TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012. Kainuun maakunta -kuntayhtymä"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

2 2 TILASTO-OSA 2012 Sisältö 1. Väestö 2. Luottamushenkilötoiminta 2.1. Maakuntavaltuusto 2.2. Maakuntahallitus 2.3. Koulutuslautakunta 2.4. Sosiaali- ja terveyslautakunta 3. Maakuntahallituksen alainen toiminta 3.1. Suunnittelu ja kehittäminen 3.2. Yhteiset palvelut Hallintopalvelut Talous- ja velkaneuvontapalvelut Arkisto- ja tietosuojapalvelut Asiamiespalvelut, sosiaaliasiamiestoiminta Asiamiespalvelut, potilasasiamiestoiminta Tietohallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Materiaalipalvelut Ravintopalvelut Kuljetuspalvelut 4. Koulutustoimiala 4.1. Lukiokoulutus 5. Sosiaali- ja terveystoimiala 5.1. Johdon tuki Soten hallinto, laadunhallinta Soten hallinto, sijaispalvelut Varahenkilöstö Hoitohenkilökunnan rekrytointi Tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu Soten lakisääteinen täydennyskoulutus Tutkimukset ja hankkeet 5.2. Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Ympäristöterveydenhuollon laboratorio 5.3. Sairaanhoidolliset palvelut Radiologia Laboratorio Patologia Ensihoito ja sairaankuljetus Leikkaus ja anestesia Tehohoito

3 5.4. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Erikoissairaanhoidon toteutuminen yhteensä Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito Aikuispsykiatrian avohoito Aikuispsykiatrian laitoshoito Riippuvuuksien hoito Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suupoliklinikka Suusairauksien vuodeosastohoito Operatiivinen hoito Kirurgia Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Silmätaudit Konservatiivinen hoito Fysiatria Lääkinnällinen kuntoutus Ihotaudit Neurologia Sisätaudit Keuhkosairaudet Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta Fysioterapiapalvelut Vastaanottotoiminta Erityisterapia Terveyskeskus sairaalatoiminta Päivystyspalvelut Päivystyspoliklinikka Tarkkailu Kansanterveystyöpäivystys Yhteispäivystys Puhelinpäivystys Nopean diagnostiikan yksikkö 5.5. Perhepalvelut Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut Äitiys ja lastenneuvola Perhesuunnittelu Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Perheneuvolat Naistentautien äitiyshuolto ja synnytystoiminta Lastentaudit Nuorten psykiatria Lasten psykiatria Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Lastensuojelun avohuolto Lasten ja nuorten sijaishoito Huostaanotot Lastensuojelun jälkihuolto Perhetyö ja lapsiperheiden kotihoitoapu Elatusturva Lastenvalvoja 3

4 Aikuissosiaalipalvelut Toimeentuloturva (tt-tuki) Vammaispalvelut Vammaispalvelulain mukaiset palvelut Kotihoitoapua saaneet vammaiskotitaloudet Omaishoito Perhehoito Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta Kehitysvammaisten asumisenohjaus Kehitysvammaisten omaishoito Kehitysvammaisten omaishoidon tuki ja perhehoito 6.6. Vanhuspalvelut Kotona asumista tukevat palvelut Tehostettu palveluasuminen (omat+ostot) Vanhusten omaishoidon tuki ja perhehoito, muistineuvola 6. Kainuun maakunta kuntayhtymän liikelaitokset 6.1. Kainuun Työterveys -liikelaitos 6.2. Kainuun ammattiopisto -liikelaitos

5 1. Väestö 5 Taulukko 1. Kainuun väestö Väestö Kainuu Nettomuutto Kainuu Huoltosuhde Kainuu 1,85 1,91 1,90 1,84 1,81 1,83 1,76 1,67 1,69 1,74 1,68 Huoltosuhde koko maa 1,32 1,32 1,32 1,32 1,31 1,32 1,28 1,23 1,24 1,34 1,31 Ikärakenne 0-6 -vuotiaat, Kainuu vuotiaat Kainuu vuotiaat, Kainuu vuotiaat, Kainuu vuotiaat, Kainuu vuotiaat, Kainuu vuotiaat, Kainuu Asukastiheys Kainuu 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 Asukastiheys koko maa 17,0 17,1 17,1 17,1 17,2 17,3 17,4 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 Ulkomaalaiset Kainuu Taulukko 2. Kainuun asukasluku * * Kainuun asukasluku (mukana Vaala) Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Yhteensä (ei Vaala) Vaala * ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus

6 2. Luottamushenkilötoiminta 6 Taulukko 3. Luottamushenkilötoiminta, kokousten määrät ja käsitellyt pykälät *) Tarkastuslautakunta: kevään 2009 ajan toimi yhtä aikaa kaksi eri tarkastuslautakuntaa (toinen vuosien tarkastusta varten valittu ja toinen uusi tarkastusta varten valittu). Taulukko 4. Maakuntahallituksen nimeämien toimielinten luottamushenkilötoiminta Luottamushenkilötoiminta kokousten määrä käsitellyt pykälät (kpl) kokousten määrä käsitellyt pykälät (kpl) kokousten määrä käsitellyt pykälät (kpl) kokousten määrä käsitellyt pykälät (kpl) kokousten määrä käsitellyt pykälät (kpl) Johtosääntötyöryhmä (Mh ) Kansalaisvaikuttaminen toimikunta (Mh ) Tilatoimikunta (Mh ) Yhteistyötoimikunta (hallintokokeilun ohjausryhmä ) Yhteensä

7 7 3. Maakuntahallituksen alainen toiminta 3.1. Suunnittelu- ja kehittäminen Taulukko 5. Suunnittelu- ja kehittämistoiminnan tekemät päätökset vuosina Suunnittelu ja kehittäminen Kainuun kehittämisraha Tehtyjä päätöksiä, kpl Sidottu valtio milj.euroa 2,095 5,173 9,308 7,044 6,639 Tavoite 1-ohjelma Tehtyjä päätöksiä, kpl Sidottu EU, valtio ja kunta milj.euroa 1, EAKR, ESR-ohjelma Tehtyjä päätöksiä Sidottu EU, valtio milj.euroa 1,872 2,249 4,875 4,311 3,897 Kuntayhtymän budjettivarat Tehtyjä päätöksiä, kpl Sidottu kuntayhtymän budjettivarat 0,172 0,410 0,346 0,188 0,208 Sidottu yhteensä, milj.euroa 5,999 7,831 14,529 11,543 10, Yhteiset palvelut Hallintopalvelut Talous- ja velkaneuvontapalvelut Taulukko 6. Talous- ja velkaneuvonta, asiakkaat ja suoritteet Talous- ja velkaneuvonta Uudet asiakkaat Taloudellisen tilanteen selvittämien Asiakastapaamiset Velkajärjestely hakemukset Avustukset (srk/ulosotto/tt-tuki) Sovintoesitykset Lausuma Lisätilitysten laskeminen

8 Arkisto ja tietosuojapalvelut Taulukko 7. Tietosuojan toteutuminen Yhteiset palvelut/hallinto, Tietosuoja Tietosuojatyöryhmä kokoukset (kpl) Tietosuojatyöryhmässä käsitellyt asiat ( ) Asiakaslähtöisiä lokivalvonta-ajoja (kpl) Organiaation oma lokivalvonta/ajot terveydenhuolto (kpl) Organisaation oma lokivalvonta/ajot sosiaalitoimi (kpl) Pyydetyt selvityspyynnöt potilasrekisterin käytöstä (kpl) Kirjallinen huomautus potilastietojärjestelmän asiattomasta käytöstä (kpl) Omien potilastietojen luvaton käyttö (kpl) Tietoturvarikkomus 1 Tietosuojaan liittyvät tilaisuudet (kpl) Tietosuoja- ja tietoturvaseminaari Tietosuojaan liittyvät koulutustilaisuudet Tietosuojaan liittyviä kokouksia Tietosuojaan ja arkistoimeen liittyvät neuvontakäynnit 14 Laaditut tietosuojaohjeet (kpl) Hallinnollinen ohje; potilasrekisterin käyttäjälokitiedon valvonta 1 päivitys Prosessikuvaus; lokivalvonta potilasrekisterin käyttötietojen kulku 1 Prosessikuvaus; henkilörekisteririkkomusepäilyn menettely-prosessi 1 Kainuun maakunta- kuntayhtymän tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka ja sen toteuttaminen organisaatiossa 1 päivitys Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakastietojen käsittelyohje 1 Salassa pidettävän aineiston hävittäminen yksiköissä 1 Asiakirjojen hävittämisohje 1 Päivitetty perehdytysohje toimeentuloturvan asiakirjojen arkistoimiseen 1 Kajaanin terveysaseman tietojen luovuttaminen keskussairaalan arkistosta 1 KAO, ohje opiskelijan tietojen luovutukseen 1 Tietojen luovuttaminen vakuutuslaitoksille ja vakuutusoikeudelle 1 Asiakaslähtöisen tiedonkorjaamisvaatimuksen käsittely 1 Lstensuojelun arkistointiohje 1 Ohje kanteluihin liittyvien tietojen lähettämiseen 1 Potilastietojen ja röntgenkuvien luovutusohje 1 Pysyvästi säilytettävien potilaskertomusten seulontaohje 1 Varusmiessairaanhoidon potilastietojen kirjaaminen Efficaan 1 Varusmiestietojen kirjaaminen w-hoikelle 1 Asiakirjahallinnon ja arkistoimen toimintaohje sote kuntayhtymälle 1 Kirjaamis- ja rekisteröintiohje sote kuntayhtymälle 1 Tehtäväryhmittely sote kuntayhtymälle 1

9 9 Keskussairaalan potilaskertomusarkistosta luovutetut tiedot (kpl) Muilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tulleet pyynnöt 1298 ( ) Maakunnan terveysasemilta tulleet pyynnöt 44 Potilaiden omat pyynnöt Vakuutusyhtiöiden pyynnöt Potilaiden puhelin/sähköpostineuvonta 172 ( ) ( ) ( ) Tutkimuspyynnöt ja muut pyynnöt Asiamiespalvelut, sosiaaliasiamiestoiminta Taulukko 8. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen perhepalveluihin liittyvissä palveluissa Perhepalvelut Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Yhteydenoton syy Yleinen sosiaalityö Toimeentulotuki Vammaispalvelu Kehitysvammahuolto Omaishoidon tuki Lastensuojelu Perheasiat Päihdehuolto Perheneuvola Yksityiset palvelut Yhteensä Taulukko 9. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen vanhuspalveluihin liittyvissä palveluissa Vanhuspalvelut Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Yhteydenoton syy Yleinen sosiaalityö/neuvonta Kotiin annettavat palvelut Asumispalvelut Omaishoidon tuki Yksityiset palvelut Yhteensä

10 Asiamiespalvelut, potilasasiamiestoiminta Taulukko 10. Potilasasiamiestoiminta, yhteydenottojen lukumäärät ja yhteydenottojen aiheet Yhteydenoton aihe Vastuualue, jota yhteydenotto ensisijaisesti koskee Yhteydenottojen lukumäärä Hoitoon pääsy Hoito Potilas- tai lääkevahinko Kohtelu Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito Suun terveydenhuolto Operatiivinen hoito Konservatiivinen hoito Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta Päivystyspalvelut Radiologia Laboratorio ja patologia Lääkehuolto Ensihoito ja sairaankuljetus * Leikkaus, anestesia ja tehohoito ** Lapsiperheiden terveyspalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Kainuun Työterveys -liikelaitos Erittelemätön Eri toimintayksiköitä koskevat ja yleinen tyytymättömyys koko toimintaa kohtaan Yhteensä

11 11 Yhteydenoton aihe Vastuualue, jota yhteydenotto ensisijaisesti koskee Tiedon saaminen tai tiedon korjaus Salassapito Muu Yhteensä Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito Suun terveydenhuolto Operatiivinen hoito Konservatiivinen hoito Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta Päivystyspalvelut Radiologia Laboratorio ja patologia Lääkehuolto Ensihoito ja sairaankuljetus * Leikkaus, anestesia ja tehohoito ** Lapsiperheiden terveyspalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Kainuun Työterveys -liikelaitos Erittelemätön Eri toimintayksiköitä koskevat ja yleinen tyytymättömyys koko toimintaa kohtaan Yhteensä * Vuosia 2008 ja 2009 koskevat yhteydenotot sisältyvät leikkaus, anestesia ja tehohoidon lukuihin. ** Lukuihin sisältyy vuosina 2008 ja 2009 ensihoitoa ja sairaankuljetusta koskevat yhteydenotot Tietohallintopalvelut Taulukko 11. Tietohallintopalvelun suoritteet vuosina Tietohallinto Henkilöstövahvuus vakituisia määräaikaisia Tukipyynnöt * Käyttäjähallinta (kpl) Palvelimet (kpl) Laitehankinnat ** työasemat (uudet) tulostimet Työasemia ylläpidossa (kpl) kuntayhtymä/kunnat, ei sisällä oppilaitoksia) * effica tukipyyntöjä ei näy yllä olevissa tukipyyntö luvuissa ** hankintatapahtumat yhteensä

12 Henkilöstöpalvelut Taulukko 12. Palkkahallinnon palkkalaskelmat vuosina Palkkahallinto Palkka laskelmat Palkka laskelmat Palkka laskelmat Palkka laskelmat Palkka laskelmat Palkka laskelmat Palkka laskelmat Maakunta KAO Työterveys Sijaismaksaja Hyrynsalmi Kajaani + Vuolijoki Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi AMK Vilake Kajaanin vesi Kajaanin Mamselli Kajaanin Teatteri Yhteensä Taulukko 13. Henkilöstötyövuodet (htv 2) tulosalueittain vuosina Henkilöstöhallinto, HTV Tulosalue HTV2 HTV2 HTV2 HTV2 HTV2 HTV2 HTV2 Maakuntahallitus 3,9 4,4 4,0 3,5 2,2 2,0 1,9 Suunnittelu ja kehittäminen 12,9 12,9 10,1 15,9 24,6 27,1 22,7 Yhteiset palvelut 243,5 229,2 229,0 216,1 233,8 240,6 229,0 Alueiden käyttö ja hanke 10,1 10,6 11,0 4,6 0,0 0,0 0,0 Maak.hallituksen al.toiminta 270,4 257,1 254,1 240,1 260,6 269,7 253,6 Koulutustoimiala 170,0 172,7 164,9 157,2 155,5 155,9 153,7 Soten yhteiset palvelut 50,9 118,1 125,7 123,8 181,4 197,9 178,1 Ympäristöterveydenhuoto 40,2 44,0 38,3 41,4 42,8 42,5 38,7 Sairaanhoidon palvelut 277,9 234,4 233,5 272,9 284,8 294,3 304,8 Terveyden- ja sh-palvelut 927,2 896,4 886,0 892,2 921,3 951,7 957,0 Perhepalvelut 548,9 551,9 560,4 580,7 600,5 628,5 624,0 Vanhuspalvelut 814,4 806,6 815,5 849,1 878,7 911,3 896,2 Projektit 18,5 28,7 28,0 36,7 0,0 0,0 0,0 Sosiaali- ja terveystoimiala 2 677, , , , , , ,8 Maakunta yhteensä 3 118, , , , , , ,1 KainuunAmmattiopisto 390,9 410,9 463,2 476,7 507,4 500,1 468,1 Kainuun Työterveys 0,0 41,8 45,3 46,3 50,6 53,3 53,6 Liikelaitokset 390,9 452,7 508,5 523,0 558,0 553,4 521,7 Maakunta ja liikelaitokset 3 509, , , , , , ,8

13 Talouspalvelut 13 Taulukko 14. Talouspalveluiden tositemäärät vuosina Talouspalvelut Tositemäärä Tositemäärä Tositemäärä Tositemäärä Tositemäärä Tositemäärä Tositemäärä Maakunta KAO Työterveys Hyrynsalmi Kajaani + Vuolij Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi AMK Vilake Kajaanin vesi Kajaanin Mams Kajaanin Teatte Yhteensä : tilanne mukaan/ei ole lopullinen Materiaalipalvelut Taulukko 15. Hankintatoimiston suoritteet Materiaalipalvelut, hankintatoimisto Kilpailutukset Alle pienhankintarajan tehtyjä kilpailutuksia * 45 Oikaisuvaatimuksia kuntayhtymälle 3 14* 0 4 Markkinaoikeuteen menneet palveluhankintapäätökset 2 5** 1 5 Markkinaoikeudesta tulleet ratkaisut, joista kilpailutettiin uudelleen Erva hankintakierroksia * : * 14 oikaisuvaatimusta: 5 tarjouskierrosta, * 5 Markkinaoikeuteen menneet palveluhankintapäätökset: 5 tarjouskierrosta 2011: * Alle pienhankintarajan tehtyjä kilpailutuksia: Hankintakielto alkaen kaluste- ja kodinkonehankintojen pienkilpailutukset puuttuva. Optiot Erva hankintakierroksilla: 11 päätöstä/sopimusta, Optiot palveluhankintojen osalta: 6 päätöstä/sopimusta. 2012: Hankintakielto alkuvuodesta, mutta potilashoitoon tarpeelliset on hankittu Ravintopalvelut Taulukko 16. Ravintopalvelun suoritteet vuosina Ravintopalvelut KAKS Kuusanm äki Yhteensä

14 14 * suoritteet eivät ole kappalemääriä, ateriat/kahvitukset lasketaan painoarvoina. Suoritemääriä ei ole enää laskettu v Taulukko 17. Ravintopalvelun tuottamat ateriamäärät (kpl) Vuosi Aamupala Lounas Päivällinen Välipala Iltapala Kahvitukset Maitokeittiö Kuljetuspalvelut Taulukko 18. Vammaispalvelulain (VPL) mukaiset kuljetukset vuonna VPL mukaiset kuljetukset Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspäätökset Kuljetuksia käyttäneet asiakkaat Matkat kunnittain yhteensä, josta Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vuolijoki Muu kunta : Päätösmäärät sosiaalipuolen järjestelmästä/tulevat nyt kaikki päätösten määrät tulevat sosiaalipalveluiden asiakasjärjestelmästä Taulukko 19. Sosiaalihuoltolain (SHL) mukaiset kuljetukset vuonna SHL mukaiset kuljetukset Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspäätökset* Kuljetuksia käyttäneet asiakkaat Matkat kunnittain yhteensä, josta Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vuolijoki Muu kunta

15 15 4. Koulutustoimiala 4.1. Lukiokoulutus Taulukko 20. Lukioiden opiskelijamäärät Kajaanin lukio Kuhmon yhteislukio Sotkamon lukio Filiaali verkosto * Hyrynsalmen lukio *Paltamon luk io * Puolangan lukio *Suomussalmen luk io *Vuolijoen luk io Lukiot yhteensä Taulukko 21. Ensisijaiset hakijat lukioon Lukio, ensisijaiset hakijat Ensisijaiset hakijat vuotiaiden ikäluokka Ensisijaisten hakijoiden %-osuus ikäluokasta 55 % 52 % 50 % 50 % 47 % 49 % 46 % 43 % Lähde: Koulutustoimialan tilastot Taulukko 22. Lukiokoulutuksen aloittaneet Lukiokoulutuksen aloittaneet Hyrynsalmen lukio Kajaanin lukio Kuhmon lukio Paltamon lukio Puolangan lukio Sotkamon lukio Suomussalmen lukio Vuolijoen lukio Yhteensä

16 16 Taulukko 23. Lukioiden läpäisyprosentit Läpäisy % Hyrynsalmen lukio Kajaanin lukio Kuhmon yhteislukio Paltamon lukio Puolangan lukio Sotkamon lukio Suomussalmen lukio Vuolijoen lukio * Läpäisyprosentti saadaan jakamalla tutkinnon suorittaneiden määrä aloittaneiden opiskelijoiden määrällä. Mitä suurempi läpäisy %, sitä parempaa tulosta se osoittaa koulutuksen järjestäjälle. Taulukko 24. Lukiokoulutuksen keskeyttäneet prosentteina Lukio, keskeyttäneet % posit. 2,88 3,08 3,65 2,66 2,2 negat. 0,36 0,6 0,9 0,74 0,5

17 5. Sosiaali- ja terveystoimiala HUOM: Vuonna 2011 terveydenhuollossa ja osin sosiaalihuollossa (perheneuvola, riippuvuudet, kehitysvammahuolto, vanhustenhuolto) siirryttiin yhteiseen Effica potilastietojärjestelmään (PTJ). Vuoden 2011 tiedot on jouduttu yhdistämään useasta tietokannasta. Tämä on aiheuttanut tilastointiongelmia, minkä vuoksi tiedoissa voi olla osin suuriakin eroja edellisiin vuosiin verrattuna. Taulukoiden alla on erityinen maininta tästä. Osin tietojen raportointimuoto tai kirjaamiskäytäntö on muuttunut, minkä vuoksi vastaavaa tietotaulua 2011 vuodelle ei enää pystytä samalla tavalla esittämään ja vertailu edellisiin vuosiin on ongelmallista. Lisäksi perusterveydenhuollossa 2011 voimaan tulleet AvoHilmon muutokset ovat muuttaneet kirjaamiskäytäntöjä. Kaikista tietotauluista ei ole esitetty kuntakohtaisia tuloksia, mutta tarvittaessa nämä tiedot ovat löydettävissä suurimmasta osasta taulukoita. Edellisten vuosien tietotaulut on jätetty tähän julkaisuun tietojen käyttötarpeen vuoksi Johdon tuki Soten hallinto, laadunhallinta Taulukko 25. Sosiaali- ja terveystoimen laadunhallinnan suoritteet vuonna Asiakas ja asukas vast. lkm toteu t- tunut tot.% ka tot.% ka Asiakaspalautekyselyn palautteet tot. joka toinen vuosi vaiht eluväli vast. lkm toteu t- tunut vaiht eluväli vast. lkm toteu t- tunut tot.% ka vaiht eluväli vast. lkm toteu t- tunut tot.% ka vaiht eluväli Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat lkm., pv toteutunut suunnitelt u tot.- % ka. vaiht eluväli lkm., pv toteutunut suunnitelt u tot.- % ka. vaiht eluväli lkm., pv toteutunut suunnitelt u tot.- % ka. vaiht eluväli lkm., pv Hoito-/palveluprosessien ja hoito- ja palveluketjujen lkm - Uudet, aloitetut lkm Valmiit prosessit lkm Valmiit hoito- ja palveluketjut lkm Yhteensä Sisäiset auditoinnit (toteutuneet/suunniteltu), yhteensä lkm Perhepalvelut Sairaudenhoitopalvelut Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Vanhuspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Yhteiset palvelut Sisäisten auditointien arviointipalautteet 9 4, Henkilöstö ja uudistuminen Laadunhallinnan koulutukset - Laatu- ja pot.turvallisuus vastuuhenkilöiden koulutuspäivi Koulutuksiin osallistuneiden lkm Koulutuksista saatu palaute, keskiarvo ja vaihteluväli (asteikko 1-5) - Sisäisten auditoijien koulutus - Ulkoinen auditointi koulutus - Laatutyökalut koulutus toteutunut suunnitelt u tot.- % ka. vaiht eluväli

18 18 Taulukko 26. Potilasturvallisuusilmoitukset vuosina Potilasturvallisuusilmoitukset, HaiPro-järjestelmään Ilmoitusten määrä Tapahtuman luonne läheltä piti tapahtui potilaalle henkilöstöön kohdistuva väkivalta Tapahtumatyyppi lääke-ja nestehoito tiedonkulku diagnoosiin liittyvä operatiivinen toimenpide invasiivinen toimenpide muu hoito tai seuranta laboratorio-kuvantamis-tai muu tutkimus laiteen käyttö aseptiikka tapaturma,onnettomuus väkivalta ensihoito muu Seuraus potilaalle ei haittaa lievä haitta kohtalainen haitta vakava haitta Tapahtumaolosuhteet ja myötävaikuttavat tekijät kommunikointi ja tiedonkulku koulutus, perehdyttäminen, osaaminen laitteet ja tarvikkeet lääkkeet potilaat ja läheiset toimintatavat tiimin/ryhmän toiminta työympäristö, -välineet ja resurssit organisaatio ja johto

19 Soten hallinto, sijaispalvelut Varahenkilöstö 19 Taulukko 27. Varahenkilöstön henkilötyövuodet vuonna Varahenkilöstön laskutetut työtunnit henkilötyövuosina (sis. tekstinkäsittelijät) Tulosalue Maakunnan yhteiset palvelut Sote yhteiset palvelut (sisältää sijaispalveluyksikön) Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Perhepalvelut Sairaanhoidolliset palvelut Vanhuspalvelut A(H1N1)v Yhteensä HTV 2008 HTV 2009 HTV 2010 HTV 2011 HTV ,59 0,7 1,9 4,86 0,7 0,74 0,12 1,2 0,69 30,82 25,31 27, ,36 10,9 9,44 8,92 12,06 10,17 4,8 7,29 6,5 11,79 15,42 17,31 15,98 17,94 33,75 34,2 0,55 0, ,53 59,9 62,59 103,7 103,7 Taulukko 28. Sosiaali- ja terveydenhuollon varahenkilöstö sairaanhoitaja lähihoitaja hoitaja terveydenhoit. Varahenkilöstö KESKUSSAIRAALA JA SEUTU I vakanssi kpl täytettynä SEUTU II vakanssi kpl täytettynä SEUTU III vakanssi kpl täytettynä TEKSTINKÄSITTELY vakanssi kpl täytettynä KESKITETTY HALLINTO vakanssi kpl täytettynä Yhteensä tulosyksikön päällikkö henkilöstövastaava henkilöstökoordinaattori rekrytoija vakanssi kpl täytettynä Kaikki vakanssit kpl 118 täytettynä kätilö rekrytointisihteeri fysioterapeutti palvelusihteeri mt-hoitaja osastonsihteeri röntgenhoitaja laboratoriohoitaja osastonsihteeri tekstinkäsittelijä hoitaja/ohjaaja ( kv) osastonhoitaja apul.osastonhoitaja Yhteensä

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Hankinnan tuotteet, tavoitteet ja laatuindikaat

Hankinnan tuotteet, tavoitteet ja laatuindikaat 1 (15) Hankinnan tuotteet, tavoitteet ja laatuindikaat 29.1.21 11.12.213 päivitetty/rh TUOTANTOSOPIMUKSEN LIITE 3 Hoito osasto: akuutti terveyskeskussairaalan osastohoito Tuotteet Yleiset tavoitteet Perushoito

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Sopimus Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtämisestä Kouvolan kaupungille (kumppanuussopimus)

Sopimus Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtämisestä Kouvolan kaupungille (kumppanuussopimus) Kh 3.5.2010 Sopimus Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtämisestä Kouvolan kaupungille (kumppanuussopimus) Osapuolet Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (kuntayhtymä) Sopimuksen

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

koko 150 % 2013-07-02 sivu 1 Kajaani

koko 150 % 2013-07-02 sivu 1 Kajaani 2013-07-02 sivu 1 Kajaani Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Puhelinvaihde *08 61 561 Päivystyspoliklinikka 08 6156 2300 Sairaanhoitajan puhelinpäivystys- ja neuvontapalvelu ympäri vuorokauden

Lisätiedot

Uusi lasten ja naisten sairaala

Uusi lasten ja naisten sairaala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Oulun yliopistollinen sairaala Lapset ja naiset tulosalue Uusi lasten ja naisten sairaala Nykytilojen ja toimintojen selvitys Alustava toiminnallinen suunnitelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 KOY Uusi Lastensairaala Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 17.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 5 2. Hankkeen tavoitteet... 7 2.1. Maailman paras sairaala lapsille ja heidän auttajilleen

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö

Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö 13.1.2011 Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö PETRI VIRTANEN SARI GUSTAFSSON LASSI KÖPPÄ Kotkan-Haminan seutustrategian tiivistelmä 2010-2015 III Venäjäliiketoiminnan kehittäminen

Lisätiedot