Kunnanjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanjohtajan katsaus"

Transkriptio

1

2 Kunnanjohtajan katsaus Vuosi 2003 oli mielenkiintoinen, värikäs ja taloudelliselta tulokseltaan odotettua parempi. Kunnan väestön kehitys oli lähes tasapainoinen ja muuttoliike positiivinen. Me toteutimme aktiivista kuntamarkkinointia pääkaupunkiseudulla ja Turussa Jalasjärveltä ko. alueille muuttaneille ja saimme muutamia paluumuuttajia ja hyvää palautetta. Viime vuonna käynnistettiin koulukeskuksen mittava rakennushanke, Tenavatien päiväkodilla tehtiin remontti, Pentinlammin pienkotia laajennettiin ja rakennettiin Listatalon logistiikkakeskus. Lisäksi vesilaitos investoi Kihlakunnankankaan vedenottamon muutostöihin. Kunta teki historiallisen suuria maakauppoja Rajalan alueella viime vuoden aikana ja nyt on edessä maa-alueiden kaavoittaminen, kunnallistekniikan rakentaminen ja alueen markkinointi. Kunnan henkilöstö lisääntyi viime vuoden aikana ja merkittävin lisäys tapahtui Jalasjärven kunnan tehtyä sopimuksen Melan, Peräseinäjoen ja Nurmon kuntien sekä Seinäjoen kaupungin kanssa lomituspalvelujen järjestämisestä siten, että Jalasjärven kunta hoitaa lomituspalvelujen hallinnon. Kunnan taloudellinen tilanne oli tilinpäätöksessä odotettua parempi ja peruspalvelutoiminnan toimintatulot toteutuivat yli 7 % budjetoitua suurempina. Näin ollen kunnan oman toiminnan tulos oli ennakoitua parempi eli euroa ylijäämäinen ja yhdessä Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa virallinen tulos oli euroa ylijäämäinen. Ennakoitua parempi tulos antaa lisäpuskuria tulevien vuosien lainakustannusten kattamiseen. Kiitän kunnan henkilöstöä ja päätöksentekijöitä kuluneesta vuodesta. Antti Rantakokko kunnanjohtaja

3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus. 1 Luottamushenkilöorganisaatio 2 Viranhaltijaorganisaatio... 3 Toiminnan ja talouden kehitys 4 Tilikauden tulos-, rahoitus- ja tasetarkastelu Tuloslaskelma (t ).. 7 Rahoituslaskelma (t ) 8 Tase (t )... 9 Konsernin toiminta ja talous Konsernin olennaiset tapahtumat 10 Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernitase (milj. ) Talousarvion toteutuminen Kunnanhallitus 13 Terveystoimi 23 Sosiaalitoimi 33 Koulutoimi 43 Vapaa-aikatoimi 51 Tekninen toimi 55 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 68 Verotulojen erittely. 69 Investointiosan toteutumisvertailu 70 Rahoitusosan toteutumisvertailu 74 Käyttötalousosan toteutumisvertailu 75 Tulos- ja rahoituslaskelmat, taseet Virallinen tuloslaskelma 76 Virallinen rahoituslaskelma 77 Virallinen tase 78 Kunnan tuloslaskelma (ei sis. eriä) 79 Kunnan tuloslaskelma (sis. erät mukana) 80 Kunnan rahoituslaskelma 81 Kunnan tase 82 Konsernitase 83 Liitetiedot Liitetietojen SISÄLLYSLUETTELO 84 Allekirjoitukset 101

4 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO K u n n a n v a l t u u s t o Luottamushenkilöorganisaatio Henkilöstö Poliittiset voimasuhteet KESK 18 SDP 2 KOK 10 KD PS 3 VAS 1 Yht. 35 Puheenjohtaja I Varapuheenjohtaja II Varapuheenjohtaja Pekka Mannila Jaakko Ventelä Martti Selin Jäsenet Aho M. Juhani Laulaja Hannu Petäys Taisto Ala-Hakkola Antti Lehtinen Pekka Rajamäki Eino Alajoki Anna Majamäki Erkki Saarinen Kari Ala-Kasari Aulis Metsä-Ketelä Osmo Salonranta Tarja Alkula Martti Myllymäki Antti Samppala Timo Asunmaa Reijo Mäkelä Heikki Seilo Martti Harri Antti Mäki-Saari Antti Taivalmäki Anneli Hautamäki Hannu t1.2. Mäntymäki Eija Talja Tapani Ikkala Marjatta Ojaniemi Toivo alk. Vainionpää Lea Kasari Taina Ojala Merja Ventelä Kirsti Kujala Kalevi Pakkala Sirkka Viianen Reijo K u n n a n h a l l i t u s Puheenjohtaja Helena Lehto Poliittiset voimasuhteet: I Varapuheenjohtaja Pekka Lehtinen KESK 7 II Varapuheenjohtaja Martti Alkula KOK 4 Esittelijä Antti Rantakokko, kunnanjohtaja PS 1 SDP 1 Jäsenet Alajoki Anna Yht: 13 Ala-Hakkola Antti Alakoski Juhani Kauppila Raija Haanpää Päivi Petäys Taisto Metsä-Ketelä Osmo Taivalmäki Anneli Mäki-Saari Antti Ventelä Kirsti V a l t u u s t o n v a l i t s e m a t t o i m i e l i m e t Lautakunnat: Puheenjohtaja: Esittelijä: Akk:n johtokunta Olavi Viljanmaa Tapio Hongisto Maaseutulautakunta Jari Ilvessaari Reijo Hämäläinen Keskusvaalilautakunta Leena Kuuppelomäki Koulutuslautakunta Hannu Laulaja Ahti Arokallio Vapaa-ajanlautakunta Sirkka Pakkala Ahti Arokallio Terveyslautakunta Reijo Asunmaa Tiina Perä Sosiaalilautakunta Seppo Pentinmäki Terttu Nordman Tekninen lautakunta Timo Samppala Martti Väyrynen Ympäristö- ja rakennusltk. Mauri Laitila A.Toppari/H.Mäkiranta/J.Raittila Tarkastuslautakunta Antti Myllymäki Antti Myllymäki 2

5 Viranhaltijaorganisaatio Luottamushenkilöorganisaatio Henkilöstö Kunnanjohtaja Antti Rantakokko Hallinto-osasto Hallintojohtaja Ahti Arokallio Sivistysosasto Hallintojohtaja Ahti Arokallio Sosiaaliosasto Sosiaalijohtaja Terttu Nordman Talousosasto Talousjohtaja Eija Heikkilä Tekninen osasto Tekninen johtaja Martti Väyrynen Terveysosasto Ylilääkäri Tiina Perä Aikuikoulutuskeskus Rehtori Tapio Hongisto Hallintopalvelut Koulutoimi Muu opetustoimi Vapaa-aikatoimi Sosiaalityö Avohuolto Päivähoito Taloustoimi Maaseututoimi Lomatoimi Kiinteistötoimi Kunnallistekniikka Liikenne/Yleiset alueet Kaavatekninen suunnittelu Pelastustoimi Kansanterveystyö Ympäristöterv.huolto Erikoissairaanhoito Kunnan palkatun henkilöstön määrä Toimintayksikkö Vakituiset Sijaiset ja määräaikaiset Työllistetyt YHTEENSÄ Hallinto Terveystoimi Sosiaalitoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Aikuiskoulutuskeskus YHTEENSÄ

6 Toiminnan- ja talouden kehitys YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Tuotannon määrä kasvoi vuonna 2003 kokonaistuotannon kuukausikuvaajan perusteella arvioiden vajaa 1,5 %. Teollisuustuotanto lisääntyi vain vähän. Rakentaminen supistui hieman. Palvelujen tuotanto lisääntyi pari prosenttia, erityisen vahvasti kohosi kaupan tuotanto. Vuoden 2003 vaimeaan talouskehitykseen vaikutti mm. Euroopan suurten maiden talouskasvun pysähtyminen ja kääntyminen jopa lievään laskuun. Jo 2003 syksyllä odotettiin Euroopan maiden talouskasvun nopeutuvan, mutta sitä ei ole toistaiseksi tapahtunut. Euroalueen talouskasvun arvioidaan pysyvän kuluvanakin vuonna melko hitaana. Kasvumahdollisuuksia rajoittavat mm. euron kurssin kehitys, julkisten talouksien vajeet ja monet muut rakenteelliset tekijät. Suomen vientiin EU-maiden talouskehityksellä on suuri merkitys, koska Suomen tavaraviennistä näiden maiden osuus on ollut yli puolet. Kuluttajahintaindeksillä mitattuna yleinen hintataso kohosi vuonna 2003 maltillisesti. Keskimääräinen inflaatiovauhti jäi 0,9 prosenttiin. Kuluttajahintojen kehitykseen vaikuttavat monet tekijät; euron kurssi, korkotason kehitys sekä raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat. Työttömyysaste oli viime vuonna keskimäärin 9 % eli vuoden 2002 tasoa. KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Jalasjärven kunnan taloudellinen tulos on viime vuosien aikana vaihdellut n. 1 milj. euron alijäämästä lähes tasapainoisen tuloksen kautta n. 1,7 milj.euron ylijäämään. Vuoden 2003 tulos on euroa ylijäämäinen eli n. 1,1 miljoonaa euroa edellisvuotista heikompi. JAKK:n rahoitus on ollut uhattuna lähimpien viime vuosien aikana, mutta voimakas erikoistuminen ja se myötä toiminnan laajentaminen uusille paikkakunnille yhdessä toiminnan aktiivisen kehittämisen kanssa on tuottanut tulosta ja liikevaihto on jälleen kasvanut edellisestä vuodesta 22 %. JAKK:n toiminnan ylijäämäkin on samana aikana parantunut yli eurolla. Kunnan peruspalvelutoiminnan toimintatulot toteutuivat yli 7 % budjetoitua suurempina. Näin toimintamenojen ylitystenkin jälkeen toimintakate muodostui muutettua talousarviota paremmaksi. Talousarviomuutosten jälkeen kunnan peruspalvelujen talousarvion mukainen vuosikate oli ainoastaan euroa ja näin tilikauden tulos olisi ollut n euroa alijäämäinen. Verotulojen ennakkojen parempi toteutuminen yhdessä rahoituksen tulojen kanssa kunnan peruspalvelujen vuosikatteen euroon ja koko tilikauden peruspalvelutoimintojen osalta euroa ylijäämäiseksi. Aikuiskoulutuskeskuksen tulos oli euroa ylijäämäinen eli kunnan virallinen tulos oli euroa ylijäämäinen. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 2003 Tulojen kertyminen Verotuloja kertyi yhteensä 16,6 milj. euroa. Vuoteen 2002 verrattuna verotulot vähenivät euroa eli 4 %. Yhteisöveron jako-osuutta kertyi vain euroa, joten euron arvio ylittyi vain euroa eli 0,8 %. Yhteisöverotilitykset laskivat vuodesta 2002 kaikkiaan 47 % eli euroa. Vielä vuonna 2001 yhteisöveron jako-osuus oli lähes kaksinkertainen eli 1,3 milj. euroa. Kunnallisveron tilityksistä kirjattiin euron tulot. Kunnallisverotulokohta ylittyi näin 1,1 milj. eurolla. Kiinteistöveroa kertyi euroa. Verotuloja kertyi kassaan tilivuoden aikana kaiken kaikkiaan euroa eli 7 % yli arvioidun. 4

7 Toiminnan- ja talouden kehitys Kaikkien kuntien yhteenlasketut verotulojen tilitykset olivat vuonna 2003 noin 13,5 miljardia euroa. Tilitykset vähenivät edellisvuodesta neljä prosenttia. Sama 4 %:n väheneminen näkyy myös Jalasjärven kunnan verotulokohdassa. Kunnallisveron tilitykset olivat 11,84 miljardia euroa. Tilityksiä kasvattivat talousarviovuoden ennakoiden kohoaminen 5 %:lla. Talousarviovuotta aikaisemmilta verovuosilta tilityksiä kertyi kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2002, jolloin oli ns. verotuksen rytmihäiriövuosi. Vuonna 2002 kunnallisverotuksessa verotettavan tulon kasvu oli Jalasjärven kunnassa 3,2 % edellisvuoteen verrattuna. Ansiotuloja vastaavia tuloja kertyi kaikkiaan euroa, joka on asukasta kohti laskettuna euroa. Tuloveroprosentti kunnallisverotuksessa oli edelleen 19. Kiinteistöveroprosentit olivat myös entiset: yleinen 0,50, vakituinen asuinrakennus 0,30, muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,50 sekä yleishyödyllisiksi yhteisöksi verohallinnon määrittelemillä 0,00 %. Valtionosuuksia kertyi yhteensä 14,275 milj. euroa. Tästä aikuiskoulutuskeskuksen toimintaavustusta oli 0,543 milj. euroa. Valtionosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta n. 1,1 milj. euroa eli 9 %. Kunnan peruspalvelutoiminnan toimintatuloja kertyi 6,8 milj. euroa, joten ne toteutuivat 4,7 % vuoden 2002 toiminnan tuloja suurempina. TOIMINNOT Jalasjärven kunta päätti vuonna 2002 maksaa opiskelija-apurahaa jalasjärveläisille opiskelijoille. Ensimmäisen kerran apurahat maksettiin helmikuussa Avustuksen sai 391 nuorta eli määrärahaa käytettiin euroa. Jalasjärven kunta hoitaa maatalouslomituksen oman kunnan alueen lisäksi myös Seinäjoen, Peräseinäjoen ja Nurmon kuntien alueella. Lomituksen paikallisyksikkö aloitti toiminnan laajennetulla alueella Peräseinäjoen paikallisyksikkö yhdistyi Jalasjärven kunnan paikallisyksikköön ja samalla kunnan palvelukseen siirtyivät hallinnon ja maatalouslomituksen työntekijät. Erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat euroa (8,4 %)edellisestä vuodesta. Sairaanhoitopiirille maksetut palvelumaksut nousivat 6,5 % ja ulkopuolelta ostetut palvelut 20 %. Vuosina toteutetussa jononpurkuprojektissa Jalasjärvi käytti täysimääräisesti oman euron osuutensa. Sosiaalitoimen avohoidon alueeseen kuuluva Pentinlammin pienkodin uusiin tiloihin asukkaat muuttivat huhtikuussa Esi- ja alkuopetuksen uusi opetussuunnitelma hyväksyttiin keväällä 2003 ja otettiin syksyllä käyttöön. Perusopetuksen luokkien 3-9 ja lukien osalta opetussuunnitelman uudistustyö käynnistettiin syksyllä Laskennallisesti eriytetyn vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelma näytti alijäämää 9.101,66 euroa. Laitoksen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1,4 %. 5

8 Toiminnan- ja talouden kehitys Alueellinen pelastuslaitos aloitti toimintansa ja pelastuslaitoksen henkilöstö siirtyi Seinäjoen kaupungin palvelukseen alkaen. Koulukeskuksen rakennustyö aloitettiin elokuussa Rakennushankkeeseen kului tilivuoden aikana euroa. Rakennustyö jatkuu vuosina 2004 ja Tavoitteena on saada oppimiskeskus käyttöönotettua elokuussa Hankkeen kokonaiskustannusarvio on n. 4 milj. euroa. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Tilastokeskuksen tilinpäätöksen 2003 ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien vuosikatteet alenivat vuonna 2003 lähes miljardi euroa vuoden 2002 tasosta. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikatteen ennustetaan heikkenevän edelleen vuonna Verotulojen tilitysten arvioidaan hieman vähenevän viime vuoden tasosta, kun samalla toimintamenot lisääntyvät nopeasti. Toimintatulojen ja valtionosuuksien lisäykset eivät riitä kattamaan menojen liian nopeaa kasvua. Vuonna 2004 kunnallisveron tilitysten arvioidaan vähenevän edelleen. Ansiotulojen kasvu sekä tuloveroprosenttien korottamiset lisäävät osaltaan tilityksiä. Samaan aikaan veropohjaa kaventavat ansiotulovähennyksen ja tulonhankkimisvähennyksen muuttaminen. Kunnallisverojen kehitykseen vaikuttavat erityisesti jatkossakin ansiotulojen kehitys ja veroperusteita koskevat päätökset. Ansiotulojen kasvu taas on riippuvainen yleisestä talouskehityksestä ja erityisesti työllisyyden kehityksestä. On hyvinkin ilmeistä, että valtio muuttaa kunnallisveron veroperusteita myös vastaisuudessa. Näin onkin myös vuoden 2005 verotulokehitystä arvioitaessa siihen, että veropohjaa kavennetaan jälleen kunnallisveron vähennyksiä lisäämällä. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN 2003 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelynä, että - aikuiskoulutuskeskuksen ylijäämä ,53 euroa kirjataan JAKK:n yli/- alijäämän tilille - kunnan muun toiminnan ylijäämä 231,873,62 euroa kirjataan kunnan taseeseen yli/-alijäämän tilille 6

9 Tulos- ja rahoituslaskelmat, taseet TULOSLASKELMA, 1000 (JAKK mukana, ei sisäisiä eriä) Toimintatuotot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintatuotot yhteensä: Toimintakulut: Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lis.(+) tai väh.(-) Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä: Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Arvonlisäveron takaisinperintä 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut% 34,5 33,2 Vuosikate/Poistot% 122,1 171,8 Vuosikate /asukas Asukasmäärä Tulovero%

10 Tulos- ja rahoituslaskelmat, taseet RAHOITUSLASKELMA 1000 (JAKK mukana, ei sisäisiä eriä) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Vars.toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 79,2 168,6 Pääomamenojen tulorahoitus, % 57,0 94,4 Lainanhoitokate 1,9 2,2 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

11 Tulos- ja rahoituslaskelmat, taseet TASE 1000 (JAKK mukana, ei sis.eriä) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Liittymismaksurahasto Muut pitkävaikutteiset menot 2 4 Arvonkorotusrahasto Ennakkomaksut Muut omat rahastot Edell. tilikausien yli/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli/alijäämä Maa- ja vesialueet Rakennukset POISTOERO JA VAPAAEHT. Kiinteät rakenteet ja laitteet VARAUKSET Koneet ja kalusto Poistoero Muut aineelliset hyödykkeet Vapaaehtoiset varaukset Ennakkomaksut ja kesken eräiset hankinnat PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Sijoitukset Muut pakolliset varaukset Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaam. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut lainasaamiset Valtion toimeksiannot Muut saamiset Lahjoitusrahast. pääomat Muut toim.ant. pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot VIERAS PÄÄOMA Lahjoitusrahast.erit.katteet Pitkäaikainen Muut toimeksiantojen varat Joukkovelkakirjalainat Lainat rah. ja vak.laitoksilta VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat julkisyhteisöiltä Vaihto-omaisuus Lainat muilta luotonantajilta Aineet ja tarvikkeet Saadut ennakot Keskeneräiset tuotteet Ostovelat Valmiit tuotteet/tavarat Muut velat Muu vaihto-omaisuus Siirtovelat Ennakkomaksut Lyhytaikainen Saamiset Joukkovelkakirjalainat Pitkäaikaiset saamiset Lainat rah. ja vak.laitoksilta Myyntisaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lainasaamiset Lainat muilta luotonantajilta Muut saamiset Saadut ennakot Siirtosaamiset Ostovelat Lyhytaikaiset saamiset Muut velat Myyntisaamiset Siirtovelat Lainasaamiset Muut saamiset VASTATTAVAA yhteensä Siirtosaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT III Rahoitusarvopaperit Omavaraisuusaste % 77,1 78,1 Osakkeet ja osuudet Rahoitusvarallisuus /as Sij. rahamarkkinainstrum. Suhteel.velkaantuneisuus % 26,4 24 Joukkovelkakirjalainasaam. Lainat, /asukas Muut arvopaperit Lainakanta , IV Rahat ja pankkisaamiset Lainsaamiset , VASTAAVAA yhteensä Asukasmäärä

12 Konserni KONSERNIA KOSKEVAT OLENNAISET TAPAHTUMAT Kuntakonserniin kuuluu 13 tytäryhteisöä, 5 kuntayhtymää ja 5 osakkuusyhteisöä. Kaikki muut paitsi osakkuusyhteisöt on yhdistetty konsernitaseeseen. Osakkuus yhteisöjen osuus konsernin omasta ja vieraasta pääomasta sekä tilikauden voitosta/tappiosta on ilmoitettu liitetiedoissa. Kuntakonserniin kuuluu tytäryhteisöinä 9 kiinteistö- ja asuntoyhtiötä. Näiden hallintoa on koottu mahdollisimman taloudellisen toiminnan aikaansaamiseksi kaikilla. Vuokrataloyhtiöllä on sama hallituksen puheenjohtaja ja samat tilintarkastajat, joista toinen on kunnan tilintarkastaja. KONSERNIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ ILMAN KUNTAYHTYMIÄ Konsernin palveluksessa on vuoden aikana ollut keskimäärin 600 henkilöä. 10

13 Konserni KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Tytäryhteisöt ja kuntayhtymät Konsernitilinpäätökseen yhdistetyt (kpl) Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 9 Muut yhtiöt 3 Säätiöt 1 Kuntayhtymät 5 Yhteensä 18 Osakkuusyhteisöt As Oy Koskutrinne As Oy Penttilänkuja As Oy Puskanrivi As Oy Savelankuja Jalasjärven Pankkitalo Yhteensä 5 kpl Kuntakonserni (YLI 50%) UIMA- HALLI OY 86,40 % LÄMPÖ URHEILU- OY HALLI OY 66,8 % 96 % JALASJÄRVI (EMO) KUNTAYHTYMÄT SÄÄTIÖT TERVEYS JAKK * EP SHP SOSIAALI Kunnallinen * AJO- * EPL KOULU liikelaitos HARJOIT- * ESKOO TEKNINEN TELURATA- * AMK VAPAA-AIKA SÄÄTIÖ * KURIKKA AK 80 % AS OY KETO- TIE 100% AS OY JOKIPII TIE 100% KI OY HAVE- RIN- AHO 100% KIINTEISTÖYHTIÖT ASUNTO-OSAKEYHTIÖT KI OY HAUTI- AISEN- TIE 100% KI OY PEN- TIN- LAMMI 100% KI OY PUS- KAN- PUISTO 100% KI OY ANTURA- RIVI 100% KI OY JALAS- PISNES 100% KI OY LIIKE- RATI 68,77 11

14 Konserni KONSERNITASE 2003 MILJ. VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 30,8 30,9 Aineettomat oikeudet 0,2 0,3 Osuus kunt.yht. opo:n lis. 0,0 0,0 Konserniliikearvo 0,0 0,0 Liittymismaksurahasto 0,5 0,4 Muut pitkävaikutteiset menot 0,0 0,0 Arvonkorotusrahasto 0,6 0,6 Ennakkomaksut 0,0 0,0 Muut omat rahastot 5,7 5,8 Aineelliset hyödykkeet Edell. tilikausien yli/alijäämä 4,1 2,2 Maa- ja vesialueet 6,7 6,5 Tilikauden yli/alijäämä 0,7 1,7 Rakennukset 29,7 28,3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 8,9 10,0 VÄHEMMISTÖOSUUDET 0,4 0,4 Koneet ja kalusto 3,2 3,0 KONSERNIRESERVI 0,0 0,0 Muut aineelliset hyödykkeet 0,2 0,0 POISTOERO JA VAPAAEHT. Ennakkomaksut ja kesken- 1,1 0,7 VARAUKSET eräiset hankinnat Poistoero 0,2 0,1 Vapaaehtoiset varaukset 1,0 1,2 Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET Osakkuusyhteisöosuudet 0,1 0,7 Eläkevaraukset 0,0 0,0 Muut osakkeet ja osuudet 1,4 0,7 Muut pakolliset varaukset 0,3 0,5 Joukkovelkakirjalainasaam. 0,0 0,0 Muut lainasaamiset 0,1 0,0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut saamiset 0,0 0,0 Valtion toimeksiannot 0,6 1,0 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahast. pääomat 0,0 0,0 Valtion toimeksiannot 0,6 1,0 Muut toim.ant. pääomat 0,0 0,0 Lahjoitusrahast.erit.katteet 0,0 0,0 Muut toimeksiantojen varat 0,0 0,0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT Joukkovelkakirjalainat 0,0 0,0 Vaihto-omaisuus Lainat rah. ja vak.laitoksilta 4,6 4,6 Aineet ja tarvikkeet 0,3 0,2 Lainat julkisyhteisöiltä 4,2 4,4 Keskeneräiset tuotteet 0,0 0,0 Lainat muilta luotonantajilta 0,0 0,0 Valmiit tuotteet/tavarat 0,0 0,0 Saadut ennakot 0,1 0,1 Muu vaihto-omaisuus 0,1 0,1 Ostovelat 0,0 0,0 Ennakkomaksut 0,0 0,0 Muut velat 1,1 1,1 Siirtovelat 0,0 0,0 Saamiset Lyhytaikainen Pitkäaikaiset saamiset Joukkovelkakirjalainat 0,0 0,0 Myyntisaamiset 0,1 0,1 Lainat rah. ja vak.laitoksilta 1,6 1,6 Lainasaamiset 0,0 0,0 Lainat julkisyhteisöiltä 0,2 0,1 Muut saamiset 0,2 0,1 Lainat muilta luotonantajilta 0,0 0,0 Siirtosaamiset 0,0 0,0 Saadut ennakot 0,6 0,3 Lyhytaikaiset saamiset Ostovelat 3,2 2,0 Myyntisaamiset 3,2 2,5 Muut velat 0,9 0,7 Lainasaamiset 0,0 0,0 Siirtovelat 5,3 5,2 Muut saamiset 0,6 0,5 Siirtosaamiset 0,9 1,3 VASTATTAVAA yhteensä 66,7 64,9 III Rahoitusarvopaperit TASEEN TUNNUSLUVUT Osakkeet ja osuudet 0,0 0,0 Omavaraisuusaste% Sij. rahamarkkinainstrum. 0,0 0,5 Rahoitusvarallisuus, /as Joukkovelkakirjalainasaam. 0,0 0,0 Konsernin lainat, /as Muut arvopaperit 5,4 5,1 Konsernin lainakanta IV Rahat ja pankkisaamiset 3,7 3,3 Konsernin lainasaam VASTAAVAA yhteensä 66,7 64,9 Kunnan asukasmäärä

15 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUS Olennaiset tapahtumat Kunnanhallitus valmisteli valtuustolle tulevat päätökset, hoiti kunnan edustamisen sidosryhmiin ja koordinoi kunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Viime vuoden aikana käytiin laaja strategiakeskustelukierros ja tarkistettiin tulevien vuosien suuntaviivoja. Viime vuonna selvitettiin sosiaali- ja terveystoimen hallinnon uudistamista ja mahdollista perusturvaan siirtymistä vaalikauden taitteessa. Miten kriittisiksi menestystekijöiksi asetetut tavoitteet ja toimenpiteet toteutuivat valituista näkökulmista? Kunnan elinvoimaisuus ja monipuolinen elinkeinoelämä Väestökehitykseen erityisesti muuttoliikkeeseen onnistuttiin vaikuttamaan opiskelija-apurahan avulla. Jalasjärvi on muuttovoittokunta, mutta syntyvyyttä korkeampi kuolleisuus piti väestönmäärän vähenevänä. Kuntaa markkinoitiin asumis- ja työpaikkakuntana. Jalasjärven kunnan ulkopuolella (Helsingissä ja Turussa) pidettiin tilaisuuksia entisille jalasjärveläisille ja näin mahdollisille paluumuuttajille. Osallistujia kaikissa oli kiitettävästi ja kiinnostus Jalasjärveä kohtaan merkillepantavaa. Elinkeinoja kehitettiin verkottumalla paikallisesti ja alueellisesti seinänaapurialueella. Asiakaslähtöiset, tehokkaat palvelut Kunnan järjestämien palvelujen laatuun on pyritty kiinnittämään huomiota. Useissa palveluissa on asiakastyytyväisyyttä tutkittu kyselyjen avulla. Asiakkaiden antama palaute on ollut myönteistä ja kehittävää. Tehokkaat prosessit Kevään 2003 aikana käyty strategiakierros tuotti kunnalle uuden perustehtävä ja vision, jotka kirjattiin vuoden 2004 talous- ja toimintasuunnitelmaan. Koulukeskuksen tilojen rakentaminen aloitettiin elokuussa 2004, tavoitteena on saada uudet oppimiskeskuksen tilat käyttöön 2005 vuoden syksyllä. Oppiminen ja kehittäminen Jalasjärven yritystoiminnan ja kunnan strategista osaamista pyrittiin tunnistamaan ja keskittymään vahvuuksiin. Vuoden 2002 osaava ammattityöntekijä palkittiin ensimmäisen kerran vuonna 2003 (metsuri Markku Kiviluoma) ja toinen eli vuoden 2003 ammattiosaajaksi valittiin vuonna 2004 alueasentaja Olavi Yli-Petäys. Kunnan henkilöstön osaamisen kehittämiseen on kiinnitetty huomiota, useita lisäkoulutuksina toteutettavia oppisopimuksia on solmittu vuoden aikana. Kehittämiskeskusteluja on käyty laajasti koko organisaatiossa. Taloudeltaan vahva kunta Kunnallistalous säilyi tasapainoisena. Pitkäaikaisen velan määrä lisääntyi vain runsaalla eurolla, koska hyvän vuosikatteen ansioista suuri osa investoinneista voitiin rahoittaa ilman velanottoa. Kunnan toiminnoille on asetettu vähemmän, mutta onnistumisen seurannan kannalta tärkeämpiä tavoitteita. Säännöllinen raportointi valtuusto-, hallitus- ja lautakuntatasolla ja määrärahojen riittävyyden seuranta määräajoin mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuneeseen tilanteeseen. Tasetavoitteet (peruspääoma%, omavaraisuus%, velkaantumisaste sekä lainamäärä/as toteutuivat tavoitetta paremmin. Myös tuloslaskelmatavoitteet (tuloveroprosentti, vuosikate ja toimintatuottojen osuus toimintakuluista) toteutuivat tavoitteiden mukaisesti. Tasapainoinen talous mahdollisti myös rahoituksen tavoitteiden toteutumisen, vaikka investoinnit nousivatkin yli 3,7 milj. euroon. Tehtävän palveluksessa oleva henkilöstö ,6 Talous KOKO KUNNAN- HALLITUKSEN ALUE TA 2003 TA muutokset TA muut. jälkeen Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Netto (toimintakate) Poistot Laskennalliset erät,menot Laskennalliset erät,tulot

16 Kunnanhallitus ELINKEINOTOIMI ASIAKASSUUNTAUTUNUT TOIMINTA TOIMINNAN KUVAUS: Osallistuu kunnassa toimivien yritysten toimintaedellytysten parantamiseen muuttuvassa markkinatilanteessa. Hankkii uusia yrityksiä ja yrittäjiä kuntaan huomioiden myös vahvan maatalouden luomat mahdollisuudet. Kehittää kunnan asumispalveluita ja hankkii kuntaan uusia asukkaita. Vastaa kunnan viestinnästä. TAVOITE TAVOITE 2003 TOIMENPITEET Ylläpitää ja kehittää edellytyksiä yritysten kannattavaan toimintaan Aktiivinen toimija yritysten kehitysohjelmissa Luoda edellytykset vahvasta maataloudesta kehittyvälle erikoistuvalle elintarviketeollisuudelle. Kunnan asukasmäärän vähenemisen pysäyttäminen. Kunnan markkinoinnin kehittäminen ja kuntaprofilointi Yritysneuvonta Toimivat yritys- ja asumiskonseptit sekä viestintämallin luominen seurantamittaristoineen Kunnan profilointityön aloittaminen Kilpailukykyinen palvelurakenne ja kiinnostavien asumismahdollisuuksien kehittäminen. Henkilökohtaisen yhteyden luominen kunnan johtaviin yrityksiin ja niiden tarpeista huolehtiminen. Osallistuminen koulutuksenja verkostoyhteistyön kehittämiseen yritysten, oppilaitosten ja alueellisten/valtakunnallisten toimijoiden kesken. Yrityskonseptimallin kehittäminen Asumiskonseptimallin kehittäminen Viestintämallin kehittäminen Henkilökohtaiset kontaktit johtaviin yrityksiin ja niiden johtoon. Aktiivinen rooli pienempien yritysten verkostomallien rakentamisessa ja oppilaitosyhteistyön kehittämisessä. Kehitetään yritys- ja asumiskonseptimallit ja toimiva viestintämalli kunnan muun organisaation kanssa Ohjattu pienempien yritysten verkostojen rakentamismalleja Oppilaitosyhteistyö JAKK:n ja Seinäjoen AMK:n kanssa. Yritys- ja asumiskonseptimalli sekä rakennettu kunnan viestinnän huoneentaulu. TAVOITE MITTARI TAVOITETASO Aikataulu 6 kk Kunnan tunnettuus Nykyisten yritysten toimintaedellytykset Uudet yritykset ja uudet asukkaat Kunnan tunnettuus Yritysten toimintaedellytykset vähintään nykytasolla Uudet yritykset ja uudet asukkaat Projekti puolivälissä, osa työvälineistä työn alla. Profilointityö käynnistyi. Välineet valmiit kesällä Toimintaedellytysten parannus pullonkauloja ratkomalla, rakentamalla yhteistyömalleja Uusia yrityksiä perustettu 32 kpl Muuttoliike tasapainossa. Työttömyys aste % % Työttömiä työnhakijoita 47 kpl vähemmän kuin vuonna

17 ELINKEINOTOIMI Kunnanhallitus TEHOKKAAT PROSESSIT TEHOKKAAT PROSESSIT TAVOITE TAVOITE 2003 TOIMENPITEET Edelläkävijä kuntasektorilla yritys- ja asumiskonseptin hyödyntämisessä Kunnan profilointia viestintämallin tavoitteiden mukaisesti. Kunta on aktiivinen toimija seutukuntayhteistyössä Kunnan elinvoimaisuus elinkeinotoiminnan ja asumisen osalta osana kehittyvää Seinäjoen Seutua Yritys- ja asumiskonseptit toimivat kunnan tavoitteiden mukaisesti ja vaikuttavat merkittävästi seutukuntayhteistyöhön ja alueen kehittymiseen. Viestintämalli palvelee kunnan sisäistä - ja ulkoista viestintää sekä kunnan profiloitumista. Työryhmät yritys- ja asumiskonseptien rakentamiseen sekä viestintämallin kehittämiseen. Kunnan ja seutukunnan vahvuuksien määrittely ja niihin panostaminen. Valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteistyömallien rakentaminen Seutukunnallise t projektit 78 kpl ja muu seutukunta yhteistyö Seutukunnan ja kunnan strategiatyöskentely työryhmissä. TAVOITE MITTARI TAVOITETASO Vähintään nykytaso Elinvoimainen, kehittyvä ja aktiivisesti seutukunnalliseen päätöksentekoon osallistuva kunta Motivoitunut kehittävä ja kehittyvä henkilöstö, joka suoriutuu tavoitteistaan. Mallien ja konseptien rakentaminen, perehtyminen ja osaamisalueiden parantaminen Jatkuva työssä oppiminen ja kehittyminen. Koulutuksen hankkiminen Vuorovaikutuksen lisääminen ja yhteistyö organisaatioiden välillä niin kunnassa kuin seutukunnassa. Seutukunnallinen päätöksenteko elinkeinoryhmässä Kunnan - ja seutukunnan strateginen kehittämiskoulutus Kehitetty henkilökohtaisia osaalueita erilaisilla kursseilla ja seminaareilla. 15

18 Kunnanhallitus HALLINTOPALVELUT TOIMINNAN KUVAUS: Hallintopalvelujen työyksikkö vastaa kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouspalveluista, asianhallintakokonaisuudesta sekä kunnan informaatiopalveluista. Kunnalliset asumispalvelut, joukkoliikenne ja työmatkakorvaukset kuuluvat niinikään hallinto-osastolle. TAVOITE TAVOITE 2003 TOIMENPITEET Monipuoliset asumismahdollisuudet Tarvetta vastaavat palvelut asunto-asioissa. Asuntosihteerin ja isännöitsijöiden yhteistyö Asunto Oy Savelankujan asuntojen myynti Säännölliset tapaamiset ASIAKASSUUNTAUTUNUT TOIMINTA Toimivat liikenneyhteydet Hyvät kunnan sisäiset asiointiyhteydet Kattavat kunnan sisäiset liikenneyhteydet Seutulipun käyttöasteen nostaminen Yhteydet Asiointi- ja koululiikenteen yhteensovitus, kaksivuotinen sopimuskausi, tarjouskierros keväällä 2003 Markkinointi yhdessä seutulippualueen kanssa. Kyläkeskukseen 1-2 krt/vko Kuntakeskukseen 1 krt/vko Kaksivuotinen sopimuskausi alkoi Osallistuttu yhteismarkkinoi ntiin TAVOITE MITTARI TAVOITETASO Ripeä valmistelu- ja täytäntöönpanotyö Toimiva asianhallintajärjestelmä Asianhallintaohjelmiston käyttöönotto kaikilta osin Käytössä TEHOKKAAT PROSESSIT Toimivat palvelut neuvonta- ja Henkilöstön perehdyttäminen informaatiopisteessä olemassaolevien järjestelmien käyttöön TAVOITE MITTARI TAVOITETASO Suoritettu Korkea asiakastyytyväisyys Kysely (v. 2003) Arvosana 9 Toteutetaan myöhemmin OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖKUNTA Osaava ja motivoitunut henkilöstö Henkilöstön ammattitaidon ja työtyytyväisyyden ylläpito Henkilöstön suunnitelmallinen koulutus ja työkyvyn ylläpito. TAVOITE MITTARI TAVOITETASO Hyvä työtyytyväisyys Kysely (v. 2003) 9 Työtyytyväisyys kysely tehty v

19 Kunnanhallitus Toiminnan laajuustiedot Perustelutietoina asetetut tavoitteet Tavoite TP 2002 TA HALLINTOPALVELUT Poikkeama TYÖLLISYYS Harkinnanvaraisella tuella työllistetään, ka Nuorten kesätyön (4vko) saajat Nuorten kesätyöntekij. määrä (yritykset + yhteisöt) kerhonohj 29 kerhonohj Olennaiset tapahtumat Kunta panosti vuoden aikana voimakkaasti potentiaalisiin paluumuuttajiin järjestämällä maalishuhtikuussa Helsigissä kaksi markkinointitilaisuutta jalasjärveläissyntyisille yli 50-vuotiaille pääkaupunkiseudun asukkaille. Tilaisuuksiin osallistui kaksisataa ihmistä. Marraskuussa Turussa järjestetty vastaava tilaisuus kokosi yli sata osanottajaa. Helsingin tilaisuuksiin osallistuneille järjestettiin elokuussa Aukusti-tapahtuman yhteydessä jälkimarkkinointitilaisuus. Opiskelija-apuraha myönnettiin lähes neljälle sadalle (391) ammattiin opiskelevalle nuorelle. Kesätyöpaikan kunnassa tai kunnan tukemana sai 257 nuorta. Nuoria työllisti 50 yritystä, yhdistystä tai yksityistaloutta. Mm. edellä kuvattujen toimenpiteiden myötä kunnan muuttoliike kääntyi positiiviseksi (+12) ensimmäisen kerran moneen vuoteen. Kunnan ylläpitämässä mökkipörssissä on perustamisesta lähtien esitelty 66 kohdetta. Vuoden vaihteessa pörssissä oli jäljellä 34 kohdetta. Yleisestä korkotasosta johtuen valtion korkotukilainoituksella rakennettiin vain kolme omakotitaloa. Ki Oy Haverinahoa lukuun ottamatta kunnan omistama vuokra-asuntokanta oli käytännössä täyskäytössä. Työllisyydenhoidon nettomenot ylittyivät n euroa. Menot ylittyivät euroa johtuen suunniteltua suuremmasta työllistämisestä avopalveluihin, kouluavustajatehtäviin ja teknisen toimen työalueille. Työllisyydenhoidon nettokustannukset kasvoivat myös valtion työllistämistuen pienentymisestä johtuen euroa. Opiskelija-apurahan osalta määrärahamitoitus jäi myös liian pieneksi. Talous Tehtävän palveluksessa oleva henkilöstö HALLINTOPALVELUT Toimintamenot Toimintatulot Netto (toimintakate) Poistot Laskennalliset erät,menot Laskennalliset erät,tulot TA TA muutokset TA muut. jälkeen Poikkeama

20 Kunnanhallitus TALOUSPALVELUT ASIAKASSUUNTAUTUNUT TOIMINTA TOIMINNAN KUVAUS: Taloustoimi hoitaa kirjanpidon, taloussuunnittelun, laskutuksen ja laskujen maksatuksen, osto- ja myyntireskontran, palkkakirjanpidon tehtävät sekä tietohallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. TAVOITE TAVOITE 2003 TOIMENPITEET Toiminnan ja talouden tavoitteiden asettelua sekä raportointia kehitetään Toimintoja tukeva tietohallinto Tasapainotettua tavoitteistoa hyödynnetään toiminnan ohjaamisessa. Atk-järjestelmä ja käyttäjätuki toimivat. Säännöllinen raportointi, raporttien ymmärrettävyyteen kiinnitetään huomioita Käyttäjien tarpeita kartoitetaan ja toimintaa kehitetään sen mukaisesti TAVOITE MITTARI TAVOITETASO Säännöllinen raportointi Kpl/vuosi 2 ATK-käyttäjätyytyväisyys Kysely (tehdään parittomina vuosina) 4,25 (1-5) Tehdään v , kehitetään edelleen Järjestelmiä päivitetty tarpeen mukaan ,41 (1-5) Toimiva palkka- ja henkilöstöhallinto Uusien sopimusten oikea tulkinta Sopimuksien tarkoituksenmukainen ja kokonaistaloudellinen tulkinta. Uudet sopimukset otettu käyttöön TEHOKKAAT PROSESSIT OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖKUNTA Hyvä taloudenhoito Maksuvalmius Kirjanpidon viive Toimintaa suuntaava ja ennakoiva taloussuunnittelu Henkilöstön osaamisen kehittäminen Strategiakeskustelu kevään aikana. Taloussuunnittelun raamitus kesäkuussa Säännölliset kehityskeskustelut Tiedot ajantasaisia,luotettavia ja hyödynnettäviä. Riittävä maksuvalmius pv pv Strategialinjaukset taloussuunnitteluun keväällä Omien osaamisalueiden vahvistaminen Päivämäärä Päivämäärä Päivämäärä Tiedotus, tietojen keruu ja rekisteröinti TAVOITE MITTARI TAVOITETASO 20 5 Talouskehitystä seurataan ja ennakoidaan jatkuvasti Sisäinen tiedotus talous- ja henkilöstöhallinnolle. Kehityskeskustelut Erikoistuminen ja varahenkilöjärjestelmä TAVOITE MITTARI TAVOITETASO Käyty mennessä Raamitus mennessä Käyty/ei käyty Käynnissä Kehitetään edelleen , käynnissä Käynnissä 18

21 Kunnanhallitus MAASEUTUTOIMI TOIMINNAN KUVAUS: Maaseututoimi hoitaa maatalouden viranomaistehtävien lisäksi maatalouden ja maaseuden paikalliseen ja alueelliseen kehittämiseen liittyvät tehtävät. ASIAKASSUUNTAUTUNUT TOIMINTA TEHOKKAAT PROSESSIT TAVOITE TAVOITE 2003 TOIMENPITEET Asiakasystävällinen, asiantunteva, joustava ja nopea asioiden hoito Asiakaspalvelun laadun kehittäminen asiakaskyselyn vastausten perusteella Tarkentuvat asiakaskyselyn perusteella (2002) TAVOITE MITTARI TAVOITETASO Asioiden hoidon tehokkuus Asiakaskysely Arvosana 4 (1-5) Maksatusten ajantasaisuus Hallintopalveluiden tehokas hoitaminen Maaseutu 2005-ohjelman hankkeiden toteuttaminen - kunnan omat hankkeet - maakunnalliset hankkeet Asiakaskysely Oma seuranta Alkavalla ohjelmakaudella hyödynnetään maaseudun kehittämisen välineet Arvosana 4,5 (1-5) Poikkeamien analysointi Valitaan painopistealueittaiset toimenpiteet TAVOITE MITTARI TAVOITETASO Asioiden käsittelyn kustannukset hallintaan Käsittelykulut/hakemus Keskimäärin alle 33 /hakemus Kuntaan tullut suhdeluku > 45/1 rahamäärä/hallinnon kulut Kysely Esille tulleet tarpeet huomioitu toiminnassa ,46 4,77 Ajantasalla SN-yhteistyössä toteutettu laadittua strategiaa. Maaseutu ohjelman hankkeita käynnissä 9 kpl /hakemus 75/1 OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖKUNTA Kehittämishankkeden eteneminen suunnitellusti - kunnan omat hankkeet - maakunnalliset hankkeet Korkea osaamisen ja neuvontapalveluiden taso Aktiivinen, jaksava henkilöstö Ammattitaito Kehittämishankkeiden eteneminen Lautakunta arvioi Arviointi, raporttien analysointi Vastataan asiakkaiden palvelutarpeisiin Asiakaskysely Etenevät suunnitellusti Kerran vuodessa Arviointi jatkuvaa Osaamisen tason varmistaminen ja jatkuva kehittäminen Arvosana kaikilla osasektoreilla 4 (1-5) Ltk:n arvio 12/03: etenevät suunnitellusti Osallistuttu aktiivisesti koulutuksiin TAVOITE MITTARI TAVOITETASO ,46 Työtyytyväisyys Työtyytyväisyyskysely Arvosana 4 (1-5) 19

22 Kunnanhallitus LOMITUSTOIMI TOIMINNAN KUVAUS: Lomitustoimi hoitaa maatalousyrittäjien lomituspalvelut. ASIAKASSUUNTAUTUNUT TOIMINTA TAVOITE TAVOITE 2003 TOIMENPITEET Lomitusten joustava hoito Lomittajien saatavuus paremmin vastaamaan kysyntää Tehdään asiakaskysely lomituspalveluiden toimivuudesta ja kehittämisestä (v. 2003) TAVOITE MITTARI TAVOITETASO Tehty Asiakastyytyväisyys Kysely kolmen vuoden välein Arvosana 4 (1-5) 4,02 Lomituspalvelut tuotetaan tehokkaasti Lomittajien työaikojen oikea mitoitus Tilojen työaikalaskelmien jatkuva päivittäminen vastaamaan muuttuneita olosuhteita Tilakäynnit tehty kaikilla tiloilla. TEHOKKAAT PROSESSIT TAVOITE MITTARI TAVOITETASO Lomituspäivän kesto h/pv 7, ,7 Lomituspäivän hinta /pv Henkilöstön ammattitaidon Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen kartoitus ja koulutuksen toteuttaminen 120,03 Tilakäyntien yhteydessä selvitetään henkilöstön osaamisen kehittämisalueet 108,44 Tehty OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖKUNTA TAVOITE MITTARI TAVOITETASO Täydennyskoulutusta osaamisen kartoituksen perusteena Koulutuspäiviä 100 päivää 78 20

23 Kunnanhallitus Toiminnan laajuustiedot Tavoite TALOUSPALVELUT *Kirjanpidon viive (päivää) *Maksatuksen viive (päivää) Laskujen maksatus - toimittajien lkm - maksatusmäärä milj./ - viiv.korot maksatuksesta o / oo - viivästyskorot *Maksuvalmius (päivää) *Lainojen keskikorko %:a Palkat - palkansaajien lukumäärä - palkattu henkilöstö - vakinaiset virat ja toimet Laskutus - laskujen lukumäärä - karhujen lukumäärä %:a - ulosottojen lukumäärä %:a - laskutus milj. MAASEUTUTOIMI Käsitellyt hakemukset kpl Maksetut tuet milj. Asiakaskäynnit LOMITUSTOIMI - lomaanoikeutetut maatal.yritt. - lomituspäivien lukumäärä - kustannukset (nto) /lomituspäivä - lomitetut vuosilomapv:t/yrittäjä - lomitetut sijaisapupv:t/yrittäjä - kust.yrittäjää kohti Olennaiset tapahtumat Perustelutietoina asetetut tavoitteet TP 2002 TA ,2 0,3-0, ,1 5,3 3,1-2, , , , ,00 800,00 705, ,00 574,10 576, , , , ,0 10,5 12,7 2,20 2,50 2,00 1,99-0,01 3,10 4,20 4,50 0, , , , ,10 12,00 13,30 1 n ,00 n ,50 lomitetut pv:t/yrittäjä 33, ,46 120,03 22,8/23 46, ,00 Poikkeama 108,44-11,59 23,1/24 51,80 5, ,34-177,66 Talouspalvelujen atk-tukipalvelut laajenivat koskemaan myös koulutoimen tietohallinnon tukea. Palkkalaskenta keskitettiin myös kolmen palkkakirjanpitäjän tehtäväksi. Toimintavuoden aikana valmistauduttiin vuoden 2004 alussa tapahtuvaan palvelimen ja käyttöjärjjestelmän vaihtoon. Linux-käyttöjärjestelmä otettiin käyttöön helmikuussa 2004, koska tietokantatuki edelliseltä käyttöjärjestelmältä lopetettiin vuoden vaihteessa. Maaseututoimi vastaanotti kevään päätukihaussa tukihakemuspaketin 567 tilalta ja hakemusten käsittely sujui asetettuja aikatauluja nopeammin. Maaseututoimen maksatukset on hoidettu asetettujen aikataulujen mukaisesti. Maaseutu 2010-ohjelman 9 kehittämishanketta ovat olleet käynnissä ja niiden lisäksi maaseutusihteeri on ollut mukana lukuisien seutu- ja maakunnallisten hankkeiden valmistelussa, toteutuksessa ja seurannassa sekä mukana kunnan strategiatyössä ja viestintästrategian suunnittelussa. Lomitustoimi: Jalasjärven kunta on tehnyt sopimuksen Melan, Peräseinäjoen ja Nurmon kuntien sekä Seinäjoen kaupungin kanssa siitä, että Jalasjärven kunta hoitaa lomituspalvelujen hallinnon vuoden 2004 alusta lukien. Lomitetut päivät lisääntyivät 1700 päivällä edellisestä vuodesta, mikä johtui sijaisapulomitusten lisääntymisestä 2075 päivällä. Ko. lisäyksestä äitiys- ja vanhempainloman osuus oli 1320 päivää. Lomaanoikeutetuille tiloille (279 kpl) tehtiin asiakaskysely lomituspalvelujen saatavuudesta ja toimivuudesta. Kyselyn palautti 45,9% tiloista. Lomitustoimi sai arvosanaksi 4.02 (asteikolla 1-5). 21

24 Talous Tehtävän palveluksessa oleva henkilöstö Kunnanhallitus 61,6 TALOUSPALVELUT Toimintamenot Toimintatulot Netto (toimintakate) Poistot Laskennalliset erät, menot tulot TA 2003 TA muutokset TA muut. jälkeen Poikkeama KEITTIÖTOIMI Toiminnan laajuustiedot Perustelutietoina asetetut tavoitteet Tavoite Asiakastyytyväisyys Henkilökunnan työtyytyv (Kyselyt 1-10) Tuotetut ateriapalvelut kpl - koulut - välipalat Ravintopäiviä kpl TP TA 2003 Arvosana 9 Tehdään v Tehdään 2004 Koko kunnan kysely tehty Poikkeama V terveyskeskuksen vuodeos., tukiyhteisö, asuntolat, palvelukodit Muut ateriat - vanhusateriat ym., kotipalv. Työpaikkaruokailu Tilaustarjoilu Välipalat Olennaiset tapahtumat Tulojen kasvu johtuu ruoka-annosten, välipalojen ja tilaustarjoilun lisääntymisestä. Toimintamenot ovat kasvaneet vakituisen henkilökunnan pitkien sairaslomien ja eläkejärjestelyiden vuoksi. Talous Tehtävän palveluksessa oleva henkilöstö ½ KEITTIÖTOIMI Toimintamenot Toimintatulot Netto (toimintakate) Poistot Laskennalliset erät,menot Laskennalliset erät,tulot TA 2003 TA muutokset TA muut. jälkeen Poikkeama

25 Terveystoimi SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAT ASIAKASSUUNTAUTUNUT TOIMINTA TAVOITE TAVOITE 2003 TOIMENPITEET Asiakas saa tarvitsemansa palvelun oikea-aikaisesti Kehitetään toimintaa niin, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun oikea-aikaisesti Seurataan jonotusaikoja sosiaalija terveystoimien vastuualueilla TEHOKKAAT PROSESSIT Yhteistyö toimii. Kustannukset vuoden 2002 tasolla/asukas indeksin muutos huomioiden. Vanhuspoliittinen ohjelma Moniammatillinen yhteistyö. Tehokas ja taloudellinen toiminta Vanhuspoliittinen ohjelma valmistuu Kohderyhmänä: perheet, lapset, nuoret, vanhukset, mielenterveys-, päihde- ja huumeongelmaiset. - yhdessä tekeminen - kehitetään nykyistä tehokkaampia keinoja seurata sosiaali- ja terveystoimien yhteisiä kustannuksia Laaditaan yhteistyössä. Elämänkaari työryhmän työ jatkuu OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖKUNTA Toimiva ja hallittu yhteistyö Tiivis ja toimiva yhteistyö sekä työnjako. Yhteisen tiedon/taidon lisääminen. Koulutus- ja informaatiotilaisuudet sosiaali- ja terveyslautakunnille. Suunnittelu- ja seurantakokoukset. Sosiaali- ja terveystoimien yhteiset kokoontumiset. Yhteinen koulutus sosiaali- ja terveystoimien henkilökunnalle, panostetaan henkilökunnan hyvinvointiin. Perusturvatyöryhmän työskentely päättynyt TALOUS Tehokas ja taloudellinen kokonaisuus Sosiaali- ja terveyslautakuntien Ei toteutunut yhteinen kokous kaksi kertaa vuodessa. Sosiaali- ja terveystoimien yhteiskustannusten seuranta. 23

26 Terveystoimi TERVEYSLAUTAKUNTA ASIAKASSUUNTAUTUNUT TOIMINTA TAVOITE TAVOITE 2003 TOIMENPITEET Terveystoimen palvelut tyydyttävät asiakkaita Terveystoimen palveluja suunniteltaessa otetaan huomioon ikärakenteen ja väestömäärän kehitys sekä esim. sairastuvuuteen liittyvät ennusteet. Palvelujen annossa kehitetään tilannejohtamisen periaatteen mukaiseen suuntaan TEHOKKAAT PROSESSIT Palvelut tuotetaan tehokkaasti. Toimivat terveyskeskuksen tilat Oman toiminnan monipuolis- Varaudutaan toiminnan muutaminen ja tosten tuomiin resurssilisäyksiin yksityislääkäripalvelujen osto ja -muutoksiin. Kartoitetaan järkevällä tasolla. Tiivistä alueellisen yhteistyön yhteistyötä varsinkin sosiaali- mahdollisuuksia. Jatketaan ja koulutoimen kanssa. Oikein suunnitelmallista yhdessä mitoitettu henkilöstö. tekemistä. Jatketaan Yhteinen näkemys terveys- terveyskeskuksen keskuksen toiminnan peruskorjauksen muutoksista ja tilojen muutos- hankesuunnittelua ja korjaustarpeista. henkilökunnan, eri yhteistyötahojen ja asiantuntijoiden kanssa. Hankesuunnittelu valmis v Ei toteutunut TAVOITE MITTARI TAVOITETASO Terveydenhuollon kustannukset oikealla tasolla. Euro/asukas Vuoden 2002 talousarvion tasolla indeksillä korjattuna. Ei toteutunut OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖKUNTA Terveystoimella on ammattitaitoinen ja palvelualtis henkilöstö. Laaditaan työyksikkökohtaiset TYKYsuunnitelmat. Henkilöstön työtyytyväisyys. Henkilöstön työtyytyväisyys. Kaikilla työyksiköillä on käytössään yksikkökohtainen TYKY-ohjelma. TAVOITE MITTARI TAVOITETASO Kysely joka toinen vuosi. (Toteutetaan v. 2002) Henkilökunnasta 90 % tyytyväisiä. TAVOITE MITTARI TAVOITETASO Työviihtyvyys eri osa-alueilla 59-95% TALOUS Toiminnan taloudellisuus. Seurataan kustannuskehitystä ottaen huomioon toimintatapamuutosten vaikutus kokonaiskustannuksiin. Terveydenhuollon kustannukset euroa/asukas vuoden 2002 tilinpäätöksen tasolla indeksillä korjattuna. Ei toteutunut 24

27 Terveystoimi HALLINTO Toiminnan laajuustiedot Perustelutietoina asetetut tavoitteet Tavoite TP 2002 TA Poikkeama HALLINTO Menot /kokonaishenkilöstö Olennaiset tapahtumat Joulukuun alussa terveyskeskuksessa aloitti uusi johtava hoitaja, Elise Lepistö. Terveyskeskuksessa vakiintui käytäntö pitää laajennettua johtoryhmää joka toinen kuukausi. Ylilääkäri ja toimistosihteeri kuuluivat perusturvaan siirtymistä valmistelevaan työryhmään. Terveyskeskuksessa suoritettiin LVIAS -kuntoarviointi tulevaa remonttia silmällä pitäen. Talous Tehtävän palveluksessa oleva henkilöstö ,9 TERVEYSTOIMEN HALLINTO Toimintamenot Toimintatulot Netto (toimintakate) Poistot Laskennalliset erät,menot Laskennalliset erät,tulot TA 2003 TA muutokset TA muut. jälkeen Poikkeama

28 Terveystoimi YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TOIMINNAN KUVAUS: Ympäristöterveydenhuolto sisältää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosyksikön. ASIAKASSUUNTAUTUNUT TOIMINTA TAVOITE TAVOITE 2003 TOIMENPITEET Turvataan elintarvikkeiden laatu ja määrä alkutuotannossa: hyötyeläinten sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito, lemmikkieläinten sairauksien ennaltaehkäisy. Hyöty- ja lemmikkieläinten sairauksien ennaltaehkäisy. Eläinlääkäripalveluiden saanti turvataan kahdella kunnaneläinlääkärillä TEHOKKAAT PROSESSIT Hoidetaan säädösten mukaiset tehtävät oikea-aikaisesti. Järjestetään riittävät resurssit elintarvike,- hygienia- sekä terveydensuojelulain mukaisten tarkastusten suorittamiseen. Jatketaan eläinlääkärien viikonloppu- ja arkipyhä- sekä arki-iltapäivystysyhteistyötä naapurikuntien kanssa. Selvitetään lakien mukaisten tehtävien hoitamiseen tarvittava työaika ja mahdollinen yhteistyö naapurikuntien kanssa. OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖKUNTA 26

29 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toiminnan laajuustiedot Tavoite Eläinlääkintä Käyntien määrä /käynti Perustelutietoina asetetut tavoitteet TP 2002 TA Poikkeama ,00 22,44 32,40 29,60-2,80 Olennaiset tapahtumat Vastaavan eläinlääkärin ympäristöterveydenhuollon valvonta- ja tarkastustehtäviin sekä hallintoon käyttämää työaikaa lisättiin kahdesta viikkotunnista kymmeneen viikkotuntiin alkaen. Jalasjärvi ilmaisi kiinnostuksensa alueellisen ympäristöterveydenhuollon yhteistyön kartoittamiseen. Tehtävän palveluksessa oleva henkilöstö ,6 Talous YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLTO Toimintamenot Toimintatulot Netto (toimintakate) Poistot Laskennalliset erät,menot Laskennalliset erät,tulot TA 2003 TA muutokset TA muut. jälkeen Poikkeama

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot