Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry"

Transkriptio

1 1 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry Toimintakertomus 2002 Vuoden 2002 vuosikokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen nimen sekä sääntöjen muutos. Alkuvuoden yhdistys toimi nimellä Jyväskylän seudun sosiaalialan kehittämisen tuki ry. Yhdistyksen hallitus kokoontui 15 kertaa. Lisäksi hallitus kokoontui koko päivän kestävään osaamiskeskuksen kehittämispäivään. Johtoryhmä kokoontui kuusi kertaa. Vuosikokouksen lisäksi pidettiin yksi yhdistyksen yleinen kokous. Neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana yhdeksällä jäsenellä. Joulukuussa 2002 jäseniä oli yhteensä 28, joista kaksi oppilaitosta, 14 kuntaa ja 12 järjestöä. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen varsinainen toiminta käynnistyi vuoden 2002 aikana, kun laki sosiaalialan osaamiskeskuksista astui voimaan vuoden alusta. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen työntekijänä toimi suunnittelija koko vuoden ajan. Johtajan tehtävää hoitamaan oli palkattu osa-aikainen (60 %) henkilö sekä päätoiminen johtaja alkaen. Osaamiskeskuksessa työskenteli yhteiskuntapolitiikan opiskelija harjoittelijana kolmen kuukauden ajan Osaamiskeskuksen käynnistysvuonna toiminta painottui tavoitteiden täsmentämiseen, verkostojen luomiseen, tiedottamiseen, toiminnan puitteiden järjestämiseen sekä painopistealueittaisten työryhmien työskentelyn tiivistämiseen ja koordinointiin. Verkostoituvat erityispalvelut -hankkeen kanssa yhteisesti organisoituneena toimivat lastensuojelun (7 kokousta) ja vammaispalveluiden (5 kokousta) työryhmät. Osaamiskeskuksen muut työryhmät olivat sijaishuollon verkoston ja Laituri projektin x) työryhmät (yhteensä 8 kokousta), varhaiskasvatuksen työryhmä (7 kokousta) sekä vanhustyöryhmä (7 kokousta). Päihdehuollon työryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja loppuvuodesta osaamiskeskus toimi aktiivisena osapuolena maakunnallisen päihdefoorumin kokoamisessa ja käynnistämisessä. Koulutusyhteistyöryhmä kokoontui syksyllä 2002 kolme kertaa. Pienten vammaisryhmien erityispalveluiden kehittämiseksi osaamiskeskuksen toimesta koottiin alueen kuurosokeiden palveluntuottajien verkostoa. x) Laituri projekti on maakunnallinen sijaishuollon verkoston perhehoidon laadun kehittämishanke, joka toteutetaan osana valtakunnallista Lastensuojelun keskusliiton koordinoimaa Laituri projektia.

2 2 Osaamiskeskus muutti elokuun alussa 2002 toimitiloihin Asemakatu 4 A, jotka sijaitsevat Niilo Mäki Instituutin kanssa samassa työyhteisössä. Syksyllä työstettiin osaamiskeskukselle oma logo ja graafinen ilme mm. esitteen ja julisteen muodossa. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen nimeksi valittiin Koske, joka alkoi nopeasti vakiintua käyttöön. Sanomalehti Keskisuomalainen julkaisi osaamiskeskuksen perustamisesta jutun otsikolla Sosiaalialan osaamiskeskus tuo uutta virtaa verkostoihin. Vuoden 2002 aikana perustettiin Kosken oma julkaisusarja. Ensimmäinen tutkimusraportti julkaistiin joulukuussa. Tärkeimpiä Kosken järjestämiä tilaisuuksia vuoden 2002 aikana olivat Avajaisseminaari sekä yhdessä Harava projektin kanssa järjestetty lapsipoliittinen seminaari (Lasten hyvinvointi politiikkaa ja käytännön tekoja). Laajaa kiinnostusta maakunnan ammattilaisten keskuudessa saavuttivat yliopiston kanssa yhteistyössä järjestetyt koulutustilaisuudet väkivalta teemasta: Kokemuksia väkivallan kohtaamisesta 7.5. ja toinen tilaisuus Lapset väkivallan varjossa, jonne osallistui yli 100 henkeä. Maakunnan sosiaalialan toimijoille järjestettiin iltapäiväseminaari 4.4. Muurame salissa otsikolla: Mitä hyötyä osaamiskeskuksesta on käytännön työlle? Yleisten seminaari- ja koulutuspäivien lisäksi osaamiskeskus järjesti useita painopistealueittaisia työkokouksia ja koulutustilaisuuksia. Osaamiskeskuksen työntekijät osallistuivat vuoden aikana muiden sosiaalialan osaamiskeskusten yhteisiin tapaamisiin ja kokouksiin. Osaamiskeskuksen suunnittelija osallistui Norjaan ja Tanskaan tehdylle opintomatkalle, joka suuntautui paikallisiin vammaisalan osaamiskeskuksiin. Osaamiskeskuksen suunnittelija tai johtaja olivat nimettyinä seuraavien hankkeiden ohjaus- tai johtoryhmissä: Keski-Suomen Vep-hanke, Hyvinvointia tietoteknologialla juurrutushanke, Tieto-Vep hanke (Stakes), Vanhustyön laatuhanke Länsi-Suomen läänissä, Hyvä Työ projekti (Kuurojen palvelusäätiö), JA JA????, Sosiaalialan kansallisen kehittämisprojektin valmisteluun osallistuminen. Osaamiskeskuksen työntekijät esittelivät osaamiskeskusta lukuisissa maakunnallisissa sekä myös valtakunnallisissa tilaisuuksissa ja kokouksissa. Yliopiston sosiaalityön opiskelijoille pidettiin aiheesta kaksi luentoa. Osaamiskeskus tiivisti vuoden 2002 aikana yhteistyötään maakunnan muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa. MAAKUNTALIITTO JOHTAJA,. GEROCENTER, MITÄ MUUTA Yhteistyötä tehtiin mm. Keski-Suomen Hyve toiminnan sekä maakunnan oppilaitosten kanssa. Osaamiskeskus koordinoi ja valmisteli kehittämishankehakemuksia. NÄISTÄ

3 3 ekonsultaatiohanke Stakesin ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteistyöneuvotteluja käynnisteltiin toukokuussa Sopimus yhteistyöstä solmittiin ja projektipäällikkö aloitti työnsä??? Hakemus Keski-Suomen aluehankkeesta valmisteltiin toukokuussa Hanketta työstettiin??? Lapset asiantuntijoiksi Kolmivuotisen lapset asiantuntijoiksi hankkeen toiminta päättyi pidettyyn loppujuhlaan, jonka suunnittelivat hankkeeseen osallistuneet lapsiparlamentin jäsenet yhdessä projektityöntekijän ja vanhempien kanssa. Hankkeen kolmannen vuoden konkreettista toimintaa olivat mm. kaupungin viranhaltijoille laadittu skeittipaikka-aloite, tilataideteos neuvolan odotushuoneeseen, kannanotot kouluruokailuun sekä alueen puisto- ja liikenneratkaisuihin sekä pyöräparkkikisan järjestäminen, kommenttien esittäminen vehkalammen urheilupuiston kaavaluonnokseen ja yhteistyö Kortepohjalaislehden kanssa. Parlamenttitoiminnan on tarkoitus jatkua Kortepohjan ja Keljonkankaan kouluissa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Kevään 2002 aikana lapsiparlamentti työsti oman ehdotuksensa siitä, miten toiminta voisi jatkua kouluilla. Hankkeen tuloksena syntyi käytännön vinkkejä sisältävä selkeä malli, jonka avulla lasten osallistumista voidaan kehittää esimerkiksi kouluissa. Hankkeen loppuraportti julkaistiin joulukuussa 2002 (Johanna Kiili (2002) Lapset elinympäristönsä asiantuntijoina toimintatutkimus lasten osallistumisen kehittämiseksi. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tutkimuksia 1). Sukupolvet verkoksi Sukupolvet verkoksi- hanke käynnistyi huhtikuussa 2002 projektityöntekijän palkkauksella. Keväällä ja kesällä projektissa suunniteltiin sisältöä ja toimintoja, kartoitettiin kohdealueita sekä informoitiin hankkeesta eri toimijoita. Elokuussa 2002 projekti käynnistyi kahdella asuinalueella. Syksyn aikana projektin toteuttamistapoina olivat projektin tutuksi tekeminen asuinalueella, eri alojen ammattilaisille, sosiaalialan opiskelijoille ja järjestöille. Tiedotustyön tavoitteena oli myös vapaaehtoisten mentoreiden rekrytointi. Syksyllä järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoimikunnan ja SPR:n kanssa kaksi vapaaehtoistoiminnan peruskurssia toiminnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille aikuisille. Marraskuussa järjestettiin lisäksi yhteistyössä kolmen lastensuojelujärjestön kanssa syventävä koulutus ko. henkilöille. Jouluun 2002 mennessä toimintaan oli onnistuttu innostamaan mukaan yhteensä 13 vapaaehtoista aikuista, jotka ryhtyvät ystäväksi ja ohjaajaksi eli mentoriksi asuinalueen lapsille ja nuorille. Projekti on vuoden 2002 aikana edennyt toimintatutkimustyyppisenä kehittämishankkeena, jossa suunniteltuja toimintoja toteutetaan ja tarvittaessa muutetaan

4 käytännöstä tulevan palautteen perusteella. Projektin eri vaiheita on ensimmäisen vuoden aikana seurattu ja dokumentoitu ja sitä jatketaan koko projektin ajan. 4

5 5 TYÖRYHMIEN TOIMINTA VUONNA 2002 LIITE LASTENSUOJELUTYÖRYHMÄ Vep-hankkeen ja Kosken yhteinen työryhmä Juha Koljonen, pj Aino Arponen, siht. Tarja Boelius-Tikka Raili Bäck-Kiianmaa Marjo Kuronen Minna Lapinmäki Outi Markkanen Hannele Metsäranta Pirjo Nieminen Meeri Pekonen Paula Pollari-Urrio Marja Heikkilä Raili Haaki Pelastakaa lapset ry Lääninhallitus Ensi-ja turvakotien liitto Pesäpuu ry Yliopisto, sosiaalityö Jämsän kaupunki Sumiaisten kunta Kiertävä lastensuojelutyöntekijä Laukaan kunta Ammattikorkeakoulu, Sijaishuoltoyksikkö Koske Koske Työryhmä kokoontui vuoden 2002 aikana 7 kertaa. Työryhmän työskentelyssä yhdistyivät sekä Vep hankkeen että osaamiskeskuksen tavoitteet. Kosken työntekijät olivat työryhmän työskentelyssä mukana. Painopisteinä olivat päihde- ja lastensuojelutyön rajapinnan esillä pitäminen sekä pienten kuntien avohuollon lastensuojelutyön tukeminen. Työryhmä toimi kiertävän erityissosiaalityöntekijän tukiryhmänä ja seurasi ja ohjasi hanketta. Lastensuojelun avohuollon dokumentoinnin kehittämishankkeen suunnittelussa Koskella oli aktiivinen rooli. Loppuvuodesta päädyttiin yhdistämään kiertävän lastensuojelutyöntekijän jatko- ja dokumentoinnin kehittämisen hankkeet sekä lapsen näkökulman esille nostamisen tavoite ja rakennettiin kokonaisuudesta isompi hankehakemus. Vaikuttavuutta ja näkyvyyttä lastensuojelun avohuoltoon. Seminaarit ja koulutustilaisuudet Lapsen kanssa työskentely -koulutustilaisuus Dokumentointi lastensuojelussa 5.4. (järjestäjinä kiertävä lastensuojelutyöntekijä ja lääninhallitus) Osallistuminen Huumetyön monet toimijat työkokoukseen lääninhallitukseen Kokemuksia väkivallan kohtaamisesta koulutus 7.5. Yhteistyössä Yliopiston ja Kosken kanssa.

6 6 Työkokoustyyppinen koulutustilaisuus pienten kuntien sosiaalityöntekijöille klo Tuottavatko lastensuojeluperheen päihdeongelmat lisämutkia sosiaalityön tekemiseen Lapset väkivallan varjossa koulutustilaisuus Yliopiston ja Kosken yhteistyönä. Äitiys ja päihteet ristiriitainen yhtälö koulutustilaisuus Järjestettiin Yliopiston ja Kosken yhteistyönä. Kouluttajana Tarja Boelius-Tikka. Suunnattiin sekä sosiaalityön perusopiskelijoille että kentän työntekijöille. Sijaishuollon osalta toiminta keskittyi vuonna 2002 Laituri projektin eteenpäin viemiseen. Laituri työryhmän koordinaattorina toimi Kosken suunnittelija ja puheenjohtajan Jari Ketola Perhehoitoliitosta. VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ Aila Koistinen, pj Raili Haaki, siht. Aino Arponen, Hannele Metsäranta Arja Toivonen Hanna-Maija Pelkonen Marjo Martikainen Marjut Katajavuori-Vartiainen Merja Adenius-Jokivuori Paula Eerola-Pennanen Marja-Liisa Makkonen Päivi Mustonen Seija Mattila Yrjö Kirjavainen Helena Viholainen Riitta Viitala Kirsti Laakso Marja Heikkilä Meidän Jykä kasvatusyhteistyö, Jyväskylä Koske Lääninhallitus Äänekoski, erityispäivähoito (vep-johtor.) Maalaiskunta, päivähoito Ammattikorkeakoulu, varhaiskasvatus Amk, varhaiskasv, lastensuojelu, perhetyö Jyväskylä, kasvatustoiminnan ohjaaja Yliopisto, varhaiskasvatuksen laitos Yliopisto, varhaiskasvatuksen laitos Hankasalmi, päivähoito, sosiaalityö, päivähoito Suolahti, päivähoito Niilo Mäki Instituutti Yliopisto, erityispedagogiikka Koske Varhaiskasvatuksen työryhmä kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Työryhmän puheenjohtajana toimi alkuvuoden Kosken suunnittelija. Syksyllä 2002 puheenjohtajana aloitti Aila Koistinen. Työryhmän työskentelyssä keskeisiä teemoja ovat olleet moniammatillisuus ja erityispäivähoidon kehittäminen sekä perhetyön ja perhekeskusten toimintamallien kehittäminen. Työryhmää laajennettiin vuoden aikana mm. Niilo Mäki Instituutin ja Yliopiston erityispedagogiikan laitoksen edustajilla. Työryhmä aloitti maakunnassa toteutettujen moniammatillisten hankkeiden ja työskentelymallien kokoamisen. Valtakunnallinen raportti varhaiskasvatuksesta sosiaalialan osaamiskeskustoiminnassa valmistui vuoden 2002 aikana. Raportissa hahmotellut ehdotukset huomioitiin työryhmän työskentelyssä. Työryhmä kommentoi Vep hankkeen toimesta suunniteltua maakunnallista erityispäivähoidon kehittämishankehakemusta, joka ei kuitenkaan onnistunut saamaan rahoitusta vielä vuoden 2002 aikana.

7 7 Työryhmä aloitti pidempikestoisen koulutuskokonaisuuden suunnittelun päivähoidon, sosiaali- ja perhetyön tekijöille (toteutus ). Työryhmä jäsenteli koulutustarpeita ja koulutuskokonaisuuden suunnittelusta vastasi Jamk:n täydennyskoulutusyksikkö yhdessä työryhmän kanssa. Seminaarit ja koulutustilaisuudet: Lapsen erityisen hoidon ja kasvatuksen tukeminen -koulutuspäivä 3.9. Järjestäjinä lääninhallitus ja Vep hanke. Sosiaalityö päivähoidossa päivähoidon ja sosiaalityön yhteistyön haasteet ja käytännöt koulutuspäivä Lääninhallituksen, Vep-hankkeen ja Kosken yhteistyönä. VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄ Asta Suomi, pj Sinikka Hakonen Jyrki Jyrkämä Anu Leinonen Tiina-Mari Lyyra Aimo Hirsiaho Erkki Pelkonen Kaarina Salonen Juha Majasaari Pauliina Takala Sirkka Karhula Marjatta Salminen Helky Koskela Kirsti Leppäaho Satu Siivonen Tuula Heikkilä (Maija Ketola Marja Heikkilä Raili Haaki, siht. Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulu Yliopisto, sosiaaligerontologia Yliopisto, sosiaalityö, sosiaaligerontologia Jyväskylän yliopisto, gerontologian tutkimuskeskus Lääninhallitus Jyväskylän eläkeläisneuvosto Muuramen vanhusneuvosto (varalla Marjatta Oksa) Jyvässeudun Omaishoitajat ry Palvelukeskus Telkänpesä Petäjäveden kunta Karstulan kunta Jämsän sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Jyväskylän sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Jyväskylän aikuiskoulutuskeskus, edellisten varajäsen) K-S sosiaalialan osaamiskeskus K-S sosiaalialan osaamiskeskus Vanhustyön työryhmän työskentely oli hyvin aktiivista. Varsinaisia kokouksia oli 7 vuoden aikana. Työryhmän toimintaan mukaan tulivat vuoden aikana edustajat maakunnan eri sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksista. Työryhmää laajennettiin myös järjestötoimijoiden suuntaan. Työryhmän työskentelyssä painottui sosiaalialan osaamisen kirkastaminen vanhustyön käytännöissä sekä avohuollon ja ennaltaehkäisevän työn kehittämisen teemat. Osaamiskeskuksen maakunnallisen toiminnan organisoitumista pohdittaessa käytiin mm. keskustelua seudullisten yksiköiden perustamisesta. Ajatusta tällaisten klinikoiden tai

8 8 käytännönläheisten osaamiskeskusten olemassaolosta pohdittiin mm. Jyväskylän kaupungin alueellisen vanhustyön organisointiin liittyen. Työryhmä järjesti vuoden aikana seminaareja ja tilaisuuksia vanhustyön ammattilaisille, jotka saavuttivat laajat osallistujamäärät. Työryhmä toimi aktiivisesti valtakunnallisen lääninhallituksen koordinoiman vanhustyön laatuviesti hankkeen eteenpäin viemisessä. Maakunnan vanhustyön kehittämishankkeista ja projekteista koottiin hankerekisteriä. Työ aloitettiin syksyllä 2002 Kosken harjoittelijan työnä. Rekisteriä koottaessa käytiin keskusteluja myös yliopistolla sosiaaligerontologian toimesta työstettävän keskisuomalaisen vanhuustutkimuksen bibiliografiatyön kanssa. Yliopiston kanssa yhteistyössä koottiin tutkimusaiheita tutkimuksen tohtorikouluun. monitieteiseen Ikääntymisen Kosken koordinoimana työstettiin loppuvuodesta hankesuunnitelma ikääntyvien ennaltaehkäisevän työn ja palveluohjauksen kehittämiseksi Jyvässeudulla ja Keski- Suomen kunnissa. Seminaarit ja koulutustilaisuudet: Voimavaroja ehkäisevällä vanhustyöllä sosiaalisesti kestävän vanhustyön teemapäivä 8.3. Maakunnallinen koko päivän seminaari. Yhteistyössä ammattikorkeakoulun ja lääninhallituksen kanssa. osallistujia yli 100 henkeä. Uutisoitiin TV:n alueuutisissa. Vanhustyön seutukunnallinen työkokous Karstulassa 5.6. Laatua ikäihmisten hoitoon ja palveluihin seminaari yhteistyössä lääninhallituksen kanssa. Osallistujia 120 henkeä. Laatua ikäihmisten hoitoon ja palveluihin Maakunnallinen kokopäivän seminaari Laatuviesti -hankkeeseen liittyen Laatuviesti hankkeen seutukunnallinen työkokous Viitasaarella 2.9. PÄIHDEHUOLLON TYÖRYHMÄ Jorma Salopaju Jorma Hänninen Aarno Lehmusto Mauri Sompa Jämsän A-klinikka Yliopisto Ammattikorkeakoulu

9 9 Vep-hankkeen päihdehuollon työryhmästä irrotettu osaamiskeskuksen toimintasuunnitelman laatinut työryhmä kokoontui alkuvuoden 2002 aikana kaksi kertaa. Työryhmän työstämän suunnitelman toteutus siirrettiin maakunnallisen päihdefoorumin vastuulle. Vuoden aikana suunniteltiin myös koulutuksellista ja tutkimuksellista yhteistyötä Jyväskylän seudun päihdepalvelusäätiön kanssa. Keski-Suomen päihdefoorumiin kutsuttiin koolle Vep- hankkeen toimijoiden ja Kosken yhteistyönä. Maakunnan eri tahojen asiantuntijoita kutsuttiin päihdefoorumiin 24. Päihdefoorumin toiminta käynnistyi ensimmäisessä kokouksessa Puheenjohtajaksi valittiin päihdepalvelusäätiön toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi. Toinen kokous pidettiin Foorum on jakautunut neljään työryhmään: koulutus-, tutkimusja tiedotusryhmä, ehkäisevän päihdetyön ryhmä, päihdeperhetyön ryhmä sekä palvelujärjestelmät ja päihdestrategiat työryhmä. Osaamiskeskuksen johtaja toimii puheenjohtajana koulutus-, tutkimus- ja tiedotustyöryhmässä. VAMMAISTYÖRYHMÄ Vep-hankkeen ja Kosken yhteinen työryhmä Seija Parviainen, pj Leena Yksjärvi, varapj. Aimo Hirsiaho, siht. Marja Hiltunen Pirjo Lehtovaara Helena Mehtäläinen Markku Väätäinen Veijo Paananen Pirkko Jokinen Maritta Kivelä Raili Haaki Invalidiliiton palvelutalo Lääninhallitus Suojarinteen palvelukeskus Keskussairaala Ammattikorkeakoulu Vammaistutkimuksen tukisäätiö Jyväskylän vammaisneuvosto Jyväskylän maalaiskunta Jämsän kaupunki Koske

10 10 Työryhmä organisoitunut Vep-hankkeen toimesta. Kosken suunnittelija oli mukana työryhmän jäsenenä. Työryhmä kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Työryhmän työskentelyssä keskityttiin mm. kehitysvammapalveluiden järjestämisen, kuntouttavan työtoiminnan ja asumispalvelujen kehittämisen ja järjestöyhteistyön teemoihin sekä kuulo- ja puhevammaisten tulkkipalveluiden kehittämistyöhön yhteistyössä Veturi hankkeen työryhmän kanssa. Perustason vammaispalvelutyön tukemiseksi on työryhmän toimesta mm. järjestetty maakunnallisia työkokouksia. Seminaarit ja koulutustapahtumat: Keski-Suomen vammaisfoorum tapahtuma järjestettiin lääninhallituksen, Vep-hankkeen ja vammaisjärjestöjen yhteistyönä. Vammaistyöntekijöiden maakunnallinen työkokous Jämsässä Pienten erityisryhmien palveluiden kehittämiseksi koottiin Kosken aloitteesta ja toimesta kuurosokeiden erityispalveluiden tuottajien verkostoa. Keskusteluissa olivat mukana: Kuulo- näkövammaisten kuntoutuskeskus, kuurosokeiden aluesihteeriverkosto, Haukkarannan erityiskoulu, Kuurojen palvelusäätiö ja kuurojen kuntoutusohjaaja. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvityshenkilö Tiina Johansson vieraili Jyväskylässä Kosken kutsumana ja hänen kanssaan keskusteltiin erityisryhmien palveluiden kehittämisestä eri tahojen edustajien kesken. Maakunnallisen kehitysvammapalveluiden kehittämiseksi rakennettiin yhteistyössä Keski- Suomen vammaispalvelusäätiön kanssa hankehakemus, jolle haettiin rahoitusta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrahoista. KOULUTUSYHTEISTYÖRYHMÄ Marjo Kuronen, pj Tuula-Leena Raiski, Leila Tuominiemi Asta Suomi Sinikka Hakonen Marjo Martikainen Hannu Mäkinen Paula Aalto Outi Pylkkä Yliopisto, sosiaalityö Yliopisto, varhaiskasvatus Jamk, sosiokulttuurinen työ Jamk, sosiokulttuurinen työ Jamk, kasvatus ja sosiaalipedagogiikka Yliopisto, täydennyskoulutuskeskus Yliopisto, täydennyskoulutuskeskus Ammatillinen opettajankorkeakoulu

11 11 Marja-Liisa Kontio Marjatta Suominen Pirjo Riihimäki Anneli Nyrönen (Johanna Kuisma) Keijo Passi Aino Arponen Jukka T.Raivio Anne Astikainen Marja Heikkilä Raili Haaki, siht. Jyväskylän sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Kinnulan kunta Joutsan kunta Jyväskylän maalaiskunta Lääninhallitus, sosiaali-ja terveysosasto Lääninhallitus, sivistysosasto Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto KOSKE KOSKE Koulutusyhteistyöryhmä kokoontui vuoden 2002 aikana vain kaksi kertaa, mutta Kosken toiminnassa toteutettiin koulutusyhteistyöryhmän laatiman suunnitelman suuntalinjoja. Keskeisinä asioina painottuivat: Koulutusyksiköiden välisen yhteistyön tiivistäminen, käytännön opetuksen kehittäminen ja koulutuksen ja käytännön työn välisen yhteistyön kehittäminen koko maakunnan alueella. Koske oli yhteistyössä yliopiston sosiaalityön ja varhaiskasvatuksen yhteisen käytännön opetuksen laadun kehittämishankkeen työntekijän kanssa. Koulutusyhteistyöryhmä toimi projektityöntekijän ohjausryhmänä. Stovar hanke (Käytännön opetuksen kehittäminen osana Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimintaa). Hankkeen loppuraportin ehdotuksiin liittyen työryhmässä aloitettiin työskentely koulutuksen työelämäkoordinaattorin saamiseksi.

VANHUSPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN KOKOUS

VANHUSPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) N KOKOUS Aika Ti 13.9.2011 KLO 9-12 Paikka Jamk/Hyvi Puistokatu 35, Jyväskylä, 1 krs, tila B112 Osallistujat Sarja, Pertti Jyväskylän vanhusneuvosto Eskola, Päivi pj X Avoin yliopisto Haaki, Raili

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) Aika To 26.1. 2006 klo 9-12 Paikka Kosken kokoushuone, Tourula, Matarankatu 4, 1 krs Osallistujat Haaki, Raili Koske x Heikkilä, Marja Koske x Hiltunen, Marja Suojarinteen kuntayhtymä Hirsiaho, Aimo

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN MÄN KOKOUS

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN MÄN KOKOUS 1 (6) N N KOKOUS Aika Ma 10.9. klo 9-12 Paikka Kosken koulutustila, Matarankatu 4, 2 krs, Jyväskylä Osallistujat Haaki, Raili Koske X Heikkilä, Marja Koske Hirsiaho, Aimo Länsi-Suomen lääninhallitus Kortelainen,

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS MUISTIO

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS MUISTIO 1 (6) N KOKOUS MUISTIO Aika Ma klo 9-12 Paikka Kosken kokoustila 202, 2 krs, Matarankatu 4, Jyväskylä Osallistujat Haaki, Raili Koske x Heikkilä, Marja Koske - Hirsiaho, Aimo Länsi-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

VPK POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKÖN VALMISTELUHANKE. Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus

VPK POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKÖN VALMISTELUHANKE. Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus VPK POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKÖN VALMISTELUHANKE Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus VPK - käytännön, koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyön areenana Vammaispalvelujen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2004

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2004 1 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus toimii yhdyssiteenä tutkimuksen, opetuksen ja käytännön työn välillä ja turvaa sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen ja erityispalveluiden kehittymistä ja

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN KOKOUS

VANHUSPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) N KOKOUS Aika Maanantai 14.5.2007 klo 14.00-16.00 Paikka Gerocenterin tilat, Kinkomaan sairaala, 6. krs Osallistujat Airola, Jouni Jyvässeudun ja Keuruun seudun x kehittämishanke Eronen, Tahvo Jyväskylän

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN MÄN KOKOUS

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN MÄN KOKOUS 1 (6) N N KOKOUS Aika 7.5.2007 klo 9-11.20 Paikka Kosken kokoushuone, Matarankatu 4, 1 krs, Jyväskylä Osallistujat Haaki, Raili Koske x Heikkilä, Marja Koske Hirsiaho, Aimo Länsi-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE Keksi-Suomen Vammais-Kaste /PL

VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE Keksi-Suomen Vammais-Kaste /PL VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE 2010-2012 Keksi-Suomen Vammais-Kaste 2011-2012/PL Vaikeavammaisten maakunnallisia tukipalveluja pohtivan työryhmäkehitysvammaisten erityispalvelujen rakenne maakunnassamme

Lisätiedot

Sote integraatio työryhmän jäsenet (3.3.2015 mennessä suostumuksensa ilmoittaneet) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen edustajat työryhmässä:

Sote integraatio työryhmän jäsenet (3.3.2015 mennessä suostumuksensa ilmoittaneet) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen edustajat työryhmässä: Sote integraatio työryhmän jäsenet (3.3.2015 mennessä suostumuksensa ilmoittaneet) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen edustajat työryhmässä: Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen (vastuuhenkilö) Asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

I Mitä tapahtuu Arvokas elämä -hankkeessa keväällä 2012

I Mitä tapahtuu Arvokas elämä -hankkeessa keväällä 2012 1 I Mitä tapahtuu Arvokas elämä -hankkeessa keväällä 2012 Lapsen ja perheen palvelut lähipalveluina (tavoite 1): 1) Vammainen lapsi ja perhe palveluissa Jyväskylä: Jyväskylän prosessiohjaus päättynyt:

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) N KOKOUS Aika 10.10.2012 klo 13-16 Paikka Kosken kokoustila 202, 2 krs, Matarankatu 4, Jyväskylä Osallistujat Ahonen, Airi K-S vammaispalvelusäätiö/ Arvokas elämä - x hanke Haaki, Raili Koske x Hanhikoski,

Lisätiedot

1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain (417/2007) 14 :n mukaan

1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain (417/2007) 14 :n mukaan Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä Keski-Suomessa 2014 Moniammatillisen asiantuntijaryhmän perustelut 1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain (417/2007) 14 :n mukaan "Kunnan tai useamman

Lisätiedot

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 23.5.2011 klo 13-15.30 Paikka Sovatek, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202 Osallistujat Hannu Koivisto Kari Lahti Maritta

Lisätiedot

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Asumista Keski-Suomessa Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Metsätähden asukkaiden toiveet asumisesta Ulkopuolinen outo ihminen ei saa päästä sisälle - paitsi talonmies - paitsi nokikolari Pistokkeita myös

Lisätiedot

Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005

Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005 Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005 Laadukasta perhepäivähoitoa lapsiperheille nyt ja tulevaisuudessa ammattilaisia ja ammatti, jota arvostetaan Hankkeen taustaa Tarve perhepäivähoidon kehittämiseen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 1 Toimintakertomus vuodelta 2003 1. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2003 aikana 8 kertaa. Lisäksi toteutettiin koko päivän mittainen

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Miksi vammaisten perhehoitoa ja koordinointia tulee kehittää? Vammaisten ihmisoikeudet

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS 1 (5) KESKISUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 9.03 10.45 Paikka Koske, Matarankatu 4, 1. krs, pieni kokoustila 118 Osallistujat Hauvala,

Lisätiedot

KOULUTYSYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS

KOULUTYSYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) KOULUTYSYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 7.5. klo 9.00-11 Paikka Rekrytointi-yhteispalvelupiste, Väinönkeskus Väinönkatu 26 A, 4 krs Osallistujat Aroheinä, Arja Jyväskylän kaupunki X Arponen, Aino Lääninhallitus

Lisätiedot

LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN TULEVAISUUDEN SUUNNITELMIA KESKI- SUOMESSA

LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN TULEVAISUUDEN SUUNNITELMIA KESKI- SUOMESSA LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN TULEVAISUUDEN SUUNNITELMIA KESKI- SUOMESSA Lastenpsykiatrian valtakunnalliset neuvottelupäivät 29.9.2016 Jyväskylä Marja Heikkilä ja Petri Oinonen Keski-Suomen SOTE 2020

Lisätiedot

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016 Ikäihmisten Neuvosto Toimintakertomus 2016 1 Sisällys YLEISTÄ... 2 JÄSENET... 3 TYÖVALIOKUNTA... 4 KOKOUKSET... 4 TAPAHTUMAT, KOULUTUKSET... 5 2 YLEISTÄ Ikäihmisten Neuvostolla oli historiansa kuudestoista

Lisätiedot

Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08

Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08 Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tuija Hauvala 15.9.2008 VUOSI 2008: Kriisikeskus Mobile: Hankasalmi, Joutsa Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta Keuruu, Konnevesi

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) N KOKOUS Aika 12.9.2011 klo 13.00 16.00 Paikka Kosken kokoustila 202, 2 krs, Matarankatu 4, Jyväskylä Osallistujat Haaki, Raili X Hanhikoski, Emmi X Heikkilä, Marja Henttu, Tuula Hänninen, Tanja

Lisätiedot

Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015. Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi

Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015. Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015 Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi Mikä on Terhokerho? Sukupolvien kohtaamispaikka, jossa lapset, eläkeläiset ja muut aikuiset voivat tavata ja

Lisätiedot

Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen. Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008

Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen. Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008 Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008 Ehdotusta valmistellut väliaikainen työryhmä Humanistinen ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 Sisällysluettelo Vanhusneuvoston kokoonpano 2015... 3 Kokoustoiminta... 4 Lausuntoja, ehdotuksia, esityksiä ja kirjelmiä...

Lisätiedot

Marjatta Suominen. Pirkko Leppänen x Marketta Rouvinen - Juhani Räihä - Olavi Tuikkanen x Hellevi Pekkarinen x

Marjatta Suominen. Pirkko Leppänen x Marketta Rouvinen - Juhani Räihä - Olavi Tuikkanen x Hellevi Pekkarinen x KINNULAN KUNTA Esityslista /Pöytäkirja Sivu 1 Kokousaika 28.2.2017 kello 16 17.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x =

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS = KOSKE

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS = KOSKE Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Palveluohjaus vammaistyössä 28.9.07 Armi Mustakallio Projektipäällikkö, Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityisosaamisen kehittäminen 5.10.2007

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena. Hanke-esittely

Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena. Hanke-esittely Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena Hanke-esittely Sosiaalinen media: Kotisivut, Facebook Palveluiden kehittäminen lähipalveluina Räätälöity tuki perheille kuuleminen,

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin. SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena

Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin. SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena Maakunnallisen yhteistyön foorumi Satakuntaliiton alaisuuteen

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS

KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS 1 (5) KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS NATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika klo 16.00 Paikka Koske, Matarankatu 4, 4 krs, Saunakabinetti Osallistujat Janhonen, Jouko

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10.

KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10. KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10.2009 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Hankkeen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen ohjausryhmä Marja Heikkilä

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen ohjausryhmä Marja Heikkilä KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS Hankkeen ohjausryhmä 26.8.2014 Marja Heikkilä Hankkeen tavoite 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen palvelutuotantojärjestelmää

Lisätiedot

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät SosKes - MediKes Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008, Lahti Projektipäällikkö Pirkko Uuttu, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Sopimus Keski-Suomen sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelusta

Sopimus Keski-Suomen sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelusta Sopimus Keski-Suomen sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelusta 1. Osapuolet Nimetään tähän jakson 1. alle erikseen kaikki maakunnan kunnat, jotka haluavat sopimusperusteisesti valmisteluun osallistua.

Lisätiedot

Mikael Palola. SoTe kuntayhtymä

Mikael Palola. SoTe kuntayhtymä Mikael Palola ja Saarikka Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi muodostivat Paras-hankkeen mukaisen yhteistoiminta-alueen 1.1.2009 Kunnat siirsivät sosiaali- ja terveyspalveluiden (pl.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Sosiaalisesti kestävä kehitys Oulussa 15.3.2012 klo 9-16.00 Rovaniemellä 16.3.2012 klo 9-16.00 Ajankohtaiset ja vuorovaikutteiset päivät tarjoavat pohdintaa, käytännön tietoa

Lisätiedot

7.11.2008. Lapsen eduksi, perheen parhaaksi Jyväskylän seudun Perhe-hankkeen ja Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön juhlaseminaari

7.11.2008. Lapsen eduksi, perheen parhaaksi Jyväskylän seudun Perhe-hankkeen ja Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön juhlaseminaari Lapsen eduksi, perheen parhaaksi Jyväskylän seudun Perhe-hankkeen ja Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön juhlaseminaari Tilaisuuden materiaalit osoitteessa www.koskeverkko.fi -> Tapahtumat ja

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE 2020

Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen SOTE 2020 KOULUTUS, TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN workshop 6.10. klo 13-14.30 Raili Haaki, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vesa Kataja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Miten koulutus, tutkimus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2015 1 (5)

KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2015 1 (5) 1 (5) Aika Ma 7.9.2015 klo 13 16.00 Paikka Kokoustila 100, 1. krs, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, Jyväskylä Kutsutut Ahlström, Marko palvelukodin johtaja, Päivänsäteen Palvelukoti,

Lisätiedot

Lappilainen kokemuksellinen asiantuntijuus -seminaari Marika Ahola ja Asta Niskala

Lappilainen kokemuksellinen asiantuntijuus -seminaari Marika Ahola ja Asta Niskala Lappilainen kokemuksellinen asiantuntijuus -seminaari 20.4.2017 Marika Ahola ja Asta Niskala Kumppanuutta kotona pärjäämisen tukemiseksi o Vuorossaan viides lappilaisen kokemuksellisen asiantuntijuuden

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN MÄN KOKOUS

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN MÄN KOKOUS 1 (6) N MÄN KOKOUS Aika 14.12.2009 klo 10.30-12.00 Paikka Kosken kokoustila 202, 2 krs, Matarankatu 4, Jyväskylä Osallistujat Haaki, Raili Koske X Heikkilä, Marja Koske Henttu, Tuula Erityisliikunta, X

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOONPANO

KESKI-SUOMEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOONPANO NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA KESKI-SUOMEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOONPANO 1. Neuvottelun osapuolet Hankasalmen kunta Joutsan kunta Kannonkosken kunta Karstulan kunta Kinnulan kunta Kivijärven kunta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) N KOKOUS Aika 3.10.2013 klo 13-15.30 Paikka Kosken kokoustila 202, 2 krs, Matarankatu 4, Jyväskylä Osallistujat Pirjo Lehtovaara PJ, K-S SHP Aino Arponen, AVI Aila Peltoniemi, AVI Rauno Hokkanen,

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Tiedosta hyvinvointia 1 Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Hankkeista kansalliseksi suunnitelmaksi Tiedosta hyvinvointia 2 Taustaa 106 kansanedustajan toimenpidealoite keväällä 2005 Kansallinen mielenterveysohjelma

Lisätiedot

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta Raili Haaki K-S sosiaalialan osaamiskeskus

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta Raili Haaki K-S sosiaalialan osaamiskeskus Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta Raili Haaki K-S sosiaalialan osaamiskeskus 22.10.2015 K-S sote kehittämisrakenne: kehittämisyksikkö ja verkosto STM, THL, KV-KUMPPANIT

Lisätiedot

Lappilainen kokemuksellinen asiantuntijuus -seminaari Marika Ahola ja Asta Niskala

Lappilainen kokemuksellinen asiantuntijuus -seminaari Marika Ahola ja Asta Niskala Lappilainen kokemuksellinen asiantuntijuus -seminaari 20.4.2017 Marika Ahola ja Asta Niskala Kumppanuutta kotona pärjäämisen tukemiseksi o Vuorossaan viides lappilaisen kokemuksellisen asiantuntijuuden

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

VAMN 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 11 VAMN 11 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 11

VAMN 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 11 VAMN 11 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 11 2/2015 24.3.2015 Asiat VAMN 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 11 VAMN 11 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 11 VAMN 12 VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 12 VAMN 13 VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Kokemustoiminnan Polkuja kaksi vuosikymmentä

Kokemustoiminnan Polkuja kaksi vuosikymmentä Kokemustoiminnan Polkuja kaksi vuosikymmentä Kokemuksen voimalla asiantuntijalta asiantuntijalle- seminaari. Kemi 23.9.2016 Rauni Räty, lehtori, Lapin AMK 1. Suunnittelu käynnistyi v 1996 YTYn eli sosiaali-

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

KEHAS-ohjelman tilannekatsaus Keski-Suomi. Kehitysvammaisten asumisohjelman alueellinen tilaisuus 10.2.2015 Mirva Vesimäki

KEHAS-ohjelman tilannekatsaus Keski-Suomi. Kehitysvammaisten asumisohjelman alueellinen tilaisuus 10.2.2015 Mirva Vesimäki KEHAS-ohjelman tilannekatsaus Keski-Suomi Kehitysvammaisten asumisohjelman alueellinen tilaisuus 10.2.2015 Mirva Vesimäki Keski-Suomen erityispiirteet Kuntarakenne: 23 kuntaa, paljon pieniä kuntia, puolet

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta (Valmistunut 10/2015)

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta (Valmistunut 10/2015) Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta (Valmistunut 10/2015) 6.6.2016 Raili Haaki Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, KOSKE 8.6.2016 SO + TE kehittämisrakenteen lähtökohtia

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2011 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 20. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2011 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 20. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2011 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 20 KOKOUSAIKA 14.06.2011 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kunnantalo, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10

Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10 Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10 KELAN KESKI-SUOMEN VAKUUTUSPIIRIN AVOTERAPIOIDEN PALVELUNTUOTTAJAT VUOSILLE 2011-2014 TERAPIALAJEITTAIN Fysioterapia/

Lisätiedot

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Yhdessä tehtyä katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Eeva Mäkinen, projektipäällikkö, Jyväskylän aikuisopisto Sinikka Hakkarainen, projektisuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö

Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö Terveydentilaa määrittävät Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Keskeistä hyvinvoinnin

Lisätiedot

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous Pirkanmaan Lapen eteneminen Ohjausryhmän kokous 3.4.2017 1 18.5.2017 Hankkeen etenemisen tilanne Täydennetty ja saatuun valtionavustukseen sopeutettu hankehakemus toimitettu Sosiaali- ja terveysministeriöön

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖRYHMÄ - TILANNEKATSAUS. Marja Heikkilä

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖRYHMÄ - TILANNEKATSAUS. Marja Heikkilä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖRYHMÄ - TILANNEKATSAUS Marja Heikkilä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖRYHMÄN JÄSENET Leena Yksjärvi, valtuuston puheenjohtaja K-S shp Leila Lindell (pj), hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät FSKC:n lastensuojelun kehittämisverkosto 11.2.2015 26-02-15 Esityksen nimi / Tiina Muukkonen 1 Asialista 1. Ajankohtaista

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

KOSKEN VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (7) KOSKEN VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika to 19.9.2013 klo 9-11.30 Paikka Kosken tilat, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202, Jyväskylän Tourulassa Osallistujat Tuija Koivisto, Keuruu Kaarina Salonen,

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN MÄN KOKOUSMUISTIO

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN MÄN KOKOUSMUISTIO 1 (6) N N KOKOUSMUISTIO Aika Ke 21.11.2007 klo 9-12 Paikka Kosken koulutustila 202, Matarankatu 4, 2 krs, Jyväskylä Osallistujat Haaki, Raili Koske x Halttunen, Harri KeSePa- hanke x Heikkilä, Marja Koske

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo Vanhusneuvoston kokoonpano 2013... 3 Kokoustoiminta... 4 Lausuntoja, ehdotuksia, esityksiä ja kirjelmiä...

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2012 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 5.4.2012 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220 Orimattilan kaupungin 1.6.2017 voimaan

Lisätiedot

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa Raili Haaki 25.11.2009 Perustietoa Koskesta Lakisääteistä toimintaa, Laki voimaan v.2002 Koske on maakunnallinen organisaatio, verkosto ja koordinaattori

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman organisointi

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman organisointi Koordinointi: aluekeskusohjelman yhteyspäällikkö ja tiedottaja Vastuuorganisaatio: Ylivieskan seutukunta toimijoiden kokoaminen, hankkeiden suunnittelu, kehittämistyön koordinointi, tiedonvaihto Oulun

Lisätiedot

Kohtaamisia lastensuojelussa

Kohtaamisia lastensuojelussa Kohtaamisia lastensuojelussa Lastensuojelun alkuarviointi -hanke Ritva Salpakoski Jyväskylä 10.9.08 15.9.2008 Hankkeen taustaa Sosiaalialan kehittämishanke 2004-2007 Lastensuojelun kehittämisohjelma 2004-2007

Lisätiedot

PALTAMON VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus

PALTAMON VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus PALTAMON VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus vuosilta 2014-2015 Vanhusneuvosto 22.3.2016 3 1. Yleistä Heinäkuun alussa 2014 voimaan tulleen vanhuspalvelulain mukaisesti Paltamon kuntaan asetettiin vanhusneuvosto

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Keskeistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan turvaamisessa on maakunnallinen rakenne, joka mahdollistaa yhdessä tekemisen monella tasolla ja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS 1 (6) KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika klo 14.00 Paikka Koske, Matarankatu 4, 1. kerroksen kokoushuone 100 Osallistujat Janhonen, Jouko X hallituksen

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

Tervetuloa Turvaa ja hyvinvointia lapselle ja perheelle -seminaariin 25.1.2013 Jyväskylä

Tervetuloa Turvaa ja hyvinvointia lapselle ja perheelle -seminaariin 25.1.2013 Jyväskylä Tervetuloa Turvaa ja hyvinvointia lapselle ja perheelle -seminaariin 25.1.2013 Jyväskylä Tänään mukana Seminaarin tavoitteita ja teema-alueita Nostaa esille erilaisia näkökulmia ja ääniä lasta ja perhettä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot