Blominmäen jätevedenpuhdistamon Mikkelän ajotunnelin louhintaurakan asukastilaisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Blominmäen jätevedenpuhdistamon Mikkelän ajotunnelin louhintaurakan asukastilaisuus"

Transkriptio

1 Keskustelumuisti Prjekti Blminmäen jätevedenpuhdistamn Mikkelän ajtunnelin luhintaurakan asukastilaisuus Mikkelän kulu, Lanttikatu 7, ESPOO Asiakas Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY) Päivämäärä Osallistujat Muistin laati Jakelu Jukka Yli-Kuivila, HSY Kati Mäki-Latikka, HSY Tum Heinnen, HSY Tumas Laamanen, Skanska Infra Oy Lasse Kämpe, Espn kaupunki Hanna Herkkla, Rambll Finland Oy Venla Pesnen, Rambll Finland Oy Yleisötilaisuuden sallistujat 50 henkilöä Venla Pesnen, Hanna Herkkla Blminmäki-hankkeen verkksivut nimeltä mainitut sallistujat Heli Rauti, Espn tekninen keskus Päivämäärä 2/12/2014 Rambll Pakkahuneenauki 2 PL TAMPERE P F Asukastilaisuuden avaus ja hanke-esittelyt Blminmäen jätevedenpuhdistamn asukastilaisuus järjestettiin Mikkelän kululla Espssa tiistaina kl Keskustelutilaisuus alitettiin kl alkaen vapaamutisella suudella, jnka aikana sallistujat hiljalleen saapuivat paikalle. Alkusan aikana sallistujat saattivat tutustua hankekarttihin Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) edustajien kanssa kahvin lmassa. Lisäksi tutustuttavana li mm. Blminmäen hanke-esite. Paikalle saapuneita pyydettiin lisäksi täyttämään kyselylmake. Kyselylmakkeita palautettiin illan aikana 27 kappaletta, jista 23:ssa esitettiin kysymyksiä. 20 henkilöä ilmitti sähköpstisitteensa liittyäkseen hankkeen pstituslistalle. Pstituslistalle liittyminen nnistuu myös HSYn verkksivuilla Blminmäen hankesivuilla. Tum Heinnen (HSY), jka timi tilaisuuden puheenjhtajana, alitti yleisesittelyn kl 18 tivttamalla sallistujat tervetulleiksi ja kertmalla puhdistamhankkeen taustista ja etenemisestä. Tilaisuuden yleisesittelysuuteen sallistuivat nin 50 asukasta sekä HSYn, urakitsijan ja knsultin edustajat. 1/14 Rambll Finland Oy Y-tunnus , ALV rek. Ktipaikka Esp

2 Jukka Yli-Kuivila, Blminmäki-hankkeen prjektipäällikkö, kerti hankkeesta tarkemmin. Yli-Kuivilan esityksessä käsiteltiin mm. jätevedenpuhdistusprsessia, maanpäällisten sien näkymistä (sa prsessitilista, hallintrakennukset, piippu) ja kerrttiin kallitiljen luhinnasta, luheen murskauksesta, varastinnista sekä luheen kuljetuksista. HSY:n vesihulln tiedttaja Kati Mäki-Latikka kerti vurvaikutuksesta. Hankkeen verkksivulle ktaan tieta mm. hankesuunnitelmista, hankkeen taustasta sekä lista usein kysytyistä kysymyksistä. Lisäksi tieta jaetaan sähköisellä uutiskirjeellä, asukastilaisuuksissa, hanke-esitteillä ja Facebk-sivuilla. Tarvittaessa tiedtetaan myös mediatiedtteiden ja lehti-ilmitusten kautta ja Espn kaupungin verkksivuilla. Palautetta hankkeesta vi jättää HSYn sivuilla levan palautelmakkeen kautta tai lähettämällä sähköpstia sitteeseen palaute(at)hsy.fi. Prjektihenkilöt tavittaa myös sähköpstisitteella Mikkelänkalli 13 tntin laajennuksen ja ajtunnelin luhintaurakasta kerti tarkemmin urakitsijan edustaja, vastaava työnjhtaja Tumas Laamanen Skanska Infra Oy:stä. Tumas esitteli lyhyesti Skanskan kkemuksia mm. Kaklan jätevedenpuhdistamn sekä Länsimetrn työmailta. Mikkelän luhinnat alitetaan julukuussa 2014 ja sen arviidaan päättyvän syyskuussa Varsinaiset puhdistamluhinnat vidaan alittaa vasta ajtunneliluhintjen päätyttyä. Kiireellisin avluhintasuus n Mikkelänkalli-katua lähinnä sijaitseva tunnelin suuauklle jhtava suus. Ensimmäiset räjäytykset ja maanpistt alitetaan julukuun 2014 aikana ja kevät-talvella tehdään yhtäaikaisesti sekä av- että tunneliluhintja. Räjähdykset aiheuttavat tärinää ja niistä aiheutuvat paineaallt vivat helisyttää ikkunita. Räjähdyskaasut purkautuvat tunneliaukn suulta. Paineaaltja vaimennetaan mm. kumimatilla. Räjäytyksistä ilmitetaan äänimerkillä. Avluhintavaiheessa ennen räjäytyksiä liikenne suljetaan lyhyeksi ajaksi Mikkelänkalli-kadulta ja Kulkurinmäki-kadulta. Kiinteistökatselmusten alkukatselmukset n pian tehty. Ennen luhintjen alkua jaetaan tiedte lähivaikutusalueella leville kiinteistöille. Työmaaliikenne n lähinnä kurma-autliikennettä. Kurmausta dttavat autt vivat urakan alkuvaiheessa jutua hetkellisestä dttamaan Mikkelänkalli-kadulla. Pitkäaikaista dtustarvetta ei arviida levan. Teiden puhdistus hidetaan tarvittaessa. Avluhinnan ja ajtunnelin alkuvaiheessa työmaalla työskennellään kahdessa vurssa maanantaista lauantaihin kl Ajtunnelityömaan siirtyessä kahden tunnelin vaiheeseen kauemmaksi asutuksesta, n mahdllista työskennellä klmessa vurssa. Lasse Kämpe Espn kaupungin ympäristövalvnnasta kerti viranmaisvalvnnasta ja luvituksesta. Lupa sisältää paljn määräyksiä, jtka perustuvat paljlti Länsimetrn ja sen jatkeen rakennustöistä saatuihin kkemuksiin, etenkin meluntrjunnan, pölyntrjunnan ja vesiensujelun salta. Asukastilaisuuden diaesitykset vat katsttavissa hankkeen verkksivuilta sitteesta khdasta Asukasyhteistyötä. 2. Kysymyksiä ja keskustelua hankkeesta Esitysten jälkeen HSYn ja urakitsijan edustajat kävivät läpi kysymyksiä, jita li kttu sallistujien palauttamista kysymyslmakkeista. Keskustelun aikana virisi lisää kysymyksiä, jihin pyrittiin vastaamaan. Useat kysymykset liittyivät liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen Mikkelänkallin alueella ja Lidlin risteyksessä raskaan liikenteen lisääntyessä. Hulta aiheutti etenkin jalan ja pyörällä liikkuvien lasten ja nurten turvallisuus ja j nyt ruuhkaisen risteyksen tukkeutuminen. Kysymyksiä esitettiin myös luhinnan ja räjäytysten aiheuttamista häiriöistä ja mahdllisista vauriista rakennuksiin sekä 2/14

3 puhdistamn hajuhaitista ja timinnasta. Tilaisuudessa esitetyt kysymykset sekä lmakkeilta että yleiskeskustelusta n kttu alle teemittain. Samaa aihepiiriä kskeneita kysymyksiä n vitu yhdistää, mutta kaikkien asiasisällöt n pyritty tumaan mukaan kysymysksteeseen. Kysymyslmakkeilla pyydetiin palautetta myös siitä, mistä asiista sallistujat erityisesti haluaisivat saada tieta jatkssa ja mitä tiedtuskanavia he pitävät hyvinä. Nämä tulkset n esitetty kysymysksteen jälkeen. AIHE LIIKENNE KYSYMYKSET Liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus Mikkelänkallin ja Espnväylän risteyksessä Mikkelänkalli -kadulta puuttuu suurelta sin jalkakäytävä. Miten varmistetaan jalankulkijiden ja pyöräilijöiden turvallinen liikkuminen kadulla raskaan liikenteen jukssa? Vastaus: Mikkelänkallista n laadittu vunna 1986 katusuunnitelma, jssa n esitetty myös kevyen liikenteen väylä kk matkalle ajradan viereen. Tekninen keskus selvittää, nk vanha suunnitelma vielä tteuttamiskelpinen ja vidaank puuttuva kevyen liikenteen väylä tteuttaa vanhan suunnitelman perusteella. Puuttuva kevyen liikenteen väylä pyritään tteuttamaan Mikkelänkallin vuden 2015 aikana. Mikkelänkallin ja Espnväylän risteys n kurmitettu ja tukkeutuu ruuhka-aikina. Miten liikenteen turvallinen sujuminen risteyksessä vidaan varmistaa raskaan liikenteen lisääntyessä? Lidlin risteyksessä liikkuu paljn lapsia, ulkilijita, kiran ulkiluttajia, lähellä virkistysalueita. Vastaus: Lidlin risteyksestä n tullut kysymys Espn kaupungin ympäristökeskukseen ja kysymys n välitetty eteenpäin liikennepulelle, vastauksessa phdittu liikennevaljen säätämistä. Tekninen keskus tutkii nk liikennevaljen ajituksen muuttaminen mahdllista. Vastaus: Urakitsija pyrkii välttämään kuljetuksia ruuhka-aikina. Liikennevalt Lidlin risteyksessä, ngelmana etenkin kääntyvä liikenne - nk llut tarkitus saada nulivala? Vastaus: Lähinnä ajatus kai llut muuttaa liikennevaljen aikataulutusta, mutta nulivaltiveen vi välittää Espn kaupungilla eteenpäin. (Tilaisuuden jälkeen nulivaltive n välitetty eteenpäin Tekniseen keskukseen liikenteenhallintapäällikkö Jhanna Nybergille.) Espnvälylästä n kerrttu j YVA-vaiheessa, että liittyminen Mikkelänkallista Espnväylään n hankala. Sen jälkeen alueelle n tullut vielä Lidl ja nykyisin risteys n tukkinen. Mikä n rekkjen aiheuttama liikennemäärän lisäys? Vastaus: Työmaalta n arviitu lähtevän maksimissaan 100 rekkakurmaa vurkaudessa. Luhekurmien lastauksen hitaudesta jhtuen tyypillinen liikennemäärän lisäys n vilkkaimmillaankin vain 1 luhekurmassa leva aut 5 10 minuutin välein ja k. kurma-autvirrassa n välillä tuntienkin katkja. 3/14

4 Miksi Mikkelänkallin luheen kuljetusta varten ei tehdä tilapäisiä ramppeja suraan Kehä 3:lle? Mitkä vat kuntalaisten mahdllisuudet saada tilapäiset rampit? Miksi autjen pitää kiertää risteyksen kautta? Miksi ei vi tehdä kiertliittymää? Vastaus: Rampille ei saatu lupaa Tiehallinnlta. Liikennevalihin n kaavitettu liikenneympyrä, miksi ei le rakennettu? Vastaus: Asemakaavassa ei le esitetty kiertliittymää Espnväylän ja Mikkelänkallin risteykseen. Kiertliittymään ei vida tteuttaa val-hjattuja sujateitä, jten liikenneval-hjattu nelihaararisteys n kevyelle liikenteelle turvallisempi vaihteht. Espnväylästä n laadittu katusuunnitelmat suudesta Kehä III - Espnjki ja myös k. suuden rakennussuunnitelmat vat lähes valmiit. Suunnitelmissa n esitetty parannettavaksi Mikkelänkallin risteystä mm. lisäämällä yksi kaista lisää Mikkelänkallin alkupäähän. Nyt suunniteltu Espnväylän suus (sis. Mikkelänkallin risteyksen) li teknisen keskuksen esityksessä vuden 2015 rakentamiskhteeksi, mutta kaupunginvaltuust pisti kadun rakentamishjelmasta. Js liittymä kehälle pysyisi pidempään yksikaistaisena, saataisiin pidempi suus kiihdytyskaistaksi. Lännestä tullessa tie kaksikaistainen, js tie jatkuisi vähän pidempään yksikaistaisena, rekilla lisi paremmat mahdllisuudet kiihdyttää. Vastaus: Tästä lisi hyötyä, js tilapäinen ramppi Kehä III:lle sallittaisiin ja kääntyminen Kehä 3:lta nykyiselle rampille kiellettäisiin. Hankkeella ei le mahdllista ratkaista asiaa näin. Liikenneturvallisuus muuten Miten n humiitu ja humiidaan kk hankkeen ajan lasten ja Mikkelän kulun ppilaiden turvallisuus sujatiellä, kävelyteillä, tien reunassa ja ylipäätään kulun läheisyydessä? Vastaus: Urakitsija n velvitettu terittamaan kaikille käyttämilleen kuljettajille humaavaista ajtapaa erityisesti Mikkelänkalli-kadulla. Miten hidetaan liikennejärjestelyt Espnväylällä, tien ylitys Mikkelän pulelta Muuralanpulelle n vaarallinen pienille kululaisille. Vastaus: Espnväylän ylittäminen tapahtuu tulevaisuudessa samalla tavalla kuin nykyäänkin, eli val-hjattujen sujateiden kautta. Miten hidetaan nyt j ruuhkainen Finnntien risteys? Vastaus: Espnväylästä n laadittu katusuunnitelmat suudesta Kehä III - Espnjki ja myös rakennussuunnitelmat vat lähes valmiit. Suunnitelmissa n esitetty Espnväylälle lisäkaistja ja myös Mikkelänkallin risteystä n esitetty parannettavaksi mm. lisäämällä yksi kaista lisää Mikkelänkallin alkupäähän. Nyt suunniteltu Espnväylän suus (sis. Mikkelänkallin risteyksen) li teknisen keskuksen esityksessä vuden 2015 rakentamiskhteeksi, mutta kaupunginvaltuust pisti kadun rakentamishjelmasta. J nykyisellään n llut mnta klaririskiä, rekkjen llessa liikenteessä varma riski. Onk niin että risteyksessä pitää sattua jtain vakavaa ennen kuin asiaan puututaan? Vastaus: Liikenne yritetään järjestää niin, ettei se aiheuta ngelmia. 4/14

5 Eikö Blminmäen prjektipäällikkö visi ttaa vastuun myös liikenteestä? Vastaus: Omalta saltaan HSYn edustajat hitavat mahdllisimman hyvin liikenteen, mutta eivät vi ttaa kaikkea vastuuta. Mielenkiintinen kysymys n npeusrajitus, jka j alkujaan n 40 km/h. Nyt lujaa ajavat HSYn autt. Mikä npeusrajitus pitäisi lla, jtta ajettaisiin yhtään hiljempaa? Vastaus: Kannattaa laittaa tällaisista havainnista mahdllisimman yksilöity valitus HSY:hyn. Tiet ylinpeutta ajavista HSY:n autista ei le aiemmin kantautunut HSY:lle asti. Luhekurmien ja luhintatöiden vaikutus liikenteeseen Kuinka varmistetaan, että luhekurmien kuljettajat nudatetaan npeusrajituksia? Vastaus: Humaavaista ajtapaa paintetaan. Miten luhintatyöt vaikuttavat liikennejärjestelyihin Lanttikadun lähellä? Vastaus: Vaikutukset liikennejärjestelyihin eivät ultu Lanttikadun tuntumaan. Miten kurmista valuva vesi/liete estetään pääsemästä kadulle? Vastaus: Lastauksessa lavalle nussut vesi pyritään valuttamaan lavalta pis j työmaa-alueella esim. pitämällä lavaa hieman pystyasennssa j lastausvaiheessa. Miten järjestetään ajtunnelin liikenteen hjaus? Vastaus: Urakitsija n vastavalittu eikä le vielä ehtinyt tehdä täsmällisiä suunnitelmia. Mitä kautta luhintakurmat kuljetetaan pis? Vastaus: Mikkelänkallin kautta Espnväylälle. Lpulliset sijituspaikat eivät le vielä selvillä. Puhdistamn myöhemmässä suuremmassa luhintavaiheessa kuljetukset jakaantuvat Blminmetsäntien ja Mikkelänkallin kesken. Vittek välttää aja aamu-/iltaruuhkien aikaan? Vastaus: Kyllä, pyritään välttämään. Ruuhkien välttäminen n myös urakitsijan etu. 100% ei vida välttää aja ruuhka-aikanakaan. Lisääntyvätkö ajt esim. kevättalvella, millin ne vat huipussaan ja paljnk kurmia/edestakaisia ajja per päivä? Autjen tahdistus ja autjen seisttaminen jnssa Mikkelänkallin tiellä? Miten haitta hidetaan? Lisäksi is haitari autjen määrissä (20-100). Vastaus: Kurma-autt tulevat tyypillisesti tyhjinä työmaalle ja lähtevät luhekurmassa työmaalta. Muuta kuin luheen kuljetukseen liittyvää liikennettä n vain vähän. Urakitsijan vastaus: Autjen liikkuminen tullaan rytmittämään muuhun kuin ruuhka-aikaan. Nin 100 kurmaa n maksimi, pienimmillään määrä vi lla vurkaudessa 20 kurmaa. Turvallisuuteen kiinnitetään tietenkin 5/14

6 humita. Aliurakitsijat ajavat, heiltäkin edellytetään liikennesääntöjen nudattamista. Mihin työmaapysäköinti järjestetään? Mikkelänkallin tie n erittäin liukas. Vastaus: Henkilökunnan pysäköinti tulee asfalttipihalle lähinnä Mikkelänkallin tietä levaan kulmaukseen. Miten urakitsija aik hjata dttavat autt parhaaseen khtaan dttamaan, esim. lyhytautradi tai dtusvalt? Urakitsijan vastaus: Vaikea paikka etenkin alussa kun ei le paljn tilaa dttaa, vielä ei le näin pitkälle mietitty käytännön asiita. 90-luvun alussa Oslssa autt ajivat lähtiessään pesupaikan läpi, lähtivät renkaat pestyinä liikenteeseen, miksei nnistuisi Sumessa? Vastaus: Kyseisen kaltaiset pesupaikat eivät le 100 %:sia. Pikemminkin ne aiheuttavat kivipölyn liettymistä ja siten lietteen kulkeutumista tielle, jka n taas liukkaampi kuin kuivana mahdllisesti tielle kulkeutuva kivipöly. Vastaavissa urakissa pääkaupunkiseudulla n jätetty katujen kunnssapit tekemättä työnaikana. Miten hidetaan? Vastaus: Kadun puhtautta seurataan päivittäin ja katu puhdistetaan tarvittaessa. Liikenne puhdistamn valmistuttua Mikkelän ajtunnelin khtal, kun puhdistuslaits n valmis, mitä liikennettä sieltä kulkee sillin? Vastaus: Ei juuri mitään. Hultliikennettä harvakseltaan. Js nyt luhittavia tunneleita ei myöhemmin tarvita mihinkään kun rakentaminen valmistuu, miksi ne rakennetaan? Vastaus: Ajtunneliyhteys tarvitaan rakentamisvaiheessa, muuten rakentamisaika lisi 1,5-kertainen. Tullaan tarvitsemaan myös seuraavassa laajennusvaiheessa arvilta vunna YVA-vaiheessa viilattu linssiin, ei sillin le näistä haitista puhuttu mitään. Vastaus: Mikkelän tunnelia tarvitaan ehdttmasti. YVA-vaiheesta suunnitelmat vat tarkentuneet ja jalstuneet paremmiksi. Sillinkin san rakentamisen liikennevirrasta arviitiin khdistuvan Mikkelänkallin. Muita liikenteeseen liittyviä kysymyksiä ja kmmentteja Mitä tarkittaa Blminmäen täyttömäen liittymän pistuminen? Vastaus: Kehä 3:n tasliittymä entiselle täyttömäelle pistuu, kun uusi Blminmetsätie valmistuu. Samin Blmintien sura tasliittymä Kehä 3:lle. Miksi pelastusteitä ei teta käyttöön? Vastaus: Pelastusteillä n rakentamisvaiheen jälkeen nrmaalisti vain talvikunnssapitn liittyvää autliikennettä. Niitä ylläpidetään pelastuslaitksen tarpeita varten. Ne vat käytettävissä ulkiluun. 6/14

7 Vik saada kaupungilta sähköpstisitteen jnne vi lähettää kysymyksiä liikenteeseen liittyen? Tulee lla sura kytkös ja pitää myös saada vastaus. Vastaus: Katu- ja viherpalveluiden uusi aluepäällikkö, jka aikaisemman työtaustansa vuksi tuntee alueen asiat hyvin, n Heli Rauti. Sähköpsti muta: Heli vastasi tämän muistin Tekelle esitettyihin kysymyksiin. Vik tällaiseen tilaisuuteen saada liikennesuunnittelijaa mukaan? Vastaus: Liikennesuunnittelijaa pyydettiin mukaan tilaisuuteen, mutta henkilöstömuutsten vuksi hän ei päässyt paikalle eikä krvaavaa henkilöä ehditty kutsua tällä aikataululla. Kaavitus ja tiehankkeet kun palastellaan pieniin siin, tätä ei le kknaisuutena ainakaan asukkaiden suuntaan käsitelty. Liikenteellisesti kknaisuus alkaa Gumbölestä ja jatkuu Sumenjalle asti, mutta kknaiskuvaa ei le annettu asukkaille. Pitäisi lla teknisen keskuksen edustajan paikalla, kun kaikki n liemessä liikennejärjestelyjen takia. EI esim. le jalankulkuväylää, kuljetaan kurareunalla, kun luherekat alkavat ajaa siellä. Jku ttesi, että n irvkasta, kun hmma palastellaan siten, ettei kknaisuus le kenelläkään hanskassa. Olisi hyvä, että tekninen keskus hitaisi kknaisvaltaisemmin asiaa. Visi vihdin lla hyvä syy asukkaiden mudstaa ma nyrkkinsä ttamaan yhteyttä tarvittaviin tahihin. Vastaus: Liikenteeseen liittyvät kysymykset timitetaan tekniselle keskukselle. Myös asukkaiden kannattaa lla yhteydessä suraan Espn kaupungin tekniseen keskukseen. LOUHIN- TA JA MURS- KAUS Räjäytykset ja luhinta Miten varmistetaan ettei tulee liian isja räjähdyksiä? Vastaus: On useita keinja, esimerkiksi lyhennetään katkn (syvyyssuunta) pituutta. Tehdäänkö räjähde työmaalla? Vastaus: Kyllä, käytetään emulsiräjähdettä. Onk kemikaaleja käytössä työn aikana? Millaisia? Vastaus: Räjähdeaineet luetaan kemikaaleiksi, ei muita kemikaaleja käytössä luhinnassa. Kun luhitte tunnelia taljemme alla, mntak metriä päivässä tunneli etenee? Vastaus: Tunnelinluhinta etenee maksimissaan 10m päivässä. Missä syvyydessä tunnelit menevät Mikkelän alla? Vastaus: Purkuviemäritunnelin phja lähtee puhdistamlta taslta +2 m ja laskee metrin kilmetrillä. Tulviemäritunnelin phja n melkein 20 metriä syvemmällä. Viemäritunnelien katthlvit vat kuutisen metriä phjaa ylempänä. Mistä tunneli tulee menemään Sumenjan suuntaan? Tunnelivaraukset vat jka kuvassa eri paikilla. Alun perin llut puhetta, että eivät tulisi taljen khdalle. Vastaus: Kaavassa n varaus, paikka vi muuttua jnkin verran. Täysin ei 7/14

8 pystytä välttämään taljen alta menemistä, tavite llut mahdllisimman sura yhteys jtta kulut vitaisiin minimida kun jkainen lisämetri maksaa Tärinä Tehdäänkö rakennusten kuvaus ennen räjäytystöitä mahdllisten rakennusvauriiden takia? Vastaus: Tärinän vaikutusalueella levat talt katselmidaan ennen luhintatyötä ja sen jälkeen. Aikaisemmat räjäytykset saivat lasivitriinin tärisemään. Käydäänkö maktitaljen tiiliverhilut läpi ennen ja jälkeen räjäytystöiden? Js vauriita tulee, mikä n vahingnkrvaus-/hakumenettely? Kenelle raprtidaan? Vastaus: Luhinnista jhtuvat vaurit krvataan. Vauriista yhteydentt ensin urakitsijaan ja tarvittaessa myös Jukka Yli-Kuivilaan ja Lasse Kämpeen. Aiheutuuk luhinnasta/murskauksesta ääntä/melua/maan tärähtelyä päiväkti- /kulualueella ulkna/sisällä? Miten työn etenemisestä tiedtetaan kulun/päiväkdin asiakkaille, js aiheuttavat edellä mainittuja asiita? Vastaus: Ennakkarvin mukaan häiriöt eivät ultu päiväkti-/ kulualueelle. Löytyykö karttaa, jsta näkisi katselmusten laajuuden? Saman kallin päällä llaan, mutta ei le kuuluttu katselmusten piiriin. Vastaus: Tärinän salta 150 m vaikutusalue räjäytyksistä ja melun salta 300 m lähimmästä khdasta mitä räjäytyksiä tehdään. 150 m salta n katselmitu. Katselmidaank asuntja tulevaisuudessa? Onk tettu humin, että n radnaluetta, vik aiheuttaa radnia asuntjen sisäilmassa js kalli rakilee? Vastaus: Ei vaikuta tdennäköiseltä ngelmalta. Urakitsijan vastaus: tiivistetään kallita ennen luhintaa. Käytännössä prataan pitkiä reikiä luhittavaan suuntaan ennen tunneleiden luhimista. Aiempia kkemuksia n, että pulen kilmetrin päässäkin tärinä tunnettu. Vastaus: Erittäin hyvässä kallissa tärinä etenee pidemmälle kuin Mikkelässä, mutta tdennäköisemmin kyse n llut ilman paineaalln aiheuttamista tuntemuksista kuin varsinaisesta tärinästä. Kuinka usein tunnelivaiheessa räjähtää? Vastaus: Kevättalvella avluhintaa ja tunneliluhintaa. Tunneliluhintaa max. 2krt/pv. Avluhinnassa 4 krt/pv. Melu Aiheutuuk meluhaittja luhinnasta/murskauksesta? Vastaus: Viranmaisten sallimissa rajissa. 8/14

9 Missä tapahtuu luheen murskaaminen (melu/pöly)? Vastaus: Mikkelässä ei le tarkitus murskata. Miten liikennejärjestelyt hidetaan tunnelien luhimisesta? Tuleek Is maantielle luhintaliikennettä? Vastaus: Viemäritunnelien luheesta nin phjisin klmannes tudaan maanpinnalle Mikkelän ajtunnelin kautta. Is maantie ei vaikuta tässä vaiheessa tdennäköiseltä luheen kuljetusreitiltä. Meluvallit? Nehän vat murskaamlla ihan silmänlumetta? Vastaus: Melualue ei tule tälle pulelle kehää, rajittuu lunais- ja killispulen asutukseen. Glfkentän pulelle. Siellähän ihmiset vat ulkna, glfaavat, hiihtävät, kävelevät, vaikutukset ulttuvat tärkeälle ulkilualueelle. Vastaus: Ulkilualueen tärkeys n tiedssa ja pyritään pitämään haitat minimissä. Murskaamn melun vaimentamiseksi luheesta n tarkituksena rakentaa meluvalli myös glfkentän pulelle. Kallin päälle laiteteaan kivenmurskausasema, kska se alittaa timintansa? Tämä tuli nyt uutena asiana, viimeksi esitetty, että kaikki kivi ajetaan muualle käsiteltäväksi. Vastaus: Js murskaus tehdään paikan päällä, vidaan minimida kuljetuksia. Murskauslaitkselle llaan vasta hakemassa lupaa, eli se n vasta suunnitteluvaiheessa. Puhdistamn luheen murskaus vitaisiin alittaa aikaisintaan vajaan vuden päästä. Ympäristöluvassa annetaan ehdt, jtka edellyttävät vähentämään murskauksen haittja. Pöly Vaikuttaak luhinta ilmanlaatua heikentävästi? Kuinka laaja-alaisesti? Vastaus: Heikentää ilmanlaatua paikallisesti. Ei kvinkaan laaja-alaisesti, lähinnä työmaa-alueella. Aiheutuuk työmaasta pölyhaittja taljen ilmastinnissa? Tunnelista puhalletaan räjäytyskaasuja, ei pölyä. Ei aiheuta. Minne pöly luhinnista menee? Vastaus: Luheen mukana autilla pis alueelta, tarvittaessa kurmat peitetään. Tunneliluhinnassa prataan jatkuvasti veden kanssa ja pöly situtuu veteen. Avluhksesta pöly pussitetaan ja kuljetetaan pis. Asun 60m päässä avluhksesta, ilmastinti luhksen pulella, miten varmistetaan ettei pöly tule ilmastinnin kautta sisälle? Vastaus: Etäisyys j niin pitkä, ettei vaikuta. Ajreitin varrelle vi mahdllisesti kulkeutua pölyä autjen renkaissa tms. 9/14

10 Urakan valvnta Kuka valv urakitsijaa, kenellä ylin vastuu? Vastaus: Ylin vastuu HSYllä. Valvva rakennuttajaknsultti n Rambll. Kuka n työmaavalvja? Tulevatk nimet Blminmäen internetsivuille? Vastaus: Työmaavalvjat vat Rein Väisänen ja Jari Heikkilä. Kyllä, nimet tulevat tätä kautta internetsivuille. AIKA- TAULU Mitkä vat työskentelyviiknpäivät sekä kellnajat? Vastaus: Tulivat esille hanke-esittelyssä, alkuvaiheessa maanantaista lauantaihin kl Mihin päivänaikaan luhinta ja rekkaliikenne tapahtuvat? Vastaus: Aamusta iltaan (ajat mainittiin esittelyssä) Millaiset maanalaiset rakenteet/tunnelit n tarkitus tteuttaa ja millä aikataululla? Miten tunnelit jatkuvat Ismaantien tisella pulella? Vastaus: Ilmenee hanke-esittelystä. Mikä vaikutus tunneleilla n rakennusaikatauluun? Vastaus: Laajan puhdistamlulastn rakentamisen kkemusta maavat susittelivat rakentamaan 4. ajtunnelia. Blminmäkeen pystytään rakentamaan 3 ajtunnelia. Ilman Mikkelän ajtunnelia rakennusaika lisi llut 1,5-kertainen tai lisi tarvittu kalliimpia muita tunneliratkaisuja. TIEDO- TUS JA VIESTIN- TÄ Miten tiedtetaan melua aiheuttavista timinnista kuten räjäytyksistä? Vastaus: Ennen luhintjen alitusta jaetaan tiedte lähialueelle. Räjäytyksistä ilmitetaan äänimerkein ennen räjäytystä. Miksi tiedtteessa n kurman haitari? Vastaus: Eri aikina kulkee eri määrä rekkja. Kun luhinta n kunnlla käynnissä, kurmia n enemmän. Kska n seuraava asukastilaisuus? Vastaus: Ei vielä tiedssa. Tarkitus n, että siinä vaiheessa kun puhdistamn luhinta alkaa lisi laajempi asukastilaisuus kaikille hankkeesta kiinnstuneille (nin vuden päästä). Ehdtus, ettei dteta niin pitkään seuraavan tilaisuuden kanssa. Tista tilaisuutta kaivataan j aiemmin (lpputalvi/alkukevät) ja teknisen keskuksen edustajaa kaivataan paikalle. Kevättalvella asukkailla n j kkemusta tunnelityömaasta, samin knsultilla ja urakitsijilla Vastaus: Js asukkaat kkevat, että tilaisuudelle n tarvetta, vidaan järjestää tilaisuus j keväällä. 10/14

11 Tullaank uutiskirjettä julkaisemaan Blminmäen nettisivuilla? Vastaus: Kyllä. Tuleek nettisivuille aikajana, jsta ilmenee prjektin aikataulu, sijainti, vaiheet, mahdlliset haittaa aiheuttavat timinnt asukkaille (esim. räjäytykset, liikenne) 3kk/pulen vuden tarkkuudella? Vastaus: Otetaan tive humin. Is there/will there be any infrmatin in English? Vastaus: Basic infrmatin is and will be updated in HSY s website. Järjestetäänkö avinten vien päiviä, jtta pääsisi tunneliin käymään? Vastaus: Tunneliin tuskin pääsee ahtauden takia, mutta kun päästään hallin luhintavaiheesta, n tarkitus järjestää kiertajeluja. TOIMIN- NAN AI- KAISET VAIKU- TUKSET Hajuhaitat Miten varmistatte, ettei lähiympäristöön tule hajuhaittja sitten kun puhdistamn timinta alkaa? Vastaus: Lulaststa kaikki haju menee piipun kautta taivaalle, krkea piippu, hajut laimenevat ilmassa. Onk haju verrattavissa Viikinmäen laitkseen? Vastaus: piippu krkeampi, laits pienempi, sijainti parempi kuin Viikinmäessä. Onk Viikinmäessä tullut paljn valituksia? Vastaus: Timinnan alussa valituksia tuli jnkin verran, mutta viime vusina vain harvakseltaan. Viikinmäen kkemuksia n hyödynnetty Blminmäen suunnittelussa. Hajuhaitat häiriötilanteissa? Vastaus: Kaikki kaasut puhdistamsta kulkevat piipun kautta. Häiriötilanteissa maanpinnalla levista timista vi tulla haitta, mikäli lietettä kuljettava aut menee rikki tai mädättämäsiiln tulee vika. Js pääsevät ympäristöön, siivtessa menee tunteja. Pahimmillaan vi haista pari päivää, mutta vat erikistapauksia. Miten tekniikka n kehittynyt hajunkäsittelyssä? Vastaus: On laskettu, että pitkä piippu riittää haittjen ehkäisyyn. Ilman sudatustakin pitäisi lla hajuhaitatn, mutta tarvittaessa lisätään timivat sudatusrakenteet. Sudattimet lisäävät käyttökustannuksia. Ensisijaisesti käytetään lunnnminaisuuksia, tarvittaessa tekniikka. Sumenjan alueella hajuhaitta n merkittävä esim. venerannassa, nk Blminmäessä paljn pienempi? Vastaus: Sumenjan venerannan hajun vimakkuus vaihtelee tuulensuunnan ja sääljen ja puhdistamn prsessin timinnan mukaan. Blminmäellä mallinnuksessa n arviitu hajua, jta 3-kertaiseen ilmamäärään laimentamalla ei enää tunnista. On vaikea arviida kysyjän kkemassa tilanteessa 11/14

12 vallinnutta hajua ja sen hävittämiseen tarvittavaa laimennussuhdetta. Välillä venerannassa n haissut selvästi vimakkaammin. Varapurku Mitä rlia näyttelee Espnjen laaks katastrfitilanteessa? Vastaus: Suunnitelma n, että kaikki vedet jhdetaan merelle. Js käy niin, ettei puhdistettuja vesiä pystytä jhtamaan Sumenjalle saakka, judutaan jhtamaan vedet Espnjkeen. Ympäristöviranmaisten kanssa suunnitelmat n käyty läpi. Tulee kyseeseen vain äärimmäisessä pikkeustilanteessa. Onk jku venttiili suunniteltu sillan khdalle? Vastaus: Varapurkupaikka n suunnitelmissa lähellä rautatiesiltaa. Tdennäköisyys sen käyttötarpeelle n äärimmäisen pieni, mutta hallittu puhdistetun jäteveden varapurkujärjestely Espnjkeen n parempi kuin kyseisessä ääritilanteessa vaihtehtna leva puhdistamattman jäteveden lasku vesistöön tisaalla. Mitä tapahtuu järjestelmälle js tapahtuu pitkä sähkökatk, esim. 6h? Vastaus: Kaikilla jätevedenpumppaamilla n ylivut lähimpään vesistöön. Parempi että jhdettaisiin vesistöihin kuin että tulvimistilanteessa tulisivat kiinteistöjen kellareihin. Puhdistamlla 6 tunnin tai pidempikään sähkökatk ei keskeytä puhdistusta. Puhdistamn tulviemäritunneliinkin mahtuu nin kahden vurkauden jätevedet varastn, js ne saadaan hidettua sinne saakka. MUUT AIHEET Onk Blminmäen ympärillä levassa metsässä turvallista ulkilla? Vastaus: Työnaikana työmaa-alue aidataan turvallisuussyistä, jten siellä ei pääse kulkemaa. Muualla alueella liikkuminen n turvallista. Säilyykö kevyenliikenteenväylä metsässä? Vastaus: Kyllä. Vidaank tunneleita tulevaisuudessa käyttää väestönsujina? Vastaus: Tunneleissa ei le väestönsujavia käytössä, eivät muutenkaan luultavasti sveltuisi väestönsujakäyttöön, mm. ilmanvaihdn järjestäminen ja hajuhaitat. Kuinka suureksi HSYn tukikhta lpulta mudstuu? Vastaus: Mikkelänkallin tukikhta laajenee nin 50 %. Kuinka leveä kallileikkaus tulee lemaan? Vastaus: Kk tntin levyinen, 40m nykyisestä kallista tullaan pistamaan. Kulkurinmäen liittymän eteläpulelle jätetään sujaviherkaista ja kallita luhimatta. Onk puhdistamlle tulssa vaarallisten aineiden kuljetuksia? Vastaus: Metanli (palava neste) ja plttöljy vat vaarallisimmat aineet. Ferrsulfaatti ja kalkki eivät le niin varallisia. Muita kemikaaleja tarvitaan 12/14

13 pienempiä määriä, mutta nekään eivät le erityisen vaarallisia. YVA:ssa li 5 vaihtehta, nykyinen vaihteht kalli ei llutkaan niin hyvä, palattiink muihin 4 vaihtehtn? Vastaus: HSYn aikana ei muihin suunnitelmiin palattu, Espn kaupungin päätöksen mukaan n eletty. Tilaisuudessa palautettujen kysymys- ja palautuslmakkeiden perusteella Mikkelän asukkaat haluavat jatkssa tieta erityisesti liikennejärjestelyistä ja vaikutuksista arkeensa. Parhaina tiedtuskanavina suurin sa piti Blminmäki-hankkeen pstituslistaa, hankkeen nettisivuja sekä asukastilaisuuksia (kuvat 1 ja 2). Kuva 1. Osallistujien tiettarpeet. 13/14

14 Kuva 2. Hyvinä pidetyt tiedtuskanavat. 3. Tilaisuuden päättäminen Tum Heinnen kiitti sallistujia ja päätti tilaisuuden kl /14

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirast, kirjaam PL 2100 00099 Helsingin kaupunki TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Tapulikaupunki- Seura ry. esittää seuraavaa: Yleistä

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muisti Asukasilta Tikkaksken mnipalvelupisteestä Aika: kl 18 20, kahvit kl 17.30 alkaen Paikka: Tikkaksken kulu, Kulukatu 10 Osallistujat: nin 70, jista 14 mnipalvelupisteiden valmistelussa

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Blominmäen jätevedenpuhdistamo hankekatsaus. 16.4.2015 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja

Blominmäen jätevedenpuhdistamo hankekatsaus. 16.4.2015 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja Blominmäen jätevedenpuhdistamo hankekatsaus 16.4.2015 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja Blominmäen jätevedenpuhdistamo 150 000 m 3 /d 400 000 asukasta v. 2020 => 550 000 asukasta v. 2040 Blominmäki havainnekuva

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Luento 2 Moodle ja sähköposti, O365. 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari

Luento 2 Moodle ja sähköposti, O365. 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari Luent 2 Mdle ja sähköpsti, O365 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari Mdle ja sähköpsti, O365 Yleistä kurssiasiaa vertaisarviinneista ja harjituksista Viestittäminen kurssiin liittyvissä asiissa Mdle / vastuupettajat

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika t 23.2.2012 kl 18.00 20.00 Paikka Kultalakin päiväkti, Keltinmäentie 11 Läsnä Brwne Laura Jääskeläinen Sisk Kutvnen-Lappi

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio PÖYTÄKIRJA Prjekti Talvivaaran kaivksen laajennuksen YVA hjausryhmän kkus 3/2012 Asiakas Talvivaara Stkam Oy Päivämäärä 11.9.2012 kl 14-15.15 Osallistujat Pissa Sari Myllyja, Kainuun ELY-keskus Inkeri

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA HUE HANKE / NASTOLA MIKSI? MITEN? Ilmastnmuuts Tavitteena ilmastnmuutksen hillitseminen, päästöjen alentaminen Energian kulutus EU:n alueella: liikenne 26 %, tellisuus

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Toivonen Yhtiöt Oy. Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Toivonen Yhtiöt Oy. Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Virnvurten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviintihjelma Tiivistelmä 21.10.2005 TOIVONEN YHTIÖT OY VIRONVUORTEN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIOINTIOHJELMAN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Tuulivoima, Suomen Hyötytuuli Oy / TOF ja Sachtleben Kirrinsanta. Tasoristeyksien saneeraussuunnitelman toteutuminen

Tuulivoima, Suomen Hyötytuuli Oy / TOF ja Sachtleben Kirrinsanta. Tasoristeyksien saneeraussuunnitelman toteutuminen Kaupunkisuunnittelu Yleisötilaisuus Yyterinniemi Lyttylä sayleiskaava 27.5.2014 Yyterin kylpylähtelli - Kaupunkisuunnittelupäällikkö Olavi Mäkelä avasi tilaisuuden ja tivtti läsnälijat tervetulleiksi.

Lisätiedot

Luonnonvarakeskuksen (Metla, MTT, RKTL) TORI siirtoprojektin ohjausryhmän pöytäkirja

Luonnonvarakeskuksen (Metla, MTT, RKTL) TORI siirtoprojektin ohjausryhmän pöytäkirja Pöytäkirja 1 (5) Laapi Jhanna 15.10.2014 [Dnr] Lunnnvarakeskuksen (Metla, MTT, RKTL) TORI siirtprjektin hjausryhmän pöytäkirja Aika: 14.10.2014 kl 14-16 Paikka: Osallistujat Videneuvttelu / Helsinki Siltasaarenkatu

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE Matematiikan ke 5.6.014 Nimi: Henkilötunnus: VASTAUSOHJEET: 1. Keaika n tuntia (kl 1:00 14:00). Kkeesta saa pistua aikaisintaan kl 1:30..

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

kriisiviestintäohjeistus esimiehille

kriisiviestintäohjeistus esimiehille . Espn kaupungin 11.2.2009 kriisiviestintähjeistus esimiehille 1 (5) Espn kriisiviestintähje esimiehille Kun ikävää sattuu Pelasta ja varita välittömässä vaarassa levia. Estä lisävahinkjen syntyminen.

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla

Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla 2012 Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Päivärinteen osayleiskaava Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaavan muutos ja

Päivärinteen osayleiskaava Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaavan muutos ja MUHOKSEN KUNTA Päivärinteen sayleiskaava Oulujkivarren phjispulen sayleiskaavan muuts ja laajennus Kysely alueen asukkaille ja maanmistajille Hyvä asukas tai maanmistaja! Päivärinne sijaitsee Oulujen phjispulella,

Lisätiedot

TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhoidon yhteistyöfoorumi Tornionjoen kansainvälisellä vesienhoitoalueella. 22.5.2008 Hotelli Pellonhovi, Pello

TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhoidon yhteistyöfoorumi Tornionjoen kansainvälisellä vesienhoitoalueella. 22.5.2008 Hotelli Pellonhovi, Pello TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhidn yhteistyöfrumi Trninjen kansainvälisellä vesienhitalueella. 22.5.2008 Htelli Pellnhvi, Pell Osallistujat: Kts. erillinen lista Puheenjhtaja: Jari Pasanen, vesistöpäällikkö,

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN

OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN Phjis- Sumen hallint-ikeus PL 189 90101 OULU 26.10.2014 (saapunut 27.10.2014) Valituksen laatijan

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

3. Tähystyslentotarpeen (H371) määrittäminen metsäpaloindeksin perusteella

3. Tähystyslentotarpeen (H371) määrittäminen metsäpaloindeksin perusteella Liite 2 1 TÄHYSTYSLENTO-OHJE 1. Tähystyslennt suritetaan Trafi Ilmailun kullinkin vimassalevien pallenttiminnan sääntöjen (tarjuspyynnön tekhetkellä vimassa OPS T2-100 muuts 3) ja mahdllisten lisähjeiden

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka 31.5.2010 Työsuhde- ja lakiasiain jhtaja Juni Valjakka Infrmaatiteknlgian tiedekunnan kehittämisehdtukset rehtrin delegintipäätökseen 14.12.2009 sekä hallintkeskuksen antamiin hjeisiin tuntipettajien ttamisesta

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta. 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Kaisa Kaitera aloitti kokouksen kello 18:01.

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta. 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Kaisa Kaitera aloitti kokouksen kello 18:01. Metskankaan kulun vanhempaintimikunta KOKOUSMUISTIO Aika: 28.1.2015 kl 18:00 20:19 Paikka: Metskankaan kulu, pettajanhune Lupp 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjhtaja Kaisa Kaitera alitti kkuksen kell 18:01.

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkitutant ja tiedtus Laatu-hankkeen teemaryhmä D:n kkus 23.4.2013 kl 9.30-14.30 Hämeenlinnan kaupunginkirjastn musiikkisalissa Kkuksen agenda tälle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot