CP 200 -spirometrialisälaite. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CP 200 -spirometrialisälaite. Käyttöohje"

Transkriptio

1 CP 200 -spirometrialisälaite Käyttöohje

2 ii Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite Copyright 2006, C, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä ohjekirjaa tai sen osaa ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Welch Allynin suostumusta. Varoitus: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tässä oppaassa nimetyn laitteen myynti on sallittua ainoastaan lääkäreille. Welch Allyn ei ole vastuussa henkilövahingoista eikä tuotteen laittomasta tai virheellisestä käytöstä, joka voi aiheutua tämän tuotteen tässä ohjekirjassa julkaistujen käyttötarkoitusten, varoitusten, huomautusten ja ohjeiden vastaisesta käytöstä. Welch Allyn on Welch Allyn Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki ja CP 200 sekä CardioPerfect ovat Welch Allyn Incorporatedin tavaramerkkejä. SD on Toshiban tavaramerkki. Tämän tuotteen ohjelmiston tekijänoikeudet 2006 kuuluvat Welch Allyn Incorporatedille tai sen jälleenmyyjille. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelmistoa suojaavat Yhdysvaltojen tekijänoikeuslait sekä kansainväliset sopimukset. Kyseisten lakien mukaan käyttöoikeuden haltijalla on oikeus käyttää tähän instrumenttiin sisältyvää ohjelmistoa siten kuin on tarkoitettu käytettäväksi siinä tuotteessa, johon ohjelmisto sisältyy. Ohjelmistoa ei saa kopioida, kääntää, koodata auki, purkaa tai muuten muuttaa havaittavissa olevaan muotoon. Tässä ei ole kyse ohjelmiston tai minkään sen kopion myynnistä; kaikki ohjelmiston oikeudet ja omistusoikeudet jäävät Welch Allynille tai sen jälleenmyyjille. Kaikki Welch Allyn -tuotetiedot ovat saatavana soittamalla Welch Allyn -tuotetukeen: Yhdysvallat Australia Kanada Kiina Euroopan puhelinpalvelukeskus Ranska Saksa Japani Latinalainen Amerikka Alankomaat Singapore Etelä-Afrikka Iso-Britannia Ruotsi Jälleentilausnumero (monikielinen CD-levy): Mat. numero (vain opas):707105, Ver: C Welch Allyn 4341 State Street Road, PO Box 220 Skaneateles Falls, NY Painettu Yhdysvalloissa

3 iii Sisällysluettelo 1 - Johdanto Ohjekirjaa koskevia tietoja Perustiedot Käyttötarkoitus Käyttöaiheet Vasta-aiheet Ominaisuudet Symbolit Spirometrin turvallinen käyttö Yleiset henkilövahinkomerkinnät Yleiset varoitukset Tilaustiedot varaosille Tiedustelut Spirometria-asetusten tarkistaminen Spirometrin asetukset -valikkohierarkia Käyttöasetusten tarkistaminen Kalibrointiasetusten tarkistaminen Spirometrin näyttöasetusten tarkistaminen Spirometrin tulostusasetusten tarkistaminen Käytettävissä olevien potilastietokenttien tarkistaminen Tulkintaluettelon tarkistaminen Automaattisen lähetyksen asetuksen tarkistaminen Spirometrin kalibrointi Tietoja kalibroinnista Kalibroinnin suorittaminen Kalibrointiraporttien tulostaminen Spirometriatutkimusten suorittaminen Tutkimusprosessin yleiskatsaus Tietoja FVC-suorituksista Tietoja SVC-suorituksista Tietoa spirometrin parametreista Tietoja alku- ja loppujakson tutkimuksista Tietoja suoritusten korvaamisesta

4 iv Sisällysluettelo Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite Spirometrin osien liittäminen Potilaan valmistelu Tutkimuksen tallennus Työskentely valmiin tutkimuksen kanssa Ongelmatilanteet Ongelmanratkaisuehdotukset Rajoitettu takuu Huolto A - Tekniset tiedot B - Spirometriaprotokollat C - Potilaiden ohjeliuskat D - Ennustemallit jne Sanasto Hakemisto

5 1 1 Johdanto Ohjekirjaa koskevia tietoja Perustiedot Käyttötarkoitus Käyttöaiheet Vasta-aiheet Ominaisuudet Symbolit Spirometrin turvallinen käyttö Tilaustiedot varaosille Tiedustelut

6 2 Luku 1 Johdanto Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite Ohjekirjaa koskevia tietoja Tämä ohjekirja on tarkoitettu keuhkojen toimintatutkimuksia tekevälle hoitohenkilöstölle. Käyttäjien on tunnettava tavallisten spirometriatuotteiden kliininen merkitys ja mittaukset. Ennen kuin spirometer otetaan käyttöön, kaikkien käyttäjien tulee lukea ja ymmärtää tämä ohjekirja ja muut CP 200 -spirometrialisälaitteeseen sekä CP 200 -elektrokardiografiin liittyvät tiedot. Hoitohenkilöstön on osattava ohjata potilaita oikein, tunnistettava hyväksyttävät käyrät ja tiedettävä, voidaanko tulokset tuottaa ATS-ehtojen mukaisesti uudelleen. Sairaalan biolääketieteen/tietotekniikan tukihenkilöstön tulisi hankkia perustaidot, joihin kuuluvat esimerkiksi tietokonejärjestelmän ylläpitoon ja huoltoon liittyvät käytännöt. Suosittelemme, että käyttäjät osallistuvat valtuutettuun spirometriakoulutukseen. Tässä annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeita, eikä niiden avulla tule kouluttaa henkilökuntaa. Tässä ohjekirjassa käytettyjen erikoistermien ja lyhenteiden määritelmät ovat kohdassa Sanasto sivulla 77. Huomautus Tämä ohjekirja täydentää CP 200 -elektrokardiografin ohjekirjaa, jonka otsikko on CP johtiminen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Käyttöohje. Katso elektrokardiografin ohjekirjasta käytännöt, jotka ovat yhteneviä sekä EKG- että spirometriatoiminnoille, kuten valikoissa liikkuminen, potilastietojen etsintä ja lääkitysluettelon muokkaaminen.

7 Käyttöohje Luku 1 Johdanto 3 Perustiedot CP 200 -spirometrialisälaite suorittaa FVC- ja SVC-kokeet sekä kokeet ennen ja jälkeen bronkodilaattorin. Se näyttää virtaus/tilavuus- ja tilavuus/aika-käyrät reaaliajassa ja kuvaa sekä sisään- että uloshengitysmittaukset. Katso lisätiedot seuraavista kohdista: Ominaisuudet sivulla 5 Tilaustiedot varaosille sivulla 9 Tekniset tiedot sivulla 55 Kuva 1. CP 200 -spirometrialisälaitteen osat Kertakäyttöinen virtausanturi Yhtä potilasta varten. Koska desinfiointia ei tarvita, säästetään kustannuksia ja vaivaa. Minimoi epäpuhtausriskin. Paineletku Liittää virtausanturin anturiin. Anturi Kytkeytyy CP 200 -elektrokardiografiin. Muuntaa paineen ilmavirraksi. Nenänsulkija Suositellaan käytettäväksi tutkimuksessa, jotta ilmaa ei pääse vuotamaan. Kolmen litran kalibrointikammio Laite kalibroidaan päivittäin, jotta mittaustarkkuus voidaan varmistaa.

8 4 Luku 1 Johdanto Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite Käyttötarkoitus Käyttöaiheet Vasta-aiheet CP 200 -spirometrialisälaitteen avulla käyttäjä voi hankkia, tarkastella, tallentaa ja tulostaa mittauksia ja käyriä keuhkojen toiminnasta, esimerkiksi potilaan keuhkojen suurimman ilmatilavuuden ja -virtauksen. Näitä toimenpiteitä käytetään keuhkosairauksien diagnosointiin ja seurantaan sekä joidenkin keuhkosairauksien hoidon interventioihin. Spirometria voidaan käyttää kaikkien potilaiden kanssa, jotka ymmärtävät kokeen suoritusohjeet. Normaaliarvoja ja tulkitsevia tuloksia ei kuitenkaan lasketa alle kuusivuotiaille lapsille. Spirometriaa käytetään useissa yleisissä kliinisissä tilanteissa: Terveydentilan arviointi ennen kuin potilas aloittaa rasittavan fyysisen toiminnan. Seuraavien oireiden, merkkien tai epänormaalien laboratoriotulosten arviointi: Oireet hengenahdistus, vinkuva hengitys, ortopnea, yskiminen, limaneritys, rintakipu Merkit vaimenneet hengitysäänet, ylihengitys, hidastunut hengitys, syanoosi, rinnan epämuodostuma, selittämättömät rapinat, lyhyt hengitys Epänormaalit laboratoriotestit hapenpuute, hyperkapnia, polysytemia, epänormaalit rinnan radiokuvat Spirometri ei tue MVV-suoritustyyppiä.

9 Käyttöohje Luku 1 Johdanto 5 Ominaisuudet Automaattinen parhaan ennen bronkodilaattoria saadun ja parhaan bronkodilaattorin jälkeen saadun tuloksen tulkinta ja vertailu Reaaliaikaiset virtaus/tilavuus- ja tilavuus/aika-kaaviot väri-lcd-näytöllä Kuvia lapsipotilaiden ohjaamista varten Useita ennustavia aikuisten normistoja, sis. NHANES III, sekä lasten normeja Pienempi epäpuhtauksien mahdollisuus Welch Allynin kertakäyttöisillä virtausantureilla Ohjeliuskat potilaiden koulutukseen Laadun ja säädettävyyden pikatarkistukset tutkimuksen oikeaa suorittamista varten Mukautettavat raporttimallit Riippumaton hyväksyntä 1994 American Thoracic Societyn spirometriatutkimusten tarkkuusstandardien ylittämistä varten sekä ympäristön että BTPS-ilmakosteuden suhteen Yksi- ja monivirtauskalibrointiohjelmat automaattitulostuksella NIOSH-, OSHA- ja Social Security -protokollat, joilla saadaan näiden tahojen vaatimia raportteja PCP (primary care practitioner) -protokolla, joka noudattaa NLHEP-ohjeita Kaikkien toimialastandardien mukainen, mukaan lukien ATS, NIOSH, OSHA ja Social Security. Integroituna CardioPerfect-työasemaan, jolloin tietoja voidaan helposti analysoida, tarkastella, tallentaa, tulostaa ja viedä.

10 6 Luku 1 Johdanto Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite Symbolit Seuraavilla sivuilla kuvatut symbolit voivat esiintyä spirometrin osissa, sen pakkauksessa, kuljetuslaatikossa tai tässä oppaassa. Ohjeiden symbolit VAROITUS Ilmoittaa tilat tai käytännöt, jotka voivat johtaa henkilövahinkoihin. Varoitus Tällä symbolilla ilmaistaan laitteen dokumentaatiossa tiloja tai käytäntöjä, jotka voivat vahingoittaa laitteistoja tai muuta aineellista omaisuutta. Varoitus Tarkoittaa tuotteessa Vaara lue laitteen dokumentaatio. Toimintasymbolit Spirometria-avain Spirometriaportti 8 Pinoamisrajoitus Ei saa käyttää uudelleen. Älä altista auringonvalolle. 200x-xx Viimeinen käyttöpäivä BF-tyyppimerkitty osa

11 Käyttöohje Luku 1 Johdanto 7 Spirometrin turvallinen käyttö Tutustu huolellisesti seuraaviin turvaohjeisiin ennen spirometrin käyttämistä ja huoltamista. Yleiset henkilövahinkomerkinnät Seuraavat henkilövahingon vaaraan viittaavat merkinnät koskevat spirometrin käyttöä yleisesti. Yksittäisiin käyttötilanteisiin liittyvät henkilövahingon vaaraan viittaavat merkinnät, esim. potilaan valmisteleminen koetta varten, on ilmoitettu vastaavissa oppaan osissa. Henkilövahinkojen vaaraan liittyvät merkinnät viittaavat tiloihin tai käytäntöihin, jotka voivat olla terveyden kannalta haitallisia. VAROITUS Älä tee spirometriatutkimuksia, jos potilaalla on jokin seuraavista: tuntemattomasta syystä johtuva veren yskiminen (voimakas uloshengityssuoritus saattaa pahentaa tilannetta) ilmarinta epävakaa sydämen ja verenkierron tila (voimakas uloshengityssuoritus saattaa pahentaa angiinaa tai aiheuttaa muutoksia verenpaineeseen) taustalla hiljattain sydäninfarkti keuhkoveritulppa rintakehän, vatsan tai aivojen valtimopullistumat (kasvaneesta rintakehän paineesta johtuva repeämisvaara) taustalla hiljattain silmäleikkaus (esim. kaihileikkaus) akuutti sairaus, joka saattaa häiritä tutkimuksen tekoa (esimerkiksi pahoinvointi ja oksentelu) viimeaikainen rintakehän tai vatsan kirurginen toimenpide VAROITUS Spirometri tallentaa ja esittää potilaan fysiologisen tilan mukaiset tiedot. Asiantunteva lääkäri osaa hyödyntää näitä tietoja taudinmäärityksessä. Potilaan diagnoosia ei kuitenkaan tule määrittää ainoastaan näiden tietojen perusteella. VAROITUS Jotta virheellisen diagnoosin mahdollisuus olisi mahdollisimman vähäinen, lääkärin on varmistettava, että spirometriatutkimukset on tehty, arvioitu ja tulkittu oikein. VAROITUS Estä infektioiden leviäminen: älä yritä puhdistaa virtausantureita ja nenänsulkijoita. Hävitä ne aina, kun yksi potilas on käyttänyt niitä. VAROITUS Lue kaikki virtausanturin ohjeiden sisältämät turvallisuustiedot ja noudata niitä.

12 8 Luku 1 Johdanto Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite Yleiset varoitukset Seuraavat vaaraan viittaavat merkinnät koskevat spirometrin käyttöä yleisesti. Varoitukset, jotka liittyvät joihinkin tiettyihin toimenpiteisiin, ovat ohjekirjan vastaavissa osissa. Tässä oppaassa vaaramerkinnöillä ilmaistaan tilat tai käytännöt, jotka voivat vahingoittaa laitteistoja tai muuta aineellista omaisuutta. Varoitus Älä puhdista spirometria tai sen osia. Paineletkuun tai anturiin jäänyt kosteus voi vaikuttaa tarkkuuteen. Vaihda likaantunut paineletku. Vaihda viallinen anturi. Varoitus Älä upota mitään spirometrin osaa puhdistusnesteeseen äläkä steriloi laitetta kuumalla vedellä, höyryllä tai ilmalla. Varoitus Älä käytä spirometrin puhdistamisessa aromaattisia hiilivetyjä, alkoholia ja liuottimia. Varoitus Jos haluat puhdistaa kalibrointikammion, pyyhi sen pintaa veteen kostutetulla liinalla. Varoitus Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja ja Welch Allynilta saatavia osia ja lisälaitteita. Muiden kuin ilmoitettujen lisälaitteiden käyttäminen saattaa heikentää laitteen suoritustasoa. Varoitus Kun et enää käytä spirometriamoduulia, säilytä sen paineletku korissa, laatikossa tai muussa paikassa, jossa se ei pääse puristumaan tai taittumaan. Varoitus Älä asenna spirometria suoraan auringonvaloon tai paikkaan, jossa on vetoa, suuret kosteuserot tai pölyä, suolaa tai rikkiä sisältäviä hiukkasia. Varoitus Älä altista spirometria roiskuville nesteille.

13 Käyttöohje Luku 1 Johdanto 9 Tilaustiedot varaosille Vaihda osat seuraavasti: virtausanturit ja nenänsulkijat vaihda aina kun potilas vaihtuu. paineletku vaihda likaantunut paineletku. anturi vaihda viallinen anturi. Tilaa osat ottamalla yhteyttä Welch Allyniin. Puhelinnumerot, katso sivu ii. Huomautus Hävitä kaikki spirometriamoduulin osat paikallisten säädösten mukaisesti. Nimike Materiaalinumerot Määrä Kertakäyttöiset virtausanturit Paineletku (2 metriä) Anturi Nenänsulkija Kalibrointikammio (3 l) Germicidal Sani-Cloth -säiliö Tuotetiedot Spirometriaviitekartta (seinäjuliste) Spirometriakokeen hyväksyttävyys ja toistettavuus (seinäjuliste) CP 200 -spirometrialisälaitteen pikaohje (pieni kortti) (suomi) CP 200 -spirometrialisälaite Käyttöohje CP 200 tuotetietojen monikielinen CD-levy

14 10 Luku 1 Johdanto Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite Tiedustelut Tämän oppaan lisäksi CP 200 -spirometrialisälaitetta koskevaa tietoa on saatavana monin eri tavoin. Avaa tulostettavissa olevien aiheiden luettelo painamalla spirometrian alkuruudun Ohje-näppäintä. Katso muut spirometrin mukana tulleet tiedot. Luettelo, katso Tuotetiedot sivulla 9. Ota yhteyttä Welch Allyniin. Puhelinnumerot, katso sivu ii.

15 11 2 Spirometria-asetusten tarkistaminen Spirometrin asetukset -valikkohierarkia Käyttöasetusten tarkistaminen Kalibrointiasetusten tarkistaminen Spirometrin näyttöasetusten tarkistaminen Spirometrin tulostusasetusten tarkistaminen Käytettävissä olevien potilastietokenttien tarkistaminen Tulkintaluettelon tarkistaminen Automaattisen lähetyksen asetuksen tarkistaminen Huomautus Pääset spirometria-asetuksiin vain, jos spirometri on kytkettynä. Katso Spirometrin osien liittäminen sivulla 39.

16 12 Luku 2 Spirometria-asetusten tarkistaminen Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite Spirometrin asetukset -valikkohierarkia Spirometrin asetukset Käyttöasetukset Kalibrointiasetukset Näytön asetukset Valitse protokolla Valitse aikuisen ennustemalli Valitse pediatrinen ennustemalli Val. parhaan suorituksen kaava Valitse FVC-palautuvuuskaava Valitse FEV1 % -kaava Ota käyttöön ennustepisteet Ota käyttöön ennustekäyrä Ota ATS-tulkinta käyttöön Tulokset Ota käyttöön yhd.normin arvot Kalibroi spirometri Ota käyttöön Autom. kalib.rap. Tulosta kalibrointiraportti Valitse FVC-käyrän oletus Valitse FVC:n näyttöparametrit Tulostusasetukset Potilastietoasetukset Valitse suoritukset Valitse FVC-käyrät Val. FVC:n tulostusparametrit Valitse asteikko Tulosta keuhkojen ikä Tul."Vahvistamaton raportti" Tulosta "Tarkastaja" Tulosta "Potilaan suostumus" Tulosta laatuluokat Tulosta Potilaan koulutus Automaattitulostus Etunimi Toinen sukunimi 2. etun. alkuk. Ikä/Syntymäaika Paino Lääkitys Historia Kommentit Muokkaa tulkintaluetteloa Tietoliikenneasetukset Automaattinen lähetys Huomautus: Osana spirometria-asetuksia voit siirtyä myös Järjestelmän asetukset > Laitekokoonpano -valikkoon ja valita seuraavat spirometriaan liittyvät mittayksiköt. Virtaus: l/sek tai l/min (virtaus/tilavuuskäyrien y-akselin yksiköt) Paine: mmhg, mbar, inhg, kpa (yksiköt kalibrointivalikon ympäristön painearvoille) Lämpötila: Fahrenheit tai Celsius (kalibrointivalikon lämpötila-arvojen yksiköt) Lisätietoja on elektrokardiografin ohjekirjassa.

17 Käyttöohje Luku 2 Spirometria-asetusten tarkistaminen 13 Käyttöasetusten tarkistaminen Näitä vaiheita seuraamalla voit tarkastaa tai muuttaa asetuksia, jotka vaikuttavat spirometrin yleistoimintaan, sekä ruutunäkymään että tulosteisiin. 1. Paina valikkonäppäintä. 2. Valitse Spirometrin asetukset > Käyttöasetukset. Esiin tulee seuraava näyttö. Kuva 2. Spirometrin käyttöasetukset -näyttö Spirometrin käyttöasetukset 1 Valitse protokolla 2 Valitse aikuisen ennustemalli 3 Valitse pediatrinen ennustemalli 4 Val. parhaan suorituksen kaava 5 Valitse FVC-palautuvuuskaava 6 Valitse FEV1 %-kaava 7 Ota käyttöön ennustepisteet 8 Ota käyttöön ennustekäyrä 9 Ota ATS-tulkinta käyttöön Tulokset 9:17AM Oct Muuta asetuksia tarvittaessa. Asetus Valitse protokolla Kuvaus Valittu protokolla määrittää, miten spirometri toimii potilasta testattaessa. Käytetään ainoastaan FVC tutkimuksissa. Lisätiedot, katso Spirometriaprotokollat sivulla 57. Ei mitään PCP (primary care practitioner) NIOSH OSHA SSD (Social Security & Disability) Valitse aikuisen ennustemalli Valitse pediatrinen ennustemalli Val. parhaan suorituksen kaava Valittu aikuisten ennustemalli on aikuispotilaiden ennustearvojen ensisijainen lähde. Lisätiedot, katso Normiprofiilit sivulla 68. Valittu pediatrinen ennustemalli on lapsipotilaiden ennustearvojen ensisijainen lähde. Lisätiedot, katso Normiprofiilit sivulla 68. Potilaan paras suoritus lasketaan suoritusjoukosta. Määritä parhaan suorituksen laskentatapa valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista: Paras mittaus: Määrittää suoritusjoukosta (paras alkujakson FVC, paras loppujakson FVC, paras SVC) yhden suorituksen parhaaksi suoritukseksi. Tässä ATS-suositusten mukaisessa laskentatavassa käytetään suoritusta, jolla on suurin FVC + FEV1 -summa, tai suoritusta, jolla on suurin SVC-arvo. (Lisätietoja on asiakirjassa kohdassa Viite 6 sivulla 76.) Paras yhdistelmä: Määrittää parhaaksi suoritukseksi yhdistelmän, joka koostuu kaikista valittujen suoritusten suurimmista parametrin arvoista (lukuun ottamatta FVC:tä ja FEV1:tä, jotka molemmat valitaan suurimmasta summasta FVC + FEV1.)

18 14 Luku 2 Spirometria-asetusten tarkistaminen Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite Asetus Valitse FVCpalautuvuuskaava Kuvaus (jatkuu) Toistettavuus on FVC-testauksen alku- ja loppujakson tietojen välinen prosentuaalinen ero. Tämä mitta esittää lääkkeiden vaikutuksen keuhkojen toimintaan. Toistettavuus koskee kutakin parametria erikseen. Määritä toistettavuuden laskentatapa valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista: ((Loppu-Alku)/Alku)*100 (Loppu/Alku)*100 ((Loppu-Alku)/Ennustettu)*100 Valitse FEV1% -kaava FEV1%-kaavalla määritetään tutkimuksen (ei suorituksen) FEV1%-kokonaisarvon laskentatapa. Tämä vaikuttaa automaattiseen tulkintaan. Tämän kaavan muuttuja on nimittäjä. Sekä osoittaja että nimittäjä edustavat parhaan suorituksen arvoja. Määritä FEV1%-arvon laskentatapa valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista: FVC (FEV1 % = FEV1/FVC) FIVC (FEV1 % = FEV1/FIVC) FEV6 (FEV1 % = FEV1/FEV6) Maksimi (FVC, FIVC, SVC) (FEV1 % = FEV1/FVC tai FIVC tai SVC, suurin näistä) Ota käyttöön ennustepisteet Ota käyttöön ennustekäyrä Ota ATS-tulkinta käyttöön Tulokset Ota käyttöön yhd.normin arvot Kyllä tai ei. Jos kyllä, ennustepisteet näkyvät ja tulostuvat. Ennustepisteet voidaan ottaa käyttöön ilman ennustekäyrää tai sen kanssa. Lisätiedot, katso ennustepisteet sivulla 77. Kyllä tai ei. Jos kyllä, ennustepisteitä pitkin näkyy ja tulostuu käyrä. Kun käyrä otetaan käyttöön, myös pisteet otetaan automaattisesti käyttöön. Kyllä tai ei. Jos kyllä, ATS-tulkitut tulokset sisällytetään tutkimustallenteeseen. Lisätiedot, katso ATS-tulkinnan tulokset sivulla 77. Kyllä tai ei. Jos kyllä, parametreille, joita ensisijainen (valittu) normi ei tue, annetaan ennuste toissijaisesta (yhdistelmä-)normista. Mikäli asetus on ei, vain ensisijaisen normin arvoja käytetään, ei yhdistelmiä. Näytössä ja raporteissa parametrit, joita normi ei tue, näkyvät ilman ennustearvoja. Lisätiedot, katso Rodun säätämisestä sivulla 70.

19 Käyttöohje Luku 2 Spirometria-asetusten tarkistaminen 15 Kalibrointiasetusten tarkistaminen Tarkista tai muuta kalibrointiin vaikuttavia asetuksia tai kalibroi spirometri seuraamalla näitä vaiheita. 1. Paina valikkonäppäintä. 2. Valitse Spirometrin asetukset > Kalibrointiasetukset. Esiin tulee seuraava näyttö. Kuva 3. Spirometrin kalibrointiasetukset-näyttö 9:17AM Oct Spirometrin kalibrointi Asetukset 1 Kalibroi spirometri 2 Ota käyttöön Autom. kalib.rap. 3 Tulosta kalibrointiraportti 0 Edellinen valikko 3. Muuta haluamasi asetukset. Asetus Kalibroi spirometri Ota käyttöön Autom. kalib.rap. Tulosta kalibrointiraportti Kuvaus Tuo esiin Spirometrin kalibrointi -näytön. Katso Spirometrin kalibrointi sivulla 23. Kyllä tai ei. Jos kyllä, kalibrointiraportti tulostuu automaattisesti joka kerta, kun hyväksyt kalibroinnin tulokset. Tulostaa viimeisimmän kalibrointiraportin.

20 16 Luku 2 Spirometria-asetusten tarkistaminen Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite Spirometrin näyttöasetusten tarkistaminen Spirometrianäyttö on ensimmäinen näyttö, joka tulee ruutuun potilastietojen antamisen jälkeen. Katso esimerkiksi Kuva 29 sivulla 43. Tarkista tai muuta tämän näytön asetukset seuraamalla näitä vaiheita. 1. Paina valikkonäppäintä. 2. Valitse Spirometrin asetukset > Näyttöasetukset. Esiin tulee seuraava näyttö. Kuva 4. Spirometrin näyttöasetukset -näyttö Spirometrin näyttöasetukset 1 Valitse FVC-käyrän oletus 2 Valitse FVC:n näyttöparametrit 0 Edellinen valikko 9:17AM Oct Muuta haluamasi asetukset. Asetus Valitse FVC-käyrän oletus Valitse FVC:n näyttöparametrit Kuvaus Valinnat: tilavuus/aika, virtaus/tilavuus, kertahengitystilavuus ja insentiivi. Valittu oletuskäyrä näkyy ensin aina, kun aloitat FVC-testauksen. Valitse, mitkä FVC-tutkimusparametrit näytetään tutkimuksen aikana. Valinnat (enintään 8): FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, PEF, FEF25-75, FEV0.5, FEV2, FEV3, FEV5, FEV1/FEV6, FEV0.5%, FEV2%, FEV3%, FEV5%, FEV6%, FEF25, FEF50, FEF75, FEF , FEF75-85, FET, FIVC, FIV1, FIV1%, PIF, FIF50, FEF50/FIF50. Huomautus: SVC-tutkimuksessa nämä parametrit näkyvät aina seuraavasti: SVC, ERV, IRV, VT, BF, Tin/Tex.

21 Käyttöohje Luku 2 Spirometria-asetusten tarkistaminen 17 Spirometrin tulostusasetusten tarkistaminen Tarkista tai muuta tulostettuihin spirometriaraportteihin vaikuttavia asetuksia seuraamalla näitä vaiheita. Huomautus FVC- ja SVC-suoritukset tulostuvat erillisiin raportteihin, myös silloin kun ne kuuluvat samaan tutkimukseen. 1. Paina valikkonäppäintä. 2. Valitse Spirometrin asetukset > Tulostusasetukset. Esiin tulee seuraava näyttö. Kuva 5. Spirometrin tulostusasetukset -näyttö Spirometrin tulostusasetukset 1 Valitse suoritukset 2 Valitse FVC-käyrät 3 Val. FVC:n tulostusparametrit 4 Valitse asteikko 5 Tulosta keuhkojen ikä 6 Tul."Vahvistamaton raportti" 7 Tulosta "Tarkastaja" 8 Tulosta "Potilaan suostumus" 9 Tulosta laatuluokat A Tulosta Potilaan koulutus 9:17AM Oct Muuta haluamasi asetukset. Asetus Valitse suoritukset Kuvaus Valitse, mitkä suoritukset sisällytetään oletuksena tulostettuihin raportteihin. Tulostaessasi tutkimusta voit selata näitä valintoja ja muuttaa asetusta tätä yhtä tutkimusta varten. Kaikki suoritukset Kaikki jokaisen tyypin suoritukset. Kolme parasta suoritusta Kolme suoritusta, joiden summa FVC+FEV1 on suurin. Vain paras suoritus Kunkin tyypin paras suoritus Lisätietoja parhaan suorituksen määritelmän muuttamisesta on kohdassa Val. parhaan suorituksen kaava sivulla 13.

22 18 Luku 2 Spirometria-asetusten tarkistaminen Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite Asetus (jatkuu) Valitse FVC-käyrät Kuvaus (jatkuu) Valitse, millainen käyrätyyppi tulostetaan oletuksena FVC-suorituksille. Halutessasi voit vaihtaa käyrätyyppiä ennen tulostusta. tilavuus/aika virtaus/tilavuus kertahengitystilavuus Vol./Aika ja Virtaus/Vol. (sekä tilavuus/aika että virtaus/tilavuus) Vol./Aika ja näyttö (kun automaattinen tulostus on valittuna, tulostaa sekä tilavuus/ aika-käyrän että näytetyn käyrän, mikäli se on virtaus/tilavuus tai kertahengitystilavuus; insentiivinäytöt eivät tulostu). ei käyriä Huomautus: Tulostusta varten ei tarvitse valita SVC -käyrän oletusta, koska SVC -käyrät ovat aina tilavuus/aika. Val. FVC:n tulostusparametrit Valitse, mitkä FVC-tutkimusparametrit sisällytetään tulostettuihin raportteihin. Voit valita niin monta parametria kuin haluat. Mikäli valitset enemmän kuin sivulle mahtuu, raportti jatkuu toiselle sivulle. Valinnat: FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, PEF, FEF25-75, FEV0.5, FEV2, FEV3, FEV5, FEV1/FEV6, FEV0.5%, FEV2%, FEV3%, FEV5%, FEV6%, FEF25, FEF50, FEF75, FEF , FEF75-85, FET, FIVC, FIV1, FIV1%, PIF, FIF50, FEF50/FIF50. Huomautus: SVC-tulostusparametreja ei tarvitse valita, koska ne kaikki tulostuvat. Valitse asteikko Valitse, millaista asteikkoa (kaavion kokoa) käytetään tulostetuissa tilavuus/aika-käyrissä. Autom. koko Kaavio skaalataan pieneen kokoon. 10 mm/s X-akseli (aika) tulostuu 10 mm/s. Y-akseli tulostuu 10 mm/l. 20 mm/s X-akseli (aika) tulostuu 20 mm/s. Y-akseli tulostuu 10 mm/l. Tulosta keuhkojen ikä Tul."Vahvistamaton raportti" Tulosta "Tarkastaja" Tulosta "Potilaan suostumus" Tulosta laatuluokat Tulosta Potilaan koulutus Automaattitulostus Kyllä tai ei. Jos kyllä, keuhkojen arvioitu ikä tulostuu potilasraportteihin. Lisätiedot, katso Tietoja keuhkojen iästä sivulla 72. Kýllä tai ei. Jos kyllä, raportteihin tulostuu "Vahvistamaton raportti". Kyllä tai ei. Jos kyllä, raporttiin tulostuu "Tarkastaja ". Kliinikko voi kirjoittaa nimensä viivalle. Kyllä tai ei. Jos kyllä, raporttiin tulostuu "Potilaan suostumus ". Tähän kliinikko voi kirjoittaa kommentin. Kyllä tai ei. Jos kyllä, jokaiseen raporttiin tulostuu tutkimuksen laatuluokka. Katso Tietoja tutkimuksen laatuluokista sivulla 74. Kyllä tai ei. Jos kyllä, potilaan ohjeliuskat astmasta ja aikuisten tupakoinnista tulostuvat automaattisesti jokaisen raportin yhteydessä. Esimerkkejä näistä liuskoista on kohdassa Potilaiden ohjeliuskat sivulla 63. Kyllä tai ei. Jos kyllä, raportti tulostuu automaattisesti, kun painat Tutkimus valmis -näyttönäppäintä.

23 Käyttöohje Luku 2 Spirometria-asetusten tarkistaminen 19 Käytettävissä olevien potilastietokenttien tarkistaminen Seuraamalla näitä vaiheita voit tarkistaa ja muuttaa kenttiä, jotka tulevat näkyviin, kun spirometriapotilaan tietoja syötetään. Huomautus EKG:n tietokentät valitaan erikseen CP 200 -elektrokardiografin ohjekirjassa kuvatulla tavalla. 1. Paina valikkonäppäintä. 2. Valitse Spirometrin asetukset > Potilastietoasetukset. Esiin tulee seuraava näyttö. Kuva 6. Spirometrin potilastietoas. -näyttö Spirometrin potilastietoas. 1 Etunimi 2 Toinen sukunimi 3 2. etun. alkuk. 4 Ikä/Syntymäaika 5 Paino 6 Lääkitys 7 Historia 8 Kommentit 9 Edellinen valikko 9:17AM Oct Useita kenttiä (Potilastunnus, Sukunimi, Pituus, Sukupuoli, Rotu jatupak. vuotta) näytetään aina Anna uusi potilas -näytössä, katso Kuva 28 sivulla 41. Koska kyseisiä kenttiä ei voi poistaa käytöstä, ne eivät kuulu tähän käyttäjän valittavissa olevien luetteloon. 3. Muuta haluamasi asetukset. Useimmissa kentissä on kaksi valintaa: käytössä tai pois käytöstä. Käytöstä poistetut kentät eivät näy eivätkä tulostu. Joko Ikä tai Syntymäaika on valittava. Tätä kenttää ei voi kytkeä pois. Lisätietoja näistä asetuksista on elektrokardiografin ohjekirjan potilastietokenttien kuvauksessa.

24 20 Luku 2 Spirometria-asetusten tarkistaminen Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite Tulkintaluettelon tarkistaminen Tarkista tai muuta luetteloa tulkintalauseista, joita voit lisätä näytön ja raporttien tulkinta-alueelle seuraamalla näitä vaiheita. 1. Paina valikkonäppäintä. 2. Valitse Spirometrin asetukset > Muokkaa tulkintaluetteloa. Esiin tulee seuraava näyttö. Kuva 7. Spirometrian tulkintaluettelo -näyttö Spirometrian tulkintaluettelo 9:17AM Oct ATS-obstruktio Mahdollisesti fysiologinen variaatio ATS-obstruktio Lievä ATS-obstruktio Keskitaso ATS-obstruktio Keskivakava ATS-obstruktio Normaali ATS-obstruktio Vakava ATS-obstruktio Erittäin vakava ATS-rajoitus Lievä Lisä Poista Lope 3. Paina haluamiasi näyttönäppäimiä. Näyttönäppäin Toiminto Lisää Voit lisätä luetteloon lauseita, yhteensä 50. Poista Lopeta Poistaa korostetun lauseen. Palaa Spirometrin asetukset -näyttöön.

25 Käyttöohje Luku 2 Spirometria-asetusten tarkistaminen 21 Automaattisen lähetyksen asetuksen tarkistaminen Tarkista tai muuta asetusta siitä, lähetetäänkö kaikki spirometriatutkimusten tulokset automaattisesti CardioPerfect-työasemaan tai SD-muistikortille seuraamalla näitä vaiheita. 1. Paina valikkonäppäintä. 2. Valitse Spirometrin asetukset > Tietoliikenneasetukset > Automaattinen lähetys. Esiin tulee seuraava näyttö. Kuva 8. Automaattinen lähetys -alivalikko Spirometrin yhteysasetukset 1 Automaattinen lähetys 0 Edellinen valikko 9:17AM Oct Ei mitään Työasema Muistikortti 3. Muuta asetusta tarvittaessa. Lisätietoja valinnoista on CP 200 -elektrokardiografin ohjekirjassa. Asetus Ei mitään Työasema Muistikortti Kuvaus Tutkimustallenteita ei lähetetä automaattisesti. Kaikki tutkimustallenteet lähetetään automaattisesti CardioPerfect-työasemaan. Kaikki spirometriatutkimustallenteet lähetetään automaattisesti SD-muistikortille.

26 22 Luku 2 Spirometria-asetusten tarkistaminen Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite

27 23 3 Spirometrin kalibrointi Tietoja kalibroinnista Kalibroinnin suorittaminen Kalibrointiraporttien tulostaminen

28 24 Luku 3 Spirometrin kalibrointi Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite Tietoja kalibroinnista American Thoracic Society suosittelee, että spirometri kalibroidaan päivittäin ennen tutkimuksia. Avatessasi uuden virtausanturipakkauksen tarkista lisäksi pakkauksen etiketissä oleva eränumero. Jos eränumero on eri kuin viimeisimmässä kalibroinnissa käytetty numero, spirometri on kalibroitava uudelleen ennen tutkimusten jatkamista. Kalibrointeja on kahdenlaisia: Yksivirtauskalibrointi Yksi sisään-/uloshengitysjakso. Monivirtauskalibrointi Kolme sisään-/uloshengitysjaksoa kolmella eri nopeudella: 3 litraa 1 sekunnissa (3 l/s) 3 litraa 3 sekunnissa (1 l/s) 3 litraa 6 sekunnissa (0,5 l/s) Huomautus Jos haluat lisätä suorituksia tallennettuun tutkimukseen, kalibroinnin on pysyttävä samana. Kun kalibroit uudelleen, menetät mahdollisuuden lisätä uusia suorituksia aiemmin tallennettuihin tutkimuksiin. Tätä toimenpidettä kuvaa kaavio Kuva 9 sivulla 25. Vaiheittaiset kalibrointiohjeet ovat kohdassa Kalibroinnin suorittaminen sivulla 26. Lisätietoja kalibrointiin vaikuttavien asetusten tarkistamisesta tai muuttamisesta on kohdassa Kalibrointiasetusten tarkistaminen sivulla 15. Varoitus Jotta voidaan varmistaa, että laite toimii oikein, itse kalibrointikammio on kalibroitava kerran vuodessa. Tarkista viimeisin kalibrointipäivä kalibrointitodistuksesta. Kun kammio on kalibroitava uudelleen, palauta se valmistajalle. Lisätiedot, katso Huolto sivulla 53.

29 Käyttöohje Luku 3 Spirometrin kalibrointi 25 Kuva 9. Kalibrointi, prosessikaavio Vaiheittaiset ohjeet, katso Kalibroinnin suorittaminen sivulla 26. Siirry Spirometrin kalibrointi -alkunäyttöön Täytä anturin kalibrointikoodi jne. Kalibroi Varmista? Vai kalibroi? Varmis Simuloi ulos- ja sisäänhengitys (kolmesti monivirtauskalibroinnissa). Simuloi ulosja sisäänhengitys. Hyväksy? Ei Yritä uudelleen? Kyllä Kyllä Ei Kalibrointiraportti tulostuu (mikäli käytössä). Jatka aiempaa toimenpidettä.

30 26 Luku 3 Spirometrin kalibrointi Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite Kalibroinnin suorittaminen VAROITUS Jotta vältytään kontaminaatioilta, käytä aina uutta virtausanturia, kun kalibroit spirometrin. Noudata kaikkia virtausanturin mukana tulevia turvaohjeita. Huomautus Kun avaat uuden virtausanturipakkauksen, hävitä niiden mukana toimitettava kalibrointi-cd. CP 200 -spirometri ei käytä tällä CD:llä olevaa kalibrointitiedostoa. 1. Siirry Spirometrin kalibrointi -alkunäyttöön (Kuva 10). Voit siirtyä tähän näyttöön kahdella tavalla: Kehotteessa Paina vastauksena Kalibroi nyt? -kehotteeseen, joka ilmestyy päivittäin, kun painat ensimmäisen kerran Spirometri-näppäintä (kuten kohdassa Vaihe 3 sivulla 41). Milloin tahansa Paina valikkonäppäintä, valitse sitten Spirometrin asetukset > Kalibrointiasetukset > Kalibroi spirometri. Kuva 10. Spirometrin kalibrointi -alkunäyttö Spirometrin kalibrointi 9:17AM Oct Virtausanturin eräkoodi: 2 Virtausanturin kalibr. koodi:wkkvdxpb7 Kammion tilavuus (l): Lämpötila (F): 77,00 Ilmankosteus (%): 50,00 Paine (mmhg): 759,06 Viimeisin kalibrointi: 10/15/2005 3:8:39 PM Sisään- ja ulosheng. tilavuus (l):-3,000/3,000 Anna käytettävät asetukset ja paina sitten Kalibroi, Tarkista kalibr. Kalibroi 1 virt. Kalibroi 3 virt. 2. Täytä kaikki kentät. Antureiden erä- ja "kal"-koodit näkyvät anturipakkauksen etiketissä kuvan Kuva 11 mukaisesti. Kammion tilavuus näkyy kalibrointikammion tarrassa. Päivitä lämpötila, kosteus ja paine. Saat tietoja paikallisesta säätiedotteesta. Huomautus Tietoja paineen yksiköiden muuttamisesta on kohdassa sivu 12.

31 Käyttöohje Luku 3 Spirometrin kalibrointi 27 Kuva 11. Kalibrointikoodi virtausanturipakkauksen etiketissä 0050 Virtausanturin kalibr.koodi REF x-xx Disposable Flow Transducers Eräkoodi CALIBRATION CODE WKKVDXPB7 LOT 2 QTY State Street Road Skaneateles Falls, NY USA www. welchallyn.com Drawing No VER. F 3. Paina haluttua näyttönäppäintä luettelon mukaisesti. Tarkista kalibr. Järjestelmän tarkkuuden varmistaminen (ilman uudelleen kalibrointia). Kalibroi 1 virt. Järjestelmän kalibrointi yhdellä sisään-/uloshengitysjaksolla. Kalibroi 3 virt. Järjestelmän kalibrointi kolmella erinopeuksisella sisään-/uloshengitysjaksolla. Kiinnitä virtausanturi -kehote tulee näyttöön, kuten kuvassa Kuva 12. Kuva 12. Kiinnitä virtausanturi -kehote Spirometrin kalibrointi 9:17AM Oct Kiinnitä virtausanturi kammioon, Vedä mäntä ulos, Valitse sitten jatka Jatka Takaisin Voit milloin tahansa painaa Takaisin ja palata kalibroinnin alkunäyttöön, kuten kuvassa Kuva 10 sivulla 26.

32 28 Luku 3 Spirometrin kalibrointi Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite 4. Kiinnitä uusi virtausanturi paineletkuun. Katso Spirometrin osien liittäminen sivulla Kiinnitä virtausanturi kammion tietokoneliityntään, joka näkyy tässä. Paina anturi perälle asti, jotta liitos on tiukka. Kuva 13. Kalibrointikammio Mäntä Tietokoneliityntä 6. Vedä mäntä ulos asti. 7. Paina Jatka. Varoitus Useat tekijät voivat vaikuttaa kalibroinnin tuloksiin: kammion liike, paineletkun liike tai tukos ilmavirrassa. Sijoita kammio kovalle, tasaiselle alustalle siten, että virtausanturin ympärillä on ainakin 1 kuutiometri avointa ilmaa. Estä liikkuminen asettamalla kätesi kammion päälle. 8. Paina Aloita. 9. Kun sininen palkki alkaa liikkua, paina mäntä kokonaan sisään ja vedä se sitten kokonaan ulos, seuraten tarkasti palkin nopeutta. Pidä liike tasaisena molempiin suuntiin. Katso Kuva 14. Kuva 14. Simuloitu ulos- ja sisäänhengitys 9:17AM Oct Spirometrin kalibrointi Työnnä mäntä sisään palkin Tavoitenopeus 9:17AM Oct Spirometrin kalibrointi Vedä mäntä ulos palkin etenemisen Tavoitenopeus Lopeta Lopeta

33 Käyttöohje Luku 3 Spirometrin kalibrointi 29 Halutessasi voit painaa Lopeta milloin tahansa. Näyttönäppäimet muuttuvat, kuten kohdassa Vaihe 11 sivulla 30. Muuten seuraukset ovat alla esitetyn mukaiset, kun ilmaa ei ole liikkunut kolmeen sekuntiin: Varmistuksissa ja yksivirtauskalibroinnissa Tulokset näytetään. Monivirtauskalibroinnissa Näyttöön tulee toinen simuloidun uloshengityksen näyttö. Toista kohdasta Vaihe 8 alkaen vielä kahdesti. Tulokset näytetään. 10. Tarkista tulokset. Katso seuraavia esimerkkejä. Kuva 15. Huonot tulokset, yksivirtaus Kuva 16. Hyvät tulokset, yksivirtaus 9:17AM Oct :17AM Oct Onnistunut kalibrointi Onnistunut kalibrointi Tilavuus (l) Kammion tilavuus: l Uloshengitystilavuus: l (-0,0 %) Tilavuus (l) Kammion tilavuus: l Uloshengitystilavuus: l (-0,0 %) Sisäänhengitystilavuus: l (-0,0 %) Sisäänhengitystilavuus: l (-0,0 %) Lämpötila: 25,0 C Lämpötila: 25,0 C Ilmankosteus: 50,0 % Ilmankosteus: 50,0 % Ilmanpaine: 1012,0 mbar Ilmanpaine: 1012,0 mbar S-vahvistus: 2,76 S-vahvistus: 1,06 U-vahvistus: 2,71 U-vahvistus: 1,07 Selite Selite Mitattu Säädetty Mitattu Säädetty Aika (s) Aika (s) Yritä uudelleen Hyväksy Lopeta Yritä uudelleen Hyväksy Lopeta Suuri ero mitattujen ja säädettyjen käyrien välillä Pieni ero mitattujen ja säädettyjen käyrien välillä Kuva 17. Hyvät tulokset, monivirtaus Kuva 18. Hyvät tulokset, varmistus 9:17AM Oct :17AM Oct Onnistunut kalibrointi Kalibroinnin tarkistus onnistui Tilavuus (l) Kammion tilavuus: l Uloshengitystilavuus Tilavuus (l) Kammion tilavuus: l Uloshengitystilavuus: l (-0,8 %) 0,5 l/s: 3,03 l (-0,9 %) Sisäänhengitystilavuus: l (-0,4 %) 1,0 l/s: 2,98 l (-0,6 %) 3,0 l/s: 2,97 l (-0,9 %) Lämpötila: 25,0 C Ilmankosteus: 50,0 % Lämpötila: 25,0 C Ilmanpaine: 1012,0 mbar Ilmankosteus: 50,0 % Ilmanpaine: 1012,0 mbar Selite Mitattu Säädetty S-vahvistus: 1,05 U-vahvistus: 0,97 Selite Aika (s) Mitattu Säädetty Aika (s) Yritä uudelleen Hyväksy Lopeta Yritä uudelleen Valmis Ei eroa mitattujen ja säädettyjen käyrien välillä Virhe < 3 %

34 30 Luku 3 Spirometrin kalibrointi Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite 11. Paina oikeaa näyttönäppäintä. Varoitus Huono kalibrointi (kuten kuvassa Kuva 15) ilmaisee, että järjestelmä joutui tekemään suuria säätöjä, jotta kammion tilavuus pystyttiin mittaamaan tarkasti. Älä hyväksy huonoja kalibraatioita, tai spirometriatutkimusten tulokset voivat olla epätarkkoja. Yritä uudelleen Hylkää tulokset. Palaa kalibroinnin alkunäyttöön. Siirry kohtaan Vaihe 2 sivulla 26. Hyväksy Tallentaa tulokset. Jatkaa alkuperäistä toimenpidettä. Mikäli automaattinen raporttien tulostus on kytkettynä, kalibrointiraportti tulostuu. Ohjeita automaattisen tulostuksen kytkemiseen päälle tai pois on kohdassa Kalibrointiasetusten tarkistaminen sivulla 15. Lopeta Hylkää tulokset. Jatkaa alkuperäistä toimenpidettä. 12. (Valinnainen) Varmista viimeisin kalibrointi etenkin, jos kalibroinnin tulokset olivat kyseenalaisia. a. Palaa kohtaan Vaihe 1 sivulla 26. b. Valitse Tarkista kalibr. kohdassa Vaihe 3. c. Tarkista tulosruudussa virheprosentit ulos- ja sisäänhengitystilavuuksille. Mikäli <3 %, kalibrointi on hyväksyttävä. Mikäli 3 % tai yli, kalibroi uudelleen. Katso esimerkki Kuva 18 sivulla 29.

35 Käyttöohje Luku 3 Spirometrin kalibrointi 31 Kalibrointiraporttien tulostaminen Voit asettaa järjestelmän tulostamaan kalibrointiraportin automaattisesti joka kerta, kun hyväksyt kalibrointitulokset. Voit myös tulostaa raportin käsin milloin tahansa. Automaattisen raporttien tulostuksen kytkeminen päälle tai pois 1. Valitse Spirometrin asetukset > Kalibrointiasetukset > Ota käyttöön Autom. kalib. rap. 2. Valitse Kyllä tai Ei. Raportin tulostaminen käsin Valitse Spirometrin asetukset > Kalibrointiasetukset > Tulosta kalibrointiraportti.

36 32 Luku 3 Spirometrin kalibrointi Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite

37 33 4 Spirometriatutkimusten suorittaminen Tutkimusprosessin yleiskatsaus Spirometrin osien liittäminen Potilaan valmistelu Tutkimuksen tallennus Työskentely valmiin tutkimuksen kanssa

38 34 Luku 4 Spirometriatutkimusten suorittaminen Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite Tutkimusprosessin yleiskatsaus Spirometriasuorituksia (joita kutsutaan myös tutkimussuorituksiksi) on kahdenlaisia: FVC voimakas hengitys SVC rentoutunut hengitys Lisätiedot, katso Tietoja FVC-suorituksista sivulla 35 ja Tietoja SVC-suorituksista sivulla 36. Yksi tutkimus koostuu sarjasta suorituksia jopa 6 kunkin tyypin suoritusta (FVC ja SVC) eli yhteensä 12 suoritusta (6 FVC, 6 SVC). Tietyn tyypin 6 suoritusta voivat olla yhdistelmä suorituksia ennen ja jälkeen lääkityksen. Lisätiedot, katso Tietoja alku- ja loppujakson tutkimuksista sivulla 38 ja Tietoja suoritusten korvaamisesta sivulla 38. Kuva 19. Spirometriatutkimuksen prosessikaavio Vaiheittaiset ohjeet, katso Tutkimuksen tallennus sivulla 41. Anna tai hae potilastiedot. (Valinnainen) Kalibroi. Kehote kerran päivässä. Valitse suoritustyyppi: FVC, SVC, FVC Ennen, SVC Ennen Tee suoritus. Hyväksy suoritus? Kyllä Toinen suoritus? Kyllä Ei Ei Tutkimus valmis Vaiheittaiset ohjeet, katso Työskentely valmiin tutkimuksen kanssa sivulla 45. (Valinnainen) Tarkista tutkimus. Lisää tai muokkaa tulkinta. Lähetä tai tulosta suoritus. Kyllä Keskeyttämättä < 20 min.? Toinen tutkimus? Kyllä Ei Ei

39 Käyttöohje Luku 4 Spirometriatutkimusten suorittaminen 35 Tietoja FVC-suorituksista FVC tarkoittaa nopeaa vitaalikapasiteettia. FVC-suorituksen tavoitteena on mitata ilman virtausta ja tilavuutta. Potilas vetää keuhkonsa täyteen ilmaa ja puhaltaa sen voimakkaasti ulos. Myös sisäänhengityksen tulee olla voimakasta. Kun ollaan valmiina aloittamaan FVC-suoritus, ohjaa potilasta näiden vaiheiden läpi. (Tarvittaessa sisään- ja uloshengityksen järjestys on vaihdettavissa.) 1. Vedä keuhkot rauhallisesti niin täyteen ilmaa kuin vain pystyt. 2. Aseta virtausanturi suuhun. 3. Hengitä voimakkaasti ulos niin nopeasti ja niin kauan kuin vain pystyt. 4. (Valinnainen) Hengitä voimakkaasti sisään niin nopeasti ja niin kauan kuin vain pystyt. Voit tarkastella ja tulostaa FVC-tiedot kolmentyyppisinä käyrinä, jotka näkyvät seuraavissa kuvissa. Kuva 20. FVC-virtaus/tilavuus-käyrät Virtaus (l/s) Vain uloshengitys Virtaus (l/s) Ulos- ja sisäänhengitys (yksi silmukka) Tilavuus (l) Tilavuus (l) Kuva 21. FVC-kertahengitystilavuus Virtaus (l/s) Kaikki tiedot kaikista hengityksistä, myös lepohengitys (useita silmukoita) Tilavuus (l) Kuva 22. FVC-tilavuus/aika-käyrät Tilavuus (l) Vain uloshengitys Tilavuus (l) Ulos- ja sisäänhengitys Aika (s) Aika (s)

40 36 Luku 4 Spirometriatutkimusten suorittaminen Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite FVC-tutkimuksen aikana animoitu insentiivinäyttö antaa toisen tavan tietojen tarkasteluun (Kuva 23). Tämän näytön avulla voidaan antaa etenkin lapsipotilaille mukava tavoite uloshengitystä varten. (Mikäli valittu normi ei anna kelvollista FVC- tai PEF-ennustearvoa, järjestelmä yrittää käyttää Polgar-normia; mikäli Polgar ei sovi potilaan taustatietoihin, insentiivinäyttö ei ole käytettävissä.) Kuva 23. FVC-insentiivinäyttö Mitä voimakkaammin potilas puhaltaa, sitä enemmän liekkejä sammuu. Tietoja SVC-suorituksista SVC tarkoittaa hidasta vitaalikapasiteettia. SVC-tutkimusta voidaan soveltaa silloin, kun tehostettu uloshengitys on mahdotonta. Potilas hengittää sisään ja ulos mahdollisimman täydellisesti kuten FVC-tutkimuksessakin, mutta hengitys ei ole tehostettua. SVC-tutkimuksen tarkoituksena on mitata sisään ja ulos hengitetyn ilman tilavuus, ei virtausta (nopeutta). Kun ollaan valmiina aloittamaan SVC-suoritus, ohjaa potilasta näiden vaiheiden läpi. (Tarvittaessa sisään- ja uloshengityksen järjestys on vaihdettavissa.) 1. Aseta virtausanturi suuhun. 2. Hengitä normaalisti useita kertoja (lepohengitys). 3. Vedä keuhkot rauhallisesti niin täyteen ilmaa kuin vain pystyt. 4. Puhalla rauhallisesti ulos niin paljon ilmaa kuin vain pystyt. SVC-tutkimuksen aikana mitattavat parametrit näytetään aina tilavuus/aika-käyränä, kuten kuvassa Kuva 24. Kuva 24. SVC-käyrä Tilavuus (l) Lepohengitys Aika (s)

41 Käyttöohje Luku 4 Spirometriatutkimusten suorittaminen 37 Tietoa spirometrin parametreista FVC- ja SVC-tutkimuksen aikana mitataan ja lasketaan monia parametreja. Parametrien määritelmät ovat kohdassa Sanasto sivulla 77. FVC-tutkimuksen aikana kaksi tärkeintä keuhkojen ongelmien määrittämisen parametria ovat FVC ja FEV1. (Kuvaus siitä, miten automaattinen tulkintaohjelmisto käyttää näitä kahta mittausta tulkitakseen esteen tai rajoituksen asteen, katso Tulkintatulosten ymmärtäminen sivulla 75.) FVC on nopea vitaalikapasiteetti, suurin ilmatilavuus, joka voidaan hengittää ulos voimakkaasti ja nopeasti FEV1 on nopea hengitystilavuus 1, ilmamäärä joka hengitetään ulos yhden sekunnin voimakkaan uloshengityksen aikana Seuraavat ovat tärkeitä parametrejä SVC-tutkimukseen: VT kertahengitystilavuus ERV uloshengityksen varatilavuus IC sisäänhengityskapasiteetti

42 38 Luku 4 Spirometriatutkimusten suorittaminen Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite Tietoja alku- ja loppujakson tutkimuksista Jos halutaan, spirometriatutkimukseen voi sisältyä alku- ja loppujakson suorituksia (FVC tai SVC), jotta voidaan mitata lääkityksen tehokkuus. Ennen lääkitystä -ja jälkeen lääkityksen -suoritukset voivat olla keskeyttämättömiä tai keskeytettyjä. Keskeyttämätön Jos alku- ja loppujakson suoritusten välillä ei ole keskeytystä (välillä ei tutkita muita potilaita eikä laitteen virtaa välillä katkaista), näytön tiedot säilyvät ennallaan. Toimintaa siis vain jatketaan. Keskeytetty Jos tutkimus keskeytetään (välillä tutkitaan toista potilasta tai EKG-laitteen virta katkaistaan) keskeytynyt tutkimus täytyy hakea, ennen kuin sitä voi jatkaa. Huomautus Alku- ja loppujakson suoritukset on tehtävä samana päivänä samalla kalibroinnilla. Seuraavana päivänä tai uuden kalibroinnin jälkeen tutkimuksia voi vain tarkastella, eikä niihin voi enää lisätä suorituksia. Tietoja suoritusten korvaamisesta Yhteen tutkimukseen voi tallentaa enintään 6 FVC-suoritusta ja 6 SVC-suoritusta (yhteensä siis 12 suoritusta). Kun 6 tietyntyyppistä suoritusta on tallennettu, ohjelma vertaa aina uusinta suoritusta aiempiin ja poistaa niistä huonoimman. Mikäli uusi suoritus on parempi kuin huonoin tallennettu suoritus, huonoin poistetaan ja uusi tallennetaan. Mikäli uusi suoritus on huonompi kuin kaikki tallennetut suoritukset, sinulta kysytään, haluatko tallentaa sen. Jos olet tallentanut kuusi alkujakson suoritusta, niistä huonoin poistetaan siinä vaiheessa, kun lisäät loppujakson suorituksen. Näin jatkuu, kunnes tallennettuna on kolme alku- ja kolme loppujakson suoritusta. Sen jälkeen ohjelma poistaa huonoimman loppujakson suorituksen.

43 Käyttöohje Luku 4 Spirometriatutkimusten suorittaminen 39 Spirometrin osien liittäminen VAROITUS Vältä tulehdusten leviämistä vaihtamalla virtausanturi aina kun potilas vaihtuu. Käytä kertakäyttöisiä kumihansikkaita vaihtaessasi käytettyjä virtausantureita ja pese kädet virtausantureiden koskettamisen jälkeen. Hävitä virtausanturit yhden potilaan käytettyä niitä. 1. Varmista, että anturi ja paineletku ovat puhtaita ja vahingoittumattomia. Katso, onko siinä heikkenemisen merkkejä, kuten murtumia, viiltoja, värjäytymiä tai hapettumista. Mikäli jossakin osassa on näitä oireita, vaihda se. Katso Tilaustiedot varaosille sivulla Kiinnitä virtausanturi paineletkuun. Katso Kuva Kiinnitä anturi paineletkun toiseen päähän. Katso Kuva Kiinnitä anturi elektrokardiografin spirometriliitäntään. Kiristä anturin liittimet käsin. Älä kiristä liittimiä liikaa, tai ne voivat rispaantua. Katso Kuva 27. CP 200:n ohjelmisto aktivoi automaattisesti spirometriatoiminnot. Huomautus Bakteerisuodattimia ei tarvita. Kuva 25. Virtausanturin kiinnitys paineletkuun Kuva 26. Anturin kiinnitys paineletkuun Kuva 27. Anturin kytkeminen spirometriliitäntään

44 40 Luku 4 Spirometriatutkimusten suorittaminen Welch Allyn CP 200 -spirometrialisälaite Potilaan valmistelu Valmistele potilasta spirometriatutkimukseen selittämällä hänelle tehtävän suorituksen kaikki vaiheet. Muistuta potilasta, että tutkimus on kivuton. Näytä itse malliksi vähintään yksi suoritus. Spirometriatutkimuksen onnistumiseen vaikuttaa suuresti se, että potilas ymmärtää tutkimuksen kulun ja on yhteistyöhaluinen. Opasta ja kannusta siis potilasta sanallisesti ja elehtimällä (esimerkiksi "Puhalla, puhalla, puhalla, kunnes et saa enää enempää ilmaa ulos"), jotta suoritus on hyväksyttävä ja tulokset voidaan tuottaa uudelleen. Anna potilaalle seuraavat ohjeet: Löysää tiukkoja vaatteita (kuten vyö, kravatti, liivi, rintaliivi tai korsetti), jotka voivat rajoittaa keuhkojen toimintaa. Poista suusta vieraat esineet, kuten irrotettavat hammasproteesit. Nenänsulkijan käyttö on vapaaehtoista. Potilas voi myös pitää nenästään kiinni. Sulje huulet ja hampaat tiukasti uuden virtausanturin ympärille siten, ettei ilmaa pääse vuotamaan. Paina hampaita hieman uraan. (Jos virtausanturia on pidettävä kädessä, älä vie sormia takana olevan ristikon päälle.) Pidä kieltä irti virtausanturista, jotta anturi ei tukkeudu. Pidä leukaa ylhäällä, jotta ilmatiet pysyvät täysin auki. VAROITUS Potilaat saattavat hengästyä, tuntea huimausta tai pyörtyä spirometritutkimuksen aikana. Tarkkaile potilasta. Jos potilas haluaa seisoa tutkimuksen aikana, pidä tuolia hänen takanaan. Mikäli tilanne on huolestuttava, keskeytä tutkimus ja toimi tilanteen mukaisesti. VAROITUS Potilaat eivät saa purra virtausanturia. Puremasta voi jäädä teräviä reunoja, jotka vahingoittavat suuta.

CP 150 12-johtiminen lepopulssia mittaava elektrokardiografi. Käyttöohjeet

CP 150 12-johtiminen lepopulssia mittaava elektrokardiografi. Käyttöohjeet CP 150 12-johtiminen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Käyttöohjeet 2013 Welch Allyn, Inc. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän tallentimet HR100/300/1200 HR100- tallennin HR300- tai HR1200 -tallennin Käyttöohje ii Welch Allyn EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän tallennin Copyright

Lisätiedot

CardioPerfect Workstation Ohjelmiston käyttöopas

CardioPerfect Workstation Ohjelmiston käyttöopas Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012341 Ver. E 1 / 38 Tekijänoikeudet Copyright 2013, Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

Holter System. Käyttöohje

Holter System. Käyttöohje Holter System Käyttöohje ii EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmä asiantuntijalle Copyright 2006-2013 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä ohjekirjaa tai mitään sen osaa ei saa kopioida tai

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

Digital MacroView Otoskooppi. Käyttöohjeet

Digital MacroView Otoskooppi. Käyttöohjeet Digital MacroView Otoskooppi Käyttöohjeet ii Copyright 2008 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöoppaan osittainenkin jäljentäminen tai kopioiminen missään muodossa on kielletty ilman Welch

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Käyttöohjeet 2014 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun

Lisätiedot

Welch Allyn Spot Vital Signs

Welch Allyn Spot Vital Signs kpa kpa (mmhg) (mmhg) Welch Allyn Spot Vital Signs S S A SpO2 min Spot Vital Signs Käyttöohjeet REF 420-sarja HUOMIO: Yhdysvaltojen liittovaltion lain mukaan tämän laitteen myynti on rajoitettu lääkäreille

Lisätiedot

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje Welch Allyn RETeval-DR Käyttöohje 2015 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tämä julkaisu Welch Allynin toimittamasta tietovälineestä vain sisäiseen jakeluun tukemaan

Lisätiedot

CP 150 12-johtiminen lepopulssia mittaava elektrokardiografi. Pikaopas

CP 150 12-johtiminen lepopulssia mittaava elektrokardiografi. Pikaopas CP 150 12-johtiminen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Pikaopas 2013 Welch Allyn, Inc. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

LIFEPAK CR. Plus -DEFIBRILLAATTORI LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET

LIFEPAK CR. Plus -DEFIBRILLAATTORI LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET + LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLAATTORI LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLAATTORI LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET Tiedottamisvastuu Asiakkaan vastuulla

Lisätiedot

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasive and noninvasive ventilator User Guide Suomi Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lääkinnällinen Vital - kuvannusohjelma VPMC-13557 A

Lääkinnällinen Vital - kuvannusohjelma VPMC-13557 A Lääkinnällinen Vital - kuvannusohjelma Copyright Vital Images, Inc. 1997-2014. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisuajankohta 10-2014 VitreaWorkstation on suojattu yhdysvaltalaisilla patenteilla 5,986,662;

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

ALCOLOCK V3 KÄYTTÖOHJE

ALCOLOCK V3 KÄYTTÖOHJE ALCOLOCK V3 KÄYTTÖOHJE YHTEYSTIEDOT Alcohol Countermeasure Systems Corp 60 International Boulevard Toronto, Ontario M9W 6J2 Kanada P +1 416 619 3500 F +1 416 619 3501 info@acs-corp.com acs-corp.com ALCOHOL

Lisätiedot

Användarbroschyr Omistajan opas

Användarbroschyr Omistajan opas Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care BOX 509 169 29 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Norge AS Abbott Diabetes Care Pb 1, 1330 Fornebu Norge 800 87 100 Blodglukosövervakningssystem Verensokerin

Lisätiedot

JATKUVATOIMINEN GLUKOOSINSEURANTAJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOPAS

JATKUVATOIMINEN GLUKOOSINSEURANTAJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOPAS JATKUVATOIMINEN GLUKOOSINSEURANTAJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOPAS JATKUVATOIMINEN GLUKOOSINSEURANTAJÄRJESTELMÄ TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA JA NUMEROITA Dexcomin sivusto: www.dexcom.com Lähettimen tunnus: Vastaanottimen

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Saadaksesi mahdollisimman paljon hyötyä kamerastasi lue kaikki ohjeet huolellisesti ja säilytä niitä paikassa, jossa ne ovat kaikkien tuotetta käyttävien luettavissa. Kameran

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Käyttöohjeet. Käännetty englannista GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

TURVALLISUUS JA RAJOITUKSET. PJ-673 Matkatulostin. Lue tämä asiakirja ennen tulostimen käyttämistä. FIN

TURVALLISUUS JA RAJOITUKSET. PJ-673 Matkatulostin. Lue tämä asiakirja ennen tulostimen käyttämistä. FIN TURVALLISUUS JA RAJOITUKSET PJ-673 Matkatulostin Lue tämä asiakirja ennen tulostimen käyttämistä. FIN Johdanto Kiitos PJ-673 -tulostimen ( tulostin ) ostamisesta. Tämä lämpötulostustekniikkaa hyödyntävä

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S6500 -kameran tärkeimmät ominaisuudet Hauskat ja helpot kuvaamisen aikana käytettävät kuvanmuokkaustehosteet p Pikatehosteet... A30, 39 Luo kuviin tehosteita kolmella

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitoksia siitä, että olet hankkinut PENTAX digitaalikameran. Ennen kameran

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 108. 1.3. painos FI

Käyttöohje Nokia 108. 1.3. painos FI Käyttöohje Nokia 108 1.3. painos FI Käyttöohje Nokia 108 Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Käytön aloitus 4 Näppäimet ja osat 4 Aseta SIM-kortti ja akku paikalleen 4 Aseta muistikortti paikalleen 6 Lataa

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Paineluelvytysjärjestelmä

Käyttöohjeet. Paineluelvytysjärjestelmä Paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet FI www.lucas-cpr.com Valmistaja: JOLIFE LUCAS TM- paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet 100666-00 E, Voimassa alkaen CO J2397, 2009 JOLIFE AB 2 Kiitos, että valitsit

Lisätiedot

Verensokerin seurantajärjestelmä KÄYTTÖOPAS. Korvaa käyttöohjekirjan

Verensokerin seurantajärjestelmä KÄYTTÖOPAS. Korvaa käyttöohjekirjan Verensokerin seurantajärjestelmä KÄYTTÖOPAS Korvaa käyttöohjekirjan AW 06648102A Versiopäivämäärä: 01/2011 Sisällysluettelo: Mittariin tutustuminen 1 Mittarin asetusten määrittäminen 4 Verensokerin mittaaminen

Lisätiedot