Tulevaisuuden luova hyvinvointikeskus - kulttuuri ja luova toiminta osaksi vanhusten palvelutalojen toimintamalleja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden luova hyvinvointikeskus - kulttuuri ja luova toiminta osaksi vanhusten palvelutalojen toimintamalleja"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden luova hyvinvointikeskus - kulttuuri ja luova toiminta osaksi vanhusten palvelutalojen toimintamalleja Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Kristiina Soini-Salomaa Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

2 Esiselvitys Art & Science Lab Kohtaamisia tutkimuksen, taiteen ja liiketoiminnan rajapinnoilla tieteen ja taiteen paradigmojen yhdistäminen esteettisen ja analyyttisen ajattelun vuorovaikutus monitieteisyys co-creation yhdessä tuottaminen, yhteisöllinen tiedonmuodostus Edwards 2008, 2010

3 Art & Science Lab työskentelymalli TUTKIJAT Kehittäjät, kouluttajat HYVINVOINTIALA Yritykset, yhteisöt, toimijat TUTKIJAT Kehittäjät, YHDESSÄ kouluttajat KEHITTÄMINEN KULTTUURI TOIMIJAT Taiteilijat, muotoilijat, tuottajat ASIAKKAAT Palveluiden loppukäyttäjät

4 Tavoitteet selvittää päijäthämäläisen kulttuurisen innovaatioverkoston tarpeet ja toimintaedellytykset testata Art & Science Lab työpajatyöskentelyä kulttuuriin ja luovaan toimintaan perustuvien hyvinvointipalveluiden ideointityökaluna löytää myös uusia innovatiivisia ratkaisuja luovien alojen ja kulttuurialan ammatillisen osaamisen, työurien ja toimintatapojen kehittämiseksi

5 Kohderyhmät luovien alojen ja kulttuurin toimijat Kanta- ja Päijät- Hämeessä luovien alojen yrittäjät, muotoilijat, kulttuuripalveluiden tuottajat, taiteilijat hyvinvointipalveluiden tuottajat ja matkailupalveluiden tuottajat

6 Toimenpiteet & tulokset Haastattelut (N=8) kulttuurin, luovien alojen ja innovaatiotutkimuksen asiantuntijat haastatteluiden orientaationa käytettiin Art & Science Lab -toimintamallin menetelmäkuvausta ja visuaalista mallia Haastattelut tuottivat näkemyksiä eri näkökulmista: Näkökulmia luovien alojen, kulttuurin ja taiteen roolista innovaatiotyöskentelyssä Näkökulmia tutkimuksen roolista innovaatiotyöskentelyssä Näkökulmia toimialat ylittävään innovaatiotyöskentelyyn

7 Toimenpiteet & tulokset Kutsuseminaari kohderyhmänä luovien alojen ja kulttuurialan toimijat (N=37). seminaarissa esiteltiin Art & Science Lab esiselvityshanketta sekä avattiin hankkeeseen liittyviä teemoja eri näkökulmista Art & Science Lab hanke osana Yhteisöjen luova kehittäminen ja monikulttuurisuus kehittämisohjelmaa Art & Science Lab tiedettä, taidetta vai molempia? Tiedettä ja innovaatioita käytäntölähtöisesti Muotoilija ja taiteilija tiedon ja innovaatioiden tuottajana Kulttuurituottaja taiteen ja talouden risteyskohdassa Paneelikeskustelu: Miten luodaan yhdessä luovien alojen ja kulttuurialan ammattilaisten tulevaisuutta?

8 Kutsuseminaari

9 Kutsuseminaari

10 Toimenpiteet & tulokset Työpajat ja (N=14/N=9) pohdittiin hyvinvointikokemusten olemusta ideoitiin yhdessä hyvinvointipalveluihin liittyviä uusia innovaatioita kartoitettiin kulttuuri- ja hyvinvointialan toimijoiden ammatillisen osaamisen kehittämistarpeita

11 ASL työpaja I comalski taiteilijat, hyvinvointialan toimijat ja tutkijat

12 ASL työpaja I comalski taiteilijat, hyvinvointialan toimijat ja tutkijat

13 Toimenpiteet & tulokset Työpajat 1. Mitä tuotteita ja palveluita tulevaisuuden hyvinvointikeskus tarjoaa? 2. Kenelle luovia hyvinvointipalveluita tarjotaan? 3. Kuka tuottaa ja toteuttaa luovia hyvinvointipalveluita? 4. Miten palvelut rahoitetaan? 5. Miten laadunvalvonta organisoidaan? 6. Mitä osaamista minulla on tarjota osaksi luovia hyvinvointipalveluita? 7. Mitä uusia ammatillisia osaamistarpeita liittyy luoviin hyvinvointipalveluihin?

14 ASL työpaja II comalski taiteilijat, hyvinvointialan toimijat ja tutkijat

15 ASL työpaja II comalski taiteilijat, hyvinvointialan toimijat ja tutkijat

16 Hennalan Onnela luova hyvinvointikeskus 2025

17 Hennalan Onnela luova hyvinvointikeskus 2025 Lahden Hennalan varuskunta-alueelle rakennettiin monen sukupolven aktiivinen asuinalue Sen ytimessä toimii Luovan hyvinvoinnin keskus Onnela. Aloitan työpäiväni syyskuisena aamuna 2025 hyvinvointikeskus Onnelassa. Silmäilen päivän työ-suunnitelmaani, ja sehän sisältää tänään uuden kevätohjelmamme esittelyä hyvinvointikeskuksen asukkaille. Asiakkainamme on Hennalan alueen asukkaita ja työntekijöitä. Myös alueen ulkopuolelta käy paljon asiakkaita. Osa palveluistamme on kohdennettu eri-ikäisille ihmisille. Nyt yhdistämme jooga ja sen tuomaa harmoniaa eri taidelajeihin. PranaBeats kehitettiin Suomessa jo vuonna Se yhdistää joogan asanoita erilaisten musiikkien rytmiin ja tanssilajien liike-kieleen. Olemme kehittäneet siitä omia versioita kullekin kohderyhmälle. samalla tavalla olemme yhdistäneet joogan energiaa kuvataiteen tekemiseen ja intuitiiviseen sävellykseen. Olen Onnelan hyvinvointikulttuurituottaja. Olen koonnut Onnelan ohjaajiksi alan ammattilaisia laajasta hyvinvointikulttuuriverkostostani ympäri maailmaa. Suomessa hyvinvointia ja kulttuuria yhdistetään innovatiivisesti kansalaisten hyväksi. Innovatiivinen ja ennakkoluuloton asenne on tuonut maalle johtavan asiantuntija-aseman alalla. Valtio tukee alan hankkeita ja liiketoiminta kukoistaa. Osaamista viedään myös ulkomaille. Toimin unelma-ammatissani, koska saan toteuttaa työssäni sekä omaa osaamistani, omia arvojani että tuottaa muille tasapainottavia, energisoivia hyvinvointihetkiä. Työn etuihin kuuluu se, että saan itse testata kaikki esiteltävät lajit ja osallistua niihin maksutta. Koska Onnelan tarjonta on niin runsas, en oikein tahdo ehtiä tekemään omia hommiani, mutta se ei haittaa koska olen jo osa-aikaeläkkeellä ja teen leppoisaa kahden päivän työviikkoa. Muun ajan harrastan työntekoa jaksuni mukaan. Työetuihin kuuluu myös Italiassa Amalfin rannikolla sekä Intiassa Keralassa sijaitsevien Onnelan sisarkeskusten hyvinvointikulttuuritarjonnan kehittäminen.

18 Tulokset ja kehittämisehdotukset 1. ASL innovaatiomenetelmän jatkokehittäminen luovan hyvinvoinnin kehitystarpeisiin moniammatillisen ja monitieteisen yhteiskehittämisen edut ja haasteet luoviin, toiminnallisiin ja taiteellisiin työskentelymenetelmiin liittyvät edut ja haasteet tulevaisuusajattelu ja tulevaisuustyöskentely

19 Tulokset ja kehittämisehdotukset 2. Luoviin hyvinvointipalveluihin liittyvä tuotekehitys ja palvelumuotoilu luoviin hyvinvointipalveluihin liittyvät tarpeet ja asiakasymmärrys käyttäjälähtöisen tiedon hankinta ja menetelmät erilaiset käyttäjät ja asiakkuudet toiminnan ja palvelujen konseptointi, mallintaminen, tuotteistaminen Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

20 Tulokset ja kehittämisehdotukset 3. Luoviin hyvinvointipalveluihin liittyvä ammatillinen osaaminen luovien alojen, taiteen ja kulttuurialan ammatillinen osaaminen toimialat ylittävissä kehitysprosesseissa hyvinvointi-, terveys- ja sosiaalialan ammatillinen osaaminen toimialat ylittävissä kehitysprosesseissa tuotteistaminen ja liiketoimintaosaaminen Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

21 Toimenpideohjelma I VAIHE ASL innovaatiotyöskentelymenetelmän jatkokehittäminen II VAIHE Luoviin hyvinvointipalveluihin liittyvä tuotekehitys ja palvelumuotoilu III VAIHE Luoviin hyvinvointipalveluihin liittyvä ammatillinen osaaminen

22 Luova hyvinvointi tutkimus- ja kehittämistoiminnan eteneminen mukaillen iteratiivista suunnitteluprosessia (Miettinen 2011)

23 I VAIHE ASL innovaatiomenetelmän jatkokehittäminen luovan hyvinvoinnin kehitystarpeisiin Tulevaisuuden luova hyvinvointikeskus - kulttuuri ja luova toiminta ikäihmisten elinvoimaisuuden edistäjänä Kehittämistavoitteet: 1) Mihin tarpeisiin luova toiminta, kulttuuri ja terveysliikunta voivat vastata ikä-ihmisten palvelutaloissa? 2) Miten yhteisön elinvoimaisuutta ja hyvinvointia voidaan edistää luovan toiminnan, kulttuurin, ja terveysliikunnan avulla? 3) Millaisia haasteita ja edellytyksiä liittyy luovaan toimintaan, kulttuuriin ja terveysliikuntaan palvelutaloissa? 4) Miten ASL työpajatyöskentely soveltuu uuden moniammatillisen ja käyttäjälähtöisen tiedon tuottamisessa ja mitkä luovat ja toiminnalliset menetelmät toimivat ASL työpajatyöskentelyssä parhaiten?

24 Interventiokohde: Lahden vanhusten asuntosäätiön uusi palvelutalo Onnelanpolku asuntoa ja palvelutiloja

25 Toimenpiteet Toimenpiteet Aikataulu Työskentelyn suunnittelu ja interventiokohteen alkukartoitus (haastattelut) tammikuu maaliskuu 2014 Pilottiryhmän kokoaminen, intervention suunnittelu ja käytännön järjestelyt maaliskuu toukokuu 2014 Työpajatyöskentely I elokuu 2014 Työpajatyöskentely II syyskuu 2014 Työpajatyöskentely III lokakuu 2014 Tulosten ja tutkimusaineiston analysointi (videoaineisto, haastattelut ja päiväkirja, marraskuu joulukuu 2014 työpajat) Työpajatyöskentely IV - tulosten reflektointi yhdessä pilottiryhmän kanssa tammikuu 2015 Tulosten yhteenveto, jatkotoimenpiteet ja raportointi helmikuu - maaliskuu 2015

26 Hankkeen yhteistyökumppanit Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Lahden kaupunki / Vanhusten palvelut ja kuntoutus Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy / Hyvinvointiklusteri ja SportHealthFeeling -hanke / KV-Liike osahanke PalveluSantra palvelunvälityskeskus Lahden vanhusten asuntosäätiö Luovat ry Co-design Coaching -hanke

27 II VAIHE Luoviin hyvinvointipalveluihin liittyvä tuotekehitys ja palvelumuotoilu Kehittämistavoitteet 1) Miten ASL työpajatyöskentely soveltuu moniammatillisen ja käyttäjälähtöisen tiedon tuottamisessa erilaisissa palveluita tuottavissa yksiköissä, yrityksissä ja verkostoissa? 2) Mitä ja millaisia ovat luovaan hyvinvointiin liittyvät tuotteet ja palvelut? 3) Ketkä ja mitkä tahot ovat tuotteistettujen luovien hyvinvointipalveluiden asiakkaita? Toimenpiteet Luova hyvinvointi palvelumuotoilutyöpajat

