PORIN LAITOKSEN TUOTANTOTALOUDEN DIPLOMITYÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN LAITOKSEN TUOTANTOTALOUDEN DIPLOMITYÖT"

Transkriptio

1 PORIN LAITOKSEN TUOTANTOTALOUDEN DIPLOMITYÖT Sami Seikola: Pearl Applications for Measuring Customer's Conscious Experience 283 Elina Ahola: Toimittajahyväksyntäprosessin kehittäminen ydinvoimalaitosprojektissa tiedonhallinnan näkökulmasta 282 Annina Rahiala: Sisäisen materiaalivirran hallinnan kehittäminen 281 Carita Laine: Materiaalivirran hallinta tietovirran avulla kuparituotannossa 280 Säde Lassila: Alihankintaverkoston laaduntuottokyvyn arviointi 279 Pertti Leveälahti: Suorituskyvyn mittaamisen kehittäminen 278 Jussi Järvinen: Sähkönjakeluverkon strateginen kehittäminen 277 Antti Heikkilä: Liiketoimintamallin vaikutus asiakkaan arvokokemukseen 276 Tero Reunanen: Leaders Conscious Experience Towards Time 275 Senja Virkkunen: Asiakaslähtöiset logistiikkapalvelut kotihoidossa 274 Reetta Björkroth: Lean-menetelmän soveltaminen laivan varustelutuotannossa Timo Reunamo: Hitsauksen huippuosaamiskeskus 272 Johanna Rastas-Tuominen: Measurement System for Product Viability 271 Martti Peuransalo: Voimalaitoksen metsäpolttoainelogistiikka 270 Asko Saine: Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen hienopaperitehtaalla 269 Laura Kallonen: Improvement of Paper and Board Supply Chain Performance 268 Laura Lähteenmäki: Industrial Construction Project Improvements for Effective and Efficient Project Control 267 Pekka Uotila: Palvelutuotannon ja -talouden koulutusohjelman haasteet ja mahdollisuudet Satakunnassa 266 Markus Lehtinen: Ulkoistetun kunnossapitotoiminnan kehittäminen 265 Ilkka Laukkanen: Strategic Design of Business Models 264 Jari Salminen: Raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttivalmistajan kustannuskilpailukyky 263 Matti Savinainen: Pk-yrityksen etabloituminen Bahamalle 262 Toni Törmänen: Konsernin liiketoiminnan avainprosessi ja toimintajärjestelmän kehittäminen 261 Petri Okkeri: Tuottavuuden mittaaminen teollisuuspalveluyrityksessä 260 Riikka Järvenpää: Performance and learning orientation in an international engineering team 259 Pekka Meronen: Suomen ulkomaan meriliikenteen ja bruttokansantuotteen vertailu Reija Helenius: Työhyvinvoinnin kehittäminen henkilöstöhaastattelun avulla 257 Markus Nukarinen: Tuotannonohjauksen kehittäminen kappaletavaratuotannossa 256 Arja Ahvenniemi: Verkostotalouden ontologia - pienyrittäjän näkökulma 255 Eija Lehesvuori: Strateginen laadunkehitys case-yrityksessä 254 Päivi Eerola: Materiaalin ohjattavuustekijät kokoonpanotuotannossa 253 Pauliina Lehto: Toimitusketjun tehostamien elintarviketeollisuudessa 252 Samu Hermonen: Myyntiprojektin toteutussuunnittelun riskitarkastelu 251 Jussi Karlsson: Liiketoiminnan kehittäminen asiakastarpeiden pohjalta 250 Johanna Niinimäki: Tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen osana logistiikkaketjua Juha Jusi: Palvelukulttuuriontologia 248 Elina Karttunen: Ohjelmistopalveluiden tuottaminen monikulttuurisessa ympäristössä 247 Pasi Varjonen: Avoimen innovaation menestystekijät

2 246 Katariina Taipale: Ohjelmistotoimittajasta palveluntarjoajaksi - tuotejohtamismallin kehitys 245 Minna Rantanen: Varaston ohjaamisen ja johtamisen mittarit 244 Elina Mäkinen: Laivanrakennusteräksen hankinta Kiinasta 243 Henna Launiainen: Toimintolaskennan periaatteiden soveltaminen kiinteiden kustannusten kohdistamiseksi tuotekalkyyliin 242 Petri Pihlajamaa: Myyntiprosessin ontologia 241 Markku Ojala: Tilaus-toimitusketjun hallinta pienyrityksessä 240 Jussi Hyvönen: Riskienhallintainformaation läpinäkyvyyden arviointi 239 Hannu Lehtonen: Ketteryyttä kunnan rakentajapalveluihin 238 Petri Piipponen: Tuotanto-organisaation kehittymiskyvyn arviointi 237 Tauno Kalliomäki: Sahateollisuuden rakennuskunnossapidon tunnuslukujärjestelmän kehittäminen 236 Seppo Räisänen: Kehitysyhtiön vaikuttavuuden arvioinnista 235 Taina Ruotsalainen: Piilevän tiedon hallinta pankkisektorilla toimivassa yrityksessä 234 Kimmo Rikama: Muutosjohtamisen haasteet synergiaetuja tavoiteltaessa 233 Jari Mikkonen: Etiikka myyntiorganisaatiossa 232 Marjo Gustafsson: Materiaalivirran kehittäminen metallinmuokkauksessa 231 Teemu Peltomäki: Tuotannon kasvattaminen henkilöstöä lisäämättä 230 Markku Uusitalo: Projektitoimitusten turvallisuuden vaatimustenhallinta 229 Mika Rivasto: Sellutehtaan käytettävyysasteen parantaminen SPC-toimintaprosessia kehittämällä 228 Teemu Anttila: Palkitseminen ja motivointi johtamisen haasteena 227 Erkko Salama: Osto- ja hankintatoiminnan kehittäminen mittaamalla Juha-Matti Päivölä: Teknologiayrityksen asiakkuudenhallinta ja arvonmuodostuksen ajurit 225 Jukka Vikstedt: Projektiliiketoiminnan riskienhallinta rakennusteollisuudessa 224 Maarit Malmi: Talouden seurantajärjestelmän kehittäminen valmistavassa pienyrityksessä 223 Markus Kosola: Asiakasohjautuvan tuotannon lähtölogistiikan kehittäminen case-yrityksessä 222 Merja Kalsi: Tuotantoprosessin kehittäminen ketteryyteen 221 Kimmo Kangas: Liiketoimintaprosessien vaatimuksenmukaisuuden todentaminen ja suorituskyvyn mittaus 220 Mikko Rinne: Projektiliiketoimintakulttuuri Lissajous 219 Jarno Einolander: Kaukolämpöverkon perusparannussuunnitelma 218 Kati Lillstrang: Projektisalkun hallinnan periaatteet elintarviketeollisuudessa 217 Pia Persson: Valmistuseräkoon määrittäminen elintarviketeollisuudessa 216 Päivi Rinne: Kunnossapidon ontologia 215 Jari Kuivalainen: Alumiinilangan valuprosessin teknis-taloudellinen arviointi 214 Samuel Kesti: Kustannuskilpailukyky kuparinvalmistuksessa 213 Veli-Pekka Kauraoja: Suurten komponenttien kansainväliset projektikuljetukset 212 Jere Kivelä: Konekorjaamon kilpailuprofiilin kehittäminen 211 Jouni Paakkonen: Varastologistiikan kehittäminen kunnossapitotoiminnoissa Marjo Salo-Pihlajamäki: Serpentine Organisaation turvallisuuskulttuurin arviointimenetelmä 209 Ilkka Laitinen: Hankintatoimen kehittäminen rakentamisprojektituotannossa 208 Mika Kari: Paper Mill Life Cycle Concept Implementation and Management 207 Aki Haaramo: Cochleoid - Ostopäällikön kompetenssit 206 Esko Seppälä: Kääntyvän potkurilaitteen moduulien rajapintojen hallinta 205 Perttu Härmälä: Kompetenssiperusteinen itsearviointi myyntityön ammattilaiselle 204 Timo Juntunen: Tiedonsiirron johtaminen kansainvälisessä projektikontekstissa 203 Pirjo Knuuttila: Päätöksentekoprosessin vaikutuksia projektin onnistumiseen

3 Matti Hellström: Konepajan toimitusketjun kilpailukyvyn kehittäminen 201 Henri Paukku: Achievement Orientation in Technology Company 200 Anu Suominen: Innovation Culture Framework 199 Jari Jussila: Innovation Competence 198 Ville Sileäkangas: Puutuoteteollisuutta tukeva puunhankinta 197 Marjut Vahos: Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen tilausohjautuvaksi elektroniikka-alan yrityksessä 196 Mika Jönkkäri: Tilaus-toimitusketjun tehostaminen konfiguraattorin avulla 195 Raine Laaksonen: Ulkoistettu kunnossapito osana käynnissäpidon johtamista 194 Jaana Gustafsson: Tuotelaadun varmistaminen verkottuvassa varustelutoiminnassa 193 Teppo Alinikula: Teräspalvelukeskuksen tuotannon tehostaminen Lean-toimintatavalla 192 Kristina Elo: Toiminnan laadun strateginen kehittäminen case-yrityksessä 191 Virpi Kukkonen: Kunnossapidon tehokkuuden parantaminen moniprojektiympäristössä 190 Jukka Rasilainen: Osto- ja hankintatoiminnan kehittäminen moniprojektiyrityksessä 189 Hannu Hallila: Yrityksen strategian toimeenpanoprosessi Kirsikka Ahlqvist: Varastoon vanhenevat elintarvikeketjun punainen valo 187 Ulla Kudjoi: Henkilöstövoimavarat organisaatiossa tavoitteena inhimillisten voimavarojen tiedostaminen, kokonaishallinta ja kehittäminen 186 Juho Perkonoja: Kumppanuusverkosto energialiiketoiminnassa 185 Matti Manninen: Kierrätyskuidun osto- ja hankintatoiminnan kehittäminen hylsykartonkiteollisuudessa 184 Johanna Inkivaara: Loppukokoonpanoprosessin suunnittelu adaptiivisille tuotteille 183 Simo Virolainen: Tuotetiedonhallinnan merkitys puusepänteollisuudessa 182 Johanna Kaijo: Laivan käyttökokemuksen hyödyntäminen uudisrakennusprojekteissa. Case: hytit ja hyttikalusteet 181 Sanna Nousiainen: Kustannuskilpailukyky offshore-suunnitteluyritysten menestymisessä 180 Jari Lappalainen: Strategian laadinnan arviointi ohjelmistoyrityksessä 179 Markku Koppelomäki: Tarveselvitysvaiheen kehittäminen kunnallisissa tilahankkeissa 178 Anssi Eteläniemi: Ihmislähtöinen kunnossapito mobiilia multimediaa hyödyntäen 177 Mikko Pakkasela: Systeemi-integraattorin kilpailuedut offshore-alalla 176 Jouni Mäki-Tanila: Modelling of Radio Frequency Identification Ontology 175 Moritz Nurmi: Käyttö- ja huoltohistoriadatan hyödyntäminen nosturiliiketoiminnan kehittämisessä Sari Stenholm: Liiketoimintaympäristön analyysi sisään- ja uloshengittävän ilman diagnostiikkamarkkinoilla 173 Juha Koskinen: Jätteenpoltto strategisena investointina 172 Annemari Heikkilä: Linkage of Supply and Value Chain Analysis to the Decision Support System in E-business Context 171 Marja Mäkinen: Johtajuuden ja omistajuuden siirto perheyrityksen sukupolvenvaihdoksessa 170 Erkki Palonen: Tricuspoid Ulkoisen ja sisäisen yrittäjyyden kompetenssien arviointimenetelmä 169 Antti Starck: Ydinjätehuollon varautumislaskentamalli 168 Janne Vartia: Hiljainen tieto ja mentorointi asiantuntijaorganisaatiossa 167 Petri Hannula: Skenaariotyöskentely teknologiatarpeen arvioinnissa 166 Olli-Pekka Salmivuori: Reaalioptioanalyysi tarjous- ja hankeportfolion hallinnassa 165 Marko Lehtinen: Kokonaisvaltainen kunnossapidon johtaminen multimediaa hyödyntäen

4 Heli Aramo-Immonen: Projektiportfolion hallinnan laadulliset päätöksentekokriteerit 163 Evastina Hurme-Vuorela: Nephroid Ihmistyön kompetenssien itsearviointimenetelmä 162 Marko Luostarinen: Organisaation tietopääoman hyödyntäminen kattilalaitoksen sijoitussuunnittelussa 161 Kari Penson: Tuotannon joustavuuden kehittäminen asiakasohjautuvaan toimitusketjuun liittyvässä tuotantoyrityksessä 160 Aila Torkkola: Tuotannon verkottumisen hallinta laivanrakennusteollisuudessa 159 Ulla Salminen: Laskennan, hankinnan ja tuotannon yhteinen panosrekisteri rakennusyrityksessä 158 Jarno Lindqvist: Toimitus- ja arvoketjuanalyysi hankintatoimen ja verkkoliiketoiminnan näkökulmasta 157 Jukka Hartikainen: Osaamisen kehittäminen kenttähuollossa 156 Mikko Skyttä: 3D-laitossuunnittelun kokonaisvaltainen arviointi 155 Hannu Vesamäki: Tuottavuuden parantaminen eristetuotannossa 154 Seppo Mäkinen: Yritysjohdon strategiset kompetenssit 153 Marko Aalto: Toimintolaskenta projektitoimittajan osto- ja hankintatoiminnan kehittämisessä 152 Tauno Jokela: Kiinteistöjohtamisen hallintomalli ja organisointi 151 Pasi Mäkiniemi: Conchoid Kunnossapitohenkilöstön kompetenssien itsearviointijärjestelmä 150 Toni Lehtinen: Teräsmateriaalitoimittajan arviointi ja valinta Venäjällä 149 Tapio Salminen: Teknologiavetoisen palvelukonseptin johtaminen Petri Paajanen: LITUUS liiketoimintaympäristön oppimisen ja tiedonluonnin arviointijärjestelmä 147 Janne Uotila: Projektinhallinnan kehittäminen sähköisen tiedonsiirron ympäristössä 146 Pirjo Frigård: ERP-järjestelmän hyötyanalyysi konepajateollisuudessa 145 Pasi Järvelä: Asiakkuuteen perustuvan liiketoiminnan kehittäminen varaosakaupassa 144 Elina Lintula: Epitrochoid henkilöstöjohtajien kompetenssien arviointimenetelmä 143 Juha Takamaa: Teollisuusyrityksen strategiaprosessin pullonkaulat 142 Saila Kontula: Arvontuoton johtaminen elintarviketeollisuudessa 141 Kimmo Liinamaa: Kudotut strategiat 1.0 Sovelluskehitys 140 Ann-Mari Heino: Toimintavaihtoehdot sähköosaston johdinsarjatuotannossa 139 Kimmo Arjasmaa: Laatukustannukset rakennusyrityksessä 138 Juha Mieskonen: Toimitusketjun hallinta jätteiden energiahyödyntämisessä 137 Pekka Peltomäki: Ryhmätyön tuloksellisuus kuparituoteteollisuudessa 136 Sakari Toivonen: Strateginen kuvakulma suuryrityksen älypääomaan 135 Vesa Pakkala: Satakunnan verkostoituva yritys 134 Kimmo Nurminen: Deltoid-vuorohenkilöstön kompetenssit ydinvoimalaitoksessa Satu Tuominen: Verkostoituvan konepajan hankintatoimen johtaminen 132 Matti Artukka: Rautatiekaluston kunnossapitopalveluiden hinnoittelujärjestelmän kehittäminen 131 Juha Kostiainen: Julkisen yhtiön sijoittajainformaatio 130 Sami Saarela: Kunnossapidon päätöksenteko multimediaa hyväksikäyttäen 129 Jaakko Nirhamo: Kohti ihmisläheistä kunnossapitojärjestelmää 128 Jari Tuomainen: Jätteestä energiaksi Toiminnan tuhkien ja reaktiotuotteiden käsittelyvaihtoehtojen teknistaloudellinen tarkastelu 127 Miika Kumpulainen: Innovaatiotoiminnan kehittäminen ja matkaviestinverkon tukiaseman tuotteistaminen 126 Kati Välimäki: Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen soveltaminen kunnossapidon palveluliiketoimintaan

5 125 Vesa-Pekka Vuopio: Asiakkuuden hallinta Suunnittelu & Toteutus -urakointimallissa 124 Juha Mäkelä: Hankintatoimen kehittäminen tilausohjautuvassa tuotantoympäristössä 123 Sari Pelkonen: Tuotannonsuunnittelun koordinointi monilaitosyrityksessä 122 Tiina Mäkitalo: Logistiikkaosastojen henkilöstön osaaminen organisaation voimavarana 121 Mika Taipale: Sumeaa logiikkaa hyödyntävän itsearviointijärjestelmän mallinnus 120 Niko Kandelin: Hankintatoiminnan kehittäminen kokoonpanoteollisuudessa 119 Eija Siuro-Jaansalu: Laatumittareiden hyväksikäyttö teollisuusyrityksessä 118 Janne Mörönen: Web-kyselyohjelmiston määrittely intuitiota ja kokemusta hyödyntävän strategian kehittämiseksi 117 Petri Mikola: Internetin hyödyntämiseen perustuvat lisäarvotoiminnat verkonhallintajärjestelmässä 116 Ari Hendriksson: Strategisesti kilpailukykyinen toimitusketju televiestintätoimialalla 115 Jarmo Herranen: How Product Testing and Costomization create Value in Electronics Manufacturing Jaakko Aerila: Hiljaisen tiedon hallinta osana yrityksentietopääomaa 113 Kari-Mikael Markkanen: Internet vähittäispankkipalveluiden jakelukanavana 112 Ari Lammi: Älypääoma palveluyrityksessä 111 Esa Kähkönen: Kiinteistökustannusten toimintokohtainen mallintaminen 110 Jukka Penttinen: Ympäristöjohtaminen Baltian vientirakentamisessa 109 Jarkko Matikainen: Ei-taloudelliset suorituskykymittarit strategisen johtamisen apuvälineinä 108 Mauri Kivimäki: Muutostarpeet yrityksen strategisessa johtamisessa 107 Nina Nieminen: Funktionaalisten elintarvikkeiden kentän verkostoituminen Case Benecol 106 Janne Vettervik: Sähkökaupan riskienhallinta Pori Energiassa 105 Janne Kostamo: Paperikoneilmalaiteasennuksen logistiikan kehittäminen 104 Hannu Lankinen: Moniprojektiyrityksen resurssien hallinnan kehittäminen benchmarkingmenetelmällä 103 Kaarina Sommarström: Benchmarking a performance comparison of business units in the tissue market 102 Janne Koskela: Teollisen talotuotannon strategisen tunnuslukujärjestelmän suunnittelu 101 Marko Jori: Varastonhallinnan tehostaminen automaattisella tunnistus- ja tiedonkeruujärjestelmällä 100 Kari Leivo: Investoinnin kannattavuuteen vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset tekijät metsäteollisuusyrityksessä. Case: Metsä-Serla Kirkniemi, Paperikone I 99 Petri Palin: Tehdasvalmiin sora-auton tuottava valmistus 98 Yrjö Pönkkä: Suurinvestoinnin elinkaarituottoon vaikuttavien tekijöiden arviointi Fortum Oyj:n Naantalin voimalaitosinvestoinnissa 97 Petteri Kiiskinen: Logistisen prosessin kehittäminen kaivoksen maanalaisessa toiminnassa. Case: Outokumpu Mining Oy:n Pyhäsalmen kaivos Kirsi Liikamaa: Piilevän tiedon käytön tehostaminen projektijohtamisessa 95 Marko Kaleva: Ennakoivan kunnossapidon ja suunnittelemattomien tuotantoseisokkien taloudellinen merkitys metalliteollisuuden yrityksessä 94 Risto Mäki: Autonvalmistuksen simulointi ja autotuotannon kehittäminen 93 Kari Pitkänen: Planning for Business-to-Business Electronic Commerce Case: Alfa Laval Thermal 92 Juha Sinerjoki: Uuden eristysmenetelmän markkinointistrategian kehittäminen 91 Anne Kleemola: Toimittajaverkoston kehittäminen keittiökalusteteollisuudessa 90 Matti Laakso: Materiaalitoimitukset tilausohjautuvassa meriteollisuudessa 89 Jussi Piitulainen: Kumitehtaan aikalähtöisyyden kehittäminen 88 Rauno Tynkynniemi: Toiminnanohjaus rakennuskivituotannossa

6 87 Timo Juhela: Raportointijärjestelmä teollisuusvaihdetuotannon hallitsemiseksi 86 Timo Palomäki: Perusmetalliteollisuuden gigainvestoinnin elinkaarimalli ja sen tuottoon vaikuttavien tekijöiden arviointi. Case: Outokumpu Harjavalta Metals Oy 85 Arttu Lehto: Logistisen ohjausjärjestelmän kehittäminen paperin viennissä 84 Jukka Bodman: Gigainvestoinnin elinkaarituottoihin vaikuttavien tekijöiden arviointi 83 Pirjo Aaltoväre: Pienyrityksen tie jatkuvaan uudistumisprosessiin muovitehtaan benchmarking-tutkimus 82 Jorma Ollila: Tulologistiikan materiaalihallinnan parantaminen benchmarking-menetelmällä 81 Antti Mäntymäki: Benchmarking-tutkimus konepajojen osto- ja hankintatoiminnan kehittämiseksi 80 Jarkko Merilä: Painettujen laminaattien kiinteiden kustannusten rakenne 79 Markus Talonen: Tuotannonohjauksen kehittäminen kupariseostuotteiden valmistuksessa 78 Mikko Arohonka: xdsl/voip-tekniikkaan perustuvan puhepalvelun tuotteistamisen kannattavuus 77 Pilvi Peltola: Balanced Scorecard in Software Development 76 Karolina Anttila: Tulosyksikön kokonaistuottavuuden mittaus rengasteollisuudessa Tero Airaksinen: Rakennusliikkeen alihankintayhteistyö 74 Tomi Jaakola: Verkkokaupan paikallinen jakelukeskus 73 Eero Karimaa: Lämpövoimalaitoksen kunnossapitojärjestelmän toteutus 72 Hemmo Virtanen: Muuntajavalmistuksen tuottavuuden parantaminen elektroniikkateollisuudessa 71 Heli Lehtinen: Erikoispaperitehtaan tuotteiden kuljetusketjun hallinta 70 Mikko Mellanen: Product Data Management in Shipbuilding 69 Sari Sallanniemi: Asiakaslähtöisyyden ja massaräätälöinnin hallinta rakennustuoteteollisuudesta rakennuspalveluteollisuuteen 68 Hanna Eloranta: Yrityksen tunnuslukujärjestelmän kehittäminen 67 Juha Reivolahti: Investointien strateginen arviointi 66 Riku Jalonen: Tuotetiedon hallinnan nykytilan kartoitusmenetelmä 65 Veijo Suomalainen: Toimintamallin kehittäminen sellutehtaan ja kunnossapitoyrityksen välille 64 Kimmo Sarin: Teollisuuden strategisten uusintainvestointien toteuttamiskelpoisuuden arviointi 63 Tenho Hotarinen: Omistajalähtöinen johtamistapa kunnallisessa energialiiketoimessa 62 Niina Määttä: Virtausputkien kuljetusreittien vertailu 61 Kirsi Rantanen: Toimintojen analysointi ja esimerkki toimintokohtaisten kustannusten laskennasta pakkausteollisuudessa 60 Kai Ranta-Pere: Sorateiden kunnossapito liiketoimintana 59 Aulis Ala-Rautalahti: Liiketoimintasuunnitelman luominen verkostoyritykselle 58 Timo Serkkola: Asiakasyhteistyön ohjaamisen kehittäminen tuotantohyödykkeitä markkinoivassa yrityksessä Juha Vieno: Asiakasohjautuvan polttoaineen syöttökoneikon toimitusprosessin kehittäminen 56 Kimmo Kuusiniemi: Kattilalaitoksen tulipesän seinien laadunhallinta 55 Aulikki Lehtiö: Tuotannon laatukustannukset kemianteollisuuden yrityksessä 54 Marjut Meronen: Tuotantohenkilöstön kehitystarpeiden määrittäminen asiakaslähtöisessä paperitehtaassa 53 Juha Korkeila: Ympäristöjärjestelmän kehittäminen Naantalin kaupungin satamalaitokselle 52 Timo Markkula: Tuotetiedonhallinta eri tuotantomuodoissa 51 Timo Mäki: Monopolista kilpailuun -strategiaprosessin kehittäminen 50 Kyösti Kohonen: After Sales -toimintojen kehittäminen kilpailueduksi 49 Heikki Leino: Suursäkkituotannon laadun kehittäminen 48 Vesa Savolainen: Materiaalitoimintojen kehittäminen venetuotannossa

7 47 Timo Brigatti: Laatu- ja tuotettavuusfunktioiden ohjauksen kehittäminen 46 Hanna Komu: Tuotekehitysprojektin laatusuunnitelma paperikoneen ilmajärjestelmien kehittämisessä 45 Arto Törmä: Tuotetiedon hallinta keittiökalusteiden valmistuksessa 44 Pauli Aaltonen: Strategian merkitys investointipäätöksessä 43 Isto Kannisto: Improving the Quality of Logistics Department in QS-9000 Point of View 42 Jaakko Laaksonen: Alihankintojen laadunohjauksen kehittäminen rakennusyrityksessä 41 Mauri Törmä: Kaukolämpöverkon vapaasti liikkuvan muovisuojakuorijohtorakenteen korjausvaihtoehtojen kustannustarkastelu 40 Pekka Oikarinen: Puutaloelementtitehtaan toimintamallin kehittäminen 39 Jari Heikkilä: Tuotannonohjausjärjestelmän kehittäminen kuparituotetuotannossa 38 Pekka Ekholm: Ohjauksella läpi karikkoisen alkutaipaleen - Yrityshautomon rooli onnistumisen parantajana 37 Kari Virtanen: Pitkäaikainen yhteistyö rakennushankkeissa 36 Ari Kostiainen: Tieto ja sen hallinta metsäteollisuuskonsernin laatujohtamisprosessissa Juha Siiranen: Toimintojen kuvaaminen ja kustannuslaskentajärjestelmän kehittäminen toimintolaskennan näkökulmasta 34 Anu Vartiainen: Alihankinnan kehittäminen projektituotannossa 33 Pekka Hölttä: Kunnallisen liikelaitoksen taloudellisten toimintamenetelmien kehittäminen 32 Jorma Rummukainen: Issues of Competition within Businesses in Developing Countries. Case: Malawian Goods in the World Market 31 Hannu Saari: Make or buy -kustannusvertailu levyosille eräässä konepajassa 30 Pertti Nieminen: Tuotekehityksen kannattavuus 29 Arto Moijanen: Prosessien parantaminen telekommunikaatioalan yrityksessä 28 Timo Hemmilä: Verkostoyhteistyön kehittäminen esimerkkinä asiakaspalvelu 27 Matti Tauriainen: Toimitusprojektien taloudellinen onnistuminen engineering-tyyppisessä yrityksessä 26 Risto Lehtonen: 3D CAD:n hyödyntämismahdollisuudet projektisuunnittelussa 25 Hanna Peltonen: Euroopan laatupalkintokriteeristön soveltaminen 24 Perttu Hietanen: Kilpailijatiedon hallinta osana markkinointistrategiaprosessia 23 Jari Akkanen: Tilastolliset menetelmät laadunvarmistuksessa 22 Ari Roininen: Pikku-Huopalahden korttelitalo: Tuoteosakauppa, paikalla rakennettavat teräsrankaiset ulkoseinärakenteet Klaus Salonen: Metallitehtaan työsuojelukustannukset 20 Timo Jylhä: Internationalisation of Teleoperator's Production Processes 19 Juho Seppälä: Kranaattituotannon kehittäminen Sääksjärven Asevarikolla 18 Tapio Keränen: Tuotekohtaiset palkka- ja energiakustannukset kemianteollisuudessa 17 Pekka Pessala: Eräiden kunnossapitoyritysten toimintostrategian tarkastelu 16 Jarkko Toivonen: Asiakasohjautuvan tuotantoyksikön tuotannonohjaus 15 Tapio Saukkosaari: Toiminnan kehittäminen kunnossapitoyrityksen konepajassa 14 Jouko Lamminen: Markkinalähtöisyys tuotekehityksessä 13 Reijo Tiainen: Nikkelitehtaan laadunhallinnan kehittäminen Esa Neva: Kartonkitehtaan lähtölogistiikkatutkimus 11 Tenho Leinonen: Satamanosturien modernisointimarkkinat 10 Vesa Siipola: Rakennuksen mallipohjainen kustannuslaskenta 9 Jukka Vasanen: Asiakasohjautuvan konepajan tarjouslaskennan kehittäminen

8 8 Tapani Termonen: Toimintoperusteisen kustannuslaskentamallin kehittäminen kemian teollisuuden yritykseen 7 Kari Rämö: Tuotekohtaisen kustannuslaskennan kehittäminen vaneriteollisuudessa 6 Jukka Rantala: Telakan turnkey-alihankinnan kehittäminen toimintoanalyysin ja taloudellisuusvertailun perusteella 5 Vesa Kalttila: Tuotannollistamisprosessin uudelleen suunnittelu 4 Pertti Kaasalainen: Kuorma-autovalmistuksen läpäisyketjun ohjauksen kehittäminen suoritusta mittaamalla 3 Matti Heikkilä: Tuotannon ohjattavuusanalyysi raskaassa konepajassa 2 Veli-Pekka Mattila: Johdon tietotarpeiden määrittely 1 Kaj Koskinen: Pkt-yrityksen tuotekehityspotentiaalin mittaaminen

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA.

SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. DTF 3. HALKOSAARI, LASSI. POWER BULL RY 4. HIRVIMÄKI, ANTERO. JURVAN

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015 METSÄSTYSHAULIKKO SIJ A MIEHET Alkuk Finaal i TULOS 1 Roiha Matti Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys 23 24 47 2 Suuronen Janne Kympin Kyttääjät 23 22 45 3 Korpi Kai Oravalan Metsästäjät 22 22 44 4 Pitkänen

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Liiton erikoiskilpailu Keuruu Tervaken kilpailu Hutunki Syyskisa Äänekoski Syyskynnöt Jyväskylä Valmet erikoinen Hutunki Talven odotus Jyväskylä Silver open Äänekoski X-Games Keuruu Kaamoskaadot

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1 Lohkonumero: 1 Ottelut: Lohkonumero: 1 1 Kim Viljanen 7 6 1 0 19 27 7 20 1 Kim Viljanen - Janne Uutela 4-1 Jarmo Kontkanen Jyri Rita - Heikki isoranta 4-2 Ossi Salmela 10:30 2 Janne Uutela 7 1 2 4 5 12

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet. Hauki 6530 g pist: Markku EUK Ahven 8350 g pist: pc: 55 Evijärvi opm: 73,55

Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet. Hauki 6530 g pist: Markku EUK Ahven 8350 g pist: pc: 55 Evijärvi opm: 73,55 Evijärvi 07.06.2014 Kisassa 62 venekuntaa Suurin kala hauki 9215 g, Mika Mäenpään venekunta Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet Hauki 6530 g pist: 6530 24 Palomäki Tomi Pohjo Pertti ja Markku 48280

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Eräluettelo IOP SM 2015

Eräluettelo IOP SM 2015 Eräluettelo IOP SM 2015 Erä 1 klo 11 00, II osa klo 11 40, joht. Torikka, tulkkaa Huhtamäki, kirjaa Lamberg A 1.Sorri Tarja SA N A2. Sand Marju, SUA N A3. Niemi Heli IU N A4. Wolkoff Olga ESA N A5. Kivistö

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015 1(5) YLIVÄÄPELI Hokkanen Kari Pekka Laukaa Hämäläinen Juha Pekka Pihtipudas Löfman Sami Markus Närhi Timo Tapani Laukaa Pentikäinen Martti Olavi VÄÄPELI Heikkinen Panu Jarkko Laukaa Junka Janne Sakari

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI / 1. Teemu Honkanen Tuomo Heinonen os. 390 os. 390 2. Helmut Jurgensson Martin Adorf maa- ja vesirakennusalan työntekijä 3. Esko Karhu Matti

Lisätiedot

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Luokka: Joukkuekilpailu Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Sijoitus JoukkueID JoukkueNimi Yhteispisteet Kilpailu % Jäsenet Pisteet 1 3 VAU 1324,7205 100,0000 Heino Kari 686,1939 Lee Kenny 638,5266

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

VIIDEN PELAAJAN LOHKO

VIIDEN PELAAJAN LOHKO Kim Viljanen (1) Peli 1 11:10 Kim Viljanen (1) - Teemu Kaltti Janne Tilus - Teemu Kaltti Peli 2 11:50 Ville Salo - Juuso Raittila Kim Viljanen (1) - Ville Salo Peli 3 12:30 Janne Tilus - Teemu Kaltti Juuso

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRÄ- JA -KELKKAURHEILUN MM-, WC- EM- JA EC-MITALIT SUOMESSA

MOOTTORIPYÖRÄ- JA -KELKKAURHEILUN MM-, WC- EM- JA EC-MITALIT SUOMESSA SUOMEN MOOTTORILIITTO ry MOOTTORIPYÖRÄ- JA -KELKKAURHEILUN MM-, WC- EM- JA EC-MITALIT SUOMESSA 1958 EM 2. Maarata Aulis Tuominen 1959 EM 2. Maarata Antti Pajari 1961 EM 1. Maarata Timo Laine 1962 EM 3.

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen TUPI ja STPU parisprintti 13.5.213 Tulostettu 11.5.13 klo 1.2.24 Sivu 1 H21 2Sivu 1 48 AIRIX Ympäristö Antti Ryynänen 4822 Jari Jaakkola 15983 Antti Ryynänen 4822 4. osuus Jari Jaakkola 15983 49 Kaarinan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Printed toukokuu 18, 2014 at 19:15

Printed toukokuu 18, 2014 at 19:15 OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Stage 1 -- 1 82 32,67 2,5099 100,0000 100,00 104 Rintala, Teemu J 2 84 39,85 2,1079 83,9820 83,98 59 Laukia, Jarkko 3 86 48,16 1,7857 71,1455 71,15 48 Leppänen,

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A)

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 (188) 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 15:25,20 2 16:02,35 0:00,00 3 16:21,51 0:19,16 4 16:21,62 0:19,27 5 17:55,03 1:52,68 6 16:37,86 0:35,51 7 16:36,13 0:33,78 8 16:44,08 0:41,73 2 (188) 20 Lehto Miro (A) 1

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut Hirvi kertalaukaus

SVA mestaruuskilpailut Hirvi kertalaukaus SVA mestaruuskilpailut 28.-29.6.2008 Hirvi kertalaukaus Class Y45 Kertalaukaus 1 3 Matti Suoranta K-64 194 2 8 Jarmo Pyyhtiä K-64 181 3 4 Hannu Niemelä K-64 177 4 2 Kauno Mäkinen SäSA 154 5 5 Jyrki Pajari

Lisätiedot

25. - 26.11.2000 Kauhajoki, Karhu

25. - 26.11.2000 Kauhajoki, Karhu 25. - 26.11.2000 Kauhajoki, Karhu 54 kg 2. Jussi Ojala Seinäjoen Paini-Miehet 3. Turaj Amirkhani Vaasan Toverit 58 kg 1. Tero Välimäki Teuvan Rivakka 2. Markku Varsanpää Vaasan Voima-Veikot 3. Marko Rinne

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

kutunkierros kaikki tulokset XVIII Kutunkierros KiikoisAS 18.2.2012 tulaika: 19.02.2012 01.38:45 LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

kutunkierros kaikki tulokset XVIII Kutunkierros KiikoisAS 18.2.2012 tulaika: 19.02.2012 01.38:45 LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M XVIII Kutunkierros KiikoisAS 18.2.2012 tulaika: 19.02.2012 01.38:45 LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np 1 14 Jukka Viljanen Jaakko Viljanen LapUA/LapUA PRP.fi

Lisätiedot

1 Matti Kröger Itä-Suomen pl

1 Matti Kröger Itä-Suomen pl POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 5.8.-7.8.2014 RAUMALLA Ilmakivääri Y 1 Lasse Voutilainen Sisä-Suomen pl 93 94 94 97 97 95 570 2 Tapio Kajan Itä-Suomen pl 94 92 91 87 93 93 550 3 Pauli Markkanen Itä-Suomen

Lisätiedot

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 50m pist. Y 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 Tomi Harju 10 19 10 39 Kirsi Kaaro 8 2 4 14 Jyrki Turja 8 6 14 Jorma Jäntti 12 12 Kalle Mykkänen 8 8 Juha Valjus 8 8 Kalle Wegelius 6 1 7 Juhani

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Fite Club Pool (Tennis) Kierros 3/2013,

Fite Club Pool (Tennis) Kierros 3/2013, Sivu 1 (6) LOHKO A / TASO A A B C D E F G Pist. A Leppo Aleksi A-A 11-7 7-5 6-6 12-3 13-6 9 B Barthélémy David 7-11 B-B 10-2 7-7 6-6 8-5 10-3 8 C Pesonen Jarkko 5-7 2-10 C-C 11-5 7-6 13-4 6 D Korhonen

Lisätiedot

HÄMEEN ALUEMESTARUUSKILPAILUT, IA

HÄMEEN ALUEMESTARUUSKILPAILUT, IA LAS TOIMINTAKESKUS, Vanhatie 22, Lahti 07. - 08.02.2015 10:23:52 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M 1. Teemu Lipponen NoSA 97 94 95 98 95 97 576 2. Niklas Mäkelä NoSA 96 98 98 95 93 95 575 3. Antti Raittinen

Lisätiedot

Pääaineinfo 10.3.2015

Pääaineinfo 10.3.2015 Pääaineinfo 10.3.2015 Salissa 4301+02 klo 12:15-14 Kustannusjohtaminen Pääaine pähkinänkuoressa Kustannusjohtamisen menetelmät mittaus ja analysointi elinkaarilaskenta ja projektiohjaus Mallintaminen Ja

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Printed July 3, 2011 at 17:31

Printed July 3, 2011 at 17:31 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- 1 1 120 15.40 7.7922 130.0000 100.00 79 Nikkilä, Reima 2 115 17.39 6.6130 110.3268 84.87 38 Munck, Henri 3 121 19.14 6.3218 105.4693 81.13 19 Lehto, Jussi 4 116

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

YLEISURHEILU 100m juoksu MIEHET. MY Forsell Pasi. M35 Harju Jarno Jääskeläinen Petri Sulin Timo Tikas Kaido. M40 Lippo Tapio Sparre Jussi Tynjälä Tero

YLEISURHEILU 100m juoksu MIEHET. MY Forsell Pasi. M35 Harju Jarno Jääskeläinen Petri Sulin Timo Tikas Kaido. M40 Lippo Tapio Sparre Jussi Tynjälä Tero 100m juoksu MY Forsell Pasi M35 Harju Jarno Jääskeläinen Petri Sulin Timo Tikas Kaido M40 Lippo Tapio Sparre Jussi Tynjälä Tero M45 Mäkiaho Petri Piirainen Pasi Vesanen Janne M50 Aaltonen Lasse Haataja

Lisätiedot

SM-sarja ja 1. Divari Peliaika 2 x 15 min suoraa peliaikaa.

SM-sarja ja 1. Divari Peliaika 2 x 15 min suoraa peliaikaa. SM-sarja ja 1. Divari 2007-2008 Peliaika 2 x 15 min suoraa peliaikaa. 03.11.2007 Hämeenlinna 09:30 Nasut 0-16 Jyväskylän uppopalloilijat 10:05 CSB Betta 6-1 PSK Kupla 10:55 Tampereen Urh. Suk. 0-7 Riihimäen

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/10) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lava Erä 1 12.00 1 Riikka Viiala K4 Center naiset LC 1 kg -3 kg 2 Minna Silvennoinen Hakalanmäen Ryhti ry naiset LC 1 kg -3 kg 3 Johanna Soiluaho Tahdonvoiman

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/13) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot