KUOPIO. Matkuksen logistiikka-alue. Rakennettavuusselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPIO. Matkuksen logistiikka-alue. Rakennettavuusselvitys"

Transkriptio

1 KUOPIO Matkuksen logistiikka-alue Rakennettavuusselvitys Oy VR-Rata Ab, Rautatiesuunnittelu 2008

2 KUOPIO Matkuksen logiastiikka-alue Rakennettavuusselvitys Oy VR-Rata Ab, Rautatiesuunnittelu 2008 Kuopio, Matkuksen logistiikka-alue Kuopio, Matkuksen logistiikka-alue

3

4 Johdanto Kuopion talousalueelta on tarkoitus kuljettaa merkittävä määrä ajoneuvoyhdistelmien perävaunuja rautateitse Etelä-Suomen satamiin ja sieltä takaisin. Tämä selvitys on laadittu teknisen toteuttamiskelpoisuuden, liikenteellisten seikkojen, tilantarpeen ja mitoituksen sekä kustannusarviotason selvittämiseksi autojen perävaunujen lastauksen ja purkauksen rautatievaunuihin järjestämiseksi Matkuksen logistiikka-alueella Kuopiossa. Selvitys perustuu Kuopion kaupungilta ja rautatieoperaattorilta saatuihin lähtökohtiin. Suunnitelman on laatinut Kuopion kaupungin toimeksiannosta Oy VR-Rata Ab Rautatiesuunnittelu. Suunnitelman teettämisestä on vastannut Kuopion kaupungilta Junani Tiihonen. Selvitystä ohjanneen suunnitteluryhmän työhön ovat osallistuneet: Juhani Tiihonen Kuopio, kunnallistekninen osasto, suunnittelu Juha Romppainen Kuopio, yleiskaava-arkkitehti Jouni Pekonen Kuopio, toimistoarkkitehti Aarno Lietola Kuopio, kaupungin liikenne insinööri Leo Kosonen Kuopio, kaavoituspäällikkö Kari Havu VR Osakeyhtiö Hannu Kuoppala VR Cargo Oulu Tarmo Rintakumpu VR-Rata Rautatiesuunnittelu Kalle Toropainen VR-Rata Rautatiesuunnittelu Suunnitteluryhmä on kokoontunut neljä kertaa. Selvityksestä on vastannut VR-Radassa Kalle Toropainen ja sen on laatinut Tarmo Rintakumpu. Asiantuntijoina ovat toimineet Tero Kosonen ja Juha Nieminen rautatieliikenteen, Paavo Laaksonen ja Esko Kaijansinkko turvalaitteiden, Reima Niklander siltojen, Markku Puskala, Arto Laurila ja Harri Holmberg sähköradan, Hannu Matilainen raidegeometrian osalta. Kari Havun ja Hannu Kuoppalan lisäksi VR Osakeyhtiöstä on kuultu Jyrki Pussista ja Markku Sahaa. Esitettävän terminaaliraiteiston toteuttamisen kustannusarvio on 17,0 miljoonaa euroa, alv 0%. Ratkaisun toimivuutta on testattu simuloimalla ja junien liikkeellelähtökoeajoilla. VR Osakeyhtiö on antanut liikennöinnistä lausunnon. Nopeimmillaan liikennöinti arvioidaan voitavan aloittaa vuonna Hankkeen toteuttamiseksi on jatkossa rataan liittyen laadittava terminaalin yleissuunnitelma, kaava-alueen ulkopuolisen alueen osalta ratalain mukainen ratasuunnitelma, rakentamissuunnitelmat sekä tehtävä tarvittavat lisämaaperätutkimukset ja mittaukset. Ratahallintokeskuksen kanssa on neuvoteltava alueiden käytöstä ja liittymisestä päärataan. Kouvolassa lokakuussa 2008 Oy VR-Rata Ab Rautatiesuunnittelu

5 Sivu 3 (12) Sisällysluettelo Matkuksen logistiikka-alue rautatieliikenteen rakennettavuusselvitys JOHDANTO...2 SISÄLLYSLUETTELO LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAN LAATIMINEN...4 HANKKEEN TARKOITUS...4 HANKKEEN SIJAINTI...4 LIIKENTEELLISET PERUSRATKAISUT...4 RAITEISTOMALLI JA OPEROINTI...4 RATATEKNISET PERUSRATKAISUT...4 Rata...4 Sähköistys, valaistus ja turvalaitteet...5 POHJATUTKIMUKSET JA MAAPERÄKUVAUS...5 MAANOMISTUS...5 LUONNONOLOT...5 SUUNNITELMAN LAATIMINEN SUUNNITELMA...6 RATA, RAITEISTO JA OPEROINTI...6 PÄÄLLYS- JA ALUSRAKENNE...7 SILLAT...7 TIET...8 KANOOTTIREITTI...9 TURVALAITE...9 Sähköistys ja -valaistus...9 JOHTO- JA LAITESIIRROT SEKÄ SUOJAUKSET...9 RUMMUT JA LASKUOJAT KUSTANNUSARVIOT...9 KÄYTETTYJÄ OLETUKSIA...9 TOTEUTUSKUSTANNUS HANKKEEN VAIKUTUKSET...10 TIE- JA LIIKENNEOLOT, LIIKENNETURVALLISUUS, RATAVERKKO...10 MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ SEKÄ KIINTEISTÖRAKENNE...10 IHMISTEN TERVEYS, ELINOLOT JA VIIHTYVYYS...10 TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SUOSITUKSIA JATKOTOIMIKSI...11 Liitteet: 1. Kustannusraportti 2. Yleiskartta 3. Raiteistokaavio 4. Simuloinnin grafiikka 5. Suunnitelmakartta rata 6. Pituusleikkaus rata 7. Paalukohtaisia poikkileikkauksia 8. Suunnitelmakartta sähkörata ja valaistus 9. Kaavio vaihde- ja opastinturvalaitos

6 Sivu 4 (12) Matkuksen logistiikka-alue rautatieliikenteen rakennettavuusselvitys 1. Lähtökohdat ja suunnitelman laatiminen Hankkeen tarkoitus Kuopio talousalueelta on tarkoituksena kuljettaa merkittävä määrä ajoneuvoyhdistelmien perävaunuja Etelä-Suomen satamiin ja sieltä takaisin. Toteuttamalla logistiikka-alueen raiteisto mahdollistuu taloudellinen kuljetusmuoto, joka vähentäisi merkittävästi raskaan liikenteen osuutta tieverkolla. Tämä selvitys on laadittu teknisen toteuttamiskelpoisuuden eli rakennettavuuden ja ratateknisten edellytysten, liikenteellisten seikkojen eli toimivuuden, tilantarpeen ja mitoituksen sekä kustannusarviotason selvittämiseksi autojen perävaunujen lastauksen ja purkauksen rautatievaunuihin järjestämiseksi Matkuksen logistiikka-alueella Kuopiossa. Hankkeen sijainti Kohde sijaitsee pääradan varressa noin kaksitoista kilometriä Kuopiosta etelään Matkuksen kaupunginosassa. Logistiikka-alueen raiteisto ja tiestö sivuaa etelä- ja pohjoispäässä vähäisiltä osin Natura- aluetta. Liikenteelliset perusratkaisut Raiteistomalli ja operointi Selvityksessä esitetty raiteisto on mitoitettu siten, että se mahdollistaa junakuljetukset seuraavin rautatieoperaattorilta saaduin perustein: - junapituus 725 metriä, ajosiltajärjestely vaatii lisäksi tilaa noin 25 m raiteiston päähän - junapaino 1700 tonnia, 1700 tonnin juna koostuu 24 vaunusta ja pituudeltaan noin 600 m. - vetokalustona SR1 veturi - terminaaliraiteisto on suora - kuormauslaiturin pituus on 200 m, raiteiston eteläpäässä 20 m:n raidevälissä - raiteita neljä ja varaus viidennelle muita kuljetuksia palvelevalle raiteelle - raiteistomalli mahdollistaa sellaisen toiminnan, että sähköveturi voidaan aina ajaa junan eteen tai junan edestä ajaa vaunuston lähtösuuntaan. Ratatekniset perusratkaisut Rata - Pituuskaltevuus vaunujen seisontaraiteilla on enintään 1,5 promillea - kaarresäde vaunujen irrotus- ja kytkentäalueilla R=600 m. - muualla minimikaarresäde R=200 m. Kallistus h=0 mm. - päällysrakenne 54E1, sepelitukikerros, betonipölkyt, vaihteet K54 1:9. - siltojen alikulkukorkeuden vähintään nykyisten mukaisina Simulointi ja koejunan ajo Pääraiteessa alueen kohdalla ja siitä etelään junien lähtösuuntaan on 10 promillen nousua noin viisi kilometriä, mikä on raskailla tavarajunilla vaikeasti liikennöitävissä varsinkin kostealla ja lumisella kelillä. Liikenteellistä toimivuutta, eli terminaalista lähtöä, tarkasteltiin aluksi simuloimalla. Simuloinnissa tarkasteltiin liikkeellelähtöä yhdellä Sr1veturilla ja 1600 tonnia painavalla noin 600 meriä pitkällä junalla. Huonoissa olosuhteissa ajettuna, junan nopeus logistiikka alu-

7 Sivu 5 (12) Matkuksen logistiikka-alue rautatieliikenteen rakennettavuusselvitys eelta lähdettäessä muuttui 30 km/h:sta 15 km/h:ssa nousukaltevuuden ollessa 10,5 promillea ennen liittymistä päärataan. Kaltevuuden ollessa 14,5 promillea junan lähtö ei onnistu. Koejunan liikkeellelähtökoe tehtiin pääradalla logistiikka-alueen kohdata, veturi Sr1 ja 1700 tonnin juna pääradan ylämäessä, 10 promillea. Liikkeelle lähtö ei onnistunut kunnolla. Vetomoottorit ylikuumenivat, juna ei kiihtynyt kunnolla mäessä joten juna varaa pääradan pitkään ja veturin vaurioriski on suuri. Liikkeellelähtökokeen uusinnassa juna lähti mäkeen lähes normaalisti. Kokeen perusteella on oletettavissa vastaisessa liikennöinnissä häiriöitä, jos junapaino ylittää tonnia eli junapituus on noin 625 m. Liikkeellelähtökoetta Sr2-veturilla ei tehty, sen irtiottokyky olisi heikompi kuin Sr1-veturin. Sen sijaan tarkennetun simuloinnin perusteella on pääteltävissä, että 1400 tn junalla voidaan liikennöidä hallitusti terminaalista etelän suuntaan. Sähköistys, valaistus ja turvalaitteet Kaikki raiteet sähköistetään siten, että operointi sähkövedolla on mahdollinen. Lastausalueita ei sähköistetä. Ratapiha valaistaan. Ratapiha varustetaan keskitetyllä asetinlaitteella, joka liitetään pääradan kauko-ohjaukseen. Pohjatutkimukset ja maaperäkuvaus Suunnittelualueella tilaaja on tehnyt jonkin verran pohjatutkimuksia. Tutkimusten perusteella suunnittelualueella kallion pinnalla moreenin paksuus vaihtelee 0 5 metriin. Maanomistus Työn yhteydessä ei ole selvitetty maanomistusoloja. Luonnonolot Suunnitelma-alue rajoittuu lounaisosasta Natura alueeseen. Tämän työn yhteydessä ei ole selvitetty luontoarvoja. Suunnitelman laatiminen Työn alussa laadittiin rautatieoperaattorilta saatujen tavoitteiden mukaisia raiteistomallivaihtoehtoja. Kustannusarvion tarkentamiseksi on tehty painokairauksia tutkituilta ratalinjalta ja poikkileikkaukset 100 m:n välein tilaajalta saadun maastomallin pohjalta. Suunnittelijat ovat tehneet maastokatselmuksen. Tilaajan edustaja on ollut hankkeesta yhteydessä alueelliseen ympäristökeskukseen ja maakuntaliitoon. Suunnittelija on informoinut hankkeesta Ratahallintokeskusta. Liikennöitsijän edustajia on osallistunut työtä ohjanneeseen suunnitteluryhmään. Selvityksen aikana on samanaikaisesti laadittu alueen asemakaavoitustyön käynnistämiseen liittyviä selvityksiä.. Suunnitelmaa laadittaessa on tutkittu eri vaihtoehtoisia ratkaisuja jäljempänä esitetyin tavoin. Hankkeen toimivuutta on tarkastelu simuloimalla ja lisäksi junien liikkeellelähtökoeajoilla.

8 Sivu 6 (12) Matkuksen logistiikka-alue rautatieliikenteen rakennettavuusselvitys Raiteen sijainti on pyritty esittämään suunnitelmakartalla sellaisella tarkkuudella, että radan vaaka- ja pystysijaintia sekä leveyttä ei tarvitsisi merkittävästi muuttaa jatkosuunnittelussa. Suunnitelmapiirustuksissa, kartoissa ja poikkileikkauksissa, on esitetty arvioitu ratarakenteiden vaatiman alueen raja viiden metrin päähän luiskan ulkoreunasta 100 metrin välein olevien poikkileikkausten perusteella. Lisäksi suunnitelmakartalla on esitetty melusuojaustarpeen jatkoselvitysalue. Sähköradasta on esitetty kustannusten laskennan perusteena alustavalla pistesijoitustarkkuudella ajojohtopylväät ja valonheitinmastot. Kustannusten arvioimiseksi ja liikenteellisen toimivuuden varmistamiseksi turvalaitteista on laadittu ja esitetty alustava suunnitelmaehdotus vaihde- ja opastinturvalaitoksesta. Kustannusarvio on laadittu arvioituihin massoihin perustuen ja yksikköhintoina on käytetty yleisesti käytössä olevia yksikköhintoja. 2. Suunnitelma Rata, raiteisto ja operointi Logistiikka-alueen raide liitetään Pieksämäki - Kuopio rataan elän suuntaan ratakilometrillä Liittymäkohdassa pääradan pituuskaltevuus on 10 promillea noin viiden kilometrin matkalla, joka tekee terminaalista lähtemisen täysillä junilla ylämäkeen varsin haasteelliseksi. Raiteistomallia kehitettiin selvityksen laatimisen aikana liikennöinnin sujuvuuden varmistamiseksi. Aluksi esillä olleesta terminaalin pohjoispäästä päärataan Kuopion suuntaan olevasta yhteydestä luovuttiin mm. merkittävien korkeuserojen ja sen mukanaan tuomien korkeiden rakentamiskustannusten ja etenkin heikon liikennöitävyyden vuoksi. Liikennöintimallia kehitettäessä päädyttiin suunnitelmassa esittämään terminaalin eteläpäästä suora yhteys pääradalle Kuopion suuntaan noin kilometrillä Logistiikka-alueelle esitetään rakennettavaksi neljä raidetta ja varaudutaan viidenteen. Kaksi raidetta, R101 ja R102 toimivat junien tulo- ja lähtöraiteina sekä veturin ympäriajon raiteena. Toiset kaksi raidetta, R103 ja R104, rakennetaan yhdistettyjen kuljetusten perävaunujen lastausta ja purkausta varten. Raide R101a toimii vaihtotöiden vetoraiteena. Raidevaraus 105 on suunniteltu alueen teollisuustuotteiden- ja tulevien raaka-aineiden kuormaus- ja purkausraiteeksi. Terminaaliraiteet 101 ja 102 ovat sähköistettyjä ja läpiajettavia, lastausraiteet 103, 104 ja raidevaraus ovat pussiraiteita sähköistettyjä vain eteläpäästä. Liittyminen päärataan pohjoisen suuntaan on esitetty terminaalin eteläpäästä pääradan kilometrille n Liittymiskohdan päärataan varustetaan turvavaihteilla ja -raiteilla. Raiteistomalli mahdollistaa sähköveturin ajamisen aina junan eteen tai junan edestä vaunuston lähtösuuntaan. - veturi tuo raiteelle R101 tyhjän vaunuston ja siirtyy raidetta R102 pitkin vaunuston toiseen päähän, vetää vaunuston raiteelle R101a ja painaa vaunusto raiteille R103 tai R104 lastattavaksi/purettavaksi. - juna lastataan ja puretaan itsekulkevilla yksiköillä päästä ja irtoperillä laiturilta sivusta. Lastaus ja purkutoiminta ovat nopeatempoista keskittyen junan saapumis- ja lähtöaikoihin. Toimivuuden ja turvallisuuden vuoksi on välttämätöntä, että irtoperiä kuljettavat

9 Sivu 7 (12) Matkuksen logistiikka-alue rautatieliikenteen rakennettavuusselvitys vetoautot pääsevät liikkumaan yksisuuntaisesti välilaiturilla, eli välilaituri on ympäriajettava, jonka mahdollistamiseksi raiteiston eteläpäähän tarvitaan tasoristeys raiteelle R104. Koska simuloinnin ja koeajojen perusteella voidaan päätellä, että vain 1400 tn juna eli käytännössä 20 vaunun runko lähtee terminaalista hallitusti etelän suuntaan, liikennöintiin ehdotetaan suoran lähdön sijaan vaihtoehtoista mallia. Tällöin kuormattu täysikokoinen juna, noin 1700 tn ja vaunua, ajetaan Kuopion suuntaan noin viiden kilometrin päähän Iloharjun liikennepaikalle ja siellä vaihdetaan veturi toiseen päähän. Iloharjusta lähtö onnistuu normaalisti. Tähän tarvitaan noin tunti lisää aikaa, eli jos junan lähtöajaksi oli kaavailtu 19.15, niin käytännössä lastausaikaa voidaan antaa Matkuksen terminaalissa noin klo saakka. Saapuva juna voidaan aamulla edelleen ajaa suoraan terminaaliin, joten sen aikatauluun järjestelyllä ei ole vaikutusta. Alustava aikatauluarvio on siis lähtö Kuopiosta klo ja saapuminen Pasilaan klo sekä lähtö Pasilasta klo 5.30 ja saapuminen Kuopioon VROy selvittää kuorma-autoilijoiden kanssa edellä esitetyn junanlähtöajan vaikutusta kuljetusjärjestelmän toimivuuteen. Aikatauluseikat tarkentuvat vielä tuotantoaikataulua laadittaessa. Suunnitelmassa tutkittiin kolme vaihtoehtoa jotka poikkesivat toisistaan rakennettavien siltojen lukumäärillä. Vaihtoehtoja laadittaessa selvitettiin tarvittavia tiestön yhteystarpeita ja tarkasteltiin alittavien väylien tasauksia. Ve1 rakennetaan Silta1 paalulle noin 750, Silta2 korvataan penkereellä ja rakennetaan Silta3 paalulle Ve2 rakennetaan Silta1 paalulle noin 750, Silta2 paalulle noin 1200 ja Silta3 paalulle noin Ve3 rakennetaan Silta 1 paalulle noin 750, Silta 3a paalulle noin 1300 ja Silta3 paalulle noin VE4 rakennetaan Silta paalulle noin 750 ja Silta 3a paalulle noin Päällys- ja alusrakenne Radan päällysrakenteena käytetään sepelitukikerrosta, paksuus 450 mm, betonipölkyin ja 54E1-kiskoin. Paalulta radan alusrakenne muodostuu soravälikerroksesta sekä hiekkaeristyskerroksesta, muualla alusrakenne rakennetaan louheesta. Sillat Silta 1 Raideväli siltapaikalla on n. 7m, jolloin silta voidaan rakentaa paikalla kahtena n. 7,5 m leveänä vierekkäisenä siltana. Nykyisen raiteen viereen rakennetaan silta, jolle liikenne siirretään uuden raiteen valmistuttua. Tämän jälkeen voidaan rakentaa silta nykyiselle raiteelle. Alikulkevan tien aukkovaatimus on n. 9 * 4,6m. Tiellä on molemmin puolin sivuojat. Siltaluiskat voidaan tehdä kaltevuuteen 1:1,5... 1:1,75.

10 Sivu 8 (12) Matkuksen logistiikka-alue rautatieliikenteen rakennettavuusselvitys Yleissuunnittelussa tutkittavat vaihtoehtoiset siltatyypit ovat: Jännitetty yksiaukkoinen ulokkeellinen betoninen palkkisilta, jonka jännemitat ovat n m. Sillan kokonaispituus on n. 32 m ja leveys 15 m. Etuluiskien kaltevuus on 1:1,5. Toinen vaihtoehto olisi teräsbetoninen palkkisilta, jonka jännemitat ovat n m. Sillan kokonaispituus on n. 38 m. Etuluiskien kaltevuudet ovat 1:1,75. Molemmat siltatyypit voidaan perustaa kalliolle. Perustustöiden aikana tarvitaan työnaikaiset tukiseinät tukemaan liikennöitävää raidetta. Silta 2 Sillan pituus on noin 250 m. Silta voidaan suunnitella kolmena erillisenä siltana. Vasemman puoleinen silta rakennetaan tielle ja sen viereiselle raiteelle sillan leveyden ollessa m. Oikean puoleinen silta on n. 16 m leveä rautatiesilta. Siltojen väliin rakennetaan n 200 m pitkä lastauslaituri, joka tukeutuu molemmilta reunoiltaan viereisiin siltoihin. Sillan ollessa pitkä ja rakennekorkeutta on lähes rajattomasti käytössä, pyritään mahdollisimman pitkiin jännemittoihin. Kyseeseen tulee jännitetty palkkisilta ulommaisten siltojen osalta. Lastauslaiturin silta voidaan rakentaa elementtirakenteisena jännemitaltaan m. Silta 3 Siltapaikalla nykyisen raiteen ja uusien raiteiden välinen tasoero on huomattavan suuri, noin 7,5m. Silta nykyisen raiteen kohdalle tulee tehdä siirtomenetelmällä liikennekatkon aikana. Uusien raiteiden kohdalle silta voidaan tehdä paikalla. Alikulkevan tien aukkovaatimukseksi oletetaan 9*4,6m. Yleissuunnittelussa voidaan tutkia seuraavat vaihtoehdot: 1. Rakennetaan kaksi erillistä siltaa. Nykyisen raiteen kohdalle rakennetaan siirrettävä kehä- tai laattasilta. Sillan leveys on 8 m. Uusien raiteiden kohdalle rakennetaan 3-aukkoinen ulokkeellinen teräsbetoninen palkkisilta, jonka jännemitat ovat m. Kokonaispituus on noin 42 m ja leveys 9m. Lisäksi siltaluiskiin tien välittömään läheisyyteen tulee rakentaa noin 5m korkeat tukimuurit, jotka madaltuvat luiskan mukaisesti. Muurien pituus on noin 25 m ja keskikorkeus n. 4m. 2. Rakennetaan yhtenäinen tunneli, joka muodostuu vierekkäisistä laattakehäsilloista. Uudet raiteet ovat n. 7,5 m korkealla penkereellä, joten tunnelista muodostuu luiskakaltevuudella 1:1,5 noin 65 m pitkä. Pääraiteessa olevat kaksi alikulkusiltaa puretaan. Tiet Alueen tiet on suunniteltu siinä laajuudessa, että siltatyypit voitu valita. Teiden kustannusarviota ei ole huomioitu.

11 Sivu 9 (12) Matkuksen logistiikka-alue rautatieliikenteen rakennettavuusselvitys Kanoottireitti Kanoottireitin järjestämistä Matkusjärvien välille on tutkittu. Nykyisen ratapenkan läpi porataan pl 1150 noin 65 metriä pitkä ja 1000 mm halkaisijaltaan teräsputki. Tulevan ratapenkan alle asennetaan samanlainen putki 55 merin pituisena. Putken lisäksi tarvitaan kanootin siirtolaite. Turvalaite Ratapihalle asennetaan keskitetty asetinlaite joka liitetään pääradan kauko-ohjaukseen. Sähköistys ja -valaistus Kaikki raiteet sähköistetään, paitsi raide 105 ja raiteet 103 ja 104 laiturista loppuun jätetään sähköistämättä. Sähköistys liitetään pääradan sähköverkostoon. Ratapiha valaistaan valaistusohjeiden mukaan 13 ja 8 metrisillä valomastoilla. Johto- ja laitesiirrot sekä suojaukset Radan pl 1700 oleva sähkölinja joudutaan siirtämään pois logistiikka-alueelta. Rummut ja laskuojat Pääradan noin kilometrillä oleva ratarumpu jatketaan rakennettavien raiteiden ali. 3. Kustannusarviot Käytettyjä oletuksia Penkereisiin materiaalia on saatavissa keskimäärin 5 km:n etäisyydellä kuljetus- ja kuormauskustannuksella. Läjitys voidaan tehdä ratapenkereen maastomuotoiluna. Sillasta on kokonaiskustannuksiin otettu suurin kustannusarvio, jolloin toteutettaessa halvemman mukaan on erotus laskettavissa siltojen ja massavaihtojen hintojen eroista. Toteutuskustannus Kustannusarvio on laskettu yleisesti käytössä olevalla -kanavalta saatavalla menetelmällä ja hinnastolla. Kustannuslaskennasta saadaan arvioituihin suoritteisiin perustuva rakennusosakustannusarvio ja tätä noin 21 % suurempi investoinnin urakkakustannusarvio. Edelleen laskelman mukaan kertyy suunnittelutehtävistä noin 9 % sekä rakennuttamis- ja omistajatehtävistä tehtävistä noin 11 % lisäys rakennusosakustannusarvioon, joista yhteensä muodostuu selvityksessä esitettävä koko hankkeen kustannusarvio. Merkittävimmät yksittäiset kustannuserät ovat tässä hankkeessa silta vaihtoehdot ja korkeiden penkereiden täyttöjen rakentaminen. Näiden suoritteiden arvioidulla yksikköhinnalla on siten merkittävä vaikutus kokonaiskustannuksen muodostumiseen.

12 Sivu 10 (12) Matkuksen logistiikka-alue rautatieliikenteen rakennettavuusselvitys KUSTANNUSARVIOT Selite Rata Silta Turvalaitos Sähköistys Valaistus Yhteensä M VE1 Sillat 1 ja 3 11,4 4,1 1,5 1,0 0,3 18,3 VE2 Sillat 1, 2 ja 3 8,9 21,9 1,5 1,0 0,3 33,6 VE3 Sillat 1, 3a ja 3 11,4 5,9 1,5 1,0 0,3 20,1 VE4 Sillat 1 ja 3a 11,4 2,8 1,5 1,0 0,3 17,0 Kanoottireitin rumpu 0, Hankkeen vaikutukset Työn yhteydessä ei ole tehty selvityksiä hankeen vaikutuksista. Yleisellä tasolla hankkeen merkittävimpiä vaikutuksia voi arvioida pääpiirteissään seuraavasti: Tie- ja liikenneolot, liikenneturvallisuus, rataverkko Hankkeella ei ole suoranaisia välittömiä vaikutuksia raide- ja tieliikenneoloihin eikä liikenneturvallisuuteen. Välillisesti voidaan karkeasi arvioida liikenneturvallisuuden parantuvan kuljetusten siirtyessä tieverkolta rautateille. Pääradalla välillä Kuopio - Pieksämäki liikennöi nykyisin 20 henkilöjunaa ja 14 vakinaista tavarajunaa vuorokaudessa. Maankäyttö ja ympäristö sekä kiinteistörakenne Hanke sijaitsee rakennettavalla logistiikka-alueella ja sen välittömään läheisyyteen sijoittuu kuljetuspalveluita tarvitsevia yrityksiä. Radan estevaikutus poistetaan rakentamalla alikulkusillat ja tarvittavat muut korvaavat kulkuyhteydet. Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys Hanke sijoittuu rakennettavalla logistiikka-alueella. Mahdollisten melu, tärinä ja näkösuojien tarve ja toteuttaminen ratkaistaan jatkosuunnittelussa niiltä osin kuin niitä ei selvitetä kaavoituksen yhteydessä. Taloudelliset vaikutukset Rautatiekuljetusmuodon välitöntä edullisuutta verrattuna maantiekuljetukseen yksikköhintojen perusteella ei ole selvitetty tämän työn yhteydessä. Rautatiekuljetusten edullisuuden voi arvioida muodostuvan mm. ympäristöarvoista. '

13 Sivu 11 (12) Matkuksen logistiikka-alue rautatieliikenteen rakennettavuusselvitys 5. Suosituksia jatkotoimiksi VR Osakeyhtiö on lausunnossaan alueen liikennöitävyydestä todennut että voivansa operaattorina sitoutua yhdistettyjen kuljetusten liikennöintiin selvityksessä esitettyjen reunaehtojen, liikennöintimalli ja aikataululliset muutokset, mukaisesti. Mikäli VR Cargo toimii operaattorina, liikennöinnin aloituksesta sovitaan myöhemmin kun tarkemmat kuljetuksiin sitoutuvat vaunumäärät ovat tiedossa ja kalustonvestointien valmistumisaikataulut ovat selvillä. Kalustoinvestointien vuoksi VR Cargo voi aloittaa liikennöinnin arviolta 2-3 vuoden kuluttua. Hankkeen toteuttamiseksi arvioidaan tarvittavan seuraavia jatkotoimia: On selvitettävä ympäristöviranomaisten edellyttämät menettelyt, tehtävä tarvittavat selvitykset ja tarvittaessa hankittava ennakkolausunnot. Mikä toteutettavaksi valitaan ratkaisu, joka edellyttää vesioikeudellista lupaa, lupahakemuksen laatimisen yhteydessä on tehtävä tarvittavat selvitykset. Alueen liikenneverkon toiminta ja optimaaliset paikat katuyhteyksille raiteiston ali on selvitettävä. Alueelle on laadittava oikeusvaikutteisen kaava, jossa esitetään rautatiealueen sijainti ja suhde muuhun alueen käyttöön sekä vaikutukset. Mikäli kaavan laatiminen ei etene samassa aikataulussa hankkeen toteuttamisen kanssa, suunnitelman suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitettävä jatkosuunnittelun yhteydessä riittävästi yhteistyössä liikenneviranomaisten, kunnan, maakunnan liiton ja alueellisen ympäristökeskuksen kesken. Tällöin on myös laadittava ratalain mukainen yleissuunnitelma, jonka laatimisen yhteydessä selvitetään hankkeen vaikutukset. Niiltä osin, kun hanke ei sijoitu laadittavan kaavan alueelle, ennen rautatien rakentamista on laadittava ja hyväksyttävä ratalain mukainen ratasuunnitelma. Ratasuunnitelmaa laadittaessa on huolehdittava ratalain edellyttämästä vuorovaikutuksesta, eli asianosaisille on varattava mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta. Ratahallintokeskukselta on pyydettävä lausuntoa yksityisraiteen yleis- ja rakentamissuunnitelmasta sekä pidettävä lainmukaiset kuulemistilaisuudet. RHK myöntää myös yksityisraiteen liittymisluvan valtion rataverkkoon ja edellyttää yksityisraiteen haltijan vastaavan liittymiskustannuksista laadittavassa liittymissopimuksessa. Ennen rakentamista ja tarvittavien alueiden haltuunottoa tarvittaessa on haettava ratatoimitus. Mikäli hankkeen toteuttamisesta on odotettavissa päätös, tarkoituksenmukaisinta olisi laatia ensin terminaaliraiteen yleissuunnitelma, jossa tarkennetaan tässä selvityksessä esitettyjä seikkoja mm seuraavasti: lähtökohtien tarkistaminen ja tämän selvityksen mitoitusperusteiden tarkistus mahdollisesti muuttuneiden edellytysten mukaiseksi tarvittavien lisätutkimusten ja - mittausten ohjelmointi sekä suorittaminen rakennussuunnittelun edellyttämään tarkkuuteen

14 Sivu 12 (12) Matkuksen logistiikka-alue rautatieliikenteen rakennettavuusselvitys lopullisen raidegeometrian suunnittelu maarakenteiden ja siltojen yleissuunnittelu turvalaitteen hankintaan tarvittavat suunnitelmat sähköratalaitteiden yleissuunnittelu vuorovaikutus ja vaikutustarkastelut, mahdollisesti tarvittavat luontoarvojen selvitykset Yleissuunnitelman ratalainmukaisen käsittelyn jälkeen on laadittava tarvittavin osin ratasuunnitelma ja saatettava se ratalain mukaiseen käsittelyyn. Samanaikaisesti voidaan laatia varsinainen raiteiston rakennussuunnitelma hankintamenettelyjä varten. Rakentamisen aikana tarvitaan työmaa- ja asiantuntijapalveluita ja hankkeen valmistuttua on syytä laatia näin tehty asiakirjat. Nopeimmillaan liikennöinnin aloittamisen terminaaliraiteistolla voidaan arvioida olevan mahdollista vuonna 2011, toisaalta kuljetusoperaattori tarvitsee kalustoinvestointeihinsa arviolta 2-3 vuotta.

15 KUSTANNUSRAPORTTI Laskentaversio 1/2008 ( ) Hankkeen nimi: Matkuksen logistiikkakeskus VE1 Työnumero: Hankkeen tyyppi: Uudishanke Kustannuslaskija: Tarmo Rintakumpu, Rautatiesuunnitteu Asiakas: Kuopionkaupunki Hankkeen sijainti: Kuopio Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä: , Tunnusluvun määrä: Tunnusluvun yksikköhinta: Hankeosa: Koko hanke Kustannukset yhteensä: Littera Tark. Luok. Nimi Yks. Määrä Yks.hinta Kustannus 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet Olevat rakenteet ja rakennusosat U Pintamaan poisto, helppo m2tr , Pilaantuneet maat ja rakenteet 1300 Perustusrakenteet 1400 Pohjarakenteet U Betoniputkirummut 1200 mtr Kalliontiivistys- ja lujitusrakenteet U Ruiskubetoni 30 mm märkä m2tr , Maaleikkaukset ja -kaivannot U Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin m3ktr (yli 500 m3ktr), 8000 normaalit olosuhteet 6, Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit 1800 Penkereet, maapadot ja täytöt U Louhepenger m3rtr , Päällys- ja pintarakenteet Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset U Eristyskerros murskeesta m3rtr , Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset 2300 Kasvillisuusrakenteet 2400 Ratojen päällysrakenteet U Tukikerros, (sepeliraide) m3rtr , U Raiteen asennustyö rd-m , U Kiskot 54E1 rd-m , U Betonipölkyt rd-m U YV54-1:9 puu kpl U YV60-1:9 betoni kpl U Vaihteen asennus kpl Järjestelmät Vesihuollon järjestelmät 3200 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät ,3 27U Turvalaitos kpl , Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät U Sähköistys kpl , U Valaistus kpl , Lämmön ja kaasunsiirtojärjestelmät 4000 Rakennustekniset rakennusosat Erittelemättömät rakennustekniset rakennusosat 4200 Sillat 4300 Laiturit U Rataliikenteen laituri elementeistä (elementti A) rd-m Perustus- ja tukirakenteet Sillat kpl , Ympäristörakenteet 4600 Rakennelmat ja kalusteet 4700 Vesiliikenteen rakenteet ja padot 4800 Maanalaisten tilojen betonirakenteet 4900 Muut rakennusosat (Talo2000 mukaisesti) 5800 Omistajan hoito- ja ylläpitopalvelut Rakennusosat Hoito- ja ylläpitopalvelut Yhteensä Urakoitsijan kustannukset: % Rakentamisen johtotehtävät 5,0 % Urakoitsijan yritystehtävät (sis. katteen) 10,0 % Rakentamisen työmaatehtävät 2,0 % Työmaapalvelut 2,0 % Työmaan kalusto 1,0 % Suunnittelutehtävät: % Suunnittelu lähtötiedot 1,0 %

16 5620 Yleissuunnittelu 2,5 % Tie-/Katu-/Ratasuunnittelu 2,5 % Rakennussuunnittelu 1,0 % Rakennusaik. täydentävä ja muutosten suunnittelu 0,5 % Rakennuttamis- ja omistajatehtävät: % Suunnittelun kilpailuttaminen ja ohjaus 1,0 % Rakentamisen valmistelu ja kilpailutus 1,0 % Rakennushankkeen kustannusohjaus 0,5 % Rakennustöiden sopimuksenmukainen valvonta 2,0 % Tilaaja ja sidosryhmäraportointi 0,5 % Hanketietotehtävät 5730 Omistajatehtävät 0,5 % Maa-alueet 5750 Toimintainvestoinnit Hankerahoitus Markkinointi Hintatason muutokset Suunnittelun aikaiset muutokset Rakennusaikaiset muutokset Ylläpidon aikaiset muutokset Muut varaukset 2,0 % Lisä- ja muutostyöt 1,0 % Investoinnin urakkakustannus Koko hanke yhteensä (Alv. 0%)

17 Matkus logistiikka-alue KUOPIO Matkuksen logistiikka-alue Rakennettavuusselvitys Yleiskartta Matkus KM JL Tarmo Rintakumpu 1: KKJ/N Kalle Toropainen J xxxx - 1 1

18 km 450 km 451 km 452 R105 jp 360m R104 jp 725m Z Lastauslaituri Z R103 jp 725m R102 jp 725m Z R101a jp 725m Z R101 jp 725m Z R106 Z Pm Z Kuo km km MUUTOS SELITYS RAUTATIESUUNNITTELU PVM TEHNYT Kuopion kaupunki MATKUS PVM HYV. PVM SUUNN. PIIRT. PVM RAITEISTOKAAVIO HYV. TARK. HYV. MK PIIR. N:O

19

20 KUOPIO Matkuksen logistiikka-alue Rakennettavuusselvitys Suunnitelmakartta Km TR Tarmo Rintakumpu 1:1000 KKJ/N Kalle Toropainen H XXX - 1 2

21 KUOPIO Matkuksen logistiikka-alue Rakennettavuusselvitys Suunnitelmakartta Km TR Tarmo Rintakumpu 1:1000 KKJ/N Kalle Toropainen H XXX - 2 2

22 KUOPIO Matkuksen logistiikka-alue Rakennettavuusselvitys TR Tarmo Rintakumpu Pituusleikkaus Rata Pl Km :2000/1:200 KKJ/N Kalle Toropainen Y XXX - 1 1

23 KUOPIO Matkuksen logistiikka-alue Rakennettavuusselvitys Paalukohtaiset poikkileikkaukset Pl TR Tarmo Rintakumpu 1:200 KKJ/N Kalle Toropainen N XXX - 1 6

24 KUOPIO Matkuksen logistiikka-alue Rakennettavuusselvitys Paalukohtaiset poikkileikkaukset Pl TR Tarmo Rintakumpu 1:200 KKJ/N Kalle Toropainen N XXX - 2 6

25 KUOPIO Matkuksen logistiikka-alue Rakennettavuusselvitys Paalukohtaiset poikkileikkaukset Pl TR Tarmo Rintakumpu 1:200 KKJ/N Kalle Toropainen N XXX - 3 6

26 KUOPIO Matkuksen logistiikka-alue Rakennettavuusselvitys Paalukohtaiset poikkileikkaukset Pl TR Tarmo Rintakumpu 1:200 KKJ/N Kalle Toropainen N XXX - 4 6

27 KUOPIO Matkuksen logistiikka-alue Rakennettavuusselvitys Paalukohtaiset poikkileikkaukset Pl TR Tarmo Rintakumpu 1:200 KKJ/N Kalle Toropainen N XXX - 5 6

28 KUOPIO Matkuksen logistiikka-alue Rakennettavuusselvitys Paalukohtaiset poikkileikkaukset Pl TR Tarmo Rintakumpu 1:200 KKJ/N Kalle Toropainen N XXX - 6 6

29 KUOPIO Matkuksen logistiikka-alue Rakennettavuusselvitys Sähkörata KM TR Tarmo Rintakumpu 1:1000 KKJ/N Kalle Toropainen H XXX - 2 2

30 KUOPIO Matkuksen logistiikka-alue Rakennettavuusselvitys Sähkörata KM TR Tarmo Rintakumpu 1:1000 KKJ/N Kalle Toropainen H XXX - 1 2

31

32 Itä-Suomen yhdistettyjen kuljetusten yhteyden toteuttaminen Liiketoimintasuunnitelma Luottamuksellinen Pohjois-savon

33 Kannen kuva: VR Valokuvat: VR Tekijät: Ilkka Salanne, Sito-Kuopio Oy Sanni Rönkkö, Sito-Kuopio Oy Kuopio 2011

34 SISÄLTÖ 1 HANKKEEN ESITTELY 4 2 LIIKETOIMINTAKONSEPTI JA TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN 6 3 TOTEUTTAMINEN 10 4 KILPAILUTILANNE 15 5 KEHITYSNÄKYMÄT 16 Itä-Suomen yhdistettyjen kuljetusten yhteyden toteuttaminen Liiketoimintasuunnitelma Luottamuksellinen 3

35 1HANKKEEN ESITTELY Kuopiossa on suunnitteilla valtakunnallinen liikennejärjestelmän kehittämishanke: yhdistettyjen juna-/autokuljetusten yhteyden toteuttaminen Itä-Suomen ja Etelä-Suomen välille. Yhdistettyjen kuljetusten terminaalille ja sen ympärille muodostettavalle logistiikkakeskukselle on varattu alue Matkuksesta Kuopion eteläpuolelta. Alue sijaitsee valtatien 5 kupeessa Savonradan läheisyydessä noin 15 kilometriä Kuopion keskustasta etelään. Alueen pinta-ala on 32 hehtaaria. Sen eteläpuolella sijaitsee Hepomäen laajennusalue pinta-alaltaan 120 hehtaaria. Rakennusoikeutta alueella on noin kerrosneliötä ja laajennusosien kanssa yhteensä noin kerrosneliötä. Alue sijaitsee lähellä teollisuusalueita ja kuljetusasiakkaita. Suunnitteilla oleva yhteys on nykytilanteessa ainoa riittävän suuren lastipotentiaalin ja kuljetusetäisyyden omaava vaihtoehto yhdistettyjen kuljetusten kehittämiselle Suomessa. Hanke vähentää merkittävästi raskasta maantieliikennettä Itä- ja Etelä-Suomen välillä. Kuopion ja Helsingin välisen rekkaliikenteen on arvioitu vähenevän yhdistettyjen kuljetusten yhteyden ansiosta n %. Arvioidun lastipotentiaalin perusteella maantiekuljetusten vähenemä olisi noin 530 miljoonaa tonnikilometriä ja hiilidioksidipäästöjen noin tonnia vuodessa. Yhteys helpottaisi osaltaan myös VT5 nykyistä tilannetta. Hanke on konkreettinen väline ilmastomuutoksen vastaisessa taistelussa ja palvelee samalla raskaan liikenteen liikenneturvallisuustavoitteita. Yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympärille muodostetaan logistiikkakeskus, jossa tulee toimimaan yhdistettyjä kuljetuksia käyttäviä yrityksiä. Alueelle on sijoittumassa useita yrityksiä jo hankkeen ensivaiheessa. Kuopion kaupunki on jo investoinut alueelle tulevaan eritasoliittymään ja katuverkkoon. Toimintaympäristön muuttuminen ja alueen läheisyyteen sijoittumassa olevat uudet kuljetusasiakkaat lisäävät yhdistettyjen kuljetusten tarvetta tulevaisuudessa. 4 Kuopion kaupunki Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon ELY-keskus Luottamuksellinen

36 Kuva 1. Itä-Suomen yhdistettyjen kuljetusten terminaalin sijainti. Itä-Suomen yhdistettyjen kuljetusten yhteyden toteuttaminen Liiketoimintasuunnitelma Luottamuksellinen 5

37 2 LIIKETOIMINTAKONSEPTI JA TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN Yhdistettyjen kuljetusten yhteys ja terminaali Selvitysten perusteella lastipotentiaali on riittävä 1 yhdistettyjen kuljetusten aloittamiseksi Itä- ja Etelä-Suomen välillä. Ainoaksi mahdolliseksi terminaalin sijaintipaikaksi on todettu Kuopio, joka on Itä-Suomen tavaraliikenteen ja jakelun keskus. Viimeisimmän selvityksen arvio lastipotentiaalista on seuraava: Kuopiosta lähtevät: kuljetusyksikköä vuodessa (112 yksikköä arkivuorokaudessa), josta > Helsinkiin , Turkuun ja Tampereelle Kuopioon saapuvat: kuljetusyksikköä vuodessa (81 yksikköä arkivuorokaudessa), josta > Helsingistä , Turusta ja Tampereelta Lastipotentiaali kasvaa sitä mukaa mitä myöhemmin lastaus lähtöpaikassa tapahtuu ja mitä aiemmin juna on perillä määräpaikassa. Lisäpotentiaalia tulee eniten, mikäli Helsingistä Kuopioon saapuvan junan tulo aikaistuu. Pääosa kuljetettavista yksiköistä (3/4) olisi ajoneuvoyhdistelmiä, mutta myös perävaunuja, kontteja ja vaihtokoreja kuljetettaisiin. Alkuvaiheessa kolmen suurimman käyttäjäyrityksen lastipotentiaali on noin 27 yksikköä päivittäin sekä Kuopiosta Etelä-Suomeen että Etelä-Suomesta Kuopioon. Suurimmat yhdistettyjen kuljetusten asiakkaat ovat tietyillä ehdoilla valmiita varaamaan määrätyn määrän vaunuja omaan käyttöönsä. Asiakkaiden toiminnan suunnittelu vaatii takuut riittävästä käytettävissä olevasta vaunukapasiteetista. Yhdistetyn kuljetuksen matka-aika Kuopiosta Helsinkiin on 7 7,5 tuntia. Täsmennetty yhdistettyjen kuljetusten aikataulu, joka on paras mahdollinen liikenteen nykyrakenteella ja matka-ajalla on seuraava: Kuopio Helsinki (Pasilan terminaali) Klo lastausaika loppuu Kuopiossa Klo junan lähtö Klo 4.45 juna saapuu Pasilaan Klo 5.30 juna purkuvalmis Pasilassa (vaunut purkupaikoilla) Helsinki Kuopio Klo irtoperävaunujen lastausaika loppuu Pasilassa Klo ajoneuvoyhdistelmien lastausaika loppuu Klo junan lähtö Klo 4.15 juna saapuu Kuopioon Klo 5.00 mennessä junan purku Lastattavan yksikön on oltava laiturilla noin 30 minuuttia ennen lastausajan päättymistä. Ennen junaan lastaamista yhdistelmät ja perävaunut punnitaan autovaa alla. Kuljettajat ajavat tämän jälkeen yhdistelmät junavaunuun ajosillan tai -rampin kautta, tekevät tarvittavat tuennat ja mahdolliset sähköliitännät (talviaikana). Purkuvaiheessa tehdään päinvastoin. Perävaunut viedään sitä tuovalla vetoautolla kuormauslaiturille tukijalkojensa varaan, jonka jälkeen siihen liitetään dolly (apupyörästö vetopöytään) vetomestarilla. Perävaunu kuor- 1 VR Transpoint haastattelut: Erik Söderholm, Ilkka Seppänen Kari Havu ja Hannu Kuoppala 6 Kuopion kaupunki Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon ELY-keskus Luottamuksellinen

38 mataan laiturin kautta vaunun sivusta kyytiin. Vetomestariurakoitsija suorittaa perävaunun tuennat vaunuun. Perävaunujen purku tapahtuu vetomestarilla, kun ensin on poistettu tuennat. Urakoitsija poistaa dollyn alta ja vaunu jätetään omien tukijalkojensa varaan odottamaan noutoa. Konttien osalta tarvitaan esim. kurottajatrukki, jolla suoritetaan konttien siirtokuormaukset autosta vaunuun ja päinvastoin. Sen avulla kontit myös siirretään terminaalin varastokentälle/varastokentältä, jos niille ei ole välitöntä jatkokuljetustarvetta. Yhdistettyjen kuljetusten terminaalissa työskentelee yksi henkilö, joka hoitaa autovaakaan liittyvät työt sekä kuormausten valvonnan, eli varmistaa, että kuormaukset tapahtuvat voimassaolevien kuormausohjeiden mukaisesti ja turvallisesti. Lisäksi tarvitaan vaihtotyönjohtaja, joka ohjaa vaunut oikeille raiteille ja oikeisiin paikkoihin. Lisäksi tarvitaan erillinen vetomestariurakoitsija. VR Transpoint on kiinnostunut tarjoamaan yhdistettyjen kuljetusten palvelua ja hankkimaan tarvittavan vaunukaluston, mikäli liiketoiminnan edellytykset toteutuvat. Logistiikkakeskus Yhdistettyjen kuljetusten terminaalin yhteyteen toteutetaan logistiikkakeskus, jossa tulee toimimaan yhdistettyjä kuljetuksia käyttäviä yrityksiä. Alkuvaiheessa alueelle on sijoittumassa kaksi kolmesta suurimmasta yhdistettyjen kuljetusten käyttäjästä. Logistiikka-alue aidataan, jolloin alueen sisällä voidaan junaan siirtää useita kuljetusyksikköjä kerralla, mikä lisää operoinnin tehokkuutta ja alentaa kustannuksia. Alueelle on sijoittumassa useita yrityksiä jo hankkeen ensivaiheessa. Alueen kupeeseen on syntymässä uutta yhdistetyille kuljetuksille potentiaalista liiketoimintaa (mm. Ikea ja Ikano). Logistiikkakeskuksen läheisyydessä sijaitsee teollisuusalueita ja muita suuria kuljetusasiakkaita. Itä-Suomen yhdistettyjen kuljetusten yhteyden toteuttaminen Liiketoimintasuunnitelma Luottamuksellinen 7

