Blominmäen jätevedenpuhdistamon Mikkelän ajotunnelin louhintaurakan asukastilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Blominmäen jätevedenpuhdistamon Mikkelän ajotunnelin louhintaurakan asukastilaisuus"

Transkriptio

1 Keskustelumuisti Prjekti Blminmäen jätevedenpuhdistamn Mikkelän ajtunnelin luhintaurakan asukastilaisuus Mikkelän kulu, Lanttikatu 7, ESPOO Asiakas Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY) Päivämäärä Osallistujat Muistin laati Jakelu Jukka Yli-Kuivila, HSY Kati Mäki-Latikka, HSY Tum Heinnen, HSY Tumas Laamanen, Skanska Infra Oy Lasse Kämpe, Espn kaupunki Hanna Herkkla, Rambll Finland Oy Venla Pesnen, Rambll Finland Oy Yleisötilaisuuden sallistujat 50 henkilöä Venla Pesnen, Hanna Herkkla Blminmäki-hankkeen verkksivut nimeltä mainitut sallistujat Heli Rauti, Espn tekninen keskus Päivämäärä 2/12/2014 Rambll Pakkahuneenauki 2 PL TAMPERE P F Asukastilaisuuden avaus ja hanke-esittelyt Blminmäen jätevedenpuhdistamn asukastilaisuus järjestettiin Mikkelän kululla Espssa tiistaina kl Keskustelutilaisuus alitettiin kl alkaen vapaamutisella suudella, jnka aikana sallistujat hiljalleen saapuivat paikalle. Alkusan aikana sallistujat saattivat tutustua hankekarttihin Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) edustajien kanssa kahvin lmassa. Lisäksi tutustuttavana li mm. Blminmäen hanke-esite. Paikalle saapuneita pyydettiin lisäksi täyttämään kyselylmake. Kyselylmakkeita palautettiin illan aikana 27 kappaletta, jista 23:ssa esitettiin kysymyksiä. 20 henkilöä ilmitti sähköpstisitteensa liittyäkseen hankkeen pstituslistalle. Pstituslistalle liittyminen nnistuu myös HSYn verkksivuilla Blminmäen hankesivuilla. Tum Heinnen (HSY), jka timi tilaisuuden puheenjhtajana, alitti yleisesittelyn kl 18 tivttamalla sallistujat tervetulleiksi ja kertmalla puhdistamhankkeen taustista ja etenemisestä. Tilaisuuden yleisesittelysuuteen sallistuivat nin 50 asukasta sekä HSYn, urakitsijan ja knsultin edustajat. 1/14 Rambll Finland Oy Y-tunnus , ALV rek. Ktipaikka Esp

2 Jukka Yli-Kuivila, Blminmäki-hankkeen prjektipäällikkö, kerti hankkeesta tarkemmin. Yli-Kuivilan esityksessä käsiteltiin mm. jätevedenpuhdistusprsessia, maanpäällisten sien näkymistä (sa prsessitilista, hallintrakennukset, piippu) ja kerrttiin kallitiljen luhinnasta, luheen murskauksesta, varastinnista sekä luheen kuljetuksista. HSY:n vesihulln tiedttaja Kati Mäki-Latikka kerti vurvaikutuksesta. Hankkeen verkksivulle ktaan tieta mm. hankesuunnitelmista, hankkeen taustasta sekä lista usein kysytyistä kysymyksistä. Lisäksi tieta jaetaan sähköisellä uutiskirjeellä, asukastilaisuuksissa, hanke-esitteillä ja Facebk-sivuilla. Tarvittaessa tiedtetaan myös mediatiedtteiden ja lehti-ilmitusten kautta ja Espn kaupungin verkksivuilla. Palautetta hankkeesta vi jättää HSYn sivuilla levan palautelmakkeen kautta tai lähettämällä sähköpstia sitteeseen palaute(at)hsy.fi. Prjektihenkilöt tavittaa myös sähköpstisitteella Mikkelänkalli 13 tntin laajennuksen ja ajtunnelin luhintaurakasta kerti tarkemmin urakitsijan edustaja, vastaava työnjhtaja Tumas Laamanen Skanska Infra Oy:stä. Tumas esitteli lyhyesti Skanskan kkemuksia mm. Kaklan jätevedenpuhdistamn sekä Länsimetrn työmailta. Mikkelän luhinnat alitetaan julukuussa 2014 ja sen arviidaan päättyvän syyskuussa Varsinaiset puhdistamluhinnat vidaan alittaa vasta ajtunneliluhintjen päätyttyä. Kiireellisin avluhintasuus n Mikkelänkalli-katua lähinnä sijaitseva tunnelin suuauklle jhtava suus. Ensimmäiset räjäytykset ja maanpistt alitetaan julukuun 2014 aikana ja kevät-talvella tehdään yhtäaikaisesti sekä av- että tunneliluhintja. Räjähdykset aiheuttavat tärinää ja niistä aiheutuvat paineaallt vivat helisyttää ikkunita. Räjähdyskaasut purkautuvat tunneliaukn suulta. Paineaaltja vaimennetaan mm. kumimatilla. Räjäytyksistä ilmitetaan äänimerkillä. Avluhintavaiheessa ennen räjäytyksiä liikenne suljetaan lyhyeksi ajaksi Mikkelänkalli-kadulta ja Kulkurinmäki-kadulta. Kiinteistökatselmusten alkukatselmukset n pian tehty. Ennen luhintjen alkua jaetaan tiedte lähivaikutusalueella leville kiinteistöille. Työmaaliikenne n lähinnä kurma-autliikennettä. Kurmausta dttavat autt vivat urakan alkuvaiheessa jutua hetkellisestä dttamaan Mikkelänkalli-kadulla. Pitkäaikaista dtustarvetta ei arviida levan. Teiden puhdistus hidetaan tarvittaessa. Avluhinnan ja ajtunnelin alkuvaiheessa työmaalla työskennellään kahdessa vurssa maanantaista lauantaihin kl Ajtunnelityömaan siirtyessä kahden tunnelin vaiheeseen kauemmaksi asutuksesta, n mahdllista työskennellä klmessa vurssa. Lasse Kämpe Espn kaupungin ympäristövalvnnasta kerti viranmaisvalvnnasta ja luvituksesta. Lupa sisältää paljn määräyksiä, jtka perustuvat paljlti Länsimetrn ja sen jatkeen rakennustöistä saatuihin kkemuksiin, etenkin meluntrjunnan, pölyntrjunnan ja vesiensujelun salta. Asukastilaisuuden diaesitykset vat katsttavissa hankkeen verkksivuilta sitteesta khdasta Asukasyhteistyötä. 2. Kysymyksiä ja keskustelua hankkeesta Esitysten jälkeen HSYn ja urakitsijan edustajat kävivät läpi kysymyksiä, jita li kttu sallistujien palauttamista kysymyslmakkeista. Keskustelun aikana virisi lisää kysymyksiä, jihin pyrittiin vastaamaan. Useat kysymykset liittyivät liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen Mikkelänkallin alueella ja Lidlin risteyksessä raskaan liikenteen lisääntyessä. Hulta aiheutti etenkin jalan ja pyörällä liikkuvien lasten ja nurten turvallisuus ja j nyt ruuhkaisen risteyksen tukkeutuminen. Kysymyksiä esitettiin myös luhinnan ja räjäytysten aiheuttamista häiriöistä ja mahdllisista vauriista rakennuksiin sekä 2/14

3 puhdistamn hajuhaitista ja timinnasta. Tilaisuudessa esitetyt kysymykset sekä lmakkeilta että yleiskeskustelusta n kttu alle teemittain. Samaa aihepiiriä kskeneita kysymyksiä n vitu yhdistää, mutta kaikkien asiasisällöt n pyritty tumaan mukaan kysymysksteeseen. Kysymyslmakkeilla pyydetiin palautetta myös siitä, mistä asiista sallistujat erityisesti haluaisivat saada tieta jatkssa ja mitä tiedtuskanavia he pitävät hyvinä. Nämä tulkset n esitetty kysymysksteen jälkeen. AIHE LIIKENNE KYSYMYKSET Liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus Mikkelänkallin ja Espnväylän risteyksessä Mikkelänkalli -kadulta puuttuu suurelta sin jalkakäytävä. Miten varmistetaan jalankulkijiden ja pyöräilijöiden turvallinen liikkuminen kadulla raskaan liikenteen jukssa? Vastaus: Mikkelänkallista n laadittu vunna 1986 katusuunnitelma, jssa n esitetty myös kevyen liikenteen väylä kk matkalle ajradan viereen. Tekninen keskus selvittää, nk vanha suunnitelma vielä tteuttamiskelpinen ja vidaank puuttuva kevyen liikenteen väylä tteuttaa vanhan suunnitelman perusteella. Puuttuva kevyen liikenteen väylä pyritään tteuttamaan Mikkelänkallin vuden 2015 aikana. Mikkelänkallin ja Espnväylän risteys n kurmitettu ja tukkeutuu ruuhka-aikina. Miten liikenteen turvallinen sujuminen risteyksessä vidaan varmistaa raskaan liikenteen lisääntyessä? Lidlin risteyksessä liikkuu paljn lapsia, ulkilijita, kiran ulkiluttajia, lähellä virkistysalueita. Vastaus: Lidlin risteyksestä n tullut kysymys Espn kaupungin ympäristökeskukseen ja kysymys n välitetty eteenpäin liikennepulelle, vastauksessa phdittu liikennevaljen säätämistä. Tekninen keskus tutkii nk liikennevaljen ajituksen muuttaminen mahdllista. Vastaus: Urakitsija pyrkii välttämään kuljetuksia ruuhka-aikina. Liikennevalt Lidlin risteyksessä, ngelmana etenkin kääntyvä liikenne - nk llut tarkitus saada nulivala? Vastaus: Lähinnä ajatus kai llut muuttaa liikennevaljen aikataulutusta, mutta nulivaltiveen vi välittää Espn kaupungilla eteenpäin. (Tilaisuuden jälkeen nulivaltive n välitetty eteenpäin Tekniseen keskukseen liikenteenhallintapäällikkö Jhanna Nybergille.) Espnvälylästä n kerrttu j YVA-vaiheessa, että liittyminen Mikkelänkallista Espnväylään n hankala. Sen jälkeen alueelle n tullut vielä Lidl ja nykyisin risteys n tukkinen. Mikä n rekkjen aiheuttama liikennemäärän lisäys? Vastaus: Työmaalta n arviitu lähtevän maksimissaan 100 rekkakurmaa vurkaudessa. Luhekurmien lastauksen hitaudesta jhtuen tyypillinen liikennemäärän lisäys n vilkkaimmillaankin vain 1 luhekurmassa leva aut 5 10 minuutin välein ja k. kurma-autvirrassa n välillä tuntienkin katkja. 3/14

4 Miksi Mikkelänkallin luheen kuljetusta varten ei tehdä tilapäisiä ramppeja suraan Kehä 3:lle? Mitkä vat kuntalaisten mahdllisuudet saada tilapäiset rampit? Miksi autjen pitää kiertää risteyksen kautta? Miksi ei vi tehdä kiertliittymää? Vastaus: Rampille ei saatu lupaa Tiehallinnlta. Liikennevalihin n kaavitettu liikenneympyrä, miksi ei le rakennettu? Vastaus: Asemakaavassa ei le esitetty kiertliittymää Espnväylän ja Mikkelänkallin risteykseen. Kiertliittymään ei vida tteuttaa val-hjattuja sujateitä, jten liikenneval-hjattu nelihaararisteys n kevyelle liikenteelle turvallisempi vaihteht. Espnväylästä n laadittu katusuunnitelmat suudesta Kehä III - Espnjki ja myös k. suuden rakennussuunnitelmat vat lähes valmiit. Suunnitelmissa n esitetty parannettavaksi Mikkelänkallin risteystä mm. lisäämällä yksi kaista lisää Mikkelänkallin alkupäähän. Nyt suunniteltu Espnväylän suus (sis. Mikkelänkallin risteyksen) li teknisen keskuksen esityksessä vuden 2015 rakentamiskhteeksi, mutta kaupunginvaltuust pisti kadun rakentamishjelmasta. Js liittymä kehälle pysyisi pidempään yksikaistaisena, saataisiin pidempi suus kiihdytyskaistaksi. Lännestä tullessa tie kaksikaistainen, js tie jatkuisi vähän pidempään yksikaistaisena, rekilla lisi paremmat mahdllisuudet kiihdyttää. Vastaus: Tästä lisi hyötyä, js tilapäinen ramppi Kehä III:lle sallittaisiin ja kääntyminen Kehä 3:lta nykyiselle rampille kiellettäisiin. Hankkeella ei le mahdllista ratkaista asiaa näin. Liikenneturvallisuus muuten Miten n humiitu ja humiidaan kk hankkeen ajan lasten ja Mikkelän kulun ppilaiden turvallisuus sujatiellä, kävelyteillä, tien reunassa ja ylipäätään kulun läheisyydessä? Vastaus: Urakitsija n velvitettu terittamaan kaikille käyttämilleen kuljettajille humaavaista ajtapaa erityisesti Mikkelänkalli-kadulla. Miten hidetaan liikennejärjestelyt Espnväylällä, tien ylitys Mikkelän pulelta Muuralanpulelle n vaarallinen pienille kululaisille. Vastaus: Espnväylän ylittäminen tapahtuu tulevaisuudessa samalla tavalla kuin nykyäänkin, eli val-hjattujen sujateiden kautta. Miten hidetaan nyt j ruuhkainen Finnntien risteys? Vastaus: Espnväylästä n laadittu katusuunnitelmat suudesta Kehä III - Espnjki ja myös rakennussuunnitelmat vat lähes valmiit. Suunnitelmissa n esitetty Espnväylälle lisäkaistja ja myös Mikkelänkallin risteystä n esitetty parannettavaksi mm. lisäämällä yksi kaista lisää Mikkelänkallin alkupäähän. Nyt suunniteltu Espnväylän suus (sis. Mikkelänkallin risteyksen) li teknisen keskuksen esityksessä vuden 2015 rakentamiskhteeksi, mutta kaupunginvaltuust pisti kadun rakentamishjelmasta. J nykyisellään n llut mnta klaririskiä, rekkjen llessa liikenteessä varma riski. Onk niin että risteyksessä pitää sattua jtain vakavaa ennen kuin asiaan puututaan? Vastaus: Liikenne yritetään järjestää niin, ettei se aiheuta ngelmia. 4/14

5 Eikö Blminmäen prjektipäällikkö visi ttaa vastuun myös liikenteestä? Vastaus: Omalta saltaan HSYn edustajat hitavat mahdllisimman hyvin liikenteen, mutta eivät vi ttaa kaikkea vastuuta. Mielenkiintinen kysymys n npeusrajitus, jka j alkujaan n 40 km/h. Nyt lujaa ajavat HSYn autt. Mikä npeusrajitus pitäisi lla, jtta ajettaisiin yhtään hiljempaa? Vastaus: Kannattaa laittaa tällaisista havainnista mahdllisimman yksilöity valitus HSY:hyn. Tiet ylinpeutta ajavista HSY:n autista ei le aiemmin kantautunut HSY:lle asti. Luhekurmien ja luhintatöiden vaikutus liikenteeseen Kuinka varmistetaan, että luhekurmien kuljettajat nudatetaan npeusrajituksia? Vastaus: Humaavaista ajtapaa paintetaan. Miten luhintatyöt vaikuttavat liikennejärjestelyihin Lanttikadun lähellä? Vastaus: Vaikutukset liikennejärjestelyihin eivät ultu Lanttikadun tuntumaan. Miten kurmista valuva vesi/liete estetään pääsemästä kadulle? Vastaus: Lastauksessa lavalle nussut vesi pyritään valuttamaan lavalta pis j työmaa-alueella esim. pitämällä lavaa hieman pystyasennssa j lastausvaiheessa. Miten järjestetään ajtunnelin liikenteen hjaus? Vastaus: Urakitsija n vastavalittu eikä le vielä ehtinyt tehdä täsmällisiä suunnitelmia. Mitä kautta luhintakurmat kuljetetaan pis? Vastaus: Mikkelänkallin kautta Espnväylälle. Lpulliset sijituspaikat eivät le vielä selvillä. Puhdistamn myöhemmässä suuremmassa luhintavaiheessa kuljetukset jakaantuvat Blminmetsäntien ja Mikkelänkallin kesken. Vittek välttää aja aamu-/iltaruuhkien aikaan? Vastaus: Kyllä, pyritään välttämään. Ruuhkien välttäminen n myös urakitsijan etu. 100% ei vida välttää aja ruuhka-aikanakaan. Lisääntyvätkö ajt esim. kevättalvella, millin ne vat huipussaan ja paljnk kurmia/edestakaisia ajja per päivä? Autjen tahdistus ja autjen seisttaminen jnssa Mikkelänkallin tiellä? Miten haitta hidetaan? Lisäksi is haitari autjen määrissä (20-100). Vastaus: Kurma-autt tulevat tyypillisesti tyhjinä työmaalle ja lähtevät luhekurmassa työmaalta. Muuta kuin luheen kuljetukseen liittyvää liikennettä n vain vähän. Urakitsijan vastaus: Autjen liikkuminen tullaan rytmittämään muuhun kuin ruuhka-aikaan. Nin 100 kurmaa n maksimi, pienimmillään määrä vi lla vurkaudessa 20 kurmaa. Turvallisuuteen kiinnitetään tietenkin 5/14

6 humita. Aliurakitsijat ajavat, heiltäkin edellytetään liikennesääntöjen nudattamista. Mihin työmaapysäköinti järjestetään? Mikkelänkallin tie n erittäin liukas. Vastaus: Henkilökunnan pysäköinti tulee asfalttipihalle lähinnä Mikkelänkallin tietä levaan kulmaukseen. Miten urakitsija aik hjata dttavat autt parhaaseen khtaan dttamaan, esim. lyhytautradi tai dtusvalt? Urakitsijan vastaus: Vaikea paikka etenkin alussa kun ei le paljn tilaa dttaa, vielä ei le näin pitkälle mietitty käytännön asiita. 90-luvun alussa Oslssa autt ajivat lähtiessään pesupaikan läpi, lähtivät renkaat pestyinä liikenteeseen, miksei nnistuisi Sumessa? Vastaus: Kyseisen kaltaiset pesupaikat eivät le 100 %:sia. Pikemminkin ne aiheuttavat kivipölyn liettymistä ja siten lietteen kulkeutumista tielle, jka n taas liukkaampi kuin kuivana mahdllisesti tielle kulkeutuva kivipöly. Vastaavissa urakissa pääkaupunkiseudulla n jätetty katujen kunnssapit tekemättä työnaikana. Miten hidetaan? Vastaus: Kadun puhtautta seurataan päivittäin ja katu puhdistetaan tarvittaessa. Liikenne puhdistamn valmistuttua Mikkelän ajtunnelin khtal, kun puhdistuslaits n valmis, mitä liikennettä sieltä kulkee sillin? Vastaus: Ei juuri mitään. Hultliikennettä harvakseltaan. Js nyt luhittavia tunneleita ei myöhemmin tarvita mihinkään kun rakentaminen valmistuu, miksi ne rakennetaan? Vastaus: Ajtunneliyhteys tarvitaan rakentamisvaiheessa, muuten rakentamisaika lisi 1,5-kertainen. Tullaan tarvitsemaan myös seuraavassa laajennusvaiheessa arvilta vunna YVA-vaiheessa viilattu linssiin, ei sillin le näistä haitista puhuttu mitään. Vastaus: Mikkelän tunnelia tarvitaan ehdttmasti. YVA-vaiheesta suunnitelmat vat tarkentuneet ja jalstuneet paremmiksi. Sillinkin san rakentamisen liikennevirrasta arviitiin khdistuvan Mikkelänkallin. Muita liikenteeseen liittyviä kysymyksiä ja kmmentteja Mitä tarkittaa Blminmäen täyttömäen liittymän pistuminen? Vastaus: Kehä 3:n tasliittymä entiselle täyttömäelle pistuu, kun uusi Blminmetsätie valmistuu. Samin Blmintien sura tasliittymä Kehä 3:lle. Miksi pelastusteitä ei teta käyttöön? Vastaus: Pelastusteillä n rakentamisvaiheen jälkeen nrmaalisti vain talvikunnssapitn liittyvää autliikennettä. Niitä ylläpidetään pelastuslaitksen tarpeita varten. Ne vat käytettävissä ulkiluun. 6/14

7 Vik saada kaupungilta sähköpstisitteen jnne vi lähettää kysymyksiä liikenteeseen liittyen? Tulee lla sura kytkös ja pitää myös saada vastaus. Vastaus: Katu- ja viherpalveluiden uusi aluepäällikkö, jka aikaisemman työtaustansa vuksi tuntee alueen asiat hyvin, n Heli Rauti. Sähköpsti muta: Heli vastasi tämän muistin Tekelle esitettyihin kysymyksiin. Vik tällaiseen tilaisuuteen saada liikennesuunnittelijaa mukaan? Vastaus: Liikennesuunnittelijaa pyydettiin mukaan tilaisuuteen, mutta henkilöstömuutsten vuksi hän ei päässyt paikalle eikä krvaavaa henkilöä ehditty kutsua tällä aikataululla. Kaavitus ja tiehankkeet kun palastellaan pieniin siin, tätä ei le kknaisuutena ainakaan asukkaiden suuntaan käsitelty. Liikenteellisesti kknaisuus alkaa Gumbölestä ja jatkuu Sumenjalle asti, mutta kknaiskuvaa ei le annettu asukkaille. Pitäisi lla teknisen keskuksen edustajan paikalla, kun kaikki n liemessä liikennejärjestelyjen takia. EI esim. le jalankulkuväylää, kuljetaan kurareunalla, kun luherekat alkavat ajaa siellä. Jku ttesi, että n irvkasta, kun hmma palastellaan siten, ettei kknaisuus le kenelläkään hanskassa. Olisi hyvä, että tekninen keskus hitaisi kknaisvaltaisemmin asiaa. Visi vihdin lla hyvä syy asukkaiden mudstaa ma nyrkkinsä ttamaan yhteyttä tarvittaviin tahihin. Vastaus: Liikenteeseen liittyvät kysymykset timitetaan tekniselle keskukselle. Myös asukkaiden kannattaa lla yhteydessä suraan Espn kaupungin tekniseen keskukseen. LOUHIN- TA JA MURS- KAUS Räjäytykset ja luhinta Miten varmistetaan ettei tulee liian isja räjähdyksiä? Vastaus: On useita keinja, esimerkiksi lyhennetään katkn (syvyyssuunta) pituutta. Tehdäänkö räjähde työmaalla? Vastaus: Kyllä, käytetään emulsiräjähdettä. Onk kemikaaleja käytössä työn aikana? Millaisia? Vastaus: Räjähdeaineet luetaan kemikaaleiksi, ei muita kemikaaleja käytössä luhinnassa. Kun luhitte tunnelia taljemme alla, mntak metriä päivässä tunneli etenee? Vastaus: Tunnelinluhinta etenee maksimissaan 10m päivässä. Missä syvyydessä tunnelit menevät Mikkelän alla? Vastaus: Purkuviemäritunnelin phja lähtee puhdistamlta taslta +2 m ja laskee metrin kilmetrillä. Tulviemäritunnelin phja n melkein 20 metriä syvemmällä. Viemäritunnelien katthlvit vat kuutisen metriä phjaa ylempänä. Mistä tunneli tulee menemään Sumenjan suuntaan? Tunnelivaraukset vat jka kuvassa eri paikilla. Alun perin llut puhetta, että eivät tulisi taljen khdalle. Vastaus: Kaavassa n varaus, paikka vi muuttua jnkin verran. Täysin ei 7/14

8 pystytä välttämään taljen alta menemistä, tavite llut mahdllisimman sura yhteys jtta kulut vitaisiin minimida kun jkainen lisämetri maksaa Tärinä Tehdäänkö rakennusten kuvaus ennen räjäytystöitä mahdllisten rakennusvauriiden takia? Vastaus: Tärinän vaikutusalueella levat talt katselmidaan ennen luhintatyötä ja sen jälkeen. Aikaisemmat räjäytykset saivat lasivitriinin tärisemään. Käydäänkö maktitaljen tiiliverhilut läpi ennen ja jälkeen räjäytystöiden? Js vauriita tulee, mikä n vahingnkrvaus-/hakumenettely? Kenelle raprtidaan? Vastaus: Luhinnista jhtuvat vaurit krvataan. Vauriista yhteydentt ensin urakitsijaan ja tarvittaessa myös Jukka Yli-Kuivilaan ja Lasse Kämpeen. Aiheutuuk luhinnasta/murskauksesta ääntä/melua/maan tärähtelyä päiväkti- /kulualueella ulkna/sisällä? Miten työn etenemisestä tiedtetaan kulun/päiväkdin asiakkaille, js aiheuttavat edellä mainittuja asiita? Vastaus: Ennakkarvin mukaan häiriöt eivät ultu päiväkti-/ kulualueelle. Löytyykö karttaa, jsta näkisi katselmusten laajuuden? Saman kallin päällä llaan, mutta ei le kuuluttu katselmusten piiriin. Vastaus: Tärinän salta 150 m vaikutusalue räjäytyksistä ja melun salta 300 m lähimmästä khdasta mitä räjäytyksiä tehdään. 150 m salta n katselmitu. Katselmidaank asuntja tulevaisuudessa? Onk tettu humin, että n radnaluetta, vik aiheuttaa radnia asuntjen sisäilmassa js kalli rakilee? Vastaus: Ei vaikuta tdennäköiseltä ngelmalta. Urakitsijan vastaus: tiivistetään kallita ennen luhintaa. Käytännössä prataan pitkiä reikiä luhittavaan suuntaan ennen tunneleiden luhimista. Aiempia kkemuksia n, että pulen kilmetrin päässäkin tärinä tunnettu. Vastaus: Erittäin hyvässä kallissa tärinä etenee pidemmälle kuin Mikkelässä, mutta tdennäköisemmin kyse n llut ilman paineaalln aiheuttamista tuntemuksista kuin varsinaisesta tärinästä. Kuinka usein tunnelivaiheessa räjähtää? Vastaus: Kevättalvella avluhintaa ja tunneliluhintaa. Tunneliluhintaa max. 2krt/pv. Avluhinnassa 4 krt/pv. Melu Aiheutuuk meluhaittja luhinnasta/murskauksesta? Vastaus: Viranmaisten sallimissa rajissa. 8/14

9 Missä tapahtuu luheen murskaaminen (melu/pöly)? Vastaus: Mikkelässä ei le tarkitus murskata. Miten liikennejärjestelyt hidetaan tunnelien luhimisesta? Tuleek Is maantielle luhintaliikennettä? Vastaus: Viemäritunnelien luheesta nin phjisin klmannes tudaan maanpinnalle Mikkelän ajtunnelin kautta. Is maantie ei vaikuta tässä vaiheessa tdennäköiseltä luheen kuljetusreitiltä. Meluvallit? Nehän vat murskaamlla ihan silmänlumetta? Vastaus: Melualue ei tule tälle pulelle kehää, rajittuu lunais- ja killispulen asutukseen. Glfkentän pulelle. Siellähän ihmiset vat ulkna, glfaavat, hiihtävät, kävelevät, vaikutukset ulttuvat tärkeälle ulkilualueelle. Vastaus: Ulkilualueen tärkeys n tiedssa ja pyritään pitämään haitat minimissä. Murskaamn melun vaimentamiseksi luheesta n tarkituksena rakentaa meluvalli myös glfkentän pulelle. Kallin päälle laiteteaan kivenmurskausasema, kska se alittaa timintansa? Tämä tuli nyt uutena asiana, viimeksi esitetty, että kaikki kivi ajetaan muualle käsiteltäväksi. Vastaus: Js murskaus tehdään paikan päällä, vidaan minimida kuljetuksia. Murskauslaitkselle llaan vasta hakemassa lupaa, eli se n vasta suunnitteluvaiheessa. Puhdistamn luheen murskaus vitaisiin alittaa aikaisintaan vajaan vuden päästä. Ympäristöluvassa annetaan ehdt, jtka edellyttävät vähentämään murskauksen haittja. Pöly Vaikuttaak luhinta ilmanlaatua heikentävästi? Kuinka laaja-alaisesti? Vastaus: Heikentää ilmanlaatua paikallisesti. Ei kvinkaan laaja-alaisesti, lähinnä työmaa-alueella. Aiheutuuk työmaasta pölyhaittja taljen ilmastinnissa? Tunnelista puhalletaan räjäytyskaasuja, ei pölyä. Ei aiheuta. Minne pöly luhinnista menee? Vastaus: Luheen mukana autilla pis alueelta, tarvittaessa kurmat peitetään. Tunneliluhinnassa prataan jatkuvasti veden kanssa ja pöly situtuu veteen. Avluhksesta pöly pussitetaan ja kuljetetaan pis. Asun 60m päässä avluhksesta, ilmastinti luhksen pulella, miten varmistetaan ettei pöly tule ilmastinnin kautta sisälle? Vastaus: Etäisyys j niin pitkä, ettei vaikuta. Ajreitin varrelle vi mahdllisesti kulkeutua pölyä autjen renkaissa tms. 9/14

10 Urakan valvnta Kuka valv urakitsijaa, kenellä ylin vastuu? Vastaus: Ylin vastuu HSYllä. Valvva rakennuttajaknsultti n Rambll. Kuka n työmaavalvja? Tulevatk nimet Blminmäen internetsivuille? Vastaus: Työmaavalvjat vat Rein Väisänen ja Jari Heikkilä. Kyllä, nimet tulevat tätä kautta internetsivuille. AIKA- TAULU Mitkä vat työskentelyviiknpäivät sekä kellnajat? Vastaus: Tulivat esille hanke-esittelyssä, alkuvaiheessa maanantaista lauantaihin kl Mihin päivänaikaan luhinta ja rekkaliikenne tapahtuvat? Vastaus: Aamusta iltaan (ajat mainittiin esittelyssä) Millaiset maanalaiset rakenteet/tunnelit n tarkitus tteuttaa ja millä aikataululla? Miten tunnelit jatkuvat Ismaantien tisella pulella? Vastaus: Ilmenee hanke-esittelystä. Mikä vaikutus tunneleilla n rakennusaikatauluun? Vastaus: Laajan puhdistamlulastn rakentamisen kkemusta maavat susittelivat rakentamaan 4. ajtunnelia. Blminmäkeen pystytään rakentamaan 3 ajtunnelia. Ilman Mikkelän ajtunnelia rakennusaika lisi llut 1,5-kertainen tai lisi tarvittu kalliimpia muita tunneliratkaisuja. TIEDO- TUS JA VIESTIN- TÄ Miten tiedtetaan melua aiheuttavista timinnista kuten räjäytyksistä? Vastaus: Ennen luhintjen alitusta jaetaan tiedte lähialueelle. Räjäytyksistä ilmitetaan äänimerkein ennen räjäytystä. Miksi tiedtteessa n kurman haitari? Vastaus: Eri aikina kulkee eri määrä rekkja. Kun luhinta n kunnlla käynnissä, kurmia n enemmän. Kska n seuraava asukastilaisuus? Vastaus: Ei vielä tiedssa. Tarkitus n, että siinä vaiheessa kun puhdistamn luhinta alkaa lisi laajempi asukastilaisuus kaikille hankkeesta kiinnstuneille (nin vuden päästä). Ehdtus, ettei dteta niin pitkään seuraavan tilaisuuden kanssa. Tista tilaisuutta kaivataan j aiemmin (lpputalvi/alkukevät) ja teknisen keskuksen edustajaa kaivataan paikalle. Kevättalvella asukkailla n j kkemusta tunnelityömaasta, samin knsultilla ja urakitsijilla Vastaus: Js asukkaat kkevat, että tilaisuudelle n tarvetta, vidaan järjestää tilaisuus j keväällä. 10/14

11 Tullaank uutiskirjettä julkaisemaan Blminmäen nettisivuilla? Vastaus: Kyllä. Tuleek nettisivuille aikajana, jsta ilmenee prjektin aikataulu, sijainti, vaiheet, mahdlliset haittaa aiheuttavat timinnt asukkaille (esim. räjäytykset, liikenne) 3kk/pulen vuden tarkkuudella? Vastaus: Otetaan tive humin. Is there/will there be any infrmatin in English? Vastaus: Basic infrmatin is and will be updated in HSY s website. Järjestetäänkö avinten vien päiviä, jtta pääsisi tunneliin käymään? Vastaus: Tunneliin tuskin pääsee ahtauden takia, mutta kun päästään hallin luhintavaiheesta, n tarkitus järjestää kiertajeluja. TOIMIN- NAN AI- KAISET VAIKU- TUKSET Hajuhaitat Miten varmistatte, ettei lähiympäristöön tule hajuhaittja sitten kun puhdistamn timinta alkaa? Vastaus: Lulaststa kaikki haju menee piipun kautta taivaalle, krkea piippu, hajut laimenevat ilmassa. Onk haju verrattavissa Viikinmäen laitkseen? Vastaus: piippu krkeampi, laits pienempi, sijainti parempi kuin Viikinmäessä. Onk Viikinmäessä tullut paljn valituksia? Vastaus: Timinnan alussa valituksia tuli jnkin verran, mutta viime vusina vain harvakseltaan. Viikinmäen kkemuksia n hyödynnetty Blminmäen suunnittelussa. Hajuhaitat häiriötilanteissa? Vastaus: Kaikki kaasut puhdistamsta kulkevat piipun kautta. Häiriötilanteissa maanpinnalla levista timista vi tulla haitta, mikäli lietettä kuljettava aut menee rikki tai mädättämäsiiln tulee vika. Js pääsevät ympäristöön, siivtessa menee tunteja. Pahimmillaan vi haista pari päivää, mutta vat erikistapauksia. Miten tekniikka n kehittynyt hajunkäsittelyssä? Vastaus: On laskettu, että pitkä piippu riittää haittjen ehkäisyyn. Ilman sudatustakin pitäisi lla hajuhaitatn, mutta tarvittaessa lisätään timivat sudatusrakenteet. Sudattimet lisäävät käyttökustannuksia. Ensisijaisesti käytetään lunnnminaisuuksia, tarvittaessa tekniikka. Sumenjan alueella hajuhaitta n merkittävä esim. venerannassa, nk Blminmäessä paljn pienempi? Vastaus: Sumenjan venerannan hajun vimakkuus vaihtelee tuulensuunnan ja sääljen ja puhdistamn prsessin timinnan mukaan. Blminmäellä mallinnuksessa n arviitu hajua, jta 3-kertaiseen ilmamäärään laimentamalla ei enää tunnista. On vaikea arviida kysyjän kkemassa tilanteessa 11/14

12 vallinnutta hajua ja sen hävittämiseen tarvittavaa laimennussuhdetta. Välillä venerannassa n haissut selvästi vimakkaammin. Varapurku Mitä rlia näyttelee Espnjen laaks katastrfitilanteessa? Vastaus: Suunnitelma n, että kaikki vedet jhdetaan merelle. Js käy niin, ettei puhdistettuja vesiä pystytä jhtamaan Sumenjalle saakka, judutaan jhtamaan vedet Espnjkeen. Ympäristöviranmaisten kanssa suunnitelmat n käyty läpi. Tulee kyseeseen vain äärimmäisessä pikkeustilanteessa. Onk jku venttiili suunniteltu sillan khdalle? Vastaus: Varapurkupaikka n suunnitelmissa lähellä rautatiesiltaa. Tdennäköisyys sen käyttötarpeelle n äärimmäisen pieni, mutta hallittu puhdistetun jäteveden varapurkujärjestely Espnjkeen n parempi kuin kyseisessä ääritilanteessa vaihtehtna leva puhdistamattman jäteveden lasku vesistöön tisaalla. Mitä tapahtuu järjestelmälle js tapahtuu pitkä sähkökatk, esim. 6h? Vastaus: Kaikilla jätevedenpumppaamilla n ylivut lähimpään vesistöön. Parempi että jhdettaisiin vesistöihin kuin että tulvimistilanteessa tulisivat kiinteistöjen kellareihin. Puhdistamlla 6 tunnin tai pidempikään sähkökatk ei keskeytä puhdistusta. Puhdistamn tulviemäritunneliinkin mahtuu nin kahden vurkauden jätevedet varastn, js ne saadaan hidettua sinne saakka. MUUT AIHEET Onk Blminmäen ympärillä levassa metsässä turvallista ulkilla? Vastaus: Työnaikana työmaa-alue aidataan turvallisuussyistä, jten siellä ei pääse kulkemaa. Muualla alueella liikkuminen n turvallista. Säilyykö kevyenliikenteenväylä metsässä? Vastaus: Kyllä. Vidaank tunneleita tulevaisuudessa käyttää väestönsujina? Vastaus: Tunneleissa ei le väestönsujavia käytössä, eivät muutenkaan luultavasti sveltuisi väestönsujakäyttöön, mm. ilmanvaihdn järjestäminen ja hajuhaitat. Kuinka suureksi HSYn tukikhta lpulta mudstuu? Vastaus: Mikkelänkallin tukikhta laajenee nin 50 %. Kuinka leveä kallileikkaus tulee lemaan? Vastaus: Kk tntin levyinen, 40m nykyisestä kallista tullaan pistamaan. Kulkurinmäen liittymän eteläpulelle jätetään sujaviherkaista ja kallita luhimatta. Onk puhdistamlle tulssa vaarallisten aineiden kuljetuksia? Vastaus: Metanli (palava neste) ja plttöljy vat vaarallisimmat aineet. Ferrsulfaatti ja kalkki eivät le niin varallisia. Muita kemikaaleja tarvitaan 12/14

13 pienempiä määriä, mutta nekään eivät le erityisen vaarallisia. YVA:ssa li 5 vaihtehta, nykyinen vaihteht kalli ei llutkaan niin hyvä, palattiink muihin 4 vaihtehtn? Vastaus: HSYn aikana ei muihin suunnitelmiin palattu, Espn kaupungin päätöksen mukaan n eletty. Tilaisuudessa palautettujen kysymys- ja palautuslmakkeiden perusteella Mikkelän asukkaat haluavat jatkssa tieta erityisesti liikennejärjestelyistä ja vaikutuksista arkeensa. Parhaina tiedtuskanavina suurin sa piti Blminmäki-hankkeen pstituslistaa, hankkeen nettisivuja sekä asukastilaisuuksia (kuvat 1 ja 2). Kuva 1. Osallistujien tiettarpeet. 13/14

14 Kuva 2. Hyvinä pidetyt tiedtuskanavat. 3. Tilaisuuden päättäminen Tum Heinnen kiitti sallistujia ja päätti tilaisuuden kl /14

Blominmäen jätevedenpuhdistamon Mikkelän ajotunnelin louhintaurakan asukastilaisuus

Blominmäen jätevedenpuhdistamon Mikkelän ajotunnelin louhintaurakan asukastilaisuus Keskustelumuistio Projekti Blominmäen jätevedenpuhdistamon Mikkelän ajotunnelin louhintaurakan asukastilaisuus Mikkelän koulu, Lanttikatu 7, 02770 ESPOO Asiakas Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY)

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muisti Asukasilta Tikkaksken mnipalvelupisteestä Aika: kl 18 20, kahvit kl 17.30 alkaen Paikka: Tikkaksken kulu, Kulukatu 10 Osallistujat: nin 70, jista 14 mnipalvelupisteiden valmistelussa

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr xx Sivu 1 / 17 Lausuntkierrs 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

13.2.2014. Poissa. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas

13.2.2014. Poissa. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas MUISTIO/MA 13.2.2014 KVANK / Työn ja päivätiminnan valikunta Aika: Maanantai 10.2.2014 kl 10.00-16.00 Paikka: Kehitysvammaliitt, luentsali, 4. kerrs Läsnä-/pissalijat: Varsinainen jäsen Organisaati Sukunimi

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartoitusvaiheen haastattelujen tuloksia

TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartoitusvaiheen haastattelujen tuloksia TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartitusvaiheen haastattelujen tulksia Olavi Kalli & Ari-Veikk Anttirik & Ter Haahtela & Pekka Malinen Tampere 2010 2 1 Jhdant Kaupunkien perusrakennepalvelujen

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja,

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014

PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014 PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Lauri Jrnen 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 2 3 POHJAVESIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä О Т Ч Е Т Sumi kesälmakhteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä Sumen matkailunedistämiskeskuksen Venäjän vastuualueen timeksiannsta FMC Grup 21 lkakuuta 2002 Sisällysluettel 1. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 MATKARAPORTTI LAUANTAI 15.6.2013 Matkalle lähdettiin lauantaina hjelman mukaisesti kl 9 lauantaiaamuna Kittilän kunnantallta. Matkaseurueeseen

Lisätiedot

Maantieselvitys. HAMK Maantieselvitys. Loppuraportti

Maantieselvitys. HAMK Maantieselvitys. Loppuraportti Maantieselvitys HAMK Maantieselvitys Lppuraprtti 1 COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki ikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai saa siitä ei saa kpiida tai jäljentää missään mudssa ilman Pöyry Finland Oy:n

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Pirkanmaan maankäyttövaihtehdt ja vaikutusten arviinti Kste raprtista saadusta palautteesta MKH 7.4.2014 PIKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 Teemme muutsta yhdessä 1. JOHDANTO 6 2. KUNNAT 7 2.1. Ydinkaupunkiseutu

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013. Asianumero 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013

HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013. Asianumero 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013 Asianumer 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013 HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013 HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄT: Vireilletul: Tekninen lautakunta 13.6.2006 Kaavalunns:

Lisätiedot