MAATILA-RH -välineet. 1. Työturvallisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATILA-RH -välineet. 1. Työturvallisuus"

Transkriptio

1 MAATILA-RH -välineet Työturvallisuusriskien Työturvallisuusriskien hallinta, hallinta B-osa 1 (23) Työturvallisuus Tilan nimi Lisätietoja Arvion tekijä Päiväys Sisällys: Sivu 1B Melu 2 1B Lämpöolosuhteet 3 1B Kulkureitit ja työtilat 4 1B4. Kemikaalit 6 1B5. Pölyt ja homeet 8 1B6. Koneet ja laitteet 9 1B7. Käsityökalut 13 1B8. Sähkö ja sähkölaitteet 14 1B9. Työn fyysinen kuormittavuus 15 1B10. Työmäärä 17 1B1 Toiminnan suunnittelu 18 1B1 Omat voimavarat 19 1B1 Kuljetukset ja liikenne 20 1B14. Eläinten käsittely 21 1B15. Metsätyöt ja polttopuiden teko 22 Lähteet 23

2 Työturvallisuusriskien hallinta 2 (23) 1B1 Melu Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko melutasot mitattu? 2 Käytetäänkö kovameluisassa työssä kuulonsuojaimia? 3 Onko erityisesti pyritty vähentämään henkilöiden altistumista kaikkein kovimmalle melulle? 4 Onko varmistuttu siitä, että sivulliset ja erityisesti lapset eivät altistu liian kovalle melulle? 5 Onko kiinteästi asennetut meluavat koneet koteloitu ja kotelot kunnossa? 6 Pyritäänkö välttämään turhaa melua, esim. koneiden tyhjäkäyntiä? 1B Melu. Määritä kolme kovameluisinta työtehtävää: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

3 Työturvallisuusriskien hallinta 3 (23) 1B2 Lämpöolosuhteet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko jatkuvasti käytettävissä tuotantotiloissa riittävä lämmitys ja ilmanvaihto? 2 Onko vaarallisen kuumat tai kylmät pinnat suojattu asianmukaisesti? 3 Onko tuotantotilojen ilmankosteus sopiva (enintään 80 %)? 4 Onko kylmätyöhön käytettävissä riittävä suojavaatetus? 5 Huolehditaanko riittävästä taukojen pitämisestä erityisen kylmän tai kuuman sään aikana työskenneltäessä? 1B Lämpöolosuhteet. Määritä kolme lämpöolosuhteiltaan hankalinta (kuuminta tai kylmintä) työtehtävää: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

4 Työturvallisuusriskien hallinta 4 (23) 1B3 Kulkureitit ja työtilat Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Yleinen siisteys ja järjestys 1 Onko työtilojen siisteys ja järjestys kunnossa? 2 Ovatko kulkutiet avoimia, esteettömiä ja riittävän leveitä? 3 Ovatko työtilojen ja kulkureittien lattiat tasaiset ja pinnaltaan riittävän karkeat? 4 Onko lattioiden ja pihan liukkaudentorjunnasta huolehdittu? 5 Käytetäänkö työssä tukevia ja hyvin pitäviä jalkineita? 6 Onko kulkureittien ja työtilojen valaistus sopiva? 7 Ovatko tuotantotilojen turvamerkinnät kunnossa (poistumisteiden, sammuttimien, sähköpääkeskuksen yms. merkinnät)? Putoamisvaaralliset tilat 8 Onko korkealla sijaitsevat työtasot, parvet tms. suojattu asianmukaisesti kaiteella? 9 Ovatko portaat ja tikkaat tukevarakenteiset ja onko ne tukevasti kiinnitetty ja varustettu kaiteella? 10 Onko lattiassa olevat aukot suojattu luukulla tai kaiteella? 11 Onko toistuviin huolto- ja kunnossapitotöihin käytettävissä asianmukaiset telineet tai työtasot? 12 Onko lasten pääsy putoamisvaarallisiin paikkoihin estetty? Jatkuu seuraavalla sivulla

5 Työturvallisuusriskien hallinta 5 (23) 1B3 Kulkureitit ja työtilat Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Rehuvarastot ja siilot 13 Varastoidaanko ja kuljetetaanko rehu, rehusäkit ja - jättipaalit sekä lannoitesäkit niin, että niiden kaatuminen tai putoaminen ihmisten päälle on estetty? 14 Onko viljasiilot katettu niin, että henkilöt eivät pääse putoamaan niihin? Maanalaiset tilat ja kaivannot 15 Ovatko kaivojen, lietesäiliöiden ja muiden maanalaisten tilojen kannet riittävän tukevat ja ehjät? 16 Onko avoimet lietesäiliöt varustettu 1,5 m korkealla aidalla, josta 40 cm päässä on traktorin ajosuoja? 17 Suojataanko tilalla tehtävät kaivannot selkeästi kaiteella ja estetään ulkopuolisten pääsy kaivannon läheisyyteen? 1B Kulkureitit ja työtilat. Määritä kolme merkittävintä putoamis- tai liukastumisvaaran paikkaa: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

6 Työturvallisuusriskien hallinta 6 (23) 1B4 Kemikaalit Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Yleinen kemikaaliturvallisuus 1 Ovatko käyttöturvallisuustiedotteet kaikkien kemikaalia käyttävien henkilöiden saatavilla kaikista haitallisista tai vaarallisista aineista? 2 Tarkistetaanko kemikaalien turvallisuustiedot säännöllisesti, esim. aina käyttökauden alussa? 3 Onko kaikilla kemikaaleja käyttävillä henkilöillä käytössään asianmukaiset henkilönsuojaimet? 4 Onko kemikaalien varastointiin asianmukainen tila (lukittu, ilmastoitu, erillään elintarvikkeista ja palovaarallisista aineista ja lasten ulottumattomissa)? 5 Onko kemikaalien varastointiin tai annosteluun käytetyt astiat merkitty asianmukaisesti? 6 Onko kemikaalien käyttöpaikalla ensiapuvälineet ja puhdasta vettä? 7 Onko selvitetty ja yhteisesti sovittu toimenpiteet vaarallisen kemikaalin aiheuttaman tapaturman varalta? 8 Onko käytössä asianmukaiset toimintatavat käyttämättä jääneiden kemikaalien hävittämiseen? Torjunta-aineet 9 Ovatko kaikki torjunta-aineita käsittelevät saaneet kasvinsuojelukoulutuksen (joka 5. vuosi)? 10 Käytetäänkö torjunta-aineiden sekoitus-, täyttö- ja puhdistusvaiheissa asianmukaisia suojaimia? 11 Onko torjunta-aineiden käsittelypaikalla saatavilla puhdasta vettä roiskeiden huuhtelemista varten? 12 Käytetäänkö torjunta-aineiden leivittämiseen pellolle umpinaisella ohjaamolla varustettua traktoria? Jatkuu seuraavalla sivulla

7 Työturvallisuusriskien hallinta 7 (23) 1B4 Kemikaalit Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Pesu- ja desinfiointiaineet 13 Onko pesu- ja desinfiointiaineiden oikea annostus ja turvallisuustiedot tarkistettu säännöllisesti ja erityisesti uuden aineen käyttöönoton yhteydessä? 14 Vältetäänkö pesu- ja puhdistusaineiden joutumista paljaalle iholle käsiin, limakalvoille tai silmiin? 15 Käytetäänkö kasvojensuojainta ja hengityksensuojainta, kun esimerkiksi tuotantotiloja desinfioidaan painepesurilla? Tuotantorakennusten vaaralliset kaasut 16 Vältetäänkö lietelantasäiliöön menoa ja yksintyöskentelyä lietelannan käsittelyssä? 17 Huolehditaanko riittävästä ilmanvaihdosta ja asianmukaisten suojainten käytöstä lietelannan käsittelyn yhteydessä? 18 Onko eläinsuojan ja lietelantasäiliön välillä hajulukko? 1B4. Kemikaalit. Määritä kolme vaarallisinta käytössä olevaa kemikaalia: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

8 Työturvallisuusriskien hallinta 8 (23) 1B5 Pölyt ja homeet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko tuotantotilojen ilma aistinvaraisesti arvioituna raikas? 2 Onko ilman epäpuhtauksia mitattu? 3 Käytetäänkö tilalla vain kuivaa, hyvälaatuista ja homeetonta rehuviljaa, heinää, olkea tai turvetta? 4 Onko tarkistettu, että rakennuksissa ei ole kosteustai homevaurioita? 5 Onko viljan ja jauhojen käsittelyyn toteutettu toimenpiteitä pölyn leviämisen estämiseksi? 6 Pyritäänkö välttämään eläinpölyn leviämistä lisääviä työvaiheita, esimerkiksi lehmien harjaamista? 7 Onko erityisen pölyisissä työtiloissa hyvä yleisilmanvaihto ja riittävä pölyn kohdepoisto? 8 Siivotaanko pölyiset tilat riittävän usein? 9 Käytetäänkö pölyhaittojen torjuntaan asianmukaisia ja oikean suojausluokan hengityksensuojaimia? 10 Käytetäänkö erityisen pölyisissä peltotöissä umpinaisella ohjaamolla varustettuja työkoneita? 1B5 Pölyt ja homeet. Määritä kolme pölyisintä työtehtävää tai työpistettä: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

9 Työturvallisuusriskien hallinta 9 (23) 1B6 Koneet ja laitteet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Yleinen koneturvallisuus 1 Ovatko kaikki koneita käyttävät henkilöt saaneet niiden käyttöön opastusta ja ovatko koneiden käyttöohjeet käyttäjien saatavilla? 2 Ovatko työkoneiden vaaraa aiheuttavat liikkuvat osat (terät, nielut, pyörivät akselit) suojattu asianmukaisesti aina konetta käytettäessä? 3 Käytetäänkö työkoneita käytettäessä asianmukaisia henkilönsuojaimia? 4 Käytetäänkö koneita vain niiden käyttöohjeessa kuvatulla tavalla? 5 Säilytetäänkö koneet käyttöjaksojen välissä turvallisesti (esim. käynnistyminen on estetty, työkoneet on laskettu alas, käsijarru päällä)? 6 Suoritetaanko koneiden huolto sopivalla paikalla esimerkiksi konehallissa (tasainen alusta, tarvittavat nostovälineet, kone hyvin tuettuna)? 7 Pysäytetäänkö koneistot ja sammutetaanko moottorit aina huoltoa, korjausta, puhdistusta, tukoksen poistoa tai säätöä varten? 8 Onko työkoneissa ja konesuojissa riittävät ensiapuvälineet? Jatkuu seuraavalla sivulla

10 Työturvallisuusriskien hallinta 10 (23) 1B6 Koneet ja laitteet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Traktorit 9 Onko kaikissa tilan traktoreissa turvaohjaamo? 10 Onko kaikissa tilan traktoreissa kunnossa oleva, tärinää vaimentava istuin? 11 Hyödynnetäänkö traktorin ohjaamon säätömahdollisuuksia (esim. istuin, peilit) täysimääräisesti eri kuljettajille? 12 Poistutaanko traktorista oikein, eli askelmia käyttämällä ja käsijohteista ja -kahvoista kiinni pitämällä (ei hyppäämällä)? 13 Ovatko kaikkien tilan traktoreiden ulosottoakselin suojukset paikallaan ja kunnossa? 14 Onko varmistettu, että traktoria ei voi käynnistää suoraan käynnistysmoottorista (napojen suojaukset, käynnistyksenestolaite kunnossa)? 15 Onko traktoreiden ohjaamon lattiatila siisti (ei ylimääräisiä tavaroita, jotka voivat joutua polkimien alle)? 16 Onko käytössä turvalliset menetelmät traktorin renkaiden vaihtoa varten? 17 Onko traktorilla hinattaessa huolehdittu siitä, että traktori ei nouse pystyyn (pyörähdä akselinsa ympäri)? Jatkuu seuraavalla sivulla

11 Työturvallisuusriskien hallinta 11 (23) 1B6 Koneet ja laitteet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Traktoriin liitettävät työkoneet 18 Säilytetäänkö työkoneita sellaisessa paikassa, että niiden kytkeminen traktoriin on helppoa (tasainen ja kova alusta, hyvä näkyvyys, riittävästi tilaa)? 19 Ovatko työkoneiden tukijalat kunnossa? 20 Ovatko työkoneiden nivelakselit kunnossa (oikea mitoitus, säännöllinen huolto, suojukset kunnossa)? 21 Pysäytetäänkö voimansiirto ja moottori aina työkoneen tukosta puhdistettaessa ja käytetäänkö tukkeuman purkuun asianmukaisia apuvälineitä? 22 Ovatko työkoneiden päälle kiipeämistä varten tukevat askelmat ja kaiteet (esim. peräkärryjä varten)? Kuormaimet 23 Ajetaanko kuormaimen kanssa aina kauha alhaalla ja riittävän alhaisella nopeudella? 24 Huolehditaanko aina siitä, että kuormaimen kauha lukittuu kunnolla? 25 Huolehditaanko aina siitä, että kuormaimen lähellä ei ole sivullisia vaarassa? 26 Onko ehdottoman selvää, että kuormaajaa ei käytetä henkilökuljetuksiin tai henkilönostoihin? Leikkuupuimurit 27 Ovatko kaikki leikkuupuimurin pyörivät tai leikkaavat kohdat varustettu suojaimin ja/tai merkinnöin? 28 Pysäytetäänkö puintikoneisto ja moottori aina leikkuupöytää tai muita puimurin osia puhdistettaessa? 29 Onko varmistettu puimurin maantieajon turvallisuus? (turvalaitteet, ajo viljasäiliö tyhjänä)? Jatkuu seuraavalla sivulla

12 Työturvallisuusriskien hallinta 12 (23) 1B6 Koneet ja laitteet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Nostolaitteet 30 Ovatko kaikki nostolaitteet, ketjut ja köydet ehjiä? 31 Tehdäänkö erityisen raskaiden tai vaikeasti käsiteltävien taakkojen (esim. suursäkit, moottorit, isot levyt) nostoon aina nostosuunnitelma? 32 Varmistutaanko nostettaessa aina siitä, että ketään ei ole taakan alla? 33 Varmistutaanko aina siitä, että ylös nostettua taakkaa ei jätetä valvomatta? 1B6. Koneet ja laitteet. Määritä kolme vaarallisinta käytössä olevaa työkonetta tai laitetta: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

13 Työturvallisuusriskien hallinta 13 (23) 1B7 Käsityökalut Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Ovatko vaarallisten käsityökalujen käyttöohjeet kaikkien niitä käyttävien saatavilla? 2 Ovatko käsityökalujen suojukset kunnossa ja onko ehdottoman selvää, että käsityökaluja ei käytetä ilman asianmukaisia suojuksia? 3 Onko käsityökaluja käyttävillä henkilöillä saatavilla asianmukaiset henkilönsuojaimet melun, viiltojen, pistojen tai sinkoutuvien esineiden varalta? 4 Onko käsityökalujen käytöstä aiheutuvaa käsiin kohdistuvan tärinän terveysvaikutuksia pyritty pienentämään (esim. käsisuojat, työtauot)? 5 Onko huolehdittu siitä, että käsityökalujen sähköjohdot ovat ehjiä? 6 Onko vanhat, rikkoutuneet käsityökalut poistettu käytöstä ja korvattu uusilla ja turvallisemmilla? 7 Onko vaarallisten käsityökalujen (moottorisaha, naulapyssy, teräaseet) asiaton käyttö estetty esim. säilyttämällä työkalut lukitussa tilassa? 8 Suoritetaanko käsityökalujen huolto ja esim. terän vaihto turvallisella tavalla (esim. sähköpistoke irrotettuna pistorasiasta)? 1B7. Käsityökalut. Määritä kolme vaarallisinta käytössä olevaa käsityökalua: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

14 Työturvallisuusriskien hallinta 14 (23) 1B8 Sähkö ja sähkölaitteet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko käytössä vain ehjiä ja sähköturvallisuusmääräykset täyttäviä sähkölaitteita? 2 Ovatko sähkölaitteet ja kaapelit kunnossa ja ehjiä? 3 Onko huolehdittu sähkömoottoreiden riittävästä jäähdytyksestä (riittävä ilmansaanti, puhtaus ja etäisyys rakenteista)? 4 Käytetäänkö sähköasennuksiin ja sähkölaitteistojen huolto- ja korjaustöihin vain päteviä sähköurakoitsijoita? 5 Onko sähkölaitteiden sähköpistoke irrotettu pistorasiasta huollon ajan ja kun laite ei ole käytössä? 6 Onko huolehdittu siitä, että työkoneiden ajoreiteillä ei ole matalalla olevia sähköjohtoja? 7 Tarkistetaanko maanalaisten sähkökaapeleiden sijainti ennen kaivausten tekemistä? 8 Onko varmistuttu siitä, että kaikki tilalla työskentelevät osaavat toimia oikein sähkötapaturman sattuessa? 1B8. Sähkö ja sähkölaitteet. Määritä kolme merkittävintä sähköiskun vaaraa aiheuttavaa työtehtävää tai sähkölaitetta: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

15 Työturvallisuusriskien hallinta 15 (23) 1B9 Työn fyysinen kuormittavuus Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Fyysisen voiman käyttö ja elpyminen 1 Riittävätkö fyysiset voimat ja kestävyys päivittäisistä töistä suoriutumiseen? 2 Huolehditaanko riittävistä tauoista työn lomassa ja kuntoa ylläpitävästä liikunnasta vapaa-aikana? 3 Levätäänkö erityisten raskaiden työjaksojen jälkeen riittävästi? 4 Onko liiallisen fyysisen kuormittumisen aiheuttamat vammat hoidettu asianmukaisesti kuntoon? Käsin tehtävät nostot 5 Osataanko oikeat ja selkää säästävät nostotavat ja taakkojen käsittelytekniikat? 6 Pystytäänkö noston aikana välttämään selän kiertoja ja taivutuksia? 7 Onko nostot järjestetty niin, että taakkaa voidaan käsitellä lähellä vartaloa? 8 Onko käytössä riittävästi nosto- ja siirtoapuvälineitä raskaiden ja isojen taakkojen käsittelyn helpottamiseksi? Jatkuu seuraavalla sivulla

16 Työturvallisuusriskien hallinta 16 (23) 1B9 Työn fyysinen kuormittavuus Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Kuormittavat työasennot 9 Onko yksipuolista kuormittumista pyritty välttämään lisäämällä työtehtävien monipuolisuutta ja vaihtelemalla työtehtäviä eri henkilöiden välillä? 10 Onko seisomatyössä joustava lattiamateriaali, riittävästi liikkumatilaa ja mahdollisuus istua levähtämään? 11 Onko työtasojen korkeutta muuttamalla pyritty välttämään kumarassa, polvillaan tai kyykyssä työskentelyä? 12 Onko polvillaan tai kyykyssä tehtävässä työssä tukena istuma-alusta, riittävät polvisuojat ja mahdollisuus vaihtaa työasentoa? 13 Onko harjoissa, talikoissa tms. työvälineissä riittävän pitkä ja tukeva varsi? 14 Ovatko istumatyössä työpöytänä käytettävät tasot oikealla korkeudella ja istuimet työhön sopivia? 1B9. Työn fyysinen kuormittavuus. Määritä kolme fyysisesti raskainta työtehtävää: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

17 Työturvallisuusriskien hallinta 17 (23) 1B10 Työmäärä Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko työmäärä tai työtahti henkilöiden ikään ja työkykyyn nähden sopiva? 2 Ehtiikö päivittäiset työtehtävät tehdä kunnolla loppuun asti? 3 Onko työssä mahdollisuus pitää päivittäin muutama reilun mittainen tauko? 4 Onko viikon aikana vähintään yksi pidempi lepojakso? 5 Onko vuoden aikana vähintään yksi pidempi vuosilomajakso? 6 Käytetäänkö palkattua työvoimaa, viljelijöiden välistä yhteistyötä tai urakointipalveluja tasaamaan työkuormitusta? 7 Jos työhön kuluu liikaa aikaa, onko mietitty, miten tilan työmäärää voitaisiin vähentää? 1B10. Työmäärä. Määritä kolme kiireisintä ruuhkahuippua työvuoden aikana: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

18 Työturvallisuusriskien hallinta 18 (23) 1B11 Toiminnan suunnittelu Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko työn ja vastuun jakautuminen tilalla työskentelevien kesken selkeä ja sopiva? 2 Pyritkö hankkimaan aktiivisesti tietoa tilan toimintaan vaikuttavista tulevista muutoksista? 3 Pyritäänkö kiireisimmät työjaksot tai hankalimmat työtehtävät suunnittelemaan etukäteen? 4 Pyritäänkö koneiden ja järjestelmien häiriöt ehkäisemään ennakolta, niin että keskeytykset ja seisokit eivät aiheuta ylimääräistä työtä ja stressiä? 5 Pyritäänkö omaa työtä kehittämään niin, että se tarjoaa mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista? 6 Onko hankittu ammatillista koulutusta? 7 Ovatko tapaturma- ja henkivakuutukset kunnossa? 8 Vastaako työ tavoitteita ja odotuksia? 9 Saako työsuorituksista ja tilan toiminnasta palautetta ja arvostetaanko työtä ja tuloksia? 1B1 Toiminnan suunnittelu. Määritä kolme työn suunnittelun kannalta hankalinta tilannetta työvuoden aikana Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

19 Työturvallisuusriskien hallinta 19 (23) 1B12 Omat voimavarat Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Pidätkö huolta fyysisestä kunnostasi? 2 Syötkö terveellisesti? 3 Nukutko riittävästi? 4 Onko työn vastapainoksi riittävästi harrastuksia ja vapaa-aikaa? 5 Ovatko sosiaaliset suhteet perheeseen, sukulaisiin, naapureihin ja tuttaviin kunnossa? 6 Saatko riittävästi henkistä tukea, ammatillista ohjausta ja työapua? 7 Käytetäänkö lomittajaa tai sijaisapua sairauden aikana? 8 Osaatko nauttia onnistumisista ja oman toiminnan vahvuuksista? 9 Oletko tyytyväinen työhön ja elämään yleensä? 1B1 Omat voimavarat. Määritä kolme tilannetta, joissa omat voimavarat ovat tuntuneet riittämättömiltä: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

20 Työturvallisuusriskien hallinta 20 (23) 1B13 Kuljetukset ja liikenne Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko ajoteillä ja risteyksissä riittävä näkyvyys? 2 Onko pihassa riittävästi tilaa ja selkeät ajoreitit ulkopuolisten toimittamiin tavarankuljetuksiin? 3 Huolehditaanko tavarankuljetuksissa aina siitä, että kuorma on oikein sidottu? 4 Onko huolehdittu siitä, että ajettavia työkoneita kuljettavat yleisillä teillä vähintään T-ajokortin omaavat ja yli 15-vuotiaat kuljettajat? 5 Ovatko ajettavien työkoneiden turvalaitteet (valot, vilkut, ohjaus, jarrut, varoituskolmio) kunnossa? 6 Käytetäänkö liikennetraktorissa turvavyötä? 7 Kuljetetaanko matkustajia työkoneilla vain turvallisella tavalla (ei ohjaamossa ilman omaa istuinta, ei kuormaimessa tai kuorman päällä)? 8 Pidetäänkö maantieajossa työkoneet aina kuljetusasennossa ja sivurajoittimet lukittuna? 9 Onko peltoalueiden vaarallisimmat kohdat kartoitettu (esim. jyrkät rinteet, rehuaumat, syvät ojat) ja selvitetty niiden suhteen turvallisimmat ajotavat? 1B1 Kuljetukset ja liikenne. Määritä kolme merkittävintä kuljetuksiin ja liikenteeseen liittyvää vaaranpaikkaa: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

21 Työturvallisuusriskien hallinta 21 (23) 1B14 Eläinten käsittely Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko varmistettu ja suunniteltu työ niin, ettei eläin pääse puskemaan, tallaamaan, puremaan, potkimaan tai pistämään sarvilla ihmistä vaarallisesti? 2 Käytetäänkö eläinten käsittelyssä rauhallisia työliikkeitä? 3 Vältetäänkö vaarallisiksi tiedetyissä eläinten käsittelyssä aina yksintyöskentelyä? 4 Onko erityisen hankalista eläimistä tai eläinten käsittelyyn liittyvistä uusista ongelmista tiedotettu heti muille eläinten hoitajille? 5 Onko olemassa pakoreitti kaikista niistä tiloista, joissa käsitellään eläimiä? 6 Onko varmistuttu siitä, ettei sivullisille aiheudu vaaraa eläinten siirroissa? 7 Onko eläinten kulkureitiltä poistettu kaikki eläimiä pelottavat tai houkuttelevat häiriötekijät? 8 Onko aitausten kunto riittävä, niin että eläimet eivät pääse karkuun? 9 Säilytetäänkö eläimille tarkoitetut lääkkeet lasten ulottumattomissa? 1B14. Eläinten käsittely. Määritä kolme vaarallisinta eläinten käsittelyyn liittyvää työtehtävää: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

22 Työturvallisuusriskien hallinta 22 (23) 1B15 Metsätyöt ja polttopuiden teko Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko kaikilla metsätöitä tekevillä käytössään asianmukaiset metsurin suojavarusteet? 2 Ovatko moottorisaha ja muut metsätyövälineet ehjiä ja asianmukaisesti huollettuja? 3 Onko metsätöissä saatavilla ensiapuvälineitä ja matkapuhelin avun hälyttämistä varten? 4 Tutustutaanko työkohteeseen ja sen maastoon etukäteen työn suunnittelua varten? 5 Ilmoitetaanko metsätyökohteen sijainti kotiväelle tai muille henkilöille ennen työhön lähtemistä? 6 Onko varmistettu, että kaatoalueella ei ole sähkötai puhelinlinjoja tai muita kaatoa haittaavia esteitä? 7 Onko ennen kaatoa varmistettu, että väistämistie takaviistoon on vapaa? 8 Varmistetaanko aina ennen kaatoa riittävä turvaetäisyys palstalla oleviin ihmisiin ja koneisiin? 9 Käytetäänkö konkeloiden ja myrskytuhojen raivaukseen erityistä ennakkosuunnittelua, aputyövoimaa ja tarvittaessa aputyövälineitä? 10 Sammutetaanko moottori- ja raivaussaha aina huollon, terän teroituksen tai puhdistuksen ajaksi? 1B15. Metsätyöt ja polttopuiden teko. Määritä kolme vaarallisinta metsätöihin tai polttopuiden tekoon liittyvää työtehtävää: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

23 Työturvallisuusriskien hallinta 23 (23) Lähteet Tämän tarkistuslistan laatimisessa on käytetty apuna seuraavia lähteitä: Eskola, E. 200 Lietelanta voi tappaa. Melan vihkonen. 4 s. Granqvist, P. ja muut Eläintilojen sähkö- ja paloturvallisuus. TUKES-julkaisu 2/2006 Jokipii, P. ja muut (toim.) Maatilan riskienhallinta. Pro Agria, Tieto tuottamaan s. Karttunen, J Vakavat työtapaturmat maatiloilla tapaturmien syyt ja ehkäisykeinot. Työtehoseura, maataloustiedote 1/2005 (574). 11 s. Karttunen, J. ja muut Suhteellisesti vaarallisimmat maataloustyöt töiden organisoinnillaturvallisuutta ja tehokkuutta maitotiloille. Työtehoseuran julkaisuja s. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä. Työsuojeluoppaita ja ohjeita 23, Sosiaali- ja terveysministeriö, Tampere. 23 s. Lindström, K. ja muut TIKKA Työkuormituksen arviointimenetelmä. Työterveyslaitos. 88 s. Louhelainen, K Maatalouden pölyongelmiin on monia ratkaisuja. TTL, Työterveiset, 3/2006, ss Lätti, M Eläinten siirrot tuotantotiloissa opas. Työtehoseura. Mielikäinen, M ja muut. 200 Pesu- ja desinfiointiaineet. Mela. 12 s. Murtonen, M. 200 Riskien arviointi työpaikalla työkirja. Sosiaali- ja terveysministeriö. Mäkinen, V.O.,Savola, S., Mattila, I., Tupi, K. & Jouhtimäki, T Maatalouden työsuojelu. Maaseudun sivistysliitto. 153 s. Mäkynen, M. ja muut Työturvallisuuden opettaminen maatalouden perustutkinnossa. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä. 54 s. Pääkkönen, R ja muut Työn terveysvaarojen tunnistaminen. Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö. 99 s. Rautiainen, R & Kivikoski, T. (toim) 199 Maatilan työturvallisuus. Maatalousyrittäjien eläkelaitos. Helsinki. 192 s. Risk Assessment Tool European Agency for Safety and Health at Work. Rissanen, P. 200 Turvallisuuden tarkistuslista. Maatalouden työolojen kehittäminen: työskentelytilojen arviointi eläintenhoitotyössä. Safety Check, Työterveyslaitos. 20 s. Rissanen, P. (toim.) Työterveys ja maatalous Suomessa Maatalousympäristön terveydelliset riskit ja niihin vaikuttaminen. Työterveyslaitos, Helsinki. 101 s. Suutarinen, J. ja muut (toim.) Maatalouden pölyntorjunta. Mela ja MTT. 17 s. Suutarinen, J., Nysand, M., Hänninen, M Maatalous- ja metsäalan koneiden ja laitteiden arviointi ja priorisointi markkinavalvonnan kohteena. Työsuojelujulkaisuja 15: 41 p + 4 liitettä. Suutarinen, J Konetöiden turvallisuuden ja tehokkuuden parantaminen. Vakolan tutkimusselostus 75: [46 p.]. Tuure, V-M. ja muut. Maatalouden yleisimmät tapaturmat kalvosarja. Työtehoseura. TYHYä tiloille Työhyvinvoinnin vaaranpaikat. MELA 2004, Työsuojelu maatalouslomituksessa. 200 Työturvallisuuskeskus, maatalousalojen työalatoimikunta. 80 s.

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Liite 2 Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Suunnittelu osallistujat/ opiskelijat aikataulutus tilat turvallisuuden osa-alueet Turvakävelyjen toteuttaminen ohjatusti opiskelijoiden

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Opas maatalouskoneiden turvallisuusriskien hallintaan

Opas maatalouskoneiden turvallisuusriskien hallintaan Opas maatalouskoneiden turvallisuusriskien hallintaan KoneAgria, Jyväskylä, 6.10. 2016. Leppälä Jarkko, Luke Nysand Matts, Luke Ronkainen Ari, Luke Kauppi Katja, Luke/HY Mäittälä Jukka, TTL Kotilainen

Lisätiedot

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK)

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKAT JA NAUDAT YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake

1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake 1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake Koulu: Oppiaine: Aiemmin tehdyt selvitykset /arvioinnit: Vastuuhenkilö: Arvioinnin kohde Työryhmä Aikataulu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Lisätietoja: 2 Tarkistuslista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Jo vuodesta 2000

KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Jo vuodesta 2000 KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Jo vuodesta 2000 Lämpöyrittäjien kommenttipuheenvuoro alan riskeistä, SeAmk työturvallisuusseminaari 10.11.2008, Asko Sippola Tervanpoltto ennen ja nyt "Se kuuluusa Kuurtanehen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Suojasten purku kunnossapidon yhteydessä. kunnossapidon yhteydessä Vähäinen ylikuumenemisesta johtuva

Suojasten purku kunnossapidon yhteydessä. kunnossapidon yhteydessä Vähäinen ylikuumenemisesta johtuva Sivu 1(6) Tankomylly RM-201 Kuulamylly BM-203 Ruuviluokitin SC-202 Puristuminen osien väliin Kuulovaurio Liikkuvien osien ja jauhatuskuorman aiheuttama melu Hengityselinsairaudet Ilmassa oleva kivipöly

Lisätiedot

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tekijän nimi Tarkastuksen tekijän asema Virkaeläinlääkäri Hevosjalostusliiton tj. Yksityinen eläinlääkäri Valmentaja (omavalvonta) Valmentaja

Lisätiedot

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 2.6.1998 (Käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistyksen hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11. Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.2007 Minna Savinainen, tutkija Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen

Lisätiedot

A u"ro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa

A uro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa a,,t 1(5) ERASURE RAIVAUSSAHAN TRIMMERIPAAN KAYTTÖOHJE Lue käyttöohje ennen ERASURE trirnmeripään käyttöönottoa. Tarkista, että leikkuuosa on asennettu ja lukittu. Katso tarkemmin kohdasta ERASU REN trimmeripään

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 3. Yhteisten työpaikkojen tapausten ominaisuuksia TOT -tapauksiin 1999-2004 (n=171) (tapaus=menehtynyt)

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia - opintopiste (op): 18 1. Maatalouskoneet ja traktorit 4 op 2. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 4

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus

Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006 edellyttää alkutuotannon

Lisätiedot

VAAROJEN TUNNISTAMINEN Julkiset palvelut

VAAROJEN TUNNISTAMINEN Julkiset palvelut VAAROJEN TUNNISTAMINEN Julkiset palvelut Yritys: Inarin kunta Arvioinnin kohde: Päiväys: Tekijät: VAARA- TAI HAITTA-TEKIJÄN Vaaraa Riski- Vaaratilanteen, haitan tai kuormituksen kuvaus Vastuu- Seuranta/

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4.

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4. Riittävän hyvä - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä Helsinki 7.4.2016 Markku Rautio, johtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET Tarkastuspäivämäärä Virkatoimitunnus Tarkastuksen tekijä Virka-asema Puhelinnumero Kunta Aluehallintovirasto Eläinten omistaja/ haltija Osoite Puhelinnumero Tarkastuksessa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014

HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014 Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailu HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014 JÄRJESTYS JA SIISTEYS 1 Betoniteollisuuden hyvät turvallisuuskäytännöt sisältävät n. 350 sivua erilaisia hyviä käytäntöjä. Kaikki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20

Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20 TOT-RAPORTTI 1/03 Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen nieluun TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hakkurin hoitaja oli lähtenyt tarkistamaan viilujätekuljettimen toimintaa kuljetintunneliin.

Lisätiedot

E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I

E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I Työpaikan työturvallisuustason mittaaminen ja seuranta on haasteellinen tehtävä. Tapaturmien ja sairauksien tilastointi

Lisätiedot

VirtuaaliKYLÄ. Työtur vallisuusanaly ysi.» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus

VirtuaaliKYLÄ. Työtur vallisuusanaly ysi.» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus VirtuaaliKYLÄ Työtur vallisuusanaly ysi» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus Työturvallisuusanalyysi Analyysin avulla voit helposti tarkistaa ja seurata toimintasi turvallisuutta, eri aihealueittain: Melu

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-avustajat, 21.3.2016 Rauno Tammi Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta,

Lisätiedot

Kuivittamiseen on erilaisia ratkaisuja

Kuivittamiseen on erilaisia ratkaisuja Tavoitteena 2000 litraa maitoa lypsyrobotilta päivässä 22.3.2016 Kuivittamiseen on erilaisia ratkaisuja Reetta Palva, TTS AMS-hankkeen kysely: Mitkä työvaiheet tai työt koette tilallanne tällä hetkellä

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Nostotyö &Toistotyö 22.2.2010 Opetustapahtuman tavoitteet: Osaat arvioida nostotyön ja toistotyön kuormittavuutta Osaat menetelmiä, joita on mahdollista käyttää nosto-

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI Pauli Korhonen 9.8.2016 1 (5) RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA ATEX 1999/92/EY ja VNA 576/2003 MUKAISESTI HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU 6 00120 HELSINKI 1 9.8.2016 RSA TEHTY Ex/PKo REV. PVM. SELITYS LAAT. TARK.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET LIITE 4 KASELY/268/2016 23.2.2016 LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET SISÄLTÖ 1. Laatukuvaus 2. Liikenteen laatuvaatimukset ja niihin sitoutuminen 2.1 Palvelun laatu 2.2 Liikennöinnin laatu 2.3 Tekninen laatu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 22.10.2002 Edellinen päiväys 14.03.1997 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta LAKIEHDOTUKSIIN LIITTYVÄT VN-ASETUSLUONNOKSET Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta 1 LUKU Soveltamisala ja määritelmät (6.6.2013/407) 3 Ajoneuvoluokkia

Lisätiedot

Work safety/työturvallisuus

Work safety/työturvallisuus Work safety/työturvallisuus 18.4.2016 Tässä oli kuva työntekijästä, jonka kasvoille oli räjähtänyt betonipumppuletku. Näkö säilyi, koska mies käytti suojalaseja. Kuva poistettu tietosuojan takia. Työturvallisuus

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht.

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien,

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Leipomot Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Mauri Hakala Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi 4 Yhteenveto

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - avokanala - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - avokanala - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA AVOKANALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 1999/74/ETY

Lisätiedot

VARAVOIMAA FARMARILLE

VARAVOIMAA FARMARILLE VARAVOIMAA FARMARILLE Tavoitteina on ensiapu talousasioihin, jaksamiseen, työhyvinvointiin ym. liittyvissä vaikeuksissa keskusteluavun antaminen ohjata tarvittaessa eteenpäin eri asiantuntijoille avun

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Näkyvyyttä vaativiin töihin. HighVisPro-mallisto ja henkilönsuojaimet

Näkyvyyttä vaativiin töihin. HighVisPro-mallisto ja henkilönsuojaimet Näkyvyyttä vaativiin töihin HighVisPro-mallisto ja henkilönsuojaimet 1 Erinomainen näkyvyys päivänvalossa, hämärässä ja pimeässä Työympäristön olosuhteet asettavat työvaatteelle ja henkilönsuojaimille

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006 edellyttää alkutuotannon toimijoilta

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Maatalous YTOT 3/00. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia

Maatalous YTOT 3/00. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia TOT-RAPORTTI YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia YTOT 3/00 Maanviljelijä jäi renkaanvaihdossa tuelta pudonneen leikkuupuimurin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Tampereen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Lehtola Veikko Takala Markku Kehittämishanke Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Työn ohjaaja Annukka Tapani Tampere 10/2011 Tampereen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot