Henkilöstöraportti Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöraportti 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö"

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti 2014 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

2 Sisällysluettelo Henkilöstöjohtajan tervehdys Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstömäärä Sukupuolijakauma Ikärakenne Vakituiset ja määräaikaiset työsuhteet Vaihtuvuus Palvelusvuodet Henkilöstön sijoittuminen Henkilöstön ajankäyttö ja koulutus Ajankäyttö Sairauspoissaolot Henkilöstön koulutustaustat ja osaamisen kehittäminen Työyhteisö ja työhyvinvointi Fyysinen hyvinvointi Henkilökunnan kerho (Hevi) Pohjantähden henkilöstöetuja Henkilöstötunnusluvut ja henkilöstökulut...15 Henkilöstöraportissamme annamme lyhyen kuvauksen mm. yhtiön henkilöstövoimavaroista, henkilöstön kehittämisestä ja työhyvinvointitoimistamme. Henkilöstön merkitys on yhtiön menestyksen kannalta oleellinen. 2

3 Henkilöstöjohtajan tervehdys Ollaan oltu pitkäaikaisia Pohjantähden asiakkaita ja aina tyytyväisiä palveluun ja koko yhtiöön. Myös laskunmaksupäivänä. Asiakaspalaute Palautteista oppimalla asiakaskokemusten jatkuvaan parantamiseen Pohjantähden vuosi 2014 oli jatkoa edellisten vuosien menestykselle. Myyntimme jatkoi hyvää kasvuaan maksutulon rikkoessa jo 100 miljoonan euron rajan. Asiakasmäärämme kasvoi ja asiakastyytyväisyys oli hyvällä tasolla. Tulos oli positiivinen. Syksyllä yksityistalouksille tekemässämme asiakastyytyväisyyskyselyssä jopa 94 % asiakkaistamme vastasi, että suosittelisi meitä. Olimme myös hyvä korvaaja, sillä korvasimme n. 95 % asiakkaidemme vahingoista hakemuksen mukaisesti. Loput vahingoista eivät olleet ehtojen mukaan korvattavia tai korvaussummat jäivät alle omavastuun. Henkilöstöä kiitimme hyvästä työstä pidetyllä ylimääräisellä palkallisella vapaapäivällä. Työvuosi oli henkilöstön näkökulmasta tuttuun tapaan vauhdikasta tekemistä. Saimme edelleen seurata sivusta kilpailijoidemme henkilöstönvähennystoimia ja keskittyä oman toimintamme kehittämiseen ja tehostamiseen. Vaikka yhtiön toiminta ei tietenkään ole yhden henkilön varassa, kuului tulevaisuuden kannalta jännittävimpiin asioihin ehkä toimitusjohtajavalinta. Pidetty toimitusjohtajamme Eero Ylä-Soininmäki ilmoitti jo keväällä jättävänsä tehtävänsä vuoden lopussa ja elokuussa saimme tiedon Arto Jurttilan valinnasta hänen seuraajakseen. Nyt kun hänen kauttaan on jo muutamia kuukausia eletty, voin ilokseni kaikkien puolesta todeta, että luottavaisin mielin rakennamme yhdessä uutta vanhan hyväksi todetun päälle toimintavuotemme käynnistyi otsikon teemalla Aito, hyvä, henkilökohtainen palvelu ja henkilöstöstä välittäminen ovat toimintamme kivijalkoja. Niiden varassa olemme käynnistäneet myös juhlavuotemme. Tiedostamme, että selvitäksemme aina vaan kovenevista haasteista, on meidän jatkuvasti kehityttävä niin yksilöinä kuin omistaja-asiakkaitamme varten toimivana organisaationa. Olemme ottaneet alkaneen vuoden teemaksi asiakaskokemuksen jatkuvan parantamisen. Vain tehtäviinsä ja työnantajaansa sitoutunut, kehittymishaluinen henkilöstö voi saada tämän aikaan. Henkilöstömme uudistumiskykyyn luottaen kiitämme jälleen kaikkia pohjantähtiläisiä hyvästä työstä. Maarit Reunanen tiedotus- ja henkilöstöjohtaja

4 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 1.1 Henkilöstömäärä Pohjantähteen työsuhteessa olevien määrä pysyi hyvin tasaisena vuoden 2014 aikana. Vuoden lopussa työsuhteisia oli 323, yksi vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä oli myöskin Sukupuolijakauma Vakuutusala on hyvin naisvaltainen. Pohjantähdessä naisten osuus henkilöstöstä oli noin 67 prosenttia vuonna Luku on pysynyt samana viime vuosina myös vuonna 2012 ja 2013 prosenttiosuus oli 67. Naisten osuus johto- ja esimiestason tehtävistä joulukuussa 2014 oli 48 %. Osuus on noussut vuodesta 2013, jolloin naisia oli noin 42 %. Esimiestehtävissä on matalassa organisaatiossamme kaikkiaankin vain 23 henkilöä (24 vuonna 2013), joten yksittäisetkin henkilövaihdokset vaikuttavat prosenttiosuuteen selvästi. Eri tehtävissä on selkeää sukupuolijakaumaa. Suurin osa isoimpien henkilöstöryhmiemme, asiakaspalvelussa toimivat vakuutusneuvojat sekä vakuutus- ja korvauskäsittelijät, työntekijöistä on naisia. Vastaavasti esimerkiksi myyntityötä tekevien yhteyspäälliköiden, riskienhallintainsinöörien sekä vahinkotarkastajien henkilöstöryhmät ovat miesvaltaisia. Pyrimme tasoittamaan tilannetta esimerkiksi rekrytointien yhteydessä siten, että avoinna oleviin tehtäviin tulisi valituksi kahdesta yhtä pätevästä hakijasta vähemmistöä edustava hakija. Haastetta luo se, että jo hakijakunnan jakauma on tehtäväkohtaisesti usein vääristynyt. 4

5 1.3 Ikärakenne Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2014 lopussa 45 vuotta ja 6 kuukautta, mikä on 4 kuukautta enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Naisten keski-ikä oli 43 vuotta ja 10 kuukautta, miesten 49 vuotta ja 1 kuukausi. Käynnissä oleva suurten ikäluokkien eläköitymisbuumi ei ole suoraan koskettanut Pohjantähteä, vaikka meiltäkin muutaman vuoden sisällä jää aiempaa useampia ansaituille vanhuuseläkepäiville. Tavoitteena on pitää ikäjakauma tulevaisuudessakin tasapainoisena ja huolehtia, että iäkkäämmille työntekijöille vuosien varrella kertynyt hiljainen tieto siirtyy osittain huomaamattakin tuoreemmille tuloksentekijöillemme. Pohjantähden keskimääräinen eläköitymisikä on 61 vuotta. Ikääntyneemmätkin ovat kuitenkin viihtyneet yhtiössämme niin hyvin, että muutamat viimeisimmistä vanhan eläkesääntömme mukaisen 60 vuoden eläkeiän omaavista ovat halunneet jatkaa töissä yli eläkeikänsä. 1.4 Vakituiset ja määräaikaiset työsuhteet Kaikista työsuhteista määräaikaisia on Pohjantähdessä vain reilu 5 %. Määräaikaisten työsuhteiden kesto on ollut pääasiassa kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen. Tarve määräaikaisille työntekijöille tulee esimerkiksi kausiluontoisten töiden, erilaisten sisäisten projektien, tehtäväsiirtojen sekä perhevapaiden myötä. Tavoitteena on pitää määräaikaisten työsuhteiden osuus maltillisella tasolla ja tässä olemme onnistuneet hyvin. Vuoden 2014 lopussa määräaikaisessa työsuhteessa oli 17 työntekijää. Vuonna 2014 vakinaistimme 3 määräaikaista työsuhdetta. 5

6 Kesätyöntekijöitä on ollut vuosittain Kesällä 2014 meillä oli 16 kesätyöntekijää. Kesätyöntekijät ovat pääsääntöisesti yli 18-vuotiaita ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelijoita. Suurin osa kesätyöpaikoistamme on Hämeenlinnan pääkonttorillamme, mutta myös suurimmat asiakaspalvelukonttorimme, kuten Tampere, Helsinki ja Jyväskylä ovat työllistäneet muutamia kesätyöntekijöitä. Kesätyöntekijät ovat työskennelleet vahinkojen esikäsittelyssä, eri vakuutuslajien vakuutuskäsittelyssä, postituksessa sekä suorassa asiakaspalvelussa. Muutamat kesätyöntekijämme ovat työllistyneet Pohjantähteen opintojensa päätyttyä. Kesätyöt tarjoavatkin mahdollisuuden puolin ja toisin arvioida sopivuutta kyseessä oleviin tehtäviin. Tarkoituksena on jatkossakin tarjota niin kesätöitä kuin harjoittelupaikkoja työuransa alussa oleville nuorille. 1.5 Vaihtuvuus Vaihtuvuuden osalta seuraamme vain ulkoista vaihtuvuutta. Sisäinen vaihtuvuus ei ole mukana tässä tarkastelussa. Oheisessa ulkoisen vaihtuvuuden kuviossa voi sama henkilö esiintyä lukuna kahteen kertaan, mikäli hän on tilastoitunut vaihtuvuuteen kahtena eri tapahtumana. Esimerkiksi uusi henkilö on voinut tulla Pohjantähden työntekijäksi alkuvuodesta 2014 määräaikaiseen työsuhteeseen ja hänen työsuhteensa päättyä ennen vuodenvaihdetta. Tällöin hänet on kirjattu ulkoiseksi vaihtuvuudeksi sekä vuoden 2014 aikana tulleisiin että lähteneisiin määräaikaisiin todenmukaisen vaihtuvuustilanteen mukaisesti. Määräaikaisiin lähteneisiin kuuluvat myös henkilöt, joiden määräaikaisuus on päättynyt vuoden 2014 aikana, mutta on voinut alkaa jo ennen vuotta

7 Henkilöstömäärä väheni yhdellä hengellä vuoden 2014 aikana. Määräaikaisten määrä oli vuoden aikana keskimäärin 18 henkilöä kuukaudessa. Lähtövaihtuvuus oli noin 3,9 % vakituisesta henkilöstöstä laskettuna. Yhtiön palveluksesta erosi vuoden aikana 8 vakituisessa työsuhteessa ollutta. Uusia vakituisia henkilöitä rekrytoitiin 10 ja määräaikaisista työsuhteista vakinaistettiin 3. Vuoden aikana eläkkeelle siirtyi 5 henkilöä. Suurta eläkeaaltoa ei ole odotettavissa muutamana tulevanakaan vuotena, sillä henkilöstöstä vain 4,6 % on 60 vuotta täyttäneitä. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisen ikä Pohjantähdessä on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut noin 61 vuotta, mitä voidaan pitää hyvänä. Laskennassa ovat mukana myös henkilöt, joiden eläkeikä vanhan eläkesääntömme mukaan on ollut 60 vuotta. Heitäkin on edelleen töissä yksi. 1.6 Palvelusvuodet Vuoden 2014 lopussa Pohjantähdessä töissä olevien työntekijöiden keskimääräinen palvelusaika oli 12 vuotta. Keskimääräinen palvelusaika on noussut edellisvuoden vastaavasta luvusta kolmella kuukaudella. Pohjantähden henkilöstö on tehtäviinsä ja työnantajaansa erittäin sitoutunutta. 1.7 Henkilöstön sijoittuminen Pohjantähden henkilöstöstä 171 henkilöä työskenteli vuoden 2014 lopussa pääkonttorillamme Hämeenlinnassa ja 152 henkilöä palvelukonttoreillamme ympäri Suomea. 7

8 Hyvä vakuutusedustajaverkostomme tukee omalla toiminnallaan asiakaspalvelukonttoriemme paikallista palvelua. Pystymme edustajiemme avulla tarjoamaan hyvät ja räätälöidyt vakuutustuotteet sekä laaja-alaista vakuutusosaamista myös niillä alueilla, joilla ei ole riittävää asiakaspotentiaalia palvelukonttorin perustamiseksi. Jotkut vakuutusedustajamme ovat vuosien saatossa myös työllistyneet yhteyspäällikön tehtäviin. Pohjantähti kouluttaa myös vakuutusedustajiaan ja kannustaa heitäkin hyviin suorituksiin. 8

9 2 Henkilöstön ajankäyttö ja koulutus 2.1 Ajankäyttö Ajankäyttö lasketaan ja tilastoidaan EK:n tilastointijaon mukaan teoreettisen työajan perusteella, jossa varsinaista tehtyä työaikaa vähentävät muun muassa koulutukseen käytetty aika sekä erilaiset muut poissaolot kuten lomat ja perhevapaat. Tilastoitu säännöllisenä työaikana tehty varsinainen työaika oli 78,2 % teoreettisesta työajasta vuonna Edelliseen vuoteen nähden muun muassa sairauspoissaolojen osuus väheni hieman. Oheisessa kuviossa on esitetty ajankäytön jakaantuminen. 2.2 Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloprosentti teoreettisesta työajasta laskettuna oli 4 % vuonna Sairauspoissaolojen määrä on pysynyt edellisvuoteen nähden lähes ennallaan. Vuonna 2013 sairauspoissaoloprosentti oli 4,1 %. Ilman viiden henkilön yli 100 päivän poissaoloja sairauspoissaoloprosentti olisi 3 %. 9

10 Tavoitteena on erilaisin työhyvinvointia edistävin toimenpitein ja ennakoivan toiminnan mallia toteuttaen pitää sairauspoissaolot normaalina sairastavuutena pidettävän 2 4 prosentin välillä. Etenkin kasvanutta työkyvyttömyysriskiä edustavat yli 30 päivän sairauspoissaolot ovat tukitoimien kohteena. Myös yhteistyömme työterveyshuoltomme kanssa on tiivistynyt. Sairauspoissaolot aiheutuivat edellisvuosien tapaan pääosin hengityselinten sairauksista, tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä mielenterveydellisistä syistä. Nämä kolme tautiluokkaa ovat vuosittain olleet pääsyyt sairauspoissaoloihin. Seuraavassa kuviossa on esitetty sairauspoissaolojakauma poissaolon keston mukaan. Huomioitavaa on, että 100 henkilöllä ei ole ollut yhtään sairauspoissaolopäivää vuoden 2014 aikana. 2.3 Henkilöstön koulutustaustat ja osaamisen kehittäminen Seuraavassa kuviossa on esitetty henkilöstömme koulutusjakauma. Yleisin koulutustausta Pohjantähdessä on kaupallisen alan koulutus, merkonomi, tradenomi tai KTM. Osaavaan joukkoomme mahtuu myös monia muita koulutustaustoja, esimerkiksi sairaanhoitajan, insinöörin ja juristin tutkinnon suorittaneita. Henkilöstöstämme 95 %:lla on pohjakoulutuksena vähintään kauppa- tai ammattikoulututkinto tai muu ammattitutkinto. 10

11 Osaamisen kehittämisessä hyödynnämme monia keinoja, muun muassa talon sisäisiä järjestelmä- ja toimintatapakoulutuksia perehdytystä ja työnopastusta ulkopuolisten järjestämiä koulutuspäiviä tutkintoon johtavaa koulutusta omaehtoista koulutusta yritysvierailuja, seminaareja ja messuja tehtävä- ja työnkiertoa projekteja ja hankkeita asiantuntijakouluttajana toimimista Kannustamme henkilöstöämme opiskeluun ja sitä kautta itsensä sekä työnsä kehittämiseen. Työn ohessa suoritetaan vuosittain muun muassa rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkintoa sekä johtamisen erikoisammattitutkintoa. Vakuutusalan tunnetuin tutkinto on vakuutustutkinto (VTS), jonka suorittamiseen kuluu kahdesta kolmeen vuotta. VTS-tutkintoa suorittavia pohjantähtiläisiä on vuosittain noin 15. Vuonna 2014 omat koulutuksemme painottuivat uusien henkilöiden peruskoulutuksiin. Koulutuspäiviä henkilöä kohden oli noin 3 päivää vuonna Esimiehille järjestimme ajantasakoulutusta esimieskahvitilaisuuksien yhteydessä muun muassa rekrytointiin liittyen. Haluamme panostaa myös tulevaisuuteen ja tulevaisuuden osaajiin. Olemme tehneet jo useamman vuoden ajan kouluyhteistyötä Hämeenlinnan seudulla. Pääkonttorillamme on vieraillut muun muassa lukiolaisia kuulemassa millaisia ammatteja ja toimenkuvia vakuutusyhtiössä on. Samalla olemme kertoneet eri toimenkuvissa työskentelevien henkilöiden koulutustaustoista ja pyrkineet antamaan eväitä koululaisten tulevaisuuden suunnitelmille. Pääkonttorillamme käy vuosittain noin kymmenen työelämään tutustujaa tekemässä viikosta kahteen viikkoon kestävän TET-harjoittelun. Myös muutama opiskelija suorittaa pidempikestoisen harjoittelun Pohjantähdessä ja/tai tekee opinnäytetyönsä yhtiöllemme. Työharjoittelijat ovat pääosin kaupallisen alan opiskelijoita, kuten tulevia tradenomeja tai merkonomeja. Osallistumme myös tulevaisuuden osaamistarpeita kartoittaviin alueellisiin työryhmiin. 11

12 3 Työyhteisö ja työhyvinvointi Pohjantähden pysyväksi motoksi tuli 2000-luvun alussa kuntoprojektimme myötä Terveenä eläkkeelle Pohjantähdestä. Tämän tavoitteen eteen teemme pitkäjänteisesti työtä. Oman työn hallinta ja riittävä osaaminen ovat työhyvinvoinnin peruspilareita. Esimiestyöllä on myös iso merkitys. Näihin asioihin pyrimme vaikuttamaan muun muassa jatkuvalla kouluttamisella. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on myös lisääntynyt. Kynnys ottaa yhteyttä puolin ja toisin on madaltunut. Työyhteisössämme pidetään paljon palavereja. Ne luovat hyvät vaikuttamismahdollisuudet henkilöstölle. Ja vaikka työnantajana haluammekin tarjota hyvät puitteet työhyvinvoinnille, edellytämme myös jokaiselta vastuun ottamista omasta hyvinvoinnistaan ja työkunnostaan. Hyvä työpaikka tehdään yhdessä. Syksyllä kutsuimme kaikki yhtiön hämeenlinnalaiset työntekijät työeläkeyhtiömme tukemalle työhyvinvointiluennolle. Sonja Rajala 925 Designista sai meidät tiedostamaan, kuinka paljon pystymme itse ohjaamaan asenteillamme ja omilla ajatuksillamme toimintaamme juuri sinne minne haluammekin. Saimme vinkkejä, miten voisimme ottaa sata prosenttisen vastuun sekä omasta että kaverin menestymisestä. 3.1 Fyysinen hyvinvointi Fyysisen hyvinvoinnin näemme tärkeänä henkisen jaksamisen tukena. Olemme Pohjantähdessä panostaneet muun muassa hyvään ja toimivaan työpiste-ergonomiaan, jota tukevat myös työfysioterapeuttimme tekemät yksilölliset työpiste-ergonomiakartoitukset. Työfysioterapeutti antaa ergonomiakäyntien yhteydessä yksilöllisiä ohjeita sekä huomioi työntekijöidemme yksilölliset tarpeet. Hämeenlinnassa järjestimme niska-hartiaseudun jumppaa kevään 2014 aikana. Jumppa innosti lähtemään mukaan liikuttamaan istumatyöläisen heikkoja, rasitukselle alttiita kohtia, niskan- ja hartiaseudun alueita. Liikunnallisten aktiviteettien lisäksi tarjoamme edelleen koko henkilöstöllemme päivittäisen D-vitamiinivalmisteen. Vitamiinivalmistetta on tarjottu lokakuusta 2012 lähtien. Aiempien vuosien tapaan myös vuonna 2014 tarjosimme osittaisella omavastuulla liikunta- ja kulttuuriseteleitä, joiden tuella jokainen voi etsiä itselleen mieluisan urheilulajin tai saada kulttuurielämyksiä mielenvirkeydeksi sekä työn vastapainoksi. 12

13 Olemme henkilöstön toiveesta järjestäneet viime vuosina joka toinen vuosi yhtiön yhteisen liikuntapainotteisen työhyvinvointitapahtuman ja joka toinen vuosi yksikkökohtaisia virkistystapahtumia. Vuonna 2014 olivat vuorossa yksikkökohtaiset tapahtumat. 3.2 Henkilökunnan kerho (Hevi) Henkilökuntakerhomme Hevi järjestää Pohjantähden henkilöstölle erilaisia tapahtumia, jotka luovat yhteishenkeä sekä tukevat jaksamista arjen kiireen keskellä. Koska kotijoukot ovat tärkeitä tukijoita työntekijöidemme jaksamisessa, on tapahtumiin useimmiten saanut ottaa myös kotijoukon edustajan, puolison tai ystävän. Erilaisten tapahtumien lisäksi henkilökunnan kerho pitää yllä Hämeenlinnan pääkonttorilla kuntosalia, muistaa henkilökuntaan kuuluvaa kukkasin, kun perheeseen tulee perheenlisäystä ja tarjoaa monenlaisia muita vuosittain vaihtuvia etuja henkilöstöllemme. Vuosi 2014 oli Hevin toiminnassa perinteitä noudattava: se sisälsi teatteria ja urheilua sopivassa suhteessa. Kävimme keväällä huhtikuun helteillä Helsingissä UIT-teatterissa Ilosofian oppitunnilla saamassa elämänoppia musiikki-ilottelun merkeissä. Kesäteatteria oli tarjolla Turussa The Turku Brothersien Matin ja Tepon kanssa heinäkuun alkupuolella. Perinteisiä urheilutapahtumia olivat jääkiekko-ottelu sekä Hevilenkki. Tammikuussa kaivoimme jääkiekkopeliin kunkin oman suosikin fanihuivit naftaliinista ja suuntasimme Hämeenlinnan jäähalliin kannustustehtäviin. Hevilenkki juostiin ja käveltiin edellisvuodesta poiketen Aulangon upeissa maisemissa. Lenkkeilyn lisäksi nautimme saunomisesta ja toukokuun viileässä ilmassa muutama uskaltautui jopa pulahtamaan Aulangon järveen. Loppuvuodesta pääsimme tutustumaan muutamaan uuteen lajiin: melontaan ja Crossfitiin. Tapahtumavuoden päätteeksi vietimme juhlavasti pikkujoulua Vanajanlinnassa. 13

14 4 Pohjantähden henkilöstöetuja Tarjoamme henkilöstöllemme useita työsuhde-etuja, esimerkiksi: Lakisääteistä laajempi työterveyshuolto. Lakisääteinen työterveyshuolto on ennalta ehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää toimintaa. Pohjantähden työterveyshuoltoon kuuluu lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi myös yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Näyttöpäätetyössä mm. silmät ovat kovan rasituksen kohteena. Olemmekin uusineet näyttöpäätteitä plasmaruudullisiksi ja osallistumme myös henkilöstön silmälasien hankintakustannuksiin. Lisäksi pidämme huolta henkilöstön fyysisestä hyvinvoinnista mm. erilaisin toimistotyötä tukevin ergonomisin ratkaisuin. Alennusta vakuutusmaksuista. Henkilöstömme saa alennusta vakuutusmaksuistaan. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Pohjantähti on vakuuttanut henkilöstönsä vapaa-ajan tapaturmien varalta vapaaehtoisella vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella. Liikunta- ja kulttuurisetelit. Olemme tarjonneet jo useampana vuonna henkilöstön toivomia liikunta- ja kulttuuriseteleitä halukkaille, osittaisella omavastuulla. Näin he voivat virkistäytyä niin fyysisesti kuin henkisestikin yhtiön tuella. Ravintoetu. Kentän henkilöstöllä on käytössään lounassetelit. Pääkonttorin väkeä palvelee oma erinomainen henkilöstöruokalamme, jossa tarjoillaan sekä aamupala että maittava lounas. Työaikajoustot. Pyrimme työaikajoustoihin työntekijöiden ehdoilla, asiakaspalvelun toimivuudesta kuitenkin huolehtien. Pääkonttorilla on liukuva työaika. Myös osittaiset hoitovapaat ovat käytössä tilanteista riippuen joko 6-tuntisina työpäivinä tai 4-päiväisenä viikkona. Ylimääräisiä vapaita 60 ikävuodesta alkaen. Tuemme ylimääräisillä vapaapäivillä ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamista. Palkitsemme palvelusvuosista (5, 10, 20, 30, 35 ja 40 työvuotta). Lisäksi 15 Pohjantähdessä palvellun vuoden jälkeen saa kaksi ylimääräistä kesälomapäivää. Autopaikat. Pääkonttorilla on henkilöstömme käytössä ilmaiset parkkipaikat lämmityssähköineen. Liikkuville yhteyspäälliköille järjestetään myös autopaikat konttorin läheisyydestä. Alennusliput. Tarjoamme henkilöstöllemme alennuslippuja mm. Aulangon kylpylään, Hämeenlinnan uimahalliin sekä muutamiin muihin yksittäisiin tapahtumiin, vuosittain erikseen määritellen. Pääkonttorilla on kuntosali, sauna ja hierova tuoli. Nämä edut ovat henkilöstömme vapaassa käytössä, ja varsinkin kuntosalilla sekä saunalla on oma vakiintunut aktiivinen käyttäjäkuntansa. Joutsan mökki ja Vierumäen lomaosakeviikot. Henkilöstömme käytössä on ympäri vuoden Joutsan kauniissa maisemissa järven läheisyydessä sijaitseva mökki. Lisäksi Pohjantähdellä on Vierumäellä käytössään useita lomaosakeviikkoja niin talvi kuin kesäaikaankin. Vuosittaiset yhtiön järjestämät virkistystapahtumat. Järjestämme joka toinen vuosi koko henkilöstön yhteisen työhyvinvointi- ja virkistystapahtuman ja joka toinen vuosi yksikkökohtaiset virkistystapahtumat. Muut virkistys- ja urheilu- yms. tapahtumat. Henkilökunnan kerho järjestää paljon mukavia tapahtumia ympäri vuoden. Tulospalkkiojärjestelmä. Yhtiön tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu koko henkilöstö. 14

15 5 Henkilöstötunnusluvut ja henkilöstökulut 15

16 Ota yhteyttä: Vaihde p Puhelinpalvelu p (klo 8 20) Sähköinen asiointipalvelu: Käyntiosoite: Keinusaarentie 2, Hämeenlinna Postiosoite: PL 164, Hämeenlinna Pohjantähden puhelinnumeroihin soitettaessa puheluiden hinnat ovat: kotimaan kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt / puhelu + 5,57 snt / min, matkapuhelimesta 8,35 snt / puhelu + 22,32 snt / min.

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Henkilöstöraportti 2013 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö SISÄLLYS HENKILÖSTÖJOHTAJAN TERVEHDYS...1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...2 1.1. Henkilöstömäärä...2 1.2. Sukupuolijakauma...2 1.3. Ikärakenne...3

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Henkilöstöraportti 2011 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö pidämme huolta arvokkaista asioista Henkilöstöraportti 2011 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö SISÄLLYS HENKILÖSTÖJOHTAJAN TERVEHDYS...2 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1. Henkilöstömäärä...3

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2012

Henkilöstöraportti 2012 Henkilöstöraportti 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö SISÄLLYS HENKILÖSTÖJOHTAJAN TERVEHDYS... 2 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstömäärä... 3 1.2. Sukupuolijakauma... 3 1.3. Ikärakenne...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1. ALUKSI... 2 2. HENKILÖSTÖKUVA... 3 2.1. Henkilöstön määrä ja osuus hallintokunnittain 2009-2014... 3 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö hallintokunnittain

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen.

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. HENKILÖSTÖ- KERTOMUS VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Palkitseminen Terveysjohtaminen Kunta10 Henkilöstökeskuksen palvelut Sammandrag

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa Henkilöstökertomus VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Terveys ja hyvinvointi Henkilöstökeskuksen palvelut Tunnusluvut Espoo, Helsinki,

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2013

Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 24.2.2014 in johtokunta 11.4.2014 DM 1218568 2014 Kuvat: Susanna Lehto 2 Sisällysluettelo 1. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

Työelämä ja perheyritykset

Työelämä ja perheyritykset 1 Työelämä ja perheyritykset > L UKIJALLE 2 Suomi ikääntyy kiihtyvää vauhtia. Työssä jaksamisesta ja työurien pidentämisestä käydään jatkuvaa keskustelua poliittisten päättäjien ja työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö R A P O R T T I 2 0 1 4

H E N K I L Ö S T Ö R A P O R T T I 2 0 1 4 H E N K I L Ö S T Ö R A P O R T T I 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA 5 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 6 3.1 Henkilöstön määrä ja rakenne 6 3.2 Henkilöstömäärä hallinnonaloittain

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 015 mi 18.3.2 HEKE-tii 015 mä 23.3.2 h y r o t h Jo 4.3.2015 Hallitus 2 15 ä 15.4.20 YT-ryhm 5 15.4.201 Valtuusto SISÄLLYS 1 Johdanto 2 2 Henkilöstötuloslaskelma 3 3 Henkilöstövoimavarojen kuvaaminen 5

Lisätiedot

Suomen Pankki. Henkilöstötilinpäätös 2003. Suomen Pankki Toimintavahvuuden kehitys 1970-2003

Suomen Pankki. Henkilöstötilinpäätös 2003. Suomen Pankki Toimintavahvuuden kehitys 1970-2003 Suomen Pankki Henkilöstötilinpäätös 23 Suomen Pankki Toimintavahvuuden kehitys 197-23 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 197 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 198 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4. Henkilöstön määrä ja rakenne 4. Osaaminen 6.

Sisällysluettelo. Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4. Henkilöstön määrä ja rakenne 4. Osaaminen 6. Tullin henkilöstötilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4 Tiivistelmä vuoden 2010 luvuista 4 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo 1. Henkilöstökatsaus... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Rekrytointi ja sijaistenhallinta... 6 2.3 Henkilötyövuodet... 8 2.4 Työajan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 21 VIRTAIN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu KAAVIO-JA TAULUKKOLUETTELO 3 1. JOHDANTO 5 KATSAUS VUOTEEN 21 6 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS JA KAUPUNGIN STRATEGIAT 7 VIRTAIN HENKILÖSTÖVISIO

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

PORI. Henkilöstöraportti 2012 Porin kaupunki

PORI. Henkilöstöraportti 2012 Porin kaupunki PORI Henkilöstöraportti 2012 Porin kaupunki Työtä Hyvin tehdystä työstä vastaavat sekä työntekijät että työnantaja. Kaupunki tarjoaa vuosittain satoja työmahdollisuuksia koululaisille ja opiskelijoille.

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta 24.3.2014 9 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 24.32014 22 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Organisaatio... 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne... 5 Henkilöstömäärän kehittyminen... 5 Ikärakenne... 7 Sukupuolijakauma...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli. Tullin henkilöstötilinpäätös 2011 Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli.fi Taitto: Soili Pahtaja 2

Lisätiedot

Tullin henkilöstötilinpäätös

Tullin henkilöstötilinpäätös Tullin henkilöstötilinpäätös 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstöjohdon terveiset... 2 2. Johdanto... 3 3. Henkilöstörakenne... 4 3.1. Henkilöstön määrä... 4 3.2. Henkilöstön sukupuolirakenne... 5 3.3.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 4 Henkilöstömäärän kehitys... 4 Henkilöstön kielijakauma...

Lisätiedot

1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA

1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 2 Sivu Sisällys 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 3 1.1 Keskeiset linjaukset... 3 1.2 Henkilöstöpolitiikan toteutuminen... 3 2. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 4 2.1 Henkilöstömäärä... 4 2.2 Henkilöstömäärä henkilötyövuosina

Lisätiedot