TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012. Kainuun maakunta -kuntayhtymä"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

2 2 TILASTO-OSA 2012 Sisältö 1. Väestö 2. Luottamushenkilötoiminta 2.1. Maakuntavaltuusto 2.2. Maakuntahallitus 2.3. Koulutuslautakunta 2.4. Sosiaali- ja terveyslautakunta 3. Maakuntahallituksen alainen toiminta 3.1. Suunnittelu ja kehittäminen 3.2. Yhteiset palvelut Hallintopalvelut Talous- ja velkaneuvontapalvelut Arkisto- ja tietosuojapalvelut Asiamiespalvelut, sosiaaliasiamiestoiminta Asiamiespalvelut, potilasasiamiestoiminta Tietohallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Materiaalipalvelut Ravintopalvelut Kuljetuspalvelut 4. Koulutustoimiala 4.1. Lukiokoulutus 5. Sosiaali- ja terveystoimiala 5.1. Johdon tuki Soten hallinto, laadunhallinta Soten hallinto, sijaispalvelut Varahenkilöstö Hoitohenkilökunnan rekrytointi Tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu Soten lakisääteinen täydennyskoulutus Tutkimukset ja hankkeet 5.2. Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Ympäristöterveydenhuollon laboratorio 5.3. Sairaanhoidolliset palvelut Radiologia Laboratorio Patologia Ensihoito ja sairaankuljetus Leikkaus ja anestesia Tehohoito

3 5.4. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Erikoissairaanhoidon toteutuminen yhteensä Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito Aikuispsykiatrian avohoito Aikuispsykiatrian laitoshoito Riippuvuuksien hoito Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suupoliklinikka Suusairauksien vuodeosastohoito Operatiivinen hoito Kirurgia Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Silmätaudit Konservatiivinen hoito Fysiatria Lääkinnällinen kuntoutus Ihotaudit Neurologia Sisätaudit Keuhkosairaudet Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta Fysioterapiapalvelut Vastaanottotoiminta Erityisterapia Terveyskeskus sairaalatoiminta Päivystyspalvelut Päivystyspoliklinikka Tarkkailu Kansanterveystyöpäivystys Yhteispäivystys Puhelinpäivystys Nopean diagnostiikan yksikkö 5.5. Perhepalvelut Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut Äitiys ja lastenneuvola Perhesuunnittelu Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Perheneuvolat Naistentautien äitiyshuolto ja synnytystoiminta Lastentaudit Nuorten psykiatria Lasten psykiatria Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Lastensuojelun avohuolto Lasten ja nuorten sijaishoito Huostaanotot Lastensuojelun jälkihuolto Perhetyö ja lapsiperheiden kotihoitoapu Elatusturva Lastenvalvoja 3

4 Aikuissosiaalipalvelut Toimeentuloturva (tt-tuki) Vammaispalvelut Vammaispalvelulain mukaiset palvelut Kotihoitoapua saaneet vammaiskotitaloudet Omaishoito Perhehoito Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta Kehitysvammaisten asumisenohjaus Kehitysvammaisten omaishoito Kehitysvammaisten omaishoidon tuki ja perhehoito 6.6. Vanhuspalvelut Kotona asumista tukevat palvelut Tehostettu palveluasuminen (omat+ostot) Vanhusten omaishoidon tuki ja perhehoito, muistineuvola 6. Kainuun maakunta kuntayhtymän liikelaitokset 6.1. Kainuun Työterveys -liikelaitos 6.2. Kainuun ammattiopisto -liikelaitos

5 1. Väestö 5 Taulukko 1. Kainuun väestö Väestö Kainuu Nettomuutto Kainuu Huoltosuhde Kainuu 1,85 1,91 1,90 1,84 1,81 1,83 1,76 1,67 1,69 1,74 1,68 Huoltosuhde koko maa 1,32 1,32 1,32 1,32 1,31 1,32 1,28 1,23 1,24 1,34 1,31 Ikärakenne 0-6 -vuotiaat, Kainuu vuotiaat Kainuu vuotiaat, Kainuu vuotiaat, Kainuu vuotiaat, Kainuu vuotiaat, Kainuu vuotiaat, Kainuu Asukastiheys Kainuu 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 Asukastiheys koko maa 17,0 17,1 17,1 17,1 17,2 17,3 17,4 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 Ulkomaalaiset Kainuu Taulukko 2. Kainuun asukasluku * * Kainuun asukasluku (mukana Vaala) Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Yhteensä (ei Vaala) Vaala * ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus

6 2. Luottamushenkilötoiminta 6 Taulukko 3. Luottamushenkilötoiminta, kokousten määrät ja käsitellyt pykälät *) Tarkastuslautakunta: kevään 2009 ajan toimi yhtä aikaa kaksi eri tarkastuslautakuntaa (toinen vuosien tarkastusta varten valittu ja toinen uusi tarkastusta varten valittu). Taulukko 4. Maakuntahallituksen nimeämien toimielinten luottamushenkilötoiminta Luottamushenkilötoiminta kokousten määrä käsitellyt pykälät (kpl) kokousten määrä käsitellyt pykälät (kpl) kokousten määrä käsitellyt pykälät (kpl) kokousten määrä käsitellyt pykälät (kpl) kokousten määrä käsitellyt pykälät (kpl) Johtosääntötyöryhmä (Mh ) Kansalaisvaikuttaminen toimikunta (Mh ) Tilatoimikunta (Mh ) Yhteistyötoimikunta (hallintokokeilun ohjausryhmä ) Yhteensä

7 7 3. Maakuntahallituksen alainen toiminta 3.1. Suunnittelu- ja kehittäminen Taulukko 5. Suunnittelu- ja kehittämistoiminnan tekemät päätökset vuosina Suunnittelu ja kehittäminen Kainuun kehittämisraha Tehtyjä päätöksiä, kpl Sidottu valtio milj.euroa 2,095 5,173 9,308 7,044 6,639 Tavoite 1-ohjelma Tehtyjä päätöksiä, kpl Sidottu EU, valtio ja kunta milj.euroa 1, EAKR, ESR-ohjelma Tehtyjä päätöksiä Sidottu EU, valtio milj.euroa 1,872 2,249 4,875 4,311 3,897 Kuntayhtymän budjettivarat Tehtyjä päätöksiä, kpl Sidottu kuntayhtymän budjettivarat 0,172 0,410 0,346 0,188 0,208 Sidottu yhteensä, milj.euroa 5,999 7,831 14,529 11,543 10, Yhteiset palvelut Hallintopalvelut Talous- ja velkaneuvontapalvelut Taulukko 6. Talous- ja velkaneuvonta, asiakkaat ja suoritteet Talous- ja velkaneuvonta Uudet asiakkaat Taloudellisen tilanteen selvittämien Asiakastapaamiset Velkajärjestely hakemukset Avustukset (srk/ulosotto/tt-tuki) Sovintoesitykset Lausuma Lisätilitysten laskeminen

8 Arkisto ja tietosuojapalvelut Taulukko 7. Tietosuojan toteutuminen Yhteiset palvelut/hallinto, Tietosuoja Tietosuojatyöryhmä kokoukset (kpl) Tietosuojatyöryhmässä käsitellyt asiat ( ) Asiakaslähtöisiä lokivalvonta-ajoja (kpl) Organiaation oma lokivalvonta/ajot terveydenhuolto (kpl) Organisaation oma lokivalvonta/ajot sosiaalitoimi (kpl) Pyydetyt selvityspyynnöt potilasrekisterin käytöstä (kpl) Kirjallinen huomautus potilastietojärjestelmän asiattomasta käytöstä (kpl) Omien potilastietojen luvaton käyttö (kpl) Tietoturvarikkomus 1 Tietosuojaan liittyvät tilaisuudet (kpl) Tietosuoja- ja tietoturvaseminaari Tietosuojaan liittyvät koulutustilaisuudet Tietosuojaan liittyviä kokouksia Tietosuojaan ja arkistoimeen liittyvät neuvontakäynnit 14 Laaditut tietosuojaohjeet (kpl) Hallinnollinen ohje; potilasrekisterin käyttäjälokitiedon valvonta 1 päivitys Prosessikuvaus; lokivalvonta potilasrekisterin käyttötietojen kulku 1 Prosessikuvaus; henkilörekisteririkkomusepäilyn menettely-prosessi 1 Kainuun maakunta- kuntayhtymän tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka ja sen toteuttaminen organisaatiossa 1 päivitys Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakastietojen käsittelyohje 1 Salassa pidettävän aineiston hävittäminen yksiköissä 1 Asiakirjojen hävittämisohje 1 Päivitetty perehdytysohje toimeentuloturvan asiakirjojen arkistoimiseen 1 Kajaanin terveysaseman tietojen luovuttaminen keskussairaalan arkistosta 1 KAO, ohje opiskelijan tietojen luovutukseen 1 Tietojen luovuttaminen vakuutuslaitoksille ja vakuutusoikeudelle 1 Asiakaslähtöisen tiedonkorjaamisvaatimuksen käsittely 1 Lstensuojelun arkistointiohje 1 Ohje kanteluihin liittyvien tietojen lähettämiseen 1 Potilastietojen ja röntgenkuvien luovutusohje 1 Pysyvästi säilytettävien potilaskertomusten seulontaohje 1 Varusmiessairaanhoidon potilastietojen kirjaaminen Efficaan 1 Varusmiestietojen kirjaaminen w-hoikelle 1 Asiakirjahallinnon ja arkistoimen toimintaohje sote kuntayhtymälle 1 Kirjaamis- ja rekisteröintiohje sote kuntayhtymälle 1 Tehtäväryhmittely sote kuntayhtymälle 1

9 9 Keskussairaalan potilaskertomusarkistosta luovutetut tiedot (kpl) Muilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tulleet pyynnöt 1298 ( ) Maakunnan terveysasemilta tulleet pyynnöt 44 Potilaiden omat pyynnöt Vakuutusyhtiöiden pyynnöt Potilaiden puhelin/sähköpostineuvonta 172 ( ) ( ) ( ) Tutkimuspyynnöt ja muut pyynnöt Asiamiespalvelut, sosiaaliasiamiestoiminta Taulukko 8. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen perhepalveluihin liittyvissä palveluissa Perhepalvelut Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Yhteydenoton syy Yleinen sosiaalityö Toimeentulotuki Vammaispalvelu Kehitysvammahuolto Omaishoidon tuki Lastensuojelu Perheasiat Päihdehuolto Perheneuvola Yksityiset palvelut Yhteensä Taulukko 9. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen vanhuspalveluihin liittyvissä palveluissa Vanhuspalvelut Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Seutu I Seutu II Seutu III Yhteydenoton syy Yleinen sosiaalityö/neuvonta Kotiin annettavat palvelut Asumispalvelut Omaishoidon tuki Yksityiset palvelut Yhteensä

10 Asiamiespalvelut, potilasasiamiestoiminta Taulukko 10. Potilasasiamiestoiminta, yhteydenottojen lukumäärät ja yhteydenottojen aiheet Yhteydenoton aihe Vastuualue, jota yhteydenotto ensisijaisesti koskee Yhteydenottojen lukumäärä Hoitoon pääsy Hoito Potilas- tai lääkevahinko Kohtelu Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito Suun terveydenhuolto Operatiivinen hoito Konservatiivinen hoito Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta Päivystyspalvelut Radiologia Laboratorio ja patologia Lääkehuolto Ensihoito ja sairaankuljetus * Leikkaus, anestesia ja tehohoito ** Lapsiperheiden terveyspalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Kainuun Työterveys -liikelaitos Erittelemätön Eri toimintayksiköitä koskevat ja yleinen tyytymättömyys koko toimintaa kohtaan Yhteensä

11 11 Yhteydenoton aihe Vastuualue, jota yhteydenotto ensisijaisesti koskee Tiedon saaminen tai tiedon korjaus Salassapito Muu Yhteensä Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito Suun terveydenhuolto Operatiivinen hoito Konservatiivinen hoito Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta Päivystyspalvelut Radiologia Laboratorio ja patologia Lääkehuolto Ensihoito ja sairaankuljetus * Leikkaus, anestesia ja tehohoito ** Lapsiperheiden terveyspalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Kainuun Työterveys -liikelaitos Erittelemätön Eri toimintayksiköitä koskevat ja yleinen tyytymättömyys koko toimintaa kohtaan Yhteensä * Vuosia 2008 ja 2009 koskevat yhteydenotot sisältyvät leikkaus, anestesia ja tehohoidon lukuihin. ** Lukuihin sisältyy vuosina 2008 ja 2009 ensihoitoa ja sairaankuljetusta koskevat yhteydenotot Tietohallintopalvelut Taulukko 11. Tietohallintopalvelun suoritteet vuosina Tietohallinto Henkilöstövahvuus vakituisia määräaikaisia Tukipyynnöt * Käyttäjähallinta (kpl) Palvelimet (kpl) Laitehankinnat ** työasemat (uudet) tulostimet Työasemia ylläpidossa (kpl) kuntayhtymä/kunnat, ei sisällä oppilaitoksia) * effica tukipyyntöjä ei näy yllä olevissa tukipyyntö luvuissa ** hankintatapahtumat yhteensä

12 Henkilöstöpalvelut Taulukko 12. Palkkahallinnon palkkalaskelmat vuosina Palkkahallinto Palkka laskelmat Palkka laskelmat Palkka laskelmat Palkka laskelmat Palkka laskelmat Palkka laskelmat Palkka laskelmat Maakunta KAO Työterveys Sijaismaksaja Hyrynsalmi Kajaani + Vuolijoki Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi AMK Vilake Kajaanin vesi Kajaanin Mamselli Kajaanin Teatteri Yhteensä Taulukko 13. Henkilöstötyövuodet (htv 2) tulosalueittain vuosina Henkilöstöhallinto, HTV Tulosalue HTV2 HTV2 HTV2 HTV2 HTV2 HTV2 HTV2 Maakuntahallitus 3,9 4,4 4,0 3,5 2,2 2,0 1,9 Suunnittelu ja kehittäminen 12,9 12,9 10,1 15,9 24,6 27,1 22,7 Yhteiset palvelut 243,5 229,2 229,0 216,1 233,8 240,6 229,0 Alueiden käyttö ja hanke 10,1 10,6 11,0 4,6 0,0 0,0 0,0 Maak.hallituksen al.toiminta 270,4 257,1 254,1 240,1 260,6 269,7 253,6 Koulutustoimiala 170,0 172,7 164,9 157,2 155,5 155,9 153,7 Soten yhteiset palvelut 50,9 118,1 125,7 123,8 181,4 197,9 178,1 Ympäristöterveydenhuoto 40,2 44,0 38,3 41,4 42,8 42,5 38,7 Sairaanhoidon palvelut 277,9 234,4 233,5 272,9 284,8 294,3 304,8 Terveyden- ja sh-palvelut 927,2 896,4 886,0 892,2 921,3 951,7 957,0 Perhepalvelut 548,9 551,9 560,4 580,7 600,5 628,5 624,0 Vanhuspalvelut 814,4 806,6 815,5 849,1 878,7 911,3 896,2 Projektit 18,5 28,7 28,0 36,7 0,0 0,0 0,0 Sosiaali- ja terveystoimiala 2 677, , , , , , ,8 Maakunta yhteensä 3 118, , , , , , ,1 KainuunAmmattiopisto 390,9 410,9 463,2 476,7 507,4 500,1 468,1 Kainuun Työterveys 0,0 41,8 45,3 46,3 50,6 53,3 53,6 Liikelaitokset 390,9 452,7 508,5 523,0 558,0 553,4 521,7 Maakunta ja liikelaitokset 3 509, , , , , , ,8

13 Talouspalvelut 13 Taulukko 14. Talouspalveluiden tositemäärät vuosina Talouspalvelut Tositemäärä Tositemäärä Tositemäärä Tositemäärä Tositemäärä Tositemäärä Tositemäärä Maakunta KAO Työterveys Hyrynsalmi Kajaani + Vuolij Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi AMK Vilake Kajaanin vesi Kajaanin Mams Kajaanin Teatte Yhteensä : tilanne mukaan/ei ole lopullinen Materiaalipalvelut Taulukko 15. Hankintatoimiston suoritteet Materiaalipalvelut, hankintatoimisto Kilpailutukset Alle pienhankintarajan tehtyjä kilpailutuksia * 45 Oikaisuvaatimuksia kuntayhtymälle 3 14* 0 4 Markkinaoikeuteen menneet palveluhankintapäätökset 2 5** 1 5 Markkinaoikeudesta tulleet ratkaisut, joista kilpailutettiin uudelleen Erva hankintakierroksia * : * 14 oikaisuvaatimusta: 5 tarjouskierrosta, * 5 Markkinaoikeuteen menneet palveluhankintapäätökset: 5 tarjouskierrosta 2011: * Alle pienhankintarajan tehtyjä kilpailutuksia: Hankintakielto alkaen kaluste- ja kodinkonehankintojen pienkilpailutukset puuttuva. Optiot Erva hankintakierroksilla: 11 päätöstä/sopimusta, Optiot palveluhankintojen osalta: 6 päätöstä/sopimusta. 2012: Hankintakielto alkuvuodesta, mutta potilashoitoon tarpeelliset on hankittu Ravintopalvelut Taulukko 16. Ravintopalvelun suoritteet vuosina Ravintopalvelut KAKS Kuusanm äki Yhteensä

14 14 * suoritteet eivät ole kappalemääriä, ateriat/kahvitukset lasketaan painoarvoina. Suoritemääriä ei ole enää laskettu v Taulukko 17. Ravintopalvelun tuottamat ateriamäärät (kpl) Vuosi Aamupala Lounas Päivällinen Välipala Iltapala Kahvitukset Maitokeittiö Kuljetuspalvelut Taulukko 18. Vammaispalvelulain (VPL) mukaiset kuljetukset vuonna VPL mukaiset kuljetukset Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspäätökset Kuljetuksia käyttäneet asiakkaat Matkat kunnittain yhteensä, josta Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vuolijoki Muu kunta : Päätösmäärät sosiaalipuolen järjestelmästä/tulevat nyt kaikki päätösten määrät tulevat sosiaalipalveluiden asiakasjärjestelmästä Taulukko 19. Sosiaalihuoltolain (SHL) mukaiset kuljetukset vuonna SHL mukaiset kuljetukset Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspäätökset* Kuljetuksia käyttäneet asiakkaat Matkat kunnittain yhteensä, josta Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vuolijoki Muu kunta

15 15 4. Koulutustoimiala 4.1. Lukiokoulutus Taulukko 20. Lukioiden opiskelijamäärät Kajaanin lukio Kuhmon yhteislukio Sotkamon lukio Filiaali verkosto * Hyrynsalmen lukio *Paltamon luk io * Puolangan lukio *Suomussalmen luk io *Vuolijoen luk io Lukiot yhteensä Taulukko 21. Ensisijaiset hakijat lukioon Lukio, ensisijaiset hakijat Ensisijaiset hakijat vuotiaiden ikäluokka Ensisijaisten hakijoiden %-osuus ikäluokasta 55 % 52 % 50 % 50 % 47 % 49 % 46 % 43 % Lähde: Koulutustoimialan tilastot Taulukko 22. Lukiokoulutuksen aloittaneet Lukiokoulutuksen aloittaneet Hyrynsalmen lukio Kajaanin lukio Kuhmon lukio Paltamon lukio Puolangan lukio Sotkamon lukio Suomussalmen lukio Vuolijoen lukio Yhteensä

16 16 Taulukko 23. Lukioiden läpäisyprosentit Läpäisy % Hyrynsalmen lukio Kajaanin lukio Kuhmon yhteislukio Paltamon lukio Puolangan lukio Sotkamon lukio Suomussalmen lukio Vuolijoen lukio * Läpäisyprosentti saadaan jakamalla tutkinnon suorittaneiden määrä aloittaneiden opiskelijoiden määrällä. Mitä suurempi läpäisy %, sitä parempaa tulosta se osoittaa koulutuksen järjestäjälle. Taulukko 24. Lukiokoulutuksen keskeyttäneet prosentteina Lukio, keskeyttäneet % posit. 2,88 3,08 3,65 2,66 2,2 negat. 0,36 0,6 0,9 0,74 0,5

17 5. Sosiaali- ja terveystoimiala HUOM: Vuonna 2011 terveydenhuollossa ja osin sosiaalihuollossa (perheneuvola, riippuvuudet, kehitysvammahuolto, vanhustenhuolto) siirryttiin yhteiseen Effica potilastietojärjestelmään (PTJ). Vuoden 2011 tiedot on jouduttu yhdistämään useasta tietokannasta. Tämä on aiheuttanut tilastointiongelmia, minkä vuoksi tiedoissa voi olla osin suuriakin eroja edellisiin vuosiin verrattuna. Taulukoiden alla on erityinen maininta tästä. Osin tietojen raportointimuoto tai kirjaamiskäytäntö on muuttunut, minkä vuoksi vastaavaa tietotaulua 2011 vuodelle ei enää pystytä samalla tavalla esittämään ja vertailu edellisiin vuosiin on ongelmallista. Lisäksi perusterveydenhuollossa 2011 voimaan tulleet AvoHilmon muutokset ovat muuttaneet kirjaamiskäytäntöjä. Kaikista tietotauluista ei ole esitetty kuntakohtaisia tuloksia, mutta tarvittaessa nämä tiedot ovat löydettävissä suurimmasta osasta taulukoita. Edellisten vuosien tietotaulut on jätetty tähän julkaisuun tietojen käyttötarpeen vuoksi Johdon tuki Soten hallinto, laadunhallinta Taulukko 25. Sosiaali- ja terveystoimen laadunhallinnan suoritteet vuonna Asiakas ja asukas vast. lkm toteu t- tunut tot.% ka tot.% ka Asiakaspalautekyselyn palautteet tot. joka toinen vuosi vaiht eluväli vast. lkm toteu t- tunut vaiht eluväli vast. lkm toteu t- tunut tot.% ka vaiht eluväli vast. lkm toteu t- tunut tot.% ka vaiht eluväli Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat lkm., pv toteutunut suunnitelt u tot.- % ka. vaiht eluväli lkm., pv toteutunut suunnitelt u tot.- % ka. vaiht eluväli lkm., pv toteutunut suunnitelt u tot.- % ka. vaiht eluväli lkm., pv Hoito-/palveluprosessien ja hoito- ja palveluketjujen lkm - Uudet, aloitetut lkm Valmiit prosessit lkm Valmiit hoito- ja palveluketjut lkm Yhteensä Sisäiset auditoinnit (toteutuneet/suunniteltu), yhteensä lkm Perhepalvelut Sairaudenhoitopalvelut Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Vanhuspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Yhteiset palvelut Sisäisten auditointien arviointipalautteet 9 4, Henkilöstö ja uudistuminen Laadunhallinnan koulutukset - Laatu- ja pot.turvallisuus vastuuhenkilöiden koulutuspäivi Koulutuksiin osallistuneiden lkm Koulutuksista saatu palaute, keskiarvo ja vaihteluväli (asteikko 1-5) - Sisäisten auditoijien koulutus - Ulkoinen auditointi koulutus - Laatutyökalut koulutus toteutunut suunnitelt u tot.- % ka. vaiht eluväli

18 18 Taulukko 26. Potilasturvallisuusilmoitukset vuosina Potilasturvallisuusilmoitukset, HaiPro-järjestelmään Ilmoitusten määrä Tapahtuman luonne läheltä piti tapahtui potilaalle henkilöstöön kohdistuva väkivalta Tapahtumatyyppi lääke-ja nestehoito tiedonkulku diagnoosiin liittyvä operatiivinen toimenpide invasiivinen toimenpide muu hoito tai seuranta laboratorio-kuvantamis-tai muu tutkimus laiteen käyttö aseptiikka tapaturma,onnettomuus väkivalta ensihoito muu Seuraus potilaalle ei haittaa lievä haitta kohtalainen haitta vakava haitta Tapahtumaolosuhteet ja myötävaikuttavat tekijät kommunikointi ja tiedonkulku koulutus, perehdyttäminen, osaaminen laitteet ja tarvikkeet lääkkeet potilaat ja läheiset toimintatavat tiimin/ryhmän toiminta työympäristö, -välineet ja resurssit organisaatio ja johto

19 Soten hallinto, sijaispalvelut Varahenkilöstö 19 Taulukko 27. Varahenkilöstön henkilötyövuodet vuonna Varahenkilöstön laskutetut työtunnit henkilötyövuosina (sis. tekstinkäsittelijät) Tulosalue Maakunnan yhteiset palvelut Sote yhteiset palvelut (sisältää sijaispalveluyksikön) Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Perhepalvelut Sairaanhoidolliset palvelut Vanhuspalvelut A(H1N1)v Yhteensä HTV 2008 HTV 2009 HTV 2010 HTV 2011 HTV ,59 0,7 1,9 4,86 0,7 0,74 0,12 1,2 0,69 30,82 25,31 27, ,36 10,9 9,44 8,92 12,06 10,17 4,8 7,29 6,5 11,79 15,42 17,31 15,98 17,94 33,75 34,2 0,55 0, ,53 59,9 62,59 103,7 103,7 Taulukko 28. Sosiaali- ja terveydenhuollon varahenkilöstö sairaanhoitaja lähihoitaja hoitaja terveydenhoit. Varahenkilöstö KESKUSSAIRAALA JA SEUTU I vakanssi kpl täytettynä SEUTU II vakanssi kpl täytettynä SEUTU III vakanssi kpl täytettynä TEKSTINKÄSITTELY vakanssi kpl täytettynä KESKITETTY HALLINTO vakanssi kpl täytettynä Yhteensä tulosyksikön päällikkö henkilöstövastaava henkilöstökoordinaattori rekrytoija vakanssi kpl täytettynä Kaikki vakanssit kpl 118 täytettynä kätilö rekrytointisihteeri fysioterapeutti palvelusihteeri mt-hoitaja osastonsihteeri röntgenhoitaja laboratoriohoitaja osastonsihteeri tekstinkäsittelijä hoitaja/ohjaaja ( kv) osastonhoitaja apul.osastonhoitaja Yhteensä

20 Hoitohenkilökunnan rekrytointi Taulukko 29. Työyksiköihin tehdyt määräaikaiset työsopimukset vuonna Työyksikköihin tehdyt määräaikaset työsopimukset Tulosalue Maakunnan yhteiset palvelut Sote yhteiset palvelut (sisältää sijaispalveluyksikön) Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Perhepalvelut Sairaanhoidolliset palvelut Vanhuspalvelut KPL 2008 KPL 2009 KPL 2010 KPL 2011 KPL A(H1N1)v Yhteensä Taulukko 30. Sosiaali- ja terveydenhuollon sisäiset sijaiset Sisäiset sijaiset sairaanhoitaja lähihoitaja hoitaja/ohjaaja terveydenhoit. kätilö fysioterapeutti mt-hoitaja röntgenhoitaja laboratoriohoitaja osastonsihteeri tekstinkäsittelijä Yhteensä SAIRAANHOIDON PALVELUT vakanssi kpl täytettynä TERVEYDEN JA SAIR.HOID.PALV. vakanssi kpl täytettynä PERHEPALVELUT vakanssi kpl täytettynä VANHUSPALVELUT vakanssi kpl täytettynä SIHTEERIT vakanssi kpl 1 1 täytettynä Yhteensä sissien vakanssit kpl Yhteensä täytettynä

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2010. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2010. Kainuun maakunta -kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 TILASTO-OSA 2010 10.3.2011_EH Sisältö 1. Väestö 2. Luottamushenkilötoiminta 2.1. Maakuntavaltuusto 2.2. Maakuntahallitus 2.3.

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite Potilasasiamiespalvelut 26..2 (8) POTILASASIAMIESTOIMINTA 2 Kuvio : Yhteydenottojen lukumäärä (yhteydenottoja yhteensä 76, v. 29 yhteydenottoja 5) 255 29 2 5 77 2 Terveyden-

Lisätiedot

TILASTO-OSA: TILINPÄÄTÖS Sisältö: 1. Väestö

TILASTO-OSA: TILINPÄÄTÖS Sisältö: 1. Väestö 1 TILASTO-OSA: TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö: 1. Väestö 2. Luottamushenkilötoiminta 2.1.1. Maakuntavaltuusto 2.1.2. Maakuntahallitus 2.1.3. Koulutuslautakunta 2.1.4. Sosiaali- ja terveyslautakunta 3. Maakuntahallituksen

Lisätiedot

Sisältö: 1 Väestö. 2 Koulutoimi. 3 Sosiaali- ja terveydenhuolto. 3.1 Perusterveydenhuolto. 3.2 Hammashoito. 3.3 Päivystys

Sisältö: 1 Väestö. 2 Koulutoimi. 3 Sosiaali- ja terveydenhuolto. 3.1 Perusterveydenhuolto. 3.2 Hammashoito. 3.3 Päivystys Sisältö: 1 Väestö 2 Koulutoimi 3 Sosiaali- ja terveydenhuolto 3.1 Perusterveydenhuolto 3.2 Hammashoito 3.3 Päivystys 3.4 Erikoissairaanhoito kunnittain 3.5 Erikoissairaanhoito erikoisaloittain 3.6 Erikoissairaanhoito

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 TILASTO-OSA

VUOSIKERTOMUS 2009 TILASTO-OSA VUOSIKERTOMUS 2009 TILASTO-OSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 TILASTO-OSA: TILINPÄÄTÖS 2009 v.1.0/eh Sisältö 1. Väestö 2. Luottamushenkilötoiminta 2.1. Maakuntavaltuusto 2.2. Maakuntahallitus 2.3. Koulutuslautakunta

Lisätiedot

3. Sosiaali- ja terveystoimiala (tilastotietoja tarkennetaan) 3.1. Perusterveydenhuolto

3. Sosiaali- ja terveystoimiala (tilastotietoja tarkennetaan) 3.1. Perusterveydenhuolto 1 TILASTO-OSA; TILINPÄÄTÖS 2007 Sisältö: 1. Väestö 2. Koulutoimiala 3. Sosiaali- ja terveystoimiala (tilastotietoja tarkennetaan) 3.1. Perusterveydenhuolto 3.2. Hammashuolto 3.3. Päivystys 3.4. Erikoissairaanhoito

Lisätiedot

SOTE-uudistus, ammattikorkeakoulutus ja opiskelijat innovatiivinen yhteistyö

SOTE-uudistus, ammattikorkeakoulutus ja opiskelijat innovatiivinen yhteistyö SOTE-uudistus, ammattikorkeakoulutus ja opiskelijat innovatiivinen yhteistyö 18.5.2017 Marjo Huovinen-Tervo, hallintoylihoitaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 17.5.2017 Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI 1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI Luonnos Heikki P. 5.7.2010 Muutokset 27.7.2010, KL, TJ, HH, SP ja PM KUNTAKOHTAISET KUSTANNUSPAIKAT ENONKOSKI TK 1 KERIMÄKI

Lisätiedot

Päivitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Päivitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 111 27.05.2015 Päivitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 111 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1 Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen Eija Tolonen 7.12.2010 1 Ivalo 625 km Kainuun väkiluku v. 2009 Kainuu 83160 henkilöä Oulu 181 km SUOMUSSALMI PUOLANKA 9435 3183 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 130 05.05.2010 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 STLTK 130 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2011

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2011 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 (Ilman liikelaitoksia) Seurantaraportti 1.1. 31.10. TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10. Maakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2014 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Terveydenhuollon atk-päivät. Jyväskylä 26.5.2009

Terveydenhuollon atk-päivät. Jyväskylä 26.5.2009 Terveydenhuollon atk-päivät Jyväskylä 26.5.2009 Yleistä Paras -hanke myllertää maata Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat odottavat lainsäädäntötyön tuloksia tulevaisuuden toimintoja linjaamaan Lainsäädäntötyön

Lisätiedot

Hallitus. Toimialueet. Palvelualueet. Vastuualueet

Hallitus. Toimialueet. Palvelualueet. Vastuualueet Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöjaosto Kuntayhtymän johtaja Ruotsinkielinen jaosto Kehittämisyksikkö Terveyden ja sairaanhoidon Lääketieteen profession koordinointi (johtajaylilääkäri) Hoitotyön

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Hoitoon tull. potil. Loka 2014 tot % Loka 2013 muut% ajanvaraus 29 273 ei 29 811-1,8 päivystys 7 911 budje-

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi / itsenäisen ammatinharjoittajan nimi

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus Palvelujärjestelmä -seminaari 27.5.09 TP 270509 1 Soten toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi edistää yhdessä kainuulaisten

Lisätiedot

Kainuun hallintokokeilu: Siniset ajatukset -tavoitteista vaikutuksiin Alue- ja paikallishallintopäivät Kuopio 24.8.2010

Kainuun hallintokokeilu: Siniset ajatukset -tavoitteista vaikutuksiin Alue- ja paikallishallintopäivät Kuopio 24.8.2010 Kainuun hallintokokeilu: Siniset ajatukset -tavoitteista vaikutuksiin Alue- ja paikallishallintopäivät Kuopio 24.8.2010 hallintojohtaja Kalevi Yliniemi KAINUU IVALO 625 km KAINUU OULU 181 km KAJAANI Vaala

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009 Kyselyyn vastasivat 18 sairaanhoitopiiriä sekä Kainuun maakunta - Puuttuu Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain toimeenpano Kainuun soten vammaispalveluissa Vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain toimeenpano Kainuun soten vammaispalveluissa Vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain toimeenpano Kainuun soten vammaispalveluissa Vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen Esitys sisältää 1) Kainuun soten esittely 2) Kehitysvammaisten erityishuollosta

Lisätiedot

Sote alueen valmistelevakokous Kainuun kokemuksia

Sote alueen valmistelevakokous Kainuun kokemuksia Sote alueen valmistelevakokous 12.8.2014 Kainuun kokemuksia 2005 2013 Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain 2013 Ivalo 625 km Kainuu 79975

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin Paavo Kaitokari, Pirjo Tiikkainen, Asta Suomi, Johanna Heikkilä, Kari Jaatinen 13.10.2016 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Tilasto-osa

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Tilasto-osa Toimintakertomus ja tilinpäätös 212 Tilasto-osa Toimintakertomus 212 1 TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON VASTUUALUE: AJANVARAUSVASTAANOTTOPALVELUT O M A T K Ä Y N N I T O S T E T U T K Ä Y N N I T K A I K K I

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jokilaakson sairaala, Jämsä Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 164 02.05.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2012 STLTK 164 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TOIMINTALUKUJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TOIMINTALUKUJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TOIMINTALUKUJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SISÄLLYS 1. KAINUUN VÄESTÖ 1 2. LUOTTAMUSHENKILÖTOIMINTA 1 3. HALLINTO 2 Kuntayhtymän hallinto 2 Johdon tuki

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 13.05.2009 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009 STLTK 149 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole NUORTEN AIKUISUUDEN VAHVISTAMINEN 35 999 528 (5,9 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/5 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TOIMINTALUKUJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TOIMINTALUKUJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TOIMINTALUKUJA 2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SISÄLLYS 1. KAINUUN VÄESTÖ 1 2. LUOTTAMUSHENKILÖTOIMINTA 1 3. HALLINTO 2 Kuntayhtymän hallinto 2 Johdon

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Palvelutarjotin osana kainuulaista sähköistä asiointia Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja

Palvelutarjotin osana kainuulaista sähköistä asiointia Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Palvelutarjotin osana kainuulaista sähköistä asiointia 9.12.2014 Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun sote kuntayhtymä 1.1.2013 alkaen jäsenkuntien välinen perussopimus

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kainuussa

Sote- ja maakuntauudistus Kainuussa Sote- ja maakuntauudistus Kainuussa 29.9.2016 Kaukametsä, Kouta-sali, Kajaani Maire Ahopelto/ kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sis. Kainuun

Lisätiedot

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 TUOTTAVUUDESTA Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 Hyvinkään sairaala 112 119 Pohjois-Karjalan keskussairaala 114 119 Päijät-Hämeen keskussairaala 109 108

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut palvelun käyttäjän näkökulmasta 2019 (versio )

Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut palvelun käyttäjän näkökulmasta 2019 (versio ) Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut palvelun käyttäjän näkökulmasta 2019 (versio 23.3.2017) Tähän työpaperiin on koottu Oma Hämeen työryhmä 5 (Sote-integraatio, palveluverkko ja hoidon

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Taulukko. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Poikkileikkauspäivä : 3 2 24 Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien ' ) - 9 vrk 9-8 vrk yli 8 vrk yli 8 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm

Lisätiedot