MAATILA-RH -välineet. 1. Työturvallisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATILA-RH -välineet. 1. Työturvallisuus"

Transkriptio

1 MAATILA-RH -välineet Työturvallisuusriskien Työturvallisuusriskien hallinta, hallinta B-osa 1 (23) Työturvallisuus Tilan nimi Lisätietoja Arvion tekijä Päiväys Sisällys: Sivu 1B Melu 2 1B Lämpöolosuhteet 3 1B Kulkureitit ja työtilat 4 1B4. Kemikaalit 6 1B5. Pölyt ja homeet 8 1B6. Koneet ja laitteet 9 1B7. Käsityökalut 13 1B8. Sähkö ja sähkölaitteet 14 1B9. Työn fyysinen kuormittavuus 15 1B10. Työmäärä 17 1B1 Toiminnan suunnittelu 18 1B1 Omat voimavarat 19 1B1 Kuljetukset ja liikenne 20 1B14. Eläinten käsittely 21 1B15. Metsätyöt ja polttopuiden teko 22 Lähteet 23

2 Työturvallisuusriskien hallinta 2 (23) 1B1 Melu Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko melutasot mitattu? 2 Käytetäänkö kovameluisassa työssä kuulonsuojaimia? 3 Onko erityisesti pyritty vähentämään henkilöiden altistumista kaikkein kovimmalle melulle? 4 Onko varmistuttu siitä, että sivulliset ja erityisesti lapset eivät altistu liian kovalle melulle? 5 Onko kiinteästi asennetut meluavat koneet koteloitu ja kotelot kunnossa? 6 Pyritäänkö välttämään turhaa melua, esim. koneiden tyhjäkäyntiä? 1B Melu. Määritä kolme kovameluisinta työtehtävää: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

3 Työturvallisuusriskien hallinta 3 (23) 1B2 Lämpöolosuhteet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko jatkuvasti käytettävissä tuotantotiloissa riittävä lämmitys ja ilmanvaihto? 2 Onko vaarallisen kuumat tai kylmät pinnat suojattu asianmukaisesti? 3 Onko tuotantotilojen ilmankosteus sopiva (enintään 80 %)? 4 Onko kylmätyöhön käytettävissä riittävä suojavaatetus? 5 Huolehditaanko riittävästä taukojen pitämisestä erityisen kylmän tai kuuman sään aikana työskenneltäessä? 1B Lämpöolosuhteet. Määritä kolme lämpöolosuhteiltaan hankalinta (kuuminta tai kylmintä) työtehtävää: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

4 Työturvallisuusriskien hallinta 4 (23) 1B3 Kulkureitit ja työtilat Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Yleinen siisteys ja järjestys 1 Onko työtilojen siisteys ja järjestys kunnossa? 2 Ovatko kulkutiet avoimia, esteettömiä ja riittävän leveitä? 3 Ovatko työtilojen ja kulkureittien lattiat tasaiset ja pinnaltaan riittävän karkeat? 4 Onko lattioiden ja pihan liukkaudentorjunnasta huolehdittu? 5 Käytetäänkö työssä tukevia ja hyvin pitäviä jalkineita? 6 Onko kulkureittien ja työtilojen valaistus sopiva? 7 Ovatko tuotantotilojen turvamerkinnät kunnossa (poistumisteiden, sammuttimien, sähköpääkeskuksen yms. merkinnät)? Putoamisvaaralliset tilat 8 Onko korkealla sijaitsevat työtasot, parvet tms. suojattu asianmukaisesti kaiteella? 9 Ovatko portaat ja tikkaat tukevarakenteiset ja onko ne tukevasti kiinnitetty ja varustettu kaiteella? 10 Onko lattiassa olevat aukot suojattu luukulla tai kaiteella? 11 Onko toistuviin huolto- ja kunnossapitotöihin käytettävissä asianmukaiset telineet tai työtasot? 12 Onko lasten pääsy putoamisvaarallisiin paikkoihin estetty? Jatkuu seuraavalla sivulla

5 Työturvallisuusriskien hallinta 5 (23) 1B3 Kulkureitit ja työtilat Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Rehuvarastot ja siilot 13 Varastoidaanko ja kuljetetaanko rehu, rehusäkit ja - jättipaalit sekä lannoitesäkit niin, että niiden kaatuminen tai putoaminen ihmisten päälle on estetty? 14 Onko viljasiilot katettu niin, että henkilöt eivät pääse putoamaan niihin? Maanalaiset tilat ja kaivannot 15 Ovatko kaivojen, lietesäiliöiden ja muiden maanalaisten tilojen kannet riittävän tukevat ja ehjät? 16 Onko avoimet lietesäiliöt varustettu 1,5 m korkealla aidalla, josta 40 cm päässä on traktorin ajosuoja? 17 Suojataanko tilalla tehtävät kaivannot selkeästi kaiteella ja estetään ulkopuolisten pääsy kaivannon läheisyyteen? 1B Kulkureitit ja työtilat. Määritä kolme merkittävintä putoamis- tai liukastumisvaaran paikkaa: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

6 Työturvallisuusriskien hallinta 6 (23) 1B4 Kemikaalit Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Yleinen kemikaaliturvallisuus 1 Ovatko käyttöturvallisuustiedotteet kaikkien kemikaalia käyttävien henkilöiden saatavilla kaikista haitallisista tai vaarallisista aineista? 2 Tarkistetaanko kemikaalien turvallisuustiedot säännöllisesti, esim. aina käyttökauden alussa? 3 Onko kaikilla kemikaaleja käyttävillä henkilöillä käytössään asianmukaiset henkilönsuojaimet? 4 Onko kemikaalien varastointiin asianmukainen tila (lukittu, ilmastoitu, erillään elintarvikkeista ja palovaarallisista aineista ja lasten ulottumattomissa)? 5 Onko kemikaalien varastointiin tai annosteluun käytetyt astiat merkitty asianmukaisesti? 6 Onko kemikaalien käyttöpaikalla ensiapuvälineet ja puhdasta vettä? 7 Onko selvitetty ja yhteisesti sovittu toimenpiteet vaarallisen kemikaalin aiheuttaman tapaturman varalta? 8 Onko käytössä asianmukaiset toimintatavat käyttämättä jääneiden kemikaalien hävittämiseen? Torjunta-aineet 9 Ovatko kaikki torjunta-aineita käsittelevät saaneet kasvinsuojelukoulutuksen (joka 5. vuosi)? 10 Käytetäänkö torjunta-aineiden sekoitus-, täyttö- ja puhdistusvaiheissa asianmukaisia suojaimia? 11 Onko torjunta-aineiden käsittelypaikalla saatavilla puhdasta vettä roiskeiden huuhtelemista varten? 12 Käytetäänkö torjunta-aineiden leivittämiseen pellolle umpinaisella ohjaamolla varustettua traktoria? Jatkuu seuraavalla sivulla

7 Työturvallisuusriskien hallinta 7 (23) 1B4 Kemikaalit Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Pesu- ja desinfiointiaineet 13 Onko pesu- ja desinfiointiaineiden oikea annostus ja turvallisuustiedot tarkistettu säännöllisesti ja erityisesti uuden aineen käyttöönoton yhteydessä? 14 Vältetäänkö pesu- ja puhdistusaineiden joutumista paljaalle iholle käsiin, limakalvoille tai silmiin? 15 Käytetäänkö kasvojensuojainta ja hengityksensuojainta, kun esimerkiksi tuotantotiloja desinfioidaan painepesurilla? Tuotantorakennusten vaaralliset kaasut 16 Vältetäänkö lietelantasäiliöön menoa ja yksintyöskentelyä lietelannan käsittelyssä? 17 Huolehditaanko riittävästä ilmanvaihdosta ja asianmukaisten suojainten käytöstä lietelannan käsittelyn yhteydessä? 18 Onko eläinsuojan ja lietelantasäiliön välillä hajulukko? 1B4. Kemikaalit. Määritä kolme vaarallisinta käytössä olevaa kemikaalia: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

8 Työturvallisuusriskien hallinta 8 (23) 1B5 Pölyt ja homeet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko tuotantotilojen ilma aistinvaraisesti arvioituna raikas? 2 Onko ilman epäpuhtauksia mitattu? 3 Käytetäänkö tilalla vain kuivaa, hyvälaatuista ja homeetonta rehuviljaa, heinää, olkea tai turvetta? 4 Onko tarkistettu, että rakennuksissa ei ole kosteustai homevaurioita? 5 Onko viljan ja jauhojen käsittelyyn toteutettu toimenpiteitä pölyn leviämisen estämiseksi? 6 Pyritäänkö välttämään eläinpölyn leviämistä lisääviä työvaiheita, esimerkiksi lehmien harjaamista? 7 Onko erityisen pölyisissä työtiloissa hyvä yleisilmanvaihto ja riittävä pölyn kohdepoisto? 8 Siivotaanko pölyiset tilat riittävän usein? 9 Käytetäänkö pölyhaittojen torjuntaan asianmukaisia ja oikean suojausluokan hengityksensuojaimia? 10 Käytetäänkö erityisen pölyisissä peltotöissä umpinaisella ohjaamolla varustettuja työkoneita? 1B5 Pölyt ja homeet. Määritä kolme pölyisintä työtehtävää tai työpistettä: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

9 Työturvallisuusriskien hallinta 9 (23) 1B6 Koneet ja laitteet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Yleinen koneturvallisuus 1 Ovatko kaikki koneita käyttävät henkilöt saaneet niiden käyttöön opastusta ja ovatko koneiden käyttöohjeet käyttäjien saatavilla? 2 Ovatko työkoneiden vaaraa aiheuttavat liikkuvat osat (terät, nielut, pyörivät akselit) suojattu asianmukaisesti aina konetta käytettäessä? 3 Käytetäänkö työkoneita käytettäessä asianmukaisia henkilönsuojaimia? 4 Käytetäänkö koneita vain niiden käyttöohjeessa kuvatulla tavalla? 5 Säilytetäänkö koneet käyttöjaksojen välissä turvallisesti (esim. käynnistyminen on estetty, työkoneet on laskettu alas, käsijarru päällä)? 6 Suoritetaanko koneiden huolto sopivalla paikalla esimerkiksi konehallissa (tasainen alusta, tarvittavat nostovälineet, kone hyvin tuettuna)? 7 Pysäytetäänkö koneistot ja sammutetaanko moottorit aina huoltoa, korjausta, puhdistusta, tukoksen poistoa tai säätöä varten? 8 Onko työkoneissa ja konesuojissa riittävät ensiapuvälineet? Jatkuu seuraavalla sivulla

10 Työturvallisuusriskien hallinta 10 (23) 1B6 Koneet ja laitteet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Traktorit 9 Onko kaikissa tilan traktoreissa turvaohjaamo? 10 Onko kaikissa tilan traktoreissa kunnossa oleva, tärinää vaimentava istuin? 11 Hyödynnetäänkö traktorin ohjaamon säätömahdollisuuksia (esim. istuin, peilit) täysimääräisesti eri kuljettajille? 12 Poistutaanko traktorista oikein, eli askelmia käyttämällä ja käsijohteista ja -kahvoista kiinni pitämällä (ei hyppäämällä)? 13 Ovatko kaikkien tilan traktoreiden ulosottoakselin suojukset paikallaan ja kunnossa? 14 Onko varmistettu, että traktoria ei voi käynnistää suoraan käynnistysmoottorista (napojen suojaukset, käynnistyksenestolaite kunnossa)? 15 Onko traktoreiden ohjaamon lattiatila siisti (ei ylimääräisiä tavaroita, jotka voivat joutua polkimien alle)? 16 Onko käytössä turvalliset menetelmät traktorin renkaiden vaihtoa varten? 17 Onko traktorilla hinattaessa huolehdittu siitä, että traktori ei nouse pystyyn (pyörähdä akselinsa ympäri)? Jatkuu seuraavalla sivulla

11 Työturvallisuusriskien hallinta 11 (23) 1B6 Koneet ja laitteet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Traktoriin liitettävät työkoneet 18 Säilytetäänkö työkoneita sellaisessa paikassa, että niiden kytkeminen traktoriin on helppoa (tasainen ja kova alusta, hyvä näkyvyys, riittävästi tilaa)? 19 Ovatko työkoneiden tukijalat kunnossa? 20 Ovatko työkoneiden nivelakselit kunnossa (oikea mitoitus, säännöllinen huolto, suojukset kunnossa)? 21 Pysäytetäänkö voimansiirto ja moottori aina työkoneen tukosta puhdistettaessa ja käytetäänkö tukkeuman purkuun asianmukaisia apuvälineitä? 22 Ovatko työkoneiden päälle kiipeämistä varten tukevat askelmat ja kaiteet (esim. peräkärryjä varten)? Kuormaimet 23 Ajetaanko kuormaimen kanssa aina kauha alhaalla ja riittävän alhaisella nopeudella? 24 Huolehditaanko aina siitä, että kuormaimen kauha lukittuu kunnolla? 25 Huolehditaanko aina siitä, että kuormaimen lähellä ei ole sivullisia vaarassa? 26 Onko ehdottoman selvää, että kuormaajaa ei käytetä henkilökuljetuksiin tai henkilönostoihin? Leikkuupuimurit 27 Ovatko kaikki leikkuupuimurin pyörivät tai leikkaavat kohdat varustettu suojaimin ja/tai merkinnöin? 28 Pysäytetäänkö puintikoneisto ja moottori aina leikkuupöytää tai muita puimurin osia puhdistettaessa? 29 Onko varmistettu puimurin maantieajon turvallisuus? (turvalaitteet, ajo viljasäiliö tyhjänä)? Jatkuu seuraavalla sivulla

12 Työturvallisuusriskien hallinta 12 (23) 1B6 Koneet ja laitteet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Nostolaitteet 30 Ovatko kaikki nostolaitteet, ketjut ja köydet ehjiä? 31 Tehdäänkö erityisen raskaiden tai vaikeasti käsiteltävien taakkojen (esim. suursäkit, moottorit, isot levyt) nostoon aina nostosuunnitelma? 32 Varmistutaanko nostettaessa aina siitä, että ketään ei ole taakan alla? 33 Varmistutaanko aina siitä, että ylös nostettua taakkaa ei jätetä valvomatta? 1B6. Koneet ja laitteet. Määritä kolme vaarallisinta käytössä olevaa työkonetta tai laitetta: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

13 Työturvallisuusriskien hallinta 13 (23) 1B7 Käsityökalut Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Ovatko vaarallisten käsityökalujen käyttöohjeet kaikkien niitä käyttävien saatavilla? 2 Ovatko käsityökalujen suojukset kunnossa ja onko ehdottoman selvää, että käsityökaluja ei käytetä ilman asianmukaisia suojuksia? 3 Onko käsityökaluja käyttävillä henkilöillä saatavilla asianmukaiset henkilönsuojaimet melun, viiltojen, pistojen tai sinkoutuvien esineiden varalta? 4 Onko käsityökalujen käytöstä aiheutuvaa käsiin kohdistuvan tärinän terveysvaikutuksia pyritty pienentämään (esim. käsisuojat, työtauot)? 5 Onko huolehdittu siitä, että käsityökalujen sähköjohdot ovat ehjiä? 6 Onko vanhat, rikkoutuneet käsityökalut poistettu käytöstä ja korvattu uusilla ja turvallisemmilla? 7 Onko vaarallisten käsityökalujen (moottorisaha, naulapyssy, teräaseet) asiaton käyttö estetty esim. säilyttämällä työkalut lukitussa tilassa? 8 Suoritetaanko käsityökalujen huolto ja esim. terän vaihto turvallisella tavalla (esim. sähköpistoke irrotettuna pistorasiasta)? 1B7. Käsityökalut. Määritä kolme vaarallisinta käytössä olevaa käsityökalua: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

14 Työturvallisuusriskien hallinta 14 (23) 1B8 Sähkö ja sähkölaitteet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko käytössä vain ehjiä ja sähköturvallisuusmääräykset täyttäviä sähkölaitteita? 2 Ovatko sähkölaitteet ja kaapelit kunnossa ja ehjiä? 3 Onko huolehdittu sähkömoottoreiden riittävästä jäähdytyksestä (riittävä ilmansaanti, puhtaus ja etäisyys rakenteista)? 4 Käytetäänkö sähköasennuksiin ja sähkölaitteistojen huolto- ja korjaustöihin vain päteviä sähköurakoitsijoita? 5 Onko sähkölaitteiden sähköpistoke irrotettu pistorasiasta huollon ajan ja kun laite ei ole käytössä? 6 Onko huolehdittu siitä, että työkoneiden ajoreiteillä ei ole matalalla olevia sähköjohtoja? 7 Tarkistetaanko maanalaisten sähkökaapeleiden sijainti ennen kaivausten tekemistä? 8 Onko varmistuttu siitä, että kaikki tilalla työskentelevät osaavat toimia oikein sähkötapaturman sattuessa? 1B8. Sähkö ja sähkölaitteet. Määritä kolme merkittävintä sähköiskun vaaraa aiheuttavaa työtehtävää tai sähkölaitetta: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

15 Työturvallisuusriskien hallinta 15 (23) 1B9 Työn fyysinen kuormittavuus Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Fyysisen voiman käyttö ja elpyminen 1 Riittävätkö fyysiset voimat ja kestävyys päivittäisistä töistä suoriutumiseen? 2 Huolehditaanko riittävistä tauoista työn lomassa ja kuntoa ylläpitävästä liikunnasta vapaa-aikana? 3 Levätäänkö erityisten raskaiden työjaksojen jälkeen riittävästi? 4 Onko liiallisen fyysisen kuormittumisen aiheuttamat vammat hoidettu asianmukaisesti kuntoon? Käsin tehtävät nostot 5 Osataanko oikeat ja selkää säästävät nostotavat ja taakkojen käsittelytekniikat? 6 Pystytäänkö noston aikana välttämään selän kiertoja ja taivutuksia? 7 Onko nostot järjestetty niin, että taakkaa voidaan käsitellä lähellä vartaloa? 8 Onko käytössä riittävästi nosto- ja siirtoapuvälineitä raskaiden ja isojen taakkojen käsittelyn helpottamiseksi? Jatkuu seuraavalla sivulla

16 Työturvallisuusriskien hallinta 16 (23) 1B9 Työn fyysinen kuormittavuus Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Kuormittavat työasennot 9 Onko yksipuolista kuormittumista pyritty välttämään lisäämällä työtehtävien monipuolisuutta ja vaihtelemalla työtehtäviä eri henkilöiden välillä? 10 Onko seisomatyössä joustava lattiamateriaali, riittävästi liikkumatilaa ja mahdollisuus istua levähtämään? 11 Onko työtasojen korkeutta muuttamalla pyritty välttämään kumarassa, polvillaan tai kyykyssä työskentelyä? 12 Onko polvillaan tai kyykyssä tehtävässä työssä tukena istuma-alusta, riittävät polvisuojat ja mahdollisuus vaihtaa työasentoa? 13 Onko harjoissa, talikoissa tms. työvälineissä riittävän pitkä ja tukeva varsi? 14 Ovatko istumatyössä työpöytänä käytettävät tasot oikealla korkeudella ja istuimet työhön sopivia? 1B9. Työn fyysinen kuormittavuus. Määritä kolme fyysisesti raskainta työtehtävää: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

17 Työturvallisuusriskien hallinta 17 (23) 1B10 Työmäärä Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko työmäärä tai työtahti henkilöiden ikään ja työkykyyn nähden sopiva? 2 Ehtiikö päivittäiset työtehtävät tehdä kunnolla loppuun asti? 3 Onko työssä mahdollisuus pitää päivittäin muutama reilun mittainen tauko? 4 Onko viikon aikana vähintään yksi pidempi lepojakso? 5 Onko vuoden aikana vähintään yksi pidempi vuosilomajakso? 6 Käytetäänkö palkattua työvoimaa, viljelijöiden välistä yhteistyötä tai urakointipalveluja tasaamaan työkuormitusta? 7 Jos työhön kuluu liikaa aikaa, onko mietitty, miten tilan työmäärää voitaisiin vähentää? 1B10. Työmäärä. Määritä kolme kiireisintä ruuhkahuippua työvuoden aikana: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

18 Työturvallisuusriskien hallinta 18 (23) 1B11 Toiminnan suunnittelu Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko työn ja vastuun jakautuminen tilalla työskentelevien kesken selkeä ja sopiva? 2 Pyritkö hankkimaan aktiivisesti tietoa tilan toimintaan vaikuttavista tulevista muutoksista? 3 Pyritäänkö kiireisimmät työjaksot tai hankalimmat työtehtävät suunnittelemaan etukäteen? 4 Pyritäänkö koneiden ja järjestelmien häiriöt ehkäisemään ennakolta, niin että keskeytykset ja seisokit eivät aiheuta ylimääräistä työtä ja stressiä? 5 Pyritäänkö omaa työtä kehittämään niin, että se tarjoaa mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista? 6 Onko hankittu ammatillista koulutusta? 7 Ovatko tapaturma- ja henkivakuutukset kunnossa? 8 Vastaako työ tavoitteita ja odotuksia? 9 Saako työsuorituksista ja tilan toiminnasta palautetta ja arvostetaanko työtä ja tuloksia? 1B1 Toiminnan suunnittelu. Määritä kolme työn suunnittelun kannalta hankalinta tilannetta työvuoden aikana Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

19 Työturvallisuusriskien hallinta 19 (23) 1B12 Omat voimavarat Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Pidätkö huolta fyysisestä kunnostasi? 2 Syötkö terveellisesti? 3 Nukutko riittävästi? 4 Onko työn vastapainoksi riittävästi harrastuksia ja vapaa-aikaa? 5 Ovatko sosiaaliset suhteet perheeseen, sukulaisiin, naapureihin ja tuttaviin kunnossa? 6 Saatko riittävästi henkistä tukea, ammatillista ohjausta ja työapua? 7 Käytetäänkö lomittajaa tai sijaisapua sairauden aikana? 8 Osaatko nauttia onnistumisista ja oman toiminnan vahvuuksista? 9 Oletko tyytyväinen työhön ja elämään yleensä? 1B1 Omat voimavarat. Määritä kolme tilannetta, joissa omat voimavarat ovat tuntuneet riittämättömiltä: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

20 Työturvallisuusriskien hallinta 20 (23) 1B13 Kuljetukset ja liikenne Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko ajoteillä ja risteyksissä riittävä näkyvyys? 2 Onko pihassa riittävästi tilaa ja selkeät ajoreitit ulkopuolisten toimittamiin tavarankuljetuksiin? 3 Huolehditaanko tavarankuljetuksissa aina siitä, että kuorma on oikein sidottu? 4 Onko huolehdittu siitä, että ajettavia työkoneita kuljettavat yleisillä teillä vähintään T-ajokortin omaavat ja yli 15-vuotiaat kuljettajat? 5 Ovatko ajettavien työkoneiden turvalaitteet (valot, vilkut, ohjaus, jarrut, varoituskolmio) kunnossa? 6 Käytetäänkö liikennetraktorissa turvavyötä? 7 Kuljetetaanko matkustajia työkoneilla vain turvallisella tavalla (ei ohjaamossa ilman omaa istuinta, ei kuormaimessa tai kuorman päällä)? 8 Pidetäänkö maantieajossa työkoneet aina kuljetusasennossa ja sivurajoittimet lukittuna? 9 Onko peltoalueiden vaarallisimmat kohdat kartoitettu (esim. jyrkät rinteet, rehuaumat, syvät ojat) ja selvitetty niiden suhteen turvallisimmat ajotavat? 1B1 Kuljetukset ja liikenne. Määritä kolme merkittävintä kuljetuksiin ja liikenteeseen liittyvää vaaranpaikkaa: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

21 Työturvallisuusriskien hallinta 21 (23) 1B14 Eläinten käsittely Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko varmistettu ja suunniteltu työ niin, ettei eläin pääse puskemaan, tallaamaan, puremaan, potkimaan tai pistämään sarvilla ihmistä vaarallisesti? 2 Käytetäänkö eläinten käsittelyssä rauhallisia työliikkeitä? 3 Vältetäänkö vaarallisiksi tiedetyissä eläinten käsittelyssä aina yksintyöskentelyä? 4 Onko erityisen hankalista eläimistä tai eläinten käsittelyyn liittyvistä uusista ongelmista tiedotettu heti muille eläinten hoitajille? 5 Onko olemassa pakoreitti kaikista niistä tiloista, joissa käsitellään eläimiä? 6 Onko varmistuttu siitä, ettei sivullisille aiheudu vaaraa eläinten siirroissa? 7 Onko eläinten kulkureitiltä poistettu kaikki eläimiä pelottavat tai houkuttelevat häiriötekijät? 8 Onko aitausten kunto riittävä, niin että eläimet eivät pääse karkuun? 9 Säilytetäänkö eläimille tarkoitetut lääkkeet lasten ulottumattomissa? 1B14. Eläinten käsittely. Määritä kolme vaarallisinta eläinten käsittelyyn liittyvää työtehtävää: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

22 Työturvallisuusriskien hallinta 22 (23) 1B15 Metsätyöt ja polttopuiden teko Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko kaikilla metsätöitä tekevillä käytössään asianmukaiset metsurin suojavarusteet? 2 Ovatko moottorisaha ja muut metsätyövälineet ehjiä ja asianmukaisesti huollettuja? 3 Onko metsätöissä saatavilla ensiapuvälineitä ja matkapuhelin avun hälyttämistä varten? 4 Tutustutaanko työkohteeseen ja sen maastoon etukäteen työn suunnittelua varten? 5 Ilmoitetaanko metsätyökohteen sijainti kotiväelle tai muille henkilöille ennen työhön lähtemistä? 6 Onko varmistettu, että kaatoalueella ei ole sähkötai puhelinlinjoja tai muita kaatoa haittaavia esteitä? 7 Onko ennen kaatoa varmistettu, että väistämistie takaviistoon on vapaa? 8 Varmistetaanko aina ennen kaatoa riittävä turvaetäisyys palstalla oleviin ihmisiin ja koneisiin? 9 Käytetäänkö konkeloiden ja myrskytuhojen raivaukseen erityistä ennakkosuunnittelua, aputyövoimaa ja tarvittaessa aputyövälineitä? 10 Sammutetaanko moottori- ja raivaussaha aina huollon, terän teroituksen tai puhdistuksen ajaksi? 1B15. Metsätyöt ja polttopuiden teko. Määritä kolme vaarallisinta metsätöihin tai polttopuiden tekoon liittyvää työtehtävää: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

23 Työturvallisuusriskien hallinta 23 (23) Lähteet Tämän tarkistuslistan laatimisessa on käytetty apuna seuraavia lähteitä: Eskola, E. 200 Lietelanta voi tappaa. Melan vihkonen. 4 s. Granqvist, P. ja muut Eläintilojen sähkö- ja paloturvallisuus. TUKES-julkaisu 2/2006 Jokipii, P. ja muut (toim.) Maatilan riskienhallinta. Pro Agria, Tieto tuottamaan s. Karttunen, J Vakavat työtapaturmat maatiloilla tapaturmien syyt ja ehkäisykeinot. Työtehoseura, maataloustiedote 1/2005 (574). 11 s. Karttunen, J. ja muut Suhteellisesti vaarallisimmat maataloustyöt töiden organisoinnillaturvallisuutta ja tehokkuutta maitotiloille. Työtehoseuran julkaisuja s. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä. Työsuojeluoppaita ja ohjeita 23, Sosiaali- ja terveysministeriö, Tampere. 23 s. Lindström, K. ja muut TIKKA Työkuormituksen arviointimenetelmä. Työterveyslaitos. 88 s. Louhelainen, K Maatalouden pölyongelmiin on monia ratkaisuja. TTL, Työterveiset, 3/2006, ss Lätti, M Eläinten siirrot tuotantotiloissa opas. Työtehoseura. Mielikäinen, M ja muut. 200 Pesu- ja desinfiointiaineet. Mela. 12 s. Murtonen, M. 200 Riskien arviointi työpaikalla työkirja. Sosiaali- ja terveysministeriö. Mäkinen, V.O.,Savola, S., Mattila, I., Tupi, K. & Jouhtimäki, T Maatalouden työsuojelu. Maaseudun sivistysliitto. 153 s. Mäkynen, M. ja muut Työturvallisuuden opettaminen maatalouden perustutkinnossa. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä. 54 s. Pääkkönen, R ja muut Työn terveysvaarojen tunnistaminen. Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö. 99 s. Rautiainen, R & Kivikoski, T. (toim) 199 Maatilan työturvallisuus. Maatalousyrittäjien eläkelaitos. Helsinki. 192 s. Risk Assessment Tool European Agency for Safety and Health at Work. Rissanen, P. 200 Turvallisuuden tarkistuslista. Maatalouden työolojen kehittäminen: työskentelytilojen arviointi eläintenhoitotyössä. Safety Check, Työterveyslaitos. 20 s. Rissanen, P. (toim.) Työterveys ja maatalous Suomessa Maatalousympäristön terveydelliset riskit ja niihin vaikuttaminen. Työterveyslaitos, Helsinki. 101 s. Suutarinen, J. ja muut (toim.) Maatalouden pölyntorjunta. Mela ja MTT. 17 s. Suutarinen, J., Nysand, M., Hänninen, M Maatalous- ja metsäalan koneiden ja laitteiden arviointi ja priorisointi markkinavalvonnan kohteena. Työsuojelujulkaisuja 15: 41 p + 4 liitettä. Suutarinen, J Konetöiden turvallisuuden ja tehokkuuden parantaminen. Vakolan tutkimusselostus 75: [46 p.]. Tuure, V-M. ja muut. Maatalouden yleisimmät tapaturmat kalvosarja. Työtehoseura. TYHYä tiloille Työhyvinvoinnin vaaranpaikat. MELA 2004, Työsuojelu maatalouslomituksessa. 200 Työturvallisuuskeskus, maatalousalojen työalatoimikunta. 80 s.

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS MAATILAN TYÖTURVALLISUUS Maatilan työturvallisuus Työturvallisuusriskien hallinta Työympäristön vaaratekijät selkokielellä Layla Ahonen ja Sarita Jylhä-Rastas Työturvallisuus Työympäristön vaaratekijät

Lisätiedot

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS MAATILAN TYÖTURVALLISUUS Maatilan työturvallisuus Työturvallisuusriskien hallinta Työympäristön vaaratekijät selkokielellä Layla Ahonen ja Sarita Jylhä-Rastas Työturvallisuus Työympäristön vaaratekijät

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS MAATILAN TYÖTURVALLISUUS Maatilan työturvallisuus Työturvallisuusriskien hallinta Työympäristön vaaratekijät selkokielellä Layla Ahonen ja Sarita Jylhä-Rastas Työturvallisuus Työympäristön vaaratekijät

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT Riskien arviointi työpaikalla -työkirja Riskien arvioinnin suunnittelu Yritys / osasto Suunnitelman tekijät Päiväys Selvitettävät asiat Lähtötiedot Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Lastaukseen ja purkuun liittyvän taakkojen käsittelyn ergonomia Kuljettajat & taakkojen käsittely 1 taakkojen käsittelyyn

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Jukka Mäittälä www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Jukka Mäittälä www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työympäristö Jukka Mäittälä, FM, kehittämispäällikkö Työterveyslaitos Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö (Mytky) jukka.maittala@ttl.fi 040 7532017 www.ttl.fi/maatalous

Lisätiedot

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS MAATILAN TYÖTURVALLISUUS Maatilan työturvallisuus Työturvallisuusriskien hallinta Työympäristön vaaratekijät selkokielellä Layla Ahonen ja Sarita Jylhä-Rastas Työturvallisuus Työympäristön vaaratekijät

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Opas maatalouskoneiden turvallisuusriskien hallintaan

Opas maatalouskoneiden turvallisuusriskien hallintaan Opas maatalouskoneiden turvallisuusriskien hallintaan KoneAgria, Jyväskylä, 6.10. 2016. Leppälä Jarkko, Luke Nysand Matts, Luke Ronkainen Ari, Luke Kauppi Katja, Luke/HY Mäittälä Jukka, TTL Kotilainen

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä Keijo Päivärinta [Keijo Päivärinta 2.3.2017 1 Kilpailun käynnistyminen Juuret Turun suunnalla TR-mittari arviointivälineeksi 2 Ensimmäisten

Lisätiedot

Vesirakennus TOT 19/2003. Työkoneenkuljettaja jäi puristuksiin liukuohjatun pienkuormaajan ylösnousseen puomin ja ohjaamon yläreunan väliin

Vesirakennus TOT 19/2003. Työkoneenkuljettaja jäi puristuksiin liukuohjatun pienkuormaajan ylösnousseen puomin ja ohjaamon yläreunan väliin TOT-RAPORTTI 19/03 Työkoneenkuljettaja jäi puristuksiin liukuohjatun pienkuormaajan ylösnousseen puomin ja ohjaamon yläreunan väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus NN (36-vuotias työkoneen kuljettaja)

Lisätiedot

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Liite 2 Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Suunnittelu osallistujat/ opiskelijat aikataulutus tilat turvallisuuden osa-alueet Turvakävelyjen toteuttaminen ohjatusti opiskelijoiden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Ajoergonomia ja hyvä ajoasento Ajoergonomian tarkastelukohteet istuminen ja ajoasento istuin ohjaamon hallinta-

Lisätiedot

Turkistilan palvelusuunnitelma kunnallisesti järjestetty

Turkistilan palvelusuunnitelma kunnallisesti järjestetty Turkistilan palvelusuunnitelma kunnallisesti järjestetty Tilan nimi Tilalla vakituisesti työskentelevät henkilöt Yrittäjän nimi Täyttää palvelujen saamisen edellytykset kyllä ei Yrittäjän nimi Päivittäiset

Lisätiedot

Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä

Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä Hyvinvointia työstä Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä Mikko Nykänen, tutkija 30.1.2017 2 Työkyky Työkyky on työn kuormitustekijöiden ja vaatimusten sekä ihmisen toimintakyvyn/voimavarojen

Lisätiedot

Valukappaleen ja valimoprosessin suunnittelu työsuojelun näkökulmasta. 6.2.2015 Jorma Aronen Metso Minerals Oy Tampereen valimo (Tevo Lokomo)

Valukappaleen ja valimoprosessin suunnittelu työsuojelun näkökulmasta. 6.2.2015 Jorma Aronen Metso Minerals Oy Tampereen valimo (Tevo Lokomo) Valukappaleen ja valimoprosessin suunnittelu työsuojelun näkökulmasta 6.2.2015 Jorma Aronen Metso Minerals Oy Tampereen valimo (Tevo Lokomo) Metson vähimmäisturvallisuusvaatimusten kattamat aiheet INTERNAL

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake

1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake 1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake Koulu: Oppiaine: Aiemmin tehdyt selvitykset /arvioinnit: Vastuuhenkilö: Arvioinnin kohde Työryhmä Aikataulu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Lisätietoja: 2 Tarkistuslista

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKALLA Työpaikan perustiedot Työpaikka Y-tunnus TK-numero (tarkastaja täyttää) Henkilömäärä (koko työpaikka) Työpaikan toimiala Postiosoite Katuosoite Yhteyshenkilö Postinumero

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa Pölyt pois yhteistyöllä Vähennä jauhopölyä leipomossa Leipureiden sanomaa: "Jauhot tuotteessa, ei ilmassa eikä lattialla." "Kyllä yhteistyöllä onnistuu." "Samat ongelmat isoissa kuin pienissä leipomoissa"

Lisätiedot

Turvallisesti tikkailla

Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Tämä ohje on tehty teollisuuden työpaikkojen turvallisuustyön tukemiseksi. Ohjeessa on huomioitu lainsäädännön vaatimusten lisäksi myös hyviä käytäntöjä.

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Pölyt pois! -kortti: Punnitus

Pölyt pois! -kortti: Punnitus Pölyt pois! kortti: Punnitus Arvioikaa jauhopölytilannetta Pölytutkalla Pohtikaa leipomonne pölyisiä työvaiheita. Nimetkää mahdollisimman konkreettisia asioita. Kirjoittakaa ongelma esim. tarralapulle.

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA JA NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Varastointi ja ks-aineiden hävittäminen

Varastointi ja ks-aineiden hävittäminen Käyttöturvallisuus Varastointi ja ks-aineiden hävittäminen 1. Kasvinsuojeluaineet on säilytettävä alkuperäispakkauksissaan. 2. Säilytyspaikan tulee olla kuiva ja viileä, ei kuitenkaan niin kylmä, että

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Tapaturmat ja niiden torjunta Kuljettajan rooli turvallisuudessa Työturvallisuusasiantuntija Ulla Juuti Pohjola Vakuutus Tapaturmat ja niiden

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen KS-ainetarkastukset maatiloilla

Täydentävien ehtojen KS-ainetarkastukset maatiloilla Täydentävien ehtojen KS-ainetarkastukset maatiloilla Uutta 2011 "Viljelijä on noudattanut kasvinsuojeluaineen sitovia myyntipäällysmerkintöjä. "Kasvinsuojeluaine on hyväksytty Suomessa käyttöön" säilyy

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK)

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKAT JA NAUDAT YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Osallistujan nimi:... Päiväys:... Oppilaitos:... Yksikkö tai ala:... Osoite:... Opetusalapäällikön nimi ja puhelinnumero:...

Osallistujan nimi:... Päiväys:... Oppilaitos:... Yksikkö tai ala:... Osoite:... Opetusalapäällikön nimi ja puhelinnumero:... Perustiedot Osallistujan nimi:... Päiväys:... Oppilaitos:... Yksikkö tai ala:... Osoite:... Opetusalapäällikön nimi ja puhelinnumero:... Opetusalajohtajan nimi ja puhelinnumero:... Henkilöstön määrä osastolla:...

Lisätiedot

KEHAPA2-Projektin tulokset

KEHAPA2-Projektin tulokset KEHAPA2-Projektin tulokset www.tärinäntorjunta.fi www.vibsolas.com Sisältö KEHAPA-projekti Projektin 1. vaihe Tulokset ja johtopäätökset Projektin 2. vaihe Tavoitteet Suoritus Tulokset ja johtopäätökset

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Nuorten työtapaturmat Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Työtapaturmat ikäluokittain Suomessa vuonna 2011 *Alle 15-vuotiaille 59 työpaikkatapaturmaa ja 0

Lisätiedot

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa JVT- ja kuivauspäivät 5-6.3.2015 Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa Paloesimies Jarkke Lahti Puhdas paloasema-malli Mallin lähtökohtana on vähentää altistumista tehtävässä ja

Lisätiedot

Ruokintalaitteiden kriittiset pisteet - Toimiva sikala hankkeen tuloksia

Ruokintalaitteiden kriittiset pisteet - Toimiva sikala hankkeen tuloksia Ruokintalaitteiden kriittiset pisteet - Toimiva sikala hankkeen tuloksia Maarit Hellstedt MTT Kotieläintuotannon tutkimus Sikatalouden tulosseminaari 4.11.2014, Tampere Aineisto Tilakäynti ja haastattelu

Lisätiedot

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta Ylitarkastaja Tuula Uurala Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta 12.5.2017 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi Toyota Material Handling Työturvallisuus www.toyota-forklifts.fi Trukkien turvallisuus -Ei mikään pieni asia Yrityksen vastuu trukkien työturvallisuudesta: Suomessa on aktiivikäytössä noin 30 000 trukkia.

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Onnistuneen narvioinnin edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Aineisto Haastattelut 15 sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen

Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen Ergonomiaopetuksen tavoitteet Opiskelija tietää potilaan siirtymisen avustamisen ergonomiset periaatteet ja osaa toimia niiden mukaisesti, tunnistaa potilaan

Lisätiedot

Maatilarakentamisen turvallisuus

Maatilarakentamisen turvallisuus Maatilarakentamisen turvallisuus VENE Verkostot karjatalouden edistäjinä OULU - EDEN 7.2. 2012 Tapani Kivinen, MTT-KEL (kotieläintuotannon tutkimus) Maarit Hellstedt, MTT-KEL (kotieläintuotannon tutkimus)

Lisätiedot

KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Jo vuodesta 2000

KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Jo vuodesta 2000 KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Jo vuodesta 2000 Lämpöyrittäjien kommenttipuheenvuoro alan riskeistä, SeAmk työturvallisuusseminaari 10.11.2008, Asko Sippola Tervanpoltto ennen ja nyt "Se kuuluusa Kuurtanehen

Lisätiedot

Tuotantolinjan suunnittelu

Tuotantolinjan suunnittelu Tuotantolinjan suunnittelu Työpisteiden sijainti ja tarpeet Huoltopisteiden ja alueiden sijainti, rajaaminen ja merkitseminen Ohjauspisteiden sijainti ja tarpeet Toimivat liikkumistasot linjojen viereen

Lisätiedot

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Nina Nevala, Tiina Juhola, Juha Anttila, Hannu Alaranta Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104373 Hankkeen toteuttajat Työterveyslaitos Invalidiliiton

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Lasten turvalaitteet 1

Lasten turvalaitteet 1 Lasten turvalaitteet 1 Nollavisio: Ettei yksikään lapsi kuolisi tai loukkaantuisi vakavasti liikenteessä Lapsille turvallisen liikenneympäristön suunnittelun lähtökohdaksi lapsen ominaisuudet ja sietokyky.

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, AVOKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Suojasten purku kunnossapidon yhteydessä. kunnossapidon yhteydessä Vähäinen ylikuumenemisesta johtuva

Suojasten purku kunnossapidon yhteydessä. kunnossapidon yhteydessä Vähäinen ylikuumenemisesta johtuva Sivu 1(6) Tankomylly RM-201 Kuulamylly BM-203 Ruuviluokitin SC-202 Puristuminen osien väliin Kuulovaurio Liikkuvien osien ja jauhatuskuorman aiheuttama melu Hengityselinsairaudet Ilmassa oleva kivipöly

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. broilereita yhteensä Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. broilereita yhteensä Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS BROILERI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Autosuojan paloturvallisuus

Autosuojan paloturvallisuus 2013 Autosuojan paloturvallisuus Päijät-Hämeen pelastuslaitos 19.4.2013 1 Sisältö 2 Soveltamisala... 2 3 Käsitteet... 2 4 Käyttötapa... 2 4.1 Autosuojan käyttäminen... 2 5 Pienet alle 60 m2 autosuojat...

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Työntekijälle

Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Työntekijälle Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Työntekijälle Tärinällä on vaikutusta! Tärinälle altistuminen on päivittäinen ja vakava uhka tuhansien suomalaisten työntekijöiden terveydelle Ajettavia koneita

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työperäiset terveysongelmat: esiintyvyys, riskitekijät ja torjunta

Maatalousyrittäjien työperäiset terveysongelmat: esiintyvyys, riskitekijät ja torjunta Työterveys ja maatalous Suomessa 8.10.2015 KoneAgria, Tampere Maatalousyrittäjien työperäiset terveysongelmat: esiintyvyys, riskitekijät ja torjunta Erikoistutkija, MMT Janne Karttunen janne.karttunen@tts.fi

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 2.6.1998 (Käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistyksen hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA 2010-2011 Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija -työseminaari 10. - 11.6.2010 Folkhälsan, Helsinki Hannu Stålhammar ylitarkastaja Teema Kunnossapitotyöntekijöiden

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Koulutustarpeiden analyysi -kysely (JÄTEVEDEN KÄSITTELY)

Koulutustarpeiden analyysi -kysely (JÄTEVEDEN KÄSITTELY) Koulutustarpeiden analyysi -kysely Grant agreement nr. 2011-3988 / 001-001 Koulutustarpeiden analyysi -kysely () THESEIS I TERVEYS- JA TURVALLISUUSKOULUTUS YMPÄRISTÖTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖILLE Toimitusnumero

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ANTENNIASENNUSTÖISSÄ

TYÖTURVALLISUUS ANTENNIASENNUSTÖISSÄ TYÖTURVALLISUUS ANTENNIASENNUSTÖISSÄ Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi (Ohjeen laatinut työryhmä: Martti Kemppi/Martti Kemppi Oy, Alpo Siitonen/Digita Oy, Aapo Vesala/Telekymi Ky, Pekka

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Työturvallisuus kaivosalalla

Työturvallisuus kaivosalalla Työturvallisuus kaivosalalla Arto Reiman, erityisasiantuntija, TkT Työturvallisuus ja käytettävyys tiimi, Työterveyslaitos Oulu Tavoitteena Tutustutaan kaivosten työturvallisuusasioihin Tutustutaan tapaturmatilastoihin

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot