METSÄOPETUS, TOIVALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄOPETUS, TOIVALA"

Transkriptio

1 METSÄOPETUS, TOIVALA

2 2 Opiskelija täyttää: Nimi Ryhmä Ryhmänohjaaja Puh. Koulutuspäällikkö Puh. Opinto-ohjaaja Puh. Kuraattori Puh. Terveydenhoitaja Puh. Lääkäri Puh. SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS KOKO OPINTOJESI AJAN, SEURAA ILMOITUSTAULUJA! Ensimmäisten luokkien vanhempainilta on Olen perehtynyt tähän opiskelijan oppaaseen Päiväys Allekirjoitus (Huoltajan allekirjoitus alle 18-vuotiaalta)

3 SISÄLLYS Alkusanat...4 Savon ammatti- ja aikuisopisto KOULUTUS Ammattiosaamisen näytöt Työssäoppiminen OPPIMISKÄSITYS JA OPPIMINEN OPISKELIJAN HYVINVOINTI Ohjauksen ja siihen liittyvien tukipalvelujen järjestäminen Ryhmänohjaaja Tutor-toiminta Ryhmänvanhin toiminta HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (HOPS) Aiempien opintojen hyväksilukeminen ARVIOINTI Arvosanan korottaminen ja hylätyn suorituksen uusiminen Arviointia ohjaavat säädökset ERITYISOPETUKSEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN LÄSNÄOLOVELVOLLISUUS JA POISSAOLOT OPETUKSESTA Lääkärin/sairaanhoitajan todistus sairaudesta OPISKELUAIKA OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN OPPILAITOKSESTA EROAMINEN OPINTOSOSIAALISET EDUT Opintotuki Koulumatkatuki Työssäoppiminen Opiskelijan vakuutusturva METSÄOPETUKSEN YKSIKKÖ Organisaatio ja perustutkintojen vastuujako Lukukauden työjärjestys Opiskelijoiden työssäoppimisjaksot Oppilashuoltoryhmä Toimisto Tutorit Opiskelijaterveydenhuolto Opiskelijoilta perittävät maksut OPISKELU JA ASUMINEN TOIVALASSA Luokan asioiden hoitamisesta vastaavat opiskelijat Poissaolot Ruokailu Koulun tilojen käyttö Asuminen ja vapaa-ajanvietto HENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT YHTEISET PELISÄÄNNÖT...24 SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT...26 SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 3

4 4 Alkusanat Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi on kehittää itseäsi ja ammattitaitoasi niin, että voit tehokkaasti hyödyntää osaamistasi elinkeinoelämän palveluksessa ja kasvaa työtehtäviesi mukana vaativampiin tehtäviin. Me puolestamme tarjoamme puitteet ja henkilökuntamme käyttöösi, jotta tavoitteesi toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Toivomme, että olet aktiivinen opiskelija ja olet mukana kehittämässä koulutusta entistä paremmaksi. Onnea ja menestystä opinnoissasi. Markku Rissanen kuntayhtymän johtaja

5 5 Savon ammatti- ja aikuisopisto Yhteystiedot Savon ammatti- ja aikuisopiston vaihde: (017) Osoite: PL 87 (Presidentinkatu 3), KUOPIO Faksi (017) Metsäopetus, Toivala, puh. (017) , faksi Sähköposti henkilökunnalle: Internet-sivut Tulosalueet Savon ammatti- ja aikuisopistossa on kolme tulosaluetta. Luonnonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä elintarvikeala Tulosalueen johtava rehtori on Birgitta Kankaanpää. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, luonnontieteiden sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alat Tulosalueen johtava rehtori on Pirjo Peltola. Tekniikan ja liikenteen ala sekä kulttuuriala Tulosalueen johtava rehtori on Esa Juvonen. Löydät tämän oppaan takasivulta alakohtaiset rehtorit ja koulutuspäälliköt sekä heidän yhteystietonsa. Elinikäinen oppiminen Elinikäinen oppiminen on olemassa olevien taitojen jatkuvaa kehittämistä.

6 6 1 KOULUTUS Ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja aikuislukiot ovat toisen asteen koulutusta. Meillä opiskellessasi sinulla on mahdollisuus suorittaa myös lukio-opintoja ja muiden ammatillisten oppilaitosten opintoja, sillä teemme tiivistä yhteistyötä useiden oppilaitosten kanssa. (L630/98,17 ). Halutessasi voit suorittaa ammatillisen tutkinnon ohella myös ylioppilastutkinnon. Valmistuttuasi oppilaitoksestamme ammattiin sinulla on mahdollisuus jatkaa työelämään, ammatilliseen lisä- ja jatkokoulutukseen, ammattikorkeakouluun, korkeakouluun ja yliopistoon Järjestämme koulutusta sekä ammatillisena peruskoulutuksena että aikuisille tarkoitettuna näyttötutkintoon valmistavana koulutuksena. Opetuksemme on monimuoto-opetusta, joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta, itsenäisestä opiskelusta ja työssäoppimisesta. Opiskelu voi tapahtua koulutiloissa ja työpaikalla käytännön työtehtävissä. Oppisopimuskoulutus järjestetään yhteistyössä paikallisten oppisopimuskeskusten kanssa. 1.1 Ammattiosaamisen näytöt Näytöt ovat ammatillisena peruskoulutuksena suoritettaviin perustutkintoihin liitettäviä koulutuksen ja työelämän yhteistyössä järjestettäviä opinnäytteitä, jotka ajoittuvat koko koulutuksen ajalle. Ne järjestetään mahdollisimman aidoissa työtilanteissa. Näytöillä opiskelijat osoittavat saavuttaneensa ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän vaatiman ammattitaidon. Ne ovat osa opiskelija-arviointia. 1.3 Työssäoppiminen Työssäoppimisen laajuus tutkinnosta on vähintään 20 opintoviikkoa. Tavoitteena on, että opit työpaikalla osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja samalla solmit suhteita mahdollisiin tuleviin työnantajiisi. Oppilaitoksemme järjestää työssäoppimispaikkasi koulutusalalla vallitsevan käytännön mukaan. Koulutustyöpaikalla on aina oltava tarpeellinen työvälineistö ja koulutukseltaan, ammattitaidoltaan, työkokemukseltaan sekä asenteiltaan pätevää henkilökuntaa, josta työnantaja nimeää sinulle työpaikkaohjaajan. Työssäoppimispaikkana toimiva yritys ja oppilaitos tekevät joko keskenään tai kanssasi sopimuksen, jossa määritellään kunkin osapuolen vastuut ja velvollisuudet. Voit suorittaa työssäoppimisen myös ulkomailla. Kesä- tai muu työkokemuksesi tulevaa ammattiasi vastaavaa voidaan hyväksilukea opintoihisi. Työssäoppimisen jakson tai osan siitä voit erittäin painavista syistä poikkeustapauksissa suorittaa myös mahdollisessa koulutusalan harjoitusyrityksessä.

7 7 2 OPPIMISKÄSITYS JA OPPIMINEN Opiskelusi jonka olet aloittanut peruskoulussa, on osa elinikäistä oppimista. Kaikki, mitä elämässäsi olet jo tehnyt ja kokenut ja mitä vielä teet ja koet, vaikuttaa siihen, mitä ja miten jatkossa opit ja kehityt, sekä millainen olet ihmisenä ja ammattilaisena. Opiskelu ja työelämässä toimiminen ovat yhteistyötä toisten kanssa. Tapa, jolla suhtaudut toisiin opiskelijoihin, työntekijöihin, työskentelyyn ja yhteisiin pelisääntöihin, vaikuttaa sinun ja kanssaihmistesi viihtyvyyteen ja oppimiseen. Yhteistyötaitojaan ja asenteitaan kannattaakin kehittää jatkuvasti. Nykyisen oppimiskäsityksen mukaan ihminen oppii parhaiten tekemällä ja osallistumalla itse. Opettajan rooli on muuttunut. Opettaja ohjaa sinua niin, että opit itse etsimään tietoa, käsittelemään sitä ja olemaan kriittinen. Opiskelun alussa sinua opetetaankin oppimaan. Oppimaan oppiminen helpottaa opiskeluasi, joten suhtaudu asiaan tosissasi. Myönteinen opiskeluasenne on oppimisen kannalta erittäin tärkeä. Myönteisellä asenteella ja yritteliäisyydellä onnistut elämässäsi. Opintojen laajuus ja tavoitteet ovat sellaiset, että yksi opintoviikko (1 ov) edellyttää sinulta 40 tunnin työskentelyä. Opiskelu edellyttää sinulta itseohjautuvuutta. Mutta kuten kaikkea elämässä, itseohjautuvuuttakin on opeteltava. Aloita itseohjautuvuuden opettelu tutustumalla hyvin tämän oppaan sisältöön ja muista, että Kysy ja ota selvää, esitä omia ideoitasi, hae tarvittaessa apua. Kaikki ilmoitustaulut ovat tärkeitä tiedottamisen apuvälineitä. Sinun vastuullasi on, että luet säännöllisesti ilmoitustauluilla olevaa tietoa. Selvitä poissaolojesi aikana läpikäydyt opinnot. Huolehdi tehtävien palauttamisista määräpäivinä. Sitoudu yhteisiin sääntöihin. Muista, että opettajat ohjaavat, mutta eivät vastaa opintojesi edistymisestä. Kuuntele oppitunneilla tarkasti, sillä tunneilta saat hyviä vinkkejä tärkeistä osaamisalueista. Toimi suunnitelmallisesti ja tehokkaasti erilaisissa opiskelutehtävissä ja tilanteissa. Osallistu opiskelijoille järjestettyihin kyselyihin. Opiskelijoille järjestettyihin kyselyihin osallistuminen on osa opintojasi. 3 OPISKELIJAN HYVINVOINTI 3.1 Ohjauksen ja siihen liittyvien tukipalvelujen järjestäminen Opinto-ohjauksella edistetään tasa-arvoa. Ohjauksessa huomioidaan erityisesti opiskelijat, joilla on opiskeluvaikeuksia, poissaoloja ja oman elämän hallintaan liittyviä ongelmia. Sinulla on oikeus saada opintojesi aikana henkilökohtaista ja muuta tarpeellista ohjausta vähintään 1,5 opintoviikkoa. Ohjauksen päätavoitteena on, että - opintojen alussa saat riittävästi tietoa koulutuksesta - saat riittävästi tukea opiskelun aloitustilanteen selvittämisessä, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisessa ja opiskelun seuraamisessa - sitoudut opiskeluun ja osaat suunnitella opintosi ottaen huomioon opintojen valinnaisuuden

8 8 - saat tukea persoonallisuutesi kehittymiseen ja erilaisten elämäntilanteiden kohtaamiseen sekä ammatilliseen kasvuun - tunnet jatkokoulutusmahdollisuudet ja osaat tutkinnon suorittamisen jälkeen hakea työtä sekä käyttää ura- ja rekrytointipalveluja. Ohjaus on koko oppilaitoksen henkilöstön tehtävä ja edellyttää joustavaa yhteistyötä oppilaitosten ulkopuolisten asiantuntijoiden, eri oppilaitosten, työelämän sekä opiskelijoiden ja heidän kotiensa kanssa. Päävastuu ohjauksesta on ryhmänohjaajalla, opinto-ohjaajilla (opoilla). Tarvitessasi ohjausta käänny opon tai ryhmänohjaajan puoleen. Myös oman koulutusyksikkösi opiskelijatutorit osallistuvat ohjaukseesi. 3.2 Ryhmänohjaaja Jokaisella ryhmällä on opettaja, joka toimii ryhmänohjaajana. Ryhmänohjaajasi on sinun lähin ohjaaja. Häneltä voit kysellä opintoihin liittyvistä asioista. 3.3 Tutor-toiminta Opiskelijatutorit tiedottavat toiminnastaan, osallistuvat oppilaitoksen tapahtumiin, uusien opiskelijoiden markkinointiin ja eri yksiköiden väliseen opiskelijayhteistyöhön. Jos haluat ryhtyä tutoriksi, saat tutor-koulutuksesta ja -toiminnasta opintoviikkoja. Tutor-toiminnasta ja -koulutuksesta voit kysyä tutoreilta, opinto-ohjaajilta ja opiskelijayhdistyksen hallituksen jäseniltä. Jokaisessa koulutusyksikössä on yhteinen tutorvastaava ja varavastaava sekä joukko muita tutoreita. Katso lisätietoja tutoreista tästä oppaasta oman koulutusyksikkösi sivuilta. 3.4 Ryhmänvanhin toiminta Jokainen opiskelijaryhmä valitsee keskuudestaan ryhmänvanhimman ja varavanhimman. Ryhmänvanhin huolehtii opiskelijoiden yhteisistä asioista ja edustaa ryhmäänsä ryhmänvanhimpien kokouksissa. Ryhmänvanhimpien kokouksissa tapahtuu opiskelijoiden kuuleminen: Mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan oleellisesti vaikuttavien päätösten tekemiseen (L630/98 36). Opiskelijoiden puhevaltaa käyttää oppilaskunta (L630/98 41). Joissakin yksiköissä oppilaskunta on delegoinut puhevallan käytön ryhmänvanhimpien kokoukselle. 4 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (HOPS) HOPS = henkilökohtainen opiskelusuunnitelma siitä, mitä, miten ja milloin opiskelet. Laadit sen heti opintojen alussa yhdessä ryhmänohjaajan tai opon kanssa. HOPS perustuu oman koulutusammattisi opetussuunnitelmaan (= OPS). Jotta voit laatia HOPSin, sinun tulee ensin tutustua opetussuunnitelmaan. Vertaa aiempaa osaamistasi opetussuunnitelman tavoitteisiin: millaisia aiempia opintoja sinulla on? Harrastuksia? Työkokemusta? Näitä voit hyväksilukea, mikäli ne vastaavat koulutusammattisi opetussuunnitelman tavoitteita. HOPSin tarkoituksena on yksilöllistää opiskeluasi esim. lyhentämällä sitä. HOPSiin kirjaat myös sen, millaisia vapaasti valittavia ja valinnaisia opintoja aiot suorittaa. Voit valita opintoja, jotka parhaiten vastaavat omia ammatillisia toiveitasi. Millaista tulevaisuutta suunnittelet? Jos aiot työskennellä esim. ulkomailla, valitse kieliopintoja.

9 9 Jos suunnittelet yrittäjyyttä, valitse yrittäjyyttä tukevia opintoja. Jos suunnittelet jatkoopintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, valitse lukio-opintoja tai ylimääräisiä kielten ja matematiikan kursseja. Pohdi HOPSissa myös itseäsi oppijana. Tuo esille vahvuuksiasi, kehittämisalueitasi ja erityistuen tarpeitasi, jotta ne voidaan ottaa huomioon opintojesi järjestämisessä. Pohtiminen auttaa sinua käyttämään kykyjäsi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja kasvamaan itsenäiseksi ja vastuulliseksi ammattilaiseksi. HOPS ohjaa opiskeluasi koko opintojen ajan. Voit täydentää ja muuttaa sitä lukukausittain. HOPSin tarkisteeseen kirjaat myös mahdolliset rästiin jääneet suoritukset ja suunnitelman niiden suorittamiseksi. Joillakin aloilla on määrätty ne opinnot, jotka sinun on suoritettava hyväksytysti voidaksesi edetä opinnoissasi. 4.1 Aiempien opintojen hyväksilukeminen Sinulla on mahdollisuus hyödyntää aikaisempia opintojasi tai työkokemustasi. Sinulla on oikeus lukea hyväksi muualla suorittamasi opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään nyt suorittamasi opetussuunnitelman mukaisia. Opintojen hyväksilukemisella vältetään opintojen päällekkäisyyttä ja pyritään lyhentämään opiskeluaikaa. Perusperiaate on, että aiemmin suorittamastasi 3-vuotisesta ammatillisesta tutkinnosta tai lukio-opinnoista hyväksiluetaan opintoviikkoa voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti: Edeltävät opintosi Oman alan ammatilliset opinnot Lukio Toisen alan ammatilliset opinnot Hyväksiluetaan seuraaviin opintoihin Yhteiset opinnot Ammatilliset opinnot Ammatilliset muut valinnaiset opinnot Vapaasti valittavat opinnot Yhteiset opinnot Ammatilliset muut valinnaiset opinnot Vapaasti valittavat opinnot Ammatilliset opinnot Yhteiset opinnot Ammatilliset opinnot Ammatilliset muut valinnaiset opinnot Vapaasti valittavat opinnot Hyväksilukemista haetaan kirjallisesti ja liitteeksi laitetaan todistukset, joihin hakemus perustuu. Osaamisesi voit osoittaa todistusten sijasta myös erilaisin näytöin.

10 10 Muualla suorittamiesi hyväksiluettavien opintojen arvosanat siirretään arviointitietoihisi. Mikäli hyväksiluettavien aineiden arvosanat on annettu eri arviointiasteikolla kuin nyt saatava tutkintotodistus, ne muunnetaan samaksi seuraavasti: Arvosteluasteikko 4-10 Arvosteluasteikko 1-5 Arvosteluasteikko ARVIOINTI Opiskelija-arvioinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla ohjataan ja tarkistetaan opintojen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin tarkoituksena on tukea ja kehittää sinun oppimis- ja kasvuprosessia, vastuullisuutta ja itsearviointikykyä siten, että sinulle muodostuu positiivinen ja realistinen käsitys itsestäsi oppijana ja toimijana, ts. sinulla on valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Ammatillisessa peruskoulutuksessa hyväksytyt suorituksesi arvioidaan arvosanoilla: Kiitettävä (5), hyvä (4-3) ja tyydyttävä (2-1) tai hyväksytty/hylätty-periaatteella. Vapaasti valittavat opinnot voidaan suostumuksellasi hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa. Kaikille yhteisistä opinnoista (20 ov) sinulle annetaan erilliset arvosanat. Sinulla on oikeus tietää arvioinnin perusteet. Opintojakson alussa opettaja kertoo ko. jakson arvioinnista. Sinulla on oikeus kuulla suorittamasi kokeen arviointitulokset viimeistään 2 viikon kuluttua koepäivästä. Saat opettajalta arvioinnin perustelut erillisellä palautetunnilla tai muuna sitä varten varattuna aikana. Työssäoppimisen arvioinnissa korostetaan opiskelijan itsearviointia. Arvioinnista vastaavat työssäoppimisjaksosta vastaava opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä. Työssäoppimisesta ei tule tutkintotodistukseen erillistä arvosanaa, vaan työssäoppimisesta annettu arviointi lasketaan osaksi sitä opintokokonaisuutta, johon työssäoppiminen kuuluu. 5.1 Arvosanan korottaminen ja hylätyn suorituksen uusiminen Sinulla on oikeus uusia hylätty suoritus. Uusinta on tehtävä tulosten julkistamista seuraavana uusintakoepäivänä, ellei siitä toisin sovita. Hyväksytty opintokokonaisuuden arvosana on mahdollisuus korottaa. Arvosanasta parempi jää voimaan. Tutkintotodistuksen arvosanan voi korottaa vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. 5.2 Arviointia ohjaavat säädökset Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98 Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/98 Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet OPH:n Opiskelijan arvioinnin yleiset perusteet (OPH Dnro 29/011/99) Oppilaitoskohtaiset ohjeet

11 Muutoksenhaku arviointiin Sinulla on oikeus saada tieto arviointiperusteista. Voit pyytää arvioinnin uusimista, jos olet tyytymätön arviointiin (Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/98/ 15). Keskustele ensin asiasta arvioinnin antaneen opettajan kanssa. Tee sen jälkeen tarvittaessa kirjallinen uusimispyyntö rehtorille. Uusimispyyntö tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa arviointitiedon saannista. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opettajasi yhdessä. Mikäli olet edelleen tyytymätön arviointiin, voit pyytää arvioinnin oikaisua lääninhallitukselta. 6 ERITYISOPETUKSEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN Sinulle annetaan erityisopetusta, jos tarvitset erityistä opetus-, opinto-ohjaus- tai opiskelijahuoltotukea. Tukiopetusta ja muuta tukea antamalla pyritään samoihin tavoitteisiin kuin muillakin opiskelijoilla. Joidenkin opintokokonaisuuksien tavoitteita voidaan tarvittaessa mukauttaa tai muuttaa. Erityisopiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS (L 630/98 20 ja 21, A 811/98 8 ). Suunnitelmaan kirjataan opiskelijan yksilölliset oppimistavoitteet, jotka perustuvat hänen opiskelemansa tutkinnon opetussuunnitelman perusteisiin. Tehdyt arvioinnin muutokset sovitaan oppilashuoltoryhmässä yhdessä opiskelijan ja aina hänen huoltajansa kanssa kun olet alaikäinen, ja muutokset merkitään alaviitteellä opiskelijan tutkintotodistukseen. Opiskelijahuoltoryhmässä sovitaan opiskelijaa ja alaikäisen huoltajaa kuullen myös muista tuki-, erityis- ja asiantuntijapalveluista. Jos opinnot jäävät olennaisilta osin puutteellisiksi, opiskelija ei voi saada tutkintotodistusta. Tällöin hänelle annetaan todistus suoritetuista opinnoista. Liitteenä annetaan selvitys siitä, mitä opiskelija parhaiten osaa. Mikäli opiskelijan osaaminen opintojen loppuvaiheessa on vähintään T1-tasoinen, hänen suorituksistaan poistuu mukautettujen/muutettujen tavoitteiden merkintä. 7 LÄSNÄOLOVELVOLLISUUS JA POISSAOLOT OPETUKSESTA Sinun tulee osallistua kaikkeen opetukseen (mm. teoriaopetus, käytännön taitojen harjoittelutunnit, työssäoppimisen jaksot), jollei sinulle ole myönnetty niistä vapautusta (L 630/1998, 31, 1 ja 2.mom). Jos kuitenkin joudut olemaan pois, sinun tulee keskustella etukäteen asiasta ja korvaavuuksista ainetta opettavan opettajan kanssa. Työssäoppimisen jaksolla opettaja ja työpaikkaohjaaja harkitsevat työssäoppimisesi hyväksymisen tarkastelemalla opiskelutavoitteittesi saavuttamista, harjoittelujakson pituutta ja poissaolojasi. Jakso hylätään, jos et poissaolojen vuoksi saavuta asetettuja tavoitteita. 7.1 Lääkärin/sairaanhoitajan todistus sairaudesta Voit olla sairauden takia poissa opetuksesta ilman lääkärintodistusta 3 vuorokautta. Tällöin sinun tulee heti ilmoittaa poissaolostasi ryhmänohjaajalle/opettajalle/oppilastoimistoon. Työssäoppimisjaksolla on erittäin tärkeää ilmoittaa poissaolosta myös heti työpaikkaohjaajalle!

12 12 Terveydenhoitajalla/sairaanhoitajalla on oikeus kirjoittaa SVA-todistus 1-3 vuorokauden poissaolosta. Tällaisen todistuksen voi kirjoittaa oppilaitoksen opiskelijaterveydenhoitaja ja päivystysvastaanoton tai muu terveyskeskuksen sairaanhoitaja. Todistusta ei kirjoiteta jälkikäteen eikä asiakasta näkemättä. Yli 3 vuorokautta kestävästä poissaolosta tulee sinun toimittaa selvitys, esim. lääkärintodistus. Jos lääkärin- tai muussa todistuksessa on diagnoosi, jota et halua opettajan tietoon, toimita ko. todistus opiskelijaterveydenhoitajalle, joka kirjoittaa alkuperäisen todistuksen tiedoista uuden todistuksen opettajaa varten. Pyydä tarkemmat toimintaohjeet koulutusyksiköstäsi. Jos poissaolotodistuksen on kirjoittanut muu kuin yksikkösi opiskelijaterveydenhoitaja, toimita se ensin ryhmänohjaajalle. Ryhmänohjaajalla ei ole oikeutta toimittaa todistustasi eteenpäin opiskelijaterveydenhoitajalle, joten toimita todistus hänelle itse tai anna ryhmänohjaajalle lupa kirjoittamalla todistuksen alareunaan: Tämän todistuksen saa luovuttaa opiskelijaterveydenhoitajalle ja lisäksi päiväys ja allekirjoitus. Oman lapsen sairastumisen takia sinulla on oikeus 1-3 vuorokauden poissaoloon lapsen hoidon järjestelyjä varten. Toimita ryhmänohjaajalle luotettava selvitys tai todistus. Muista, että sinun tulee opiskella poissaolojen (myös luvallisten) aikana opiskellut asiat. 8 OPISKELUAIKA Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. (Laki ammatillisesta koulutuksesta n:o 630/1998, 31, 1. mom.). 9 OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN Sinulla on oikeus keskeyttää opiskelusi määräajaksi äitiysloman, asevelvollisuuden tai muun perustellun syyn vuoksi. Ennen keskeytystä on keskusteltava ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Keskeytyksestä on tehtävä kirjallinen hakemus opintotoimistoon. 10 OPPILAITOKSESTA EROAMINEN Ennen mahdollista eroamista sinun tulee keskustella opinto-ohjaajan kanssa. Eroamisesta tulee aina ilmoittaa kirjallisesti ja ilmoituksessa tulee selvittää eroamisen syy. Eronneelle annetaan erotodistus, josta ilmenevät suoritetut opinnot arvosanoineen. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka ilman pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opiskelua. (Laki n:o 630/1998, 31, 1 ja 2.mom). Myös opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, ja jolle ei ole myönnetty suoritusaikaan pidennystä, katsotaan eronneeksi.

13 13 11 UUSINTA- JA KOROTUSKOE Ilmoittaudu uusintakokeeseen viimeistään viikkoa ennen yleistä tenttipäivää. Häiriöiden minimoimiseksi ja keskittymisen turvaamiseksi tule koetilaisuuteen ajoissa. Kokeesta saa poistua 45 minuutin kuluttua kokeen alusta. Koetilaisuudessa saa olla mukana vain kirjoitusvälineet ja tarvittaessa taskulaskin. Kaikki opiskelijan käyttämät paperit luovutetaan koepaperin palautuksen yhteydessä kokeen valvojille. Matkapuhelimen käyttö koetilaisuudessa on ehdottomasti kielletty ja sen käyttö kokeen aikana johtaa kokeen hylkäämiseen. Opiskelijalla on oikeus osallistua kaksi kertaa uusintakokeeseen. Ilmoittautuminen on peruttava, ellei pääse kokeeseen, muuten se lasketaan yhdeksi yrityskerraksi. Jos koetta ei saa läpi, opiskelijan on sovittava ao. opettajan kanssa, miten kokeen suorittamiseksi menetellään. 12 OPINTOSOSIAALISET EDUT Pääperiaate on, että ammatillisessa peruskoulutuksessa opetus on sinulle maksutonta. Sinulla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa Opintotuki Opintotuki haetaan ja myönnetään koko opiskeluajalle. Opintotukihakemus käsitellään ja päätös tehdään KELA:n paikallistoimistossa. Käytä hakiessasi OT 1 -lomaketta. Täytä lomake huolellisesti ja palauta se liitteineen oman koulutusyksikkösi toimistoon, jossa tarkistetaan, että lomakkeesi on oikein täytetty. Lomake toimitetaan toimistosta KELAn paikallistoimistoon. Hakemuslomakkeita sekä lisätietoja opintotuesta saat koulutusyksikkösi opintotoimistosta ja KELA:n toimistosta Koulumatkatuki Olet oikeutettu koulumatkatukeen, jos olet ammatilliseen peruskoulutukseen osallistuva opiskelija ja yhdensuuntainen koulumatkasi on vähintään 10 km ja koulumatkakustannukset ylittävät 54 euroa / kk. Koulumatkatuen hakemuslomakkeita ja ohjeita saat oman yksikkösi toimistosta, johon täytetty lomake on palautettava. Toimisto tarkastaa hakemuksen tietojen oikeellisuuden ja toimittaa hakemuksen Kelan paikallistoimistoon. Koulumatkatuen myöntää KELAn paikallistoimisto. Kts. lisätietoja KELA:n oppaasta Työssäoppiminen Työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa, missä et ole työsuhteessa työnantajaan, olet oikeutettu saamaan opintotuen ja opintososiaaliset etuudet, kuten ateriaedun ja koulumatkatukeen oikeuttavat matkakustannuskorvaukset Opiskelijan vakuutusturva Oppilaitoksemme opiskelijat kuuluvat vakuutusturvan piiriin. Lisätietoja saat Opiskelijan turvaoppaasta.

14 14 13 METSÄOPETUKSEN YKSIKKÖ 13.1 Organisaatio ja perustutkintojen vastuujako Karl-Erik Hasa Markku Kekkonen Ari Puustinen Merja Vartiainen Maijaliisa Nevalainen luonnonvara- ja ympäristöalan vs. lehtori koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö toimistosihteeri taloussihteeri Ryhmänohjaajat: METU 1A: Ilkka Säisä p METU 1B: Eero Nuutinen p METSURI 2 / MLH 2: Risto Mykkänen p , Hannu Laitinen p KONE 2: Petri Vikki p ja Jari Kolehmainen p LUTU 2: Eelis Rissanen p MLH 3 / METSURI 3: Harri Karppinen p LUTU 3: Eelis Rissanen p Ryhmänohjaajat (aikuiskoulutus): RIME 1 ja 2: Juha Ohranen p MALU 1 ja 2: Arja Hytönen p Ympäristönhoitaja, Kuopio: Sirkka Patrikainen Pienkonemekaanikko: Leo Saastamoinen, puh Metsäkoneosaamista metsureille: Risto Julkunen, puh Pertti Mertala opinto-ohjaaja, puh Kaarina Pylkkänen asuntolanhoitaja, puh Raimo Styhr kenttäpäällikkö, puh

15 Lukukauden työjärjestys Lukuvuosi alkaa ja päättyy LUKUKAUDET: Syyslukukausi Kevätlukukausi Päätösjuhla Aloittavien luokkien lukukausi alkaa , jatkavien luokkien (paitsi metsäkonepainotteinen ryhmä ) LOMAT: Syysloma vk Joululoma Talviloma vk VAPAAPÄIVÄT: ETÄPÄIVÄT: UUSINTAKOKEET (Metso-luokassa perjantaisin klo ) 2005: : (päättävien luokkien viimeinen uusintakoe) Toimintamme luonteesta johtuen työjärjestykseen voi tulla muutoksia. Myös iltaisin ja viikonloppuisin voi olla opetusta Opiskelijoiden työssäoppimisjaksot METSÄALAN PERUSTUTKINTO METSURI, METSÄLUONNONHOITAJA Koulutusaika I vuosi ei ole TOP-jaksoja II vuosi III vuosi

16 16 METSÄKONEPAINOTTEINEN I vuosi ei ole TOP-jaksoja II vuosi III vuosi opiskelijat ovat konekoulussa METSURI, METSÄLUONNONHOITAJA Koulutusaika I vuosi ---- II vuosi III vuosi METSÄKONEPAINOTTEINEN I vuosi ---- II vuosi III vuosi opiskelijat ovat konekoulussa METSURI, METSÄLUONNONHOITAJA Koulutusaika I vuosi II vuosi III vuosi METSÄKONEOSAAMISTA METSUREILLE / aikuiset Koulutusaika I vuosi I vuosi + II vuosi II vuosi

17 LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO, LUONTOYRITTÄJÄ 17 LUONTOYRITTÄJÄ Koulutusaika I vuosi II vuosi III vuosi LUONTOYRITTÄJÄ Koulutusaika I vuosi II vuosi III vuosi METSÄALAN PERUSTUTKINTO, METSÄLUONNONHOITAJA RIISTAPAINOTTEINEN AIKUISKOULUTUS Koulutusaika I vuosi II vuosi ei ole TOP-jaksoja tässä lähijaksot, jolloin opiskelijat ovat oppilaitoksella, muut ajat etäopiskelussa tai TOP-jaksolla METSÄLUONNONHOITAJA RIISTAPAINOTTEINEN AIKUISKOULUTUS Koulutusaika I vuosi II vuosi ei ole TOP-jaksoja tässä lähijaksot, jolloin opiskelijat ovat oppilaitoksella muut ajat etäopiskelussa tai TOP-jaksolla

18 LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO, LUONTOYRITTÄJÄ ERÄ- JA LUONTOMATKAILUPAINOTTEINEN AIKUISKOULUTUS Koulutusaika I vuosi II vuosi LUONTOYRITTÄJÄ, ERÄ- JA LUONTOMATKAILUPAINOTTEINEN AIKUISKOULUTUS Koulutusaika I vuosi II vuosi YMPÄRISTÖNHOITAJA Koulutusaika I vuosi II vuosi määritellään myöhemmin PIENKONEMEKAANIKKO Koulutusaika

19 13.4 Oppilashuoltoryhmä 19 Oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa käsittelemään ajankohtaisia opiskeluun vaikuttavia erityisongelmia. Aloitteen käsiteltävistä asioista voi tehdä opiskelija itse, hänen holhoojansa tai ryhmän jäsen. Ryhmään kuuluvat tulosaluejohtaja, terveydenhoitaja, asuntolanhoitaja, toimistonhoitaja sekä oppilaanohjauksen ja erityisopetuksen vastuuhenkilöt. Oppilashuoltoryhmää sitoo vaitiolovelvollisuus, joten käydyistä opiskelijoita koskevista keskusteluista voidaan opettajakunnalle tiedottaa vain opiskelijan luvalla Toimisto Toimistosihteeri Merja Vartiainen ohjaa sinua opintotukiasioissa. Henkilötietojen ja osoitteen muutokset on ilmoitettava toimistoon välittömästi. Toimisto on avoinna seuraavasti: ma to klo pe klo Tutorit Vanhemmat opiskelijat ohjaavat nuorempiaan opintoihin liittyvissä asioissa. Tutorit opastavat uusia opiskelijoita kouluyhteisömme tapoihin ja käytäntöihin sekä järjestävät vapaa-ajan ohjelmaa. Käänny rohkeasti heidän puoleensa, kun haluat neuvoja ja opastusta. Lukuvuonna tutoreina ovat Marko Rossi (LUTU 3), Virva Kukkaslahti, Hanna Soininen, Iikka Pitkänen ja Jarre Väänänen (LUTU 2) sekä Niko Valta (Kone 2) Opiskelijaterveydenhuolto Terveydenhuoltopalvelut järjestää se kunta, jonka alueella koulutusyksikkö sijaitsee. Palvelut on tarkoitettu kaikille päätoimisille heidän kotipaikkakunnasta riippumatta. Päätoimiseksi katsotaan opiskelija, jonka opiskelu kestää yli neljä kuukautta. Terveydenhuolto pitää sisällään oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonnan, opiskelijan terveydenhuollon ja sairaanhoidon sekä hammashuollon. Metsä- ja puutalousyksikön terveydenhoitajan vastaanottotilat sijaitsevat rakennuksessa 7 A. Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla keskiviikkoisin klo 7:30 9:00, puh muuna aikana Siilinjärven terveyskeskuksesta puh Lääkärin vastaanotolla voit varata ajan terveydenhoitajan kautta. Päivystystapauksissa klo 15:n jälkeen voit soittaa numeroon Hammaslääkärin vastaanotolle voit varata ajan toimistohenkilöstön avustuksella.

20 Opiskelijoilta perittävät maksut Opiskelijoilta perittävät maksut ovat seuraavat: - opintorekisteriote, leimallinen 2 /kpl (ilmaiset opettajalta periodin päättyessä) - opiskelutodistus 2 /kpl - todistusjäljennös 5 /kpl - vieraskielinen käännös tutkintotodistuksesta (OPH:n mallit) oppilaitoksen opiskelijalle 20 /kpl - materiaalimaksut opintoalojen esityksen perusteella - yksityisopiskelijaksi kirjautuminen 35 (sisältää HOPSin laadinnan) - yksityisopiskelijan tenttimaksut: 50 /teoriatentti, 70 /työtentti - yksityisopiskelijan työssäoppimisen/näytön ajalta työpaikalle maksettava ohjauskorvausmaksu (hinta määräytyy oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan sopimuksen mukaan) Opiskelijakortin saat vain liittymällä SAKKI ry:n jäseneksi.

21 21 14 OPISKELU JA ASUMINEN TOIVALASSA 14.1 Luokan asioiden hoitamisesta vastaavat opiskelijat Luokan isäntä/emäntä - edustaa luokkaansa tarvittaessa esim. kokouksissa - huolehtii tiedon kulkemisesta - toimii yhdyshenkilönä luokan ja ryhmänohjaajan, opettajien ja muun henkilökunnan välillä. Viikkovastaava - huolehtii opetustilanteen yleisen siisteyden ja järjestyksen ylläpidosta (luokkatilat, maasto-opetus) - huolehtii luokkansa lukujärjestyksen toimistosta luokan ilmoitustaululle Poissaolot Ennalta tiedossa olevasta poissaolosta tulee sopia ryhmänohjaajan ja aineen opettajan kanssa. Yksittäisistä tunneista riittää suullinen selvitys aineenopettajalle tai ryhmänohjaajalle. Yli puolen päivän ja sitä pidemmistä poissaoloista on tehtävä kirjallinen selvitys. Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian ryhmänohjaajalle ja siitä toimitetaan lääkärin, terveydenhoitajan tai muu luotettava todistus. Lukuvuoden aikana kertyneet yli 50 tunnin ylittävät poissaolot korvataan opintosuorituksilla tai suorittamalla oppilaitoksen määräämiä työtehtäviä iltaisin, vapaapäivinä tai erikseen sovittavalla tavalla. Poissaolot, joista ei ole sovittu ennakkoon ja joista ei ole toimitettu asianmukaista dokumenttia katsotaan luvattomiksi poissaoloiksi. Kokonaispoissaolomäärää seuraa ryhmänohjaaja ja ainekohtaista poissaoloa kyseisen aineen opettaja Ruokailu Miellyttävien ruokailuhetkien takaamiseksi jokainen ottaa huomioon muutkin ruokailijat, sillä ruokatila jaetaan usein myös vieraiden kanssa. Ruokalaan tullaan asiallisesti pukeutuneena, ei ulkovaatteissa. Muut ateriat ovat opiskelijalle maksuttomia, mutta päiväkahvista peritään maksu. (Katso kohta 4.7.) Maksuton ruokailu edellyttää opetukseen osallistumista. Ilmoita erikoisruokavaliostasi keittiölle heti koulun alettua. Erikoisruokavaliosta pitää olla lääkärin lausunto. Maastoaamuina opiskelija huolehtii itse voileipien tekemisestä ja kahvin pullottamisesta. Muut ruoat huolehtii keittiö. Koululta annetaan eväitä varten mehupullo ja muovirasia. Itse on hankittava enintään puolen litran termospullo kahvia tai teetä varten.

22 Koulun tilojen käyttö Opiskelijoiden saunojen lämmityksestä huolehtii jokainen luokka vuorollaan. Jokainen opiskelija osallistuu myös autojen pesuun, piha-alueiden siivoamiseen ja muihin heille määrättyihin tehtäviin vuorollaan tai lukujärjestykseen merkittyinä aikoina. Pienempi atk-luokka on iltaisin opiskelijoiden käytössä klo 21:een saakka opiskeluun liittyviä tehtäviä varten. Liikuntasali on iltaisin opiskelijoiden käytössä, ellei sitä ole varattu muille ryhmille. Salin käytöstä on erilliset vuorolistat näkyvillä liikuntasalin seinällä. Jokainen on osaltaan vastuussa tilojen kunnosta. Lehtien lukusali on opiskelijoiden käytettävissä. Jotta siitä olisi iloa kaikille, älä vie lehtiä tai kirjoja muualle ilman opettajan lupaa. Luetut lehdet ja kirjat palautetaan omille paikoilleen. Kirjastosta voi lainata kirjoja toimiston tai opettajien kautta. Opiskelijoiden autojen pysäköinti on sallittu sitä varten merkityillä paikoilla. Lämmityspistokkeiden käytöstä tehdään erillinen sopimus kiinteistönhoitajan kautta Asuminen ja vapaa-ajanvietto Asuntolassa asuminen vaatii sopeutumista ja toisten huomioon ottamista. Asuntolan järjestyssäännöt (katso seuraavilta sivuilta) turvaavat jokaiselle asumisrauhan. Asunnoissa on oltava hiljaisuus klo 22 06, vieraiden on poistuttava klo 21. Päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty. Tupakointi on sallittu vain yli 18-vuotiaille ulkona tupakointipaikoilla. Jokainen asukas huolehtii oman huoneensa ja yhteisten tilojen siisteydestä. Asuntolassa asuvien on tuotava mukanaan henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät välineet ja omat liinavaatteet (lakanat, tyynyliina ja pyyheliinat). Liinavaatteet on vaihdettava vähintään kahden viikon välein. Viihtyisyyden lisäämiseksi voit tuoda huoneeseesi myös muita omia tavaroitasi. Asuntolanhoitajaan voit ottaa yhteyttä asumiseen liittyvissä asioissa, sairaustapauksissa sekä muissa ongelmatilanteissa. Viikonloppuasuminen asuntoloissa on kielletty. Poikkeuslupa esim. pitkämatkalaiselle voidaan antaa asuntolanhoitajalle tehdyn kirjallisen anomuksen perusteella. Kauempana asuva voi myös saapua koululle jo sunnuntaina klo 18:n jälkeen, muut maanantaiaamuna.

23 23 Vapaa-ajanviettosi on enimmäkseen kiinni omasta aktiivisuudestasi. Oppilaitokselta ja lähiympäristöstä löytyy monenlaisia harrastusmahdollisuuksia. Koululle on hankittu erilaisia liikunta- ja urheiluvälineitä, joita voi kuittausta vastaan lainata. 15 HENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT HÄTÄNUMERO 112 POLIISI Savon ammatti- ja aikuisopisto Metsäopetus TOIVALA Oppilaitoksen keskus (017) Faksi (017) Internet: Sähköposti henkilökunnalle: puhelin kännykkä Antikainen Tarja siivooja Dahlqvist, Pekka lehtori, puutekniikka, sahakoulutus Fräki, Riitta lehtori, markkinointivastaava Glad, Reijo lehtori, metsäopetus Hasa, Karl-Erik yksikön johtaja Hiltunen Irma keittäjä Honkanen, Matti lehtori, metsänom.koulutus Huuskonen, Timo asentaja Hytönen, Arja tuntiopettaja, MALU Ikonen, Marja lehtori, kielet, kv-vastaava Julkunen, Risto tuntiopettaja, koneopetus Karppinen, Harri lehtori, MLH Keittiö Keittiörak. aula Kekkonen, Markku koulutuspäällikkö Kirjasto Kolehmainen, Jari lehtori, metsäkonekoulutus Konehalli Konttinen, Riitta keittäjä Laitinen, Hannu metsätyön ohjaaja Metsäkoneopett. puhelin Mertala, Pertti lehtori, LUTU, opo Monistushuone Mykkänen Risto lehtori, metsätyön opetus Neuvotteluhuone Nevalainen Maijaliisa taloussihteeri Nissinen, Oili keittäjä Nurmonen Eila siivooja Nuutinen, Eero lehtori, hirsirakentaminen, metsien monikäyttö Ohranen, Juha lehtori, RIME

24 24 Patrikainen Sirkka tuntiopettaja, ympäristönhoitajakoulutus Pienkonemek.luokka Puustinen, Ari koulutuspäällikkö Pylkkänen, Kaarina asuntolanhoitaja Pylkkänen, Osmo lehtori, riista- ja eräkoulutus Rantsi, Martti lehtori, metsätyön opetus Rissanen, Eelis lehtori, LUTU, matem., fys., kemia, ekologia Rojo, Irja emäntä Saastamoinen, Leo lehtori, pienkonemekaanikkokoul. Saha Silvennoinen Markku atk-koulutus Sihvonen, Matti kiinteistönhoitaja Styhr, Raimo lehtori, kenttäpäällikkö Säisä Ilkka lehtori, metsätyön opetus Terveydenhoit. työhuone Toimiston ala-aula Tuovinen Jussi Osaava nuori työelämään projektin vetäjä Vartiainen, Merja toimistosihteeri Vidgren, Jouko lehtori Vikki, Petri lehtori, koneopetus YHTEISET PELISÄÄNNÖT Siisteys Me kaikki pidämme siisteydestä. Käytäthän kaikkia tiloja ja välineitä kuin ne olisivat omiasi, lukitse luokan ovi perässäsi ja sulje ikkunat koulupäivän päätyttyä. Vältä syömistä, juomista ja roskaamista luokissa. Vaatesäilytys Muistathan myös, että rakennusten naulakkotilat on tarkoitettu ulkovaatteille ja sisällä oleskellaan sisävaatteissa. Ruokalassa aterioidaan ilman päällysvaatteita ja lakkia. Turvasaappaat jätetään myös naulakkoon ruokailun ajaksi. Luokkaoppituntien aikana ei myöskään pidetä lakkia päässä. Ilmoitustaulut Oman ryhmäsi ilmoitustaululta löydät ryhmäsi lukujärjestyksen ja muutakin lukukauteen liittyvää ajankohtaista informaatiota. Ilmoitustaulun välityksellä tiedotetaan myös paljon ajankohtaisia asioita, joten muista käydä lukemassa sitä. Ilmoituksia saattaa olla myös ruokalan ovessa

25 25 Käsipuhelinten käyttö Puhelimet pidetään suljettuina opiskelutilanteissa (tuntien myös maastotuntien - ja työssäoppimisen aikana). Mikäli sinulla on erityinen syy pitää puhelinta auki, se on etukäteen sovittava tuntia pitävän opettajan kanssa. Tupakointi ja päihteet Tupakointia varten ovat erikseen osoitetut tupakointia varten varatut alueet ulkona. Alle 18 vuoden ikäiset opiskelijat eivät saa tupakoida missään oppilaitoksen alueella. (Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 693/1976, 765/1994). Päihteiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on koulun alueella kielletty. Alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen varmistetaan tarvittaessa puhalluskokeella. Tämän säännön rikkomuksesta seuraa määräaikainen asumiskielto.

26 26 SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää kaikkien asuntolassa asuvien viihtyvyyttä sekä turvata mahdollisuus häiriöttömään opiskeluun ja asumiseen. Järjestyssääntöjä sovelletaan myös asuntolassa vieraileviin henkilöihin. Opiskelija on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat järjestyssääntöä. Opiskelija-asuntolan alueena pidetään koko oppilaitoksen aluetta. 1. Opiskelijoilla on asumisoikeus ainoastaan opiskelupäivinä. Viikonlopuksi tai lomaajaksi on sitä varten anottava erillinen lupa. Alle 18 -vuotiaan kyseessä ollessa lupahakemuksen allekirjoittaa myös huoltaja. 2. Asuntolassa on jokaisella oikeus asumisrauhaan. Ketään ei saa tarpeettomasti häiritä. Hiljaisuus on klo välisenä aikana. Vierailuajat määritellään asuntoloittain. Näistä ajoista poikkeavista vierailuajoista sovitaan erikseen asuntolahenkilöstön kanssa. 3. Asuntolassa on noudatettava hyviä käytöstapoja. Asukas on velvollinen ilmoittamaan tapaturmista, äkillisistä sairaustapauksista sekä häiriöistä ja epäkohdista asuntolahenkilöstölle. 4. Jokainen yhteisön jäsen on velvollinen pitämään oppilaitoksen alueen siistinä. Asukkaat huolehtivat itse oman huoneensa sekä yhteisten tilojen siisteydestä erillisten ohjeiden mukaisesti. 5. Asukkaat huolehtivat siitä, että palauttaessaan heille luovutetut tilat ja välineet ovat vastaavassa kunnossa kuin heille luovutettaessa. Mahdollisesta omaisuuden vahingoittumisesta on välittömästi, korvausvelvollisuuden uhalla, ilmoitettava, vahingon aiheuttajan ollessa pääsääntöisesti korvausvelvollinen (koskee myös virheellistä palohälytystä). Työvaatteet, kumisaappaat ja harrastusvälineet säilytetään niille varatuissa tiloissa. Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden henkilökohtaisesta omaisuudesta. Ajoneuvojen säilyttäminen on sallittu vain niille varatuilla paikoilla. 6. Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen tai vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty.

27 27 7. Tupakointi on alle 18 -vuotiailta kielletty. Muille tupakointi on sallittu vain sitä varten erikseen merkityillä paikoilla. Lain rikkomisesta seuraa rangaistus (tupakkalaki /765, 12, 32). 8. Lemmikkieläinten tuominen asuntolaan on kielletty. 9. Asuntolassa asuva on velvollinen noudattamaan oppilaitoksen henkilökunnan ja solunvanhimpien antamia ohjeita ja määräyksiä. 10. Järjestyssääntörikkomukset ja kurinpito Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) mukaan sekä lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta mukaan (479/2003, lisätty 35a 35c) mukaan opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, asuntolan järjestyssääntöjä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi sekä opiskelijan erottaminen opiskelijaasuntolasta. Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan voi poistaa koulun alueelta (asuntolasta) opettaja, koulutuspäällikkö tai rehtori. Opiskelijan erottamisesta opiskelija-asuntolasta päättää rehtori. Kurinpidollisista toimenpiteistä lähetetään tieto vastuualueen kuraattorille. Asuntolan järjestyssäännöt vahvistettu Johtavat rehtorit