Tilusjärjestelyllä tehokkuutta energian- ja ajankäyttöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilusjärjestelyllä tehokkuutta energian- ja ajankäyttöön"

Transkriptio

1 Tilusjärjestelyllä tehokkuutta energian- ja ajankäyttöön OAMK Mikko Marjomaa Maanmittauslaitos

2 Maanmittauslaitos vuonna 2014 Vuoden 2014 alussa meillä on yksi ja yhtenäinen, valtakunnallinen Maanmittauslaitos. Maanmittaustoimistot ja valtakunnalliset tuotanto- ja palveluyksiköt poistuvat samoin poistuvat aluerajat toiminnasta. Toimialue muuttuu valtakunnalliseksi. 35 palvelupistettä Tuotanto tehdään seitsemässä ydinprosessissa. Kolme toimintayksikköä (tuotanto, tukipalvelut ja yleishallinto) sekä keskushallinto

3 Tilusjärjestelyjen vastuualueet Visa Korhonen Ismo Mäki-Valkama Kalle Konttinen

4 Tilusjärjestelytoiminta on vireää Pohjois-Pohjanmaalla Menossa useita kiinteistörakenteen ja kiinteistöjen käytön kehittämiseen liittyviä hankkeita Alueelliset tiejärjestelyt Hankeuusjaot Peltotilusjärjestelyt Metsätilusjärjestelyt Yhteismetsät Toiminnassa mukana Maanomistajat, MTK tuhansia asianosaisia Viranomaistahot ELY Liikennevirasto

5 Pelto- ja metsätilusjärjestelyt Tarveselvitys 10 kpl ha (josta peltoa ha) Toimitukset 20 kpl ha (josta peltoa ha)

6 Tilusjärjestelyt

7 Kiinteistönmuodostuksen historiaa Sarkajako luvuilla Lohkojen sarat saman levyisiä Metsät yhteisnautinnassa Isojako Jakotapa hyväksyttiin 1757 valtiopäivillä Tavoitteena isommat lohkot Metsät erotettiin valtion tiluksista Joka talolle kaikentyyppisiä tiluksia

8 Kiinteistönmuodostuksen historiaa Kehitys isojaon jälkeen Rajoitukset tilojen jakamiselle poistuivat 1916 Väestön lisääntyminen ja elinkeinojen yksipuolisuus aiheuttivat tilojen pirstomista Tilat jaettiin lapsille periaatteella kaikille kaikkea Kiinteistörakenteen lisäksi myös omistusrakenne on muuttunut Eläkeläiset, naiset, kuolinpesät Kiinteistö- ja omistusrakenteen pirstoutuminen jatkuu edelleen

9 Maatalous ja sen maankäyttö tulevaisuudessa Suomi Pienten peltolohkojen maa Maatilojen lukumäärä on puolittunut ja tilakoko lähes kaksinkertaistunut 20 vuodessa, muutos jatkuu Uudet lohkot entistä kauempana, liikenne lisääntyy, peltolohkojen lukumäärä tiloilla kasvaa ja lohkokoko pienenee Konekoko kasvaa Avoimen viljelymaiseman ja maatalousluonnon merkitys kasvaa o o Asuinrakentamisen paineet Luonnon monimuotoisuus

10 Kuva: MML Vanha tie- ja kuivatusverkko vaikuttaa yhä peltolohkojen rakenteeseen. Nykyaikaiset, isot koneet eivät mahdu pienille pelloille.

11 Pirstaleinen tilusrakenne aiheuttaa erilaisia ongelmia Vaikuttaa teknologiavalintoihin. Lisää tuotantokustannuksia. Aiheuttaa ylimääräistä maatalousliikennettä teillä. Lisää viljelyyn kuluvaa aikaa. Hankaloittaa kuivatushankkeita

12 Tilusjärjestely tarveselvitys Ei hakemusta Tarveselvityshakemus Muutosmahdollisuuksien arviointi Toimenpide-ehdotus Toteuttamiskelpoisuus Toimitushakemus tilusjärjestelytoimitus Ei edellytyksiä Rahoituspäätöksen hakeminen Edellytys- ja laajuuspäätös Jakosuunnittelu ja toteutus

13 Tilusjärjestelyn sisältö Tilusten järjestely Lohkon koon ja muodon parantaminen Talouskeskusetäisyyden lyhentäminen Maanostotoiminta (ELY-keskus) Rakentamisen ohjaus Tie- ja kuivatusverkon mukauttaminen uuteen tilanteeseen Tieverkko perusparannus tieverkon täydennys Kuivatus valtaojitus Mukauttamissalaojitus Valtion maanhankinta

14 Ennen tilusjärjestelyä Tilusjärjestelyn jälkeen

15 Esimerkki Kalajoki - Etelänkylä

16 Tilusjärjestelyn periaatteet Tilusjärjestely on asiakaslähtöistä. Tehdään yhteistyössä maanomistajien, maanmittaustoimiston ja muiden maankäytön asiantuntijoiden kesken. Peltoala pyritään pitämään samana tai sitä pyritään lisäämään. Pellot arvioidaan maalajinsa ja kuntonsa yms. ominaisuuksien perusteella toimitusvaiheessa. Peltojen arvojen erot huomioidaan. Erotukset korvataan maanomistajien keskinäisin korvauksin.

17 Tilusjärjestely Toimituksen kestoaika on nykyisin alueesta ja oikeuskäsittelyistä riippuen 3-5 vuotta Tilusten vaihtumisen jälkeen ei tarvitse hakea lainhuutoa perusparannukset tarveselvitys hakemus edell. ja laajuus P jakosuunnittelu on edellytykset P jakosuunn. toteuttaminen lopettaminen P ei edellytyksiä raukeaa vuosi

18 Asiakaslähtöisyys tilusjärjestelyssä Asiakaslähtöisyys on toimintatapa, jossa sovitetaan yhteen yksittäisten asiakkaiden (maanomistajat, vuokramiehet), alueellisten toimijoiden ja yhteiskunnan tavoitteet. Tämä merkitsee seuraavia toimintatapoja: Asiakkaille ja sidosryhmille Tiivistä yhteydenpitoa ja tiedottamista Kuuntelua, kuulemista, tarpeiden ja toiveiden selvittämistä, osallistumismahdollisuuksien tarjoamista Tasapuolista kohtelua ja oikeudenmukaisuutta

19 Asiakaslähtöisyys tilusjärjestelyssä Alueen asukkaille ja muille toimijoille: Sovittelua, ratkaisujen perustelua Yhteistyötä, paikallisen tiedon ja asiantuntijoiden käyttämistä Kohdealueen sosiaalisten tekijöiden, kulttuuristen erityispiirteiden ja luonnon monimuotoisuuden huomioimista Yhteiskunnalle: Tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta kiinteistörakennetta Yhteisen edun nimissä voidaan ottaa yksittäisiä peltolohkoja mukaan tilusjärjestelyyn asianosaisten vastustuksesta huolimatta.

20 Lohkokoko Keskimääräinen lohkokoko Pohjois- Pohjanmaalla 2,5 ha Lähde: Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet, Maanmittauslaitos 2013

21 Talouskeskusetäisyys (huom. Linnuntie etäisyys) Keskimääräinen talouskeskusetäisyys Pohjois-Pohjanmaalla 3,6 km Lähde: Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet, Maanmittauslaitos 2013

22 PEKIRA-tutkimuksen tuloksia Pohjois- Pohjanmaalta Lohkokoko pienentynyt 10 vuodessa 9 % Etäisyys kasvanut 102% Pirstoutumishaitta 15,1 milj. /v Pirstoutumishaitta 805 /ha (pääomitettu) Maatalousliikennettä voisi vähentää 1,49 milj/km/v Valtakunnallisesti voisi vähentää päästöjä hiilidioksiditonnia vuodessa

23 Raahen alue yli 3 km

24 Raahe alle 2 ha lohkot

25 Raahe tilastoa Käyttöyksiköiden lukumäärä 750 Käyttöyksiköiden peltoalan kokojakauma (ha, kpl) Kokonaispeltoala (ha) 10408,87 Vuokrattu peltoala (ha) 3575,02 Peltolohkojen lukumäärä 4880 Peltolohkojen pinta-alajakauma (ha, kpl) Peltolohkojen keskikoko (ha) 2,15 Peltolohkojen pinta-alalla painotettu keskietäisyys (m) 5073 Peltolohkojen etäisyysjakauma (m, kpl)

26 Alle 2 ha lohkot Tyrnävä, 1346/3429 3,96 ha

27 Ristikkäin kulkeminen, yli 3 km, Tyrnävä 3,18 km Huom! Yli kuntarajojen tapahtuva liikenne!!

28 Ristikkäin kulkeminen, yli 3 km, Nivala Lohkoetäisyys 2,5 km

29 Nivalan Padingin alue alle 2 ha lohkot ennen ja jälkeen tilusjärjestelyn Tilanne 2006, keskikoko 2,93 ha Tilanne 2013 Keskikoko 4,22 ha

30 Alle 2 ha lohkot Oulainen keskikoko 1,9 ha!!

31 Ristikkäin kulkeminen, yli 3 km, Oulainen 3,8 km

32 Kulkumatkat hallinnan mukaan lohkoille Mankila

33 Karkea vertailu tilusrakenteen vaikutuksista siirtoajoon- MTK Lypsykarjatila nyt 40 ha, josta 25 ha säilörehua, 5 ha muuta nurmea ja 10 viljaa, peltojen keskietäisyys 4 km, säilörehu ajetaan talouskeskukseen tulevaisuudessa 80 ha, 60 ha nurmea, josta 50 säilörehua, 10 ha muuta nurmea ja 20 viljaa, peltojen keskietäisyys 8 km Säilörehun korjuun ja lannanlevityksen ajoaika traktorilla 15 km/h 4 edestakaista ajokertaa säilörehunkorjuussa, 3 lannanlevityksessä / ha (4 * 25 ha * 8 km + 3 * 10 ha * 8 km) / 15 km/h = n. 70 h (1040 km) = 9 työpäivää (4 * 50 ha * 16 km + 3 * 20 ha * 16 km) / 15 km/h = n. 277 h (4160 km) = 35 työpäivää LISÄYS 26 TYÖPÄIVÄÄ! Jos keskietäisyys ei kasvaisi lisäys olisi 9 päivää Lähde MTK

34 Hyötyjä lohkokoon kasvusta, NIVALA Lähtötiedot: Lohkokoko kasvaa 3 ha -> 6 ha Esimerkkinä karjatila jolla peltoa 40 ha (1/3 viljalla ja 2/3 nurmella) Siirtoajo lohkolta toiselle 10 min Kaikki kustannukset sisältävät kuljettajan Traktorityö 35 /h Puimuri (3,6 m) 95 /h Puimuri (6 m) 125 /h Säilörehu tarkkuussilppuri 70 /ha (ketjun siirtyminen 175 /h) Säilörehu ajosilppuri 255 /h (ketjun siirtyminen 300 /h) Traktorin ajonopeus peltotöissä 12 km/h

35 Hyötyjä lohkokoon kasvusta Siirtoajon kustannussäästö vuodessa: Traktorityö 6,5 h = 230 Puinti 0,5 h = 50 Rehun korjuu 200 => säästö yht. 480 /vuosi Peltotyön kustannussäästö vuodessa: Traktorityö 4 h = 140 Puinti 150 Rehun korjuu 850 => säästö yht /vuosi Suojakaistojen vähenemisestä ja perusparannuksista johtuva satotason nousu 700 rehuyksikköä/ha/vuosi = 40 /ha/vuosi => 1600 /vuosi HYÖDYT LOHKOKOON KASVUSTA 40 HA:N KARJATILALLA YHT /VUOSI

36 Hyötyjä keskietäisyyden lyhenemisestä Lähtötiedot: Peltolohkojen keskietäisyys ennen järjestelyä 3 km (15 km/h) -> lyhenee 2,5 km:iin (20 km/h) Ajokertoja vuodessa 8 kpl/ha Ajokilometrit alkutilanne 8 krt * 6 km * 40 ha = 1920 km / 15 km/h = 128 h lopputilanne 8 krt * 5 km * 40 ha = 1600 km / 20 km/h = 80 h Työajan säästö 48 h/vuosi * 35 /h = 1680 /vuosi HYÖDYT LOHKOKOON KASVUSTA KESKIETÄISYYDEN LYHENEMISESTÄ 40 HA:N KARJATILALLA Siirtoajo 480 /vuosi Peltotyö 1140 /vuosi Sadon lisäys 1600 /vuosi Keskietäisyys 1680 /vuosi => yht /vuosi

37 Esimerkki Luohuan tilusjärjestelystä Huom! Kaikki ei vaihdu!!

38 Esimerkki Luohuan tilusjärjestelystä Viljeltyala lisääntyi 2,99 ha

39 Esimerkki Luohuan tilusjärjestelystä Viljelyala lisääntyi 2,35 ha

40 Esimerkki Luohuan tilusjärjestelystä Viljeltyala lisääntyi 5,78 ha, koko ala 4,54 ha metsän vaihto peltoon!

41 Karinkannassa tilusjärjestelyn yhteydessä toteutettuja kuivatusjärjestelyjä Perkuukatko Pohjapato Pohjapato

42 Toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen ja vahvaan luottamukseen

43 YmpäristöAgro II hankkeessa yhtenä osa-alueena Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat ja tilussijoitus HANKE ON MAASEUTURAHASTON TIEDOTUSHANKE (hanke ei toteuteta tilusjärjestelyjä, vaan tiedottaa) Osion toteuttavat: Pohjois-Pohjanmaan Maanmittaustoimisto ja ProAgria Oulu/ Maa- ja kotitalousnaiset maisemanhoidon neuvonta Yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa mm. MTK, ELY:n Rahoittaa P-P ELY, maaseuturahasto Mikko Marjomaa

44 Kiitos osallistumisesta! Kuva, Tero Kekkonen : Karinkannan alueen peruskuivatusta

TILKE Tilusrakenteen kehittäminen hanke 2004-2006. Oulun seutukunta Raahen seutukunta Ylivieskan seutukunta

TILKE Tilusrakenteen kehittäminen hanke 2004-2006. Oulun seutukunta Raahen seutukunta Ylivieskan seutukunta TILKE Tilusrakenteen kehittäminen hanke 2004-2006 Oulun seutukunta Raahen seutukunta Ylivieskan seutukunta LOPPURAPORTTI 28.2.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TILKE tilusrakenteen kehittäminen hankkeen taustaa

Lisätiedot

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Haapavesi Karsikas

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Haapavesi Karsikas Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Haapavesi Karsikas 2(13) Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Kohdealueen yleiskuvaus... 4 3. Tilusjärjestelyn lähtökohdat ja tavoitteet... 4 4.

Lisätiedot

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet MAANMITTAUSLAITOS Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet Juhana Hiironen ja Saija Ettanen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 113 MAANMITTAUSLAITOS KEHITTÄMISKESKUS Opastinsilta 12,

Lisätiedot

Peltotilusjärjestelyn vaikutuksista ja kannattavuudesta

Peltotilusjärjestelyn vaikutuksista ja kannattavuudesta M a a nk äy t t öt i e t e i d e nl a i t o s P e l t o t il usjärje st e l yn vaikut uksist a ja kannat t avuude st a J uh a nah i i r o ne n D O C T O R A L D I S S E R T A T I O N S Aalto University

Lisätiedot

Sekaisin Marista. eiku sählystä. Vesijättö. Ukir: piruja seinille

Sekaisin Marista. eiku sählystä. Vesijättö. Ukir: piruja seinille Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti 2 / 2013 Sekaisin Marista Vesijättö Ukir: piruja seinille eiku sählystä maanmittarin vermeet OSA 2: JAKO Teksti ja kuva: Jussi Tossavainen Viisarin sarja maanmittarin

Lisätiedot

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Jarkko Tammi ja Olli Sirkiä Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro

Lisätiedot

UUSJAKOJEN TOIMITUSMENETTELYN UUDISTAMISESTA

UUSJAKOJEN TOIMITUSMENETTELYN UUDISTAMISESTA Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2003 A 32 UUSJAKOJEN TOIMITUSMENETTELYN UUDISTAMISESTA Arvo Vitikainen Tekniikan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi laadittu väitöskirja, joka esitetään

Lisätiedot

Vuokranantajan asema tilusjärjestelyssä

Vuokranantajan asema tilusjärjestelyssä Vuokranantajan asema tilusjärjestelyssä Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, maaliskuu 2014 Maanmittausinsinööri (AMK) Kimmo Sulonen

Lisätiedot

Monihyvänen lohko, mettä seittämällä sivulla

Monihyvänen lohko, mettä seittämällä sivulla Monihyvänen lohko, mettä seittämällä sivulla Peltotilusten kehittäminen ja yhteistyö Hankeraportti Itä-Suomen tavoite 1 ohjelma Niilo Puhakka 2007 Etelä-Savon maanmittaustoimisto www.tilustieto.fi Ei tilusjärjestely

Lisätiedot

Kiinteistörakenne ja yksityistieliittymät pääteillä Tiehallinnon selvityksiä 43/2006

Kiinteistörakenne ja yksityistieliittymät pääteillä Tiehallinnon selvityksiä 43/2006 Pauli Savela Kiinteistörakenne ja yksityistieliittymät pääteillä Tiehallinnon selvityksiä 43/2006 Pauli Savela Kiinteistörakenne ja yksityistieliittymät pääteillä Tiehallinnon selvityksiä 43/2006 Tiehallinto

Lisätiedot

SALAOJAYHDISTYS RY. 1/2013 95. toimintavuosi

SALAOJAYHDISTYS RY. 1/2013 95. toimintavuosi SALAOJAYHDISTYS RY 1/2013 95. toimintavuosi SALAOJAYHDISTYS RY:N JÄSENJULKAISU 1/2013 www.salaojayhdistys.fi Kuulumisia salaojituskentältä...4 Tunnustuspalkinto maankuivattajille...5 Salaojakartat ovat

Lisätiedot

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Aaro Mikkola Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 107 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Julkaisija Kuvailulehti

Lisätiedot

Tukioikeus soppa kuohuu - pellon vuokraajat ihmeissään

Tukioikeus soppa kuohuu - pellon vuokraajat ihmeissään M-Suomen Posti Oyj MTK-Uusimaan tiedotuslehti 2005 Tukioikeus soppa kuohuu - pellon vuokraajat ihmeissään Alihankintakumppanuus kiinnostaa: ensimmäiset metallisopimukset tehty Sivuansiot kasvussa Uudellamaalla

Lisätiedot

Jakokunnan ja toimitsijoiden tehtävät uusjakotoimituksissa

Jakokunnan ja toimitsijoiden tehtävät uusjakotoimituksissa Jakokunnan ja toimitsijoiden tehtävät uusjakotoimituksissa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Kokkola, helmikuu 2015 Filosofian maisteri Reijo

Lisätiedot

Maaviesti. Lähiruokaa. nurmen kasvua. Syönnin esteet. Lämmin kesä vauhditti. haltuun navetassa. ja malleja maailmalta

Maaviesti. Lähiruokaa. nurmen kasvua. Syönnin esteet. Lämmin kesä vauhditti. haltuun navetassa. ja malleja maailmalta Maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 3/2013 Lämmin kesä vauhditti nurmen kasvua Syönnin esteet haltuun navetassa Lähiruokaa ja malleja maailmalta Suomalainen ruokakulttuuri on sitä,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖAGRO II HANKKEEN TILAISUUDET SYKSYLLÄ 2013

YMPÄRISTÖAGRO II HANKKEEN TILAISUUDET SYKSYLLÄ 2013 YMPÄRISTÖAGRO II HANKKEEN TILAISUUDET SYKSYLLÄ 2013 1. Ympäristöagro II ja VYYHTI hankkeiden infopiste Seinäjoen Farmarissa Aika: 3.7 6.7.2013 Paikka: Leader-teltta, Farmari Farmari-maatalousnäyttely esittelee

Lisätiedot

REKKA. Rehulogistiikan kehittäminen karjatiloilla PROJEKTIN LOPPURAPORTTI LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA. T E K I J Ä T: Janne Räisänen Savonia AMK

REKKA. Rehulogistiikan kehittäminen karjatiloilla PROJEKTIN LOPPURAPORTTI LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA. T E K I J Ä T: Janne Räisänen Savonia AMK PROJEKTIN LOPPURAPORTTI LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA REKKA Rehulogistiikan kehittäminen karjatiloilla T E K I J Ä T: Janne Räisänen Savonia AMK Pasi Eskelinen Savonia AMK Seppo Mönkkönen Savonia AMK Hannu

Lisätiedot

Kertomuksia muutoksen vuodesta 2010

Kertomuksia muutoksen vuodesta 2010 Kertomuksia muutoksen vuodesta 2010 Kertomuksia muutoksen vuodesta 2010 Maanmittauslaitoksessa tehtiin suuria ja pieniä muutoksia vuoden 2010 aikana. Muutokset koskettivat tavalla tai toisella koko henkilöstöä.

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI Hankesuunnitelma 2012-2014 Hankepäätös 18.12.2012. 2 Sisältö Tiivistelmä... 3 1. Hankkeen määrittely... 4 1.1 Tausta ja tarpeellisuus... 4 1.2 Tavoitteet...

Lisätiedot

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 30/2015 Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus Pellervo Kässi, Olli Niskanen ja Heikki Lehtonen Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Luonnos Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014 2020

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Luonnos Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014 2020 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Luonnos Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014 2020 12.12.2013 Sisällysluettelo 1 Maaseudun kehittämisohjelman nimi... 11 2 Jäsenvaltio ja hallinnollinen alue...

Lisätiedot

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007 Lisensiaatintutkimus Tuomo Pesola Oulun yliopisto Maantieteen laitos 2 TIIVISTELMÄ Bioenergian

Lisätiedot

BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA

BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA PTT työpapereita 149 PTT Working Papers 149 BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA Perttu Pyykkönen Stefan Bäckman Veli-Matti Tuure Markku Lätti Pellervon taloustutkimus PTT kiittää Maatilatalouden

Lisätiedot

MAANOMISTAJA MAATILOJEN KOOT KASVAVAT RAKENNUS- PERINTEEN YSTÄVÄT. jatkaa Iso-Puolalan pitkää historiaa. Pysy ajan tasalla!

MAANOMISTAJA MAATILOJEN KOOT KASVAVAT RAKENNUS- PERINTEEN YSTÄVÄT. jatkaa Iso-Puolalan pitkää historiaa. Pysy ajan tasalla! MAANOMISTAJA Maanomistajain liiton jäsenlehti www.maanomistajainliitto.fi Pysy ajan tasalla! 3 14 MAATILOJEN KOOT KASVAVAT AMMATTIMIES KÄYTTÄÄ TALOT UUDELLEEN RAKENNUS- PERINTEEN YSTÄVÄT jatkaa Iso-Puolalan

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TULEVAISUUDEN TEKIJÄT HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2015

MAANMITTAUSLAITOKSEN TULEVAISUUDEN TEKIJÄT HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2015 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULEVAISUUDEN TEKIJÄT 2010-2015 MAANMITTAUSLAITOS 2009 Terve!..olen itse ollut aika monen toimitusinsinöörin kanssa tekemisissä, ja on todella sanottava, että Teillä Maanmittauslaitoksessa

Lisätiedot

Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2007-2013

Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2007-2013 Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukainen

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Selvitys Maanmittauslaitoksen hallinto- ja toimialuerakenteen kehittämiseksi

Selvitys Maanmittauslaitoksen hallinto- ja toimialuerakenteen kehittämiseksi 1 (84) Selvitys Maanmittauslaitoksen hallinto- ja toimialuerakenteen kehittämiseksi Arvo Kokkonen ylijohtaja 2 (84) SELVITYS MAANMITTAUSLAITOKSEN HALLINTO- JA TOIMIALUERAKENTEEN KE- HITTÄMISEKSI Sisällysluettelo

Lisätiedot

Viljan korjuu ja varastointi laajenevalla viljatilalla

Viljan korjuu ja varastointi laajenevalla viljatilalla Maa- ja elintarviketalous 31 Viljan korjuu ja varastointi laajenevalla viljatilalla Pasi Suomi, Timo Lötjönen, Hannu Mikkola, Anna-Maija Kirkkari ja Reetta Palva Teknologia Maa- ja elintarviketalous 31

Lisätiedot

YmpäristöAgro II tiedottamisen sisältöä tarkemmin Lähiruoka ja Aitoja makuja osio

YmpäristöAgro II tiedottamisen sisältöä tarkemmin Lähiruoka ja Aitoja makuja osio LIITE 4 YmpäristöAgro II tiedottamisen sisältöä tarkemmin Lähiruoka ja Aitoja makuja osio Liite hankesuunnitelmaan YmpäristöAgro II Maaseutuympäristö - Luomu Lähiruoka - Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat

Lisätiedot