JÄTEVEDET PUHTAIKSI - RAVINTEET TALTEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEVEDET PUHTAIKSI - RAVINTEET TALTEEN 2011-2013"

Transkriptio

1 JÄTEVEDET PUHTAIKSI - RAVINTEET TALTEEN HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO

2 Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen rakennettujen asuinkiinteistöjen jätevesien puhdistusjärjestelmät tulee saattaa nykyisten vaatimusten (Hajajätevesiasetus 209/2011) mukaiselle tasolle mennessä jälkeen rakennetut uudisrakennusten jätevesien käsittelyjärjestelmät tulee olla uuden asetuksen vaatimuksia vastaavia. Tämä koskee kiinteistöjä, joita ei ole mahdollista liittää kunnalliseen viemäriverkostoon. Jätevesien puhdistusvaatimuksilla ehkäistään muun muassa vesistöjen rehevöitymistä ja sinileväongelmia sekä pohjaveden pilaantumista. Tämän opas on painettu Kaakkois-Suomi Venäjä naapuruusohjelman hanke -esitteen pohjalta päivitettynä.

3 Tässä oppaassa on ohjeet siitä, kuinka kiinteistöjen jätevesijärjestelmiin liittyvissä asioissa tulee toimia Imatran seudulla: Toimenpidelupa Aina, kun kiinteistöissä tehdään pintaremonttia suurempia kunnostus- tai rakennustöitä, tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen. Jätevesijärjestelmiin liittyvä uusimis- tai korjaustyöt vaativat aina rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän toimenpideluvan. Rakennusvalvontaviranomaisen yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta. Suunnitelma Kiinteistön jätevesijärjestelmän uudistamisesta tai korjauksesta tulee tehdä jätevesisuunnitelma, johon liitetään asemapiirrokset ja tarvittavat kuvat. Kuka tahansa suunnitelmaa ei voi tehdä, vaan suunnitelmat teetetään ammattitaitoisella LVI-alan suunnittelijalla tai suunnitteluyrityksellä. Ympäristöviranomainen hyväksyy suunnitelman ja käy tarkastamassa tarvittaessa jätevesijärjestelmän rakennustyön. Suunnitelmaa varten tarvitaan tietoja muun muassa kiinteistön tontin maaperästä ja korkeusvaihteluista. Imatran seudulla toimivia suunnittelijoita ja suunnitteluyrityksiä on listattu tämän oppaan loppuun. Suunnittelijat sekä asennus- ja huoltoliikkeet laskuttavat työstä sen laajuuden ja kuluneen työajan mukaan. Ammattitaitoinen suunnittelija tietää parhaiten, minkälainen jätevesijärjestelmä kiinteistölle soveltuu. Kiinteistönomistaja on vastuussa riittävästä puhdistuksesta ja järjestelmän toimivuudesta.

4 Eri vaihtoehtoja Jäteveden puhdistusratkaisuja on erilaisia; umpisäiliöt, maahanimeyttämöt, maasuodattamot ja biologis/kemialliset pienpuhdistamot ovat eniten käytettyjä menetelmiä. Valittava jätevesijärjestelmä riippuu muun muassa jätevesien koostumuksesta, tontin maaperästä ja koosta. Ympäristöoloiltaan herkillä alueilla (rantatonteilla ja pohjavesialueilla) viranomaisten vaatimukset jätevesijärjestelmille ovat muita alueita tiukemmat. Käyttö ja huolto Jätevesijärjestelmän suunnitelmaan kuuluu käyttö- ja huolto-ohjeet, joihin tulee perehtyä tarkoin. Säilytä käyttö- ja huolto-ohjeet kiinteistöllä ja opasta kiinteistön mahdollisia muita asukkaita ja käyttäjiä jätevesijärjestelmän käyttöön. Päiväkirjaa on täytettävä huolto-, korjaus- ja tyhjennystapahtumista. Uudempiin jätevesijärjestelmiin kuuluvat hälytysjärjestelmät, joka hälyttävät kun säiliöt täyttyvät tai laitteeseen tulee käyntihäiriö. Mikäli hälytysjärjestelmää ei ole, täytyy säiliöiden täyttymistä ja laitteen toimintaa käydä tarkkailemassa säännöllisesti ja suorittaa tarvittavat toimenpiteet välittömästi. Joskus hoito- ja huoltotoimenpiteiden tekeminen tuntuu vaikealta. Silloin kannattaa ottaa yhteyttä alan yrityksiin. Tarvittaessa kaikki hoito ja huolto voidaan saada ammattitaitoisesti ylläpitosopimuksen kautta.

5 Mistä lähteä liikkeelle? Selvitys Tee selvitys kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä ja päivitä jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet välittömästi, mikäli et ole vielä tehnyt niitä. Tässä vaiheessa järjestelmään ei tarvitse tehdä muutoksia tai parannuksia tehokkuuteen. Täytettäviä selvityslomakkeita ja pohjia käyttö- ja huolto-ohjeisiin saat Imatran seudun ympäristötoimesta tai ja sieltä valitaan kohta verkkoasiointi. Selvitys voi olla myös vapaamuotoinen, mutta valmis kaavake on varmasti helpoin täyttää. Jos kiinteistöllä on vesikäymälä, niin selvitys piti olla tehtynä mennessä. Jos kiinteistöllä on kuivakäymälä, niin selvitys piti olla mennessä. Selvitys säilytetään kiinteistöllä, ja se esitetään ympäristöviranomaiselle pyydettäessä! Jos kiinteistön jätevesijärjestelmään tehdään muutoksia tai korjauksia, myös selvitys päivitetään ajantasaiseksi suunnitelmaksi. Liittyminen viemäriverkkoon? Ota selvää, onko asuinalueellesi suunniteltu kunnallista tai vesiosuuskunnan viemäröintiä. Tietoa saat kuntien vesilaitoksilta. Viemäröinti on pitemmän päälle huolettomin tapa käsitellä jätevedet. Liittymismaksut voivat tuntua suurilta. Mutta täytyy muistaa, että kiinteistökohtaisessa jätevesijärjestelmässä on myös hoito- ja käyttökustannuksia. Mikäli viemäröintiä on edes suunniteltu alueelle, kannattaa odottaa lopulliset päätökset viemäröinnin rakentamisesta, ennen kuin aloitetaan oman jätevesijärjestelmän uudistaminen. Lisätietoja viemäröintisuunnitelmista ja vesiosuuskunnista voit kysyä muun muassa kuntien vesilaitoksilta ja Imatran seudun ympäristötoimesta. Kaikille hajaasutusalueille viemäröinnin vetäminen ei valitettavasti ole mahdollista. Kuivakäymälä vaihtoehtona Kuivakäymälä on varteenotettava vaihtoehto kalliille jätevesijärjestelmille! Nykyaikaiset kuivakäymälät voidaan sijoittaa sisätiloihin, ja oikein hoidettuna ne vastaavat käyttömukavuudeltaan vesivessaa. Malleja on erilaisia, ja niihin kannattaa perehtyä huolella ennen ostopäätöstä. Harmaiden vesien eli pesu- ja tiskivesien puhdistuksesta täytyy huolehtia, vaikka käytössä olisikin kuivakäymälä. Vaadittavat puhdistusmenetelmät ovat kuitenkin kevyempiä ja edullisempia.

6 Aikataulu Vanhojen jätevesijärjestelmien on vastattava hajajätevesiasetuksen (209/2011) puhdistusvaatimuksia viimeistään mennessä. Mikäli nykyisessä jätevesijärjestelmässä on ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia toimintaongelmia tai kiinteistö sijaitsee ympäristöltään erityisen herkällä alueella, voidaan määrätä tiukempia tai nopeammalla aikataululla tehtäviä toimenpiteitä. Mikäli kiinteistössä tehdään toimenpiteitä, kuten rakennukseen tehtävä perusparannus, kannattaa jätevesijärjestelmä uusia samalla. Viimetinkaan ei jätevesijärjestelmän uusimisessa kannata odottaa, koska ruuhkautumista on odotettavissa! Poikkeukset säädöksiin o Erityisen vaikeassa elämäntilanteessa olevat, kuten pitkäaikaistyöttömät ja -sairaat, voivat hakea vapautusta vaatimusten noudattamisesta. Myös ne kiinteistöt, joiden jätevesikuormitus on vähäinen ja jätevesijärjestelmän uudistustyöt koituisivat muuten kohtuuttoman hankaliksi ja kalliiksi, voivat hakea vapautusta. o Vapautuksen jätevesien käsittelyjärjestelmän uusimisesta saavat ne kiinteistöt, joiden kaikki asukkaat ovat täyttäneet 68- vuotta ennen o Ikäpoikkeus ei koske vapaa-ajanasuntoja, ja niitä talouksia jos kiinteistön omistaa useampi henkilö, joista osa on alle 68 -vuotiaita. jos kiinteistöllä asuu yli 68 -vuotias, mutta hän ei ole kiinteistönomistaja. o Vapautus myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan, ja sitä haetaan Imatran seudun ympäristötoimesta. Suunnittelija suunnittelee sopivimman systeemin Kun jätevesijärjestelmän uusiminen tai perusparannus on ajankohtaista, ota yhteyttä ammattitaitoiseen suunnittelijaan tai suunnitteluyritykseen. Imatran seudun jätevesijärjestelmien suunnittelijat on listattu tämän oppaan loppuun. Ilman ammattitaitoisen suunnittelijan apua toimivan jätevesijärjestelmän suunnittelu on lähes mahdotonta. Suunnittelutyö voi tuntua kalliilta, mutta toimimaton jätevesijärjestelmä tulee äkkiä vielä kalliimmaksi.

7 Jätevesijärjestelmän suunnittelussa tarvitaan tietoja muun muassa kiinteistön tontin maaperästä ja korkeusvaihteluista. Maaperätietoja tarvitaan pintaa syvemmältä (yleensä 2-3 m) koska useimmat jätevesijärjestelmät upotetaan maan alle. Lupa tarvitaan Uuden jätevesijärjestelmän rakentaminen sekä vanhan muutos- ja korjaustyöt ovat aina rakennusvalvontaviranomaisen toimenpideluvan vaativa toimenpide, joten ota yhteyttä myös kunnan rakennusvalvontaan. Jätevesien käsittelyratkaisuja on olemassa erilaisia, kuten umpisäiliöitä, maasuodattamoita, maaimeyttämöitä ja erilaisia pienpuhdistamoja. Kaikki järjestelmät eivät sovellu kaikkiin kohteisiin. Olemassa olevia rakenteita voi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää jätevesijärjestelmän korjauksessa. Jos kiinteistöllä esimerkiksi on hyväkuntoiset sako- tai umpikaivot, voi niitä usein hyödyntää osana uutta järjestelmää. Sellaisenaan vanhat järjestelmät eivät kuitenkaan yleensä riitä täyttämään uusia vaatimuksia. Toimenpidelupaa varten tarvitaan: Asianmukaisesti laadittu asemapiirros. Maaperäselvitys tarvittaessa. Ympäristöviranomaisen hyväksymän suunnittelijan tekemä tekninen suunnitelma jätevesijärjestelmästä. Umpikaivo = jäteveden umpisäiliö, jolla tarkoitetaan vesitiivistä, talousjäteveden tai lietteen tilapäiseen varastoimiseen tarkoitettua säiliötä, josta ei ole jäteveden purkuputkea ympäristöön. Sakokaivo eli saostuskaivo = jäteveden yksi- tai useampiosainen vesitiivis, mekaaninen esikäsittelylaite, jonka läpi jätevesi virtaa. Sen tarkoituksena on pidättää jätevedestä laskeutuvat kiintoaineet.

8 Yhteinen naapurin kanssa? Puhdistusjärjestelmä voi olla yhteinen naapurien tai kyläläisten kanssa, mikäli rakennukset sijaitsevat riittävän lähellä toisiaan. Yhteisten järjestelmien etuna ovat muun muassa kustannusten jako ja suurempien järjestelmien parempi toimintavarmuus. Yhteisten järjestelmien käytöstä, huollosta ja kustannusten jaosta kannattaa tehdä kirjalliset sopimukset, jotta ristiriidoilta vältyttäisiin. Tämä asia tulee huomioida myös kiinteistöä myytäessä tai ostettaessa. Mistä hankitaan? Erilaisia jäteveden puhdistusjärjestelmiä myyvät muun muassa rautakaupat, alan liikkeet ja -valmistajat. Ennen kuin minkäänlaista puhdistusjärjestelmää lähtee ostamaan ja asentamaan, täytyy olla valmiina ympäristöviranomaisen hyväksymän suunnittelijan tekemä tekninen jätevesisuunnitelma ja rakennusvalvontaviranomaiselta saatava toimenpidelupa. Tällöin vältytään ikäviltä yllätyksiltä! Aina myytävät puhdistusjärjestelmät eivät sovikaan kohteeseen!

9 Esimerkkejä vaadittavista toimenpiteistä: Nykyinen järjestelmä Kiinteistöllä on kuivakäymälä ja kantovesi (ei lainkaan paineellista vettä). Kiinteistöllä on kuivakäymälä (ei lainkaan vesikäymälää), mutta pesuvesi tulee paineellisena vesijohtoa pitkin esimerkiksi keittiöön tai saunaan. Umpikaivo, johon menevät kiinteistön kaikki jätevedet eli sekä WC- että pesuvedet (harmaat vedet). Umpikaivo, johon menevät pelkästään WCvedet Kaikki jätevedet menevät sakokaivon/- kaivojen kautta maahanimeytykseen tai ojaan Vaadittava toimenpide Ei vaadi toimenpiteitä. Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä tuli olla tehtynä mennessä. Tee se siis heti! Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä (ei tarvitse toimittaa mihinkään). Keittiön ja saunan jätevesille tulee olla asetuksen mukainen puhdistusjärjestelmä mennessä. Mikäli kiinteistöllä ei ole esimerkiksi astianpesukonetta tai suihkua, riittää puhdistusjärjestelmäksi yleensä maahanimeytys sakokaivon kautta. Paljon vettä ja pesuaineita kuluttavat suihku ja pesukoneet vaativat lisäkäsittelyn jätevedelle, tällainen on esimerkiksi harmaavesisuodin. Sakokaivojen tyhjennykset on merkittävä ylös selvityksen/suunnitelman päiväkirjaan. Umpikaivo on jatkossakin hyväksytty jätevesien käsittelymenetelmä. Umpikaivon tulee olla kuitenkin ehdottomasti kunnossa ja ehjä, eikä siitä saa olla ylivuotoa tai maaperään imeytystä. Umpikaivon tyhjennyksestä tulee huolehtia riittävän usein. Umpikaivojen jätevesiä saa tyhjentää vain ammattimainen jätteenkuljettaja, joka toimittaa jätevedet asianmukaiseen käsittelyyn. Tiheästä tyhjennystarpeesta johtuen umpikaivon käyttökustannukset tulevat helposti kalliiksi. Joillain ympäristöltään herkillä alueilla umpikaivo on ainut hyväksytty jätevesien käsittelymenetelmä. Tyhjennykset on merkittävä ylös selvityksen/suunnitelman päiväkirjaan. Harmaiden vesien puhdistusjärjestelmä tulee saattaa asetuksen mukaiseksi Tämä tarkoittaa yleensä harmaiden vesien johtamista 2-osaisen sakokaivon kautta imeytyskenttään tai maasuodattimeen. WC-vesille tarkoitetun umpikaivon tulee olla ehdottomasti kunnossa ja ehjä, eikä ylivuotoa tai maaperään imeytystä siitä saa olla. Umpikaivon tyhjennyksestä tulee huolehtia riittävän usein, ja umpikaivojen jätevesiä saa tyhjentää vain ammattimainen jätteenkuljettaja, joka toimittaa jätevedet asianmukaiseen käsittelyyn. Tyhjennykset on merkittävä ylös selvityksen/ suunnitelman päiväkirjaan. Sakokaivojen kunto ja riittävä määrä tulee tarkastaa. Sakokaivojen perään tulee liittää asetuksen vaatima puhdistusjärjestelmä mennessä. Tämä tarkoittaa yleensä jätevesien johtamista 3-osaisen sakokaivon kautta imeytyskenttään tai maasuodattamoon. Kaikki jätevedet voidaan käsitellä myös pienpuhdistamossa. Sopiva puhdistusjärjestelmä riippuu muun muassa tontin koosta, maaperästä ja paikallisen ympäristön herkkyydestä. Esimerkiksi järvien rannoilla ja pohjavesialueilla on muita alueita tiukemmat vaatimukset. Sakokaivojen tyhjennykset on merkittävä ylös selvityksen/ suunnitelman päiväkirjaan. Harmaat vedet Mustat vedet = pesu-, sauna-, = pelkät WC-vedet ja keittiövedet tai WC-vedet ja harmaat vedet

10

11 Mitä maksaa? Yhden talouden jätevesijärjestelmän hankinta- ja rakennuskustannukset voivat vaihdella alle 500:sta reiluun euroon. Hinta riippuu tarvittavasta järjestelmästä, maaperä- ym. olosuhteista ja oman työn osuudesta. Kuivakäymälä ja pelkkien harmaiden vesien käsittely on edullisin vaihtoehto. Kunnollinen jätevesijärjestelmä lisää kiinteistön arvoa! Esimerkkejä muutaman eri jätevesijärjestelmän kustannuksista Jätevesijärjestelmä Kuivakäymälä sisätiloissa + harmaiden vesien maaperäkäsittely Maahanimeyttämö tai maaperäsuodatin (+ tehostettu fosforin poisto *) Umpisäiliö kaikille jätevesille Jätevesien biologiskemiallinen pienpuhdistamo Investointikustannukset (ei sisällä suunnittelua) kuivakäymälä (mallista riippuen) + harmaiden vesien käsittely imeyttämö suodatin (+ tehostettu fosforin poisto n ) 3-10m (mm. säiliön koosta riippuen) asennus Käyttökustannukset vuodessa (imuautolla tehtävä tyhjennys / kerta + lietteen vastaanottomaksu n. 5,5 /m 3 ) kemikaalikustannukset esim / + huoltoliikkeen tekemä vuosihuolto Hinnat ovat suuntaa-antavia! Huom! Jos kiinteistössä on jo olemassa hyväkuntoiset saostuskaivot, voidaan niitä hyödyntää uuden järjestelmän rakentamisessa, jolloin kustannukset laskevat. *) Tehostettu fosforinpoisto voidaan vaatia, mikäli jätevesijärjestelmän puhdistusteho havaitaan riittämättömäksi tai kiinteistö sijaitsee muutoin ympäristöltään herkillä alueilla (ranta- ja pohjavesialueet). Vakituisen asuinrakennuksen jätevesijärjestelmän parantamiseen voi saada valtion asuntorahaston (ARA) avustusta. Avustuksen myöntäminen perustuu tulo- ja varallisuusharkintaan. Lisätietoja voi kysyä kuntien asuntosihteereiltä. Muista myös kotitalousvähennys. Lisätietoja:

12 Käyttö ja ylläpito Uusissa jätevesijärjestelmissä, erityisesti pienpuhdistamoissa, on usein tekniikkaa, joka vaatii perehtymistä ja opettelua. Järjestelmän ylläpito vaatii tarkkailua ja huoltoa. Mikäli tarkkailu- ja huoltotoimet tuntuvat hankalilta, voi huoltopalvelua kysyä laitetoimittajilta, LVI-liikkeiltä sekä kiinteistö- ja huoltoyrityksiltä. Sako- ja umpikaivojen riittävän tiheästä tyhjennyksestä täytyy myös huolehtia. Kaivot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa useammin. Kun sopiva tyhjennysväli on kokemuksen myötä selvillä, voi säännöllistä määräajoin tehtävästä tyhjennyksestä sopia tyhjennysyrityksen kanssa. Maasuodattimien käyttöikä oikein asennettuna ja huollettuna on yleensä vuotta. Tämän jälkeen suodatinmateriaalit tulee vaihtaa. Mistä apua? Neuvoa voit kysyä näistä paikoista: Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöinsinööri Merja Kaksonen puh Imatran kaupunki Rakennustarkastaja Asuntosihteeri puh (keskus) Parikkalan kunta Rautjärven kunta Toimistosihteeri Sari Silventoinen rakennustarkastaja Pasi Kautto Rakennustarkastaja Antti Heinonen puh Puh (keskus) Ruokolahden kunta Jätevedet puhtaiksi - ravinteet talteen Rakennustarkastaja Timo Kapanen Projekti-insinööri Asuntosihteeri Marja Kytösalmi Marja Jääskeläinen puh (keskus) puh

13 Jätevesijärjestelmien suunnittelijoita ja kokonaispalvelun tarjoajia Imatran seudulla (päivitetty ) Saimaan haja-asutuspalvelut Oy, Tammiharju 2 C 35, Imatra puh Eero Kurki puh Jorma Marin Karelplan Imatra Oy, Lappeentie 17, Imatra puh , Eila Backman , Jouko Heiskanen, Maveplan, salaojateknikko puh , , Ruokolahti; LVIS-Suunnittelu Kei-Cad Ky, Imatra puh , LVI-Liukku Ky, F.O. Virtasenkatu 3, Imatra, puh LVIK-insinööritoimisto Termoins Oy, Koskenparras 8, Imatra, puh Etelä-Karjalan Jätevesisuunnittelu, Jyri Hassinen, Mustikkapolku 21, Rauha, Jätevesikaksikko, Jukka Lifländer puh Matti Kemppinen, rakennusmestari, Kannaksentie 60, Parikkala, ; Ymppis/Anneli Järveläinen, ympäristötekniikan insinööri, Vuorenaluksentie 17, Juva, puh , Osuuskunta Oskarit / Lappeenranta, Seppo Kaskinen puh Juha Tervonen, Luumäki, puh

14 TMV Tech Ky, Sirkkelinmiehenkatu 4 B 4, Lappeenranta, puh Insinööritoimisto Geosaimaa Oy, Jorma Ukkonen, Kievarinkatu 2-4, Lappeenranta, puh Insinööritoimisto Aspesa Oy, Asko Arbelius, Lahti, puh , Pöyry Environment Oy, Valtakatu 25, Lappeenranta, puh Ympäristöinsinööripalvelut, Milla Siiri, Riihimäki, puh ; SkinnAir Oy, Antti Malaska, LVI-suunnittelija, Rastaankatu 18, Lappeenranta puh ; Raita, Ilkka Raita, Astrakanintie Rajamäki puh Jätevesitaitajat, Seppo Huurinainen, Mikpoli MC, Patteristonkatu 2, Mikkeli Puh: , Eero Toivola, Metsäsaimaankatu 7 D Lappeenranta, puh , Oppaan on kuvittanut Karoliina Ilonoja.

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen asetuksen (542/2003) voimaan astumista 1.1.2004 rakennettujen

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella. JÄTEVESIOPAS Sisältää vuonna 2011 uudistuneet säädökset

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella. JÄTEVESIOPAS Sisältää vuonna 2011 uudistuneet säädökset Jätevesien käsittely haja-asutusalueella JÄTEVESIOPAS Sisältää vuonna 2011 uudistuneet säädökset Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 86, 90101 OULU Piirrokset: Salla

Lisätiedot

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA IK Itella Posti Oy Julkinen tiedote kaikkiin kotitalouksiin. JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA Näin valitset oikean jätevesijärjestelmän s.6 Jaettu puhdistamo jaettu urakka s. 5 Mökkivesien puhdistamisessa

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Ii Utajärvi Yli-Ii Pudasjärvi. Jätevesien käsittely haja-asutusalueella SEUTUKUNNALLINEN JÄTEVESIOPAS. Oulunkaaren jätevesihanke

Ii Utajärvi Yli-Ii Pudasjärvi. Jätevesien käsittely haja-asutusalueella SEUTUKUNNALLINEN JÄTEVESIOPAS. Oulunkaaren jätevesihanke Ii Utajärvi Yli-Ii Pudasjärvi Jätevesien käsittely haja-asutusalueella SEUTUKUNNALLINEN JÄTEVESIOPAS Oulunkaaren jätevesihanke ALKUSANAT Tässä jätevesioppaassa käsitellään hajaasutusalueen jätevesien käsittelyä

Lisätiedot

Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen

Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen Karvian Kunta Jätevesiopas Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen 2 Sisältö JÄTEVESIASETUKSEN TOIMEENPANO... 3 YLEISTÄ... 3 AIKATAULU... 4 LYKKÄYKSET

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat sekä järvien

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 209/2011 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA IK Itella Posti Oy Julkinen tiedote kaikkiin kotitalouksiin. JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA Haja-asutusalueiden jätevesiasetus koskettaa noin miljoonaa s.11 Tukea jätevesiremonttiin s. 8 Kuivakäymälä helpottaa

Lisätiedot

KYRÖNMAAN YHTEISET TOIMINTAOHJEET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

KYRÖNMAAN YHTEISET TOIMINTAOHJEET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN KYRÖNMAAN YHTEISET TOIMINTAOHJEET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN PÄIVITETTY UUDEN HAJAJÄTEVESILAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISEKSI 2011 www.isokyro.fi/hajajatevedet Toim. Virve Rinnola 1.1 Lukijalle... 3 1.2

Lisätiedot

1. Mitä lainsäädäntö sanoo ja miksi?

1. Mitä lainsäädäntö sanoo ja miksi? LUOKO ry 1. Mitä lainsäädäntö sanoo ja miksi? Jäteveden johtamista säädellään lailla. Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet on käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lainsäädännön

Lisätiedot

JÄTEVESIOPAS. Hamina, Virolahti, Miehikkälä. Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolisissa kiinteistöissä

JÄTEVESIOPAS. Hamina, Virolahti, Miehikkälä. Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolisissa kiinteistöissä JÄTEVESIOPAS Hamina, Virolahti, Miehikkälä Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolisissa kiinteistöissä Haminan kaupunki Ympäristötoimi 5.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Haja-asutuksen jätevesisäädökset.3

Lisätiedot

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille ja urakoitsijoille Putkijaoston julkaisu n:o 37 Johdanto Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen omistajille Putkijaoston julkaisu n:o

Lisätiedot

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 1/06 HIIDENVEDEN RANTA ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY Oulaisten kaupunki Haapaveden kaupunki Siikalatvan kunta Pyhännän kunta HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisen ohje (toim.) Eeva Heiska Tämä ohje perustuu:

Lisätiedot

Jätevesiopas Valkjärven alueelle

Jätevesiopas Valkjärven alueelle Jätevesiopas Valkjärven alueelle Vesiensuojelun ja yhteistyön kehittäminen Verttuun- ja Valkjärvillä 1 Muista! Mitä vähemmän vettä käytät, sitä helpommin ratkeavat jätevesiongelmat. Sijoita ulkokäymälä

Lisätiedot

Hevostallien jätevesijärjestelmät ja malliratkaisut

Hevostallien jätevesijärjestelmät ja malliratkaisut A setus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, jätevesiasetus, tuli voimaan 1.1.2004. Siinä määrätin miten haja-asutusalueella ympäristöön, vesistöihin

Lisätiedot

HARMAIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HARMAIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HARMAIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Tiina Siimekselä Asiantuntijuushanke 26.3.2010 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Teknologiayksikkö, Luonnonvarainstituutti 1

Lisätiedot

OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA

OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Ympäristötoimi 2012 OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Miksi kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki. Ympäristönsuojelu JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE HAJA-ASUTUSALUEELLE

Orimattilan kaupunki. Ympäristönsuojelu JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE HAJA-ASUTUSALUEELLE 2015 Orimattilan kaupunki Ympäristönsuojelu JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE HAJA-ASUTUSALUEELLE Kuvat ja piirrokset: Jari Kurjonen 1 JOHDANTO... 1 2 JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LUPA- JA

Lisätiedot

RAPORTTI RAASEPORISSA, LOHJALLA, NUMMI-PUSULASSA JA SIUNTIOSSA TEHDYISTÄ JÄTEVESIKARTOITUKSISTA JA NEUVONTATYÖSTÄ Alustavat tulokset

RAPORTTI RAASEPORISSA, LOHJALLA, NUMMI-PUSULASSA JA SIUNTIOSSA TEHDYISTÄ JÄTEVESIKARTOITUKSISTA JA NEUVONTATYÖSTÄ Alustavat tulokset RAPORTTI RAASEPORISSA, LOHJALLA, NUMMI-PUSULASSA JA SIUNTIOSSA TEHDYISTÄ JÄTEVESIKARTOITUKSISTA JA NEUVONTATYÖSTÄ Alustavat tulokset Minttu Peuraniemi Lohja 2010 2 / 15 Sisältö 1. Selvityksen tausta ja

Lisätiedot

Kyläpuhdistamo. hyviä kokemuksia Luopajärvellä s. 3. Ilmaista neuvontaa s.3. Jätevesisuunnitelma kannattaa tilata ajoissa s. 5

Kyläpuhdistamo. hyviä kokemuksia Luopajärvellä s. 3. Ilmaista neuvontaa s.3. Jätevesisuunnitelma kannattaa tilata ajoissa s. 5 Pienpuhdistamo saostuskaivoihin s.6 Jätevesisuunnitelma kannattaa tilata ajoissa s. 5 Ilmaista neuvontaa s.3 Kyläpuhdistamo hyviä kokemuksia Luopajärvellä s. 3 Ei kysyvä tieltä eksy ATOMAR OY rakentaa

Lisätiedot

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Miksi kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä täytyy

Lisätiedot