PAKKAUSSELOSTE. Serenase depot 50 mg/ml injektioneste, liuos Serenase depot 100 mg/ml injektioneste, liuos. haloperidolidekanoaatti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Serenase depot 50 mg/ml injektioneste, liuos Serenase depot 100 mg/ml injektioneste, liuos. haloperidolidekanoaatti"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Serenase depot 50 mg/ml injektioneste, liuos Serenase depot 100 mg/ml injektioneste, liuos haloperidolidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Serenase depot on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Serenase depot-valmistetta 3. Miten Serenase depot -valmistetta käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Serenase depot -valmisteen säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ SERENASE DEPOT ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Serenase depot-valmisteen sisältämällä lääkeaineella, haloperidolidekanoaatilla, on lievittävä vaikutus erilaisiin mielenterveyshäiriöihin. Sitä käytetään mielisairauksien pitkäaikaishoidossa. Sitä käytetään myös iäkkäiden ja kehitysvammaisten potilaiden aggressiivisuus- ja levottomuustilojen ja käyttäytymishäiriöiden hoidossa etenkin tapauksissa, joissa suun kautta annettava hoito on vaikeaa. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT SERENASE DEPOT -VALMISTETTA Älä käytä Serenase depot -valmistetta - jos olet allerginen (yliherkkä) haloperidolille, seesamiöljylle tai Serenase depot-valmisteen jollekin muulle aineelle. - jos sairastat Parkinsonin tautia. - jos kärsit sairauden, lääkkeiden tai alkoholinkäytön aiheuttamasta hidasliikkeisyydestä tai uneliaisuudesta - jos sinulla on jokin vaikea sydänsairaus (esim. sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriö, sydämen harvalyöntisyys, veren kaliumniukkuus). Ole erityisen varovainen Serenase depot -valmisteen suhteen Jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut jokin seuraavista sairauksista, kerro siitä lääkärillesi. Lääkärisi voi seurata vointiasi tarkemmin. - Jos sinulla on sydän- ja verisuonisairaus tai käytät sydänlääkkeitä tai suvussasi on esiintynyt sydänsairauksia. - jos sinulla tai jollakin suvussasi on ollut veritulppia, sillä tämän kaltaisten lääkkeiden käytön yhteydessä voi tulla veritulppia - Jos kärsit masennuksesta.

2 - Jos sinulla on maksasairaus. - Jos sinulla on epilepsia tai jokin muu kohtauksia aiheuttava tila (esim. alkoholivieroitus). - Jos kärsit kilpirauhasen liikatoiminnasta. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Serenase depot saattaa muuttaa eräiden lääkeaineiden vaikutusta, kuten: - reaktiota hidastavat lääkkeet, kuten unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet sekä eräät vahvat kipulääkkeet - masennuslääkkeet - verenpainelääkkeet - epilepsialääkkeet - Parkinsonin taudin hoitoon käytettävät lääkkeet - muut psykoosilääkkeet - sydämen johtumiseen (QT-aika) vaikuttavat lääkkeet. Varovaisuutta on noudatettava, jos Serenase depot-valmistetta ja lääkevalmisteita, jotka saattavat alentaa elimistön kalium- ja magnesiumpitoisuuksia (kuten nesteenpoistolääkkeet), käytetään samanaikaisesti. Sinun tulee välttää alkoholin käyttöä Serenase depot -hoidon aikana. Raskaus ja imetys Kerro lääkärillesi, jos olet raskaana tai jos suunnittelet raskautta. Lääkärisi päättää voidaanko sinulle antaa Serenase depot -valmistetta. Jos äiti on käyttänyt Serenase depot -valmistetta raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim. vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriin. Haloperidolidekanoaatti erittyy äidinmaitoon. Lääkärisi päättää voitko imettää Serenase depot-hoidon aikana. Ajaminen ja koneiden käyttö Serenase depot-valmiste saattaa joskus aiheuttaa uneliaisuutta, jolloin myös ajokyky tai koneiden käyttökyky saattaa olla heikentynyt. Vältä autolla ajoa ja koneiden käyttöä, kunnes olet keskustellut lääkärisi kanssa. Tärkeää tietoa Serenase depot -valmisteen sisältämistä aineista Valmiste sisältää bentsyylialkoholia (15 mg/ml). Ei saa antaa keskosille eikä vastasyntyneille. Voi aiheuttaa toksisia reaktioita ja allergisia reaktioita imeväisille ja alle 3-vuotiaille lapsille. Valmisteen sisältämä seesamiöljy voi aiheuttaa harvinaisena vakavia allergisia reaktioita. 3. MITEN SERENASE DEPOT -VALMISTETTA KÄYTETÄÄN Serenase depot -valmisteen annostus ja hoitoaika ovat yksilöllisiä ja riippuvat hoidettavasta sairaudesta.

3 Lääke injisoidaan kerta-annoksena syvälle pakaralihakseen. Lääkettä ei saa antaa laskimonsisäisesti. Jos käytät enemmän Serenase depot -valmistetta kuin sinun pitäisi Mahdollisen yliannostuksen tapahduttua on otettava välittömästi yhteys lääkäriin. Yliannostuksen oireita ovat heikentynyt henkinen vireys, vaikea vapina tai lihasjäykkyys. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Serenase depot -hoitokin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Alla on lueteltu haloperidolin käytön yhteydessä ilmoitettuja haittavaikutuksia. Hyvin yleiset (useammin kuin yhdellä käyttäjällä kymmenestä esiintyvät) - ahdistuneisuus, unettomuus - koordinaation poikkeavuus tai tahdosta riippumattomat lihasten liikkeet (näitä kutsutaan nimellä ekstrapyramidaalioireet), kuten raajojen, niskan, kasvojen, silmien tai suun ja kielen hitaat, jäykät tai nykivät liikkeet, jotka voivat aiheuttaa poikkeavan, tahdosta riippumattoman asennon tai kasvojen ilmeen - kehon tai alaraajojen ylivilkkaus - päänsärky. Yleiset (1-10 käyttäjällä sadasta esiintyvät) - masentuneisuus - pitkäaikaisen hoidon yhteydessä saattaa esiintyä lihasnykäyksiä kielen, kasvojen, suun, tai leukojen alueella, ja tilaan saattaa liittyä kielen ja suun hitaita, matomaisia liikkeitä ja alentunut kyky avata suu kokonaan. On mahdollista, että nämä oireet eivät häviä vaikka hoito lopetettaisiin. - muut koordinaation poikkeavuudet tai tahdosta riippumattomat lihasten liikkeet, kuten pakkoliikkeet kasvojen alueella, tahaton silmän kouristus, hitaat tai heikot liikkeet, vapina, kasvojen ilmeettömyys, ja kyvyttömyys istua paikallaan - uneliaisuus, huimaus - näköhäiriöt - verenpaineen lasku ylös nousemisen tai asennonvaihdon yhteydessä - ummetus, suun kuivuminen, lisääntynyt syljeneritys, pahoinvointi, oksentelu - poikkeavuudet maksakokeissa - ihottuma - virtsaamiskyvyttömyys - erektiohäiriö - injektiokohdan reaktiot - tahaton painon nousu tai lasku. Melko harvinaiset (1-10 käyttäjällä tuhannesta esiintyvät) - veren valkosolujen niukkuus - yliherkkyys - levottomuus, sekavuus, sukuvietin heikkeneminen tai sukupuolinen haluttomuus - tahattomat lihassupistukset, Parkinsonin tautia muistuttava tila, lihaskouristukset, - rauhallisuus - näön hämärtyminen - sydämen tiheälyöntisyys

4 - hengitysvaikeus (hengenahdistus) - maksatulehdus (hepatiitti), veren liiasta sappiväriaineesta johtuva ihon, ikenien ja silmänvalkuaisten keltaisuus (ikterus) - ihon valoherkkyysreaktio, allergiset reaktiot kuten nokkosihottuma, ihon kutina, liikahikoilu - lihasjäykkyys - kuukautishäiriöt, kuten kuukautisten poisjäänti, kivuliaat kuukautiset - erite rinnoista, epämukavat tuntemukset rinnoissa tai rintarauhaskipu - kävelyhäiriö - ruumiinlämmön kohoaminen. - nesteen kertymisestä johtuva raajojen turvotus Harvinaiset (1-10 käyttäjällä kymmenestä tuhannesta esiintyvät) - elimistön erään hormonin (prolaktiinin) lisääntynyt määrä, mikä aiheuttaa maidon muodostumista rintarauhasessa (myös miehillä) - maligni neuroleptioireyhtymä (välitöntä hoitoa vaativa tila, jolle ovat ominaisia mm. kehon jäykkyys ja korkea kuume) - silmien sivuttaisliikkeet ja niihin liittyvä tunne huoneen pyörimisestä pään tai kehon ympäri - ilmateiden ahtautuminen ja siitä aiheutuva hengityksen vinkuminen - runsaat kuukautiset - seksuaalinen toimintahäiriö - EKG:ssä havaittavat poikkeavuudet sydämen toiminnassa. Esiintyvyys tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) - infektioita torjuvien verisolujen (valkosolujen) tai veren hyytymistä edistävien verisolujen (verihiutaleiden) määrä voi voimakkaasti laskea tai ne voivat hävitä kokonaan. Kaikkien yleensä verestä löytyvien solujen määrä voi myös voimakkaasti laskea. - anafylaktinen reaktio (vakava allerginen reaktio, jolle ovat ominaisia hengityksen vinkuminen, hengitysvaikeudet ja verenpaineen romahtaminen) - elimistön nestetasapainoa säätelevän hormonin lisääntynyt määrä. Säätely tapahtuu virtsan määrää säätelemällä ja muutos voi johtaa veressä olevan veden määrän kasvuun, jolloin veressä olevien elimistölle tarpeellisten kemikaalien pitoisuus veressä laimenee. - matala verensokeri - sydämen lisälyönnit, sydänkammioiden epäsäännöllinen ja epätäydellinen supistelu, joka hoitamattomana voi nopeasti johtaa kuolemaan - veritulppa erityisesti jalkojen laskimoissa (oireita ovat turvotus, kipu ja punoitus jaloissa), saattaa kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin, joissa se aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Jos havaitset jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteys lääkäriin - hyvin harvinainen nesteen kertymisestä johtuva äänihuulien ja kurkunpään turvotus, äänihuulien ja kurkunpään kouristus - päivien tai viikkojen kuluessa kehittyvä maksan vajaatoiminta (akuutti maksan vajaatoiminta), sapen salpautuminen maksaan (kolestaasi). - verisuonitulehduksen aiheuttamat pienet purppuranpunaiset jäljet iholla tai muissa kudoksissa ja joihin joskus liittyy aristavia kyhmyjä, ihottuma, joka johtaa ihon pintakerroksen kuoriutumiseen - rintarauhasten suureneminen myös miehillä - pitkittynyt erektio, johon ei liity seksuaalista kiihottumista - nesteen kertymisestä johtuva kasvojen turvotus - ruumiinlämmön aleneminen - pistoskohdan märkäpaise - vastasyntyneellä saattaa esiintyä lääkevieroitusoireyhtymä, jos äiti on käyttänyt Serenase depot -valmistetta raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana. Oireita voivat olla mm. vapina, lihasten jäykkyys, heikkous, unisuus, levottomuus, hengitysvaikeudet tai syömisvaikeudet.

5 Tärkeää lisätietoa Antipsykooteilla hoidettavilla, iäkkäillä dementiaa sairastavilla henkilöillä on raportoitu hieman enemmän kuolemantapauksia kuin sellaisilla potilailla, jotka eivät käyttäneet antipsykootteja. Jos sinulle ilmaantuu oireita kuten epäsäännöllinen sydämen syke (sydämen tykytys, huimaus, pyörtyminen), korkea kuume, lihasjäykkyys, nopea hengitys, epänormaali hikoilu tai henkisen vireystilan lasku, ota heti yhteys lääkäriin. Elimistösi ei ehkä reagoi toivotulla tavalla lääkitykseen. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. SERENASE DEPOT-VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN Serenase depot -injektionesteliuos säilytetään huoneenlämmössä (15 25 C) alkuperäispakkauksessa, koska valmiste on herkkä valolle. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Serenase depot sisältää - Vaikuttava aine on haloperidolidekanoaatti vastaten 50 mg tai 100 mg haloperidolia/ml. - Muut aineet ovat bentsyylialkoholi ja puhdistettu seesamiöljy. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko Kirkas, kellanruskea injektioneste. Pakkauskoot: Serenase depot 50 mg/ml: 1x1 ml, 5x1 ml, 1x3 ml, 5x3 ml ruskea lasiampulli. Serenase depot 100 mg/ml: 1x1 ml ja 5x1 ml ruskea lasiampulli. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija: Janssen-Cilag Oy Vaisalantie Espoo Valmistaja: GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. Strada Provinciale Asolana N. 90 (loc. San Polo) Torrile (PR) Italia tai

6 Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse Belgia Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

7 Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille: Serenase depot -injektionesteen käyttöohjeet Mahdollisen paikallisen ärsytyksen välttämiseksi on suotavaa lämmittää 100 mg/ml:n ruiskeliuospulloa käsissä ennen injektion antoa. Lääke injisoidaan kerta-annoksena syvälle pakaralihakseen. Lääkettä ei saa antaa laskimonsisäisesti. Yli 100 mg:n kerta-annoksia annettaessa on suositeltavaa käyttää vahvempaa, 100 mg/ml:n valmistemuotoa. Ampullit: 1. Pidä ampullia peukalon ja etusormen välissä niin, että ampullin kärki jää vapaaksi. 2. Tartu toisella kädellä kiinni ampullin kärjestä niin, että ampullin kärki on etusormea vasten ja peukalo värillisessä pisteessä ja värillisen renkaan päällä. 3. Pidä peukalo pisteen päällä ja katkaise ampullin kärki terävällä liikkeellä. Pidä samalla toisella kädellä tiukasti kiinni ampullin alaosasta. Avattu ampulli on käytettävä välittömästi ja mahdollinen käyttämättä jäänyt sisältö on hävitettävä. Yliannostus Yliannostuksen oireita ovat heikentynyt henkinen vireys, vaikea vapina tai lihasjäykkyys. Ohjeita lääkärille yliannostuksen varalta: Potilaan hengitystiet on pidettävä auki ja ryhdyttävä asianmukaisiin tukitoimiin. Potilaan siirtämistä sairaalahoitoon on syytä harkita. EKG:tä ja elintoimintoja seurataan kunnes EKG on normalisoitunut. Haloperidolille ei ole spesifistä antidoottia, mutta ekstrapyramidaalisten oireiden hoitamiseksi voidaan antaa antikolinergista parkinsonismilääkettä lihakseen.

8 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Serenase depot 50 mg/ml injektionsvätska, lösning Serenase depot 100 mg/ml injektionsvätska, lösning haloperidoldekanoat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Serenase depot är och vad det används för 2. Innan du använder Serenase depot 3. Hur du använder Serenase depot 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Serenase depot ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD SERENASE DEPOT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Det verksamma ämnet i Serenase depot, haloperidoldekanoat, har en lindrande verkan på olika former av mentala störningar. Serenase depot används för långtidsbehandling av psykoser. Det används även för behandling av aggressivitet och oro samt beteendestörningar hos äldre och hos utvecklingshämmade patienter, i synnerhet i fall där det är svårt att administrera medicin peroralt. 2. INNAN DU ANVÄNDER SERENASE DEPOT Använd inte Serenase depot - om du är allergisk (överkänslig) mot haloperidol, sesamolja eller mot något av övriga innehållsämnen i Serenase depot. - om du har Parkinsons sjukdom. - om du besväras av motorisk hämning eller dåsighet till följd av sjukdom, läkemedelsintag eller alkoholkonsumtion - om du har en svår hjärtsjukdom (t ex hjärtinfarkt, hjärtsvikt, rytmstörningar, långsam hjärtverksamhet, minskad kaliumhalt i blodet) Var särskilt försiktig med Serenase depot Tala om för din läkare om du har eller tidigare har haft någon av följande sjukdomar. Du kan behöva noggrannare uppföljning av läkaren under behandlingen. - Om du har en hjärt- eller kärlsjukdom eller du använder hjärtmediciner. - Om du eller någon i din familj tidigare har haft blodpropp, eftersom läkemedel som dessa har förknippats med blodproppsbildning. - Om du lider av depression. - Om du har en leversjukdom. - Om du har epilepsi eller något annat tillstånd som framkallar anfall (t ex avgiftning efter alkoholbruk).

9 - Om du har överaktiv sköldkörtel. Användning av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Serenase depot kan påverka effekten av vissa andra läkemedel, bl a: - läkemedel som nedsätter reaktionsförmågan, t ex sömnmedel och lugnande medel samt vissa starka smärtstillande medel - antidepressiva medel - blodtrycksmediciner - epilepsimediciner - mediciner för behandling av Parkinsons sjukdom - andra mediciner för behandling av psykoser - läkemedel som kan rubba hjärtats elektriska impulser (QT-tid). Försiktighet bör iakttas om Serenase depot används tillsammans med mediciner som kan sänka nivån av kalium och magnesium, såsom diureter. Undvik alkohol under behandling med Serenase depot. Graviditet och amning Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar graviditet. Läkaren avgör om du kan behandlas med Serenase depot. Hos nyfödda barn vars mammor har använt Serenase depot under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten), kan följande symtom förekomma: skakningar, stela och/eller svaga muskler, sömnighet, upprördhet, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn får några av dessa symtom kan du behöva kontakta din läkare. Haloperidoldekanoat går över i modersmjölken. Läkaren avgör om du kan amma under behandling med Serenase depot. Körförmåga och användning av maskiner Serenase depot kan ibland orsaka dåsighet och kan då nedsätta körförmågan eller förmågan att använda maskiner. Undvik att köra bil och att använda maskiner tills du har diskuterat saken med din läkare. Viktig information om några innehållsämnen i Serenase depot Läkemedlet innehåller bensylalkohol (15 mg/ml). Får ej ges till spädbarn. Kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos barn under 3 år. Läkemedlet innehåller sesamolja som i sällsynta fall kan ge svår allergisk reaktion. 3. HUR DU ANVÄNDER SERENASE DEPOT Vid behandling med Serenase depot är doseringen och behandlingstiden individuella och beroende på den sjukdom som skall behandlas. Läkemedlet injiceras djupt intraglutealt (i skinkan). Läkemedlet får inte ges intravenöst.

10 Om du har använt för stor mängd av Serenase depot Kontakta omedelbart läkare vid fall av överdosering. Symtom vid överdosering är sänkt vakenhetsgrad, svåra darrningar eller muskelstelhet. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Serenase depot orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har raporterats vid användning av haloperidol: Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) - ångest, sömnlöshet - koordinationsstörning eller ofrivilliga muskelrörelser (som kallas extrapyramidala symtom), såsom långsamma, stela eller ryckiga rörelser i armar och ben, nacken, ansiktet, ögonen eller munnen och tungan, som kan förorsaka ofrivillig onormal kroppställning eller ansiktsuttryck - hyperaktivitet i kroppen eller benen - huvudvärk. Vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 10 användare av 100) - depression - muskelryckningar i området kring tungan, ansiktet, munnen eller käkarna kan förekomma vid långtidsbehandling, och tillståndet kan vara förknippat med långsamma, masklika rörelser av tungan och munnen samt nedsatt förmåga att öppna munnen helt. Det är möjligt att symtomen inte försvinner ens efter avslutad behandling. - andra koordinationsstörningar eller ofrivilliga muskelrörelser, såsom tvångsrörelser i ansiktet, ofrivilliga ögonspasmer, långsamma eller försvagade rörelser, darrningar, ansiktsuttryckslöshet och svårigheter att sitta stilla - sömnighet, yrsel - synstörning - blodtrycksfall efter att man rest sig upp eller ändrat kroppsställning - förstoppning, muntorrhet, ökad salivproduktion, illamående, kräkningar - avvikande resultat i leverprov - hudutslag - oförmåga att urinera - erektionsstörning - reaktioner vid injektionsstället - ofrivillig viktökning eller viktminskning. Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 10 användare av 1000) - minskat antal vita blodkroppar - överkänslighet - rastlöshet, förvirring, minskad sexualdrift eller nedsatt libido - ofrivilliga muskelsammandragningar, Parkinson-liknande tillstånd, muskelkramp - stillsamhet - dimsyn - snabb hjärtrytm - andningssvårighet (andnöd) - leverinflammation (hepatit), gulfärgad hud, slemhinnor och ögonvitor p g a av förhöjd bilirubinhalt i blodet (gulsot) - ljusöverkänslighetsreaktion i huden, allergiska reaktioner såsom nässelutslag, klåda, överdriven svettning - muskelstelhet - menstruationsrubbningar, såsom bortfall av menstruationen, smärtsamma menstruationer

11 - sekretutsöndring från brösten, obehagliga känningar i brösten eller bröstkörtelsmärta - gångsvårigheter - förhöjd kroppstemperatur - svullna armar och ben p g a ansamling av vätska. Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos 1 10 användare av ) - förhöjd nivå av ett kroppshormon (prolaktin) som förorsakar bröstmjölksproduktion (också hos män) - malignt neuroleptikasyndrom (ett tillstånd som kräver omedelbar medicinsk behandling, symtomen innefattar kroppstelhet och hög feber) - horisontala ögonrörelser och därtillhörande känsla av att rummet snurrar runt huvudet eller kroppen - luftvägsförträngning och därav följande visslande andningsljud - rikliga menstruationsblödningar - sexualstörning - avvikande aktivitet i hjärtat i EKG. Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data) - antalet blodkroppar som bekämpar infektioner (vita blodkroppar) eller blodkroppar som gynnar blodets koagulering (blodplättar) kan minska kraftigt eller de kan helt försvinna. Totalantalet vanliga blodceller kan också minska kraftigt. - anafylaktisk reaktion (allvarlig allergisk reaktion som innefattar visslande andning, andningssvårigheter och blodtryckskollaps) - förhöjd mängd av hormon som reglerar kroppens vätskebalans. Regleringen sker genom att reglera urinmängden och förändringen kan leda till ökad vattenhalten i blodet, varvid halten av nödvändiga kemikalier minskar i blodet. - lågt blodsocker - extra hjärtslag, oregelbunden och ofullständig sammandragning av hjärtkamrarna som obehandlad snabbt kan leda till döden - blodproppar, särskilt i benen (symtomen är svullnad, smärta och rodnad på benen), kan transporteras till lungorna och orsaka bröstsmärta och andningssvårigheter. Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart söka vård - mycket sällsynt svullnad i stämbanden och struphuvudet p g a ansamling av vätska, kramp i stämbanden och struphuvudet - nedsatt leverfunktion (akut leverinsufficiens) som utvecklas under en period av dagar eller veckor, gallstas i levern (kolestas). - små purpurröda märken på huden eller i andra vävnader som följd av blodkärlsinflammation (vaskulit) ibland med ömmande knölar, hudutslag som leder till peeling av hudens ytlager - bröstförstoring också hos män - utdragen erektion utan sexuell upphetsning - svullnad i ansiktet p g a ansamling av vätska - sänkt kroppstemperatur - varfylld svullnad vid injektionsstället - läkemedelsutsättningssyndrom har förekommit hos nyfödda då mödrarna har använt Serenase depot under de tre sista månaderna av graviditeten. Symtomen kan innefatta skakningar, muskelstelhet, kraftlöshet, sömnighet, rastlöshet, andningssvårigheter eller amningssvårigheter. Viktig information

12 Hos äldre personer med demens som behandlas med antipsykotiska läkemedel har en liten ökning i antalet dödsfall rapporterats jämfört med dem som inte får sådan behandling. Om du får symtom som oregelbunden hjärtrytm (hjärtklappning, svindel, eller yrselanfall) hög feber, muskelstelhet, snabb andningsrytm, onormala svettningar eller sänkt vakenhetsgrad skall du omedelbart kontakta läkare. Din kropp reagerar kanske inte på behandlingen på önskat sätt. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR SERENASE DEPOT SKA FÖRVARAS Förvaras vid rumstemperatur (15 25 C) skyddad för ljus i originalförpackningen. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är haloperidoldekanoat. Innehållet motsvarar 50 mg eller 100 mg haloperidol per milliliter. - Övriga innehållsämnen är bensylalkohol och raffinerad sesamolja. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Klar, gulbrun injektionsvätska. Förpackningsstorlekar: Serenase depot 50 mg/ml: 1x1 ml, 5x1 ml, 1x3 ml, 5x3 ml i bruna glasampuller. Serenase depot 100 mg/ml: 1x1 ml och 5x1 ml i bruna glasampuller. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning Janssen-Cilag Oy Vaisalavägen Esbo Tillverkare: GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. Strada Provinciale Asolana N. 90 (loc. San Polo) Torrile (PR) Italien eller Janssen Pharmaceutica N.V.

13 Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse Belgien Denna bipacksedel reviderades senast

14 Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal : För att undvika den eventuella lokala irritationen bör flaskan på 100 mg/ml värmas i händerna före injicering. Läkemedlet injiceras djupt intraglutealt. Läkemedlet får inte ges intravenöst. Vid administrering av engångsdoser över 100 mg bör det starkare preparatet på 100 mg/ml användas. Ampuller: 1. Håll i ampullen mellan tummen och pekfingret så att toppen på ampullen blir fri. 2. Ta i ampullen med andra handen så att ampullens topp är mot pekfingret och tummen i den kulörta pricken och på den kulörta ringen. 3. Håll tummen på pricken och bryt av spetsen på ampullens topp med en skarp rörelse. Håll samtidigt i ampullens nedre del med andra handen. Öppnad ampull skall användas omedelbart och eventuellt oanvänt läkemedel skall kasseras. Överdosering Symtom vid överdosering är sänkt vakenhetsgrad, svåra darrningar eller muskelstelhet. Anvisningar för läkaren i fall av överdosering: Försäkra att patientes luftvägar hålls fria och vidta de stödåtgärder som tillståndet påkallar. Överväg att lägga in patienten på sjukhus. Monitorera EKG och vitala livsfunktioner tills EKG normaliserats. Det finns ingen specifik antidot mot haloperidol men antikolinerga parkinsonismmedel kan injiceras intramuskulärt för att behandla extrapyramidala symtom.

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Microlax peräruiskeliuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Microlaxia huolellisesti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Serenase 5 mg/ml injektioneste, liuos Haloperidoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Serenase 5 mg/ml injektioneste, liuos Haloperidoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Serenase 5 mg/ml injektioneste, liuos Haloperidoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Bafucin Mint -imeskelytabletit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Bafucin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli PAKKAUSSELOSTE METALAX 10 mg -peräpuikko Bisakodyyli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini PAKKAUSSELOSTE Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi PAKKAUSSELOSTE Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos Doksapraamihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum)

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum) PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli PAKKAUSSELOSTE med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääkevalmiste on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini

PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 6 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Vaikuttava aine: morfiini Lue

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti PAKKAUSSELOSTE PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli PAKKAUSSELOSTE Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos Vaikuttava aine: morfiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Daktarin 2 % emulsiovoide mikonatsolinitraatti

PAKKAUSSELOSTE Daktarin 2 % emulsiovoide mikonatsolinitraatti PAKKAUSSELOSTE Daktarin 2 % emulsiovoide mikonatsolinitraatti Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla

Lisätiedot

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MYOCRISIN 40 mg/ml injektioneste, liuos MYOCRISIN 100 mg/ml injektioneste, liuos natriumaurotiomalaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MYOCRISIN 40 mg/ml injektioneste, liuos MYOCRISIN 100 mg/ml injektioneste, liuos natriumaurotiomalaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle MYOCRISIN 40 mg/ml injektioneste, liuos MYOCRISIN 100 mg/ml injektioneste, liuos natriumaurotiomalaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Celestoderm 0,1 % emulsiovoide beetametasoni

PAKKAUSSELOSTE. Celestoderm 0,1 % emulsiovoide beetametasoni PAKKAUSSELOSTE Celestoderm 0,1 % emulsiovoide beetametasoni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami PAKKAUSSELOSTE Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Mansikka imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Mansikka imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Strepsils Mansikka imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä. mikonatsolinitraatti

PAKKAUSSELOSTE. Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä. mikonatsolinitraatti PAKKAUSSELOSTE Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä mikonatsolinitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg PAKKAUSSELOSTE KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos Natriumkromoglikaatti

Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos Natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos Natriumkromoglikaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni PAKKAUSSELOSTE Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos Tropikamidi

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos Tropikamidi PAKKAUSSELOSTE OFTAN TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos Tropikamidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa.

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa. Pakkausseloste Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo PAKKAUSSELOSTE ADURSAL 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ursodeoksikoolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Serenase 2 mg/ml oraaliliuos Haloperidoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Serenase 2 mg/ml oraaliliuos Haloperidoli 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Serenase 2 mg/ml oraaliliuos Haloperidoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Zopinox 3,75 mg tabletti

Zopinox 3,75 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä. Säilyttäkää pakkausseloste, jotta voitte tarvittaessa lukea sen uudelleen Lisätietoja lääkkeestä voitte pyytää lääkäriltänne

Lisätiedot

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 PAKKAUSSELOSTE LIPACTIN Hyvä potilas, Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni 1 PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Microlax peräruiskeliuos

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Microlax peräruiskeliuos Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Microlax peräruiskeliuos Natriumsitraattidihydraatti, natriumlauryylisulfoasetaatti, sorbitoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Trosyd 1 % emulsiovoide Tiokonatsoli

PAKKAUSSELOSTE. Trosyd 1 % emulsiovoide Tiokonatsoli PAKKAUSSELOSTE Trosyd 1 % emulsiovoide Tiokonatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. BETADINE 100 mg/ml -paikallisantiseptiliuos Jodattu povidoni

PAKKAUSSELOSTE. BETADINE 100 mg/ml -paikallisantiseptiliuos Jodattu povidoni PAKKAUSSELOSTE BETADINE 100 mg/ml -paikallisantiseptiliuos Jodattu povidoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucorix 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten glukosamiinisulfaatti

PAKKAUSSELOSTE. Glucorix 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten glukosamiinisulfaatti PAKKAUSSELOSTE Glucorix 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten glukosamiinisulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. BETADINE 100 mg/g -voide Jodattu povidoni

PAKKAUSSELOSTE. BETADINE 100 mg/g -voide Jodattu povidoni PAKKAUSSELOSTE BETADINE 100 mg/g -voide Jodattu povidoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

MUCOVIN 0,8 mg/ml -oraaliliuos

MUCOVIN 0,8 mg/ml -oraaliliuos PAKKAUSSELOSTE MUCOVIN 0,8 mg/ml -oraaliliuos Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Mobilat geeli

PAKKAUSSELOSTE. Mobilat geeli PAKKAUSSELOSTE Mobilat geeli Vaikuttavat aineet: lisämunuaisen kuorikerroksen uute (kortikosteroideja 0,2 mg), mukopolysakkaridipolysulfaatti, salisyylihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste Piroxin 0,5 % geeli Piroksikaami

Pakkausseloste Piroxin 0,5 % geeli Piroksikaami Pakkausseloste Piroxin 0,5 % geeli Piroksikaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. Jos sinulla on

Lisätiedot

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide Asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen,

Lisätiedot

IMOVAX POLIO Inaktivoitu poliorokote

IMOVAX POLIO Inaktivoitu poliorokote PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Hunaja & Sitruuna imeskelytabletti

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Hunaja & Sitruuna imeskelytabletti PAKKAUSSELOSTE Strepsils Hunaja & Sitruuna imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Malvitona oraaliliuos

PAKKAUSSELOSTE. Malvitona oraaliliuos PAKKAUSSELOSTE Malvitona oraaliliuos tiamiininitraatti riboflaviininatriumfosfaatti pyridoksiinihydrokloridi nikotiiniamidi dekspantenoli kofeiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini PAKKAUSSELOSTE Benadryl 8 mg kovat kapselit Akrivastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Serenase 1 mg, 4 mg ja 10 mg tabletit Haloperidoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Serenase 1 mg, 4 mg ja 10 mg tabletit Haloperidoli 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Serenase 1 mg, 4 mg ja 10 mg tabletit Haloperidoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot