TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012. Kainuun maakunta -kuntayhtymä"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

2 2 TILASTO-OSA 2012 Sisältö 1. Väestö 2. Luottamushenkilötoiminta 2.1. Maakuntavaltuusto 2.2. Maakuntahallitus 2.3. Koulutuslautakunta 2.4. Sosiaali- ja terveyslautakunta 3. Maakuntahallituksen alainen toiminta 3.1. Suunnittelu ja kehittäminen 3.2. Yhteiset palvelut Hallintopalvelut Talous- ja velkaneuvontapalvelut Arkisto- ja tietosuojapalvelut Asiamiespalvelut, sosiaaliasiamiestoiminta Asiamiespalvelut, potilasasiamiestoiminta Tietohallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Materiaalipalvelut Ravintopalvelut Kuljetuspalvelut 4. Koulutustoimiala 4.1. Lukiokoulutus 5. Sosiaali- ja terveystoimiala 5.1. Johdon tuki Soten hallinto, laadunhallinta Soten hallinto, sijaispalvelut Varahenkilöstö Hoitohenkilökunnan rekrytointi Tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu Soten lakisääteinen täydennyskoulutus Tutkimukset ja hankkeet 5.2. Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Ympäristöterveydenhuollon laboratorio 5.3. Sairaanhoidolliset palvelut Radiologia Laboratorio Patologia Ensihoito ja sairaankuljetus Leikkaus ja anestesia Tehohoito

3 5.4. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Erikoissairaanhoidon toteutuminen yhteensä Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito Aikuispsykiatrian avohoito Aikuispsykiatrian laitoshoito Riippuvuuksien hoito Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suupoliklinikka Suusairauksien vuodeosastohoito Operatiivinen hoito Kirurgia Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Silmätaudit Konservatiivinen hoito Fysiatria Lääkinnällinen kuntoutus Ihotaudit Neurologia Sisätaudit Keuhkosairaudet Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta Fysioterapiapalvelut Vastaanottotoiminta Erityisterapia Terveyskeskus sairaalatoiminta Päivystyspalvelut Päivystyspoliklinikka Tarkkailu Kansanterveystyöpäivystys Yhteispäivystys Puhelinpäivystys Nopean diagnostiikan yksikkö 5.5. Perhepalvelut Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut Äitiys ja lastenneuvola Perhesuunnittelu Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Perheneuvolat Naistentautien äitiyshuolto ja synnytystoiminta Lastentaudit Nuorten psykiatria Lasten psykiatria Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Lastensuojelun avohuolto Lasten ja nuorten sijaishoito Huostaanotot Lastensuojelun jälkihuolto Perhetyö ja lapsiperheiden kotihoitoapu Elatusturva Lastenvalvoja 3

4 Aikuissosiaalipalvelut Toimeentuloturva (tt-tuki) Vammaispalvelut Vammaispalvelulain mukaiset palvelut Kotihoitoapua saaneet vammaiskotitaloudet Omaishoito Perhehoito Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta Kehitysvammaisten asumisenohjaus Kehitysvammaisten omaishoito Kehitysvammaisten omaishoidon tuki ja perhehoito 6.6. Vanhuspalvelut Kotona asumista tukevat palvelut Tehostettu palveluasuminen (omat+ostot) Vanhusten omaishoidon tuki ja perhehoito, muistineuvola 6. Kainuun maakunta kuntayhtymän liikelaitokset 6.1. Kainuun Työterveys -liikelaitos 6.2. Kainuun ammattiopisto -liikelaitos

5 1. Väestö 5 Taulukko 1. Kainuun väestö Väestö Kainuu Nettomuutto Kainuu Huoltosuhde Kainuu 1,85 1,91 1,90 1,84 1,81 1,83 1,76 1,67 1,69 1,74 1,68 Huoltosuhde koko maa 1,32 1,32 1,32 1,32 1,31 1,32 1,28 1,23 1,24 1,34 1,31 Ikärakenne 0-6 -vuotiaat, Kainuu vuotiaat Kainuu vuotiaat, Kainuu vuotiaat, Kainuu vuotiaat, Kainuu vuotiaat, Kainuu vuotiaat, Kainuu Asukastiheys Kainuu 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 Asukastiheys koko maa 17,0 17,1 17,1 17,1 17,2 17,3 17,4 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 Ulkomaalaiset Kainuu Taulukko 2. Kainuun asukasluku * * Kainuun asukasluku (mukana Vaala) Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Yhteensä (ei Vaala) Vaala * ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus

6 2. Luottamushenkilötoiminta 6 Taulukko 3. Luottamushenkilötoiminta, kokousten määrät ja käsitellyt pykälät *) Tarkastuslautakunta: kevään 2009 ajan toimi yhtä aikaa kaksi eri tarkastuslautakuntaa (toinen vuosien tarkastusta varten valittu ja toinen uusi tarkastusta varten valittu). Taulukko 4. Maakuntahallituksen nimeämien toimielinten luottamushenkilötoiminta Luottamushenkilötoiminta kokousten määrä käsitellyt pykälät (kpl) kokousten määrä käsitellyt pykälät (kpl) kokousten määrä käsitellyt pykälät (kpl) kokousten määrä käsitellyt pykälät (kpl) kokousten määrä käsitellyt pykälät (kpl) Johtosääntötyöryhmä (Mh ) Kansalaisvaikuttaminen toimikunta (Mh ) Tilatoimikunta (Mh ) Yhteistyötoimikunta (hallintokokeilun ohjausryhmä ) Yhteensä

7 7 3. Maakuntahallituksen alainen toiminta 3.1. Suunnittelu- ja kehittäminen Taulukko 5. Suunnittelu- ja kehittämistoiminnan tekemät päätökset vuosina Suunnittelu ja kehittäminen Kainuun kehittämisraha Tehtyjä päätöksiä, kpl Sidottu valtio milj.euroa 2,095 5,173 9,308 7,044 6,639 Tavoite 1-ohjelma Tehtyjä päätöksiä, kpl Sidottu EU, valtio ja kunta milj.euroa 1, EAKR, ESR-ohjelma Tehtyjä päätöksiä Sidottu EU, valtio milj.euroa 1,872 2,249 4,875 4,311 3,897 Kuntayhtymän budjettivarat Tehtyjä päätöksiä, kpl Sidottu kuntayhtymän budjettivarat 0,172 0,410 0,346 0,188 0,208 Sidottu yhteensä, milj.euroa 5,999 7,831 14,529 11,543 10, Yhteiset palvelut Hallintopalvelut Talous- ja velkaneuvontapalvelut Taulukko 6. Talous- ja velkaneuvonta, asiakkaat ja suoritteet Talous- ja velkaneuvonta Uudet asiakkaat Taloudellisen tilanteen selvittämien Asiakastapaamiset Velkajärjestely hakemukset Avustukset (srk/ulosotto/tt-tuki) Sovintoesitykset Lausuma Lisätilitysten laskeminen

8 Arkisto ja tietosuojapalvelut Taulukko 7. Tietosuojan toteutuminen Yhteiset palvelut/hallinto, Tietosuoja Tietosuojatyöryhmä kokoukset (kpl) Tietosuojatyöryhmässä käsitellyt asiat ( ) Asiakaslähtöisiä lokivalvonta-ajoja (kpl) Organiaation oma lokivalvonta/ajot terveydenhuolto (kpl) Organisaation oma lokivalvonta/ajot sosiaalitoimi (kpl) Pyydetyt selvityspyynnöt potilasrekisterin käytöstä (kpl) Kirjallinen huomautus potilastietojärjestelmän asiattomasta käytöstä (kpl) Omien potilastietojen luvaton käyttö (kpl) Tietoturvarikkomus 1 Tietosuojaan liittyvät tilaisuudet (kpl) Tietosuoja- ja tietoturvaseminaari Tietosuojaan liittyvät koulutustilaisuudet Tietosuojaan liittyviä kokouksia Tietosuojaan ja arkistoimeen liittyvät neuvontakäynnit 14 Laaditut tietosuojaohjeet (kpl) Hallinnollinen ohje; potilasrekisterin käyttäjälokitiedon valvonta 1 päivitys Prosessikuvaus; lokivalvonta potilasrekisterin käyttötietojen kulku 1 Prosessikuvaus; henkilörekisteririkkomusepäilyn menettely-prosessi 1 Kainuun maakunta- kuntayhtymän tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka ja sen toteuttaminen organisaatiossa 1 päivitys Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakastietojen käsittelyohje 1 Salassa pidettävän aineiston hävittäminen yksiköissä 1 Asiakirjojen hävittämisohje 1 Päivitetty perehdytysohje toimeentuloturvan asiakirjojen arkistoimiseen 1 Kajaanin terveysaseman tietojen luovuttaminen keskussairaalan arkistosta 1 KAO, ohje opiskelijan tietojen luovutukseen 1 Tietojen luovuttaminen vakuutuslaitoksille ja vakuutusoikeudelle 1 Asiakaslähtöisen tiedonkorjaamisvaatimuksen käsittely 1 Lstensuojelun arkistointiohje 1 Ohje kanteluihin liittyvien tietojen lähettämiseen 1 Potilastietojen ja röntgenkuvien luovutusohje 1 Pysyvästi säilytettävien potilaskertomusten seulontaohje 1 Varusmiessairaanhoidon potilastietojen kirjaaminen Efficaan 1 Varusmiestietojen kirjaaminen w-hoikelle 1 Asiakirjahallinnon ja arkistoimen toimintaohje sote kuntayhtymälle 1 Kirjaamis- ja rekisteröintiohje sote kuntayhtymälle 1 Tehtäväryhmittely sote kuntayhtymälle 1

9 9 Keskussairaalan potilaskertomusarkistosta luovutetut tiedot (kpl) Muilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tulleet pyynnöt 1298 ( ) Maakunnan terveysasemilta tulleet pyynnöt 44 Potilaiden omat pyynnöt Vakuutusyhtiöiden pyynnöt Potilaiden puhelin/sähköpostineuvonta 172 ( ) ( ) ( ) Tutkimuspyynnöt ja muut pyynnöt Asiamiespalvelut, sosiaaliasiamiestoiminta Taulukko 8. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen perhepalveluihin liittyvissä palveluissa Perhepalvelut Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Yhteydenoton syy Yleinen sosiaalityö Toimeentulotuki Vammaispalvelu Kehitysvammahuolto Omaishoidon tuki Lastensuojelu Perheasiat Päihdehuolto Perheneuvola Yksityiset palvelut Yhteensä Taulukko 9. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen vanhuspalveluihin liittyvissä palveluissa Vanhuspalvelut Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Yhteydenoton syy Yleinen sosiaalityö/neuvonta Kotiin annettavat palvelut Asumispalvelut Omaishoidon tuki Yksityiset palvelut Yhteensä

10 Asiamiespalvelut, potilasasiamiestoiminta Taulukko 10. Potilasasiamiestoiminta, yhteydenottojen lukumäärät ja yhteydenottojen aiheet Yhteydenoton aihe Vastuualue, jota yhteydenotto ensisijaisesti koskee Yhteydenottojen lukumäärä Hoitoon pääsy Hoito Potilas- tai lääkevahinko Kohtelu Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito Suun terveydenhuolto Operatiivinen hoito Konservatiivinen hoito Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta Päivystyspalvelut Radiologia Laboratorio ja patologia Lääkehuolto Ensihoito ja sairaankuljetus * Leikkaus, anestesia ja tehohoito ** Lapsiperheiden terveyspalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Kainuun Työterveys -liikelaitos Erittelemätön Eri toimintayksiköitä koskevat ja yleinen tyytymättömyys koko toimintaa kohtaan Yhteensä

11 11 Yhteydenoton aihe Vastuualue, jota yhteydenotto ensisijaisesti koskee Tiedon saaminen tai tiedon korjaus Salassapito Muu Yhteensä Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito Suun terveydenhuolto Operatiivinen hoito Konservatiivinen hoito Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta Päivystyspalvelut Radiologia Laboratorio ja patologia Lääkehuolto Ensihoito ja sairaankuljetus * Leikkaus, anestesia ja tehohoito ** Lapsiperheiden terveyspalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Kainuun Työterveys -liikelaitos Erittelemätön Eri toimintayksiköitä koskevat ja yleinen tyytymättömyys koko toimintaa kohtaan Yhteensä * Vuosia 2008 ja 2009 koskevat yhteydenotot sisältyvät leikkaus, anestesia ja tehohoidon lukuihin. ** Lukuihin sisältyy vuosina 2008 ja 2009 ensihoitoa ja sairaankuljetusta koskevat yhteydenotot Tietohallintopalvelut Taulukko 11. Tietohallintopalvelun suoritteet vuosina Tietohallinto Henkilöstövahvuus vakituisia määräaikaisia Tukipyynnöt * Käyttäjähallinta (kpl) Palvelimet (kpl) Laitehankinnat ** työasemat (uudet) tulostimet Työasemia ylläpidossa (kpl) kuntayhtymä/kunnat, ei sisällä oppilaitoksia) * effica tukipyyntöjä ei näy yllä olevissa tukipyyntö luvuissa ** hankintatapahtumat yhteensä

12 Henkilöstöpalvelut Taulukko 12. Palkkahallinnon palkkalaskelmat vuosina Palkkahallinto Palkka laskelmat Palkka laskelmat Palkka laskelmat Palkka laskelmat Palkka laskelmat Palkka laskelmat Palkka laskelmat Maakunta KAO Työterveys Sijaismaksaja Hyrynsalmi Kajaani + Vuolijoki Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi AMK Vilake Kajaanin vesi Kajaanin Mamselli Kajaanin Teatteri Yhteensä Taulukko 13. Henkilöstötyövuodet (htv 2) tulosalueittain vuosina Henkilöstöhallinto, HTV Tulosalue HTV2 HTV2 HTV2 HTV2 HTV2 HTV2 HTV2 Maakuntahallitus 3,9 4,4 4,0 3,5 2,2 2,0 1,9 Suunnittelu ja kehittäminen 12,9 12,9 10,1 15,9 24,6 27,1 22,7 Yhteiset palvelut 243,5 229,2 229,0 216,1 233,8 240,6 229,0 Alueiden käyttö ja hanke 10,1 10,6 11,0 4,6 0,0 0,0 0,0 Maak.hallituksen al.toiminta 270,4 257,1 254,1 240,1 260,6 269,7 253,6 Koulutustoimiala 170,0 172,7 164,9 157,2 155,5 155,9 153,7 Soten yhteiset palvelut 50,9 118,1 125,7 123,8 181,4 197,9 178,1 Ympäristöterveydenhuoto 40,2 44,0 38,3 41,4 42,8 42,5 38,7 Sairaanhoidon palvelut 277,9 234,4 233,5 272,9 284,8 294,3 304,8 Terveyden- ja sh-palvelut 927,2 896,4 886,0 892,2 921,3 951,7 957,0 Perhepalvelut 548,9 551,9 560,4 580,7 600,5 628,5 624,0 Vanhuspalvelut 814,4 806,6 815,5 849,1 878,7 911,3 896,2 Projektit 18,5 28,7 28,0 36,7 0,0 0,0 0,0 Sosiaali- ja terveystoimiala 2 677, , , , , , ,8 Maakunta yhteensä 3 118, , , , , , ,1 KainuunAmmattiopisto 390,9 410,9 463,2 476,7 507,4 500,1 468,1 Kainuun Työterveys 0,0 41,8 45,3 46,3 50,6 53,3 53,6 Liikelaitokset 390,9 452,7 508,5 523,0 558,0 553,4 521,7 Maakunta ja liikelaitokset 3 509, , , , , , ,8

13 Talouspalvelut 13 Taulukko 14. Talouspalveluiden tositemäärät vuosina Talouspalvelut Tositemäärä Tositemäärä Tositemäärä Tositemäärä Tositemäärä Tositemäärä Tositemäärä Maakunta KAO Työterveys Hyrynsalmi Kajaani + Vuolij Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi AMK Vilake Kajaanin vesi Kajaanin Mams Kajaanin Teatte Yhteensä : tilanne mukaan/ei ole lopullinen Materiaalipalvelut Taulukko 15. Hankintatoimiston suoritteet Materiaalipalvelut, hankintatoimisto Kilpailutukset Alle pienhankintarajan tehtyjä kilpailutuksia * 45 Oikaisuvaatimuksia kuntayhtymälle 3 14* 0 4 Markkinaoikeuteen menneet palveluhankintapäätökset 2 5** 1 5 Markkinaoikeudesta tulleet ratkaisut, joista kilpailutettiin uudelleen Erva hankintakierroksia * : * 14 oikaisuvaatimusta: 5 tarjouskierrosta, * 5 Markkinaoikeuteen menneet palveluhankintapäätökset: 5 tarjouskierrosta 2011: * Alle pienhankintarajan tehtyjä kilpailutuksia: Hankintakielto alkaen kaluste- ja kodinkonehankintojen pienkilpailutukset puuttuva. Optiot Erva hankintakierroksilla: 11 päätöstä/sopimusta, Optiot palveluhankintojen osalta: 6 päätöstä/sopimusta. 2012: Hankintakielto alkuvuodesta, mutta potilashoitoon tarpeelliset on hankittu Ravintopalvelut Taulukko 16. Ravintopalvelun suoritteet vuosina Ravintopalvelut KAKS Kuusanm äki Yhteensä

14 14 * suoritteet eivät ole kappalemääriä, ateriat/kahvitukset lasketaan painoarvoina. Suoritemääriä ei ole enää laskettu v Taulukko 17. Ravintopalvelun tuottamat ateriamäärät (kpl) Vuosi Aamupala Lounas Päivällinen Välipala Iltapala Kahvitukset Maitokeittiö Kuljetuspalvelut Taulukko 18. Vammaispalvelulain (VPL) mukaiset kuljetukset vuonna VPL mukaiset kuljetukset Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspäätökset Kuljetuksia käyttäneet asiakkaat Matkat kunnittain yhteensä, josta Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vuolijoki Muu kunta : Päätösmäärät sosiaalipuolen järjestelmästä/tulevat nyt kaikki päätösten määrät tulevat sosiaalipalveluiden asiakasjärjestelmästä Taulukko 19. Sosiaalihuoltolain (SHL) mukaiset kuljetukset vuonna SHL mukaiset kuljetukset Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspäätökset* Kuljetuksia käyttäneet asiakkaat Matkat kunnittain yhteensä, josta Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vuolijoki Muu kunta

15 15 4. Koulutustoimiala 4.1. Lukiokoulutus Taulukko 20. Lukioiden opiskelijamäärät Kajaanin lukio Kuhmon yhteislukio Sotkamon lukio Filiaali verkosto * Hyrynsalmen lukio *Paltamon luk io * Puolangan lukio *Suomussalmen luk io *Vuolijoen luk io Lukiot yhteensä Taulukko 21. Ensisijaiset hakijat lukioon Lukio, ensisijaiset hakijat Ensisijaiset hakijat vuotiaiden ikäluokka Ensisijaisten hakijoiden %-osuus ikäluokasta 55 % 52 % 50 % 50 % 47 % 49 % 46 % 43 % Lähde: Koulutustoimialan tilastot Taulukko 22. Lukiokoulutuksen aloittaneet Lukiokoulutuksen aloittaneet Hyrynsalmen lukio Kajaanin lukio Kuhmon lukio Paltamon lukio Puolangan lukio Sotkamon lukio Suomussalmen lukio Vuolijoen lukio Yhteensä

16 16 Taulukko 23. Lukioiden läpäisyprosentit Läpäisy % Hyrynsalmen lukio Kajaanin lukio Kuhmon yhteislukio Paltamon lukio Puolangan lukio Sotkamon lukio Suomussalmen lukio Vuolijoen lukio * Läpäisyprosentti saadaan jakamalla tutkinnon suorittaneiden määrä aloittaneiden opiskelijoiden määrällä. Mitä suurempi läpäisy %, sitä parempaa tulosta se osoittaa koulutuksen järjestäjälle. Taulukko 24. Lukiokoulutuksen keskeyttäneet prosentteina Lukio, keskeyttäneet % posit. 2,88 3,08 3,65 2,66 2,2 negat. 0,36 0,6 0,9 0,74 0,5

17 5. Sosiaali- ja terveystoimiala HUOM: Vuonna 2011 terveydenhuollossa ja osin sosiaalihuollossa (perheneuvola, riippuvuudet, kehitysvammahuolto, vanhustenhuolto) siirryttiin yhteiseen Effica potilastietojärjestelmään (PTJ). Vuoden 2011 tiedot on jouduttu yhdistämään useasta tietokannasta. Tämä on aiheuttanut tilastointiongelmia, minkä vuoksi tiedoissa voi olla osin suuriakin eroja edellisiin vuosiin verrattuna. Taulukoiden alla on erityinen maininta tästä. Osin tietojen raportointimuoto tai kirjaamiskäytäntö on muuttunut, minkä vuoksi vastaavaa tietotaulua 2011 vuodelle ei enää pystytä samalla tavalla esittämään ja vertailu edellisiin vuosiin on ongelmallista. Lisäksi perusterveydenhuollossa 2011 voimaan tulleet AvoHilmon muutokset ovat muuttaneet kirjaamiskäytäntöjä. Kaikista tietotauluista ei ole esitetty kuntakohtaisia tuloksia, mutta tarvittaessa nämä tiedot ovat löydettävissä suurimmasta osasta taulukoita. Edellisten vuosien tietotaulut on jätetty tähän julkaisuun tietojen käyttötarpeen vuoksi Johdon tuki Soten hallinto, laadunhallinta Taulukko 25. Sosiaali- ja terveystoimen laadunhallinnan suoritteet vuonna Asiakas ja asukas vast. lkm toteu t- tunut tot.% ka tot.% ka Asiakaspalautekyselyn palautteet tot. joka toinen vuosi vaiht eluväli vast. lkm toteu t- tunut vaiht eluväli vast. lkm toteu t- tunut tot.% ka vaiht eluväli vast. lkm toteu t- tunut tot.% ka vaiht eluväli Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat lkm., pv toteutunut suunnitelt u tot.- % ka. vaiht eluväli lkm., pv toteutunut suunnitelt u tot.- % ka. vaiht eluväli lkm., pv toteutunut suunnitelt u tot.- % ka. vaiht eluväli lkm., pv Hoito-/palveluprosessien ja hoito- ja palveluketjujen lkm - Uudet, aloitetut lkm Valmiit prosessit lkm Valmiit hoito- ja palveluketjut lkm Yhteensä Sisäiset auditoinnit (toteutuneet/suunniteltu), yhteensä lkm Perhepalvelut Sairaudenhoitopalvelut Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Vanhuspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Yhteiset palvelut Sisäisten auditointien arviointipalautteet 9 4, Henkilöstö ja uudistuminen Laadunhallinnan koulutukset - Laatu- ja pot.turvallisuus vastuuhenkilöiden koulutuspäivi Koulutuksiin osallistuneiden lkm Koulutuksista saatu palaute, keskiarvo ja vaihteluväli (asteikko 1-5) - Sisäisten auditoijien koulutus - Ulkoinen auditointi koulutus - Laatutyökalut koulutus toteutunut suunnitelt u tot.- % ka. vaiht eluväli

18 18 Taulukko 26. Potilasturvallisuusilmoitukset vuosina Potilasturvallisuusilmoitukset, HaiPro-järjestelmään Ilmoitusten määrä Tapahtuman luonne läheltä piti tapahtui potilaalle henkilöstöön kohdistuva väkivalta Tapahtumatyyppi lääke-ja nestehoito tiedonkulku diagnoosiin liittyvä operatiivinen toimenpide invasiivinen toimenpide muu hoito tai seuranta laboratorio-kuvantamis-tai muu tutkimus laiteen käyttö aseptiikka tapaturma,onnettomuus väkivalta ensihoito muu Seuraus potilaalle ei haittaa lievä haitta kohtalainen haitta vakava haitta Tapahtumaolosuhteet ja myötävaikuttavat tekijät kommunikointi ja tiedonkulku koulutus, perehdyttäminen, osaaminen laitteet ja tarvikkeet lääkkeet potilaat ja läheiset toimintatavat tiimin/ryhmän toiminta työympäristö, -välineet ja resurssit organisaatio ja johto

19 Soten hallinto, sijaispalvelut Varahenkilöstö 19 Taulukko 27. Varahenkilöstön henkilötyövuodet vuonna Varahenkilöstön laskutetut työtunnit henkilötyövuosina (sis. tekstinkäsittelijät) Tulosalue Maakunnan yhteiset palvelut Sote yhteiset palvelut (sisältää sijaispalveluyksikön) Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Perhepalvelut Sairaanhoidolliset palvelut Vanhuspalvelut A(H1N1)v Yhteensä HTV 2008 HTV 2009 HTV 2010 HTV 2011 HTV ,59 0,7 1,9 4,86 0,7 0,74 0,12 1,2 0,69 30,82 25,31 27, ,36 10,9 9,44 8,92 12,06 10,17 4,8 7,29 6,5 11,79 15,42 17,31 15,98 17,94 33,75 34,2 0,55 0, ,53 59,9 62,59 103,7 103,7 Taulukko 28. Sosiaali- ja terveydenhuollon varahenkilöstö sairaanhoitaja lähihoitaja hoitaja terveydenhoit. Varahenkilöstö KESKUSSAIRAALA JA SEUTU I vakanssi kpl täytettynä SEUTU II vakanssi kpl täytettynä SEUTU III vakanssi kpl täytettynä TEKSTINKÄSITTELY vakanssi kpl täytettynä KESKITETTY HALLINTO vakanssi kpl täytettynä Yhteensä tulosyksikön päällikkö henkilöstövastaava henkilöstökoordinaattori rekrytoija vakanssi kpl täytettynä Kaikki vakanssit kpl 118 täytettynä kätilö rekrytointisihteeri fysioterapeutti palvelusihteeri mt-hoitaja osastonsihteeri röntgenhoitaja laboratoriohoitaja osastonsihteeri tekstinkäsittelijä hoitaja/ohjaaja ( kv) osastonhoitaja apul.osastonhoitaja Yhteensä

20 Hoitohenkilökunnan rekrytointi Taulukko 29. Työyksiköihin tehdyt määräaikaiset työsopimukset vuonna Työyksikköihin tehdyt määräaikaset työsopimukset Tulosalue Maakunnan yhteiset palvelut Sote yhteiset palvelut (sisältää sijaispalveluyksikön) Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Perhepalvelut Sairaanhoidolliset palvelut Vanhuspalvelut KPL 2008 KPL 2009 KPL 2010 KPL 2011 KPL A(H1N1)v Yhteensä Taulukko 30. Sosiaali- ja terveydenhuollon sisäiset sijaiset Sisäiset sijaiset sairaanhoitaja lähihoitaja hoitaja/ohjaaja terveydenhoit. kätilö fysioterapeutti mt-hoitaja röntgenhoitaja laboratoriohoitaja osastonsihteeri tekstinkäsittelijä Yhteensä SAIRAANHOIDON PALVELUT vakanssi kpl täytettynä TERVEYDEN JA SAIR.HOID.PALV. vakanssi kpl täytettynä PERHEPALVELUT vakanssi kpl täytettynä VANHUSPALVELUT vakanssi kpl täytettynä SIHTEERIT vakanssi kpl 1 1 täytettynä Yhteensä sissien vakanssit kpl Yhteensä täytettynä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

TILASTO-OSA: TILINPÄÄTÖS Sisältö: 1. Väestö

TILASTO-OSA: TILINPÄÄTÖS Sisältö: 1. Väestö 1 TILASTO-OSA: TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö: 1. Väestö 2. Luottamushenkilötoiminta 2.1.1. Maakuntavaltuusto 2.1.2. Maakuntahallitus 2.1.3. Koulutuslautakunta 2.1.4. Sosiaali- ja terveyslautakunta 3. Maakuntahallituksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 TILASTO-OSA

VUOSIKERTOMUS 2009 TILASTO-OSA VUOSIKERTOMUS 2009 TILASTO-OSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 TILASTO-OSA: TILINPÄÄTÖS 2009 v.1.0/eh Sisältö 1. Väestö 2. Luottamushenkilötoiminta 2.1. Maakuntavaltuusto 2.2. Maakuntahallitus 2.3. Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1 Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen Eija Tolonen 7.12.2010 1 Ivalo 625 km Kainuun väkiluku v. 2009 Kainuu 83160 henkilöä Oulu 181 km SUOMUSSALMI PUOLANKA 9435 3183 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 130 05.05.2010 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 STLTK 130 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Hallitus. Toimialueet. Palvelualueet. Vastuualueet

Hallitus. Toimialueet. Palvelualueet. Vastuualueet Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöjaosto Kuntayhtymän johtaja Ruotsinkielinen jaosto Kehittämisyksikkö Terveyden ja sairaanhoidon Lääketieteen profession koordinointi (johtajaylilääkäri) Hoitotyön

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Hoitoon tull. potil. Loka 2014 tot % Loka 2013 muut% ajanvaraus 29 273 ei 29 811-1,8 päivystys 7 911 budje-

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus Palvelujärjestelmä -seminaari 27.5.09 TP 270509 1 Soten toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi edistää yhdessä kainuulaisten

Lisätiedot

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain toimeenpano Kainuun soten vammaispalveluissa Vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain toimeenpano Kainuun soten vammaispalveluissa Vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain toimeenpano Kainuun soten vammaispalveluissa Vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen Esitys sisältää 1) Kainuun soten esittely 2) Kehitysvammaisten erityishuollosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 13.05.2009 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009 STLTK 149 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK VALTUUSTO

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TOIMINTALUKUJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TOIMINTALUKUJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TOIMINTALUKUJA 2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SISÄLLYS 1. KAINUUN VÄESTÖ 1 2. LUOTTAMUSHENKILÖTOIMINTA 1 3. HALLINTO 2 Kuntayhtymän hallinto 2 Johdon

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Palvelutarjotin osana kainuulaista sähköistä asiointia Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja

Palvelutarjotin osana kainuulaista sähköistä asiointia Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Palvelutarjotin osana kainuulaista sähköistä asiointia 9.12.2014 Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun sote kuntayhtymä 1.1.2013 alkaen jäsenkuntien välinen perussopimus

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuusraportti vuodelta 2015

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuusraportti vuodelta 2015 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuusraportti vuodelta 2015 1. Potilasturvallisuusilmoitukset vuonna 2015 Haipro tietojärjestelmästä Ylä-Savon Sote kuntayhtymässä tehtiin vuonna 2015

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet Forssan seudun terveydenhuollon ky. Suoritteet TAMMELAN KUNTA Vuoden 2009 tarjouksen liite Mielenterveystyö Avohoito HOITOPÄIVÄT* 2006 2007 2008 2008 Tarjous 2006 2007 2008 2008 Tarjous sopimus (1-6) 2009

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kainuussa

Sote- ja maakuntauudistus Kainuussa Sote- ja maakuntauudistus Kainuussa 29.9.2016 Kaukametsä, Kouta-sali, Kajaani Maire Ahopelto/ kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sis. Kainuun

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK HALLITUS

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 0-17 kursivoitua lukua ei ole määritelty

Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 0-17 kursivoitua lukua ei ole määritelty Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 0-17 kursivoitua lukua ei ole määritelty SOSIAALITYÖ Avohuollon sosiaalityön palvelut: Suorite Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen lukumäärä

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2015

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2015 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.9.2015 66 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus on laadittu ajalta tammi-elokuu 2015. Osavuosikatsauksessa esitellään

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ).

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ). Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31.12.24). Ikäryhmät 85 + v. 1,43 1,59 %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75-84 v. 4,74 5,68 65-74 v. 7,41 8,6

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 oheismateriaali

Talousarvion 2016 oheismateriaali Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku 379490,82 38003 9,99 426949

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Kaukametsä, Kouta-sali Kajaani ti 1.6.2010 Anssi Tuominen koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOULUTUS-

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot