METSÄOPETUS, TOIVALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄOPETUS, TOIVALA"

Transkriptio

1 METSÄOPETUS, TOIVALA

2 2 Opiskelija täyttää: Nimi Ryhmä Ryhmänohjaaja Puh. Koulutuspäällikkö Puh. Opinto-ohjaaja Puh. Kuraattori Puh. Terveydenhoitaja Puh. Lääkäri Puh. SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS KOKO OPINTOJESI AJAN, SEURAA ILMOITUSTAULUJA! Ensimmäisten luokkien vanhempainilta on Olen perehtynyt tähän opiskelijan oppaaseen Päiväys Allekirjoitus (Huoltajan allekirjoitus alle 18-vuotiaalta)

3 SISÄLLYS Alkusanat...4 Savon ammatti- ja aikuisopisto KOULUTUS Ammattiosaamisen näytöt Työssäoppiminen OPPIMISKÄSITYS JA OPPIMINEN OPISKELIJAN HYVINVOINTI Ohjauksen ja siihen liittyvien tukipalvelujen järjestäminen Ryhmänohjaaja Tutor-toiminta Ryhmänvanhin toiminta HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (HOPS) Aiempien opintojen hyväksilukeminen ARVIOINTI Arvosanan korottaminen ja hylätyn suorituksen uusiminen Arviointia ohjaavat säädökset ERITYISOPETUKSEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN LÄSNÄOLOVELVOLLISUUS JA POISSAOLOT OPETUKSESTA Lääkärin/sairaanhoitajan todistus sairaudesta OPISKELUAIKA OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN OPPILAITOKSESTA EROAMINEN OPINTOSOSIAALISET EDUT Opintotuki Koulumatkatuki Työssäoppiminen Opiskelijan vakuutusturva METSÄOPETUKSEN YKSIKKÖ Organisaatio ja perustutkintojen vastuujako Lukukauden työjärjestys Opiskelijoiden työssäoppimisjaksot Oppilashuoltoryhmä Toimisto Tutorit Opiskelijaterveydenhuolto Opiskelijoilta perittävät maksut OPISKELU JA ASUMINEN TOIVALASSA Luokan asioiden hoitamisesta vastaavat opiskelijat Poissaolot Ruokailu Koulun tilojen käyttö Asuminen ja vapaa-ajanvietto HENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT YHTEISET PELISÄÄNNÖT...24 SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT...26 SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 3

4 4 Alkusanat Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi on kehittää itseäsi ja ammattitaitoasi niin, että voit tehokkaasti hyödyntää osaamistasi elinkeinoelämän palveluksessa ja kasvaa työtehtäviesi mukana vaativampiin tehtäviin. Me puolestamme tarjoamme puitteet ja henkilökuntamme käyttöösi, jotta tavoitteesi toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Toivomme, että olet aktiivinen opiskelija ja olet mukana kehittämässä koulutusta entistä paremmaksi. Onnea ja menestystä opinnoissasi. Markku Rissanen kuntayhtymän johtaja

5 5 Savon ammatti- ja aikuisopisto Yhteystiedot Savon ammatti- ja aikuisopiston vaihde: (017) Osoite: PL 87 (Presidentinkatu 3), KUOPIO Faksi (017) Metsäopetus, Toivala, puh. (017) , faksi Sähköposti henkilökunnalle: Internet-sivut Tulosalueet Savon ammatti- ja aikuisopistossa on kolme tulosaluetta. Luonnonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä elintarvikeala Tulosalueen johtava rehtori on Birgitta Kankaanpää. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, luonnontieteiden sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alat Tulosalueen johtava rehtori on Pirjo Peltola. Tekniikan ja liikenteen ala sekä kulttuuriala Tulosalueen johtava rehtori on Esa Juvonen. Löydät tämän oppaan takasivulta alakohtaiset rehtorit ja koulutuspäälliköt sekä heidän yhteystietonsa. Elinikäinen oppiminen Elinikäinen oppiminen on olemassa olevien taitojen jatkuvaa kehittämistä.

6 6 1 KOULUTUS Ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja aikuislukiot ovat toisen asteen koulutusta. Meillä opiskellessasi sinulla on mahdollisuus suorittaa myös lukio-opintoja ja muiden ammatillisten oppilaitosten opintoja, sillä teemme tiivistä yhteistyötä useiden oppilaitosten kanssa. (L630/98,17 ). Halutessasi voit suorittaa ammatillisen tutkinnon ohella myös ylioppilastutkinnon. Valmistuttuasi oppilaitoksestamme ammattiin sinulla on mahdollisuus jatkaa työelämään, ammatilliseen lisä- ja jatkokoulutukseen, ammattikorkeakouluun, korkeakouluun ja yliopistoon Järjestämme koulutusta sekä ammatillisena peruskoulutuksena että aikuisille tarkoitettuna näyttötutkintoon valmistavana koulutuksena. Opetuksemme on monimuoto-opetusta, joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta, itsenäisestä opiskelusta ja työssäoppimisesta. Opiskelu voi tapahtua koulutiloissa ja työpaikalla käytännön työtehtävissä. Oppisopimuskoulutus järjestetään yhteistyössä paikallisten oppisopimuskeskusten kanssa. 1.1 Ammattiosaamisen näytöt Näytöt ovat ammatillisena peruskoulutuksena suoritettaviin perustutkintoihin liitettäviä koulutuksen ja työelämän yhteistyössä järjestettäviä opinnäytteitä, jotka ajoittuvat koko koulutuksen ajalle. Ne järjestetään mahdollisimman aidoissa työtilanteissa. Näytöillä opiskelijat osoittavat saavuttaneensa ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän vaatiman ammattitaidon. Ne ovat osa opiskelija-arviointia. 1.3 Työssäoppiminen Työssäoppimisen laajuus tutkinnosta on vähintään 20 opintoviikkoa. Tavoitteena on, että opit työpaikalla osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja samalla solmit suhteita mahdollisiin tuleviin työnantajiisi. Oppilaitoksemme järjestää työssäoppimispaikkasi koulutusalalla vallitsevan käytännön mukaan. Koulutustyöpaikalla on aina oltava tarpeellinen työvälineistö ja koulutukseltaan, ammattitaidoltaan, työkokemukseltaan sekä asenteiltaan pätevää henkilökuntaa, josta työnantaja nimeää sinulle työpaikkaohjaajan. Työssäoppimispaikkana toimiva yritys ja oppilaitos tekevät joko keskenään tai kanssasi sopimuksen, jossa määritellään kunkin osapuolen vastuut ja velvollisuudet. Voit suorittaa työssäoppimisen myös ulkomailla. Kesä- tai muu työkokemuksesi tulevaa ammattiasi vastaavaa voidaan hyväksilukea opintoihisi. Työssäoppimisen jakson tai osan siitä voit erittäin painavista syistä poikkeustapauksissa suorittaa myös mahdollisessa koulutusalan harjoitusyrityksessä.

7 7 2 OPPIMISKÄSITYS JA OPPIMINEN Opiskelusi jonka olet aloittanut peruskoulussa, on osa elinikäistä oppimista. Kaikki, mitä elämässäsi olet jo tehnyt ja kokenut ja mitä vielä teet ja koet, vaikuttaa siihen, mitä ja miten jatkossa opit ja kehityt, sekä millainen olet ihmisenä ja ammattilaisena. Opiskelu ja työelämässä toimiminen ovat yhteistyötä toisten kanssa. Tapa, jolla suhtaudut toisiin opiskelijoihin, työntekijöihin, työskentelyyn ja yhteisiin pelisääntöihin, vaikuttaa sinun ja kanssaihmistesi viihtyvyyteen ja oppimiseen. Yhteistyötaitojaan ja asenteitaan kannattaakin kehittää jatkuvasti. Nykyisen oppimiskäsityksen mukaan ihminen oppii parhaiten tekemällä ja osallistumalla itse. Opettajan rooli on muuttunut. Opettaja ohjaa sinua niin, että opit itse etsimään tietoa, käsittelemään sitä ja olemaan kriittinen. Opiskelun alussa sinua opetetaankin oppimaan. Oppimaan oppiminen helpottaa opiskeluasi, joten suhtaudu asiaan tosissasi. Myönteinen opiskeluasenne on oppimisen kannalta erittäin tärkeä. Myönteisellä asenteella ja yritteliäisyydellä onnistut elämässäsi. Opintojen laajuus ja tavoitteet ovat sellaiset, että yksi opintoviikko (1 ov) edellyttää sinulta 40 tunnin työskentelyä. Opiskelu edellyttää sinulta itseohjautuvuutta. Mutta kuten kaikkea elämässä, itseohjautuvuuttakin on opeteltava. Aloita itseohjautuvuuden opettelu tutustumalla hyvin tämän oppaan sisältöön ja muista, että Kysy ja ota selvää, esitä omia ideoitasi, hae tarvittaessa apua. Kaikki ilmoitustaulut ovat tärkeitä tiedottamisen apuvälineitä. Sinun vastuullasi on, että luet säännöllisesti ilmoitustauluilla olevaa tietoa. Selvitä poissaolojesi aikana läpikäydyt opinnot. Huolehdi tehtävien palauttamisista määräpäivinä. Sitoudu yhteisiin sääntöihin. Muista, että opettajat ohjaavat, mutta eivät vastaa opintojesi edistymisestä. Kuuntele oppitunneilla tarkasti, sillä tunneilta saat hyviä vinkkejä tärkeistä osaamisalueista. Toimi suunnitelmallisesti ja tehokkaasti erilaisissa opiskelutehtävissä ja tilanteissa. Osallistu opiskelijoille järjestettyihin kyselyihin. Opiskelijoille järjestettyihin kyselyihin osallistuminen on osa opintojasi. 3 OPISKELIJAN HYVINVOINTI 3.1 Ohjauksen ja siihen liittyvien tukipalvelujen järjestäminen Opinto-ohjauksella edistetään tasa-arvoa. Ohjauksessa huomioidaan erityisesti opiskelijat, joilla on opiskeluvaikeuksia, poissaoloja ja oman elämän hallintaan liittyviä ongelmia. Sinulla on oikeus saada opintojesi aikana henkilökohtaista ja muuta tarpeellista ohjausta vähintään 1,5 opintoviikkoa. Ohjauksen päätavoitteena on, että - opintojen alussa saat riittävästi tietoa koulutuksesta - saat riittävästi tukea opiskelun aloitustilanteen selvittämisessä, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisessa ja opiskelun seuraamisessa - sitoudut opiskeluun ja osaat suunnitella opintosi ottaen huomioon opintojen valinnaisuuden

8 8 - saat tukea persoonallisuutesi kehittymiseen ja erilaisten elämäntilanteiden kohtaamiseen sekä ammatilliseen kasvuun - tunnet jatkokoulutusmahdollisuudet ja osaat tutkinnon suorittamisen jälkeen hakea työtä sekä käyttää ura- ja rekrytointipalveluja. Ohjaus on koko oppilaitoksen henkilöstön tehtävä ja edellyttää joustavaa yhteistyötä oppilaitosten ulkopuolisten asiantuntijoiden, eri oppilaitosten, työelämän sekä opiskelijoiden ja heidän kotiensa kanssa. Päävastuu ohjauksesta on ryhmänohjaajalla, opinto-ohjaajilla (opoilla). Tarvitessasi ohjausta käänny opon tai ryhmänohjaajan puoleen. Myös oman koulutusyksikkösi opiskelijatutorit osallistuvat ohjaukseesi. 3.2 Ryhmänohjaaja Jokaisella ryhmällä on opettaja, joka toimii ryhmänohjaajana. Ryhmänohjaajasi on sinun lähin ohjaaja. Häneltä voit kysellä opintoihin liittyvistä asioista. 3.3 Tutor-toiminta Opiskelijatutorit tiedottavat toiminnastaan, osallistuvat oppilaitoksen tapahtumiin, uusien opiskelijoiden markkinointiin ja eri yksiköiden väliseen opiskelijayhteistyöhön. Jos haluat ryhtyä tutoriksi, saat tutor-koulutuksesta ja -toiminnasta opintoviikkoja. Tutor-toiminnasta ja -koulutuksesta voit kysyä tutoreilta, opinto-ohjaajilta ja opiskelijayhdistyksen hallituksen jäseniltä. Jokaisessa koulutusyksikössä on yhteinen tutorvastaava ja varavastaava sekä joukko muita tutoreita. Katso lisätietoja tutoreista tästä oppaasta oman koulutusyksikkösi sivuilta. 3.4 Ryhmänvanhin toiminta Jokainen opiskelijaryhmä valitsee keskuudestaan ryhmänvanhimman ja varavanhimman. Ryhmänvanhin huolehtii opiskelijoiden yhteisistä asioista ja edustaa ryhmäänsä ryhmänvanhimpien kokouksissa. Ryhmänvanhimpien kokouksissa tapahtuu opiskelijoiden kuuleminen: Mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan oleellisesti vaikuttavien päätösten tekemiseen (L630/98 36). Opiskelijoiden puhevaltaa käyttää oppilaskunta (L630/98 41). Joissakin yksiköissä oppilaskunta on delegoinut puhevallan käytön ryhmänvanhimpien kokoukselle. 4 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (HOPS) HOPS = henkilökohtainen opiskelusuunnitelma siitä, mitä, miten ja milloin opiskelet. Laadit sen heti opintojen alussa yhdessä ryhmänohjaajan tai opon kanssa. HOPS perustuu oman koulutusammattisi opetussuunnitelmaan (= OPS). Jotta voit laatia HOPSin, sinun tulee ensin tutustua opetussuunnitelmaan. Vertaa aiempaa osaamistasi opetussuunnitelman tavoitteisiin: millaisia aiempia opintoja sinulla on? Harrastuksia? Työkokemusta? Näitä voit hyväksilukea, mikäli ne vastaavat koulutusammattisi opetussuunnitelman tavoitteita. HOPSin tarkoituksena on yksilöllistää opiskeluasi esim. lyhentämällä sitä. HOPSiin kirjaat myös sen, millaisia vapaasti valittavia ja valinnaisia opintoja aiot suorittaa. Voit valita opintoja, jotka parhaiten vastaavat omia ammatillisia toiveitasi. Millaista tulevaisuutta suunnittelet? Jos aiot työskennellä esim. ulkomailla, valitse kieliopintoja.

9 9 Jos suunnittelet yrittäjyyttä, valitse yrittäjyyttä tukevia opintoja. Jos suunnittelet jatkoopintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, valitse lukio-opintoja tai ylimääräisiä kielten ja matematiikan kursseja. Pohdi HOPSissa myös itseäsi oppijana. Tuo esille vahvuuksiasi, kehittämisalueitasi ja erityistuen tarpeitasi, jotta ne voidaan ottaa huomioon opintojesi järjestämisessä. Pohtiminen auttaa sinua käyttämään kykyjäsi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja kasvamaan itsenäiseksi ja vastuulliseksi ammattilaiseksi. HOPS ohjaa opiskeluasi koko opintojen ajan. Voit täydentää ja muuttaa sitä lukukausittain. HOPSin tarkisteeseen kirjaat myös mahdolliset rästiin jääneet suoritukset ja suunnitelman niiden suorittamiseksi. Joillakin aloilla on määrätty ne opinnot, jotka sinun on suoritettava hyväksytysti voidaksesi edetä opinnoissasi. 4.1 Aiempien opintojen hyväksilukeminen Sinulla on mahdollisuus hyödyntää aikaisempia opintojasi tai työkokemustasi. Sinulla on oikeus lukea hyväksi muualla suorittamasi opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään nyt suorittamasi opetussuunnitelman mukaisia. Opintojen hyväksilukemisella vältetään opintojen päällekkäisyyttä ja pyritään lyhentämään opiskeluaikaa. Perusperiaate on, että aiemmin suorittamastasi 3-vuotisesta ammatillisesta tutkinnosta tai lukio-opinnoista hyväksiluetaan opintoviikkoa voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti: Edeltävät opintosi Oman alan ammatilliset opinnot Lukio Toisen alan ammatilliset opinnot Hyväksiluetaan seuraaviin opintoihin Yhteiset opinnot Ammatilliset opinnot Ammatilliset muut valinnaiset opinnot Vapaasti valittavat opinnot Yhteiset opinnot Ammatilliset muut valinnaiset opinnot Vapaasti valittavat opinnot Ammatilliset opinnot Yhteiset opinnot Ammatilliset opinnot Ammatilliset muut valinnaiset opinnot Vapaasti valittavat opinnot Hyväksilukemista haetaan kirjallisesti ja liitteeksi laitetaan todistukset, joihin hakemus perustuu. Osaamisesi voit osoittaa todistusten sijasta myös erilaisin näytöin.

10 10 Muualla suorittamiesi hyväksiluettavien opintojen arvosanat siirretään arviointitietoihisi. Mikäli hyväksiluettavien aineiden arvosanat on annettu eri arviointiasteikolla kuin nyt saatava tutkintotodistus, ne muunnetaan samaksi seuraavasti: Arvosteluasteikko 4-10 Arvosteluasteikko 1-5 Arvosteluasteikko ARVIOINTI Opiskelija-arvioinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla ohjataan ja tarkistetaan opintojen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin tarkoituksena on tukea ja kehittää sinun oppimis- ja kasvuprosessia, vastuullisuutta ja itsearviointikykyä siten, että sinulle muodostuu positiivinen ja realistinen käsitys itsestäsi oppijana ja toimijana, ts. sinulla on valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Ammatillisessa peruskoulutuksessa hyväksytyt suorituksesi arvioidaan arvosanoilla: Kiitettävä (5), hyvä (4-3) ja tyydyttävä (2-1) tai hyväksytty/hylätty-periaatteella. Vapaasti valittavat opinnot voidaan suostumuksellasi hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa. Kaikille yhteisistä opinnoista (20 ov) sinulle annetaan erilliset arvosanat. Sinulla on oikeus tietää arvioinnin perusteet. Opintojakson alussa opettaja kertoo ko. jakson arvioinnista. Sinulla on oikeus kuulla suorittamasi kokeen arviointitulokset viimeistään 2 viikon kuluttua koepäivästä. Saat opettajalta arvioinnin perustelut erillisellä palautetunnilla tai muuna sitä varten varattuna aikana. Työssäoppimisen arvioinnissa korostetaan opiskelijan itsearviointia. Arvioinnista vastaavat työssäoppimisjaksosta vastaava opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä. Työssäoppimisesta ei tule tutkintotodistukseen erillistä arvosanaa, vaan työssäoppimisesta annettu arviointi lasketaan osaksi sitä opintokokonaisuutta, johon työssäoppiminen kuuluu. 5.1 Arvosanan korottaminen ja hylätyn suorituksen uusiminen Sinulla on oikeus uusia hylätty suoritus. Uusinta on tehtävä tulosten julkistamista seuraavana uusintakoepäivänä, ellei siitä toisin sovita. Hyväksytty opintokokonaisuuden arvosana on mahdollisuus korottaa. Arvosanasta parempi jää voimaan. Tutkintotodistuksen arvosanan voi korottaa vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. 5.2 Arviointia ohjaavat säädökset Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98 Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/98 Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet OPH:n Opiskelijan arvioinnin yleiset perusteet (OPH Dnro 29/011/99) Oppilaitoskohtaiset ohjeet

11 Muutoksenhaku arviointiin Sinulla on oikeus saada tieto arviointiperusteista. Voit pyytää arvioinnin uusimista, jos olet tyytymätön arviointiin (Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/98/ 15). Keskustele ensin asiasta arvioinnin antaneen opettajan kanssa. Tee sen jälkeen tarvittaessa kirjallinen uusimispyyntö rehtorille. Uusimispyyntö tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa arviointitiedon saannista. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opettajasi yhdessä. Mikäli olet edelleen tyytymätön arviointiin, voit pyytää arvioinnin oikaisua lääninhallitukselta. 6 ERITYISOPETUKSEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN Sinulle annetaan erityisopetusta, jos tarvitset erityistä opetus-, opinto-ohjaus- tai opiskelijahuoltotukea. Tukiopetusta ja muuta tukea antamalla pyritään samoihin tavoitteisiin kuin muillakin opiskelijoilla. Joidenkin opintokokonaisuuksien tavoitteita voidaan tarvittaessa mukauttaa tai muuttaa. Erityisopiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS (L 630/98 20 ja 21, A 811/98 8 ). Suunnitelmaan kirjataan opiskelijan yksilölliset oppimistavoitteet, jotka perustuvat hänen opiskelemansa tutkinnon opetussuunnitelman perusteisiin. Tehdyt arvioinnin muutokset sovitaan oppilashuoltoryhmässä yhdessä opiskelijan ja aina hänen huoltajansa kanssa kun olet alaikäinen, ja muutokset merkitään alaviitteellä opiskelijan tutkintotodistukseen. Opiskelijahuoltoryhmässä sovitaan opiskelijaa ja alaikäisen huoltajaa kuullen myös muista tuki-, erityis- ja asiantuntijapalveluista. Jos opinnot jäävät olennaisilta osin puutteellisiksi, opiskelija ei voi saada tutkintotodistusta. Tällöin hänelle annetaan todistus suoritetuista opinnoista. Liitteenä annetaan selvitys siitä, mitä opiskelija parhaiten osaa. Mikäli opiskelijan osaaminen opintojen loppuvaiheessa on vähintään T1-tasoinen, hänen suorituksistaan poistuu mukautettujen/muutettujen tavoitteiden merkintä. 7 LÄSNÄOLOVELVOLLISUUS JA POISSAOLOT OPETUKSESTA Sinun tulee osallistua kaikkeen opetukseen (mm. teoriaopetus, käytännön taitojen harjoittelutunnit, työssäoppimisen jaksot), jollei sinulle ole myönnetty niistä vapautusta (L 630/1998, 31, 1 ja 2.mom). Jos kuitenkin joudut olemaan pois, sinun tulee keskustella etukäteen asiasta ja korvaavuuksista ainetta opettavan opettajan kanssa. Työssäoppimisen jaksolla opettaja ja työpaikkaohjaaja harkitsevat työssäoppimisesi hyväksymisen tarkastelemalla opiskelutavoitteittesi saavuttamista, harjoittelujakson pituutta ja poissaolojasi. Jakso hylätään, jos et poissaolojen vuoksi saavuta asetettuja tavoitteita. 7.1 Lääkärin/sairaanhoitajan todistus sairaudesta Voit olla sairauden takia poissa opetuksesta ilman lääkärintodistusta 3 vuorokautta. Tällöin sinun tulee heti ilmoittaa poissaolostasi ryhmänohjaajalle/opettajalle/oppilastoimistoon. Työssäoppimisjaksolla on erittäin tärkeää ilmoittaa poissaolosta myös heti työpaikkaohjaajalle!

12 12 Terveydenhoitajalla/sairaanhoitajalla on oikeus kirjoittaa SVA-todistus 1-3 vuorokauden poissaolosta. Tällaisen todistuksen voi kirjoittaa oppilaitoksen opiskelijaterveydenhoitaja ja päivystysvastaanoton tai muu terveyskeskuksen sairaanhoitaja. Todistusta ei kirjoiteta jälkikäteen eikä asiakasta näkemättä. Yli 3 vuorokautta kestävästä poissaolosta tulee sinun toimittaa selvitys, esim. lääkärintodistus. Jos lääkärin- tai muussa todistuksessa on diagnoosi, jota et halua opettajan tietoon, toimita ko. todistus opiskelijaterveydenhoitajalle, joka kirjoittaa alkuperäisen todistuksen tiedoista uuden todistuksen opettajaa varten. Pyydä tarkemmat toimintaohjeet koulutusyksiköstäsi. Jos poissaolotodistuksen on kirjoittanut muu kuin yksikkösi opiskelijaterveydenhoitaja, toimita se ensin ryhmänohjaajalle. Ryhmänohjaajalla ei ole oikeutta toimittaa todistustasi eteenpäin opiskelijaterveydenhoitajalle, joten toimita todistus hänelle itse tai anna ryhmänohjaajalle lupa kirjoittamalla todistuksen alareunaan: Tämän todistuksen saa luovuttaa opiskelijaterveydenhoitajalle ja lisäksi päiväys ja allekirjoitus. Oman lapsen sairastumisen takia sinulla on oikeus 1-3 vuorokauden poissaoloon lapsen hoidon järjestelyjä varten. Toimita ryhmänohjaajalle luotettava selvitys tai todistus. Muista, että sinun tulee opiskella poissaolojen (myös luvallisten) aikana opiskellut asiat. 8 OPISKELUAIKA Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. (Laki ammatillisesta koulutuksesta n:o 630/1998, 31, 1. mom.). 9 OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN Sinulla on oikeus keskeyttää opiskelusi määräajaksi äitiysloman, asevelvollisuuden tai muun perustellun syyn vuoksi. Ennen keskeytystä on keskusteltava ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Keskeytyksestä on tehtävä kirjallinen hakemus opintotoimistoon. 10 OPPILAITOKSESTA EROAMINEN Ennen mahdollista eroamista sinun tulee keskustella opinto-ohjaajan kanssa. Eroamisesta tulee aina ilmoittaa kirjallisesti ja ilmoituksessa tulee selvittää eroamisen syy. Eronneelle annetaan erotodistus, josta ilmenevät suoritetut opinnot arvosanoineen. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka ilman pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opiskelua. (Laki n:o 630/1998, 31, 1 ja 2.mom). Myös opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, ja jolle ei ole myönnetty suoritusaikaan pidennystä, katsotaan eronneeksi.

13 13 11 UUSINTA- JA KOROTUSKOE Ilmoittaudu uusintakokeeseen viimeistään viikkoa ennen yleistä tenttipäivää. Häiriöiden minimoimiseksi ja keskittymisen turvaamiseksi tule koetilaisuuteen ajoissa. Kokeesta saa poistua 45 minuutin kuluttua kokeen alusta. Koetilaisuudessa saa olla mukana vain kirjoitusvälineet ja tarvittaessa taskulaskin. Kaikki opiskelijan käyttämät paperit luovutetaan koepaperin palautuksen yhteydessä kokeen valvojille. Matkapuhelimen käyttö koetilaisuudessa on ehdottomasti kielletty ja sen käyttö kokeen aikana johtaa kokeen hylkäämiseen. Opiskelijalla on oikeus osallistua kaksi kertaa uusintakokeeseen. Ilmoittautuminen on peruttava, ellei pääse kokeeseen, muuten se lasketaan yhdeksi yrityskerraksi. Jos koetta ei saa läpi, opiskelijan on sovittava ao. opettajan kanssa, miten kokeen suorittamiseksi menetellään. 12 OPINTOSOSIAALISET EDUT Pääperiaate on, että ammatillisessa peruskoulutuksessa opetus on sinulle maksutonta. Sinulla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa Opintotuki Opintotuki haetaan ja myönnetään koko opiskeluajalle. Opintotukihakemus käsitellään ja päätös tehdään KELA:n paikallistoimistossa. Käytä hakiessasi OT 1 -lomaketta. Täytä lomake huolellisesti ja palauta se liitteineen oman koulutusyksikkösi toimistoon, jossa tarkistetaan, että lomakkeesi on oikein täytetty. Lomake toimitetaan toimistosta KELAn paikallistoimistoon. Hakemuslomakkeita sekä lisätietoja opintotuesta saat koulutusyksikkösi opintotoimistosta ja KELA:n toimistosta Koulumatkatuki Olet oikeutettu koulumatkatukeen, jos olet ammatilliseen peruskoulutukseen osallistuva opiskelija ja yhdensuuntainen koulumatkasi on vähintään 10 km ja koulumatkakustannukset ylittävät 54 euroa / kk. Koulumatkatuen hakemuslomakkeita ja ohjeita saat oman yksikkösi toimistosta, johon täytetty lomake on palautettava. Toimisto tarkastaa hakemuksen tietojen oikeellisuuden ja toimittaa hakemuksen Kelan paikallistoimistoon. Koulumatkatuen myöntää KELAn paikallistoimisto. Kts. lisätietoja KELA:n oppaasta Työssäoppiminen Työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa, missä et ole työsuhteessa työnantajaan, olet oikeutettu saamaan opintotuen ja opintososiaaliset etuudet, kuten ateriaedun ja koulumatkatukeen oikeuttavat matkakustannuskorvaukset Opiskelijan vakuutusturva Oppilaitoksemme opiskelijat kuuluvat vakuutusturvan piiriin. Lisätietoja saat Opiskelijan turvaoppaasta.

14 14 13 METSÄOPETUKSEN YKSIKKÖ 13.1 Organisaatio ja perustutkintojen vastuujako Karl-Erik Hasa Markku Kekkonen Ari Puustinen Merja Vartiainen Maijaliisa Nevalainen luonnonvara- ja ympäristöalan vs. lehtori koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö toimistosihteeri taloussihteeri Ryhmänohjaajat: METU 1A: Ilkka Säisä p METU 1B: Eero Nuutinen p METSURI 2 / MLH 2: Risto Mykkänen p , Hannu Laitinen p KONE 2: Petri Vikki p ja Jari Kolehmainen p LUTU 2: Eelis Rissanen p MLH 3 / METSURI 3: Harri Karppinen p LUTU 3: Eelis Rissanen p Ryhmänohjaajat (aikuiskoulutus): RIME 1 ja 2: Juha Ohranen p MALU 1 ja 2: Arja Hytönen p Ympäristönhoitaja, Kuopio: Sirkka Patrikainen Pienkonemekaanikko: Leo Saastamoinen, puh Metsäkoneosaamista metsureille: Risto Julkunen, puh Pertti Mertala opinto-ohjaaja, puh Kaarina Pylkkänen asuntolanhoitaja, puh Raimo Styhr kenttäpäällikkö, puh

15 Lukukauden työjärjestys Lukuvuosi alkaa ja päättyy LUKUKAUDET: Syyslukukausi Kevätlukukausi Päätösjuhla Aloittavien luokkien lukukausi alkaa , jatkavien luokkien (paitsi metsäkonepainotteinen ryhmä ) LOMAT: Syysloma vk Joululoma Talviloma vk VAPAAPÄIVÄT: ETÄPÄIVÄT: UUSINTAKOKEET (Metso-luokassa perjantaisin klo ) 2005: : (päättävien luokkien viimeinen uusintakoe) Toimintamme luonteesta johtuen työjärjestykseen voi tulla muutoksia. Myös iltaisin ja viikonloppuisin voi olla opetusta Opiskelijoiden työssäoppimisjaksot METSÄALAN PERUSTUTKINTO METSURI, METSÄLUONNONHOITAJA Koulutusaika I vuosi ei ole TOP-jaksoja II vuosi III vuosi

16 16 METSÄKONEPAINOTTEINEN I vuosi ei ole TOP-jaksoja II vuosi III vuosi opiskelijat ovat konekoulussa METSURI, METSÄLUONNONHOITAJA Koulutusaika I vuosi ---- II vuosi III vuosi METSÄKONEPAINOTTEINEN I vuosi ---- II vuosi III vuosi opiskelijat ovat konekoulussa METSURI, METSÄLUONNONHOITAJA Koulutusaika I vuosi II vuosi III vuosi METSÄKONEOSAAMISTA METSUREILLE / aikuiset Koulutusaika I vuosi I vuosi + II vuosi II vuosi

17 LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO, LUONTOYRITTÄJÄ 17 LUONTOYRITTÄJÄ Koulutusaika I vuosi II vuosi III vuosi LUONTOYRITTÄJÄ Koulutusaika I vuosi II vuosi III vuosi METSÄALAN PERUSTUTKINTO, METSÄLUONNONHOITAJA RIISTAPAINOTTEINEN AIKUISKOULUTUS Koulutusaika I vuosi II vuosi ei ole TOP-jaksoja tässä lähijaksot, jolloin opiskelijat ovat oppilaitoksella, muut ajat etäopiskelussa tai TOP-jaksolla METSÄLUONNONHOITAJA RIISTAPAINOTTEINEN AIKUISKOULUTUS Koulutusaika I vuosi II vuosi ei ole TOP-jaksoja tässä lähijaksot, jolloin opiskelijat ovat oppilaitoksella muut ajat etäopiskelussa tai TOP-jaksolla

18 LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO, LUONTOYRITTÄJÄ ERÄ- JA LUONTOMATKAILUPAINOTTEINEN AIKUISKOULUTUS Koulutusaika I vuosi II vuosi LUONTOYRITTÄJÄ, ERÄ- JA LUONTOMATKAILUPAINOTTEINEN AIKUISKOULUTUS Koulutusaika I vuosi II vuosi YMPÄRISTÖNHOITAJA Koulutusaika I vuosi II vuosi määritellään myöhemmin PIENKONEMEKAANIKKO Koulutusaika

19 13.4 Oppilashuoltoryhmä 19 Oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa käsittelemään ajankohtaisia opiskeluun vaikuttavia erityisongelmia. Aloitteen käsiteltävistä asioista voi tehdä opiskelija itse, hänen holhoojansa tai ryhmän jäsen. Ryhmään kuuluvat tulosaluejohtaja, terveydenhoitaja, asuntolanhoitaja, toimistonhoitaja sekä oppilaanohjauksen ja erityisopetuksen vastuuhenkilöt. Oppilashuoltoryhmää sitoo vaitiolovelvollisuus, joten käydyistä opiskelijoita koskevista keskusteluista voidaan opettajakunnalle tiedottaa vain opiskelijan luvalla Toimisto Toimistosihteeri Merja Vartiainen ohjaa sinua opintotukiasioissa. Henkilötietojen ja osoitteen muutokset on ilmoitettava toimistoon välittömästi. Toimisto on avoinna seuraavasti: ma to klo pe klo Tutorit Vanhemmat opiskelijat ohjaavat nuorempiaan opintoihin liittyvissä asioissa. Tutorit opastavat uusia opiskelijoita kouluyhteisömme tapoihin ja käytäntöihin sekä järjestävät vapaa-ajan ohjelmaa. Käänny rohkeasti heidän puoleensa, kun haluat neuvoja ja opastusta. Lukuvuonna tutoreina ovat Marko Rossi (LUTU 3), Virva Kukkaslahti, Hanna Soininen, Iikka Pitkänen ja Jarre Väänänen (LUTU 2) sekä Niko Valta (Kone 2) Opiskelijaterveydenhuolto Terveydenhuoltopalvelut järjestää se kunta, jonka alueella koulutusyksikkö sijaitsee. Palvelut on tarkoitettu kaikille päätoimisille heidän kotipaikkakunnasta riippumatta. Päätoimiseksi katsotaan opiskelija, jonka opiskelu kestää yli neljä kuukautta. Terveydenhuolto pitää sisällään oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonnan, opiskelijan terveydenhuollon ja sairaanhoidon sekä hammashuollon. Metsä- ja puutalousyksikön terveydenhoitajan vastaanottotilat sijaitsevat rakennuksessa 7 A. Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla keskiviikkoisin klo 7:30 9:00, puh muuna aikana Siilinjärven terveyskeskuksesta puh Lääkärin vastaanotolla voit varata ajan terveydenhoitajan kautta. Päivystystapauksissa klo 15:n jälkeen voit soittaa numeroon Hammaslääkärin vastaanotolle voit varata ajan toimistohenkilöstön avustuksella.

20 Opiskelijoilta perittävät maksut Opiskelijoilta perittävät maksut ovat seuraavat: - opintorekisteriote, leimallinen 2 /kpl (ilmaiset opettajalta periodin päättyessä) - opiskelutodistus 2 /kpl - todistusjäljennös 5 /kpl - vieraskielinen käännös tutkintotodistuksesta (OPH:n mallit) oppilaitoksen opiskelijalle 20 /kpl - materiaalimaksut opintoalojen esityksen perusteella - yksityisopiskelijaksi kirjautuminen 35 (sisältää HOPSin laadinnan) - yksityisopiskelijan tenttimaksut: 50 /teoriatentti, 70 /työtentti - yksityisopiskelijan työssäoppimisen/näytön ajalta työpaikalle maksettava ohjauskorvausmaksu (hinta määräytyy oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan sopimuksen mukaan) Opiskelijakortin saat vain liittymällä SAKKI ry:n jäseneksi.

21 21 14 OPISKELU JA ASUMINEN TOIVALASSA 14.1 Luokan asioiden hoitamisesta vastaavat opiskelijat Luokan isäntä/emäntä - edustaa luokkaansa tarvittaessa esim. kokouksissa - huolehtii tiedon kulkemisesta - toimii yhdyshenkilönä luokan ja ryhmänohjaajan, opettajien ja muun henkilökunnan välillä. Viikkovastaava - huolehtii opetustilanteen yleisen siisteyden ja järjestyksen ylläpidosta (luokkatilat, maasto-opetus) - huolehtii luokkansa lukujärjestyksen toimistosta luokan ilmoitustaululle Poissaolot Ennalta tiedossa olevasta poissaolosta tulee sopia ryhmänohjaajan ja aineen opettajan kanssa. Yksittäisistä tunneista riittää suullinen selvitys aineenopettajalle tai ryhmänohjaajalle. Yli puolen päivän ja sitä pidemmistä poissaoloista on tehtävä kirjallinen selvitys. Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian ryhmänohjaajalle ja siitä toimitetaan lääkärin, terveydenhoitajan tai muu luotettava todistus. Lukuvuoden aikana kertyneet yli 50 tunnin ylittävät poissaolot korvataan opintosuorituksilla tai suorittamalla oppilaitoksen määräämiä työtehtäviä iltaisin, vapaapäivinä tai erikseen sovittavalla tavalla. Poissaolot, joista ei ole sovittu ennakkoon ja joista ei ole toimitettu asianmukaista dokumenttia katsotaan luvattomiksi poissaoloiksi. Kokonaispoissaolomäärää seuraa ryhmänohjaaja ja ainekohtaista poissaoloa kyseisen aineen opettaja Ruokailu Miellyttävien ruokailuhetkien takaamiseksi jokainen ottaa huomioon muutkin ruokailijat, sillä ruokatila jaetaan usein myös vieraiden kanssa. Ruokalaan tullaan asiallisesti pukeutuneena, ei ulkovaatteissa. Muut ateriat ovat opiskelijalle maksuttomia, mutta päiväkahvista peritään maksu. (Katso kohta 4.7.) Maksuton ruokailu edellyttää opetukseen osallistumista. Ilmoita erikoisruokavaliostasi keittiölle heti koulun alettua. Erikoisruokavaliosta pitää olla lääkärin lausunto. Maastoaamuina opiskelija huolehtii itse voileipien tekemisestä ja kahvin pullottamisesta. Muut ruoat huolehtii keittiö. Koululta annetaan eväitä varten mehupullo ja muovirasia. Itse on hankittava enintään puolen litran termospullo kahvia tai teetä varten.

22 Koulun tilojen käyttö Opiskelijoiden saunojen lämmityksestä huolehtii jokainen luokka vuorollaan. Jokainen opiskelija osallistuu myös autojen pesuun, piha-alueiden siivoamiseen ja muihin heille määrättyihin tehtäviin vuorollaan tai lukujärjestykseen merkittyinä aikoina. Pienempi atk-luokka on iltaisin opiskelijoiden käytössä klo 21:een saakka opiskeluun liittyviä tehtäviä varten. Liikuntasali on iltaisin opiskelijoiden käytössä, ellei sitä ole varattu muille ryhmille. Salin käytöstä on erilliset vuorolistat näkyvillä liikuntasalin seinällä. Jokainen on osaltaan vastuussa tilojen kunnosta. Lehtien lukusali on opiskelijoiden käytettävissä. Jotta siitä olisi iloa kaikille, älä vie lehtiä tai kirjoja muualle ilman opettajan lupaa. Luetut lehdet ja kirjat palautetaan omille paikoilleen. Kirjastosta voi lainata kirjoja toimiston tai opettajien kautta. Opiskelijoiden autojen pysäköinti on sallittu sitä varten merkityillä paikoilla. Lämmityspistokkeiden käytöstä tehdään erillinen sopimus kiinteistönhoitajan kautta Asuminen ja vapaa-ajanvietto Asuntolassa asuminen vaatii sopeutumista ja toisten huomioon ottamista. Asuntolan järjestyssäännöt (katso seuraavilta sivuilta) turvaavat jokaiselle asumisrauhan. Asunnoissa on oltava hiljaisuus klo 22 06, vieraiden on poistuttava klo 21. Päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty. Tupakointi on sallittu vain yli 18-vuotiaille ulkona tupakointipaikoilla. Jokainen asukas huolehtii oman huoneensa ja yhteisten tilojen siisteydestä. Asuntolassa asuvien on tuotava mukanaan henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät välineet ja omat liinavaatteet (lakanat, tyynyliina ja pyyheliinat). Liinavaatteet on vaihdettava vähintään kahden viikon välein. Viihtyisyyden lisäämiseksi voit tuoda huoneeseesi myös muita omia tavaroitasi. Asuntolanhoitajaan voit ottaa yhteyttä asumiseen liittyvissä asioissa, sairaustapauksissa sekä muissa ongelmatilanteissa. Viikonloppuasuminen asuntoloissa on kielletty. Poikkeuslupa esim. pitkämatkalaiselle voidaan antaa asuntolanhoitajalle tehdyn kirjallisen anomuksen perusteella. Kauempana asuva voi myös saapua koululle jo sunnuntaina klo 18:n jälkeen, muut maanantaiaamuna.

23 23 Vapaa-ajanviettosi on enimmäkseen kiinni omasta aktiivisuudestasi. Oppilaitokselta ja lähiympäristöstä löytyy monenlaisia harrastusmahdollisuuksia. Koululle on hankittu erilaisia liikunta- ja urheiluvälineitä, joita voi kuittausta vastaan lainata. 15 HENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT HÄTÄNUMERO 112 POLIISI Savon ammatti- ja aikuisopisto Metsäopetus TOIVALA Oppilaitoksen keskus (017) Faksi (017) Internet: Sähköposti henkilökunnalle: puhelin kännykkä Antikainen Tarja siivooja Dahlqvist, Pekka lehtori, puutekniikka, sahakoulutus Fräki, Riitta lehtori, markkinointivastaava Glad, Reijo lehtori, metsäopetus Hasa, Karl-Erik yksikön johtaja Hiltunen Irma keittäjä Honkanen, Matti lehtori, metsänom.koulutus Huuskonen, Timo asentaja Hytönen, Arja tuntiopettaja, MALU Ikonen, Marja lehtori, kielet, kv-vastaava Julkunen, Risto tuntiopettaja, koneopetus Karppinen, Harri lehtori, MLH Keittiö Keittiörak. aula Kekkonen, Markku koulutuspäällikkö Kirjasto Kolehmainen, Jari lehtori, metsäkonekoulutus Konehalli Konttinen, Riitta keittäjä Laitinen, Hannu metsätyön ohjaaja Metsäkoneopett. puhelin Mertala, Pertti lehtori, LUTU, opo Monistushuone Mykkänen Risto lehtori, metsätyön opetus Neuvotteluhuone Nevalainen Maijaliisa taloussihteeri Nissinen, Oili keittäjä Nurmonen Eila siivooja Nuutinen, Eero lehtori, hirsirakentaminen, metsien monikäyttö Ohranen, Juha lehtori, RIME

24 24 Patrikainen Sirkka tuntiopettaja, ympäristönhoitajakoulutus Pienkonemek.luokka Puustinen, Ari koulutuspäällikkö Pylkkänen, Kaarina asuntolanhoitaja Pylkkänen, Osmo lehtori, riista- ja eräkoulutus Rantsi, Martti lehtori, metsätyön opetus Rissanen, Eelis lehtori, LUTU, matem., fys., kemia, ekologia Rojo, Irja emäntä Saastamoinen, Leo lehtori, pienkonemekaanikkokoul. Saha Silvennoinen Markku atk-koulutus Sihvonen, Matti kiinteistönhoitaja Styhr, Raimo lehtori, kenttäpäällikkö Säisä Ilkka lehtori, metsätyön opetus Terveydenhoit. työhuone Toimiston ala-aula Tuovinen Jussi Osaava nuori työelämään projektin vetäjä Vartiainen, Merja toimistosihteeri Vidgren, Jouko lehtori Vikki, Petri lehtori, koneopetus YHTEISET PELISÄÄNNÖT Siisteys Me kaikki pidämme siisteydestä. Käytäthän kaikkia tiloja ja välineitä kuin ne olisivat omiasi, lukitse luokan ovi perässäsi ja sulje ikkunat koulupäivän päätyttyä. Vältä syömistä, juomista ja roskaamista luokissa. Vaatesäilytys Muistathan myös, että rakennusten naulakkotilat on tarkoitettu ulkovaatteille ja sisällä oleskellaan sisävaatteissa. Ruokalassa aterioidaan ilman päällysvaatteita ja lakkia. Turvasaappaat jätetään myös naulakkoon ruokailun ajaksi. Luokkaoppituntien aikana ei myöskään pidetä lakkia päässä. Ilmoitustaulut Oman ryhmäsi ilmoitustaululta löydät ryhmäsi lukujärjestyksen ja muutakin lukukauteen liittyvää ajankohtaista informaatiota. Ilmoitustaulun välityksellä tiedotetaan myös paljon ajankohtaisia asioita, joten muista käydä lukemassa sitä. Ilmoituksia saattaa olla myös ruokalan ovessa

25 25 Käsipuhelinten käyttö Puhelimet pidetään suljettuina opiskelutilanteissa (tuntien myös maastotuntien - ja työssäoppimisen aikana). Mikäli sinulla on erityinen syy pitää puhelinta auki, se on etukäteen sovittava tuntia pitävän opettajan kanssa. Tupakointi ja päihteet Tupakointia varten ovat erikseen osoitetut tupakointia varten varatut alueet ulkona. Alle 18 vuoden ikäiset opiskelijat eivät saa tupakoida missään oppilaitoksen alueella. (Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 693/1976, 765/1994). Päihteiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on koulun alueella kielletty. Alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen varmistetaan tarvittaessa puhalluskokeella. Tämän säännön rikkomuksesta seuraa määräaikainen asumiskielto.

26 26 SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää kaikkien asuntolassa asuvien viihtyvyyttä sekä turvata mahdollisuus häiriöttömään opiskeluun ja asumiseen. Järjestyssääntöjä sovelletaan myös asuntolassa vieraileviin henkilöihin. Opiskelija on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat järjestyssääntöä. Opiskelija-asuntolan alueena pidetään koko oppilaitoksen aluetta. 1. Opiskelijoilla on asumisoikeus ainoastaan opiskelupäivinä. Viikonlopuksi tai lomaajaksi on sitä varten anottava erillinen lupa. Alle 18 -vuotiaan kyseessä ollessa lupahakemuksen allekirjoittaa myös huoltaja. 2. Asuntolassa on jokaisella oikeus asumisrauhaan. Ketään ei saa tarpeettomasti häiritä. Hiljaisuus on klo välisenä aikana. Vierailuajat määritellään asuntoloittain. Näistä ajoista poikkeavista vierailuajoista sovitaan erikseen asuntolahenkilöstön kanssa. 3. Asuntolassa on noudatettava hyviä käytöstapoja. Asukas on velvollinen ilmoittamaan tapaturmista, äkillisistä sairaustapauksista sekä häiriöistä ja epäkohdista asuntolahenkilöstölle. 4. Jokainen yhteisön jäsen on velvollinen pitämään oppilaitoksen alueen siistinä. Asukkaat huolehtivat itse oman huoneensa sekä yhteisten tilojen siisteydestä erillisten ohjeiden mukaisesti. 5. Asukkaat huolehtivat siitä, että palauttaessaan heille luovutetut tilat ja välineet ovat vastaavassa kunnossa kuin heille luovutettaessa. Mahdollisesta omaisuuden vahingoittumisesta on välittömästi, korvausvelvollisuuden uhalla, ilmoitettava, vahingon aiheuttajan ollessa pääsääntöisesti korvausvelvollinen (koskee myös virheellistä palohälytystä). Työvaatteet, kumisaappaat ja harrastusvälineet säilytetään niille varatuissa tiloissa. Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden henkilökohtaisesta omaisuudesta. Ajoneuvojen säilyttäminen on sallittu vain niille varatuilla paikoilla. 6. Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen tai vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty.

27 27 7. Tupakointi on alle 18 -vuotiailta kielletty. Muille tupakointi on sallittu vain sitä varten erikseen merkityillä paikoilla. Lain rikkomisesta seuraa rangaistus (tupakkalaki /765, 12, 32). 8. Lemmikkieläinten tuominen asuntolaan on kielletty. 9. Asuntolassa asuva on velvollinen noudattamaan oppilaitoksen henkilökunnan ja solunvanhimpien antamia ohjeita ja määräyksiä. 10. Järjestyssääntörikkomukset ja kurinpito Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) mukaan sekä lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta mukaan (479/2003, lisätty 35a 35c) mukaan opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, asuntolan järjestyssääntöjä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi sekä opiskelijan erottaminen opiskelijaasuntolasta. Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan voi poistaa koulun alueelta (asuntolasta) opettaja, koulutuspäällikkö tai rehtori. Opiskelijan erottamisesta opiskelija-asuntolasta päättää rehtori. Kurinpidollisista toimenpiteistä lähetetään tieto vastuualueen kuraattorille. Asuntolan järjestyssäännöt vahvistettu Johtavat rehtorit

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta Asuntolatoiminta SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat... 3 2. Asuntolatoiminnan toimintasuunnitelma / vuosikello... 3 3. Asukasvalinnat... 3 4. Asuntolatoiminnan kehittäminen... 4 5. PKKY:n asuntoloiden toimintaohjeet...

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös:

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 1 811/1998 Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 Asetus ammatillisesta koulutuksesta Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998)

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Muutosten yleiset perusteet 1.1.2016 Hallinnollinen muutoksenhaku ollut helppo

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien opintoraha Koulutusmateriaali ylitarkastaja Kirsi Liiten

Maatalousyrittäjien opintoraha Koulutusmateriaali ylitarkastaja Kirsi Liiten Maatalousyrittäjien opintoraha Koulutusmateriaali 2011 ylitarkastaja Kirsi Liiten Käsiteltäviä asioita Uuden asetuksen tuomat muutokset Opintokokonaisuus/opintokokonaisuuden kesto Koulutuspäivä Etäopinnot/opintokokonaisuus

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki OPISKELIJAN OPAS Kauhajoki Lukuvuosi 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. HENKILÖKUNTA 3 2. RYHMÄT JA RYHMÄNOHJAAJAT 5 3. LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT 6 4. TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT 7 5. UUSINTATENTIT

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

Kuopion Konservatorio

Kuopion Konservatorio 1 Kuopion Konservatorio OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA JOHDANTO Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman yhteyteen opinto-ohjaussuunnitelman. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

OPISKELIJA-ASUNTOJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LIITTEINEEN

OPISKELIJA-ASUNTOJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LIITTEINEEN OPISKELIJA-ASUNTOJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LIITTEINEEN Järjestyssäännöt ovat lukion sisäistä säädöstä. Suomussalmen kunnan sivistyslautakunta on hyväksynyt säännöt Suomussalmen lukion asuntojen järjestyssääntö

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

1. Päätoiminen opiskelu

1. Päätoiminen opiskelu Opetusuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja valmistava koulutus, talouskoulu 1. Päätoiminen opiskelu Opiskelija voidaan lukea rahoitukseen oikeuttavaksi

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4. YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.2016 Seija Eskola Validia Ammattiopisto Sisältö Erityisopetuksen

Lisätiedot