MAATILA-RH -välineet. 1. Työturvallisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATILA-RH -välineet. 1. Työturvallisuus"

Transkriptio

1 MAATILA-RH -välineet Työturvallisuusriskien Työturvallisuusriskien hallinta, hallinta B-osa 1 (23) Työturvallisuus Tilan nimi Lisätietoja Arvion tekijä Päiväys Sisällys: Sivu 1B Melu 2 1B Lämpöolosuhteet 3 1B Kulkureitit ja työtilat 4 1B4. Kemikaalit 6 1B5. Pölyt ja homeet 8 1B6. Koneet ja laitteet 9 1B7. Käsityökalut 13 1B8. Sähkö ja sähkölaitteet 14 1B9. Työn fyysinen kuormittavuus 15 1B10. Työmäärä 17 1B1 Toiminnan suunnittelu 18 1B1 Omat voimavarat 19 1B1 Kuljetukset ja liikenne 20 1B14. Eläinten käsittely 21 1B15. Metsätyöt ja polttopuiden teko 22 Lähteet 23

2 Työturvallisuusriskien hallinta 2 (23) 1B1 Melu Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko melutasot mitattu? 2 Käytetäänkö kovameluisassa työssä kuulonsuojaimia? 3 Onko erityisesti pyritty vähentämään henkilöiden altistumista kaikkein kovimmalle melulle? 4 Onko varmistuttu siitä, että sivulliset ja erityisesti lapset eivät altistu liian kovalle melulle? 5 Onko kiinteästi asennetut meluavat koneet koteloitu ja kotelot kunnossa? 6 Pyritäänkö välttämään turhaa melua, esim. koneiden tyhjäkäyntiä? 1B Melu. Määritä kolme kovameluisinta työtehtävää: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

3 Työturvallisuusriskien hallinta 3 (23) 1B2 Lämpöolosuhteet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko jatkuvasti käytettävissä tuotantotiloissa riittävä lämmitys ja ilmanvaihto? 2 Onko vaarallisen kuumat tai kylmät pinnat suojattu asianmukaisesti? 3 Onko tuotantotilojen ilmankosteus sopiva (enintään 80 %)? 4 Onko kylmätyöhön käytettävissä riittävä suojavaatetus? 5 Huolehditaanko riittävästä taukojen pitämisestä erityisen kylmän tai kuuman sään aikana työskenneltäessä? 1B Lämpöolosuhteet. Määritä kolme lämpöolosuhteiltaan hankalinta (kuuminta tai kylmintä) työtehtävää: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

4 Työturvallisuusriskien hallinta 4 (23) 1B3 Kulkureitit ja työtilat Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Yleinen siisteys ja järjestys 1 Onko työtilojen siisteys ja järjestys kunnossa? 2 Ovatko kulkutiet avoimia, esteettömiä ja riittävän leveitä? 3 Ovatko työtilojen ja kulkureittien lattiat tasaiset ja pinnaltaan riittävän karkeat? 4 Onko lattioiden ja pihan liukkaudentorjunnasta huolehdittu? 5 Käytetäänkö työssä tukevia ja hyvin pitäviä jalkineita? 6 Onko kulkureittien ja työtilojen valaistus sopiva? 7 Ovatko tuotantotilojen turvamerkinnät kunnossa (poistumisteiden, sammuttimien, sähköpääkeskuksen yms. merkinnät)? Putoamisvaaralliset tilat 8 Onko korkealla sijaitsevat työtasot, parvet tms. suojattu asianmukaisesti kaiteella? 9 Ovatko portaat ja tikkaat tukevarakenteiset ja onko ne tukevasti kiinnitetty ja varustettu kaiteella? 10 Onko lattiassa olevat aukot suojattu luukulla tai kaiteella? 11 Onko toistuviin huolto- ja kunnossapitotöihin käytettävissä asianmukaiset telineet tai työtasot? 12 Onko lasten pääsy putoamisvaarallisiin paikkoihin estetty? Jatkuu seuraavalla sivulla

5 Työturvallisuusriskien hallinta 5 (23) 1B3 Kulkureitit ja työtilat Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Rehuvarastot ja siilot 13 Varastoidaanko ja kuljetetaanko rehu, rehusäkit ja - jättipaalit sekä lannoitesäkit niin, että niiden kaatuminen tai putoaminen ihmisten päälle on estetty? 14 Onko viljasiilot katettu niin, että henkilöt eivät pääse putoamaan niihin? Maanalaiset tilat ja kaivannot 15 Ovatko kaivojen, lietesäiliöiden ja muiden maanalaisten tilojen kannet riittävän tukevat ja ehjät? 16 Onko avoimet lietesäiliöt varustettu 1,5 m korkealla aidalla, josta 40 cm päässä on traktorin ajosuoja? 17 Suojataanko tilalla tehtävät kaivannot selkeästi kaiteella ja estetään ulkopuolisten pääsy kaivannon läheisyyteen? 1B Kulkureitit ja työtilat. Määritä kolme merkittävintä putoamis- tai liukastumisvaaran paikkaa: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

6 Työturvallisuusriskien hallinta 6 (23) 1B4 Kemikaalit Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Yleinen kemikaaliturvallisuus 1 Ovatko käyttöturvallisuustiedotteet kaikkien kemikaalia käyttävien henkilöiden saatavilla kaikista haitallisista tai vaarallisista aineista? 2 Tarkistetaanko kemikaalien turvallisuustiedot säännöllisesti, esim. aina käyttökauden alussa? 3 Onko kaikilla kemikaaleja käyttävillä henkilöillä käytössään asianmukaiset henkilönsuojaimet? 4 Onko kemikaalien varastointiin asianmukainen tila (lukittu, ilmastoitu, erillään elintarvikkeista ja palovaarallisista aineista ja lasten ulottumattomissa)? 5 Onko kemikaalien varastointiin tai annosteluun käytetyt astiat merkitty asianmukaisesti? 6 Onko kemikaalien käyttöpaikalla ensiapuvälineet ja puhdasta vettä? 7 Onko selvitetty ja yhteisesti sovittu toimenpiteet vaarallisen kemikaalin aiheuttaman tapaturman varalta? 8 Onko käytössä asianmukaiset toimintatavat käyttämättä jääneiden kemikaalien hävittämiseen? Torjunta-aineet 9 Ovatko kaikki torjunta-aineita käsittelevät saaneet kasvinsuojelukoulutuksen (joka 5. vuosi)? 10 Käytetäänkö torjunta-aineiden sekoitus-, täyttö- ja puhdistusvaiheissa asianmukaisia suojaimia? 11 Onko torjunta-aineiden käsittelypaikalla saatavilla puhdasta vettä roiskeiden huuhtelemista varten? 12 Käytetäänkö torjunta-aineiden leivittämiseen pellolle umpinaisella ohjaamolla varustettua traktoria? Jatkuu seuraavalla sivulla

7 Työturvallisuusriskien hallinta 7 (23) 1B4 Kemikaalit Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Pesu- ja desinfiointiaineet 13 Onko pesu- ja desinfiointiaineiden oikea annostus ja turvallisuustiedot tarkistettu säännöllisesti ja erityisesti uuden aineen käyttöönoton yhteydessä? 14 Vältetäänkö pesu- ja puhdistusaineiden joutumista paljaalle iholle käsiin, limakalvoille tai silmiin? 15 Käytetäänkö kasvojensuojainta ja hengityksensuojainta, kun esimerkiksi tuotantotiloja desinfioidaan painepesurilla? Tuotantorakennusten vaaralliset kaasut 16 Vältetäänkö lietelantasäiliöön menoa ja yksintyöskentelyä lietelannan käsittelyssä? 17 Huolehditaanko riittävästä ilmanvaihdosta ja asianmukaisten suojainten käytöstä lietelannan käsittelyn yhteydessä? 18 Onko eläinsuojan ja lietelantasäiliön välillä hajulukko? 1B4. Kemikaalit. Määritä kolme vaarallisinta käytössä olevaa kemikaalia: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

8 Työturvallisuusriskien hallinta 8 (23) 1B5 Pölyt ja homeet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko tuotantotilojen ilma aistinvaraisesti arvioituna raikas? 2 Onko ilman epäpuhtauksia mitattu? 3 Käytetäänkö tilalla vain kuivaa, hyvälaatuista ja homeetonta rehuviljaa, heinää, olkea tai turvetta? 4 Onko tarkistettu, että rakennuksissa ei ole kosteustai homevaurioita? 5 Onko viljan ja jauhojen käsittelyyn toteutettu toimenpiteitä pölyn leviämisen estämiseksi? 6 Pyritäänkö välttämään eläinpölyn leviämistä lisääviä työvaiheita, esimerkiksi lehmien harjaamista? 7 Onko erityisen pölyisissä työtiloissa hyvä yleisilmanvaihto ja riittävä pölyn kohdepoisto? 8 Siivotaanko pölyiset tilat riittävän usein? 9 Käytetäänkö pölyhaittojen torjuntaan asianmukaisia ja oikean suojausluokan hengityksensuojaimia? 10 Käytetäänkö erityisen pölyisissä peltotöissä umpinaisella ohjaamolla varustettuja työkoneita? 1B5 Pölyt ja homeet. Määritä kolme pölyisintä työtehtävää tai työpistettä: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

9 Työturvallisuusriskien hallinta 9 (23) 1B6 Koneet ja laitteet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Yleinen koneturvallisuus 1 Ovatko kaikki koneita käyttävät henkilöt saaneet niiden käyttöön opastusta ja ovatko koneiden käyttöohjeet käyttäjien saatavilla? 2 Ovatko työkoneiden vaaraa aiheuttavat liikkuvat osat (terät, nielut, pyörivät akselit) suojattu asianmukaisesti aina konetta käytettäessä? 3 Käytetäänkö työkoneita käytettäessä asianmukaisia henkilönsuojaimia? 4 Käytetäänkö koneita vain niiden käyttöohjeessa kuvatulla tavalla? 5 Säilytetäänkö koneet käyttöjaksojen välissä turvallisesti (esim. käynnistyminen on estetty, työkoneet on laskettu alas, käsijarru päällä)? 6 Suoritetaanko koneiden huolto sopivalla paikalla esimerkiksi konehallissa (tasainen alusta, tarvittavat nostovälineet, kone hyvin tuettuna)? 7 Pysäytetäänkö koneistot ja sammutetaanko moottorit aina huoltoa, korjausta, puhdistusta, tukoksen poistoa tai säätöä varten? 8 Onko työkoneissa ja konesuojissa riittävät ensiapuvälineet? Jatkuu seuraavalla sivulla

10 Työturvallisuusriskien hallinta 10 (23) 1B6 Koneet ja laitteet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Traktorit 9 Onko kaikissa tilan traktoreissa turvaohjaamo? 10 Onko kaikissa tilan traktoreissa kunnossa oleva, tärinää vaimentava istuin? 11 Hyödynnetäänkö traktorin ohjaamon säätömahdollisuuksia (esim. istuin, peilit) täysimääräisesti eri kuljettajille? 12 Poistutaanko traktorista oikein, eli askelmia käyttämällä ja käsijohteista ja -kahvoista kiinni pitämällä (ei hyppäämällä)? 13 Ovatko kaikkien tilan traktoreiden ulosottoakselin suojukset paikallaan ja kunnossa? 14 Onko varmistettu, että traktoria ei voi käynnistää suoraan käynnistysmoottorista (napojen suojaukset, käynnistyksenestolaite kunnossa)? 15 Onko traktoreiden ohjaamon lattiatila siisti (ei ylimääräisiä tavaroita, jotka voivat joutua polkimien alle)? 16 Onko käytössä turvalliset menetelmät traktorin renkaiden vaihtoa varten? 17 Onko traktorilla hinattaessa huolehdittu siitä, että traktori ei nouse pystyyn (pyörähdä akselinsa ympäri)? Jatkuu seuraavalla sivulla

11 Työturvallisuusriskien hallinta 11 (23) 1B6 Koneet ja laitteet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Traktoriin liitettävät työkoneet 18 Säilytetäänkö työkoneita sellaisessa paikassa, että niiden kytkeminen traktoriin on helppoa (tasainen ja kova alusta, hyvä näkyvyys, riittävästi tilaa)? 19 Ovatko työkoneiden tukijalat kunnossa? 20 Ovatko työkoneiden nivelakselit kunnossa (oikea mitoitus, säännöllinen huolto, suojukset kunnossa)? 21 Pysäytetäänkö voimansiirto ja moottori aina työkoneen tukosta puhdistettaessa ja käytetäänkö tukkeuman purkuun asianmukaisia apuvälineitä? 22 Ovatko työkoneiden päälle kiipeämistä varten tukevat askelmat ja kaiteet (esim. peräkärryjä varten)? Kuormaimet 23 Ajetaanko kuormaimen kanssa aina kauha alhaalla ja riittävän alhaisella nopeudella? 24 Huolehditaanko aina siitä, että kuormaimen kauha lukittuu kunnolla? 25 Huolehditaanko aina siitä, että kuormaimen lähellä ei ole sivullisia vaarassa? 26 Onko ehdottoman selvää, että kuormaajaa ei käytetä henkilökuljetuksiin tai henkilönostoihin? Leikkuupuimurit 27 Ovatko kaikki leikkuupuimurin pyörivät tai leikkaavat kohdat varustettu suojaimin ja/tai merkinnöin? 28 Pysäytetäänkö puintikoneisto ja moottori aina leikkuupöytää tai muita puimurin osia puhdistettaessa? 29 Onko varmistettu puimurin maantieajon turvallisuus? (turvalaitteet, ajo viljasäiliö tyhjänä)? Jatkuu seuraavalla sivulla

12 Työturvallisuusriskien hallinta 12 (23) 1B6 Koneet ja laitteet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Nostolaitteet 30 Ovatko kaikki nostolaitteet, ketjut ja köydet ehjiä? 31 Tehdäänkö erityisen raskaiden tai vaikeasti käsiteltävien taakkojen (esim. suursäkit, moottorit, isot levyt) nostoon aina nostosuunnitelma? 32 Varmistutaanko nostettaessa aina siitä, että ketään ei ole taakan alla? 33 Varmistutaanko aina siitä, että ylös nostettua taakkaa ei jätetä valvomatta? 1B6. Koneet ja laitteet. Määritä kolme vaarallisinta käytössä olevaa työkonetta tai laitetta: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

13 Työturvallisuusriskien hallinta 13 (23) 1B7 Käsityökalut Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Ovatko vaarallisten käsityökalujen käyttöohjeet kaikkien niitä käyttävien saatavilla? 2 Ovatko käsityökalujen suojukset kunnossa ja onko ehdottoman selvää, että käsityökaluja ei käytetä ilman asianmukaisia suojuksia? 3 Onko käsityökaluja käyttävillä henkilöillä saatavilla asianmukaiset henkilönsuojaimet melun, viiltojen, pistojen tai sinkoutuvien esineiden varalta? 4 Onko käsityökalujen käytöstä aiheutuvaa käsiin kohdistuvan tärinän terveysvaikutuksia pyritty pienentämään (esim. käsisuojat, työtauot)? 5 Onko huolehdittu siitä, että käsityökalujen sähköjohdot ovat ehjiä? 6 Onko vanhat, rikkoutuneet käsityökalut poistettu käytöstä ja korvattu uusilla ja turvallisemmilla? 7 Onko vaarallisten käsityökalujen (moottorisaha, naulapyssy, teräaseet) asiaton käyttö estetty esim. säilyttämällä työkalut lukitussa tilassa? 8 Suoritetaanko käsityökalujen huolto ja esim. terän vaihto turvallisella tavalla (esim. sähköpistoke irrotettuna pistorasiasta)? 1B7. Käsityökalut. Määritä kolme vaarallisinta käytössä olevaa käsityökalua: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

14 Työturvallisuusriskien hallinta 14 (23) 1B8 Sähkö ja sähkölaitteet Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko käytössä vain ehjiä ja sähköturvallisuusmääräykset täyttäviä sähkölaitteita? 2 Ovatko sähkölaitteet ja kaapelit kunnossa ja ehjiä? 3 Onko huolehdittu sähkömoottoreiden riittävästä jäähdytyksestä (riittävä ilmansaanti, puhtaus ja etäisyys rakenteista)? 4 Käytetäänkö sähköasennuksiin ja sähkölaitteistojen huolto- ja korjaustöihin vain päteviä sähköurakoitsijoita? 5 Onko sähkölaitteiden sähköpistoke irrotettu pistorasiasta huollon ajan ja kun laite ei ole käytössä? 6 Onko huolehdittu siitä, että työkoneiden ajoreiteillä ei ole matalalla olevia sähköjohtoja? 7 Tarkistetaanko maanalaisten sähkökaapeleiden sijainti ennen kaivausten tekemistä? 8 Onko varmistuttu siitä, että kaikki tilalla työskentelevät osaavat toimia oikein sähkötapaturman sattuessa? 1B8. Sähkö ja sähkölaitteet. Määritä kolme merkittävintä sähköiskun vaaraa aiheuttavaa työtehtävää tai sähkölaitetta: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

15 Työturvallisuusriskien hallinta 15 (23) 1B9 Työn fyysinen kuormittavuus Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Fyysisen voiman käyttö ja elpyminen 1 Riittävätkö fyysiset voimat ja kestävyys päivittäisistä töistä suoriutumiseen? 2 Huolehditaanko riittävistä tauoista työn lomassa ja kuntoa ylläpitävästä liikunnasta vapaa-aikana? 3 Levätäänkö erityisten raskaiden työjaksojen jälkeen riittävästi? 4 Onko liiallisen fyysisen kuormittumisen aiheuttamat vammat hoidettu asianmukaisesti kuntoon? Käsin tehtävät nostot 5 Osataanko oikeat ja selkää säästävät nostotavat ja taakkojen käsittelytekniikat? 6 Pystytäänkö noston aikana välttämään selän kiertoja ja taivutuksia? 7 Onko nostot järjestetty niin, että taakkaa voidaan käsitellä lähellä vartaloa? 8 Onko käytössä riittävästi nosto- ja siirtoapuvälineitä raskaiden ja isojen taakkojen käsittelyn helpottamiseksi? Jatkuu seuraavalla sivulla

16 Työturvallisuusriskien hallinta 16 (23) 1B9 Työn fyysinen kuormittavuus Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve Kuormittavat työasennot 9 Onko yksipuolista kuormittumista pyritty välttämään lisäämällä työtehtävien monipuolisuutta ja vaihtelemalla työtehtäviä eri henkilöiden välillä? 10 Onko seisomatyössä joustava lattiamateriaali, riittävästi liikkumatilaa ja mahdollisuus istua levähtämään? 11 Onko työtasojen korkeutta muuttamalla pyritty välttämään kumarassa, polvillaan tai kyykyssä työskentelyä? 12 Onko polvillaan tai kyykyssä tehtävässä työssä tukena istuma-alusta, riittävät polvisuojat ja mahdollisuus vaihtaa työasentoa? 13 Onko harjoissa, talikoissa tms. työvälineissä riittävän pitkä ja tukeva varsi? 14 Ovatko istumatyössä työpöytänä käytettävät tasot oikealla korkeudella ja istuimet työhön sopivia? 1B9. Työn fyysinen kuormittavuus. Määritä kolme fyysisesti raskainta työtehtävää: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

17 Työturvallisuusriskien hallinta 17 (23) 1B10 Työmäärä Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko työmäärä tai työtahti henkilöiden ikään ja työkykyyn nähden sopiva? 2 Ehtiikö päivittäiset työtehtävät tehdä kunnolla loppuun asti? 3 Onko työssä mahdollisuus pitää päivittäin muutama reilun mittainen tauko? 4 Onko viikon aikana vähintään yksi pidempi lepojakso? 5 Onko vuoden aikana vähintään yksi pidempi vuosilomajakso? 6 Käytetäänkö palkattua työvoimaa, viljelijöiden välistä yhteistyötä tai urakointipalveluja tasaamaan työkuormitusta? 7 Jos työhön kuluu liikaa aikaa, onko mietitty, miten tilan työmäärää voitaisiin vähentää? 1B10. Työmäärä. Määritä kolme kiireisintä ruuhkahuippua työvuoden aikana: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

18 Työturvallisuusriskien hallinta 18 (23) 1B11 Toiminnan suunnittelu Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko työn ja vastuun jakautuminen tilalla työskentelevien kesken selkeä ja sopiva? 2 Pyritkö hankkimaan aktiivisesti tietoa tilan toimintaan vaikuttavista tulevista muutoksista? 3 Pyritäänkö kiireisimmät työjaksot tai hankalimmat työtehtävät suunnittelemaan etukäteen? 4 Pyritäänkö koneiden ja järjestelmien häiriöt ehkäisemään ennakolta, niin että keskeytykset ja seisokit eivät aiheuta ylimääräistä työtä ja stressiä? 5 Pyritäänkö omaa työtä kehittämään niin, että se tarjoaa mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista? 6 Onko hankittu ammatillista koulutusta? 7 Ovatko tapaturma- ja henkivakuutukset kunnossa? 8 Vastaako työ tavoitteita ja odotuksia? 9 Saako työsuorituksista ja tilan toiminnasta palautetta ja arvostetaanko työtä ja tuloksia? 1B1 Toiminnan suunnittelu. Määritä kolme työn suunnittelun kannalta hankalinta tilannetta työvuoden aikana Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

19 Työturvallisuusriskien hallinta 19 (23) 1B12 Omat voimavarat Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Pidätkö huolta fyysisestä kunnostasi? 2 Syötkö terveellisesti? 3 Nukutko riittävästi? 4 Onko työn vastapainoksi riittävästi harrastuksia ja vapaa-aikaa? 5 Ovatko sosiaaliset suhteet perheeseen, sukulaisiin, naapureihin ja tuttaviin kunnossa? 6 Saatko riittävästi henkistä tukea, ammatillista ohjausta ja työapua? 7 Käytetäänkö lomittajaa tai sijaisapua sairauden aikana? 8 Osaatko nauttia onnistumisista ja oman toiminnan vahvuuksista? 9 Oletko tyytyväinen työhön ja elämään yleensä? 1B1 Omat voimavarat. Määritä kolme tilannetta, joissa omat voimavarat ovat tuntuneet riittämättömiltä: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

20 Työturvallisuusriskien hallinta 20 (23) 1B13 Kuljetukset ja liikenne Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko ajoteillä ja risteyksissä riittävä näkyvyys? 2 Onko pihassa riittävästi tilaa ja selkeät ajoreitit ulkopuolisten toimittamiin tavarankuljetuksiin? 3 Huolehditaanko tavarankuljetuksissa aina siitä, että kuorma on oikein sidottu? 4 Onko huolehdittu siitä, että ajettavia työkoneita kuljettavat yleisillä teillä vähintään T-ajokortin omaavat ja yli 15-vuotiaat kuljettajat? 5 Ovatko ajettavien työkoneiden turvalaitteet (valot, vilkut, ohjaus, jarrut, varoituskolmio) kunnossa? 6 Käytetäänkö liikennetraktorissa turvavyötä? 7 Kuljetetaanko matkustajia työkoneilla vain turvallisella tavalla (ei ohjaamossa ilman omaa istuinta, ei kuormaimessa tai kuorman päällä)? 8 Pidetäänkö maantieajossa työkoneet aina kuljetusasennossa ja sivurajoittimet lukittuna? 9 Onko peltoalueiden vaarallisimmat kohdat kartoitettu (esim. jyrkät rinteet, rehuaumat, syvät ojat) ja selvitetty niiden suhteen turvallisimmat ajotavat? 1B1 Kuljetukset ja liikenne. Määritä kolme merkittävintä kuljetuksiin ja liikenteeseen liittyvää vaaranpaikkaa: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

21 Työturvallisuusriskien hallinta 21 (23) 1B14 Eläinten käsittely Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko varmistettu ja suunniteltu työ niin, ettei eläin pääse puskemaan, tallaamaan, puremaan, potkimaan tai pistämään sarvilla ihmistä vaarallisesti? 2 Käytetäänkö eläinten käsittelyssä rauhallisia työliikkeitä? 3 Vältetäänkö vaarallisiksi tiedetyissä eläinten käsittelyssä aina yksintyöskentelyä? 4 Onko erityisen hankalista eläimistä tai eläinten käsittelyyn liittyvistä uusista ongelmista tiedotettu heti muille eläinten hoitajille? 5 Onko olemassa pakoreitti kaikista niistä tiloista, joissa käsitellään eläimiä? 6 Onko varmistuttu siitä, ettei sivullisille aiheudu vaaraa eläinten siirroissa? 7 Onko eläinten kulkureitiltä poistettu kaikki eläimiä pelottavat tai houkuttelevat häiriötekijät? 8 Onko aitausten kunto riittävä, niin että eläimet eivät pääse karkuun? 9 Säilytetäänkö eläimille tarkoitetut lääkkeet lasten ulottumattomissa? 1B14. Eläinten käsittely. Määritä kolme vaarallisinta eläinten käsittelyyn liittyvää työtehtävää: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

22 Työturvallisuusriskien hallinta 22 (23) 1B15 Metsätyöt ja polttopuiden teko Kyllä Osittain Ei Lisätietoja ja toimenpiteiden tarve 1 Onko kaikilla metsätöitä tekevillä käytössään asianmukaiset metsurin suojavarusteet? 2 Ovatko moottorisaha ja muut metsätyövälineet ehjiä ja asianmukaisesti huollettuja? 3 Onko metsätöissä saatavilla ensiapuvälineitä ja matkapuhelin avun hälyttämistä varten? 4 Tutustutaanko työkohteeseen ja sen maastoon etukäteen työn suunnittelua varten? 5 Ilmoitetaanko metsätyökohteen sijainti kotiväelle tai muille henkilöille ennen työhön lähtemistä? 6 Onko varmistettu, että kaatoalueella ei ole sähkötai puhelinlinjoja tai muita kaatoa haittaavia esteitä? 7 Onko ennen kaatoa varmistettu, että väistämistie takaviistoon on vapaa? 8 Varmistetaanko aina ennen kaatoa riittävä turvaetäisyys palstalla oleviin ihmisiin ja koneisiin? 9 Käytetäänkö konkeloiden ja myrskytuhojen raivaukseen erityistä ennakkosuunnittelua, aputyövoimaa ja tarvittaessa aputyövälineitä? 10 Sammutetaanko moottori- ja raivaussaha aina huollon, terän teroituksen tai puhdistuksen ajaksi? 1B15. Metsätyöt ja polttopuiden teko. Määritä kolme vaarallisinta metsätöihin tai polttopuiden tekoon liittyvää työtehtävää: Epätodennäköistä Merkityksellinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

23 Työturvallisuusriskien hallinta 23 (23) Lähteet Tämän tarkistuslistan laatimisessa on käytetty apuna seuraavia lähteitä: Eskola, E. 200 Lietelanta voi tappaa. Melan vihkonen. 4 s. Granqvist, P. ja muut Eläintilojen sähkö- ja paloturvallisuus. TUKES-julkaisu 2/2006 Jokipii, P. ja muut (toim.) Maatilan riskienhallinta. Pro Agria, Tieto tuottamaan s. Karttunen, J Vakavat työtapaturmat maatiloilla tapaturmien syyt ja ehkäisykeinot. Työtehoseura, maataloustiedote 1/2005 (574). 11 s. Karttunen, J. ja muut Suhteellisesti vaarallisimmat maataloustyöt töiden organisoinnillaturvallisuutta ja tehokkuutta maitotiloille. Työtehoseuran julkaisuja s. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä. Työsuojeluoppaita ja ohjeita 23, Sosiaali- ja terveysministeriö, Tampere. 23 s. Lindström, K. ja muut TIKKA Työkuormituksen arviointimenetelmä. Työterveyslaitos. 88 s. Louhelainen, K Maatalouden pölyongelmiin on monia ratkaisuja. TTL, Työterveiset, 3/2006, ss Lätti, M Eläinten siirrot tuotantotiloissa opas. Työtehoseura. Mielikäinen, M ja muut. 200 Pesu- ja desinfiointiaineet. Mela. 12 s. Murtonen, M. 200 Riskien arviointi työpaikalla työkirja. Sosiaali- ja terveysministeriö. Mäkinen, V.O.,Savola, S., Mattila, I., Tupi, K. & Jouhtimäki, T Maatalouden työsuojelu. Maaseudun sivistysliitto. 153 s. Mäkynen, M. ja muut Työturvallisuuden opettaminen maatalouden perustutkinnossa. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä. 54 s. Pääkkönen, R ja muut Työn terveysvaarojen tunnistaminen. Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö. 99 s. Rautiainen, R & Kivikoski, T. (toim) 199 Maatilan työturvallisuus. Maatalousyrittäjien eläkelaitos. Helsinki. 192 s. Risk Assessment Tool European Agency for Safety and Health at Work. Rissanen, P. 200 Turvallisuuden tarkistuslista. Maatalouden työolojen kehittäminen: työskentelytilojen arviointi eläintenhoitotyössä. Safety Check, Työterveyslaitos. 20 s. Rissanen, P. (toim.) Työterveys ja maatalous Suomessa Maatalousympäristön terveydelliset riskit ja niihin vaikuttaminen. Työterveyslaitos, Helsinki. 101 s. Suutarinen, J. ja muut (toim.) Maatalouden pölyntorjunta. Mela ja MTT. 17 s. Suutarinen, J., Nysand, M., Hänninen, M Maatalous- ja metsäalan koneiden ja laitteiden arviointi ja priorisointi markkinavalvonnan kohteena. Työsuojelujulkaisuja 15: 41 p + 4 liitettä. Suutarinen, J Konetöiden turvallisuuden ja tehokkuuden parantaminen. Vakolan tutkimusselostus 75: [46 p.]. Tuure, V-M. ja muut. Maatalouden yleisimmät tapaturmat kalvosarja. Työtehoseura. TYHYä tiloille Työhyvinvoinnin vaaranpaikat. MELA 2004, Työsuojelu maatalouslomituksessa. 200 Työturvallisuuskeskus, maatalousalojen työalatoimikunta. 80 s.