RETKELLE NOKIAN LUONTOON. Luonnonsuojelualueita, Luontopolkuja, Luonnonmuistomerkkejä, Nuotiopaikkoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RETKELLE NOKIAN LUONTOON. Luonnonsuojelualueita, Luontopolkuja, Luonnonmuistomerkkejä, Nuotiopaikkoja"

Transkriptio

1 RETKELLE NOKIAN LUONTOON Luonnonsuojelualueita, Luontopolkuja, Luonnonmuistomerkkejä, Nuotiopaikkoja Nokian kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2008

2 LUODON SAARI Luodon saari sijaitsee Pyhäjärvessä Sotkanvirran eteläpuolella. Saaren pinta-ala on 88 ha ja se on kokonaan suojeltu luonnonsuojelulailla. Luodon saaren rantoja kiertää noin 3,5 km mittainen luontopolku, joka on merkitty punaisilla nauhoilla. Oikaisureitillä on sininen nauhoitus. Luodossa on viisi merkittyä ja huollettua tulentekopaikkaa, joissa eteläisintä tulipaikkaa lukuun ottamatta on myös tilaa telttailla. Jokaiselle tulipaikalle on varattu polttopuita. Puiden pilkkomista varten olisi hyvä olla oma kirves mukana. Tulipaikoilla on myös jäteastia, mutta toivottavaa on, että retkeilijät toisivat itse roskansa pois saaresta. Luodon saaresta löytyy monenlaisia luontotyyppejä. Suurin osa saaresta on ollut raivattuna hevoslaitumeksi tai pelloksi. Osa laidunniityistä on metsitetty tai kasvanut umpeen, mutta jäljellä olevia hoidetaan niittämällä. Voimalinjojen alla niittykasvillisuus vielä kukoistaa ja perhoset lentelevät. Suurin osa Luodon metsistä on erityyppisiä lehtoja. Saaren pohjoisosassa kasvaa kuusivaltaista lehtoa. Eteläpuolella lehdot ovat reheviä rantalehtoja, joissa kasvaa mm. rauhoitettua kynäjalavaa. Tunnetuin Luoto on kuitenkin lehmuksistaan. Mahtavia, vanhoja niinipuita sekä nuoria yksilöitä kasvaa saarella harvinaisen paljon (yli 10 cm läpimittaisia runkoja oli 317 kpl vuonna 1992). Suurimman lehmuksen ympärysmitta on kolmisen metriä. Luodosta löytyy myös kuivahkoja mäntykankaita ja rantakallioita. Rannat ovat enimmäkseen karuja ja kivisiä, mutta muutamassa lahdelmassa on rehevää, monilajista kasvillisuutta.

3 RUUTANAJÄRVI Ruutananjärven ympärillä on vuonna 1984 perustettu 27 hehtaarin luonnonsuojelualue. Polku Ruutanalle lähtee Riuttanmäenkadulta (paikalla viitta). Polku seurailee metsässä puronvartta. Laskupuron ympäristö on rehevää lehtoa, jossa kasvaa komeita pähkinäpensaita. Kookkaat hiirenporrassaniaiset reunustavat puroa. Ravinteikkaassa maaperässä viihtyvät mm. keltavuokko, imikkä ja lehtopalsami. Järven ympärillä on vanhaa lehtomaista kangasmetsää, jota sävyttävät järeät kuuset. Lehdossa ja lammen laidoilla asustaa monipuolinen linnusto. Itse järven pintaa värittävät kesällä lumpeet ja ulpukat. Ranta on osittain soistunut ja rahkasammal valtaa reuna-alaa. Järvessä uivia ahvenia ja särkiä voi tarkkailla rannan laiturilta. Ylös Ruutananvuoren laelle kiivettäessä metsätyyppi vaihettuu kuivaksi männiköksi. Ruutananvuoren rinteille on jääkausi jättänyt merkkinsa, alueella on kymmeniä siirtolohkareita. HAKAVUOREN LUONTOPOLKU Hakavuori on liuskekallio, jolta on kauniit näkymät Kulovedelle ja Nokianvirralle. Aurinkoisilla etelärinteillä viihtyvät eteläiset kalliokasvit, kuten mäkitervakko ja mäkivirvilä. Varjon puolella pohjoisrinteillä on lehtoa ja vuoren laella mustikkatyypin kangasmetsää. Noin kahden kilometrin mittaisella luontopolulla on 19 rastia, joilla kerrotaan mm. pähkinäpensaan ekologiasta sekä etelävuorivaikutuksesta. kuva: Raimo Tuohisaari

4 KIVIKESKU Kivikeskujärvi on karu ja kivikkorantainen. Keskellä järveä on nimen mukaisesti kivi suuri siirtolohkare. Kivikeskun tunnelma on erämainen, rauhan ja hiljaisuuden etsijöille se on juuri oikea paikka. Järven länsirannalla on kaksi huollettua nuotiopaikkaa. Polku Kivikeskun luonnonsuojelualueelle lähtee Koukkujärventieltä noin kilometri Kankaantaan Kisan majan jälkeen. Reitti alkaa tien vasemmalta puolelta ennen jyrkkää mutkaa. Kumisaappaat ovat tarpeen sillä polku on paikoin melko märkä. Ennen Kivikeskujärveä polku ohittaa Saapaslammen, Pikkukivikeskun ja muutaman muun pienen lammen. Lampien rantoja peittää punaruskea rahkasammalmatto. Mättäikössä kasvavat myös karpalo, lakka ja suokukka. Kivikeskun ympäristössä kasvaa enimmäkseen rämesuolajeja. Männyt ovat kitukasvuisia ja suopursu muodostaa aluskasvillisuusviidakoita. Rämettä halkovat metsäojat, joiden tarkoitus oli kuivata suo metsätalouskäyttöön. Soiden ojitus oli vilkkainta luvuilla, jolloin ojitettiin paljon metsänkasvatukseen kelpaamattomiakin soita. Nykyään ojitettuja soita ennallistetaan eli pyritään palauttamaan ne luonnontilaan. Patoamalla metsäojia saadaan suoalueen vedenpinta nousemaan, jolloin metsäkasvit väistyvät ja kosteuteen tottuneet suokasvit levittäytyvät maalle. Paikoin myös puustoa poistetaan, jolloin suo saa takaisin avaran ilmeensä. kuva: Markku Koskinen

5 HAAVISTON VUORIJALAVALEHTO Haavistolla Nokianvirran rantatöyräällä sijaitsi vielä 1960-luvulla yksi Suomen laajimmista vuorijalavalehdoista. Vuonna 1970 suurin osa alueesta jäi veden alle Melon vesivoimalaitoksen valmistuttua. Haaviston luonnonsuojelualue perustettiin jo vuonna 1941 ja sitä laajennettiin kolme hehtaarin suuruiseksi vuonna Nykyinen suojelualue on rehevää lehtoa, jossa kasvaa pähkinäpensasta, metsälehmusta ja vuorijalavaa. Alueen vuorijalavametsikkö on hyvin edustava ja elinvoimainen. Nuorta taimikkoa on runsaasti. Vuorijalava on Suomen uhanalaisuusluokituksessa vaarantunut laji. Hyvä näkymä varjoisaan lehtoon avautuu Haavistontien eteläpuoleiselta vanhalta rautatiesillalta, jonka ali kulkee puronuoma. Tien varressa, noin 300 metriä keskustaan päin kasvaa rauhoitettu vanha jalavayksilö. Pirkkalankoivu Pirkkalankoivu on rauduskoivun liuskalehtinen muunnos, joka on kotoisin Nokian alueelta. Kantayksilö löydettiin 1862 silloisesta Pirkkalan Pinsiöstä, Raiskion torpan luota. Ensimmäinen pirkkalankoivu hakattiin poltto-puuksi, mutta vuonna 1904 samoilta paikoilta löydettiin neljä uutta liuskalehtistä koivua. Alkuperäisistä puista kolme kasvaa rauhoitetuilla paikoillaan Linnavuoren asuntoalueella. Pirunpesäkivi Pirunpesäkivi on nk. tafoni, eli kallioon tai isoon lohkareeseen rapautumalla syntynyt onkalo. Kun kiveä koputtaa, se vastaa oudoin äänin. Pirunpesä sijaitsee Sarkolan Vanajavuorella, jolta avautuu kaunis näköala Kulovedelle. Kivelle on puolen kilometrin kävelymatka mökkitietä pitkin kohdasta, johon yleinen tie päättyy. kuva: Pekka Rintamäki

6 Maatialanharju Ympäristöstään hyvin erottuva Maatialanharju sijaitsee Nokian keskustasta itään Vihnusjärven eteläpuolella. Harju kohoaa ympäristöään pääosin noin m korkeammalle, mutta on paikoin jopa 25 m korkeammalla. Harjun keskiosat ovat jyrkkärinteisiä päätyjen ollessa loivarinteisempiä. Harjulla kasvaa enimmäkseen mäntyvaltaista metsää, joskin itäpäässä on myös kuusivaltaista metsää. Alueen länsiosassa, lähellä vanhaa soramonttua on pienialainen ketosienien suojelualue. Sen lisäksi muualtakin harjualueelta on löydetty harvinaisia kuivilla rinnekedoilla viihtyviä sienilajeja. Kasvilajisto on tyypillistä ketolajistoa. Alue on luokiteltu yhdeksi Pirkanmaan perinnebiotoopiksi ja huomioitu myös harjujensuojeluohjelmassa. Maatialan harju on myös tärkeä virkistysalue, minkä reiteillä kesällä kävellään ja juostaan ja talvella hiihdetään. Ulkoilureitillä on myös noin neljä km pitkä luontopolku, jonka 20 rastia esittelevät harjun luontoa. kuva: Pekka Rintamäki

7 Tässä esitteessä esiteltyjen luontokohteiden sijainti Nokialla Karttojen copyright: Nokian kaupunki / Kartta ja tontti Kannen valokuvat: Raimo Tuohisaari

8 Jokamiehenoikeudet Saat: - liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta; - oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua - voit esimerkiksi telttailla suhteellisen vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin; - poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia; - onkia ja pilkkiä sekä - veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä Et saa: - aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille; - häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia; - häiritä poroja ja riistaeläimiä; - kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta; - tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta; - häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla; - roskata ympäristöä; - ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa ja - kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia. Lisätietoja jokamiehenoikeuksista ympäristöministeriön internetsivuilta: > Minä ja ympäristö > Liikkuminen luonnossa > Jokamiehenoikeudet Lisätietoja Nokian luonnosta voi kysellä ympäristönsuojeluyksiköstä puh tai kuva: Raimo Tuohisaari

Löydä luonto läheltäsi Lahden seudun luonto-opas

Löydä luonto läheltäsi Lahden seudun luonto-opas Löydä luonto läheltäsi Lahden seudun luonto-opas Lahden seudun ympäristöpalvelut Hollola Lahti Nastola Tervetuloa tutustumaan Lahden seudun luontoon! Luonnossa liikkuminen voi olla suurelle osalle meistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET - 2014

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET - 2014 LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET - 2014 KARI LAAMANEN SAMI SOININEN Ympäristönsuojelu Lempäälän kunta Monibiotoopit ja vanhat metsät 1. Perimmäinen 2. Tuulivalta 3. Tuulivallan lähdemetsä 4. Kalliojärvi

Lisätiedot

Napapiirin luontokansio VI HYVÄÄ OLOA LUONNOSTA

Napapiirin luontokansio VI HYVÄÄ OLOA LUONNOSTA VI HYVÄÄ OLOA LUONNOSTA Uusia elämyksiä, hyvää mieltä, piristystä arjen harmauteen Luonnossa liikkuminen lisää hyvinvointia ja tuo elämäniloa. Kävelyretki luonnossa on helppo tapa vaalia terveyttä ja kohottaa

Lisätiedot

Tervetuloa Rokualle. - opas Rokuan alueen palveluihin ja ympäristöön

Tervetuloa Rokualle. - opas Rokuan alueen palveluihin ja ympäristöön Tervetuloa Rokualle - opas Rokuan alueen palveluihin ja ympäristöön Tervetuloa Rokualle! Rokuan jääkaudella muodostunut harjualue on ainutlaatuinen osa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun luontoa. Rokuan puhdas

Lisätiedot

Luontopolku. 4H-luontopolulla

Luontopolku. 4H-luontopolulla Luontopolku METSÄ! 4H-luontopolulla opit paljon luonnosta ja luonnossa liikkumisesta. Tämä opas auttaa harjoittelemaan luontopolkukilpailua varten helppojen ja havainnollistavien tehtävien avulla. Julkaisija:

Lisätiedot

LIEVIÖ PAUNIN MAASEUTUALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

LIEVIÖ PAUNIN MAASEUTUALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS LIEVIÖ PAUNIN MAASEUTUALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Salassapidettävät uhanalaiset lajitiedot peitetty kartoilta. Pekka Routasuo 1.10.2014 LIEVIÖ PAUNIN MAASEUTUALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

Strömman kanavan museosillan korvaavat kalapaikat kartoitus. Särkisalon - Finbyn kalastusalue. Timo Saarinen

Strömman kanavan museosillan korvaavat kalapaikat kartoitus. Särkisalon - Finbyn kalastusalue. Timo Saarinen Strömman kanavan museosillan korvaavat kalapaikat kartoitus 2008 Särkisalon - Finbyn kalastusalue Timo Saarinen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 3 PÄÄTÖS, TE-keskus 19.8.2005..4 KARTTA KIELTOALUEESTA.5 VESIALUEIDEN

Lisätiedot

1 JOKAMIEHEN OIKEUDET; ILMANLAATU METSÄSSÄ...5. LEIKKI Jokamiehen oikeudet (bi, li)... 5. Ilmanlaatu metsässä...6

1 JOKAMIEHEN OIKEUDET; ILMANLAATU METSÄSSÄ...5. LEIKKI Jokamiehen oikeudet (bi, li)... 5. Ilmanlaatu metsässä...6 Sisältö 1 JOKAMIEHEN OIKEUDET; ILMANLAATU METSÄSSÄ.....5 LEIKKI Jokamiehen oikeudet (bi, li)... 5 Ilmanlaatu metsässä...6 TUTKIMUS Ilmanlaadun indikaattorit (bi)...6 2 METSÄN KOLME TYYPPIÄ (5. 6. lk)...7

Lisätiedot

Eräpassi 3. Eräpassi 3. Kolmas eräpassi on suunnattu yläkoululaisille.

Eräpassi 3. Eräpassi 3. Kolmas eräpassi on suunnattu yläkoululaisille. Eräpassi 3 Kolmas eräpassi on suunnattu yläkoululaisille. Eräpassin voi suorittaa opettajan johdolla koulussa oppituntien aikana, retkipäivänä, luokkaretkellä, luontokoulussa, harrastuskerhossa missä vain!

Lisätiedot

Raportti. Sysmän kunta. Pohjois-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava Luonto- ja maisemaselvitys 67050663BJ 31.10.2006

Raportti. Sysmän kunta. Pohjois-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava Luonto- ja maisemaselvitys 67050663BJ 31.10.2006 Raportti 67050663BJ 31.10.2006 Sysmän kunta Pohjois-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava Luonto- ja maisemaselvitys 1 Yhteenveto Tämä luonto- ja maisemaselvitys on tehty Sysmän kuntaan Pohjois-Sysmän ranta-

Lisätiedot

Raportti. Hartolan kunta. Pohjois-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava Luonto- ja maisemaselvitys 67050664.BJ 31.10.2006

Raportti. Hartolan kunta. Pohjois-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava Luonto- ja maisemaselvitys 67050664.BJ 31.10.2006 Raportti 67050664.BJ 31.10.2006 Hartolan kunta Pohjois-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava Luonto- ja maisemaselvitys 1 Yhteenveto Tämä luonto- ja maisemaselvitys on tehty Hartolan kuntaan Pohjois-Hartolan

Lisätiedot

3. RETKIKOHTEET JA -REITIT KERKKOON LUONNOSSA

3. RETKIKOHTEET JA -REITIT KERKKOON LUONNOSSA Kuva: Kerkkoon uimaranta Porvoonjoen rannalla on juuri kunnostettu ja vilkkaassa käytössä. 3. RETKIKOHTEET JA -REITIT KERKKOON LUONNOSSA Luontotyöryhmä mietti ensin, millainen luonto kasveine ja eläimineen

Lisätiedot

1 Lauhanvuoren - Hämeenkankaan. luontomatkailualue. Luonto kutsuu kulkemaan Sienisato talteen kankailta Suot kuntoon ennallistamalla

1 Lauhanvuoren - Hämeenkankaan. luontomatkailualue. Luonto kutsuu kulkemaan Sienisato talteen kankailta Suot kuntoon ennallistamalla 1 Lauhanvuoren - Hämeenkankaan luontomatkailualue Luonto kutsuu kulkemaan Sienisato talteen kankailta Suot kuntoon ennallistamalla 2 3 Tervetuloa läntisen Suomen vuorille, kankaille ja soille Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ålön osayleiskaavan luontoselvitys 2014

Ålön osayleiskaavan luontoselvitys 2014 Ålön osayleiskaavan luontoselvitys 2014 Liina Salonen & Hanna Hakamäki PARAISTEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 1 Menetelmät... 1 Kohdekuvaukset... 3 Kiitokset... 866 Lähteet... 866 Karttaliitteet...

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki Viiden kylän osayleiskaava

Saarijärven kaupunki Viiden kylän osayleiskaava Raportti 67080521.BBJ 14.12.2009 Luonnos Saarijärven kaupunki Viiden kylän osayleiskaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä luontoselvitys on tehty Saarijärven kaupungille viiden kylän osayleiskaavoja varten.

Lisätiedot

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME 1 METSÄ ON TÄYNNÄ ELÄMÄÄ Tämän kirjan ruotsinkielinen alkuperäisteos on Skogen är full av liv, jonka ensimmäinen painos julkaistiin 2004. Kirjaa

Lisätiedot

omistajana äläkä päästä koiraa ajamaan riistaa tai kissaa saalistamaan

omistajana äläkä päästä koiraa ajamaan riistaa tai kissaa saalistamaan 1 Tervetuloa retkeilemään luontoon Uudenmaan virkistysalueyhdistys on uusmaalaisten kuntien yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten virkistysmahdollisuuksia sekä säilyttää

Lisätiedot

Eräpassi 1. Eräpassi 1. Ensimmäinen eräpassi on suunnattu 1. 3.-luokkalaisille.

Eräpassi 1. Eräpassi 1. Ensimmäinen eräpassi on suunnattu 1. 3.-luokkalaisille. Eräpassi 1 Ensimmäinen eräpassi on suunnattu 1. 3.-luokkalaisille. Eräpassin voi suorittaa opettajan johdolla koulussa oppituntien aikana, retkipäivänä, luokkaretkellä, luontokoulussa, harrastuskerhossa

Lisätiedot

Eräpassi 1. Eräpassi 1. Ensimmäinen eräpassi on suunnattu 1. 3.-luokkalaisille.

Eräpassi 1. Eräpassi 1. Ensimmäinen eräpassi on suunnattu 1. 3.-luokkalaisille. Eräpassi 1 Ensimmäinen eräpassi on suunnattu 1. 3.-luokkalaisille. Eräpassin voi suorittaa opettajan johdolla koulussa oppituntien aikana, retkipäivänä, luokkaretkellä, luontokoulussa, harrastuskerhossa

Lisätiedot

Tampereen luontopolut IIDESJÄRVI. Tampereen kaupunki Ympäristövalvonnan julkaisuja 6/2004 1

Tampereen luontopolut IIDESJÄRVI. Tampereen kaupunki Ympäristövalvonnan julkaisuja 6/2004 1 Tampereen luontopolut IIDESJÄRVI Tampereen kaupunki Ympäristövalvonnan julkaisuja 6/2004 1 Sisällys Rasti 1: Lintutorni... 5 Rasti 2: Lehmät... 6 Rasti 3: Metsien maanparantajat... 8 Rasti 4: Rauduskoivun

Lisätiedot

LÄHDETÄÄN LUONTOON! Tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista

LÄHDETÄÄN LUONTOON! Tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista LÄHDETÄÄN LUONTOON! Tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista Sisällysluettelo Lähiluonnosta kansallispuistoihin...4 Saša matka Alpeilta tuntureille...5 Nittaya nauttii

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Luonnollisesti kaunista Lempäälää

Luonnollisesti kaunista Lempäälää Luonnollisesti kaunista Lempäälää Retkikartta Tavalliselle Tallaajalle Esitteitä Lempäälän Kehitys Oy, matkailu Ideapark, Ideaparkinkatu 4 37570 Lempäälä matkailu@lempaala.fi p. 050 383 9068 Lempäälän

Lisätiedot

Jyväskylän merkittävät luontokohteet

Jyväskylän merkittävät luontokohteet Jyväskylän merkittävät luontokohteet Valkeamäen Sintinsuo kesäkuu 2006 Jyväskylän kaupunki Yhdyskuntatoimi Ympäristöosasto lokakuu 2007 Esipuhe Tämä selvitys on laadittu ympäristöosastossa ja tarkoitettu

Lisätiedot

Tampereen luontopolut VAAKKOLAMMI. Tampereen kaupunki Ympäristövalvonnan julkaisuja 9/2004 1

Tampereen luontopolut VAAKKOLAMMI. Tampereen kaupunki Ympäristövalvonnan julkaisuja 9/2004 1 Tampereen luontopolut VAAKKOLAMMI Tampereen kaupunki Ympäristövalvonnan julkaisuja 9/2004 1 Sisällys Rasti 1: Vuokkojen lyhyt kesä... 4 Rasti 2: Kaarilan kartano... 5 Rasti 3: Kostea lehto... 6 Rasti 4:

Lisätiedot

Vapaat rannat kartoitus. Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005

Vapaat rannat kartoitus. Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005 Vapaat rannat kartoitus Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Johdanto...4 1.1 Työn tavoitteet ja tausta...4 1.2 Yleistietoa manner-

Lisätiedot

M03/228/H(1)T DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI

M03/228/H(1)T DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M03/228/H(1)T FINNISH B HIGHER LEVEL PAPER 1 FINNOIS B NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 FINLANDÉS B NIVEL SUPERIOR PRUEBA 1 Thursday

Lisätiedot

VALTATIE 12:N TIEMAISEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA, KANGASALA

VALTATIE 12:N TIEMAISEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA, KANGASALA VALTATIE 12:N TIEMAISEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA, KANGASALA Tieluonnon lumo Pirkanmaalla hanke Pro Agria Pirkanmaan maaseutukeskus/maa- ja kotitalousnaiset Valtatie 12:n tiemaiseman kehittämissuunnitelma,

Lisätiedot

Suorituskirja Nro Toinen, uudistettu painos, 2012 Vaasan Metsäveikot ry www.vaasanmetsaveikot.fi

Suorituskirja Nro Toinen, uudistettu painos, 2012 Vaasan Metsäveikot ry www.vaasanmetsaveikot.fi 1 Se on pääasia, että on toimintaa! -Markku Rintanen, LPKJ 1982-1992 Suorituskirja Nro Toinen, uudistettu painos, 2012 Vaasan Metsäveikot ry www.vaasanmetsaveikot.fi 2 Henkilötiedot Piirros minusta Sukunimi

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden luontoselvitys

KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden luontoselvitys FCG Finnish Consulting Group Oy KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden luontoselvitys 25.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vuosangan

Lisätiedot