28 III VAIHE Luoviin hyvinvointipalveluihin liittyvä ammatillinen osaaminen Kehittämistavoitteet: 1) Millaista uutta osaamista luovien alojen ja kulttuurialan toimijat tarvitsevat toteuttaakseen luovaa hyvinvointia? 2) Millaista uutta osaamista hyvinvointi- ja sosiaalialan toimijat tarvitsevat toteuttaakseen luovaa hyvinvointia? 3) Miten moniammatillista luovaan hyvinvointiin liittyvää osaamista vahvistetaan parhaiten? Toimenpiteet Luova hyvinvointi mentorointiohjelma

29 Lisätiedot Kristiina Soini-Salomaa Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Puh Soini-Salomaa, Kristiina. (2013). Art & Science Lab kulttuurisia innovaatioavauksia tieteen ja taiteen rajapinnoilla. Teoksessa I. Väänänen, V. Harmaakorpi & A. Raappana (toim.), Teorioita ja käytäntöjä korkeakoulujen aluekehitystoiminnasta (s ). Lahden ammattikorkeakoulu. Sarja C, osa 127. Vantaa: Hansaprint Oy.

1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho)

1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho) Luonnos 28.1.2015 2 1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho) Varsinais-Suomen kulttuuristrategia 2015-2025 2015 ISBN 978-952-320-002-9 Varsinais-Suomen liitto PL 273

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Teemahankkeet HYVINVOINTI (ml.hoiva, asuminen sekä kulttuuri ja liikunta) Päivitetty: 15.7.2013 2 (10) A30537

Lisätiedot

Esiselvitysprojekti Kuvataide- ja musiikkiala hyvinvointipalveluiden tuottajina

Esiselvitysprojekti Kuvataide- ja musiikkiala hyvinvointipalveluiden tuottajina Esiselvitysprojekti Kuvataide- ja musiikkiala hyvinvointipalveluiden tuottajina Loppuraportti 29.8.2011 Projektiryhmä: Petra Havu, Suomen Taiteilijaseura ry Riikka Talvitie, Suomen Säveltäjät ry Päivi

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA 2015 HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA HYVINVOINTIA LIIKKEELLÄ! HANKKEEN LOPPURAPORTTI HEIDI FREUNDLICH LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU OY SOSIAALI- JA TERVEYSALA SISÄLLYS Johdanto... 3 Tunnista tarve...

Lisätiedot

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Innovatiivisuuden edistäminen ja innovaatioiden hyödyntäminen ovat Suomen menestyksen ja kilpailukyvyn, yhteiskunnan uudistumisen sekä

Lisätiedot

Edistys syntyy teoista ESR-ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeiden (2009) tuloksia

Edistys syntyy teoista ESR-ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeiden (2009) tuloksia Edistys syntyy teoista ESR-ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeiden (2009) tuloksia Edistys syntyy konkreettisista teoista Vuonna 2009 toteutettiin vielä ESR ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeita.

Lisätiedot

KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa

KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa 1 Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 11 ja 12, 2012 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU tekijät

Lisätiedot

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja luova ala 2010 Esiselvitysraportti Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehityshanke Sonja Munter-Mäkeläinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli

Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli 1 (Vas.) Lehtori ja kuvataiteilija Maria Huhmarniemi luennoimassa Magenta-hankkeen avajaisseminaarissa Rovaniemi Design Weekillä helmikuussa 2012. Avajaisseminaarin

Lisätiedot

SATAKUNNAN KULTTUURISTRATEGIA 2020 (luonnos 12.6.2015)

SATAKUNNAN KULTTUURISTRATEGIA 2020 (luonnos 12.6.2015) SATAKUNNAN KULTTUURISTRATEGIA 2020 (luonnos 12.6.2015) 1. Kulttuuristrategian lähtökohdat 1 1.1 Strategian valmisteluprosessi 1 1.2 Kulttuuristrategian rajaukset 2 2. Visio 2020 2 3. Painopisteet ja toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 1 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 Tunnusluvut 2011 lyhyesti Vuosibudjetti 12 M Päätoimista henkilökuntaa 179 Maisteri- ja

Lisätiedot

SPORTHEALTHFEELING -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014. Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto

SPORTHEALTHFEELING -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014. Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014 Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto PROJEKTI A216 * 2016 ISBN 978-951-637-221-4 ISSN 1237-6507 Sisällys 1. Taustatiedot

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Teemahankkeet HYVINVOINTI (ml.hoiva, asuminen sekä kulttuuri ja liikunta) Päivitetty: 29.12.2011 2 (8) A30537

Lisätiedot

Cultural Green Care, hyvinvointia luonnosta ja kulttuurista

Cultural Green Care, hyvinvointia luonnosta ja kulttuurista Cultural Green Care, hyvinvointia luonnosta ja kulttuurista SUGOR-ESISELVITYSHANKKEEN LOPPUJULKAISU PÄIVI ARO, LIISA AUER, LUCIA JAKOBSSON, ANNA-ELINA POLOJÄRVI JA HEIDI ÅLANDER Sisällys 1 JOHDANTO 4 1.1

Lisätiedot

Helsinki, kuulolla. Palveluseteli. Kansallinen Hoitoketjujen kehityshanke. Rajapintaan-työpajat Unelmat ja arki todeksi

Helsinki, kuulolla. Palveluseteli. Kansallinen Hoitoketjujen kehityshanke. Rajapintaan-työpajat Unelmat ja arki todeksi Aluekeskusohjelman hyvinvointiverkosto TIEDOTUSLEHTI 2009 Helsinki, kuulolla Janne Antikainen johtaa alueellista Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa herkällä korvalla Palveluseteli Kokemuksia ja näkemyksiä

Lisätiedot

INNOBEE. kuunteleminen nokkeluus luottamus osallistaminen kipinöinti oivallus tahto. sujuttaminen ennakointi uudistuminen

INNOBEE. kuunteleminen nokkeluus luottamus osallistaminen kipinöinti oivallus tahto. sujuttaminen ennakointi uudistuminen kuunteleminen nokkeluus luottamus osallistaminen kipinöinti oivallus tahto innostus rohkeus joustavuus välittäminen sujuttaminen ennakointi uudistuminen INNOBEE 2013 1 Tarpeellisia kipinöitä KATARIINA

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 43. Tampere 2011 ISSN 1456-002X ISBN 978-952-5903-08-9

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 43. Tampere 2011 ISSN 1456-002X ISBN 978-952-5903-08-9 Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 43. Tampere 2011 ISSN 1456-002X ISBN 978-952-5903-08-9 Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 44. Tampere 2011 ISBN

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti 2014 Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti Minna Buure, Marjukka Heikkilä, Markku Paakki Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom 28.11.2014 [Kirjoita

Lisätiedot

Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi

Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi Leena Mäkelä-Marttinen, Sinikka Ruohonen, Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, Sanna Hälvä, Eija Gullman-Kaleva LUOVA KAAKKO Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi Kotka 2012 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme

Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme Käsiohjelma 11.11.2014 Programme Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti LAHDEN TIEDEPÄIVÄN 2014 OHJELMATYÖRYHMÄ Timo Vuorimaa Liisa Kiviluoto Kaisa Vuorivirta Anja Kuhalampi

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN 2012-2013 Tämä selvitys- ja tutkimusraportti

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.09.2011 Diaarinumero LAPELY/1762/05.02.08/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN TERVEYDEN ITÄSUOMALAINEN POLKU HANKE 1.1.2007 30.6.2008. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN TERVEYDEN ITÄSUOMALAINEN POLKU HANKE 1.1.2007 30.6.2008. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ITÄSUOMALAINEN POLKU HANKE 1.1.2007 30.6.2008 Loppuraportti Itä-Suomen Innovatiiviset toimet -ohjelma 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ITÄSUOMALAINEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017

PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 1. luonnos maakuntahallitus 14.4.2014 2. maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuustoon 16.6.2014 versionimi: Päijät-Hämeen maakuntaohjelma

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot