Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen."

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 411) 11/ (- KOKOUSAIKA Maanantaina 8. elokuuta 2005 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET nro sivu Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Pehkonen Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen n 1. varapuheenjohtaja n 2. varapuheenjohtaja Hallintojohtaja/esittelijä/ pöytäkirjanpitäjä Anja Hyvärinen Martti Korhonen Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Toivo Pehkonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Arto Sutinen Onni Tukiainen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 192

2 365 Kunnanhallitus / Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 193 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Arto Sutisen ja Onni Tukiaisen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 366 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / SOTKUMAN ASUNTOTONTIT Tekn. ltk. 33 Sotkuman rantaosayleiskaavassa kunnan omistamille maille on kaavoitettu 4+1 uutta AO-tonttia. Tontit sijaitsevat ns. Saharilan asuntoalueen yhteydessä (liite 16). Tonttien saamiseksi myyntiin tulisi tonteille rakentaa tieyhteys ja kunnallistekniikka sekä lohkoa tontit itsenäisiksi tiloiksi. Tieyhteys voidaan toteuttaa joko Malanintien tai Iivanantien kautta tai tie voidaan rakentaa läpiajotieksi. Aikaisemmin Iivanantie oli läpiajotienä, mutta Malanin tiekunta katkaisi tieyhteyden kaivamalla tien poikki Malanintien päästä. Rakennettava tie olisi luonteva liittää joko Malanintien tai Iivanantien tiekuntaan. Omaa tiekuntaa ei ole tarkoituksenmukaista perustaa. Viemäröinti voidaan suunnitella erillisenä hankkeena ja kytkeä Iivanantien ja Outilantien risteyksessä sijaitsevaan runkoviemäriin. Sotkuman alueen viemäröinnin yleissuunnitelmassa po. alueen viemäröinti on suunniteltu toteutettavaksi Malanintien kautta, mutta tässä tilanteessa kun ei tiedetä toteutuuko siirtoviemärihanke vai rakennetaanko oma puhdistamo on perusteltua tehdä tälle alueelle erillisratkaisu. Vesihuollon alueella hoitaa Polvijärven Eteläinen vesiosuuskunta ja olisi luontevaa, että osuuskunta vetäisi vesijohdon alueelle samassa yhteydessä kuin viemäröinti toteutetaan.

4 Kunnanhallitus / Tonttien lohkominen ja tieoikeuksien perustaminen tulisi panna vireille välittömästi.

5 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Ehdotus Lautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavaa: 1. Sotkuman rantaosayleiskaavan karttaliitteessä 16 merkittyjen tonttien lohkominen ja tieoikeuden määrääminen pannaan käyntiin. 2. Tonttien kunnallistekniikan suunnittelu käynnistetään. 3. Vuoden 2006 talousarvioon varataan määräraha tiestön ja kunnallistekniikan rakentamiseen. 4. Tonteille johtava tie pyritään liittämään Malanintien tiekuntaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 194 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

6 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN JA MUUTOSTYÖN 2-VAIHEEN HANKESUUNNITELMA /PÄÄPIIRUSTUSTEN JA KUSTANNUS- ARVION HYVÄKSYMINEN Khall. 72 Koulukeskuksen peruskorjauksen ja muutostyön 2-vaiheen hankesuunnitelma on valmistunut. Opetusministeriö on 17. marraskuuta 2004 tekemällään päätöksellä hyväksynyt perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmat vuosille Polvijärven koulukeskuksen peruskorjauksen 1. vaiheelle, B- ja C-taloille on rahoitussuunnitelmassa hyväksytty 50 %:n toteuttamisaikainen valtionosuus vuodelle Hankkeen laajuus käsittää m². 1. vaiheen kustannusarvioksi on hyväksytty euroa (ilman alv), mistä valtionosuus 50 % on euroa. Peruskorjauksen 2. vaihe A-talo on rahoitussuunnitelmassa hyväksytty vuodelle Hankkeen laajuus käsittää m². 2. vaiheen kustannusarvioksi on hyväksytty euroa (ilman alv), mistä valtionosuus 50 % on euroa. Rahoitussuunnitelmassa on rahoitusmuodon (toteuttamisaikainen/ jälkirahoitteinen) osalta otettu kantaa vain vuoden 2005 hankkeiden osalta.

7 Kunnanhallitus / Koulukeskuksen peruskorjauksen suunnittelun lähtökohtana on se, että tavoitteena on ollut saada koko hankkeelle 50 %:n suuruinen valtionosuus. Osa hankesuunnitelman asiakirjoista on kopioitu esityslistan liitteeksi. Loput asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa.

8 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Valt. 37 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ja päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi koulukeskuksen peruskorjauksen ja muutostyön liitteenä olevan 2-vaiheen hankesuunnitelman. 2- vaiheen hankesuunnitelma toimitetaan Itä-Suomen lääninhallitukseen 28. helmikuuta 2005 mennessä. n käsiteltyä asian, toimitetaan valtuuston päätös Itä-Suomen lääninhallitukseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Päätös Kunnanjohtaja Pauli Vaittinen antoi selonteon koulukeskuksen peruskorjauksen 1. vaiheen valtionrahoituksesta. Opetusministeriö on päätöksellään myöntänyt 1. vaiheen peruskorjaukseen valtionosuutta euroa. hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Liite nro 2. Tekn. ltk. 34 Hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuusto hyväksyi luonnospiirustukset (L2) ja alustavan kustannusarvion. Koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen pääpiirustukset ja kustannusarvio ovat valmistuneet.

9 Kunnanhallitus / Esityslistan mukana toimitetaan pienennökset asema- ja pohjapiirustuksista sekä rakennustapaselostus. Hyväksyttävät pääpiirustukset, alkuperäiset rakennustapaselostukset ja kustannusarvio ovat nähtävänä teknisessä toimistossa ja niitä esitellään lautakunnan kokouksessa.

10 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Ehdotus Lautakunta esittää kunnanhallituksen/valtuuston hyväksyttäväksi koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen pääpiirustukset piirustusluettelon mukaisesti (liite 17). rakennustapaselostuksen kustannusarvion (liite 18). Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 195 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

11 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / YLEISTEN TEIDEN TIEVALAISTUKSIEN OMISTUKSEN SIIRTO TIEHALLINNON SAVO-KARJALAN TIEPIIRIN JA POLVIJÄRVEN KUNNAN VÄLILLÄ Tekn. ltk. 30 Tiehallinto ja Suomen Kuntaliitto hyväksyivät vuonna 2001 yleisperiaatteet yleisten teiden tienpidon kustannusjaosta kuntien ja valtion kesken. Kustannusjaossa todetaan, että valtio vastaa yleisten teiden valaistuksen rakentamisesta, jos valaistus katsotaan tarpeelliseksi liikenneturvallisuuden, alueen muun valaistuksen tai varustelun puolesta. Periaatetta on tarkennettu Tiehallinnossa päivätyssä muistiossa. Kustannusjakosopimuksessa valaistuksen omistuksesta on sovittu, että jos kunnan omistama valaistus on tarpeellinen ja sijaitsee yleiseksi tieksi jäävällä väylällä (MRL 83 4 mom.), se otetaan valtion omistukseen. Muistion/ mukaan kaikkien nyt valtion omistuksessa olevien valaistusten käyttö- ja kunnossapito kaavaalueiden ulkopuolella kuuluu valtiolle. Myös valta- ja kantateiden valaistus kuuluu aina valtiolle. Tieverkon luokittelusuunnitelman mukaan yleisiksi teiksi jäävien seutu- ja yhdysteiden tarpeelliseksi katsottavat kunnan omistamat valaistukset voidaan ottaa valtiolle. Samoin kaava-alueiden ulkopuolella yleisillä teillä olevat kunnan omistamat tievalaistukset voidaan ottaa valtion omistukseen, jos ne katsotaan tarpeellisiksi. Valaistus on tarpeellinen, jos joku seuraavista ehdoista täyttyy: KVL on vähintään 3 000/vrk

12 Kunnanhallitus / Valaistulla osuudella sijaitsee koulu tai muu vastaava laitos Valaistulla osuudella on runsaasti kevyttä liikennettä Ympäristössä on muuta valaistusta niin, että häikäisyn mahdollisuus on suuri. Savo-Karjalan tiepiiri on teettänyt kunnissa selvitykset edellä mainittujen ehtojen mukaan siirrettävästä valaistuksesta.

13 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Selvityksen tavoitteena on, että siirrettävä tievalaistus pyritään liittämään uuden omistajan sähkökeskuksiin joko hankkimalla uusi liittymä tai tekemällä ryhmitysjärjestelyjä nykyisiin keskuksiin. Savo-Karjalan tiepiiri esittää, että siirto ja mahdolliset saneerauskustannukset jaetaan tasan kunnan ja tiehallinnon kesken. Polvijärven kunnan alueella olevien tievalaistusten siirrosta on pidetty neuvottelu (liite 14). Polvijärven kunnassa tievalaistuksia on kirkonkylässä kunnan ja tiehallinnon rakentamana sekä kylillä. Kylien tievalot on rakennettu siten, että kyläyhdistykset ovat toimineet valaistuksen rakentajana ja kunta on antanut avustusta valojen rakentamiseen. Tiehallinnon lupaehtojen mukaisesti tievalaistukset on niiden valmistuttua luovutettu kunnan omistukseen. Neuvottelussa todettiin, että seuraavat kylien tievalot voidaan siirtää Savo-Karjalan tiepiirille. Mt 502 Mt 504 Mt 5031 Pt Pt Pt Hukkala Horsmanaho Sotkuma Kuorevaara Kinahmo Ruvaslahti Valaistuksen siirtoehto täyttyy, koska valaistulla tieosuudella sijaitsee koulu.

14 Kunnanhallitus / Martonvaaran tievalaistus ja Ruvaslahden kaupan kohdalla sijaitseva tievalaistus ei täytä valaistuksen tarpeellisuuden ehtoja ja jää kunnan omistukseen ja hoitoon.

15 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Neuvottelussa todettiin, että koska kylien tievalaistukset ovat melko lyhyillä tieosuuksilla ja sähkösyöttö on otettu yleensä kunnan omistamasta kiinteistöstä ei oman sähköliittymän hankinta ole taloudellisesti perusteltua. Niissä kohteissa, missä on erillinen liittymä tievalaistukselle, liittymä siirretään Savo-Karjalan tiepiirin omistukseen, muualla tehdään kustannusten jakosopimus tehosuhteen mukaan. Ehdotus Lautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavaa: 1. Mt 502 Hukkala valaistus siirretään Savo- Karjalan tiepiirin omistukseen ja tehdään sähköenergian kustannusten jakosopimus tehosuhteen mukaan. Mt 504 Horsmanaho valaistus siirretään Savo- Karjalan tiepiirin omistukseen ja tehdään sähköenergian kustannusten jakosopimus tehosuhteen mukaan. Mt 5031 Sotkuma valaistus siirretään Savo- Karjalan tiepiirin omistukseen ja tehdään sähköenergian kustannusten jakosopimus tehosuhteen mukaan. Pt Kuorevaara valaistus sekä tievalaistuksen sähköliittymä siirretään Savo-Karjalan tiepiirin omistukseen. Pt Kinahmo valaistus siirretään Savo- Karjalan tiepiirin omistukseen ja tehdään sähköenergian kustannusten jakosopimus tehosuhteen mukaan. Pt Ruvaslahti

16 Kunnanhallitus / valaistus siirretään Savo- Karjalan tiepiirin omistukseen ja tehdään sähköenergian kustannusten jakosopimus tehosuhteen mukaan.

17 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Kirkonkylän tievalaistuksen kustannusjakosopimukset uusitaan. 3. Valaistuksen siirrosta ja kustannustenjakosopimuksen tarkastamisesta ja laatimisesta aiheutuneet kustannukset jaetaan tasan Savo-Karjalan tiepiirin ja Polvijärven kunnan kesken. 4. Kunnan puolesta asiaa hoitaa tievalaistuksesta vastaava viranhaltija rakennustarkastaja Olli Karttunen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 196 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

18 Kunnanhallitus / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA ERÄIDEN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN, SAVIRANNAN OHJAAJAN VIRAN VÄLIAIKAINEN TÄYTTÄMINEN, KOTI- PALVELUSSA PUOLIPÄIVÄISEN KOTIAVUSTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN VÄLIAIKAISESTI JA LASTENHOITAJAN SIJAISUUS Khall. 197 Sosiaalijohtaja on esittänyt kunnanhallitukselle seuraavaa: Sosiaalihuollon tehtäväkentässä on tällä hetkellä jäänyt avoimeksi eläkkeelle siirtymisen johdosta Savirannan ohjaajan virka ja kotipalvelussa kotiavustajan toimi. Lisäksi on päiväkodin lastenhoitajalle myönnetty virkavapaus aj Sosiaalijohtaja anoo lupaa saada täyttää: - väliaikaisesti Savirannan ohjaajan virka sinne saakka, kun saadaan muutettua virka toimeksi ja toimi täytettyä. Perusteluna esitetään, että Savirannan toiminta on kehitysvammaistenkin asiakkaiden määrän pysyessä keskimäärin ennallaan laajentunut siten, että sinne on sijoitettu kuntouttavaan työtoimintaan ja työkokeiluun asiakkaita, joiden ohjaamiseen tarvitaan ammattitaitoista henkilöstöä. Mikäli Saviranta ei voisi heitä ottaa, heille jouduttaisiin ostamaan palveluita muualta. - väliaikaisesti kotipalveluun puolipäiväinen kotiavustajan toimi sinne saakka, kun valmistuu työn alla oleva kotipalvelun organisaation muutos, johon liittyy henkilöstön nimikeasiat. Tässä kotiavustajan toimessa on jo nykyisin toista puolikasta tekemässä puolipäiväinen työntekijä, koska eläkkeelle jäänyt oli osa-aikaeläkkeellä. Nyt täytettäisiin toinen puolikas.

19 Kunnanhallitus / lastenhoitajan sijaisuutta esitetään täytettäväksi ajalle Perusteluna on, että lastenhoidon tarve on lisääntynyt ja päiväkoti on täynnä elokuussa toimintakauden alettua ja paineet päiväkotia kohtaa myös lisääntyvät perhepäivähoidon tiukentuneiden ryhmäkokojen johdosta. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalijohtajan esityksen ko. tehtävien täyttämisestä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA JA VEROTILITYKSET Khall. 198 Liitteenä on yhdistelmä talousarvion toteutumisesta ajalta ja yhdistelmä verotilityksistä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä selvitykset tietoonsa saatetuiksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

21 Kunnanhallitus / OSALLISTUMINEN TYHJIEN ASUNTOJEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMISEKSI KÄYNNISTETTYYN PROJEKTIIN Khall. 199 Valtion asuntorahasto on päättänyt käynnistää ympäristöministeriön asettaman tavoitteen mukaisesti erityisen projektin, jolla tuetaan omistajia ja kuntia eri keinoin löytämään pysyviä ratkaisuja tyhjilleen jääneiden ARA-asuntojen muuttamiseksi muuhun kuin vuokra-asuntokäyttöön ja helpottamaan tyhjien asuntojen ylläpidosta aiheutuvia ongelmia ja omistajayhteisöjen taloudellista tilannetta. Alustavasti projektiin on tarkoitus valita noin asuntojen vajaakäytöstä eniten kärsivää kuntaa. Projektikuntien valinnassa kiinnitetään huomiota siihen, että kunnassa on tyhjiä ARA-asuntoja ja niihin liittyviä talousvaikeuksia, väestöennuste laskeva ja kunnalla on halukkuutta yhteistyössä ja vuokratalojen omistajien kanssa sitoutua pitkäjänteiseen yhteistyöhön projektin toteuttamisessa. Kunnilta edellytetään päätöstä sitoutua kunnan alueella projektityön koordinointiin ja käytännöllisten toimien hoitamiseen. Näitä ovat omistajatahojen kokoaminen yhteistyöhön projektiryhmäksi ja tarvittavien kokousten järjestäminen, kuntakohtaisen asuntokanta-analyysin laatiminen ja niistä tehtävien suunnitelmien ja toimenpideohjelmien tekeminen yhdessä eri omistajaosapuolien ja asuntorahaston ja Valtiokonttorin kanssa. Valtion asuntorahasto on pyytänyt niitä kuntia, jotka ovat halukkaita osallistumaan projektiin ilmoittamaan asiasta mennessä.

22 Kunnanhallitus / Valtion asuntorahaston kirje on liitteenä. Polvijärven kunnalla on vuokra-asuntoja yhteensä 165 kpl, joista tällä hetkellä on tyhjänä 15 (9 %). Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokrataloilla on vuokra-asuntoja yhteensä 152 kpl, joista tyhjänä on 29 (19 %). Ehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Valtion asuntorahastolle halukkuutensa osallistua projektiin Polvijärven kunnan ja Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen asuntojen osalta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

23 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / SAVIRANNAN OHJAAJAN VIRAN MUUTTAMINEN OHJAAJAN TOIMEKSI JA SEN VAKINAINEN TÄYTTÄMINEN Stltk 60 Savirannan ohjaajan virassa toiminut Aimo Leskinen on saanut eläkepäätöksen lukien. Kuntalain 44 :n 2 momentin mukaan vain sellaiset tehtävät, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa (lakimuutos astui voimaan ). Ohjaajan tehtävissä ei käytetä julkista valtaa. Käytäntö on ollut, että virka on muutettu toimeksi siinä vaiheessa, kun työntekijät vaihtuvat. Savirannassa on päivittäisiä asiakkaita entiset määrät ja asiakaskunta vanhenee, jolloin päivittäinen avun tarve lisääntyy. Lisäksi Savirantaan on ohjautunut työharjoittelijoita ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita 1-2 asiakasta samanaikaisesti, jotka myös tarvitsevat ammattitaitoista ohjausta, neuvontaa ja valvontaa. Näistä paikoista on meillä pula. Ohjaajan paikan täyttäminen ammattitaitoisella vakinaisella henkilöllä nähdään perustelluksi myös jatkossa. Ehdotus Vs. sosiaalijohtaja Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että Savirannan ohjaajan virka muutetaan ohjaajan toimeksi. Samalla lautakunta anoo kunnanhallitukselta, että ohjaajan toimi saadaan täyttää vakinaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 Kunnanhallitus /

25 Kunnanhallitus / Khall. 200 Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Savirannan ohjaajan virka muutetaan ohjaajan toimeksi lukien. Virkamuutoksen jälkeen sosiaali- ja terveystoimelle annetaan lupa täyttää toimi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / PIENRYHMÄKOTIEN JÄÄSKELÄN JA UKKOLAN YHDISTÄMINEN VÄLIOVELLA YHDEKSI PIENRYHMÄKODIKSI Stltk 62 Sosiaali- ja terveystoimella on pienryhmäkotikäytössä kunnan omistamat asunto-osakkeet os. Jääskeläntie 4 as 13 ja 14. Huoneistot ovat 3 huoneen ja keittiön asuntoja ja sijaitsevat vierekkäin. Niissä toimii nyt kaksi erillistä pienryhmäkotia. Toiseen on tehty kolmas asuinhuone, jolloin olohuone on pieni ja pimeä sen jäädessä keskelle huoneistoa. Näiden pienryhmäkotien viihtyvyyden ja toimivuuden kannalta olisi järkevää yhdistää nämä kaksi huoneistoa väliovella, jolloin olohuone olisi yhteinen ja väljempi. Hoito ja huolto olisi helpompaa. Tämä on myös kotipalveluhenkilöstön toive. Asiasta on keskusteltu kodissa tällä hetkellä asuvien kahden asukkaan kanssa ja he ovat hyväksyneet asian. Kolme asuntopaikkaa on tyhjänä tällä hetkellä, koska Ukkolassa on tehty pintaremontti ja nyt tehdään Jääskelässä WC- remonttia. Ehdotus Vs sosiaalijohtaja Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle: 1. että sen omistamiin osakehuoneistoihin saadaan tehdä edellä esitetty muutos eli yhdistää nämä huoneistot väliovella, 2. että taloyhtiöltä haetaan hyväksyminen muutostöihin ja

27 Kunnanhallitus / että muutostyölle haetaan rakennuslupa Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 201 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28 Kunnanhallitus / KUNNANJOHTAJA PAULI VAITTISELLE VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Khall. 202 Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Pauli Vaittiselle palkallista virkavapautta ajalle Kunnanhallitus toteaa, että hallintojohtaja Helena Kaasinen toimii vs. kunnanjohtajana ajalla Lisäksi Pauli Vaittisen virkavapauden ajalla Helena Kaasinen hoitaa myös Polvijärven yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtajan tehtävät. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että Pauli Vaittisen virkavapauden ajalla Helena Kaasinen hoitaa myös Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen toimitusjohtajan tehtävät.

29 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / LAITOSMIEHEN PALKKAUKSEN VAHVISTAMINEN Tekn. ltk. 29 Laitosmiehen tointa koskeva hakuilmoitus (liite 12) on julkaistu Outokummun Seudussa, Karjalaisessa, työvoimatoimistossa, kunnan kotisivuilla internetissä ja kunnan ilmoitustaululla. Määräaikaan klo mennessä saapui 8 hakemusta. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 13. Veli Haaranen, Jarmo Hakkarainen ja Hugo Miettinen haastattelivat Hannu Ratilaista. Pasi Karvinen ja Jukka Kesänen haastateltiin , haastattelijoina Jorma Tanskanen, Veli Haaranen, Jarmo Hakkarainen ja Hugo Miettinen. Ehdotus Lautakunta 1. Valitsee laitosmiehen toimeen Pasi Karvisen ja varalle Jukka Kesäsen. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Työssä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Laitosmiehen toimeen liittyy velvollisuus osallistua varallaoloon ja käyttää omaa autoa. 2. Pyytää kunnanhallitusta määrittelemään laitosmies Pasi Karvisen palkkauksen.

30 Kunnanhallitus / Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 203 Toimi pyritään täyttämään alkaen. Tehtävä kuuluu palkkaryhmään I, teknisten sopimus. Palkkaryhmän I tehtäväkohtainen vähimmäispalkka on 1.335,92 euroa/kk. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa laitosmies Pasi Karvisen tehtäväkohtaiseksi palkaksi euroa/kk. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

31 Kunnanhallitus / KOULULAITOKSESSA MÄÄRÄAIKAISENA HUKKALAN KOULUN LUOKAN- OPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall. 204 Sivistysjohtaja on esittänyt, että kunnanhallitus antaisi oikeuden täyttää koululaitoksessa määräaikaisena Hukkalan koulun luokanopettajan viran. Koulunkäyntialueelle on muuttanut perhe, josta tulee kaksi lasta kouluun. Koulun oppilasmäärä on 41, joten se oikeuttaa valtuuston päätöksen mukaisesti kolmeen opettajaan. Virka täytettäisiin lv päivästä elokuuta 2005 lukien. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

32 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 205 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - kunnanjohtaja Pauli Vaittisen päätökset ja 28/ vs. kunnanjohtaja Helena Kaasisen päätökset 26 ja 29/ hallintojohtaja Helena Kaasisen päätökset 20-23/ kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 45-55/2005 ja kokemuslisäpäätös 10/ vs. kunnankamreeri Helena Kaasinen päätös 56/ rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 28-38/ vs. rakennuspäällikkö Hugo Miettisen päätökset 39-42/ kunnanrakennusmestari Hugo Miettisen päätökset ja 40-45/ vs. kunnanrakennusmestari Olli Karttusen päätökset siivoustyönjohtaja Elsa Honkasen päätökset 2-3/ kanslisti Arja Lätin päätökset 32-40/ johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset 33-36, 38-51/ sosiaalijohtaja Liisa Antikaisen päätökset 15-17/ toimistonhoitaja Raija Karttusen päätökset 8-13/ kirjastonjohtaja Sirkku Mustalahden päätökset 13 ja 18-19/ apulaisosastonhoitaja Heikki Kuikan päätökset 25-40, 42-43, ja 49-50/ vs. laitoshoidon johtava hoitaja Leena Kiiskin päätökset 106,

33 Kunnanhallitus / / päiväkodin johtaja Kirsti Tanskasen päätökset 35-62/2005

34 Kunnanhallitus / sivistysjohtaja Kauko Kuuselan OPSIVJOH 2005/ , virkavapauspäätökset ja /Fba²/2005, toimenhoidon keskeytyspäätökset 24-39/Fbb²/2005, päätökset 26-34/2005 ja 39-64/ pääemäntä Helena Holopaisen päätökset 44-66/ vs. avohoidon johtava hoitaja Maijaleena Karhusen päätös 54/ kotipalvelun ohjaaja Anja Malisen päätökset / vastaava ohjaaja Inkeri Tiaisen päätökset 8 ja 10-13/ terveysvalvonnan johtaja Marja-Leena Ratilaisen päätökset 10-12/ lomasihteeri Eila Mustosen päätökset ja :t Joensuun kaupungin yksihenkilöisen viranomaisen päätöspöytäkirja, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, pelastusjohtaja Jorma Parviaisen päätökset 1-4 ja 6-7/2005 ja vs. pelastusjohtaja Esko Hätisen päätös 8/2005

35 Kunnanhallitus / Kokouspöytäkirjoja: - tekninen lautakunta sosiaali- ja terveyslautakunta ja sivistyslautakunta ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen neuvottelukunta tekninen lautakunta

36 Kunnanhallitus / Kiinteistönluovutusilmoituksia: - luovuttajana Veikko Lappalainen Polvijärveltä - luovutuksen saajina Eero Lappalainen Lappeenrannasta ja Ulla Lappalainen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitseva tila Haapaniemi RN:o 170:8. - luovuttajana Anja Mutanen Kinahmosta - luovutuksen saajina Juhani ja Aune Pirhonen Kinahmosta - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitsevasta tilasta Poukkuranta RN:o 98:2. - luovuttajana Anna Reijonen Helsingistä - luovutuksen saajina Veikko ja Väinö Turunen Espoosta - luovutuksen kohteena määräosat Polvijärven kunnan Kinahmon kylässä sijaitsevasta tilasta Kankaala RN:o 2:5 ja Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitsevasta tilasta Suvilahti RN:o 37:0. - luovuttajana Jenni Simanainen Polvijärveltä - luovutuksen saajina Veikko ja Väinö Turunen Espoosta - luovutuksen kohteena määräosat Polvijärven kunnan Kinahmon kylässä sijaitsevasta tilasta Kankaala RN:o 2:5 ja Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitsevasta tilasta Suvilahti RN:o 37:0. - luovuttajana Ilkka Simanainen Rääkkylästä - luovutuksen saajina Veikko ja Väinö Turunen Espoosta - luovutuksen kohteena määräosat Polvijärven kunnan Kinahmon kylässä sijaitsevasta tilasta Kankaala RN:o 2:5 ja Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitsevasta tilasta Suvilahti RN:o 37:0.

37 Kunnanhallitus / luovuttajana Oiva Heiskanen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Pekka Karvinen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kinahmon kylässä sijaitseva tila Suotorppa RN:o 2:33. - luovuttajana Seppo Reijonen Kinahmosta - luovutuksen saajana Iiro Reijonen Helsingistä - luovutuksen kohteena aiemmin rekisteröity määräala Polvijärven kunnan Kinahmon kylässä sijaitsevasta tilasta Mähölä RN:o 4:31. - luovuttajina Jukka Halonen ja Heli Karvinen Polvijärveltä - luovutuksen saajina Tomi Hynninen ja Anna-Maria Antikainen Joensuusta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Solan kylässä sijaitseva tila Sammallahti RN:o 147:12. - luovuttajana UPM-Kymmene Oyj Helsingistä - luovutuksen saajana Pekka Laitinen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Sarvisalo RN:o 101:29. - luovuttajana Polvijärven kunta - luovutuksen saajina Tea Elfving Ylämyllyltä ja Antti Pyykkö Polvijärveltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Huhmarinen RN:o 83:30. - luovuttajana Polvijärven kunta - luovutuksen saajina Marja-Liisa ja Heikki Jonninen Karhulasta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Maurila RN:o 19:80.

38 Kunnanhallitus / luovuttajana Aila Koistinen Kuorevaarasta, Jouko Koistisen suostumuksella - luovutuksen saajana Aila Suomela Kuorevaarasta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Koistila RN:o 33:44. - luovuttajina Seppo ja Marita Rikala Polvijärveltä - luovutuksen saajana Arja Koivunen Liperistä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitseva tila Rikalanmäki RN:o 44:6. - luovuttajana Aulis Rummukainen Joensuusta - luovutuksen saajina Kari Juntunen Lehmosta ja Harri Juntunen Joensuusta - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Koivuranta RN:o 9:52. - luovuttajana Ritva Sorsa Polvijärveltä - luovutuksen saajina Hannu Posio ja Margit Drotár Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitseva tila Kaunislahti RN:o 74:9. - luovuttajana Salme Korhonen Vantaalta - luovutuksen saajina Anu Hakkarainen Vantaalta ja Vuokko Surakka Joensuusta - luovutuksen kohteena määräosa Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Koivumäki RN:o 13:15. - luovuttajana Yrjö Hirvonen Otavalta - luovutuksen saajana Matti Hirvonen Tuusulasta - luovutuksen kohteena määräosat Polvijärven kunnan Rauanlahden kylässä sijaitsevista tiloista Linnansärkkä RN:o 141:0 ja Pihlajasaari RN:o 126:1.

39 Kunnanhallitus /

40 Kunnanhallitus / luovuttajana Matti Valjus Polvijärveltä - luovutuksen saajina Kari Pasanen ja Pirjo Nevalainen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Saarivaaran kylässä sijaitseva tila Kankaanpää RN:o 23:6. - luovuttajina Erkki ja Toini Mutasen jakamattomien kuolinpesien osakkaat - luovutuksen saajana Leo Mutanen Sotkumasta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Kujoinperä RN:o 38:34. - luovuttajina Elisa Kähkönen Oulusta, Silja Kähkönen Ivalosta ja Juho Kähkönen Ivalosta - luovutuksen saajana Esko Kähkönen Joensuusta - luovutuksen kohteena määräosa Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitsevasta tilasta Lenko RN:o 86:22. - luovuttajana Marjut Takanen Kyröskoskelta - luovutuksen saajina Risto Hietala ja Marja-Liisa Knaapinen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitseva tila Hiekanreuna RN:o 63:0. - luovuttajana Viljo Juntunen Ranualta - luovutuksen saajina Annamari ja Olli Hiltunen Käsämästä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Ruvaslahden kylässä sijaitseva tila Juntula RN:o 13:2. - luovuttajina Oili Tanskanen Outokummusta, Raija Miettinen Vantaalta, Maija Soininen Harinjärveltä ja Kaisa Martikainen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Polvijärven Lähivakuutusyhdistys

41 Kunnanhallitus / luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kinahmon kylässä sijaitseva tila Veihtinen RN:o 8:36.

42 Kunnanhallitus / luovuttajana OP-Eläkekassa Helsingistä - luovutuksen saajana Teeri-Erä ry Polvijärveltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Lummesuo RN:o 102:61. - luovuttajana Sanni Huttunen Polvijärveltä - luovutuksen saajina Seija ja Matti Karukannas Ylämyllyltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Ruvaslahden kylässä sijaitseva tila Kiviraunio RN:o 29:1. - luovuttajana Pekka Mononen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Hilkka Hosio Vantaalta - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Metsäpirtti RN:o 153:14. - luovuttajina Tyyne Martikaisen jakamattoman kuolinpesän osakkaat - luovutuksen saajina Martti ja Helka Hämäläinen Ruvaslahdelta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Martonvaaran kylässä sijaitseva tila Korpiranta RN:o 1:12. - luovuttajana Helli Keinänen Joensuusta - luovutuksen saajina Immo Keinänen ja Virpi Aaltonen Tampereelta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitseva tila Kalliola RN:o 75:21. - luovuttajina Katri Hyttinen Polvijärveltä ja Toivo Hyttisen kuolinpesän osakkaat - luovutuksen saajana Juha Sorsa Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Koivukumpu RN:o 78:15.

43 Kunnanhallitus / luovuttajina Pekka ja Eila Tikka Korialta - luovutuksen saajana Päivi Oinonen Kinahmosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitseva tila Koivukumpu RN:o 70:0. - luovuttajana Tauno Martikainen Kinahmosta - luovutuksen saajana Teuvo Nevalainen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitseva tila Saariranta I RN:o 73:1. - luovuttajina Ritva ja Esko Simonen Polvijärveltä - luovutuksen saajina Arto ja Vuokko Matikkala Kontiolahdelta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitseva tila Pihlajarinne RN:o 201:1. - luovuttajana Eira Mustonen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Sylvi Filipoff Kuopiosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Kivimäki RN:o 5:29. - luovuttajana Sirkka Savolainen Aurasta - luovutuksen saajana Kiinteistö Oy Joensuun Tulliportinkatu 54 Joensuusta - luovutuksen kohteina Polvijärven kunnan Rauanlahden kylässä sijaitsevat tilat Jokiranta RN:o 68:8 ja Riihiranta RN:o 68:13. - luovuttajana Jussi Motors Oy Harinjärveltä - luovutuksen saajina Jaakko Rintamäki ja Anne Lemström Virkkalasta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Honkala RN:o 236:17.

44 Kunnanhallitus / luovuttajana Toponod Oy Joensuusta - luovutuksen saajana Kalle Tanskanen Joensuusta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Lauttaniemi RN:o 405:1. - luovuttajana Toini Turunen Niittylahdesta - luovutuksen saajina Kirsti ja Matti Tanskanen Kuorevaarasta - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Siltavaara RN:o 9:16. - luovuttajina Sylvia Halonen Savonlinnasta, Soili Mikkonen Tampereelta ja Markku Halonen Savonlinnasta - luovutuksen saajina Keijo Kolehmainen ja Tarja Halonen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Puroranta RN:o 106:29. - luovuttajana Eeva Karttunen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Juha Karttunen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Ollila RN:o 78:19. - luovuttajana Matti Korpelainen Harinjärveltä - luovutuksen saajana Juha Karttunen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Säynejoki RN:o 1:49. - luovuttajana Matti Korpelainen Harinjärveltä - luovutuksen saajana Jussi Motors Oy Polvijärveltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Säynejoki RN:o 1:49.

45 Kunnanhallitus / luovuttajana Anja Ratilainen Hukkalasta - luovutuksen saajana Teija Koivunen Mertiestä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Saarivaaran kylässä sijaitseva tila Väinölä RN:o 21:10. - luovuttajana Jorma Paasonen Joensuusta - luovutuksen saajina Erkki ja Aino Lappalainen Ylämyllyltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Härjänsilmä RN:o 44:29. - luovuttajina Ilkka ja Kaisa Varonen Kuorevaarasta - luovutuksen saajina Katja Varonen-Hyvärinen Kuorevaarasta, Jani Varonen Polvijärveltä, Pasi Varonen Lapinjärveltä ja Mika Varonen Joensuusta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Puronsuu RN:o 39:23. - luovuttajina Liisa Toivanen Polvijärveltä ja Tarmo Toivasen oikeudenomistajat - luovutuksen saajina Sauli ja Eira Toivanen Lehmosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kinahmon kylässä sijaitseva tila Rantakoivu RN:o 23:7. - luovuttajana Leena Niemelä Karstusta - luovutuksen saajana Klaus Ohtonen Joensuusta - luovutuksen kohteena määräosa Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Kapulasuo RN:o 131:17. - luovuttajana Martti Nevalainen Alvettulasta - luovutuksen saajana Petri Karttunen Espoosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö Koulukumpu RN:o 140:7.

46 Kunnanhallitus / luovuttajina Martti Sokan oikeudenomistajat - luovutuksen saajina Pertti ja Anu Tanninen Viinijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevat kiinteistöt Koivukumpu RN:o 76:41 ja Rajapelto RN:o 6:36. - luovuttajina Onni ja Kari Rahkola Helsingistä - luovutuksen saajana Green Trading Oy Lappeenrannasta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Martonvaaran kylässä sijaitseva tila Naurisaho RN:o 6:12. - luovuttajina Jaakko ja Sirkka Turunen Ahmovaarasta - luovutuksen saajina Petri ja Virpi Mononen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Ruvaslahden kylssä sijaitseva tila Sirkkala RN:o 88:6. - luovuttajina Kauko Niemeläisen oikeudenomistajat - luovutuksen saajina Hannu ja Laura Karvinen Ruvaslahdelta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Ruvaslahden kylässä sijaitseva tila Juttuniemi RN:o 79:8. - luovuttajana Armi Härkönen Joensuusta - luovutuksen saajina Kyösti ja Jaana Härkönen Sotkumasta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Tiinala RN:o 19:73.

47 Kunnanhallitus / Käteiskassatilityksiä: - Hallinto-osasto 10.5., 19.5., 30.5., 3.6., 20.6., 8.7. ja Tilittäjänä Heikki Sirviö. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. - Hallinto-osasto Tilittäjänä Heikki Sirviö. Tarkastajana Helena Kaasinen. Ei huomauttamista. - Nuorisotoimi Tilittäjänä Sirpa Halonen. Tarkastajana Kauko Kuusela. Ei huomauttamista. - Kirjasto ja Tilittäjänä Sirkku Mustalahti. Tarkastajana Kauko Kuusela. Ei huomauttamista. - Toripaikkamaksut ja Tilittäjänä Helena Jääskeläinen. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista.

48 Kunnanhallitus / Kuntien eläkevakuutuksen ilmoitus taloudellisen tuen myöntämisestä. 6. Kuntien eläkevakuutuksen ilmoitus koskien vanhuuseläkettä. Eläke on myönnetty alkaen toistaiseksi. 7. Kuntien eläkevakuutuksen ilmoitus koskien työkyvyttömyys eläkeratkaisua. Eläke on myönnetty alkaen toistaiseksi. 8. Kuntien eläkevakuutuksen ilmoitus koskien kuntoutustukiratkaisua. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen kuntoutustuki on myönnetty alkaen määräaikaisena saakka. 9. Kuntien eläkevakuutuksen ilmoitus koskien työkyvyttömyys eläkeratkaisua. Eläke on myönnetty alkaen toistaiseksi. 10. Kuntien eläkevakuutuksen ilmoitus koskien osaaikaeläkettä. Eläke on myönnetty alkaen toistaiseksi. 11. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen päätös PKA-2004-I-138 (212) avustuksesta yleiskaavoitukseen. 12. Mela/Lomitustiimin päätös lomituspalveluiden valtionkorvauksesta vuodelta Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen päätös PKA L-135 (27) mainostaulujen pystyttämisestä asemakaavaalueen ulkopuolelle.

49 Kunnanhallitus / Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen poikkeamispäätös numero PKA-2005-L-120 (214) koskien lomarakennuksen, talousrakennuksen (sauna) ja talousrakennuksen rakentamista. Hakijana Matti Huttunen Kinahmosta. Ympäristökeskus myöntää poikkeuksen. 15. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen poikkeamispäätös numero PKA-2005-L-121 (214) koskien lomarakennuksen rakentamista. Hakijana Jarkko Matikainen Etelä-Pertumasta. Ympäristökeskus myöntää poikkeuksen. 16. Juuan Kivimuseo- ja kivikyläsäätiön lahjoituspyyntö Juuan kivimuseon ja kivikyläsäätiön toiminnan tukemiseen. 17. Tiehallinnon lausunto /2005/08/2 koskien toimenpidealoitetta: Peruskorjaus ja päällystäminen, pt Polvijärvi. 18. Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös Nro 73/05/2 vesijohdon rakentamisesta Höytiäisen Ruopansalmen ali Kirjavaisenniemen ja Ruopansaaren välille sekä töidenaloittamislupa. Hakijana Ruvaslahden vesiosuuskunta. 19. Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen Keijo Loijaksen tekemään valitukseen, jolla oli valitettu Kuopion hallinto-oikeuden päätöksestä n:o 749/1 Sotkuman rantaosayleiskaava-asiassa. Polvijärven kunnanvaltuusto oli tekemällään päätöksellä hyväksynyt Sotkuman rantaosayleiskaavan. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: 1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki valitusta siltä osalta, kuin valituksessa on vaadittu hallinto-oikeuden ja

50 Kunnanhallitus / kunnanvaltuuston päätösten kumoamista kunnanhallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja rakennustarkastajan esteellisyyden perusteella. 2. Muilta osin korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylännyt valituksen. Kuopion hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta. Ratkaisun perustelut ilmenevät päätöksestä. Kun nyt korkein hallinto-oikeus on hylännyt Sotkuman rantaosayleiskaavaa koskevan valituksen, Polvijärven kunnanvaltuuston tekemä päätös Sotkuman rantaosayleiskaavan hyväksymisestä on kaikilta osin lainvoimainen. Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

51 Kunnanhallitus / HANNELE HAKULISEN HAKEMUS KOSKIEN MAAPUHDISTAMO- SUUNNITELMA-LASKUA Khall. 206 Hannele Hakulinen on toimittanut kunnalle kirjelmän, jossa Hakulinen pyytää kunnanvaltuustoa käsittelemään aiheettoman laskun, jolla Suomen Salaojakeskus laskuttaa Hakulista maapuhdistamosuunnitelman laatimisesta. Asiasta on pyydetty lausunto sekä Suomen Salaojakeskukselta että terveystarkastaja-ympäristönsuojelusihteeriltä. Ehdotus Kunnanhallitus katsoo, että Polvijärven kunnalla ei ole asiassa korvausvelvollisuutta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

52 Kunnanhallitus / LAUSUNNON ANTAMINEN KUOPION HALLINTO-OIKEUDELLE KUNNAN- HALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN Khall. 207 Jouni Kettunen ja Riitta Veikkolainen ovat tehneet Kuopion hallinto-oikeudelle liitteenä olevan valituksen kunnanhallituksen päätöksestä Kuopion hallinto-oikeus on kehottanut kunnanhallitusta antamaan lausuntonsa asiasta ja liittämään asiakirjoihin kaikki valituksen-alaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Ehdotus Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että kunnanhallituksen päätös kuuluu kunnan toimivaltaan eikä ole muutoinkaan lainvastainen. Sama koskee myös asiaa koskevia aiempia päätöksiä. Kunnanhallitus esittää valituksen hylättäväksi aiheettomana. Kunnanhallitus liittää asiakirjoihin kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

53 Kunnanhallitus / KUNNANJOHTAJAN VIRANSIJAISUUDEN HOITAMINEN KUNNANJOHTAJA PAULI VAITTISEN VIRKAVAPAUDEN AIKANA Khall. 208 Kunnanjohtaja Pauli Vaittinen on virkavapaalla ajalla Hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa taikka viran ollessa avoinna hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä hallintojohtaja. Kunnanjohtaja Pauli Vaittisen tehtäväkohtainen palkka on 4.049,83 euroa/kk. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa vs. kunnanjohtaja Helena Kaasisen tehtäväkohtaiseksi palkaksi ajalle ,83 euroa/kk. Päätös Merkittiin, että Helena Kaasinen katsoi asiassa itsensä esteelliseksi ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, koska asia koskee häntä henkilökohtaisesti. Kunnanhallitus päätti puheenjohtajan selostuksen pohjalta vahvistaa vs. kunnanjohtaja Helena Kaasisen tehtäväkohtaiseksi palkaksi ajalle ,83 euroa/kk. Puheenjohtaja toimi tämän asian osalta myös sihteerinä.

54 Kunnanhallitus / KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Khall. 209 Kunnanhallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina 22. elokuuta 2005 klo

55 Kunnanhallitus / Kunta/kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Polvijärvi Hallitus/lautakunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 195, 198, 205, 209 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät , , , HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET

56 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät , , , Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

57 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Maaherrankatu 21 PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika päivää osoite ja postiosoite, sähköposti: päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

58 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

59 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus 11/ KOKOUSAIKA Maanantaina 8. elokuuta 2005 klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro sivu Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone nro Liite liite 195 liite 196 liite liite Asia Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkistajien valinta Sotkuman asuntotontit Polvijärven koulukeskuksen peruskorjauksen ja muutostyön 2-vaiheen hankesuunnitelma/pääpiirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen Yleisten teiden tievalaistuksien omistuksen siirto tiehallinnon Savo-Karjalan tiepiirin ja Polvijärven kunnan välillä Sosiaali- ja terveystoimessa eräiden tehtävien täyttäminen, Savirannan ohjaajan viran väliaikainen täyttäminen, kotipalvelussa puolipäiväisen kotiavustajan toimen täyttäminen väliaikaisesti ja lastenhoitajan sijaisuus Talousarvion toteutuminen ajalta ja vero-tilitykset PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA Toivo Pehkonen

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen, klo 12.10-13.00. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen, klo 12.10-13.00. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 19/2006 586 (- 595) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. joulukuuta 2006 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nuorisovaltuusto 07.11.2017 Aika 07.11.2017 klo 15:00-15:47 Paikka Vapaa-aikatalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2012 AIKA 18.06.2012 klo 15:03-16:20 PAIKKA VSS-tila, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2005 145 (- 167) KOKOUSAIKA Perjantaina 4. maaliskuuta 2005 klo 18.00-19.25

Kunnanhallitus 4/2005 145 (- 167) KOKOUSAIKA Perjantaina 4. maaliskuuta 2005 klo 18.00-19.25 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 4/2005 145 (- 167) KOKOUSAIKA Perjantaina 4. maaliskuuta 2005 klo 18.00-19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 4/2014 74(85) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 4/2014 74(85) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 4/2014 74(85) Aika Tiistai 20.05.2014 klo 17.00 17.40 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 08.06.2010 klo 18.00 18.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9/2010 263 (- 279) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. toukokuuta 2010 klo 17.30-18.15. Veli Haaranen Harri Kaituri.

Kunnanhallitus 9/2010 263 (- 279) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. toukokuuta 2010 klo 17.30-18.15. Veli Haaranen Harri Kaituri. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 9/2010 263 (- 279) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. toukokuuta 2010 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kunnanhallitus Asialista. 79. Kuukanniemen kouluremontin korjausurakan tilanneselvitys...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kunnanhallitus Asialista. 79. Kuukanniemen kouluremontin korjausurakan tilanneselvitys... PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kunnanhallitus 26.5.2014 Asialista 79. Kuukanniemen kouluremontin korjausurakan tilanneselvitys...80 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 8/2014 LEMIN KUNTA 85 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 26.5.2014

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2014 86(96) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2014 86(96) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2014 86(96) Aika Keskiviikko 18.06.2014 klo 17.00 17.45 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika: Torstaina 13.1.2011 kello 18.00 18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallituksenhuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Helala Toivo

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Pöytäkirja 9/ Maakuntahallitus Hakemisto

Pöytäkirja 9/ Maakuntahallitus Hakemisto Pöytäkirja 9/2015 210 Maakuntahallitus 21.09.2015 Hakemisto Sivu 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 212 142 Pöytäkirjan tarkastajat 213 143 Sopimus 9.9.2015 214 Pöytäkirja 9/2015 211 Maakuntahallitus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus 22.09.2014 Asialista 129. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...159 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 14/2014 LEMIN KUNTA 158 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 22.9.2014 klo 20.00-21.50

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tekninen lautakunta 07.02.2017 Aika 07.02.2017 klo 18:00-19:20 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2014 64 (79)

Sivistyslautakunta 5/2014 64 (79) Sivistyslautakunta 5/2014 64 (79) Aika Tiistaina 7.10.2014 klo 18.30-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talo, luokka 210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Kähäri Margaretha Antikainen Hannu

Lisätiedot