomaisena asiassa toimii ympäristölautakunta. Ympäristökatselmuksessa on tarkoitus suorittaa kunnan alueella maankäyttöja rakennuslain :ssä tarkoitettu yleinen rakennusten kunnossapidon, ympäristön hoidon, rakennelmien, ulkovarastoinnin, rakennustyömaiden ja hylättyjen rakennusten siisteyttä ja kuntoa koskeva katselmus. Katselmuksen perusteella asianosaisille kunnossapitovelvollisille annetaan tarvittaessa huomautus tai kehotus ja päätetään määräaika toimenpiteiden suorittamiseen. Katselmuksen suorittamisesta kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja Ykkössanomat sekä Länsi Uusimaa lehdessä. Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää: 1. valita ympäristökatselmukseen osallistuvat lautakunnan jäsenet 2. katselmuspäivästä ja ajankohdasta Ympäristölautakunta päättää ympäristökatselmuksen suorittamisesta seuraavasti: 1. Ympäristölautakunnan kaikki jäsenet osallistuvat ympäristökatselmukseen 2. Ympäristökatselmus toimitetaan Sammatin kunnan uimarannoilla, pääsisääntuloteillä ja urheilukentällä torstaina , alkaen klo kunnantalolta.

7 Ympäristölautakunta LAUSUNTO LÄNSI UUDENMAAN JÄTEHUOLLON LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSTAMISESTA Ymp.ltk. 33 Sammatin kunta on siirtynyt kunnanvaltuuston päätöksellä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen erillisen sopimuksen mukaisesti. Päätös ei ole koskenut sako ja umpikaivolietteen kuljettamista. Sammatin kunnassa siirryttiin Rosk n Roll Oy:n hoitamaan jätteenkuljetukseen Toimintansa vuonna 2006 aloittanut kuntien yhteinen Länsi Uudenmaan jätelautakunta vastaa alueensa jätehuollon toimivuudesta. Länsi Uudenmaan jätelautakunta ja Rosk n Roll Oy pyytävät kunnan lausuntoa suunnitelmasta perustaa Länsi Uudenmaan jätehuollon liikelaitoskuntayhtymä. Vuonna 2007 voimaan tullut kuntalain muutos mahdollistaa liikelaitoskuntayhtymien perustamisen. Lausunnot on pyydetty antamaan mennessä. Liikelaitoskuntayhtymämallissa yhtymälle siirtyisivät nykyisin Rosk`n Roll Oy:n hoitamat jätehuollon tehtävät ja Länsi Uudenmaan jätelautakunta lakkautettaisiin. Esitetyllä toimintamallilla selkeytettäisiin ja yksinkertaistettaisiin nykyistä jätehuolto organisaatiota. Liite 1a: Taustamuistio Liite 1b: Perussopimusluonnos Liite 1c: Yhteistyösopimusluonnos Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle esitettyyn liikelaitoskuntayhtymämalliin siirtymistä alkaen ja sopimusluonnoksen hyväksymistä.

8 Ympäristölautakunta KUNNAN RAKENNUSMESTARIN VIRANHALTIJAN PÄÄTÖKSET Ymp.ltk 34 Kunnan rakennusmestarin viranhaltijapäätöksiä koskevat päätöspöytäkirjat ajalta ovat kokouksessa nähtävillä. Liite 2: Päätösluettelo kunnan rkm, vs. Ehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen edellä mainitut viranhaltijapäätökset ja päättää olla käyttämättä otto oikeuttaan.

9 Ympäristölautakunta KUNNAN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRANHALTIJAN PÄÄTÖKSET Ymp.ltk 35 Kunnan rakennustarkastajan päätösluettelot 5 6/2008 on kokouksessa nähtävillä. Ehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen edellä mainitut viranhaltijapäätökset. Tarja Lepola poistui käsittelyn ajaksi, syynä osallisuusjääviys.

10 Ympäristölautakunta ILMOITUSASIAT Ymp.ltk 36 Merkitään lautakunnalle tiedoksi: Uudenmaan ympäristökeskus: Uudenmaan Ympäristökeskuksen valvonnan vuosiyhteenveto 2007 Länsi Uudenmaan Vesi ja ympäristö Ry: Sammatin jätevedenpuhdistamo, kertaraportti Länsi Uudenmaan Vesi ja ympäristö Ry: Lönnrot opisto, kertaraportti Länsi Uudenmaan Vesi ja ympäristö Ry: Jätevedenpuhdistamon purkuvesitarkkailu, Purovedet ja Enäjärvi; talven näytteenotto Länsi Uudenmaan jätelautakunta: Pöytäkirjan ote , jätetaksan hyväksyminen Länsi Uudenmaan jätelautakunta: Pöytäkirjan ote , jätehuollon hallintomalliselvitys Länsi Uudellamaalla Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

11 Ympäristölautakunta KOULUN ILMANVAIHDON RAKENTAMISSUUNNITELMIEN JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN SEKÄ RAKENTAMISPÄÄTÖS Ymp.ltk. 37 Vuoden 2008 talousarviossa on varattu ,00 euron (alv 0 %) määräraha koulun ilmanvaihdon rakentamiseen. Ympäristölautakunta on päätöksellään myöntänyt rakennusluvan koulun ilmanvaihdon muutostyölle. Rakennuslupa on lainvoimainen. Koulun ilmanvaihtotöihin liittyvät rakentamissuunnitelmat ovat valmistuneet ja ympäristötoimisto on pyytänyt urakkatarjoukset hankkeen rakennus, lvi ja sähkötöiden suorittamisesta. Tarjoukset tulee toimittaa mennessä ympäristötoimistoon. Ehdotus urakoitsijavalinnoista tuodaan erikseen ympäristölautakunnan päätettäväksi. Vs. rakennusmestari Pertti Nirkko selostaa suunnitelmia kokouksessa. Koulun ilmanvaihdon rakentaminen tulisi aikataulullisista syistä saada käyntiin välittömästi koulutyön päättyessä. Rakennustyö tulee saada pääosin valmiiksi ennen koulutyön alkua elokuussa. Liite 3: koulun ilmanvaihtotöiden kustannusarvio Ymp. ltk:n pj:n Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää 1. hyväksyä koulun ilmanvaihdon rakentamissuunnitelmat ja kustannusarvion 2. tehdä hankkeen rakentamispäätöksen 3. nimetä edustajan koulun rakennustöiden työmaakokouksiin Ympäristölautakunnan edustajaksi rakennustöiden työmaakokouksiin valittiin Antero Sarakivi.

12 Ympäristölautakunta SAMMATIN KOULUN MUUTOSTYÖN RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA Ymp.ltk 39 Ympäristötoimisto on pyytänyt urakkatarjoukset Sammatin koulun muutostyön rakennusteknisten töiden suorittamisesta. Hankinnasta on ilmoitettu julkisten hankintojen sivustolla Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle (3) urakoitsijalle. Tarjoukset tuli antaa klo mennessä. Rakennusteknisistä töistä ei tullut määräaikaan mennessä yhtään tarjousta. Rakennustyöt tulisi saada aikataulullisesti alkamaan viimeistään koulutyön päättyessä kesäkuussa. Uuden tarjouspyyntökierroksen suorittaminen vie nopeimmillaan noin kolme viikkoa. Lisäksi ei voida olla varmoja saadaanko uusia urakkatarjouksia. Rakennushankkeen tulee olla pääosin valmiina ja käyttöönotettavissa koulun syyslukukauden alkaessa elokuun alussa Tästä syystä johtuen ympäristötoimisto on pyytänyt Rakennustyö Veljekset Nieminen Oy:ltä tarjousta koulun muutostyön rakennusteknisten töiden suorittamisesta laskutyönä siten, että yritys vastaisi myös rakentamiseen liittyvistä hankinnoista. Rakennustyö Veljekset Nieminen Oy on antanut seuraavan laskutyötarjouksen rakennusteknisten töiden suorittamisesta: Tuntiveloitus alv 0 % / tunti rakennusmies 32,00 maalari 32,00 ammattimies 38,52 työnjohtaja 38,52 Muut korvaukset yleiskulut 12 % Urakoitsijan maksettavaksi sovitut tarvehankinnat, vuokrat, kaatopaikkalaskut ja muut välittömät työsuorituksesta johtuvat maksut korvataan laskun mukaan. Korvaus urakoitsijan omien työkalujen käytöstä sisältyy laskutyöpalkkioon. Vuoden 2008 talousarviossa on varattu ,00 euron (alv 0 %) määräraha koulun ilmanvaihdon muutostyölle. Liite 6: Rakennustyö Veljekset Nieminen Oy:n laskutyötarjous Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää 1. valita Sammatin koulun muutostyön rakennusteknisten töiden suorittajaksi Rakennustyö Veljekset Nieminen Oy:n liitteenä olevan laskutyötarjouksen mukaisin tuntiveloitushinnoin.

13 Ympäristölautakunta oikeuttaa ympäristötoimen käymään yrittäjän kanssa tarkentavat neuvottelut ja toteuttamaan hankkeen. 3. oikeuttaa ympäristötoimen valitsemaan hankkeelle työnjohtajan ja rakennustyön valvojan. Rakennustyön suorittaminen laskutyönä ilman laajempaa kilpailua on aikataulusyistä ja hankkeen vähäisyydestä johtuen kunnan kokonaisedun mukainen. Rakennustyö Veljekset Nieminen Oy on suorittanut aikaisemmin rakennustoimenpiteitä koulussa ja tuntee kohteen sekä on toiminut aikaisemmin urakoitsijana kunnan rakennuttamissa hankkeissa. Rakennusteknisten töiden työkustannukset eivät ylitä kansallista kynnysarvoa.

14 Ympäristölautakunta SAMMATIN KOULUN MUUTOSTYÖN LVI URAKOITSIJAN VALINTA Ymp.ltk 40 Ympäristötoimisto on pyytänyt urakkatarjoukset Sammatin koulun lvi töiden suorittamisesta. Hankinnasta on ilmoitettu julkisten hankintojen sivustolla Tarjouspyyntö lähetettiin kuudelle (6) urakoitsijalle. Tarjoukset tuli antaa klo mennessä. Esittelijä ja toimistosihteeri avasivat tarjoukset suljetussa tilaisuudessa. Tarjouksen antoivat Ilmastointi C. Johnsson Oy, Air Tikki Oy, Skanska talotekniikka Oy ja Uudenmaan ilmastointitekniikka Oy. Tarjouksen antaneet yritykset ovat resursseiltaan toimintakykyisiä ja kokeneita lviurakoitsijoita. Hinnaltaan halvimman urakkatarjouksen antoi Air Tikki Oy. Vuoden 2008 talousarviossa on varattu ,00 euron (alv 0 %) määräraha koulun ilmanvaihdon muutostyölle. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Liite 4: Muistio Sammatin koulun muutostyön lvi urakan tarjousten avaamistilaisuudesta Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää: 1. valita Sammatin koulun muutostyön lvi urakoitsijaksi halvimman tarjouksen, ,00 euroa (alv 0 %), ,00 euroa (alv 22 %), tehneen Air Tikki Oy:n. 2. oikeuttaa ympäristötoimen käymään urakoitsijan kanssa tarkentavat neuvottelut ja hyväksymään mahdolliset lisätyökustannukset edellyttäen, että hankkeelle varattua kokonaismäärärahaa ei ylitetä sekä toteuttamaan hankkeen.

15 Ympäristölautakunta SAMMATIN KOULUN MUUTOSTYÖN SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA Ymp.ltk 41 Ympäristötoimisto on pyytänyt urakkatarjoukset Sammatin koulun sähkötöiden suorittamisesta. Hankinnasta on ilmoitettu julkisten hankintojen sivustolla Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle (3) urakoitsijalle. Tarjoukset tuli antaa klo mennessä. Esittelijä ja toimistosihteeri avasivat tarjoukset suljetussa tilaisuudessa. Tarjouksen antoivat Sähköurakointi Arto Heikkilä Ky ja Tekmanni Service Oy. Tarjouksen antaneet yritykset ovat resursseiltaan toimintakykyisiä ja kokeneita sähköurakoitsijoita. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Sähköurakointi Arto Heikkilä Ky. Sähkötyö Arto Heikkilä Ky:n tarjous on urakkahinnaltaan ja yksikköhinnoiltaan edullisempi kuin Tekmanni Service Oy:n tarjous. Vuoden 2008 talousarviossa on varattu ,00 euron (alv 0 %) määräraha koulun ilmanvaihdon muutostyölle. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Liite 5: Muistio Sammatin koulun sähköurakan tarjousten avaamistilaisuudesta Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää 1. valita Sammatin koulun muutostyön sähköurakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen, ,00 euroa (alv 0 %), ,00 euroa (alv 22 %) tehneen Sähkötyö Arto Heikkilän. 2. oikeuttaa ympäristötoimen käymään urakoitsijan kanssa tarkentavat neuvottelut ja hyväksymään mahdolliset lisätyökustannukset edellyttäen, että hankkeelle varattua kokonaismäärärahaa ei ylitetä sekä toteuttamaan hankkeen.

16 Sammatin kunta Ympäristölautakunta LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 11 Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Rakennuspaikka Suur-Seudun Osuuskauppa SSO Laurinkatu LOHJA Kunta Sammatti Kortteli 15 Tontti 1 Kaupunginosa / kylä Sammatti RN:o 1:31 Rakennuspaikan osoite Lönnrotintie SAMMATTI Pinta-ala 6810,00 m² Rakennustoimenpide Päivittäistavaramyymälän rakentaminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja ohjeellista tonttijakoa. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Selostus poikkeamisesta Käyttötarkoitus Muut myymälärakennukset Kerrosala m² Kerrosluku As. lkm 1 200, POIKKEAMISEN EDELLYTYKSET ( MRL 172 ) Poikkeaminen ei saa: 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hakemuksen perustelut HAKIJA: Tontilla on vireillä asemakaavamuutos. Tontinkäyttösuunnitelma tämän hakemuksen liitteenä on kaavaluonnoksen mukainen. ESITTELIJÄ: Sammatin kuntakeskustassa olevalle rakennuspaikalle ( ja -431) haetaan poikkeusta saada rakentaa päivittäistavaramyymälä vastoin osittain asemakaavan mukaista käyttötarkoitusta ja ylittää asemakaavan tonttikohtaista rakennusoikeutta sekä sijoittua osittain rakennusalan ulkopuolelle( MRL 58 1 momentti ). Myymälärakennus sijoittuu osittain asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle (AL) ja osittain asuinrivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueelle (AR). Poikkeamishakemuksen tontinkäyttösuunnitelman mukaan rakennettava uusi kerrosala jakautuu rakennuspaikalla seuraavasti: -kaavatontin 15/3 alueella (1:431) toteutuva kerrosala on n.750 m² -kaavatontin 15/1 alueella (1:31) toteutuva kerrosala on n.450 m² AR-korttelissa on tonttitehokkuus 0,25, jolloin rakennuspaikan osan pinta-alan perusteella laskettava rakennusoikeus on 500 m² (1996x0,25). Rakennuspaikan eteläosalla rakennusoikeus ylittyy vähäistä enemmän eli n. 250 m².

17 Sammatin kunta Ympäristölautakunta LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 12 AL-korttelissa on tonttitehokkuus 0,30 jolloin rakennuspaikan osan pinta-alan perusteella laskettava rakennusoikeus on 1529 m² (5095x0,30). Rakennuspaikan pohjoisosalla rakennusoikeutta ei ylitetä kun vanha myymälärakennus puretaan rakennustyön yhteydessä. Sammatin kunnassa on vireillä hankkeen toteutukseen tähtäävä asemakaavamuutos. Hanke on asemakaavaluonnoksen mukainen. Sammatin kunta on suorittanut kirjeitse naapureiden kuulemisen. Naapureilla ei ollut huomauttamista poikkeamista. Laajempi kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta hankkeen vähäisten ympäristövaikutusten vuoksi. Sammatin kunnan keskustan tuntumassa on asemakaavoitettuna runsaasti asuinkäyttöön tarkoitettuja kortteleita. Alue on sijoittuu maakuntakaavassa keskustatoiminnoille varatulle alueelle. Asemakaavassa esitetty tonttijako on ohjeellinen. Rakennuspaikalla ei ole voimassa rakennuskieltoa. Liitteet - asemakaavaluonnos 1 kpl - tontinkäyttösuunnitelma 1 kpl - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 5 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 3 kpl - Selvitys kuulemisesta 1 kpl - Ote asemakaavasta 1 kpl - Virallinen karttaote 3 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Jansson Thorbjörn ja Eila, Käpylä RN:o 1:50, ei huomautettavaa Kunttu Väinö oik. om., Metsälä RN:o 1:245, ei huomautettavaa Rakennustyö Veljekset Nieminen Oy/perust.yht., Puistola RN:o 1:246, ei huomautettavaa Heino Kaarlo oik.om., Kallela RN:o 1:353, ei huomautettavaa Länsi-Uudenmaan Osuuspankki, Tuulensuu ma RN:o 1:19, ei huomautettavaa Op Taloasennus Ky/perust. yht., Tuulensuu RN:o 1:19, ei huomautettavaa PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennustarkastaja Lausuntonaan Uudenmaan ympäristökeskukselle ympäristölautakunta esittää seuraavaa: Lautakunta puoltaa anottua poikkeamishakemusta ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan päivättyä Liikekeskuksen asemakaavaluonnosta ja, että nykyinen päivittäistavaramyymälärakennus puretaan rakentamisen yhteydessä. Poikkeamiselle on olemassa erityisiä syitä. Rakentaminen on alueen päivittäistavaramyymälätoiminnan varmistamiseksi välttämätöntä. Rakentamisen sijoittaminen mahdollistaa myymälätoiminnan jatkumisen rakennustyön aikana ja asemakaavaluonnoksessa suojeltavaksi osoitetun vanhan varastorakennuksen säilyttämisen. Lisäksi ratkaisu mahdollistaa kauppa-aukion ja viereisen torialueen muodostaman avoimen kylämaiseman säilymisen. Poikkeaminen on rakennuspaikan käytön kannalta tarkoituksenmukaista. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. MRL 171 ja MRL 172

18 Sammatin kunta Ympäristölautakunta LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 13 PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin.

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 6/2008

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 6/2008 ASIALISTA 6/2008 Ympäristölautakunta ******************************************************************************************** Kokousaika TO 26.6.2008 klo 17:30 18.35 Kokouspaikka PALOASEMA Käsiteltävät

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 Tekninen lautakunta Nro 3/ 2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00-18.39 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 27.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.3.2014 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 26.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.6.2014 klo 16.00 18.00 Pyhäniemi Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 02.08.2011 kello 17.00 18.37 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 4.12.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 4.12.2014 klo 16.30 17.10 Kunnanviraston kokoushuone Irja Keskinen Toni Aho Ossi Annala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Torstai 16.12. 2010 klo 11.00 12.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Torstai 16.12. 2010 klo 11.00 12.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 17/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 16.12. 2010 klo 11.00 12.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 9.8.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 9.8.2012 klo 16.30 18.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 Kokousaika 29.06.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 20.5.2009 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.5.2009 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 ******************************************************************************************** Kokousaika To 21.2.2008 klo 17:30 18.05 Kokouspaikka PALOASEMA Käsiteltävät

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 Tekninen lautakunta Nro 8/2012 KOKOUSAIKA Torstaina 1.11.2012 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 27.3.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.3.2013 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 29.12.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Keskiviikko 9.2.2011 klo 9.00 14.15

Keskiviikko 9.2.2011 klo 9.00 14.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.2.2011 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119 Kokousaika 14.12.2011 klo 13.00-13.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro klo 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 22.3.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 22.3.2017 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/ 9/2012 82 Kokousaika Maanantai 16.07.2012 klo 15.00 16.10 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.12.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 13.12.2017 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona klo

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona klo MULTIAN KUNTA 4/2017 PÖYTÄKIRJA n kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona 20.12.2017 klo 13.00 13.45 ASIAT 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 32

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Ympäristölautakunta Sivut 47-50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Ympäristölautakunta Sivut 47-50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Ympäristölautakunta Sivut 47-50 KOKOUSAIKA Torstai 16.6.2011. klo 16.00-16.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00 18.25

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00 18.25 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00 18.25 Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ESITYSLISTA 5/2008

SAMMATIN KUNTA ESITYSLISTA 5/2008 ESITYSLISTA 5/2008 Ympäristölautakunta ******************************************************************************************** Kokousaika TO 22.5.2008 klo 18:00 Kokouspaikka PALOASEMA Käsiteltävät

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.6.2017 klo 16.00 16.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 45

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 45 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 45 Tekninen lautakunta Nro 5/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19.6.2013 klo 17 18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9 Tekninen lautakunta Nro 2/2015 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 1.4.2015 klo 17-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 25.5.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 25.5.2010 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

klo ja Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

klo ja Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 2017 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 10.4.2017 klo 9.00

Lisätiedot

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin Vastaukset: torstai kello mennessä.

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin Vastaukset: torstai kello mennessä. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 16/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 9.9.2016 Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin 9.9.2016 Vastaukset: torstai 15.9.2016 kello 13.00 mennessä

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 22.12.2011 kello 17.00 19.23 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 4 18.05.2017 42 Kokousaika Torstai 18.05.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa pj vpj

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9. Tekninen lautakunta 2.11.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9. Tekninen lautakunta 2.11.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 2.11.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 2.11.2011 klo 16.30 18.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.12.2009 klo 19.15 19.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kohtala Paavo Heinilä Päivi

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 8/2011 Rakennuslautakunta sivu 103. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 8/2011 Rakennuslautakunta sivu 103. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 8/2011 Rakennuslautakunta sivu 103 Kokousaika 26.10.2011 klo 17.00-17.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2010 Tekninen lautakunta sivu 107 Kokousaika 8.7.2010 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00. Kh:n pj. Mehto Antti Kh:n edustaja Pentti Kytölä

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00. Kh:n pj. Mehto Antti Kh:n edustaja Pentti Kytölä KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00 Konneveden kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 5.2.2015 klo 17-18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Maanantai klo 9: Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai klo 9: Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 7.11.2016

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja Kokouskutsu / Esityslista Nro 1/2018 1 (9) KOKOUSAIKA Klo 9.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 Tekninen lautakunta Nro 4/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 14.8.2014 klo 17-17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot