Vuosikertomus YHDESSÄ askeleen edellä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013. YHDESSÄ askeleen edellä. www.digia.fi"

Transkriptio

1 YHDESSÄ askeleen edellä.

2 Sisällys Digia nyt ja tulevaisuudessa Digia lyhyesti Missio ja visio Strategia Henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstö lukuina

3 Kyky ja asenne. Yhdessä. Luvatusti. Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja tiedon hyödyntämisessä kotona ja kansainvälisesti. Kehitystämme ohjaa ihmisten muuttuva arki. Digia toimii noin tuhannen osaajansa voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Kiinassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (DIG1V). 1

4 MISSIO: Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Ohjelmistomme ja palvelumme ovat merkittävä osa yhteiskuntaa. Ne on rakennettu, jotta ihmiset ulottuisivat arjessa pidemmälle ja saisivat jokaisesta päivästä enemmän irti. VISIO: Suositelluin ja menestyvä Olemme suositelluin suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka kasvaa voimakkaasti myös kansainvälisesti. Kehitystämme ohjaa asiakkaan muuttuva arki. Tarjoamme asiakkaidemme liiketoimintaa hyödyttäviä ratkaisuja. Meissä yhdistyy osaaminen, asenne ja teknologia, ja me toimimme yhdessä. Tulokset toimivat, kuten on luvattu. 2

5 Digian strategian kulmakivet Ylläpidetään kilpailukykyinen ja kehittyvä palveluliiketoiminta, jolla varmistetaan tasainen kassavirta ja kohtuullinen kasvu. Kehitetään olemassa olevan tarjoaman rinnalle skaalautuvia liiketoimintamalleja nopeuttamaan kasvua. Tämä tehdään tuotteistamalla tarjoamaa monistettaviksi toimialakohtaisiksi ratkaisuiksi sekä niihin liittyviksi palveluiksi. Lisäksi kehitetään ohjelmistoja ja palveluja kansainväliseen internet-jakeluun. Tasapainotetaan vankalla investointien hallinnalla lyhyen aikavälin tuloksentekokyky ja pitkän aikavälin kestävä kasvu. Panostetaan henkilöstön motivaatioon ja sitoutumiseen sekä kehitetään yhtiön mielikuvaa houkuttelevana työnantajana. Varmistetaan, että yhtiön johtaminen, rakenne ja toimintamallit luovat yhdensuuntaisen tuen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 3

6 Henkilöstön osaaminen ja esimiestyön kehittäminen Vuonna 2013 Digialla on panostettu erityisesti johdon ja esimiestyön kehittämiseen. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on Digian menestyksen perusta. Hyvällä johtamisella on suora vaikutus henkilöstön motivaatioon ja tätä kautta koko organisaation tuottavuuteen. Digia Leadership Academy käynnistettiin keväällä 2013 tukemaan esimiestyön ja johtamisen kehittämistä. Digian yhteistyökumppaniksi ja valmentajaksi valittiin Aalto Executive Education. Valmennuksen avainteemoja olivat mm. toimiva johtoryhmätyöskentely, esimiestaidot strategian toteuttamisessa sekä asiakkaan tarpeista lähtevä toiminta ja sen ohjaus. Esimiehille ja projektipäälliköille tarjottiin myös fasilitointivalmennusta, joka edesauttaa henkilöstön osallistamista sekä uusien toimintamallien käyttöönottoa yhdessä. Digia Leadership Academy johtamisen- ja esimiestyön hankekokonaisuus jatkuu myös vuonna Henkilöstön osaamisen kehittämisen tueksi käynnistettiin vuonna 2013 Digia Learning Academy. Academyn tavoitteena on sekä ennakoida strategisia koulutustarpeita että tarjota henkilöstölle suunnitelmallisesti koulutuksia strategisen osaamisen kehittämisen tueksi. Learning Academyn kautta myös lisätään osaamisen ja tiedon jakamista sekä edistetään yhdessä tekemisen toimintakulttuuria. Organisaatio 2.0 -tutkimushanke Digian finanssisektorin liiketoimintayksikkö osallistuu Organisaatio tutkimushankkeeseen. Syksyllä 2013 Jyväskylän Ammattikorkeakoulun käynnistämän hankkeen tarkoituksena on kehittää työelämän laatua yrityksissä. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään uudenlaisia työtapoja, jotka parantavat tuottavuutta ja lisäävät työn merkityksellisyyttä. Tutkimus liittyy Työ- ja Elinkeinoministeriön Työelämä hankkeeseen. Tutkimuksessa on mukana Jyväskylän Ammattikorkeakoulun lisäksi seitsemän yritystä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT. Tutkimushanke jatkuu vuoden 2015 loppuun. Palkitseminen tukemaan tavoitteiden toteutumista ja positiivista Digia-henkeä Vuonna 2013 Digiassa lanseerattiin koko henkilöstölle uusi Digia Awards -palkitsemismalli, jolla palkitaan digialaisia hyvin tehdystä työstä, positiivisesta can do -asenteesta sekä esimerkillisestä digialaisesta toiminnasta. Palkintokandidaatit nimeää henkilöstö itse. Palkinnot jaetaan neljännesvuosittain ja palkinto koostuu eriarvoisista rahasummista yksilö-, tiimi- ja projektitasolla. 4

7 Panostus ennakoivaan työkykyjohtamiseen ja työhyvinvointiin Fokuksessa henkilöstön jaksamisen varmistaminen, terveelliset elämäntavat, hyvä terveydenhuolto ja arjen tasapaino. Digian työkykyjohtamisen keskiössä on ennakoiva työkyvyn turvaaminen ja kokonaisvaltainen työhyvinvointi. Työhyvinvoinnin merkityksen korostaminen näkyy Digialla monin eri tavoin. Laadukas esimiestyö on tärkeä osa työhyvinvointia ja siihen on panostettu erityisesti vuonna Henkilöstön terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaharrastuksia tuetaan mm. erilaisin harrastekerhoin ja liikunta- sekä kulttuurisetelein. Digialaisilla on lisäksi käytössään erittäin kattavat työterveydenhuoltopalvelut, jotka kattavat myös erikoissairaanhoidon palveluita. Digian henkilöstö osallistuu aktiivisesti erilaisiin liikuntatempauksiin. Näistä vuodelta 2013 voidaan mainita esimerkkinä HeiaHeia!-liikuntakampanja. Kampanjan aikana digialaiset innostuivat harrastamaan aktiivisesti erilaisia liikuntalajeja, joista kertyneet kilometrit edistivät henkilöstön yhteistä virtuaalimatkaa maapallon ympäri. Digialaiset ylsivät yritysjoukossa ykköspaikalle ja esimerkkisuoritukseen, kun maapallon ympärimatka taittui alle tavoiteajan ja henkilöstö jatkoi yhteistä urheilumatkaansa aina Kuuhun saakka. Vuonna 2013 Digiassa järjestettiin myös Hyvinvointitori-tapahtumia yhdessä Smartumin, Varman sekä paikallisten hyvinvointiyritysten kanssa. Hyvinvointitoreilla oli mm. mahdollisuus mitata oma verenpaine, kehonkoostumus ja keuhkojen toimintakyky. Vastuullinen työyhteisö Työkykyä heikentävät ongelmat pyritään Digialla tunnistamaan varhaisessa vaiheessa ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään Hyvä työkyky -toimintamallin mukaisesti. Mallissa on kaksi toisiinsa liittyvää kokonaisuutta: työkykyongelmien varhainen havaitseminen ja käsittely sekä sairauspoissaolojen hallinta. Tasapainoista arkea Työn ja muun arjen tasapaino on tärkeää. Digia haluaa tukea työntekijöitään erilaisissa elämäntilanteissa joustavin työehdoin. Ylitöiden ihannointi ei kuulu Digian toimintamalliin. Perheellisille tarjotaan mm. lastenhoitoapua sairastavan lapsen kanssa. Työssä jaksamiseen panostetaan myös kannustamalla positiiviseen yhteisöllisyyteen, tiimityöhön ja tiedonjakoon. 5

8 Henkilöstö lukuina 6

9 7