työturvallisuus Pesu- ja desinfiointiaineet Yleistä maatalouden pesu- ja desinfiointiaineista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "työturvallisuus Pesu- ja desinfiointiaineet Yleistä maatalouden pesu- ja desinfiointiaineista"

Transkriptio

1 työturvallisuus Pesu- ja desinfiointiaineet Yleistä maatalouden pesu- ja desinfiointiaineista Ammatti-ihotauteja ilmenee maataloudessa työskentelevillä enemmän kuin muissa ammateissa toimivilla henkilöillä. Ihosairauksia aiheuttavat lehmän hilse, märät ja likaiset työt, kumikemikaalit sekä puhdistus- ja desinfiointiaineet. Yleisimmin allergiaa aiheuttavat eläinten hilse ja kumialtistuminen (käsineet, jalkineet, lypsykoneen letkut ja nännikumit). Pesu- ja desinfiointiaineet sekä märkä ja likainen työ aiheuttavat ärsytysihottumaa. Pesuaineiden tarkoituksena on liuottaa likaa ja rasvaa. Kun pesuaineliuos joutuu kosketuksiin ihon kanssa, se liuottaa myös iholta suojaavaa rasvakerrosta. Tällöin iho kuivuu ja ärtyy. Jatkuvan altistumisen seurauksena voikin olla ärsytysihottuma. Siksi käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin tulee tutustua tarkoin. Niistä selviää vaadittava suojaus-tarve. Elintarvikevirasto (EVI) hyväksyy ja rekisteröi Suomessa käytettävät maatalouden pesu- ja desinfiointiainevalmisteet. Aineiden hyväksyminen perustuu käyttöohjeiden mukaiseen käyttöön ja lakiin eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta /1195. Tässä vihkosessa kerrotaan lyhyesti erityyppisistä, maataloudessa käytettävistä pesu- ja desinfiointiaineista ja niiden käyttöön liittyvistä turvallisuusohjeista. Esite sisältää myös luettelon tällä hetkellä Suomen markkinoilla olevista hyväksytyistä pesuaineista. Muistathan, että useimmat pesu- ja desinfiointiaineet ovat joko vahvasti emäksisiä tai happamia, siksi ne ärsyttävät ihoa. Käytä aina suojakäsineitä! 1

2 Pesu- ja desinfiointiaineet Pesuaineen valinta Pesun onnistumiseen vaikuttaa viisi osatekijää; veden laatu, lämpötila, aika, mekaaninen vaikutus ja pesuaine. Yhden osatekijän heikentyminen vaatii muiden tehostamista, jotta pesutulos pysyisi halutulla tasolla. Esimerkiksi lypsykoneiden kiertopesussa joudutaan käyttämään voimakkaampia pesuaineita kuin käsinpesussa, koska veden kierrätys ei puhdista yhtä tehokkaasti kuin käsin harjaaminen. Jos jokin osatekijä on hyvin heikko, pesu ei onnistu, vaikka muita tekijöitä voimistetaan. Esimerkiksi rasvalian poispesu kylmällä vedellä on lähes mahdotonta. Pesuaineen ja -menetelmän valinnan lähtökohtana on maatilan käyttöveden laatu. Veden puhtaus ja kovuus sekä rautapitoisuus vaikuttavat pesutulokseen. Vettä, jossa on haitallisia mikrobeja, ei saa käyttää pesuvetenä. Esimerkiksi pintavesien pääsy kaivoihin on estettävä. Jos veden laatu on epäilyttävä, on pesuvesien oltava ehdottomasti kuumia ja erillisdesinfiointi voi olla tarpeen. Veden kovuus tai rautapitoisuus sitoo paljon pesuaineosasia ja vaatii siten enemmän pesuainetta. Veden kovuus ilmoitetaan dh-asteina. Pesutuloksen kannalta paras veden kovuus on 3 5 dh. Liian pehmeä vesi (dh lähellä työturvallisuus nollaa) voi aiheuttaa korroosiota. Veden rautapitoisuuden pitäisi olla alle 0,2 mg/l. Jos rauta aiheuttaa ongelmia pesuaineiden ja pesumenetelmien vaihtamisesta huolimatta, voi sen vaikutuksia ehkäistä veden suodatuksella. Pesuveden lämpötilalla on suuri merkitys pesutuloksen kannalta. 80-asteisen pesuliuoksen puhdistusteho on noin kuusinkertainen 40-asteiseen verrattuna. Hyvän pesutuloksen aikaansaamiseksi pesuveden lämpötilan tulee olla vähintäin 50 o C, sillä lypsykoneiden kiertopesussa veden alkulämpötila on o C. Esimerkiksi maitorasva alkaa kiteytyä n. 40 o C:ssa. Mikäli pesuaineissa on klooria, veden lämpötila saa olla korkeintaan 30 o C. Pesuaineet ovat joko vahvasti emäksisiä tai happamia. Muista suojata kätesi! (kuvat 1 ja 2). Pesuaineiden happamuus tai emäksisyys ilmoitetaan ph-asteikolla. Kun ph on alle viiden, on kyseessä hapan pesuaine. Jos ph-arvo on yli kymmenen, on kyseessä emäksinen pesuaine. Pesuaineiden jako ryhmiin käyttötarkoituksen mukaan Keskivahvat emäksiset yleispesuaineet soveltuvat käsin tehtävään pesuun. Nämä yleispesuaineet ovat joko Viljelijöiden ammatti-ihotaudit Ihotaudit Sivunastan tulehdus Allerginen nuha Jännetupen tulehdus Myyräkuume Naiset Miehet Ammattiastma Meluvamma Homepölykeuhko Jänisrutto Muut kpl

3 työturvallisuus Pesu- ja desinfiointiaineet ihoa kuivattavia tai ärsyttäviä. Käyttöliuoksien ph-arvo on yleensä 9 10 eli vaikutus on ihoa kuivattava. Vahvat emäksiset pesuaineet. Vahvasti emäksisiä kiertopesuaineita käytetään esim. maitoputkistojen pesuun. Varsinaisen aineen tai vahvan liuoksen ph-arvo on yleensä yli 13 ja käyttöliuoksenkin ph-arvo on yli 11,5. Näin vahvasti emäksiset liuokset aiheuttavat iholle joutuessaan ihon syöpymistä. Klooria sisältävät yhdistelmäpesuaineet. Markkinoilla on ns. yhdistelmäpesuaineita, koska pesu ja desinfiointi vaativat erilliset käsittelykerrat. Niiden tarkoituksena on samalla sekä pestä että desinfioida lypsykoneen laitteisto. Emäksisen pesuaineen lisäksi nämä aineet sisältävät desinfiointiainetta eli klooriyhdistettä. Nämä pesuaineet ovat vahvasti emäksisiä ja syövyttäviä. Klooria sisältävä emäksinen/hapan pesuaine. Kova tai rautapitoinen vesi aiheuttaa usein ongelmia putkistoihin muodostamalla niihin kivettymiä. Pesu aamulla klooria sisältävällä emäksisellä ja illalla happamella pesuaineella ( = vuoropesu) pitää useimmiten kivettymät kurissa. Happamet pesuaineet. Happamia pesuaineita käytetään putkistojen pinnoille kertyneen maitokiven ja muiden saostumien poistoon eli ns. viikottaiseen happopesuun. Niitä käytetään myös vuoropesuohjelmassa vuorotellen yhdistelmäpesuaineen kanssa. Happamat pesuaineet hajottavat nopeasti orgaaniset aineet ja liuottavat tehokkaasti saostumat. Nämä aineet ovat sellaisenaan ihoa ärsyttäviä tai syövyttäviä, sillä niiden ph-arvo on alle 1,5. Käyttöliuoksenkin ph-arvo on 1,5 2,5, joten sekin liuos ärsyttää ihoa. Desinfiointiaineet. Desinfiointiaineilla tuhotaan pieneliöitä, joita ovat mm. bakteerit, homeet, hiivat ja virukset. Maitotaloudessa käytettävissä desinfiointiaineissa vaikuttavana aineena on klooriyhdiste. Ne voivat olla myös niin happamia, että pieneliöt tuhoutuvat. Lypsypyyhkeitä mm. desinfioidaan klooriyhdistettä sisältävällä desinfiointiaineella. Desinfiointiaineet sisältävät hypokloriittia, orgaanisia klooriyhdisteitä tai ovat happamia. Erityisen voimakkaita desinfiointiaineita käytetään esimerkiksi broilerkanaloissa tuotantoerien vaihtuessa. Nämä aineet saattavat sisältää glutaraldehydiä tai formaldehydiä. Suojautuminen haitallisilta kaasuilta on näitä aineita käytettäessä erityisen tärkeää. 2. Eri pesuaineiden vaikutus ihoon ph-arvo aineluokka vaikutus ihoon vahvasti emäksinen emäksinen heikosti emäksinen neutraali heikosti hapan hapan vahvasti hapan syövyttävä ärsyttävä kuivattava kuivattava kuivattava ärsyttävä syövyttävä Lähde: Käsien suojaus, ohjeita ja suosituksia 6. Työsuojeluhallitus/Työterveyslaitos. 3

4 Pesu- ja desinfiointiaineet Vaikutukset ihoon ja hengityselimiin Maataloudessa pesu- ja desinfiointiaineita käytetään eniten lypsykarjataloudessa. Päivittäiset lypsykoneiden ja maitoputkistojen pesut ja viikottaiset desinfioinnit takaavat maidon korkean laadun ja puhtauden. Yrittäjältä vaaditaan paljon tietämystä eri pesu- ja desinfiointiaineiden ominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä (kuva 3). Lypsytyössä käytettävät pesuaineet ovat varsin voimakkaita. Niiden tehtävänä on liuottaa rasvaa ja likaa tehokkaasti. Kun pesuaineliuos joutuu kosketuksiin ihon kanssa, se liuottaa myös ihoa suojaavaa rasvakerrosta. Seurauksena voi olla ihon vahingoittuminen, joka ilmenee ärsytysihottumana. Jotkut aineet voivat imeytyä ihon läpi aina verenkiertoon asti aiheuttaen muita oireita, kuten pahoinvointia. Pesu- ja desinfiointiaineet voivat sisältää myös allergiaa aiheuttavia aineita. Liiallista pesu- ja desinfiointiaineiden käyttöä tulee välttää. Pesu- ja desinfiointiaineiden teho ei parane liian suurella annostuksella. Koska kaikki voimakkaat pesuaineet työturvallisuus ärsyttävät tai syövyttävät ihoa, pesuaineliuokset eivät saa olla liian väkeviä. Roiskeita ja ihokosketusta pitää myös välttää. Siksi pesuliuoksia tehtäessä on hyvä suojata kasvot roiskeilta (kuva 4). Konepesuaineita ei saa käyttää käsin tapahtuvassa pesussa. Käsin tehtävään pesuun on kehitelty omia miedompia aineita. Erityisesti sikatiloilla painepesuri on usein viljelijän työkaluna. Vaikka painepesussa ei käytettäisi kemikaaleja lainkaan, on vesi- ja lantaroiskeilta syytä suojautua. Erityisessä vaarassa ovat silmät. Pelkästään märkä ja likainen työ voi aiheuttaa ihoärsytystä

5 työturvallisuus Suojautuminen Suojavaatetus Työasuna tavallinen puuvillahaalari on paras. Se on joustava, lämmin ja helppo pestä. Pesuliuoksia tehtäessä ja pesu- tai desinfiointiainetta koneeseen annosteltaessa on lisäksi hyvä suojautua roiskeilta esiliinalla ja kasvojensuojaimella. Karjasuojissa ja erityisesti kosteissa tiloissa työskenneltäessä tulee käyttää karkeakuvioisia, turvakärjellä varustettuja saappaita. Polyuretaanista valmistetut saappaat ovat kevyemmät kuin tavanomaiset kumisaappaat. Uuden saappaan pohja kannattaa karhentaa esimerkiksi hiontapaperilla (kuva 5). Painepesuria käytettäessä paras työvaate on täysin kehon suojaava, vedenpitävä asu. Suojalaseja tai kasvojensuojainta sekä kuulosuojaimia on myös syytä käyttää. Hengityksensuojaimet Happamista pesu- ja desinfiointiaineista vapautuu kuumennettaessa happohöyryjä ja typpihappoa sisältävistä lisäksi typen oksideja, jotka ärsyttävät limakalvoja ja voivat suurina pitoisuuksina aiheuttaa keuhko-oireita. Tämän vuoksi happamia pesuaineita ei pidä sekoittaa kuumaan veteen. Pesu- ja desinfiointiaineet Se ei edes paranna pesuaineen tehoa. Klooripitoisista desinfiointiaineista vapautuu kuumennettaessa tai happojen vaikutuksesta kloorikaasua, joka ärsyttää hengityselimiä ja suurina pitoisuuksina aiheuttaa hengityksen salpautumisen. Pesuliuoksen lämpötilan tulee olla korkeintaan 40 o C. Pesu- ja desinfiointiaineita on käytettävä myyntipäällyksessä mainittujen ohjeiden mukaan. Liian suuri annos ei paranna pesutulosta, mutta aiheuttaa suuremman terveysriskin. Aineita ei pidä sekoittaa keskenään. Sekoittumista on vältettävä myös vuorottaisissa pesu- ja desinfiointikerroissa. Jos klooridesinfiointikerran jälkeen tehdään viikottainen happopesu, voi muodostua kloorikaasua, ellei huuhtelu ole ollut riittävä. Kloori ärsyttää hengityselimiä. Jos pesu- ja desinfiointiaineiden käytön yhteydessä muodostuu ilmaan kaasuja, on syytä käyttää kaasunsuodattimella varustettua hengityksensuojainta. Tähän tarkoitukseen sopii hyvin puolinaamari-tyyppinen hengityksensuojain (kuva 6). Esimerkiksi kloorikaasulta suojaudutaan B-tyypin kaasunsuodattimella varustetulla suojaimella. Tiettyihin suojaimiin on saatavissa yhdistettyjä suodattimia, joissa on sekä pölyn että kaasun suodattimet (kuva 7)

6 Pesu- ja desinfiointiaineet Suojakäsineet ja niiden valinta Peruslähtökohta käsien ihon suojaamiseksi ympäristön haittavaikutuksilta ovat hyväksytyt suojakäsineet. Suojakäsineitä valmistetaan polymeerimateriaaleista (kaikki kumi- ja muoviseokset), nahasta ja tekstiilimateriaaleista, metalleista sekä näiden yhdistelmistä. Materiaalina PVCmuovi on allergisoimaton. Voit valita kerta- tai jatkuvaan käyttöön valmistetut käsineet. Valitse suojakäsineet käyttötarkoituksen mukaan. Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaudutaan ensisijaisesti muovi- ja kumikäsineillä. Mekaanista kestävyyttä vaativiin töihin on syytä valita paksummasta materiaalista valmistetut käsineet. Käsineet voivat olla joko vuorellisia tai vuorettomia. Vuorettomissa käsineissä on hyvä käyttää puuvillaisia aluskäsineitä. Pitkävartiset käsineet suojaavat parhaiten. Puhdistettavuus ja huollettavuus on myös hyvä ottaa huomioon käsineitä valittaessa. Sivulla 9 on lisää ohjeita suojakäsineiden käytöstä. työturvallisuus Pakkausmerkinnät Pesuainepakkauksista löytyvät tarkat tiedot aineiden oikeasta käytöstä sekä tarvittavista työvälineistä. Merkinnöistä selviää myös ko. tuotteen haitallisuus ja tarvittava henkilökohtainen suojautuminen. Pakkausmerkintöjen ja käyttöohjeiden lukeminen ennen tuotteen käyttöä on tärkeää (kuva 8). Pesu- ja desinfiointiaineiden myyjillä on lisäksi olemassa edustamiensa aineiden käyttöturvallisuustiedotteita, joista löytyy tarkempaa tietoa esimerkiksi aineiden koostumuksesta ja ominaisuuksista. Elinkeinonharjoittajan vastuu ja tehtävät Valmistajan ja maahantuojan täytyy huolehtia siitä, että heidän markkinoimansa ja myymänsä tuotteet täyttävät niitä koskevat vaatimukset ja etteivät ne muutoinkaan aiheuta vaaraa ihmisille työssä tai vapaa-aikana. Tavaroiden vapaan liikkuvuuden toteutuminen Euroopan sisämarkkinoilla on lisännyt elinkeinonharjoittajan vastuuta kaikissa vaiheissa suunnittelussa, valmistuksessa, maahantuonnissa, tukkuportaassa ja vähittäiskaupassa 8. Ohjeita pesuaineiden käytössä Lähes kaikki pesuaineet kuivattavat, ärsyttävät tai syövyttävät ihoa. Pidä aineiden valikoima mahdollisimman suppeana. Tutustu kaikkien käyttämiesi aineiden ominaisuuksiin, lue myyntipäällys huolellisesti ja tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen (saat tuotteen myyjältä). Käytä aineita oikeaan tarkoitukseen. Annostele ohjeen mukaan. Säilytä alkuperäisissä pakkauksissa aineille varatussa paikassa. Älä poista etikettejä. Pidä aineet alkuperäisissä pakkauksissa. Käytä ehjiä, pitkävartisia PVC-suojakäsineitä ja aluskäsineitä. Sormukset ja kello lisäävät ihoärsytystä. Huuhtele iholle ja silmiin joutunut aine on välittömästi pois. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele silmiä 15 minuutin ajan ja mene tarvittaessa lääkäriin. Älä sekoita aineita. Seurauksena voi syntyä jopa hengenvaarallisia kaasuja. Jos jokin aine aiheuttaa iho-oireita, keskustele työterveyslääkärin tai muun asiantuntijan kanssa ja vaihda aine vähemmän ärsyttävään. 6

7 työturvallisuus Pesu- ja desinfiointiaineet riippumatta siitä, harjoittaako elinkeinonharjoittaja vientiä vai toimiiko pelkästään Suomen kotimarkkinoilla. Tuotteiden merkinnät, suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet sekä käyttöturvallisuustiedotteet ovat myös olennainen osa tuotteiden turvallisuutta ja turvallisuuden valvontaa. Tuotteiden markkinavalvonta Pesu- ja desinfiointiaineiden valvonta Suomessa kuuluu kemikaalivalvontaviranomaisille. He seuraavat sekä kuluttajille tarkoitettuja että työpaikoilla käytettäviä kemikaaleja. Valvonnan kohteena ovat esimerkiksi kemikaalien luokitus, merkinnät ja pakkaaminen, käyttöturvallisuustiedotteet ja ilmoitus- ja hyväksymismenettelyjen sekä kieltojen ja rajoitusten noudattaminen. Huomiota kiinnitetään erityisesti tuotteisiin, joista voi aiheutua haittaa ihmisen terveydelle tai ympäristölle. Elintarvikevirasto (EVI) seuraa paikallisen valvonnan riittävyyttä sekä arvioi suoritetaanko valvonta valtakunnallisesti yhdenmukaisesti ja lainsäädännön sekä keskusviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet Käyttöturvallisuustiedote on tuotteen etiketin ohella tärkein kemiallisia aineita koskeva tiedonlevitysmenetelmä. Tiedotteen laatii aineen valmistaja, maahantuoja tai henkilö, joka vastaa aineen markkinoille luovuttamisesta. Suomessa tiedote on oltava sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Suomessa on rekisteröity tähän mennessä noin tiedotetta ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) arvion mukaan koko maailmassa niitä on tehty Tiedotteiden käyttäjien lukumäärä on siihen nähden jopa satakertainen. Navetassa käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet on hyvä säilyttää karjakeittiössä tai navettakansiossa, josta esimerkiksi lomittajien on ne helppo löytää. Käyttöturvallisuustiedotteesta on määrätty työministeriön päätöksessä (779/93) ja tiedotteen sisältö on säädetty kemikaaliasetuksessa (675/93). Käyttöturvallisuustiedotteen tulee sisältää seuraavat otsikot ja niiden mukaiset tiedot: 1. Kemikaalin ja Euroopan yhteisön alueelle sijoittuneen toiminnanharjoittajan tunnistustiedot (muutettu säädöksellä /555) 2. Kemikaalin koostumus ja tiedot ainesosista 3. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus 4. Ensiapuohjeet 5. Ohjeet tulipalon varalta 6. Ohjeet päästöjen torjumiseksi 7. Käsittely ja varastointi 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet (muutettu säädöksellä /555) 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 11. Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle 13. Jätteiden käsittely 14. Kuljetustiedot 15. Kemikaaleja koskevat määräykset sekä 16. Muut tiedot. (muutettu säädöksellä /555) Käyttöturvallisuustiedote laaditaan, jos kemikaali on luokiteltu terveydelle ja ympäristölle vaaralliseksi, palo- ja räjähdysvaaralliseksi tai jos kemikaalin ominaisuudet ovat sellaisia,että sen käsittelyssä, käytössä tai varastoinnissa voi aiheutua vaaraa terveydelle ja ympäristölle tai palo- ja räjähdysvaaraa. 7

8 Pesu- ja desinfiointiaineet Kemikaalien varoitusmerkinnät Pääkallo. Erittäin myrkyllisistä ja myrkyllisistä kemikaaleista varoitetaan pääkallolla. Pääkallolla varustetut kemikaalit voivat aiheuttaa jo hyvin pieninä annoksina vakavan, jopa kuolemaan johtavan myrkytyksen. Pääkallolla merkitään myös kemikaaleja, joista voi koitua vakavia pitkäaikaisvaikutuksia, esimerkiksi syöpää. Syövyttävät kemikaalit tuhoavat kudosta joutuessaan kosketuksiin hengityselinten, ihon, silmien tai ruoansulatuskanavan kanssa. Syövyttäviä aineita ovat mm. vahvat emäksiset ja happamet kiertopesuaineet, konetiskiaineet ja putkenavausaineet. Andreaan risti. Haitalliset ja ärsyttävät kemikaalit voivat aiheuttaa myrkytyksen suhteellisen pieninä annoksina. Niillä voi olla pitkäaikaista vaikutusta tai hengitettynä ne voivat aiheuttaa allergiaa. Haitallisia kemikaaleja ovat mm. monet maalituotteet ja jäähdytysnesteet. työturvallisuus Kemikaalien palo- ja räjähdysvaarallisista ominaisuuksista varoitetaan omilla varoitusmerkeillään. Varoitusmerkki kuvaa kemikaalin tärkeintä vaaraominaisuutta. Myös sellaiset kemikaalit, joissa ei ole varoitusmerkkiä, voivat aiheuttaa terveysvaaroja ja ympäristövahinkoja: esimerkiksi polttoaineet, lääkkeet ja kosmeettiset tuotteet. Tutusta huolella pakkauksen merkintöihin ja noudata käyttöohjetta (kuva 9). 9. Pääkallo Andreaan risti Syövyttävä kemikaali Syttyvä Räjähtävä Hapettava 8

9 työturvallisuus Pesu- ja desinfiointiaineet Käsineopas 1. Valitse suojakäsine käyttötarpeen mukaan. Opastavaa tietoa löydät mm. käsinepakkauksista ja käsiteltävien aineiden käyttöturvallisuustiedotteista. Varmista, mihin suojausluokkaan (I,II tai III) kuuluvia käsineitä tulee käyttää ja mihin käyttötarkoitukseen ne on testattu (ks. piktogrammit). 2. Oikean kokoisen käsineen valintaan opastavaa tietoa löydät pakkauksista ja tuotetiedoista. 3. Käsineet ovat aina henkilökohtaisia suojaimia ei yhteiskäyttöön. 4. Pane käsineet vain puhtaisiin käsiin. Näin vältät epäpuhtauksien pääsyn käsineen sisäpintoihin. 5. Vältä sormusten, kellojen tai muiden teräväsärmäisten esineiden käyttöä suojakäsineen sisällä. 6. Käytä vain ehjiä, hyväkuntoisia ja CE-merkittyjä käsineitä. Käytössäsi tulee olla myös puhtaita suojakäsinepareja rikkoutumisen tai kostumisen varalta. 7. Käytä samaa käsinettä enintään siihen asti, kunnes kädet alkavat hiostua. Huuhdo kädet kylmällä vedellä ja kuivaa ne ennen kuin vaihdat puhtaat alus- ja suojakäsineet. 8. Aluskäsineiden käyttöä suositellaan erityisesti silloin, kun käytetään kumista, muovista tai synteettisestä aineesta valmistettuja käsineitä. 9. Tarkista käsineiden kunto säännöllisesti. Vaihda käsineet, jos vuori on likaantunut tai käsiteltävää ainetta on roiskunut niiden sisälle. 10. Hävitä vaurioituneet käsineet kunkin käsineen käyttöohjeen mukaisesti. 11. Kun käytät liuottimia sekä herkistäviä ja erittäin myrkyllisiä aineita, vaihda käsineitä usein. 12. Mikäli haluat puhdistaa käsineiden ulkopinnat työn päätyttyä, pese käsineet ennen kuin riisut ne käsistäsi. Pese käsineet sisäpuolelta haalealla, miedolla saippuavedellä ja huuhtele sen jälkeen puhtaalla vedellä. 13. Käytön ja varsinkin pesun jälkeen käsineiden molemminpuolinen kuivaus korkeintaan 40 o C:n lämpötilassa on tärkeää. 14. Suojakäsineiden käytön jälkeen pese ja kuivaa kätesi sekä rasvaa ne sopivalla perusvoiteella. 15. Jos käsissäsi ilmenee ongelmia siitäkin huolimatta, että olet noudattanut edellä mainittuja ohjeita/suosituksia, on syytä tutkia pikaisesti, mistä se johtuu. Käänny työterveyshuollon, kyseisten aineiden toimittajan tai käsinetoimittajan puoleen. He ovat alan asiantuntijoita. 16. Vältä tarpeetonta suojakäsineiden käyttöä. 17. Synteettisistä muoveista ja puuvillasta valmistetut käsineet allergisoivat harvoin. Luonnonkumista ja nahasta tehdyissä tuotteissa on valmistuksessa käytetty aineita, jotka voivat aiheuttaa allergiaa. 18. Tee pikatesti. Jos käsine kovettuu tai turpoaa joutuessaan kemikaalin kanssa kosketuksiin, on materiaali väärä. Piktogrammit pistosuoja kylmänsuoja kemikaalit ja mikro-organismit mekaaniset vaarat eristävästä materiaalista valmistetut sormikkaat tai rukkaset (tarkoitettu sähkötyöntekijöille) ionisoiva säteily ja radioaktiiviset epäpuhtaudet kuumarasitus (kuumuus ja/tai tuli) bakteriologiset epäpuhtaudet staattinen sähkö 9

10 Pesu- ja desinfiointiaineet työturvallisuus Hyväksytyt pesu- ja desinfiointiainevalmisteet sekä vedinkastoaineet Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain (1195/1996) mukaan voimassaolevien tai sen nojalla annettujen maa- ja metsätalousministeriön päätösten mukaisesti laitoksessa käytettävien pesu- ja desinfiointi-aineiden sekä vedinkastoaineiden on oltava Elintarvikeviraston (EVI) hyväksymiä. Elintarvikevirasto on rekisteröinyt seuraavat valmisteet käytettäviksi eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotannossa käyttöohjeiden mukaisesti (tilanne 3/2003). Päivitetty pesuainelista löytyy Internetistä osoitteesta Pesu- ja desinfiointiainevalmisteet sekä vedinkastoaineet on jaoteltu valmistajien tai markkinoijien mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavasti: maatiloilla tapahtuvaan maidonkäsittelyvälineiden puhdistukseen tarkoitetut valmisteet muut valmisteet vedinkastoaineet. Maidonkäsittelyvälineiden puhdistukseen Oy DeLaval Ab Alfa-Laval 1+ Basix Cidmax DeLaval alkali 1 + DeLaval hapanpesuaine 50 DeLaval detergent acid 50 DeLaval detergent alkali 50+ Super DeLaval yhdistelmäpesuaine1+ DeLaval yhdistelmäpesuaine 30 Extra aamupesu DeLaval hapanpesuaine 30, iltapesu Handix Hygenius Basix Hygenius Cidmax Super Ecolab Asepto Hypochloran SP Klooritabletti Neste Asepto Otso plus P3-elko P3-oxonia active Farmos F 200 Kope F 201 Tisko F 204 Jama F 205 Virkku F 206 Torkku F 207 Capo F 209 Capo-Tab F 211 Jama VP F 212 Super Oiva F 213 Farmax F 214 Amisan F 215 Neste Kope F 216 Green F 261 Kloriitti-Forte F 264 Maisan OSKUN Aamupesuneste OSKUN Iltapesuneste OSKUN Yhdistelmäpesuneste Finnlacto Oy Meijerin Aamuvuoro, jauhe Meijerin Aamuvuoro, neste Meijerin Iltavuoro, jauhe Meijerin Iltavuoro, neste Meijerin Ykkönen Hiven Oy Hape Hipe Hypred Unipred Inchem Oy Maatilan ykköset -Aamupesuneste -Iltapesuneste -Sitro hapanpesujauhe -Yhdistelmäpesuneste -Ykköspesujauhe OSKU -Aamupesuneste -Iltapesuneste -Yhdistelmäpesuneste JohnsonDiversey Aamuneste (Tendex) Aamupesujauhe (Tendex) Divos 120 CL VM9 Iltaneste (Tendex) Iltapesujauhe (Tendex) Maatila-Tepso Mestarin Yhdistelmäneste Sun Professional tabletit Yhdistelmäpesujauhe (Tendex) Kemvit Oy Agri 1 Agri 2 Tervi 1 Tervi 2 K-Maatalous K-pesuaine Mestarin 10 -yhdistelmäpesujauhe Mestarin yhdistelmäneste Westfalia Circostar RFL Westfalia Circostar DFL MT-Exima Oy MT- 308 Putkisto-pesuaine Pellonpaja Oy Pellon Nova 1 Pellon Nova 2 Pellon Pesuneste Pellon Säästö 7 Pellon Säästö 10 Pellon Top 1 Pelma Oy Cloverfield Alka Cloverfield Cido Maatila-Tepso SU-51 Solmaster Oy Master E 20 -lypsyvälineiden pesuun Master E 30 -lypsyvälineiden pesuun Oy Teollisuushankinta TH Ab Desi-Akro Emäs-Diskal-3 Hapan-Akro Kone-Akro Neste Hapan-Akro Neste Kone-Akro Tiski-Akro Muut valmisteet Alfa-Kem Oy Alfa-Brite Alfa-Kloori Alfa-Opener Beta Alu Beta Kalkinpoisto Beta Kirkaste Beta Käsitiski Beta Liotusaine Beta Peruspesu Beta Tico Tico Beta Uuni Beta Yleispesu Desidex Desi-Puhto Eko-Puhto Eko-Sol FOS FO Kaakelipuhto Raikaspuhto RP-190 Superpuhto Tehopuhto Voima-Puhto Altia Oyj Etax A 12 Etax A % Exitol 20 P Berner Oy Desinfektol P Heti-sarja, hajustamaton -Asti -Heti-yleispesuaine -Jyty -Puhti -Tuima (ent.voima) -Tuki (ent.keino) LV-sarja -Astianpesuaine -Yleispuhdistusaine Nordex-sarja -Allotol 2/2000 -Debitol extra -Dekontin kombi -Desi YT 2/2000 -Dimax natur -Domin extra -Domin normal -Domin grovdisk special-m6 -Dominat -Kalcinex -KAP-konepesu -Multi Bas -Natur-Disk -Natur-Rent -Raspo -Trio Biofarm Oy Farmi-Desi Teho-Desi Biofonte Oy GPC8 Lift EST-EEM Broilertekniikka Oy CID 2000 Kickstart Virocid CC-Company Teknokemia LTD CC-Aluset CC-Aluset klooriton CC-Autoset CC-Baron CC-Clean CC-Depro CC-Desko CC-Desi CC-Hapan CC-Kalk CC-Kloori CC-Liotus CC-Rasvaset CC-Säde CC-Tuju CC-Vaahtopesu CC-Yleispesu CON DES Prima Strong Owen E Thunder E V-Max CCI (kuljetuskaluston pesuun) MCV 500- autonpesuaine MCV rasvanpoistoaine MCV yleispuhdistusaine Certified Lab Aquasol 20/20 Ballista Bonham Certi Etch NF Germacert Plus Germacert FA Plus Germacert VET Plus Harrow NM-40 Plus Rebuff Umpire Well Done Chemsearch Clenacidal Deox Extra Everbrite Extra Everbrite FA Extra Everbrite VET Extra Jerico ND-150 extra ND-165 Pounce Sanichem Soot Away Steril Tab Strong Arm Tempest Ecolab P3-alcodes P3-ansep ALU P3-ansep CIP P3-aquanta EXTRA P3-asepti oxonia P3-asepto P3-asepto BA P3-componenta HT P3-clint FC P3-clint CA 157 P3-clint KF P3-ferisol P3-horolith AS P3-horolith CIP P3-horolith MK P3-horolith V P3-hypochloran SP P3-inciprop S P3-mip ALU P3-mip Blitz P3-mip CIP P3-mip EA P3-mip EXTRA P3-mip FIN P3-mip FL P3-mip RC P3-mip SP P3-mip TK P3-mip 100 P3-oxonia active P3-oxonia active S P3-oxysan P3-paraDES P3-paradigm 10 P3-paradigm 30 P3-prevafoam AG P3-prevafoam DUO P3-pripan P3-stabicip AD P3-stabicip EA P3-stabicip NA P3-stabicip OXI P3-stabicip PER P3-stabilon MB P3-stabilon MEX P3-stabilon WT P3-steril P3-topactive 200 P3-topactive 500 P3-topactive DES P3-topactive LA P3-topax 12 P3-topax 16 SK P3-topax 17 SK P3-topax 18 P3-topax 19 FR P3-topax 20 DK P3-topax 32 V P3-topax 36 P3-topax 52 P3-topax 55 M P3-topax 56 P3-topax 58 P3-topax 66 P3-topax 68 P3-topax 73 P3-topax 91 P3-topax 99 P3-triquart P3-ultrasil 10 P3-ultrasil 11 P3-ultrasil 25 P3-ultrasil 50 P3-ultrasil 53 P3-ultrasil 56 P3-ultrasil 60 A P3-ultrasil 62 P3-ultrasil 67 P3-ultrasil 69 P3-ultrasil 73 P3-ultrasil 75 P3-ultrasil 110 P3-ultrasil 130 P3-ultrasil 141 P3-ultrasil 200 Clear Dry Desa Ecolen Grillclean ISS acidfoam 45 ISS alkali 21 ISS alkali 25 ISS alkalifoam 35 ISS sur 40 Maxi I Maxi S Micro-quat MT-400 Muril Neste Desa Sirafan Solid Hydro Solid Metal pro Solid Protect Solid Super Ultra Trump Event Trump Metal Pro VR Farmos F 14 Farmosept F 15 Triosan F 18 Airol F 20 Alusept F 22 Hohta F 23 L-P F 24 Mikko F 25 Vape F 26 Boxan F 31 Rolle F 34 Erlik DVS F 35 Lomax F 37 Toro F 40 Loro F 42 Nora F 43 Super Nora F 44 Sensol F 45 Addix F 47 Tarmo F 49 Vaahdonesto F 50 Tero F 51 CIPPE F 70 Hero F 203 Pintty F 210 Hygisept F 260 Finosept F 261 Kloriitti-Forte F 262 Ipasept F 265 Meposept ETA 700 IPA 300 Active Dip Amisept 80 ASPI Powder Erisan Alu Deko Erisan Deko Käsi-Tisko Neutra L Pesetti Alu Pesetti Antibact Pesetti Dip neste Pesetti Forte Pesetti Grill 10

11 työturvallisuus Pesu- ja desinfiointiaineet Pesetti Hypo Dip Pesetti Kalk Pesetti Kraft Pesetti Neutradish (hajustamaton) Pesetti Powder Pesetti Powder Dip Pesetti Sanisept Pesetti 10+ Pesetti 100 Proset S26E Proset 25 Restia konetiskiaine Siisto Alltop (hajustamaton) Siisto Alkaline Siisto Antifoam Siisto Desiklor (hajustamaton) Siisto Desitop Siisto Fast top Siisto Neutra top Siisto Optima 11 Siisto Saniprima Siisto Unidrop (hajustamaton) Finn-elox yhtiöt Oy Elintarvikealkali Oy Finnish peroxides Ab Desirox Haraldit Oy Hard-Jäte Hard-Desi Hard-Uuni Hard-Aqua Hard-E Hiven Oy Desisan Omniclean Parvocide Plus Hypred Actilith Prosanex Hyprelva SF Hyprelva NET Virucidal Extra Inchem Oy Laatikonpesu PROF 22 EL IPM-Service Oy Rasvanpoisto IPRO Oy IPRON ET IPRON Grillinpesu IPRON Kloori IPRON Konetiski IPRON Rasvanpoisto IPRON RP extra IPRON Ruosteenpoisto JL-tuotteet Oy RK-2-elintarvikealkalitiiviste JohnsonDiversey Acifoam VF 10L Acigel VG7 Adjust VB29 Alcosan VT 10 Aluwash VA3 Britestar VC12 Capture VC16 Cipsafe VC18 Complex VB13 Divercide 7 Diverfoam SMS Chlor VF18 Divodes FG VT29 Divos 2 VM13 Divos 80-2 VM1 Divos 108 VM21 Divos 110 VM7 Divos 124 VM5 Divos ADD3 VM16 Divos LS VM15 Divosan Activ VT5 Divosan Destabs Divosan Forte Divosan Hypochlorite VT3 Divosan Plus VT53 Divosan TC86 VS8 Fillerclean VK12L HD Plusfoam VF1 Hypofoam VF6 Ikalin Peracid K Special VB12 Multiclean VK7 Oxofoam VF5L Pascal VA5 Plastren H VC80 Powerfoam VF4L Purge VB15 Sactiv Kloramiini Sactiv Nestekloori Safeclean VK2 Safefoam VF9 Softsafe VC19 Solaris VC9 Solo VC27 Suma Alu free L10 Suma Bac D10 Suma Dip K1 Suma Grill D9 Suma Multi free D2 Suma Nova free L6 Suma Select free A7 Suma Special free L4 Suma Star free D1 Suma Tab D4 tab Suma Ultra free L2 Suredis T1 Taski Actival F21 Taski force free Z2 Taski profi F2A Taski profi free F2 Total VC2 Ultrafoam VF2 Viragri Plus VT49 Kaukomeri Oy Tehoset Solventti No 3 Kemotuote Oy Dax KEMO-A 348 KEMO-A 351 KEMO-A 352 KEMO-A 354 KEMO-A 357 KEMO-A 365 KEMO-A 367 KEMO-A 414 KEMO-Alfacid OULU 920 Kemvit Oy Konetiski KW 10 KW Alu konetiskiaine KW Astianpesu KW Desall KW Desipesu KW Desiplus KW Florens KW Kalkinpoisto KW Klooripesu KW Konetiskijauhe KW Liotusjauhe KW Liotusneste KW Lipol KW Non-stop KW Trimcos KW Uuni ja grilli KW Vahanpoisto KW Yleispesu KW-T10 Stalosan F Kernite Germ-Alert Kavalier FA Super Kavalier VET Super Kavalier Super Lunge Super KiiltoClean Oy Elsa Erikois-Iduna Pesukloriitti Primaklor Prima konetiskiaine Resal Salex Sartek 2 Sintocid SOL Tehopuhdistusaine Tepi 10 Yleispesu Koillis-Lapin Tuotevälitys Top Foam Top Ten Kärcher Oy RM 22 ASF RM 25 ASF RM 31 ASF RM 33 RM 55 ASF RM 57 ASF RM 58 ASF RM 59 ASF RM 69 ASF RM 81 ASF RM 732 RM 735 RM 752 RM 880 Hapan vaahtopesuaine RM 882 Vaahtogeeli RM 884 Desinfiointiaine Lakehansa Oy Hansaclean desinfioiva Hansaclean konetiski Hansaclean linjastonpesu Hansaclean rasvanpoisto LEM-KEM Oy Bakteeri-stop Bakteeri-stop tiiviste Biogen Active Allrent, hajustamaton Biogen Active Avfettare, neutraali rasvanpoistaja Biogen Active Avfettare, teollisuuden rasvanpoistaja Biogen Active Avkalka/Avrosta Biogen Active Avkalka/Avrosta geeli Biogen Active Combi Biogen Active Grovrent Biogen Active Grovrent matalavaahtoinen Biogen Active Multirent Desinfioiva yleispesuaine LK-Grillinpesu LK-Hapan geeli LK-Kaakelinpuhdistusaine LK-Konetiskiaine LK-Rasvanpoistoaine LK-Superpesu LK-Voimakaakeli Tehopesu ET Tehopesuaine 17 Yleispesuaine 90 Mega Metal Mega-Scalant Futura MT-Exima Oy Kalkki Pois Minetta-250 Yleispuhdistusaine MT-Exima 020 Yleispesuaine MT-Exima 050 Yleispuhdistusaine MT-Exima 095 MT-Exima 099 rasvanpoistoaine MT-Exima 309 Fomix MT-090 Leipurex MT-140 Tehokas hapan MT-310 Superex MT-311 Laatikkopesu MT-400 Desino Oy Norrex Ab Dovoset 100 Noso-tuote Oy DF-Hygi DF-300 Grojet-Farmi Grojet-260 DF-Kaakeli Pello Chemical Deosan huuhtelukirkaste Deosan konetiskiaine Deosan teho Deosan tehostettu yleispuhdistusaine Deosan yleispesuaine Pesuainetukku Osola Oy Clean Top Biomulti Clean Top Erikoispesu D Pharmacia Animal Health AB Antec HD3 liotus- ja pesuaine Jodopax vet OO-Cide Virkon S Virusan S Polymex Oy Grillin/savustusuuninpesu LX rasvanpoisto Polyclean Polyclean desinfioiva Polyclean kvat. Desinfiointineste Porex Oy Porex laitospesuaine Puutarhaliike Helle Oy Biocitrol MH-50 Pyyrla Oy Jumbo 4 Elintarvikepesu K Jumbo 5a Desinfiointi Jumbo 54 Elintarvikepesu P Jumbo 55-D-pesuaine Oy Renholm & co Ab Appelsiiniöljy Rockfort Bio Rock FA Bio Rock VET Bio Rock Magnum Caravel High Force Prowler Trumpet Soft Protector Oy Teflex Solmaster Oy Master E 10 Master E 20 Master E 30 Master E 40 Master E 50 SH 1 Kaakeli Solsept Solvent Oy Atomiz D 2040 Atomiz D 2041 Atomiz D 2042 Atomiz D 2043 Atomiz D 2044 Atomiz Y 2021 Atomiz Y 2022 S-Taroil Oy F.P.C. (FoodProcessCleaner) Suomen Elektrodi Oy/Werk Werk-Bio Werk-Brite Suomen Lenson Oy Multiclean Lenchlor Suomen Perfection Oy Dentin Eko-Perfect Neston Silver 1 konetiski-aine Neston Silver 2 konetiski-aine Peruspuhdistus- ja rasvanpoistoaine Tampereen pesuainepalvelu Oy Marina W-DF W-FG W-ID W-Sapex W-401 W-404 W-504 W-524 Tekno-Forest Oy (kuljetuskaluston pesuun) Pinelline Car + Go Pineline Esipesuaine Pineline Painepesu Pineline Tehopesu Pineline Tehopesu super Oy Teollisuushankinta TH Ab Aciren Alkachlor Alkaren 40 CIP-additiv 1705 Danaplus Danaskum Danazur Luren 22 Mobiline Aqua Melkylen 129 Novaclean uud. Novachlor 2000 Oxidan Oxidan extra Ro-dan alka Ro-dan plus Stallren Ultra des Torp Frys Ab/Green Products Avfettare Avkalka/Avrosta Avkalka/Avrosta geeli Bakteriestopp Grovrent Multirent Oy Trans-Meri Ab Aktiivi Dip Desikor Deskem 4 Puhdas uuni Turun Pari Oy SST-Tehopesuaine SST-karstanpoistoaine VetAgro Oy TH4+ Vikingprodukter AB Uni-clean cocos rasvanpoistoaine VP-Service Oy VP Blaster VP Super 1000 VP 2003 D VP 4000 VP 7000 VP 7001 Kennonpesuaine Vedinkastoaineet Bionagro Oy BIO 400 Oy DeLaval Ab Blockade DeLaval Vedinkastoaine AC Dipal tiiviste Hamra Dipal Tiiviste Hamra AlfaBlue Extra Hamra Dipal Extra Hamra Red Hygenius Blockade Juvelit Proactive Proactive Plus Ecolab Blu-Gard Io-Shield Veloucid Finnlacto Oy Meijerin vedinkasto Meijerin vedinspray Hiven Oy Farmadine C Sun Farmadine S Tehotippi Tehotippi Soft Hypred Ioderm PSP Milk Guard Inchem Oy Maatilan Ykköset- Mastex Kärki-Agri/Suomen Biosol Oy 4XLA UDDERgold Medicarb AB Protexan Pellonpaja Oy Nova-Dip Pelma Oy Juvelit Pharmacia Animal Health Ewodip-P Virkon S Pohjanmaan Rehuässä Oy Green Dip Oy Teollisuushankinta TH Ab Novaspray TH-Dip Viri-Dip + Viri-Sun 11

12 Pesu- ja desinfiointiaineet työturvallisuus Sävypaino ISO /03 LÄHTEET: Famon- käsineet. Famon Oy:n esite Kokko, L. (toim.) Kotiympäristö turvalliseksi. Kotitapaturmien ehkäisyopas Koneet, sähkölaitteet, suojaimet, kemikaalit markkinavalvonta Suomessa STM:n työsuojeluosaston esite Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta. Sosiaali- ja terveysministeriö. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita Rautiainen, Kivikoski: Maatilan työturvallisuus. Mela Valio Oy, alkutuotanto ja neuvonta: Maatilakäyttöön hyväksytyt pesu- ja desinfiointiaineet Hyväksytyt pesu- ja desinfiointivalmisteet sekä vedinkastoaineet. EVI TEKSTI: Mikko Mielikäinen, Anna-Riikka Pukari ja Kallepekka Toivonen. KUVAT: Melan kuva-arkisto,mikko Mielikäinen, Erkki Eskola. 12 Tämä vihkonen on maksuton ja sitä voi tilata osoitteesta: Maatalousyrittäjien eläkelaitos, PL 16, ESPOO, puhelimitse (09) /postitus tai Internetistä osoitteesta Maatalousyrittäjien eläkelaitos Revontulentie 6, Espoo puh. (09) ,

Suojaimet. työturvallisuus. Suojaa itsesi. Yleistä

Suojaimet. työturvallisuus. Suojaa itsesi. Yleistä työturvallisuus Suojaa itsesi Yleistä Maatalouden töissä on monia vaaranpaikkoja. Suurimpia terveysvaaroja ovat pöly ja melu. Useissa maatalouden työvaiheissa hengitettävä ilma sisältää suuria määriä pölyä

Lisätiedot

Kemikaaliasetuksen (Liite2) mukaan kemikaalit jaetaan vaarallisten ominaisuuksiensa ja niiden voimakkuuden perusteella seuraaviin ryhmiin:

Kemikaaliasetuksen (Liite2) mukaan kemikaalit jaetaan vaarallisten ominaisuuksiensa ja niiden voimakkuuden perusteella seuraaviin ryhmiin: 2 KEMIKAALIT Suomen kemikaaleja koskevat säädökset perustuvat kemikaalilakiin (liite 1), mutta samalla ne täyttävät työturvallisuuslain vaatimukset. Suomen kemikaalilainsäädäntö perustuu EU:n kemikaalisäädöksiin,

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Kemian tekniikan osasto TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Toimittanut: Kimmo Karinen Espoo, 2000 Esipuhe Työturvallisuus on yksi keskeisimpiä asioita työntekijöiden työn sekä

Lisätiedot

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Pelastuslaitoksen suorittama kemikaalivalvonta maatiloilla... 3 3. Pelastussuunnitelman tarkoitus ja perusteet... 4 4. Ympäristönsuojeluviranomaiset...

Lisätiedot

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Pelastuslaitoksen suorittama kemikaalivalvonta maatiloilla... 3 3. Pelastussuunnitelman tarkoitus ja perusteet... 4 4. Ympäristönsuojeluviranomaiset...

Lisätiedot

PUHDISTUSOHJELMA JA PUHTAUDEN TARKKAILUOHJELMA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA

PUHDISTUSOHJELMA JA PUHTAUDEN TARKKAILUOHJELMA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA sivu 1/8 PUHDISTUSOHJELMA JA PUHTAUDEN TARKKAILUOHJELMA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA OHJE Dnro 662/32/03 Hyvä perusohje tilojen jaotteluun niiden hygieniariskien perusteella, lisäksi paljon perustietoa

Lisätiedot

Kemikaalien vaarat ihmisen terveydelle

Kemikaalien vaarat ihmisen terveydelle Kuluttaja & Ke mikaalit Jokainen joutuu päivittäin tekemisiin erilaisten kemikaalien kanssa. Oikealla tavalla ja oikeaan tarkoitukseen käytettyinä ne ovat hyödyllisiä. Kotitalouksissa kemikaaleja käytetään

Lisätiedot

Työturvallisuuden opettaminen laboratorioalan ja kemiantekniikan perustutkinnoissa

Työturvallisuuden opettaminen laboratorioalan ja kemiantekniikan perustutkinnoissa Työturvallisuuden opettaminen laboratorioalan ja kemiantekniikan perustutkinnoissa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen

Lisätiedot

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2788-X (nid.) ISBN 952-13-2789-8 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

Kodin kemikaalit ja hyvinvointi

Kodin kemikaalit ja hyvinvointi Kodin kemikaalit S i s ä l t ö Kodin kemikaalit ja hyvinvointi Kemikaalit voidaan jaotella luonnon kemikaaleihin (esimerkiksi vesi, suola) ja ihmisen valmistamiin eli synteettisiin kemikaaleihin. Molemmissa

Lisätiedot

SIENET JA PSEUDOMONAS AERUGINOSA UIMALAITOSTEN JA JULKISTEN LIIKUNTAPAIKKOJEN KOSTEISSA TILOISSA SEKÄ YLEISISSÄ SAUNOISSA

SIENET JA PSEUDOMONAS AERUGINOSA UIMALAITOSTEN JA JULKISTEN LIIKUNTAPAIKKOJEN KOSTEISSA TILOISSA SEKÄ YLEISISSÄ SAUNOISSA Teija Pitkäkangas SIENET JA PSEUDOMONAS AERUGINOSA UIMALAITOSTEN JA JULKISTEN LIIKUNTAPAIKKOJEN KOSTEISSA TILOISSA SEKÄ YLEISISSÄ SAUNOISSA Opinnäytetyö Ympäristöteknologia Helmikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Työturvallisuusluennot 2015

Työturvallisuusluennot 2015 Työturvallisuusluennot 2015 Sisältö VÄLITTÖMÄT KEMIALLISET VAARATEKIJÄT (Aineiden vaikutukset elimistössä ja henkilökohtaiset suojaimet) VÄLILLISET KEMIALLISET VAARATEKIJÄT KEMIKAALILAINSÄÄDÄNTÖ ja REACH-asetus

Lisätiedot

KÄSIKIRJA. Käsiin kohdistuvien tapaturmien ja ammattitautien ehkäiseminen

KÄSIKIRJA. Käsiin kohdistuvien tapaturmien ja ammattitautien ehkäiseminen KÄSIKIRJA 1 Käsiin kohdistuvien tapaturmien ja ammattitautien ehkäiseminen SISÄLTÖ Alkusanat... 3 Käsitapaturmien ja ammatti-ihotautien torjuminen... 4 Koneturvallisuus ja käytettävyys... 4 Työpaikkaselvitykset...

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Kone- ja tuotantotekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ KEMIKAALIRISKIEN KARTOITUS

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Kone- ja tuotantotekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ KEMIKAALIRISKIEN KARTOITUS TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Kone- ja tuotantotekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ KEMIKAALIRISKIEN KARTOITUS Työn tekijä: Joonas Halttunen Työn valvoja: Martti Linnoaro Työn ohjaaja: Hanna Näätsaari

Lisätiedot

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa Puhdistuspalvelu Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ SIIVOUS ON?... 5 2 YLLÄPITOSIIVOUS... 7 2.1 PUHDISTUSMENETELMÄT... 7 2.2 SIIVOUSVÄLINEET... 9 2.3 PESUAINEEN KÄYTTÖOHJE... 13 2.4 SIIVOUSKONEET...

Lisätiedot

FI < Sisältö Puhdistustuotteet

FI < Sisältö Puhdistustuotteet Puhdistustuotteet FI Sisältö Puhdistustuotteet Puhdistustuotteet...2 Super 10...4 LDC...7 Disinfectant...9 G1...10 Soft...11 Käyttöalueet...12 1 PUHDISTUSTUOTTEET Puhdistustuotteet Puhtaus on hyvän terveyden

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi Korjaamot Konepajat Teollisuus Sisällysluettelo Johdanto 3 Moottoripolttonesteet 4 Moottoribensiinit 4 Dieselöljy 6 Voiteluaineet 7 Yleistä 7 Moottoriöljyt

Lisätiedot

Puhtaus on viesti ammattitaidosta. Kokonaisvaltaiset ratkaisut maatalouden hygieniaan

Puhtaus on viesti ammattitaidosta. Kokonaisvaltaiset ratkaisut maatalouden hygieniaan Puhtaus on viesti ammattitaidosta Kokonaisvaltaiset ratkaisut maatalouden hygieniaan Laatu alkaa puhtaudesta Suomalaisten korkeatasoisten elintarvikkeiden lähtökohtia ovat turvallisuus, puhtaus ja maukkaus

Lisätiedot

MARJANVILJELIJÖIDEN TERVEYSTARKASTUKSET

MARJANVILJELIJÖIDEN TERVEYSTARKASTUKSET MARJANVILJELIJÖIDEN TERVEYSTARKASTUKSET 2005 1 SISÄLTÖ ESIPUHE... 2 1. TAUSTAA... 3 2. VUOSITTAISET TYÖVAIHEET MARJATILOILLA... 3 2.1 YLEISTÄ...3 2.2VUOSITTAISET TYÖVAIHEET MANSIKKATILOILLA...4 2.3 VUOSITTAISET

Lisätiedot

Torjunta-ainetöiden työhygienia

Torjunta-ainetöiden työhygienia Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 13 Torjunta-ainetöiden työhygienia SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2002 Hermes, Tampere 2002 2. painos ISBN 952 00 0666 4 ISSN 1456 257X Sisältö 1.

Lisätiedot

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus pesuprosessin eri vaiheissa Sisältö Yleistä... 2 Työympäristön ja työmenetelmien sekä niihin liittyvien turvallisuusriskien kartoitus... 2 Pesula työympäristönä... 2

Lisätiedot

ANKKUROINTI JA JÄYKISTÄMINEN

ANKKUROINTI JA JÄYKISTÄMINEN HENKILÖNSUOJAIMET KIINTEÄT TELINEET ANKKUROINTI JA JÄYKISTÄMINEN KAATUMISVAARA KULKUSILLAT JA PORTAAT NOSTOAPUVÄLINEET JA NOSTOTYÖT HENKILÖNOSTIMET TYÖ- JA PORRASTELINEET TASOT, KULKUTIET TIKKAAT VALAISTUS

Lisätiedot

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

Työturvallisuuden perusteet autoalan perustutkinnossa ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Työturvallisuuden perusteet autoalan perustutkinnossa ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Työturvallisuuden perusteet autoalan perustutkinnossa ajoneuvo- ja kuljetustekniikka SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen

Lisätiedot

: Oskun Yhdistelmäpesu

: Oskun Yhdistelmäpesu KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Oskun Yhdistelmäpesu Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotteen kuvaus Tuotteen

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

Työturvallisuuden opettaminen kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnossa

Työturvallisuuden opettaminen kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnossa Työturvallisuuden opettaminen kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnossa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen

Lisätiedot