PORIN LAITOKSEN TUOTANTOTALOUDEN DIPLOMITYÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN LAITOKSEN TUOTANTOTALOUDEN DIPLOMITYÖT"

Transkriptio

1 PORIN LAITOKSEN TUOTANTOTALOUDEN DIPLOMITYÖT Sami Seikola: Pearl Applications for Measuring Customer's Conscious Experience 283 Elina Ahola: Toimittajahyväksyntäprosessin kehittäminen ydinvoimalaitosprojektissa tiedonhallinnan näkökulmasta 282 Annina Rahiala: Sisäisen materiaalivirran hallinnan kehittäminen 281 Carita Laine: Materiaalivirran hallinta tietovirran avulla kuparituotannossa 280 Säde Lassila: Alihankintaverkoston laaduntuottokyvyn arviointi 279 Pertti Leveälahti: Suorituskyvyn mittaamisen kehittäminen 278 Jussi Järvinen: Sähkönjakeluverkon strateginen kehittäminen 277 Antti Heikkilä: Liiketoimintamallin vaikutus asiakkaan arvokokemukseen 276 Tero Reunanen: Leaders Conscious Experience Towards Time 275 Senja Virkkunen: Asiakaslähtöiset logistiikkapalvelut kotihoidossa 274 Reetta Björkroth: Lean-menetelmän soveltaminen laivan varustelutuotannossa Timo Reunamo: Hitsauksen huippuosaamiskeskus 272 Johanna Rastas-Tuominen: Measurement System for Product Viability 271 Martti Peuransalo: Voimalaitoksen metsäpolttoainelogistiikka 270 Asko Saine: Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen hienopaperitehtaalla 269 Laura Kallonen: Improvement of Paper and Board Supply Chain Performance 268 Laura Lähteenmäki: Industrial Construction Project Improvements for Effective and Efficient Project Control 267 Pekka Uotila: Palvelutuotannon ja -talouden koulutusohjelman haasteet ja mahdollisuudet Satakunnassa 266 Markus Lehtinen: Ulkoistetun kunnossapitotoiminnan kehittäminen 265 Ilkka Laukkanen: Strategic Design of Business Models 264 Jari Salminen: Raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttivalmistajan kustannuskilpailukyky 263 Matti Savinainen: Pk-yrityksen etabloituminen Bahamalle 262 Toni Törmänen: Konsernin liiketoiminnan avainprosessi ja toimintajärjestelmän kehittäminen 261 Petri Okkeri: Tuottavuuden mittaaminen teollisuuspalveluyrityksessä 260 Riikka Järvenpää: Performance and learning orientation in an international engineering team 259 Pekka Meronen: Suomen ulkomaan meriliikenteen ja bruttokansantuotteen vertailu Reija Helenius: Työhyvinvoinnin kehittäminen henkilöstöhaastattelun avulla 257 Markus Nukarinen: Tuotannonohjauksen kehittäminen kappaletavaratuotannossa 256 Arja Ahvenniemi: Verkostotalouden ontologia - pienyrittäjän näkökulma 255 Eija Lehesvuori: Strateginen laadunkehitys case-yrityksessä 254 Päivi Eerola: Materiaalin ohjattavuustekijät kokoonpanotuotannossa 253 Pauliina Lehto: Toimitusketjun tehostamien elintarviketeollisuudessa 252 Samu Hermonen: Myyntiprojektin toteutussuunnittelun riskitarkastelu 251 Jussi Karlsson: Liiketoiminnan kehittäminen asiakastarpeiden pohjalta 250 Johanna Niinimäki: Tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen osana logistiikkaketjua Juha Jusi: Palvelukulttuuriontologia 248 Elina Karttunen: Ohjelmistopalveluiden tuottaminen monikulttuurisessa ympäristössä 247 Pasi Varjonen: Avoimen innovaation menestystekijät

2 246 Katariina Taipale: Ohjelmistotoimittajasta palveluntarjoajaksi - tuotejohtamismallin kehitys 245 Minna Rantanen: Varaston ohjaamisen ja johtamisen mittarit 244 Elina Mäkinen: Laivanrakennusteräksen hankinta Kiinasta 243 Henna Launiainen: Toimintolaskennan periaatteiden soveltaminen kiinteiden kustannusten kohdistamiseksi tuotekalkyyliin 242 Petri Pihlajamaa: Myyntiprosessin ontologia 241 Markku Ojala: Tilaus-toimitusketjun hallinta pienyrityksessä 240 Jussi Hyvönen: Riskienhallintainformaation läpinäkyvyyden arviointi 239 Hannu Lehtonen: Ketteryyttä kunnan rakentajapalveluihin 238 Petri Piipponen: Tuotanto-organisaation kehittymiskyvyn arviointi 237 Tauno Kalliomäki: Sahateollisuuden rakennuskunnossapidon tunnuslukujärjestelmän kehittäminen 236 Seppo Räisänen: Kehitysyhtiön vaikuttavuuden arvioinnista 235 Taina Ruotsalainen: Piilevän tiedon hallinta pankkisektorilla toimivassa yrityksessä 234 Kimmo Rikama: Muutosjohtamisen haasteet synergiaetuja tavoiteltaessa 233 Jari Mikkonen: Etiikka myyntiorganisaatiossa 232 Marjo Gustafsson: Materiaalivirran kehittäminen metallinmuokkauksessa 231 Teemu Peltomäki: Tuotannon kasvattaminen henkilöstöä lisäämättä 230 Markku Uusitalo: Projektitoimitusten turvallisuuden vaatimustenhallinta 229 Mika Rivasto: Sellutehtaan käytettävyysasteen parantaminen SPC-toimintaprosessia kehittämällä 228 Teemu Anttila: Palkitseminen ja motivointi johtamisen haasteena 227 Erkko Salama: Osto- ja hankintatoiminnan kehittäminen mittaamalla Juha-Matti Päivölä: Teknologiayrityksen asiakkuudenhallinta ja arvonmuodostuksen ajurit 225 Jukka Vikstedt: Projektiliiketoiminnan riskienhallinta rakennusteollisuudessa 224 Maarit Malmi: Talouden seurantajärjestelmän kehittäminen valmistavassa pienyrityksessä 223 Markus Kosola: Asiakasohjautuvan tuotannon lähtölogistiikan kehittäminen case-yrityksessä 222 Merja Kalsi: Tuotantoprosessin kehittäminen ketteryyteen 221 Kimmo Kangas: Liiketoimintaprosessien vaatimuksenmukaisuuden todentaminen ja suorituskyvyn mittaus 220 Mikko Rinne: Projektiliiketoimintakulttuuri Lissajous 219 Jarno Einolander: Kaukolämpöverkon perusparannussuunnitelma 218 Kati Lillstrang: Projektisalkun hallinnan periaatteet elintarviketeollisuudessa 217 Pia Persson: Valmistuseräkoon määrittäminen elintarviketeollisuudessa 216 Päivi Rinne: Kunnossapidon ontologia 215 Jari Kuivalainen: Alumiinilangan valuprosessin teknis-taloudellinen arviointi 214 Samuel Kesti: Kustannuskilpailukyky kuparinvalmistuksessa 213 Veli-Pekka Kauraoja: Suurten komponenttien kansainväliset projektikuljetukset 212 Jere Kivelä: Konekorjaamon kilpailuprofiilin kehittäminen 211 Jouni Paakkonen: Varastologistiikan kehittäminen kunnossapitotoiminnoissa Marjo Salo-Pihlajamäki: Serpentine Organisaation turvallisuuskulttuurin arviointimenetelmä 209 Ilkka Laitinen: Hankintatoimen kehittäminen rakentamisprojektituotannossa 208 Mika Kari: Paper Mill Life Cycle Concept Implementation and Management 207 Aki Haaramo: Cochleoid - Ostopäällikön kompetenssit 206 Esko Seppälä: Kääntyvän potkurilaitteen moduulien rajapintojen hallinta 205 Perttu Härmälä: Kompetenssiperusteinen itsearviointi myyntityön ammattilaiselle 204 Timo Juntunen: Tiedonsiirron johtaminen kansainvälisessä projektikontekstissa 203 Pirjo Knuuttila: Päätöksentekoprosessin vaikutuksia projektin onnistumiseen

3 Matti Hellström: Konepajan toimitusketjun kilpailukyvyn kehittäminen 201 Henri Paukku: Achievement Orientation in Technology Company 200 Anu Suominen: Innovation Culture Framework 199 Jari Jussila: Innovation Competence 198 Ville Sileäkangas: Puutuoteteollisuutta tukeva puunhankinta 197 Marjut Vahos: Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen tilausohjautuvaksi elektroniikka-alan yrityksessä 196 Mika Jönkkäri: Tilaus-toimitusketjun tehostaminen konfiguraattorin avulla 195 Raine Laaksonen: Ulkoistettu kunnossapito osana käynnissäpidon johtamista 194 Jaana Gustafsson: Tuotelaadun varmistaminen verkottuvassa varustelutoiminnassa 193 Teppo Alinikula: Teräspalvelukeskuksen tuotannon tehostaminen Lean-toimintatavalla 192 Kristina Elo: Toiminnan laadun strateginen kehittäminen case-yrityksessä 191 Virpi Kukkonen: Kunnossapidon tehokkuuden parantaminen moniprojektiympäristössä 190 Jukka Rasilainen: Osto- ja hankintatoiminnan kehittäminen moniprojektiyrityksessä 189 Hannu Hallila: Yrityksen strategian toimeenpanoprosessi Kirsikka Ahlqvist: Varastoon vanhenevat elintarvikeketjun punainen valo 187 Ulla Kudjoi: Henkilöstövoimavarat organisaatiossa tavoitteena inhimillisten voimavarojen tiedostaminen, kokonaishallinta ja kehittäminen 186 Juho Perkonoja: Kumppanuusverkosto energialiiketoiminnassa 185 Matti Manninen: Kierrätyskuidun osto- ja hankintatoiminnan kehittäminen hylsykartonkiteollisuudessa 184 Johanna Inkivaara: Loppukokoonpanoprosessin suunnittelu adaptiivisille tuotteille 183 Simo Virolainen: Tuotetiedonhallinnan merkitys puusepänteollisuudessa 182 Johanna Kaijo: Laivan käyttökokemuksen hyödyntäminen uudisrakennusprojekteissa. Case: hytit ja hyttikalusteet 181 Sanna Nousiainen: Kustannuskilpailukyky offshore-suunnitteluyritysten menestymisessä 180 Jari Lappalainen: Strategian laadinnan arviointi ohjelmistoyrityksessä 179 Markku Koppelomäki: Tarveselvitysvaiheen kehittäminen kunnallisissa tilahankkeissa 178 Anssi Eteläniemi: Ihmislähtöinen kunnossapito mobiilia multimediaa hyödyntäen 177 Mikko Pakkasela: Systeemi-integraattorin kilpailuedut offshore-alalla 176 Jouni Mäki-Tanila: Modelling of Radio Frequency Identification Ontology 175 Moritz Nurmi: Käyttö- ja huoltohistoriadatan hyödyntäminen nosturiliiketoiminnan kehittämisessä Sari Stenholm: Liiketoimintaympäristön analyysi sisään- ja uloshengittävän ilman diagnostiikkamarkkinoilla 173 Juha Koskinen: Jätteenpoltto strategisena investointina 172 Annemari Heikkilä: Linkage of Supply and Value Chain Analysis to the Decision Support System in E-business Context 171 Marja Mäkinen: Johtajuuden ja omistajuuden siirto perheyrityksen sukupolvenvaihdoksessa 170 Erkki Palonen: Tricuspoid Ulkoisen ja sisäisen yrittäjyyden kompetenssien arviointimenetelmä 169 Antti Starck: Ydinjätehuollon varautumislaskentamalli 168 Janne Vartia: Hiljainen tieto ja mentorointi asiantuntijaorganisaatiossa 167 Petri Hannula: Skenaariotyöskentely teknologiatarpeen arvioinnissa 166 Olli-Pekka Salmivuori: Reaalioptioanalyysi tarjous- ja hankeportfolion hallinnassa 165 Marko Lehtinen: Kokonaisvaltainen kunnossapidon johtaminen multimediaa hyödyntäen

4 Heli Aramo-Immonen: Projektiportfolion hallinnan laadulliset päätöksentekokriteerit 163 Evastina Hurme-Vuorela: Nephroid Ihmistyön kompetenssien itsearviointimenetelmä 162 Marko Luostarinen: Organisaation tietopääoman hyödyntäminen kattilalaitoksen sijoitussuunnittelussa 161 Kari Penson: Tuotannon joustavuuden kehittäminen asiakasohjautuvaan toimitusketjuun liittyvässä tuotantoyrityksessä 160 Aila Torkkola: Tuotannon verkottumisen hallinta laivanrakennusteollisuudessa 159 Ulla Salminen: Laskennan, hankinnan ja tuotannon yhteinen panosrekisteri rakennusyrityksessä 158 Jarno Lindqvist: Toimitus- ja arvoketjuanalyysi hankintatoimen ja verkkoliiketoiminnan näkökulmasta 157 Jukka Hartikainen: Osaamisen kehittäminen kenttähuollossa 156 Mikko Skyttä: 3D-laitossuunnittelun kokonaisvaltainen arviointi 155 Hannu Vesamäki: Tuottavuuden parantaminen eristetuotannossa 154 Seppo Mäkinen: Yritysjohdon strategiset kompetenssit 153 Marko Aalto: Toimintolaskenta projektitoimittajan osto- ja hankintatoiminnan kehittämisessä 152 Tauno Jokela: Kiinteistöjohtamisen hallintomalli ja organisointi 151 Pasi Mäkiniemi: Conchoid Kunnossapitohenkilöstön kompetenssien itsearviointijärjestelmä 150 Toni Lehtinen: Teräsmateriaalitoimittajan arviointi ja valinta Venäjällä 149 Tapio Salminen: Teknologiavetoisen palvelukonseptin johtaminen Petri Paajanen: LITUUS liiketoimintaympäristön oppimisen ja tiedonluonnin arviointijärjestelmä 147 Janne Uotila: Projektinhallinnan kehittäminen sähköisen tiedonsiirron ympäristössä 146 Pirjo Frigård: ERP-järjestelmän hyötyanalyysi konepajateollisuudessa 145 Pasi Järvelä: Asiakkuuteen perustuvan liiketoiminnan kehittäminen varaosakaupassa 144 Elina Lintula: Epitrochoid henkilöstöjohtajien kompetenssien arviointimenetelmä 143 Juha Takamaa: Teollisuusyrityksen strategiaprosessin pullonkaulat 142 Saila Kontula: Arvontuoton johtaminen elintarviketeollisuudessa 141 Kimmo Liinamaa: Kudotut strategiat 1.0 Sovelluskehitys 140 Ann-Mari Heino: Toimintavaihtoehdot sähköosaston johdinsarjatuotannossa 139 Kimmo Arjasmaa: Laatukustannukset rakennusyrityksessä 138 Juha Mieskonen: Toimitusketjun hallinta jätteiden energiahyödyntämisessä 137 Pekka Peltomäki: Ryhmätyön tuloksellisuus kuparituoteteollisuudessa 136 Sakari Toivonen: Strateginen kuvakulma suuryrityksen älypääomaan 135 Vesa Pakkala: Satakunnan verkostoituva yritys 134 Kimmo Nurminen: Deltoid-vuorohenkilöstön kompetenssit ydinvoimalaitoksessa Satu Tuominen: Verkostoituvan konepajan hankintatoimen johtaminen 132 Matti Artukka: Rautatiekaluston kunnossapitopalveluiden hinnoittelujärjestelmän kehittäminen 131 Juha Kostiainen: Julkisen yhtiön sijoittajainformaatio 130 Sami Saarela: Kunnossapidon päätöksenteko multimediaa hyväksikäyttäen 129 Jaakko Nirhamo: Kohti ihmisläheistä kunnossapitojärjestelmää 128 Jari Tuomainen: Jätteestä energiaksi Toiminnan tuhkien ja reaktiotuotteiden käsittelyvaihtoehtojen teknistaloudellinen tarkastelu 127 Miika Kumpulainen: Innovaatiotoiminnan kehittäminen ja matkaviestinverkon tukiaseman tuotteistaminen 126 Kati Välimäki: Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen soveltaminen kunnossapidon palveluliiketoimintaan

5 125 Vesa-Pekka Vuopio: Asiakkuuden hallinta Suunnittelu & Toteutus -urakointimallissa 124 Juha Mäkelä: Hankintatoimen kehittäminen tilausohjautuvassa tuotantoympäristössä 123 Sari Pelkonen: Tuotannonsuunnittelun koordinointi monilaitosyrityksessä 122 Tiina Mäkitalo: Logistiikkaosastojen henkilöstön osaaminen organisaation voimavarana 121 Mika Taipale: Sumeaa logiikkaa hyödyntävän itsearviointijärjestelmän mallinnus 120 Niko Kandelin: Hankintatoiminnan kehittäminen kokoonpanoteollisuudessa 119 Eija Siuro-Jaansalu: Laatumittareiden hyväksikäyttö teollisuusyrityksessä 118 Janne Mörönen: Web-kyselyohjelmiston määrittely intuitiota ja kokemusta hyödyntävän strategian kehittämiseksi 117 Petri Mikola: Internetin hyödyntämiseen perustuvat lisäarvotoiminnat verkonhallintajärjestelmässä 116 Ari Hendriksson: Strategisesti kilpailukykyinen toimitusketju televiestintätoimialalla 115 Jarmo Herranen: How Product Testing and Costomization create Value in Electronics Manufacturing Jaakko Aerila: Hiljaisen tiedon hallinta osana yrityksentietopääomaa 113 Kari-Mikael Markkanen: Internet vähittäispankkipalveluiden jakelukanavana 112 Ari Lammi: Älypääoma palveluyrityksessä 111 Esa Kähkönen: Kiinteistökustannusten toimintokohtainen mallintaminen 110 Jukka Penttinen: Ympäristöjohtaminen Baltian vientirakentamisessa 109 Jarkko Matikainen: Ei-taloudelliset suorituskykymittarit strategisen johtamisen apuvälineinä 108 Mauri Kivimäki: Muutostarpeet yrityksen strategisessa johtamisessa 107 Nina Nieminen: Funktionaalisten elintarvikkeiden kentän verkostoituminen Case Benecol 106 Janne Vettervik: Sähkökaupan riskienhallinta Pori Energiassa 105 Janne Kostamo: Paperikoneilmalaiteasennuksen logistiikan kehittäminen 104 Hannu Lankinen: Moniprojektiyrityksen resurssien hallinnan kehittäminen benchmarkingmenetelmällä 103 Kaarina Sommarström: Benchmarking a performance comparison of business units in the tissue market 102 Janne Koskela: Teollisen talotuotannon strategisen tunnuslukujärjestelmän suunnittelu 101 Marko Jori: Varastonhallinnan tehostaminen automaattisella tunnistus- ja tiedonkeruujärjestelmällä 100 Kari Leivo: Investoinnin kannattavuuteen vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset tekijät metsäteollisuusyrityksessä. Case: Metsä-Serla Kirkniemi, Paperikone I 99 Petri Palin: Tehdasvalmiin sora-auton tuottava valmistus 98 Yrjö Pönkkä: Suurinvestoinnin elinkaarituottoon vaikuttavien tekijöiden arviointi Fortum Oyj:n Naantalin voimalaitosinvestoinnissa 97 Petteri Kiiskinen: Logistisen prosessin kehittäminen kaivoksen maanalaisessa toiminnassa. Case: Outokumpu Mining Oy:n Pyhäsalmen kaivos Kirsi Liikamaa: Piilevän tiedon käytön tehostaminen projektijohtamisessa 95 Marko Kaleva: Ennakoivan kunnossapidon ja suunnittelemattomien tuotantoseisokkien taloudellinen merkitys metalliteollisuuden yrityksessä 94 Risto Mäki: Autonvalmistuksen simulointi ja autotuotannon kehittäminen 93 Kari Pitkänen: Planning for Business-to-Business Electronic Commerce Case: Alfa Laval Thermal 92 Juha Sinerjoki: Uuden eristysmenetelmän markkinointistrategian kehittäminen 91 Anne Kleemola: Toimittajaverkoston kehittäminen keittiökalusteteollisuudessa 90 Matti Laakso: Materiaalitoimitukset tilausohjautuvassa meriteollisuudessa 89 Jussi Piitulainen: Kumitehtaan aikalähtöisyyden kehittäminen 88 Rauno Tynkynniemi: Toiminnanohjaus rakennuskivituotannossa

6 87 Timo Juhela: Raportointijärjestelmä teollisuusvaihdetuotannon hallitsemiseksi 86 Timo Palomäki: Perusmetalliteollisuuden gigainvestoinnin elinkaarimalli ja sen tuottoon vaikuttavien tekijöiden arviointi. Case: Outokumpu Harjavalta Metals Oy 85 Arttu Lehto: Logistisen ohjausjärjestelmän kehittäminen paperin viennissä 84 Jukka Bodman: Gigainvestoinnin elinkaarituottoihin vaikuttavien tekijöiden arviointi 83 Pirjo Aaltoväre: Pienyrityksen tie jatkuvaan uudistumisprosessiin muovitehtaan benchmarking-tutkimus 82 Jorma Ollila: Tulologistiikan materiaalihallinnan parantaminen benchmarking-menetelmällä 81 Antti Mäntymäki: Benchmarking-tutkimus konepajojen osto- ja hankintatoiminnan kehittämiseksi 80 Jarkko Merilä: Painettujen laminaattien kiinteiden kustannusten rakenne 79 Markus Talonen: Tuotannonohjauksen kehittäminen kupariseostuotteiden valmistuksessa 78 Mikko Arohonka: xdsl/voip-tekniikkaan perustuvan puhepalvelun tuotteistamisen kannattavuus 77 Pilvi Peltola: Balanced Scorecard in Software Development 76 Karolina Anttila: Tulosyksikön kokonaistuottavuuden mittaus rengasteollisuudessa Tero Airaksinen: Rakennusliikkeen alihankintayhteistyö 74 Tomi Jaakola: Verkkokaupan paikallinen jakelukeskus 73 Eero Karimaa: Lämpövoimalaitoksen kunnossapitojärjestelmän toteutus 72 Hemmo Virtanen: Muuntajavalmistuksen tuottavuuden parantaminen elektroniikkateollisuudessa 71 Heli Lehtinen: Erikoispaperitehtaan tuotteiden kuljetusketjun hallinta 70 Mikko Mellanen: Product Data Management in Shipbuilding 69 Sari Sallanniemi: Asiakaslähtöisyyden ja massaräätälöinnin hallinta rakennustuoteteollisuudesta rakennuspalveluteollisuuteen 68 Hanna Eloranta: Yrityksen tunnuslukujärjestelmän kehittäminen 67 Juha Reivolahti: Investointien strateginen arviointi 66 Riku Jalonen: Tuotetiedon hallinnan nykytilan kartoitusmenetelmä 65 Veijo Suomalainen: Toimintamallin kehittäminen sellutehtaan ja kunnossapitoyrityksen välille 64 Kimmo Sarin: Teollisuuden strategisten uusintainvestointien toteuttamiskelpoisuuden arviointi 63 Tenho Hotarinen: Omistajalähtöinen johtamistapa kunnallisessa energialiiketoimessa 62 Niina Määttä: Virtausputkien kuljetusreittien vertailu 61 Kirsi Rantanen: Toimintojen analysointi ja esimerkki toimintokohtaisten kustannusten laskennasta pakkausteollisuudessa 60 Kai Ranta-Pere: Sorateiden kunnossapito liiketoimintana 59 Aulis Ala-Rautalahti: Liiketoimintasuunnitelman luominen verkostoyritykselle 58 Timo Serkkola: Asiakasyhteistyön ohjaamisen kehittäminen tuotantohyödykkeitä markkinoivassa yrityksessä Juha Vieno: Asiakasohjautuvan polttoaineen syöttökoneikon toimitusprosessin kehittäminen 56 Kimmo Kuusiniemi: Kattilalaitoksen tulipesän seinien laadunhallinta 55 Aulikki Lehtiö: Tuotannon laatukustannukset kemianteollisuuden yrityksessä 54 Marjut Meronen: Tuotantohenkilöstön kehitystarpeiden määrittäminen asiakaslähtöisessä paperitehtaassa 53 Juha Korkeila: Ympäristöjärjestelmän kehittäminen Naantalin kaupungin satamalaitokselle 52 Timo Markkula: Tuotetiedonhallinta eri tuotantomuodoissa 51 Timo Mäki: Monopolista kilpailuun -strategiaprosessin kehittäminen 50 Kyösti Kohonen: After Sales -toimintojen kehittäminen kilpailueduksi 49 Heikki Leino: Suursäkkituotannon laadun kehittäminen 48 Vesa Savolainen: Materiaalitoimintojen kehittäminen venetuotannossa

7 47 Timo Brigatti: Laatu- ja tuotettavuusfunktioiden ohjauksen kehittäminen 46 Hanna Komu: Tuotekehitysprojektin laatusuunnitelma paperikoneen ilmajärjestelmien kehittämisessä 45 Arto Törmä: Tuotetiedon hallinta keittiökalusteiden valmistuksessa 44 Pauli Aaltonen: Strategian merkitys investointipäätöksessä 43 Isto Kannisto: Improving the Quality of Logistics Department in QS-9000 Point of View 42 Jaakko Laaksonen: Alihankintojen laadunohjauksen kehittäminen rakennusyrityksessä 41 Mauri Törmä: Kaukolämpöverkon vapaasti liikkuvan muovisuojakuorijohtorakenteen korjausvaihtoehtojen kustannustarkastelu 40 Pekka Oikarinen: Puutaloelementtitehtaan toimintamallin kehittäminen 39 Jari Heikkilä: Tuotannonohjausjärjestelmän kehittäminen kuparituotetuotannossa 38 Pekka Ekholm: Ohjauksella läpi karikkoisen alkutaipaleen - Yrityshautomon rooli onnistumisen parantajana 37 Kari Virtanen: Pitkäaikainen yhteistyö rakennushankkeissa 36 Ari Kostiainen: Tieto ja sen hallinta metsäteollisuuskonsernin laatujohtamisprosessissa Juha Siiranen: Toimintojen kuvaaminen ja kustannuslaskentajärjestelmän kehittäminen toimintolaskennan näkökulmasta 34 Anu Vartiainen: Alihankinnan kehittäminen projektituotannossa 33 Pekka Hölttä: Kunnallisen liikelaitoksen taloudellisten toimintamenetelmien kehittäminen 32 Jorma Rummukainen: Issues of Competition within Businesses in Developing Countries. Case: Malawian Goods in the World Market 31 Hannu Saari: Make or buy -kustannusvertailu levyosille eräässä konepajassa 30 Pertti Nieminen: Tuotekehityksen kannattavuus 29 Arto Moijanen: Prosessien parantaminen telekommunikaatioalan yrityksessä 28 Timo Hemmilä: Verkostoyhteistyön kehittäminen esimerkkinä asiakaspalvelu 27 Matti Tauriainen: Toimitusprojektien taloudellinen onnistuminen engineering-tyyppisessä yrityksessä 26 Risto Lehtonen: 3D CAD:n hyödyntämismahdollisuudet projektisuunnittelussa 25 Hanna Peltonen: Euroopan laatupalkintokriteeristön soveltaminen 24 Perttu Hietanen: Kilpailijatiedon hallinta osana markkinointistrategiaprosessia 23 Jari Akkanen: Tilastolliset menetelmät laadunvarmistuksessa 22 Ari Roininen: Pikku-Huopalahden korttelitalo: Tuoteosakauppa, paikalla rakennettavat teräsrankaiset ulkoseinärakenteet Klaus Salonen: Metallitehtaan työsuojelukustannukset 20 Timo Jylhä: Internationalisation of Teleoperator's Production Processes 19 Juho Seppälä: Kranaattituotannon kehittäminen Sääksjärven Asevarikolla 18 Tapio Keränen: Tuotekohtaiset palkka- ja energiakustannukset kemianteollisuudessa 17 Pekka Pessala: Eräiden kunnossapitoyritysten toimintostrategian tarkastelu 16 Jarkko Toivonen: Asiakasohjautuvan tuotantoyksikön tuotannonohjaus 15 Tapio Saukkosaari: Toiminnan kehittäminen kunnossapitoyrityksen konepajassa 14 Jouko Lamminen: Markkinalähtöisyys tuotekehityksessä 13 Reijo Tiainen: Nikkelitehtaan laadunhallinnan kehittäminen Esa Neva: Kartonkitehtaan lähtölogistiikkatutkimus 11 Tenho Leinonen: Satamanosturien modernisointimarkkinat 10 Vesa Siipola: Rakennuksen mallipohjainen kustannuslaskenta 9 Jukka Vasanen: Asiakasohjautuvan konepajan tarjouslaskennan kehittäminen

8 8 Tapani Termonen: Toimintoperusteisen kustannuslaskentamallin kehittäminen kemian teollisuuden yritykseen 7 Kari Rämö: Tuotekohtaisen kustannuslaskennan kehittäminen vaneriteollisuudessa 6 Jukka Rantala: Telakan turnkey-alihankinnan kehittäminen toimintoanalyysin ja taloudellisuusvertailun perusteella 5 Vesa Kalttila: Tuotannollistamisprosessin uudelleen suunnittelu 4 Pertti Kaasalainen: Kuorma-autovalmistuksen läpäisyketjun ohjauksen kehittäminen suoritusta mittaamalla 3 Matti Heikkilä: Tuotannon ohjattavuusanalyysi raskaassa konepajassa 2 Veli-Pekka Mattila: Johdon tietotarpeiden määrittely 1 Kaj Koskinen: Pkt-yrityksen tuotekehityspotentiaalin mittaaminen

PORIN LAITOKSEN TIETOTEKNIIKAN DIPLOMITYÖT

PORIN LAITOKSEN TIETOTEKNIIKAN DIPLOMITYÖT PORIN LAITOKSEN TIETOTEKNIIKAN DIPLOMITYÖT 2013 611 Jari Nikander: Asiakirjahallinnon palveluiden julkaiseminen ESB-väylälle 610 Jarkko Mäkelä: Using rule engine to validate insurance data 609 Anna Eteläaho:

Lisätiedot

Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos Graduluettelo 1.1.1973-19.10.2012

Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos Graduluettelo 1.1.1973-19.10.2012 Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos Graduluettelo 1.1.1973-19.10.2012 ID Nimi Päiväys Aihe 1 Mustonen, Seppo 1.1.1973 Dynaamisen optimoinnin ohjelmistosta 2 Mattila, Jorma 1.1.1973 Yksitulosyksikköisen

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, markkinointi

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, markkinointi

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, markkinointi

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, laskentatoimi

Lisätiedot

Graduluettelo 1.1.1973-25.4.2013

Graduluettelo 1.1.1973-25.4.2013 ID Nimi Päiväys Aihe 1293 Suvi Alatalo 25.4.2013 Vakuuttavia verkkopalveluja ikääntyneille 1292 Ville Lehtoniemi 25.4.2013 Asiakkuuksien hallinta ohjelmistoyrityksen kasvun vaiheissa Use of Workflow Techonology

Lisätiedot

Tilaukset Porin tiedekirjasto / Anne Mäkinen Hinta- ja saatavuus- Puh. 040 826 2729 tiedot + toimituskulut 5

Tilaukset Porin tiedekirjasto / Anne Mäkinen Hinta- ja saatavuus- Puh. 040 826 2729 tiedot + toimituskulut 5 Päivitetty 20.8.2014 JULKAISULUETTELOT: Tilaukset Porin tiedekirjasto / Anne Mäkinen Hinta- ja saatavuus- Puh. 040 826 2729 tiedot + toimituskulut 5 Sähköp.: anne.m.makinen@tut.fi olevia voi kaukolainata

Lisätiedot

Sija Nro Perämies Vene Tulos

Sija Nro Perämies Vene Tulos Sija Nro Seura Tulos 1 2003 KALMARIN SOUTAJAT 2:25:11 2 2004 KINKUNKIERTÄJÄT 2:28:04 3 2002 VAMMALAN KUNTOURH. 2:30:34 4 2006 GO GON SOUTAJAT 2:38:35 5 2005 IKAALISTEN SOUTAJAT 2:41:35 6 2008 COPPERIINA

Lisätiedot

15.6.2010 Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet opiskelijat:

15.6.2010 Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet opiskelijat: 15.6.2010 Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet opiskelijat: Valmistuneet aloittain, tutkinnoittain ja koulutuspaikkakunnittain: LIIKETALOUS, MATKAILU JA KULTTUURI Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

Askola-Areena Oy, yhtiökokous 9Sarake1

Askola-Areena Oy, yhtiökokous 9Sarake1 Askola-Areena Oy, yhtiökokous 9Sarake1 Paikalla/edustaja valtakirjalla Osak lkm Nimi 1 Aalto Eero 1 Aaltonen Anni 2 Aaltonen Arvo 3 Aaltonen Aulikki 1 Aaltonen Helena 1 Aaltonen Jaakko 1 Aaltonen Jaana

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet

Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet Valmistuneet aloittain, tutkinnoittain ja koulutuspaikkakunnittain: LIIKETALOUS, MATKAILU JA KULTTUURI Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Lisätiedot

HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123

HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123 HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123 Tässä listassa ovat julkaisuluvan antaneiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot siinä laajuudessa kuin ovat halunneet

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUS DI-VAIHEEN OPINTOSUUNNAN VALINTA INFO 5.2.2014

TUOTANTOTALOUS DI-VAIHEEN OPINTOSUUNNAN VALINTA INFO 5.2.2014 TUOTANTOTALOUS DI-VAIHEEN OPINTOSUUNNAN VALINTA INFO 5.2.2014 MILLOIN? Opintosuunnalle haetaan opintojen kolmannen vuoden keväällä (2011 tai aiemmin aloittaneet) DI:ksi valmistuminen mahdollista vain jos

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON UUDET APURAHAT 6.11.2009

LIIKESIVISTYSRAHASTON UUDET APURAHAT 6.11.2009 2 304 600 euroa Tutkimustyöhön 169 hakijalle yhteensä 1 704 100 euroa Koulutuspäällikkö Heli Aaltonen Mikkeli Nykykuluttajan ja mainonnan suhde. Mainostoimisto Oy SEK Ab:n Koulutuspäällikkö Päivi Aalto-Nevalainen

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu-tutkielmat, johtaminen

Lisätiedot

Tutkimustyöhön 59 hakijalle yhteensä 341.300 euroa

Tutkimustyöhön 59 hakijalle yhteensä 341.300 euroa Liikesivistysrahasto panostaa kansainvälistymiseen 1,2 miljoonaa euroa Liikesivistysrahaston ja sen erikoisrahastojen 19.4.2007 myöntämillä kevätjaon apurahoilla tuetaan 215 kauppatieteilijän ensisijassa

Lisätiedot

29.11.2012 Wanha Satama 28.11.2012/KP

29.11.2012 Wanha Satama 28.11.2012/KP Aalto Risto Kyamk Aalto Tuomas Avarak Oy Aaltonen Jarmo HS-taloustoimitus Adlercreutz Anders Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy Adomaa Angelica Helsingin yliopisto Ahlqvist Bo Ab Påras Oy Aho Jorma arkkitehti

Lisätiedot

Pirkan Soutu Sarja 49 KIRKKOVENEET AV Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 50 KIRKKOVENEET N Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 54 TOINEN AALTO Matka 35 km

Pirkan Soutu Sarja 49 KIRKKOVENEET AV Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 50 KIRKKOVENEET N Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 54 TOINEN AALTO Matka 35 km Pirkan Soutu Sarja 49 KIRKKOVENEET AV Matka 35 km 1 2001 KALMARIN SOUTAJAT 2:26:35 2 2003 VAMMALAN KUNTOURH. 2:28:31 3 2002 KINKUNKIERTÄJÄT 2:29:23 4 2004 GO GO:N SOUTAJAT 2:34:52 5 2005 IKAALISTEN SOUTAJAT

Lisätiedot

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,3 MILJOONAA EUROA

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,3 MILJOONAA EUROA JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,3 MILJOONAA EUROA Kunniapalkinnot Professori Riitta Nikula 20.000 euroa Professori Tuula Tamminen 20.000 euroa Käden taito -tunnustuspalkinto

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovasta valmistuneita (julkaisuluvan antaneet)

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovasta valmistuneita (julkaisuluvan antaneet) Länsirannikon Koulutus Oy WinNovasta valmistuneita (julkaisuluvan antaneet) NUORTEN AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT, PORI JA ULVILA Autoalan perustutkinto, autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Lehtonen

Lisätiedot

42. Pirkan Hölkkä 2.10.2011. Ennakkoon ilmoittautuneet

42. Pirkan Hölkkä 2.10.2011. Ennakkoon ilmoittautuneet 42. Pirkan Hölkkä 2.10.2011 Ennakkoon ilmoittautuneet Nimi Seura Kerrat Sarja Nro AALI TUIJA KAUPIN KANUUNAT 7 8 8012 AALTO KARI RIHIMÄKI 1 4 4175 AALTO TIMO HELSINKI 1 2 2477 AALTONEN MAARIT TEAM RAHOLA

Lisätiedot

Pirkan Hiihto 4.3.2012 Ennakkoonilmoittautuneet sarjoittain

Pirkan Hiihto 4.3.2012 Ennakkoonilmoittautuneet sarjoittain Kalevan Kierroksella Kerrat (vain 90km hyväksytään) Pirkan Hiihto 4.3.2012 Ennakkoonilmoittautuneet sarjoittain 90km perinteinen Naiset yleinen Nro Nimi Seura 1013 AALTONEN MAARIT TEAM RAHOLA 2 1009 ALI

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

AALI TUIJA KAUPIN KANUUNAT 8 9 9002 AALTO BIRGITTA POGO 1 5 5144 AALTO HARRI SMARTRAC 2 3 3206 AALTO LEENA TAMPERE 1 1 1242

AALI TUIJA KAUPIN KANUUNAT 8 9 9002 AALTO BIRGITTA POGO 1 5 5144 AALTO HARRI SMARTRAC 2 3 3206 AALTO LEENA TAMPERE 1 1 1242 Hölkkäkerrat Pirkan Hölkkä sunnuntaina 7.10.2012 Ennakkoilmoittautuneet 1 NAISET YLEINEN 2 MIEHET YLEINEN 3 M40 4 M50 5 KÄVELIJÄT 6 N40 7 M60 8 N50 9 TALKOOHÖLKKÄ Nimi Seura Sarja Nro AALI TUIJA KAUPIN

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 Messukeskus, Helsinki Sisäilmayhdistys ry Aalto-yliopisto Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmapaja7 Alakko nää mua? Oulun Sisäilmapaja7 järjestetään 11.-12.11.2015 Hotelli

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Pori ja Ulvila. 1.6.2012 valmistuvat (julkaisuluvan antaneet)

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Pori ja Ulvila. 1.6.2012 valmistuvat (julkaisuluvan antaneet) Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Pori ja Ulvila 1.6.2012 valmistuvat (julkaisuluvan antaneet) Autoalan perustutkinto, autokorinkorjauksen, autokorinkorjaaja Oskari Juho Kalliokorpi, Pori; Kristian Juhani

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAPÄÄTÖS 20.11.2008

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAPÄÄTÖS 20.11.2008 LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAPÄÄTÖS 20.11.2008 Vuoden 2008 toisella hakukierroksella on myönnetty 199 apurahana yhteensä kaksi miljoonaa euroa pääosin kauppatieteelliseen tutkimustyöhön sekä koulutuksen

Lisätiedot

32. PYYNIKKI -JUOKSU 25.4.2004

32. PYYNIKKI -JUOKSU 25.4.2004 32. PYYNIKKI -JUOKSU 25.4.2004 TULOKSET MIEHET KILPASARJA 1 Utriainen Jussi LahdA 29.22 2 Wannas Simo HKV 29.27 3 Hellsten Juha TuWe 30.34 4 Mattila Pasi TuUl 30.38 5 Saveljev Aleksei Vehmaisten Urheilijat

Lisätiedot