39 Logistiikkakeskus synnyttää samalla alueella sijaitsevien yhteispalveluiden, yhteisen infrastruktuurin kautta synergiaetuja ja lisää logistiikkapalvelujen kustannustehokkuutta. Logistiikkayhteistyön mahdollisuudet parantuvat mm. kuljetusten yhdistämisessä (lyhyet tavaroiden siirrot). Logistiikkakeskus edesauttaa uusien palvelujen syntymistä ja vastaa uudenlaisten lisäarvologististen palvelujen kysynnän kasvuun eri toimialoilla: ekotehokkuus- ja ympäristöpalvelut sekä erikois- ja lisäarvopalvelut eri toimialoille. Logistiikan erikois- ja lisäarvopalvelut ovat yhdistettyjen kuljetusten lisäksi vetovoimatekijä alueelle sijoittuvalle teollisuudelle ja kaupalle. Kustannustehokkuuden parantumisesta hyötyvät viime kädessä myös kuljetusasiakkaat. Alueelle ovat ensivaiheessa kiinnostuneita sijoittumaan seuraavat yritykset: Experant, Inex, Kaukokiito, Kuljetusliike Jari Kärki, Savon Kuljetus ja VR Transpoint. Myös Itella on kiinnostunut laajenemaan alueelle. Kuopion seudun hankintatoimi olisi valmis sijoittamaan terminaalitoimintojaan alueelle. Kaukokiito ja VR Transpoint ovat suurimpia yhdistettyjen kuljetusten potentiaalisia käyttäjiä. Sijoittujien tilatarve vaihtelee, maa-alana 2 ja 6 hehtaarin väliltä sekä kerrosalana 300 m 2 ja m 2 välillä. Tontin ostamisesta ovat kiinnostuneita Inex (SOKn kautta) sekä Kaukokiito. Muut ovat halukkaita tulemaan alueelle vuokralaisiksi. Sijoittuvien yritysten toiminnot alueella muodostuisivat pääasiassa terminaali- ja varastotoiminnoista erilaisine lisäarvopalveluineen. Terminaalit tulevat toimimaan runkoliikenteen solmupisteinä sekä jakeluterminaaleina palvellen koko Itä-Suomen aluetta. Alue antaa sijoittujille mahdollisuuden eri puolilla kaupunkia sijaitsevien toimintojen yhdistämiselle, toiminnan yleiselle tehostamiselle ja turhien ajojen vähentämiselle. Osa terminaaleista tulee olemaan lämpösäädeltyjä (+2 +8). Suurien toimijoiden terminaaleissa asioi noin 50 ajoneuvoyhdistelmää vuorokaudessa. Osa yrityksistä on valmiita sijoittumaan alueelle jo vuonna Viimeisetkin sijoittujat tulisivat alueelle vuosien aikana. Alueelle sijoittuvat yritykset tarvitsevat erilaisia tuki- ja yhteispalveluita. Näiden palveluiden hankkiminen keskitetysti tuo etuja jokaiselle alueelle sijoittujalle. Selvitysten perusteella tukipalveluita ovat kiinnostuneet tarjoamaan ISS, Neste Oil (tankkaus), Culinaria Group (ruokailu) sekä mahdollisesti AP Trukit (trukkien huolto ja vuokraus). Sijoittuvista logistiikkayrityksistä Jari Kärki sekä Experant ovat kiinnostuneita tarjoamaan pesula- ja huoltopalveluita muille yrityksille. ISS on kiinnostunut tarjoamaan laajan valikoiman erilaisia tukipalveluita: siivouspalvelut, kiinteistönhoito ja tekniset palvelut, turvallisuuspalvelut, tukipalvelut (henkilöstöpalvelut, toimistopalvelut), kiinteistöjen investointipalvelut ja rakennuttaminen, ruokailupalvelut, energiankäytön hallinta. Alueen kehittyessä tukipalvelujen tarjonta alueella kasvaa. Seuraavassa kuvassa on esitetty kuvaus yhdistettyjen kuljetusten yhteyden ja logistiikkakeskuksen liiketoiminnasta. 8 Kuopion kaupunki Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon ELY-keskus Luottamuksellinen

40 YHDISTETYT KULJETUKSET kontit vaihtokorit perävaunut ajoneuvoyhdistelmät juna-/autokuljetus ja liitännäispalvelut vetomestarioperaattori Lyhyet siirrot Suuret yksiköt LOGISTIIKKAPALVELUT runko- ja jakelukuljetukset kuljetusvälitys ja huolintapalvelut terminaali- ja varastointipalvelut kuljetusten yhdistely- ja koordinointipalvelut Logistiikan lisäarvopalvelut eri toimialojen lisäarvopalvelut verkostoitumis- ja yhteistyön kanavointipalvelut TUKI- JA YHTEISPAVELUT tietoliikenneinfrastruktuuri ja kulunvalvonta kalustohuollon peruspalvelut henkilö- ja toimistopalvelut turvallisuuspalvelut tieto- ja koulutuspalvelut jätehuolto yhteiskäyttöpalvelut ja -alueet Y h t e i s t o i m i n t a Kuva 2. Yhdistettyjen kuljetusten ja logistiikkakeskuksen liiketoimintakonsepti. Itä-Suomen yhdistettyjen kuljetusten yhteyden toteuttaminen Liiketoimintasuunnitelma Luottamuksellinen 9

41 3 TOTEUTTAMINEN Vaiheistus ja aikataulu Seuraavassa kuvassa on esitetty arvio hankkeen toteuttamisen aikataulusta. Yhdistettyjen kuljetusten yhteys ja siihen liittyvä logistiikkaalue on suunnitelmien mukaan kokonaisuudessaan valmis arviolta vuonna Alkuvaiheessa hankkeelle nimetään koordinaattori, jonka tehtävänä on koordinoida hankkeen eri vaiheiden etenemistä, tiedottaa hankkeen etenemisestä säännöllisin väliajoin eri osapuolia sekä muodostaa tarvittavat yhteistoimintamuodot, joita tarvitaan hankkeen eri vaiheissa. Yhteistoimintaa yritysten ja muiden osapuolten kesken tarvitaan mm. terminaalien rakennuttamisessa, alueen toiminnallisessa suunnittelussa, yhteispalveluiden koordinoinnissa ja järjestämisessä, turvallisuusjärjestelyissä sekä yhteiskäyttöalueista sopimisessa. Koordinaattorin tehtävänä on myös markkinoida yhdistettyjen kuljetusten yhteyttä uusille yrityksille Itä- ja Etelä-Suomessa. Hankkeen toteutuminen on riippuvainen ratayhteyden rahoituksen järjestymisestä. Tällä hetkellä Kuopion ratapihalla ei ole konttiliikenteen palveluja, mikä on puute palvelutasossa. Konttiliikenteen palvelut voidaan toteuttaa yhdistettyjen juna-/autokuljetusten terminaalissa. Yhdistettyjen kuljetusten yhteyden toteuttaminen helpottaisi Kuopion tavaraliikenteen ratapihan laajentamista konttiliikenteeseen varautumisen osalta. Palvelun syntyminen voisi lisätä rautateitse tapahtuvaa konttiliikennettä Rahoituksen varmistaminen Asemakaavoitus Ratapihan rakentaminen Tonttien tasaus ja kunnallistekniikka Yhteydet moottoritielle ja kaupunkirakenteeseen Ensimmäiset yritykset (terminaalien rakentaminen) Ratayhteys Kuva 3. Hankkeen toteuttaminen. 10 Kuopion kaupunki Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon ELY-keskus Luottamuksellinen

42 Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Itä-Suomen yhdistettyjen kuljetusten yhteyden ja sitä palvelevan logistiikkakeskuksen toteuttamisen kokonaiskustannukset ovat arviolta noin 31 miljoonaa euroa. Suurimmat investointitarpeet kohdentuvat ratayhteyteen ja perusinfrastruktuuriin. Perusinfrastruktuuri 12 (kadut, silta, tonttien valmistelu, yms.) Ratayhteys ja turvalaitteet 18,5 Ajosillat, vaakakoppi ja autovaaka 0,5 Kokonaiskustannusarvio 31 milj. Lisäksi alueelle sijoittuvat yritykset tekevät omat investointinsa terminaaleihin ja kalustoon. Seuraavassa taulukossa on esitetty hankkeen tämän hetkinen rahoitussuunnitelma. Hankkeen kannalta on tärkeintä löytää ratayhteyden rahoituksesta puuttuva osuus. Lisäksi alueelle sijoittuvien yritysten on mahdollista hakea yrityskohtaista tukea investoinneilleen (mm. yrityksen kehittämisavustus ja EU:n Marco Polo -ohjelma). Taulukko 1. Rahoitussuunnitelma ALUSTAVA RAHOITUSSUUNNITELMA milj. euroa Kokonaiskustannusarvio, josta 31 Kuopion kaupunki 12 tontit, silta, kaapelit, kaukolämpö, kadut, sisääntuleva tie, maanhankinta jne. Ratayhteys ja turvalaitteet, josta 18,5 Maakuntaliitto (EU-raha) 3 Pohjois-Savon ELY-keskus (työllisyysperusteinen tukiraha) 6 Ratayhteyden puuttuva rahoitus 9,5 2 ajosiltaa, vaakakoppi ja autovaaka (yritykset, yrityskohtaiset tuet) 0,5 Itä-Suomen yhdistettyjen kuljetusten yhteyden toteuttaminen Liiketoimintasuunnitelma Luottamuksellinen 11

43 Toiminnallinen suunnitelma Logistiikkakeskuksen toiminnallisen suunnittelun tavoitteena on ollut tilankäytöltään ja toiminnoiltaan tehokas sekä kompakti kokonaisuus. Lähtökohtaisesti suunnittelua ohjaavia tekijöitä ovat alueen koko ja muoto, liikenneyhteydet sekä yhteydet alueen sisältä ja ulkoa yhdistettyjen kuljetusten terminaaliin ja logistiikkakeskuksen laajennusalueelle. Lisäksi on huomioitu kaupungin maankäytön tavoitteet tehokkuudesta ja yhtenäisestä rakennusmassasta. Alueelle alkuvaiheessa sijoittuville kahdelle suurelle ja viidelle keskisuurelle logistiikkayritykselle on tehty yritysten tarpeiden mukaiset aluevaraukset. Näiden lisäksi on varattu alueita yhteispalveluille, joita tässä tapauksessa voivat olla esim. työvoiman ja kaluston vuokraus, ruokalatoiminnot, kaluston huolto ja pesulapalvelut, kiinteistöhuolto ja vartiointi sekä polttoainejakelu. Myös useita tukipalveluyrityksiä on sijoittumassa alueelle. Konttien ja trailereiden varastointiin varataan tilaa yhdistettyjen kuljetusten terminaalista. Lisäksi on varattu tilat alueen sisäisille yhteyksille, jotka esitetään suljettavaksi muulta liikenteeltä. Tällöin terminaalien välinen liikennöinti on mahdollista ilman välilastauksia trukeilla, vetomestareilla ja ajoneuvoyhdistelmillä, joilla ei ole mahdollista liikennöidä yleisellä tieverkolla. Koko logistiikka-alue aidataan ja kulunvalvonta keskitetään porttirakennukseen. Lisäksi yritykset voivat tarpeidensa mukaan rajata aidoilla omat terminaalialueensa. Porttirakennukseen on mahdollista varata tiloja yritysten hallinto- ja toimistopalveluille sekä koulutus- ja tietopalveluille. Jatkosuunnittelussa on tarve kartoittaa sijoittuvien toimijoiden kanssa mahdollisuudet yhteiskäyttöisten varastokenttien toteutukseen. Seuraavassa kuvassa on esitetty alustava toiminnallinen suunnitelma. Siinä tien viereen sijoittuvat terminaalirakennukset on mahdollista toteuttaa yleisilmeeltään yhtenevästi. Yhteispalvelut ja mahdollinen porttirakennus on sijoitettu molemmissa vaihtoehdossa sisääntuloväylän viereen. Sisääntuloväylän toteutus alueen pohjoislaidalla edellyttää todennäköisesti kiertoliittymän toteutusta. Logistiikkaalueella terminaalien ja kulkuväylien väliin on pyritty varaamaan riittävästi tilaa yhdistelmäajoneuvoille (65 75 metriä). Kaikille tonteille on alueen sisäinen yhteys yhdistettyjen kuljetusten terminaaliin. 12 Kuopion kaupunki Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon ELY-keskus Luottamuksellinen

44 Kuva 4. Itä-Suomen logistiikkakeskuksen toiminnallinen suunnitelma. Itä-Suomen yhdistettyjen kuljetusten yhteyden toteuttaminen Liiketoimintasuunnitelma Luottamuksellinen 13

45 Seuraavassa kuvassa on esitetty Itä-Suomen yhdistettyjen kuljetusten hankkeen keskeiset toimijat ja niiden roolit hankkeessa. Sijoittuvat logistiikkayritykset Terminaalien rakennuttaminen Yhteistoiminta tukipalvelujen koordinoinnissa, yhteispalvelu- ja yhteisaluejärjestelyissä, rakennuttamisessa ja operoinnissa Suunnitteluyhteistyö Kuopion kaupungin ja VR Transpointin kanssa (toiminnallinen suunnittelu) Logistiikkapalvelujen tarjonta Yhdistettyjen kuljetusten käyttö Sijoittuvat tuki- ja yhteispalveluyritykset Tuki- ja yhteispalvelujen tarjonta Ei päällekkäisiä palveluita Yhteistoiminta yritysten ja Kuopion kaupungin kanssa Hankkeen toimijat Kuopion kaupunki Alueen/tonttien valmistaminen katuverkkoineen Hankkeen koordinointi (sijoittuvat yritykset ja liiketoimintaprofiilin toteutumisen seuranta, yhteistoimintajärjestelyt, tiedotus jne.) Tonttien vuokraus ja myynti VR Transpoint Yhdistettyjen kuljetusten toimitilat Yhdistettyjen kuljetusten terminaalialueen suunnitteluyhteistyö Vaunukaluston hankinta Vetomestarioperaattorin hankinta Yhdistettyjen kuljetusten operointi Toteuttamisen tärkeät sidosryhmät Liikennevirasto, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon ELY-keskus, Liikenne- ja viestintäministeriö Kuva 5. Itä-Suomen yhdistettyjen kuljetusten hankkeen keskeiset toimijat. 14 Kuopion kaupunki Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon ELY-keskus Luottamuksellinen

! " #!$%&%! (#!$ & %!) # (

!  #!$%&%! (#!$ & %!) # ( !"#" $$$%&' $ ! " #!$%&%! '# (#!$ & %!) )* # ( ( # ( ( (!#! (&)&*$ ( ( +, ( - (, - (- ". (. ". (/ / +$&&*, ( -! 0 1+2+"120&11345 / (( / (( / (( " / (,! 0 1+2+"120&11345 6 (( 6 (( 6 (( " 6 ((,!##' 6 ((-,

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

LAKARIN TEOLLISUUSRAITEISTON TILAVARAUSTARKASTELU Rauman kaupunki

LAKARIN TEOLLISUUSRAITEISTON TILAVARAUSTARKASTELU Rauman kaupunki Rauma, Lakarin teollisuusraiteisto 1 (5) LAKARIN TEOLLISUUSRAITEISTON TILAVARAUSTARKASTELU Rauman kaupunki Rauma, Lakarin teollisuusraiteisto 2 (5) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 2 TYÖMENETELMÄT...

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys

Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys Karttunen Matti 3.10.2016 Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys Liikennettä tuottavan maankäytön nykytilanne ja sen ohjaaminen ympäröivään liikenneverkkoon Tällä hetkellä Jylhännimen alueella

Lisätiedot

Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys Helsinki-Turku nopea junayhteys 28.9.2017 Hankkeen tavoitteet 28.9.2017 Heidi Mäenpää 2 Kasvua kansainväliseen kilpailukykyyn Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja

Lisätiedot

Rautatieliikenteen kehitysnäkymät liittyen Vuosaaren sataman avautumiseen. VR Osakeyhtiö, VR Cargo Matti Andersson 2008-04-17

Rautatieliikenteen kehitysnäkymät liittyen Vuosaaren sataman avautumiseen. VR Osakeyhtiö, VR Cargo Matti Andersson 2008-04-17 Rautatieliikenteen kehitysnäkymät liittyen Vuosaaren sataman avautumiseen VR Osakeyhtiö, VR Cargo Matti Andersson 2008-04-17 VR Cargo 2007 Kuljetukset 40,3 miljoonaa tonnia Liikevaihto 342,9 MEUR Markkinaosuus

Lisätiedot

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 13.8.2012

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 13.8.2012 Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen Timo Välke 13.8.2012 Yhteinen suunnitelma Metsäteollisuuden, metsähallituksen, rautatieyrityksen ja Liikenneviraston yhteistyönä pyritään

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Laskelma: Vilkkalan klv RS Työnumero: 8240889 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luo: Mika Kaukoranta Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaa: Pietari Kousa Päivämäärä:

Lisätiedot

Määrä Yks. hinta Yhteensä Vt6 plv , Puupylväs ja ilmakaapeli, purku ( kuljetus < 5 km ) kpl , km )

Määrä Yks. hinta Yhteensä Vt6 plv , Puupylväs ja ilmakaapeli, purku ( kuljetus < 5 km ) kpl , km ) KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Vt 6 Taavetin eteläinen etl Taavetin eteläinen etl Työnumero: Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Simo Saros Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja:

Lisätiedot

Kiukainen-Kauttua-Säkylä

Kiukainen-Kauttua-Säkylä Kiukainen-Kauttua-Säkylä Ratasuunnitelma rataosan lakkauttamiseksi, yleisötilaisuus 1.3.2017 Suomen liikennehallinto LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto 9 ELY-keskusta

Lisätiedot

Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys Helsinki-Turku nopea junayhteys 12.9.2017 Hankkeen tavoitteet 12.9.2017 2 Kasvua kansainväliseen kilpailukykyyn Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja elinkeinoelämälle.

Lisätiedot

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta 1 Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta 7.6.2011 TIMO HUHTINEN 2 Työn tavoitteet Työn tarkoituksena oli selvittää millä alueilla Lahden Oikoradalla Ristikydön

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO VT-010

LIIKENNEVIRASTO VT-010 Dnro 4198/0824/2014 LUONNOS 8.9.2014 LIIKENNEVIRASTO VT-010 LIIKENNEVIRASTON JA SUONENJOEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS SUONENJOEN RATAPIHAN PARANNUSTYÖ 1 SOPIMUSKOHDE 2(6) Liikenneviraston ja Suonenjoen

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 12.12.2014

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 12.12.2014 Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen Timo Välke 12.12.2014 Yhteinen suunnitelma Metsäteollisuuden, metsähallituksen, rautatieyrityksen ja Liikenneviraston yhteistyönä pyritään

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos

INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Kukkulatien ja Kukkulakujan vesihuollon ja katuinfran kaavataloudellinen selvitys 6.4.2010 67060596 Pöyry Finland Oy Degerbyntie Kukkulakujan kaava-alue

Lisätiedot

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Jarmo Nirhamo ja Heidi Mäenpää Liikennevirasto 12.5.2014 Sisältö Nykytilanne Ratahankkeet Pasilan alueella Läntinen lisäraide 2 Nykytilanne

Lisätiedot

Seinäjoen logistiikka alue

Seinäjoen logistiikka alue Seinäjoen logistiikka alue Logistiikka alueen aluevaraussuunnitelma Raportti 24.6.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 SEINÄJOEN LOGISTIIKKA ALUEEN ALUEVARAUSSUUNNITELMA Työn tavoitteet Laatia aluevaraussuunnitelma,

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

LENTORADAN LISÄTARKASTELUT KUUMA-KUNTIEN ALUEELLA TOINEN OSIO

LENTORADAN LISÄTARKASTELUT KUUMA-KUNTIEN ALUEELLA TOINEN OSIO LENTORADAN LISÄTARKASTELUT KUUMA-KUNTIEN ALUEELLA TOINEN OSIO 19.4.2011 Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella, osa2 1 ESIPUHE Työ on jatkoa Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella

Lisätiedot

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta Pennasentien alikulkukäytävä Pennasentien alikulkukäytävä Hl 18,0 + 15,75 m Kokonaispituus 14,15 m Vinous 0 gon > 3,782 m 124 300 (i=136,3) Siltapaikka sijaitsee Oulun kaupungin Kaakkurissa Vt4:n paalulla

Lisätiedot

Imatra Imatrankoski raja suunnittelu

Imatra Imatrankoski raja suunnittelu Imatra Imatrankoski raja suunnittelu Vetävät Väylät Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäseminaari 13.9.2017 Muuttuva toimintaympäristö Rajaliikennesopimus FIN-RU 22.12.2016 Rautateiden tavaraliikenteessä

Lisätiedot

Vt7 Parantaminen moottoritieksi Haminan kohdalla Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta

Vt7 Parantaminen moottoritieksi Haminan kohdalla Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta Tillinmäen alikulkusilta Hl 8,645 m Kokonaispituus 60,0 m 22,5 + 26,5 m > 5,2 m 1 230 000 (i=145,2) Siltapaikalla Juurikorpi - Hamina

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä osana kotimaista ja kansainvälistä

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

LIVI/8880/ /2017 VT-065

LIVI/8880/ /2017 VT-065 LIVI/8880/04.02.01/2017 VT-065 LIIKENNEVIRASTON JA TAMPEREEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KOSKIEN SANTALAHDEN MELUSEINÄN SUUNNITTELUA, RAKENTAMISTA, OMISTAMISTA, KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOA SEKÄ MAANKÄYTTÖÄ

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

Yleiskartta hankkeesta

Yleiskartta hankkeesta Yleiskartta hankkeesta 1 Yleistietoja Urakkasopimuksen arvo noin 22 000 000 Valtatien 5 parantamisen kaksiajorataiseksi valtatieksi n. 4 km Nykyisten eritasoliittymien parantamisia 3 kpl Uusia siltoja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.4.2014 120-P23709 Suunnitelmaselostus Ronkainen

Lisätiedot

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä suunnitteluprosessin hallinta Heidi Mäenpää 24.9.2015 Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti. Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit

Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti. Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit Versio 1.0 Matti Manninen 26.3.2008 2007 Suunnittelukohde 30.4.2008 Page 2 Melulähteet Tässä selvityksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Tampereen Kansi ja areena - hanke

Tampereen Kansi ja areena - hanke Tampereen Kansi ja areena - hanke Junaliikenteeseen vaikuttavat ratatyöt Päällysrakenne Vaihteet V005, V006, V008 ja V011 siirrot ja vaihdot. Vaihteiden V191, V012, V015 ja V013 purkaminen. Raiteiden R053,R075,R096

Lisätiedot

MUISTIO. Lähtökohdat ja suunnitteluratkaisut

MUISTIO. Lähtökohdat ja suunnitteluratkaisut MUISTIO..0 () HYVINKÄÄN NS. HANGON RATAPIHAN ALUEVARAUSSELVITYS Tavoite Työn tavoitteena oli määritellä rautatieliikenteen ja radanpidon toimintojen vaatimat aluetarpeet Hyvinkään ns. Hangon ratapihan

Lisätiedot

Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara - Kauklahti Ratsukadun alikulkusilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta

Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara - Kauklahti Ratsukadun alikulkusilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta Ratsukadun alikulkusilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta Ratsukadun alikulkusilta Hl 29,15 30,04 m Kokonaispituus 49,9 m 1,5 + 15,0 + 17,0 + 1,5 m 1,5 + 18,0 + 20,9 + 1,5 m Vinous 4 gon Vapaa

Lisätiedot

Luumäki-Imatra ratahanke LuIma

Luumäki-Imatra ratahanke LuIma Luumäki-Imatra ratahanke LuIma Joonas Hämäläinen, Liikennevirasto Kiertotalous kuntien maanrakentamisessa, Seminaari 3.10.2017 Luumäki Imatra ratahankkeen taustaa Hankkeesta aiemmin tehdyt suunnitelmat

Lisätiedot

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arviointimenettely 31 5 Toimenpiteiden suunnittelulla tähdätään kohdassa 1.1 selostettujen liikenteellisten ja ympäristöllisten ongelmien poistamiseen. Suunnittelun ja vaikutusten

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan määräluettelo Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

HCT käyttökokeilut puutavaran kuljetuksissa Pohjois- ja Itä-Suomessa Tulosseminaari

HCT käyttökokeilut puutavaran kuljetuksissa Pohjois- ja Itä-Suomessa Tulosseminaari HCT käyttökokeilut puutavaran kuljetuksissa Pohjois- ja Itä-Suomessa Tulosseminaari Hannu Pirinen Kehityspäällikkö, Metsä Group, puunhankinta ja metsäpalvelut 06.09.2016 Veljekset Hannonen Oy, 84 -tonninen

Lisätiedot

MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi. Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Riihimäki Jyväskylä

MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi. Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Riihimäki Jyväskylä MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Riihimäki Jyväskylä MegaHub Hämeenlinna Liikenneyhteydet E12 (Valtatie 3) Vuosaari 110 km Helsinki 95 km Valtatie 10 Turku 145

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1705/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 Pasila Aiheet Kiinteistövaikutusten arviointi Hankeuusjako Alueellinen tietoimitus Mitä käytännössä?

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI 31.1.2012

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1316/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Savonlinna 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi)

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (5) KaS (Kaakkois-Suomi) S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2.50)+18.00+(2.50) Hyödyllinen

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Tavaraliikenteessä 25%:n markkinaosuus Yhtenäiset 25 tonnin akselipainon reitit tärkeitä esim. tehtaalta satamaan (Jämsänkoski Rauma) Tavaraliikennemarkkina

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä 11.2.2015 Pasi Heikkilä SISÄLTÖ Seudulliset kärkihankkeet Vt4, Vt8, satama ja ratapihat Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikenteen johtoryhmä POHJOIS-POHJANMAAN LIIKENTEEN KÄRKIHANKKEET

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

TURUN RAITIOTIE, yleissuunnitelma LIITE3 1.12.2014

TURUN RAITIOTIE, yleissuunnitelma LIITE3 1.12.2014 TURUN RAITIOTIE, yleissuunnitelma LIITE3 1.12.2014 SISÄLTÖ Raitiotien rakentamisen kustannusarvio Runosmäen raitiotiereitin kustannusarvio Varissuon raitiotiereitin kustannusarvio Skanssin raitiotiereitin

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä liikennemuotona niin kotimaassa

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen:

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: Inkoon sataman ja rannan suunnittelu sekä asemakaavoitus Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: 1. Ote tarjouspyynnöstä: Pyydämme

Lisätiedot

Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen

Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen Muistio 1 (7) 23.11.2016 Mikko Romu Puh. 0207 917 215 Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen kustannusvertailu Lähtökohdat ja tavoitteet Tässä muistiossa vertaillaan

Lisätiedot

Suuryksikkökuljetusten toimintaedellytykset rautatieliikenteen liikennepaikoilla

Suuryksikkökuljetusten toimintaedellytykset rautatieliikenteen liikennepaikoilla Suuryksikkökuljetusten toimintaedellytykset rautatieliikenteen liikennepaikoilla Timo Välke, Liikennevirasto 11.02.2015 Esityksen sisältö 1. Selvityksen tavoitteet ja sisältö 2. Suuryksiköihin perustuva

Lisätiedot

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa 19.4.2016 Heidi 19.4.2016 2 Mäenpää Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa sekä ratasuunnitelman laatimisen toimintaohje ovat tekeillä Ratasuunnitelma

Lisätiedot

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT 2470 piir. 14 2.5.2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. VE 1: KUNINKAANKATU TAMMERKOSKI (L-MALLI, LEVEÄ VAIHTOEHTO)... 4 3. VE 2: KUNINKAANKATU

Lisätiedot

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan kustannusarvio Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi. Riihimäki Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Jyväskylä

MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi. Riihimäki Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Jyväskylä MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi Riihimäki Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Jyväskylä MegaHub Riihimäki Hämeenlinnantie Kinturintie Liikenneyhteydet E12 (Valtatie 3) Vuosaari 77 km Helsinki

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Savonlinna Pieksämäkihenkilöjunaliikenteen

Savonlinna Pieksämäkihenkilöjunaliikenteen 1 Savonlinna Pieksämäkihenkilöjunaliikenteen käynnistäminen Kuvat: VR ja Savonlinnan kaupunki 2 Lähtökohdat Savonlinnan liikenteellinen asema on ongelmallinen Henkilöjunayhteydet etelään ja itään toimivat

Lisätiedot

Niittylahden kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Niittylahden kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Niittylahden kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0-P957 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä

Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Liikenneministeri Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Helsingin ratapihan liikenteellinen toimivuus on nousemassa junaliikenteen kasvun esteeksi. Eri selvityksissä tilanne on

Lisätiedot

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen 1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi PL 11, Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta

Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi PL 11, Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta SOPIMUS Luonnos 1 (4) Kaivokadun rakentaminen, plv 40-135, Lappeenranta Sopimus hankkeen rakennuttamisesta 1 Sopimusosapuolet Tekninen toimi PL 11, Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Lappeenrannan Villimiehen

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS 9.1.2012

SUUNNITELMASELOSTUS 9.1.2012 RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 9.1.2012 Seinäjoki Suunn. Tark./Hyv. Pvm. 9.1.2012 Pauli Ruokanen Pvm. 9.1.2012 Jouni Mikkonen Arkisto Tsu L-S 3600/72 Rev 1.0

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot