ALKOHOLIN, TUPAKAN JA RAY-PELIKONEIDEN OSTOKOKEET TAMPEREELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALKOHOLIN, TUPAKAN JA RAY-PELIKONEIDEN OSTOKOKEET TAMPEREELLA"

Transkriptio

1 ALKOHOLIN, TUPAKAN JA RAY-PELIKONEIDEN OSTOKOKEET TAMPEREELLA Aino-Maria Ervelä Eveliina Heinonen Marika Järvenpää Tiia Kettunen Veera Kokko Terhi Lamminaho Reetta Nieminen Iida Pajukangas Johanna Riippi Nora Salmijärvi

2 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO OSTOKOKEET Koeostajien valmistautuminen ostokokeisiin Ostokokeiden toteutus OSTOKOKEIDEN TULOKSET Ostojen määrä ja läpi menneet ostot Ostopaikkojen vaikutus ostosten läpimenemiseen POHDINTA...12 LÄHTEET LIITTEET Liite 1. THL:n malli ostokokeiden toteuttamisesta... 14

3 3 JOHDANTO Tässä raportissa käsitellään Tampereen kaupungin, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ostokokeilua. Ostokokeita toteutettiin Tampereen kaupungin alueella kahtena eri päivänä syksyllä Ostokokeiden taustalla on Pakka-toimintamalli (Paikallista alkoholipolitiikkaa), jonka tavoitteena on mm.juurruttaa ostokokeet osaksi Tampereen kaupungin paikallista alkoholipolitiikkaa ja siten parantaa vähittäismyymälöiden alkoholilainsäädännön noudattamista. Vuonna 2010 tehtiin ensimmäiset alkoholin ostokokeet Tampereella. Alkoholin ostoja tehtiin tuolloin 158, joista läpi meni 27% (saatiin ostettua ilman henkilöllisyystodistusta). Ostopaikat olivat vuoden 2010 ja vuoden 2014 ostokokeissa lähes samat; muutamia paikkoja lisättiin tämän vuoden ostokokeisiin. Tampereen kaupungin puolesta mukana olivat erityisohjaaja Nora Salmijärvi ja suunnittelija Johanna Riippi. He olivat mukana ostokokeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tampereen ammattikorkeakoulusta osallistui kahdeksan sosionomiopiskelijaa. Opiskelijat suorittivat ostokokeet sekä kävivät läpi ostokokeista saadut tulokset ja laativat niistä raportin. Ostokoepäivät järjestettiin 8.10 ja Tampereella yritysten oma- ja elinkeinovalvonnan tueksi. Vaikuttavien toimintalinjojen valinta haittoja ehkäisevässä työssä Sosiaali- ja terveysministeriön toimesta on koottu tutkimustietoa eri toimenpiteiden näytön vaikuttavuudesta (eri toimenpiteiden vaikuttavuutta koskeva näyttö, sen laajuus ja toimenpiteistä aiheutuvat toteutuskustannukset). Aineiston laatimisen taustalla on ollut halu antaa välineitä tehokkaan alkoholipolitiikan tekemistä varten. 1 Haittojen ehkäisyssä vahvat toimintalinjat, joista on olemassa hyvä näyttö, ovat saatavuuden rajoitukset, verotus ja valvonta. Myös varhainen puuttuminen ja alkoholiongelmien hyvä hoito ovat tehokkaita toimintalinjoja päihdehaittojen ehkäisyssä.

4 Rahapelien ikäraja ja sen valvonta Rahapeliyhteisö taikka elinkeinonharjoittaja tai yhteisö, joka välittää rahapeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksuja tai luovuttaa tilan raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, ei saa antaa alle 18-vuotiaan pelata rahapelejä. (Arpajaislaki 14a ) Vähittäismyyntiä ohjaava laki ja käytännöt alkoholin myynnissä Alkoholijuomaa ei saa alkoholijuomamyymälässä tai 14 :n 4 momentissa tarkoitetussa myyntipaikassa myydä: henkilölle, joka on kahtakymmentä vuotta nuorempi, kuitenkin niin että mietoa alkoholijuomaa voidaan myydä kahdeksantoista vuotta täyttäneelle; häiritsevästi käyttäytyvälle tai selvästi päihtyneelle; tai jos on aihetta olettaa alkoholijuoman väärinkäyttöä tai sen luvatonta luovuttamista tai välittämistä. Vähintään 1,2 ja enintään 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää juomaa ei saa myydä henkilölle, joka on kahdeksaatoista vuotta nuorempi (Alkoholilaki 16 ). Päivittäistavarakaupan 2 oman ohjeistuksen mukaan esimerkiksi alkoholin ja tupakan myynnin osalta ikä tarkastetaan henkilöiltä, jotka vaikuttavat alle 30- vuotiailta. 4 1 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:6: Alkoholipolitiikan kuluttajaopas 2 PTY Päivittäistavarakauppa ry

5 5 2. OSTOKOKEET Ostokokeiden tarkoituksena oli selvittää alkoholin ja tupakan myyntiin sekä rahapelien pelaamiseen liittyvän lainsäädännön noudattamista ja niiden myötä tehostaa vähittäismyymälöiden omavalvontaa Tampereen kaupungin alueella. Käytännössä tämä toteutettiin ostokokeina, joiden avulla pyrittiin selvittämään, kuinka helposti nuori henkilö saa ostettua alkoholi- ja tupakkatuotteita tai pelata rahapelejä ilman, että joutuu todistamaan henkilöllisyytensä. Ostokokeet toteutettiin yhteistyössä Kokkolan kaupungin, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston, Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) sekä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. 2.1 Koeostajien valmistautuminen koeostoihin Ostokokeet toteutettiin yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomi opiskelijoiden kanssa. Ensimmäisessä tapaamisessa koeostajille kerrottiin ostojen tarkoituksesta, koeostajien roolista ostojen tekemisessä sekä käytiin läpi aikataulut ja muut käytännön asiat. Tarkoituksena oli yrittää ostaa tuotteita ilman henkilöllisyystodistusta. Koeostajille kerrottiin, että ostokokeet suoritettaisiin kahtena eri keskiviikkona lokakuussa Vaatetusta pyydettiin muuttamaan mahdollisimman nuoren näköiseksi. Ohjeistuksessa korostettiin myös asiallista käytöstä. Koeostajat tulisivat saamaan käteistä rahaa ostoja varten. Tavoitteena olisi ostaa jokaisessa kaupassa kaksi mietoa alkoholijuomaa, 1 tupakka-aski tai pelata pelikoneella kahden euron panoksella. Alkojen omavalvontaa tutkittiin yrittämällä ostaa yksi pieni viinipullo kaupungin jokaisesta Alkosta. Henkilöllisyystodistus tuli jättää autoon ostojen ajaksi. Ostetut tuotteet tultaisiin hävittämään valvotusti ostokokeiden jälkeen.

6 6 2.2 Ostokokeiden toteutus Ostokokeet toteutettiin kahdessa eri ryhmässä kahtena peräkkäisenä keskiviikkona (8.10 ja 15.10) noin kello 9-16 välisenä aikana. Toinen ryhmä teki ostokokeet Tampereen kaupungin itäisellä ja läntisellä alueella, toinen eteläisellä sekä keskustan alueella. Koeostopaikoista oli etukäteen tehty lista, jonka mukaan paikkoja kierrettiin. Listasta poikettiin tarpeen mukaan. Koeostopaikkoina oli suuria, keskisuuria ja pieniä kauppoja sekä kioskeja, huoltamoja ja Alkoja. Johanna Riippi ja Nora Salmijärvi Tampereen kaupungilta vastasivat reitin suunnittelusta ja toimivat myös kuljettajina. Koeostajat olivat iältään 21-vuotiaita naisia. Molemmissa koeostoryhmissä oli 3-4 henkilöä. Ostokokeet toteutettiin siten, että suuriin kauppoihin menivät kaikki ryhmän jäsenet. Suurissa kaupoissa oli monta kassaa käytössä, joten ostot pystyttiin tekemään huomaamattomasti sekä testaamaan monta kassaa yhdellä käynnillä. Pieniin kauppoihin puolestaan meni yksi tai kaksi koeostajaa, koska niissä oli useimmiten vain yksi kassa. Ostojen jälkeen täytettiin seurantalomake. Se sisälsi ostajan nimen, ostopaikan, ostoajankohdan, myyjän sukupuolen ja arvioidun iän, myyjän reaktion sekä tietoja ostotilanteesta (kassajonon pituus, kaupan ruuhkaisuus ja kassojen lukumäärä). Lisäksi sai laittaa muuta raportoitavaa. Kaavakkeessa ei ollut vaihtoehtoja tupakan ostoon tai rahapelien pelaamiseen, joten koeostajat kirjoittivat käsin koskiko koeosto tupakkaa, alkoholia vai rahapelaamista. Lomakkeen pääkohta oli myyjän reaktio, johon oli neljä rastitettavaa vaihtoehtoa. Vaihtoehdot olivat: kysyi henkilöllisyystodistusta kieltäytyi myymästä, kysyi henkilöllisyystodistusta myi vaikkei sellaista esitettykään, myi kysymättä mitään tai muu reaktio.

7 7 3. OSTOKOKEIDEN TULOKSET Ikärajavalvonnasta saatuja aikaisempia tuloksia Päivittäistavarakauppa valvoo onnistumistaan alkoholin ja tupakan myynnin ikärajavalvonnassa säännöllisesti ostokokeilla. Koeostoja tehdään koko Suomen alueella kaikissa Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyrityksissä. Vuonna 2013 tehtiin alkoholin koeostoa 60 eri paikkakunnalla. Nuoren asiakkaan ikä tarkistettiin 78 % testiostostapahtumista. Tupakan koeostoja tehtiin ja ostavan nuoren ikä tarkistettiin 81 % testiostostapahtumista. Tampereella suoritettiin vuonna 2010 alkoholin ostokokeet Välittäjä- hankeen toimesta. Välittäjä-hanke oli osa Pakka (Paikallista alkoholipolitiikkaa)- toimintaa. Ostokokeita tehtiin silloin yhteensä 152 kpl. Myyntitapahtuman yhteydessä ostajalta kysyttiin henkilöllisyystodistusta 72 %:ssa ostoista. Ainoastaan 1% myyjistä myi asiakkaalle ilman henkilöllisyystodistuksen näyttämistä. Vuonna 2010 raportoitiin myös muu reaktio, joka sisälsi 1 % ostoista Ostojen määrä ja läpi menneet ostot Ostokokeita tehtiin syksyllä 2014 eri puolella Tamperetta yhteensä 225 kpl, joista 110 kpl (49%) oli alkoholin ostoja, 66 kpl (29%) tupakan ostoja ja 49 kpl (22%) rahapelien pelaamista automaatilla. Kaaviosta näkee, että rahapeleihin ei puututtu juuri missään vähittäismyyntiliikkeissä (Taulukko 1). 120% 100% 100% 100% 80% 60% 63% 48% 76% 72% 75% 60% 67% 50% Alkoholi-kieltäytyi Tupakka-kieltäytyi 40% Peli-kysyi ikää 20% 15% 14% 0% 0% 0% 0% iso kauppa pieni kauppa kioski huoltoasema Alko Taulukko 1. Ostokokeiden läpimeno 3 Välittäjähanke /Jokinen, Klinga, Nordstöm, Sopanen: Alkoholin ostokokeet Tampereella

8 8 Ostokokeita tehtiin isoissa kaupoissa (mm. Prisma, Citymarket, S-market), pienissä kaupoissa (mm. Valintatalo, Siwa), kioskeissa, huoltoasemilla ja Alkoissa (Taulukko 2). Taulukko 2. Ostojen jakautuminen kaupoittain. Taulukossa 3 on esitelty vertailua vuosien 2010 ja 2014 alkoholin ostokokeista. Vuonna 2010 raportoitiin myös muu reaktio, joka sisälsi 1 % ostoista. Niiden myyjien osuus, jotka kysyivät eivätkä myyneet, kun henkilöllisyystodistusta ei ollut esittää oli saman verran vuosina 2010 ja Huomion arvoinen asia on se, että henkilöllisyystodistusta kysyneiden ja silti alkoholia myyneiden tapauksien määrä on kasvanut 5 prosenttiyksikköä. 80 % 70 % 72 % 72 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 26 % 22 % % 6 % 1 % 0 % Kysyi ei myynyt Kysyi ja myi Myi kysymättä mitään Taulukko 3. Alkoholin ostokokeet vuosina 2010 ja 2014.

9 9 Taulukko 4 esittelee alkoholin ja tupakan ostokokeiden läpimenon. Alkoholia ostettaessa 72 % kysyi henkilöllisyystodistusta eikä myynyt, kun sitä ei esitetty (vrt. tupakka 61%). Henkilöllisyystodistusta kysyi 6 % myyjistä alkoholia ostettaessa ja myi silti, vaikkei sitä ollut esittä (vrt. tupakka 8%). Alkoholia myyjistä myi kysymättä mitään 22% koeostoista (vrt. tupakka 31%). 80% 70% 60% 50% 72% 61% 40% 30% 20% 22% 31% alkoholi tupakka 10% 6% 8% 0% Kysyi -ei myynyt Kysyi myi silti Myi kysymättä Taulukko 4. Tupakan ja alkoholin ostokokeiden läpimeno syksyllä 2014

10 10 4. YHTEENVETO Kaikkiaan ostoja tehtiin 225, joista 73 %:ssa kauppojen oma ikärajavalvonta toimi. Tämä on sama tulos kuin vuoden 2010 ostokokeissa ja tätä voi pitää suhteellisen hyvänä tuloksena. Tosin osuus niistä myyjistä, jotka kysyivät henkilöllisyystodistusta ja myivät silti kasvoi viisi prosenttiyksikköä. Myös alkoholin myyminen kysymättä henkilöllisyystodistusta lainkaan kasvoi verrattuna vuosia 2010 ja Ostokokeiden jälkeen vähittäismyymälöille kerrottiin sähköpostitse ostokokeiden tuloksista ja korostettiin vastuullisen myynnin koulutusten järjestämisen tärkeydestä työntekijöille edelleen. Tarkoituksena on toteuttaa ostokokeet kahden vuoden välein, jolloin saadaan tietoa ikärajavalvonnan tilanteesta. Pelikoneisiin puuttuminen oli vähäistä ja tupakan ikärajavalvonta toimi huomattavasti heikommin kuin alkoholin ikärajavalvonta. Pelikoneita pelattiin 49 kertaa, joista vain kolmeen (3%) puututtiin. Usein koneet olivat lähellä kassoja ja valvonnan läheisyydessä, mutta oli myös paikkoja, joissa henkilökunnan oli vaikea valvoa pelialuetta. Opiskelijat kokivat koeostojen teon miellyttävänä ja mukavana kokemuksena. Opiskelijat yllättyivät kuinka helppoa kuitenkin oli saada ostettua alkoholia ja tupakkaa ilman henkilöllisyystodistusta. Eniten hämmennystä tuottivat tilanteet, joissa myyjä kysyi henkilöllisyystodistusta ja suostui myymään vaikkei sellaista esitettykään. Oli myös tapaus, jossa myyjä ei ollut varma tupakkatuotteiden alaikärajasta. Opiskelijat huomasivat, että oma tuttavallisuus ja pieni jutustelu kassalla edesauttoivat ostoa. On kuitenkin todettava, ettei Alkossa tällaisia piirteitä havaittu. Jatkossa koeostokaavakkeeseen olisi toivottavaa saada kohdat erillisille tuotteille, jonka koeostaja voisi rastittaa lomaketta täyttäessään.

11 11 LÄHTEET Arpajaislaki /661. Luettu Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa on vastuullinen ikärajavalvottavien tuotteiden myyjä. Luettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Pakka- paikallinen alkoholipolitiikkahanke. Luettu Välittäjähanke Jokinen, Klinga, Nordstöm, Sopanen: Alkoholin ostokokeet Tampereella.

12 14 LIITTEET Liite 1. THL:n malli ostokokeiden toteuttamisesta

13 15 Ostokokeet alkoholin vähittäismyynnissä Mitä hyötyä on ostokokeista? Ostokokeiden tarkoituksena on selvittää, miten helppoa nuorelta näyttävien tyttöjen ja polkien on ostaa alkoho lia vähittäismyynt ipalkoista joutumatta todistamaan ikäänsä. Viranomaisille mittaus tuottaa tietoa alkoholin vähittäismyynninvastuullisuudesta j a tuloksia voidaan käyttää muun muassa vählttäismyyjien koulutustilaisuuksissa. s alkoholin vähittälsmyyjille tiedot ovat hyödyllisiä,koska saaduilla tuloksilla voidaan motivoida kaupan tolmlj olta vastuulllsempaan toimintaan lkärajojen valwnnassa. Ostokokelta suunnitellessa ja toteutettaessa on ensiarvoisen tärkeää ettei yksittäisiä kauppoja voida tunnistaa otoksesta,eikä tietoj a yksittäisten kauppojen tuloksista luovuteta valvontaviranomaisille,saatikka yksittäisille vähittäismyyjille. Ostokokelden tuloksia raportoidaan yleisellä tasolla,eslmerklksl kauppatyypelttäln,kuitenkin niin,ettei yks ittäisiä kauppoj avoida tunnistaa. TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LA ITOS Ostokokeet alkoholin vähittäismyynnissä Mitä hyötyä on ostokokeista? Ostokokeiden tarkoituksena on selvittää, miten helppoa nuorelta näyttävien tyttöjen ja polkien on ostaa alkoholia vähittäismyynt ipalkoista joutumatta todistamaan Ikäänsä. Viranomaisille mittaus tuottaa tietoa alkoholin vähittäismyynn invastuullisuudesta j a tuloksia voidaan käyttää muun muassa vählttälsmyyjien koulutustilaisuuksissa. s alkoholin vähittälsmyyjille tiedot ovat hyödyllisiä,koska saaduilla tuloksilla voidaan motivoida kaupan tolmljoita vastuulllsempaan toimintaan lkärajojen valwnnassa. Ostokokelta suunnitellessa ja toteutettaessa on ensiarvoisen tärkeää ettei yksittäisiä kauppoja voida tunnistaa otoksesta,eikä tietoj a yksittäisten kauppojen tuloksista luovuteta valvontavlranomalsllle,saatikka yksittäisille vähittälsmyyjille. Ostokokelden tuloksia raportoidaan yleisellä tasolla,eslmerklksl kauppatyypelttäln,kuitenkin niin,ettei yksittäisiä kauppoj avoida tunnistaa. TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LA ITOS

14 16

15 17 Ostokokeet alkoholin vähittäismyynnissä Miltä koeostoaselma voisi näyttää? (1/2) Koeostokohteldenja ostoyrltysten 1 ukumäärä riippuu paikkakunnan suuruudesta ja väh lttälsmyyntlplsteldenja koeostajlen lukumäärästä, sekä tietysti käytettävissä olevista varoista ja resursseista. Esimerkiksi asukkaan Hämeenlinnassa woslna 2004 ja 2006 tehtyihin koeostolhln valittiin 11 yli 400 m 2 :n myymälää, 11 alle 400 m2:n myymälää,6 kioskia, 3 huoltoasemaa ja 2 Alkon myymälää.yhteensä 33 kohdetta. Hämeenlinnassa 8 koeostajaa teki noin 150 ostoyrltystä kahden Iltapäivän ja 11 lan aikana. Suurin osa koeostolsta,vajaa puolet,tehtiin yli 400 m 2 :n markettelhin, kolmasosa alle 400 m 2 :n ruokakauppolhlnja loput ostoyrltykslstä jaettiin tasaisesti kioskien, lllkenneasemien ja Aikojen kesken. Ostokokeita suunnitellessa on budjetoltava varoja koeostaj ien palkkioihin, heidän siirtymlslln kaupasta toiseen sekä alkoholijuomien kuljetuksiin. Lisäksi budjetissa on varauduttava siihen,että noin puolet ostoyrityksistä onnistuu. TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS Ostokokeet alkoholin vähittäismyynnissä Miltä koeostoaselma voisi näyttää? (1/2) Koeostokohteldenja ostoyrltysten 1 ukumäärä riippuu paikkakunnan suuruudesta ja vählttälsmyyntlplsteldenja koeostajien lukumäärästä, sekä tietysti käytettävissä olevista varoista ja resursseista. Esimerkiksi asukkaan Hämeenlinnassa woslna 2004 ja 2006 tehtyihi n koeostolhln valittiin 11 yli 400 m 2 :n myymälää, 11 alle 400 m2:n myymälää,6 kioskia, 3 huoltoasemaa ja 2 Alkon myymälää. Yhteensä 33 kohdetta. Hämeenlinnassa 8 koeostajaa teki noin 150 ostoyrltystä kahden iltapäivän ja 11 lan aikana. Suurin osa koeostolsta,vajaa puolet,tehtiin yli 400 m 2 :n markettelhin, kolmasosa alle 400 m 2 :n ruokakauppolhlnja loput ostoyrltykslstä jaettiin tasaisesti kioskien,lllkenneasemien ja Aikojen kesken. Ostokokelta suunnitellessa on budjetoltava varoja koeostaj len palkkioihin, heidän siirtymlsiln kaupasta toiseen sekä alkoholijuomien kuljetuksiin. Lisäksi budjetissa on varauduttava siihen,että noin puolet ostoyrityksistä onnistuu.

16 18 Ostokokeet alkoholin vähittäismyynnissä Miltä koeostoaselma voisi näyttää? (2/2) Ostoyrityksiä voi paikkakunnasta ja tarpeista riippuen olla vähemmän, mutta jos halutaan eritellä tulokset kauppatyypeittäin ei ostoyritysten lukumäärä voi olla liian pieni.ostoyritysten lukumäärä kannattaa päättää tapauskohtaisest i. Hämeenlinnassa ostokokeet tehtiin tavallisina arkipäivinä keskellä viikkoa,jolloin vältyttiin vii konlopun kassajonot ja ruuhkat. Jos varta vasten halutaan selvittää ikärajavalvonnan tehokkuutta ruuhka-aikoina,ei mikään estä ostoajankohtien muuttamista. Jokaisen ostoyrityksen jä lkeen nuoret täyttivät seuranta lomakkeen (liitteenä),johon merkittiin lyhyesti ostotapahtuman kulku. Onnistuneista ostoyrityksistä kertyneet alkoholij uomat hävitetään valvobjst i ostokokeiden jä lkeen TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS Ostokokeet alkoholin vähittäismyynnissä Miltä koeostoaselma voisi näyttää? (2/2) Ostoyrityksiä voi paikkakunnasta ja tarpeista riippuen olla vähemmän, mutta jos halutaan eritellä tulokset kauppatyypeittäin ei ostoyritysten lukumäärä voi olla liian pieni.ostoyritysten lukumäärä kannattaa päättää tapauskohta isesti. Hämeenlinnassa ostokokeet tehtiin tavallisina arkipäivinä keskellä viikkoa,jolloin vältyttiin vii konlopun kassajonot ja ruuhkat. Jos varta vasten halutaan selvittää ikärajavalvonnan tehokkuutta ruuhka-aikoina,ei mikään estä ostoajankohtien muuttamista. Jokaisen ostoyrityksen jä lkeen nuoret täyttivät seurantalomakkeen (liitteenä),johon merkittiin lyhyesti ostotapahtuman kulku. Onnistuneista ostoyrityksistä kertyneet alkoholij uomat hävitetään valvobjst i ostokokeiden jä lkeen

17 19 Ostokokeet alkoholin vähittäismyynnissä Ostoyritysten e en: &S J : j I S a b 1' J i... ::, ' dc':1.n1, ':i,"!......"'...j.j : 10 \...e...c M J h b J. 6 ll...,..,.. J h ' ' 1it JL.l:..b n Oni:lv.-1 J 14 a.. u1 \ttu& :!: 4 6 Scrukt.0 WJI J \.. J. 11 'l'uuca.., ilo J J. t.:i...:. * t - : 1-4 AJ.. t J IJ Al. 11 ej D J J {' L 8 1 ::TQ ; -.U...ttW -.ea.alllloln..;.. -,M_ö..L'u '.....,.... ' J.. " ".. ' '.....,, l"a-.blli:..a'..1 -t...,..., _.,.>4,. ftå: oc:.., ::,. '..... '' u ,...}...!J,.. 1 ""' = A.Jd,;;w.!-1. " '... ;' r:.. :: b.. "., ll...,...w..x...i., ,. &..Lmn.Jos koeost$ tetus:uln v'*> pam pa111an al""'""' k..,..,.....,..ostoyrftyksetla""''" «l koeost...,n kesken niin. ettet sama ostafa tee U1eamp&a ostayrlty1cs&:l samaan Pot9':Jtaan. YU o1ev...mat111s l """"' mal.,.., m en ostoyrllyl<set voi ta""'" 1<anoenpa111an """"'""' o "'"'""kesken niin. ett:l ostoyrllyks.,.. t'*>e vant:1ma10nta haja.;lntumlst<a. HRVE OlN JA l-l fvinvoi ' LAllO!> Ostokokeet alkoholin vähittäismyynnissä ysten :_tt=s =!, : j 1 V..ICl],i.S it tl..) :::CI ' ' ' ' ' ' ' =..: ss " '""": ' '.,. n,.1 b h 11 "fg...,.,.. J 1 = - "' :tr;...ti. J J... t l 10 \(L-..::..o '\u.l.r.c 'M J h l 11._,,. J 1: ' 1 e 3 -!i...,..... J ' u Alu ll Ll J...ie... g, " "" ?.J. a.., '. 11 ob u 0n;:::.,...-,w.:Jry.J J 1q._ UI '\l-1.. J.... n 1\W -.e.dfulm..:.. :J -r..., ', J >4 T.hal ftjl 1.,; U '-bic i 1j'' }...» 'llll. 11 r a..n.l...i..1:.a -t J : AlualC.J :r!fl;.w » dl&a n.:: -a ' ll 11.ac.:uc.l!ol :t i:: c,..._,, 1J &i.un ,. '......,::... b.,. 1.Jos koeosteta tehdään v.-.- pam päivän ålr.olna 11:3111\iii.Äla ostayrtlyksetj,:ab.a «koeost_...en kesken nlft. e-ttet S.olilTliil ost-..a tee u.se.vnp&a ostayrttyll:sli. samaan p.otmtkaan. YU Oleva matt9si anta.a malln,miten ostoyfltyk.set vei paa kahdenpäivän una o ost.ai1a11 ke-sken niin. etta ostoyrllyl<s.,.. t'*>e van1ama10n1a """"'"ntumlsta. H:R\,E Ol:N JA l-l f VIN.rO t <l ln LAllO!>

18 20

19 21

20 22 Ostokokeet alkoholin vähittäismyynnissä Seurantalomake: 1. Koeostaja: _ 2. Ostopiste (kaupan numero ja nini): _ 3. Ostoajankohta: Päivämäärä: D XX.XX D XX.JO( I D XX.XX D XX.XX Kello: _ 4. Myyjä: SUkupuoli D Nainen 0 Mes Arvioituikä:_ '\/Uotta 5. Myyjän reaktio: 6. Ostotilanne: D Kysyi henkilöllisyystodistusta- kieltäytyi myymästä. D Kysyi henkilöllisyystodistusta - myi vaikkei sellaista esitettykään. D Myi kysymättä nitään. D Muu reaktio,mikä? _ Arvioitu kassajonon pituus: henkilöä Miten ruuhkaiseksi arvioisit kauppaa asteikoua 1-5:. (1=melkein tyhjä,5=tupaten täynnä) Montako kassaa/kassahenkilöä osto pisteessä oli: _ 7. Muuta raportqtavaa : _ Ostokokeet alkoholin vähittäismyynnissä Seurantalomake: 1. Koeostaja: _ 2. Ostopiste (kaupan numero ja nini):. _ 3. Ostoajankohta: Päivämäärä: D XX.XX D XX.JO( I D XX.XX D XX.XX KeUo: _ 4. Myyjä: SUkupuoli 0 Nainen 0 Mes Arvioitu ikä:_ '\/Uotta 5. Myyjän reaktio: 6. Ostotilanne: D Kysyi henkilöllisyystodistusta- kieltäytyi myymästä. D Kysyi henkilöllisyystodistusta - myi vaikkei sellaista esitettykään. D Myi kysymättä nitään. D Muu reaktio,mikä? _ Arvioitu kassajonon pituus: henkilöä Miten ruuhkaiseksi arvioisit kauppaa asteikolla 1-5:. _ (1=melkein tyhj ä,5=tupaten täynnä) Montako kassaa/kassahenkilöä ostopisteessä oli: _ 7. Muuta raportqtavaa: _

21 23

22 24 Tarjontatyöryhmän kokoonpano Vähittäiskauppiaiden edustus Ravintolayrittäjien edustus Alko Oy:n edustaja Alan ammattiyhdistysten edustajat Kunnan keskeiset toimijat Läänin alkoholitarkastajat Poliisin edustaja Tarvittaessa vapaaehtoi stahojen edustajat TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS Tarjontatyöryhmän kokoonpano Vähittäiskauppiaiden edustus Ravintolayrittäjien edustus Alko Oy:n edustaja Alan ammattiyhdistysten edustajat Kunnan keskeiset toimijat Läänin alkoholitarkastajat Poliisin edustaja Tarvittaessa vapaaehtoi stahojen edustajat

23 25

24 26 Luottamus kaiken perusta Yhteistyön ydin on eri toimijoiden välinen luottamus Luottamus ei synny hetkessä, vaan siihen tulee varata aikaa Syntyneen luottamuksen varaan vasta voidaan menestykselli sesti rakentaa yhteistä vastuullista (anniskelun), myynnin, valvonnan ja ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta Ostokoe rakennetaan saman luottamuksen varaan Ostokokeessa ei etsitä syyllisiä, vaan se on seurannan ja arvioinnin väline Luottamus kaiken perusta Yhteistyön ydin on eri toimijoiden välinen luottamus Luottamus ei synny hetkessä, vaan siihen tulee varata aikaa Syntyneen luottamuksen varaan vasta voidaan menestykselli sesti rakentaa yhteistä vastuullista (anniskelun), myynnin, valvonnan ja ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta Ostokoe rakennetaan saman luottamuksen varaan Ostokokeessa ei etsitä syyllisiä, vaan se on seurannan ja arvioinnin väline

25 27 Ostokokeiden hyödyntäminen Ostokokeiden yhteenveto jaetaan ensin asianosaisten tietoon, ei julkisuuteen tai kilpaileville toimijoille Ostokokeitten tuloksissa ei yksilöidä yksittäisiä myymälöitä tai yrittäjiä Ostokokeiden yhteenveto hyödynnetään toimipaikoilla Yksi kehittämistyön väline on vastuullisen myynnin koulutus Se järjestetään kuulemalla ja sopimalla riittävän yksityiskohtaisesti elinkeinonhaqoittajien itsensä kanssa ja sovittamalla se jo olemassa oleviin omavalvonnan kehyksiin TEKVfVOEN JA HYVINVOINNIN LAITOS Ostokokeiden hyödyntäminen Ostokokeiden yhteenveto jaetaan ensin asianosaisten tietoon, ei julkisuuteen tai kilpaileville toimijoille Ostokokeitten tuloksissa ei yksilöidä yksittäisiä myymälöitä tai yrittäjiä Ostokokeiden yhteenveto hyödynnetään toimipaikoilla Yksi kehittämistyön väline on vastuullisen myynnin koulutus Se järjestetään kuulemalla ja sopimalla riittävän yksityiskohtaisesti elinkeinonharjoittajien itsensä kanssa ja sovittamalla se jo olemassa oleviin omavalvonnan kehyksiin

26 28 KIRJALLISUUTTA: Holmila, M., Warpenius, K., Warsell, L., Kesänen, M. & Tamminen,1. (2009) Paikallinen alkoholipolitiikka. Pakka-hankkeen loppuraportti. Raportti 5/2009. Helsinki: Terve)(len ja hyvinvoinnin laitos. Holmila, M, Karlsson, T. & Raitasalo, K. (2005) Ala ikäisten alkoholiostot. YhteisJwntapolitiik.ka, 70, Holmila, M, Karlsson, T. & Raitasa lo, K. (2005) Minderårigas alkoholinköp.nordisk alkohol- och narl<otikatidskrift. 22, Karlsson, T., Raitasalo, K. & Warpenius, K. (2008) onks henkkareita? lkärajakontrolli alkoholin vähittäismyynnissä. Yhteiskuntapolitiikka, 73:2, Karlsson, T., Raitasalo, K. & Holmila, M. (2007) Alaikäisten a lkoholihankintojen sietämätön helppous.s Teoksessa: Tigerstedt, Christoffer (toim.) Nuoret ja alkoholi. Helsinki: Alkoholi- ja huumetutkija in seura & Nuorisotutkimusverkos to/nuorisotutkimusseura. Rossow, 1., Karlsson, T. & Raitasalo, K. (2008) Old enough for a beer? Compliance with minimum legal age for alcohol purdlases in monopoly and other off-premlse ouuets in Finland and Norway. Addi ction, 103, TERVEYO[N JA HYVINVOINNIN L AITOS KIRJALLISUUTTA: Holmila, M., Warpenius, K., Warsell, L., Kesänen, M. & Tamminen,1. (2009) Paikallinen alkoholipolitiikka.pakka-hankkeen loppuraportti. Raportti 5/2009. Helsinki: Terve)(len ja hyvinvoinnin laitos. Holmila, M, Karlsson, T. & Raitasalo, K. (2005) Alaikäiste n alkoholiostot. Yhteiskuntapolitiik.ka, 70, Holmila, M, Karlsson, T. & Raitasalo, K. (2005) Minderårigas alkoholinköp. Nordisk alkohol- och narl<otikatidskrift Karlsson, T., Raitasalo, K. & W arpenius, K. (2008) onks henkkareita? lkärajakontrolli alkoholin vähittäismyynnissä. Yhteiskuntapolitiik.ka, 73:2, Karlsson, T., Raitasalo, K. & Holmila, M. (2007) Alaikäisten a lkoholihankintojen sietämätön helppous. S Teoksessa: Tigerstedt, Christoffer (toim.) Nuoret ja alkoholi. Helsinki: Alkoholi- ja huumetutkijain seura & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Rossow, 1., Karlsson, T. & Raltasalo, K. (2008) Old enough for a beer? Compliance with minimum legal age for alcohol purdlases in monopoly and ot her off-premise ouuets in Finland and Norway. Addiction, 103, TERVEYO[N JA HYVINVOINNIN L A ITOS