Rauman Seudun Luonnonystävät. Jäsentiedote 1/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauman Seudun Luonnonystävät. Jäsentiedote 1/2012"

Transkriptio

1 Rauman Seudun Luonnonystävät Jäsentiedote 1/2012

2 Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2012 on luonnonsuojelulliselta teemaltaan omistettu vesille ja vesistöille. Vesi on elementti, joka koskettaa varmasti jokaista jollakin tavalla. Omassa lapsuudessani ensimmäiset kosketukseni luontoon sain nimenomaan veden ääreltä. Kokemäenjoen suistoalue tarjosi loputtomasti uusia elämyksiä havaita aina jotain uutta, oli se sitten kevättalven tulvat hyydepatoineen tai kesän ja syksyn onkiretket. Joella kulkiessa sai nähdä ja kokea majavien rakennelmia, rantaniityille tulvien mukana kutemaan nousseita kaloja ja koko joukon mitä ihmeellisimpiä lintuja ja hyönteisiä, jotka pörräsivät tervaleppälehdoissa. Ilman joessa virtaavaa vettä tämä kaikki monimuotoisuus olisi ollut poissa. Joelta pääsi myös merelle, joka edusti vettä paljon suuremmassa mittakaavassa: Saaret, lintujen pesimäluodot ja silmänkantamattomiin edessä avautuva aava ulappa. Rantakalliolle suolaisen tuulen vaahtopäiksi nostattamat tyrskyt saivat tuntemaan olon pieneksi luonnon edessä. Kaikki tuo tuntui voittamattomalta, mutta sen alle kätkeytyikin herkkä ja helposti haavoittuva kokonaisuus. Joki oli kuin valtava viemäri kuljettaessaan merelle luontoon kuulumattomia aineita, jotka vieläkin kummittelevat pohjasedimentissä. Silmättömät silakat, rehevöityminen, likainen ja haiseva vesi olivat seurausta pienen ihmisen toiminnasta ja piittaamattomuudesta oman elämänsä edellytyksiä kohtaan. Samat haasteet jatkuvat edelleen, mutta onneksi me jo tiedämme miten tuon kaiken voi välttää ja miten tehdä toisin, jotta elämä vedessä ja sen ympärillä voi jatkua vastaisuudessakin. Hyvää vesivuotta 2012 kaikki Rauman seudun luonnonystävät! Esa Hankonen, puheenjohtaja RSLY ry Jäsentiedote 1/2012 Toimittanut Kirsi Reponen Kannen kuva: Kirsi Reponen 2

3 Uuden hallituksen esittely Rauman seudun luonnonystävien puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa yksimielisesti Esa Hankonen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Ilona Hankonen, sihteeriksi ensimmäistä kertaa hallituksessa aloittava Heimo Törmä ja taloudenhoitajaksi Hannu Yli-Kauhaluoma. Muina jäseninä vuonna 2012 toimivat Seppo Kivislahti, Jaakko Mäki-Jaakkola, Kirsi Reponen, Tuula Reponen, Ville Vasko ja uutena hallituslaisena Marjo Vettenranta. Uusien hallituslaisten esittely Moikka, olen Marjo Vettenranta Eurajoelta. Välillä kävin kokeilemassa elämää Raumalla, mutta veri veti 8 vuoden poissaolovuoden jälkeen takaisin Eurajoelle. Perheeseeni kuuluvat kaksi maailman ihaninta beagle-rotuista koiraa. Työpaikkani on ollut Multiprint jo 7 vuoden ajan. Vuosia minulle on kertynyt 28. Harrastuksiini kuuluvat koirien kanssa lenkkeily, kävellen ja juosten, kuntoliikunta, kokeileva kasviskeittiö, satunnaiset käsityöt sekä kausiluonteinen verkkoshoppailu. RSLY:n toimintaan lähdin mielenkiinnolla mukaan. Eläimet ja luonto ovat aina olleet lähellä sydäntäni ja arvostan niitä juuri sellaisena kuin ne on. Olin todella otettu kun kysyttiin hallitukseen mukaan. Eipä sitä tarvinnut juuri miettiä, että lähteäkö mukaan vaiko eikö lähteä. Kyseessä on kuitenkin yhdistys joka vaalii omia arvojani. En nyt sentään puita halaile, mutta jaksan kyllä joka kerta koirieni kanssa metsässä lenkkeillessä ihmetellä miten metsä voikaan olla niin kaunis ja rauhallinen paikka. Terapeuttinen toisin sanoen. Arvostakaamme jokainen metsiä ja niiden elämää niin Suomessa kuin maailmalla! Marjo Vettenranta Heimo Törmä 61 v Köpö Kuulun suurien ikäluokkien viimeisimpiin vuosikertoihin. Näin ollen elämisen niukkuus on jättänyt leimansa olemiseeni. Toisaalta maaseutu elinympäristönä antoi eväät ymmärtää ihmisen riippuvuuden luonnosta ja luonnon kiertokulusta. Luonnon herääminen ja muuttolinnut kirvoittavat edelleen rinnassa riemastuttavia tunnelmia. Vuosien varrella kertynyt kokemus luonnosta ja yhteiskunnasta antavat hyvän pohjan työlle luonnonsuojeluyhdistyksessä. Kun tällainen mahdollisuus avautui, ajattelin asettautua vahvuuksineni ja heikkouksineni Rauman Luonnon ystävien käyttöön. Toivon mukaan tällaiselle vanhan liiton ajattelulle ja työlle on vielä käyttöä. Perusmottona voisin olla puolustamassa monitahoisesti kestävää kehitystä yhteisömme tulevaisuuden turvaamisessa. Heimo Törmä 3

4 Metsäkuulumisia Rauman seudun luonnonystävät lähti vuonna 2010 mukaan Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin hankkeeseen, jossa tarjotaan suojelusta kiinnostuneille metsänomistajille tietoa heidän metsiensä luontoarvoista ja suojelumahdollisuuksista METSO-ohjelmassa. Hanke koettiin positiiviseksi tavaksi saada yhteys suojelumyönteisiin metsänomistajiin. Kokeilu todettiin kannattavaksi: heti ensimmäisenä vuonna saatiin RSLY:n alueelta neljä kartoituspyyntöä ja kartoittamistamme metsistä ensimmäinen suojeltiin metsänomistajan toiveiden mukaisesti viime vuoden alkupuolella! Osassa kohteista on prosessi vielä kesken, joten lisää kohteita on odotettavissa. Yhteensä RSLY on kahden vuoden aikana kartoittanut metsää Rauman seudulta lähes 50 hehtaarin edestä! Yhä useampi metsänomistaja on kiinnostunut metsän monimuotoisuuden säilymisestä ja arvostaa metsän säilymistä metsän näköisenä myös tuleville sukupolville. METSOohjelmassa otetaan huomioon metsänomistajien näkemykset siitä, mitä he haluavat metsällään tehtävän. Ohjelma perustuukin täysin vapaaehtoisuuteen eli metsänomistajan tulee ilmaista kiinnostuksensa metsän luontoarvojen kartoittamisesta. Ilman pyyntöä emme kenenkään metsää kartoita. METSO-ohjelman suojelu perustuu luonnontieteellisiin ja maisemallisiin arvoihin, jotka saattavat kuitenkin olla vieraita metsänhoitoakin tunteville metsänomistajille. RSLY:n kartoituspalvelun METSO-kartoittaja selvittää maastokäynnin avulla metsän luontoarvoja ja soveltuvuutta METSO-ohjelmaan. Kartoitus voidaan toteuttaa yhdessä metsänomistajan kanssa tai kartoittaja voi pyynnöstä käydä metsässä itsenäisesti. Kartoituksen jälkeen kartoittaja toimittaa metsänomistajalle metsän luontoarvoista raportin, jonka avulla metsänomistaja voi halutessaan tarjota kohdetta viranomaisille suojeluun. Suojelukohteesta omistaja saa täyden korvauksen, joka on vieläpä verovapaata tuloa! Rauman seudun luonnonystävien alueella suojellut METSO-kohteet Rauma, 4 kohdetta, yhteensä 100,1 ha Eurajoki, 1 kohde, 23 ha Rauman seudulla valtaosa metsistä on yksityisomistuksessa ja ohjelman avulla suojeluvaihtoehdosta kiinnostuneet metsänomistajat on mahdollista tavoittaa. Nyt on käynnistymässä kolmas kartoitusvuosi ja yhteydenotot ovat edelleen erittäin tervetulleita! Kirsi Reponen, METSOvastaava 4

5 Monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä ovat mm. runsaslahopuustoiset kangasmetsät (kuva 1), puustoiset suot (kuva 2), metsäiset kalliot, joissa on lahopuuta tai vanhaa puustoa, kuten kilpikaarnamäntyjä (kuva 4), jyrkänteet ja louhikot, lehdot ja pienvesien lähimetsät. Myös maisemalliset ja virkistysarvot, kuten metsän käyttö ulkoiluun ja sienestykseen (kuva 3) voidaan ottaa huomioon suojelupäätöstä tehdessä. Mikäli haluat kartoittaa oman metsäsi soveltuvuuden METSOohjelmaan, ota yhteyttä Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin aluepäällikköön Hannu Klemolaan ja pyydä ilmainen kartoitus metsällesi. Puhelin (02) , Sähköposti 5

6 Miksi metsiä pitäisi vielä suojella? Metsäisistä luontotyypeistämme on uhanalaisia noin puolet ja uhanalaisista lajeistamme kolmannes elää metsissä. Tutkimusten mukaan suojeltuja metsiä tulisi olla vähintään 10 % metsäpinta-alasta, jotta metsien eliöstöllä olisi mahdollisuudet säilyä samalla kun metsiä hyödynnetään taloudellisesti. Etelä-Suomessa tiukasti suojeltujen metsien (metsätalouden toimenpiteet ei sallittuja) pinta-ala on Metsäntutkimuslaitoksen mukaan kuitenkin vasta vain 2 %. Tarvetta suojelulle siis vielä on! METSO:n askeleet 1. Metsänsä suojelusta kiinnostunut tai metsänkäsittelyvaihtoehtoja miettivä metsänomistaja ottaa yhteyttä kartoituspalveluun. 2. Metsänomistaja sopii kartoittajan kanssa kartoitusajankohdan ja ilmoittaa, lähteekö itse mukaan. 3. Kartoittaja käy maastokäynnillä. Maastokäynnin aikana kartoittaja arvioi metsän luonto-, maisema- ja virkistysarvoja, tekee muistiinpanoja ja ottaa valokuvia. 4. Kartoittaja toimittaa metsänomistajalle kartoitusraportin, johon liittää kohteen valokuvat ja METSO-kaavakkeen. 5. Metsänomistaja allekirjoittaa kaavakkeen ja lähettää raportin ELY-keskukselle tarjousta varten. 6. ELY-keskus tekee ohjelmaan sopivasta kohteesta tarjouksen, jonka lähettää metsänomistajalle. 7. Metsänomistaja hyväksyy tarjouksen ja kohde päätyy suojeluun. HUOM! Ennen 7. kohtaa metsänomistaja ei sitoudu mihinkään. Suojeluvaihtoehdot Pysyvä rauhoitus: yksityinen suojelualue Täysi korvaus, joka on yksityishenkilölle verovapaata tuloa Maapohja jää metsänomistajan omistukseen Pysyvä rauhoitus: alueen myynti valtiolle Alue myydään valtiolle normaalilla kiinteistökaupalla. Kauppahintaan sovelletaan ns. osittain verovapaan luovutusvoiton säännöksiä, jolloin vero on 5,6 % kauppahinnasta Määräaikainen rauhoittaminen Enintään 20 vuodeksi. Soveltuu kohteille, joiden luonnonarvot muuttuvat verrattain nopeasti tai jolla on merkittävää lajistoa. Korvaukset perustuvat luonnonpoistumaan ja korvaustaso on murtoosa puuston arvosta. 6

7 Kasvisruokaa Marjon tapaan Feta-oliivi-pasta 400 g penne pastaa 150 g fetajuustoa 10 oliivia siivutettuna ½ kesäkurpitsa 2 paprikaa 1 iso punasipuli 1 dl yrttiöljyä Yrttiöljy 1 pnt basilikaa 1,5 dl oliiviöljyä ½ tl suolaa Keitä pasta al denteksi. Kuullota kattilassa kesäkurpitsa, paprika sekä punasipulisuikaleet ja lisää pehmentyneisiin kasviksiin myös oliivisiivut. Lisää joukkoon keitetty ja valutettu pasta, yrttiöljy sekä fetajuustokuutiot. Sekoita pasta hyvin ja nauti tuoreen leivän kanssa. Sekoita aineet mikserissä ja käytä pastaan. Nauti herkullista feta-oliivi-pastaa tuoreen leivän kera. Pastan sekaan voit sekoittaa yrttiöljyä. Marjo Vettenranta Rauman seudun luonnonystävät ja Rauman seudun lintuharrastajat järjestivät yhdessä pönttöpajan, jonka tarkoituksena oli rakentaa Rauman kaupungin pyynnöstä koteja lintu- ja siiliystäville. Paikalle saapuikin pönttöjä kasaamaan peräti 22 ahkeraa eläintenystävää, joista 6 oli lapsia. Kiitos vapaaehtoisten, illan aikana saatiin kasaan melkoinen kasa pönttöjä: kaupunginpuutarhalle toimitettiin 131 tiais-/kirjosiepon pönttöä, 13 kottaraispönttöä ja 4 siilenpesää! Muutama pönttö meni talkoolaisillekin, ja jokunen pönttö valmistunee vielä jäljelle jääneistä valmiista pätkistäkin. Pöntöt hyödyttävät maastossa eläimiä ja lisäksi yhdistyksille maksettiin valmistuneista pöntöistä korvaus, joka käytetään yhdistysten kautta luonnon ja linnustonsuojelutyöhön. KIITOKSET KAIKILLE MUKANA TOUHUNNEILLE ja tervetuloa mukaan myös ensi kerralla! Hannu Yli-Kauhaluoma 7 Kuvan pönttöpajassa ahkeroineista otti Esa Hankonen

8 Luonnonystavat-sähköpostilista Loppuvuonna perustetulle Luonnonystavat-sähköpostilistalle on liittynyt jo kymmeniä Rauman seudun luontoasioista ja yhdistyksen tapahtumista kiinnostuneita luonnonystäviä. Ajankohtaiset tapahtumatiedot tavoittavat yhä kasvavassa määrin yhdistyksemme jäseniä, liity siis sinäkin listalle, jos et sinne vielä kuulu! Sinun ei tarvitse kuin lähettää sähköpostia osoitteeseen Vahvistettuasi liittymisesi listalle alat automaattisesti saada listalle tulevat tiedotukset omaan sähköpostiisi. Voit myös aloittaa uuden keskustelun haluamastasi aiheesta muiden luonnonystävien kanssa. Tervetuloa mukaan listalle! Sähköpostilistan ylläpitäjänä toimii Kirsi Reponen, joka vastaa mielellään listaa koskeviin kysymyksiin puh ). Ajankohtaisia tapahtumia, yhteystiedot ja vinkkejä retkeilyyn löytyy myös yhdistyksen nettisivuilta: Ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan lisäksi Uuden Rauman yhdistyspalstalla, joten muistahan tarkkailla ilmoituksia! 8

Rauman Seudun Luonnonystävät. Jäsentiedote 1/2011

Rauman Seudun Luonnonystävät. Jäsentiedote 1/2011 Rauman Seudun Luonnonystävät Jäsentiedote 1/2011 Hyvät luonnonystävät Vuosi vaihtui ja sen myötä myös yhdistyksen puheenjohtaja. Ilona halusi välillä keskittyä muihin asioihin ja hänen ehdotuksestaan yhdistyksen

Lisätiedot

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Minun METSOni - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Vapaaehtoinen metsiensuojelu kannattaa METSO mahdollistaa Sisällysluettelo 3 Vapaaehtoinen metsiensuojelu

Lisätiedot

metsäalan toimijoille Teppo Hujala ja Mirja Rantala (toim.)

metsäalan toimijoille Teppo Hujala ja Mirja Rantala (toim.) METSOopas metsäalan toimijoille Teppo Hujala ja Mirja Rantala (toim.) Kirjoittajat TEPPO HUJALA Metsäntutkimuslaitos KATRI KORHONEN Metsäntutkimuslaitos TERHI KOSKELA Metsäntutkimuslaitos HANNA KUMELA

Lisätiedot

MILLAINEN ON METSON KUTSU? {METSO-ohjelman viestinnän tilannekatsaus, 2013}

MILLAINEN ON METSON KUTSU? {METSO-ohjelman viestinnän tilannekatsaus, 2013} MILLAINEN ON METSON KUTSU? {METSO-ohjelman viestinnän tilannekatsaus, 2013} 1 Aluksi Metsäalan ammattilaisilla on hehtaarikaupalla vankkaa kokemusta, terävänäköisiä mielipiteitä ja hyviä ideoita. Viestintä

Lisätiedot

Luonnonperintösäätiön vuosilehti 7. Uutisia ikimetsästä PYRYNMAA KÄPYRANTA METSÄPIRTTI HEINISUO LUKKO

Luonnonperintösäätiön vuosilehti 7. Uutisia ikimetsästä PYRYNMAA KÄPYRANTA METSÄPIRTTI HEINISUO LUKKO Luonnonperintösäätiön vuosilehti 7 2012 Uutisia ikimetsästä PYRYNMAA HEINISUO KÄPYRANTA METSÄPIRTTI LUKKO 1 U UTISIA IKIMETSÄSTÄ Saatteeksi Loppuaan kohti kääntyvä vuosi 2012 on ollut Luonnonperintösäätiölle

Lisätiedot

Salon kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö www.salo.fi/ymparistojaluonto/salometso HANKERAPORTTI SALOMETSO-HANKE

Salon kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö www.salo.fi/ymparistojaluonto/salometso HANKERAPORTTI SALOMETSO-HANKE Salon kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö www.salo.fi/ymparistojaluonto/salometso HANKERAPORTTI SALOMETSO-HANKE 01.01.2012 31.03.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sisä llys Hankkeen tiedot... 1 Hanke... 1 Toteutusaika...

Lisätiedot

TAPAUS TAKAMETSÄ Toiminnallinen metsälähettiläsvierailu. Teksti: Kristiina Tiainen Kuvitus: Varpu Määttänen

TAPAUS TAKAMETSÄ Toiminnallinen metsälähettiläsvierailu. Teksti: Kristiina Tiainen Kuvitus: Varpu Määttänen TAPAUS TAKAMETSÄ Toiminnallinen metsälähettiläsvierailu Teksti: Kristiina Tiainen Kuvitus: Varpu Määttänen Sisällys: Lukijalle... 3 Ympäristökasvatusta draaman keinoin... 4 Draaman ohjaamisesta... 6 Ennakkotehtävät...

Lisätiedot

Iidesjärven vaiheita

Iidesjärven vaiheita TAMPEREEN 1 n 2012 n 29. vsk Iidesjärven vaiheita Vapaaehtoisena luonnonsuojeluliitossa Osallistu kesän retkille 1/2012 TAMPEREEN Luonto 1 TAMPEREEN 1/2012 29. vsk Iidesjärven vaiheita Vapaaehtoisena luonnonsuojeluliitossa

Lisätiedot

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. 6 Millainen on hyvä työsopimus? 10 Työssä lääkäriasemalla 16 Ystea aloittaa senioritoiminnan 19 Mukavia muistoja kesäpäivältä

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. 6 Millainen on hyvä työsopimus? 10 Työssä lääkäriasemalla 16 Ystea aloittaa senioritoiminnan 19 Mukavia muistoja kesäpäivältä Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2 /09 JÄSENLEHTI 6 Millainen on hyvä työsopimus? 10 Työssä lääkäriasemalla 16 Ystea aloittaa senioritoiminnan 19 Mukavia muistoja kesäpäivältä KUTSU

Lisätiedot

Vihreä jäsenhankintaopas. Taru Anttonen Emma Kolu

Vihreä jäsenhankintaopas. Taru Anttonen Emma Kolu Vihreä jäsenhankintaopas Taru Anttonen Emma Kolu Sisällys Saatteeksi 3 Jäsenhankinta osaksi yhdistyksen perustoimintaa 4 Muistuta jäsenmaksun maksamisesta 4 Miksi liittyä puolueeseen? Kirkasta yhdistyksen

Lisätiedot

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 3/2011 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriö liitto- -SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Luonnonsuojelija. Metsä opettaa. Vuoden voitot Luonnonsuojeluliitto on etujärjestöjen ykkönen. Jasper Pääkkönen Taistelu kalojen puolesta palkittiin

Luonnonsuojelija. Metsä opettaa. Vuoden voitot Luonnonsuojeluliitto on etujärjestöjen ykkönen. Jasper Pääkkönen Taistelu kalojen puolesta palkittiin Luonnonsuojelija 6 /2013 Jasper Pääkkönen Taistelu kalojen puolesta palkittiin Vuoden voitot Luonnonsuojeluliitto on etujärjestöjen ykkönen Luonnonsuojelija Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 6/2013

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Talvivaara: Marssijat vetosivat ministeriin. Järvilohi. Joululahja luonnolle. Iisalmen Luonnon Ystäväin Yhdistys on vuoden paikallisyhdistys 10

Talvivaara: Marssijat vetosivat ministeriin. Järvilohi. Joululahja luonnolle. Iisalmen Luonnon Ystäväin Yhdistys on vuoden paikallisyhdistys 10 luonnonsuojelija 5/2012 15 Joululahja luonnolle 18 Luonnonsuojelusenkelin Saimaan joulukauppa aukesi Järvilohi hiljainen asukki Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 5/2012 2,00 Talvivaara: Marssijat

Lisätiedot

PERHONEN Kesäkuu 2010 Alkoholistien aikuiset lapset

PERHONEN Kesäkuu 2010 Alkoholistien aikuiset lapset PERHONEN Kesäkuu 2010 Alkoholistien aikuiset lapset Kesäkuun Perhosessa: - Mitä valtuustokokouksessa tapahtuikaan? - Tutustu uuteen toimikuntaan ja sen jäseniin - Tuhtia tietoa kummitoiminnasta - Anonyymi

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Varsinais-Suomen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TÄSSÄ JA

Lisätiedot

MetsäPäijänne. Rallissa Juha pysyy tiellä, mutta vapaalla mieli palaa metsään sivut 6-7. Lapset metsässä, sivu 5

MetsäPäijänne. Rallissa Juha pysyy tiellä, mutta vapaalla mieli palaa metsään sivut 6-7. Lapset metsässä, sivu 5 Painavaa asiaa perintösopimuksesta ja perunkirjoituksesta sivulla 18 MetsäPäijänne Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen asiakaslehti 3/27.11.2009 Rallissa Juha pysyy tiellä, mutta vapaalla mieli palaa metsään

Lisätiedot

13 LUMO2010- 04 Uraaniliikkeet. 14 15 Ilkka Hanski tietää minne lajit katoavat. vuosi käynnistyi. voittoisina

13 LUMO2010- 04 Uraaniliikkeet. 14 15 Ilkka Hanski tietää minne lajit katoavat. vuosi käynnistyi. voittoisina 04 Uraaniliikkeet voittoisina Uraania etsineet kaivosyhtiöt perääntymässä Suomesta 13 LUMO2010- vuosi käynnistyi Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen hidastaa myös ilmastonmuutosta rakkaudesta luontoon

Lisätiedot

Kevät herättää metsän

Kevät herättää metsän 5 Saimaannorpan kuuteilla on toivoa 13 Suomen Luonnon juhlaa Risto Sulkavan kolumni Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 2 /2011 2,00 www.sll.fi Kevät herättää metsän 8 Vaalit: näin puolueet vastasivat

Lisätiedot

Luonnonperintösäätiön vuosilehti 4. Uutisia ikimetsästä

Luonnonperintösäätiön vuosilehti 4. Uutisia ikimetsästä Luonnonperintösäätiön vuosilehti 4 Uutisia ikimetsästä Luonnonperintösäätiö pähkinänkuoressa Luonnonperintösäätiö on vanhojen metsien suojeluun keskittyvä yksityinen säätiö, joka on perustettu vuonna 1995.

Lisätiedot

tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen

tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen seudun luonto 2/2005 22. vsk Villit, vapaat kaupunkimetsät s. 8-9 Metsänkulkijan taival s. 10-11 Keuruun ekokylä s. 12 Kilpikonnia pelastamassa s. 16-17 1 Tampereen

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

Luonnontilan hallinnan talous

Luonnontilan hallinnan talous Luonnontilan hallinnan talous Luonnonarvokaupan kehittämishankkeen raportti SATAKUNTALIITTO 2002 Sarja A:264 Esipuhe Länsi-Suomen Metsänomistajien Liiton, Maataloustuottajain Satakunnan Liiton ja Satakunnan

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014 KEITELE, KUOPIO, MAANINKA, RAUTALAMPI, SIILINJÄRVI, SUONENJOKI,TERVO, TUUSNIEMI, VESANTO sivu 2 Metsän uusi tuleminen sivu

Lisätiedot

OHJATUSSA OLOHUONEESSA OPITAAN, OIVALLETAAN JA KASVETAAN YHDESSÄ

OHJATUSSA OLOHUONEESSA OPITAAN, OIVALLETAAN JA KASVETAAN YHDESSÄ OHJATUSSA OLOHUONEESSA OPITAAN, OIVALLETAAN JA KASVETAAN YHDESSÄ HARJOITUKSIA OHJAAJILLE TUEKSI TOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN Yhden Vanhemman Perheiden liitto 1 Hyvä olohuoneen ohjaaja Tähän oppaaseen olen

Lisätiedot

Luonnonperintösäätiön tiedote 3. Uutisia ikimetsästä

Luonnonperintösäätiön tiedote 3. Uutisia ikimetsästä Luonnonperintösäätiön tiedote 3 Uutisia ikimetsästä Jokaista tarvitaan metsien suojeluun Suomen metsistä noin viisi prosenttia on suojeltu. Etelässä luku on alle kaksi prosenttia metsämaasta, noin 200

Lisätiedot

Ihanaa aikaa poissa kotoota

Ihanaa aikaa poissa kotoota Ihanaa aikaa poissa kotoota Iisalmen Perheen Talo -yhteistyö Petri Paju Emma & Elias -ohjelma 2015 Sisällys: Intro 2 Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat 3 Hyviä kokemuksia ja hyötyä 4 Varauksetonta ja

Lisätiedot

SATHY Uutiset. Uusia tapahtumia

SATHY Uutiset. Uusia tapahtumia SATHY Uutiset SATHY Uutiset on Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry:n virallinen äänitorvi. 2001 numero 4/2001 Uusia tapahtumia Asiaa lehdestä Syksy on saapunut ja talvi on

Lisätiedot

RAPORTTI. metsä- ja suoalueita

RAPORTTI. metsä- ja suoalueita RAPORTTI 2012 WWF Suomen raportteja 29 Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita 2 Sisällys Esipuhe Johdanto Valtion maat tärkeitä luonnonsuojelulle Uhanalainen

Lisätiedot

Vuosijulkaisu 2009 APUTASSU

Vuosijulkaisu 2009 APUTASSU Vuosijulkaisu 2009 APUTASSU Mainiot ulkoilumahdollisuudet, rauhallinen ympäristö ja asiantunteva henkilökunta Maskun Neurologinen Kuntoutuskeskus on Suomen ainoa yksinomaan neurologisten sairauksien kuntoutukseen

Lisätiedot